Διαβίβαση παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. mydata. Data Communication A.E. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβίβαση παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. mydata. Data Communication A.E. 1"

Transcript

1 Διαβίβαση παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. mydata Data Communication A.E. 1

2 Περιεχόμενα 1. Προετοιμασία στα ακόλουθα υποσυστήματα Διαχείριση Εταιρείας Παραστατικά Πελάτες-Προμηθευτές Διαχείριση Λογαριασμών Διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα mydata Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ Επεξεργασία Εσόδων Επεξεργασία Εξόδων Χαρακτηρισμός Εξόδων Data Communication A.E. 2

3 Μέσω της εφαρμογής, έχετε την δυνατότητα να διαβιβάζετε τα παραστατικά των πελατών σας στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ mydata (my Digital Accounting & Tax Application). Η ψηφιακή πλατφόρμα υποδέχεται τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού της τόπου και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των οντοτήτων. Για την ορθή διαβίβαση των παραστατικών χρειάζεται να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα: 1. Προετοιμασία στα ακόλουθα υποσυστήματα 1.1. Διαχείριση Εταιρίας 1.2. Παραστατικά 1.3. Πελάτες-Προμηθευτές (Συναλλασσόμενοι) 1.4. Διαχείριση λογαριασμού Όλες οι λίστες που θα δείτε στις παρακάτω οδηγίες (Παραστατικά, Κατηγορία Χαρακτηρισμού, Τύπος Χαρακτηρισμού, Είδος Φόρου, Κατηγορία Φόρου, Χώρα (ISO 3166) έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την κωδικοποίηση που δίνεται από την επιχειρησιακή ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε Διαχείριση Εταιρείας Ενώ βρίσκεστε μέσα στην εταιρία, μεταφέρεστε στο μενού Παράμετροι\ Παράμετροι Εταιρίας\ Διαχείριση Εταιριών, στο πεδίο «Κωδικός» πληκτρολογείτε τον κωδικό της εταιρείας και πατάτε enter ώστε να εμφανιστούν τα στοιχεία της και συμπληρώνετε πεδίο «Αριθμός Εγκατάστασης». Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η εταιρία είναι υποκατάστημα και καταχωρείτε τον αριθμό εγκατάστασης που έχει δοθεί από το μητρώο του Taxis κατά την ίδρυση του. Σε περίπτωση που το πεδίο αυτό είναι κενό, θεωρείται ως Έδρα της εταιρίας Data Communication A.E. 3

4 1.2. Παραστατικά Για τη διαβίβαση των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα mydατα είναι αναγκαίο σε κάθε εγγραφή να χρησιμοποιούνται παραστατικά με βάση την κωδικοποίηση που αναφέρει η επιχειρησιακή ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε Στην επιλογή Γενική Λογιστική\Πίνακες\Παραστατικά, σε κάθε παραστατικό που χρησιμοποιείτε στην εταιρεία για την καταχώρηση κινήσεων (Εσόδων ή Εξόδων), θα πρέπει να το αντιστοιχίσετε με το ανάλογο «Είδος παραστατικού ΑΑΔΕ(Εσόδων)» ή «Είδος παραστατικού ΑΑΔΕ(Εξόδων)». Στα πεδία «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)» και «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ(Εξόδων)» επιλέγετε από τη λίστα ανάλογα με το πως θέλετε να χαρακτηρίσετε το παραστατικό σας, π.χ. 1.1 Τιμολόγιο πώλησης, 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις κ.λπ. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε διαφορετικά παραστατικά για έσοδα και για έξοδα. Στο ίδιο παραστατικό μπορείτε να καταχωρήσετε και «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)» και «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εξόδων)». Την πληροφορία εάν η κίνηση σας αποτελεί έσοδο ή έξοδο, η εφαρμογή θα την λάβει από τον λογαριασμό. Όπως για παράδειγμα μια απόδειξη ενοικίου που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα (η περιγραφή και η σύντομη περιγραφή που έχει δοθεί στο παράδειγμα της εικόνας είναι ενδεικτική). Data Communication A.E. 4

5 Σε περίπτωση που θέλετε να παραμετροποιήσετε ή να δημιουργήσετε παραστατικό «Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής» (Τ.Δ.Α.), λόγω του ότι στην λίστα των πρότυπων παραστατικών της επιχειρησιακής ανάλυσης της Α.Α.Δ.Ε. δεν υπάρχει επιλογή για Τ.Δ.Α. (υπάρχει μόνο Τιμολόγιο Πώλησης), στο πεδίο «Είδος Παραστατικού Εσόδων Συνοπτικό» και «Είδος Παραστατικού Εξόδων Συνοπτικό» επιλέγεται «Τιμολόγιο Πώλησης». Για τη διευκόλυνση σας, για τα παραστατικά που αφορούν Τιμολόγιο ή Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών Εσωτερικού/ Ενδοκοινοτικές/ Τρίτες Χώρες, έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το πεδίο «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων Συνοπτικό)» και «Είδος Παραστατικού (Εξόδων Συνοπτικό)», να επιλέξετε από τη λίστα Τιμολόγιο Πώλησης ή Data Communication A.E. 5

6 Τιμολόγιο Παροχής και η εφαρμογή θα ενημερώσει κατά τη διαβίβαση το αρχείο αυτόματα με το κατάλληλο είδος (Π.χ. 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης) βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης (Εσωτερικού/Ενδοκοινοτικές/ Τρίτες Χώρες), πχ όπως το παρακάτω παράδειγμα. Επιλέγετε κάθε φορά μία από τις επιλογές, είτε «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ (Εσόδων)» είτε «Είδος Παραστατικού ΑΑΔΕ(Εσόδων Συνοπτικό)», αντίστοιχα και για τα έξοδα. Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (Εσόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Πώλησης: α)αν το παραστατικό αυτό έχει κινηθεί με συναλλασσόμενο με Ελληνικό Α.Φ.Μ και χώρα ISO «Ελλάδα» τότε κατά τη διαβίβαση, το αρχείο αυτόματα θα ενημερωθεί με το είδος 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης (βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης). β) Αν με το παραστατικό αυτό έχει γίνει εγγραφή ενδοκοινοτικών παραδόσεων τότε κατά τη διαβίβαση, το αρχείο αυτόματα θα ενημερωθεί με το είδος 1.2 Τιμολόγιο Πώλησης/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις, βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης (στον οποίο πρέπει υποχρεωτικά να έχετε καταχωρήσει Α.Φ.Μ. και χώρα ISO). γ) Τέλος αν με το παραστατικό έχει γίνει εγγραφή εσόδων από τρίτες χώρες, το αρχείο της Α.Α.Δ.Ε αυτόματα θα ενημερωθεί με το είδος 1.3 Τιμολόγιο Πώλησης/ Παραδόσεις Τρίτων χωρών, βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης (όπου υποχρεωτικά να έχετε καταχωρήσει Α.Φ.Μ. και χώρα ISO). Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (Εσόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών: Αν επιλέξετε ως Συνοπτικό παραστατικό εσόδων «Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών», κατά τη διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., αυτόματα το πεδίο του παραστατικού θα ενημερωθεί με το κατάλληλο είδος «2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.» ή «2.2 Τιμολόγιο Παροχής Data Communication A.E. 6

7 Υπηρεσιών/ Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις» ή «2.3 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών/ Παραδόσεις Τρίτων Χωρών» βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης. Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (εξόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Πώλησης: Συνοπτικά παραστατικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και στα παραστατικά εξόδων. Σε περίπτωση που στο πεδίο «Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. (Εξόδων Συνοπτικό)» επιλέξετε «Τιμολόγιο Πώλησης» τότε κατά τη διαβίβαση του αρχείου, αυτόματα το πεδίο του παραστατικού θα ενημερωθεί με το κατάλληλο είδος «14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις» ή «14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών» βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης. Είδος Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε (εξόδων Συνοπτικό) - Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών: Αν στο πεδίο «Είδος Παραστατικού (Εσόδων Συνοπτικό)» επιλέξετε «Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών», κατά τη διαβίβαση, αυτόματα το πεδίο του παραστατικού θα ενημερωθεί με το κατάλληλο είδος «14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών» ή «14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών» βάση του συναλλασσόμενου της κίνησης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το πεδίο «Σειρά Παραστατικού» για τα παραστατικά των εσόδων πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά (εφόσον υπάρχει). Σε περίπτωση που έχετε παραστατικά εσόδων με πολλές σειρές, χρειάζεται να δημιουργήσετε διαφορετικά παραστατικά εσόδων για κάθε σειρά Πελάτες-Προμηθευτές Στην επιλογή Πελάτες-Προμηθευτές\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Πελατών, Προμηθευτών, προστέθηκε το πεδίο «Χώρα (ΙSO 3166)». Με την αναβάθμιση της εφαρμογής στην έκδοση ενημερώθηκε αυτόματα το πεδίο με την χώρα «Ελλάδα» για κάθε ελληνικό Α.Φ.Μ. Για Α.Φ.Μ. που αφορούν Πελάτες ή Προμηθευτές Εξωτερικού, ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την αντίστοιχη χώρα από τη λίστα που περιλαμβάνει το πεδίο και να αναγράψει το Α.Φ.Μ. του συναλλασσόμενου στο πεδίο «Α.Φ.Μ.». Έχετε τη δυνατότητα, πολύ γρήγορα να κάνετε έλεγχο και να διορθώσετε το πεδίο «Χώρα (ISO 3166)» παίρνοντας την εκτύπωση «Κατάσταση Πελατών», «Κατάσταση Προμηθευτών» και να ελέγξετε και λοιπά στοιχεία διεύθυνσης (όπου χρειάζεται) για όλους τους συναλλασσόμενους της εφαρμογής, από την επιλογή Πελάτες-Προμηθευτές\Εκτυπώσεις Πελατών, Προμηθευτών\Πληροφοριακές. Στην εκτύπωση εμφανίζεται η στήλη «Χώρα (ΙSO) 3166» επιλέγοντας την μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση και να δείτε με μια ματιά σε ποιους συναλλασσόμενους δεν έχει καταχωρηθεί η χώρα. Επιλέγετε το συναλλασσόμενο που Data Communication A.E. 7

8 επιθυμείτε (με διπλό κλικ), ανοίγει ο πίνακας της διαχείρισης όπου μπορείτε να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις. Προσοχή: Για τους πελάτες εξωτερικού, για την διαβίβαση δεδομένων, είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται το Α.Φ.Μ, η χώρα (ISO 3166), διεύθυνση, πόλη και Τ.Κ. Για τους πελάτες εσωτερικού πρέπει να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. και η Χώρα (ISO3166),τα στοιχεία διεύθυνσης δεν είναι υποχρεωτικά. Επίσης, έχει προστεθεί το πεδίο «Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ» το οποίο περιλαμβάνει λίστα τιμών (που δίνει η επιχειρηματική ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε.) για τις ανάγκες διαβίβασης των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα mydata. Για παράδειγμα, σε εγγραφή πωλήσεων με ποσοστό Φ.Π.Α. 0%, όταν λήπτης είναι Πρεσβεία, ναυτιλιακή κ.α., τότε στον (λήπτη) πελάτη, πρέπει να επιλεγεί «Αιτία Εξαίρεσης ΦΠΑ» από τη λίστα που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα όπως προβλέπεται από την εκάστοτε Νομοθεσία 1.4. Διαχείριση Λογαριασμών Για τη διαβίβαση των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα mydατα είναι αναγκαίο σε κάθε εγγραφή να χρησιμοποιούνται λογαριασμοί οι οποίοι θα πρέπει να χαρακτηριστούν με βάση την κωδικοποίηση που αναφέρει η επιχειρησιακή ανάλυση της Α.Α.Δ.Ε. Για το λόγο αυτό στη «Διαχείριση λογαριασμών» έχουν προστεθεί πέντε νέα πεδία, «Τύπος Λογαριασμού» «Τύπος Χαρακτηρισμού», «Κατηγορία Χαρακτηρισμού», «Είδος Φόρου» και «Κατηγορία Φόρου». Πριν την επιλογή χαρακτηρισμού πρέπει να ορίσετε τον τύπο του λογαριασμού στο πεδίο «Τύπος Λογαριασμού», δηλαδή να ορίσετε αν ο λογαριασμός Data Communication A.E. 8

9 αφορά Έσοδα ή Έξοδα. Με την αναβάθμιση της εφαρμογής στην έκδοση ενημερώθηκε αυτόματα το πεδίο στους λογαριασμούς των ομάδων 2,6,7. Επιπλέον έχει προστεθεί και η τιμή «ΦΠΑ» έτσι ώστε να χαρακτηρίσουμε και τους λογαριασμούς που αφορούν ΦΠΑ, με την αναβάθμιση της εφαρμογής στην έκδοση ενημερώθηκαν αυτόματα οι λογαριασμοί της ομάδας ΠΡΟΣΟΧΗ! Η σύνδεση ενός λογαριασμού με λογαριασμό ΦΠΑ, αν και δεν είναι απαραίτητη, συμβάλει στην σωστή εύρεση του ποσού ΦΠΑ που αναλογεί σε κάθε λογαριασμό εσόδων ή εξόδων. Το πρόγραμμα, σε κάθε περίπτωση, θα προσπαθήσει να υπολογίσει το ποσό ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε κάθε λογαριασμό εσόδων ή εξόδων. αλλά στους υπολογισμούς προηγείται ο λογαριασμός ΦΠΑ που είναι συνδεδεμένος πάνω στο λογαριασμό εσόδου ή εξόδου, οδηγώντας σε πιο σωστά αποτελέσματα στη περίπτωση πολύπλοκων άρθρων που περιλαμβάνουν πολλούς λογαριασμούς εσόδων/εξόδων και ΦΠΑ. Για να κάνετε εύκολα και γρήγορα τον χαρακτηρισμό των λογαριασμών έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή η αυτοματοποιημένη διαδικασία «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών». Εάν επιθυμείτε τον αυτόματο χαρακτηρισμό των λογαριασμών σας μέσω της διεργασίας που προαναφέρθηκε θα μεταβείτε στην επιλογή Γενική Λογιστική\Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Λογαριασμών και θα επιλέξετε την ένδειξη «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών». Εμφανίζεται πίνακας με συμπληρωμένα αυτόματα τα πεδία «Τύπος Λογαριασμού» «Κατηγορία Χαρακτηρισμού» και του «Τύπου Χαρακτηρισμού». Σε περίπτωση που οι κατηγορίες Ε3 των λογαριασμών έχουν κωδικούς εντύπου Ε3 φορολογικού 2016 και πριν τα πεδία «Κατηγορία Χαρακτηρισμού» και «Τύπος Χαρακτηρισμού» δεν συμπληρώνονται αυτόματα καθώς δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Ε3. Λογαριασμοί χωρίς Κατηγορία Ε3 δεν εμφανίζονται στη λίστα. Στην περίπτωση που δεν έχει καταστεί εφικτή η αντιστοίχιση ή δεν είστε σύμφωνοι με την αντιστοίχιση μπορείτε να επιλέξετε τις επιθυμητές τιμές βάση της ανάλογης λίστας. Data Communication A.E. 9

10 Στην περίπτωση που τα παραπάνω πεδία έχουν συμπληρωθεί από τον Χρήστη στη Διαχείριση λογαριασμού, πριν τη «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», οι τιμές που εμφανίζονται στη «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών» δεν θα αντικατασταθούν από τις προτεινόμενες τιμές της εφαρμογής αλλά θα παραμείνουν αμετάβλητες. Πριν την μαζική ενημέρωση χαρακτηρισμών, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της Κατηγορίας και του Τύπου χαρακτηρισμού των λογαριασμών για κάθε λογαριασμό. Επιλέγοντας την ένδειξη «Ενημέρωση» αποθηκεύονται οι αλλαγές. ΠΡΟΣΟΧΗ! Εφόσον έχετε κάνει «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», αν διορθώσετε Κατηγορίας Ε3 σε λογαριασμό (από τη Διαχείριση λογαριασμών), και ξανά επιλέξετε «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», στη λίστα δεν θα έχει τροποποιηθεί αυτόματα ο «Τύπος Χαρακτηρισμού» και η «Κατηγορία Χαρακτηρισμού» του λογαριασμού. Σε αυτή την περίπτωση, την διόρθωση μπορείτε να την κάνετε είτε τη στιγμή της διόρθωσης της κατηγορίας Ε3 (στη διαχείριση λογαριασμών),είτε από την «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών» επιλέγοντας (χειροκίνητα) την επιθυμητή Κατηγορία και τον Τύπο Χαρακτηρισμού από τη λίστα. Τέλος επιλέγετε «Ενημέρωση» για να αποθηκευτούν οι αλλαγές ή «Άκυρο» σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να τις αποθηκεύσετε. Τα επιπλέον δυο πεδία που προστέθηκαν στην Διαχείριση του Λογαριασμού, «Είδος Φόρου» και «Κατηγορία Φόρου» ενημερώνονται από τον χρήστη όταν αυτό απαιτείται. Περιλαμβάνουν λίστες και συμπληρώνονται μόνο εφόσον ο λογαριασμός εξυπηρετεί κάποιο είδος παρακράτησης (π.χ. Παρακράτηση Φόρου Μισθωτών, Δικαιώματα, Προκαταβλητέο Φόρο Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών κ.α.), Λοιπών Φόρων (π.χ. Ασφάλιστρα, Τέλος Διαμονής, κ.α.), Τέλος Χαρτοσήμου ή Τελών (Τέλη Καρτοκινητής, Περιβαλλοντικό τέλος Πλαστικής σακούλας κ.α.). Data Communication A.E. 10

11 Στο πεδίο «Είδος Φόρου» εμπεριέχεται λίστα που αποτελείται από τις επιλογές «Παρακρατούμενοι Φόροι», «Τέλη» «Λοιποί Φόροι», και «Χαρτόσημο». Στο πεδίο «Κατηγορία Φόρου» εμπεριέχονται λίστες που εξαρτώνται από το «Είδος Φόρου» που έχετε επιλέξει. Ένας λογαριασμός δεν μπορεί παράλληλα να έχει τιμή και στο πεδίο «Κατηγορία Χαρακτηρισμού» και στο «Είδος Φόρου» όπως επίσης, σε ένα λογαριασμό εφόσον έχει τιμή το πεδίο «Κατηγορία Χαρακτηρισμού» πρέπει να έχει τιμή και το πεδίο «Τύπος Χαρακτηρισμού». Σε περίπτωση που παραληφθεί, η εφαρμογή εμφανίζει απαγορευτικό μήνυμα. Το αντίστοιχο συμβαίνει και για το πεδίο «Είδος Φόρου» εφόσον έχει τιμή, υποχρεωτικά συμπληρώνεται και το πεδίο «Κατηγορία Φόρου». Αφού ολοκληρωθεί η «Μαζική Ενημέρωση Χαρακτηρισμών», για να δείτε την συνολική εικόνα του λογιστικού σχεδίου σας, έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε Λογιστικό Σχέδιο από την επιλογή Γενική Λογιστική\Εκτυπώσεις\Πληροφοριακές», επιλέγοντας τη φόρμα «Λογιστικό Σχέδιο (ΜyData)» όπου δίπλα στους λογαριασμούς συμπεριλαμβάνονται τα πεδία «Κατηγορία Χαρακτηρισμού», «Τύπος Χαρακτηρισμού», «Είδος Φόρου», «Κατηγορία Φόρου». Έχετε επίσης την δυνατότητα, να πατάτε κλικ σε κάθε επικεφαλίδα της εκτύπωσης και να γίνει η αντίστοιχη ταξινόμηση, π.χ «Τύπος Χαρακτηρισμού». Σε αυτό το σημείο έχετε ολοκληρώσει την προετοιμασία που χρειάζεται να κάνετε στην Εφαρμογή για την σωστή διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ Data Communication A.E. 11

12 2. Διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα mydata Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ 2.1. Επεξεργασία Εσόδων Στην επιλογή Γενική Λογιστική\MyData - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\Επεξεργασία Εσόδων, εμφανίζονται τα έσοδα που πρέπει να διαβιβάσετε στην ψηφιακή πλατφόρμα mydata. Για να τα εμφανίσετε, καταχωρείτε το «Ημερομηνιακό διάστημα» (Από έως) για το οποίο θέλετε κάνετε τη διαβίβαση και επιλέγετε την ένδειξη «Ανάκτηση». Ανά γραμμή εμφανίζεται το σύνολο του παραστατικού με συμπληρωμένα τα παρακάτω πεδία (εφόσον έχει προηγηθεί ο χαρακτηρισμός παραστατικών, λογαριασμών και έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα πεδία στους συναλλασσόμενους): «Α/Α κίνησης», «Ημερομηνία», «Α.Φ.Μ», «Επωνυμία», «Παραστατικό» (με την περιγραφή, τη σειρά και τον αριθμό του), «Καθαρή Αξία», «Αξία ΦΠΑ», «Αξία Φόρων» (εφόσον έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου), εμφανίζονται επίσης σε ξεχωριστά πεδία, το «Είδος παραστατικού» με τον αντίστοιχο κωδικό που έχει χαρακτηριστεί, η «Σειρά», ο «Α/Α Παραστατικού» και τέλος το πεδίο «Μηνύματα». Στο πεδίο «Μηνύματα», η εφαρμογή σας εμφανίζει μηνύματα λάθους, για να διασφαλίσει την σωστή διαβίβαση των δεδομένων σας ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις πριν την αποστολή του αρχείου των εγγραφών σας στην ψηφιακή πλατφόρμα mydata. Επιλέγοντας το μήνυμα της κάθε εγγραφής ανοίγει παράθυρο για να δείτε την αναλυτική περιγραφή του μηνύματος, ώστε να προχωρήσετε σε διόρθωση της εγγραφής. Σε περίπτωση που σε εγγραφή δεν έχετε διορθώσει το μήνυμα λάθους, δεν είναι εφικτό να την αποστείλετε, η εφαρμογή σας εμφανίζει απαγορευτικό μήνυμα. Data Communication A.E. 12

13 Οι αξίες των παραστατικών εμφανίζονται με θετικά πρόσημα, ακόμα και εάν αυτά αφορούν πιστωτικά. Κατά τη διαβίβαση, το πιστωτικό παραστατικό εκλαμβάνεται ως πιστωτικό λόγο του Είδους Παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. που έχετε χρησιμοποιήσει κατά την καταχώριση της λογιστικής εγγραφής. Αποστολή Παραστατικών: Επιλέγοντας την ένδειξη «Αποστολή Παραστατικών» έχετε τη δυνατότητα αφού έχετε επιλέξει τα παραστατικά που επιθυμείτε να στείλετε το αρχείο των παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα mydata. Ακύρωση Παραστατικών: Επιλέγοντας την ένδειξή «Ακύρωση Παραστατικών» έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε το αρχείο που έχετε αποστείλει. Διαγραφή Επεξεργασμένων: Επιλέγοντας την ένδειξη «Διαγραφή Επεξεργασμένων» έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε τις διορθώσεις των παραστατικών που επεξεργαστήκατε. Δηλαδή, έχετε την δυνατότητα να εμφανίσετε τα παραστατικά πριν την επεξεργασία, στην αρχική μορφή τους, όπως έχουν καταχωρηθεί στο πρόγραμμα. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας με διπλό κλικ μια κίνηση να δείτε περισσότερα στοιχεία όπως. Ανάλυση Παραστατικού: Στην καρτέλα «Ανάλυση Παραστατικού» εμφανίζεται η εγγραφή σας με την Καθαρή Αξία και το Ποσό ΦΠΑ, ανά Κατηγορία Φ.Π.Α., ανά τύπο Χαρακτηρισμού και ανά Κατηγορία χαρακτηρισμού. Data Communication A.E. 13

14 Ανάλυση Φόρων: Στην καρτέλα «Ανάλυση Φόρων» εμφανίζεται το είδος φόρου και η κατηγορία φόρου σε περίπτωση που έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου και το ποσό της παρακράτησης. Data Communication A.E. 14

15 Αναλυτικές Κινήσεις: Στην καρτέλα «Αναλυτικές Κινήσεις», εμφανίζεται η λογιστική εγγραφή, όπως την καταχωρήσατε, αναλυτικά με τους λογαρισμούς που χρησιμοποιήσατε, η χρέωση και η πίστωση ανά λογαριασμο Επεξεργασία Εξόδων Στην επιλογή Γενική Λογιστική\MyData - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\Επεξεργασία Εξόδων, εμφανίζονται παραστατικά που ο εκδότης δεν υποχρεούται να διαβιβάσει. Όπως π.χ. Αποδείξεις Λιανική Πώλησης, Μισθοδοσίας, Αποσβέσεων, Δημοσίου, Ο.Τ.Α, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κ.α. και πρέπει να τα διαβιβάσει ο λήπτης αφού τα χαρακτηρίσει, στην ψηφιακή πλατφόρμα mydata. Για να τα εμφανίσετε, καταχωρείτε το «Ημερομηνιακό διάστημα» (Από έως) και επιλέγετε την ένδειξη «Ανάκτηση». Ανά γραμμή εμφανίζεται το σύνολο του παραστατικού με συμπληρωμένα τα παρακάτω πεδία (εφόσον έχει προηγηθεί ο χαρακτηρισμός παραστατικών, λογαριασμών και έχουν συμπληρωθεί τα απαραίτητα πεδία στους συναλλασσόμενους): «Α/Α κίνησης», «Ημερομηνία», «Α.Φ.Μ», «Επωνυμία», «Παραστατικό» (με την περιγραφή, τη σειρά και τον αριθμό του), «Καθαρή Αξία», «Αξία ΦΠΑ», «Αξία Φόρων» (εφόσον έχει γίνει εγγραφή με παρακράτηση φόρου), εμφανίζονται επίσης σε ξεχωριστά πεδία, το «Είδος παραστατικού» με τον αντίστοιχο κωδικό που έχει χαρακτηριστεί, η «Σειρά», ο «Α/Α Παραστατικού» και τέλος το πεδίο «Μηνύματα». Data Communication A.E. 15

16 Επίσης έχετε την δυνατότητα αφού επιλέξετε μια κίνηση (κάνοντας διπλό κλικ σε αυτή) να δείτε την Ανάλυση Παραστατικού, Ανάλυση Φόρων και αναλυτικές γραμμές. Στατιστικά: Ακόμα μια πολύ εξυπηρετική λειτουργία η οποία ισχυει και για τα δυο παραπάνω, δηλαδή και για την «Επεξεργασία Εσόδων» και για την «Επεξερεγασία Εξόδων» είναι η καρτέλα «Στατιστικά» όπου εχετε την δυνατότητα να δείτε με διαγράμματα σε μορφή πίτας, την αναλυση ανά % ΦΠΑ, ανάλυση ανά Κωδικό Χαρακτηρισμού, την ανάλυση ανά κατηγορία Χαρακτηρισμού και να κάνετε ευκόλοτερα τον έλεγχο των δεδομένων σας. Τα διαγράμματα εμφανίζουν τα ποσά μόνο των επιλεγμένων εγγραφών της καρτέλας «Έσοδα» ή «Έξοδα» και πρέπει τα σύνολα και των τριών αναλύσεων να συμφωνούν όπως το παρακάτω παράδειγμα εξόδων. Επιπλέον σε μορφή διαγράμματος μπορείτε να δείτε την ανάλυση ανά Παρακρατούμενο φόρο, ανά Tέλος, ανά Λοιπούς Φόρους και ανά Χαρτόσημο. Data Communication A.E. 16

17 2.3. Χαρακτηρισμός Εξόδων Στην επιλογή Γενική Λογιστική\MyData - Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ\Χαρακτηρισμός Εξόδων, έχετε την δυνατότητα να εμφανίσετε παραστατικά που έχουν αποσταλεί από τον εκδότη και ο λήπτης πρέπει να τα χαρακτηρίσει και να τα διαβιβάσει. Για να τα εμφανίσετε, καταχωρείτε το «Ημερομηνιακό Διάστημα» (Από έως) και επιλέγετε την ένδειξη «Ανάκτηση». αυτόματα μέσω webservices συνδέεται η εφαρμογή με την ψηφιακή πλατφόρμα mydata και αντλεί τα παραστατικά εξόδων που πρέπει να χαρακτηριστούν και συγκρίνονται με τα παραστατικά που έχετε ήδη καταχωρήσει στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων. Χαρακτηρισμός Εξόδων Στην καρτέλα «Χαρακτηρισμός Εξόδων» γίνεται σύγκριση των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί (από τον εκδότη) με αυτά που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή και εμφανίζονται τα παραστατικά που συμφωνούν σε όλα τα χαρακτηριστικά του παραστατικού ένα προς ένα με τις εγγραφές που έχετε κάνει. Θα παρατηρήσετε ότι στη γραμμή του κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) και o αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού που έλαβε το παραστατικό κατά την διαβίβαση του από τον εκδότη (και είναι μοναδικός για κάθε παραστατικό). Για τα παραστατικά που Data Communication A.E. 17

18 θα εμφανιστούν χρειάζεται να γίνει έλεγχος ως προς το χαρακτηρισμό πριν τη διαβίβαση. Η εφαρμογή σας εμφανίζει βοηθητικά μηνύματα λάθους για να εντοπίσετε την ασυμφωνία. Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία: Στην καρτέλα «Παραστατικά με ελλιπή στοιχεία» γίνεται σύγκριση των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί (από τον εκδότη) με αυτά που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή και εμφανίζει τις εγγραφές σας που έχουν διαφορετικά στοιχεία από αυτά που έχει στείλει ο εκδότης. Στο τέλος της γραμμής κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) καθώς και o αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το παραστατικό κατά την διαβίβαση του από τον εκδότη. Η εφαρμογή σας εμφανίζει βοηθητικά μηνύματα λάθους για να εντοπίσετε την ασυμφωνία. Data Communication A.E. 18

19 Παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί: Στην επιλογή αυτή εμφανίζονται τα παραστατικά που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή και δεν έχουν αποσταλεί από τον εκδότη. Data Communication A.E. 19

20 Παραστατικά που δεν έχουν καταχωρηθεί: Στην επιλογή αυτή εμφανίζονται τα παραστατικά που έχουν σταλεί από τον εκδότη του παραστατικού και δεν έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή. Στο τέλος της γραμμής κάθε παραστατικού εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης (Mark) καθώς και o αναγνωριστικός αριθμός παραστατικού (μοναδικός για κάθε παραστατικό) που έλαβε το παραστατικό κατά την διαβίβαση του από τον εκδότη. Data Communication A.E. 20

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ Η έκδοση 3.20.21 του ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Αποδείξεων Πετρελαίου Θέρμανσης. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από τα Έσοδα Έξοδα και από την διαχείριση παγίων

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής

Οι οδηγίες που ακολουθούν αναφέρονται: 1. Στη διαχείριση των βασικών στοιχείων του ταμειακού συστήματος και στη σύνδεσή του με λογαριασμούς λογιστικής Μέσω της εφαρμογής Academia Financials Έσοδα - Έξοδα η Data Communication σας δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξετε δεδομένα μεταξύ των λιανικών πωλήσεων των επιχειρήσεων - πελατών σας και των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036\2012 προβλέπεται η καταγραφή της Λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα - Έξοδα Οδηγίες διαχείρισης αγοράς εμπορευμάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάση ΠΟΛ1150/2017 (Άρθρο 39α)

Έσοδα - Έξοδα Οδηγίες διαχείρισης αγοράς εμπορευμάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάση ΠΟΛ1150/2017 (Άρθρο 39α) Έσοδα - Έξοδα Οδηγίες διαχείρισης αγοράς εμπορευμάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάση ΠΟΛ1150/2017 (Άρθρο 39α) Data Communication A.E. 1 ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΠΟΛ.1150/2017 Άρθρο 39α Για να καλύψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ DC SCAN4YOU Η εφαρμογή WinEra ERP σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε παραστατικά γρήγορα, με ασφάλεια και με αυτοματοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση

Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Παραμετροποίηση Μετάβαση σε Ε.Λ.Π. Εάν αποφασιστεί η μετάβαση στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ATLANTIS E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης. Η μετάβαση στο νέο λογιστικό σχέδιο πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή.

Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Δημιουργία συναλλασσόμενου στην Γενική Λογιστική και αυτόματη σύνδεση του με λογαριασμό Πελάτη ή Προμηθευτή. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Data Communication A.E. 1

Data Communication A.E. 1 Data Communication A.E. 1 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α. Αρχική παραμετροποίηση (εφόσον δεν έχει δηλωθεί κωδικός αμοιβών Επιχ. Δραστ. στον προμηθευτή). Για να ενημερωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP

Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Έκδοση νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ από το WINERA ERP Α. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η έκδοση 5.91.00 του WinEra ERP υποστηρίζει την έκδοση της νέας Μηνιαίας Κατάστασης ΜΥΦ, η οποία πρέπει να υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές1 Καταστάσεις1

Μηνιαίες Συγκεντρωτικές1 Καταστάσεις1 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές1 Καταστάσεις1 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης 1/4/2014 Σελίδα 1 από 12 8 2014 Rowega Consulting Ltd. i. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κατά την εκκίνηση της εφαρµογής, εµφανίζεται στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαγραφή Επιλέγετε Διαγραφή για να διαγράψετε μία ήδη υπάρχουσα διαδικασία εισαγωγής ASCII

Διαγραφή Επιλέγετε Διαγραφή για να διαγράψετε μία ήδη υπάρχουσα διαδικασία εισαγωγής ASCII Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) > Αρχεία Αρχεία Εισαγωγή από αρχείο ASCII Με την εργασία αυτή έχετε την δυνατότητα να εισάγετε

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ

Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ Για το σωστό υπολογισµό των µηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων, στο Soft1 απαιτείται παραµετροποίηση στο αρχείο συναλλασσοµένων καθώς και στις Σειρές των παραστατικών. Αν αποστείλετε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική ή από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 Ηλεκτρονική Υποβολή Στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 36, παράγραφος 5 του ν.4036/2012 προβλέπεται η καταγραφή της λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα διαδικασία ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Νέα διαδικασία ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 1 Νέα διαδικασία ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαγωγή Καταστάσεων ΜΥΦ. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η εξαγωγή αρχείου για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατώνπρομηθευτών

Εξαγωγή Καταστάσεων ΜΥΦ. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η εξαγωγή αρχείου για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατώνπρομηθευτών Εξαγωγή Καταστάσεων ΜΥΦ Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η εξαγωγή αρχείου για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατώνπρομηθευτών (ΜΥΦ) Περιεχόμενα Εξαγωγή Καταστάσεων ΜΥΦ 3 Πιθανά Σφάλματα 6 2 Εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Data Communication A.E.

Data Communication A.E. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ RBS 101 ΝΕΤ Προϋπόθεση για να γίνει η εγκατάσταση του φορολογικού μηχανισμού RBS 101 NET είναι να χρησιμοποιηθεί ο νέος οδηγός του προγράμματος και να είστε στην τελευταία έκδοση του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους

Είδη. Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Είδη Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται η Δημιουργία, Μεταβολή, Διαγραφή και Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης 7 Στην καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β.6

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β.6 Με τις διατάξεις του ν.4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα δίνεται η δυνατότητα στις πολύ μικρές οντότητες (καθαρός κύκλος εργασιών μέχρι 1.500.000 ευρώ) της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΝΟΤΗΤΑ 1...1 ΠΛΗΚΤΡΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2...3 ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...4 - Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β

Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. Άρθρου 39β Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Παραμετροποίηση εφαρμογής... 3 1 Εταιρείες που δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς - είναι λήπτες τιμολογίων από υποκείμενους που έχουν ενταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ

Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ Υπολογισμός και Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ . 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 1 3 Συγχρονισμός Λογιστικού Σχεδίου... 5 4 Υπολογισμός Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α.... 6 4.1 Αυτόματη Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Λογιστικής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Μηνιαίες συγκεντρωτικές ΜΥΦ Εισαγωγή Ο υπολογισμός των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ γίνεται από ειδική οντότητα της εφαρμογής και συγκεντρώνει στοιχεία από το εμπορικό κύκλωμα, τη λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων 1 Υπολογισμός & Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας ενημέρωσης των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί

Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς- Πώλησης και Μετασχηματισμοί Περιεχόμενα Δημιουργία Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Παραστατικού Αγοράς... 3 Καρτέλα Βασικό... 4 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία... 5 Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείρισης Πρότυπων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Δημιουργία Πρότυπων εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία Δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ Η έκδοση 5.91.18 του WinEra ERP καλύπτει τις ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ειδικού Καθεστώτος Καταβολής ΦΠΑ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας

Pylon Entry. Υπηρεσίες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Pylon Entry Υπηρεσίες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή και Αναζήτηση υπηρεσίας Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Υπηρεσίας... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Προτεινόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ

ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ τι είναι, πως λειτουργούν, ποιος είναι ο σκοπός τους Αύγουστος 2019 My Digital Accounting & Tax Application Τι είναι η πλατφόρμα mydata; Ποιους αφορά; mydata (my Digital Accounting

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin)

Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Εμπορική Διαχείριση > Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Διαχείριση Βάσης Δεδομένων (dbadmin) Μέσα από τη διαχείριση βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή Business Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων

Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων Λήψη Στοιχείων Συναλλασσομένων 1 Λήψη Στοιχείων από τη ΓΓΠΣ Εχει ενεργοποιηθεί εκ νέου η δυνατότητα λήψης στοιχείων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) για Φυσικά και Μη Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής

Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής Διαδικασία Χρήσης Module Αναλυτικής Λογιστικής 1 Περίληψη Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή Hyper

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής Δήλωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής Δήλωσης Οδηγίες Συμπλήρωσης Εκκαθαριστικής Δήλωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας του εντύπου Εκκαθαριστικής Δήλωσης. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 18. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίησης 18. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 18. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ Στην επιλογή «Αξιόγραφα\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Αξιογράφων» καταχωρείτε, προβάλλετε, τροποποιείτε ή, ακόμη, και διαγράφετε τα αξιόγραφα. Στο tab «Βασικά» διαχειρίζεστε τα βασικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μεταφοράς του μισθοδοτικού άρθρου από την εφαρμογή Extra Μισθοδοσία στην εφαρμογή Extra Λογιστική Διαχείριση.

Διαδικασία μεταφοράς του μισθοδοτικού άρθρου από την εφαρμογή Extra Μισθοδοσία στην εφαρμογή Extra Λογιστική Διαχείριση. Διαδικασία μεταφοράς του μισθοδοτικού άρθρου από την εφαρμογή Extra Μισθοδοσία στην εφαρμογή Extra Λογιστική Διαχείριση. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Net PYLON Platform

Epsilon Net PYLON Platform Epsilon Net PYLON Platform Διαδικασίες Γρήγορης Παραμετροποίησης V1.0 / 06-2014 Page 1 of 29 Περιεχόμενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΒΗΜΑΤΑ... 4 2.1 Εγκατάσταση Φορολογικών Μηχανισμών... 4 2.2 Σύνδεση (Log-in)...

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις. Πλήκτρα & Λειτουργίες Εκτυπώσεων. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr)

Εκτυπώσεις. Πλήκτρα & Λειτουργίες Εκτυπώσεων. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > Έσοδα - Έξοδα > Εκτυπώσεις Εκτυπώσεις Πλήκτρα & Λειτουργίες Εκτυπώσεων Στη δεξιά πλευρά των διαλόγων υπάρχουν τα παρακάτω πλήκτρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή

Pylon Entry. Προμηθευτές. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Pylon Entry Προμηθευτές Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία-Μεταβολή- Διαγραφή Αναζήτηση ενός προμηθευτή Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Προμηθευτή... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Εμπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής.

Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης εισαγωγής Αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση των στοιχείων στις λίστες, μπορείτε να καταχωρήσετε τη διασάφηση εισαγωγής. Από το αρχικό μενού του συστήματος επιλέγετε Δηλώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους

Pylon Entry. Είδη. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Pylon Entry Είδη Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία Μεταβολή Διαγραφή - Αναζήτηση ενός είδους Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Είδους... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Πολιτική Τιμολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Λογισμικού Έκδοση 1.2 Περιεχόμενα 1. Είσοδος και Έξοδος από το Σύστημα... 3 2. Βοήθεια... 3 3. Αλλαγή Συνθηματικού... 3 4. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

5. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ASCII ΑΡΧΕΙΟ

5. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ASCII ΑΡΧΕΙΟ 5. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ASCII ΑΡΧΕΙΟ Είναι δυνατή η ενημέρωση της απογραφής μέσω αρχείων ASCII. Όσον αφορά το αρχείο ειδών είναι δυνατόν μέσω αυτής της διαδικασίας να ενημερωθεί η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ

Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Δημιουργία και Υποβολή Περιοδικής ΦΠΑ Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού και Αυτόματης Υποβολής Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Στο πρόγραμμα κάνουμε είσοδο πληκτρολογώντας Username DC Password DC Βασικά πλήκτρα F8 κάνει εκτύπωση (πρέπει να είμαστε στο κατάλληλο πεδίο) F9 κάνει αναζήτηση F12 κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία χρήσης module Αναλυτικής Λογιστική. (v.1.0.7)

Διαδικασία χρήσης module Αναλυτικής Λογιστική. (v.1.0.7) Διαδικασία χρήσης module Αναλυτικής Λογιστική (v.1.0.7) Περίληψη Με το Module της Αναλυτικής Λογιστικής πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου

Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Ορισμός Παραμέτρων Ενημέρωσης Γέφυρας Συναλλασσομένου Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Ορισμού Παραμέτρων Γέφυρας Συναλλασσόμενου στην εφαρμογή extra

Διαβάστε περισσότερα

Παραγγελίες. Πελατών. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Πελάτης Είδη Στοιχεία Αποστολής Λοιπά Στοιχεία.

Παραγγελίες. Πελατών. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Πελάτης Είδη Στοιχεία Αποστολής Λοιπά Στοιχεία. Published on PRISMA Win Help - Megasoft (http://docs.megasoft.gr) Home > PRISMA Win Εμπορικό > Κινήσεις > Παραγγελίες Παραγγελίες Πελατών Πελάτης Είδη Στοιχεία Αποστολής Λοιπά Στοιχεία Πελάτης Είδη Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1. Προετοιμασία Απογραφής Πριν από την διαδικασία Απογραφής θα πρέπει να προηγηθούν τα παρακάτω βήματα: α. Επανεκκίνηση Κάνετε έξοδο από το Farmakonet και επανεκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet

Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω Internet Διαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων & Αυτόματης Υποβολής μέσω 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εξαγωγής & Υποβολής Συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της

Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Αναλυτική Λογιστική Με την Αναλυτική Λογιστική πραγματοποιείται η παρακολούθηση όλου του κυκλώματος και η ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής από την εφαρμογή της Λογιστικής Η Αναλυτική Λογιστική περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.4.2.3 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP... 3 Entersoft ERP 4 Αλλαγές στον Φ.Π.Α....

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 3.1 Μεταφορά Δεδομένων από ASCII (Utilities) Απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή μεταφορά από αρχείο ASCII 1. Θα πρέπει να γνωρίζετε ποια ακριβώς πεδία βρίσκονται στο αρχείο ASCII και

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Απογραφή Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Απογραφής Ειδών. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση ΚΑΔ και Αυτόματη Αποστολή Αρχείου νέων ΚΑΔ

Αντιστοίχιση ΚΑΔ και Αυτόματη Αποστολή Αρχείου νέων ΚΑΔ Αντιστοίχιση ΚΑΔ και Αυτόματη Αποστολή Αρχείου νέων ΚΑΔ 1. Μετάβαση στο menu Αρχείο για έναρξη της λειτουργίας Αντιστοίχισης Κ.Α.Δ. Για την αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ. του 1997 με τους Κ.Α.Δ. του 2008 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra

Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010. Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Μελίσσια, 16 Ιουνίου 2010 Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ από InnovEra Εισαγωγή Αρχείων-Objects για τη συγκεντρωτική ΚΕΠΥΟ (ΜΥΦ) Πριν προχωρήσετε στη διαδικασία της εξαγωγής των συγκεντρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1

Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις. Έκδοση /02/2016. Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Έκδοση 21.28. 10/02/2016 Ημ/νία έκδοσης 10/02/2016 1 Περιεχόμενα Νέα λειτουργικότητα... 3 Ελληνικά λογιστικά πρότυπα... 3 Παρακρατούμενοι φόροι... 3 Μαζικές πληρωμές... 3 Αναστολή πληρωμών... 3 Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P.

Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Τροποποιη σεις για ενσωμα τωση του ΚΦΑΣ (Ν.4093/2012) στις εφαρμογε ς Atlantis E.R.P. και xline E.R.P. Οι τροποποιήσεις που έγιναν στα προγράμματά μας ισχύουν μόνο για τα serial numbers εσωτερικού και

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση σε ΕΛΠ Βήμα 1ο - Άνοιγμα νέας χρήσης

Μετάβαση σε ΕΛΠ Βήμα 1ο - Άνοιγμα νέας χρήσης Μετάβαση σε ΕΛΠ Εάν αποφασιστεί η αλλαγή στο προτεινόμενο από τα ΕΛΠ λογιστικό σχέδιο, το ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. παρέχει αυτόματες εργασίες μετάβασης οι οποίες πρέπει να γίνουν αφού προηγηθεί το άνοιγμα χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘeN - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝ

ΠΟΘeN - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΟΘeN - ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝ Η σύνδεση σας στο σύστημα επιτυγχάνεται με τη χρήση των ενεργών προσωπικών TAXISnet κωδικών σας στη διεύθυνση https://www.pothen.gr/pothen-back/sub1-public.

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S

Αγαπητοί συνεργάτες, sales@ots.gr http://www.ots.gr O P E N T E C H N O L O G Y S E R V I C E S Αγαπητοί συνεργάτες, Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α & Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σας ενημερώνουμε, ότι υπάρχει ήδη διαθέσιμη η νέα έκδοση 2.98.018 της εφαρμογής Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Προσωπικού η

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win Point of Sale ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Μ.Υ.Φ.

PRISMA Win Point of Sale ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Μ.Υ.Φ. 1 PRISMA Win Point of Sale ver. 3.0.3 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Μ.Υ.Φ. Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους

Διαβάστε περισσότερα

13. ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΣ

13. ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΣ 13. ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΣ Από τις 15 Φεβρουαρίου 2008 ισχύει το νέο καθεστώς φορολόγησης του πετρελαίου θέρμανσης όπως ορίζεται στις ΠΟΛ. 1012/2007 και ΠΟΛ. 1018/2008. Οι επιτηδευματίες εκμεταλλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εταιρίας.

Δημιουργία Εταιρίας. Δημιουργία Εταιρίας. Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας εταιρίας Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων

Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Διαχείριση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ΠΟΛ.1221/1995, ΠΟΛ.1071/2002, ΠΟΛ.2859/2000)... 4 1.1. Εισαγωγή Ταξιδιωτικού «Πακέτου»... 6 1.2. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Πίνακας περιεχομένων ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 5.1...2 1. Δημιουργία του αρχείου Excel για την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών από επιχειρηματική δραστηριότητα... 3 Ο τρόπος δήλωσης της παρακράτησης...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο

Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Καλοκαίρι 2012 Συγκεντρωτικές ΚΕ.Π.Υ.Ο Οδηγίες για την υποβολή 2012 Oι οδηγίες αυτές, αφορούν σε λειτουργικές δυνατότητες λογισµικού υπό την διακριτική ένδειξη «ALTEC Software» πνευµατικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & οδηγί ες χρη σης

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & οδηγί ες χρη σης ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & οδηγί ες χρη σης Στο μενού των κεντρικών επιλογών της έκδοσης Xpress και συγκεκριμένα στην επιλογή προστέθηκαν 3 νέες υποεπιλογές Για την έκδοση Dioscourids Win

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίηση. Premium HRM web ΕΡΓΑΝΗ. Data Communication A.E.

Ειδικά Θέματα Παραμετροποίηση. Premium HRM web ΕΡΓΑΝΗ. Data Communication A.E. Premium HRM web ΕΡΓΑΝΗ Premium HRM web ΕΡΓΑΝΗ Είναι πλέον διαθέσιμη μια νέα πολύ σημαντική λειτουργία η οποία σας επιτρέπει από όπου κι αν βρίσκεστε με μια απλή σύνδεση στο Internet μέσω smartphone, tablet

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων

Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παρακρατούμενων Φόρων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, Τ.Κ Μαρούσι Αττικής Τηλ.: Fax:

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, Τ.Κ Μαρούσι Αττικής Τηλ.: Fax: 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ.: 215.5500880 Fax: 215.5500883 E-mail: info@01solutions.gr Πίνακας Περιεχομένων 1. Εφαρμογές (w_diax01201)... 4 2. Σχέσεις Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά, μεταβαίνετε στην ομώνυμη επιλογή της Καρτέλας ΦΟΡΕΙΣ. Επιλέγοντας Βιβλιοθήκη Μονάδας εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα «Λίστα βιβλίων».

Αρχικά, μεταβαίνετε στην ομώνυμη επιλογή της Καρτέλας ΦΟΡΕΙΣ. Επιλέγοντας Βιβλιοθήκη Μονάδας εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα «Λίστα βιβλίων». Η λειτουργικότητα δίνει τη δυνατότητα καταγραφής, εμφάνισης και διαχείρισης των βιβλίων που διατηρείτε στη σχολική σας μονάδα καθώς και τον τρόπο απόκτησης αυτών. Αρχικά, μεταβαίνετε στην ομώνυμη επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ.

PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. 1 PRISMA Win Εμπορική Διαχείριση ver. 6.0.2.0175 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ. Γενικά Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

BakeMe v Βασικές Οδηγίες Χρήσης

BakeMe v Βασικές Οδηγίες Χρήσης BakeMe v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του BakeMe είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το φάκελο

Διαβάστε περισσότερα