3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης;"

Transcript

1 4.3 Κεφάλαιο 3: Η ΝΕΥΤΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να περιγράψετε ένα φαινόμενο στο οποίο αλλάζει η κινητική κατάσταση του σώματος και να προσδιορίσετε το αίτιο της αλλαγής. 2. Μια δύναμη ασκείται σε ένα σώμα. Να περιγράψετε τις πιθανές μεταβολές που μπορούν να συμβούν στο σώμα και να αναφέρετε ένα παράδειγμα για κάθε περίπτωση. 3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης; 4. Γιατί η δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος; 5. Να αναφέρετε ένα παράδειγμα «βίαιης» κίνησης σύμφωνα με τη θεωρία του Αριστοτέλη. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 6. Να διατυπώσετε τον πρώτο νόμο της κίνησης. 7. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθεία και το ταχύμετρο δείχνει σταθερά 50km/h. Τι συμπεραίνουμε για την συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 8. Πώς εξηγούμε με βάση τη θεωρία κίνησης του Αριστοτέλη το ότι ένας ποδηλάτης πρέπει να κάνει συνέχεια πετάλι για να διατηρήσει σταθερή την ταχύτητα του; 9. Ένα διαστημόπλοιο κινείται στο διάστημα με σταθερή ταχύτητα. Πόση είναι η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σ αυτό; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 10. Να εξηγηθεί το φαινόμενο της κίνησης των επιβατών ενός λεωφορείου όταν αυτό φρενάρει. 11. Θέλετε να αλλάξετε τη θέση ενός επίπλου στο δωμάτιο μετακινώντας το οριζόντια. Ασκείτε μια δύναμη στο ακίνητο έπιπλο, αλλά αυτό δεν κινείται. Ασκείτε κάποια μεγαλύτερη δύναμη από την προηγούμενη στο ίδιο έπιπλο και αυτό κινείται. Να εξηγήσετε το φαινόμενο. 12. Με βάση το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα να καταλήξετε στο νόμο της αδράνειας. 13. Ένας Aλεξιπτωτιστής πέφτει με σταθερή ταχύτητα. Σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται πάνω του. Τι συμπεραίνεται για τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται στον αλεξιπτωτιστή; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 14. Ένα αγόρι 70kg και ένα κορίτσι 60kg κάνουν πατινάζ στον πάγο κρατώντας ένα τεντωμένο σχοινί μήκους 5m. Στην αρχή και οι δύο είναι ακίνητοι.το αγόρι τραβάει το κορίτσι με δύναμη 80Ν. Αν υποθέσουμε ότι οι δυνάμεις τριβής είναι αμελητέες, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: α) Ποια είναι η δύναμη που ασκείται στο αγόρι 1

2 από το σχοινί; β) Ποια είναι η επιτάχυνση του αγοριού και ποια του κοριτσιού; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 15. Το βάρος ενός ανθρώπου είναι 700Ν. Ποια δύναμη ασκεί ο άνθρωπος στη Γη όταν στέκει ακίνητος πάνω της; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 16. Δύο δυνάμεις ασκούνται σε ελεύθερο ακίνητο αντικείμενο μάζας 10kg. Η μία δύναμη είναι προς τα αριστερά 5Ν και η άλλη προς τα δεξιά 20Ν. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: α) Πόση είναι η επιτάχυνση του αντικειμένου; β) Πόσο θα μετακινηθεί το αντικείμενο σε 10s; 17. Να εξηγήσετε τα παρακάτω φαινόμενα με βάση την αρχή διατήρησης της ορμής: α) Ανάκρουση όπλου β) Κίνηση πυραύλου. 18. Γιατί ο πυροσβέστης δυσκολεύεται να κρατήσει τον ελαστικό σωλήνα που ρίχνει μεγάλες ποσότητες νερού με μεγάλη ταχύτητα; 19. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της στατικής τριβής και της τριβής ολίσθησης; 20. Να περιγράψετε ένα φαινόμενο στο οποίο εμφανίζεται στατική τριβή και ένα στο οποίο εμφανίζεται τριβή ολίσθησης. 21. Ένας σκιέρ κατεβαίνει την πλαγιά ενός λόφου. Η τριβή ολίσθησης είναι μεγαλύτερη όταν η ταχύτητα του είναι μικρή ή όταν είναι μεγάλη; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 22. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η τριβή ολίσθησης; 23. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε κυκλική τροχιά οριζόντιου δρόμου με ταχύτητα σταθερού μέτρου. Να σχεδιάσετε τα διανύσματα της ταχύτητας, της επιτάχυνσης και της συνισταμένης δύναμης που ασκείται στο αυτοκίνητο. 24. Ποια είναι η εξίσωση του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα στην περίπτωση της ομαλής κυκλικής κίνησης; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 25. Αν ελαττωθεί η απόσταση μεταξύ Γης - Σελήνης, πώς θα μεταβληθεί η μεταξύ τους δύναμη; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 26. Να συνδυάσετε το δεύτερο νόμο της κίνησης με το νόμο της παγκόσμιας έλξης για να υπολογίσετε την επιτάχυνση της βαρύτητας. 28. Στο σχήμα φαίνεται ένας δορυφόρος που κινείται γύρω από τη Γη. α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο δορυφόρο και να σχολιάσετε την προέλευση τους. β) Να σχεδιάσετε τα διανύσματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης του δορυφόρου

3 4.3.2 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Ένας αλεξιπτωτιστής εκτελεί πτώση από αεροπλάνο. Στο φαινόμενο αυτό συμμετέχουν τα εξής σώματα: Αλεξιπτωτιστής, αλεξίπτωτο, Γη και ατμοσφαιρικός αέρας. Να επιλέξετε δύο από τα προηγούμενα σώματα και εν συνεχεία να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τις δυνάμεις που ασκούν τα υπόλοιπα σώματα σε καθένα απ αυτά. 2. Ποια διαδικασία ακολουθούμε για τον προσδιορισμό της συνισταμένης των δυνάμεων που ασκούνται σε κάποιο σώμα; Να αριθμήσετε τα επιμέρους βήματα. 3. Τρεις ίσες δυνάμεις μέτρου 10 Ν σχηματίζουν, ανά δύο, γωνία 120 μοιρών. Να προσδιοριστεί η συνισταμένη τους. 5. Στο παραπλεύρως σχήμα το σώμα έχει βάρος 40Ν και ισορροπεί. Να υπολογισθούν οι δυνάμεις που ασκούν τα νήματα πάνω στο σώμα. Οι γωνίες των νημάτων με την οριζόντια οροφή είναι 60 και 30, όπως φαίνεται στο σχήμα. 6. Να περιγράψετε πείραμα με το οποίο προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ της δύναμης που ασκείται σ ένα σώμα και της επιτάχυνσης που αποκτά το σώμα αυτό Αν αφήσουμε μια πέτρα από κάποιο ύψος, αυτή θα πέσει προς τη Γη. Γιατί και η Σελήνη δεν πέφτει προς τη Γη; 9. Ένας κύβος μάζας 10kg σύρεται υπό την επίδραση F οριζόντιας δύναμης F σε οριζόντιο επίπεδο με επιτάχυνση 25m/s 2. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του κύβου και 8. του οριζοντίου επιπέδου είναι 0,2 να υπολογισθούν: α) Η κάθετη δύναμη που ασκεί το οριζόντιο επίπεδο στο σώμα β) η δύναμη F (g = 10m/s 2 ). 11. Σε κεκλιμένο επίπεδο γωνίας 30 και από ύψος h = 2m αφήνουμε να ολισθήσει σώμα όπως φαίνεται στο σχήμα. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και h του επιπέδου είναι 0,3 να υπολογισθούν: α) Η επιτάχυνση του σώματος β) ο χρόνος τον οποίο χρειάζεται 30 το σώμα για να φθάσει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου 10. (g = 10m/s 2 ). 12. Ένας κιβώτιο μάζας 70kg βρίσκεται μέσα σε ανελκυστήρα ο οποίος α) κινείται προς τα πάνω με επιτάχυνση 2m/s 2 β) κινείται προς τα κάτω με επιτάχυνση 3m/s 2 γ) είναι ακίνητος. Πόση είναι η δύναμη που ασκεί το δάπεδο του ανελκυστήρα στο κιβώτιο σε κάθε περίπτωση; (g = 10m/s 2 ). 1. Ένα σώμα ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο και μετά αρχίζει να ανεβαίνει ολισθαίνοντας σε κεκλιμένο επίπεδο (χωρίς φαινόμενο κρούσης). Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα όταν αυτό κινείται α) 3

4 οριζόντια β) στο κεκλιμένο επίπεδο. 2. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται αντίθετα σε ευθύγραμμο οριζόντιο δρόμο και συγκρούονται. Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τις εξωτερικές και τις εσωτερικές δυνάμεις που ασκούνται στο σύστημα των δύο αυτοκινήτων με τη μορφή: η δύναμη (σύμβολο).... είναι (εσωτερική, εξωτερική)... και ασκείται από το σώμα στο σώμα.. 3. Ένα βλήμα μάζας m και ταχύτητας υ ανεβαίνει κατακόρυφα. Σε κάποιο σημείο της ανόδου του εκρήγνυται σε δύο κομμάτια εκ των οποίων το ένα μάζας m 1 πάει κατακόρυφα προς τα πάνω με ταχύτητα υ 1 και το άλλο μάζας m 2 πάει κατακόρυφα προς τα κάτω με ταχύτητα υ 2. α) Να σχεδιαστούν οι ορμές των σωμάτων πριν και μετά από την έκρηξη β) να γραφεί η αρχή διατήρησης της ορμής στο συγκεκριμένο φαινόμενο. 4. Ένας άνθρωπος μάζας 70kg που κάθεται ακίνητος στην επιφάνεια μιας παγωμένης λίμνης (μηδενική τριβή) πετάει μία μπάλα μάζας 0,5kg. Αν η ταχύτητα της μπάλας είναι οριζόντια και ίση με 10m/s, να υπολογισθεί η ταχύτητα του ανθρώπου. (Να γίνει ένα σχήμα με τα σώματα και τις ταχύτητες τους). 5. Ένα βλήμα κινείται οριζόντια με ταχύτητα 20m/s. Σε κάποια χρονική στιγμή εκρήγνυται και τα δύο θραύσματα μαζών 5kg και 2kg συνεχίζουν να κινούνται οριζόντια, σχηματίζοντας αντιστοίχως γωνίες 30 και 45 με την αρχική κατεύθυνση του βλήματος. Να βρεθούν τα μέτρα των ταχυτήτων των δύο θραυσμάτων. 6. Ένας βαρκάρης μάζας 80kg προκειμένου να μετακινήσει τη βάρκα του που βρίσκεται στη θάλασσα, η οποία έχει μήκος 4m και μάζα 100kg, προχωράει από την μια άκρη της μέχρι την άλλη για χρονικό διάστημα 8s. Να υπολογίσετε πόσο θα μετατοπιστεί η βάρκα στο παραπάνω χρονικό διάστημα. Τι παραδοχές κάνατε για να απαντήσετε στην προηγούμενη ερώτηση; 7. Ένα εκκρεμές μήκους 1m με μάζα του σφαιριδίου 0,5kg εκτελεί ταλάντωση. Τη στιγμή που το εκκρεμές σχηματίζει γωνία 30 με την κατακόρυφο, η ταχύτητα του είναι 10m/s. Να υπολογισθεί: α) Η τάση του νήματος β) η κεντρομόλος δύναμη (g = 10m/s 2 ). 8. Να κάνετε σχήμα το οποίο να περιέχει τη Γη και τη Σελήνη και βάσει αυτού να εξηγήσετε τα φυσικά μεγέθη του μαθηματικού τύπου της παγκόσμιας έλξης. 9. Ένας δορυφόρος του Δία κινείται σε ύψος h πάνω από την επιφάνειά του. Αν η μάζα του Δία είναι Μ και η ακτίνα του R, να υπολογίσετε την ταχύτητα και την περίοδο του δορυφόρου. Η σταθερά G θεωρείται γνωστή. 10. Σε ποια απόσταση από την επιφάνεια της Γης και στο επίπεδο του ισημερινού πρέπει να τοποθετήσουμε ένα δορυφόρο ώστε να βρίσκεται συνεχώς πάνω από τον ίδιο τόπο; 11. Τρεις όμοιες σφαίρες με μάζα m η καθεμιά βρίσκονται στις κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου πλευράς α. Να υπολογισθεί η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε καθεμιά από τις άλλες δύο λόγω βαρυτικής έλξης. 4

5 12. Ένα μήλο μάζας m πέφτει από μικρό ύψος στην επιφάνεια της Γης. Με βάση το δεύτερο νόμο της κίνησης και το νόμο της παγκόσμιας έλξης να βρείτε μια σχέση που δίνει την επιτάχυνση συναρτήσει της μάζας του σώματος και της ακτίνας της Γης. 13. Να θεωρήσετε δύο τεχνητούς δορυφόρους Α και Β με μάζες Μ Α > Μ Β που κινούνται στην ίδια τροχιά σε ύψος h από την επιφάνεια της Γης, αλλά με αντίθετη φορά με αποτέλεσμα να συγκρουστούν. Αν υποθέσουμε ότι η κρούση είναι πλαστική και προκύπτει ένα συσσωμάτωμα, ποια θα είναι η ταχύτητα του; (Θεωρήστε ότι η ακτίνα R της Γης είναι γνωστή). 14. Στην κορυφή ενός βουνού βρίσκεται ένας εκτοξευτικός μηχανισμός και πετάει πέτρες οριζόντια. Υποθέτουμε ότι μπορεί να αυξάνει απεριόριστα την ταχύτητά τους. Να κάνετε ένα σχήμα που να δείχνει αυτές τις τροχιές διαδοχικά όσο αυξάνει η ταχύτητα. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις βάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση. 1. Δύο δυνάμεις 6Ν και 2Ν ασκούνται στο ίδιο σώμα; Πόση είναι η συνισταμένη δύναμη; 8Ν 4Ν 12Ν 3Ν Τα στοιχεία δεν επαρκούν για να απαντήσω. 2. Ο Κέπλερ ήταν ο πρώτος που διατύπωσε την άποψη ότι ο Ήλιος γυρίζει γύρω από τη Γη ότι οι κινήσεις των πλανητών είναι κυκλικές ότι οι κινήσεις των πλανητών έχουν σχήμα έλλειψης ότι μεταξύ των πλανητών ασκούνται δυνάμεις 3. Ο θεμελιώδης νόμος της μηχανικής F = m α δεν ισχύει στην περίπτωση της κυκλικής κίνησης στην περίπτωση της κίνησης των πλανητών όταν η ταχύτητα του σώματος είναι πολύ μεγάλη όταν το σώμα είναι ακίνητο 4. Ο θεμελιώδης νόμος της μηχανικής F = m α δεν ισχύει όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι μηδέν όταν η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλή όταν υπάρχουν τριβές σε περιπτώσεις υποατομικών σωματιδίων στο άτομο 5. Η αδρανειακή μάζα ορίζεται από το νόμο της αδράνειας 5

6 το θεμελιώδη νόμο της μηχανικής την ποσότητα της ύλης ενός σώματος τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα 6. Ένα πορτοκάλι βάρους 2Ν πέφτει από ένα δέντρο. Με βάση τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα συμπεραίνουμε ότι η κίνηση είναι επιταχυνόμενη η επιτάχυνση της βαρύτητας παραμένει σταθερή η δύναμη που ασκεί το πορτοκάλι στη Γη είναι ίση με 2Ν η δύναμη που ασκεί το πορτοκάλι στη Γη είναι μεγαλύτερη από 2Ν 7. Ένας βαρκάρης πάνω σε μια βάρκα προσπαθεί να τη μετακινήσει σπρώχνοντας την από μέσα, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ο λόγος είναι ότι η δύναμη είναι μικρή υπάρχουν τριβές η δύναμη είναι εσωτερική η δύναμη είναι εξωτερική 8. Ένα βλήμα μάζας m ανεβαίνει κατακόρυφα και σε κάποιο σημείο της ανόδου του εκρήγνυται σε δύο κομμάτια. Tο ένα μάζας m 1 πάει προς τα πάνω με ταχύτητα μέτρου υ 1 και το άλλο μάζας m 2 πάει προς τα κάτω με ταχύτητα μέτρου υ 2. Αν τη στιγμή της έκρηξης το βλήμα είχε ταχύτητα μέτρου υ, ποιες από τις παρακάτω σχέσεις ισχύουν στο φαινόμενο αυτό: mυ = m 1 υ 1 - m 2 υ 2 m = m 1 + m 2 υ = υ 1 + υ 2 Αρχική κινητική ενέργεια = Τελική κινητική ενέργεια 9. Στην περίπτωση έκρηξης ενός βλήματος στον αέρα ισχύει η διατήρηση της ορμής; Α. Ναι Β. Όχι Επιλέξετε ένα από τα α, β, γ, δ παρακάτω για να δικαιολογήσετε την απάντησή σας α. υπάρχει η εξωτερική δύναμη της βαρύτητας β. η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων δεν είναι μηδέν γ. το βάρος του βλήματος θεωρείται αμελητέο δ. η συνισταμένη των εσωτερικών δυνάμεων είναι μηδέν 10. Στην περίπτωση ανάκρουσης όπλου ισχύει η διατήρηση της ορμής στο σύστημα όπλο-βλήμα; Α. Ναι Β. Όχι Επιλέξετε ένα από τα α,β,γ,δ παρακάτω για να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. α. δεν ασκείται εξωτερική δύναμη στο σύστημα β. η συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων στο σύστημα είναι μηδέν γ. το βάρος του συστήματος είναι μηδέν 6

7 δ. το βάρος του σώματος και η αντίσταση του αέρα θεωρούνται αμελητέες 11. Ποιο από τα παρακάτω φαινόμενα δεν εξηγείται με βάση την αρχή διατήρησης της ορμής; η εκκίνηση αυτοκινήτου η ανάκρουση όπλου η κίνηση πυραύλου η κίνηση πλοίου στη θάλασσα 12. Στην ομαλή κυκλική κίνηση είναι σταθερή η ταχύτητα η επιτάχυνση η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα τίποτα από τα παραπάνω 13. Για τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων, ο Νεύτωνας ήταν ο πρώτος που διατύπωσε την άποψη ότι η κίνηση των πλανητών είναι κυκλική οι πλανήτες κινούνται σε ελλειπτική τροχιά. μεταξύ τους αναπτύσσονται δυνάμεις από απόσταση ο Ήλιος γυρίζει γύρω από τη Γη 14. Η επιτάχυνση βαρύτητας είναι ανάλογη της μάζας του σώματος ανάλογη της απόστασης από το κέντρο της Γης αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης από το κέντρο της Γης αντιστρόφως ανάλογη της μάζας της Γης 15. Η μεταβολή της επιτάχυνσης της βαρύτητας g συναρτήσει της απόστασης από το κέντρο της Γης r, φαίνεται στο g παρακάτω διάγραμμα r Ποιο συμπέρασμα από τα παρακάτω ισχύει; Η επιτάχυνση βαρύτητας αυξάνεται ανάλογα με το ύψος από την επιφάνεια της Γης Η επιτάχυνση βαρύτητας αυξάνεται αντιστρόφως ανάλογα με το ύψος από την επιφάνεια της Γης Όταν απομακρυνόμαστε από την επιφάνεια της Γης η επιτάχυνση της βαρύτητας ελαττώνεται Στην επιφάνεια της Γης η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι μηδέν 7

8 4.3.4 Ερωτήσεις αντιστοίχισης 1. Σε ακίνητο σώμα ασκείται δύναμη με τις ιδιότητες της αριστερής στήλης. Αντιστοιχίστε με τη δεξιά στήλη τοποθετώντας στο διάστικτο το αντίστοιχο γράμμα. Δυνάμεις Αποτελέσματα α. δύναμη ίση με το μηδέν...ομαλά επιταχυνόμενη β. δύναμη σταθερή...ακίνητο σώμα γ. το μέτρο της δύναμης αυξάνεται...επιταχυνόμενη...ομαλή 2. Σε σώμα που κινείται ευθύγραμμα και ομαλά επενεργεί δύναμη με τις ιδιότητες της αριστερής στήλης. Αντιστοιχίστε τις ιδιότητες των δυνάμεων με τα αποτελέσματά τους στη δεξιά στήλη. Δυνάμεις Αποτελέσματα α. σταθερή δύναμη ομόρροπη με την ταχύτητα...ομαλά επιταχυνόμενη β. σταθερή δύναμη αντίρροπη με την ταχύτητα...ακίνητο σώμα γ. δύναμη σταθερού μέτρου κάθετη στην ταχύτητα...επιταχυνόμενη...ομαλή 3. Να αντιστοιχίσετε τα διαγράμματα της αριστερής στήλης με τις κινήσεις της δεξιάς στήλης (F η συνισταμένη δύναμη, υ η ταχύτητα του σώματος). α F υ...μείωση του μέτρου της ταχύτητας β F υ...ακινησία F...Ομαλή κυκλική κίνηση γ υ...αύξηση του μέτρου της ταχύτητας 4. Να αντιστοιχίσετε τις τιμές της συνισταμένης δύναμης (αριστερή στήλη) που ασκείται σ ένα σώμα μάζας 5kg με τις τιμές της επιτάχυνσης (δεξιά στήλη). Δύναμη (N) Επιτάχυνση (m/s 2 ) α β γ Να αντιστοιχίσετε τα φυσικά μεγέθη με τις μονάδες Φυσικά μεγέθη Μονάδες α. ορμή...kg m/s β. μάζα...m/s γ. ταχύτητα...kg δ. δύναμη...cm...n 6. Να αντιστοιχίσετε τα διανύσματα του διαγράμματος με τα φυσικά μεγέθη στην ομαλή κυκλική κίνηση 8

9 (1) ) (3) ) (2) )...ταχύτητα...επιτάχυνση...κεντρομόλος δύναμη...μάζα σώματος 7. Να αντιστοιχίσετε τα φαινόμενα με τις δυνάμεις: Φαινόμενα Δυνάμεις α. Σώμα ακίνητο σε οριζόντιο επίπεδο...τριβή ολίσθησης β. Σώμα ακίνητο σε κεκλιμένο επίπεδο...στατική τριβή γ. Αυτοκίνητο που κινείται με μπλοκαρισμένους τροχούς 8. Να αντιστοιχίσετε τα διανύσματα του διαγράμματος με τα φυσικά μεγέθη της δεξιάς στήλης (το σώμα κατέρχεται με ολίσθηση στο κεκλιμένο επίπεδο): Α Γ Β α. Α... Βάρος σώματος β. Β... Στατική τριβή γ. Γ... Τριβή ολίσθησης... Κάθετη δύναμη επαφής 9. Με βάση τον τύπο g = GM/d 2 να αντιστοιχίσετε τα σύμβολα με το περιεχόμενό τους: Σύμβολα Περιεχόμενο g.. απόσταση από την επιφάνεια της Γης G.. σταθερά M.. μάζα σώματος d.. μάζα Γης.. απόσταση από το κέντρο της Γης.. επιτάχυνση βαρύτητας Ερωτήσεις συμπλήρωσης 1. Συμπληρώστε τα κενά στον παρακάτω πίνακα: Συνισταμένη δύναμη (Ν) Μάζα (Kg) Επιτάχυνση (m/s 2 ) 20 προς τα δεξιά προς τα κάτω 10 νότια 2 νότια Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 2. Οι δυνάμεις είναι διανυσματικά μεγέθη γιατί έχουν...και.. και συντίθενται σύμφωνα με τον κανόνα Ο νόμος του Hooke υποστηρίζει ότι οι ελαστικές παραμορφώσεις είναι.των...που τις προκαλούν. 9

10 4. Συνισταμένη δύο ή περισσότερων δυνάμεων είναι μία άλλη δύναμη η οποία μπορεί να προκαλέσει Με βάση την Αριστοτελική θεωρία συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις: Κάθε βίαιη κίνηση έχει ανάγκη από... Η φυσική κίνηση για τα ουράνια σώματα είναι η... Τα τέσσερα στοιχεία που αποτελούν κάθε επίγειο σώμα είναι: α)..β)...γ)..δ).. Ένα σώμα για να κινείται έχει την ανάγκη Βασιζόμενοι στο νόμο της αδράνειας να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: Η κατάσταση ευθύγραμμης ομαλής κίνησης και.είναι ισοδύναμες. Όταν ένα σώμα είναι ακίνητο τότε η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι... Όταν η ταχύτητα ενός σώματος είναι σταθερή τότε η συνισταμένη των δυνάμεων είναι... Η κινητική κατάσταση ενός σώματος αλλάζει όταν αλλάζει το μέγεθος Με βάση το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις: Το μέγεθος που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε τις αδράνειες των σωμάτων είναι Η επιτάχυνση ενός σώματος είναι...της συνολικής δύναμης που ασκείται πάνω του. Η μέτρηση της αδρανειακής μάζας ενός σώματος γίνεται βάσει της μαθηματικής σχέσης Ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις που αναφέρονται στο νόμο αυτό έχουν... μέτρα, διεύθυνση,... φορά και... σημείο εφαρμογής. 9. Η ορμή ενός σώματος είναι μέγεθος... το μέτρο της υπολογίζεται από τη σχέση.. και η μονάδα της στο SI είναι 10. Η τριβή ολίσθησης είναι ανεξάρτητη από......ανεξάρτητη από.....εξαρτάται από......και είναι ανάλογη Στην ομαλή κυκλική κίνηση η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα έχει μέτρο ίσο με... έχει φορά και η διεύθυνσή της είναι κάθετη στη διεύθυνση Η επιτάχυνση της βαρύτητας σε κάποιο πλανήτη εξαρτάται από και από Η μέτρηση της αδρανειακής μάζας γίνεται βάσει του τύπου.ενώ η μέτρηση της μάζας βαρύτητας βάσει του τύπου. 10

11 4.3.6 Ερωτήσεις διπλής επιλογής - Σωστού - Λάθους 1. Σημειώστε με Ε τα σχεδόν ελαστικά σώματα και με Π τα πλαστικά. μπάλα ποδοσφαίρου κομμάτι πλαστελίνη φουσκωμένο λάστιχο αυτοκινήτου ένα φύλλο χαρτί 2. Στα παρακάτω φαινόμενα σημειώστε Σ αν υπάρχει μεταβολή κινητικής κατάστασης και Λ αν δεν υπάρχει. ένα αυτοκίνητο ξεκινά από την ηρεμία ένα αυτοκίνητο κινείται σε στροφή του δρόμου με ταχύτητα σταθερού μέτρου 40km/h αφήνουμε από το χέρι μας να πέσει ένα στυλό η κίνηση της Σελήνης γύρω από τη Γη 3. Σημειώστε Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις. ο δυναμίτης περιέχει δύναμη η βενζίνη έχει δύναμη ένα σώμα έχει δύναμη ένα σώμα ασκεί δύναμη σε κάποιο άλλο 4. Ένα σώμα ισορροπεί όταν: είναι ακίνητο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά το μέτρο της ταχύτητας του είναι σταθερό εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση 5. Ένας μαθητής βρίσκεται πάνω σε ένα τραπέζι. Τα δύο αυτά σώματα θεωρούνται ένα σύστημα. Χαρακτηρίστε με Σ τις εσωτερικές και με Ξ τις εξωτερικές δυνάμεις του συστήματος. το βάρος του μαθητή το βάρος του τραπεζιού η δύναμη που ασκεί ο μαθητής στο τραπέζι 6. Ένας άνθρωπος βρίσκεται μέσα σε ανελκυστήρα που ανεβαίνει. Χαρακτηρίστε με Σ τις εσωτερικές και με Ξ τις εξωτερικές δυνάμεις του συστήματος ασανσέρ - άνθρωπος. το βάρος του ασανσέρ το βάρος του ανθρώπου η δύναμη που ασκεί το συρματόσχοινο συγκράτησης του ασανσέρ η δύναμη που ασκεί το δάπεδο του ασανσέρ στον άνθρωπο η δύναμη που ασκεί ο άνθρωπος στο δάπεδο του ασανσέρ 7. Βάλτε το γράμμα Σ όπου εμφανίζεται στατική τριβή και το γράμμα Ο όπου εμφανίζεται τριβή ολίσθησης. σώμα είναι ακίνητο πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο αυτοκίνητο κινείται με μπλοκαρισμένους τροχούς κίνηση ποδηλάτου κίνηση ενός σκιέρ 11

12 8. Ένας δορυφόρος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Βάλτε σε κύκλο τον παράγοντα από τον οποίο εξαρτάται η ταχύτητα του. α. η μάζα του β. η απόσταση του από το κέντρο της Γης γ. η μάζα της Γης δ.η περίοδος της Γης Ερωτήσεις συνδυασμού 1. Δύο όμοια αυτοκίνητα κινούνται σε μία κυκλική στροφή ενός δρόμου. Tο Α με 50km/h και το Β με 100km/h. Σε ποιο από τα δύο ασκείται μεγαλύτερη συνισταμένη δύναμη; (Βάλτε σε κύκλο το γράμμα με τη σωστή απάντηση). το Α Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. το Β 2. Σε αυτοκίνητο σταματημένο πάνω σε οριζόντιο δρόμο χωρίς χειρόφρενο και χωρίς ταχύτητα ασκούμε κάποια δύναμη με τα χέρια μας. Τότε το αυτοκίνητο α) θα κινηθεί β) θα παραμείνει ακίνητο Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 3. Σημειώστε στην παρένθεση με Σ αν ο συλλογισμός είναι σωστός και με Λ αν είναι λανθασμένος Ένα άλογο τραβά ένα κάρο. Με βάση τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα η δύναμη την οποία ασκεί το άλογο στο κάρο είναι ίση και αντίθετη με αυτή που ασκεί το κάρο στο άλογο, άρα η συνισταμένη είναι μηδέν και το κάρο δεν θα κινηθεί. ( ) Αν κάποιος μαθητής αναπηδά προς τα πάνω στην επιφά- νεια της Γης τότε η Γη θα κινηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση. ( ) Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 4. Τι έχει μεγαλύτερη ορμή, ένα ακίνητο φορτηγό αυτοκίνητο ή ένα παιδί που τρέχει; α) Το παιδί β) Το φορτηγό Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας Αν μεταφέρουμε ένα σώμα από την επιφάνεια της Γης σε ύψος 500m τότε α) θα μεταβληθεί η μάζα του γ) θα μεταβληθούν και τα δύο β) θα μεταβληθεί το βάρος του 12

13 Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας Ένα καταδιωκτικό αεροπλάνο (με τη μέγιστη ισχύ των μηχανών του) εκτοξεύει πύραυλο προς ένα άλλο που προπορεύεται. Η ταχύτητα του καταδιωκτικού α) θα ελαττωθεί γ) θα παραμείνει η ίδια β) θα αυξηθεί Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας Στην ομαλή κυκλική κίνηση το μέτρο της ταχύτητας είναι σταθερό. Η επιτάχυνση είναι: α) μηδέν β) διάφορη του μηδενός Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας Δύο πλανήτες έχουν ίδια μάζα αλλά διαφορετική ακτίνα. Σε ποιου την επιφάνεια από τους δύο η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι μεγαλύτερη; α) Σ αυτόν με τη μικρότερη ακτίνα. β) Σ αυτόν με τη μεγαλύτερη ακτίνα. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας Κριτήρια αξιολόγησης A. ΣTOIXEIA KPITHPIOY ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Aντικείμενο εξέτασης: Nόμος της αδράνειας Xρόνος: 15 λεπτά περίπου Στόχοι που αξιολογούνται: Aνάκληση πληροφοριών, εφαρμογή Προτεινόμενη μοριοδότηση Oι ερωτήσεις 1,2 και 3 βαθμολογούνται με 2 μονάδες η καθεμία H ερώτηση 4 βαθμολογείται με 4 μονάδες H ερώτηση 5 βαθμολογείται με 10 μονάδες (α = 2, β = 2, γ = 2 και δ = 4) 13

14 B. KPITHPIO AΞIOΛOΓHΣHΣ - AΔPANEIA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ Eπώνυμο:... Όνομα:... Tάξη:... Tμήμα:... Mάθημα:... Hμερομηνία:... ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Bάλτε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση (ερωτήσεις 1 και 2) 1. Ένα σώμα λέμε ότι ισορροπεί ως προς ένα σύστημα αναφοράς όταν: α. είναι ακίνητο. β. κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. γ. είναι ακίνητο ή κινείται ευθύγραμμα και ομαλά. δ. η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα είναι διάφορη του μηδενός. 2. Ένα αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα 10km/h: α. Στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη. β. Στο αυτοκίνητο ασκείται μεταβαλλόμενη συνισταμένη δύναμη. γ. H συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδέν. δ. Στο αυτοκίνητο δεν ασκείται καμία δύναμη. 3. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια εγγενή τάση να διατηρούν την Ένας ποδηλάτης για να κινείται με σταθερή ταχύτητα θα πρέπει συνεχώς να κάνει πετάλι. Nα εξηγηθεί το φαινόμενο με τη θεωρία του Nεύτωνα Στο παρακάτω σχήμα είναι σχεδιασμένες οι δυνάμεις που ασκούνται σε κάποιο αυτοκίνητο. Aν F1=10N, F2= 5N, F3= 12N ημ60 = 0.85 και συν60 = 0.5 (η γωνία της F1 και του άξονα χ είναι 60 ) να απαντηθούν οι παρακάτω ερωτήσεις: ψ F 1 F 2 χ F 3 (α) Nα υπολογισθεί το ΣFχ... (β) Nα υπολογισθεί το ΣFψ... (γ) Bάλτε σε κύκλο τη σωστή απάντηση: α. το σώμα ισορροπεί β. το σώμα δεν ισορροπεί 14

15 Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΩΡΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Αντικείμενο εξέτασης: Αριστοτελική φυσική, Νόμοι του Νεύτωνα Χρόνος: 45 λεπτά (κατά προσέγγιση) Βαθμολόγηση ερωτήσεων: Αναγράφεται σε κάθε ερώτηση Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά ώστε οι προτάσεις να συμφωνούν με την Αριστοτελική φυσική: α. Τα επίγεια σώματα αποτελούνται από τέσσερα πρωταρχικά στοιχεία: i)... ii)... iii)... iv)... β. Υπάρχουν δύο είδη κινήσεων: i)... ii)... γ. Η φυσική κίνηση των ουρανίων σωμάτων είναι... δ. Τα ουράνια σώματα είναι διαφορετικά από τα γήινα. Το στοιχείο από το οποίο αποτελούνται τα ουράνια σώματα ονομάζεται Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθεία με ταχύτητα 30km/h. Χαρακτηρίστε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις: α. Δεν ασκείται καμία δύναμη στο αυτοκίνητο. ( ) β. Η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται στο αυτοκίνητο είναι μηδέν. ( ) γ. Η τριβή αποτελεί την προωστική δύναμη του αυτοκινήτου. ( ) δ. Οι δυνάμεις που ασκούνται στο αυτοκίνητο αλληλοαναιρούνται. ( ) 3. Στις παρακάτω ερωτήσεις βάλτε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Σε ακίνητο σώμα ασκείται σταθερή δύναμη και το σώμα αρχίζει να κινείται. α. Το σώμα θα εκτελέσει ομαλή κίνηση β. Το σώμα θα εκτελέσει ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση γ. Η ταχύτητα του σώματος θα είναι σταθερή δ. Η επιτάχυνση του σώματος θα είναι μηδέν 15

16 Β. Ένα αυτοκίνητο που κινείται σε ευθεία θα σταματήσει να επιταχύνεται όταν: α. η συνισταμένη των δυνάμεων γίνει ελάχιστη β. η συνισταμένη των δυνάμεων γίνει μηδέν γ. η συνισταμένη των δυνάμεων γίνει αντίθετη της κίνησης του δ. η ταχύτητα του γίνει μηδέν Γ. Ένα τραίνο κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντια τροχιά. Κάποιος επιβάτης εκσφενδονίζει προς τα πάνω σώμα Σ με ταχύτητα υ από ένα σημείο Α του τραίνου. Πού θα πέσει το σώμα μετά την επάνοδο του; α. Θα συναντήσει το δάπεδο στο σημείο Α που ξεκίνησε β. Θα συναντήσει το δάπεδο πίσω από το σημείο Α γ. Θα συναντήσει το δάπεδο εμπρός από το σημείο Α δ. Εξαρτάται από την ταχύτητα του τραίνου ε. Εξαρτάται από την ταχύτητα του σώματος 4. Βάλτε το γράμμα Σ για τις σωστές και Λ για τις λανθασμένες προτάσεις α. Στο χρονικό διάστημα 1 η επιτάχυνση του σώματος είναι σταθερή β. Στο χρονικό διάστημα 2 η ταχύτητα του σώματος είναι σταθερή γ. Στο χρονικό διάστημα 3 η ταχύτητα του σώματος είναι σταθερή δ. Στο χρονικό διάστημα 3 το μέτρο της ταχύτητας του σώματος μειώνεται. 5. Να διατυπώσετε το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα Μεταφέρουμε ένα σώμα σε ύψος 1000m από την επιφάνεια της Γης. Πώς θα μεταβληθεί το βάρος του; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 7. Ένας άνθρωπος που έχει βάρος 700Ν στέκεται ακίνητος στο έδαφος. (Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις και δικαιολογήστε). α. Ποια είναι η αντίδραση της δύναμης του βάρους του ανθρώπου και πόση είναι αυτή; β. Ποια είναι η αντίδραση της δύναμης του εδάφους στον άνθρωπο και πόση είναι αυτή; 16

17 8. Σώμα αφήνεται από την ηρεμία να ολισθήσει από το ανώτερο σημείο κεκλιμένου επιπέδου. Το μήκος του κεκλιμένου επιπέδου είναι 2m και η γωνία του 30. Αν θεωρήσουμε τις τριβές αμελητέες. α. Να σχεδιάσετε ένα σχήμα στο οποίο να φαίνονται τα δεδομένα του προβλήματος και οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω στο σώμα β. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος (g = 10m/s 2 ) 2ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΩΡΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Αντικείμενο εξέτασης: Ορμή - Διατήρηση της ορμής Χρόνος: 45 λεπτά (κατά προσέγγιση) Βαθμολόγηση ερωτήσεων: Αναγράφεται σε κάθε ερώτηση. Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: α. Η ορμή ενός συστήματος διατηρείται, εφόσον σ αυτό δεν ασκούνται... δυνάμεις ή... είναι μηδέν. β. Δύο φαινόμενα που εξηγούνται με την αρχή διατήρηση της ορμής είναι: i)... και ii)..... (1 μονάδα) 2. Ποιο από τα ακόλουθα σώματα έχει τη μεγαλύτερη ορμή: α. Αυτοκίνητο 700kg που κινείται με ταχύτητα 0,01m/s β. Φορτηγό 4000kg που είναι ακίνητο γ. Μάζα 1000g με ταχύτητα 20m/s δ. Μάζα 0,2kg με ταχύτητα cm/s. Βάλτε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση (1 μονάδα) 3. Αφήνουμε από το χέρι μας μια μπάλα μάζας 1kg να πέσει προς το έδαφος. Η ταχύτητα πριν και μετά την πρόσκρουση είναι 2m/s και 1m/s αντίστοιχα. Ποιο είναι το μέτρο της μεταβολής της ορμής της μπάλας; α. 1kg m/s γ. μηδέν β. 2kg m/s δ. 3kg m/s Βάλτε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 4. Δύο άνθρωποι μάζας 100kg ο καθένας, ξεκινούν από το ίδιο σημείο με ταχύτητες 3m/s και 4m/s και κατευθύνσεις ο ένας Βόρεια και ο άλλος Ανατολικά. Α. Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα ορμών αντιστοιχεί στην παραπάνω περιγραφή; 17

18 α β γ δ Βάλτε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση (1 μονάδα) Β. Πόσο είναι το μέτρο της συνολικής ορμής του συστήματος των δύο σωμάτων σε kg m/s; α. 700 γ. 100 β δ. 500 ε. Τίποτα από τα παραπάνω Βάλτε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 5. Σφαίρα όπλου μάζας 20g κινείται με ταχύτητα 30m/s και σφηνώνεται σε ακίνητο ξύλο. Να υπολογίσετε τη μεταβολή της ορμής της σφαίρας. (3 μονάδες) 6. Ένας βαρκάρης κινείται πάνω στην αρχικά ακίνητη βάρκα του και η βάρκα αρχίζει να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Να εξηγήσετε την κίνηση της βάρκας. 18

19 7. Σε ήρεμη θάλασσα ένας βαρκάρης μάζας 80kg, προκειμένου να μετακινήσει τη βάρκα του, η οποία έχει μήκος 3m και μάζα 160kg, προχωράει με μικρή αλλά σταθερή ταχύτητα από την μια άκρη της μέχρι την άλλη. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: α) Πόσο θα μετακινηθεί η βάρκα στο παραπάνω χρονικό διάστημα; β) Τι παραδοχές κάνατε για να απαντήσετε στην προηγούμενη ερώτηση;... (8 μονάδες) 3ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΩΡΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Αντικείμενο εξέτασης: Τριβή Χρόνος: 45 λεπτά (κατά προσέγγιση) Βαθμολόγηση ερωτήσεων: Αναγράφεται στις ερωτήσεις Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ένα κύβος ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο. Ασκούμε κάποια οριζόντια δύναμη με το χέρι μας και αυτός αρχίζει και κινείται. Να χαρακτηρίσετε με Σ τις σωστές και με Λ τις λανθασμένες προτάσεις: α. Η στατική τριβή εξαρτάται από τη σχετική ταχύτητα των δύο επιφανειών. ( ) β. Η στατική τριβή έχει σταθερή τιμή. ( ) γ. Ο συντελεστής στατικής τριβής είναι μεγαλύτερος από το συντελεστή τριβής ολίσθησης. ( ) δ. Η τριβή ολίσθησης δεν εξαρτάται από τη φύση των δύο επιφανειών. ( ) ε. Στο φαινόμενο αυτό υπάρχει μόνο τριβή ολισθήσεως. ( ) (5 μονάδες) 2. Πάνω σε ένα φύλλο χαρτί τοποθετούμε κάποιο νόμισμα και έλκουμε το φύλλο οριζόντια με το χέρι μας. Έτσι το νόμισμα κινείται μαζί με το χαρτί χωρίς να ολισθαίνει. Ποια δύναμη από αυτές που ασκούνται στο νόμισμα, το αναγκάζει να κινείται μαζί με το χαρτί; (Βάλτε σε κύκλο το γράμμα με τη σωστή απάντηση) α. Η δύναμη του χεριού μας β. Η τριβή ολίσθησης γ. Η στατική τριβή δ. Το βάρος του 1. Το σχήμα δείχνει ένα σώμα που είναι ακίνητο πάνω σε ένα κεκλιμένο επίπεδο. Να σχεδιάσετε και να περιγράψετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα. 19

20 (3 μονάδες) 2. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθεία με ταχύτητα 20m/s και σε κάποια χρονική στιγμή ο οδηγός φρενάρει με αποτέλεσμα οι τροχοί να μπλοκάρουν και κάποια στιγμή το αυτοκίνητο να ακινητοποιηθεί. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ οδοστρώματος και ελαστικού είναι 0,8 και η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι g = 10m/s 2 α. Να κάνετε σχήμα στο οποίο να φαίνονται οι δυνάμεις που ασκούνται στο αυτοκίνητο και να αναφέρετε από ποιο σώμα ασκείται η κάθε δύναμη β. Να υπολογίσετε το χρόνο που θα χρειασθεί το αυτοκίνητο για να σταματήσει, από τη στιγμή που ο οδηγός πάτησε φρένο. (4 μονάδες) γ. Να κάνετε τη γραφική παράσταση (χωρίς τιμές στους άξονες) ταχύτητας -χρόνου με την προϋπόθεση ότι ο οδηγός φρενάρει σταθερά και να ληφθεί ως θετική φορά η φορά κίνησης του αυτοκινήτου. (4 μονάδες) 20

3. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραµόρφωσης;

3. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραµόρφωσης; 4.3 Κεφάλαιο 3: Η ΝΕΥΤΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 4.3.1 Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Να περιγράψετε ένα φαινόµενο στο οποίο αλλάζει η κινητική κατάσταση ενός σώµατος και να προσδιορίσετε το αίτιο της αλλαγής. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος

Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος Ερωτήσεις του τύπου Σωστό /Λάθος Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά απ αυτόν το γράμμα Σ αν την κρίνετε σωστή ή το

Διαβάστε περισσότερα

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης

Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης Τα Θέματα που είναι με σκούρο φόντο φέτος (2014) είναι εκτός ύλης 2013 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Δυναμιική.. Θέμα 1 ο 1. Συμπληρώστε την παρακάτω πρόταση. H αρχή της αδράνειας λέει ότι όλα ανεξαιρέτως τα σώματα εκδηλώνουν μια τάση να διατηρούν την... 2. Ένα αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

των δύο σφαιρών είναι. γ.

των δύο σφαιρών είναι. γ. ΘΕΜΑ B Σφαίρα µάζας κινούµενη µε ταχύτητα µέτρου υ συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά µε ακίνητη σφαίρα ίσης µάζας Να βρείτε τις σχέσεις που δίνουν τις ταχύτητες των δύο σφαιρών, µετά την κρούση, µε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Σωστό ή λάθος: Η στιγμιαία ταχύτητα: α. εκφράζει τη μεταβολή της μετατόπισης β. εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της θέσης κατά μία δεδομένη χρονική στιγμή γ. αναφέρεται σε μία δεδομένη

Διαβάστε περισσότερα

6. Το µέγεθος που χρησιµοποιούµε για να συγκρίνουµε τις αδράνειες των σωµάτων είναι α. η µάζα β. η ταχύτητα γ. το βάρος δ. ο όγκος

6. Το µέγεθος που χρησιµοποιούµε για να συγκρίνουµε τις αδράνειες των σωµάτων είναι α. η µάζα β. η ταχύτητα γ. το βάρος δ. ο όγκος Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΝΑΜΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΝΕΥΤΩΝΑ 4. Ένα σώµα ισορροπεί ως προς ένα σύστηµα αναφοράς όταν: α. είναι ακίνητο. β. έχει σταθερή επιτάχυνση. γ. έχει σταθερή ταχύτητα. δ. η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΚΕΦ. 2.1: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να εξηγήσετε τα παρακάτω φαινόμενα με βάση την αρχή διατήρησης της ορμής: α) ανάκρουση του όπλου και β) κίνηση πυραύλου. 2. Γιατί ο πυροσβέστης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κατηγορία Α (7 ΠΕΡΙΟΔΟΙ). α. Μπορείτε να τρέξετε αρκετά γρήγορα ώστε να αποκτήσετε την ίδια ορμή με ένα αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

1. Δύο σώματα έχουν ίσες μάζες και κινητικές ενέργειες. Να συγκριθούν οι ορμές τους. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

1. Δύο σώματα έχουν ίσες μάζες και κινητικές ενέργειες. Να συγκριθούν οι ορμές τους. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 4.4 Κεφάλαιο 4: Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.4.1 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Δύο σώματα έχουν ίσες μάζες και κινητικές ενέργειες. Να συγκριθούν οι ορμές τους. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 2. Αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

[απ. α) =2 m/s, β) h=1,25 m, γ) =9 J, =8 J]

[απ. α) =2 m/s, β) h=1,25 m, γ) =9 J, =8 J] Ορµή 1. Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000 kg κινείται με ταχύτητα 72 km/h. Κάποια στιγμή προσκρούει σε τοίχο και σταματάει. Αν η διάρκεια της σύγκρουσης είναι 0,2 s να βρείτε α) Την μεταβολή της ορμής του β) Τη

Διαβάστε περισσότερα

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014

minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/2014 minimath.eu Φυσική A ΛΥΚΕΙΟΥ Περικλής Πέρρος 1/1/014 minimath.eu Περιεχόμενα Κινηση 3 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση 4 Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση 5 Δυναμικη 7 Οι νόμοι του Νεύτωνα 7 Τριβή 8 Ομαλη κυκλικη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 4. Σε ποια θέση η χορδή μιας κιθάρας έχει τη μικρότερη δυναμική ενέργεια και σε ποια τη μικρότερη κινητική ενέργεια;

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 4. Σε ποια θέση η χορδή μιας κιθάρας έχει τη μικρότερη δυναμική ενέργεια και σε ποια τη μικρότερη κινητική ενέργεια; Ερωτήσεις σύντομης απάντησης Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Αναφέρετε δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες ασκείται δύναμη πάνω σε ένα σώμα αλλά δεν παράγεται έργο. 2. Δύο παιδιά ίδιας μάζας βρίσκονται στην κορυφή

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2012

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2012 Λύκειο Αγίου Νικολάου Σχολική χρονιά 011 01 Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 01 Μάθημα: Φυσική Τάξη: Α Ενιαίου Λυκείου Ημερομηνία: 5/5/01 Διάρκεια: ώρες Ονοματεπώνυμο:... Τμήμα :... 1. Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2015 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ Οριζόντια βολή: Είναι η κίνηση (παραβολική τροχιά) που κάνει ένα σώμα το οποίο βάλλεται με οριζόντια ταχύτητα U 0 μέσα στο πεδίο βαρύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Στις ερωτήσεις Α 1 έως Α 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α. Στις ερωτήσεις Α 1 έως Α 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 03/05/05 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α έως Α 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s;

2. Μια μοτοσυκλέτα τρέχει με ταχύτητα 108 km/h. α) Σε πόσο χρόνο διανύει τα 120 m; β) Πόσα μέτρα διανύει σε 5 s; 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 36 km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή. 2. Στην άκρη ενός τραπεζιού βρίσκονται δύο σφαίρες Σ1 και Σ2. Κάποια

1. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή. 2. Στην άκρη ενός τραπεζιού βρίσκονται δύο σφαίρες Σ1 και Σ2. Κάποια 1. Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή. α. Μία κίνηση θα λέγεται σύνθετη όταν το σώμα εκτελεί ταυτόχρονα μόνο δύο κινήσεις. β. Η οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας ενός σώματος που εκτελεί οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N]

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Α : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα μέτρου και το με ταχύτητα, διαπερνά το σώμα χάνοντας % της κινητικής του

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 5. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος. β. η ορμή του συστήματος.

Κρούσεις. 5. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος. β. η ορμή του συστήματος. ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σε κάθε κρούση ισχύει α η

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση. Περιέχει: 1.

Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση. Περιέχει: 1. Φυσική Προσανατολισμού Β τάξη Ενιαίου Λυκείου 1 0 Κεφάλαιο- Καμπυλόγραμμες κινήσεις : Οριζόντια βολή, Κυκλική Κίνηση Περιέχει: 1. Αναλυτική Θεωρία 2. Ερωτήσεις Θεωρίας 3. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 4.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Α. γ. F 2 =F 2 2. Μονάδες 5

Θέμα Α. γ. F 2 =F 2 2. Μονάδες 5 4 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : A ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 13/6/2014 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗΣ Δ. - ΔΙΟΛΑΤΖΗΣ Γ. Θέμα Α Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

2) Ορμή και ρυθμός μεταβολής της στην κυκλική κίνηση. 3) Ένα σύστημα σωμάτων σε πτώση. 4) Ένα σύστημα επιταχύνεται. Γ) Ορμή και διατήρηση ορμής

2) Ορμή και ρυθμός μεταβολής της στην κυκλική κίνηση. 3) Ένα σύστημα σωμάτων σε πτώση. 4) Ένα σύστημα επιταχύνεται. Γ) Ορμή και διατήρηση ορμής Γ) Ορμή και διατήρηση ορμής 1) Στο ταβάνι, στον τοίχο ή στο πάτωμα; Βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο όπου ταβάνι τοίχος και δάπεδο έχουν φτιαχτεί από το ίδιο υλικό και κάνουμε το εξής πείραμα. Εκτοξεύουμε μπαλάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 17 Ε_3.ΦλΘ(ε) ΤΑΞΗ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Πέµπτη 5 Ιανουαρίου 17 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. Φυσική Γ Θετ. και Τεχν/κης Κατ/σης. Θέματα εξετάσεων

Κρούσεις. 1 ο ΘΕΜΑ. Φυσική Γ Θετ. και Τεχν/κης Κατ/σης. Θέματα εξετάσεων ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε κάθε κρούση ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-2 7/12/2014

ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-2 7/12/2014 ΘΕΜΑΤΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-2 7/12/2014 ΘΕΜΑ 1 Από τις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε την σωστή πρόταση: Α1. Σώμα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. α) η κεντρομόλος επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ o ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑ.) Τ ι γνωρίζετε για την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων; Σε πολλές περιπτώσεις ένα σώμα εκτελεί σύνθετη κίνηση, δηλαδή συμμετέχει σε περισσότερες από μία κινήσεις. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΚΡΟΥΣΕΙΣ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΚΡΟΥΣΕΙΣ -ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α. ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HOOKE 1. Να σχεδιάσετε δύο αντίρροπες δυνάμεις F 1=5N και F 2=15N με κλίμακα 1cm/2,5N και να βρείτε την συνισταμένη τους. (Απ.: 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις, περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στη ΦΥΣΙΚΗ

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις, περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στη ΦΥΣΙΚΗ Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις, περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στη ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο Ποιες λέξεις συμπληρώνουν σωστά τις παρακάτω προτάσεις: Α. Όταν ένα σώμα ασκεί δύναμη σ ένα άλλο σώμα (δράση), τότε και το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω 3 ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016 ΘΕΜΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 25/12/2016 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 5//06 ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις - 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2014 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 014 ΘΕΜΑ Α.1 Α1. Να χαρακτηρίσετε με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λανθασμένες προτάσεις Στην ευθύγραμμα ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση: Α. Η ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

16. Να γίνει µετατροπή µονάδων και να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων: α. οι τρεις ώρες είναι... λεπτά β. τα 400cm είναι...

16. Να γίνει µετατροπή µονάδων και να συµπληρωθούν τα κενά των προτάσεων: α. οι τρεις ώρες είναι... λεπτά β. τα 400cm είναι... 1. Ο νόµος του Hooke υποστηρίζει ότι οι ελαστικές παραµορφώσεις είναι.των...που τις προκαλούν. 2. Ο τρίτος νόµος του Νεύτωνα υποστηρίζει ότι οι δυνάµεις που αναφέρονται στο νόµο αυτό έχουν... µέτρα,......

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του.

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ÍÅÏ ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Α' ΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 o ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η ορµή ενός σώµατος

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναφέρετε δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες ασκείται δύναµη πάνω σε ένα σώµα αλλά δεν παράγεται έργο.

2. Αναφέρετε δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες ασκείται δύναµη πάνω σε ένα σώµα αλλά δεν παράγεται έργο. 4.4 Κεφάλαιο 4: Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4.4.1 Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. ύο σώµατα έχουν ίσες µάζες και ίσες κινητικές ενέργειες. Να συγκριθούν οι ορµές τους. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ορμή 2ος Νόμος Νεύτωνα

Ορμή 2ος Νόμος Νεύτωνα 2ος Νόμος Νεύτωνα - Ορμή Ορμή 2ος Νόμος Νεύτωνα 1. Ένα αντικείμενο μάζας m = 2kg κινείται σε ευθεία τροχιά. Αρχικά η ταχύτητα του έχει μέτρο υ 1 = 4m/s, ενώ στην συνέχεια αλλάζει και αποκτάει μέτρο υ 2

Διαβάστε περισσότερα

(Α). Να κυκλώσεις το Σ εάν η πρόταση είναι ορθή, ενώ αν η πρόταση είναι λανθασμένη να κυκλώσεις το Λ.

(Α). Να κυκλώσεις το Σ εάν η πρόταση είναι ορθή, ενώ αν η πρόταση είναι λανθασμένη να κυκλώσεις το Λ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑ 1 ο (Α). Να κυκλώσεις το Σ εάν η πρόταση είναι ορθή, ενώ αν η πρόταση είναι λανθασμένη να κυκλώσεις το Λ. 1. πεδίο είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο ασκούνται δυνάμεις Σ Λ 2. όταν κόβουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

προς ένα ακίνητο σωμάτιο α (πυρήνας Ηe), το οποίο είναι ελεύθερο να κινηθεί,

προς ένα ακίνητο σωμάτιο α (πυρήνας Ηe), το οποίο είναι ελεύθερο να κινηθεί, ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Σφαίρα Α μάζας 3m κινείται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική φορά και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλη σφαίρα Β μάζας m που κινείται κατά την

Διαβάστε περισσότερα

και F 2 διαφορετικού μέτρου. Το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι α. μεγαλύτερο από τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος.

και F 2 διαφορετικού μέτρου. Το έργο της συνισταμένης δύναμης είναι α. μεγαλύτερο από τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος. ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά απ

Διαβάστε περισσότερα

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός

F Στεφάνου Μ. 1 Φυσικός F 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Α1. Σε ένα υλικό σημείο ενεργούν τέσσερις δυνάμεις. Για να ισορροπεί το σημείο θα πρέπει: α. Το άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ι Ν Η Σ Ε Ι Σ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή φορά και το ταχύμετρο του (κοντέρ) δείχνει συνεχώς 72km/h. α) Τι είδους κίνηση κάνει το αυτοκίνητο; β) Να μετατρέψετε την

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή θεμάτων 3 & 4

Συλλογή θεμάτων 3 & 4 Συλλογή θεμάτων 3 & 4 1)Η ταχύτητα ενός κινητού μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα. 20 u(m/s) α. Αφού περιγράψετε την κίνηση του κινητού, να υπολογίσετε τη συνολική του μετατόπιση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F

ΘΕΜΑ Β. διπλανό διάγραμμα. Αν t 2 =2 t 1 και t 3 =3 t 1 τότε -F ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένας μικρός μεταλλικός κύβος βρίσκεται αρχικά ακίνητος σε λείο οριζόντιο δάπεδο. Στον κύβο ασκείται την χρονική στιγμή t= 0 s οριζόντια δύναμη της οποίας η τιμή σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΘΕΜΑ 1 Ο : Α1. Σε ένα υλικό σημείο ενεργούν τέσσερις δυνάμεις. Για να ισορροπεί το σημείο θα πρέπει: α. Το άθροισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Φυσικη Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/02 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΔΥΝΑΜΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β.

1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β. ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1. Ένα σώμα A μάζας, κινούμενο με ταχύτητα πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα x Ox, συγκρούεται με ακίνητο σώμα Β. Α) Αν η κρούση είναι μετωπική και ελαστική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ποια η σημασία των παρακάτω μεγεθών; Αναφερόμαστε στην κυκλική κίνηση. Α. Επιτρόχια επιτάχυνση: Β. Κεντρομόλος επιτάχυνση: Γ. Συχνότητα: Δ. Περίοδος: 2. Ένας τροχός περιστρέφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1 ο A Λυκείου 22 Μαρτίου 2008 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Το έργο μίας από τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα. α. είναι μηδέν όταν το σώμα είναι ακίνητο β. έχει πρόσημο το οποίο εξαρτάται από τη γωνία

Διαβάστε περισσότερα

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6

Δ3. Ο χρόνος από τη στιγμή που η απόστασή τους ήταν d μέχρι τη στιγμή που ακουμπά η μία την άλλη. Μονάδες 6 ΘΕΜΑ Δ 1. Δύο αμαξοστοιχίες κινούνται κατά την ίδια φορά πάνω στην ίδια γραμμή. Η προπορευόμενη έχει ταχύτητα 54km/h και η επόμενη 72km/h. Όταν βρίσκονται σε απόσταση d, οι μηχανοδηγοί αντιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Β Λυκείου. ~ Ορμή Διατήρηση ορμής ~

Διαγώνισμα Φυσικής Β Λυκείου. ~ Ορμή Διατήρηση ορμής ~ Διαγώνισμα Φυσικής Β Λυκείου ~ Ορμή Διατήρηση ορμής ~ Θέμα Α Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1) Σε μία πλαστική κρούση δύο σωμάτων: i) Κάθε σώμα υφίσταται μόνιμη παραμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Μαΐου 15 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΗΣ. Ελαστική κρούση

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΗΣ. Ελαστική κρούση Ελαστική κρούση 1. Σώμα μάζας m 1 = 2 kg που κινείται προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου υ 1 = 4 m / s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με άλλη σφαίρα μάζας m 2 = 4 kg που κινείται και αυτή προς τα δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Προσανατολισμού Β Λυκείου Οριζόντια Βολή Ορμή Κρούσεις

Διαγώνισμα Φυσικής Προσανατολισμού Β Λυκείου Οριζόντια Βολή Ορμή Κρούσεις Διαγώνισμα Φυσικής Προσανατολισμού Β Λυκείου Οριζόντια Βολή Ορμή Κρούσεις Θέμα Α 1) Δύο σώματα ρίχνονται την ίδια χρονική στιγμή από το ίδιο σημείο με οριζόντιες ταχύτητες υ 1 και υ 2, με υ 1 > υ 2. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1 A' ΛΥΚΕΙΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Για τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση 1. Το µέτρο της µετατόπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Συγγραμμικές δυνάμεις 1 ος -2 ος νόμος του Νεύτωνα 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες; α. Μια δύναμη μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στην κινητική

Διαβάστε περισσότερα

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Από τη μελέτη του παραπάνω διαγράμματος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: Η απόσταση των φαναριών είναι:

Α) Να επιλέξετε την σωστή πρόταση. Από τη μελέτη του παραπάνω διαγράμματος μπορούμε να συμπεράνουμε ότι: Η απόσταση των φαναριών είναι: ΘΕΜΑ Β Β 1. Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα σε οριζόντιο δρόμο μεταξύ δυο διαδοχικών σηματοδοτών της τροχαίας ( φαναριών). Η γραφική παράσταση της ταχύτητάς του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο παριστάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. Αρχή 1 ης Σελίδας

ΘΕΜΑ Α. Αρχή 1 ης Σελίδας Αρχή 1 ης Σελίδας ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις 1 έως 4 γράψτε τον αριθμό τις ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Για ένα σώμα που κινείται σε ευθεία γραμμή δίνεται στο διπλανό

Διαβάστε περισσότερα

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ).

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). 1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν σαν σωστές (Σ) ή λάθος (Λ). Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες είναι λάθος (Λ). *1. Μια κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι.

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2: ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΜΗ) 6α. Σφαίρα μάζας ισορροπεί δεμένη στο πάνω άκρο κατακόρυφου

Διαβάστε περισσότερα

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις.

Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ Να σχεδιάσετε και να υπολογίσετε τη συνισταμένη δύναμη στις πιο κάτω περιπτώσεις. F 2=2N F 1=6N F 3=3N F 4=5N (α) (β) F 5=4N F 6=1N F 7=3N (γ) Να σχεδιάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Ευθύγραμμη κίνηση Δυναμική σε μία διάσταση Δυναμική στο επίπεδο Θέμα Α 1) Μέτρο της αδράνειας των σωμάτων είναι: i) Η ταχύτητα. ii) Η επιτάχυνση. iii) Το βάρος. iv) Η μάζα.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α Προτεινόμενα Θέματα Α Λυκείου Φεβρουάριος 014 Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N

Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N taexeiola.gr Φυσική Α Λυκείου Οι Τρεις Νόμοι του Νεύτωνα - 1 Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ Ν Ο Μ Ο Ι Τ Ο Υ N E W T O N Α. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ Κάθε σώμα διατηρεί την κατάσταση ακινησίας ή ευθύγραμμης ομαλής κίνησης αν δεν ασκείται

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S

Ισορροπία - Γ Νόμος Newton. 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S Ισορροπία - Γ Νόμος Newton 1) Να συμπληρώσετε τον πίνακα για κάθε αλληλεπίδραση. Τριβές αμελητέες. Σ1 Σ2 N S Ν S Ζεύγος σωμάτων που αλληλεπιδρούν Δράση - Αντίδραση 2) Να βρεθούν οι δυνάμεις που εξασκούνται

Διαβάστε περισσότερα

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν.

β) το αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή t = 2 s έχει ταχύτητα μέτρου υ 4. s γ) στο αυτοκίνητο ασκείται σταθερή συνισταμένη δύναμη μέτρου 1 Ν. ΘΕΜΑ Β Β 1. Ένα παιγνίδι - αυτοκινητάκι μάζας 1 Kg είναι ακίνητο στη θέση x = 0 m. Την χρονική στιγμή t = 0 s ξεκινά να κινείται ευθύγραμμα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές της θέσης του αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 ΩΡΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 ΩΡΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015 2 ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 3 ΩΡΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Στις Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1 έως 4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 24 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 25 Απριλίου, 2010 Ώρα: 11:00-14:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από οκτώ (8) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα. 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΤΑΞΗ Β ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Θέμα 1 ο : Α. Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένες ασκήσεις: = 8N και F Σε υλικό σημείο ασκούνται οι δυνάμεις F 1

Λυμένες ασκήσεις: = 8N και F Σε υλικό σημείο ασκούνται οι δυνάμεις F 1 ΦΥΣΙΚΗ: Δυνάμεις 11 Λυμένες ασκήσεις: 7. Σε υλικό σημείο ασκούνται οι δυνάμεις F 1 = 8N και F = 6Ν. Ποια η συνισταμένη δύναμη αν: α. Έχουν την ίδια κατεύθυνση. β. Έχουν αντίθετη κατευθύνση. γ. Είναι κάθετες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/16 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/09/6 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΑΡ.:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: Φυσική ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ: 27 Μαίου 2011 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΩΡΑ: 11.00 1.00 ΒΑΘΜΟΣ: Αριθμητικά:... Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ - ΤΡΙΒΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει ΣF=0 ή ΣF x=0 και ΣF y=0 B. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-11-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.- ΚΑΤΣΙΛΗΣ Α.- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Τ.- ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Γ. ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει 1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ A. Όταν ένα σώμα ισορροπεί η συνισταμένη των δυνάμεων είναι ίση με μηδέν. Πρέπει Σ=0 ή Σ x =0 και Σ y =0 B. Όταν ένα σώμα ολισθαίνει πάνω σε μια μη λεία οριζόντια επιάνεια, 1. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Φυσική. Ενιαίου Λυκείου

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Φυσική. Ενιαίου Λυκείου MSc ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Φυσική Α Ενιαίου Λυκείου 1 Κεφάλαιο 1 Ευθύγραμμη Κίνηση 1. Κινητό εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση και το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου φαίνεται στο σχήμα. α) Ποιο είναι το είδος της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ΟΡΜΗ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ΟΡΜΗ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ΟΡΜΗ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ Παρατηρήσεις-Υποδείξεις Μετωπική λέγεται η κρούση κατά την οποία τα διανύσματα των ταχυτήτων πριν την κρούση των σωμάτων που συγκρούονται βρίσκονται στην ίδια ευθεία.

Διαβάστε περισσότερα

3 ος νόμος του Νεύτωνα Δυνάμεις επαφής δυνάμεις από απόσταση

3 ος νόμος του Νεύτωνα Δυνάμεις επαφής δυνάμεις από απόσταση 3 ος νόμος του Νεύτωνα Δυνάμεις επαφής δυνάμεις από απόσταση ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή; Με βάση τον 3 ο νόμο του Νεύτωνα, όταν δυο σώματα αλληλεπιδρούν και

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Απλή αρμονική ταλάντωση Κρούσεις

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Απλή αρμονική ταλάντωση Κρούσεις Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Απλή αρμονική ταλάντωση Κρούσεις ~ Διάρκεια: 3 ώρες ~ Θέμα Α Α1. Η ορμή συστήματος δύο σωμάτων που συγκρούονται διατηρείται: α. Μόνο στην πλάγια κρούση. β. Μόνο στην έκκεντρη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Μηχανική Εικόνα: Isaac Newton: Θεωρείται πατέρας της Κλασικής Φυσικής, καθώς ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου αλλά και τους νόμους του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 31 /05 / 2011 Διάρκεια:

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 31 /05 / 2011 Διάρκεια: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010-2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ Ημερομηνία: 31 /05 / 2011 Διάρκεια: 10.30-13.00 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 10

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-11-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.- ΚΑΤΣΙΛΗΣ Α.- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Τ.- ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Γ. ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ A Λυκείου

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ A Λυκείου Θεωρητικό Μέρος A Λυκείου 21 Απριλίου 2007 Θέμα 1 ο 1. Η διαστατική ανάλυση είναι μια σημαντική τεχνική στη φυσική η οποία μας επιτρέπει να ελέγξουμε την ορθότητα μιας εξίσωσης. Αν οι διαστάσεις στα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. 1 ο ΘΕΜΑ. Ομογ. 2002

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. 1 ο ΘΕΜΑ. Ομογ. 2002 ο ΘΕΜΑ ΚΡΟΥΣΕΙΣ Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε κάθε κρούση ισχύει

Διαβάστε περισσότερα