ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 354/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 354/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 354/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13 η Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, με την εξής σύνθεση: Προεδρεύων: Αριστομένης Κομισόπουλος Μέλη: Φαίδων Στράτος, Βασίλειος Πατσουράτης, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Γαρυφαλιάς Αθανασίου, και Δημήτριος Γιαννέλης Τα λοιπά τακτικά ή/και αναπληρωματικά αυτών μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού Τμήμα Α, αν και προσκληθέντα, δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Γραμματέας: Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου, λόγω κωλύματος της τακτικής Γραμματέως Αικατερίνης Τριβέλη. Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, για την απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΠΡΟ Α.Ε.» από τις εταιρείες με τις επωνυμίες «BRITISH STEEL HOLDINGS B.V.» και «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Χαλυβουργικών Προϊόντων». Στην αρχή της συζήτησης, τον λόγο έλαβε η Διονυσία Ξηρόκωστα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), λόγω δικαιολογημένου κωλύματος της Γενικής Εισηγήτριας Σοφίας Καμπερίδου, Προϊσταμένης της Α Διεύθυνσης Εφαρμογής της Γ.Δ.Α., η οποία ανέπτυξε συνοπτικά τη γραπτή εισήγηση (αριθ. πρωτ. [ ]) της Υπηρεσίας και πρότεινε για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, τη μη απαγόρευση της με αριθ. ημ. πρωτ. [ ] γνωστοποιηθείσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης, κατά το άρθρο 4δ παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει. Κατόπιν η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τμήμα Α διασκέφθηκε και αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης υπόθεσης και την Εισήγηση της Γ.Δ.Α., ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]).

2 2 Ι. Στις γνωστοποιήθηκε στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, από τις εταιρίες «BRITISH STEEL HOLDINGS B.V» (του Ομίλου Corus) (εφεξής BS) και «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ Ν. ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ Χαλυβουργικών Προϊόντων» (εφεξής ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ), η από Σύμβαση Σύστασης Κοινής Επιχείρησης μεταξύ της BS και της ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ σύμφωνα με την οποία οι δύο προαναφερθείσες εταιρίες θα καλύψουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (εφεξής ΜΕΤΑΛΠΡΟ ή η Εταιρία), η οποία σήμερα αποτελεί θυγατρική εταιρία της ΚΑΛΠΙΝΗΣ- ΣΙΜΟΣ, έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθεμία θα κατέχει 50% αυτού. Μετά την υπό κρίση συναλλαγή η ΜΕΤΑΛΠΡΟ δεν θα ελέγχεται πλέον αποκλειστικά από την ΚΑΛΠΙΝΗΣ- ΣΙΜΟΣ αλλά από κοινού με την ΒS. Σκοπός της Εταιρίας θα είναι να ανεγείρει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις στην ανήκουσα σε αυτή ιδιοκτησία στη Σίνδο, προκειμένου να προβεί στη διανομή, επεξεργασία και πώληση χαλυβουργικών και άλλων συναφών προϊόντων (μεταποιημένων ή μη) από τις εγκαταστάσεις αυτές στη Βόρειο Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Έδεσσας, Φλώρινας, Γρεβενών, Κατερίνης, Καστοριάς, Καβάλας, Κιλκίς, Κομοτηνής, Κοζάνης, Ορεστιάδας, Πολυγύρου, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Βέροιας και Ξάνθης) και στις χώρες ΠΓΔΜ, Βουλγαρία και Αλβανία και σε όποιες άλλες περιοχές και χώρες συμφωνούν εκάστοτε εγγράφως η British Steel και η Καλπίνης Σίμος. Το προσωπικό της εταιρίας κατά δήλωση των μερών υπολογίζεται ότι θα φτάσει το 2012 σε [ ] άτομα, από [ ] το Στην ως άνω σύμβαση εκτός των άλλων προβλέπονται και τα εξής: 1. Στο άρθρο 2.1 προβλέπεται ότι η σύμβαση τελεί εκτός των άλλων υπό την αίρεση: έγκρισης της από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, [ ], της υπογραφής μεταξύ Corus Group Limited, Corus-Kalpinis-Simos Commercial Industrial SA και της ΜΕΤΑΛΠΡΟ σύμβασης [ ], της λήψης από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) της ΜΕΤΑΛΠΡΟ των κάτωθι αποφάσεων: - αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά [ ] ευρώ με [ ] - παραίτησης της [ ] κατά την εν λόγω ΓΣ από [ ] - διανομής [ ] μετοχών κάλυψης στην ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ και [ ] μετοχών στην Corus πληρωτέων στην ονομαστική τους αξία - τροποποίησης του καταστατικού της [ ] - υποβολής στις αρμόδιες αρχές αίτησης για [ ]. 2. Στο ίδιο άρθρο (τμήματα β και ε ) αναφορικά με τους πόρους της κοινής επιχείρησης σημειώνεται ότι η ΜΕΤΑΛΠΡΟ, για την κάλυψη των αναγκών της σε [ ]. Επίσης η εταιρία θα υποβάλει [ ]. 3. Στο άρθρο 3.1. αναφέρεται ότι η ΜΕΤΑΛΠΡΟ θα [ ] και στις παραγράφους 2 και 3 του ίδιου άρθρου ότι το μετοχικό της κεφάλαιο θα είναι [ ] το οποίο θα κατέχει κατά 50% ([ ]) η Corus και κατά 50% ([ ]) η ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ. 4. Στο άρθρο 9 αναφέρεται ότι:

3 3 το Δ.Σ. της εταιρίας θα αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη προτεινόμενα τα δύο (2) από την Corus και τα [ ] από την ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ. καμία απόφαση του Δ.Σ. δεν θα είναι έγκυρη εάν [ ], [ ]. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θα είναι πάντοτε πρόσωπο προταθέν από [ ] ενώ η καθημερινή διεύθυνση της εταιρίας θα διενεργείται από [ ]. Η απαρτία στις συνελεύσεις μετόχων θα είναι [ ], υπό την προϋπόθεση ότι [ ] θα είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της [ ] και το άλλο από την [ ]. Τα μέρη συμφωνούν ότι θα απαιτείται ομόφωνη προηγούμενη γραπτή συναίνεση τους για θέματα όπως [ ]. 5. Η ολοκλήρωση (Άρθρο 7 σύμβασης) της εν λόγω συναλλαγής θα πραγματοποιηθεί όχι αργότερα από 10 εργάσιμες ημέρες μετά την εκπλήρωση των όρων που αναφέρθηκαν ανωτέρω (άρθρο 2.1). Επίσης σημειώνεται ότι οι γνωστοποιούσες εταιρίες δηλώνουν ότι, μετά την ίδρυση της κοινής επιχείρησης, οι εταιρίες του ομίλου Καλπίνη -Σίμου [ ]. Οι εταιρίες Καλπίνης - Σίμος και Corus επέλεξαν να ιδρύσουν μια νέα κοινή επιχείρηση αντί να επεκτείνουν τις δραστηριότητες της ήδη υπάρχουσας κοινής επιχείρησης Corus - Καλπίνης - Σίμος (εφεξής "CKS") κυρίως για το λόγο ότι οι δραστηριότητες των δύο αυτών κοινών επιχειρήσεων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και, επομένως, οι εταιρείες απαιτούν διαφορετική διαχείριση και έλεγχο. Ειδικότερα αναφέρουν ότι η εταιρεία CKS παράγει μόνο μία συγκεκριμένη κατηγορία πλαταίων προϊόντων, τα panel πολυουρεθάνης που χρησιμοποιούνται στις επιφάνειες κτιρίων (envelope applications) Για την πώληση των προϊόντων αυτών απαιτείται ανεξάρτητο δίκτυο πωλήσεων, που εστιάζει στην πώληση μόνο της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων και όχι μιας ομάδας χαλυβουργικών προϊόντων (επιμήκη, συρματουργικά, πλαταία). Το εν λόγω δίκτυο πρέπει να απευθύνεται γεωγραφικά στο σύνολο της ελληνική αγοράς. Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της υφιστάμενης κοινής εταιρείας δε θα δημιουργούσε οικονομίες κλίμακας αλλά η λειτουργία της ως υποκατάστημα στην κεντρική Ελλάδα που παράγει εξειδικευμένα μόνο panel, θα ήταν κέντρο επιπλέον κόστους. Η αναγκαιότητα λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα του μοναδικού παραγόμενου προϊόντος (panel) της αυτόνομης ύπαρξης της εταιρείας CKS υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι ο ανταγωνιστικός όμιλος [ ] έχει στον κόλπο του ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής panel. Δηλαδή, στον όμιλο [ ], η εταιρεία μέλος [ ] παράγει αποκλειστικά [ ] και για λόγους οικονομίας δεν απορροφάται από τη μητρική. Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο δεν έγινε διεύρυνση των δραστηριοτήτων της υφιστάμενης κοινής εταιρείας είναι ότι η ΜΕΤΑΛΠΡΟ θα εστιάσει στην πώληση μιας ευρείας γκάμας προϊόντων και εμπορευμάτων χάλυβα, κυρίως επιμήκη προϊόντα, που εξυπηρετούν διάφορους κλάδους στα Βαλκάνια και τη Βόρειο Ελλάδα (π.χ. βιομηχανικός και κατασκευαστικός κλάδος, μεταλλικά προϊόντα, κτλ). Σε σχέση με τον κατασκευαστικό κλάδο, η χρήση των προϊόντων αυτών συνηθίζεται στη θεμελίωση και στο σκελετό των κτιρίων, και δε χρησιμοποιούνται μόνο στις επιφάνειες των κτιρίων (envelope applications)

4 4 και, συνεπώς, δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη του πελατολογίου των εταιρειών. Επομένως, από το σκοπό της εταιρείας φαίνεται ότι δεν έχει νόημα η ύπαρξη μίας μονάδας παραγωγής μίας μόνο κατηγορίας προϊόντων (panel) στην κεντρική Ελλάδα, να ασχολείται με τη διάθεση προϊόντων για τα οποία θα έπρεπε να δημιουργήσει ανεξάρτητο δίκτυο πωλήσεων, με περιοχή ευθύνης το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Αυτό θα μείωνε την ανταγωνιστικότητά της και θα δημιουργούσε εμπόδια στην επίτευξη του σκοπού για τον οποίο δημιουργήθηκε. Τα μέρη αναφέρουν ότι η υπό κρίση πράξη δεν γνωστοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Επ.) διότι δεν είναι κοινοτικών διαστάσεων. Σημειώνεται ότι τα γνωστοποιούντα μέρη υπέβαλαν επικουρικά και αίτημα η γνωστοποιούμενη πράξη να αντιμετωπισθεί ως αίτηση για τη χορήγηση εξαίρεσης βάσει του άρθρου 1 παρ. 3 ή αρνητικής πιστοποίησης βάσει του άρθρου 11 ν. 703/77 σε περίπτωση που ήθελε κριθεί ότι η εν λόγω πράξη δεν συνιστά συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 4. Με τη γνωστοποίηση κατατέθηκαν τα νόμιμα παράβολα (εκ ευρώ εκάστου, Στ / Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών και Στ / Δ.Ο.Υ Δ Αθηνων) και προσκομίστηκε το φύλλο της εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ της , στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπό κρίση γνωστοποίηση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4β. του ν.703/77 και τη με αριθ. 305/V/2006 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Φ.Ε.Κ. Β /805/ ). II. ΤΑ ΜΕΡΗ 1. BRITISH STEEL HOLDINGS BV Η «BRITISH STEEL HOLDINGS BV» έχει ως καταστατική της έδρα την Ολλανδία και είναι μέλος του ομίλου Corus ο οποίος συστήθηκε το 1999 μετά τη συγχώνευση της British Steel και της Ολλανδικής εταιρίας Koninklijke Hoogovens, έτος όπου η BS έγινε 100% θυγατρική του ομίλου Corus. Ο όμιλος Corus αποτελεί διεθνή όμιλο εταιριών που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά χάλυβα και αλουμινίου παγκοσμίως με κυριότερες εγκαταστάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Νορβηγία και το Βέλγιο. Μέχρι πρόσφατα επικεφαλής του ομίλου Corus ήταν η Corus Group Plc η οποία εξαγοράστηκε κατά 100% από την Tata Steel με έδρα την Ινδία, τον Απρίλιο του 2007 και μετονομάστηκε σε Corus Group Limited στις 16/7/2007. Ο όμιλος αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα τμήματα: 1) Τμήμα πλαταιών προϊόντων το οποίο περιλαμβάνει την παραγωγή και πώληση πλαταιών χαλυβουργικών προϊόντων και ειδικότερα μη επικαλυμμένων και επικαλυμμένων λαμαρινών καθώς και συγκολλητών σωλήνων 2) Τμήμα επιμηκών προϊόντων το οποίο περιλαμβάνει την παραγωγή και πώληση χαλύβδινων διατομών, συρμάτινων ράβδων, στενών λωρίδων, χαλυβουργικών προϊόντων για βιομηχανική χρήση και ημι-επεξεργασμένων χαλυβουργικών προϊόντων με τη μορφή σφαιριδίων, σφυρήλατων τεμαχίων και άλλων διαμορφώσεων τα οποία παραδίδονται σε τρίτους ή σε άλλα μέλη του ομίλου

5 5 3) Τμήμα διανομής και συστημάτων δόμησης το οποίο αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ της παραγωγικής δραστηριότητας του ομίλου και των βιομηχανιών χρηστών των χαλυβουργικών προϊόντων μέσω των επιχειρήσεων διανομής και επεξεργασίας δομικών προϊόντων του ομίλου. Ειδικότερα η Corus πωλεί χαλυβουργικά προϊόντα απευθείας στους τελικούς χρήστες αλλά και μέσω δικών της αλλά και τρίτων διανομέων και κέντρων αποθήκευσης και επεξεργασίας, ενώ οι επιχειρήσεις επεξεργασίας δομικών προϊόντων παράγουν κυρίως αγαθά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων και μεγάλων κατασκευαστικών έργων παγκοσμίως. 4) Τμήμα αλουμινίου το οποίο δραστηριοποιείται με την τήξη αλουμινίου και την εμπορία μετάλλων. Στην Ελλάδα, ο όμιλος Corus δραστηριοποιείται μέσω της κοινής επιχείρησης με την ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ, την εταιρία CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΑΒΕΕ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ αλλά και μέσω εμπορικών αντιπροσώπων, τις εταιρίες [ ] και [ ], οι οποίοι διαβιβάζουν στην εταιρία τις παραγγελίες των πελατών ενώ τα προϊόντα αποστέλλονται από την εταιρία απευθείας σ αυτούς. Στις 2/4/2007 η Tata Steel μέλος του ομίλου Tata, εξαγόρασε τον όμιλο Corus (Απόφαση COMP/M.4408). Ο εν λόγω όμιλος πραγματοποιούσε ασήμαντες πωλήσεις χαλυβουργικών προϊόντων στην Ελλάδα ( το 2005 ανέρχονταν κατ εκτίμηση σε [ ] ευρώ περίπου) και δεν είχε κανένα εργοστάσιο στην Ευρώπη. Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ομίλου Corus για το έτος 2006 κατά δήλωση των μερών ανήλθε στο ποσό των [ ] ευρώ, ενώ ο εθνικός κύκλος εργασιών για το ίδιο έτος ανήλθε στο ποσό των [ ] ευρώ. 2. ΚΑΛΠΙΝΗΣ- ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η εταιρία ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ συστήθηκε το 1958 από τους Α.Καλπίνη και Ν.Σίμο και δραστηριοποιείται κυρίως στην εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία χαλυβουργικών προϊόντων και άλλων μετάλλων και από το 1990 η εταιρία είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ. Τα κυριότερα είδη που εμπορεύεται καλύπτουν ανάγκες τεχνικών και κατασκευαστικών εταιριών, βιομηχανικών συγκροτημάτων και διυλιστηρίων καθώς και ανάγκες ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και διακρίνονται σε τέσσερις ομάδες προϊόντων: 1) Πλαταιά χαλυβουργικά προϊόντα, κυρίως τα μεταποιημένα χαλυβουργικά προϊόντα όπως λαμαρίνες θερμής και ψυχρής έλασης, λαμαρίνες γαλβανισμένες, χρωματιστές και πλαστικοποιημένες, λαμαρίνες κριθαρωτές και μπακλαβαδωτές, λαμαρίνες αυλακωτές και τραπεζοειδείς για την επικάλυψη κτιρίων, λαμαρίνες με πιστοποιητικά Lloyds που χρησιμοποιούνται στην επισκευή και κατασκευή πλοίων και λαμαρίνες σε σχήματα κομμένα με παντογράφο- φλογοκοπή. 2) Επιμήκη χαλυβουργικά προϊόντα όπως κοιλοδοκοί, γωνίες, όλες οι διατομές σιδήρου, ταύ, βολβολάμες, λάμες, στρογγυλά, τετράγωνα και εξάγωνα επιμήκη προϊόντα. 3) Σιδηροσωλήνες όπως όλες οι διατομές και πάχη σιδηροσωλήνων κατασκευής των εργοστασίων της εταιρίας (σιδηροσωλήνες στρογγυλοί, τετράγωνοι, ορθογώνιοι, γαλβανιζέ).

6 6 4) Υλικά ανέγερσης και στήριξης μεταλλικών κτιρίων όπως τεγίδες, αντιολισθητικά μαδέρια για σκαλωσιές με γάντζους ασφαλείας και πλαϊνά προστατευτικά των ποδιών. Όλα τα ανωτέρω είδη επεξεργάζεται η εταιρία στο οργανωμένο κέντρο αποθήκευσης και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων (STEEL SERVICE CENTER)το οποίο αποτελείται από δύο μονάδες, στον Σκαραμαγκά και στον Ασπρόπυργο, όπου τα προϊόντα μεταποιούνται προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. Οι κυριότεροι προμηθευτές της ΚΑΛΠΙΝΗΣ- ΣΙΜΟΣ είναι οι εταιρίες [ ] με ποσοστό 30% των αγορών της, [ ] με ποσοστό 10% του συνόλου των αγορών της η καθεμία. Οι σημαντικότεροι πελάτες της είναι οι εταιρίες [ ]. Επισημαίνεται ότι κανένας από τους πελάτες της ΚΑΛΠΙΝΗΣ- ΣΙΜΟΣ δεν συμμετέχει σε ποσοστό άνω του 3% στις συνολικές πωλήσεις της εταιρίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ ( ,00 μετοχές Χ 0,90), ενώ η λογιστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε [ ] ευρώ εκάστη. Η μετοχική σύνθεση της εταιρίας ΚΑΛΠΙΝΗΣ- ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ κατά την τελευταία Γ.Σ. έχει ως εξής: Π. Σ. [ ] %, Ε. Κ. [ ] %, Α. Κ. [ ] %, Ε. Σ. [ ] %, Γ. Μ. [ ] %, Λοιποί [ ] % (Πηγή: Έντυπο γνωστοποίησης). Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας απαρτίζεται από 9 μέλη (Πρακτικό ΔΣ 25ης Ιουλίου 2005), έχει τριετή θητεία λήγουσα την 30/6/2008 και η σύνθεση του έχει ως εξής: 1. Σ. Π., Πρόεδρος, 2. Κ. Ε., Αντιπρόεδρος, 3. Κ. Α., Διευθύνων Σύμβουλος, 4. Σ. Ε., Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος, 5. Κ. Α., Σύμβουλος, 6. Κ. Σ., Σύμβουλος, 7. Χ. Β., Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 8. Μ. Β., Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, 9. Γ. Κ., Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η εταιρία ΚΑΛΠΙΝΗΣ- ΣΙΜΟΣ ελέγχει την εταιρία ΜΕΤΑΛΠΡΟ κατά 100%, ενώ κατέχει και το 50% του μ.κ. της εταιρείας Corus - Α. Καλπίνης Ν. Σίμος Α.Β.Ε.Ε. ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CKS). Η CORUS - ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ (CKS) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο 1999 και ελέγχεται από κοινού από την Καλπίνης - Σίμος και την Corus, μέσω της British Steel, με ποσοστό συμμετοχής 50% εκάστη. Η CKS έχει την έδρα της στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής και δραστηριοποιείται στην εμπορία πλαταίων χαλυβουργικών προϊόντων και, ειδικότερα, προϊόντων PANELS από λαμαρίνες και πολυουρεθάνη για την πλαγιοκάλυψη και επικάλυψη μεταλλικών κτιρίων, καθώς και PANELS για την κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Οι κυριότεροι προμηθευτές της είναι οι εταιρίες, [ ] σε ποσοστό 22,5%, [ ] σε ποσοστό 11,5%, [ ] σε ποσοστό 8%, [ ] σε ποσοστό 6% και [ ] σε ποσοστό 6%. Αντίστοιχα οι σημαντικότεροι πελάτες της CKS είναι οι εταιρίες [ ]. Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της εταιρίας CKS για το έτος 2006 ανήλθε στο ποσό των [ ] ευρώ, ενώ ο εθνικός κύκλος εργασιών για το ίδιο έτος ανήλθε στο ποσό των [ ] ευρώ και προέρχεται από την Στερεά Ελλάδα κατά [ ]%, την Βόρεια Ελλάδα κατά [ ]%, την Πελοπόννησο κατά [ ]%, τα νησιά κατά [ ]%, τη Θεσσαλία κατά [ ]% και την Ήπειρο κατά [ ]%. H εταιρία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ιδρύθηκε το 2002 με την επωνυμία "ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΣΥΝΠΡΟ Α.Ε." με αντικείμενο δραστηριότητας, σύμφωνα με το καταστατικό της, την

7 7 εισαγωγή, επεξεργασία και εμπορία χάλυβος, ειδών σιδήρου, μετάλλων και συναφών ειδών. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής και η αρχική μετοχική της σύνθεση ήταν ως εξής: η ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ κατείχε [ ] μετοχές της εταιρείας που αντιπροσώπευαν [ ]% του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ, το υπόλοιπο ποσοστό [ ]% του μετοχικού κεφαλαίου (δηλ. [ ] μετοχές) ήταν μοιρασμένο εξίσου μεταξύ των φυσικών προσώπων Γεωργίου Πατητή, Σπυρίδωνος Χατζησταμάτη και Γεωργίου Αθανασούλα. Από το 2002 έως το 2005, η εταιρεία δραστηριοποιούταν στην επεξεργασία και εμπορία επιμηκών χαλυβουργικών προϊόντων, κυρίως μεταλλικών συγκολλητών δοκαριών. Στις 25 Μαΐου 2005, η ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών που ανήκαν στα τρία προαναφερθέντα φυσικά πρόσωπα και, έτσι, κατέχει σήμερα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στις 31 Δεκεμβρίου 2005, η Γενική Συνέλευση της εταιρείας αποφάσισε τη λύση της εταιρίας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση. Κατόπιν αυτού, η εταιρεία διέκοψε οποιαδήποτε εμπορική ή μεταποιητική δραστηριότητα από το Δεκέμβριο Την 1η Δεκεμβρίου 2006, η Καλπίνης - Σίμος ανακοίνωσε την αναβίωση της εταιρείας και την 22α Δεκεμβρίου 2006 η εταιρία μετονομάστηκε σε "ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", με το διακριτικό τίτλο "ΜΕΤΑΛΠΡΟ Α.Ε." Κατά το 2006, η Εταιρεία πούλησε όλα τα μηχανήματα της και αγόρασε οικόπεδο στη ΒΙΠΕ Σίνδου, στο οποίο, όπως προαναφέρθηκε, σκοπεύει να κατασκευάσει εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της ανάπτυξης των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων της στη Βόρειο Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Η εταιρία δεν είχε κύκλο εργασιών το 2006, ενώ το 2005 ο κύκλος εργασιών της ήταν [ ] ευρώ. Τέλος, οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ είναι μέτοχοι της εταιρείας ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΥΒΩΝ Α.Ε. [Ε. Κ. ([ ]%), Π. Σ. ([ ]%), Ε. Σ. ([ ]%) και Α. Κ. ([ ]%)]. Η εν λόγω εταιρία ιδρύθηκε το 1973 με έδρα τη Νίκαια, Αττικής.. Το βασικό αντικείμενο δραστηριότητας της είναι η προώθηση προϊόντων χάλυβα με ειδικές συνθέσεις και, ειδικότερα, ανοξείδωτων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ανοξείδωτων ρολών και φύλλων, ανοξείδωτων σωλήνων και TUBO, ανοξείδωτου οπλισμού σκυροδέματος, ανοξείδωτων ανθρωποθυρίδων και ανοξείδωτων ειδικών τεμαχίων. Οι κυριότεροι προμηθευτές της ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΥΒΩΝ είναι οι εταιρίες [ ] με ποσοστό 40% των αγορών της, [ ] με ποσοστό 10% των αγορών της η καθεμία. Οι κυριότεροι πελάτες της είναι οι εταιρίες [ ]. Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της εταιρίας για το έτος 2006 ανήλθε στο ποσό των [ ] ευρώ, ενώ ο εθνικός κύκλος εργασιών για το ίδιο έτος ανήλθε στο ποσό των [ ] ευρώ και προέρχεται σε ποσοστό [ ]% από τη Στερεά Ελλάδα, [ ]% από τη Βόρεια Ελλάδα, [ ]% από τη Θεσσαλία, [ ]% από τα νησιά, [ ]% από τη Πελοπόννησο και [ ]% από την Ήπειρο. Ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών του ομίλου εταιριών ΚΑΛΠΙΝΗΣ- ΣΙΜΟΣ, κατά δήλωση των μερών για το έτος 2006 ανήλθε στο ποσό των [ ] ευρώ, ενώ ο εθνικός κύκλος εργασιών για το ίδιο έτος ανήλθε στο ποσό των [ ] ευρώ. Αντίστοιχα ο παγκόσμιος κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ΚΑΛΠΙΝΗΣ- ΣΙΜΟΣ για το έτος 2006 ανήλθε στο ποσό

8 8 των [ ] ευρώ, ενώ ο εθνικός κύκλος εργασιών για το ίδιο έτος ανήλθε στο ποσό των [ ] ευρώ. ΙΙΙ. ΣΧΕΤΙΚΕΣ/ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η σχετική αγορά προϊόντων περιλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων που θεωρούνται από τον καταναλωτή εναλλάξιμα ή δυνάμενα να υποκατασταθούν μεταξύ τους λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και της σκοπούμενης χρήσης τους. Η σχετική αγορά προϊόντων ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποτελείται από επί μέρους προϊόντα ή/ και υπηρεσίες που παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό όμοια φυσικά ή τεχνικά χαρακτηριστικά και είναι εναλλάξιμα. Σύμφωνα με τα γνωστοποιούντα μέρη, στην Ελλάδα, τόσο η Καλπίνης Σίμος, όσο και ο Όμιλος Corus (μέσω της British Steel), δραστηριοποιούνται στο επίπεδο της εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων, ήτοι στην εμπορία και επεξεργασία πλαταιών, επιμήκων και σωλήνων, με την Corus να προβαίνει, επίσης, σε περιορισμένο βαθμό, στην απευθείας πώληση των προϊόντων της (η οποία, όμως, δραστηριότητα αυτή της Corus, δεν είναι σχετική αγορά για τους σκοπούς της παρούσας γνωστοποίησης). Επίσης η ΜΕΤΑΛΠΡΟ, η οποία πριν την εν λόγω πράξη ανήκει εξ ολοκλήρου στην Καλπίνης - Σίμος, δραστηριοποιούταν στο παρελθόν στην επεξεργασία και εμπορία μεταλλικών συγκολλητών δοκαριών. Εντούτοις, η εταιρία δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα από τα τέλη του 2005 και κατά συνέπεια η αγορά μεταλλικών συγκολλητών δοκαριών δεν αποτελεί αντικείμενο εξέτασης. Σημειώνεται ότι η υπό κρίση κοινή επιχείρηση αναμένεται να δραστηριοποιηθεί στο μέλλον στην ίδια αγορά προϊόντος με αυτήν που δραστηριοποιούνται σήμερα οι ιδρυτικές της επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πάγια νομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αγορά εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων αποτελεί χωριστή αγορά από εκείνη της παραγωγής και της απευθείας πώλησης των προϊόντων αυτών (COMP/M.3747, παρ. 12, Υπόθεση IV/M.760, παρ. 10, Υπόθεση ΙV/M.971, παρ. 10, Υπόθεση IV/M.918 παρ. 11). Όπως έχει κριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διανομή χαλυβουργικών προϊόντων περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: αποθήκευση και διανομή χαλυβουργικών προϊόντων (steel stockholding), αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή χαλυβουργικών προϊόντων μέσω κέντρων εξυπηρέτησης (steel service centres) και διαμεσολάβηση με την ιδιότητα του εμπορικού αντιπροσώπου ("Streckengeschaft"). Αυτές οι τρεις δραστηριότητες συνιστούν την αγορά "διανομής χαλυβουργικών προϊόντων" (Υπόθεση IV/M.918, παρ. 9, Υπόθεση IV/M.971, παρ. 9, Υπόθεση COMP/M.2481, παρ. 13), ενώ, σε καμία από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεώρησε απαραίτητο ή σκόπιμο να διαιρέσει περαιτέρω και να οριοθετήσει στενότερα την αγορά διανομής χαλυβουργικών προϊόντων (Υπόθεση IV/M.503, παρ , Υπόθεση COMP/M.3747, παρ. 12). Ειδικότερα, η αποθήκευση χαλυβουργικών προϊόντων (steel stockholding) συνίσταται στην αποθήκευση μεγάλης ποικιλίας προϊόντων χάλυβα σε κατάλληλες τοποθεσίες για την κάλυψη των αναγκών κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά μικρών και μεσαίων πελατών με συγκριτικά

9 9 μικρές ποσότητες χάλυβα που δεν είναι επαρκείς για να δικαιολογούν την απευθείας πώληση από τους παραγωγούς. Περαιτέρω, οι εταιρείες που ασχολούνται με την αποθήκευση και διανομή χαλυβουργικών προϊόντων έχουν χάλυβα διαθέσιμο για άμεση παράδοση και, επομένως, είναι σε θέση να παρέχουν μία υπηρεσία που δεν είναι διαθέσιμη από τους παραγωγούς χάλυβα. Τα κέντρα αποθήκευσης και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων αποτελούν πιο πρόσφατη εξέλιξη. Τα κέντρα αυτά αγοράζουν χαλυβουργικά προϊόντα από τους παραγωγούς χάλυβα, τα οποία, εν συνεχεία, επεξεργάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. Οι πελάτες τους περιλαμβάνουν μεγάλους καταναλωτές (όπως π.χ. κατασκευαστές αυτοκινήτων), άλλους διανομείς και πελάτες όλων των ειδών και μεγεθών. Τέλος, στη περίπτωση των λεγόμενων "Streckengeschaft", ο πελάτης αναθέτει την παραγγελία στο διανομέα (stockholder), αλλά η παράδοση πραγματοποιείται από τον παραγωγό. Με άλλα λόγια, δημιουργεί σχέση εμπορικής αντιπροσωπείας μεταξύ του διανομέα και του παραγωγού. Αυτή η μορφή διανομής χάλυβα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη στην Ελλάδα. Σύμφωνα με νομολογία της Επιτροπής Aνταγωνισμού (αποφ. αρ. 100/II/1999), ο χάλυβας αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα υλικά με πολύ ευρύ πεδίο εφαρμογών σε κατασκευαστικά έργα, στη βιομηχανία, στις μεταφορές κ.λ.π.. Ο εν λόγω κλάδος των χαλυβουργικών προϊόντων περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες, κάθε μια από τις οποίες αποτελεί διακριτή σχετική αγορά προϊόντος: α) πλαταία προϊόντα (φύλλα ταινίες), β) επιμήκη προϊόντα, γ) σωλήνες κατασκευής και δ) συρματουργικά προιόντα. Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται ότι οι σχετικές αγορές που αφορούν την υπό κρίση πράξη είναι οι παρακάτω: 1) ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 2) ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΜΗΚΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 3) ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2. ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Εκ των μερών που συμμετέχουν στη γνωστοποιούμενη συγκέντρωση, τόσο η εταιρεία BRITISH STEEL HOLDINGS BV, όσο και η εταιρεία ΚΑΛΠΙΝΗΣ- ΣΙΜΟΣ, δραστηριοποιούνται και στις τρεις προαναφερθείσες σχετικές αγορές προϊόντος, με μερίδιο αγοράς που ξεπερνάει το 15% σε κάθε μια από αυτές. Ως εκ τούτου και οι τρεις σχετικές αγορές προϊόντος αποτελούν επηρεαζόμενες αγορές προϊόντος της υπό κρίση πράξης. 3. ΣΧΕΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η σχετική γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή στην οποία προσφέρουν ή ζητούν τα σχετικά προϊόντα ή παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού και η οποία μπορεί να διακριθεί από άλλες γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, ιδίως λόγω των αισθητά διαφορετικών συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν σ' αυτές.

10 10 Για τους σκοπούς της γνωστοποιούμενης πράξεως ως σχετική γεωγραφική αγορά κρίνεται αυτή της ελληνικής επικράτειας όπου η κοινή εταιρεία θα διαθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. IV. ΚΛΑΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Στον εν γένει κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων οι βασικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται είναι: οι ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ, Μπήτρος, ΣΙΔΜΑ και Κορδέλλος (βλέπε παρακάτω) με μακροχρόνια παρουσία και εμπειρία σε αυτή. Οι ελληνικές εταιρίες παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων στην πλειοψηφία τους δεν παράγουν τα είδη των, πλαταίων χαλυβουργικών, επιμήκων χαλυβουργικών προϊόντων, σωλήνων και συρματουργικών προϊόντων που διανέμονται από τα μέρη και τους ανταγωνιστές τους, και σχεδόν το σύνολο αυτών των προϊόντων εισάγεται στην Ελλάδα από το εξωτερικό και, ειδικότερα, από διεθνείς κατασκευαστικούς ομίλους, για περαιτέρω επεξεργασία (σύμφωνα με τις ακριβείς απαιτήσεις των πελατών) και εμπορία σε τελικούς πελάτες στην Ελλάδα. Οι χώρες προέλευσης των εισαγωγών, σύμφωνα με τα μέρη, είναι κυρίως χώρες της Ανατολικής Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης, επειδή το κόστος εισαγωγής από τις χώρες αυτές είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη και τις λοιπές χώρες στον κόσμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της γνωστοποίησης, οι εισαγωγές σε χαλυβουργικά προϊόντα της εταιρίας ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ γίνονται από τις εταιρίες [ ] και μικρή ποσότητα προέρχεται από εταιρίες του Ομίλου Corus. Όσον αφορά στο ρυθμό αύξησης της ζήτησης στην αγορά, είναι φανερό από τον κύκλο εργασιών που πραγματοποίησαν οι ανωτέρω εταιρείες τα πέντε τελευταία έτη ότι η αγορά κινείται με ετήσιο ρυθμό αύξησης 13%. Επιπρόσθετα, η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στον κλάδο την ευκαιρία να αναπτύξει σημαντικά τις εξαγωγικές δραστηριότητές του, δοθέντος ότι ένα μεγάλο μέρος κοινοτικών κεφαλαίων-ενισχύσεων θα κατευθυνθεί προς τα νέα αυτά μέλη της ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών και άλλων κατασκευαστικών έργων. Τα χαλυβουργικά προϊόντα ανήκουν στην αγορά βασικών αγαθών, γεγονός που κάνει την τιμή πώλησης τον βασικότερο παράγοντα επιλογής για τους πελάτες. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων είναι τα ίδια, ανεξάρτητα από τον διανομέα. Οι τιμές των προϊόντων χάλυβα επηρεάζονται κυρίως από την κατάσταση στη διεθνή αγορά χάλυβα και από τον ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά. Η διεθνής αγορά παρουσιάζει μια κυκλικότητα με περιόδους έξαρσης στις τιμές και στη ζήτηση και αντίστοιχες περιόδους ύφεσης. Με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς χάλυβα, κάθε οικονομική μεταβολή επηρεάζει αυτόματα τις τιμές και την προσφορά των υλικών. Το φαινόμενο των αυξομειώσεων στις τιμές του χάλυβα, δημιουργεί αναταράξεις στην εγχώρια αγορά χαλυβουργικών προϊόντων καθιστώντας ως σημαντικό πλεονέκτημα για κάθε επιχείρηση του κλάδου τη δυνατότητα να αφομοιώνει τέτοιου είδους απότομες αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον. Αναφορικά με τους πελάτες θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις αποκλειστικής προμήθειας μεταξύ διανομέων και τελικών πελατών. Οι πελάτες μπορούν να προμηθευτούν τα ίδια προϊόντα και από τις τέσσερις κυριότερες εταιρίες του κλάδου και,

11 11 επομένως, η επιλογή τους βασίζεται στην τιμή πώλησης, την διαθεσιμότητα των προϊόντων, τον πιθανό χρόνο παράδοσης τους, την ποικιλία των προσφερόμενων ειδών και την αντίληψη για τον προμηθευτή. Με άλλα λόγια, οι πελάτες δεν επιβαρύνονται οποιοδήποτε κόστος μεταστροφής σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή. Και οι τέσσερις μεγάλοι παίκτες της αγοράς έχουν διεσπαρμένη πελατειακή βάση. Οι πελάτες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, βάσει του αντικειμένου των δραστηριοτήτων τους, σε δύο ομάδες: (α) Κατασκευαστικές εταιρείες ή υπεργολάβοι που κατασκευάζουν μεταλλικούς σκελετούς για κτίρια και άλλες υποδομές, (β) Βιομηχανικές και λοιπές μεταποιητικές μονάδες που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα ως κύριο ή βοηθητικό υλικό για την παραγωγή τελικών προϊόντων. Οι δημόσιες επιχειρήσεις δεν αποτελούν σημαντικό παράγοντα ως πηγή ζήτησης, καθόσον, σε δημόσια έργα όπου χρησιμοποιούνται τέτοια προϊόντα, η αγορά τους γίνεται από τον ανάδοχο / κατασκευαστή στον οποίο ανατίθεται το έργο. Οι κυριότεροι πελάτες της ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ είναι οι εταιρίες [ ]. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τη γνωστοποίηση κανένας πελάτης δεν συμμετέχει με ποσοστό άνω του 3% στις συνολικές πωλήσεις της εταιρίας. Την τελευταία πενταετία σύμφωνα με τη γνωστοποίηση εισήλθε στην Ελληνική αγορά η Τουρκική εταιρία Ferrosteel η οποία εκτιμάται ότι καταλαμβάνει μερίδιο της τάξης του [ ]%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της γνωστοποίησης, το κόστος εισόδου για μια νέα εταιρεία ισοδύναμη με ένα σημαντικό βιώσιμο ανταγωνιστή με μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο από [ ]% θα απαιτούσε την πραγματοποίηση επένδυσης με πάγιες δαπάνες (εγκατάσταση, μηχανήματα κ.λπ.) άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ και αρχικό κεφάλαιο άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός από τη σχετική επένδυση, δεν υπάρχουν άλλοι περιορισμοί στην είσοδο μιας εταιρείας στην υπό εξέταση αγορά. Οι οικονομίες κλίμακας είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη διανομή των σχετικών προϊόντων επειδή η αξία αγοράς είναι αντιστρόφως ανάλογη της ποσότητας των πωλήσεων. Το ίδιο ισχύει, μέχρι ενός ορισμένου βαθμού, για τα έξοδα μεταφοράς. Οι οικονομίες κλίμακας συντελούν στη βελτίωση του κόστους διατήρησης αποθεμάτων και στη διαθεσιμότητα ευρύτερης γκάμας προϊόντων με μειωμένο κόστος. 2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Οι κυριότεροι ανταγωνιστές των γνωστοποιούντων μερών είναι οι εταιρίες ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, ΣΙΔΜΑ ΑΕ και ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ. Ειδικότερα: 1) Η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, αποτελεί τη μητρική εταιρία ενός ομίλου εταιριών ( ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ([ ]%), ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ([ ]%), ΜΠΗΤΡΟΣ THYSSEN ([ ]%), ΔΙΟΓ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ([ ]%), ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ([ ]%), ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ([ ]%), ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ([ ]%), ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ([ ]%), ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ([ ]%), ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ([ ]%), Ν.Κ. ΚΟΛΕΙΔΗΣ ([ ]%), DEMIL ([ ]%), NO LOMITS ([ ]%), ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ([ ]%)), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών

12 12 προϊόντων. Ειδικότερα, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ, έχει έδρα στον Ασπρόπυργο και είναι η μεγαλύτερη εταιρία του ομίλου και έχει ως κύριο αντικέιμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, αποθήκευση (stockholding), επεξεργασία και διανομή χαλυβουργικών προϊόντων όλου του φάσματος επιμηκών και πλατεών. Το 1990 η εταιρία δημιούργησε στον Ασπρόπυργο Steel Service Center, για την εξυπηρέτηση εμπόρων και τελικών χρηστών χαλυβουργικών προϊόντων. Η εταιρία διαθέτει επίσης υποκατάστημα (κέντρο διανομής) στη Λάρισα μέσω του οποίου διακινεί τα προϊόντα της στη Θεσσαλία. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας το 2006 ανήλθε στα [ ] εκ. ευρώ. Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ, έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη και έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με την ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και διαθέτει Steel Service Center στη Σίνδο Θεσσαλονίκης με διαφοροποίηση στο γεωγραφικό χώρο αναφοράς. Οι εταιρείες του ομίλου πραγματοποιούν τις πωλήσεις τους μέσω πωλητών οι οποίοι εδρεύουν στις έδρες των εταιρειών. Με τη μορφή της αντιπροσωπείας καλύπτεται μόνον η περιοχή της Θεσσαλίας, ενώ δεν υπάρχουν αποκλειστικοί έμποροι συνεργάτες. Οι κύριοι προμηθευτές των εν λόγω εταιρειών είναι [ ] κ.α.. Οι κύριοι πελάτες τους είναι εταιρείες μεταλλικών κατασκευών, εμπορίου σιδήρου, τεχνικές, κατασκευαστικές, σωληνουργεία, ναυπηγεία, λεβητοποιεία, λατομεία-ορυχεία. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου της Μπήτρος Συμμετοχική Α.Ε. το 2006 ανήλθε σε [ ] εκ. ευρώ περίπου. Για το έτος 2006, [ ]% περίπου του κύκλου εργασιών προέρχεται από την Β. Ελλάδα και το υπόλοιπο ([ ]%) από την λοιπή Ελλάδα. 2) Η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ, ιδρύθηκε το 1952 και δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας, μεταποίησης και διάθεσης έτοιμων χαλυβουργικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2002 η εταιρία εισήχθη στο ΧΑΑ και προχώρησε στην εξαγορά ([ ]%) της εταιρίας Ν. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΕ μέχρι το τέλος του 2006 όπου και συγχωνέυθηκε από την ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ. Το 2003 η εταιρία δημιουργεί νέο κέντρο διανομής και service center στη Θεσσαλονίκη και επεκτείνει το δίκτυο της στην Βόρεια Ελλάδα με νέα επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή. Η εταιρεία διαθέτει πέντε αποθήκες, εξ αυτών τρεις στην Αθήνα και δύο στην Θεσ/νίκη. Η διάθεση των προιόντων γίνεται μέσω πωλητών της εταιρείας και αντιπροσώπων στην επαρχία. Βασικοί προμηθευτές της εταιρίας είναι οι εταιρίες [ ], ενώ οι βασικές κατηγορίες πελατών της είναι τεχνικές εταιρίες, έμποροι χαλυβουργικών, μηχανουργεία, ναυπηγεία κ.α. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε το 2006 σε [ ] εκ. ευρώ περίπου. Για το έτος 2006, [ ]% περίπου του κύκλου εργασιών προέρχεται από την Β. Ελλάδα και το υπόλοιπο ([ ]% περίπου) από την λοιπή Ελλάδα. 3) Η εταιρία ΣΙΔΜΑ ΑΕ ιδρύθηκε το 1931 και ελέγχεται από μέλη της οικογένειας Αμαρίλιο, ανήκει δε στον όμιλο εταιριών ΣΙΔΕΝΟΡ. Η ΣΙΔΜΑ δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας, μεταποίησης και διάθεσης έτοιμων χαλυβουργικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης η εταιρία διενεργεί και πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων εταιριών έχοντας συνάψει σχετικές συμβάσεις. Η εταιρία έχει ως θυγατρική της εταιρία την ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ ([ ]%) η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της βιομηχανικής παραγωγής και κατασκευής μεταλλικών και θερμομονωτικών στοιχείων. Η ΠΑΝΕΛΚΟ

13 13 διαθέτει τον πλέον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, στον οποίο περιλαμβάνεται και η μεγαλύτερη γραμμή συνεχούς έγχυσης πολυουρεθάνης στην Ελλάδα για την παραγωγή θερμομονωτικών πετασμάτων. Η ΠΑΝΕΛΚΟ, ως εταιρεία παραγωγής μεταλλικών προϊόντων δόμησης και επικάλυψης έχει συμπληρωματική δραστηριότητα στο αντικείμενο δραστηριοποίησης της ΣΙΔΜΑ. Άλλη θυγατρική εταιρία της ΣΙΔΜΑ είναι η, SID-PAC Bulgaria SA([ ]%) η οποία ιδρύθηκε στη Βουλγαρία το 2005 σε συνεργασία με τον όμιλο Packer Plada Ltd που δραστηριοποιείται στον κλάδο της εμπορίας και μεταποίησης χάλυβα στο Ισραήλ. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας προβλέπεται να διατεθεί για τη δημιουργία σύγχρονου Κέντρου Επεξεργασίας και Διανομής Χάλυβα (Steel Service Center) και δικτύου πωλήσεων στη Βουλγαρία. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνο για την αγορά εγκαταστάσεων στην περιοχή της Σόφιας. Επίσης θυγατρική της ΣΙΔΜΑ ([ ]%) αποτελεί και η SID-PAC Steel and Construction Company SRL με έδρα τη Ρουμανία η οποία ιδρύθηκε σε συνεργασία με τον όμιλο Packer Plada Ltd και δραστηριοποιείται στην εμπορία προϊόντων χάλυβα καθώς και στην παραγωγή και προώθηση πανέλων πολυουρεθάνης. Στόχος της είναι η δημιουργία σύγχρονου Κέντρου Επεξεργασίας και Διανομής Χάλυβα (Steel Service Center ) και δικτύου πωλήσεων στη Ρουμανία. Το δίκτυο πωλήσεων και διανομής της εταιρείας ΣΙΔΜΑ αποτελείται από δύο ξεχωριστά τμήματα πωλήσεων τα οποία λειτουργούν σε Αθήνα και Θεσ/νίκη. [Ασπρόπυργο, Ωραιόκαστρο και Αθήνα (κέντρο)]. Επίσης, η εταιρεία συνεργάζεται με αντιπροσώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται είτε με γεωγραφικά κριτήρια, είτε σε σχέση με συγκεκριμένους κλάδους πελατείας και προϊόντων. Οι βασικοί προμηθευτές της εταιρείας είναι [ ]. Οι κύριες κατηγορίες πελατών της είναι έμποροι προϊόντων σιδήρου, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, Δημόσιοι οργανισμοί, βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ανήλθε το 2006 σε [ ] ευρώ, της ΠΑΝΕΛΚΟ στα [ ] ευρώ και της SID-PAC Bulgaria SA στα [ ] ευρώ. Για το έτος 2006, [ ]% του κύκλου εργασιών προέρχεται από την Β. Ελλάδα και το υπόλοιπο ([ ]%) από την λοιπή Ελλάδα. 4) Άλλες μικρότερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά χαλυβουργικών προϊόντων είναι οι εταιρίες ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ (σωληνουργεία), ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ ΑΕ (σωληνουργεία), ΜΑΒΙΣΩ ΑΕ (σωληνουργεία), ΣΩΛΑΜ ΑΒΕΕ (σωληνουργεία), ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΑΕΒΤΕ (εμπορία προϊόντων χάλυβα), ΣΙΔΗΡΟΣ ΑΕ (πλατέα προϊόντα και μορφοσίδηρος), ΒΡΥΚΟ ΑΕ (πλατέα προϊόντα), ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΖΗΤΑ (σωληνουργεία), FEROSTEEL, ΒΡΥΚΟ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΤΖΟΥΑΝΝΟΣ Ι. V. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 1. ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τα πλαταιά προϊόντα είναι οι κοινώς επονομαζόμενες λαμαρίνες που χρησιμοποιούνται για πόρτες ψυγείων και ασανσέρ, για αγωγούς κλιματισμού, για καρότσες αυτοκινήτων και πλοίων κ.λ.π.. Προσφέρονται σε διάφορες μορφές όπως α) πλαταία προϊόντα θερμής έλασης

14 14 (μαύρη λαμαρίνα), β) πλαταία προϊόντα ψυχρής έλασης (λαμαρίνα DCP), γ) πλαταία επιψευδαργυρομένα προϊόντα, δ) πλαταία ανοξείδωτα προϊόντα, ε) λαμαρίνες ναυπηγικές και στ) ατσαλόλαμαρίνες. Το μέγεθος αγοράς σε αξία και όγκο κατά την περίοδο έχει ως ακολούθως: Μέγεθος αγοράς εμπορίας και επεξεργασίας πλαταιών χαλυβουργικών προϊόντων: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ (σε αξία-ευρώ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (σε όγκο τόνους) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (Πηγή: Στοιχεία γνωστοποίησης) Μερίδια αγοράς (σε αξία) εταιρειών στην αγορά εμπορίας και επεξεργασίας πλαταιών χαλυβουργικών προϊόντων: ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΙΔΜΑ - [ ] [ ] [ ] [ ] Μπήτρος - [ ] [ ] [ ] [ ] Καλπίνης Σίμος* - [ ] [ ] [ ] [ ] ΟΜΙΛΟΣ CORUS (απευθείας πωλήσεις)** - [ ] [ ] [ ] [ ] ΚΟΡΔΕΛΛΟΣ - [ ] [ ] [ ] [ ] ΛΟΙΠΟΙ [ ] [ ] [ ] [ ] Ο βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς κατά την ίδια περίοδο έχει ως ακολούθως: Βαθμός συγκέντρωσης αγοράς εμπορίας και επεξεργασίας πλαταιών χαλυβουργικών προϊόντων: ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΗΗΙ - [ ] [ ] [ ] [ ] CR4 - [ ] [ ] [ ] [ ] (Πηγή: Ανάλυση στοιχείων γνωστοποίησης) 2. ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΜΗΚΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τα επιμήκη προϊόντα χρησιμοποιούνται είτε για απλές κατασκευές (κάγκελα, μεταλλικά έπιπλα, κουφώματα κ.λ.π.), είτε για σύνθετες κατασκευές όπως υπόστεγα, γέφυρες κ.λ.π.. Διαφοροποιούνται ως προς την διατομή τους σε σίδερα εμπορίου (λάμες, γωνίες κ.λ.π.), δοκοί και κοιλιοδοκούς. Το μέγεθος αγοράς σε αξία και όγκο κατά την περίοδο έχει ως εξής : Μέγεθος αγοράς εμπορίας και επεξεργασίας επιμήκων χαλυβουργικών προϊόντων: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ (σε αξία-ευρώ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (σε όγκο τόνους) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] Πηγή: Στοιχεία γνωστοποίησης

15 15 Μερίδια αγοράς (σε αξία) εταιρειών στην αγορά εμπορίας και επεξεργασίας επιμήκων χαλυβουργικών προϊόντων: ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΟΡΔΕΛΛΟΣ - [ ] [ ] [ ] [ ] Καλπίνης Σίμος* - [ ] [ ] [ ] [ ] Μπήτρος - [ ] [ ] [ ] [ ] ΣΙΔΜΑ - [ ] [ ] [ ] [ ] ΟΜΙΛΟΣ CORUS (απευθείας πωλήσεις)* - [ ] [ ] [ ] [ ] ΛΟΙΠΟΙ [ ] [ ] [ ] [ ] Ο βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς κατά την ίδια περίοδο έχει ως ακολούθως: Βαθμός συγκέντρωσης αγοράς εμπορίας και επεξεργασίας πλαταιών χαλυβουργικών προϊόντων: ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΗΗΙ - [ ] [ ] [ ] [ ] CR4 - [ ] [ ] [ ] [ ] (Πηγή: Ανάλυση στοιχείων γνωστοποίησης) 3. ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Οι χαλυβουργικοί σωλήνες κατασκευής διαχωρίζονται σε σωλήνες μικρής διαμέτρου και σε σωλήνες μεγάλης διαμέτρου που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά υγρών και αερίων. Οι εν λόγω σωλήνες διαφοροποιούνται είτε ως προς την ποιότητα του υλικού (σωλήνες απλοί, σωλήνες γαλβανισμένοι), είτε ως προς την διατομή τους και το πάχος του τοιχώματος του (σωλήνες απλοί, σωλήνες ενισχυμένοι, σωλήνες βαρέως τύπου). Το μέγεθος αγοράς σε αξία και όγκο κατά την περίοδο εμφανίζεται στον ακόλουθο Πίνακα: Μέγεθος αγοράς εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών σωλήνων κατασκευής: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ (σε αξία-ευρώ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (σε όγκο τόνους) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] (Πηγή: Στοιχείο γνωστοποίησης) Μερίδια αγοράς (σε αξία) εταιρειών στην αγορά εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών σωλήνων κατασκευής: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καλπίνης Σίμος* - [ ] [ ] [ ] [ ] Μπήτρος - [ ] [ ] [ ] [ ] ΣΙΔΜΑ - [ ] [ ] [ ] [ ] ΚΟΡΔΕΛΛΟΣ - [ ] [ ] [ ] [ ]

16 16 ΟΜΙΛΟΣ CORUS (απευθείας πωλήσεις)*, ** - [ ] [ ] [ ] [ ] ΛΟΙΠΟΙ [ ] [ ] [ ] [ ] Βαθμός συγκέντρωσης αγοράς εμπορίας και επεξεργασίας χαλυβουργικών σωλήνων κατασκευής: ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΗΗΙ - [ ] [ ] [ ] [ ] CR4 - [ ] [ ] [ ] [ ] (Πηγή: Ανάλυση στοιχείων γνωστοποίησης) 4. Σύμφωνα με τα γνωστοποιούντα μέρη, η επικείμενη πράξη θα επηρεάσει θετικά τα συμφέροντα των τελικών καταναλωτών δεδομένου ότι θα έχουν μία πρόσθετη πηγή εφοδιασμού αυτών των προϊόντων στη διάθεσή τους, ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισμό και ελαχιστοποιώντας τα έξοδα μεταφοράς και άλλα έξοδα διανομής στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος και των Βαλκανίων θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται άμεσα περισσότερα προϊόντα μιας και η Εταιρεία, λόγω οικονομιών κλίμακας, θα μπορεί να διαθέτει και να διαχειρίζεται μεγάλη γκάμα εμπορευμάτων οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα υποστηρίζονται από την τεχνογνωσία της Καλπίνης Σίμος και την εμπειρία της Corus, γεγονός που σημαίνει για τον πελάτη τεχνική υποστήριξη, αξιοπιστία στις παραδόσεις, μεταφορά τεχνογνωσίας, συνέπεια και τήρηση προδιαγραφών σε προϊόντα και υπηρεσίες μεταξύ των τριών βασικών ανταγωνιστών της αγοράς σήμερα, δηλ. των ΣΙΔΜΑ, Καλπίνης Σίμος και ΜΠΗΤΡΟΣ, η ΜΕΤΑΛΠΡΟ θα είναι η μοναδική εταιρεία που θα μπορεί να μεταφέρει προϊόντα και εμπορεύματα από και προς τις εγκαταστάσεις της με τρένο, γεγονός που μειώνει σημαντικά το κόστος μεταφοράς αυτών και συνεπώς πιθανά την τιμή πώλησης στους πελάτες. 5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Ένας εκ των βασικών ανταγωνιστών θεωρεί ότι η επικείμενη πράξη θα επεκτείνει στην Ελλάδα το δίκτυο διανομής ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χαλυβουργικών προϊόντων του κόσμου (BRITISH STEEL) και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της εισαγωγικής διείσδυσης στην ελληνική αγορά των εν λόγω προϊόντων σε βάρος της εγχώριας παραγωγής και επιπλέον την σημαντική διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της Β. Ελλάδας της εταιρείας ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ και κατ επέκταση την μείωση της εισόδου νέων επιχειρήσεων σε αυτήν, ιδιαίτερα των μικρότερων εξ αυτών. Σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της αγοράς, ο ίδιος ανταγωνιστής θεωρεί ότι η εν λόγω πράξη δεν θα έχει ιδιαίτερη επίδραση σε αυτές, στα δίκτυα διανομής τους, στους πελάτες τους και στους τελικούς καταναλωτές. Ο δεύτερος εκ των βασικών ανταγωνιστών θεωρεί ότι η επικείμενη πράξη αποτελεί στρατηγική συμμαχία της εταιρείας ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ με την εταιρεία BRITISH STEEL

17 17 με σκοπό την δημιουργία ενός κέντρου διανομής στην Β. Ελλάδα. Ο ανταγωνισμός στην Β. Ελλάδα θα γίνει οξύτερος προς όφελος των καταναλωτών πελατών, με αρνητικές συνέπειες κυρίως ως προς τις άλλες εταιρείες της αγοράς, λόγω πιθανής μείωσης του μεριδίου αγοράς τους. Τέλος, ο τρίτος βασικός ανταγωνιστής θεωρεί ότι η εν λόγω συγκέντρωση θα πλήξει πιθανόν τις πωλήσεις της Ελληνικής εταιρείας χάλυβα και θα οδηγήσει στην συρρίκνωση ή και στον μαρασμό εταιρειών της αγοράς. Σε σχέση με τους καταναλωτές πελάτες αυτής, ο εν λόγω ανταγωνιστής πιστεύει ότι η ένταση του ανταγωνισμού θα είναι προς όφελος τους μόνο στην περίπτωση όπου το όφελος αυτό θα το καρπωθούν οι τελικοί καταναλωτές. VI.1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωση πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, όταν ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μια επιχείρηση ή όταν μια ή περισσότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων. Kατά δε την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 703/77, όπως ισχύει, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών η νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στην δραστηριότητα μιας επιχείρησης και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή τις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης. Ο έλεγχος που αποκτάται μπορεί να είναι αποκλειστικός ή κοινός. Και στις δύο περιπτώσεις ο έλεγχος ορίζεται ως η δυνατότητα καθοριστικού επηρεασμού της δραστηριότητας μιας επιχείρησης με βάση δικαιώματα, συμβάσεις ή οποιαδήποτε άλλα μέσα. Η απόκτηση κοινού ελέγχου περιλαμβάνει και τη μετατροπή αποκλειστικού ελέγχου σε κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τη γνωστοποιηθείσα Σύμβαση Σύστασης Κοινής Επιχείρησης μεταξύ της BS και της ΚΑΛΠΙΝΗΣ- ΣΙΜΟΣ, οι δύο προαναφερθείσες εταιρίες θα καλύψουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΑΛΠΡΟ, η οποία σήμερα αποτελεί θυγατρική εταιρία της ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθεμία θα κατέχει 50% αυτού. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την εν λόγω σύμβαση (όρος 9.1), η διεύθυνση και διοίκηση της ΜΕΤΑΛΠΡΟ θα ασκείται μετά την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης [ ], το οποίο θα απαρτίζεται από τέσσερα μέλη, από τα οποία [ ] θα υποδεικνύονται από την BS (Corus) και [ ] από την ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ, ενώ περαιτέρω οι ασκούσες τον κοινό έλεγχο εταιρίας αναφέρουν σαφώς (όρος 9.2 της Σύμβασης), ότι [ ]. Εξάλλου, σύμφωνα με τον όρο 9.14 της συμβάσεως, η καθημερινή διοίκηση της εταιρίας θα διενεργείται από [ ], που θα είναι επίσης μέλη του Δ.Σ., [ ] εκ των οποίων θα προτείνει η BS και [ ] η ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ, ο δε όρος 9.15 της συμβάσεως αναφέρει ότι οι [ ]. Σύμφωνα τέλος με τον όρο 11 της συμβάσεως, οι ασκούσες την Κοινή επιχείρηση εταιρίες συμφωνούν ότι [ ].

18 18 Συνεπώς η υπό κρίση συναλλαγή αποτελεί περίπτωση απόκτησης κοινού ελέγχου επί της εταιρείας ΜΕΤΑΛΠΡΟ από τις εταιρίες BS και της ΚΑΛΠΙΝΗΣ- ΣΙΜΟΣ. Στην υπό εξέταση γνωστοποίηση διαπιστώνεται, ότι η δημιουργούμενη κοινή επιχείρηση ΜΕΤΑΛΠΡΟ διαθέτει επαρκείς πόρους που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία μιας αυτόνομης οικονομικής ενότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση συνηγορούν η εισφορά πρόσθετων κεφαλαίων συνολικού ύψους [ ], το γεγονός ότι η εταιρία θα διαθέτει management, θα απασχολεί μόνιμο προσωπικό, ο αριθμός του οποίου θα ανέρχεται σε [ ] υπαλλήλους το 2008 και προβλέπεται να φτάσει τους [ ] το 2012, καθώς και το γεγονός ότι θα διαθέτει πάγιο ενεργητικό αξίας περίπου, σύμφωνα με τη γνωστοποίηση, [ ]. Η ΜΕΤΑΛΠΡΟ θα διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, ενώ αφετέρου εκτιμάται, ότι οι αγορές από τις μητρικές εταιρίες δε θα ξεπεράσουν αθροιστικά το [ ]% του συνολικού όγκου αγορών της, οι δε υπόλοιπες αγορές θα γίνονται από άλλες πηγές. Επίσης, σύμφωνα με τα γνωστοποιούντα μέρη, στις περιπτώσεις αγοράς προϊόντων από τις μητρικές εταιρίες, η σχετική συναλλαγή θα ασκείται με τους συνήθεις εμπορικούς όρους. Τέλος, όπως προκύπτει από τη Συμφωνία, η κοινή επιχείρηση προορίζεται να λειτουργεί σε μόνιμη βάση, αφού ο χρόνος διάρκειάς της έχει καθοριστεί στα [ ] έτη. Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί, ότι η σύμβαση εμπεριέχει προϋποθέσεις (διαλυτικές αιρέσεις) για την ολοκλήρωση της. Ειδικότερα, η κοινή επιχείρηση ΜΕΤΑΛΠΡΟ, για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης, [ ] ανάλογα με τον όγκο των πωλήσεων και των όρων συναλλαγής με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Επίσης η εταιρία θα υποβάλει το επιχειρηματικό της σχέδιο προς επιχορήγηση στα πλαίσια του επενδυτικού Νόμου 3299/2004. [ ]. Η εταιρία υπολογίζεται να [ ]. Παρά ταύτα, μπορεί να πιθανολογηθεί, ότι αφενός ως προς τη δανειοδότηση τα οικονομικά στοιχεία (πάγιο ενεργητικό κ.λ.π) της κοινής επιχείρησης διασφαλίζουν την εξασφάλιση του σχετικού δανείου, ενώ ως προς την επιχορήγηση, σύμφωνα με τα γνωστοποιούντα μέρη, η αίτηση για την [ ]. Με βάση τα παραπάνω, εκτιμάται ότι η κοινή επιχείρηση ΜΕΤΑΛΠΡΟ αποτελεί συγκέντρωση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.5 του ν. 703/77 όπως ισχύει. Δεδομένου δε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις 1) του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά που ανέρχεται άνω των ([ ]). 2) Στην ελληνική αγορά CORUS: [ ] και ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ: [ ] ήτοι πάνω από (άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77) η υπό κρίση συγκέντρωση υπόκειται υποχρεωτικά σε προηγούμενη γνωστοποίηση η οποία και υπεβλήθη εμπρόθεσμα την και νομότυπα, κατατεθέντως των νομίμων παραβόλων (εκ εκάστου, Στ / Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών και Στ / Δ.Ο.Υ Δ Αθηνων) και δημοσιευθείσης στο φύλλο της Εφημερίδας «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» της (αριθ. φύλλου ), εξετάζεται κατ εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 4δ παρ. 1, 3 και 10β του ν.703/77. Η δημιουργούμενη αυτή συγκέντρωση με την κοινή επιχείρηση της «ΜΕΤΑΛΠΡΟ» δεν έχει ως σκοπό ούτε ως αποτέλεσμα το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων B.S και «ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ» που παραμένουν ανεξάρτητες, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της γνωστοποιηθείσης.

19 19 - Μετά την ίδρυση της κοινής επιχείρησης, οι εταιρείες του ομίλου Καλπίνη -Σίμου δε θα αποχωρήσουν από τις αγορές της Βορείου Ελλάδος και της Βαλκανικής. Θα εξακολουθούν να πωλούν τα προϊόντα τους με τα ανεξάρτητα δίκτυά τους, όπως συνέβαινε μέχρι τη σύσταση της νέας κοινής εταιρείας. Ωστόσο, η ΜΕΤΑΛΠΡΟ θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας και των αποθηκευτικών χώρων στην εν λόγω αγορά (άρα του μικρότερου κόστους μεταφοράς και της καλύτερης εξυπηρέτησης) έναντι των λοιπών εταιρειών του ομίλου. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της νέας εταιρείας θα είναι το σήμα της Corus καθώς και η οργάνωση και η τεχνογνωσία που θα μεταφερθεί από τον όμιλο αυτόν σε αυτήν. - Οι εταιρείες Καλπίνης - Σίμος και Corus επέλεξαν να ιδρύσουν μια νέα κοινή επιχείρηση αντί να επεκτείνουν τις δραστηριότητες της ήδη υπάρχουσας κοινής επιχείρησης Corus - Καλπίνης - Σίμος (εφεξής "CKS") κυρίως για το λόγο ότι οι δραστηριότητες των δύο αυτών κοινών επιχειρήσεων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και, επομένως, οι εταιρείες απαιτούν διαφορετική διαχείριση και έλεγχο. - Η εταιρεία CKS παράγει μόνο μία συγκεκριμένη κατηγορία πλαταίων προϊόντων, τα panel πολυουρεθάνης που χρησιμοποιούνται στις επιφάνειες κτιρίων (envelope applications) και, κυρίως, στην κεντρική Ελλάδα. Για την πώληση των προϊόντων αυτών απαιτείται ανεξάρτητο δίκτυο πωλήσεων, που θα εστιάζει στην πώληση μόνο της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων και όχι μιας ομάδας χαλυβουργικών προϊόντων (επιμήκη, συρματουργικά, πλαταία). Το εν λόγω δίκτυο θα πρέπει να απευθύνεται γεωγραφικά στο σύνολο της ελληνική αγοράς. Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της υφιστάμενης κοινής εταιρείας δε θα δημιουργούσε οικονομίες κλίμακας αλλά η λειτουργία της ως υποκατάστημα στην κεντρική Ελλάδα που παράγει εξειδικευμένα μόνο panel, θα ήταν κέντρο επιπλέον κόστους. - Η αναγκαιότητα λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα του μοναδικού παραγόμενου προϊόντος (panel) της αυτόνομης ύπαρξης της εταιρείας CKS υποστηρίζεται και από το γεγονός ότι ο ανταγωνιστικός όμιλος [ ] έχει στον κόλπο του ανεξάρτητες εταιρείες παραγωγής panel. Δηλαδή, στον όμιλο [ ], η εταιρεία μέλος [ ] παράγει αποκλειστικά panel και για λόγους οικονομίας δεν απορροφάται από τη μητρική. - Ο σημαντικότερος λόγος για τον οποίο δεν έγινε διεύρυνση των δραστηριοτήτων της υφιστάμενης κοινής εταιρείας είναι ότι η ΜΕΤΑΛΠΡΟ επικεντρώνεται στην πώληση μιας ευρείας γκάμας προϊόντων και εμπορευμάτων χάλυβα, κυρίως επιμήκη προϊόντα, που εξυπηρετούν διάφορους κλάδους στα Βαλκάνια και τη Βόρειο Ελλάδα (π.χ. βιομηχανικός και κατασκευαστικός κλάδος, μεταλλικά προϊόντα, κτλ). Σε σχέση με τον κατασκευαστικό κλάδο, η χρήση των προϊόντων αυτών συνηθίζεται στη θεμελίωση και στο σκελετό των κτιρίων, και δε χρησιμοποιούνται μόνο στις επιφάνειες των κτιρίων (envelope applications) και, συνεπώς, δεν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη του πελατολογίου των εταιρειών. Επομένως, από το σκοπό της εταιρείας φαίνεται ότι δεν έχει νόημα η ύπαρξη μίας μονάδας παραγωγής μίας μόνο κατηγορίας προϊόντων (panel) στην κεντρική Ελλάδα, να ασχολείται με τη διάθεση προϊόντων για τα οποία θα έπρεπε να δημιουργήσει ανεξάρτητο δίκτυο πωλήσεων, με περιοχή ευθύνης το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

20 20 Αυτό θα μείωνε την ανταγωνιστικότητά της και θα δημιουργούσε εμπόδια στην επίτευξη του σκοπού για τον οποίο δημιουργήθηκε. - Δεν προτίθεται να συναφθεί σύμβαση που να ρυθμίζει τις σχέσεις των εταιρειών του Ομίλου Καλπίνη - Σίμου, της CKS και της νέας κοινής εταιρείας. Η κοινή επιχείρηση θα δραστηριοποιηθεί κυρίως στην αγορά της Βόρειας Ελλάδος και ότι η παρουσία μίας εκ των μητρικών εταιριών ήτοι της Corus, στις σχετικές αγορές χαλυβουργικών προϊόντων στην ελληνική επικράτεια δεν είναι σημαντική δεδομένου ότι οι απευθείας πωλήσεις της δεν ξεπερνούν το [ ]%. Εν όψει αυτών η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Τμήμα Α ) κρίνει ότι παρέλκει η εξέταση του επικουρικώς υποβληθέντος αιτήματος για χορήγηση εξαίρεσης η αρνητικής πιστοποίησης (άρθρο 1 παρ.3 και άρθρο 11 του ν. 703/77). Οι όροι της συμβάσεως (Α 2.1.γ, Β 18.1.α), β) και Γ 18.2.α), β) οι οποίοι αποτελούν ρήτρες μη ανταγωνισμού κρίνονται ως άμεσα συνδεδεμένες για την πραγματοποίηση της επικείμενης συγκέντρωσης, εφόσον προκύπτουν από την ανάγκη να αξιοποιηθούν πλήρως τα στοιχεία ενεργητικού της κοινής επιχείρησης, και να της δοθεί η δυνατότητα να αφομοιώσει τη φήμη και την πελατεία που εισέφεραν οι μητρικές επιχειρήσεις. 2. Από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω στοιχείων του φακέλου των σχετικών με τη διάρθρωση και λειτουργία της σχετικής αγοράς προϊόντων και της γεωγραφικής αγοράς, τα μερίδια σε αυτήν των συμμετεχουσών στη συγκέντρωση εταιρειών και την οικονομική τους δύναμη, τη δυνατότητα επιλογής των προμηθευτών και των χρηστών από τις άνω εταιρείες και από άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, την πρόσβασή τους στις πηγές εφοδιασμού ή στις αγορές διάθεσης των προϊόντων, το συμφέρον των καταναλωτών και τη λειτουργία γενικώς του ανταγωνισμού, όπως λεπτομερώς αυτά εκτίθενται και αναλύονται και στην υπ αριθ. πρωτ [ ] εισήγηση της Γ.Δ.Α., η Επιτροπή Ανταγωνισμού Τμήμα Α άγεται στην κρίση ότι η συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού - Τμήμα Α, επιτρέπει την κατ άρθρο 4β του ν. 703/1977 γνωστοποιηθείσα την (αριθ. ημ. πρωτ. [ ]) συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» από τις εταιρείες «BRITISH STEEL HOLDINGS B.V.» και «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Χαλυβουργικών Προϊόντων», καθόσον η συγκέντρωση αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές που αφορά. Η απόφαση εκδόθηκε την 13 η Σεπτεμβρίου 2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 100 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 100 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 100 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 11 η Νοεμβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 343/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Ιουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 349/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Ιουλίου 2007, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 417/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 363/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 363/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 363/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003

Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2005 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2010 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2007 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

KPMG 9 o Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών 'Δείκτες παρακολούθησης της απόδοσης σε περιβάλλον ύφεσης'

KPMG 9 o Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών 'Δείκτες παρακολούθησης της απόδοσης σε περιβάλλον ύφεσης' KPMG 9 o Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών 'Δείκτες παρακολούθησης της απόδοσης σε περιβάλλον ύφεσης' 1 Η ΣΙΔΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Παραγωγός ΣΙΔΜΑ Α.Ε. Προϊόντα: Πλατέα, Επιμήκη, Συρματουργικά & Πανέλα Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004

Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004 Εταιρική Παρουσίαση Θεσσαλονίκη, 19 Μαΐου 2004 ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 353/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 383/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Μαρτίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 209 / III / 2002 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε την 15 η Φεβρουαρίου 2002, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ, στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου

Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη, κωλυομένης της κας Αλεξάνδρας-Μαρίας Ταραμπίκου ΑΠΟΦΑΣΗ 98/ΙΙ/1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 4η Νοεμβρίου 1999 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 333/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ. 333/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 333/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 8 η Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ «ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009 ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΣΤΟΧΟΣ Ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις παροχής υποστηρικτικών προς την μεταποίηση υπηρεσιών ( logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 108/1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 23 η Φεβρουαρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.µ. µε την εξής σύνθεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ. Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com. NICOLAIDES & KOUNTOURIS Metal Company Ltd ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΡΙΟΥ Τ.Θ.: 12665, 2251 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Τ: +357 22 482 000 Φ: +357 22 485 380 Ε: nkm@cytanet.com.cy www.nkmetal.com.cy Ουσιαστική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 454/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουλίου 2009, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιος 2011

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιος 2011 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιος 2011 1 Περιεχόμενα Ι Εταιρικό Προφίλ ΙΙ Πελατειακή Βάση & Προϊόντα ΙΙΙ Στρατηγική ΙV Στοιχεία Κλάδου V Επενδυτικό Πρόγραμμα VI Στόχοι για το 2011 VII Οικονομικά Αποτελέσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 405/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Ιουνίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 270/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1 Α & Πατησίων), την 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 390/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3 η Απριλίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 126 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 372/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 372/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 372/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 6 η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 29 η Μαΐου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2005 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Λευκωσία, 29-03-2010 ΘΕΜΑ: «Το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου» Το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου χαρακτηρίζεται από τις δυσανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 321/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ B

ΑΡΙΘΜ. 321/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ B ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 321/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ B Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Ιουλίου 2006, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 466 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 466 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 466 1 /VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 12 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 345/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Iουλίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ COMPUCON A.B.E.E. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 289 του Κανονισμού Χ.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.194Α /III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιουλίου 2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30

Διαβάστε περισσότερα

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Β. Ελλάδος Ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος επεξεργάζεται και εκδίδει κάθε δύο χρόνια τον Κατάλογο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, έναν πλήρη οδηγό των παραγωγικών, µεταποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 143 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27 η Μαϊου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 411/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 411/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 411/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Σεπτεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 ΦΕΚ 117/Α/22-6-2016 Ο ΝΟΜΟΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υποβάλλονται από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS) ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142 / II / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 6 η Μαΐου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., με την εξής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 320/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΙ)» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7/04/2006 Agenda I. Επισκόπηση II. Προφίλ Ομίλου III. Οικονομικά Στοιχεία IV. Στόχοι Ομίλου Επισκόπηση Ποσοστά Συμμετοχής & Αριθ. Μετοχών ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε....64,13% Λοιποί Μέτοχοι...35,87%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 565/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ TMHMA Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 3η Απριλίου 2013, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 28 η εκεµβρίου 2012, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 179/III/2001 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 521 των γραφείων της Γραμματείας της (κτίριο Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Υπουργείου Ανάπτυξης) την 1η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 358/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 358/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 358/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 269/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 269/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 269/IV/2004 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1 Α & Πατησίων), την 10 η Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γ.Γ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 14 η Οκτωβρίου 1999, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ Της ανώνυμης εταιρείας με τη επωνυμία «CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ» και διακριτικό τίτλο CORUS ΚALPINIS -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α Ν Θ Η Ρ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α ρ. Μ. Α. Ε. 6 7 9 4 9 / 1 0 / Β / 0 9 / 0 7 Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο : Μ Ε Γ Α Λ Η Χ Ω Ρ Α - Ν Ε Α Π Ο Λ Η Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ Τ Η Λ & F A X :

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακού Νόμου ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 319/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 1 η Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα