τα του μετοχίου των Παλατιών χαρτώα δικαιώματα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τα του μετοχίου των Παλατιών χαρτώα δικαιώματα"

Transcript

1 ΠΆΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ τα του μετοχίου των Παλατιών χαρτώα δικαιώματα Σύσταση, τοπιογραφικά δεδομένα και εντοπισμός ενός μετοχίου της Λεμβιώτισσας (Σμύρνη) Η Σμύρνη έχει χάσει τον ήσκιο της, όπως τα φαντάσματα. Γ. Σεφέρης Ανάμεσα στα έγγραφα που βρίσκονται στον αρχειακό κώδικα της μονής Θεοτόκου της Λεμβιώτισσας, που ήκμασε τον ιγ' αιώνα στη Σμύρνη, υπάρχουν και αυτά που αποτελούν μια ενότητα με τον τίτλο rà του μετοχίου των Παλατιών χαρτώα δικαιώματα, ατινα δη καί άρχονται από τών ώδε 1. Πρόκειται, δηλαδή, για τη μεταγραφή των εγγράφων ενός φακέλου που αφορούσαν μια ιδιοκτησία της μονής, ιδιοκτησία που συνιστούσε το μετόχι των Παλατιών 2. Το μετόχι βρισκόταν στον κάμπο του 1. MM Δ', σελ Πρόκειται για τα έγγραφα MM Δ', αρ , με εξαίρεση το αρ. 78, με το οποίο ο αυτοκράτορας Ιωάννης Γ' δίνει εντολή στο σεβαστό Μιχαήλ Καδιανό να αναζητήσει τα κτήματα της μονής της Λεμβιώτισσας που έχουν καταπατηθεί, πρβλ. F. DÖLGER, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565 bis 1453, 3. Teil: Regesten von , 2n έκδ. P. WIRTH, Μόναχο 1977, 4. Teil: Regesten von , Μόναχο-Βερολίνο 1966 (στο εξής: DÖLGEK, Regesten), αρ Για το έγγραφο και το ρόλο του Καδιανού, βλ. Hélène AHRWEILER, L'histoire et la géographie de la région de Smyrne entre les deux occupations turques ( ), particulièrement au XHIe siècle, TM 1, 1965, (H ΊΔΙΑ, Byzance: les pays et les territoires, Λονδίνο 1976, IV, στο εξής: AHRWEILER, Smyrne), ειδ Για το χαρακτήρα της παρουσίας του Καδιανού στην περιοχή: M. J. ANGOLD, A Byzantine Government in Exile. Government and Society under the Laskarids of Nicaea, , Οξφόρδη 1974 (στο εξής: ANGOLD, Government), 125 και 268. Στα έγγραφα του μετοχίου πρέπει να προστεθούν α) το πωλητήριο των οικογενειών Κολελού και Αββαδοπούλου προς τη Λεμβιώπσσα (MM Δ', αρ. 148, βλ. και πιο κάτω, σελ ) και β) η σειρά των αυτοκρατορικών εντολών και των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τη διαμάχη της Λεμβιώτισσας με το Μιχαήλ Κομνηνό Βρανά (αρ. 178.I-178.VI, βλ. και πιο κάτω, σελ. 118, σημ. 75).

2 96 ΠΑΡΙς ΓΟΥΝΑΡΙΔΗς Μεμανιωμένου (Μενεμένης) που απλωνόταν στα βόρεια παράλια του κόλπου της Σμύρνης 3. Τα χαρτώα δικαιώματα του μετοχίου των Παλατιών αποτελούν μια ενότητα εγγράφων που επιτρέπουν τη μελέτη: α) Της συγκρότησης και του διοικητικούοικονομικού χαρακτήρα του μετοχίου. β) Της τοπιογραφικής εικόνας, περισσότερο ή λιγότερο σαφούς, των κτημάτων του μετοχίου. Πράγματι, οι τοπογραφικές ενδείξεις των εγγράφων, ιδιαίτερα των πράξεων παράδοσης της γης, επιτρέπουν τη σχηματική μικροχαρτογράφηση των κτημάτων του μετοχίου, θέτοντας, ταυτόχρονα, με τα αντιφατικά δεδομένα, σειρά από προβλήματα, γ) Της θέσης του μετοχίου μέσα στο χώρο. Συγκρότηση του μετοχίου Τα συστατικά έγγραφα του μετοχίου των Παλατιών είναι οι δωρεές του Ιωάννη Γ' Βατατζή στη μονή της Λεμβιώτισσας και οι περιορισμοί που έγιναν σε εκτέλεση των αυτοκρατορικών εντολών για καταγραφή και παράδοση της γης 4, δηλαδή: 1) Ένα δωρεαστικό πρόσταγμα, του Ιουνίου του 1231, για γη δύο ζευγαριών από το αυτοκρατορικό ζευγηλατείο στον Κούκουλο 5, και τον περιορισμό που διενεργήθηκε από κατοίκους της περιοχής, με επικεφαλής τον παλατοφύλακα (ή Παλατοφύλακα;) Βασίλειο 6, τον Ιούλιο του ίδιου έτους 7. 2) Ο περιορισμός που έκανε ο προκαθήμενος του κάστρου Σμύρνης Ιωάννης Αλωπός τρία χρόνια αργότερα, το Μάιο του 1234, ύστερα από τη νέα αυτοκρατορική δωρεά έξι ζευγαριών γης όπα της κατά τον Κούκουλον δημοσιακής γης της ποτέ υποκείμενης τω έκεϊσε οντι ζευγηλατείαβ. Ο Αλωπός καταγράφει και παραδί- 3. Για την περιοχή, πρβλ. AHRWEILER, Smyrne, 16 κ.ε., βλ. και πιο κάτω, σελ. 135 κ.ε. 4 Για την παραχώρηση στη Λεμβιώτισσα της αυτοκρατορικής περιουσίας, ANGOLD, Government, 124, Για τον Κούκουλο, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 31 και κυρίως 61-62, βλ. και πιο κάτω, σελ Δεδομένου ότι η περιοχή είχε αυτοκρατορικά οικήματα (βλ. πιο κάτω, σελ. 135 κ.ε.), τόσο το λειτούργημα του παλατοφύλακα όσο και το οικογενειακό όνομα Παλατοφύλακας, προερχόμενο από το λειτούργημα, θα ταίριαζαν στην περίσταση. 7. MM Δ', αρ. 75, σελ. 142, πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1725, αρ. 76, σελ Για τη σύνθεση της ομάδας που έκανε την καταγραφή, βλ. πιο κάτω, σελ MM Δ', αρ. 79, σελ , πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ Για τον Ιωάννη Αλωπό, βλ. AHRWEILER, Smyrne, σελ Για την ιδιότητα του ως κατόχου προνοίας, βλ. ANGOLD, Government, 125 σημ. 18, και ως προκαθημένου,

3 τα τον μετοχίου των Παλατιών χαρτώα δικαιώματα 97 δει στη μονή της Λεμβιώτισσας τρία κτήματα, τα οποία αν και βρίσκονταν το ένα κοντά στο άλλο, δεν πρέπει να συνόρευαν μεταξύ τους 9. Την ιδιοκτησία της Λεμβιώτισσας, εν τρισί κατατομαΐς και τοποθεσίαις, περιλαμβάνει και το πρακτικό της μονής που, ύστερα από αυτοκρατορική εντολή, έγινε από το στρατοπεδάρχη Θρακησίων και Φιλαδέλφειας Μιχαήλ Φωκά το Ο περιορισμός του Φωκά ακολουθεί γενικά την καταγραφή των κτημάτων της μονής από τον Ιωάννη Αλωπό, αλλά δεν είναι αντιγραφή της. Σε πολλά σημεία, μάλιστα, η οριοθέτηση του Μιχαήλ Φωκά διαφέρει ριζικά από εκείνη που ακολουθεί ο Αλωπός. 3) Η πρόσταξις, του Μαΐου του 1234, με την οποία ο αυτοκράτορας Ιωάννης Γ' όριζε τη μονή της Λεμβιώτισσας να επικρατείν και τα εκείσε παλάτια... καί περιποιεϊσθαι ταύτα Τα παλάτια, όσπίτια κατά το Μιχαήλ Φωκά 11, βρίσκονταν εις τα κατά τον Κούκουλον Παλάτια 12. Με την πρόσταξι, ο αυτοκράτορας Ιωάννης Γ' καθιστά τη μονή ιδιοκτήτη των οικημάτων και δίνει εντολή να τα φροντίζει. Επίσης, δίνει εντολή να εγκαταστήσει ιερέα ο οποίος θα ιερουργεί τον εκεί ναό. Στην ιδιοκτησία της μονής, ο αυτοκράτορας συμπεριλαμβάνει και κάποιο λουτρό καθώς και ένα περιβόλι, τα οποία βρίσκονταν στην περιοχή 13. Η πρόσταξις αποτελεί την πράξη σύστασης του μετοχίου. Έχοντας, με τα προηγούμενα έγγραφα δωρίσει στη μονή τη γη που ανήκε στο δημόσιο, με την πρόσταξι, ο αυτοκράτορας όχι μόνον παραχωρεί τα οικήματα αλλά και απαλλάσσει τη μονή από τα τέλη, που όφειλε για την καλλιέργεια των κτημάτων αυτών. Πράγματι, λίγες ημέρες πριν την έκδοση της προστάξεως, όταν παραχωρούσε τη γη των 9. Βλ. πιο κάτω, σελ DÖLGER, Regesten, αρ. 1742, MM Δ', αρ. 2, σελ Για το Μιχαήλ Φωκά, βλ. AHRWEILER, Smyrne, , η οποία τον κατατάσσει ανάμεσα στους δούκες του θέματος των Θρακησίων. Για την καταγραφή που ο Μιχαήλ Φωκάς ενήργησε, βλ. ANGOLD, Government, , L. MAKSIMOVIC, The Byzantine provincial administration under the Palaiologoi, Αμστερνταμ 1988 (στο εξής MAKSIMOVIC, Administration), MM Δ', αρ. 2, σελ MM Δ', αρ. 77, σελ. 145, πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ Το περιβόλι αναφέρεται και από το Φωκά, ανάμεσα στις άλλες ιδιοκτησίες εντός... της των Παλατιών περιοχής. Το περιβόλι ήταν ίδιοπεριόριστον, περιφραγμένο δια τείχους πλινθωτοϋ και σ' αυτό υπήρχαν διάφορα οπωροφόρα δένδρα και χωράφιον χερσαίον όλιγωστόν. Ο Φωκάς ισχυρίζεται ότι το περιβόλι ήταν αυτοκρατορική δωρεά δια βασιλικών προσκυνητών ορισμών (MM Δ', αρ. 2, σελ. 13, πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1719). Τα περί απόλυσης αυτοκρατορικών ορισμών επαναλαμβάνει και το χρυσόβουλλο του Ιωάννη Γ', που εκδόθηκε για να επικυρώσει το πρακτικό του Φωκά (αρ. 3, σελ , πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1749). Ωστόσο, στον κώδικα της Λεμβιώτισσας, εκτός από την πρόσταξι, δεν υπάρχει άλλο αυτοκρατορικό έγγραφο που να δωρίζει στη μονή το περιβόλι.

4 98 ΠΑΡΙς ΓΟΥΝΑΡΙΔΗς έξι ζευγαριών, ο αυτοκράτορας ανέφερε ότι η μονή όφειλε να την κατέχει... καί νέμηται καί δι' οικείων ζευγαριών εργάζηται και την εξ αυτής όποφέρηται πρόσοδοι/ 14. Αντίθετα, στην πρόσταξι, ο αυτοκράτορας προσθέτει ότι η μονή θα κατέχει τους έκείσε προσκαθημένους ξένους, ελευθέρους καί τώ δημοσίω άνεπιγνώστους, καί την εκ τούτων συνεισφοράν όποκερδαίνειν 15. Με άλλα λόγια, ο αυτοκράτορας καθιστά την ιδιοκτησία της μονής μια οικονομική μονάδα, όπου η μονή μπορούσε να εγκαταστήσει καλλιεργητές. Η διαφορά αυτή δεν κρύβει μόνον την παραχώρηση του δικαιώματος εγκατάστασης των καλλιεργητών στο μετόχι, αλλά και τη φορολογική απαλλαγή της μονής από τα τέλη των πάροικων. Έτσι, ο αυτοκράτορας, λίγους μήνες αργότερα, το Δεκέμβριο του 1234, δίνοντας την εντολή στο στρατοπεδάρχη Φωκά να αναθεώρηση τα κτήματα της Λεμβιώτισσας 16, αναφέρει ότι οι μοναχοί εγκατέστησαν στα κτήματα της μονής τους ξένους καί τώ δημοσίω όνεπιγνώστους. Ο Φωκάς όφειλε να καταγράψει τους ξένους και να τους παραδώσει Ί'ν' εχωσι τούτους ώς οικείους καί δεφανδεύωσιν αυτούς καί έξκουσσεύωσιν κατά το καθόλου της έξκουσσείας κεφάλαιον. Πρέπει να αναφερθεί ότι, στην εντολή του, ο Ιωάννης Γ' δεν ανέφερε ονομαστικά τα Παλάτια και ο Φωκάς παραδίδει ξένους μόνο για ένα άλλο κτήμα της μονής, το χωρίον ή Βάρη 17. Ωστόσο, φαίνεται ότι η μονή χρησιμοποιούσε κάποιους ανθρώπους για την καλλιέργεια των κτημάτων του μετοχίου των Παλατιών, καθώς το χρυσόβουλλο του 1235 που επικυρώνει τις κτήσεις της μονής μνημονεύει πως ο Φωκάς, δια πρακτικού, παρέδωσε ξένους στη γη αυτή, εις συγκρότησιν τών δουλειών τών μοναχών 18. Άλλωστε, πολύ αργότερα, το 1274, όταν ο αυτοκράτορας δίνει την εντολή στους κατά τόπους ενεργούντος να αναζητήσουν και να αναγκάσουν τους πάροικους της Λεμβιώτισσας να επιστρέψουν στα κτήμα- 14. MM Δ', αρ. 79, σελ. 146 και DÖLGER, Regesten, αρ Το ίδιο επαναλαμβάνει και ο Ιωάννης Αλωπός, όταν παραδίδει στη Λεμβιώτισσα την ύπεργη και νομαδιαία γη των έξι ζευγαριών. Ο Αλωπός προσπαθεί να ερμηνεύσει την αυτοκρατορική εντολή και τονίζει ότι η μονή οφείλει να καλλιεργεί (κατακάμνεσθαι), με ζευγάρια της, την ύπεργη γη για διατροφή (ζωάρκεια) των μοναχών της, ενώ στη λιβαδιαία θα νέμονται ζώα της: MM Δ', αρ. 79, σελ MM Δ', αρ. 79, σελ MM Δ', αρ. 2, σελ. 5, πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ MM Δ', αρ. 2, σελ MM Δ', αρ. 3, σελ. 20 [1235] πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ Το γεγονός επαναλαμβάνουν και τα χρυσόβουλλα των Ιωάννη Δ' Λάσκαρι και Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου: MM Δ', αρ. 4, σελ. 24 [1258], αρ. 6, σελ. 30 [1284], πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1853, 2100.

5 τα roô μετοχίου τών Παλατιών χαρτώα δικαιώματα 99 τα της μονής, που είχαν εγκαταλείψει, αναφέρει ονομαστικά και τα Παλάτια ως τόπο όπου η μονή διέθετε ανθρώπους για να εργάζονται στη γη της 19. Οι διαδοχικές εκφράσεις των αυτοκρατορικών εγγράφων ότι δίνεται γη α) εις το ζευγηλατείον της βασιλείας μου τον Κούκουλον (Ιούνιος 1231) 20, β) από της κατά τον Κούκουλον δημοσιακής γης της ποτέ υποκείμενης τώ έκείσε δντι ζευγηλατείω της βασιλείας μου (Μάρτιος 1234) 21 και γ) εφθασεν ή βασιλεία μου δωρήσασθαι τη μονή τών Λέμβων τήν εις τα κατά τον Κούκουλον Παλάτια [δημοσιακή] γήν (Μάιος 1234) 22, δείχνουν ότι η γη που ανήκε στον δημόσιο περιήλθε σταδιακά στη Λεμβιώτισσα. Ο μεσάζων Δημήτριος Τορνίκης, στη γραφή που απευθύνει στον προκαθήμενο του κάστρου Σμύρνης Ιωάννη Αλωπό, προκειμένου να διενεργήσει την παράδοσι των κτημάτων, αναφέρει ότι η αυτοκρατορική δωρεά συνίσταται από τής εις τον Κούκουλον γής τών Παλατιών, δηλαδή τη γη των Παλατιών που βρισκόταν στον Κούκουλο. Με άλλα λόγια, ο μεσάζων ταυτίζει εμμέσως τα κτήματα των Παλατιών με το βασιλικό ζευγηλατείο που βρισκόταν στον Κούκουλο. Εκτελώντας την αυτοκρατορική εντολή, ο προκαθήμενος της Σμύρνης Ιωάννης Αλωπός αναφέρει ότι άνεθεωρήσαμεν ενώπιον πάντων τήν νεμομένην γήν δικαίω τού δημοσίου. Ο Αλωπός προσθέτει ότι στη γη που παρέδωσε περιλαμβανόταν και νομαδιαία γη ενός ζευγαριού, δεδομένου ότι η αρόσιμη γη του δημοσίου δεν ήταν αρκετή. Αν ερμηνεύουμε σωστά τα λεγόμενα του Αλωπού, το γεγονός ότι εξάντλησε όλα τα αποθέματα αρόσιμης γης του δημοσίου στην περιοχή, πείθει ότι όλες οι γαίες του αυτοκρατορικού ζευγηλατείου εκχωρήθηκαν στη Λεμβιώτισσα. Επιστέγασμα της αυτοκρατορικής δωρεάς ήταν η παραχώρηση των κτισμάτων {ναού, οικημάτων, περιβολιού, λουτρού) εις τό κατά τον Κούκουλον Παλάτια. Το 1235, όταν πλέον τα κτήματα έχουν παραδοθεί και συνιστούν το μετόχι των Παλατιών, ο Μιχαήλ Φωκάς χαρακτηρίζει όλη τη γη που ανήκει στη Λεμβιώτισσα ως Kara τον κάμπον τού Μεμανιωμένου γή υπό τό βασιλικόν ζευγηλατείον τών Παλατιών πρώην τελούσα 23. Πρόκειται για τη μοναδική σαφή μαρτυρία που διαθέτουμε ότι όλη η γη που δόθηκε στη Λεμβιώτισσα αποτελούσε το ζευγηλατείον τών Παλατιών. 19. MM Δ', αρ. 166, σελ. 262, πρβλ. Dölger, Regesten, αρ. 1784, για την χρονολόγηση της φυγής στα 1274, βλ. Π. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ, Παρατηρήσεις για τους πάροικους τον 13ο αι., Επιστημονικό Συμπόσιο στη μνήμη Νίκου Σβορώνου, Αθήνα 1990, 210 και σημ MM Δ', αρ. 75, σελ MM Δ', αρ. 79, σελ MM Δ', αρ. 77, σελ MM Δ', αρ. 2, σελ. 9.

6 100 ΠΑΡΙς ΓΟΥΝΑΡΙΔΗς Για την κοινή αντίληψη, το μετόχι των Παλατιών της Λεμβιώτισσας αποτελούσε μια οικονομική ενότητα, τη συνέχεια του ζευγηλατείου. Κατά το έγγραφο του διακανονισμού της Λεμβιώτισσας με το Μιχαήλ Βαρδαχλά, η εν τη τοποθεσία τών Παλατιών ιδιοκτησία της Λεμβιώτισσας αποτελούσε μετόχιον... τής μονής... δια προσκυνητοΰ χρυσοβούλλου τού όοιδίμου βασιλέως εκείνου, κυροΰ 'Ιωάννου τού Δούκα 2 ' 1. Όμως, κατά πόσο είναι επιτρεπτό να θεωρήσουμε πως ό,τι αποτελούσε το αυτοκρατορικό ζευγηλατείο, μιαν αυτόνομη οικονομική εκμετάλλευση 25, μετετράπη σε μια άλλη (οικονομική;) μονάδα, το μετόχιο των Παλατιών; Τα χρυσόβουλλα, που ακολουθούν χρονικά την καταγραφή του Φωκά, αναφέρουν ως ιδιοκτησία της Λεμβιώτισσας κάθε κτήμα του μετοχίου ξεχωριστά 26. Το ίδιο συμβαίνει και με την επικύρωση των ιδιοκτησιών της μονής από τον πατριάρχη Αρσένιο 27. Αλλά και οι προϊστάμενοι των διοικητικών υπηρεσιών του θέματος ο πιγκέρνης Ιωάννης Καντακουζηνός, το 1247, και ο Γεώργιος Μακρηνός, το 1256, δίνοντας εντολή στους υφιστάμενους τους να μην επεμβαίνουν στις ιδιοκτησίες της Λεμβιώτισσας 28, αναφέρουν τα Παλάτια ως περιοχή όπου βρίσκεται η περιουσία της μονής, με τον ίδιο τρόπο που κάνουν λόγο για τη Μανταία, στην οποία η μονή είχε ιδιοκτησίες, αλλά δεν κατείχε όλο το χωρίο. Μόνον το χρυσόβουλλο του Ιωάννη Δ' μνημονεύει το μετόχι των Παλατιών 29. Επίσης, σε απόφαση του δικαστηρίου που έγινε επί τόπου αναφέρεται ότι τα μέλη του πήγαν στα Παλάτια, που ήταν μετόχι της μονής 30. Είναι φανερό, πως, αν το μετόχι των Παλατιών αποτελούσε για τη 24. MM Δ', αρ. 84, σελ P. GOUNARIDIS, L'exploitation directe de la terre par l'état de Nicée ( ): le «zeugèlateion», Πρακτικά του Ελληνογαλλικού Συνεδρίου, Οι επιστήμες του ανθρώπου και της κοινωνίας. Ο αγροτικός κόσμος στο μεσογειακό κόσμο, Αθήνα 1988, MM Δ', αρ. 3, σελ. 20, αρ. 4, σελ. 25, αρ. 6, σελ MM Δ', αρ. 181, σελ. 288, πρβλ. V. LAURENT, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, I. IV, Les regestes de 1208 à 1309, Παρίσι 1971, αρ MM Δ', αρ. 130, σελ. 217, αρ. 138, σελ Για τον Καντακουζηνό και το Μακρηνό, βλ. AHRWEILER, Smyrne, , 146, ANGOLD, Government, , , 255 και MAKSIMOVIC, Administration, MM Δ', αρ. 4, σελ. 25. Για το χρυσόβουλλο, βλ. πιο πάνω, σελ. 98, σημ. 18. Ο χαρακτηρισμός μετόχιο δίνεται προκειμένου να γίνει λόγος για ένα χωράφι, του Κατζιβαρηνού, για το οποίο η Λεμβιώτισσα βρισκόταν σε διαμάχη με το φερόμενο ως ιδιοκτήτη. Για τη διαμάχη MM Δ', αρ. 82, σελ [Φεβρουάριος 1259], αρ. 83, σελ [Ιούνιος 1259], πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1868, Η διαμάχη θα λυθεί οριστικά το 1263, πρβλ. αρ. 84, σελ MM Δ', αρ. 178.IV, σελ. 281 [7 Μαΐου 1287]. Πρβλ. την έκφραση εν τη γη τών Παλατιών, που αναφέρει το χρυσόβουλλο για την εγκατάσταση των καλλιεργητών: MM Δ', αρ. 3, σελ. 20.

7 τα roô μετοχίου τών Παλατιών χαρτώα δικαιώματα 101 μονή μια αυτόνομη μονάδα, δεν συνέβαινε το ίδιο για τις διοικητικές αρχές, για τις οποίες τα κτήματα του μετοχίου αποτελούσαν ιδιοκτησίες της Λεμβιώτισσας. Τα κτήματα του μετοχίου των Παλατιών Ι. Πρώτο κτήμα Ο ποταμός Έρμων οριοθετούσε προς νότο το πρώτο κτήμα του μετοχίου των Παλατιών 31. Το κτήμα αποτελούσαν χωράφια που παραδόθηκαν στη Λεμβιώτισσα σε δύο διαφορετικές στιγμές. Τον Ιούλιο του 1231, ο παλατοφύλακας Βασίλειος παρέδωσε γη δύο ζευγαριών στο βασιλικό ζευγηλατείο στον Κούκουλο 32. Την εικόνα αυτού του πρώτου μέρους του κτήματος συμπληρώνει η παράδοσις του Αλωπού (Μάιος του 1234), η οποία περιγράφει το τρίγωνο που σχηματίζεται στο νοτιοανατολικό άκρο 33. Η καταγραφή του Μιχαήλ Φωκά (του 1235) δίνει ολοκληρωμένη την εικόνα του κτήματος 34. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, ο Μιχαήλ Φωκάς σηματοδότησε την περίμετρο του κτήματος θέτοντας στήλες-όρια 35. Το σημείο εκκίνησης καταγραφή παλατοφύλακα Βασιλείου καταγραφή Αλωπού ήρξάμεθα από τοΰ καταλύμ(α)τος II 26 τοΰ Άριστη II 56 λεγομένου τοΰ Άριστη άρχεται όπα τοΰ λάκκου τοΰ νού, ήγουν από τοΰ πλησιάζοντος αυτό λάκκ(ου) II 27 λικός, II 57 κατερχόμενος άπα νού, εις δν καί δρόμος βασι συνενωμένον, κρατοΰντο(ς) της Φωκαί(ας) πλησίον τοΰ κ(α)ταλύ\\ 58 ματος τοΰ Πε- τήν όδον τήν άπάγουσαν II 28 εν τώ λαρρακηνικώ καταγραφή Φωκά άρχεται από τ(ής) II 203 όδοΰ της άπαγούσης είς το Σαρρακηνικ(όν), ης πλη(σίον) II 204 καί καταλύμ(α)τα τοΰ προαστείου τού Άριστηνού (καί) λάκκο(ς) 31. Για τον ποταμό, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 16 σημ. 71, και για τη γονιμότητα της κοιλάδας που σχημάτιζε, βλ. ANGOLD, Government, MM Δ', αρ. 76, σελ MM Δ', αρ. 79, σελ MM Δ', αρ. 2, σελ Προκειμένου να γίνει σαφής η ερμηνεία των τοπογραφικών καταγραφών των εγγράφων, εκδίδουμε κατ' αντιπαράθεση τα κείμενα, όπως αυτά έχουν μεταγραφεί από τον κώδικα εν όψει της έκδοσης του αρχείου της Λεμβιώτισσας που ετοιμάζουμε.

8 102 ΠΑΡΙς ΓΟΥΝΑΡΙΔΗς Και στα τρία έγγραφα, η καταγραφή αρχίζει από το λάκκο που πλησιάζει σε ένα δρόμο. Σύμφωνα με τον Αλωπό, πρόκειται για τη βασιλική οδό προς τη Φώκαια, ενώ κατά τον παλατοφύλακα Βασίλειο και το Μιχαήλ Φωκά ο δρόμος οδηγεί στο Σαρρακηνικό 36. Η αντίφαση πρέπει να οφείλεται στη διαφορετική κλίμακα ή οπτική γωνία: ο ίδιος δρόμος οδηγούσε στη Φώκαια, περνώντας από το Σαρρακηνικό. Η καταγραφή του Αλωπού διαφέρει και στο σημείο όπου γίνεται λόγος για το κατάλυμα του Πετρίτζη 37, εκεί όπου οι καταγραφές του παλατοφύλακα Βασιλείου και του Φωκά τοποθετούν το κατάλυμα ή τα καταλύματα του Αριστηνού 38. Το όνομα του Πετρίτζη 39 (συγκεκριμένα πρόκειται για χωράφι της Πετριτζίνας) αναφέρεται και από το Φωκά, στην ανατολική πλευρά του κτήματος, νότια από τα καταλύματα του Αριστηνού 40. Η βόρεια πλευρά καταγραφή παλατοφύλακα Βασιλείου καταγραφή Φωκά κρατοΰντο(ς) τήν όδον τήν άπάγουσαν II 28 εν άπα τ(ής) II 203 όδοΰ της απαγούσης εις τό τώ Σαρρακηνικώ, έώντο(ς) δεξιά τά χωράφια Σαρρακηνικ(όν) Ι 29 της Κρατερής, αριστερά τα περιοριζόμενον κλίνοντο(ς) II 30 ολίγον προς δυσμάς καί εχεται τοΰ προς δύσιν αέρος (και) II 208 όπέρκαταντοΰντος εις τα παλαιοευκτήριον II 31 τοΰ χεται κατ' ευθείαν τον αυτόν αέρα (καί) άγ(ίου) Γεωργ(ίου) κ(α)ταντά II 209 ε/ç rò παλαιοευκτήριον τοΰ άγ(ίου) Γεωργ(ίου) το κεχαλασμένον II 210 μέχρι εδάφους 36. Για την οδό, βλ. Ahrweiler, SMYRNE, 17 ΣΗΜ Για την περιουσία της οικογένειας, βλ. AHRWEILER, Smyrne, Ο ANGOLD (Government, 129 σημ. 50) κατατάσσει την οικογένεια Πετρίτζη μεταξύ των προερχομένων από την περιοχή. 38. Για το προάστειο ή τοποθεσία του Αριστηνού, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 64, 178. Κατά την AHRWEILER (64, σημ. 301) το προάστειο και η τοποθεσία είναι συχνά συνώνυμα του όρου χωρίον. Για τον ορισμό του προαστείου F. DÖLGER, Beitrage zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung, besonders des 10. und 11. Jahrhunderts, Λιψία-Βερολίνο 1927 (ανατύπωση Darmstadt 1960), 115. Για τη δημιουργία των προαστείων. Ν. SvORONOS, Société et organisation intérieure dans l'empire byzantin au XI siècle: les principaux problèmes, Proceedings of the XlIIth Internationa Congress of Byzantine Studies, Main Papers XII, Λονδίνο-Οξφόρδη 1967, (Ο ΊΔίΟς, Etudes sur l'organisation intérieure, la société et l'économie de l'empire Byzantin, Λονδίνο 1973, IX, 1-17, ελληνική μετάφραση: Κοινωνία και εσωτερική οργάνωση στη Βυζαντινή αυτοκρατορία τον 11ο αιώνα: Τα κυριότερα προβλήματα, Διάλογος 7 (1989), 5-22). 39. Για τις αφιερώσεις της οικογένεια στη Λεμβιώτισσα, βλ. πιο κάτω, σελ. 107, σημ. 47 και σελ. 139, σημ Βλ. πιο κάτω, σελ

9 τα roô μετοχίου τών Παλατιών χαρτώα δικαιώματα 103 κρατοΰντο(ς) τον αύτ(ον) II 32 αέρα προς όλί- έχεται II 211 καί αύθις τοΰ αύτοΰ αέρος προς γον καί άκουμβίζοντο(ς) εις τήν στήλ(ην) τήν ολίγον (καί) απέρχεται II 212 ε/ç rò ετ(ε)ρ(ον) στηθεϊσ(αν) II 33 παρ' ημών,... έώντο(ς) δεξιά κιόν(ιο) τό παρ' ημών έκείσε πηχθέν,... II 213 rà χωράφια II 34 τής Κρατερής, αριστερά το... διαιρών μεν δεξιά τά χ(ωρά)φ(ι)α II 214 τοΰ περιοριζόμενον Κρατερού, αριστερά τά περιοριζόμενα είθ' ούτως II 35 άνακλίνοντ(ος) προς άρκτον, είτα κλίνει II 215 προς άρκτον, έχεται τού τον αυτόν αέρα, και άκουμβίζει II 36 ε/ç τήν αύτοΰ αέρος προς ολίγον II 216 καί καταντά εις έτέρ(αν) στήλ(ην), τήν στηθεϊσαν παρ' ημών, τήν έτέραν στήλ(ην) τήν δια τριγώνου II 217 την μαύρην, άριστ(ε)ρ(ά) II 37 rò περιορίζαμε- μαύρης πέτρ(ας) παρ' ημών πηχθείσαν... νον, δεξιά τά δίκαια τής Κρατερ(ής). II 38 κλί- 11zis απο Ταύτης στρέφεται προς δύσιν, εχενει δέ προς δυσμάς εις τά χωράφια τοΰ Μαυ- ται II 219 τοΰ αύτοΰ αέρος, έών δεξιά διόλου τά ροράχ(ου), II αριστερά II 40 rò περιόριζα- χ(ωρά)φ(ι)α τοΰ Κρατ(ε)ρ(οΰ), II 220 αριστερά μενον, δεξιά τά δίκαια τοΰ Μαυροράχου τά περιοριζόμενα Σε γενικές γραμμές οι καταγραφές του παλατοφύλακα Βασίλειου και του Φωκά συμφωνούν, όταν περιγράφουν τη βόρεια πλευρά του κτήματος. Από το σημείο εκκίνησης, δηλαδή το λάκκο του Αριστηνού, το σύνορο κατευθύνεται βορειοδυτικά ακολουθώντας την οδό προς το Σαρρακηνικό. Στη δεξιά πλευρά του συνόρου, δηλαδή προς το βορρά, σε όλο το μήκος του κτήματος, πρέπει να εκτείνονταν τα χωράφια της οικογένειας Κρατερού 41. Και οι δύο καταγραφές συμφωνούν ότι το σύνορο του κτήματος, κλίνοντας προς τα δυτικά, φθάνει στο ερειπωμένο ευκτήριο του αγίου Γεωργίου. Ακολουθώντας την ίδια κατεύθυνση, φτάνει σε μια στήλη, που τόσο ο παλατοφύλακας Βασίλειος όσο και ο Φωκάς ισχυρίζονται ότι έστησαν για την περίσταση. Οι δύο καταγραφές αναφέρουν ότι το σύνορο του κτήματος στρέφεται προς τα βόρεια. Στο σημείο αυτό οι δύο καταγραφές αποκλίνουν. Ο Βασίλειος αναφέρει ότι, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, το σύνορο φθάνει στα κτήματα του Μαυροράχου, που βρίσκονταν κατά μήκος του βορείου συνόρου του κτήματος. Κατά το Φωκά 42, στα βόρεια βρίσκονται πάντα τα κτήματα της 41. Για την περιουσία της οικογένειας, βλ. AHRWEILER, Smyrne, Και σε άλλες περιπτώσεις, και σε αντίθεση με τις άλλες καταγραφές, ο Φωκάς τοποθετεί γειτονικό κτήμα μετά τη γωνία που σχηματίζει το σύνορο. Έτσι, ο παλατοφύλακας Βασίλειος τοποθετεί τα κτήματα της Κρατερή στα δεξιά του δρόμου προς το Σαρρακηνικό, ενώ τα ίδια κτήματα ήταν, σύμφωνα με το Φωκά, προς τα δυτικά, μετά τη στροφή (βλ. πιο κάτω, σελ. 112). Επίσης, στο προάστειο του Ασάνη, ο Φωκάς παρουσιάζει τα κτήματα κατοίκων της Πέτρας κάτω από το νότιο σύνορο, σε αντίθεση με τον Αλωπό ο οποίος τα τοποθετεί κατά μήκος του ανατολικού συνόρου (βλ. πιο κάτω, σελ. 18). Στο τρίτο κτήμα, ο Φωκάς καταγράφει την ιδιοκτησία της μονής του Σωτήρος Χριστού του Καμελαυκά στη βόρεια πλευρά του κτήματος της Λεμβιώτισσας, σε αντίθεση με την περιγραφή του Αλωπού, ο οποίος την τοποθετεί στο δυτικό σύνορο (βλ. πιο κάτω, σελ ).

10 104 ΠΑΡΙς ΓΟΥΝΑΡΙΔΗς οικογένειας Κρατερού και το σύνορο καταλήγει στα χωράφια του Μαυροράχου 43, δηλαδή το σημείο συνάντησης με αυτά τα χωράφια είναι η βορειοδυτική άκρη του κτήματος. Έτσι, κατά το Φωκά, μόνον η δυτική πλευρά γειτονεύει με την ιδιοκτησία του Μαυροράχου. Σύμφωνα με την καταγραφή του παλατοφύλακα Βασιλείου έχουμε το παρακάτω σχήμα: ÎÎwiwsmwKs^KÎwÎwÎwïwtwÎwÎw iìsìskkìsflkskskskkis, ϊΐ; XUpŒiI Si i.ss Κρατερού: 3; Maiifinfitryau S W W V W S W^ WX VS S. W S.VS Sf SWSWSW ί ηροίστείοί Amimi νυν? VD&OÇ προς ίκρκκηνικό ενώ σύμφωνα με την καταγραφή του Φωκά, το σχήμα είναι: S WSWSWSWΗW S WS V..WSWTWSWSWSWSWSWSW1WWSWSWSWSWWSÎWVl s WS WS ws w s w w\ s s* w \ w\ ws ^Χ\\"*.\ *,Χ\ \νλνλ\\νλ^ ws ws ws ws ws w ws* xj 11 UH η Λ ΓιΓίr: ri I si.ssi.^s-i.ssi.iin'fcsntii * % > - Jt W. s w s w s w r U""-". * Ί _ '. s;.. V;»- ~"*J"*ÏÎÎÏÎÎ Λ 1 ι WH Vi* " ~ L - : -t^s^s^ KUpCrfri s; Mftt llllfu.xüu s.; SWJWJWJ \\*i VVi \\T< \\ Ί \\ t Ή ïiiï;: KpirtFnnLi-ίϊϊίΐϊίϊ, WSW ' '.SWSWSW xs\\ftsssss\\s\ss\s\\s\s^^s ftg. rewp^jïs πρηίϊπτΐΐπ: <JOÌ^ iiws^wiwwiwì Η δυτική πλευρά l u6l'il: IIPUL; Σαρακηνικό AAXA καταγραφή παλατοφύλακα Βασιλείου καταγραφή Φωκά II 38 κλίνει δέ προς δυσμάς εις τά χωράφια τοΰ πα ταύτης στρέφεται II 223 προς μεσημβρίαν, Μαυροράχ(ου), II αριστερά II 40 rò ηεριορι- έχεται τοΰ αύτοΰ αέρος καί II 224 απέρχεται ζόμενον, δεξιά τά δίκαια τοΰ Μαυροράχου κατ' ευθείαν κ(α'ι) άποδιδοϊ είς τ(ό) 43. Στην καταγραφή που κάνουν οι κάτοικοι του χωρίου του Κουκούλου, ο Μαυρόραχος έπρεπε να συμμετάσχει στην ομάδα ως ειδήμων (MM Δ', αρ. 76, σελ. 144, βλ. πιο κάτω, σελ. 136). Για κάποιο άλλο Μαυρόραχο, γείτονα σε χωράφι που αγόρασε η Λεμβιώτισσα, βλ. πιο κάτω, σελ. 124.

11 τα roô μετοχίου τών Παλατιών χαρτώα δικαιώματα 105 χ(ωρά)φ(ιον) τοΰ βασιλ(ι)κοΰ II 225 βεστιαρίτου κυρ(οϋ) Ίσαακίου τοΰ Λεβούνη,... II 227 διαιρών δεξιά τά χ(ωρά)φ(ι)α τοΰ Μαυροράχ(ου), αριστερά τά περι\\ 228 οριζόμενα αύθις στρέφεται πρό(ς) ανατολάς, έχεται τοΰ II 41 καί ούτως κλίνει προς άρκτον, κρα- αύτοΰ II 229 αέρος προς ολίγον, έών δεξιά τά τοΰντο(ς) τον αύτ(όν) αέρα II 42 καί άκουμβί- δίκαια τοΰ Λεβούνη, II 230 αριστερά τά περιοζοντο(ς), μέσον τού τοιούτου αέρος, εις α ριζόμενα και απέρχεται εις τήν έτ(έ)ρ(αν) II 231 έστήθ(η) II 43 παρ' ημών καί στήλ(η) άσπρη, στήλ(ην)... άπα ταύτης κλίνει αύθις προ(ς) συνεπαγόμενον τον τοιούτον II 44 αέρα, II 233 μεσημβρί(αν), έχεται τοΰ αύτοΰ άέρο(ς) άκουμβίζοντο(ς) είς τά χωράφια τοΰ βασιλι- κ(α)τ' εύθεί(αν) (καί) απέρχεται II 234 επί πολύ κού βεστι\\ 45 αρίτου, κυρ(ού) Ίσαακίου τού και άκουμβίζει είς τήν άριστεράν στήλ(ην),... Λεβούνη,... εώντο(ς) αριστερά τά περιόριζα- έκτοτε στρέφεται προς ολίγον, έών δεξιά II 237 μένα, δεξιά II 47 rà δίκαια τού Λεβούνη τά δίκαια τού Λεβούνη, αριστερά τά περιοριζόμενα (καί) II 238 αύθις κλίνει προς μεσημβρί(αν) έχεται τοΰ αύτοΰ αέρος II 239 καί απέρχεται κρατοΰντο(ς) τον αυτόν αέρα προς ολίγον μέχρ(ι) και τοΰ πόταμου τοΰ "Ερμων(ος), II 48 και άκουμβίζοντο(ς) είς τήν στήλ(ην) τήν διαιρ(ών) II 240 δεξιά τοΰ Λεβούνη, αριστερά τά βασιλικήν, τον μαΰρον II 49 κίονα, συνεπαγό- περιοριζόμενα μενον τον τοιούτον αέρα και άκουμβίζοντο(ς) II 50 είς τον ποταμόν τον "Ερμων(α) ειθ' ούτως άνακλίνοντο(ς) προς II 51 ανατολάς, κρατοΰντο(ς) τό μονοπάτ(ιον) τό άπαγόμενον είς τό II 52 κατάλυμα τοΰ Άριστ(η)ν(οΰ), ένθα κ(αί) ήρξάμεθα Αν εξαιρέσουμε τη διαφορά με το κτήμα του Μαυροράχου και υποθέτοντας ότι ο Βασίλειος εννοεί ότι το όριο κλίνει προς νότο, όταν λέει καί ούτως κλίνει προς άρκτον 44, οι δύο καταγραφές αναφέρουν ότι το σύνορο του κτήματος φθάνει στα χωράφια του βασιλικού βεστιαρίτη Ισαακίου Λεβούνη 45. Από εκεί, έχοντας αριστερά τα περιοριζόμενα και δεξιά τα δίκαια του Λεβούνη, το όριο κατευθύνεται νότια έως τον ποταμό Έρμωνα. Η συνάντηση του δυτικού συνόρου με τον ποταμό είναι και το τελευταίο κοινό σημείο των καταγραφών του παλατοφύλακα Βασιλείου και 44. Επειδή στο σημείο αυτό η καταγραφή του Φωκά είναι σαφέστερη, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αποδίδει την πραγματικότητα, αναφέροντας τη στροφή προς το νότο. 45. Για τον Ισαάκιο Λεβούνη και την περιουσία της οικογένειας, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 159. Ο ANGOLD (Government, 129 σημ. 50) κατατάσσει την οικογένεια του Λεβούνη μεταξύ αυτών που προέρχονται από την περιοχή.

12 106 ΠΑΡΙς ΓΟΥΝΑΡΙΔΗς του Φωκά. Στο σημείο αυτό, η καταγραφή του Βασιλείου αναφέρει ότι το όριο στρέφεται ανατολικά και ακολουθεί ένα μονοπάτι που οδηγεί πίσω προς το σημείο εκκίνησης, δηλαδή στο κατάλυμα του Αριστηνού. Προφανώς, η κατεύθυνση του συνόρου είναι βορειοανατολική, σχηματίζοντας οξεία γωνία. Αντίθετα, η ίδια γωνία στην καταγραφή του Φωκά είναι ορθή και σχηματίζει το νότιο σύνορο του συνόλου του κτήματος, μετά και την παράδοσι του Αλωπού. Συνοψίζοντας την περιγραφή του κτήματος, όπως την παραδίδει ο παλατοφύλακας Βασίλειος, έχουμε το παρακάτω σχέδιο: ìwìlwììwlwìwìswiswìwìvwììwìwì.^iìs;s; W Ρ 1 * 1 \X\ >" V g?> rthw ΐ χωρα»ι ts: %\\w KpaïtpïiÇîi^ÎiÎ. ΐ Μκυροραχου w. AìwììwìwiìwU^ì ;;ί "H H WÏ VWH Vrt VWÏ WS ΗΛΛΑ ; Îïw;K«pœ<fi ÎWÏÎ : 1ÎÎÎ ÎiwïAcpioiivn «Ss; ÎïPï^"":?"^??^ AHVVV-V ^Ki ::^'. ::ί.":. :::'.:.::':' :::"' MS μονοπάτι καταηιιμκ ί ήριστ-ηνοιί ï VΛ ϊ ΛΛΛ VA&VA νλλ Ο οεός προς Σαρακηνικα ν" '" Η νότια και n ανατολική πλευρά καταγραφή Αλωπού κρατών τής όδοΰ τής άπαγούσ(ης) II 59 μέχρι και τοΰ πόταμου τοΰ "Ερμου/'ωνο(ς)/ καί επιλεγομένου ό II 60 πόρος τοΰ Κλήματος, αριστερά τά περιοριζόμενα, δεξιά II 61 rò χωράφια τά προπαραδοθέντα τή ρηθείση μονή II 62 δι ετέρου θείου καί βασιλικού προσκυνητοΰ όρισμοΰ καταγραφή Φωκά II 63 είτα κλίνει προς ανατολάς, κρατών τον κρατεί W 2 * 1 τον αυτόν αέρα καί τό παραπόταδχθον τοΰ II 64 αύτοΰ πόταμου καί άκουμβίζει μον έπί πολύ W 242 (καί) κ(α)ταντά είς τον μέχρι καί τής όδοΰ II 65 τοΰ Παλαιοΰ Πόρου έγχωρί(ως) έπίλεγόμενον Παλαι(όν) Πόρον τοΰ απερχομένου είς τον Κούκουλον II 66 είτα ανέρχεται προς ανατολάς από τούτου στρέφεται προς άρκτον, έχεται τοΰ II 245 αύτοΰ άέρο(ς), κρατών τήν έκείσε

13 τα roô μετοχίου τών Παλατιών χαρτώα δικαιώματα 107 οδσαν όδόν, έών II 246 δεξιά τά χ(ωρά)φ(ι)α τοΰ Φαγομόδ(η) καί τής Πετρπζίν(ης), II 247 αριστερά τά περιοριζόμενα κρατών τήν αυτήν II 67 όδόν και άκουμβίζει είς (καί) απέρχεται κ(α)τ' εύθεί(αν) II 248 επί πολύ τον λάκκον τοΰ Άριστηνοΰ, II 68 ένθα καί είς τήν όδόν τήν πλησιάζουσ(αν) τώ προαήρξατο, αριστερά τά περιοριζόμενα, II 69 δεξιά στείω Ι τού Αριστηνού II 249 καί είς τά τά χωράφια τών Σμυρναίων κ(α)ταλύμμ(α)τα καί εις τ(όν) λάκκον, ένθα (καί) ήρξατο Αναφέραμε ήδη ότι ο Αλωπός συμπληρώνει την καταγραφή του παλατοφύλακα Βασιλείου, περιγράφοντας το τρίγωνο που σχηματίζεται από τον ποταμό Έρμωνα, το μονοπάτι και την οδό προς το Σαρρακηνικό. Ως σημείο εκκίνησης, ο Αλωπός μνημονεύει το λάκκο του Αριστηνού, δηλαδή το σημείο από το οποίο αρχίζει και η καταγραφή του παλατοφύλακα Βασιλείου. Ωστόσο, ο Αλωπός ακολουθεί αντίστροφη πορεία: κατευθύνεται νοτιοδυτικά, δηλαδή ακολουθεί την υποτείνουσα του τριγώνου και την όδό -μονοπάτι κατά το Βασίλειο- που οδηγεί έως τον Έρμονα. Η οδός/μονοπάτι, επομένως, φθάνει στο σημείο όπου το δυτικό σύνορο του κτήματος συναντά τον ποταμό. Εκεί βρισκόταν ένα πέρασμα, ο πόρος του Κλήματος. Κατά τη διαδρομή, ο Αλωπός είχε αριστερά τα περιοριζόμενα και δεξιά τα χωράφια που είχαν παραδοθεί στη μονή με άλλο βασιλικό ορισμό, δηλαδή αναφέρεται στην αρχική δωρεά γης των δύο ζευγαριών, την παράδοση των οποίων είχε εκτελέσει ο παλατοφύλακας Βασίλειος. Έτσι, η οδός/μονοπάτι, προς τον ποταμό συμπεριλήφθηκε στην ιδιοκτησία της Λεμβιώτισσας. Από τον πόρο του Κλήματος, το όριο κλίνει ανατολικά, ακολουθώντας την όχθη του ποταμού, έως τον Παλαιό Πόρο της οδού προς τον Κούκουλο 46. Η νότια πλευρά του κτήματος περιγράφεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο και από το Φωκά, ο οποίος παραλείπει, ωστόσο, να μνημονεύσει ότι στο σημείο της συνάντησης του δυτικού συνόρου του κτήματος με τον ποταμό, το όριο στρέφεται ανατολικά Ο Φωκάς, επίσης, δεν μνημονεύει τον πόρο του Κλήματος και αναφέρεται γενικά σε πορεία κατά το μήκος ενός παραπόταμου 47, έως τον Παλαιό Πόρο. Σύμφωνα με τον Αλωπό, το σύνορο ανέρχεται προς τα ανατολικά, σχηματίζοντας πιθανότατα αμβλεία γωνία με βορειοανατολική κατεύθυνση. Κατά την 46. Για την οδό, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 17 σημ Ανάμεσα στα ιδιωτικά έγγραφα του μετοχίου των Παλατιών υπάρχει η αφιέρωση στη Λεμβιώτισσα, τον Αύγουστο του 1266, ενός κτήματος από το σεβαστό Γεώργιο Πετρίτζη. Το κτήμα βρισκόταν πλάι σε ιδιοκτησία της μονής, ξεκινούσε από αλυκές και έφθανε έως τον Παλαιοπόταμο (MM Δ', αρ. 87, σελ. 159). Εξάλλου, και από το Φωκά και από τον Αλωπό καταγράφεται ιδιοκτησία της οικογένειας Πετρίτζη, που βρισκόταν στην ανατολική πλευρά του κτήματος της Λεμβιώτισσας. Ίσως, αυτή η ίδιο-

14 108 ΠΑΡΙς ΓΟΥΝΑΡΙΔΗς πορεία, το σύνορο ακολουθεί την οδό προς τον Κούκουλο και φθάνει στο λάκκο του Αριστηνού, έχοντας αριστερά τα περιοριζόμενα και δεξιά τα χωράφια των Σμυρναίων. Όμοια είναι η περιγραφή του Φωκά, ο οποίος αναφέρει ονομαστικά τους Σμυρναίους γείτονες της Λεμβιώτισσας, το Φαγομόδη 48 και την Πετριτζίνα 49. Κατά την πορεία προς τα βορειοανατολικά, που οδηγεί προς την οδό κοντά στο προάστειο του Αριστηνού, ο Φωκάς δεν μνημονεύει το δρόμο προς τον Κούκουλο. Η καταγραφή του Αλωπού αποδίδει το σχήμα: Νότιο όριο του κτήματος αποτελεί ο ποταμός Έρμων ή κάποιος παραπόταμος του, το ανατολικό σύνορο, όμως, είναι αρκετά ασαφές. Πράγματι, ο Αλωπός μνημονεύει προς ανατολάς το δρόμο που οδηγεί στον Κούκουλο, ενώ σύμφωνα με τον παλατοφύλακα Βασίλειο και το Μιχαήλ Φωκά ο δρόμος οδηγεί στο Σαρρακηνικό. Αυτή η δεύτερη οδός είναι, πιθανότατα, εκείνη που κατά τον Αλωπό οδηγούσε στη Φώκαια. Η οδός αυτή πρέπει να περνούσε από το Σαρρακηνικό, με κατεύθυνση από τα νοτιοανατολικά προς τα βορειοδυτικά. Σ' αυτό, μάλιστα, συνηγορεί η περιγραφή του Βασιλείου, που μνημονεύει εξαρχής ότι, πριν στραφεί προς τα δυτικά, η οδός κτησία να ήταν το κτήμα που αφιέρωσε ο Πετρίτζης και ο παραπόταμος να ταυτίζεται με τον Παλαιοπόταμο. 48. Για το Φαγομόδη, την περιουσία της οικογένειας του, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 160. Ο ANGOLD (Government, 129 σημ. 50) κατατάσσει την οικογένεια του Φαγομόδη μεταξύ των προερχομένων από την περιοχή. 49. Βλ. πιο πάνω, σελ. 102, σημ. 37.

15 τα roô μετοχίου τών Παλατιών χαρτώα δικαιώματα 109 προς το Σαρρακηνικό αφήνει δεξιά τα χωράφια της Κρατερής. Επομένως, η οδός προς το Σαρρακηνικό δεν έφθανε στον ποταμό και η ανώνυμη οδός που, κατά το Φωκά, κατέληγε στον Παλαιό Πόρο ταυτίζεται με την οδό προς τον Κούκουλο. Έτσι, με τα δεδομένα των τριών καταγραφών μπορούμε να αποκαταστήσουμε το χάρτη του κτήματος ως εξής: II. Δεύτερο κτήμα Το δεύτερο κτήμα του μετοχίου της Λεμβιώτισσας στον κάμπο του Μεμανιωμένου αποτελείται από το προάστειο του Ασάνη 50 σύμφωνα με το Φωκά, ή τα χωράφια 50. MM Δ', αρ. 2, σελ Σύμφωνα με την AHRWEILER (Smyrne, 178) πρόκειται για τοπωνύμιο που προέρχεται από οικογενειακό όνομα. Ως τοπωνύμιο μνημονεύεται και στην ιδιοκτησία της Ειρήνης Ζαγαρομάτισσας, στον Κούκουλο: MM Δ', αρ , σελ. 232 [Ιανουάριος 1253], αρ , σελ. 233 [Σεπτέμβριος 1268], αρ. 146.ΙΙΙ, σελ. 234 [Απρίλιος 1261, το τοπωνύμιο Ασάνη εμφανίζεται μόνον στον τίτλο], αρ. 146.IV, σελ. 235 [μετά το 1268]. Το αύλάκιο του Ασάνη (MM Δ', αρ. 1, σελ. 3 [Αύγουστος 1228], πρβλ. Ahrweiler, Smyrne, 89) μπορεί να είναι παρανάγνωση των Miklosich-Miiller. Το μόνο που διακρίνεται στον κώδικα είναι ένα [ν] και κατά πάσα πιθανότητα ανήκε στο στο όνομα του [Όψικί]ν(ου), του οποίου το αύλάκιο εμφανίζεται στην καταγραφή του Μιχαήλ Φωκά: MM Δ', αρ. 2, σελ. 17. Για το αύλάκιο ως τεχνικό όρο, βλ. P. Gounaridis, La pêche au golfe de Smyrne, ΕΥΨΥΧΙΑ, Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, Ι, Παρίσι 1998, Ένας Ανδρόνικος Μαυρόποδος ενεργεί παράδοση γης στη μονή της Πάτμου στο όνομα του παρακοιμωμένου Αλεξίου Κρατερού [Καρτερού] πρβλ. ANGOLD, Government, 214 σημ MM Δ', αρ. 79, σελ

16 110 ΠΑΡΙς ΓΟΥΝΑΡΙΔΗς του Ασάνη και του Μαυρόποδου 51, σύμφωνα με τον Αλωπό 52. Και οι δύο καταγραφές προσδιορίζουν σχετικά καλά το κτήμα, αν και η περιγραφή διαφέρει και δίνει διαφορετικό περίγραμμα. Η καταγραφή του Αλωπού είναι συνοπτική και ακολουθεί, αν δεν αντιγράφει, μια προγενέστερη απογραφή 53. Η ανατολική και η νότια πλευρά άρχεται άπ(ό) II 72 τοΰ λάκκου τοΰ ώρείου άρχεται άπα τοΰ ποτέ δντος λάκκου καί II 253 roö παλαιού ώρείου, ώς έν σχήμ(α)τι τριόδ(ου) δντος κρατών τήν πάλαιαν W 13 όδόν, τήν έπιλεγομέ- έχεται τοΰ προς μεσημβρί(αν) άέρο(ς), II 256 νην τό Άλυκοβάσταγον, δεξιά II 74 τά περιο- κρατών τήν έκείσε παρακειμένην πάλαιαν ριζόμενα, αριστερά τά χωράφια II 75 τοΰ όδόν, II 257 τήν έπιλεγομένην έγχωρί(ως) τό Άρταβάσδου Άλικοβαστάγον, έών II 258 αριστερά τά χ(ωρά)φ(ι)α τοΰ από τής Σμύρν(ης) Άρταβάσδ(ου), δεξιά II 259 rò περιοριζόμενα είτα, κατ' ϊσότ(η)τ(α) ολίγον τί, καί II 76 άποδι- καί απέρχεται τήν αυτήν όδόν τοΰ II 260 Άλιδοΐ είς πέτραν μαύρην κοβαστάγου κ(α)τ' ισότητα, (καί) κ(α)ταντά είς τ(ήν) έτ(έ)ρ(αν) στήλ(ην) είτα κρατών τον αυτόν Άλυκοβάσταγον, II 80 άπό ταύτης έχεται καί αύθις II 263 roö αύτοΰ δεξιά τά περιοριζόμενα, αριστερά τά δίκαια αέρος καί τής παλαι(άς) όδοΰ τού Άλικοβατών II 81 Σμυρναίων, καί άκουμβίζει εις έτέραν στάγ(ου) II 264 καί οδεύει έπί πολύ μέχρ(ι) καί στήλ(ην),... πλησίον τής όδοΰ τής άπαγού- τής είς τ(όν) Κούκουλον κ(α)τερ\\ 265 χομένης σης είς τ(όν) Κούκ(ου)λ(ον), II 84 δεξιά τά έτ(έ)ρ(ας) όδοΰ, έν η καί έπήχθη παρ' ημών περιοριζόμενα, αριστερά τά δίκαια τών στήλ(η) έποίκ(ων) II 85 τής Πέτρας καί τών συμπαροίκων αυτών είτα κλίνει II 86 προς δυσμάς, κρατών τήν άπό ταύτ(ης) στρέφεται προς II 268 δυσμάς, αυτήν όδόν τοΰ Κουκούλου έχεται τοΰ αύτ(οΰ) άέρο(ς) και τής είς τ(όν) 53. Η καταγραφή αυτή συντάχθηκε, πιθανότατα, χωρίς αυτοψία. Οι εκφράσεις: α) καί άποδιδοί είς πέτραν μαύρην, ήτις ετέθη πρότερον, περιοριζόμενων τών τοιούτων χωραφιών, καθ' όρισμόν βασιλικόν, παρά του Χούμνου εκείνου κυροϋ Νικηφόρου καί του ευνούχου κυροϋ Στεφάνου β) πέτραν μαύρην τήν τεθεΐσαν καί ταύτην παρά τών ε'ψημένων αρχόντων γ) μέχρι τής άμυγδαλίνης πέτρας τής τεθείσης παρά τού Έξωτρόχου, δντος καί αύτοΰ καθ' δν καιρόν περιωρίζοντο καθ' όρισμόν προσκυνητόν τα τοιαύτα χωράφια (MM Δ', αρ. 79, σελ. 148) συνηγορούν στην υπόθεση ότι ο Αλωπός συνέταξε το έγγραφο του στη γωνιά ενός γραφείου, αντιγράφοντας από το προϋπάρχον έγγραφο. Η τελευταία, κυρίως, φράση, που περιγράφει τον Εξώτροχο να βάζει τη συγκεκριμένη πέτρα-όριο, δεν μπορεί παρά να είναι απεικόνιση πληροφορίας από παλαιότερη καταγραφή. Για τους μνημονευόμενους το έγγραφο απογραφείς, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 161.

17 τα roö μετοχίου τών Παλατιών χαρτώα δικαιώματα m Κούκουλον II 269 άπαγούσ(ης) όδοΰ, έών αριστερά τά δίκαια τού χ(ω)ρ(ίου) II 270 τής Πέτρας, δεξιά τά περιοριζόμ(ε)να II 87 καί κ(α)ταντά είς τήν πάλαιαν όδόν τών (καί) απέρχεται II 271 έφ ϊκανόν μέχρ(ι) καί Αλυκών τήν II 88 κ(α)τερχομένην άπό τοΰ τών χ(ωρα)φ(ίων) τής Κομνηνής τοΰ II 272 Πύργου, έών δεξιά τά περιοριζόμενα, àpi- Άληθιν(οϋ), ένθα (καί) είσί βροΰλλ(α) στερά τά χωράφια τής κυρ(άς) Αληθινής, II 90 εις α ϊστανται καί βρουλέαι καταγραφή Αλωπού καταγραφή Φωκά Ο Αλωπός και ο Φωκάς περιγράφουν με τον ίδιο τρόπο την ανατολική πλευρά του κτήματος. 0 περιορισμός αρχίζει από το λάκκο του ώρείου 54 και ακολουθεί 54. Για τα ώρεία (=αποθήκες σιτηρών), βλ. AHRWEILER, Smyrne, 18 σημ. 78. Ο όρος λάκκος θα μπορούσε να εκληφθεί ως ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο φυσικό βαθούλωμα της γης. Ωστόσο, σε έγγραφα του Αγίου Όρους, ο όρος δίνει την εντύπωση ότι καλύπτει την έννοια του ρυακιού πρβλ. Ν. OIKONOMIDÈS, Actes de Kastamonitou, Παρίσι 1978, 47, που κατατάσσει το λάκκο στους χείμαρρους (torrents) και τον θεωρεί ως χαράδρα (ravin). Ωστόσο, η έννοια του κοιλώματος υπάρχει και στα αγιορείτικα έγγραφα Έτσι, σε ένα έγγραφο του 1307, ένας λάκκος, του Κουκουνάρα, περιέχει τρεις ιδιοκτησίες, (Ν. OIKONOMIDÈS, Actes de Docheiariou, Παρίσι 1984, αρ. 10, στ. 41, 42, 45), ενώ κάποιοι άλλοι, περιείχαν ένα χωράφι (Denise PAPACHRYSSANTHOU, Actes de Xénophon, Παρίσι 1986, αρ. 14, στ. 28) ή ένα αμπέλι (J. LEFORT, Ν. OIKONOMIDÈS, Denise PAPACHRYSSANTHOU, Vassiliki KRAVARI, avec la collaboration d'hélène MÉTRÉVÉLI, Actes d'iviron, III. De 1204 à 1328, Παρίσι 1994, αρ. 78, στ. 203). 55. Για την οδό, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 17 σημ. 73. Το Αλυκοβάσταγο ή Αλικοβάσταγο (εμφανίζεται και ως αρσενικό) θέτει πρόβλημα. Ο όρος βάσταξ όπως εμφανίζεται στα έγγραφα του Αγίου Όρους μοιάζει ως γεωγραφική ιδιαιτερότητα του τοπίου, που μερικές φορές οριοθετεί. Έτσι, σε έγγραφο της Λαύρας (P. LEMERLE, Ν. SVORONOS, Α. GUILLOU, Denise PAPACHRYSSANTHOU, Acres de Lavra, I. Des origines à 1204, Παρίσι 1970, αρ. 35, στ. 10) γίνεται λόγος για κατεδάφιση του βαστάγου και καταστροφή των ορίων του κτήματος (πρβλ. και στ. 30). Σε άλλο έγγραφο της ίδιας μονής (αρ. 40, στ ) αναφέρεται ότι το σύνορο περνά από μια αχλαδιά για να φτάσει έως το βάσταγο και από εκεί να στραφεί μαζί του προς τα δυτικά. Σε έγγραφο της μονής Ζωγράφου (W. REGEL, E. KURTZ και Β. KORABLEV, Actes de Zographou, Vizantijski Vremennik 13, 1907 Prilozenie, ανατύπωση Αμστερνταμ 1969, αρ. 10, σελ. 28, στ. 33) αναφέρεται ότι το σύνορο του κτήματος κλίνει προς νότο κάτεισι δια τοΰ έκείσε βάσταγος, έν ώ δένδρα πέφυκε αραιά. Στα έγγραφα της μονής Χιλανδαρίου (Μ. ZIVOJINOVIC, V. KRAVARI, Ch. GIROS, Actes de Chilandar, I. Des origines à 1319, Παρίσι 1998, αρ. 6, στ. 20) γίνεται λόγος για το μεγάλο βάσταγο στον οποίο καταλήγει το σύνορο και στη συνέχεια ακολουθεί. Σε άλλο έγγραφο της ίδιας μονής (αρ. 21, στ. 11) αναφέρεται ότι ένας δρόμος φθάνει άχρι τού λίθινου συνόρου τού ισταμένου είς τον βάσταγον, διαχωρίζοντας τα δίκαια του Ξηροποτάμου. Η ετυμολογία του Αλυκοβαστάγου επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη αλυκών στην περιοχή, που αναφέρονται στην καταγραφή του Αλωπού. Πράγματι, η δυτική πλευρά του κτήματος ακολουθεί την πορεία του παλαιού δρόμου των Αλυκών και το Αλυκοβάσταγο. Έτσι, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι το Αλυκοβάσταγο οριοθετούσε

18 112 ΠΑΡΙς ΓΟΥΝΑΡΙΔΗς την παλαιά οδό που λέγεται Αλυκοβάσταγο ή Αλικοβαστάγο 55. Δεξιά βρίσκεται το κτήμα και αριστερά τα χωράφια του Αρταβάσδου 56. Η μισή ανατολική πλευρά του κτήματος συνορεύει με το κτήμα του Αρταβάσδου και η λοιπή με κτήματα που ανήκαν σε άλλους κατοίκους της Σμύρνης. Το νοτιοανατολικό όριο του κτήματος βρισκόταν στο σημείο συνάντησης της παλαιάς οδού για το Αλυκοβάσταγο με την οδό που οδηγούσε στον Κούκουλο 57. Εδώ οι δύο καταγραφές, του Αλωπού και του Φωκά διαφέρουν: ο Αλωπός θεωρεί ότι τα δίκαια των εποίκων της Πέτρας και των συμπαροίκων τους 58 βρίσκονται παράλληλα προς την παλαιά οδό για το Αλυκοβάσταγο ο Φωκάς θεωρεί ότι τα κτήματα της Πέτρας βρίσκονται μετά τη στροφή του συνόρου προς τα δυτικά, ακολουθώντας την οδό προς τον Κούκουλο 59. Επίσης, ο Αλωπός τοποθετεί το νοτιοδυτικό όριο του κτήματος της Λεμβιώτισσας, στη συνάντηση της οδού προς τον Κούκουλο με την παλαιά οδό των Αλυκών, η οποία κατερχόταν από τον Πύργο 60. Πρόκειται για λεπτομέρεια που δεν αναφέρεται από το Φωκά. Οι δύο καταγραφές συμφωνούν ότι στη νότια πλευρά του κτήματος βρίσκονταν τα χωράφια της κυράς Αληθινής 61, όπου φύονται βρούλλα. Η δυτική και η βόρεια πλευρά καταγραφή Αλωπού καταγραφή Φωκά II 87 καί κ(α)ταντά είς τήν πάλαιαν όδόν τών II 274 είτα από ταύτ(ης) κλίνει πρό(ς) άρκτον, Αλυκών τήν II 88 κ(α)τερχομένην άπό τοΰ έχεται τοΰ αύτ(οΰ) αέρος II 275 και τοΰ Άλι- Πύργου,... είτα κλίνει προς βορράν, II 91 κοβαστάγ(ου) καί απέρχεται έπί πολύ μέχρ(ι) κρατών τήν αυτήν όδόν καί τον αυτόν Άλυ- (και) II 276 rrîç έτ(έ)ρ(ας) στήλ(ης)... έών άρικοβάσταγον II 92 μέχρι τής άμυγδαλίνης στερά μ(έν) τά δίκαια τών II 278 προπαραδοπέτρ(ας)... II 95 είς α και στράτα ή ανερχομένη θέ(ν)τ(ων) χ(ωρα)φ(ίων) τώ πρωτοβεστιαρίτη, εις τον Πύργον δεξιά δέ τά II 279 περιοριζόμενα, άπό τής τοιμια περιοχή με αλυκές και ίσως να επρόκειτο για φράκτη, που εμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση στο αλάτι που παραγόταν εκεί. Για την παραχώρηση από τον αυτοκράτορα αλατιού στην Λεμβιώτισσα, πρβλ. MM Δ', αρ. 179.Ι-179.ΙΙΙ, σελ , πρβλ. DÖLGER, Regesten, αρ. 1716, 1764, 2010a. 56. Για την οικογένεια και την περιουσία της, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 168 και ANGOLD, Government, 129 σημ Για το δρόμο προς τον Κούκουλο, βλ. πιο πάνω, σελ. 107, σημ Για το χωρίο Πέτρα, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 89. Για την έκφραση εποίκων και συμπαροίκων, βλ. ΓοΥΝΑΡΊΔΗς, Παρατηρήσεις για τους πάροικους, Για την «συστηματική» διαφορά, βλ. πιο πάνω, σελ. 103, σημ Για το δρόμο, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 17 σημ. 73. Ο Πύργος, κατά την AHRWEILER (Smyrne, 64 σημ. 301), ήταν χωρίο. 61. Για την οικογένεια Αληθινών, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 111 και ANGOLD, Government, 129 σημ Για το Ζαγαρομάτη, βλ. AHRWEILER, Smyrne, και ANGOLD, Government, 126 σημ. 27,

19 τα roö μετοχίου τών Παλατιών χαρτώα δικαιώματα 113 αύτης στήλ(ης) έχεται καί αυθ(ι)ς II 280 roö αυτού άέρο(ς) καί τού Άλικοβαστάγ(ου), καί απέρχεται II 281 μέχρ(ι) και τοΰ άκρου <τοΰ> χ(ωρα)φίου τοΰ Ληστοΰ καί τοΰ παρακειμ(έ) ν(ου) Άλικοβά 1 2Ά2 στάγου είτα II 96 κρατών τήν αυτήν όδόν καί άκουμβί- έκτοτε γαμματίζει προς ολίγον κ(α)τ άναζει εις τ(όν) λάκκον II 97 τ ο Μ ς καί 283 roù ώρείου, ένθα καί απέρχεται είς τήν έτέραν r,.,,,.,, ιιηο,, στήλ(ην)... άπό ταύτης κλίνει II 285 προς ηρςατο, εων δεξιά τα περιορι\ρ 8 ζομενα, αριμεσημβρί(αν), έχεται τοΰ αυτοΰ αέρο(ς), εών στερά τά χωράφια τοΰ Τζιβρύλλ(η),,,, Ά(, ~ π,,,,,, - τ ' ' * " ' ' αριστερά II 286 της Πετριτζιν(ης) (και) της Τζιβριλλίν(ης), δεξιά τά περιοριζόμ(ε)να II 287 (καί) κ(α)ταντά είς τήν έτ(έ)ρ(αν) στήλ(ην)... άπό ταύτ(ης) II 289 στρέφεται πρό(ς) άρκτον, έχεται τοΰ αύτοΰ άέρο(ς) (καί) κ(α)ταντά II 290 εις τό πάλαιαν ώρείον καί είς τήν δια κίονο(ς) στήλ(ην) ένθα II 291 καί ήρξατο Οι δύο καταγραφές αναφέρουν ότι το σύνορο του κτήματος επί της οδού προς τον Κούκουλο κλίνει προς τα βόρεια. Στην καταγραφή του Αλωπού, το σύνορο ακολουθεί την οδό των Αλυκών που έρχεται από τον Πύργο και το Αλυκοβάσταγο ενώ ο Φωκάς μνημονεύει μόνο το Αλυκοβάσταγο. Ο Φωκάς, άλλωστε, προσθέτει ότι αριστερά από το όριο, δηλαδή στα δυτικά, βρίσκονται χωράφια που παραδόθηκαν σε κάποιον πρωτοβεστιαρίτη, που ταυτίζεται πιθανότατα με τον παρακοιμώμενο Γεώργιο Ζαγαρομάτη 62. Ως όριο ο Αλωπός αναφέρει αμυγδαλίνη πέτρα, χωρίς όμως να προσδιορίζει ότι από το σημείο αυτό το σύνορο του κτήματος στρέφεται ανατολικά. Στη συνέχεια, το σύνορο ακολουθεί την οδό που ανεβαίνει στον Πύργο και καταλήγει στο λάκκο του ώρείου, δηλαδή στο σημείο από όπου και άρχισε. Όπως είδαμε, ο δρόμος των Αλυκών, που οριοθετούσε τη δυτική πλευρά του κτήματος, ανερχόταν στον Πύργο. Πρέπει, επομένως να εννοήσουμε ότι η αμυγδαλίνη πέτρα αποτελούσε το βορειοδυτική όριο του κτήματος, χωρίς, ωστόσο, η κορυφή της γωνίας που σχηματίζεται στο σημείο αυτό να έχει σαφή ανατολική κατεύθυνση. Πρόκειται, πιθανότατα, για τη γωνία που κατά το Φωκά γαμματίζει προς ολίγον κατ' ανατολάς. Ο δρόμος προς τον Πύργο αποτελούσε τη βορινή πλευρά του κτήματος, με κατεύ Για την περιουσία του Ζαγαρομάτη και το χαρακτήρα της, Hélène AHRWEILER, La politique agraire des empereurs de Nicée και Note additionnelle sur la politique agraire des empereurs de Nicée, Byzantion 28, 1958, 51-66, , (H ΙΔΊΑ, Études sur les structures administratives et sociales de Byzance, Λονδίνο 1971, IV), ειδ. σελ. 59. Βλ. και πιο κάτω, σελ Είναι η μοναδική μνεία αυτού του ονόματος στον αρχειακό φάκελο της Λεμβιώτισσας.

20 114 ΠΑΡΙς ΓΟΥΝΑΡΙΔΗς θυνση από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά' στα δεξιά του βρίσκονταν τα περιοριζόμενα και αριστερά τα χωράφια του Τζιβρύλλη 63. Έτσι, το κτήμα πρέπει να είχε σχεδόν τριγωνικό σχήμα. Η καταγραφή του Αλωπού μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε τον ακόλουθο χάρτη: πάλαια ο5ός Αλυκών χνραιμα Τζιρρύλληίί.S W W " ". -. i^%%%ss.tiiii\v,s,\\' l s,s WWWW WWW κ ι. n f f -l XWWWV w wxx- X W U LUp t xxww w WWW x '' ' - wwww tiïîït: www iïi Αληθινής ÌSSÌS: Πύρ^Γι 'SSSS fyyssss ι σημείο εκκίνησης ^παλαιό υρείο \. <s a Yffffftf fyyyssss - - wwxxxwv 'yyjyyyssss 'SyjysyfSSS *Γ"χυίραφια 'yyjyyjfsss 'sssyyjyyyssss : Αρχαβάσ&ου ϊίίίίίίίίίίίίΐίίί VWXWWWWbXXXXXXWV E.\w\ \ s \ \ \ \ \ \ ^ χχχχχχ s \ >νλ?λν ν 'JSSSSJJyyjJyJf/.*.* twww\w\sxwhaww' _ < ssssss yyyjyyy s ss s ' sssssssssyjysyssss 'sssssssssyjyyyssss _;ίίΐ^; δίκαιο ;;Î: 'ssssssssyyjyyyssss Ο _. v y s/y s s y??*** r+ s s s/ fjsfssjsssssyjysys/ss 3» ΠΕΤΡΑΣ Si rssssssssssyyjyyyssss fyssssssssss-yyjyyyssss - s rssssssssyyyjyyyssss s sjryyjyyy.s s s s -, π '...-.ι..-.-, in sssyyyjyyyssss \^>o&oc προς KoUKOurlo 0 Φωκάς παραδίδει διαφορετικά το βόρειο όριο του κτήματος. Σύμφωνα με τη καταγραφή του, το βορειοδυτικό όριο του κτήματος βρίσκεται στην άκρη του χωραφιού του Ληστού 64. Εκεί έκλινε ελαφρά προς τα ανατολικά και έφθανε ως τη στήλη-όριο που είχε στήσει ο ίδιος ο Μιχαήλ Φωκάς. Στη συνέχεια, το σύνορο στρεφόταν προς τα νότια, έχοντας αριστερά τα χωράφια της Πετριτζίνας και της Τζιβρυλλίνας. Στη στήλη όριο που έθεσε ο Φωκάς, το σύνορο στρεφόταν προς το βορρά και κατέληγε στο παλαιό ωρείο, όπου και είχε αρχίσει. Φαίνεται, όμως, ότι ο Φωκάς αυθαιρέτησε στην παράδοσι. Σύμφωνα με έγγραφο της Ειρήνης, χήρας του παρακοιμωμένου Γεωργίου Ζαγαρομάτη, που χρονολογείται το 1253, ο Φωκάς όταν κατέγραψε τα κτήματα της Λεμβιώτισσας, το , 64. Για την οικογένεια του Ληστού, βλ. AHRWEILER, Smyrne, 110 και ANGOLD, Government, 129 σημ Στο έγγραφο της (MM Δ', αρ , σελ. 232) η Ειρήνη Ζαγαρομάτισσα μνημονεύει αυτοκρατορικό ορισμό στο Μιχαήλ Φωκά προκειμένου να παραδώσει στη Λεμβιώτισσα χωράφια στην περιοχή του Ασάνη. Η εντολή αυτή θεωρήθηκε διαφορετική από εκείνη για την καταγραφή όλων των κτημά-

ΠΆΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΊΑ ΣΤΗ ΣΜΎΡΝΗ

ΠΆΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΊΑ ΣΤΗ ΣΜΎΡΝΗ ΠΆΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΊΑ ΣΤΗ ΣΜΎΡΝΗ Στο φάκελο της Λεμβιώτισσας υπάρχει ένα πωλητήριο του Μαρτίου του 1208 1. Με το πωλητήριο, ο μοναχός Νικόδημος Γουναρόπουλος, η τέως σύζυγος του Ξανθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ Ο ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΛΕΜΒΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΠΑΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ Ο ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΛΕΜΒΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΑΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ Ο ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΛΕΜΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Ο αρχειακός κώδικας της μονής της Θεοτόκου της Λεμβιώτισσας, στη Σμύρνη, περιέχει έγγραφα του ιγ ' αιώνα, της εποχής δηλαδή κατά την οποία η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ (1997). Σημείωμα για ένα (;) έγγραφο της Λεμβιώτισσας. Byzantina Symmeikta, 11,

ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ (1997). Σημείωμα για ένα (;) έγγραφο της Λεμβιώτισσας. Byzantina Symmeikta, 11, Byzantina Symmeikta Vol. 11, 1997 Σημείωμα για ένα (;) έγγραφο της Λεμβιώτισσας ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Πάρις http://dx.doi.org/10.12681/byzsym.825 Copyright 1997 Πάρις ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ To cite this article: ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ (1997).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγία Θέκλα Βρίσκεται 7χλμ νότια από το κέντρο της Σωτήρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ.'2076 της 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ.'2076 της 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 232/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ.'2076 της 13ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 232 Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΕΣ, ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΝΙΤΣΑ ΕΣ, ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντοµη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1842 έως Α.Κ. 1862, Α.Κ. 1864, Α.Κ. 1865 και Α.Κ. 1890 έως Α.Κ. 1906 ΟΙΚΟΠΕ Α ΣΤΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 x και y = - λx είναι κάθετες

1 x και y = - λx είναι κάθετες Κεφάλαιο ο: ΕΥΘΕΙΑ Ερωτήσεις του τύπου «Σωστό-Λάθος» 1. * Συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας (ε) είναι η εφαπτομένη της γωνίας που σχηματίζει η ευθεία (ε) με τον άξονα. Σ Λ. * Ο συντελεστής διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

Το 1766, το Ναυαρχείο προσέλαβε τον Cook για να διοικήσει ένα επιστημονικό ταξίδι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο σκοπός του ταξιδιού ήταν να παρατηρήσει και

Το 1766, το Ναυαρχείο προσέλαβε τον Cook για να διοικήσει ένα επιστημονικό ταξίδι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο σκοπός του ταξιδιού ήταν να παρατηρήσει και Το 1766, το Ναυαρχείο προσέλαβε τον Cook για να διοικήσει ένα επιστημονικό ταξίδι στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο σκοπός του ταξιδιού ήταν να παρατηρήσει και να καταγράψει τη διαμετακόμιση της Αφροδίτης κατά μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Οκτώβριος 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ. έτος ίδρυσης 1976

Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ. έτος ίδρυσης 1976 Α Ι Ν Ο Σ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΝΟΥ`` ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ έτος ίδρυσης 1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ``ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΙΝΟΥ`` ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Εικόνες από την Αίνο Χάρτης ΓΥΣ 1945 Αίνος Ιστορική πόλη Αλησμόνητη πατρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Το Φρούριο της Καντάρας. Κατεχόμενη Κύπρος

Το Φρούριο της Καντάρας. Κατεχόμενη Κύπρος Το Φρούριο της Καντάρας Κατεχόμενη Κύπρος Εισαγωγή Το φρούριο της Καντάρας αποτελεί ένα από τα τρία σημαντικά κάστρα κτισμένα πάνω στην οροσειρά του Πενταδάκτυλου στην επαρχία Αμμοχώστου στην κατεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα εξωτερικά όρια του Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων ορίζονται από οριογραμμή, η οποία περιγράφεται

1. Τα εξωτερικά όρια του Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων ορίζονται από οριογραμμή, η οποία περιγράφεται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Όρια του Εθνικού Πάρκου των Λευκών Ορέων, Περιοχών Προστασίας της Φύσης, Ζωνών Διατήρησης Βιοποικιλότητας, Ζωνών Διαχείρισης παραδοσιακού Τοπίου και Ζώνης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ>

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> Ημερομηνία Έκθεσης: Απρίλιος Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Γηπεδικές Εκτάσεις στην περιοχή Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας

Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης. Γιώργος Πρίμπας Αρχαίος Πύργος Οινόης Αρχαίο Φρούριο Ελευθερών Αρχαιολογικός χώρος Οινόης Γιώργος Πρίμπας Το παρόν φωτογραφικό άλμπουμ είναι ένα αφιέρωμα για τους τρεις μεγάλης αρχαιολογικής αξίας χώρους στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2014 σε πέντε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Στον 11 ο αιώνα χρονολογείται η αγία Αικατερίνη στην Πλάκα, κοντά στο μνημείο του Λυσικράτους. Έχει χτιστεί πάνω σε ερείπια αρχαίου ναού της Αρτέμιδος. Η στέγαση του κεντρικού τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ Το σημείωμα αυτό αναφέρεται στο μεγάλο είλητο της Πάτμου, το όποιο περιέγραψε λεπτομερειακά, μελέτησε καΐ συμπλήρωσε ή συνάδελφος κυρία

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

ιάπλασn ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ νέα Μπολατίου

ιάπλασn ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ νέα Μπολατίου : Κυριακής Μεγαλομ. : Ευφημίας Μεγαλομ. : Μαρίνης Μεγαλομ. : Προφήτου Ηλία : Παρασκευής Οσιομ. : Παντελεήμονος Μεγαλομ. Χάλκινο αγαλματίδιο του Οφέλτη, του οποίου ο θάνατος ήταν η αιτία της ίδρυσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΆΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Η ΤΎΧΗ ΤΗΣ ΡΌΔΟΥ ΤΟΝ ΙΓ" ΑΙΏΝΑ

ΠΆΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Η ΤΎΧΗ ΤΗΣ ΡΌΔΟΥ ΤΟΝ ΙΓ ΑΙΏΝΑ ΠΆΡΙΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Η ΤΎΧΗ ΤΗΣ ΡΌΔΟΥ ΤΟΝ ΙΓ" ΑΙΏΝΑ Το 1976, στο ΙΕ' Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών, ο Νίκος Οικονομίδης έκανε μιαν ανακοίνωση που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Δείχνοντας ότι η Partitio

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Αθήνα Αρ.Πρωτ Ταχ.Δ/νση : Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX. : ΘΕΜΑ: «Περί κατάληψης εγκαταλελειμμένου ακινήτου (άρθρο 34 ΑΝ 1539/38 ΦΕΚ 488 Α)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014

Ψηφιοποίηση, επεξεργασία, προσθήκες, χαρτογραφικό υλικό: Αρχείο Πανοράματος (http://www.apan.gr) Απρίλιος 2014 Από τα Θρακικά τ. 25 (1956) σσ. 149-158 Άρθρο του Γεώργιου Μαμέλη για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ξαμίλι ή Εξαμίλιον, ένα μικρό ελληνικό χωριό της Ανατολικής Θράκης / Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Ψηφιοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετασεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετασεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετασεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Φεβρουαρίου 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1

www.pilionwalks.com Caroline Pluvier & Ruud Schreuder 1 5. Δράκεια - Χάνια - Δράκεια Mάιος 2015 - Επειδή θα συναντήσετε μερικά προβλήματα κάνοντας αυτή την διαδρομή τώρα, σας συνιστούμε να μη την κάνετε μέχρι να την ελέγξουμε έμεις οι ίδιοι τον Σεπτέμβριο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΑΛΛΙΑ ERASMUS + ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Η ΓΑΛΛΙΑ ERASMUS + ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Η ΓΑΛΛΙΑ ERASMUS + ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ Η Γαλλία είναι μία μεγάλη χώρα της δυτικής Ευρώπης. Ο πληθυσμός της ανέρχεται στα 66,6 εκατομμύρια και το νόμισμα της είναι το ευρό.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 301 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΣ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968)

Αριθμός 301 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΣ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968) 294 Αριθμός 301 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΣ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968) Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 3 Ό 'Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς δυνάμει τοΰ άρθρου 3 του περί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπωνύμια του Καλού Χωριού Ορεινής. Έρευνα παρουσίαση από τον κ. Γεώργιο Παναγή, Φιλόλογο και ερευνητή Δημοτικό Καλού Χωριού Ορεινής

Τοπωνύμια του Καλού Χωριού Ορεινής. Έρευνα παρουσίαση από τον κ. Γεώργιο Παναγή, Φιλόλογο και ερευνητή Δημοτικό Καλού Χωριού Ορεινής Τοπωνύμια του Καλού Χωριού Ορεινής Έρευνα παρουσίαση από τον κ. Γεώργιο Παναγή, Φιλόλογο και ερευνητή Δημοτικό Καλού Χωριού Ορεινής 1 Μερίκα Σε κατάστιχο (1825) της Αρχιεπισκοπής και σε οθωμανικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός;

Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; ΟΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Τι είναι ο κατακόρυφος διαμελισμός; Διαμελισμός Κατακόρυφος είναι: Τα βουνά, οι πεδιάδες, οι λόφοι, οι κοιλάδες, τα φαράγγια και γενικά το ανάγλυφο μιας περιοχής. Άλπεις Οι Άλπεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σκοπιμότητας «Διεύρυνση του αυτοκινητόδρομου A4 σε 2x3 λωρίδες» στην περιοχή του Eisenach, (Γερμανία)

Μελέτη σκοπιμότητας «Διεύρυνση του αυτοκινητόδρομου A4 σε 2x3 λωρίδες» στην περιοχή του Eisenach, (Γερμανία) Ηλίας Τζιµογιάννης ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός Technische Universität Darmstadt ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ Συνοπτική περίληψη έργου στα πλαίσια επαγγελµατικής δραστηριότητας Μελέτη σκοπιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΕΝΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης.

ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΕΝΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, Μ. Παπαδημητράκης. ΑΝΑΛΥΣΗ 1 ΕΝΑΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, 5-10-13 Μ. Παπαδημητράκης. 1 Τώρα θα μιλήσουμε για την έννοια της περιοχής, η οποία έχει κεντρικό ρόλο στη μελέτη της έννοιας του ορίου (ακολουθίας και συνάρτησης). Αν > 0, ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ. Ομάδα 1 η : Ντασιώτη Χρυσάνθη, Κολοβός Παναγιώτης, Χαλιμούρδας Γιώργος

ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ. Ομάδα 1 η : Ντασιώτη Χρυσάνθη, Κολοβός Παναγιώτης, Χαλιμούρδας Γιώργος ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ Ομάδα 1 η : Ντασιώτη Χρυσάνθη, Κολοβός Παναγιώτης, Χαλιμούρδας Γιώργος Η κατασκευή του Ευπαλίνειου ορύγματος στη Σάμο τοποθετείται από σύγχρονες έρευνες στη δεκαετία 530-520

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΦΡΑΠΔΕΣ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΦΡΑΠΔΕΣ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 13 Βραχυγραφίες και Βιβλιογραφία 15 ΕΙΣΑΓΏΓΗ 33 ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 1. Τιβέριος Β' (698-705) 45 2. Κωνσταντίνος Ζ' (913-959) (τύπος περίπου 945-950) 47 3. Κωνσταντίνος Ζ' (913-959)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.1 Το δουλοκτητικό σύστημα 2.1 ΤΟ ΔΟΥΛΟΚΤΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ

ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ ΜΑΧΗ ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΠΟ TA REGESTES ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΟΜΕΣ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Οι βυζαντινολόγοι έχουν φροντίσει να παρασκευάσουν χρηστικά ((εργαλεία)) για

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: 2008-9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων?

1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων? ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - Εξεταστέα ύλη Β εξαμήνου 2011 1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων? Τρεις μέθοδοι προβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1 η ομάδα διαφανειών. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 1 η ομάδα διαφανειών. Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 η ομάδα διαφανειών Χριστοδούλου Κωνσταντίνος Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1-03-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1-03-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1-03-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθμ.πρωτ.: 7628/6-5-2013 Αριθμός Απόφασης 112/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαίος Ναός Δήμητρας και Κόρης στο Θορικό (Γιώργος Πρίμπας)

Ο αρχαίος Ναός Δήμητρας και Κόρης στο Θορικό (Γιώργος Πρίμπας) Ο αρχαίος Ναός Δήμητρας και Κόρης στο Θορικό (Γιώργος Πρίμπας) (1) εγκαταστάσεις ΔΕΗ και βιομηχανίας χημικών (2) Ι Ν Αγίου Νικολάου (3) θολωτοί μυκηναϊκοί τάφοι (4) κορυφή λόφου Βελατούρι (5) αρχαία πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο.

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης δεν διαφέρει στα βασικά από την ιστιοπλοΐα τριγώνου η οποία γίνεται με μικρά σκάφη καi σε προκαθορισμένο στίβο. Όταν όμως αφήνουμε την ακτή και ανοιγόμαστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel... 9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel... 9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel... 9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης

Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Εφαρμογές Πληροφορικής στην Τοπογραφία 7η Ενότητα Μονάδες, εντολές Text, List, μετρήσεις, μετασχηματισμοί και άσκηση χάραξης Τσιούκας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ Απόσταση: 19 km Διάρκεια: 7 8 ώρες The Friends of Mount Athos, 2007 2014. All rights reserved. Version 1.1 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μεγάλο τμήμα της διαδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 3 & ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Θ. ΑΡΙΔΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Inbound-Outbound Tutorial

Inbound-Outbound Tutorial Inbound-Outbound Tutorial Διαδικασίες, για χρήση με το Flight Simulator. Μανώλης Στεφανάκης pneumakithiki@yahoo.gr Στις παρακάτω γραμμές θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε απλά και περιληπτικά τις δύο πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6. Η Βυζαντινή Ανασκαφή 2 Γιάννης Βαραλής

Ενότητα 6. Η Βυζαντινή Ανασκαφή 2 Γιάννης Βαραλής Ενότητα 6 Η Βυζαντινή Ανασκαφή 2 Γιάννης Βαραλής Ι.Δ. Βαραλής Ανασκαφική Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ανασκαφική Κείμενα για προετοιμασία και κριτική: Ousterhout R., Γουρίδης Α., Ένα βυζαντινό κτίριο δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com 1 Η αφορμή συγγραφής της εργασίας Το παρακάτω πρόβλημα που τέθηκε στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Αριθμών» το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το δημοτικό κοιμητήριο της Βάρης βρίσκεται στη θέση «Ασύρματος» της Δημοτικής Ενότητας Βάρης του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-02-2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1192 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563

S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563 S-63 1573: ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ. ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΤΟ 1563 Αμμόχωστος 2011 Στα 1573, δυο χρόνια μετά την κατάληψη της Αμμοχώστου από τους Οθωμανούς, κτίστηκε το Βαρώσι. Η ανέγερση του Βαρωσιού είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 29 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 3 Μαρτίου 2012

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 29 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 3 Μαρτίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΘΗΜΤΙΚΗ ΕΤΙΡΕΙ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 06 79 ΘΗΝ Τηλ 665-677 - F: 605 e-mail : info@hmsgr wwwhmsgr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou) Street GR 06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ''1'' ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ''1'' ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ''1'' ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ''1'' ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΟΞΕΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΕΦ 1010 ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΕΦ 1020 ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘ. ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΦ 1140 ΨΑΡΟΜΥΤΑ ΚΟΡΙΝΘ. ΚΟΛΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης

Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης Βυζαντινά Μνημεία της Θεσσαλονίκης 1ης Διαδρομής Μονή Βαλτάδων Ναός Οσίου Δαυίδ Βυζαντινό Λουτρό Ναός Αγίου Νικολάου (Ορφανού) Ναός Αγίου Παντελεήμονα Ναός Σωτήρως Χριστός Ροτόντα Παλιά Πόλη,Κάστρα 2ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 280 16 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜΜ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜΜ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΜΜ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΜ ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΙΜ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ Απόσταση: 12.8 km. Διάρκεια: 3¾ 4¼ ώρες The Friends of Mount Athos, 7 2017. All rights reserved. Version 1.4.1 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν.

ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Η διαίρεση καλείται Ευκλείδεια και είναι τέλεια όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. ΑΛΓΕΒΡΑ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΩΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Τι είναι αριθμητική παράσταση; Με ποια σειρά εκτελούμε τις πράξεις σε μια αριθμητική παράσταση ώστε να βρούμε την τιμή της; Αριθμητική παράσταση λέγεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαπιστώσεις επιτόπιων ελέγχων στη νήσο Μακρόνησο»

ΘΕΜΑ: «Διαπιστώσεις επιτόπιων ελέγχων στη νήσο Μακρόνησο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ Χρόνος Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ζωγράφων της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά.

ζωγράφων της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΟΜΑΔΑ Α Α1.1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΚΡΗΤΙΚΟ ΣΤΕΝΟΜΕΤΩΠΟ ΚΑΜΑΡΟΣΠΙΤΟ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωρίσουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας Ενότητα: Γεωγραφία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Β1, Β2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων.

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Προϋπολογισμός: 46.635,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ ΣΤΗΝ ΙΜ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΗΤΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Απόσταση: Εως Μεγίστη Λαύρα 12,7 km, έως Τιμίου Προδρόμου 10,4 km Διάρκεια: 5-6 ώρες The Friends

Διαβάστε περισσότερα

Μια. φωτογραφία ιστορία

Μια. φωτογραφία ιστορία Μια φωτογραφία Μια ιστορία 20 17 Ημερολόγιο ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ Ελένη Μπούρα Ειρήνη Χριστοπούλου Επίσημες αργίες 2017 1 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά 6 Ιανουαρίου Θεοφάνια 27 Φεβρουαρίου Καθαρά Δευτέρα 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΔΡΟΛΙΑ 7 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία Αγιάς. Ανάδειξη και αξιοποίηση. Στρατηγική θέση της Αγιάς Η περιοχή της Αγιάς χαρακτηρίζεται κυρίως από την εύφορη κοιλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η βόρεια ράχη του Χατζή

Η βόρεια ράχη του Χατζή Η βόρεια ράχη του Χατζή Το Χατζή αποτελεί ένα μεγάλο ορεινό όγκο στο νοτιοδυτικό τμήμα του Νομού Τρικάλων με ψηλότερη κορυφή το Χατζή 2038μ και άλλες ψηλές κορυφές όπως το Κάστρο 1963μ, η Βρωμέρη 1955μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα. απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων''

ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα. απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων'' ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΟ: ''Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων'' Π3.1_Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Άλλοι χάρτες λαμβάνουν υπόψη και το υψόμετρο του αντικειμένου σε σχέση με ένα επίπεδο αναφοράς

Άλλοι χάρτες λαμβάνουν υπόψη και το υψόμετρο του αντικειμένου σε σχέση με ένα επίπεδο αναφοράς ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Ένας χάρτης είναι ένας τρόπος αναπαράστασης της πραγματικής θέσης ενός αντικειμένου ή αντικειμένων σε μια τεχνητά δημιουργουμένη επιφάνεια δύο διαστάσεων Πολλοί χάρτες (π.χ. χάρτες

Διαβάστε περισσότερα