ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ. Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* 18η Οκτωβρίου"

Transcript

1 Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ 18η Οκτωβρίου Νέο Εὕρημα στὸ Κλειτσὸ Εὐρυτανίας γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ* Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Τρύφ. Ζαφείρη ΕΙΝΑΙ γνωστὸ στοὺς περισσοτέρους, οἱ ὁποῖοι κατάγονται ἀπὸ τὴν Στερεὰ Ελλάδα, ὅτι στὸ χωρίο τῆς Εὐρυτανίας ΚΛΕΙΤΣΟΣ καὶ στὸν Οἰκισμὸ Κορίτσης, τῆς Κοινότητος παλαιότερα, τώρα Δημοτικοῦ Διαμερίσματος Κλειτσοῦ (βλ. στὸν χάρτη τοῦ Ν. Εὐρυτανίας, ἀναφέρεται ὡς Κλειστοῦ), τοῦ Δήμου Φουρνᾶ Ἀγράφων α, ἔχει θησαυρισθῆ ἀπὸ τοὺς Βυζαντινοὺς χρόνους «κειμήλιον πανθαύμαστον», δηλαδὴ ἡ «ζωγραφικὴ χεὶρ-τμῆμα-μεθ ἱεροῦ ὄνυχος λαμπρῶς κεκοσμημένα» τοῦ τρίτου Εὐαγγελιστοῦ, ἰατροῦ ἀγαπητοῦ καὶ πρώτου ἱστορικοῦ τῆς Εκκλησίας μας Ἁγίου Λουκᾶ. «Φυλάσσονται μέσα σὲ ἀργυρὴ θήκη ἐκπληκτικῆς ἀσημουργικῆς τέχνης ἀπὸ ἑπτὰ περίπου αἰώνων καὶ ἀποτελοῦν Βυζαντινὴ κληρονομιὰ ὅλων τῶν Εὐρυτάνων καὶ τῶν Κλειτσιωτῶν εἰδικώτερα» 1. Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Νεόφυτος ὁ Ζʹ τὸ , ὁ Επίσκοπος Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων Δοσίθεος ὁ Σοφαδίτης τὸ 1795 καὶ ὁ 1

2 Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων Ιάκωβος τὸ 1797, ὁμιλοῦν ἐγκωμιαστικὰ γιὰ τὸ Ιερὸ Λείψανο. ΤΟ ΙΕΡΟ κειμήλιο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ ἔφθασε στὴν περιοχὴ τοῦ Κλειτσοῦ τὸ 1357 ἢ 1358, ἀπὸ ἕναν ἀξιωματικὸ τοῦ Αὐτοκράτορα Νικηφόρου Βʹ. Ο Αὐτοκράτορας εἶχε λάβει ὡς εὐλογία ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τὸ τίμιο Λείψανο καὶ τὸ ἔφερνε πάντοτε μαζί του κατὰ τὶς μάχες ἐναντίον τῶν Τουρκαλβανῶν ποὺ λυμαίνονταν τότε τὴν περιοχὴ τῆς Εὐρυτανίας καὶ τῶν Ἀγράφων. Σὲ μάχη ὅμως κοντὰ στὸ 2

3 Ἀγγελόκαστρο Αἰτωλοακαρνανίας σκοτώθηκε ὁ Νικηφόρος καὶ ὁ εὐσεβὴς ἀξιωματικός του μετέφερε μὲ εὐλάβεια καὶ παρέδωσε τὸ Λείψανο σὲ Μετόχι τῆς πολὺ γνωστῆς στὰ χρόνια ἐκεῖνα γυναικείας μᾶλλον Ιερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου τοῦ ἐν Βουνένοις, χρονολογουμένης ἀπὸ τὸ 1282 μ.χ. καὶ εὑρισκομένης στὸν οἰκισμὸ Κορίτσα τῆς κώμης Κλειτσοῦ τῶν Ἀγράφων, ἡ ὁποία, ἂς σημειωθῆ, σήμερα εἶναι ἐνοριακὸς Ναός 3. Τὸ Μετόχι τῆς Μεγαλόχαρης Κυρίας Θεοτόκου, εὑρισκόμενο ὀλίγα χιλιόμετρα πιὸ κάτω ἀπὸ τὴν Ιερὰ Μονή, στὴν θέση Παναγιὰ σήμερα Αγιος Κυπριανὸς ἐφιλοξένησε μὲ συγκίνηση τὸ οὐράνιο δῶρο, τὸ παρέδωσε ὅμως στὴν κυρίαρχη Μονή, ὡς ὤφειλε, ὀλίγο πρὶν ἀπὸ τὴν καταστροφή της ἀπὸ τὶς ὀρδὲς τῶν ἀλβανιστῶν. ΑΞΙΖΕΙ σ αὐτὸ τὸ σημεῖο νὰ ἀναφέρουμε, ὅτι ἡ παλαιὰ Ιερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου τοῦ ἐν Βουνένοις ἐτύγχανε μεσαιωνικὸ Βυζαντινὸ κτίσμα μὲ θαυμάσια ἀρχιτεκτονική, μὲ φορητὲς Εἰκόνες Μακεδονικῆς τεχνοτροπίας, μὲ τοιχογραφίες, ξυλόγλυπτα, ψηφιδωτά, κάποια ἀπὸ τὰ ὁποῖα διασώθηκαν καὶ μετὰ τὸν βομβαρδισμὸ τοῦ Ναοῦ τὸ 1948 καὶ φυλάσσονται μέχρι σήμερα μαζὶ μὲ ἄλλα τίμια Λείψανα, βιβλία, χειρόγραφα, σταυροὺς εὐλογίας, χρυσοκέντητους Επιταφίους στὸ παρακείμενο τοῦ κυρίως Ναοῦ Βυζαντινὸ μουσεῖο-παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου. Ο σταυροπηγιακὸς χαρακτήρας τοῦ Μοναστηριοῦ τὸ ἔκανε γνωστὸ στὰ πέρατα τοῦ Βυζαντινοῦ κόσμου. Αὐτὸ ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι στὶς 22 Ιουλίου 1997, ἐξ ἀφορμῆς οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν, στὸν ἐνοριακὸ πλέον Ναό, βρέθηκε μπροστὰ ἀπὸ τὸ ὑ- πάρχον σήμερα ἱερὸ Βῆμα λειψανοθήκη μὲ τρία εὐμεγέθη ἅγια Λείψανα τῶν Ἁγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου καὶ Μαρίνης καὶ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας. Τὰ τιμιώτατα αὐτὰ Λείψανα τὰ ἀπέστειλε στὸ Μοναστήρι, ὅπως γράφεται ἐγχάρακτα ἐπὶ τῆς Λειψανοθήκης, τὸ 1520 μ.χ., ὁ Ηγεμόνας τῆς Μολδοβλαχίας Νεάγκος Βασσαραβᾶς 4. Μάλιστα ἡ Λειψανοθήκη αὐτὴ βρισκόταν, κατὰ τὶς μαρτυρίες τῶν ἐργαζομένων καὶ ζώντων μέχρι αὐτὴ τὴν στιγμή, μέσα σὲ κερί, γεγονὸς ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα, ὅτι ἦταν Λείψανα καθαγιασμοῦ τῆς Ἁγίας Τραπέζης καὶ Εγκαινίων τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, προερχόμενα μὲ αὐτὴ τὴ μορφὴ ἀπὸ τὸ φυτόν-ὀπὴν τῆς Ἁγίας Τραπέζης 5. 3

4 4 ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, γιὰ νὰ ἐπανέλθουμε ἀκριβῶς στὸ θέμα μας, εὑρισκόμενο πλέον στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ιερᾶς Μονῆς, ἐπετέλεσε διὰ μέσου τῶν χρόνων πολλὰ καὶ μεγάλα θαύματα. Σχετικὰ μὲ τὴν θαυματουργικὴ δύναμη τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου, ὁ Επίσκοπος Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων Ιάκωβος γράφει μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Ως δὴ θησαυρός, ὅπου προσεκλήθη καὶ εὐλαβῶς ἐτιμήθη καὶ προσεκυνήθη, ἰάσεις καὶ θαύματα ἀναρίθμητα ἐπετέλεσε, δαίμονες ἀπηλάθησαν, νόσοι χαλεπαὶ ἐφυγαδεύθησαν, κρεατοὶ ἠφανίσθησαν, κεφαλαλγίαι δειναὶ ἔληξαν, ἀκρίδες λυμαντικαὶ διεφθάρησαν καὶ ἄλλα πλεῖστα θαύματα καὶ σημεῖα ἐγένετο τῇ τοῦ Ἀποστόλου χάριτι καὶ ἁγιότητι». Στὶς 17 Οκτωβρίου τοῦ 2004 μετεφέρθη τὸ ἅγιο Λείψανο ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικόλαο στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Λαμίας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ ἁγίου Φθιώτιδος, πρὸς προσκύνηση καὶ ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν. Στὴ γενομένη ἱερὰ ἀγρυπνία ἐθεράπευσε ὁ Αγιος Λουκᾶς, ὁ καὶ πολιοῦχος καὶ ἐλευθερωτὴς τῆς Λαμίας, μοναχὸν τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ἀπὸ στομαχικὴ πάθηση 6. ΘΕΜΑ ὅμως, τὸ ὁποῖο ἀπασχολοῦσε πάντοτε τὶς διάνοιες τῶν πιστῶν, εὐσεβῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἐφημερίων, ἐπιτρόπων, συνδρομητῶν καὶ ἀνακαινιστῶν τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, ἀλλὰ καὶ τῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν, ἦταν σχετικὰ μὲ τὸ ποῖο ἦταν τὸ χέρι τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Τὸ δεξιὸ ἢ τὸ ἀριστερό; Τὸ ἅγιο Λείψανο, ὡς ἐκ τῆς φύσεως καὶ τῆς τωρινῆς μορφῆς του, δὲν ἀπέδιδε τὴν ἀπάντηση. Ετσι ὅλοι ὠνόμαζαν αὐτὸ «ζωγραφικὴ χεὶρ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ». Εὐδόκησεν ὅμως ὁ Αγιος Θεὸς καὶ βρέθηκε πρὶν ἀπὸ ὀλίγους μῆνες, ἀπὸ τοὺς ἀφωσιωμένους ἐπιτρόπους τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ-προσκυνήματος κ.κ. Λουκᾶ Παυλέτση καὶ Λουκᾶ Διαμαντῆ, μέσα στὰ βιβλία-μηνολόγια τοῦ προμνημονευθέντος μουσείου-παρεκκλησίου, Εγκύκλιος Επιστολὴ («ἁπανταχοῦσα»), ἐντολῇ τοῦ «Σεβασμιωτά-

5 του Ἁγίου Γέροντος τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης», στὴν ὁποία ὑπαγόταν ἡ Επισκοπὴ Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων, γραμμένη ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Ιεροδιακόνου Ιωσήφ, Επιτρόπου τότε τοῦ Μητροπολίτου Διονυσίου Ηʹ τοῦ Καλλιάρχου ἐπονομαζομένου ( ) 7, μὲ ἡμερομηνία καὶ μὲ θέμα τὴν διενέργεια λογίας-ἐράνου, διὰ τῆς περιφορᾶς τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνοικοδόμηση τῆς «κατασαθρωθείσης ἱερᾶς ἐκκλησίας». Μέσα λοιπὸν σ αὐτὴ τὴ μητροπολιτικὴ Επιστολὴ- Εγκύκλιο ἀναφέρεται δύο φορές, ὅτι πρόκειται περὶ τῆς «θαυματουργικωτάτης καὶ χαριτοδότιδος ἀποστολικῆς δεξιᾶς» τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Παραθέτουμε τὸ κείμενο αὐτούσιο. «Οἱ ὑπὸ τὴν ἐπαρχίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου ἡμῶν ἁγίου Γέροντος τῆς Μητροπόλεως Λαρίσης διατελοῦντες εὐλαβέστατοι ἱερεῖς, καὶ λοιποὶ χριστιανοί, μεγάλοι τε καὶ μικροί, χάρις εἴη ὑμῖν θεόθεν, καὶ παρὰ τοῦ ἁγίου ἡμῶν Δεσπότου εὐχὴ καὶ εὐλογία. Επειδὴ ἡ ἐν τῷ χωρίῳ τῶν Ἀγράφων ὀνομαζομένῳ Κλειτζῷ διατελοῦσα ἱερὰ ἐκκλησία τοῦ Οσιομάρτυρος Νικολάου τοῦ Νέου, πλουτοῦσα κειμήλιον θαυμασιώτατον τὴν θαυματουργὸν ἁγίαν χεῖρα τοῦ ἐνδόξου ἐν Εὐαγγελισταῖς Ἀποστόλου Λουκᾶ, ὑπὸ τῆς πολυκαιρίας κατασαθρωθεῖσα, χρειάζεται νὰ ἀνακαινισθῇ, καθὼς γίνεται δῆλον, ἐξ ὧν ἐπιφέρει ἀρχιερατικῶν γραμμάτων ὁ λογιώτατος κὺρ Γεώργιος, ὁ εἰς μικρὰν βο- ήθειαν τῆς ρηθείσης ἱερᾶς ἐκκλησίας μετὰ τῆς θαυματουργικωτάτης ἀποστολικῆς δεξιᾶς περιερχόμενος, διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς ἱλαρῶς αὐτὸν ἀποδεξάμενοι, ἐπίδοτε αὐτῷ πλουσίᾳ χειρὶ τὴν ἐλεημοσύνην, διὰ νὰ λάβητε πλουσίαν τὴν χάριν, καὶ ἀφθονοπάροχον τὸν ἁγιασμὸν ἐκ τῆς χαριτοδότιδος ταύτης δεξιᾶς τοῦ Ἀποστόλου Λουκᾶ, καὶ ταῖς πρεσβείαις τοῦ ἐνδόξου Οσιομάρτυρος Νικολάου, ὧν αἱ πρὸς Θεὸν πρεσβεῖαι, καὶ ἡ εὐχὴ τοῦ ἁγίου ἡμῶν Δεσπότου, ἐξαποστείλαιεν τὴν θείαν χάριν ὑμῖν ἔν τε τῷ νῦν αἰῶνι, καὶ ἐν τῷ μέλλοντι Φεβρουαρίου 19. Εν Λαρίσῃ Ο τοῦ ἁγίου Λαρίσης ἐπίτροπος ἱεροδιάκονος Ιωσήφ». 5

6 ΕΙΝΑΙ εὔκολο, καθότι καὶ αὐτονόητο, νὰ καταλάβη ὁ καθένας ποίας τιμῆς καὶ εὐλογίας ἔχει ἀξιωθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸν ἡ κώμη Κλειτσὸς τῶν Ἀγράφων, ἡ ὁποία μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα φιλοξενεῖ καὶ δυὸ τεμάχια τιμίων Λειψάνων, ποὺ εὐωδιάζουν διαρκῶς, τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου ( 9 Μαΐου), τὰ προμνημονευθέντα Λείψανα τῶν Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου καὶ Μαρίνης, ὡς καὶ Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, τὰ ὁποῖα ἔστειλε ὁ Ηγεμόνας τῆς Μολδοβλαχίας Νεάγκος τὸ 1520, τίμιο Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ιωάννου τοῦ Βραχωρίτου, Τίμιο Ξύλο καὶ ἀπὸ τὰ σπλάγχνα τῆς ὁποίας κώμης ἀνεδείχθη ἐπὶ Τουρκοκρατίας ὁ Αγιος Ιερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Κυπριανὸς ὁ Νέος (Κούστελος ἦταν τὸ ἐπώνυμό του), ὁ ὁποῖος ἀσκήθηκε στὸ Αγιο Ορος, ὡμολόγησε τὴν «καλὴν ὁμολογίαν» στὴν Θεσσαλονίκη καὶ ἐμαρτύρησε στὴν Κωνσταντινούπολη τὴν 5η Ιουλίου τοῦ (*) Περιοδ. «Θεοδρομία» Θεσσαλονίκης, Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2005, σελ Επιμέλ. ἡμετ. α. Αγραφα ἱστορικὴ γεωγραφικὴ περιοχὴ (2.600 τ.χ., ἡ μεγαλύτερη ἀπόστασι ἀπὸ Β. πρὸς Ν. εἶναι 60 χλμ. καὶ ἀπὸ Δ. πρὸς Α. 75 χλμ.) τῆς Θεσσαλίας, προέκτασι τῆς Νοτίας Πίνδου. Τὸ τμῆμα τῶν Ἀγράφων, τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται στὸν Νομὸ Εὐρυτανίας ὀνομάζεται Εὐρυτανικὰ Αγραφα, ἐνῶ αὐτὸ ποὺ ἀνήκει στὸν Νομὸ Καρδίτσης Θεσσαλικὰ Αγραφα. Στοὺς βυζαντινοὺς χρόνους φαίνεται ὅτι εἶχε φορολογικὴ ἀπαλλαγὴ καὶ προνόμια αὐτονομίας, ἐξ οὗ καὶ ἡ ὀνομασία Αγραφα. Ἀπὸ τὸ ΙΖʹ αἰ., μὲ τὴν πρωτοβουλία φωτισμένων λαϊκῶν καὶ Κληρικῶν (Εὐγένιος ὁ Αἰτωλός, Ἀναστάσιος Γόρδιος, Σέργιος Μακραῖος κ.ἄ.) ἱδρύθησαν Σχολές, ἀνώτερες καὶ κατώτερες, οἱ ὁποῖες ἐξελίχθησαν σὲ κέντρα παιδείας καὶ φυτώρια Διδασκάλων τοῦ Γένους. Σὲ κέντρα παιδείας ἐξελίχθησαν κατὰ τὴν ἴδια περίοδο καὶ τὰ 22 Μοναστήρια τῶν Ἀγράφων, ἀπὸ τὰ ὁποῖα μόνο δύο λειτουργοῦν σήμερα: τῆς Παναγίας Προυσιωτίσσης καὶ τῆς Τατάρνης. 1. Γ. Φλωράκη, Φωτ. Θεοδωράκη & Ν. Φλωράκη, Ιστορικὸν τοῦ Θαυματουργοῦ Κειμηλίου, Ἀθῆναι 1956, σελ Λουκᾶ Διαμαντῆ, «Τὰ Ιερὰ καὶ Ιστορικὰ Κειμήλια τοῦ Κλειτσοῦ», ἐφημερ. «Τὰ Νέα τοῦ Κλειτσοῦ», Ιούλ.-Σεπτ. 2000, σελ. 9 καὶ Πάνου Βασιλείου, Επισκοπὴ Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφων, Ἀθήνα 1960, σελ Εγγραφο τοῦ Δήμου Φουρνᾶ, ἐν Ἀρχιμ. Σεραφεὶμ Ζαφείρη, Ο Αγ. Κυπριανὸς ὁ Νέος, Λαμία 2005, σελ Προσωπικὴ ἐπικοινωνία: Προσωπικὴ ἐπικοινωνία: Ἀρχεῖα Ιερᾶς Μητροπόλεως Λαρίσης, σελ

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 1593 Δ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ χρονικὴ στιγμή, μέσα πάντως στὸ τελευταῖο τέταρτο τοῦ 16ου αἰώνα, ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἱερεμίας Β 1 καλεῖ τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία

Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Μικρό ἀφιέρωμα στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία Περιεχόμενα Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Β Ἀνωτέρα ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β Ἀνωτέρα ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς ἀνατολῆς

Διαβάστε περισσότερα

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου

Η ἀνάδειξις τοῦ συγκρητιστικοῦ ἄξονος Βατικανοῦ-Ἀθηνῶν-Φαναρίου Ορθόδοξος Ενημέρωσις «ΕντολZ γ?ρ Κυρίου μz σιωπlν Tν καιρ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καq μz σιώπα... Δι? το το κaγ τάλας, δεδοικ ς τ Κριτήριον, λαλ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 1321)

Διαβάστε περισσότερα

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς

106 Καν νες ρθογραφ ας Βυζαντινῆς Μουσικῆς 106 Καννες ρθογραφας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Κανόνες γιὰ τονισμένες συλλαβές 1. Ἡ βαρεῖα, ἡ πεστή, καὶ τὸ ψηφιστὸν τίθει στὶς περισσότερες τονισμένες συλλαβές, ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνι μόνο ὅν ἀκολουθεῖ κατιὼν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ 2015 ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ 2015 Συντακτική Ἐπιτροπή Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παντοπίου Μαρῖνος Κλάδης Ἱερά Μητρόπολις Πάφου Πάφος

Διαβάστε περισσότερα

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς*

Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ Οἰκουμενισμὸς* Ορθόδοξος Ενημέρωσις «Εντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». ( Οσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΥΠ ΟΨΙΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: Τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ ἐξοντώσεις ἕνα ἔθνος, εἶναι νὰ διαγράψεις τὴ μνήμη του. Νὰ καταστρέψεις τὰ βιβλία του, τὴν κουλτούρα του, τὴν ἱστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες

Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες Ἡ προσφορὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες l Τοῦ Μιχαὴλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ρθοδοξία εἶναι ἡ γνήσια προέκταση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Μία, Ἁγία,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναστάσιμη Λειτουργία

Ἀναστάσιμη Λειτουργία Ἀναστάσιμη Λειτουργία στὸ κατεχόμενο Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα l Του Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια Μέγα Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Ἡ Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα λογίζεται, σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Τῌ ΑΓΙᾼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡµῶν Θεῷ. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν,

Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, Αθανασίου ( 373) καὶ Κυρίλλου ( 444) πατριαρχῶν Αλεξανδρείας. Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (17/01/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

ΤΩ ΣΑΒΒΑΤΩ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 31-05-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἑρµείου. Τῶ Σαββάτω ἑσπέρας Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δεῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε

Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος» εδημιούργησε ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Ας δούμε πως επισημαίνονται κάποιες έννοιες στο θεόπνευστο έργο του Μεγάλου Βασιλείου «Εξαήμερος»: «Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός. Τὰ ἀπὸ χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι

Ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσι πεδία εἰς τὸν τόπον, ὃν ἐθεμελίωσας αὐτά. Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ (Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς μέχρι τῆς Ε Κυριακῆς τῶν νηστειῶν). Διατεταγμένη ἀκολουθία τῶν κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν περιέχουσα ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΓΑΣ ΕΣΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΗΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΧΑ Από τῆς ευτέρας µέχρι τοῦ Σαββάτου τῆς ιακαινησίµου, ὡς καί τῇ ἡµέρᾳ τῆς Αποδόσεως, ἀντί τῆς πρό τοῦ Εσπερινοῦ Θ Ωρας, τῶν Ωρῶν τοῦ Αποδείπνου καί

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

De sanctis martyribus

De sanctis martyribus De sanctis martyribus Ἀπελθόντος τοῦ ἐπισκόπου μαρτύρων ἡμέραν ἐν τῇ χώρᾳ ἐπιτελέσαι, ἐλέχθη ἡ ὁμιλία ἐν τῇ πόλει εἰς μάρτυρας, καὶ περὶ κατανύξεως καὶ ἐλεημοσύνης. 50.645 αʹ. Χθὲς μαρτύρων ἡμέρα, ἀλλὰ

Διαβάστε περισσότερα

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/7/15) ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. : Ἀμήν. ὁ Ἀναγνώστης: Δεῦτε, προσκυνήσωμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ

ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ ε ω ρ γ ι ο υ Β ι ο λ α κ η ΚΑΙ Τ ΒΑΣΙΛΕΙ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΑΦΘΑΡΤ ΑΟΡΑΤ ΜΟΝ ΣΟΦ ΘΕ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΞΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ. ΑΜΗΝ. ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ

23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ 23-02-2015 ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΙΕΡΕΥΣ: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ: Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν

Διαβάστε περισσότερα