ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ"

Transcript

1 215

2 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ 346 ΚΩΔΙΚΟΣ 4252 Περιεχόμενα ISSN «Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα... - Τὸ ἄγχος τῆς ὀλιγοπιστίας» Οἱ Αγιοι τῆς Μονῆς μας θεραπεύουν καρκινοπαθῆ Οἱ Πανηγύρεις τῆς Αγίας Παρασκευῆς Αχαρνῶν καὶ τῆς Αγίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Εὐβοίας Εορταὶ καὶ Πανηγύρεις Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Κεντρικὴ Αφρικὴ Απὸ τὸ Πνευματικὸ Πορτραῖτο τοῦ Αγίου Ιωάννου τῆς Κροστάνδης Προσκύνημα στὴν Ορθόδοξη Ρουμανία «Η Θεία Μεταμόρφωσις καὶ ὁ Ορθόδοξος Ησυχασμὸς» Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Γεωργία Ο Εορτασμὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν Βουλγαρία Εγκαίνια νέου Πνευματικοῦ Κέντρου στὸ Ι. Μετόχιο Θεσσαλονίκης Η Πανήγυρις τοῦ Ι. Ησυχαστηρίου τῆς Μεταμορφώσεως στὸ Συκάμινο Αττικῆς Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Αγγλία Χειροτονία Ιεροδιακόνου στὴν Ιερὰ Μονή μας Περὶ Καρδιακῆς Προσευχῆς Ημεροδείκτης Η Ιερὰ Πανήγυρις Πύργου Ηλείας Γέροντος Δοσιθέου Μοναχοῦ Κατουνακιώτου: ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ «Εἶπε Γέρων» - Η Πνευματικὴ Ελεημοσύνη DVD-Video: Γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα - Η Ασκήτρια τῆς Κλεισούρας ( ) Φωτογραφία ἐξωφύλλου: Ο Αγιος Απόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς. Εἰκόνα ἐκ τοῦ Αγιογραφείου τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας (2002). ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ Εκδίδεται τῇ εὐλογίᾳ καὶ φροντίδι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς, Πατρὸς δὲ καὶ Καθηγουμένου τῆς Ιερᾶς Μονῆς, κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Ιδιοκτήτης: Ιερὰ Μονὴ Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς. Εκδότης Διευθυντής: Επίσκοπος Γαρδικίου Κλήμης. Συντάσσεται ὑπὸ Επιτροπῆς. Τηλέφωνο Ι. Μονῆς: Telefax: Ιστοσελίδα στὸ Διαδίκτυο: www. synodinresistance.org Υπεύθυνος Τυπογραφείου: Κ. Κουκουδάκης, Ζωοδόχου Πηγῆς 91, τηλ.: Έπιστολαὶ καὶ προαιρετικαὶ εἰσφοραὶ νὰ ἀποστέλλωνται εἰς Ι. Μονὴν Αγίου Κυπριανοῦ, Τ. Θ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ. 216

3 Επὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Εκκλησιαστικοῦ Ετους «Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα...» Τὸ ἄγχος τῆς ὀλιγοπιστίας Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές Σᾶς μεταφέρουμε τὴν ἐγκάρδια εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Μητροπολίτου μας, τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος καὶ πνευματικοῦ Πατέρα μας κυρίου Κυπριανοῦ, γιὰ τὴν νέα αὐτὴ περίοδο, ὥστε μὲ τὴν ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου νὰ εἶναι εἰρηνικὴ καὶ πλήρης καρπῶν τῆς εἰρήνης τοῦ Αγίου Πνεύματος. Θὰ ἔχετε προσέξει, ὅτι ἡ κορυφαία λατρευτικὴ πρᾶξις τῆς Εκκλησίας μας, ἡ Θεία Λειτουργία, ἀρχίζει μὲ τὴν διακονικὴ προτροπή: «Εν εἰρήνῃ, τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν!», τὰ δὲ Εἰρηνικὰ κατακλείονται μὲ μία ἀκόμη παρότρυνσι, πολὺ βαθειὰ καὶ περιεκτική: «Τῆς Παναγίας, Αχράντου, Υπερευλογημένης, Ενδόξου, Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Αειπαρθένου Μαρίας, μετὰ πάντων τῶν Αγίων μνημονεύσαντες, ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζω- ὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Επειδὴ ὅλη ἡ ζωή μας, ὅλος ὁ κύκλος ἀπὸ τῆς γεννήσεως μέχρι τοῦ θανάτου, εἶναι κατ οὐσίαν μία λειτουργία, μία Εὐχαριστιακὴ Πορεία τοῦ ἀνθρώπου ὡς κατ εἰκόνα Θεοῦ πρὸς τὸ καθ ὁμοίωσιν, πρὸς τὴν θέωσιν, θὰ ἦταν εὐχῆς ἔργο νὰ μὴ λησμονοῦμε τὴν «εἰρήνην» καὶ τὸ «Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Ισως ἡ μακροχρόνια συνήθεια καὶ ἡ ἀμέλειά μας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς λατρείας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἐμβαθύνωμε στὸν ζωτικὸ αὐτὸ ἄξονα, γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο κινεῖται ὅλη ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μας. Ας ἐμβαθύνωμε ἐν συντομίᾳ Οπως εἶναι γενικὰ ἀναγνωρισμένο, τὸ ἄγχος, ὡς ἐπιδημία τῆς ἐποχῆς μας, διατρέχει πλέον ὅλες τὶς ἡλικίες, μὲ ποικίλες μορφές. Τὸ πλέον ὅμως ἀνησυχητικὸν εἶναι, ὅ- τι πλήττει καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς μὲ τὴν εἰδικὴ μορφὴ τοῦ ἄγχους ὀλιγοπιστίας ὁ πειρασμὸς τοῦ ἄγχους τῆς ὀλιγοπιστίας σείει τὰ θεμέλια τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς καὶ ἀποδεικνύει πόσο αὐτὴ εἶναι ἀναιμικὴ καὶ ἐπιπόλαιη. Η γνησία ἐν Χριστῷ Ζωὴ συμπυκνώνεται κατ οὐσίαν στὸ «πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα»: στὴν πλήρη παράδοσι τῆς ὑ- πάρξεώς μας, μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη, στὸν Χριστὸ καὶ Σωτῆρα μας, διὰ μέσου τῆς Θεοτόκου καὶ ὅλων τῶν Αγίων, τῶν Μεγάλων Αδελφῶν μας ἐν Οὐρανοῖς. Αὐτὴ ἡ παράθεσις, ἡ ἐναπόθεσις, ἡ παράδοσις τοῦ εἶναι μας στὴν Θεία Πρόνοια, προϋποθέτει μία διαπροσωπικὴ σχέσι ἡμῶν μὲ τὸν Θεό, μία σχέσι ἀγάπης, ἡ ὁποία γίνεται ὅλο καὶ βαθύτερη, ὅλο καὶ θερμότερη, ὅλο καὶ σταθερώτερη. Μία τοιαύτη γνησία ἀγάπη σημαίνει ἐλευθερία καὶ ἐμπιστοσύνη καὶ εἰρήνη: ὁ Χριστιανὸς δὲν ἀγχώνεται γιὰ ὅσα προβλήματα ἀντιμετωπίζει, οὔτε προτάσσει τὴν λογική του ὡς κριτήριο, οὔτε ἀγωνι- ᾶ ἀπὸ ὀλιγοπιστία, ἐφ ὅσον ὅλα τὰ ἔχει ἀφήσει στὸν Κύριο διὰ τῆς Θεοτόκου. Ακόμη, δὲν ἀγχώνεται οὔτε στὶς πτώσεις

4 Οἱ Αγιοι τῆς Μονῆς μας Κυπριανὸς καὶ Ιουστῖνα θεραπεύουν καρκινοπαθῆ Η ΜΟΥΝ 28 χρονῶν, πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια, καὶ μὲ εἴχανε πιάσει ἀφόρητοι πόνοι. Πῆγα στὴν Ρόδο, δύο ὧρες ἀπόσταση ἀπὸ τὴ Σύμη ὅπου ἐγὼ μένω, καὶ μοῦ εἶπαν νὰ κάνω ὑπέρηχο. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ μοῦ βροῦν, ὅπως ἔλεγαν, πέτρες στὸ νεφρό. Τίποτε φάρμακα γιὰ τὸν πόνο... Επειτα, εἴχαμε κανονίσει νὰ ἔλθουμε στὴν Αθήνα γιὰ δουλειὲς καὶ νὰ μὲ δοῦν καὶ ἐκεῖ γιατροί. Εν τῷ μεταξύ, εἶχα ἀκούσει γιὰ τὸν Αγιο Κυπριανὸ καὶ τὴν Αγία Ιουστῖνα ὅτι εἶναι θαυματουργοὶ στὸ κατάστημα τῆς μητέρας μου, ὅπου ἐργαζόμουνα, διότι εἶχα βρεῖ κόλλυβα, ἁλάτι, λάδια, καρβουνάκια, χῶμα ἀπὸ νεκροταφεῖο, καὶ ἀπὸ τότε ἤμουν συνέχεια στοὺς γιατρούς. Ετσι, τὸ συνδύασα νὰ ἀνέβω καὶ στὸ Μοναστήρι τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης. Προηγουμένως, πῆγα στὸ Τζάνειο (Νοσοκομεῖο), ὅπου οἱ γιατροὶ μὲ ἐξέτασαν καὶ εἶπαν ὅτι πρόκειται γιὰ πτώση νεφροῦ. Ομως, ζήτησαν νὰ γίνει πηελογραφία. Οταν τοὺς ἔδειξα τὶς ἐξετάσεις ἀπὸ τὴν Ρόδο, δὲν τὶς δέχθηκαν καὶ τὶς ἀπέρριψαν. Μετὰ τὴν πηελογραφία, ὁ Οὐρολόγος καὶ ὁ Νευρολόγος μοῦ εἶπαν ὅτι εἶχα ἕναν ὄγκο στὸ νεφρό μου καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ κάνω βιοψία. Αποδείχθηκε ὅτι ὁ ὄγκος ἦταν κακοήθης!... ᾦ του, οὔτε ὅταν ἔρχωνται στὴν ἐπιφάνεια οἱ ἀδυναμίες καὶ ἐσωτερικές του ἀσθένειες. Η γνησία σχέσις ἀγάπης μὲ τὸν Χριστό μας, σχέσις τρυφερᾶς ταπεινώσεως καὶ γλυκείας εἰρήνης, δὲν ἐπιτρέπει σὲ καμμία περίπτωσι τὸ ἄγχος νὰ δηλητηριάση τὴν ψυχή μας. Η ἄφεσις τῆς ζωῆς μας στὸ θεῖο θέλημα δὲν εἶναι μία ἀγχώδης ὑποταγὴ σὲ ἕνα καθηκοντολόγιον, δὲν γίνεται ἐπειδὴ ἀπαγορεύεται τοῦτο ἤ ἐκεῖνο, ἀλλὰ εἶναι μία εὐχαριστιακὴ καὶ ἀγαπητικὴ αὐτο-παράδοσίς μας στὴν θεία Εὐσπλαγχνία, στὴν Αγκάλη τοῦ Ηγαπημένου. Τὸ ἄγχος τῆς ὀλιγοπιστίας ὀρθὰ ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς «διάβολος», ἐφ ὅσον εἶναι «μία μορφὴ πρακτικῆς ἀθεΐας», ἐφ ὅσον δι αὐτοῦ γινόμεθα «ἄθεοι στὴν πράξη» καὶ «εἰδωλολάτρες», οἱ ὁποῖοι ἐμπιστευόμεθα τὴν ζωή μας στὸν κτιστὸ καὶ ψυχρὸ ὀρθὸ λόγο καὶ ὄχι στὸν ἐνυπόστατο καὶ σαρκωθέντα εὔσπλαγχνο Λόγο, τὸν Σωτῆρα μας Χριστό, διὰ τῶν Αγίων Του. * * * Ας ἱερουργήσωμε στὸ ἑξῆς μὲ περισσότερη ὑπευθυνότητα τὸ Μυστήριο τῆς Ζωῆς μας... Εν εἰρήνῃ καὶ ἀμώμῳ ἀγάπῃ, τῆς Αμώμου Θεοτόκου δεηθῶμεν, ἵ- να πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θε- ῷ παραθώμεθα!... Ο Ωρεῶν Κυπριανὸς Αναπληρωτὴς Πρόεδρος

5 Εκείνη τὴν ἡμέρα εἶχα τρελλαθῆ, τὸ ἤξερα πρὸς στιγμὴν μόνον ἐγώ!... Ηλθα στὸ Μοναστήρι τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης καὶ προσκύνησα μὲ πίστη. Ηπια λαδάκι μὲ τὴν ψυχή μου ἀπὸ τὸ Καντήλι του καὶ τοῦ εἶπα: «Ηθελα πολὺ νὰ κάνω ἕνα δεύτερο παιδάκι ἄν θέλεις νὰ μὲ βοηθήσεις, σοῦ τάζω μὲ ὅλη μου τὴν ψυχὴ τὸ ὄνομά του νὰ εἶναι δικό σου, Αγιέ μου Κυπριανέ. Αν εἶναι ἀγοράκι, εἶναι Κυπριανός, ἄν εἶναι κοριστάκι, εἶναι Κυπριανὴ- Ιουστῖνα»!... Ετσι καὶ ἔγινε! Στοὺς τρεῖς μῆνες ποὺ θὰ ἐγχειριζόμουν, πέρασα πάλι ἀπὸ τὸ Μοναστήρι σου, ἔκανα προσευχὴ καὶ σοῦ ζήτησα δυὸ πράγματα: πρῶτα, νὰ γίνω καλά, καὶ ἔπειτα, μόλις μπορέσω, ἄν καὶ δὲν εἶμαι πλούσια, καὶ μὲ βοηθήση ὁ Θεός, νὰ σοῦ κάνω τὸ Εκκλησάκι σου στὸ νησί μου!... Οταν, ἀργότερα, ξάπλωσα νὰ ξεκουραθῶ, βλέπω στὸν ὕπνο μου ἕνα μικρὸ παιδὶ καὶ μοῦ λέει: «Εδῶ θὰ γίνει τὸ Εκκλησάκι ποὺ θέλεις»! Καὶ μοῦ ἔδειξε μέσα στὸ μαγαζὶ τῶν γονιῶν μου!... Ξύπνησα, τὸ συζήτησα μὲ τοὺς γονιούς μου καὶ μοῦ εἶπαν, πὼς ἐκεῖ ξεκίνησαν τὰ μάγια ποὺ βρῆκα... Τὴν ἄλλη μέρα, πῆγα στὸ Νοσοκομεῖο γιὰ ἐγχείρηση στὶς 6.30 τὸ πρωΐ. Οἱ γιατροὶ ἤθελαν πρῶτα νὰ κάνουν μιὰ πηελογραφία, ἡ ὁποία ὅμως ἔδειξε ὅτι δὲν εἶχα τίποτε ἀπολύτως!... Εἶχε μάλιστα σταματήσει καὶ ἡ αἱματουρία ποὺ εἶχα καὶ τὰ οὖρα ἦταν πεντακάθαρα... Φώναξε τότε ὁ γιατρός: «Θαῦμα! Ποῦ πῆγες Αννα καὶ ἔγινες καλά;». «Η πίστη μου στὸ Θεὸ μὲ ἔσωσε», τοῦ εἶπα. «Σήκω καὶ φῦγε», μοῦ εἴπανε οἱ γιατροὶ καὶ ἤτανε συγκινημένοι!... Απὸ τότε, λειτουργῶ τοὺς Αγίους Κυπριανὸ καὶ Ιουστῖνα στὴ Χάρη τους στὶς 2 Οκτωβρίου, στὸ Εκκλησάκι τους ποὺ χτίσαμε σὲ οἰκογενειακό μας κτῆμα. Οἱ Αγιοι εἶναι οἱ προστάτες μου, τοὺς προσκυνάω, τοὺς ἀνάβω τὸ καντήλι, διαβάζω τὴν εὐχή τους, καὶ τοὺς εὐχαριστῶ γιὰ τὸ καλὸ ποὺ μοῦ ἔκαναν. Μοῦ ἔλυσαν τὰ μάγια, καὶ μάλιστα ἔμεινα ἔγκυος στὸ δεύτερο παιδάκι μου. Απὸ τὸ πρῶτο μου παιδί, ποὺ εἶναι ἀγοράκι, ἀρρώστησα ἔτσι. Τέλος πάντων, περασμέναξεχασμένα... Τὸ δεύτερο παιδί μου γεννήθηκε κοριτσάκι καὶ τὸ βάπτισα στὶς 19 Αὐγούστου 2007 μὲ τὰ ὀνόματα Κυπριανὴ- Ιουστῖνα, ὅπως τὸ ἔταξα!... Ο Αγιος Κυπριανὸς δὲν μὲ ἀφήνει νὰ πάθω κακό, εἶναι ὁ Προστάτης μου. Τὸν εὐχαριστῶ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου!... Α.Μ.-Κ

6 Η Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίας Παρασκευῆς Αχαρνῶν ΤΗΝ Παρασκευή, ἐκ.ἡμ., τελέσθηκε ἑόρτια καὶ κατανυκτικὴ Αγρυπνία στὴν ἑορτάζουσα ἱστορικὴ Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Παρασκευῆς Αχαρνῶν Αττικῆς, τῆς ὁποίας προΐσταται ἡ σεβαστὴ Καθηγουμένη Γερόντισσα Μακρίνα. Στὸν Μέγα Εσπερινό, μὲ τὴν καθιερωμένη λιτανεία τῆς Εἰκόνος τῆς Αγίας καὶ τὴν τέλεσι τῆς ὑπαίθριας δεήσεως καὶ Αρτοκλασίας, προΐστατο ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, μὲ ἀρκετοὺς Ιερεῖς, στὴν δὲ Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ. Εψαλαν κατανυκτικὰ Μοναχὲς τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν καὶ παρίστατο μεγάλο πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦταν καὶ ὁ Βουλευτὴς Αττικῆς κ. Νικόλαος Καντερές, ὁ Δήμαρχος Αχαρνῶν κ. Παναγιώτης Φωτιάδης μετὰ τοῦ Αντιδημάρχου, ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Δημήτριος Μπουραΐμης μετὰ τοῦ Αντιδημάρχου κ. Ρόδη καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Αριστείδη Μπρέμπου, ὁ πρώην Δήμαρχος Αχαρνῶν κ. Σωτήριος Ντοῦρος, ὁ Δημοτικὸς Σύμβουλος κ. Λέκκας καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι τοπικῶν φορέων. Η Πανήγυρις τοῦ Ιεροῦ Ησυχαστηρίου Οσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Βατώντα Εὐβοίας Τ ΗΝ Κυριακή, ἐκ.ἡμ., ἐπανηγύρισε τὸ Ιερὸ Ησυχαστήριο τῆς Θαυματουργοῦ καὶ πολυαγαπητῆς Οσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου στὸν Βατώντα Εὐβοίας. Στὸν πανηγυρικὸ Μ. Εσπερινὸ προΐστατο ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος, παρέστη δὲ μέγα πλῆθος προσκυνητῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Δήμαρχος Νέας Αρτάκης κ. Αναστάσιος Πολίτης, ἡ Αντιδήμαρχος Χαλκίδος κ. Αναστασία Μακαρόνα-Ψυχογυιοῦ κ.ἄ. Τὴν πρωΐα, στὸν Ορθρο καὶ τὴν ἑόρτια Θεία Λειτουργία προΐστατο ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος συνελειτούργησε μὲ τὸν Εφημέριο τοῦ Ιεροῦ Προσκυνήματος Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντῖνο Τερζάκη, ἐκφωνήσας καὶ τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας, παρουσίᾳ καὶ πάλι ἀναριθμήτων εὐλαβῶν προσκυνητῶν τῆς Χάριτος τῆς Θαυματοβρύτου Οσίας

7 ΤΗΝ Τρίτη, ἐκ.ἡμ., τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, ἑώρτασε τὸ ὁμώνυμο Ιερὸ Ησυχαστήριο στὴν Νεοκαισάρεια Πιερίας. Τὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Γλυκέριος Αγιοκυπριανίτης μετὰ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Βιταλίου Αλμανίδη, παρουσίᾳ πολλῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν. Στὸ Ιερὸ Μετόχιο τῆς Μεταμορφώσεως στὰ Σελήνια Σαλαμῖνος, ἐλειτούργησε ὁ Αἰδεσιμ. π. Κωνσταντῖνος Τερζάκης. Εορταὶ καὶ Πανηγύρεις ΤΟ Σάββατο, ἐκ.ἡμ., ἑώρτασε ὁ Ιερὸς Ναὸς Παναγίας Παρηγορητίσσης στὶς Κολῶνες Σαλαμῖνος, ὅπου φυλάσσεται ὡς οἰκογενειακὸ κειμήλιο παλαιὰ Θαυματουργὸς Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας σὲ μορφὴ Τριπτύχου. Τὴν ἑόρτιο Θεία Λειτουργία ἐτέλεσε ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Αἰδεσιμ. π. Αθανασίου Κανατσούλη, προσῆλθαν δὲ ἀρκετοὶ προσκυνηταί. Απὸ τὴν ζωὴν τῆς Αδελφότητός μας ΑΠΟ τὸν Τρύγο (συγκομιδὴ σταφυλιῶν) σὲ Αμπέλια τῆς Ιερᾶς Μονῆς μας Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης στὰ Σπάτα Αττικῆς, ὅπου ἐργάσθηκαν Αδελφοὶ τῆς Μονῆς μὲ ἀρκετοὺς λαϊκοὺς ἐθελοντάς

8 Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Κεντρικὴ Αφρικὴ ΜΕ τὴν Χάριν τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος, ὑπεύθυνος ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς Ιεραποστολῆς τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας, ἀντιπροσωπεύων τὸν ἀσθενοῦντα Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. Κυπριανό, πραγματοποίησε ἄλλη μία ἀναγκαία Ποιμαντικὴ Επίσκεψι στὴν Κεντρικὴ Αφρική. Μαζὶ μὲ τὸν ἐν Χριστῷ ἀδελφὸ κ. Αναστάσιο Βασιλόπουλο, μετέβη στὸ Κονγκὸ (πρώην Ζαΐρ) καὶ στὸ Κονγκὸ Μπραζαβίλ, προκειμένου νὰ ἐπισκεφθῆ τὶς πολυπληθεῖς Ορθόδοξες Κοινότητες, οἱ ὁποῖες ἀνήκουν στὴν Ιερὰ Σύνοδο τῶν Ενισταμένων, καὶ νὰ ἐπιληφθῆ τῆς καλυτέρας ἐκκλησιαστικῆς ὀργανώσεως καὶ ἱεραποστολικῆς μαρτυρίας των. * * * Τὴν Τετάρτη, 10/ , ἀφίχθη ἀεροπορικῶς στὴν Κινσάσα, πρωτεύουσα τοῦ Κονγκό, ὅπου τὸν ἀνέμεναν ὁ πρὸ δύο περίπου μηνῶν ἀναχωρήσας ἐξ Ελλάδος Ιερομόναχος π. Μᾶρκος Αγιοκυπριανίτης, ὁ Αἰδεσιμ. π. Λεωνίδας Κασέγυα, κατὰ σάρκα πατέρας τοῦ π. Μάρκου, καὶ ὁ Αἰδεσιμ. π. Θεόδωρος Λουμπούνγκου. Τὴν δὲ Πέμπτη, 11/ , ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἀφίχθη ἀεροπορικῶς στὴν Κανάγκα, στὸ Δυτ. Κασάϊ τοῦ Κονγκό, ὅπου στὴν περιοχὴ τῆς ἀνεγειρομένης ἡμετέρας Ιερᾶς Μονῆς ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ Κλῆρο καὶ πιστούς. Τὴν Παρασκευή, 12/ , ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐλειτούργησε μὲ Κληρικούς μας στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Νικολάου στὴν Νγκάνζα, προάστιο τῆς Κανάγκας, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐχειροτόνησε τὸν Διάκονο Γρηγόριο Μπάντου εἰς Πρεσβύτερο καὶ τὸν Νεκτάριο Τσιότο, 58 ἐτῶν, ἔγγαμο, μὲ ἐννέα τέκνα, εἰς Διάκονο, ἐχειροθέτησε δὲ Πρωθιερέα τὸν Αἰδεσιμ. π. Πρόδρομο Κανουμπέτσι. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος εἶχε συζήτησι μὲ τοὺς Κληρικοὺς περὶ τοῦ πιθανοῦ τρόπου ἐπιλύσεως τῶν ἀμέσων προβλημάτων ἐπιβιώσεώς των, ἐφ ὅσον ἡ πτωχεία καὶ οἱ ποικίλες δυσχέρειες καὶ ἀνάγκες τῆς περιοχῆς εἶναι μᾶλλον ἀπίστευτες γιὰ τοὺς Εὐρωπαίους. Αλλο πρόβλημα, τὸ ὁποῖο συνεζητήθη, ἀφοροῦσε στὴν ἐξεύρεσι πιθανοῦ τρόπου ἀγορᾶς οἰκοπέδου, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ὑπάρχει Ναὸς τοῦ Αγίου Χαραλάμπους ὁ Ναὸς ἔχει καταρρεύσει, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐπισκευασθῆ πρέπει πρῶτα νὰ ἀγορασθῆ τὸ οἰκόπεδο. Τὸ Σάββατο, 13/ , στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Προφήτου Ηλιού, στὸ χωριὸ Μικαλάγι, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε τὸν Διάκονο Αμβρόσιο Καμπέγια εἰς Πρεσβύτερο καὶ τὸν Συμεὼν Λουπέπι, 54 ἐτῶν, ἔγγαμο, μὲ ἕξι τέκνα, εἰς Διάκονο

9 Τὴν Κυριακή, 14/ , ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη στὸν προσωρινὸ Ναὸ τῶν Αγίων Αποστόλων σὲ σχολεῖο στὴν Κανάγκα. Παρέστησαν ὅλοι οἱ Κληρικοί μας τῆς περιοχῆς, περὶ τοὺς 500 τουλάχιστον Ορθοδόξους πιστοὺς καὶ ἔψαλε ὡραῖα Χορωδία ἰθαγενῶν. Ο Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε τὸν Διάκονο Νεκτάριο Τσιότο εἰς Πρεσβύτερο καὶ τὸν Ιωάννη Ντάμπουε, 39 ἐτῶν, ἔγγαμο, μὲ πέντε τέκνα, εἰς Διάκονο, ἐχειροθέτησε δὲ Αρχιμανδρίτη τὸν Ιερομ. π. Μᾶρκο Αγιοκυπριανίτη. Τὸ ἀπόγευμα, πραγματοποιήθηκε συνάντησις τοῦ Επισκόπου μὲ ἰδιοκτῆτες γῆς τῆς περιοχῆς. Τὴν Δευτέρα, 15/ , στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν προσωρινὸ Ιερὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στὴν ἀνεγειρομένη Ιερὰ Μονὴ στὴν περιοχὴ τῆς Κανάγκα, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε τὸν Διάκονο Συμεὼν Λουπέπι εἰς Πρεσβύτερο καὶ τὸν Παῦλο Μπαλεγιαβαλέλου, 50 ἐτῶν, ἔγγαμο, μὲ τρία τέκνα, εἰς Διάκονο. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε Σύναξις μὲ τοὺς Κληρικούς. Τὴν Τρίτη, 16/ , ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη καὶ πάλι στὸν προσωρινὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε τὸν Διάκονο Βιτάλιο Σόμι εἰς Πρεσβύτερο καὶ τὸν Μαρτῖνο Καγιάκο, 46 ἐτῶν, ἔγγαμο, μὲ ἑπτὰ τέκνα, εἰς Διάκονο. Καὶ πάλι μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε Σύναξις μὲ τοὺς Κληρικούς. Τὴν Τετάρτη, 17/ , ὁ Επίσκοπος κ. Αμβρόσιος μὲ τὸν Αρχιμ. π. Μᾶρκο μετέβησαν μὲ ἑλικόπτερο τῶν Ηνωμένων Εθνῶν στὸ Μπουτζιμάγι τοῦ Ανατολικοῦ Κασάϊ, ὅπου ἔτυχαν θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ τοὺς Κληρικούς μας τῆς περιοχῆς καὶ ἀρκετοὺς πιστοὺς στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Αντωνίου, ὅπου ἐφημερεύει ὁ Αρχιερατικὸς Επίτροπος τῆς περιοχῆς αὐτῆς Αἰδεσιμ. π. Αντώνιος Μουτόμπου. Τὸ πρωτόγονο ὅμως ὁδικὸ δίκτυο τῆς περιοχῆς ἦταν αἰτία ἀνυπερβλήτων δυσκολιῶν καὶ ταλαιπωριῶν!... ὑ

10 ὑ Τὴν Πέμπτη, 18/ , ἡ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ἐτελέσθη στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Αντωνίου μὲ κάποια καθυστέρησι, ὀφειλομένη σὲ προβλήματα τοῦ αὐτοκινήτου στὸν δρόμο. Ο Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροτόνησε τὸν Διάκονο Εμμανουὴλ Καζάντα Πρεσβύτερο καὶ τὸν Ιωάννη Καγιέμπα, 38 ἐτῶν, ἔγγαμο, μὲ ἑπτὰ τέκνα, Διάκονο. Τὴν Παρασκευή, 19.7/ , στὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Βασιλείου στὸ Μπουτζιμάγι, ὅπου ἔψαλε πολὺ ὡραῖα Χορωδία ἰθαγενῶν, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐχειροθέτησε Αναγνῶστες καὶ Υποδιακόνους καὶ ἐχειροτόνησε τὸν Διάκονο Ιωάννη Καγιέμπα εἰς Πρεσβύτερο καὶ τὸν Κύριλλο Ντάμπουε, 40 ἐτῶν, νυμφευθέντα προσφάτως, εἰς Διάκονο. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ἐπίσκεψις στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Αμβροσίου στὸ χωριὸ Μπόγια, 40 χιλιόμετρα ἀπὸ τὸ Μπουτζιμάγι, μὲ καλὴ ὑποδοχὴ ἀρκετῶν πιστῶν, ἀλλὰ μὲ ὑπερβολικὴ ταλαιπωρία ἐξ αἰτίας τῆς ἀθλίας καταστάσεως τοῦ ὁδικοῦ δικτύου, ὡς καὶ ποικίλων ἄλλων δυσκολιῶν. Τὸ Σάββατο, 20.7/ , πραγματοποιήθηκε Σύναξις μὲ Κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς στὸ Μπουτζιμάγι, τὴν δὲ Κυριακή, 21.7/ , ἔγινε μία ὄντως περιπετειώδης ἀεροπορικὴ ἐπιστροφὴ στὴν πρωτεύουσα Κινσάσα... Τὴν ἑπομένη, Δευτέρα 22.7/ , ἔλαβαν χώρα κυρίως συζητήσεις μὲ Κληρικοὺς ἐπὶ διοικητικῶν θεμάτων, ἀφορώντων στὴν καλύτερη νομικὴ ὀργάνωσι καὶ κάλυψι τῆς Ιεραποστολῆς. Τὴν Τρίτη, 23.7/ , κατόπιν ἀρκετῆς πεζοπορίας στὴν ἄμμο, τὴν ὁποίαν δὲν ἠδύνατο νὰ προσπελάση αὐτοκίνητο, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐτέλεσε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν ὑποτυπώδη Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Νεκταρίου στὴν Μπίμπα τοῦ Κινκόλε, ἔξω ἀπὸ τὴν Κινσάσα, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος καὶ ἄλλοι Κληρικοί. Μετὰ τὸ πέρας αὐτῆς, ὁ Θεοφιλέστατος ἐτέλεσε τὴν Βάπτισι τῆς θυγατρὸς τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Σχολείου τῆς

11 Ιεραποστολῆς μας τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης, στὴν ὁποίαν παρέστη ὡς Ανάδοχος μία πιστὴ ἐξ Αὐστραλίας, ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ἡ ὁποία συμπαρίσταται θυσιαστικὰ στὶς ἀνάγκες τῆς Ιεραποστολῆς. Τὴν Τετάρτη, 24.7/ , ἔγινε ἐπίσκεψις σὲ Ιεραποστολικὴ Κοινότητα, στὴν προοπτικὴ ἀγορᾶς οἰκοπέδου γιὰ ἀνέγερσι Ναοῦ, τὴν δὲ Πέμπτη, 25.7/ , πραγματοποιήθηκε ἑτέρα Σύναξις μὲ Κληρικούς, καθὼς καὶ ἐπίσκεψις στὸ Σχολεῖο τῆς Ιεραποστολῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης, στὸ ὁποῖο, κατόπιν φροντίδος τῆς ἐξ Αὐστραλίας πιστῆς, ἀνεγείρεται Ναὸς τῶν Αγίων μας. Τὸν Θεοφιλ. Επίσκοπο ὑποδέχθηκαν διδάσκαλοι καὶ ἀρκετοὶ μαθηταί, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι ἔλλειπαν λόγῳ διακοπῶν θέρους, ἀντηλλάγησαν δὲ προσφωνήσεις κατὰ τὴν διάρκεια σεμνῆς ἐκδηλώσεως, ἡ ὁποία ὠργανώθηκε ἐπὶ τῇ ἐπισκέψει. Τὴν Παρασκευή, 26.7/ , κατόπιν μιᾶς ὄντως περιπετειώδους διελεύσεως τοῦ ποταμοῦ Κονγκό, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος μαζὶ καὶ μὲ Ιερεῖς, πέρασε στὸ Κονγκὸ-Μπραζαβὶλ καὶ ἔγινε δεκτὸς στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ὁ ὁποῖος ἤδη βαμμένος καὶ περιποιημένος παρεῖχε καλυτέρα εἰκόνα ἀπὸ τὸ παρελθόν. Εκεῖ ἔγινε πνευματικὴ συζήτησις μὲ τοὺς Κληρικοὺς (π. Εμμανουήλ, π. Γεώργιο) καὶ πιστοὺς τῆς Ιεραποστολῆς καὶ ἐξετάσθηκαν οἱ ἐλπιδοφόρες προοπτικὲς ἀνεγέρσεως Γραφείου, Ξενῶνος καὶ Ιατρείου. Τὸ Σάββατο, 27.7/ , τελέσθηκαν οἱ Βαπτίσεις 12 Κατηχουμένων, 8 ἐνηλίκων καὶ 4 παιδιῶν, σὲ ποταμό. Τὴν Κυριακή, 28.7/ , ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐτέλεσε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Γεωργίου, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐχειροτόνησε τὸν τοπικὸ Διάκονο Λουκᾶ Μπουεκέσσα εἰς Πρεσβύτερο. Τὴν Δευτέρα, 29.7/ , κατόπιν καὶ πάλι μιᾶς περιπετειώδους διελεύσεως τοῦ ποταμοῦ Κονγκό, ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης μετὰ τῶν συνοδῶν του ἐπέστρεψε στὴν Κινσάσα τῆς Δημοκρατίας τοῦ Κονγκό, ἀπὸ ὅπου ἀφίχθη, σὺν Θεῷ, μὲ ἀσφάλεια ἀεροπορικῶς στὴν Ελλάδα τὴν Τετάρτη, 31.7/ Επὶ τρεῖς περίπου ἑβδομάδες, ὑπῆρξε ἕνας μαραθώνιος πνευματικῆς καὶ ὑλικῆς προσφορᾶς, μὲ πολὺ μεγάλα ἔξοδα καὶ ἀπίστευτες ταλαιπωρίες, στὸν χῶρο τῆς ἐξωτερικῆς Ιεραποστολῆς. Χειροτονήθηκαν, σὺν τοῖς ἄλλοις, 8 νέοι Πρεσβύτεροι καὶ 4 Διάκονοι καὶ τὸ σύνολο τῶν Κληρικῶν μας στὴν Κεντρικὴ Αφρικὴ ἀνέρχεται πλέον στοὺς 26 Ιερεῖς καὶ 6 Διακόνους, προκειμένου νὰ ἀνταποκριθοῦν σὲ τεράστιες ποιμαντικὲς ἀνάγκες πολλῶν χιλιάδων ἰθαγενῶν Ορθοδόξων. Εἴθε ὁ Κύριος νὰ εὐλογήση πλούσια τὴν Αμπελο τῆς Γνησίας Ορθοδοξίας στὴν μαύρη Ηπειρο!... ρ

12 ξ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (19 Ι ) Απὸ τὸ Πνευματικὸ Πορτραῖτο τοῦ Αγίου Ιωάννου τῆς Κροστάνδης* Αφιέρωμα γιὰ τὴν συμπλήρωσι 100 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Κοιμήσεώς του ( ) Στὸν Ναὸ γιὰ τὴν τέλεσι τῆς Θείας Λειτουργίας Ο π. ΙΩΑΝΝΗΣ στὴν πραγματικότητα δὲν πῆγε περπατώντας στὸ Ναό. Μεταφέρθηκε ἐκεῖ πάνω στὰ χέρια τῶν πιστῶν ποὺ σὰν κύματα μιὰ τὸν σήκωναν καὶ μιὰ τὸν κατέβαζαν, τὸν ξανασήκωναν, τὸν ἔσπρωχναν. Τὸν στρίμωχναν, τὸν ἔσερναν, τὰ χέρια καὶ τὰ ράσα του πιάνονταν ἐδῶ κι ἐκεῖ. Καὶ κεῖνος; Η ματιά του ἦταν γεμάτη μὲ τόση ἀγάπη, τὸ γλυκό του χαμόγελο μαρτυροῦσε τόση πατρικὴ στοργή! Μετὰ ἀπὸ πολλά, κατόρθωσε νὰ μπεῖ στὸ Ιερό... Διάβαζε... Μὰ αὐτὸ δὲν ἦταν διάβασμα. Ηταν σὰ ν ἀκούγαμε μιὰ συζήτηση τῆς ψυχῆς του, σὰ νά ταν πρόσωπο μὲ πρόσωπο μὲ τὴν Υπεραγία Θεοτόκο. Απὸ τὴν ἄρθρωσή του κι ἀπὸ τὶς νευρικὲς κινήσεις του μποροῦσε νὰ καταλάβει κανεὶς πόσο ἐμβάθυνε στὰ κείμενα. Ολη του ἡ ὕπαρξη ἔδειχνε νά ταν ἀπορροφημένη σ αὐτὴ τὴ συζήτηση τῆς ψυχῆς του μὲ τὴν Υπεραγία Θεοτόκο... Ο Ορθρος τέλειωσε. Η Προσκομιδὴ ἔγινε. Ο π. Ιωάννης ἔχει βάλει τὰ ἱερατικά του καὶ πλησιάζει στὴν ἁγία Τράπεζα. Μὰ τί εἶν αὐτό; Δὲ μοιάζει μὲ ὅραμα -ἕνα γλυκύτατο καὶ φοβερὸ ἱερὸ ὅραμα; Μπροστὰ στὴν ἁγία Τράπεζα εἶναι γονατισμένος ὁ π. Ιωάννης. Τὸ κεφάλι του εἶναι ἀκουμπισμένο στὰ χέρια του ποὺ εἶναι σταυρωμένα. Προσεύχεται προσεύχεται πολλὴ ὥρα ἀλλὰ ὄχι σὰν κι ἐμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς. Τὸ πρόσωπό του γίνεται ὠχρό, σὰ νὰ φωτίζεται ἀπὸ κάποιο μυστηριῶδες φῶς. Στὸ πρόσωπό του διακρίνεις τὴν ἀγωνία τῆς ψυχῆς του, σὰ νὰ ὑποφέρει ἀπὸ κάτι ἀναπόφευκτο καὶ φοβερὸ ποὺ τοῦ ἐπιτίθεται ἄγρια. Ολοι ἐμεῖς ποὺ τὸν βλέπαμε ἔτσι τρέμαμε καὶ βρέχαμε τὸ πρόσωπό μας μὲ δάκρυα ἀγωνίας. Δὲν ὑπάρχουν λόγια νὰ περιγράψουν αὐτὰ ποὺ εἴδαμε. Μόνο ἡ ψυχή μας ἔνιωθε. Παρακολουθούσαμε μιὰ μεγάλη καὶ δυνατὴ προσευχή, ἱκανὴ νὰ μετακινήσει ἀκόμη καὶ ὄρη. Η Θεία Λειτουργία ἄρχισε... Ο π. Ιωάννης ἦταν συνεπαρμένος ὅλος στὴν προσευχή, τελοῦσε τὴ Λειτουργία μὲ κλειστὰ μάτια. Οἱ ἐκφωνήσεις του, κάθε του λόγος γενικά, ἦταν μιὰ συνομιλία μὲ τὸ Θεό, «ἐνώπιος ἐνωπίῳ». Ας ἀπομονώσουμε ὅμως ἕνα ἰδιαίτερο γεγονός. Μετὰ τὴν Εἴσοδο ὁ π. Ιωάννης στράφηκε πρὸς τοὺς πιστοὺς καὶ τοὺς παρακάλεσε νὰ προσευχηθοῦν ὅλοι μαζὶ γιὰ τὸν εὐγενὴ Βασίλειο ποὺ ἦταν ἄρρωστος κι ὁ ἴδιος διάβασε μιὰν εὐχὴ μὲ μιὰ φωνὴ ποὺ παλλόταν ἀπὸ συγκίνησι. Δὲν ἔχουμε ξανακούσει ἤ διαβάσει πουθενὰ τὴν εὐχὴ αὐτή. Ηταν καρπὸς τῆς δύναμης τῆς προσευχῆς τοῦ π. Ιωάννου. Πόση πίστη στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, πόση ἐλπίδα -ἀκλόνητη ἐλπίδα- καὶ πόσο μεγάλη ἀγάπη καὶ συμπάθεια γιὰ τοὺς πάσχοντες καὶ τοὺς ἀρρώστους εἶχε μέσα της ἡ εὐχὴ αὐτή. Δὲν ἦταν προϊὸν ἐγκεφαλικό, δὲν γράφτηκε μὲ τὴν πέννα στὰ χέρια, ἀλλὰ μὲ ψυχὴ καὶ καρδιά

13 Απὸ τὸ Πνευματικὸ Ημερολόγιο τοῦ Αγίου Ιωάννου * Σ εὐχαριστῶ, χαρά μου, Κύριε τῆς Δόξης, ποὺ μὲ τὴ Σάρκωσή Σου ἀπὸ τὰ καθαρώτατα σπλάγχνα τῆς Αειπαρθένου Μαρίας, προσέλαβες τὴν εἰκόνα μου καὶ τὴν τίμησες, τὴν ἀνέστησες, τὴ θέωσες. Σ εὐχαριστῶ ποὺ μὲ ὕψωσες ἀπὸ τὴ φθορὰ στὴν ἀφθαρσία. Ποὺ ξέπλυνες τὶς ἀνομίες μου, μὲ ἔγιανες ἀπὸ τὶς ψυχικές μου ἀσθένειες, ποὺ μετέστρεψες τὴ λύπη μου σὲ χαρά, μοῦ ἐνέπνευσες τὴ μετάνοια, μὲ ἀξίωσες ν ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὸ ζόφο τῶν παθῶν καὶ νὰ βρεθῶ μέσα στὸ φῶς Σου. Σ εὐχαριστῶ ποὺ μὲ ἔβγαλες ἀπὸ τὴν ταραχὴ καὶ μοῦ χάρισες τὴν εἰρήνη, ποὺ μὲ ἔβγαλες ἀπὸ τὴ δειλία καὶ μοῦ ἔδωσες ἀνδρεῖο φρόνημα. Δόξα, Κύριε, στὸ ἔλεός Σου! * Η Θεία Λειτουργία εἶναι πραγματικὰ μιὰ οὐράνια τελεσιουργία στὴ γῆ. Ο ἴδιος ὁ Κύριος, μὲ τρόπο μυστηριακό, ὅσο κρατάει ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι παρών, μένει ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους. Ο ἴδιος εἶναι ἀόρατος τελεσιουργός, «προσφέρων καὶ προσφερόμενος». Δὲν ὑπάρχει στὴ γῆ τίποτε ἁγιότερο, ὑψηλότερο, μεγαλειωδέστερο, ἐπισημότερο καὶ πιὸ ζωοποιὸ ἀπὸ τὴ Θεία Λειτουργία. Κατὰ τὸ ἰδιαίτερο αὐτὸ χρονικὸ διάστημα ὁ Ναὸς γίνεται ἐπίγειος οὐρανός. Οἱ λειτουργοὶ ἐκπροσωποῦν τὸ Χριστό, τοὺς Αγγέλους, τὰ Χερουβίμ, τὰ Σεραφὶμ καὶ τοὺς Αποστόλους. * Μὲ τί φροντίδα, μὲ τί καθαρότητα ψυχῆς καὶ μὲ τί μεταρσίωση πρέπει νὰ συμμετέχουμε στὴ Θεία Λειτουργία! Ετσι θὰ εἴμαστε ἄξιοι τοῦ νυμφῶνος καὶ δὲ θ ἀποβληθοῦμε ἀπ αὐτόν. Αλίμονο, ὅμως. Υπάρχουν Χριστιανοὶ ποὺ δὲ μετέχουν στὴ Θεία Λειτουργία μὲ τέτοια προετοιμασία. Οἱ λογισμοί τους δὲ μεταρσιώνονται, ἡ καρδιά τους δὲν εἶναι συντετριμμένη. Στέκονται στὴν Εκκλησία χωρὶς νά χουν συναίσθηση τοῦ τόπου καὶ τῆς ὥρας, ἀπρόσεχτοι, χωρὶς καμιὰ συγκέντρωση τοῦ νοῦ, χωρὶς νὰ ἔχουν προετοιμαστεῖ ἀπὸ τὸ σπίτι τους μὲ προσευχὴ καὶ νηστεία. * Η Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ προσφορὰ τοῦ οὐρανοῦ πρὸς τὴ γῆ. Εἶναι τὸ μεγάλο θαῦμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἡ ἱερουργία τῆς αἰώνιας σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπινου γένους, ὁ θρίαμβος τῆς θείας εὐσπλαγχνίας ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ διαβόλου... Δὲν ὑπάρχει τίποτε πιὸ ἅγιο, πιὸ ὑψηλό, πιὸ ζωογόνο ἀπὸ τὴ Θεία Λειτουργία. Εἶναι θριαμβευτικὴ γιορτή. Εἶναι παντοδύναμη προσευχὴ γιὰ τὴ σωτηρία ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ κάθε μέλους τῆς Εκκλησίας χωριστά. Εἶναι ἡ στέψη τοῦ Αρνίου, ὁ Γάμος τοῦ Υἱοῦ τοῦ Βασιλέως μὲ τὴ νύμφη ψυχή. * Τί γλυκύτητα καὶ γαλήνη ἁπλώνεται ξαφνικὰ στὴν ταραγμένη ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα μετὰ τὴ μετάληψη τῶν θείων Μυστηρίων! Η ροὴ τῶν ἁμαρτωλῶν λογισμῶν καὶ οἱ κινήσεις τῶν παθῶν αὐτόματα σταματοῦν... Τὸ ἄχραντο Σῶμα καὶ τὸ τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου ἀποτελοῦν πηγὴ πάμπλουτη συμφιλίωσης τοῦ Θεοῦ μὲ τὸν ἄνθρωπο. Εἶναι τὰ μέσα τῆς κάθαρσης, τοῦ ἁγιασμοῦ, τῆς ἀνακαίνισης, τῆς θέωσης. * Ω, Θεία Λειτουργία, ὑπέροχη ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καὶ ἀνέκφραστο θαῦμα θαυμάτων! Αραγε τρώγουν τὸ Σῶμα καὶ πίνουν τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου οἱ «πάντες», ὅπως Αὐτὸς ἐπιθυμεῖ; Τί κρῖμα! Υπάρχουν Ορθόδοξοι Ναοὶ ὅπου γίνεται Θεία Λειτουργία καὶ οἱ πιστοὶ δὲν κοινωνοῦν!... (*) Πέτρου Μπότση, Πνευματικὸ Πορτραῖτο τοῦ Αγίου Ιωάννη τῆς Κροστάνδης, σελ , 160, 161, 162, 163, Αθήνα

14 Προσκύνημα στὴν Ορθόδοξη Ρουμανία Ο ἑορτασμὸς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ τοῦ Αγίου Πατριάρχου Νήφωνος Ανανέωσις καὶ ἐμβάθυνσις τῆς Ενότητος καὶ Αδελφοσύνης τῶν Ελλήνων καὶ Ρουμάνων Ορθοδόξων Αντι-οικουμενιστῶν ΩΣ μεγάλη εὐλογία τοῦ Θεοῦ δύναται νὰ χαρακτηρισθῆ ἀνεπιφύλακτα τὸ Προσκύνημα ὁμάδος πιστῶν τῆς Εκκλησιαστικῆς μας Δικαιοδοσίας στὴν Αδελφὴ Εκκλησία τῆς Ρουμανίας, γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος καὶ τῆς ἐπετείου τῶν 500 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Αγίου Πατριάρχου Νήφωνος, ὁ ὁποῖος διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Δακίας καὶ Βλαχίας στὰ τέλη τοῦ ΙΕ αἰ. Κατόπιν Συνοδικῆς Αποφάσεως, τὸν ἀσθενοῦντα Σεβασμ. Μητροπολίτη μας κ. Κυπριανὸ ἀντιπροσώπευσαν οἱ Θεοφιλ. Επίσκοποι Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος, Μεθώνης κ. Αμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἐνῶ συμμετεῖχαν ὁ Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Γρηγόριος Αγιοκυπριανίτης ἐκ Πύργου Ηλείας, ὁ Ιεροδιάκονος Παχώμιος Αγιοκυπριανίτης, ἡ Γερόντισσα Ταξιαρχία Μοναχὴ Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Αγγέλων Αφιδνῶν μὲ δύο Αδελφὲς τῆς Μονῆς, δύο Μοναχὲς ἐκ τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίας Παρασκευῆς Αχαρνῶν, μία Μοναχὴ τοῦ Ιεροῦ Ησυχαστηρίου Παναγίας Οδηγητρίας Αχαρνῶν, ἐπίσης δὲ καὶ 35 περίπου λαϊκοὶ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές, κυρίως ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ Λεκανοπεδίου τῆς Αττικῆς. Υπεύθυνος τοῦ Προσκυνήματος, ἀπὸ πλευρᾶς Ταξιδιωτικοῦ Γραφείου, ἦταν ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς κ. Ανδρέας Καλλιακμάνης μετὰ τῆς συζύγου του. * * * Τὸ πρωΐ τῆς Δευτέρας, 5/ , ἔγινε ἀεροπορικὴ ἄφιξις στὸ Βουκουρέστι καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ λεωφορεῖο ξεκίνησε ἄνοδος πρὸς τὴν Σουτσάβα τῆς Βορείου Ρουμανίας (Μολδαβία- Μπουκοβίνα). Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ταξιδίου, ἔγινε στάσις στὴν πόλι Αντζούντ, ὅπου στὸν Ιερὸ Ναὸ τῶν Αγίων Αρχαγγέλων τοῦ Πατρίου Ημερολογίου, Μετοχίου τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίας Τριάδος Κούκοβα, παρετέθη πλούσια τράπεζα ἀγάπης στοὺς ἐξ Ελλάδος προσκυνητάς. Αργὰ τὸ ἀπόγευμα, ἡ ἀποστολὴ ἀφίχθη στὴν Σουτσάβα καὶ κατέλυσε σὲ ξενοδοχεῖο ἐντὸς τῆς πόλεως. α. Τὸ πρωΐ τῆς Τρίτης, 6/19 Αὐγούστου, ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, οἱ ἐξ

15 Ελλάδος προσκυνηταὶ κατευθύνθησαν ὁδικῶς στὴν πανηγυρίζουσα Μητροπολιτικὴ Ανδρώα Ιερὰ Μονὴ τῆς Μεταμορφώσεως, ἕδρα τῆς Αδελφῆς Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου ἐν Ρουμανίᾳ. Στὴν ὑπαίθρια πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν προσευχητικὰ χιλιάδες εὐλαβῶν πιστῶν καὶ δεκάδες Ιερέων καὶ Διακόνων, προεξῆρχε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου, συλλειτούργησαν δὲ ἐννέα ἀκόμη Ρουμᾶνοι Αρχιερεῖς (Νεὰμτς κ. Δημοσθένης, Μπακάου κ. Γεννάδιος, Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος, Μπρασὼβ κ. Θεοδόσιος, Μποτοσάνι κ. Ιωσήφ, Ιλφὼβ κ. Φλαβιανός, Ιασίου κ. Γλυκέριος, Γαλατσίου κ. Διονύσιος καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλόγιος, τοῦ Επισκόπου Πλοεστίου κ. Αντωνίου ἀπουσιάζοντος, λόγῳ μεταβάσεως σὲ Προσκύνημα στοὺς Αγίους Τόπους), ἐπίσης ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος ἀπὸ τὴν Βουλγαρία, ὡς καὶ ὁ Σεβασμ. Επίσκοπος Οττάβας καὶ Βορείου Αμερικῆς κ. Ανδρόνικος, τῆς Προσωρινῆς Υπερτάτης Εκκλησιατικῆς Διοικήσεως τῆς Ρωσικῆς Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, ὑπὸ τὸν Σεβασμ. Επίσκοπο Ταυρίδος καὶ Οδησσοῦ κ. Αγαθάγγελο. Οἱ ἐξ Ελλάδος τρεῖς Αρχιερεῖς κ.κ. Κυπριανός, Αμβρόσιος καὶ Κλήμης συμμετεῖχαν ἀσμένως στὸν Διορθόδοξο αὐτὸν Εορτασμό, ὁ ὁποῖος ἀποτελοῦσε ἁπτὴ ἀπόδειξι ἑνότητος τῶν ὅπου γῆς Ορθοδόξων Αντι-οικουμενιστῶν. Ιδιαιτέρα ἐντύπωσι προεξένησε εἰς ἅπαντας ἡ ἐξαιρετικὴ ψαλμωδία τῆς εἰκοσαμελοῦς Βυζαντινῆς Χορωδίας νέων, μελῶν τῆς Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Ρουμανίας, ἡ ὁποία ἀπέδωσε μελωδικώτατα καὶ πανηγυρικώτατα τοὺς ἑορτίους ὕμνους. Παρέστησαν ἐπίσης τιμητικὰ ἕνας Βουλευτὴς τῆς πόλεως Σουτσάβας καὶ ὁ Δήμαρχος τῆς πλησιοχώρου πόλεως Ράσκας. Μετὰ τὴν Απόλυσι τῆς πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, στὴν ὁποίαν ἔλαβαν μέρος 15 συνολικὰ Αρχιερεῖς, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος ἐξεφώνησε ἑόρτια Ομιλία καὶ ἐν συνεχείᾳ ἀνεγνώσθη σὲ ρουμανικὴ μετάφρασι ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Μεθώνης Εόρτιο Μήνυμα τοῦ Θεοφιλ. Αναπληρωτοῦ Προέδρου κ. Κυπριανοῦ, μὲ τίτλο: «Η Θεία Μεταμόρφωσις καὶ ὁ Ορθόδοξος Ησυχασμός», τὸ ὁποῖο παρατίθεται ἐν συνεχείᾳ, ἐχαιρέτισαν δὲ ἐπίσης διὰ συντόμων προσλαλιῶν ὁ Σεβασμ. Τριάδιτσα κ. Φώτιος ἐκ Βουλγαρίας καὶ ὁ Ρῶσος Επίσκοπος κ. Ανδρόνικος ἐξ Αμερικῆς. Κατόπιν, ἐτελέσθη Λιτανεία πέριξ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, προπορευομένου τοῦ ὑ

16 ὑ Ιεροῦ Λειψάνου τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Αγίου Γλυκερίου ( 1985), τὸ ὁποῖο ἐβάσταζαν Ιερεῖς καὶ εὐωδίαζε τὴν ἀτμόσφαιρα, τῶν εὐλαβῶν Ρουμάνων πιστῶν κυριολεκτικῶς συνωθουμένων, προκειμένου νὰ λάβουν τὴν εὐχὴ καὶ εὐλογία τῶν Σεβασμιωτάτων καὶ Θεοφιλεστάτων Αρχιερέων. Στὴν Εόρτιο Τράπεζα, ἡ ὁποία ἀκολούθησε, ἀντηλλάγησαν πνευματικὰ μηνύματα, πλήρη ἀγάπης, σοφίας πνευματικῆς καὶ ἀδελφοσύνης, μεταξὺ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Βλασίου καὶ τοῦ Θεοφιλ. Ωρεῶν κ. Κυπριανοῦ, εἰς ἔνδειξιν δὲ ἐκτιμήσεως, σεβασμοῦ καὶ ἑνότητος ὁ Θεοφιλ. Ωρεῶν προσέφερε μία ὡραία Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας στὸν Σεβασμ. κ. Βλάσιο. Επίσης, θερμοὺς χαιρετισμοὺς σεβασμοῦ καὶ συμπαραστάσεως ἀπηύθυναν ἐκ τῶν παρακαθημένων ὁ Βουλευτὴς Σουτσάβας καὶ ὁ Δήμαρχος Ράσκας, ὁ δὲ Βυζαντινὸς Χορὸς τῶν Ιεροψαλτῶν ἀπέδωσε μὲ θέρμη καὶ ἐνθουσιασμὸ παραδοσιακὰ καὶ πατριωτικὰ ἄσματα τῆς Ρουμανίας καὶ ἔκλεισε μὲ μία ἐντυπωσιακὴ ἑρμηνεία τοῦ Αξιόν ἐστιν, στὰ ἑλληνικά, τοῦ δυσκόλου ὄντως μαθήματος τοῦ Μιχαὴλ Χατζηαθανασίου εἰς ἦχον πλ. α - φρύγιον (ἐκ τοῦ Ζω), μάλιστα ἀπὸ στήθους, ἄνευ μουσικοῦ κειμένου, καταπλήξας κυριολεκτικῶς ἅπαντας!... Μετὰ τὴν Τράπεζα, οἱ Ελληνες πιστοὶ εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ προσκυνήσουν τὸ Ιερὸ Λείψανο τοῦ Αγίου Ιεράρχου Γλυκερίου τοῦ Ομολογητοῦ στὸν Ναό, νὰ προσκυνήσουν ἐπίσης τὰ ἱερὰ Αμφιά του στὸ μικρὸ ἀσκητικὸ καὶ ἐξαγιασμένο κελλάκι του παραπλεύρως τοῦ Ναοῦ, καὶ νὰ ξεναγηθοῦν σὲ χώρους τῆς ἱστορικῆς καὶ μαρτυρικῆς αὐτῆς Μονῆς (τάφοι Αρχιερέων καὶ Πατέρων, γραφεῖον Μητροπολίτου, νέος ἀνεγειρόμενος Ναὸς ἐκτὸς τοῦ μοναστηριακοῦ περιβόλου κλπ.). Κατὰ τὴν ἐπιστροφὴ πρὸς Σουτσάβα, ἡ ἑλληνικὴ ἀποστολὴ ἐστάθμευσε στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῶν Αγίων Μυροφόρων Γυναικῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου στὴν περιοχὴ Μπούντα, πλησίον τῆς Σλατιοάρας, ὅπου καὶ ἔγινε δεκτὴ μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη. Η Μονή, τῆς ὁποίας προΐσταται ἡ Γερόντισσα Αμφιλοχία Μοναχή, ἀριθμεῖ 30 περίπου Μοναχές. Κατόπιν, ἔγινε διέλευσις ἀπὸ τὸν μεγάλο νεόδμητο Ιερὸ Ναὸ τῶν Αγίων Κωνσταντίνου καὶ Ελένης τοῦ Πατρίου Ημερολογίου στὴν πόλι Φελτισένι, τέλος δὲ προσκύνησις τοῦ ἀφθάρτου Ιεροῦ Σκηνώματος τοῦ Αγίου Ιωάννου τοῦ Νέου τοῦ Τραπεζουντίου, τῆς ἀπαρχῆς τῶν Νεομαρτύρων τῆς ἁγίας Πίστεώς μας ( 1330), τὸ ὁποῖον φυλάσσεται σὲ ἱστορικὸ μοναστηριακὸ Ναὸ στὴν Σουτσάβα, τῆς ὁποίας καὶ θεωρεῖται Πολιοῦχος καὶ Προστάτης

17 β. Τὴν Τετάρτη, 7/20 Αὐγούστου, ἔγινε ἐπίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς τοῦ Πατρίου Ημερολογίου στὴν περιοχὴ Μπρατιτσέλ, ὅπου διαμένει ὡς Πνευματικὸς ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος κ. Δημοσθένης. Στὸν Ναὸ τῆς Μονῆς ἀντηλλάγησαν χαιρετισμοὶ καὶ ἀπευθύνθησαν πνευματικὲς νουθεσίες, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Επισκόπου κ. Δημοσθένους, ἀπὸ τοὺς Θεοφιλ. Ωρεῶν καὶ Γαρδικίου καὶ ἀπὸ τὸν Ρῶσο Επίσκοπο κ. Ανδρόνικο. Επειτα, ἔγινε ξενάγησις στὸν νέο μεγάλο ἀνεγειρόμενο Ναὸ τῆς Ιερᾶς Μονῆς πρὸς τιμὴν τοῦ Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου. Στὴν πλούσια τράπεζα ἀγάπης, τὴν ὁποίαν παρέθεσε ἡ φιλόξενος Αδελφότης τῆς Μονῆς, παρεκάθησαν ἐκ τῶν Ρουμάνων καὶ ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος καὶ ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος κ. Διονύσιος. Εν συνεχείᾳ, ἐπραγματοποιήθησαν ἐπισκέψεις στὶς θαυμάσιες ἱστορικὲς Μονὲς (ΙΕ αἰ.) τῆς Μπουκοβίνας: Χουμόρ, Βορονὲτς (ὅπου καὶ ὁ τάφος τοῦ τοπικοῦ Οσίου Δανιὴλ τοῦ Ησυχαστοῦ) καὶ Μολδοβίτσα, οἱ ὁποῖες παρουσιάζουν τὸ ἐντυπωσιακὸ φαινόμενο τῆς ἐξωτερικῆς ἁγιογραφήσεως τῶν Ναῶν τους. γ. Τὴν Πέμπτη, 8/21 Αὐγούστου, ἔγινε ἐπίσκεψις στὴν ἀνεγειρομένη Ανδρώα Ιερὰ Μονὴ τοῦ Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνᾶ τοῦ Αἰγυπτίου τοῦ Πατρίου Ημερολογίου στὸ Ροσιόρι, σὲ ἕναν πανοραμικὸ λόφο πλησίον τῆς Κοινότητος Φορέστι τοῦ νομοῦ Σουτσάβας. Οἱ ἐξ Ελλάδος προσκυνηταὶ ἐθαύμασαν τὴν ἐντυπωσιακὴ κτηριακὴ ἀνάπτυξι τῆς Μονῆς καὶ ἐγεύθησαν πλουσίως τῆς φιλοξένου ἀγάπης καὶ διαθέσεως τοῦ ἐξαιρετικὰ δραστηρίου Ηγουμένου Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Βαρνάβα καὶ τῆς μικρᾶς Αδελφότητός του. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε ἐπίσκεψις τῆς ἱστορικῆς Ιερᾶς Ανδρώας Μονῆς τοῦ Νεάμτς, ὅπου οἱ ἐξ Ελλάδος πιστοὶ προσεκύνησαν θαυματουργὲς Εἰκόνες τῆς Παναγίας μας καὶ διαφόρων Αγίων, ὡς καὶ τὸ Ιερὸ Λείψανο ἀγνώστου καὶ μάλιστα προσφάτως (1986) ἀποκαλυφθέντος Οσίου -πιθανῶς τοῦ περιφήμου Στάρετς Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ, καὶ τὴν Κάρα τοῦ μεγίστου ἐν Οσίοις Συμεὼν τοῦ Θαυμαστορείτου, ἐθαύμασαν δὲ τὰ ἐκθέματα τοῦ Μουσείου τῆς Μονῆς καὶ ἐν γένει τοὺς χώρους καὶ τὸ περιβάλλον Αὐτῆς. Εν συνεχείᾳ, ἔγινε ἐπίσκεψις στὴν μεγάλη ἱστορικὴ Γυναικεία Ιερὰ Μονὴ τῆς Αγάπια (350 Μοναχές), ὅπου μία ἑλληνομαθὴς Μοναχὴ ξενάγησε τὴν ἐξ Ελλάδος Αποστολή, ἐν γένει δὲ ἡ Αδελφότης Αὐτῆς ἐπέδειξε στοὺς προσκυνητὰς μία ἐξαιρετικὴ θερμότητα καὶ ἀγάπη. Η εὐλογημένη αὐτὴ ἡμέρα ἔκλεισε μὲ ἐπίσκεψι στὸν νεόδμητο Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Προφήτου Ηλιοὺ τοῦ Πατρίου Ημερολογίου στὴν πόλι Μπακάου, ὅπου ἐπεφυλάχθη θερμοτάτη ὑποδοχὴ στοὺς ἐξ Ελλάδος προσκυνητὰς ἀπὸ τὸν Κλῆρο τῆς περιοχῆς καὶ ἀπὸ μεγάλο ἀριθμὸ εὐσεβῶν Ρουμάνων. (Συνέχεια στὴν σελ. 234)

18 Επὶ τῇ Πανηγύρει τῆς Μεταμορφώσεως εἰς Ρουμανίαν Η Θεία Μεταμόρφωσις καὶ ὁ Ορθόδοξος Ησυχασμὸς Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα κύριε Βλάσιε Αγιώτατοι Αρχιερεῖς καὶ Σεβαστοὶ Ποιμένες τῆς ἐν Ρουμανίᾳ Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου Μὲ βαθυτάτη συγκίνησι καὶ ἀνέκφραστη χαρὰ ἐν Πνεύματι Αγίῳ, Σᾶς μεταφέρω τὸν ἄμωμο ἀσπασμὸ τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἑνότητός μας ἐν Χριστῷ ἀπὸ τὴν εὐλογημένη μας Πατρίδα, τὴν ἀποστολοβάδιστη Ελλάδα. Ο πολυσέβαστος καὶ χριστοσφράγιστος Γέροντας, Οδηγὸς καὶ Μητροπολίτης μας, καθὼς καὶ ἅπασα ἡ Ιεραρχία μας τῆς ἐν Ελλάδι Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ἀσπάζεται ἐν ἁγίῳ φιλήματι τὴν Αρχιερωσύνη Σας καὶ διὰ μέσου Υμῶν τὸ εὐσεβέστατο Ιερατεῖο Σας, τοὺς Οσιωτάτους Μοναχοὺς καὶ τὶς Οσιώτατες Μοναχές, ὡς καὶ τὸ εὐλαβέστατο Ποίμνιό Σας. α. Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν! Αξιωθήκαμε νὰ ἀνέλθωμε ἀπὸ τὴν μυροβόλο κοιλάδα τῆς ἁγιοτόκου Πατρίδος μας, εἰς ὄρος ὑψηλόν, στὴν εὐωδιαστὴ Ρουμανία. Καὶ βλέπομε νοερῶς τὸν μεταμορφωμένο Σωτῆρα μας, στὸ θεοδόξαστο αὐτὸ Ορος, νὰ εὑρίσκεται ἐν μέσῳ δύο νέων Προφητῶν τοῦ νέου Λαοῦ τῆς Χάριτος: τὸν Αγιο Νήφωνα τὸν Διονυσιάτη καὶ τὸν Οσιο Παΐσιο Βελιτσκόφσκυ. Ο μὲν πρῶτος, ἔζησε κατὰ τὸν ΙΕ αἰ., διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως τρεῖς φορὲς ( , , 1502) καὶ Μητροπολίτης Οὑγγροβλαχίας ( ), ὁπότε καὶ ἔδρασε ὡς ἄλλος Απόστολος στὴν σημερινὴ Ρουμανία καὶ ἔσωσε κυριολεκτικὰ τὴν Ορθοδοξία στὴν Μολδοβλαχία. Η Κληρονομία του εἶναι Αποστολική, Πατερική, Ησυχαστικὴ καὶ Αντιπαπική, δηλαδὴ εὑρίσκεται πλήρως μέσα στὸ πνεῦμα τῆς γνησίας Ορθοδόξου Παραδόσεως. Τὴν σωτήρια αὐτὴ Κληρονομία ἀνενέωσε ὁ δεύτερος τῶν νέων Προφητῶν, ὁ Οσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ, ὁ ὁποῖος ἔζησε τὸν ΙΗ αἰ., καὶ ἔδρασε ὡς θεοφόρος Στάρετς ἐ- δῶ στὴν Μολδαβία τὰ τελευταῖα τριάντα ἔτη τῆς ζωῆς του ( ). β. Αὐτὲς οἱ δύο κορυφαῖες Μορφὲς τῆς ρουμανικῆς εὐσεβείας, μεταμορφωμένες ἐν τῷ Ακτίστῳ Θαβωρίῳ Φωτί, μᾶς ἐμπνέουν σήμερα, κατὰ τὴν Δεσποτικὴν Εορτὴν τῆς Μεταμορφώσεως. Μᾶς ἐμπνέουν καὶ μᾶς διδάσκουν καὶ μᾶς καθοδηγοῦν καὶ μᾶς προτρέπουν: «Εἰ Πατέρας θέλετε ἡμᾶς καλεῖν, μιμηθεῖτε

19 ἡμῶν τὸν βίον καὶ τὰς πράξεις». Τὰ καυχήματα αὐτὰ τῆς Ρουμανίας, ὁ Αγιος Νήφων καὶ ὁ Στάρετς Παΐσιος, εἶχαν ὡς κέντρο τῆς ζωῆς των τὸν Ορθόδοξο Ησυχασμό, τὸ Φιλοκαλικὸ Ηθος, τὴν κάθαρσι, τὸν φωτισμό, τὴν θέωσι, τὴν Νοερὰ Εργασία, τὴν Καρδιακὴ Προσευχή. Μόνον μέσῳ τοῦ Ορθοδόξου Ησυχασμοῦ καὶ τῆς Εὐχαριστιακῆς Εμπειρίας εἶναι δυνατὸν ὁ ἄνθρωπος νὰ μεταμορφωθῆ ἐν τῷ Ακτίστῳ Φωτὶ τῆς Αγίας Τριάδος καὶ περαιτέρω, νὰ ἐνσαρκώση στὸ κοινωνικό του περιβάλλον τὸ μέγα Μυστήριο τῆς Αγάπης, κατ εἰκόνα τῆς Αγίας Τριάδος. Ταπεινὰ ὑπενθυμίζω, ὅτι ὁ Οσιος Σέργιος τοῦ Ραντονὲζ ( ), ἡ μεγάλη αὐτὴ Μορφὴ τῆς ρωσικῆς εὐσεβείας, ἀφιέρωσε τὸ περίφημο Μοναστήρι του στὴν Αγία Τριάδα, ἀκριβῶς ἐ- πειδὴ ἤθελε οἱ Μοναχοί του νὰ δείχνουν ἀμοιβαία ἀγάπη μεταξύ τους, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει μεταξὺ τῶν τριῶν Θείων Προσώπων ἐν τῇ ἀκτίστῳ πραγματικότητι. Ο Θεὸς δὲν εἶναι ἕνα μόνο Πρόσωπο, τὸ ὁποῖο κατοικεῖ/ὑπάρχει μόνο Του, ἀλλὰ τρία Πρόσωπα, τὰ ὁποῖα συμμετέχουν τὸ ἕνα στὴν ζωὴ τοῦ ἄλλου μὲ τέλεια Αγάπη δηλαδή, ὁ Θεὸς ὑπάρχει ὡς Αγάπη, τ.ἔ. ὡς κοινωνία Προσώπων. Ακριβῶς ἔτσι πρέπει νὰ συμβαίνη καὶ μὲ τὸν ἄνθρωπο: τότε μόνο εἶναι ἕνα αὐθεντικὸ Πρόσωπο, ὅταν ἔχη μεταμορφωθῆ ἐν τῷ Ακτίστῳ Φωτὶ τῆς Μεταμορφώσεως καὶ μοιράζεται τὸ εἶναί του μὲ τοὺς ἄλλους, ἐξερχόμενος ἀπὸ τὰ ἐγωκεντρικά του ὅρια χάριν τῆς ἀγάπης τοῦ ἄλλου καὶ ζῶν ἐν κοινωνίᾳ ἀγάπης μὲ τοὺς ἄλλους. γ. Αὐτὴ ἡ προσωπική μας Μεταμόρφωσις πρακτικὰ σημαίνει νὰ ἐνεργοποι- ήσωμε τὰ Χαρίσματα τοῦ Παρακλήτου, τὰ ὁ- ποῖα ἐσφράγισαν τὸ ἐ- σώτατο εἶναί μας, τὴν Καρδιά μας, ὅταν ἐλάβαμε τὸ Αγιο Χρῖσμα. Η ἐν Χριστῷ Ασκησις καὶ ἡ Καρδιακὴ Προσευχὴ ἀναζωπυρώνουν τὰ Χαρίσματα αὐτά, μᾶς φωτίζουν καὶ ὁ- δηγοῦν στὴν Θεοπτία, στὴν γνῶσι τοῦ Θεοῦ, στὴν ὀρθὴ δόξα, στὴν καρδιὰ τῆς Ορθοδοξίας, μακρυὰ ἀπὸ πλάνες καὶ αἱρέσεις. Αὐτὴ εἶναι ἡ Κληρονομία τῶν Αγίων μας Νήφωνος καὶ Παϊσίου, οἱ ὁποῖοι ἵστανται ἑκατέρωθεν τοῦ Δεδοξασμένου Σωτῆρος μας, εἰς τὸ ὑψηλὸν ὄρος τῆς εὐλογημένης Ρουμανίας καὶ μᾶς ὁδηγοῦν στὸν δρόμο τῆς προσωπικῆς μας Μεταμορφώσεως. «Λάμψον καὶ ἡμῖν», Δέσποτα Χριστέ μας, «τὸ φῶς Σου τὸ ἀΐδιον πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου καὶ τῶν Αγίων Σου Νήφωνος καὶ Παϊσίου, Φωτοδότα, δόξα Σοι!». Ο Ωρεῶν Κυπριανὸς

20 (Συνέχεια ἀπὸ τὴν σελ. 231) Εντὸς τοῦ Ιεροῦ Ναοῦ ἀπευθύνθησαν χαιρετισμοὶ ἀγάπης ἀπὸ τὸν Εφημέριο Αἰδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Μιχαὴλ Μαρτσιντὰν καὶ τοὺς Θεοφιλ. Ωρεῶν καὶ Γαρδικίου, ἐνῶ ὁ Θεοφιλ. Μεθώνης ἀνέγνωσε σὲ ρουμανικὴ μετάφρασι μία εἰδικῶς πρὸς τοῦτο ἑτοιμασθεῖσα ἐκτενῆ Ομιλία, μὲ τίτλο: «Ο Αγιος Νήφων ὁ Διονυσιάτης Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως καὶ Αρχιεπίσκοπος Δακίας καὶ Βλαχίας, , Η Νηπτικὴ καὶ Αποστολική του Κληρονομία», ἡ ὁποία δημοσιεύεται στὴν Ιστοσελίδα τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας καὶ θὰ δημοσιευθῆ ἐπίσης, σὺν Θεῷ, στὸ Συνοδικὸ περιοδικὸ «Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία». δ. Τὴν Παρασκευή, 9/22 Αὐγούστου, ἡ ἑλληνικὴ Αντιπροσωπία ἐπισκέφθηκε τὴν Ιερὰ Ανδρώα καὶ Μαρτυρικὴ Μονὴ τῆς Αγίας Τριάδος τοῦ Πατρίου Ημερολογίου στὴν Κούκοβα. Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Μπρασὼβ κ. Θεοδόσιος ὑποδέχθηκε μὲ φιλοφροσύνη τοὺς προσκυνητάς, τελέσθηκε Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ μακαριστοῦ Κτήτορος τῆς Ιερᾶς αὐτῆς Μονῆς Επισκόπου Παχωμίου ( 2007) ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, παρετέθη τράπεζα ἀγάπης, ἔγινε ξενάγησις κλπ. Τὸ ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ἡ Αντιπροσωπία προσεκύνησε πλησίον τοῦ Βουκουρεστίου τὴν ἱστορικὴ Ιερὰ Μονὴ τῆς Τσερνίκα, ὅπου ἀναπαύεται τὸ ἱερὸ Λείψανο τοῦ Ιεράρχου Αγίου Καλλινίκου, ἑνὸς μεγάλου Θαυματουργοῦ Αγίου τῆς Ρουμανίας. ε. Τὸ Σάββατο, 10/23 Αὐγούστου, ἔγινε προσκύνησις τοῦ ἀφθάρτου ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Αγίου Δημητρίου τοῦ Βασαράβου, Προστάτου καὶ Πολιούχου τοῦ Βουκουρεστίου, στὸν Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Σπυρίδωνος, ὅπου ἐτέθη προσωρινῶς, λόγῳ ἀνακαινιστικῶν ἔργων στὸν Πατριαρχικὸ Ναό. Επίσης, ἔγινε προσκύνημα στὴν ἱστορικὴ Ιερὰ Μονὴ τοῦ Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου τοῦ Ιβηρίτου ἐντὸς τοῦ Βουκουρεστίου καὶ ξενάγησις στὴν ἐκεῖ εὑρισκομένη Βιβλιοθήκη τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας. Εν συνεχείᾳ, ἡ Αποστολὴ ἔγινε δεκτὴ μὲ ἐνθουσιασμὸ στὴν Ιερὰ Ανδρώα Μονὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τοῦ Πατρίου Ημερολογίου, στὸ Βουκουρέστι, ἀπὸ τὸν Θεοφιλ. Επίσκοπο Ιλφὼβ κ. Φλαβιανό, τὸν Καθηγούμενο π. Εὐθύμιο καὶ Αδελφοὺς τῆς Μονῆς. Στὸν ὡραῖο νεόδμητο καὶ θαυμάσια ἁγιογραφημένο Ναὸ τῆς Μονῆς οἱ Αρχιερεῖς ἀπηύθυναν χαιρετισμοὺς πνευματικοῦ περιεχομένου, παρετέθη πλούσια τράπεζα ἀγάπης, καὶ ἔγινε ξενάγησις σὲ χώρους τῆς Μονῆς (τυπογραφεῖο, ἔκθεσις ἐργοχείρων, ἐργαστήριο ἐπεξεργασίας μαρμάρου). Τὸ ἀπόγευμα, ἐτελέσθη ὁ ἑόρτιος Εσπερινὸς καὶ ἐν συνεχείᾳ, συνημμένως, ὁ Ορθρος στὸν πανηγυρίζοντα Ιερὸ Ναὸ τοῦ Αγίου Νήφωνος τοῦ Διονυσιάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως στὸ Βουκουρέστι, ὁ ὁποῖος εἶναι Μετόχιο τῆς Ιερᾶς Μονῆς Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλ. Αναπληρωτοῦ Προέδρου κ. Κυπριανοῦ, τῶν ὕμνων ψαλλομένων στὰ ρουμανικὰ καὶ ἑλληνικά. στ. Τὸ πρωΐ τῆς Κυριακῆς, 11/24 Αὐγούστου, μνήμη τοῦ Αγίου Νήφωνος Κωνσταντινουπόλεως, στὴν Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Σεβασμ. Πρόεδρος Μητροπολίτης κ. Βλάσιος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Θεοφιλ. Επίσκοποι Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος, καὶ Γαρδικίου

21 κ. Κλήμης, Ιερεῖς καὶ Διάκονοι, συμπροσευχομένου μεγάλου πλήθους πιστῶν, ὡς καὶ τῶν Επισκόπων Μεθώνης κ. Αμβροσίου καὶ Ιλφὼβ κ. Φλαβιανοῦ στὸ Ιερὸ Βῆμα. Κατὰ τὴν διάρκειαν αὐτῆς, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, κατὰ τιμητικὴν παράκλησιν τοῦ Θεοφιλ. Ωρεῶν κ. Κυπριανοῦ, ἐχειροτόνησε τὸν Ιεροδιάκονο Παχώμιο Αγιοκυπριανίτη εἰς Πρεσβύτερον, πρὸς μεγάλη χαρὰ καὶ συγκίνησι τοῦ ἐκκλησιάσματος. Καὶ ἡ χειροτονία αὐτὴ ἦταν μία ἀκόμη ἔνδειξις τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης Ελλήνων καὶ Ρουμάνων τοῦ Πατρίου Ημερολογίου. Μετὰ δὲ τὴν Απόλυσι τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Θεοφιλ. Ωρεῶν κ. Κυπριανὸς καὶ ὁ Θεοφιλ. Γαρδικίου κ. Κλήμης ὡμίλησαν δεόντως στὸ πολυπληθὲς ἐκκλησίασμα. Τέλος, οἱ ἐκκλησιαζόμενοι, λαμβάνοντες τὸ ἀντίδωρον, προσκυνοῦσαν τὸ μικρὸ τμῆμα τοῦ Λειψάνου τοῦ Αγίου Νήφωνος, ποὺ εἶχε μεταφερθῆ ἀπὸ τὴν Ελλάδα, καὶ ἐδίδετο εἰς αὐτοὺς ὡς εὐλογία μία πλαστικοποιημένη Εἰκόνα τοῦ ἰδίου Αγίου, τῶν Μοναζουσῶν τῆς ἑλληνικῆς ἀποστολῆς ψαλλόντων ἀναστασίμους ὕμνους. Μετὰ τὴν τράπεζα, οἱ πιστοὶ εἰδοποίησαν τοὺς Αρχιερεῖς περὶ ἑνὸς ἐκτάκτου θαυμαστοῦ φαινομένου. Η μεγάλη ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ Αγίου Νήφωνος ἐντὸς τοῦ Ναοῦ, ἔργο τοῦ Αγιογραφείου τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Αττικῆς, παρουσίαζε μία θεοσημεία, μάρτυρες τῆς ὁποίας ἦσαν ἅπαντες οἱ παρευρεθέντες Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, Ελληνες καὶ Ρουμᾶνοι: ἡ δεξιὰ εὐλογοῦσα χεὶρ τοῦ Αγίου Νήφωνος ἐνεφάνισε μία λεπτὴ ἐφίδρωσι καὶ ἄρχισε νὰ ἀναδίδη μία ἐξαίσια θεία εὐωδία!... Η εὐχαριστία, ἡ κατάνυξις καὶ ἡ πνευματικὴ συγκίνησις καὶ χαρὰ κατέκλυσαν τὶς καρδιὲς ὅλων γιὰ τὴν ἐμφανῆ αὐτὴ θεία δωρεά!... Επρόκειτο γιὰ ἀδιαμφισβήτητη ἀπόδειξι ὅτι ὁ Αγιος Νήφων συμμετεῖχε στὸν ταπεινὸ ἐπετειακὸ ἑορτασμὸ τῆς μνήμης του στὸν Ναό του στὸ Βουκουρέστι καὶ ἐξέφραζε εὐαρέσκεια γιὰ τὴν ἔστω καὶ ἀνάξια, ἀλλὰ πάντως εἰλικρινῆ, συνέχεια τῆς ὁμολογιακῆς του πορείας καὶ ἐν γένει τῆς ἀντι-παπικῆς καὶ φιλο-ησυχαστικῆς γραμμῆς καὶ βιοτῆς του ἀπὸ τοὺς Ακαινοτομήτους Ορθοδόξους Ελλάδος καὶ Ρουμανίας! Η ἑλληνικὴ Αποστολὴ ἀφίχθη ἀεροπορικῶς ἀργὰ τὸ βράδυ τῆς Κυριακῆς στὴν Αθήνα, πλήρης ἱερῶν ἐνθυμήσεων καὶ ἐνθουσιασμοῦ, γιὰ τὶς πολλὲς θεῖες δωρεὲς ἐντὸς τοῦ διαστήματος μιᾶς μόλις ἑβδομάδος στὴν Ρουμανία. * * * Η προσωπικὴ πνευματικὴ ὠφέλεια συνδυάσθηκε ἄριστα μὲ μία ἐκκλησιαστικὴ ἀποστολή, ἡ ὁποία ἐστέφθη, χάριτι Θεοῦ, ἀπὸ πλήρη ἐπιτυχία, ἐφ ὅσον ἀνανεώθηκαν οἱ σχέσεις ἑνότητος καὶ ἀγάπης τῶν Αδελφῶν Εκκλησιῶν μας μὲ τρόπο ἔντονο, θαυμαστὸ καὶ Αγιοπνευματικό. ρ

22 Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Γεωργία ΜΕ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, ὁ Θεοφιλ. Επίσκοπος Μεθώνης κ. Αμβρόσιος πραγματοποίησε τὴν καθιερωμένη ἐτησία ποιμαντικὴ ἐπίσκεψι στὴν Γεωργία, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμ. Μητροπολίτου μας κ. Κυπριανοῦ καὶ τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας, προκειμένου νὰ συνεορτάση τὴν Κοίμησι τῆς Θεοτόκου μὲ τὸ μικρὸ ποίμνιο τῶν Ορθοδόξων Ενισταμένων τῆς χώρας αὐτῆς. Αφίχθη στὴν Τιφλίδα ἀεροπορικῶς τὴν Τρίτη, ἐκ.ἡμ., καὶ παρέμεινε στὴν Γεωργία ἕως καὶ τὴν Κυριακή, ἐκ.ἡμ. Λόγῳ τῆς ἐμπολέμου καταστάσεως, δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ εἰσέλθη καὶ στὴν γειτονικὴ Νότιο Οσσετία, γιὰ νὰ ἐπισκεφθῆ καὶ τοὺς ὑπὸ τὸν ἡμέτερο Σεβασμ. Επίσκοπο Αλανίας κ. Γεώργιο ἐναπομείναντας Ορθοδόξους στὴν δεινῶς δοκιμαζομένη αὐτὴ περιοχή, ἡ ὁποία τὸν τελευταῖο καιρὸ ἀπετέλεσε τὸ ἐπίκεντρο τοῦ παγκοσμίου ἐνδιαφέροντος. Στὴν Γεωργία, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐπένθησε μὲ τοὺς πενθοῦντας, ἐπαρηγόρησε τοὺς πρόσφυγας, τοὺς πληγέντας καὶ θλιβομένους, ἀλλὰ καὶ συνεχάρη τοὺς ἀγωνιζομένους πιστοὺς τῆς Αντι-οικουμενιστικῆς Ορθοδόξου Επαρχίας Γκλντάνι Τιφλίδος, γιὰ τὴν ἐκκλησιαστική τους πρόοδο καὶ ἀνάπτυξι. Τὸ γεγονὸς τῆς παρουσίας καὶ πάλιν ἐν μέσῳ τοῦ Ποιμνίου τοῦ Ηγέτου τῆς Επαρχίας αὐτῆς Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Μκαλαβισβίλι, ὁ ὁποῖος ἀπελευθερώθηκε μόλις πρόφατα μετὰ ἀπὸ κάθειρξι 4,5 ἐτῶν, ἐξ αἰτίας καταδίκης του γιὰ δῆθεν βιαιοπραγίες κατὰ αἱρετικῶν, ἀπετέλεσε πηγὴ χαρᾶς καὶ ἐλπίδος γιὰ τὴν περαιτέρω μαρτυρία καὶ διακονία τῶν Ενισταμένων τῆς Γεωργίας, ἐντὸς βεβαίως τῶν πλαισίων τῆς Κανονικῆς Παραδόσεως καὶ τοῦ εὐσεβοῦς Ηθους τῆς ἁγίας Ορθοδόξου Πίστεώς μας. Ο Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐλειτούργησε τῆς Παναγίας, ὡς καὶ τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν Εορτή, στὸν νεόδμητο παμμεγέθη Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Παναγίας Πορταϊτίσσης στὸ Γκλντάνι Τιφλίδος, μὲ τὸν π. Βασίλειο καὶ τὸν βοηθό του π. Βαχτάγκι Μαργκιάνι, παρουσίᾳ πολλῶν ἑκατοντάδων Ορθοδόξων Γεωργιανῶν. Επίσης, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συντόμου παραμονῆς του στὴν Γεωργία, ὁ Θεοφιλ. κ. Αμβρόσιος ἐπισκέφθηκε τὸν Ναὸ τοῦ Αγίου Γεωργίου στὸ Ναρσίλγκορι, γενέτειρα τοῦ π. Βασιλείου, ὅπου ἐτελέσθη Παρακλητικὸς Κανὼν στὴν Παναγία, καὶ ἀρχαῖο Ναὸ τοῦ Ε αἰ. στὴν πόλι Μπόλνισι, ὡς καὶ παρακειμένη Μονή. Η πρόοδος τοῦ Αντι-οικουμενιστικοῦ Ποιμνίου μας τῆς Γεωργίας, παρὰ τὶς ποικίλες δυσχέρειες, θεωρεῖται ὡς εὐλογία Θεοῦ, ἡ δὲ ἐπίσκεψις τοῦ Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Αμβροσίου συνέβαλε σημαντικὰ στὴν ἐνίσχυσι αὐτοῦ καὶ στὴν κατὰ Χριστὸν πορεία του

23 Η Θεοτόκος Σύμβολο Ενότητος καὶ Αλληλοπεριχωρήσεως Η Πάνσεπτος Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἰσχυροποιεῖ καὶ ἀναδεικνύει τὴν ἑνότητα Ελλήνων καὶ Βουλγάρων Ενισταμένων ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου, ἀλλὰ καὶ τὴν πολύτιμη εὐχὴ τοῦ Γέροντός μας Μητροπολίτου κυρίου Κυπριανοῦ, κατὰ τὸ τριήμερον 14-16/27-29 Αὐγούστου, κατόπιν Συνοδικῆς Αποφάσεως, ὁ Αναπληρωτὴς Πρόεδρος Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεῶν κύριος Κυπριανὸς ἐπεσκέφθη τοὺς ἐν Βουλγαρίᾳ Ορθοδόξους Αδελφούς μας τοῦ Πατρίου Ημερολογίου ὑπὸ τὸν Σεβασμι- ώτατον Επίσκοπον Τριάδιτσα κύριον Φώτιον. Η ἀδελφικὴ αὐτὴ ἐπίσκεψις ἀπεφασίσθη μὲν ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς μεγάλης Θεομητορικῆς Εορτῆς τῆς Κοιμήσεως καὶ Μεταστάσεως τῆς Παναγίας Μητέρας μας, ὁπότε καὶ πανηγυρίζει ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τῶν Βουλγάρων Ενισταμένων ἐν Σόφιᾳ, ὠργανώθη δὲ στὴν προοπτικὴ τῆς ἰσχυροποιήσεως καὶ ἀ- ναδείξεως τῆς ἑνότητος τῶν δύο Αδελφῶν Εκκλησιῶν τοῦ Πατρίου Ημερολογίου. Απὸ κάθε ἄποψι, ἡ ἐπίσκεψις αὐτὴ ἐλειτούργησε ἐπωφελῶς, μὲ τὴν χάριν τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ διὰ τῆς Θεοτόκου, ἀπέδωσε δὲ πλουσίους πνευματικοὺς καρποὺς καὶ ἐσφράγισε κυριολεκτικῶς τὴν μνήμη καὶ συνείδησι Ελλήνων καὶ Βουλγάρων μὲ τὴν σφραγῖδα τῆς Αγάπης, τῆς Ενότητος καὶ Αλληλοπεριχωρήσεως. * * * Α. Τὴν Τετάρτη, 14/27 Αὐγούστου, μετὰ ἀπὸ πτῆσι περίπου 90, ὁ Θεοφιλ. Ωρε- ῶν μαζὶ μὲ τοὺς εὐλαβεστάτους Υποδιακόνους Δημήτριο Γιατράκο καὶ Απόστολο Φύκια, προσγειώνονται στὴν Σόφια στὶς Ο Σεβασμ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κύριος Φώτιος μαζὶ μὲ τὸν Αἰδεσιμώτατο Πρεσβύτερο π. Βαλεντῖνο ὑποδέχονται μὲ ἐγκαρδιότητα τὴν ἐξ Ελλάδος Αντιπροσωπία. Περίπου στὶς φθάνομε στὸ Επισκοπεῖο, πλησίον τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ, ἐντὸς τῆς πόλεως καὶ γίνεται ἡ καθιερωμένη ἐκκλησιαστικὴ ὑποδοχὴ στὸ Ναΰδριο τοῦ Αγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Μετὰ τὴν μεσημβρινὴ ἀνάπαυσι, ἀναχωροῦμε στὶς γιὰ τὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου γιὰ τὴν ἔναρξι τοῦ λατρευτικοῦ κύκλου τῆς μεγάλης Εορτῆς στὸν θαυμάσιο καὶ παμμεγέθη Οἶκο τῆς Παναγίας... Η βραδυνὴ λατρεία περιλαμβάνει, κατὰ τὴν ρωσικὴν τάξιν, τὶς Ακολουθίες τοῦ Εσπερινοῦ, τοῦ Ορθρου καὶ τῆς Ωρας Α, οἱ ὁποῖες ὁλοκληρώνονται στὶς Ηταν πράγματι αὐτὲς οἱ Ακολουθίες μία Μυσταγωγία!... Εβιώσαμε μία πρωτόγνωρη ἐμπειρία... Στιγμὲς οὐράνιες καὶ ἀλησμόνητες. Εβασίλευε ἡ ἀπόλυτος τάξις. Η χορωδιακὴ ψαλμωδία ἐκ τοῦ γυναικωνίτου ὑπέροχος. Οἱ Ιερεῖς, Διάκονοι καὶ Υποδιάκονοι στὶς πολλὲς καὶ συχνὲς μετακινήσεις τους ἄψογοι. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Ορθρου, κατὰ τὸν Θ

24 ὑ Πολυέλεον, βάσει τοῦ εἰδικοῦ τυπικοῦ, οἱ δύο Αρχιερεῖς ἐνδύονται μέσα στὸ Ιερὸ Βῆμα ἅπασαν τὴν ἀρχιερατικὴν στολήν, κατόπιν ἐξέρχονται στὸ εἰδικὸ βάθρο ἐνώπιον τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως στὸ μέσον τοῦ Ναοῦ καὶ ὁ Σεβασμ. Φώτιος θυμιάζει ὅλον τὸν Λαὸ καὶ τὸν Ναό. Επακολουθεῖ ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Εὐαγγελίου ὑπὸ τοῦ Αρχιερέως ἐπὶ τοῦ βάθρου. Εν συνεχείᾳ, ὁ εἷς Αρχιερεὺς χρίει τὸν προσκυνοῦντα τὴν Ιερὰ Εἰκόνα Λαό, ὁ δὲ ἕτερος διανέμει τὸν εὐλογημένο Αρτον, στὴν προηγηθεῖσα Αρτοκλασία. Οἱ εὐσεβεῖς ἦσαν πολλοί, ἰδίως γυναῖκες καὶ παιδιά. Τέλος, εἰσερχόμεθα στὸ Ιερὸ Βῆμα, ὅπου ὁ μὲν Θεοφιλ. Ωρεῶν ξεφορεῖ, ἐνῶ ὁ Σεβασμ. Τρι- άδιτσα παραμένει ἐνδεδυμένος μέχρι καὶ τῆς Απολύσεως τοῦ Ορθρου. Μετὰ τὴν Ωρα Α, ὁ Σεβασμιώτατος ὡμίλησε δι ὀλίγων καὶ κατόπιν ἀπεχωρήσαμε, τῶν κωδώνων κρουόντων καὶ τῶν πιστῶν προπεμπόντων εὐλαβῶς τοὺς Ποιμένας των... Β. Τὴν Πέμπτη, 15/28 Αὐγούστου, περίπου στὶς 8.00 εὑρισκόμεθα στὸν Ναό. Μετὰ τὶς Ωρες Γ καὶ ΣΤ, ἡ Θεία Λειτουργία ἄρχισε περίπου στὶς Ο Ιερὸς Ναὸς ἦταν ὑπερπλήρης. Τὸ Τυπικὸν ἄψογο. Αν καὶ τελειώσαμε πλήρως γύρω στὶς 13.00, ηὐχόμεθα νὰ μὴ διακοπῆ ποτὲ αὐτὴ ἡ Μυσταγωγία. Ωσὰν νὰ μᾶς εἶχε μεταστήση μαζί Της ἡ Αχραντος Θεοτόκος στὰ Οὐράνια Σκηνώματα!... Πόσο ἐπώδυνος θὰ ἦταν ἡ ἐπιστροφή μας στὴν γήϊνη πραγματικότητα... Μετὰ τὴν Απόλυσι, ὁ Θεοφιλ. Ωρεῶν ἐξεφώνησε σύντομη Ομιλία μὲ τίτλο: «Διὰ τῆς Θεοτόκου καὶ μετὰ τῆς Θεοτόκου Τὸ Ονομα τοῦ Υἱοῦ μου καὶ τὸ Ονομα τὸ ἰδικό μου», ἡ ὁποία μετεφράζετο ταυτοχρόνως στὰ βουλγαρικὰ ἀπὸ εὐσεβῆ πνευματικὴ θυγατέρα τοῦ Σεβασμιωτάτου. Η Ομιλία δημοσιεύεται στὴν Ιστοσελίδα τῆς Ιερᾶς Συνόδου μας καὶ θὰ δημοσιευθῆ, σὺν Θεῷ, στὸ Συνοδικὸ περιοδικὸ «Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία». Εἴχαμε φθάσει περίπου στὶς Επακολουθεῖ Λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ μὲ τὶς Ιερὲς Εἰκόνες, τὸν Τίμιο Σταυρό, τὸ Ιερὸ Εὐαγγέλιο, Εξαπτέρυγα, Λάβαρα, Κηροπήγια. Κατὰ τὴν πορεία ψάλλεται ἡ Παράκλησις Εὐλογήθησαν ἐνώπιον τῆς Ιερᾶς Εἰκόνος στὸ μέσον τοῦ Ναοῦ τὰ κόλλυβα, ἐμπλουτισμένα μὲ φροῦτα, καὶ τὰ ψωμάκια, πρὸς διανομήν, μετέλαβαν δὲ τῶν Αχράντων Μυστηρίων ἀναρίθμητα πλήθη πιστῶν ἀπὸ τρία Αγια Ποτήρια

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου,

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς Αχράντου Θεοτόκου, Η Θεοτόκος Σύμβολο Ενότητος καὶ Αλληλοπεριχωρήσεως Η Πάνσεπτος Κοίμησις τῆς Θεοτόκου ἰσχυροποιεῖ καὶ ἀναδεικνύει τὴν ἑνότητα Ελλήνων καὶ Βουλγάρων Ενισταμένων ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙ, ὁδηγία καὶ προστασία τῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 343 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ*

Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ἲ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΤΝΑ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Ιερὰ Γυναικεία Μονὴ τῆς Αγίας Σκέπης στὸν Καναδᾶ* ΙΑ τὴν Εορτὴ τῆς Αναλήψεως τοῦ Σωτῆρος μας, ὁ Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Ετνα κ. Χρυσόστομος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 191 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Β τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Διακονία καὶ Πνευματικὴ Πατρότης Πέμπτη, 2α Νοεμβρίου 2012 ἐκ.ἡμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑ Ι ΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 183 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 247 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς

Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς Η Συμμετοχὴ τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων σὲ Σημαντικὰ καὶ Ιστορικὰ Γεγονότα τῆς Αδελφῆς Ρωσικῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Διασπορᾶς 5η Σύνοδος Πανδιασπορᾶς Εκλογὴ νέου Πρωθιεράρχου Χειροτονία Επισκόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 335 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΘ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ»

Πρόσκλησις. Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς. «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Ιερα Μητροπολισ Ωρωπου και Φυλησ Ιερα Συνοδοσ των Ενισταμενων Πρόσκλησις Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Γ τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἐκκλησία καὶ Πολιτικὴ» Πέμπτη, 15/28η Νοεμβρίου 2013 Ἁγίων Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 71 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 15 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ Κεφάλαια κδʹ «Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25 ης Οκτωβρίου. Δημοτικών καταστημάτων, των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, των οικιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Τήνος, 21 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 15.020._ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 Γενικός σημαιοστολισμός, από τις 8:00 π.μ. της 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ «ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ» ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ Ιερός Ναός Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 295 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΒ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς *

Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τῆς Σερβίας Ο Αγιος Βασίλειος τοῦ Οστρογκ τῆς Σερβίας ὁ Θαυματουργὸς * 29 Ἀπριλίου 1671 «ΣΤΗ ΖΩΝΤΑΝΗ οἰκογένεια τῆς Εκκλησίας ὁ λαὸς νοιώθει τοὺς Ἁγίους ὡς τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Ἐνίσχυσις τῆς Ἑνότητός μας μὲ τὴν Εὐλογία τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ΕΦΕΤΙΝΗ συμμετοχὴ μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων H στὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Μητροπολιτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερὸν Προσκύνημα στοὺς Αγίους Τόπους καὶ τὸ Θεοβάδιστον Ορος Σινᾶ

Ιερὸν Προσκύνημα στοὺς Αγίους Τόπους καὶ τὸ Θεοβάδιστον Ορος Σινᾶ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ «Τῷ ζωοδόχῳ Σου τάφῳ, παρεστῶτες οἱ ἀνάξιοι, δοξολογίαν προσφέρομεν τῇ ἀφάτῳ Σου εὐσπλαγχνίᾳ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν ὅτι σταυρὸν κατεδέξω, καὶ θάνατον ἀναμάρτητε, ἵνα τῷ κόσμῳ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ Μητροπολίτης ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος καὶ Πρόεδρος Λευκάρων κ. Βαρνάβας Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας ἐγεννήθη εἰς Λε- µεσὸν τὴν 10ην Ἰανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 135 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΔ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 21 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ Μ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Σάββατο, 2.12.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ τὴν Κυριακή, 3.12.2007 ἐκ.ἡμ., χειροτονήθηκε,

ΤΟ Σάββατο, 2.12.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ τὴν Κυριακή, 3.12.2007 ἐκ.ἡμ., χειροτονήθηκε, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα χαρμολύπης Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου ΤΟ Σάββατο, 2.12.2007 ἐκ.ἡμ., καὶ τὴν Κυριακή, 3.12.2007 ἐκ.ἡμ., χειροτονήθηκε, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 1 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΓ ΤΟΜΟΣ ΙΣΤ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι

ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ Αφρική, τετραπλάσια περίπου σὲ ἔκτασι ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Ιεραποστολὴ Κένυας Στὴν πανέμορφη χώρα τῆς ἀνατολικῆς Αφρικῆς Τὸ Μικρὸν Ποίμνιόν μας Ποιμαντικὴ Επίσκεψις στὴν Κένυα (14-20ὴ Ιανουαρίου 2011 ἐκ.ἡμ.) ΗΚένυα, στὴν ἀνατολικὴ

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσιμο Οδοιπορικὸ στὴν Αγία Γῆ

Αναστάσιμο Οδοιπορικὸ στὴν Αγία Γῆ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Αναστάσιμο Οδοιπορικὸ στὴν Αγία Γῆ «Δεῦτε λάβετε Φῶς ἐκ τοῦ Ανεσπέρου Φωτός, καὶ δοξάσατε Χριστὸν τὸν Αναστάντα ἐκ νεκρῶν». Τὸ Ανέσπερο Φῶς τοῦ Αναστάντα Κυρίου μας καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ τοῦ Φιλανθρώπου Σωτῆρος μας Χριστοῦ, τὴν προστασία

ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙ τοῦ Φιλανθρώπου Σωτῆρος μας Χριστοῦ, τὴν προστασία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ» Εδρα: Πατρῶν 12, Κολωνὸς Αθηνῶν Γιὰ τὴν προαγωγὴ τοῦ Ορθοδόξου Συλλογικοῦ Εθελοντισμοῦ «Αγάπη καὶ Προσφορὰ» Ενα

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ

Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ Ο Αγιος Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ ἐν Ρωσίᾳ Σύντομος Βίος, ἡ Πρόσφατος Ανακάλυψις τοῦ Αφθάρτου Ιεροῦ Λειψάνου του καὶ τρία σύγχρονα Θαύματα Αὐτοῦ* α. Ο Αγιος Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος

Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος Η Χειροτονία τοῦ Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος Χρονικὸν Εκλογῆς ΗΙΕΡΑ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων, κατὰ τὴν αὐτὴν ΛΔ ἐτήσιο τακτικὴ Συνεδρίασί Της, τὴν Τετάρτη 4.10.2007 ἐκ.ἡμ., στὴν Ιερὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα

Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα Επὶ τῇ Συνάξει Πάντων τῶν ἐν Ἀσκήσει Λαμψάντων Οσίων (Σάββατον τῆς Τυρινῆς) Η Οσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ιερᾶς Μονῆς τοῦ Λεουσένι Ταϊσία Σαλόπιβα (1840-1915) Αʹ. Σύντομος Βίος Η ΗΓΟΥΜΕΝΗ Ταϊσία, κατὰ κόσμον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους

ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ YMHTTOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΙΕΡου ΛΕΙΨΑΝου τησ αγιασ φωτεινησ τησ σαμαρειτιδος ἐκ τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ*

Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Υποδοχῆς τῶν τιμίων αὐτοῦ Λειψάνων στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς (Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) Ο Οσιος Ιωσὴφ ὁ Νέος ὁ ἐν Καππαδοκίᾳ* Βίος και Θαύματα α.γόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας

Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας Η Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας (11/24.01.2014 ἕως 17/30.01.2014) ἑβδομάδα πρὶν ἀπὸ τὴν 11η Ἰανουαρίου 2014 κύλησε μέσα σὲ κλῖμα βαθειᾶς προσευχῆς, περισυλλογῆς καὶ περισκέψεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου,

Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κοσμᾶς Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 175 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΜΑ ΤΟΜΟΣ ΙΕ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου,

Βίος καὶ πολιτεία. τοῦ Νέου Μυροβλύτου, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου τοῦ Νέου Μυροβλύτου, ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν ἄσκηση καὶ τὴ λαμπρότητα τοῦ βίου του στὸ Ἁγιώνυμον Ὄρος τοῦ Ἄθωνος, στὴν Μονὴ ποὺ καλεῖται τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ, Μητροπολίτου Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ Προέδρου τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων Βίος καὶ Μαρτύριο τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης (*) Ἀπολυτίκιον Ηχος γʹ. Θείας πίστεως. Θείας πίστεως, τῇ φωταυγείᾳ,

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους

Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ι. Οι Ιεροί Ναοί της Λευκάδας και οι πανηγύρεις τους Ιερός Ναός Παρατηρήσεις Ημερομηνία κυρίας πανηγύρεως Ι. Ναού Η ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΧΗ ΤΗΣ Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Μητροπολιτικός Ενοριακός 25 Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ τὴν προσευχητική σας βοήθεια, γιὰ νὰ φέρω εἰς

ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ τὴν προσευχητική σας βοήθεια, γιὰ νὰ φέρω εἰς «Εὐχαριστήρια 2004» Ο Ποιμὴν ὁ Καλός. Κλῆσις καὶ Χάρισμα Σεβασμιώτατε Πατέρα καὶ Μητροπολῖτα μας, Αγιοι Ἀρχιερεῖς, Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ τὴν προσευχητική

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτο «Προσκύνημα» - Ἐπίσκεψη στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας. (Σάββατο Ἀκαθίστου, 7/ ) «Φιλὶ Ἀγάπης, Ἐλπίδας καὶ Ζωῆς»

Πέμπτο «Προσκύνημα» - Ἐπίσκεψη στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας. (Σάββατο Ἀκαθίστου, 7/ ) «Φιλὶ Ἀγάπης, Ἐλπίδας καὶ Ζωῆς» Πέμπτο «Προσκύνημα» - Ἐπίσκεψη στὸ Κατάστημα Κράτησης Ἄμφισσας (Σάββατο Ἀκαθίστου, 7/20.4.2013) «Φιλὶ Ἀγάπης, Ἐλπίδας καὶ Ζωῆς» Τὸ ἡλιόλουστο πρωινὸ τοῦ Σαββάτου προδιέθετε τὶς καρδιές μας γιὰ τὴ μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ 319 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΘ ΤΟΜΟΣ ΙΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ 207 ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΑΝΔΡΩΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΛΣΤ ΤΟΜΟΣ ΙΓ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς*

Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιον τῆς Εκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης Ο ἐν Ἁγίοις Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ὁ Θαυματουργὸς* Μνήμη: 14 Νοεμβρίου 1 Ο ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ Πατὴρ ἡμῶν Γρηγόριος ἐγεννήθη

Διαβάστε περισσότερα

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715)

Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ Αὐτοῦ (10η Ιουνίου) Βίος τοῦ Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς Μητροπολίτου Τομπὸλσκ τῆς Σιβηρίας * ( 10.6.1715) Μία μεγάλη φυσιογνωμία τῆς Εκκλησίας, ἕνας ἔξοχος Ιεράρχης, μεγάλος ἀσκητής, ποιητὴς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Μνήμη: 6η Δεκεμβρίου 1 ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗΣ Κατὰ τὸ θέρος τοῦ σωτηρίου ἔτους 2003,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς

Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ωρεῶν κ. Κυπριανός, Αναπληρωτὴς Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων, ὁ Σεβ. Επίσκοπος Τριάδιτσα κ. Φώτιος, τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου Η μερολογίου Βουλγαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς

Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κυπριανός, στὸ κέντρο, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῶν Ενισταμένων), ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος, ἀριστερά, (Πρόεδρος τῆς Ιερᾶς Συνόδου τῆς Αδελφῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας τοῦ Πατρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΛΛΥΒΑΔΩΝ Ὁ μοναχισμὸς ὑπῆρχε πάντοτε ὁ σθεναρὸς πρόμαχος τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁ θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας. Πολὺ συχνὰ ὅμως οἱ μοναχοὶ ἐδιώχθηκαν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*)

Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Η τριπλῆ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Πνευματικὸ Πατέρα (*) Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα μας καὶ περιπόθητε Πνευματικέ μας Πατέρα ΑΠΟΤΟΛΜΩ καὶ πάλι νὰ λάβω τὸν λόγο καὶ νὰ Σᾶς προσφωνήσω μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ὀνομαστικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα*

Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Ἀπὸ τὸ Ἁγιολόγιο τῆς Ορθοδόξου Εκκλησίας ἐν Ρωσίᾳ Η Σύναξις τῶν Οσίων Γερόντων τῆς Ιερᾶς Μονῆς τῆς Οπτινα* Οἱ 14 Στάρετς: Μωϋσῆς, Ἀντώνιος, Λεωνίδας/ Λέων, Μακάριος, Ιλαρίων, Ἀμβρόσιος, Ἀνατόλιος Αʹ, Ισαὰκ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος*

Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ αὐτοῦ (28η Ιανουαρίου) Η ΦΟΒΕΡΗ Ἀββᾶς Ισαὰκ ὁ Σύρος, ὁ «ἀδικημένος» Αγιος* Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Φωτοπούλου σύγχυση τῶν ἀγεύστων τῆς Θείας Χάριτος θεολόγων τῆς Δύσεως, μέσῳ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ. Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, 1 ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΟΥ Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βοστώνης, κ. Μεθόδιε, Σεβαστοὶ Πατέρες, Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, Ἔχοντας βαθειὰ μέσα μου τὴν ἐπίγνωση τοῦ ὕψους, τῆς τιμῆς, τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας.

Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. 1 Ποιμαίνοντας μεταξύ οὐτοπίας καί ρεαλισμοῦ: Θεολογικοί προβληματισμοί γιά τήν λειτουργία τῆς σύγχρονης ἐνοριακῆς κοινότητας. πρωτ. Χριστόδουλος Μπίθας Προϊστάμενος Ἱ. Ν. Παμ. Ταξιαρχῶν Μοσχάτου Σεβασμιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως,

ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ «Μακάριοι οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες» Η μακαρία κοίμησις τοῦ ἐν Χριστῷ Αδελφοῦ μας Βασιλείου Σκληβανιώτου Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου, 16/29.4.2011 ΜΕΣΑ στὸ Φῶς τῆς Αναστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Επικαλοῦμαι τὶς εὐχὲς τοῦ πολυσεβάστου

Επικαλοῦμαι τὶς εὐχὲς τοῦ πολυσεβάστου καὶ Πνευματικὸ Τέκνο 1 Κληρικολαϊκὴ Σύναξις Βʹ, 2/15.11.2012 Πνευματικὸς Πατέρας καὶ Πνευματικὸ Τέκνο: Αγάπη καὶ Ελευθερία ἢ Εξουσία καὶ Εξάρτησις; Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ Μητέρες Αγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Αδελφοὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Μητροπολίτης ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ καὶ Πρόεδρος Αμαθοῦντος καὶ Κουρίου κ. Αθανάσιος Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη εἰς τὴν Λεµεσὸν τὴν 8ην Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο

Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο 1 Νίκος Ὀρφανίδης Ὁ ἅγιος Νικόλαος παπᾶ Πλανᾶς, ὁ κὺρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καὶ οἱ ἀγρυπνίες στὸν ἅγιο Ἐλισσαῖο Τιμώντας ἀπόψε τὴ μνήμη τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη καὶ δεόμενοι γιὰ τὴν ψυχὴ αὐτοῦ τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Διάλεξη τοῦ Ἰωάννου Μ. Φουντούλη ποὺ ἔγινε στὸ Δημοτικὸ Θέατρο Μυτιλήνης στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἑβδομάδος τῶν Λεσβίων Ἁγίων στὶς 21 Ἰουνίου 1995. «Ὁ Ποιμήν», τ. Ξʹ (1995),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ

ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ 1 ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ Ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ὁ γάμος. Εἴτε ἔχουν, εἴτε δὲν ἔχουν συνάψει γάμο. Ὑπανδρευμένοι καὶ ἀνύπανδροι. Νυμφευμένοι καὶ ἀνύμφευτοι. Ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ Β Σάββατο τῶν Νηστειῶν, 9.3.2008 ἐκ.ἡμ., μνήμη τῶν Αγίων

ΤΟ Β Σάββατο τῶν Νηστειῶν, 9.3.2008 ἐκ.ἡμ., μνήμη τῶν Αγίων ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Κουρὲς Μοναχῶν στὴν Ιερὰ Μονὴ τῶν Αγίων Αγγέλων ΤΟ Β Σάββατο τῶν Νηστειῶν, 9.3.2008 ἐκ.ἡμ., μνήμη τῶν Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ὡς καὶ τὸ Γ Σάββατο, 16.3.2008 ἐκ.ἡμ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ

ΜΕΧΡΙ τώρα μιλήσαμε γιὰ τὴν διδασκαλία τῆς Εκκλησίας σχετικὰ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Αρχὴ τοῦ νέου Νὰ τὴν ἐνσωματώσουμε στὴν καθημερινή μας ζωὴ * Μιὰ πνευματικὴ πρόκληση, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀντίδραση, ἀπόφαση, πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα