οχηµάτων καθαριότητας του ήµου σας σε χαρακτηρισµένο ως κοινόχρηστο χώρο εντός κατοικηµένης περιοχής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "οχηµάτων καθαριότητας του ήµου σας σε χαρακτηρισµένο ως κοινόχρηστο χώρο εντός κατοικηµένης περιοχής"

Transcript

1 16 Ιουλίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: /25315/2012 Πληροφορίες: κα Θεοδώρα Πετούση ΝΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στέλιου Καραγιώργη Ηράκλειο Αττικής Θέµα: παράνοµη λειτουργία σταθµού µεταφόρτωσης ογκωδών αντικειµένων και πλυντηρίου οχηµάτων καθαριότητας του ήµου σας σε χαρακτηρισµένο ως κοινόχρηστο χώρο εντός κατοικηµένης περιοχής Σχετικά: 1. Το υπ αρ. 2522/ / απαντητικό έγγραφο του ήµου Ηρακλείου 2. Το υπ αρ. 962/ έγγραφο της /νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου 3. Ο από επιτόπιος έλεγχος Κλιµακίου της Ανεξάρτητης Αρχής Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα, Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο εξέτασης της αναφοράς της κας ***** σχετικά µε την παράνοµη λειτουργία σταθµού µεταφόρτωσης ογκωδών αντικειµένων και πλυντηρίου οχηµάτων καθαριότητας του ήµου σας εντός κατοικηµένης περιοχής σε χαρακτηρισµένο ως κοινόχρηστο χώρο, σας ενηµερώνει ότι έλαβε γνώση των υπό στοιχ. 1 και 2 σχετικών εγγράφων. Κατ αρχάς, επί του δικού σας απαντητικού εγγράφου η Αρχή οφείλει να επισηµάνει τα ακόλουθα, δεδοµένων των σοβαρών αµφιβολιών που καταλείπει το περιεχόµενό του ως προς την ορθότητά του: Χατζηγιάννη Μέξη 5, Αθήνα Τηλ: Φαξ:

2 Στο υπό στοιχ. 1 σχετικό αναφέρεστε στη λειτουργία σταθµού απορριµµατοφόρων, πλυντηρίου οχηµάτων του δήµου και µικρού συνεργείου αυτοκινήτων, ωσάν αυτή όχι µόνο να έχει πλέον παύσει, αλλά ωσαν να µην υφίστατο ποτέ (!). Μάλιστα διατείνεστε ότι: «εξάλλου δεν θεωρείται µεταφόρτωση η µεταφορά ογκωδών αντικειµένων από τα µικρά δορυφορικά οχήµατα στα απορριµµατοφόρα για τη µεταφορά τους στο ΧΥΤΑ που γινόταν στον συγκεκριµένο χώρο». Μα, εάν αυτό ακριβώς δεν θεωρείται «µεταφόρτωση ογκωδών αντικειµένων», τότε τι άλλο θεωρείται; Η παραδοχή ότι αυτό αποτελεί κοινή πρακτική όλων των ήµων, δεν απαλλάσσει τη ιοίκηση από την υποχρέωση σχετικής αδειοδότησης και εφαρµογή διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Αναφέρετε επίσης ότι: «Η νέα ηµοτική Αρχή µε την ανάληψη των καθηκόντων της έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την αποµάκρυνση του σταθµού των απορριµµατοφόρων εκτός του αστικού ιστού της πόλης», χωρίς να τεκµηριώνετε τη θέση σας µε συγκεκριµένα στοιχεία και έγγραφα, µε µόνη εξαίρεση την αόριστη αναφορά στην ενοικίαση χώρου εκτός των ορίων του ήµου Ηρακλείου Αττικής για τη µεταφορά των απορριµµατοφόρων εκεί. ε γνωρίζουµε εποµένως, εάν κατά τον τρόπον αυτόν δεν µεταφέρεται το πρόβληµα σε µία άλλη περιοχή, εάν πρόκειται για επιτρεπόµενη εκεί χρήση κλπ. Ακόµη αναφέρετε ότι: «Στον συγκεκριµένο χώρο έχει µείνει το συνεργείο των οχηµάτων, το οποίο προβαίνει σε αποκατάσταση βλαβών µικρής έκτασης», όπως επίσης ότι: «Στον χώρο εξακολουθεί και παραµένει το πλυντήριο των οχηµάτων του ήµου το οποίο προβαίνει στο πλύσιµο ενός έως δύο οχηµάτων την ηµέρα», τη στιγµή που στο σηµείο 1 του ίδιου εγγράφου αναφέρεστε στη λειτουργία των ανωτέρω δραστηριοτήτων σε χρόνο παρελθόντα, υποδηλώνοντας εκ προοιµίου ότι η λειτουργία αυτών δεν υφίσταται πλέον. Σε κάθε περίπτωση διαπιστώνουµε ότι τα ως άνω έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε όσα εξακολουθεί να καταγγέλλει έντονα η αναφερόµενη, η οποία έχει προσκοµίσει σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, αλλά και µε το περιεχόµενο του υπό στοιχ. 2 εγγράφου της /νσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού ελέγχου, η οποία διενήργησε λίγες ηµέρες νωρίτερα από τη σύνταξη του δικού σας εγγράφου σχετικό υγειονοµικό έλεγχο. Σύµφωνα µε το περιεχόµενο του εγγράφου διαπιστώθηκε ότι «υπάρχει σταθµός µεταφόρτωσης απορριµµάτων (2 κλειστά κοντέινερ-νταλίκες) του ήµου, χωρίς καµία άδεια αρµόδιας Αρχής στον ίδιο χώρο λειτουργεί πλυντήριο συνεργείο για τα απορριµµατοφόρα οχήµατα του δήµου χωρίς επίσης να διαθέτει άδεια λειτουργίας». Μετά από τη διαπίστωση των παραπάνω αντιφάσεων, η Αρχή έκρινε απαραίτητη τη διενέργεια αυτοψίας, προκειµένου να έχει η ίδια εικόνα για την υφιστάµενη κατάσταση. Για

3 το λόγο αυτό πραγµατοποίησε πρόσφατα τον υπό στοιχ. 3 επιτόπιο έλεγχο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν και κατεγράφησαν τα ακόλουθα, τα οποία εκθέτουµε αναλυτικά: Σε κατοικηµένη περιοχή, σε απόσταση περίπου 30 µέτρων από την πλησιέστερη κατοικία, επί της συµβολής των οδών Φαναρίου, Καλαβρύτων και του παράδροµου της οδού Κύµης λειτουργεί Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ). Ο σταθµός βρίσκεται ακριβώς δίπλα σε αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα ποδοσφαίρου), σε χώρο περιφραγµένο, ο οποίος είναι χαρακτηρισµένος ως δηµοτικός κοινόχρηστος χώρος από το οικείο ρυµοτοµικό σχέδιο. Χρησιµοποιείται ωστόσο για τη δραστηριότητα αυτή και έκταση εκτός της περίφραξης. Στο χώρο υφίστανται στεγασµένες µεταλλικές κατασκευές (από σιδηροδοκούς και ελενίτ), η χρήση των οποίων φαίνεται να έχει τροποποιηθεί (π.χ. χώρος επισκευής µεγάλων οχηµάτων έχει µετατραπεί σε αποθηκευτικό χώρο και χώρο εναπόθεσης απορριµµάτων. Επίσης στο χώρο σταθµεύουν παλαιά οχήµατα καθαριότητας και άλλα οχήµατα του ήµου (π.χ. αστικό λεωφορείο), εναποτίθενται παλαιοί κατεστραµµένοι κάδοι απορριµµάτων ενίοτε γεµάτοι µε απορρίµµατα, οι οποίοι ξεπερνούν τους 40, παλαιοί φανοστάτες, πινακίδες σήµανσης οδών, σχολικός εξοπλισµός, µεταλλικοί πάγκοι, παλαιό στρώµα, το οποίο χρησιµοποιείται ως αυτοσχέδιος µηχανισµός καθαριότητας, παλαιές πόρτες, µοτέρ, ελαστικά αυτοκινήτων και πολλά άλλα ογκώδη αντικείµενα. Εντός του περιφραγµένου χώρου διαπιστώθηκε η ύπαρξη κεκλιµένης ράµπας, εντός της οποίας υπήρχε σταθµευµένο µεγάλο απορριµµατοφόρο φορτηγό µε χαλυβδοκιβώτιο, και στο οποίο µεταφορτώνονταν προϊόντα κλαδέµατος και καθαρισµού κήπων, απορρίµµατα κλπ µε τη βοήθεια σκαπτικού µηχανήµατος τύπου GCB, το οποίο ήταν σε λειτουργία. Στη συνέχεια το απορριµµατοφόρο φορτηγό container αποµακρύνθηκε από τη ράµπα και επέστρεψε αργότερα για να συνεχιστούν οι εργασίες. Εντός του περιφραγµένου χώρου σε επαφή µε τον αντερεισµατικό τοίχο της Λ. Κύµης διαπιστώθηκε ειδική σήµανση που υποδεικνύει την ύπαρξη αγωγού καυσίµου αεροδροµίου κάτω από το έδαφος. (Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε σχετικά ότι είθισται να υφίσταται απαλλοτριωµένη ζώνη εκατέρωθεν τέτοιας φύσεως αγωγών, εντός της οποίας απαγορεύεται οποιαδήποτε δραστηριότητα και το θέµα αυτό χρήζει µέριµνας από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές). Εκτός του περιφραγµένου χώρου, επί του παράδροµου της Λ. Κύµης, βρισκόταν σταθµευµένο φορτηγό του δήµου µε άχρηστα οικοδοµικά υλικά και λοιπά ογκώδη αντικείµενα, δύο οδοκαθαριστικά οχήµατα µε αρ. κυκλ. ΜΕ ΙΧ και ΜΕ ΙΧ αντίστοιχα, εκ των οποίων το ένα καθαριζόταν από υπαλλήλους, καθώς και ένα τροχοφόρο-

4 ρυµουλκούµενο χαλυβδοκιβώτιο (container), ακριβώς κατά µήκος του αναληµµατικού τοίχου της οδού Λ. Κύµης. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου κατέφθασαν στη συµβολή των οδών Φαναρίου και του παράδροµου της οδού Κύµης, όπου και στάθµευσαν προσωρινά ένα βυτιοφόρο, πλησίον µάλιστα της σήµανσης του αγωγού καυσίµου µε αρ. κυκλ. ΥΡΙ 5603 και ένα φορτηγό όχηµα µε καρότσα γεµάτη προϊόντα κλαδέµατος και άλλα υλικά, το οποίο αργότερα εισήλθε στον περιφραγµένο χώρο και εναπόθεσε το περιεχόµενο της καρότσας (αρ. κυκλ. ΒΙΑ 3505). Άλλο φορτηγό όχηµα µε καρότσα που µετέφερε ξερά χόρτα και προϊόντα κλαδέµατος (αρ. κυκλ. ΚΗΙ 6122) εναπόθεσε επίσης το περιεχόµενο στο χώρο. Επίσης, δηµοτικό όχηµα αγροτικού τύπου της πρώην ηµοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων Ηρακλείου Αττικής ( ΕΤΕΗΑ) µετέβη στο χώρο πλησίον της ράµπας και δύο δηµοτικοί υπάλληλοι εργάστηκαν µε αυτοσχέδια εργαλεία και χωρίς κατάλληλα ενδύµατα εργασίας (κράνη, γάντια, φόρµες κλπ) για την εκφόρτωση του περιεχοµένου του, που αποτελούνταν κυρίως από λίθους και αδρανή υλικά. Καθ όλη τη διάρκεια της αυτοψίας η κίνηση των οχηµάτων και η µεταφόρτωση των απορριµµάτων ήταν συνεχής, ενώ προκαλείτο όχληση θορύβου από τη διαρκή λειτουργία των οχηµάτων καθαριότητας, την εκφόρτωση των αντικειµένων και τη µεταφορά τους. Οι παραπάνω δραστηριότητες συνεχίστηκαν κατ επανάληψη σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του κλιµακίου της Αρχής στην περιοχή. Τα διάσπαρτα παντός τύπου απορρίµµατα -ακόµη και εντός κατεστραµµένων κάδων- τα λιµνάζοντα ύδατα, τα έντοµα, οι δυσάρεστες οσµές, που παρατηρήθηκαν στην περιοχή δηµιουργούν ανθυγιεινές εστίες για τη δηµόσια υγεία υποβαθµίζουν σοβαρά το γύρω αστικό περιβάλλον και έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε την εικόνα της περιοχής σε απόσταση 70 περίπου µέτρων, όπου υπάρχουν άφθονο πράσινο και φροντισµένες ιδιόκτητες κατοικίες. Τα ως άνω συνοδεύονται τόσο από σχετικό φωτογραφικό όσο και βιντεοσκοπηµένο υλικό, που παραµένει στη διάθεσή σας, εφόσον ζητηθεί. Όπως γίνεται αντιληπτό, το πρόβληµα προφανώς και παραµένει σοβαρό και έντονο στην περιοχή και ουδεµία ουσιαστική ενέργεια δε φαίνεται να έχει δροµολογηθεί προς σύννοµη επίλυσή του. Μετά από τα ανωτέρω, παρακαλούµε για άλλη µια φορά για τις τεκµηριωµένες ενέργειές σας και τη λήψη προσωρινών µέτρων τόσο προς άµεση ανακούφιση των κατοίκων (σχολαστικός καθαρισµός του χώρου, µη λειτουργία κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, περιορισµό χρόνου λειτουργίας εν γένει), όσο και προς οριστική αποκατάσταση της νοµιµότητας, µε την σφράγιση του χώρου και την παύση λειτουργίας του.

5 Οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται έκαστη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, για τις δικές τους ενέργειες (διενέργεια ελέγχων, επιβολή κυρώσεων κλπ) µε παράλληλη ενηµέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας. Με τιµή Ιωάννης Π. Σαγιάς Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Κοινοποίηση: 1. ***** ***** ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ) - 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Τµήµα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού Πολυτεχνείου Αθήνα 3. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Ε. ΒΟΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Τµήµα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονοµικού Ελέγχου Λ. Μεσογείων ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4. ιεύθυνση Πολεοδοµίας Νέας Ιωνίας Λεωφόρος Ηρακλείου 139, Περισσός-

6 Τ.Κ Νέα Ιωνία Τηλ.: , -114, -144, -138, -155, -107, -108

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011

Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 Κανονισµός Καθαριότητας Αριθ. Απόφ. ηµοτικού Συµβουλίου 048/ 2011 21 / 2 / 2011 «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΈΝΝΟΙΕΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος Κανονισµού Η καθαριότητα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 5ο: «Κανονισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Διονύσου» EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ. Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου ιονύσου.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ. Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείµενο του κανονισµού και αρµοδιότητα -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γι αυτό Προστατεύω Συντηρώ Ανακυκλώνω 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1... 4 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού... 4 ΑΡΘΡΟ 2... 5 Νοµικό πλαίσιο... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-9 - 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. 52891 ΑΠΟΦΑΣΗ Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις και έννοιες Άρθρο 1 Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Η καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά και επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚ0-1Ο1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ/ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού Άρθρο 2: Αρμοδιότητα για τη εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 ο Η καθαριότητα του νησιού και η προστασία του περιβάλλοντος του επιτυγχάνεται µε την καθηµερινή συνεργασία Δήµου και δηµοτών, διέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α Α: ΚΟΙΝ: Oπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ και ΕΝΝΟΙΕΣ Το περιβάλλον, σήµερα επιβαρύνεται από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση προϊόντων που ρυπαίνουν το περιβάλλον ( µετά τη χρήση τους ) και έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση

Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Αθήνα, 23-05-2011 Αριθμ. Φακ. : 122310 Αριθμ. Πρωτ.: 100128/6/21-12-2009 Πληροφορίες: Θεοδώρα Πετούση Προς ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - Αντικείμενο του κανονισμού - Αρμοδιότητες εφαρμογής - Προσδιορισμοί και ταξινόμηση απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου Διονύσου. EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθ.Απόφασης 59/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19.12.2012 της..12/2012.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», Άρθρο 3 5) ΘΕΜΑ Οικοδοµικές εργασίες εντός αρχαιολογικών χώρων µε αφορµή την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών µικρής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς των Ο.Τ.Α. οι οποίοι σύµφωνα µε το αρ. 102 του Συντάγµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 : Αντικείμενο αρχές και στόχοι του νέου κανονισμού Σελ. 1 Άρθρο 2 : Ορισμοί χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων. Σελ. 2 Άρθρο 3 : Αρμοδιότητα για

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 984/11.02.1999) ΘΕΜΑ: Η ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου, αφού έλαβε υπόψη του: - Το άρθρο 102 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Βιλτανιώτη 29, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 15241, 210 6206677, 210 6200145, fax: 210 8079565 E_mail: kathariotita@kifissia.gr Σκέψου καθαρά. Σκέψου τι πετάς. Σκέψου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Εισαγωγικά Ο παρών κανονισμός δεν είναι μόνο η θέσπιση κανόνων, ώστε η περιοχή εντός των ορίων του Δήμου Ερμιονίδας να διατηρείται καθαρή, αλλά εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χαλκίδα : 20-10 - 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8542 / Φ14 / 3238 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα