ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ....4 ΟΜΑΔΑ Α... 4 ΟΜΑΔΑ Β Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Σελίδα 2 από 17

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Διοικητικό και Οκονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 17

4 3. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΟΜΑΔΑ Α 1. Αναφερθείτε επιγραμματικά στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ως οικονομικό οργανισμό. 2. Ποιες είναι οι διακρίσεις των επιχειρήσεων ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης; 3. Ποιες βασικές λειτουργίες λαμβάνουν χώρα στον επιχειρησιακό χώρο; Να γίνει επιγραμματική αναφορά. 4. Ποιος είναι ο ρόλος των διοικητικών στελεχών (managers) στα διάφορα επίπεδα διοίκησης; 5. Αναφερθείτε επιγραμματικά στις βασικές δραστηριότητες της διοίκησης. 6. Ποιες βασικές μορφές περιλαμβάνει η «συγκέντρωση» των επιχειρήσεων; (να γίνει επιγραμματική αναφορά) 7. Πώς διακρίνονται οι επιχειρήσεις με βάση το μέγεθός τους; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των μικρών επιχειρήσεων; 8. Γιατί τα διοικητικά στελέχη αντιστέκονται στον προγραμματισμό; 9. Ποιες επιχειρήσεις ονομάζονται πολυεθνικές; Πώς επεκτείνει τις δραστηριότητές της μία μητρική εταιρεία σε άλλες χώρες; 10. Να διαμορφώσετε σχηματικά το μοντέλο της επικοινωνιακής διαδικασίας. 11. Αναφερθείτε επιγραμματικά στη διαδικασία επιλογής προσωπικού. 12. Τι είναι η προαγωγή και τι είναι η μετάθεση υπαλλήλου; 13. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες μέθοδοι εκπαίδευσης του προσωπικού της επιχείρησης; (ονομαστική αναφορά) 14. Ποιες είναι οι σπουδαιότερες επιδράσεις της εκπαίδευσης των στελεχών στη λειτουργία της επιχείρησης; 15. Αναφερθείτε αναλυτικά στον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού. 16. Ποια είναι η έννοια του μάρκετινγκ; 17. Γιατί η έρευνα μάρκετινγκ είναι αναγκαίο στοιχείο του μάρκετινγκ; 18. Τι ορίζεται ως μίγμα μάρκετινγκ; Αναφερθείτε επιγραμματικά σε καθένα στοιχείο του. 19. Ποια είναι η έννοια της τμηματοποίησης της αγοράς και ποιοι λόγοι την επιβάλλουν; 20. Ποιες κατηγορίες της αγοράς υπάρχουν; (ονομαστική αναφορά) 21. Ποιος είναι ο ρόλος των οικονομικών στελεχών στις σύγχρονες μεγάλες επιχειρήσεις; 22. Ποιους αντίκτυπους έχει στην επιχείρηση η χρηματοοικονομική απόφαση; 23. Τι γνωρίζετε για τη φορολογία ως μέσο οικονομικής πολιτικής; 24. Ποια είναι η χρησιμότητα των ραντών; 25. Ποια είναι η οικονομική σημασία του εμπορίου; 26. Να αναφέρετε τουλάχιστον πέντε διεθνείς όρους μεταφοράς και παράδοσης του εμπορεύματος. 27. Ποια οικονομικά οφέλη προκύπτουν από την ανάπτυξη των μεταφορών; 28. Για ποιους λόγους είναι χρήσιμα τα χρηματιστήρια αξιών; 29. Αναφερθείτε αναλυτικά στις ενέργειες που χαρακτηρίζονται ως «αθέμιτος ανταγωνισμός». 30. Ποιες είναι οι διακρίσεις του εμπορίου από άποψη αντικειμένου και από οικονομική άποψη; (ονομαστική αναφορά) 31. Τι είναι οι δημόσιες σχέσεις και πού αποβλέπουν; 32. Ποια έντυπα μέσα χρησιμοποιούνται για την άσκηση της λειτουργίας των δημοσίων σχέσεων; (ονομαστική αναφορά) 33. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ δημοσίων σχέσεων και προπαγάνδας; (επιγραμματική αναφορά) Σελίδα 4 από 17

5 34. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές μεταξύ δημοσίων σχέσεων και ανθρωπίνων σχέσεων; (επιγραμματική αναφορά) 35. Ποια στοιχεία περιλαμβάνει η αλληλογραφία ως μέσον των δημοσίων σχέσεων; 36. Τι είναι «καθαρή περιουσία» και τι «ξένο κεφάλαιο» της επιχείρησης; 37. Τι είναι «έσοδο» και ποιες οι διακρίσεις των «εσόδων»; 38. Ποιες είναι οι διακρίσεις των εσόδων και εξόδων; 39. Ποια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης θεωρούνται πάγια και ποια κυκλοφορούντα; 40. Ποια είναι η έννοια του λογαριασμού κατά του Ε.Γ.Λ.Σ. και ποια τα βασικά του στοιχεία; 41. Να αναφέρετε τις ομάδες του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ε.Γ.Λ.Σ. 42. Τι είναι «αποθέματα», από πού προέρχονται και σε ποια ομάδα του Ε.Γ.Λ.Σ. εμφανίζονται; 43. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνει τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.); 44. Απαντήστε στα ερωτήματα που ακολουθούν α. Ποιο είδος εξόδων παρακολουθεί η ομάδα 6 του Ε.Γ.Λ.Σ.; β. Σε ποια ομάδα λογαριασμών καταχωρούνται τα ποσά ζημιών-εσόδων-εξόδων εκτάκτου χαρακτήρα, καθώς επίσης «έσοδα», «ζημιές» και «έξοδα» προηγούμενων χρήσεων; 45. Ποια είναι η έννοια και ο σκοπός του Ε.Γ.Λ.Σ. και ποιες οι βασικές αρχές; Σε ποιες ομάδες λογαριασμών χωρίζεται το Ε.Γ.Λ.Σ.; 46. Ποια είναι η Διάρθρωση των Λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ.; 47. Ποιες είναι οι βασικές εργασίες των εμπορικών τραπεζών; 48. Τι είναι δάνειο, τι πίστωση και ποια η διαφορά τους; 49. Ποια είναι η έννοια της κυριότητας και πώς αποκτάται η κυριότητα: α. για τα κινητά β. για τα ακίνητα; 50. Να αναφέρετε πέντε (5) τραπεζικά προϊόντα-υπηρεσίες. 51. Ποια άλλα πιστωτικά ιδρύματα, εκτός από τις τράπεζες, γνωρίζετε; 52. Τι είναι δάνειο; Να αναφέρετε επιγραμματικά τις διακρίσεις των δανείων. 53. Ποιες είναι οι μορφές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων; 54. Ποιες είναι οι κατηγορίες (πηγές) εισοδήματος; 55. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών εταιρειών; 56. Ποια είναι η έννοια των φόρων; Τι γνωρίζετε για τους άμεσους και έμμεσους φόρους; 57. Ποιο είναι το αντικείμενο και ποιο το υποκείμενο του φόρου; 58. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της φορολογίας των Νομικών Προσώπων; 59. Τι καλείται νομικό και τι πραγματικό ελάττωμα στη διαδικασία μεταβίβασης κυριότητας πράγματος (πώληση); 60. Απαντήστε στα ερωτήματα που ακολουθούν: α. Τι καλείται αντιπροσώπευση και ποιες είναι οι προϋποθέσεις της άμεσης αντιπροσώπευσης; β. Μπορεί να ως οριστεί αντιπρόσωπος φυσικό πρόσωπο το οποίο τελεί «υπό δικαστική αντίληψη»; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 61. Τι καλούνται «δικαιόγραφα ή αξιόγραφα» και ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις τους. Δώστε από ένα παράδειγμα για το καθένα. 62. Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές συναλλαγματικής και επιταγής; 63. Πότε η χρεοκοπία είναι «απλή» και πότε «δόλια»; 64. Τι καλείται «πτώχευση» και ποιες είναι οι προσωπικές και οι περιουσιακές συνέπειες που υφίσταται ο πτωχεύσας; 65. Δώστε τις έννοιες της «εμπορικής επωνυμίας» και του «εμπορικού σήματος». 66. Αναπτύξτε περιληπτικά τη διαδικασία κατοχύρωσης της «εμπορικής επωνυμίας» και του «εμπορικού σήματος». Σελίδα 5 από 17

6 67. Ποιες είναι οι διακρίσεις των ποσοτικών μεταβλητών; Να αναφέρετε από ένα παράδειγμα για κάθε κατηγορία. 68. Ποιες είναι οι μέθοδοι συλλογής στοιχείων στη στατιστική; Να αναπτύξετε τη μέθοδο απογραφής. 69. Να αναπτύξετε το στάδιο επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων. 70. Με ποιους τρόπους γίνεται η παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων; 71. Με ποια κριτήρια γίνεται η παρουσίαση των στατιστικών πινάκων; 72. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται κατά τη σύνταξη των στατιστικών πινάκων; 73. Τι γνωρίζετε για τα στατιστικά διαγράμματα και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός στατιστικού διαγράμματος; 74. Να αναφέρετε τρία είδη στατιστικών διαγραμμάτων και να τα αναπτύξετε. 75. Τι είναι και ποια είναι τα μέτρα θέσεως; Να τα αναπτύξετε. 76. Τι είναι και πού αποσκοπεί το βιογραφικό σημείωμα; 77. Τι είναι Εταιρεία; Ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις των εταιρειών; 78. Επεξηγήστε συνοπτικά τις έννοιες σταθερό και μεταβλητό κόστος. Δώστε από δύο παραδείγματα. 79. Τι καλείται φυσιολογική φύρα και πώς αντιμετωπίζεται στη μαζική παραγωγή; 80. Τι είναι κόστος και ποια στοιχεία συνθέτουν την έννοια του κόστους; 81. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο κόστος και το έξοδο; 82. Πότε ένα κόστος είναι οργανικό και πότε ανόργανο; Δώστε δύο παραδείγματα για το καθένα. 83. Τι καλούμε κέντρα (ή θέσεις) κόστους; 84. Ποια στοιχεία συνθέτουν το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος; 85. Τι λέμε αρχικό κόστος και τι κόστος μετατροπής; 86. Ποιες ομάδες λογαριασμών αποτελούν τη Γενική Λογιστική και ποιες την Αναλυτική; 87. Να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κοστολόγησης κατά φάσεις. 88. Υπάρχει ιδιαιτερότητα στον προσδιορισμό των ΓΒΕ με την κοστολόγηση κατά παραγγελία και πώς εμφανίζεται; 89. Ποιον σκοπό εξυπηρετεί η χρήση του προκαθορισμένου συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ και πώς προσδιορίζεται; 90. Δώστε την έννοια της ισοδύναμης παραγωγής και την σκοπιμότητα που εξυπηρετεί ο υπολογισμός της. Σελίδα 6 από 17

7 ΟΜΑΔΑ Β 1. Ποιες είναι οι ιδιότητες των στόχων της επιχείρησης; (ονομαστική αναφορά) 2. Ποια χαρίσματα πρέπει να χαρακτηρίζουν τον ηγέτη; 3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της διοίκησης βάσει στόχων; (επιγραμματική αναφορά) 4. Ποια είναι τα μειονεκτήματα της διοίκησης βάσει στόχων; (επιγραμματική αναφορά) 5. Ποια είναι τα στάδια επιλογής του προσωπικού μίας επιχείρησης;(ονομαστική αναφορά) 6. Ποια είναι τα εμπόδια για αποτελεσματική επικοινωνία; (επιγραμματική αναφορά) 7. Τι είναι τυπική και τι άτυπη οργάνωση; 8. Τι είναι το οργανόγραμμα της επιχείρησης; 9. Για ποιους λόγους είναι αναγκαίος ο προγραμματισμός; (επιγραμματική αναφορά) 10. Ποια πλεονεκτήματα προσφέρουν οι στόχοι στην επιχείρηση; (αναλυτική αναφορά) 11. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ομαδικής λήψης αποφάσεων; 12. Σε ποιες κατηγορίες ταξινομείται η αμοιβή του προσωπικού; (ονομαστική αναφορά) 13. Ποια είναι τα βασικά στάδια λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων; 14. Αναφερθείτε στα στάδια δημιουργίας των ομάδων. (επιγραμματική αναφορά) 15. Ποιοι είναι οι βασικότεροι λόγοι που καθιστούν αναγκαίο το οργανόγραμμα για την επιχείρηση; (επιγραμματική αναφορά) 16. Ποια είναι τα είδη των εργασιακών ομάδων; (επιγραμματική αναφορά) 17. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ελέγχου; (αναλυτική αναφορά) 18. Να αναφέρετε ονομαστικά τις φάσεις της διαδικασίας του ελέγχου. 19. Αναφερθείτε συνοπτικά στη διαδικασία του προγραμματισμού. 20. Να αναλύσετε τα είδη των στόχων της επιχείρησης. 21. Να αναλύσετε τους περιοριστικούς παράγοντες του προγραμματισμού. 22. Αναφερθείτε αναλυτικά στους παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση της διοικητικής ευθύνης. 23. Αναφερθείτε συνοπτικά στη γραμμική μέθοδο μεταβίβασης της εξουσίας και της ευθύνης. 24. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες της υπηρεσίας προσωπικού μιας επιχείρησης; 25. Με ποια κριτήρια καθορίζονται οι αμοιβές του προσωπικού; 26. Ποιες πρέπει να είναι οι αρχές της πολιτικής μισθών και ημερομισθίων; 27. Τι είναι η εργασία με το κομμάτι; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα. 28. Αναφερθείτε επιγραμματικά στις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. 29. Πώς γίνεται η αξιολόγηση των στελεχών μιας επιχείρησης; 30. Με ποιους τρόπους επισημαίνονται οι ανάγκες για εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης; 31. Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες των ατυχημάτων στο χώρο εργασίας; (ονομαστική αναφορά) 32. Αναφερθείτε αναλυτικά στα συστήματα αμοιβών που λειτουργούν ως κίνητρα των εργαζομένων. 33. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που θεμελιώνουν ένα πρόγραμμα ασφαλείας στο χώρο εργασίας; (ονομαστική αναφορά) 34. Ποιες είναι οι κατηγορίες των ανθρωπίνων αναγκών κατά τον A.Maslow; 35. Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι αποτυχίας των νέων προϊόντων; 36. Ποιοι είναι οι λόγοι που επιβάλλουν την ύπαρξη συσκευασίας; 37. Ποια είναι η φύση των δικτύων διανομής; 38. Ποιες μεταβλητές περιλαμβάνει το μακροπεριβάλλον της επιχείρησης; (επιγραμματική αναφορά) 39. Αναφερθείτε επιγραμματικά στις μεθόδους συλλογής των πρωτογενών στοιχείων. 40. Αναφερθείτε επιγραμματικά στη διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος. 41. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα καλό σήμα; 42. Ποια είναι τα κριτήρια τμηματοποίησης της αγοράς; (αναλυτική αναφορά) 43. Αναφερθείτε αναλυτικά στα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων. 44. Αναφερθείτε συνοπτικά στις βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Σελίδα 7 από 17

8 45. Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια του «ρίσκου» στη χρηματοοικονομική διοίκηση; 46. Γιατί μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές σε περιόδους ύφεσης; 47. Τι είναι «ανατοκισμός» και τι «παρούσα αξία»; 48. Τι γνωρίζετε για το «προεξοφλητικό επιτόκιο»; 49. Τι είναι «εμπορικός αντιπρόσωπος» και τι είναι «μεσίτης»; 50. Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει η επιταγή; 51. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι μεσίτες; (ονομαστική αναφορά) 52. Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει η συναλλαγματική; 53. Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει το γραμμάτιο σε διαταγή; 54. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα τιμολόγια; (ονομαστική αναφορά) 55. Ποια έγγραφα εκδίδονται κατά τη διακίνηση των εμπορευμάτων; (ονομαστική αναφορά) 56. Ποια είναι τα κύρια πρόσωπα του εμπορίου και ποιος είναι ο ρόλος τους; 57. Ποια είναι η σημασία των τραπεζών για την οικονομική ανάπτυξη; 58. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι τράπεζες ανάλογα με το σκοπό τους; (ονομαστική αναφορά) 59. Αναφερθείτε επιγραμματικά στις σύγχρονες μορφές τραπεζικών συναλλαγών. 60. Ποιοι είναι οι κύριοι όροι της αγοραπωλησίας; 61. Ποιοι είναι οι συμπληρωματικοί όροι της αγοραπωλησίας; 62. Ποιοι όροι είναι δυνατό να ορίζονται όσον αφορά το χρόνο παράδοσης του εμπορεύματος; 63. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών; 64. Με ποιους τρόπους γίνεται η χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης; (ονομαστική αναφορά) 65. Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν τις «απόψεις»; (επιγραμματική αναφορά) 66. Να αναφέρετε επιγραμματικά πέντε βασικά χαρακτηριστικά των περιοδικών. 67. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του προφορικού λόγου; 68. Τι είναι «σύσκεψη» και τι είναι «συγκέντρωση προσωπικού»; 69. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ δημοσίων σχέσεων και διαφήμισης; (επιγραμματική αναφορά) 70. Ποιες είναι οι ομοιότητες των δημοσίων σχέσεων με τη διαφήμιση; (επιγραμματική αναφορά) 71. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ δημοσίων σχέσεων και προώθησης πωλήσεων; (επιγραμματική αναφορά) 72. Ποια οπτικοακουστικά μέσα χρησιμοποιούνται από τις δημόσιες σχέσεις»;(ονομαστική αναφορά) 73. Ποια στοιχεία περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων; (επιγραμματική αναφορά) 74. Αναφερθείτε συνοπτικά σε τουλάχιστον τρεις τύπους ερευνών των δημοσίων σχέσεων. 75. Σε ποιες κατηγορίες βιβλίων εφαρμόζουμε την «απλογραφική» και σε ποιες τη «διπλογραφική» μέθοδο; 76. Ποια είναι η «τιμή κτήσεως αποθεμάτων»; 77. Σε ποιους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς καταχωρούνται οι μεταχρονολογημένες επιταγές; 78. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, σε σχέση με την αντίστοιχη χειρόγραφη; 79. Τι εμφανίζουν οι λογαριασμοί του Ενεργητικού και του Παθητικού; α. Τι είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ; β. Τι είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ; 80. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ισολογισμού και απογραφής; 81. Τι περιλαμβάνει η «καθαρή θέση της επιχείρησης» και από ποιους λογαριασμούς αποτελείται; 82. Να δώσετε ένα υπόδειγμα Ισολογισμού χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 10 λογαριασμούς δικής σας επιλογής. 83. Τι είναι «Ισοζύγιο»; Ποια τα είδη του και πότε συντάσσεται το καθένα; 84. Ποια είναι η διαφορά των λογαριασμών «Εμπορεύματα» και «Έτοιμα Προϊόντα»; 85. Τι δείχνει ο λογαριασμός Εταίρος Λογαριασμός Κάλυψης Κεφαλαίου και πότε εξισώνεται; 86. Τι είναι τα δεδουλευμένα και τι τα μη δεδουλευμένα έσοδα και έξοδα; 87. Ποια είναι τα είδη των αποθεματικών, πώς σχηματίζονται και πού χρησιμοποιούνται; Σελίδα 8 από 17

9 88. Με ποια σχέση μεγεθών του ισολογισμού παρίσταται και τι απεικονίζει ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων; 89. Με ποια σχέση μεγεθών του ισολογισμού παρίσταται και τι απεικονίζει ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας; 90. Με ποια σχέση μεγεθών του ισολογισμού παρίσταται και τι απεικονίζει ο αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας; 91. Απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα α. Τι είναι οι «αποσβέσεις»; β. Ποιες μέθοδοι αποσβέσεων υπάρχουν; 92. Ποιος είναι ο σκοπός και ο ρόλος των Λογαριασμών Τάξεως; Να δώσετε ένα παράδειγμα. 93. Να αναφέρετε τις τρεις κυριότερες μεθόδους υπολογισμού της τιμής κτήσεως των αποθεμάτων. 94. Τι είναι «λογαριασμοί εκμετάλλευσης»; Τι είναι «λογαριασμός αποτελέσματος χρήσης»; 95. Τι είναι «λογιστικά σφάλματα», πότε συνήθως ανακαλύπτονται και με ποιους τρόπους διορθώνονται; 96. Τι καλείται συναλλαγματική, τι καλείται οπισθογράφηση συναλλαγματικής και ποιος θεωρείται «νόμιμος κομιστής» μιας συναλλαγματικής; 97. Τι ονομάζεται ονομαστική και τι παρούσα αξία συναλλαγματικής; 98. Ποιες είναι οι Διαφορές μεταξύ «Γραμματίου σε διαταγή» και «Συναλλαγματικής»; 99. Δώστε τον ορισμό της επιταγής. Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Δίγραμμης Επιταγής; 100. Σε ποιες προθεσμίες και με ποιον τρόπο γίνεται η διαμαρτύρηση της συναλλαγματικής; 101. Τι είναι Εγγυητική Επιστολή και ποια η συνεισφορά της στις συναλλαγές; 102. Ποια μέτρα χρησιμοποιεί η νομισματική πολιτική; (να γίνει ονομαστική αναφορά) 103. Πότε εκδίδεται Δελτίο Αποστολής και πότε Τιμολόγιο Πώλησης; 104. Ποια στοιχεία περιέχει το Τιμολόγιο; 105. Τι υποχρεώσεις έχει η επιχείρηση όταν αγοράζει εμπορεύματα από τρίτο που αρνείται να εκδώσει δικά του φορολογικά στοιχεία; 106. Για ποιες συναλλαγές εκδίδεται Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και για ποιες Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών; 107. Πότε γίνεται η ενημέρωση των βιβλίων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ; 108. Ποιος είναι ο χρόνος Μηχανογραφικής ενημέρωσης των βιβλίων και εκτύπωσης των βιβλίων με βάση τον Κ.Β.Σ.; 109. Ποιες είναι οι κατηγορίες των Λογιστικών βιβλίων και ποια είναι τα κριτήρια ένταξης σε καθεμιά από αυτές; 110. Πού τηρούνται τα βιβλία και τα στοιχεία μιας επιχείρησης; 111. Πότε εκδίδεται και τι στοιχεία περιλαμβάνει το Δελτίο Αποστολής εμπορευμάτων; 112. Ποια είναι τα πλήρη στοιχεία των συναλλασσόμενων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.; 113. Ποιος χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.; 114. Ποια είναι η έννοια της χονδρικής και λιανικής πώλησης; 115. Ποια είναι η έννοια και ποια τα χαρακτηριστικά της ΕΕ; 116. Ποια είναι η έννοια και ποια τα χαρακτηριστικά της ΕΠΕ; 117. Ποια είναι η έννοια και ποια τα χαρακτηριστικά της ΑΕ; 118. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ Ετερορρύθμων Εταίρων και Ομορρύθμων Εταίρων; 119. Αναφέρετε 5 περιπτώσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης στοιχείου διακίνησης κατά τη μεταφορά αγαθών Ο μεταφορέας για κάθε μεταφορά αγαθών ποιο στοιχείο υποχρεώνεται να εκδίδει και τι αναγράφεται σ αυτό; 121. Τι γνωρίζετε για τις Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (Φ.Τ.Μ.) και για τις Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) μέσω Η/Υ; 122. Αναφέρετε τουλάχιστον πέντε (5) είδη θεωρημένων στοιχείων και πέντε (5) είδη μη θεωρημένων Τι γνωρίζετε για τα βιβλία «Αποθήκης-Παραγωγής Κοστολογίου» και «Τεχνικών Προδιαγραφών»; Σελίδα 9 από 17

10 124. Πότε επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος στο εισόδημα ενός Φυσικού Προσώπου και με τι ποσοστό; 125. Πότε υποβάλλεται η εκκαθαριστική δήλωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας(Φ.Π.Α.); 126. Σε ποιες περιπτώσεις οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστά δήλωση φόρου εισοδήματος; 127. Πότε υποβάλλονται οι προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών; 128. Ποιοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν σήμερα; Υπάρχουν περιοχές με διαφορετικούς συντελεστές και ποιες είναι αυτές; 129. Ποια εισοδήματα θεωρούνται ότι προέρχονται από Μισθωτές Υπηρεσίες; 130. Πώς προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό εισόδημα ενός Φυσικού Προσώπου; 131. Πότε ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση με επιφύλαξη και πότε συμπληρωματική; 132. Ποιες συναλλαγές περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών; 133. Ποια είναι η έννοια της έδρας και ποια του υποκαταστήματος σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.; 134. Ποια είναι τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογούμενους; 135. Στην ετερόρρυθμη εταιρεία «Β. Βασιλείου και Σία Ε.Ε.», της οποίας εταίροι είναι ο Α ομόρρυθμος εταίρος με 40%, ο Β ομόρρυθμος εταίρος με 30% και ο Γ ετερόρρυθμος εταίρος με 40% στο τέλος της χρήσης προέκυψαν κέρδη Να υπολογιστούν εξωλογιστικά : α. η επιχειρηματική αμοιβή και για τους δύο εταίρους β. ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών που φορολογούνται στο όνομα της επιχείρησης 136. Στην Ετερόρρυθμη Εταιρία «Α Ανδρέου & ΣΙΑ ΕΕ» που συμμετέχουν ο Α Ομμόρυθμος Εταίρος με ποσοστό 40% και στο κεφάλαιο ,00 ο Ομόρρυθμος Εταίρος Β με ποσοστό 40% και εισφορές στο κεφάλαιο ,00 και ο Ετερόρρυθμος Εταίρος Γ με ποσοστό 20% και εισφορές στο κεφάλαιο ,00, παρουσιάζεται ζημιά χρήσης ,00.Nα κατανεμηθεί η ζημιά στους εταίρους και να αιτιολογηθεί η κατανομή Στην «Γ. Γεωργίου & Σια Ο.Ε.» που συμμετέχει ο Α με 50% και ο Β με 50% προέκυψαν κέρδη ,00. Να γίνει εξωλογιστικός υπολογισμός των κερδών που αναλογούν στον κάθε εταίρο και του φόρου εισοδήματος που θα πληρώσει η εταιρία, λαμβάνοντας υπόψη πως επιχειρηματική αμοιβή δικαιούται μόνο ο Α Τι καλείται σύμφωνα με το Εργατικό Δίκαιο: α. «Εξαρτημένη Εργασία» β. «Επάγγελμα» γ. «Μισθός» δ. «Υπάλληλος» ε. «Εργάτης» στ. «Εργοδότης» ζ. «Υποχρέωση πίστεως»; 139. Δώστε τους ορισμούς των εννοιών: α. «Κυριότητα» β. «Δάνειο» γ. «Μίσθωση» δ. «Πώληση» ε. «Ενέχυρο» στ.«υποθήκη» 140. Τι καλείται ράντα, περίοδος και τι όρος ή δόση ράντας; Ποια είναι η διαφορά προκαταβλητέας και ληξιπρόθεσμης ράντας; 141. Τι είναι προεξόφληση, τι προεξόφλημα και ποια η διαφορά της εσωτερικής και εξωτερικής προεξόφλησης; 142. Επενδυτής καταθέτει χρήματα στην τράπεζα ανατοκιζόμενα ανά έτος με επιτόκιο 10%.Στο τέλος των 5 ετών λαμβάνει 4.200,00. Πόσα χρήματα είχε καταθέσει; 143. Κεφάλαιο 3.500,00 ανατοκίστηκε κατά έτος και έπειτα από 6 έτη έγινε με τους τόκους 5.554,06. Με ποιο επιτόκιο έγινε ο ανατοκισμός; Σελίδα 10 από 17

11 144. Ποια είναι η τελική αξία κεφαλαίου 1.500,00 που ανατοκίζεται ανά τετράμηνο με 4% επιτόκιο και για 3 έτη και 8 μήνες; 145. Δάνεισε κάποιος 3.000,00 με ανατοκισμό προς 5% για 7 έτη. α. ποια είναι η απόδοση του κεφαλαίου; β. για πόσο χρόνο θα έπρεπε να τοκίζει το ίδιο κεφάλαιο και προς το ίδιο επιτόκιο με απλό τόκο, για να έχει την παραπάνω απόδοση; 146. Τι δείχνουν τα μέτρα διασποράς στη Στατιστική; Να αναφέρετε τα κυριότερα μέτρα διασποράς. Να δοθεί ο τύπος υπολογισμού τους Τι είναι ερωτηματολόγιο και ποιες οι γενικές απαιτήσεις ενός σωστού ερωτηματολογίου; 148. Τι είναι Χρονολογική Σειρά και τι Αριθμοδείκτες; 149. Ποιες είναι οι συνιστώσες των χρονολογικών σειρών και από ποιους παράγοντες διαμορφώνεται η κάθε συνιστώσα; 150. Τι ονομάζονται μέτρα κεντρικής τάσης στη Στατιστική; Αναφέρετε τα κυριότερα μέτρα κεντρικής τάσης καθώς και τις κυριότερες παράμετρους θέσης Τι ονομάζεται «κατανομή συχνοτήτων»; Ποια στατιστικά μέτρα πρέπει να είναι απαραιτήτως γνωστά προκειμένου να περιγραφεί πλήρως μια κατανομή συχνοτήτων; 152. Τι ονομάζεται Στατιστική μεταβλητή και σε ποιες κατηγορίες διακρίνεται; Δώστε δύο παραδείγματα ανά κατηγορία Ποιο είναι το αντικείμενο της Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών ; Δώστε ένα παράδειγμα κατά το οποίο οι συνιστώσες μιας χρονολογικής σειράς να συνδέονται με μια προσθετική σχέση Ο παρακάτω πίνακας δίνει τον αριθμό των εργατών μιας βιομηχανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το επίπεδο ειδικεύσεώς τους. Επίπεδο ειδικεύσεως Αριθμός εργαζομένων Ειδικευμένοι 50 Ημιειδικευμένοι 25 Ανειδίκευτοι 25 Να απεικονισθούν τα παραπάνω δεδομένα: a. Με κυκλικό διάγραμμα b. Με ραβδόγραμμα 155. Οι ετήσιες πωλήσεις σε χιλιάδες ευρώ, 50 εμπορικών επιχειρήσεων ήταν: Τάξεις πωλήσεων Αριθμός εμπορικών επιχειρήσεων (συχνότητες) Να γίνει το ιστόγραμμα συχνοτήτων και το πολύγωνο συχνοτήτων. 5 Σελίδα 11 από 17

12 156. Οι Μισθοί σε των 520 εργατών μιας επιχείρησης κατανέμονται ως εξής: Μισθοί Συχνότητες Σύνολο 520 Να υπολογιστεί η διάμεσος Οι εβδομαδιαίες αποδοχές 25 εργαζομένων μιας επιχείρησης σε ήταν: 205, 210, 240, 315, 320, 345, 230, 335, 380, 360, 365, 370, 390, 245, 325, 340, 235, 330, 385, 365, 375, 210, 355, 310, 395. Τα παραπάνω δεδομένα να παρασταθούν σε πίνακες κατανομής συχνοτήτων χρησιμοποιώντας 5 τάξεις Δίνεται ο αριθμός των ημερών απουσίας 10 εργαζομένων λόγω ασθενείας. Εργαζόμενος Ημέρες ασθενείας Εργαζόμενος Ημέρες ασθενείας Να υπολογιστεί η Διακύμανση των ημερών ασθενείας και ο συντελεστής μεταβλητότητας Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι μηχανές γραφείου; 160. Τι γνωρίζετε για τα είδη φωτισμού στα γραφεία; Πώς εξασφαλίζεται η ποιότητα του φωτισμού στα γραφεία; 161. Από πού προέρχονται οι συνήθεις θόρυβοι στους χώρους εργασίας, ποια είναι η επίδρασή τους στους εργαζόμενους και πώς μειώνονται; 162. Να αναφέρετε τα κριτήρια επιλογής μηχανών γραφείου Χρωματισμός χώρων εργασίας: ποια είναι η ψυχολογική επίδραση των χρωμάτων στους εργαζόμενους; Θερμά και ψυχρά χρώματα: Επιλογή χρωμάτων Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της μηχανοποίησης και αυτοματοποίησης της εργασίας; 165. Να αναφέρετε τους κυριότερους τύπους εμπορικών επιστολών Η υπαγόρευση είναι μια συνηθέστατη μορφή επικοινωνίας στην επιχείρηση. Ποιοι κανόνες πρέπει να τηρούνται προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια επιτυχής υπαγόρευση; 167. Τα μικροφίλμ σαν μέσο αρχειοθέτησης: τι είναι και ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει η μέθοδος αρχειοθέτησης με μικροφίλμ; Σελίδα 12 από 17

13 168. Ποια είναι η έννοια και ποιες οι διακρίσεις της εμπορικής επιστολής; 169. Ο κύριος Χ αποστέλλει την ακόλουθη επιστολή προς τον τραπεζικό οργανισμό Τ.Β.Α., του οποίου είστε προϊστάμενος του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών: «Κύριοι, πριν ένα μήνα και συγκεκριμένα πήγα στο Υποκατάστημα Παγκρατίου της Τράπεζάς σας και ζήτησα την εξόφληση του λογαριασμού του μεταστάντος πατέρα μου, αφού πρώτα επέδειξα το βιβλιάριο καταθέσεων του. Ο αρμόδιος υπάλληλος όμως παρά την επίδειξη της ταυτότητας μου, μου απάντησε στερεότυπα: «Ο μόνος με τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε για το λογαριασμό είναι αυτός του οποίου το όνομα αναγράφεται στο βιβλιάριο». Στη συνέχεια ο δικηγόρος μου απέστειλε 2 σχετικές επιστολές χωρίς να λάβει απάντηση. Κατόπιν αυτών παρακαλώ όπως έχω απάντηση στα παραπάνω, αφού είμαι μοναδικός κληρονόμος του εκλιπόντος. Με τιμή Χ Συντάξτε απαντητική επιστολή προς τον κύριο Χ.., τηρώντας όλους τους κανόνες περί συντάξεων επιστολών και λαμβάνοντας υπόψιν: α. τη διάρθρωση αρνητικών επιστολών β. τα πραγματικά στοιχεία της ιστορίας γ. τη στοιχειοθέτηση της απάντησης στα εξής: η τράπεζα χρειάζεται αποδείξεις για το θάνατο του καταθέτη και του ισχυρισμού του Χ ότι είναι νόμιμος κληρονόμος του Είστε προϊστάμενος Γραφείου στη Διεύθυνση Διοικητικού μιας Υπηρεσίας και πρέπει να υποδείξετε τρόπους μείωσης του κόστους από τη συσσώρευση μεγάλου όγκου αλληλογραφίας. Ποιες μεθόδους θα προτείνατε; 171. Τι είναι απόσβεση μετοχικού κεφαλαίου και ποια είναι η διαφορά της από τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου; 172. Τι είναι μετοχή; Ποιες είναι οι διακρίσεις των μετοχών; Ποια είναι η ονομαστική αξία και ποια η πραγματική αξία των μετοχών; 173. Τι γνωρίζετε για την έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο; Πότε συνήθως συμβαίνει και τι φανερώνει; 174. Πώς διανέμονται τα κέρδη της Α.Ε.; 175. Ποιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύουν οι ΑΕ και πού; 176. Ποιοι είναι οι τρόποι αύξησης κεφαλαίου σε μια ΟΕ και ποιοι οι τρόποι μείωσης; 177. Πώς φορολογούνται οι προσωπικές εταιρίες (ΟΕ και ΕΕ); 178. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συνεταιρισμού; 179. Οι Α. Ανδρέου & Β. Βασιλείου συστήνουν την «Α. Ανδρέου Β. Βασιλείου Ο.Ε.» με συμμετοχή 60% ο Ανδρέου & 40% ο Βασιλείου. Να γίνουν οι εγγραφές σύστασης, αν ο Α εισέφερε μετρητά και ο Β μηχάνημα αξίας , Γιατί οι υπολογαριασμοί του 90 ονομάζονται διάμεσοι; 181. Ποια είναι η αποστολή των υπολογαριασμών του λογαριασμού 92; 182. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα συμπαράγωγα και τα υποπαράγωγα; 183. Σε τι διαφέρει το πρότυπο κόστος από το ιστορικό κόστος; 184. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του πρότυπου κόστους; 185. Ποια πρότυπα λέγονται ιδανικά και ποια τρέχοντα; 186. Τι γνωρίζετε για την καρτέλα του πρότυπου κόστους και σε τι εξυπηρετεί; 187. Τι είναι το φύλλο κόστους; 188. Ποια είναι η σημασία του βιβλίου Παραγωγής Κοστολογίου; 189. Ποιο κόστος είναι πάγιας μορφής και ποιο τρέχουσας; Δώστε από δύο παραδείγματα Τι είναι το φύλλο μερισμού; Τι ονομάζουμε βάση(κλειδί) μερισμού; 191. Ποια είναι η σημασία του προσδιορισμού του λειτουργικού κόστους; 192. Τι είναι άμεσο (ειδικό) και έμμεσο (γενικό) κόστος; Δώστε δύο παραδείγματα. Σελίδα 13 από 17

14 193. Ποιες είναι οι διακρίσεις των εξόδων ανάλογα με το σκοπό που επιδιώκουν; 194. Ποιο κόστος χαρακτηρίζουμε ως προκαθορισμένο και πώς διακρίνεται; 195. Πότε ένα κόστος θεωρείται σταθερό και πότε μεταβλητό; Δώστε από 2 παραδείγματα Τι σημαίνει ο όρος κοστολόγηση; Γιατί ο προσδιορισμός του κόστους της μονάδας του προϊόντος είναι σημαντικός; 197. Ποιο είναι το περιεχόμενο της Αναλυτικής Λογιστικής της εκμετάλλευσης; 198. Ποιοι είναι οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της ομάδας 9 σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.; 199. Ποιοι είναι οι πέντε (5) υποχρεωτικοί λογαριασμοί (δευτεροβάθμιοι) του λογαριασμού 92; 200. Ως προς τι διαφέρουν οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως της Γενικής Λογιστικής 86 και της Αναλυτικής Λογιστικής 98.99; 201. Τι σημαίνει πρότυπο κόστος και ποιο σκοπό εξυπηρετεί ο υπολογισμός του; 202. Από ποια στοιχεία καθορίζεται το πρότυπο κόστος των ΓΒΕ; 203. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να παρέχει η εντολή παραγωγής στην κοστολόγηση ενός προϊόντος; 204. Επιχείρηση που αρχίζει τις εργασίες της, προϋπολογίζει ότι θα έχει σταθερές δαπάνες ,00 και μεταβλητές ,00 για την παραγωγή μονάδων προϊόντος. Σε ποια τιμή κόστους βρίσκεται το Νεκρό Σημείο και πόσο θα πρέπει να πωλεί το προϊόν για να έχει κέρδος 20%; 205. Τα δεδομένα μιας χρήσης 2007 είναι: Κόστος υλικών ,00 Άμεση εργασία , ,00 Μεταβλητά έξοδα: ΓΒΕ ,00 Έξοδα πωλήσεων 3.000,00 Έξοδα Διοίκησης 600,00 Έξοδα χρηματοοικονομικά 400, ,00 Σύνολο Μεταβλ. Εξόδων ,00 Σταθερά Έξοδα: ΓΒΕ ,00 Έξοδα Πωλήσεων ,00 Έξοδα Διοίκησης ,00 Έξοδα Χρηματοοικονομικά , ,00 Πωλήσεις χρήσεως: Μονάδες x 24,00 = ,00 Ζητείται: 1. Το κόστος παραγωγής μιας μονάδας του προϊόντος Π1, που η παραγωγή του ανέρχεται σε μονάδες. 2. Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης Για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος απαιτούνται 50 χιλιόγραμμα πρώτης ύλης με πρότυπη τιμή ανά χιλιόγραμμο 20,00. Η ποσότητα των πρώτων υλών που αναλώθηκε ήταν 48 χιλιόγραμμα με τιμή κτήσεως 20,50./ χιλιόγραμμο. Να βρεθούν οι αποκλίσεις (θετικές ή αρνητικές): α. της ποσότητας ή απόδοσης β. της τιμής Σελίδα 14 από 17

15 γ. της συνολικής απόκλισης Για την παραγωγή μιας μονάδας του προϊόντος Π απαιτούνται 96 πρότυπες ώρες άμεσης εργασίας με το πρότυπο ωρομίσθιο των 9,00. Αναλώθηκαν 100 ώρες άμεσης εργασίας με ωρομίσθιο 10,00. Να βρεθούν οι αποκλίσεις (θετικές ή αρνητικές): α. της αποδοτικότητας β. της τιμής γ. της απόκλισης των εργατικών.(συνολική απόκλιση εργατικών) 208. Δίνονται μερικά από τα στοιχεία των Γενικών Προϋπολογισμών της Βιομηχανικής Επιχείρησης x που ασχολείται με την παραγωγή κατόπιν παραγγελίας, για το 2007 Προϋπολογισμένα ΓΒΕ Προυπολ.Κόστος άμεσης εργασίας Προυπολ.Ώρες άμεσης εργασίας Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2007 έγινε, μεταξύ άλλων και η παραγωγή της παραγγελίας Νο 105, για την οποία απαιτήθηκαν: Πρώτες ύλες και άμεση εργασία και 150 ώρες, με ωρομίσθιο 7. Ζητείται: ο προσδιορισμός του κόστους παραγωγής της παραγγελίας Νο 105 με καταλογισμό των ΓΒΕ: α. με βάση τις ώρες άμεσης εργασίας. β. με βάση το κόστος άμεσης εργασίας Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τη χρήση 2007 της Βιομηχανικής Επιχείρησης μαζικής Παραγωγής του μοναδικού προϊόντος α. α) κίνηση μονάδων αρχικό απόθεμα ημικατεργασμένων 0 τέθηκαν σε κατεργασία ολοκληρώθηκαν τελικό απόθεμα ημικατεργασμένων μον μον μον. με βαθμό ολοκλήρωσης 50% Ζητείται : ο προσδιορισμός του κόστους παραγωγής α. της μιας έτοιμης μονάδας β. των έτοιμων της περιόδου γ. του τελικού αποθέματος των ημικατεργασμένων Σελίδα 15 από 17

16 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. Α. Γενικές Επαγγελματικές Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες. Όσο αφορά στα γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων το "Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων" πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις σχετικά με: Τον χειρισμό λογιστικών προγραμμάτων με σκοπό την εξεύρεση και την αξιολόγηση λογιστικών δεδομένων. Την αποτύπωση στατιστικών δεδομένων σε στατιστικούς πίνακες και διαγράμματα. Τον χειρισμό προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου και πινάκων. Τον χειρισμό προγραμμάτων παρουσίασης δεδομένων. Την αρχειοθέτηση επιχειρησιακών εγγράφων. Τον χειρισμό προγραμμάτων εμπορικής διαχείρισης. Τον χειρισμό των μέσων για την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων. Επίσης κατά την κρίση των εξεταστών μπορούν οι παραπάνω γνώσεις και ικανότητες να εξεταστούν και σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες στο θεωρητικό μέρος γενικές γνώσεις και ικανότητες(ενότητα 3.1.2). Β. Ειδικές Επαγγελματικές Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες. Όσο αφορά στις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, το "Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων" πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις σχετικά με: Την μηχανογραφική τήρηση βιβλίων Α και Β κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Την τήρηση αρχείων. Τον χειρισμό μέσων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και εκκαθάρισης αρχείων. Σελίδα 16 από 17

17 Την συμπλήρωση φορολογικών στοιχείων και βιβλίων. Την συμπλήρωση φορολογικών εντύπων. Την σύνταξη εμπορικών επιστολών και επιχειρησιακών εγγράφων σε Η/Υ. Τον χειρισμό προγραμμάτων μισθοδοσίας. Τον χειρισμό προγραμμάτων επεξεργασίας λογιστικών φύλλων. Επίσης κατά την κρίση των εξεταστών μπορούν οι παραπάνω γνώσεις και ικανότητες να εξεταστούν και σε συνδυασμό με τις αναφερόμενες στο θεωρητικό μέρος ειδικές γνώσεις και ικανότητες(ενότητα 3.1.2). Σελίδα 17 από 17

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ " ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ...3 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος Έννοια των Αποθεμάτων Αποθέματα: Τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην επιχείρηση και διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πρόγραμμα 100 Α - General - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Το Επιχειρείν εστί Καινοτομείν Αποστολή Προς τι το Επιχειρείν; Κύριοι Στόχοι Περιγραφή της Αγοράς Στρατηγική Χρηματοοικονομικές Προβλέψεις Προγράμματα και Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι. Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Λογιστική Ι. Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Λογιστική Ι Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

παραγωγής 3 Συντελεστές της

παραγωγής 3 Συντελεστές της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α Το µάθηµα των Οικονοµικών στοχεύει να προσφέρει στους µαθητές της Α' Λυκείου γενικές, απλές και προκαταρκτικές γνώσεις στον ευρύτερο τοµέα των οικονοµικών της καθηµερινής µας ζωής. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2ο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχειρηματικό Σχέδιο: Βασικά στοιχεία λογιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα (με απλογραφικά βιβλία - τζίρος μικρότερος ή μεγαλύτερος των 150.000 ευρώ) 1 1ο Παράδειγμα Δεδομένα 31.12.2014: Υποχρεωτική απογραφή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Λίγα λόγια για τους συγγραφείς............................................. 33 Πρόλογος............................................................... 37 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 3 η Διάλεξη: ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο &

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 01/07/2014 15:00-20:00 Οργάνωση και Διοίκηση ΜμΕ Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διαφορές Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών.

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Πρόγραμμα 100Β Φορολογικός Έλεγχος - Πλήρης Φορολογικές και Φοροτεχνικές Εφαρμογές Πανόραμα Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διάγνωση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού ,

31/12/ /12/2014 Κυκλοφορούν ενεργητικό ,73 54,93% ,24 57,46% Σύνολο ενεργητικού , ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/15 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #4: Λογιστικό Γεγονός - Λογαριασμοί. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #4: Λογιστικό Γεγονός - Λογαριασμοί. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #4: Λογιστικό Γεγονός - Λογαριασμοί Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να προβάλλει αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Δικαιολογητικά Έγγραφα Βασικές ρηματοοικονομικές Καταστάσεις Λογιστικά Βιβλία Κάθε επιτηδευματίας ανεξαρτήτως εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ-ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΗΣΗ :... 1 2 3 4 5 7 Κωδικός λογαριασμού/ Περιγραφή Στοιχεία παραστατικού Μνημονεύεται η Χειρόγραφο/ Πλήρης & επαρκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΝΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ TΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα