Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΧ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ"

Transcript

1 Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου μήνα. Στις XX, το ισοζύγιο της γενικής λογιστικής που έχει συνταχθεί με βάση τα στοιχεία του γενικού και αναλυτικού καθολικού έχει ως εξής: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΧΧ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Αποθέματα στις αποθήκες της επιχ Αγορές χρήσης με 21% 21 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ Αποθέματα στις αποθήκες της επιχ. 24 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Αποθέματα στις αποθήκες της επιχ Αγορές χρήσης με 21% 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ταμείο επιχείρησης 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ανών. Κοιν μετοχ. μη εισαγ. στο Χρημ. 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Βαλσάμης Α.Ε 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τακτικές αποδοχές Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ Έξοδα κίνησης απαλ. του Φ.Π.Α Διαφημίσεις από τον τύπο με Φ.Π.Α. 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Πωλήσεις με 21% 71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Πωλήσεις χονδρικές με 21% ΣΥΝΟΛΟ [1]

2 Η εταιρία έχει θεωρήσει χωριστά ημερολόγιο αναλυτικής λογιστικής για τις εγγραφές της αναλυτικής λογιστικής. Ζητείται: Να γίνουν με βάση το παραπάνω ισοζύγιο, οι εγγραφές μεταφοράς των αποθεμάτων, αγορών, εξόδων και εσόδων από τη γενική λογιστική στην αναλυτική λογιστική, στο ημερολόγιο της αναλυτικής λογιστικής. [2]

3 ΛΥΣΗ α) Επειδή είναι Α.Ε. για τα αρχικά αποθέματα, μπορεί να γίνει μια εγγραφή στο ημερολόγιο της αναλυτικής λογιστικής μέχρι XX που είναι η προθεσμία της εγγραφής για το άνοιγμα των βιβλίων. Η εγγραφή αυτή έστω ότι έγινε με ημερομηνία XX ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 94. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Εμπορεύματα στις αποθήκες Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή στις αποθήκες Α & Β ύλεςυλικά συσκευασίας στις αποθήκες ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Εμπορεύματα λογισμένα Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή λογισμένα Α & Β ύλεςυλικά συσκευασίας λογισμένα Μεταφορά αρχικών αποθεμάτων στην αναλυτική λογιστική β) Για τις αγορές δεν είναι υποχρεωτικό να γίνονται εγγραφές στην αναλυτική λογιστική, κάθε μήνα, αλλά μόνο μια φορά στο τέλος του έτους. Στην περίπτωσή μας όμως γίνονται λογιστικές εγγραφές για τις αγορές καθώς και για τις δαπάνες κάθε μήνα για λόγους π.χ προσδιορισμού βραχύχρονων αποτελεσμάτων κλπ. Η εγγραφή λοιπόν για τις αγορές γίνεται με ημερομηνία XX και μέσα στο χρονικό διάστημα μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 94. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Εμπορεύματα στις αποθήκες Α & Β ύλεςυλικά συσκευασίας στις αποθήκες ΔΙΑΜΕΣΟΙ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Εμπορεύματα λογισμένα Α & Β ύλεςυλικά συσκευασίας λογισμένα Μεταφορά αγορών στην αναλυτική λογιστική [3]

4 γ) Για τα έξοδα των λογ. 60 και 64, εφόσον η κοστολόγηση είναι μηνιαία συντάσσεται από το λογιστή φύλλο μερισμού π.χ ως εξής ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΧ Κατ είδος έξοδα Συνολικά ποσά Λειτουργία παραγωγή Λειτουργία διοίκησης Λειτουργία διάθεσης 60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 64 Διάφορα έξοδα Σύνολα Η εγγραφή γίνεται ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αμοιβές & έξοδα προσ. (λειτ. παραγωγής) Διάφορα έξοδα (λειτ. παραγωγής) Αμοιβές & έξοδα προσ. (διοικ. λειτ.) Διάφορα έξοδα (λειτ. παραγωγής) Αμοιβές & έξοδα προσ. (λειτ. διάθεσης) Διάφορα έξοδα (λειτ. διάθεσης) ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Αμοιβές & έξοδα προσ Διάφορα έξοδα λογισμένα Ως φύλλο μερισμού με XX [4]

5 δ) Για τα έσοδα του μήνα Ιανουάριου θα χρεωθεί ο λογ/σμός Οργανικά έσοδα κατ είδος λογισμένα και θα πιστωθεί ο λογ με τα ίδια ποσά. Η εγγραφή γίνεται ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Πωλήσεις εμπορευμάτων λογισμένες Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων & ημιτελών ΕΣΟΔΑΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μικτά αποτελέσματα εμπορευμάτων Μικτά αποτελ. προϊόντων έτοιμων & ημιτελών Μεταφορά εσόδων στην αναλυτική λογιστική [5]

6 Άσκηση 2 η Έστω ότι στην εταιρία ΜΑΝΤΑΣ ΑΕ προσδιορίζονται εσωλογιστικά βραχύχρονα αποτελέσματα στο τέλος κάθε μήνα. Με λοιπόν και μέσα στο μήνα Φεβρουάριο έγιναν οι εγγραφές μεταφοράς στην αναλυτική λογιστική των αγορών, πωλήσεων, εσόδων και εξόδων από την γενική λογιστική όπως τα ποσά αυτά διαμορφώθηκαν στο ισοζύγιο του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής. Ο λογιστής όμως της επιχείρησης διαπιστώνει ότι έγινε 30.1 και μια πώληση αξίας ευρώ με δελτίο αποστολής και ότι το τιμολόγιο με τη αξία αυτή θα εκδοθεί μέσα στο μήνα Φεβρουάριο. Επίσης, ο λογιστής της επιχείρησης διαπιστώνει ότι με 31.1 πωλήθηκε και μια άλλη ποσότητα κιλά με δελτίο αποστολής αλλά η τιμή πώλησης δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα. Υπολογίζεται ότι η αξία αυτή θα προσδιοριστεί περίπου στα ευρώ. Όμως, στις 20.2 που εκδόθηκε το τιμολόγιο, η αξία της παραπάνω ποσότητας προσδιορίστηκε στα ευρώ (πάντα χωρίς Φ.Π.Α). Ζητείται: Να γίνουν οι εγγραφές των πωλήσεων αυτών στο ημερολόγιο της αναλυτικής λογιστικής. [6]

7 ΛΥΣΗ α) Με και με το ποσό ευρώ ( =80.000) στο ημερολόγιο της αναλυτικής λογιστικής γίνεται η εξής εγγραφή ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 91. ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ Πωλήσεις προϊόντων (προϋπολογισμένες) στο εσωτερικό ΕΣΟΔΑΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μικτά αποτελέσματα προϊόντων έτοιμων & ημιτελών Προϋπολογισμένα έσοδα Ιανουαρίου [7]

8 β) Στο τέλος του επόμενου μήνα Φεβρουαρίου γίνονται κανονικά οι εγγραφές της αναλυτικής λογιστικής με βάση τις αγορές, τις πωλήσεις και τα έξοδα του μήνα αυτού. Το μήνα όμως Ιανουάριο είχαν γίνει ήδη προβλέψεις για πωλήσεις ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές οριστικοποιήθηκαν μέσα στο μήνα Φεβρουάριο και μάλιστα στο ύψος των ευρώ ( =88.000). Στο τέλος λοιπόν του μήνα Φεβρουαρίου, θα γίνουν επιπλέον και οι εγγραφές τακτοποίησης των προβλέψεων αυτών. Έτσι πρώτα θα γίνει η διορθωτική εγγραφή για το σύνολο των οριστικοποιημένων πωλήσεων που είναι ευρώ ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων & ημιτελών λογ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ Πωλήσεις προϊόντων (προϋπολογισμένες) στο εσωτερικό) Εγγραφή για τα έσοδα από πωλήσεις [8]

9 Για τη διαφορά μεταξύ προϋπολογισμένων και πραγματοποιηθέντων πωλήσεων που είναι ευρώ ( =8.000 ευρώ) γίνεται η παρακάτω εγγραφή τακτοποίησης: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 91. ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ Πωλήσεις προϊόντων (προϋπολογισμένες) στο εσωτερικό) ΕΣΟΔΑΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μικτά αποτελέσματα από πωλήσεις προϊόντων Διαφορά προϋπολογισμένων και πραγματικών εσόδων Δεύτερος τρόπος ΣΗΜ. Αν η εγγραφή για τις πωλήσεις του μήνα Φεβρουαρίου γινόταν αυτόματα μέσω Η/Υ που σημαίνει ότι με 28.2 για το ποσό των ευρώ θα χρεωνόταν ο λογαριασμός και θα πιστωνόταν ο λογαριασμός (μαζί με τις υπόλοιπες πωλήσεις του ίδιου μήνα), τότε αντί τις πιο πάνω δυο εγγραφές του μήνα Φεβρουαρίου θα γινόταν από το λογιστή μια και μόνο ακυρωτική εγγραφή, εκείνης του μήνα Ιανουαρίου ως εξής: [9]

10 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 96 ΕΣΟΔΑΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μικτά αποτελέσματα από πωλήσεις προϊόντων ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων & ημιτελών Ακυρωτική εγγραφή προϋπολογισμένων εσόδων μήνα Ιανουαρίου ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 91. ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ Πωλήσεις προϊόντων ΕΣΟΔΑΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μικτά αποτελέσματα από πωλήσεις προϊόντων Πωλήσεις προϊόντων [10]

11 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 91. ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ Πωλήσεις προϊόντων (προϋπολογισμένες) στο εσωτερικό) ΕΣΟΔΑΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μικτά αποτελέσματα από πωλήσεις προϊόντων Διαφορά προϋπολογισμένων και πραγματικών εσόδων [11]

12 Άσκηση 3 η Έστω ότι εταιρία ΑΣΤΗΡ Α.Ε. εφαρμόζει υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. Οι εγγραφές μεταφοράς από τη γενική λογιστική στην αναλυτική λογιστική γίνονται στο τέλος κάθε μήνα με βάση τα δεδομένα των αγορώνπωλήσεων, εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από το ισοζύγιο του αντίστοιχου μήνα της γενικής λογιστικής. Για το μήνα Ιανουάριο έγιναν οι εγγραφές μεταφοράς από τη γενική λογιστική στην αναλυτική λογιστική με βάση τα δεδομένα του ισοζυγίου του ίδιου μήνα. Έχει όμως διαπιστωθεί ότι στις XX ήρθε στην επιχείρηση μια ποσότητα α ύλης αξίας (χωρίς το Φ.Π.Α) ευρώ, συνοδευόμενη με δελτίο αποστολής. Το αντίστοιχο τιμολόγιο σύμφωνα με το Κ.Β.Σ., θα πρέπει να έρθει στην επιχείρηση έστω ταχυδρομικά, μέσα σ ένα μήνα από την έκδοση του δελτίου αποστολής. Στην περίπτωσή μας έστω ότι το τιμολόγιο αυτό ήρθε στην επιχείρηση στις XX που είναι και η ημερομηνία έκδοσής του. Η επιχείρηση όμως αυτή προσδιορίζει στο τέλος κάθε μήνα βραχυχρόνια αναλυτικά αποτελέσματα με λογιστικές εγγραφές. Ζητείται: Με βάση τα παραπάνω δεδομένα να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές στην αναλυτική λογιστική που έχουν σχέση με το ποσό των ευρώ. [12]

13 ΛΥΣΗ α) Με XX στο ημερολόγιο της αναλυτικής λογιστικής για το ποσό των ευρώ γίνεται η παρακάτω προϋπολογιστική εγγραφή ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 94. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α & Β ύλεςυλικά συσκευασίας στις αποθήκες ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝΑΓΟΡΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ Αγορές α & β υλώνυλικών συσκευασίας Αξία αγοράς με δελτίο αποστολής με Νο.. [13]

14 β) Στο τέλος του επόμενου μήνα δηλαδή στο τέλος του μήνα Φεβρουαρίου 20XX που θα ξαναγίνουν οι εγγραφές στο ημερολόγιο της αναλυτικής λογιστικής γίνεται η παρακάτω διορθωτική εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 91. ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ Αγορές α & β υλώνυλικών συσκευασίας ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Αγορές α & β υλώνυλικών συσκευασίας Οριστικοποίηση εγγραφής αγοράς α υλών στην αναλυτική λογιστική ΣΗΜ. Στη γενική λογιστική θα πρέπει να γίνει κανονικά η εγγραφή αγοράς της α ύλης με ημερομηνία 18.2 που ήρθε το τιμολόγιο, δηλαδή την ημέρα αυτή θα χρεωθεί λογαριασμός 24 Α & Β ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και θα πιστωθεί ο λογαριασμός 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ με τους αντίστοιχους αναλυτικούς λογαριασμούς [14]

15 Άσκηση 4 η Στις XX με βάση τα δεδομένα της αναλυτικής λογιστικής καταρτίστηκε το φύλλο μερισμού των οργανικών εξόδων ως εξής: Κωδ Λογ Είδη εξόδων Συνολικά ποσά για μερισμό Βοηθητικές λειτουργίες Συνεργείο επισκευών και συντήρησης Ατμοπαραγωγή Λειτουργίες παραγωγής Τμήμα Νο 1 Τμήμα Νο 2 Κύριες λειτουργίες Λειτουργία Διοίκησης Λειτουργία διάθεσης Λειτουργία Χρηματοοικονομική Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι τέλη Διάφορα έξοδα Τόκοι συναφή έξοδα Αποσβέσεις [15]

16 ΣΥΝΟΛΑ (Α) Κατανομή λειτουργίας Επισκευών Σύνολο Κατανομή λειτουργίας ατμοπ/γής ΣΥΝΟΛΑ (Β) Ζητείται: Με βάση το πιο πάνω φύλλο μερισμού των οργανικών κατ είδους εξόδων στα διάφορα τμήματα και λειτουργίες παραγωγής, να γίνουν οι εγγραφές μεταφοράς από τη γενική λογιστική στην αναλυτική λογιστική. [16]

17 ΛΥΣΗ 1. Για τις αμοιβές και έξοδα προσωπικού και με βάση το παραπάνω φύλλο μερισμού στην αναλυτική λογιστική γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (τμήμα Νο 1) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (τμήμα Νο 2) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (τμήμα επισκευών) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (τμήμα ατμοπ/γής) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (διοικητικής λειτουργίας) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (λειτουργίας διάθεσης) ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού λογισμένα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού στην αναλυτική λογιστική [17]

18 2. Για τις αμοιβές και έξοδα τρίτων με βάση το φύλλο μερισμού γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αμοιβές & έξοδα τρίτων (τμήμα Νο 1) Αμοιβές & έξοδα τρίτων (τμήμα Νο 2) Αμοιβές & έξοδα τρίτων (διοικητικής λειτουργίας) ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Αμοιβές & έξοδα τρίτων λογισμένα Αμοιβές και έξοδα τρίτων στην αναλυτική λογιστική [18]

19 3. Για τις παροχές τρίτων και με βάση τα δεδομένα του φύλλου μερισμού των εξόδων γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Παροχές τρίτων (τμήμα Νο 1) Παροχές τρίτων (τμήμα Νο 2) Παροχές τρίτων (τμήμα επισκευών) Παροχές τρίτων (τμήμα ατμοπαραγωγής) ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Παροχές τρίτων λογισμένες Μεταφορά παροχής τρίτων στην αναλυτική λογιστική [19]

20 4. Για τους φόρους και τα τέλη γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Φόροι Τέλη (διοικητική λειτουργίας) Φόροι Τέλη (λειτουργία διάθεσης) ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Φόροι Τέλη λογισμένα Φόροι Τέλη στην αναλυτική λογιστική [20]

21 5. Για τα διάφορα έξοδα του φύλλου μερισμού γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Διάφορα έξοδα (τμήμα Νο 1) Διάφορα έξοδα (τμήμα Νο 2) Διάφορα έξοδα (τμήμα επισκευών) Διάφορα έξοδα (τμήμα ατμοπαραγωγής) Διάφορα έξοδα (διοικητική λειτουργίας) Διάφορα έξοδα (λειτουργία διάθεσης) ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Διάφορα έξοδα λογισμένα Διάφορα έξοδα στην αναλυτική λογιστική [21]

22 6. Για τους τόκους και τα συναφή έξοδα του φύλλου μερισμού γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Τόκοι & συναφή έξοδα (λειτουργία χρημ/κή) ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Τόκοι & συναφή έξοδα λογισμένα Τόκοι και συναφή έξοδα στην αναλυτική λογιστική [22]

23 7. Για τις αποσβέσεις του φύλλου μερισμού στο ημερολόγιο της αναλυτικής λογιστικής γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αποσβέσεις (τμήμα Νο 1) Αποσβέσεις (τμήμα Νο 2) Αποσβέσεις (τμήμα επισκευών) Αποσβέσεις (τμήμα ατμοπαραγωγής) Αποσβέσεις (διοικητική λειτουργίας) ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Αποσβέσεις λογισμένες Μεταφορά αποσβέσεων στην αναλυτική λογιστική [23]

24 8. Το βοηθητικό τμήμα Συνεργείο επισκευών και συντήρησης πιστώνεται με τους επιμέρους λογαριασμούς και τα ποσά με τα οποία έχει χρεωθεί στις παραπάνω εγγραφές των περιπτώσεων 1 έως και 7 για να εξισωθεί και χρεώνονται οι λογαριασμοί Αναλογία εξόδων βοηθητικών υπηρεσιών τμήματος Νο 1, Αναλογία εξόδων βοηθητικών υπηρεσιών τμήματος Νο 2, και Αναλογία εξόδων βοηθητικών υπηρεσιών τμήματος ατμοπαραγωγής ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αναλογία εξόδων βοηθητικών υπηρεσιών (τμήμα Νο 1) Αναλογία εξόδων βοηθητικών υπηρεσιών (τμήμα Νο 2) Αναλογία εξόδων βοηθητικών υπηρεσιών (τμήμα ατμοπ/γής) ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (τμήμα επισκευών) Παροχές τρίτων (τμήμα επισκευών) Διάφορα έξοδα (τμήμα επισκευών) Αποσβέσεις (τμήμα επισκευών) Κατανομή εξόδων τμήματος επισκευών στα κύρια τμήματα [24]

25 9. Το βοηθητικό τμήμα Ατμοπαραγωγή πιστώνεται με τους επιμέρους λογαριασμούς και τα ποσά με τα οποία έχει χρεωθεί στις παραπάνω εγγραφές των περιπτώσεων 1 έως και 8 για να εξισωθεί και χρεώνονται οι λογαριασμοί Αναλογία εξόδων βοηθητικών υπηρεσιών τμήματος Νο 1, Αναλογία εξόδων βοηθητικών υπηρεσιών τμήματος Νο 2 ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αναλογία εξόδων βοηθητικών υπηρεσιών (τμήμα Νο 1) Αναλογία εξόδων βοηθητικών υπηρεσιών (τμήμα Νο 2) ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (τμήμα ατμοπαραγωγής) Παροχές τρίτων (τμήμα ατμοπαραγωγής) Διάφορα έξοδα (τμήμα ατμοπαραγωγής) Αποσβέσεις (τμήμα ατμοπαραγωγής) Αναλογία εξόδων βοηθητικών υπηρεσιών (τμήμα ατμοπαραγωγής) Κατανομή εξόδων βοηθητικού τμήματος ατμοπαραγωγής στα κύρια τμήματα [25]

26 Άσκηση 5 η Έστω ότι για να παραχθούν τα έτοιμα προϊόντα, εκτός από τις α & β ύλες και λοιπά υλικά, κοστολογούνται και τα διάφορα οργανικά κατ είδος έξοδα. Από τα έξοδα αυτά τα εργατικά και οι μισθοί των τεχνικών των συγκεκριμένων τμημάτων που έχουν άμεση σχέση με τα προϊόντα που παράγονται από τα αντίστοιχα αυτά τμήματα, θεωρούνται άμεσα έξοδα παραγωγής, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα θεωρούνται έμμεσα έξοδα παραγωγής, Η παραγωγή λοιπόν των προϊόντων Π 1 και Π 2 επιβαρύνθηκε με τα άμεσα και έμμεσα έξοδα, όπως αυτά απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα κοστολόγησης των παραγμένων προϊόντων. [26]

27 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Παραγμένα Έτοιμα Προϊόντα Ποσότητες που έχουν παραχθεί (σε τεμ.) Άμεσα Έξοδα Παραγωγής (λογ. 60) Προϊόν Π Προϊόν Π Έμμεσα Έξοδα παραγωγής (ή Γ.Β.Ε) Αμοιβές προσωπικού (λογ. 60) Αμοιβές & έξοδα τρίτων (λογ. 61) Παροχές τρίτων (λογ. 62) Διάφορα έξοδα (λογ. 64) Σύνολο έμμεσων εξόδων παραγωγής ΣΥΝΟΛΟ Ζητείται: Με βάση τα δεδομένα του πιο πάνω πίνακα, να γίνει η κοστολόγηση των άμεσων και έμμεσων εξόδων παραγωγής με εγγραφές της αναλυτικής λογιστικής. [27]

28 ΛΥΣΗ α) Χρεώνεται ο λογαριασμός 93 και πιστώνεται ο λογαριασμός 92 ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κόστος άμεσων εξόδων παραγωγής (προϊόν Π 1 ) Κόστος έμμεσων εξόδων παραγωγής (προϊόν Π Κόστος άμεσων εξόδων παραγωγής (προϊόν Π Κόστος έμμεσων εξόδων παραγωγής (προϊόν Π 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ 2 1 ) ) ) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (παραγωγής) Αμοιβές & έξοδα τρίτων (παραγωγής) Παροχές τρίτων (παραγωγής) Διάφορα έξοδα (παραγωγής) Μεταφορά κόστους παραγωγής στο λογαριασμό 93. (1) (1) (άμεσα εργατικά) (έμμεσα έξοδα προσωπικού) = ευρώ [28]

29 β) Στη συνέχεια πιστώνεται ο λογαριασμός 93 και χρεώνεται ο λογαριασμός 94 με τους αναλυτικούς του λογαριασμούς ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Έτοιμα προϊόντα στις αποθήκες ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κόστος άμεσων εξόδων παραγωγής (προϊόν Π 1 ) Κόστος έμμεσων εξόδων παραγωγής (προϊόν Π Κόστος άμεσων εξόδων παραγωγής (προϊόν Π 2 1 ) ) Κόστος έμμεσων εξόδων παραγωγής (προϊόν Π2) Μεταφορά κόστους [29]

30 Άσκηση 6 η Έστω ότι από το τμήμα αποθηκών αναλώθηκε από την α ύλη Υ 1 ποσό συνολικής αξίας ευρώ. Από την αναλωμένη αυτή ποσότητα, χρησιμοποιήθηκε στο τμήμα παραγωγής Νο ευρώ για την παραγωγή του προϊόντος Π 1, στο τμήμα παραγωγής Νο ευρώ για την παραγωγή του προϊόντος Π 2, και στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης το υπόλοιπο ποσό που είναι ευρώ. Ζητείται: Να γίνει εγγραφή που αφορά την ανάλωση αυτή στην αναλυτική λογιστική. [30]

31 ΛΥΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κόστος αναλωμένων άμεσων υλικών (προϊόν Π 1 ) Κόστος αναλωμένων άμεσων υλικών (προϊόν Π 92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αναλώσεις υλικών (λειτ. ερευνών & ανάπτυξης) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α ύλες στις αποθήκες Βιομηχανοποίηση α ύλης Υ 1 2 ) [31]

32 Ο λογαριασμός θα πιστωθεί στη συνέχεια με το ποσό των ευρώ και θα χρεωθεί με το ίδιο ποσό ο λογαριασμός ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 98. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αναλώσεις υλικών (λειτ. ερευνών & ανάπτυξης) Μεταφορά κόστους στα μικτά αποτελέσματα [32]

33 Δεύτερος τρόπος ΣΗΜ: Αντί της παραπάνω εγγραφής, μπορούσαν να γίνουν οι παρακάτω δυο εγγραφές. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αναλώσεις υλικών (τμήμα Νο 1) Αναλώσεις υλικών (τμήμα Νο 2) Αναλώσεις υλικών (λειτουργίας ερευνών) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α ύλες στις αποθήκες Κόστος α υλών στο λογαριασμό ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κόστος αναλωμένων άμεσων υλικών (προϊόν Π 1 ) Κόστος αναλωμένων άμεσων υλικών (προϊόν Π 92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αναλώσεις υλικών (τμήμα Νο 1) Αναλώσεις υλικών (τμήμα Νο 2) Μεταφορά κόστους α υλών στο λογαριασμό ) [33]

34 Κόστος αναλωμένων άμεσων υλικών (προϊόν Π 1 ) Κόστος αναλωμένων άμεσων υλικών (προϊόν Π2) Ο λογαριασμός θα πιστωθεί στη συνέχεια με το ποσό των ευρώ και θα χρεωθεί με το ίδιο ποσό ο λογαριασμός ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 98. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αναλώσεις υλικών (λειτ. ερευνών & ανάπτυξης) Μεταφορά κόστους στα μικτά αποτελέσματα [34]

35 Άσκηση 7 η Έστω ότι στην επιχείρηση ΒΗΤΑ Α.Ε εφαρμόζεται το πρότυπο κόστος με λογιστικές εγγραφές. Οι αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος προσδιορίζονται στο τέλος κάθε μήνα και συγκεκριμένα των α υλών κατά το χρόνο της βιομηχανοποίησής τους. Με τις αποκλίσεις αυτές που προκύπτουν κάθε μήνα γίνονται και οι αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές με ημερομηνία την τελευταία μέρα του αντίστοιχου μήνα. Μέσα λοιπόν στο μήνα Ιανουάριο 20ΧΧ παράχθηκε το προϊόν Π 1. Για την παραγωγή του προϊόντος αυτού αναλώθηκαν οι α ύλες Υ 1 και Υ 2. Τα δεδομένα της ανάλωσης αυτής των α υλών απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΗ Πρότυπος Πρότυπος Πρότυπο Πραγματική Πραγμα Πραγματικό ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ Α ΥΛΩΝ Ανάλωση τιμή κόστος Ανάλωση τική τιμή κόστος ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚ σε κιλά σε ευρώ σε κιλά σε ευρώ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΚΛ ΑΠΟΚΛ ΑΠΟΔΟΣ ΤΙΜΗΣ Πρώτη ύλη Υ , (1) (3) Πρώτη ύλη Υ , (2) (4) [35]

36 (1) μον. ( ) x 2 ευρώ = ευρώ = απόκλιση απόδοσης α ύλης Υ (2) μον. ( ) x 3 ευρώ = ευρώ = απόκλιση απόδοσης α ύλης Υ (3) μον x (21,90)=1.100 ευρώ = απόκλιση τιμής α ύλης Υ (4) μον x (33,20)=5.600 ευρώ = απόκλιση τιμής α ύλης Υ Ζητείται: Mε βάση τα πιο άνω δεδομένα να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές που αφορούν τις αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος α υλών Υ 1 και Υ 2 [36]

37 ΛΥΣΗ α) Με το πραγματικό κόστος των ευρώ των α υλών που αναλώθηκαν γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ XX ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κόστος αναλωμένων άμεσων υλικών (προϊόν Π 1 ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α ύλες στις αποθήκες Ανάλωση α υλών β) Επειδή εφαρμόζεται η πρότυπη κοστολόγηση, το πρότυπο κόστος του παραγμένου προϊόντος Π 1 θα πρέπει να απεικονίζεται σε πρότυπες τιμές. Ο λογαριασμός όμως χρεώθηκε με το πραγματικό κόστος α υλών που είναι ευρώ. Το αντίστοιχο πρότυπο κόστος είναι ευρώ. Κατά συνέπεια θα πρέπει να πιστωθεί ο λογαριασμός με τη διαφορά που είναι 500 ευρώ, έτσι ώστε να απεικονίζεται στο εξής το προϊόν Π 1 στο λογαριασμό με το πρότυπο κόστος. [37]

38 εξής: Η διαφορά αυτή αποτελεί και τη συνολική απόκλιση των α υλών. Η εγγραφή γίνεται ως ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ XX ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 95 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ Απόκλιση τιμής α ύλης Υ Απόκλιση απόδοσης α ύλης Υ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κόστος αναλωμένων άμεσων υλικών (προϊόν Π 1 ) ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ Απόκλιση τιμής α ύλης Υ Απόκλιση απόδοσης α ύλης Υ Αποκλίσεις α υλών από το πρότυπο κόστος [38]

39 γ) Από τις παραπάνω αναλώσεις των α υλών Υ 1 και Υ 2 παράγεται το προϊόν Π 1. Με το πρότυπο κόστος του προϊόντος αυτού που στην προκειμένη περίπτωση, επειδή δεν υπάρχουν άλλα έξοδα είναι ευρώ, χρεώνεται ο λογαριασμός 94 και πιστώνεται με το ίδιο ποσό ο λογαριασμός οπότε και εξισώνεται. Η εγγραφή γίνεται ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ XX ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Προϊόντα έτοιμα στις αποθήκες ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κόστος αναλωμένων άμεσων υλικών (προϊόν Π 1 ) Πρότυπο κόστος παραγωγής του προϊόντος Π 1 [39]

40 δ) Χρεώνεται ο λογαριασμός με τα ποσά των θετικών αποκλίσεων και πιστώνεται με τα ίδια ποσά ο λογαριασμός ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ XX ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 95 ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ Απόκλιση τιμής α ύλης Υ Απόκλιση απόδοσης α ύλης Υ ΑΝΑΛΥΤΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Θετικές αποκλίσεις Μεταφορά θετικών αποκλίσεων στα αποτελέσματα χρήσης [40]

41 ε) Πιστώνεται ο λογαριασμός με τα ποσά των αρνητικών αποκλίσεων και πιστώνεται με τα ίδια ποσά ο λογαριασμός ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ XX ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 98 ΑΝΑΛΥΤΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αρνητικές αποκλίσεις ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ Απόκλιση τιμής α ύλης Υ Απόκλιση απόδοσης α ύλης Υ Μεταφορά αρνητικών αποκλίσεων στα αποτελέσματα χρήσης [41]

42 Άσκηση 8 η Έστω ότι στην επιχείρηση ΜΑΒΙΛ Α.Ε στις XX από το αναλυτικό ισοζύγιο της γενικής λογιστικής και από το φύλλο μερισμού των εξόδων προκύπτουν τα εξής στοιχεία: Πωλήσεις προϊόντων ευρώ Κόστος πωλημένων προϊόντων ευρώ Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ευρώ ( ευρώ αμοιβές προσωπικού και ευρώ διάφορα έξοδα) Ζητείται: Mε βάση τα στοιχεία που μας δίνονται πιο πάνω να γίνουν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές της αναλυτικής λογιστικής μέχρι τον προσδιορισμό του καθαρού αποτελέσματος χρήσης. [42]

43 ΛΥΣΗ α) Με το ποσό των ευρώ που εκφράζει τις πωλήσεις προϊόντων γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων & ημιτελών ΕΣΟΔΑ ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προϊόντων έτοιμων & ημιτελών (μικτά αποτελέσματα) Έσοδα από πωλήσεις έτους 20XX στα αποτελέσματα χρήσης [43]

44 β) Με το ποσό του κόστους παραγωγής των πωλημένων προϊόντων που είναι ευρώ γίνεται η παρακάτω εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 96. ΕΣΟΔΑ ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κόστος πωλημένων έτοιμων & ημιτελών ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Προϊόντα έτοιμα στις αποθήκες Κόστος πωλημένων προϊόντων γ) Το παραπάνω κόστος πωλημένων μεταφέρεται από το λογαριασμό στο λογαριασμό με την παρακάτω εγγραφή ως εξής ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 96. ΕΣΟΔΑ ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προϊόντων έτοιμων & ημιτελών (μικτά αποτελέσματα) ΕΣΟΔΑ ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κόστος πωλημένων έτοιμων & ημιτελών Μεταφορά του κόστους πωλημένων στο λογαριασμό [44]

45 δ) Μετά από τις πιο εγγραφές ο λογαριασμός εμφανίζεται χρεωμένος με ευρώ και πιστωμένος με ευρώ. Η διαφορά που είναι ευρώ ( = ευρώ) αποτελεί μικτό κέρδος διότι είναι πιστωτική. Με το ποσό λοιπόν αυτό χρεώνεται ο λογαριασμός για να εξισωθεί και πιστώνεται ο λογαριασμός Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 96. ΕΣΟΔΑ ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προϊόντων έτοιμων & ημιτελών (μικτά αποτελέσματα) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης [45]

46 ε) Τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ. Το ποσό αυτό προέκυψε κατά τη σύνταξη του φύλλου μερισμού των εξόδων και προέρχεται κατά το ποσό των ευρώ από αμοιβές προσωπικού και κατά το ποσό των ευρώ από διάφορα έξοδα. Με τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας γίνεται πρώτα η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (διοικητική λειτουργία) Διάφορα έξοδα ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού λογισμένα Διάφορα έξοδα λογισμένα Μεταφορά εξόδων της ομάδας 6 στην αναλυτική λογιστική [46]

47 στ) Στη συνέχεια τα έξοδα της διοικητικής λειτουργίας μεταφέρονται από το λογαριασμό στο λογαριασμό ως εξής ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 98. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έξοδα διοικητικής λειτουργίας ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (διοικητική λειτουργία) Διάφορα έξοδα Μεταφορά λογαριασμού στο λογαριασμό [47]

48 ζ) Μετά από τις πιο πάνω εγγραφές παρατηρούμε ότι ο λογαριασμός εμφανίζεται πιστωμένος με ευρώ και ο λογαριασμός χρεωμένος με ευρώ. Οι δυο αυτοί λογαριασμοί εξισώνονται και με την πιστωτική διαφορά που είναι κέρδος, πιστώνεται ο λογαριασμός Καθαρά κέρδη χρήσης Η εγγραφή γίνεται ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 98. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Καθαρά κέρδη χρήσης Προσδιορισμός καθαρών κερδών χρήσης έτους 20ΧΧ [48]

49 Άσκηση 9 η Έστω ότι μια επιχείρηση αποφασίστηκε για τη χρήση 20XX να κοστολογηθούν και τα εξής υπολογιστικά έξοδα: α) Επιχειρηματική τεκμαρτή αμοιβή ευρώ (θεωρείται έξοδο διοικητικής λειτουργίας) β) Τόκοι ιδίων κεφαλαίων ευρώ (θεωρείται έξοδο χρηματοοικονομικής λειτουργίας) γ) Τακτικές αποσβέσεις για τα πλήρως αποσβεσμένα πάγια στοιχεία ευρώ (θεωρείται έξοδο παραγωγικής λειτουργίας) Ζητείται: Να γίνουν οι απαραίτητες λογιστικές εγγραφές της κοστολόγησης για τα παραπάνω υπολογιστικά έξοδα με βάση τους λογαριασμούς της ομάδας 9 του Γ.Λ.Σ.). [49]

50 ΛΥΣΗ α) Με τα παραπάνω υπολογιστικά έξοδα, χρεώνεται ο λογαριασμός 92 και πιστώνεται ο λογαριασμός 97 ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Υπολογιστικά Έξοδα Υπολογιστικά Έξοδα Υπολογιστικά Έξοδα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Διαφορές από υπολογιστική αμοιβή επιχ Διαφορές από υπολογιστικούς τόκους ιδίων κεφ Διαφορές από λογισμένες αποσβέσεις Υπολογιστικά Έξοδα χρήσης 20XX [50]

51 β) Στη συνέχεια χρεώνεται ο λογαριασμός 97 με τα υπολογιστικά έξοδα για να εξισωθεί και πιστώνεται ο λογαριασμός 98 με τα ίδια ποσά ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 97 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Διαφορές από υπολογιστική αμοιβή επιχ Διαφορές από υπολογιστικούς τόκους ιδίων κεφ Διαφορές από λογισμένες αποσβέσεις ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας Υπολογιστικά Έξοδα στα αποτελέσματα χρήσης [51]

52 γ) Επίσης ο λογαριασμός 92 με τα υπολογιστικά έξοδα πιστώνεται για να εξισωθεί και χρεώνεται με τα ίδια ποσά ο λογαριασμός 98. Έτσι τα υπολογιστικά έξοδα δεν βαρύνουν το λογαριασμό 93 «κόστος παραγωγής», αλλά μεταφέρονται απευθείας στο λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης». Η εγγραφή λοιπόν γίνεται ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 98 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Υπολογιστικά Έξοδα (λειτουργία παραγωγής) Υπολογιστικά Έξοδα (διοικητική λειτουργία) Υπολογιστικά Έξοδα (χρημ/κή λειτουργία) Υπολογιστικά Έξοδα στα αποτελέσματα χρήσης [52]

53 Άσκηση 10 η Έστω ότι στην εταιρία ΜΑΒΙΛ με την ανάλωση της α ύλης Υ 1 παράγεται το προϊόν Π 1. Για τη χρήση 20ΧΧ και με ημερομηνία XX μας δίνονται τα εξής στοιχεία: Α ύλη Υ Αρχικό απόθεμα Αγορές χρήσης 20ΧΧ Αναλώσεις χρήσης 20ΧΧ Τελικό απόθεμα Προϊόν έτοιμο Π 1 Αρχικό απόθεμα Κόστος παραγωγής χρήσης 20XX Κόστος πωλήσεων 20ΧΧ Τελικό απόθεμα [53]

54 Ανάλυση του κόστους παραγωγής Αναλώσεις Αμοιβές προσωπικού Αποσβέσεις Σύνολο κόστους παραγωγής Οι αμοιβές προσωπικού και οι αποσβέσεις θεωρούνται από τον κοστολόγο ως έμμεσα έξοδα παραγωγής. Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα ζητείται να γίνουν οι εγγραφές των αναλώσεων και της διαμόρφωσης του κόστους προϊόντος Π 1 με τους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής (ομάδας 9). [54]

55 ΛΥΣΗ α) Με βάση τα αρχικά αποθέματα του έτοιμου προϊόντος Π 1 που είναι ευρώ και της α ύλης που είναι ευρώ και μέχρι ΧΧ γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Προϊόντα έτοιμα στις αποθήκες Α ύλες στις αποθήκες ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή λογισμένα Α & Β ύλες υλικά συσκευασίας λογισμένα Αρχικά αποθέματα στην αναλυτική λογιστική [55]

56 β) Για τις αγορές της α ύλης που είναι ευρώ στην αναλυτική λογιστική γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α ύλες στις αποθήκες ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α & Β ύλες υλικά συσκευασίας λογισμένα Αγορές α υλών στην αναλυτική λογιστική [56]

57 γ) Για τα οργανικά έξοδα της ομάδας 6 που κοστολογούνται και τα οποία είναι «αμοιβές και έξοδα προσωπικού» ευρώ και ευρώ γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (λειτουργία παραγωγής) Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων (λειτουργία παραγωγής) ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού λογισμένα Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων λογισμένες Έξοδα κατ είδος λογισμένα ως φύλλο μερισμού [57]

58 δ) Για τα οργανικά έξοδα της ομάδας 6 που κοστολογούνται ως έμμεσα έξοδα μεταφέρονται από το λογαριασμό στο λογαριασμό με την παρακάτω εγγραφή ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κόστος έμμεσων εξόδων παραγωγής (προϊόν Π 1 ) ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (λειτουργία παραγωγής) Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων (λειτουργία παραγωγής) Μεταφορά λογαριασμού 92 στο λογαριασμό 93 ε) Με το κόστος των αναλώσεων της α ύληςυ1 που είναι ευρώ γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κόστος αναλωμένων άμεσων υλικών (προϊόν Π 1 ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α ύλες στις αποθήκες Αναλώσεις α υλών [58]

59 στ) Μετά τις πιο πάνω εγγραφές παρατηρούμε ότι ο λογαριασμός εμφανίζεται χρεωμένος συνολικά με ευρώ που είναι το κόστος παραγωγής του προϊόντος Π 1. Το κόστος αυτό μεταφέρεται από το λογαριασμό στο λογαριασμό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Προϊόντα έτοιμα στις αποθήκες ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κόστος αναλωμένων άμεσων υλικών (προϊόν Π 1 ) Κόστος έμμεσων εξόδων παραγωγής (προϊόν Π1) Μεταφορά του κόστους παραγωγής αποθήκης ζ) Για το κόστος των πωλήσεων που είναι ευρώ, γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 96 ΕΣΟΔΑΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κόστος πωλημένων έτοιμων & ημιτελών ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Προϊόντα έτοιμα στις αποθήκες Κόστος πωλημένων έτοιμων προϊόντων [59]

60 Άσκηση 11 η Έστω ότι η βιομηχανική επιχείρηση ΑΛΦΑ ΕΠΕ προβαίνει σε εγγραφές αναλυτικής λογιστικής μια φορά στο τέλος του κάθε έτους. Στο προσωρινό ισοζύγιο της ΧΧ εκτός των άλλων εμφανίζονται και τα παρακάτω έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα [60]

61 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕ ΧΧ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα & ανόργανα έξοδα Φορολογικό πρόστιμο και προσαυξήσεις Έκτακτα & ανόργανα έσοδα Συν/κές διαφορές από εξαγωγές αγαθών Έκτακτες ζημίες Ζημίες από εκποίηση ακινήτων Έκτατα κέρδη Κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων ΕΞΟΔΑ & ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 3000 [61]

62 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Επιχορηγήσεις πωλήσεων απαλλασσόμενων του ΦΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις Από προβλέψεις αποζημίωσης έμμισθου προσωπικού ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Αποσβέσεις μηχανημάτωντεχνικών έργων Αποσβέσεις μηχανημάτων ΣΥΝΟΛΟ... Ζητείται: Nα γίνουν οι εγγραφές μεταφοράς από τη γενική στην αναλυτική λογιστική.. [62]

63 ΛΥΣΗ α) Με βάση τα χρεωστικά υπόλοιπα των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων λογαριασμών του παραπάνω ισοζυγίου στην αναλυτική λογιστική γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 98. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα και ανόργανα έξοδα Έκτακτες ζημίες Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων Μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος αποσβ. παγίων ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Έκτακτα και ανόργανα αποτελ λογισμένα Έξοδα & έσοδα προηγούμενων χρήσεων λογισμένα Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους λογισμένους Αποσβέσεις παγίων μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος 7000 Μεταφορά των ανόργανων αποτελεσμάτων στην αναλυτική λογιστική [63]

64 β) Με βάση τα πιστωτικά υπόλοιπα των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων λογαριασμών του παραπάνω ισοζυγίου στην αναλυτική λογιστική γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Έκτακτα και ανόργανα αποτελ λογισμένα Έξοδα & έσοδα προηγούμενων χρήσεων λογισμένα Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων λογ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έκτακτα κέρδη Έσοδα προηγούμενων χρήσεων Έσοδα από αχρησιμ.προβλ προηγ. χρήσεων 5000 Μεταφορά των ανόργανων αποτελεσμάτων στην αναλυτική λογιστική [64]

65 Άσκηση 12 η Έστω ότι η βιομηχανία ΑΣΤΗΡ Α.Ε παράγει δυο προϊόντα τα Π 1 και Π 2 με ανάλωση των α υλών Υ 1 και Υ 2. Υπάρχει μόνο ένα τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας και η κοστολόγηση γίνεται μια φορά στο τέλος του έτους. Τηρεί υποχρεωτικά αποθήκες και εφαρμόζει την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. Στις XX ο λογιστής έχει στη διάθεσή του τα εξής στοιχεία: α) Το β προσωρινό ισοζύγιο της γενικής λογιστικής, όπως αυτό συντάχθηκε μετά τον υπολογισμό των ετήσιων αποσβέσεων και των εγγραφών τακτοποίησης ως εξής: [65]

66 Β ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΕ ΧΧ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 21 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ & ΗΜΙΤΕΛΗ Αποθέματα στις αποθήκες της επιχ Α & Β ΥΛΕΣ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Αποθέματα στις αποθήκες της επιχ Αγορές χρήσης με 21% 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Καταβλημένο Μ.Κ. κοινών ανώνυμων μετοχών ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τακτικές αποδοχές ημερομίσθιου προσωπικού Τακτικές αποδοχές έμμισθου προσωπικού ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ [66]

67 Ηλεκτρικό ρεύμα υποκείμενο στο Φ.Π.Α Επισκευές μηχανημάτων υποκ. στο Φ.Π.Α ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Αποσβέσεις κτιρίων Αποσβέσεις μηχανημάτων ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ & ΗΜΙΤΕΛΩΝ Πωλήσεις με 21% 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων Κέρδη από εκποίηση επίπλων ΣΥΝΟΛΟ [67]

68 β) Από τις καρτέλες αποθήκες συντάχθηκε η παρακάτω κατάσταση διακίνησης α υλών ως εξής: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ Α ΥΛΩΝ Κωδικοί Είδη Αρχικά Αγορές Σύνολο Αναλώσεις Τελικά Αποθήκης α υλών αποθέματα χρήσης χρήσης αποθέματα Ποσό Κόστος Ποσό Κόστος Ποσό Κόστος Ποσό Κόστος Ποσό Κόστος τητα τητα τητα τητα τητα Ύλη Υ Ύλη Υ Σύνολο [68]

69 γ) Το φύλλο μερισμού των οργανικών κατ είδος εξόδων με βάση τα δεδομένα του προσωρινού ισοζυγίου, έχει συνταχθεί από τον κοστολόγολογιστή ως εξής: ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Οργανικά έξοδα Κατ είδος Συνολικά ποσά Λειτουργία Παραγωγής Λειτουργία διοίκησης Λειτουργία διάθεσης Άμεσα Έξοδα παραγωγής Έμμεσα Έξοδα παραγωγής 60 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 62 Παροχές τρίτων 66 Αποσβέσεις Σύνολα [69]

70 δ) Η κατάσταση κοστολόγησης των παραγμένων προϊόντων έχει συνταχθεί από τον κοστολόγολογιστή ως εξής: Κωδικοί έτοιμων προϊόντων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Είδη παραγμένων έτοιμων προϊόντων Παραχθείσα ποσότητα (μονάδες) Κόστος αναλώσεων α υλών Άμεσο κόστος κατεργασίας Προϊόν Π Προϊόν Π Έμμεσο Συνολικό κόστος κόστος κατεργασίας παραγωγής έτοιμων προϊόντων Σύνολο [70]

71 ε) Για τα έτοιμα προϊόντα συντάχθηκε από τον κοστολόγολογιστή η παρακάτω κατάσταση διακίνησης έτοιμων προϊόντων Κωδικοί Προϊόντων Είδη Προϊόντων Προϊόν Π 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Αρχικά Παραγωγή Σύνολο Κόστος Τελικά αποθέματα πωλήσεων αποθέματα Ποσό τητα 70 Κόστος Ποσό Κόστος Ποσό Κόστος Ποσό Κόστος Ποσό Κόστος τητα τητα τητα τητα Προϊόν Π Σύνολο [71]

72 στ) Προσδιορισμός του αποτελέσματος χρήσης εξωλογιστικά Ο λογιστής έχει προσδιορίσει το αποτέλεσμα χρήσης χωρίς λογιστικές εγγραφές ως εξής: Πωλήσεις προϊόντων Κόστος πωλήσεων Μικτό κέρδος Έξοδα λειτουργίας διοίκησης Έξοδα λειτουργίας διάθεσης Καθαρό κέρδος εκμετάλλευσης Κέρδη από πώληση επίπλων Ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων Καθαρά κέρδη χρήσης Ζητείται: Να γίνουν με βάση τα παραπάνω δεδομένα οι εγγραφές της γενικής λογιστικής και της αναλυτικής λογιστικής. μέχρι τον προσδιορισμό του καθαρού τελικού κέρδους. [72]

73 ΛΥΣΗ 1) Μεταφέρονται από τη γενική στην αναλυτική λογιστική τα αποθέματα έναρξης των α υλών και των έτοιμων προϊόντων. Τα ποσά αυτά παίρνονται κανονικά από το βιβλίο απογραφών. Η εγγραφή αυτή για τα αρχικά αποθέματα γίνεται και η εγγραφή για το άνοιγμα των βιβλίων (με π.χ με 30.4) ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ XX ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Προϊόντα έτοιμα στις αποθήκες Α & β ύλες υλικά συσκ. στις αποθήκες ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή λογισμένα (αρχ. αποθ.) Α & Β ύλες υλικά συσκευασίας λογισμένα (αρχ. αποθ.) Μεταφορά αρχικών αποθεμάτων στην αναλυτική λογιστική [73]

74 2) Μεταφέρονται από τη γενική στην αναλυτική λογιστική οι αγορές α υλών. Τα ποσά αυτά παίρνονται από το β προσωρινό ισοζύγιο και η εγγραφή γίνεται ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ XX ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α & β ύλες υλικά συσκ. στις αποθήκες ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α & Β ύλες υλικά συσκευασίας λογισμένα (αγορές) Μεταφορά αγορών στην αναλυτική λογιστική 3) Μεταφέρονται από τη από τη γενική στην αναλυτική λογιστική τα οργανικά κατ είδος έξοδα, δηλαδή όλα τα έξοδα της ομάδας 6 της γενικής λογιστικής. Τα έξοδα αυτά απεικονίζονται στο β προσωρινό ισοζύγιο (δηλαδή στο ισοζύγιο που συντάχθηκε μετά από τον υπολογισμό των ετήσιων αποσβέσεων) και ειδικότερα στους κωδικούς 60,62 και 66. Με τα έξοδα αυτά συντάχθηκε πρώτα το φύλλο μερισμού εξόδων. Με βάση τα δεδομένα του φύλλου μερισμού των εξόδων στο ημερολόγιο της αναλυτικής λογιστικής γίνεται η εξής εγγραφή: [74]

75 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ XX ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (τμήμα Νο 1) Παροχές τρίτων (τμήμα Νο 1) Αποσβέσεις (τμήμα Νο 1) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (διοικητικής λειτουργίας) Αποσβέσεις (διοικητικής λειτουργίας) Αμοιβές & έξοδα προσωπικού (λειτουργίας διάθεσης) 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Αμοιβές & έξοδα προσωπικού λογισμένα Παροχές τρίτων λογισμένες Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων λογισμένες Μεταφορά εξόδων στην αναλυτική λογιστική [75]

76 4) Μεταφέρονται από τη από τη γενική στην αναλυτική λογιστική τα οργανικά κατ είδος έσοδα, δηλαδή όλα τα έσοδα της ομάδας 7 της γενικής λογιστικής. Τα ποσά αυτά παίρνονται από το β προσωρινό ισοζύγιο. Η εγγραφή γίνεται ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ XX ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων & ημιτελών λογ ΕΣΟΔΑΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προϊόντων έτοιμων & ημιτελών (μικτά αποτελ) Μεταφορά εσόδων στην αναλυτική λογιστική 5) Για τις ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων που είναι ευρώ ( ) γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ XX ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 98. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτες ζημίες ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα λογισμένα Έκτακτες ζημίες στην αναλυτική λογιστική [76]

77 6) Για τα κέρδη από εκποίηση επίπλων που είναι ευρώ γίνεται η εξής εγγραφή: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ Έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα λογισμένα ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Έκτακτα κέρδη Έκτακτα κέρδη στην αναλυτική λογιστική 7) Για το ποσό των ευρώ που είναι το κόστος α υλών που αναλώθηκαν για την παραγωγή έτοιμων προϊόντων η εγγραφή γίνεται ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αναλώσεις υλικών (τμήμα Νο 1) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Α & β ύλες υλικά συσκ. στις αποθήκες Βιομηχανοποίηση α υλών [77]

78 8) Κοστολογούνται τα έτοιμα προϊόντα που έχουν παραχθεί. Το κόστος των παραγμένων έτοιμων προϊόντων έχει συγκεντρωθεί στη χρέωση του λογαριασμού και εμφανίζεται αναλυτικά στην κατάσταση κοστολόγησης έτοιμων προϊόντων της. Με το κόστος αυτό θα χρεωθεί ο λογαριασμός 993 με αναλυτικούς λογαριασμούς τα επιμέρους προϊόντα που έχουν παραχθεί και θα πιστωθεί ο λογαριασμός με το ίδιο ποσό για να εξισωθεί. Η εγγραφή γίνεται ως εξής: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΧ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κόστος αναλ. άμεσων υλικών (προϊόν Π1) Κόστος άμεσων εξόδων παραγωγής (προϊόν Π1) Κόστος έμμεσων εξόδων παραγωγής (προϊόν Π1) Κόστος αναλ. άμεσων υλικών (προϊόν Π2) Κόστος άμεσων εξόδων παραγωγής (προϊόν Π2) Κόστος έμμεσων εξόδων παραγωγής (προϊόν Π2) 92. ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Αμοιβές & έξοδα προσ. (τμήμα Νο 1) Παροχές τρίτων (τμήμα Νο 1) Αποσβέσεις (τμήμα Νο 1) Αναλώσεις υλικών (τμήμα Νο 1) Κοστολόγηση παραγμένων προϊόντων [78]

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής

Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1 Βασικές Έννοιες Κόστους και Αναλυτικής Λογιστικής 1.1 Η ομή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το περιεχόμενο του οποίου έχει θεσμοθετηθεί με το Π.. 1123/1980,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κοστολόγηση υπηρεσιών ξενοδοχειακής μονάδας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 17 ΟΜΑ Α 9 Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Μ Α Θ Η Σ Ι Α Κ Ο Ι Σ Τ Ο Χ Ο Ι Οι στόχοι της διδακτικής ενότητας κινούνται σε τρία επίπεδα: Α. Επίπεδο των γνώσεων: Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν: Να αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV.

2.251.200,95 2.015.643,45 2.Δάνεια τραπεζών 728.720,03 643.120,03 8.Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 590.001,70 590.001,70 IV. ΧΗΤΑΣ Α. Β. Ε. Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ - ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013-31.12.2013) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 33411/43/Β/95/002 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 016919149000

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΖΑΚΑΚΙ FARM LTD) ( σύστημα συλλειτουργίας )

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΖΑΚΑΚΙ FARM LTD) ( σύστημα συλλειτουργίας ) ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΖΑΚΑΚΙ FARM LTD) ( σύστημα συλλειτουργίας ) ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΒΑΡΒΑΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΣΑΒΒΑ ΑΘΗΝΑ Α.Μ: 21101189 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Στα ανωτέρω έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής:

Ι. Στα ανωτέρω έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής: Γνωμ. 270/2273/1996 Ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ε.Γ.Λ.Σ. μετά την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Κ.Β.Σ. Ζητούνται διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές για τη διανομή των κερδών του φορολογικού έτους 2015

Λογιστικές Εγγραφές για τη διανομή των κερδών του φορολογικού έτους 2015 1 Λογιστικές Εγγραφές για τη διανομή των κερδών του φορολογικού έτους 2015 Με βάση το παλιό λογιστικό σχέδιο (Γ.Λ.Σ.), η λογιστική εγγραφή για τη διανομή των κερδών του φορολογικού έτους 2015 θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2012 ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης 2 Η συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων.

Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων. Λογιστική Ι Ενότητα 5: Μελέτες Περιπτώσεων. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας, κάθε χρήση έχει τα δικά της έσοδα και έξοδα α- νεξάρτητα από το αν έχουν εισπραχθεί ή πληρωθεί αντίστοιχα. Τα εμπορεύματα είναι το κύριο αντικείμενο που εμπορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος Έννοια των Αποθεμάτων Αποθέματα: Τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην επιχείρηση και διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 3 η Διάλεξη: ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 30-06-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Θεσσαλονίκη 30-06-2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΦΟΙ ΛΕΟΝΤΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μ.Α.Ε. 55700/62/Β/03/0224 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά σε ευρώ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8(Αποτελεσματικοί λογαριασμοί)» ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8(Αποτελεσματικοί λογαριασμοί)» ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 8(Αποτελεσματικοί λογαριασμοί)» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα10. Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα10. Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα10 Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος 1 Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική Εξωλογιστικά Εσωλογιστικά 2 Γενική και Αναλυτική Λογιστική Λογαριασµοί Γενικής Λογιστικής Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 123117652000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Δεύτερη εταιρική χρήση) βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ Άλλες υπηρεσίες 15 ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 15.13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 15.13.01.0023 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 23% 62.50 Σύνολο Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 30 Απριλίου τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας PLASTIC ΑΒΕΕ είχαν ως εξής : Αγορά πρώτων υλών 72.000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 12.000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 3.000 Άμεση εργασία 9.500

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Εφαρμογών Λημναίου Παρθένα. απο τον. σπουδαστή ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Γ. Θεμέλη 8, 59200 Νάουσα)

Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Εφαρμογών Λημναίου Παρθένα. απο τον. σπουδαστή ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ (Γ. Θεμέλη 8, 59200 Νάουσα) Θ έμα πτυχιακής εργασίας: Διαχείριση και κοστολόγηση π αραγόμενω ν προϊόντω ν σε επ ιχειρήσεις που δεν τηρούν αναλυτική λογιστική. Υποβληθείσα στην Καθηγήτρια Εφαρμογών Λημναίου Παρθένα απο τον σπουδαστή

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ( σύστημα συλλειτουργίας )

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ( σύστημα συλλειτουργίας ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 2004 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ Α.Μ. 21100127 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ ( σύστημα συλλειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #9: Μεταβατικοί Λογαριασμοί- Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013

ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα ιδρύσεως & 7.332,67 5.866,16 1.466,51 7.332,67

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 H : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 2 η : Άσκηση προσδιορισµού γενικής εκµετάλλευσης Χ Π Οµάδα Οµάδα Γήπεδα - Οικόπεδα 10.000 10.000 10.00 10.00 Επιταγές πληρωτέες 5.000 5.000 53.90 53.90 µεταχρονολογηµένες Προµηθευτές 3.000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα