ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ""

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων... 3 Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ ΟΜΑΔΑ Α (ΓΕΝΙΚΕΣ)... 4 ΟΜΑΔΑ Β (ΕΙΔΙΚΕΣ)... 8 Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Σελίδα 2 από 18

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία» καθορίζεται σε τρείς (3) ώρες. Σελίδα 3 από 18

4 3. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΟΜΑΔΑ Α (ΓΕΝΙΚΕΣ) 1. Τι είναι οικονομική μονάδα και τι εμπορική επιχείρηση; 2. Ποιος είναι ο σκοπός του Ε.Γ.Λ.Σ; 3. Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Ε.Γ.Λ.Σ; 4. Ποια είναι η διαφορά των λογαριασμών εμπορεύματα και έτοιμα προϊόντα; 5. Ποια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης θεωρούνται πάγια και ποια κυκλοφορούντα; 6. Τι είναι Εταιρεία;Ποιες είναι οι βασικές διακρίσεις των εταιρειών; 7. Προσωπικές - Κεφαλαιουχικές εταιρείες. Ποιες είναι οι διαφορές τους; 8. Τι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εισφοράς των συνεταίρων στην Ο.Ε; 9. Ποιοι είναι οι τρόποι αύξησης του κεφαλαίου σε μια Ο.Ε.; 10. Ποιοι είναι, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ, οι λογαριασμοί Ο.Ε. που δείχνουν τις σχέσεις της εταιρείας με τους εταίρους; 11. Τι δείχνει ο λογαριασμός "Εταίρος Λογαριασμός Κάλυψης Κεφαλαίου" (33.03) και πότε εξισώνεται; 12. Τι είναι συνεταιρισμοί και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα; 13. Ποιες είναι οι διαφορές των συνεταιρισμών από τις άλλες μορφές εταιρειών; 14. Ποιοι είναι οι λόγοι διάλυσης των προσωπικών εταιρειών; 15. Ποιες είναι οι βασικές αρχές που διέπουν κάθε περίπτωση διάλυσης και εκκαθάρισης των εταιρειών; 16. Ποια η διάκριση των επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ΚΒΣ; 17. Τι είναι Ανώνυμη Εταιρεία και ποια τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα; 18. Έννοια του υποκαταστήματος. 19. Πού τηρούνται τα βιβλία και στοιχεία μιας επιχείρησης; 20. Πότε και από ποιους εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης αγαθών; 21. Ποιος είναι ο αρμόδιος Προϊστάμενος ΔΟΥ για την παραλαβή των φορολογικών δηλώσεων της επιχείρησης; 22. Ποιες συναλλαγές περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών; 23. Με ποιο τρόπο καταχωρούνται τα τιμολόγια ως προς τον αριθμό και την αξία στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών; 24. Ο επιτηδευματίας της Γ κατηγορίας που χρησιμοποιεί για την ενημέρωση πελατών - προμηθευτών μηχανογραφικά μέσα πώς υποβάλλει τις συγκεντρωτικές καταστάσεις; 25. Ποια εισοδήματα θεωρούνται ότι προέρχονται από Μισθωτές Υπηρεσίες; 26. Πώς προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό εισόδημα ενός φυσικού προσώπου; 27. Ποια πρόσωπα θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο; 28. Πότε οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστά φορολογικές δηλώσεις; 29. Αναφέρατε πέντε (5) περιπτώσεις που υποβάλλεται φορολογική δήλωση υποχρεωτικά ακόμα κι αν δεν υπάρχουν εισοδήματα. 30. Ποιες είναι οι διακρίσεις του δικαίου; 31. Τι γνωρίζετε για την τυπική και τι για την ουσιαστική ισχύ του νόμου; Σελίδα 4 από 18

5 32. Ποιος είναι ο ορισμός του Εθίμου και ποιες οι διακρίσεις του; 33. Τι ονομάζουμε νομολογία; 34. Τι είναι άμεση αντιπροσώπευση και ποιες οι διακρίσεις της; 35. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της άμεσης αντιπροσώπευσης; 36. Τι ονομάζουμε πληρεξουσιότητα; 37. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διοικητικής και λειτουργικής διάρθρωσης μιας επιχείρησης; 38. Να σχεδιαστεί σχήμα που να δείχνει την διοικητική διάρθρωση (οργανόγραμμα) μιας βιομηχανικής μονάδας με τη μορφή Α.Ε. 39. Ποιες είναι οι πέντε (5) κύριες λειτουργίες μιας βιομηχανικής μονάδας; Ποιο είναι το αντικείμενο της κάθεμίας; 40. Πότε το εισόδημα ενός συζύγου προστίθεται στον άλλο και φορολογούνται μαζί; 41. Πότε επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος στο εισόδημα ενός φυσικού προσώπου και με τι ποσοστό; 42. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος; 43. Πότε ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση με επιφύλαξη και πότε συμπληρωματική; 44. Ποια είναι τα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στο φόρο εισοδήματος και ποιο είναι το αντικείμενο του φόρου στην περίπτωση των Ελληνικών Α.Ε.; 45. Τι είναι δίκαιο, και ποια τα κύρια χαρακτηριστικά των κανόνων δικαίου; 46. Ποια είναι η έννοια του Ιδιωτικού Δικαίου και ποιες οι διακρίσεις του; 47. Τι είναι Νομικό Πρόσωπο και ποιες οι διακρίσεις του; 48. Τι ονομάζουμε δικαίωμα και ποιες οι διακρίσεις του ;(ονομαστικά) 49. Τι είναι δικαιοπραξία και ποιες οι διακρίσεις της; 50. Πότε μια δικαιοπραξία είναι άκυρη και πότε ακυρώσιμη; 51. Ποια η είναι η δικαιοπρακτική ικανότητα των ανηλίκων που έχουν συμπληρώσει το 10ο ως 18ο έτος της ηλικίας; 52. Να αναπτυχθούν οι κατηγορίες των δικαιοπρακτικά ανίκανων προσώπων. 53. Να οριστεί το εμπράγματο δικαίωμα και να αναφερθούν οι διακρίσεις του. 54. Τι γνωρίζετε για τη διάμεσο τιμή και τι είναι τα τεταρτημόρια; 55. Ποιος είναι ο ορισμός της δικαιοπρακτικής ικανότητας και ποιες οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της; 56. Να οριστεί η «σύμβαση» και να αναφερθούν τα κύρια μέρη της. 57. Τι είναι δάνειο;να αναφέρετε επιγραμματικά τις διακρίσεις των δανείων. 58. Τι καλείται θεμιτός και τι αθέμιτος ανταγωνισμός; Δώστε δύο παραδείγματα. 59. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ συναλλαγματικής και γραμματίου; 60. Δώστε τον ορισμό της επιταγής. Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Δίγραμμης Επιταγής; 61. Διαμαρτύρηση συναλλαγματικής: Σε ποιες προθεσμίες γίνεται και με ποιο τρόπο; 62. Δώστε τον ορισμό των όρων FOB και CIF. 63. Ποιοι είναι οι κύριοι όροι της αγοραπωλησίας; 64. Ποιοι είναι οι συμπληρωματικοί όροι της αγοραπωλησίας; 65. Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων: Σκοπός και ρόλος του καθενός. 66. Σε ποιες τιμές μπορούμε να δώσουμε εντολή αγοράς μετοχών; 67. Ποια είναι τα αίτια που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών; 68. Ποιες είναι οι διακρίσεις των τραπεζών; Δώστε παραδείγματα. 69. Τι ονομάζουμε αμφοτεροβαρή και ετεροβαρή σύμβαση; Σελίδα 5 από 18

6 70. Τι ονομάζουμε κυριότητα, συγκυριότητα, τι τακτική και τι έκτακτη χρησικτησία; 71. Τι ονομάζουμε ενέχυρο και τι υποθήκη; 72. Να οριστούν η ενοχική σχέση, ο δανειστής και ο οφειλέτης. 73. Πότε εκδίδεται και τι στοιχεία περιλαμβάνει το δελτίο αποστολής εμπορευμάτων; 74. Ποια είναι τα πλήρη στοιχεία των συναλλασσομένων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.; 75. Αναφέρατε πέντε περιπτώσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης στοιχείου διακίνησης κατά την μεταφορά αγαθών. 76. Ο μεταφορέας για κάθε μεταφορά αγαθών ποιο στοιχείο υποχρεώνεται να εκδίδει και τι αναγράφεται σ αυτό; 77. Ποιες είναι οι διακρίσεις ποσοτικών μεταβλητών;να αναφέρετε από ένα παράδειγμα για κάθε κατηγορία. 78. Ποιες είναι οι μέθοδοι συλλογής στοιχείων στη στατιστική; Να αναπτύξετε τη μέθοδο απογραφής. 79. Να αναπτύξετε το στάδιο επεξεργασίας των στατιστικών στοιχείων. 80. Με ποιους τρόπους γίνεται η παρουσίαση των στατιστικών στοιχείων; 81. Με ποια κριτήρια γίνεται η παρουσίαση των στατιστικών πινάκων; 82. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται κατά τη σύνταξη των στατιστικών πινάκων; 83. Τι γνωρίζετε για τα στατιστικά διαγράμματα και ποια τα βασικά στοιχεία ενός στατιστικού διαγράμματος; 84. Να αναφέρετε τρια είδη στατιστικών διαγραμμάτων και να τα αναπτύξετε. 85. Ο παρακάτω πίνακας δίνει τον αριθμό των εργατών μιας βιομηχανικής επιχείρησης, σύμφωνα με το επίπεδο ειδικεύσεώς τους. i. Επίπεδο ειδικεύσεως Αριθμός εργαζομένων ii. Ειδικευμένοι 50 iii. Ημιειδικευμένοι 25 iv. Ανειδίκευτοι 25 v. Να απεικονισθούν τα παραπάνω δεδομένα: vi. Ι. Με κυκλικό διάγραμμα vii. ΙΙ. Με ραβδόγραμμα. 86. Οι εβδομαδιαίες αποδοχές 25 εργαζομένων μιας επιχείρησης σε ήταν: 205, 210, 240, 315, 320, 345, 230, 335, 380, 360, 365, 370, 390, 245, 325, 340, 235, 330, 385, 365, 375, 210, 355, 310, 395. Τα παραπάνω δεδομένα να παρασταθούν σε πίνακα κατανομής συχνοτήτων χρησιμοποιώντας 5 τάξεις. 87. Οι ετήσιες πωλήσεις σε χιλιάδες 50 εμπορικών επιχειρήσεων ήταν: i. Τάξεις πωλήσεων Αριθμός εμπορικών επιχειρήσεων a. (συχνότητες) ii iii. Να γίνει το ιστόγραμμα συχνοτήτων και το πολύγωνο συχνοτήτων. Σελίδα 6 από 18

7 88. Τι είναι και ποια είναι τα μέτρα θέσεως;να τα αναπτύξετε. 89. Οι Μισθοί σε των 520 εργατών μιας επιχείρησης κατανέμονται ως εξής: i. Μισθοί Συχνότητες ii iii iv v vi vii Σύνολο 520 viii. Να υπολογιστεί η διάμεσος. 90. Δίνεται ο αριθμός των ημερών απουσίας 10 εργαζομένων λόγω ασθενείας. 91. Εργαζόμενο ς 92. Ημέρες ασθενείας 93. Εργαζόμενο ς 94. Ημέρες ασθενείας i. Να υπολογιστεί η Διακύμανση των ημερών ασθενείας κι ο συντελεστής μεταβλητότητας. Σελίδα 7 από 18

8 ΟΜΑΔΑ Β (ΕΙΔΙΚΕΣ) 1. Τι είναι ενεργητικό και τι παθητικό μιας επιχείρησης; 2. Σε ποιες ομάδες διακρίνεται το Ενεργητικό; Να αναφέρετε δύο λογαριασμούς από κάθε ομάδα. 3. Σε ποιες ομάδες διακρίνεται το Παθητικό; Να αναφέρετε δύο λογαριασμούς από κάθε ομάδα. 4. Έννοια του Ισολογισμού. 5. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ απογραφής και Ισολογισμού; 6. Τι είναι λογαριασμός και ποια τα βασικά του στοιχεία; 7. Τι καλείται χρέωση και τι πίστωση λογαριασμού; 8. Πόσα στοιχεία μιας επιχείρησης μεταβάλλει κάθε οικονομικό γεγονός; 9. Τι ονομάζουμε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα; 10. Τι είναι ισοζύγιο και ποια τα είδη του; 11. Δώστε παράδειγμα ανάπτυξης του λογαριασμού 24: Πρώτες και βοηθητικές ύλες και Υλικά συσκευασίας, μέχρι τον τρίτο βαθμό, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 12. Τι είναι υποχρεωτικοί και τι προαιρετικοί λογαριασμοί σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ; 13. Ποιες είναι οι βασικές αρχές που διέπουν το Ε.Λ.Γ.Σ; 14. Ποιος είναι ο σκοπός της αναλυτικής λογιστικής εκμετάλλευσης; 15. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λογαριασμών "Πελάτες" και "χρεώστες διάφοροι"; 16. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λογαριασμών "Προμηθευτές και Πιστωτές διάφοροι"; 17. Ο επιχειρηματίας Κ εισφέρει από την ατομική του περιουσία έναν Η/Υ αξίας 1.000,00 και μετρητά 3.000,00 στην ατομική του επιχείρηση. Να γίνει η σχετική ημερολογιακή εγγραφή. 18. Ποιοι λογαριασμοί λέγονται προσωπικοί; 19. Να ορίσετε την έννοια και τον σκοπό απόσβεσης. 20. Με ποιες μεθόδους υπολογίζονται οι αποσβέσεις; Να γίνει συνοπτική αναφορά για κάθε μέθοδο. 21. Τι είναι τα δικαιολογητικά έγγραφα και ποια η σημασία τους για τις λογιστικές εγγραφές; 22. Ποιες απαιτήσεις λέγονται επισφαλείς και πότε χαρακτηρίζονται έτσι; 23. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η χρήση των μεταβατικών λογαριασμών; 24. Πουλήθηκαν εμπορεύματα με πίστωση αντί 3.000,00 με επί πλέον Φ.Π.Α. 19%. Να γίνει η σχετική εγγραφή. 25. Ποιες είναι οι εργασίες τέλους χρήσεως; 26. Τι γνωρίζετε για το συγκεντρωτικό σύστημα εγγραφών; 27. Πόσα και ποια ημερολόγια χρησιμοποιούνται στο συγκεντρωτικό σύστημα; 28. Τι είναι αντίθετοι λογαριασμοί και ποιος ο σκοπός τους; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα αντίθετων λογαριασμών. 29. Για ποιους λόγους η βιομηχανική επιχείρηση πρέπει να διαθέτει μεγάλο ύψος επενδυμένου Κεφαλαίου; 30. Ποια ποσά θεωρούνται ακαθάριστες αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές Ι.Κ.Α.; 31. Σε περίπτωση ασθένειας ενός μισθωτού τι αποδοχές καταβάλλονται σ αυτόν από την επιχείρηση;υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με τον αριθμό ημερών και ποια είναι αυτή; 32. Γιατί ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να δηλώνει στην επιχείρηση την οικογενειακή του κατάσταση; 33. Πότε υποβάλλονται οι προσωρινές δηλώσεις παρακράτησης Φ.Μ.Υ. και πότε η οριστική δήλωση; 34. Ποιοι δικαιούνται κανονική άδεια εργασίας και πότε; 35. Πώς υπολογίζονται οι αποδοχές ημερών αδείας ενός μισθωτού; Σελίδα 8 από 18

9 36. Σε ποιες περιπτώσεις μειώνεται το ύψος της αποζημίωσης και για ποια κατηγορία εργαζομένων; 37. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του λογιστή μιας επιχείρησης κατά την απόλυση ενός μισθωτού; 38. Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων πούλησε ένα αυτοκίνητο με κέρδος 12% επί της τιμής της αγοράς και κέρδισε 1.680,00. Πόσα ευρώ είχε κοστίσει το αυτοκίνητο; 39. Τι είναι κόστος και ποια στοιχεία συνθέτουν την έννοια του κόστους; 40. Τι είναι έξοδα και ποια τα χαρακτηριστικά τους; 41. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο κόστος και το έξοδο; 42. Πότε ένα κόστος είναι οργανικό και πότε ανόργανο; Δώστε δύο παραδείγματα. 43. Πότε ένα έσοδο είναι ομαλό και πότε ανώμαλο; 44. Από ποιες ομάδες λογαριασμών παρακολουθούνται τα αποθέματα και τα οργανικά έξοδα; 45. Τι καλούμε κέντρα (ή θέσεις) κόστους; 46. Ποια στοιχεία συνθέτουν το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος; 47. Τι λέμε αρχικό κόστος και τι κόστος μετατροπής; 48. Γιατί οι υπολογαριασμοί του 90 ονομάζονται διάμεσοι; 49. Ποια είναι η αποστολή των υπολογαριασμών του λογαριασμού 92; 50. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα συμπαράγωγα και τα υποπαράγωγα; 51. Σε τι διαφέρει το πρότυπο κόστος από το ιστορικό κόστος; 52. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του πρότυπου κόστους; 53. Ποια πρότυπα λέγονται ιδανικά και ποια τρέχοντα; 54. Τι γνωρίζετε για την καρτέλα του πρότυπου κόστους και σε τι εξυπηρετεί; 55. Τι σημαίνει απόκλιση; Τι ευνοϊκή και τι μη ευνοϊκή απόκλιση; 56. Τι είναι το φύλλο κόστους; 57. Ποια η σημασία του βιβλίου Παραγωγής Κοστολογίου; 58. Να αναπτυχθούν τα βασικά συστήματα χαρακτηρισμού μιας πράξης ως εμπορικής. 59. Πότε μια αγορά είναι εμπορική και πότε όχι; 60. Πώς χάνεται η εμπορική ιδιότητα; 61. Τι ονομάζουμε εμπορική επωνυμία και πώς σχηματίζεται η επωνυμία των ατομικών επιχειρήσεων; 62. Τι ονομάζουμε διακριτικό τίτλο και τι σήμα; 63. Πώς προστατεύεται το δικαίωμα επί του σήματος; 64. Να οριστούν οι διακρίσεις των οπισθογραφήσεων. 65. Ποια είναι η έννοια της συναλλαγματικής και ποια η οικονομική σημασία της; 66. Ποια είναι τα τυπικά στοιχεία της τραπεζικής επιταγής και ποια πρόσωπα παίρνουν μέρος στην Τραπεζική Επιταγή; 67. Τι λέγεται πρόβλεψη και πότε μια επιταγή είναι ακάλυπτη; 68. Τι εκφράζει η μερίδα συμμετοχής και τι το εταιρικό μερίδιο σε μια Ε.Π.Ε; 69. Να παρουσιάσετε τη διαδικασία σύστασης μιας Ε.Π.Ε. 70. Τι ισχύει από νομική άποψη για τις συμπληρωματικές εισφορές των εταίρων της Ε.Π.Ε.; 71. Πώς γίνεται η διανομή των κερδών μιας Ε.Π.Ε.; 72. Ποια διαδικασία ακολουθείται για την ίδρυση μιας Α.Ε.; 73. Ποια είναι τα όργανα διοίκησης μιας Α.Ε.;. 74. Τι είναι κάλυψη και τι καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου μιας Α.Ε.; 75. Από τι είναι δυνατόν να αποτελούνται οι εισφορές των μετόχων; 76. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου; Σελίδα 9 από 18

10 77. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό κεφαλαίου για τη σύσταση μιας Α.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις; 78. Τι εννοούμε με τον όρο "έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο"; 79. Ποιοι ιδρυτικοί τίτλοι λέγονται κοινοί και ποιοι εξαιρετικοί; 80. Τι γνωρίζετε για τις προνομιούχες μετοχές; 81. Ποιοι περιορισμοί ισχύουν για τους Κοινούς Ιδρυτικούς Τίτλους (ΚΙΤ); 82. Ποιες μετοχές λέγονται επικαρπίας και ποια τα προνόμια των κατόχων τους; 83. Ποιοι είναι οι τρόποι αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου; 84. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ απόσβεσης και μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου; 85. Ποια είναι η έννοια της αυτοτέλειας των χρήσεων; 86. Ποια είναι η έννοια και το περιεχόμενο της καθαρής περιουσίας της επιχείρησης; 87. «Το παθητικό δείχνει τις πηγές προέλευσης των στοιχείων του ενεργητικού». Σχολιάστε την πρόταση. 88. Τι είναι απογραφή και πότε υπάρχει υποχρέωση σύνταξης απογραφής; 89. Πώς μπορεί να κλείσει ένας λογαριασμός; Αναφέρατε τρία ενδεικτικά παραδείγματα. 90. Τι είναι ημερολόγιο και τι είναι το γενικό καθολικό; Πώς γίνεται η σύνδεση ημερολογίου και γενικού καθολικού; 91. Να αναφέρετε τις ομάδες των πρωτοβάθμιων λογαριασμών σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 92. Πόσα και ποια λογιστικά συστήματα αποτελούν οι δέκα ομάδες λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ.; 93. Ποια δυνατότητα δίνει το Ε.Γ.Λ.Σ. για δημιουργία λογαριασμών σε κενούς κωδικούς; 94. Ποιο είναι το περιεχόμενο και ποιος ο τρόπος λειτουργίας των λογαριασμών της ομάδας 2 του Ε.Γ.Λ.Σ.; 95. Τι ονομάζουμε λογιστικά σφάλματα και πώς αντιμετωπίζονται; 96. Ποιο είναι το περιεχόμενο και ποιος ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας 6 του Ε.Γ.Λ.Σ.; 97. Μηχάνημα αξίας ,00. στο τέλος του 1ου έτους υπόκειται σε απόσβεση 20%. Να γίνει η εγγραφή της ετήσιας απόσβεσης σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 98. Ποιες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ.; 99. Ποιος είναι ο σκοπός και ποιος ο τρόπος λειτουργίας των λογαριασμών τάξης; 100. Ποια έξοδα και έσοδα θεωρούνται μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.; 101. Ποιοι λόγοι κατά την γνώμη σας έχουν οδηγήσει στην αναγκαιότητα μηχανογράφησης των σύγχρονων λογιστηρίων; 102. Αν σας ανέθεταν την επιλογή έτοιμου λογιστικού προγράμματος, από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, ποια θα ήταν για σας τα σπουδαιότερα κριτήρια που θα χρησιμοποιούσατε, για την επιλογή του; 103. Σε ποιες περιπτώσεις δεν καταβάλλεται αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης; 104. Τι γνωρίζετε για την οικειοθελή αποχώρηση των μισθωτών από την επιχείρηση; 105. Πότε τα βιβλία και τα στοιχεία Γ κατηγορίας χαρακτηρίζονται ανεπαρκή και ανακριβή; 106. Πόσο χρόνο πρέπει να διατηρούνται τα οριζόμενα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης; 107. Ποιος δικαιούται αποζημίωση λόγω απόλυσης και πώς προσδιορίζεται το ύψος της αποζημίωσης; 108. Τι δικαιούται ο μισθωτός στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χορηγήσει την κανονική του άδεια; 109. Τι περιλαμβάνει η βεβαίωση αποδοχών των μισθωτών; 110. Πώς φορολογούνται οι υπερωρίες, τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις των υπαλλήλων; Σελίδα 10 από 18

11 111. Ποια είναι η βάση υπολογισμού και ποιος ο τρόπος υπολογισμού του Φ.Μ.Υ. από μισθούς; 112. Ποια η διαδικασία καταβολής των εισφορών στο ΙΚΑ και ποιες οι συνέπειες από την καθυστέρηση της πληρωμής τους; 113. Η αποζημίωση λόγω απόλυσης υπόκειται σε εισφορές του Ι.Κ.Α. και σε Φ.Μ.Υ.; Περιγράψτε Ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.; 115. «Επιθεώρηση Εργασίας»:Πού υπάγεται και ποιος είναι ο ρόλος της; 116. Ποιο κόστος είναι πάγιας μορφής και ποιο τρέχουσας; Δώστε από δύο παραδείγματα Τι είναι έσοδο; Πότε ένα έσοδο είναι οργανικό και πότε ανόργανο; Δώστε παραδείγματα Τι είναι το φύλλο μερισμού; Τι ονομάζουμε βάση (κλειδί) μερισμού; 119. Ποια είναι η σημασία του προσδιορισμού του λειτουργικού κόστους; 120. Τι είναι άμεσο (ειδικό) και έμμεσο (γενικό) κόστος; Δώστε δύο παραδείγματα Έννοια του ελέγξιμου και του μη ελέγξιμου κόστους. Δώστε δύο παραδείγματα Ποιο κόστος χαρακτηρίζουμε ως προκαθορισμένο και πώς διακρίνεται; 123. Πότε ένα κόστος θεωρείται σταθερό και πότε μεταβλητό; Δώστε από 5 παραδείγματα Τι είναι ημιμεταβλητό κόστος; Να αναφέρετε τρία παραδείγματα Τι σημαίνει ο όρος κοστολόγηση; Γιατί ο προσδιορισμός του κόστους της μονάδας του προϊόντος είναι σημαντικός; 126. Ποιο το περιεχόμενο της Αναλυτικής Λογιστικής της εκμετάλλευσης; 127. Ποιες ομάδες λογαριασμών αποτελούν τη Γενική Λογιστική και ποια την Αναλυτική; 128. Ποιοι οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της ομάδας 9 σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.; 129. Ποιοι είναι οι πέντε (5) υποχρεωτικοί λογαριασμοί (δευτεροβάθμιοι) του λογαριασμού 92; 130. Ποιες είναι οι αρχές που διέπουν την αποτίμηση των αποθεμάτων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.; 131. Ως προς τι διαφέρουν οι λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσεως της Γενικής Λογιστικής 86 και της Αναλυτικής Λογιστικής ; 132. Τι είναι το κοινό ή συνδεδεμένο κόστος και πότε εμφανίζεται; 133. Τι σημαίνει πρότυπο κόστος και ποιο σκοπό εξυπηρετεί ο υπολογισμός του; 134. Από ποια στοιχεία καθορίζεται το πρότυπο κόστος των ΓΒΕ; 135. Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να παρέχει η εντολή παραγωγής στην κοστολόγηση ενός προϊόντος; 136. Τι ονομάζουμε αξιόγραφο; Ποιες είναι οι διακρίσεις αξιόγραφων; 137. Ποια είναι η έννοια και ποιος ο σκοπός χρήσης των αριθμοδεικτών; 138. Από πού λαμβάνονται τα οικονομικά μεγέθη για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών; 139. Ποιες είναι οι κατηγορίες των αριθμοδεικτών; 140. Τι εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες "οικονομικής διάρθρωσης"; Να αναφέρετε δύο αριθμοδείκτες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή Τι εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες «Απόδοσης και Αποδοτικότητας»; Να αναφέρετε δύο αριθμοδείκτες που ανήκουν σ αυτή την κατηγορία Τι εξυπηρετούν οι αριθμοδείκτες «Διαχειριστικής Πολιτικής»; Να αναφέρετε δύο αριθμοδείκτες που ανήκουν στην κατηγορία αυτή Τι απεικονίζει ο αριθμοδείκτης: Ιδια Κεφάλαια i. Πάγιο Ενεργητικό 144. Τι απεικονίζει ο αριθμοδείκτης: Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης a. Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών Σελίδα 11 από 18

12 145. Τι απεικονίζει ο αριθμοδείκτης: Μικτά αποτελέσματα 1. Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 146. Ποιος θεωρείται επιτηδευματίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και ποιες οι υποχρεώσεις του; 147. Πώς διακρίνονται οι επιτηδευματίες σύμφωνα με το αντικείμενο των εργασιών τους; 148. Ο επιτηδευματίας της δεύτερης κατηγορίας ποιο βιβλίο υποχρεούται να τηρεί για την άσκησή του επαγγέλματός του; Να αναφέρετε επιτηδευματίες που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. (Τουλάχιστον τρεις ) Ο επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας με ποια μέθοδο και με ποιο λογιστικό σύστημα υποχρεούται να τηρεί τα λογιστικά βιβλία; 150. Ποιοι επιτηδευματίες υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο αποθήκης; 151. Ποια βιβλία λέγονται πρόσθετα σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.; Να αναφέρετε τρία είδη πρόσθετων βιβλίων Στην περίπτωση μιας νέας επιχείρησης, που δεν έχει αρχίσει ακόμη τη λειτουργία της, πού καταχωρούνται οι συναλλαγές της; Ποια η υποχρέωση του επιτηδευματία για την καταχώρηση των παραπάνω εγγραφών με την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης; 153. Πόσες ημέρες μετά την έκδοση του Δελτίου Αποστολής εκδίδεται Τιμολόγιο, και σε ποιες περιπτώσεις εκδίδεται Πιστωτικό Τιμολόγιο; 154. Να αναφέρετε τρεις περιπτώσεις συνενωμένων φορολογικών στοιχείων και τι καλύπτει η καθεμιά Με ποιο τρόπο εκδίδονται οι Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης; Πότε επιτρέπεται η χειρόγραφη έκδοση τους; 156. Ποιοι εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών; 157. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης που τηρεί τα βιβλία της μηχανογραφικά σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.; 158. Ποια εισοδήματα υποβάλλονται στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων; 159. Ποιο χρονικό διάστημα περιλαμβάνει η διαχειριστική περίοδος για τον προσδιορισμό του ακαθαρίστου εισοδήματος και του καθαρού κέρδους; Υπάρχει διαφορά ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων της επιχείρησης (Α,Β ή Γ); 160. Τι είναι Ομόρρυθμος Εταιρεία (Ο.Ε.) και ποια τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα; 161. Τι πρέπει να περιέχει το καταστατικό της Ο.Ε.; 162. Τι είναι Ετερόρρυθμη Εταιρεία και ποιες οι διαφορές με την Ο.Ε..; 163. Τι δεν επιτρέπεται στον ετερόρρυθμο εταίρο στην Ε.Ε.; 164. Τι είναι Ε.Π.Ε. και ποια τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα; 165. Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει αύξηση του Κεφαλαίου σε μια Ε.Π.Ε. και πότε έχουμε υποχρεωτική μείωση του Κεφαλαίου αυτής; 166. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό του εταιρικού κεφαλαίου σε μια Ε.Π.Ε.; Ποια είναι η έννοια της μερίδας συμμετοχής και των εταιρικών μεριδίων; 167. Πώς γίνεται η εξαγορά των Κοινών Ιδρυτικών Τίτλων (ΚΙΤ); 168. Τι γνωρίζετε για το τακτικό αποθεματικό; Πότε παύει η υποχρέωση για τον σχηματισμό του; 169. Ποιες είναι οι μορφές του ισολογισμού; Να συνταχθεί από ένα απλό παράδειγμα για κάθε μορφή Ποιοι λογαριασμοί χρεώνονται και ποιοι πιστώνονται στην εγγραφή μισθοδοσίας; (δώστε ένα παράδειγμα). Σελίδα 12 από 18

13 171. Επισφαλής Πελάτης που όφειλε 3.000,00 εξοφλεί συμβιβαστικά με 2.500,00. Να γίνει η σχετική εγγραφή Να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές για τα παρακάτω λογιστικά γεγονότα: α. Πωλούνται εμπορεύματα με συναλλαγματικές αντί 1.000,00. β. Πωλούνται εμπορεύματα αντί 500,00 με συναλλαγματικές πλέον τόκων 600,00 η οποία λήγει μέσα στη χρήση. γ. Συναλλαγματικές ονομαστικής αξίας 600,00 παραδίνονται στην Τράπεζα για είσπραξη. δ. Από τις συναλλαγματικές που βρίσκονται στην Τράπεζα για είσπραξη μιας ονομαστικής αξίας 100,00 εισπράχθηκε και με το προϊόν της πιστώθηκε ο λογαριασμός όψεως της επιχείρησης Ιδρύεται Ο.Ε. μεταξύ των Α Β, Γ, με εταιρικό κεφάλαιο ,00. Στο κεφάλαιο συμμετέχουν οι εταίροι ως εξής: Ο Α κατά 3.000,00, ο Β κατά 2.500,00 και ο Γ κατά 4.500,00. Οι συνεταίροι εξοφλούν την υποχρέωσή τους σε μετρητά. Ο Β είναι υποχρεωμένος να εισφέρει και τη χρήση ενός φορτηγού για μια 5ετία που εκτιμήθηκε στο ποσό των 2.000,00. Να γίνουν οι εγγραφές σύστασης και καταβολής των ποσών σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ Ιδρύεται Ε.Π.Ε. από τους Α και Β με εταιρικό κεφάλαιο ,00. Το εταιρικό μερίδιο ορίστηκε στο ποσό των 500,00. Οι εισφορές των συνεταίρων είναι ,00. του Α. και ,00. του Β. Ο Α εισφέρει ένα μηχάνημα που εκτιμήθηκε στα ,00 και το υπόλοιπο σε μετρητά. Ο Ζ. εισφέρει εμπορεύματα αξίας ,00. και το υπόλοιπο σε μετρητά. Ζητείται να γίνουν οι σχετικές ημερολογιακές εγγραφές σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ Ιδρύεται Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο ,00 (μετοχές x 20,00.). Μέτοχοι είναι ο Α για μετοχές, ο Β για και ο Γ για Οι μέτοχοι θα καταβάλλουν την αξία των μετοχών σε δύο ισόποσες δόσεις. Να γίνουν οι εγγραφές σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ Η Ανώνυμη Εταιρεία Χ με μετοχικό κεφάλαιο ,00 (μετοχές των 10,00 η καθεμιά πραγματοποίησε κέρδη χρήσης ,00 που τα διαθέτει ως εξής: α) για τακτικό αποθεματικό 5% β) για α μέρισμα 6% γ) για έκτακτο αποθεματικό 10% δ) για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου 10% ε) για φόρους ,00 και στ) το υπόλοιπο μεταφέρεται στην επόμενη χρήση. Ζητείται να γίνει: α) ο πίνακας διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης και β) η σχετική ημερολογιακή εγγραφή Πώς προκύπτει το καθαρό πληρωτέο ποσό ενός μισθωτού σε μια μισθοδοτική κατάσταση; Δώστε ένα παράδειγμα με δικούς σας αριθμούς και ποσοστά Τι γνωρίζετε για το επίδομα αδείας, για το επίδομα δώρου Χριστουγέννων και για το επίδομα δώρου Πάσχα υπαλλήλων και εργατών (ύψος επιδόματος, κρατήσεις, προσαυξήσεις); 179. Ποιες είναι οι βασικές μορφές κοστολόγησης και πώς προσδιορίζεται σε κάθε μία το κόστος παραγωγής; 180. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η χρήση του λογαριασμού 90 και πώς λειτουργεί; 181. Τι σημαίνει αποτίμηση των αποθεμάτων στην "τιμή κτήσης" και ποιες είναι οι πιο γνωστές μέθοδοι; Σελίδα 13 από 18

14 182. Τα δεδομένα της χρήσης 2004 είναι: i. Κόστος υλικών ,00 ii. Άμεση εργασία , ,00 iii. Μεταβλητά έξοδα: iv. ΓΒΕ ,00 v. Έξοδα πωλήσεων 3.000,00 vi. Έξοδα Διοίκησης 600,00 vii. Έξοδα Χρηματοοικονομικά 400, ,00 viii. Σύνολο Μεταβλ. Εξόδων ,00 ix. Σταθερά Έξοδα: x. ΓΒΕ ,00 xi. Έξοδα Πωλήσεων ,00 xii. Έξοδα Διοίκησης ,00 xiii. Έξοδα Χρηματοοικονομικά , ,00 xiv. Πωλήσεις χρήσεως: Μονάδες x 24,00 = ,00 Ζητείται: α) Το κόστος παραγωγής μιας μονάδας του προϊόντος Π1, που η παραγωγή του ανέρχεται σε μονάδες. β) Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης Να προσδιορίσετε τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κοστολόγησης "κατά φάσεις" Υπάρχει ιδιαιτερότητα στον πρσδιορισμό των ΓΒΕ με την κοστολόγηση κατά παραγγελία και πώς εμφανίζεται; 185. Για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος απαιτούνται 50 χιλιόγραμμα πρώτης ύλης με πρότυπη τιμή ανά χιλιόγραμμο 20,00. Η ποσότητα των πρώτων υλών που αναλώθηκε ήταν 48 χιλιόγραμμα με τιμή κτήσεως 20,50./χιλιόγραμμο. Να βρεθούν οι αποκλίσεις (θετικές ή αρνητικές) α) της ποσότητας ή απόδοσης β) της τιμής γ) της συνολικής απόκλισης 186. Για την παραγωγή μιας μονάδας του προϊόντος Π απαιτούνται 96 πρότυπες ώρες άμεσης εργασίας με το πρότυπο ωρομίσθιο των 9,00. Αναλώθηκαν 100 ώρες άμεσης εργασίας με ωρομίσθιο 10,00. Να βρεθούν οι αποκλίσεις (θετικές ή αρνητικές): α) της αποδοτικότητας β) της τιμής γ) της απόκλισης των εργατικών Ποιον σκοπό εξυπηρετεί η χρήση του προκαθορισμένου συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ και πώς προσδιορίζεται; 188. Δίνονται μερικά από τα στοιχεία των Γενικών Προϋπολογισμών της Βιομηχανικής Επιχείρησης x που ασχολείται με την παραγωγή κατόπιν παραγγελίας, για το 2005 i. Προϋπολογισμένα ΓΒΕ ii. Προϋπολ. Κόστος άμεσης εργασίας iii. Προϋπολ. Ώρες άμεσης εργασίας Σελίδα 14 από 18

15 Κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2005 έγινε, μεταξύ άλλων και η παραγωγή της παραγγελίας Νο 105, για την οποία απαιτήθηκαν: iv. Πρώτες ύλες και άμεση εργασία και 150 ώρες, με ωρομίσθιο 7. v. Ζητείται: ο προσδιορισμός του κόστους παραγωγής της παραγγελίας Νο 105 με καταλογισμό των ΓΒΕ: vi. α. με βάση τις ώρες άμεσης εργασίας. vii. β. με βάση το κόστος άμεσης εργασίας Δώστε την έννοια της ισοδύναμης παραγωγής και την σκοπιμότητα που εξυπηρετεί ο υπολογισμός της Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τη χρήση 2005 Βιομηχανικής Επιχείρησης μαζικής παραγωγής του μοναδικού προϊόντος α. α) κίνηση μονάδων i. αρχικό απόθεμα ημικατεργασμένων 0 ii. τέθηκαν σε κατεργασία μον. iii. ολοκληρώθηκαν μον. iv. τελικό απόθεμα ημικατεργασμένων μον. v. με βαθμό ολοκλήρωσης 50% β) το κόστος παραγωγής περιόδου είναι Ζητείται: ο προσδιορισμός του κόστους παραγωγής α. της μιας έτοιμης μονάδας β.των ετοίμων της περιόδου γ. του τελικού αποθέματος των ημικατεργασμένων 191. Τι καλείται φυσιολογική φύρα και πως αντιμετωπίζεται στη μαζική παραγωγή; 192. Πώς υπολογίζεται το μικτό αποτέλεσμα και για ποιον λόγο χρησιμοποιείται; 193. Στην Χ & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει εισφέρει ο Χ ομόρρυθμος εταίρος 9.000,00 και ο Ψ ετερόρρυθμος εταίρος 1.000,00. Το έτος 2004 η εταιρεία είχε ζημιά 2.000,00. Να γίνουν οι απαιτούμενες εγγραφές αν η συμμετοχή των εταίρων στα κέρδη και στις ζημιές έχει συμφωνηθεί στο 50% για τον καθένα Πόσες και ποιες είναι οι κατηγορίες τήρησης βιβλίων και με ποια κριτήρια εντάσσονται οι επιτηδευματίες στην ανάλογη κατηγορία τήρησης βιβλίων; 195. Ποιοι είναι οι συντελεστές του Φ.Π.Α. που ισχύουν σήμερα και ποια αγαθά περιλαμβάνει ο καθένας; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα σε κάθε κατηγορία Είναι δυνατόν οι λογαριασμοί της ομάδας 9 να ενημερώνονται περιοδικά και πώς; 197. Πώς το κόστος πάγιας μορφής μπορεί να μετατρέπεται σε κόστος τρέχουσας μορφής; Δώστε δύο παραδείγματα Για να συνταχθεί η μισθοδοσία του προσωπικού μιας επιχείρησης ποια στοιχεία πρέπει να είναι γνωστά και ποιοι λογαριασμοί θα ενημερωθούν; Σελίδα 15 από 18

16 199. Πώς γίνεται σύμφωνα με το νόμο η διάθεση των καθαρών κερδών της Α.Ε.; 200. Φτιάξτε με 10 λογαριασμούς έναν δικό σας ισολογισμό, σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ., στον οποίο οι απαιτήσεις να είναι το 50% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Ποιοι λογαριασμοί λέγονται αμιγείς και ποιοι μικτοί; Πώς ένας μικτός λογαριασμός μετατρέπεται σε αμιγή; Αναφέρετε ένα παράδειγμα Πελάτης που όφειλε 2.000,00 διακανονίζει το χρέος του με επιταγή ημέρας αξίας 1.200,00 και με επιταγή με λήξη μετά από 2 μήνες αξίας 800,00. Να γίνουν οι σχετικές εγγραφές Πότε υποβάλλονται και τι περιλαμβάνουν οι εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.; 204. Ο Φ.Π.Α. καλύπτει όλο το φάσμα των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Σχολιάστε Μπορεί η επιχείρηση να ζητήσει επιστροφή του Φ.Π.Α.; Αν ναι σε ποιες περιπτώσεις; Αιτιολογήστε την απάντηση σας Αναλύστε συνοπτικά τη θεωρία του Νεκρού Σημείου και αποδώστε τη με διάγραμμα Δίνονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών σε i. 20 Εμπορεύματα ,00 ii. 70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων ,00 iii. Ποιο το κόστος του τελικού αποθέματος των εμπορευμάτων για να έχουμε: iv. Α) Μικτό κέρδος ,00 v. Β) Μικτό κέρδος , Πώς λειτουργεί ο λογαριασμός Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης και ποιος ο σκοπός του; 209. Μηχάνημα αξίας ,00 αγοράσθηκε στις 5/2/2004. Αυτό καταστράφηκε στις 10/9/2004 από φωτιά. Ζητείται ο λογιστικός χειρισμός αν: i. α) Το μηχάνημα ήταν ανασφάλιστο και ii. β) ο συντελεστής απόσβεσης των μηχανημάτων είναι 18% Ποιο είναι το περιεχόμενο του λογαριασμού Έξοδα λειτουργίας Παραγωγής και πώς προσδιορίζεται; Σελίδα 16 από 18

17 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. α. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ Όσο αφορά στα γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων, το Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία και Βιοτεχνία πρέπει να έχει: Επαρκείς γνώσεις περί την ίδρυση, την οργάνωση, την διοίκηση, τον προγραμματισμό, τον έλεγχο και την λήψη αποφάσεων στις επιχειρήσεις καθώς και στην ενεργοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα. Εξοικείωση με τις βασικές λογιστικές έννοιες όπως Ισολογισμός, Απογραφή, Λειτουργία Λογαριασμών, Ισοζύγιο, Αποσβέσεις, Έσοδα, Έξοδα, Αποτελέσματα Χρήσης κ.λ.π. Επαρκείς γνώσεις σχετικά με την έννοια του Δικαίου, τη Διαίρεσή του, τις Γενικές Αρχές, Υποκείμενα Δικαίου, περί δικαιώματος και δικαιοπραξίας καθώς και των εννοιών Αντιπροσώπευσης και των Αρχών της Καλής Πίστης και Συναλλακτικών Ηθών. Επαρκείς γνώσεις σχετικά με το περιεχόμενο των Μαθηματικών των Επιχειρήσεων, όπως επίλυση προβλημάτων Ποσοστών, Απλής και Σύνθετης μεθόδου των τριών, Μερισμός τόκου και προεξόφλησης Γραμματίων καθώς και επίλυση προβλημάτων Ανατοκισμού. Εξοικείωση με τις Στατιστικές έννοιες, με τις Διαδικασίες συλλογής καθώς και με την παρουσίαση Στατιστικών στοιχείων και την ερμηνεία Στατιστικών αποτελεσμάτων. Καλή γνώση λειτουργίας του Εμπορίου της τεχνικής και των συναλλαγών, των εννοιών Πίστη, Πίστωση, Πιστωτικοί τίτλοι, της λειτουργίας των Χρηματιστηρίων καθώς και της λειτουργίας του Τραπεζικού Συστήματος. Γενική γνώση της λειτουργίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Άριστη γνώση της Έννοιας της Εταιρείας καθώς και των Νομικών Μορφών και χαρακτηριστικών όλων των Εμπορικών Εταιρειών. Επαρκή γνώση των κανόνων και κριτηρίων χρηματοδότησης καθώς και των εννοιών Ρευστότητας, Επένδυσης και Κινδύνου. Πλήρη εξοικείωση με την λειτουργία του Η/Υ ( Άριστη γνώση Windows, MS Office). Σελίδα 17 από 18

18 β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Όσον αφορά στις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, το Στέλεχος Κοστολόγησης στην Βιομηχανία και Βιοτεχνία πρέπει να έχει: Άριστη γνώση της λειτουργίας του Ε.Γ.Λ.Σ. των ομάδων του, των μεθόδων Αποτίμησης αποθεμάτων, των Λογιστικών συστημάτων καθώς και άριστη γνώση της Λειτουργίας των Λογαριασμών της ομάδας 9 του Ε.Γ.Λ.Σ. (Λογαριασμοί Αναλυτικής Λογιστικής). Άριστη γνώση άρθρων και διατάξεων του Εμπορικού Δικαίου που αφορούν την λειτουργία των Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων καθώς και του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην Εμπορική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Πλήρη εξοικείωση με την λειτουργία των Ραντών, των Δανείων καθώς και των Ομολογιών Δανείων. Καλή γνώση των Εμπειρικών κατανομών συχνότητας μιας μεταβλητής, των μέτρων θέσεως, μέτρων διασποράς χρονολογικών σειρών καθώς και αριθμοδεικτών. Άριστη γνώση των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που αφορούν την λειτουργία των Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων. Άριστη γνώση των εννοιών Βιοτεχνικής και Βιομηχανικής Επιχείρησης, έννοια του κόστους των διακρίσεων του κόστους, της Διαδικασίας κοστολόγησης, των Συστημάτων κοστολόγησης, της Συνδεσμολογίας των λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής αποθεμάτων. Άριστη γνώση της Φορολογικής λογιστικής των Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων. Άριστη γνώση των λογιστικών πακέτων που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των εργασιών και των λειτουργιών μιας βιοτεχνικής ή βιομηχανικής επιχείρησης. Επαρκείς γνώσεις για την ανάλυση του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων καθώς και για την συσχέτιση στοιχείων του ισολογισμού και της κατάστασης των αποτελεσμάτων. Άριστη γνώση των Μορφών Χρηματοδότησης και ιδιαίτερα της χρηματοδότησης της Βιοτεχνίας καθώς και της Βιομηχανίας των πηγών διαδικασιών, δημιουργία φακέλων χρηματοδότησης καθώς και άριστη γνώση των κριτηρίων επενδυτικών αποφάσεων και των μεθόδων αξιολόγησης των επενδύσεων. Σελίδα 18 από 18

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α) ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ - ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Β & Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ

περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ περιεχόμενα Πρόλογος 17 Κεφ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ 1.1. Ορισμός εμπορικού δικαίου και εμπορίου 20 1.2. Συστήματα καθορισμού της εμπορικότητας 21 1.3. Το σύστη μα εμπορ ικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών. Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών Ηράκλειο, 24 Νοεμβρίου 2014-100 ώρες Το Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βοηθών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πρόγραμμα 100 Α - General - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD

Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης Ευάγγελος Δ. Πολίτης, PhD Αξία με την οποία πιστώνονται οι λογαριασμοί των πωλήσεων. Ο λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού που

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος Έννοια των Αποθεμάτων Αποθέματα: Τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην επιχείρηση και διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Πρόλογος Α Έκδοσης Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...19 Πρόλογος Α Έκδοσης...23 Πρόλογος Β Έκδοσης...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά...31 1.2 Eταιρίες εμπορικού δικαίου...32 1.3 Νομική προσωπικότητα εταιριών...35 1.4 Ειδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα:

Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: Παραδείγματα εγγραφής στο Ημερολόγιο και το Γενικό Καθολικό με τα ακόλουθα λογιστικά γεγονότα: 1. Στις 2/12/2010 αγοράστηκαν εμπορεύματα (εκτυπωτές Η/Υ) αξίας 8000 αντί 6000 με μετρητά 1500, με απλή πίστωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ α) Οι Ανδρέου, Δημητρίου και Ιωάννου ιδρύουν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης την 30/10/2008. Το κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας εταιρείας ανέρχεται σε 300.000 και διαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Έναρξης : 6/10/2015 (Τμήμα Απογευματινό) Διάρκεια : Οκτώβριος έως Ιούλιος (300 ώρες) Διεξαγωγή : Τρίτη & Πέμπτη. Ώρα Έναρξης : 18:00

Ημερομηνία Έναρξης : 6/10/2015 (Τμήμα Απογευματινό) Διάρκεια : Οκτώβριος έως Ιούλιος (300 ώρες) Διεξαγωγή : Τρίτη & Πέμπτη. Ώρα Έναρξης : 18:00 Τίτλος Σεμιναρίου : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 200 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ (ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) Ημερομηνία Έναρξης : 6/10/2015 (Τμήμα Απογευματινό)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013)

Οι βασικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων (Ν.4172 & 4174/2013) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το σεμινάριο Μηχανογραφημένη Λογιστική θα προσδώσει στον εκπαιδευόμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας στο λογιστικό επάγγελμα μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ι. Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Λογιστική Ι. Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Λογιστική Ι Ενότητα 2: Αρχές Λογιστικής. Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Κοντέος ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 3 η Διάλεξη: ΚΑΧ, λογαριασμοί, ημερολόγιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα (με απλογραφικά βιβλία - τζίρος μικρότερος ή μεγαλύτερος των 150.000 ευρώ) 1 1ο Παράδειγμα Δεδομένα 31.12.2014: Υποχρεωτική απογραφή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Αποφασίζεται η επισκευή και συντήρηση ενός κτιρίου. Εκτιμάται ότι το κόστος θα ανέλθει στο ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ MASTER OF SCIENCE (MSC) IN ACCOUNTING AND FINANCE ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής TEI ΑΜΘ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 1 Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια 5 η εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr Χρηματοοικονομικά και Λοιπά Περιουσιακά Στοιχεία 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής:

Τα υπόλοιπα (τα ποσά σε ) των λογαριασμών του γενικού καθολικού της εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2010 είχαν ως εξής: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ισολογισμός, ΚΑΧ, Λογαριασμοί ΕΚΦΩΝΗΣΗ: Η εταιρεία Hardware Systems Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της κατασκευής και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού. Τα υπόλοιπα

Διαβάστε περισσότερα