ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΚΑΒΑΛΑ 2012

2 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1O ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (ΠΑ) ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2O ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟ PEST-DG ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ SWOT ANALYSIS ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ...36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ΟΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟ PEST-DG ANALYSIS ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ...49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ...58 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...59 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ...82 ΗΓΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ...82 ΔΙΑ ΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ...97 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ Ενεργητικό και Ίδια Κεφάλαια Κέρδη (προ φόρων) Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Κατά κεφαλήν ασφάλιστρα Ασφαλιστική διείσδυση Επενδύσεις προς ΑΕΠ Απόδοση Ενεργητικού και Ιδίων κεφαλαίων Περιθώριο κέρδους Ποσοστό χρεωστών ασφαλίστρων Κόστος πρόσκτησης εργασιών ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

3 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τρέχουσες εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά είναι απόρροια του νομοθετικού πλαισίου του 1994, με το οποίο δημιουργήθηκε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά. Το καθεστώς προστασίας που απολάμβανε η εγχώρια αγορά μέχρι τότε, αντικαταστάθηκε από το καθεστώς της ελεύθερης λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε όλο το εύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτω από ομοιόμορφους κανόνες. Επιπλέον, η εισαγωγή του Ευρώ, το 2000, αφαίρεσε και τα τελευταία πέπλα μυστηρίου των συναλλαγματικών διαφορών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όπως διδάσκει η οικονομική ανάλυση, θα επιβιώσουν μακροπρόθεσμα οι πιο ανταγωνιστικές Λ επιχειρήσεις1. Η ελληνική οικονομία αισθάνεται την πίεση του ελεύθερου ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς, με τον ίδιο τρόπο που διαπιστώνεται και στην ασφαλιστική αγορά. Η νομοτέλεια των οικονομικών εξελίξεων οδηγεί στον αφελληνισμό των επιχειρήσεων σε όλους τους καίριους τομείς της οικονομίας, γεγονός το οποίο οφείλεται στο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Οι εξελίξεις αυτές δεν θα είχαν μεγάλη σημασία σε ένα πλαίσιο πολιτικής ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι οι αρνητικές συνέπειες της ελεύθερης λειτουργίας των αγορών θα εξομαλύνονταν από τις πολιτικές αναδιανομής εισοδήματος της κεντρικής κυβέρνησης. Μέχρι να επιτευχθεί η πολιτική ένωση, είναι σκόπιμο να κρατηθούν υπό εθνικό έλεγχο ορισμένες επιχειρήσεις σε καίριους τομείς της οικονομίας. Η διαφοροποίηση στη θέση 1 Νεκταρίου Μ.,(2008), Στρατηγικές επιλογές για την ασφαλιστική αγορα, Ανάκτηση στις από

4 3 αυτή αποτελεί μία από τις κύριες διαφορές των δύο μεγάλων πολιτικών παρατάξεων της χώρας.

5 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ Ασφάλιση είναι η συγκέντρωση τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων με την μεταφορά τους σε ασφαλιστές, που συμφωνούν, έναντι ασφαλίστρου, να αποζημιώνουν τους ασφαλισμένους για τυχαίες ζημιές ή να παρέχουν άλλες χρηματικές παροχές ή υπηρεσίες, που συνδέονται με τον κίνδυνο. Ασφαλισμένος: Ασφαλισμένος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο συνομολογείται η ασφάλιση. Συμβαλλόμενος "Λήπτης της Ασφάλισης": Συμβαλλόμενος ή Λήπτης της Ασφάλισης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνάπτει την σύμβαση ασφάλισης με τον ασφαλιστή, το οποίο είναι υποχρεωμένο να πληρώνει το ασφάλιστρο, έχοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. Ασφάλισμα:Ασφάλισμα λέγεται η οικονομική θυσία στην οποία υποβάλλεται ο ασφαλιστής, προκειμένου να αποκαταστήσει τις ζημιές ή τις απώλειες που υπέστησαν τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα. Δικαιούχος του Ασφαλίσματος:Δικαιούχος του Ασφαλίσματος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δικαιούται το συνολικό ή εν μέρει ασφάλισμα. Ασφαλιστικός Κίνδυνος:Κίνδυνος στην ασφαλιστική τεχνική είναι η δυνατότητα που υπάρχει να συμβεί κάποιο γεγονός, που σαν συνέπειά του θα έχει ή τη μείωση της περιουσίας κάποιου προσώπου ή την ανάγκη αυξήσεώς της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μια έκτακτη ανάγκη.

6 5 Αντικείμενο της Ασφαλίσεως: Αντικείμενο της ασφαλίσεως μπορεί να είναι οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, πραγματικής οικονομικής αξίας, ή οποιοδήποτε περιστατικό, η πραγματοποίηση του οποίου ενδέχεται να προκαλέσει την απώλεια κάποιου νομικού δικαιώματος, ή την δημιουργία κάποιας νομικής ευθύνης. Ασφαλιστικό Συμφέρον:Ασφαλιστικό συμφέρον, είναι το οικονομικό ενδιαφέρον που προκύπτει για τον ασφαλιζόμενο, από την διατάραξη της νομικά κατοχυρωμένης σχέσεως, που τον συνδέει με το αντικείμενο της ασφαλίσεως. Ασφαλιστική Αξία:Ασφαλιστική Αξία λέμε την ανά πάσα στιγμή οικονομική αξία των ασφαλισμένων αντικειμένων. Ασφαλιστικό Ποσό:Ασφαλιστικό ποσό είναι το ποσόν για το οποίο θα πρέπει να συνομολογείται κάθε φορά η ασφαλιστική σύμβαση, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή. Υπερασφάλιση - Υπασφάλιση:Υπερασφάλιση έχουμε όταν το καλυπτόμενο κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο από την ασφαλιστική αξία. Υπασφάλιση έχουμε όταν το καλυπτόμενο κεφάλαιο είναι μικρότερο από την ασφαλιστική αξία. Συνασφάλιση - Διπλή Ασφάλιση:Συνασφάλιση έχουμε όταν το ίδιο το συμφέρον ασφαλίζεται κατά του ίδιου κινδύνου και για την ίδια χρονική στιγμή σε περισσότερους από έναν ασφαλιστές και τα επιμέρους ασφαλιστικά ποσά δεν υπερβαίνουν συνολικά την ασφαλιστική αξία. Διπλή ασφάλιση αντιθέτως έχουμε όταν πλήρως ασφαλισμένα οικονομικά αγαθά ασφαλίζονται εκ νέου, μερικώς ή ολικώς.

7 6 Διαχείριση των Κινδύνων ( Risks Management):Με τον όρο διαχείριση Κινδύνων εννοούμε μια διαδικασία λογικής αντιμετωπίσεως των κινδύνων στους οποίους μια οικονομική ή κοινωνική μονάδα είναι εκτεθειμένη, ή ενδεχομένως ή ενδεχομένως θα εκτεθεί στο μέλλον, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, για οικογένεια, για επιχείρηση ή ακόμα για κάποιο ευρύτερο κοινωνικό οργανισμό( δήμος, κοινότητα κ.ο.κ). Ασφαλιστικός Πράκτορας:Ασφαλιστικός Πράκτορας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ως αποκλειστικό έργο την ανάληψη, απ' ευθείας ή μέσω άλλων διαμεσολαβούντων (Ασφαλιστικών Συμβούλων), ασφαλιστικών εργασιών, για λογαριασμό μιας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με τις οποίες έχει συνάψει σύμβαση ασφαλιστικής πρακτορεύσεως και από τις οποίες αμείβεται με προμήθεια. Ο Ασφαλιστικός Πράκτορας παρουσιάζει προτείνει, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή μέσω συνεργατών του, τις ασφαλιστικές συμβάσεις των πελατών του, με τις επιχειρήσεις που συνεργάζεται. Μεσίτης Ασφαλίσεων: Μεσίτης ασφαλίσεων είναι το πρόσωπο που έχει, ως αποκλειστικό έργο, τη δια λογαριασμό του ασφαλιζομένου αναζήτηση των πλέον επωφελών προϋποθέσεων ασφαλιστικής καλύψεως, των κινδύνων έναντι των οποίων ο τελευταίος επιθυμεί να τύχει ασφαλιστικής προστασίας. Συντονιστής Ασφαλιστικών Συμβούλων: Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής επιχειρήσεως, διαμεσολαβεί, έναντι προμηθείας, στην σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, διαμέσου μιας ομάδας Ασφαλιστικών Συμβούλων, τους οποίους στρατολογεί, επιλέγει, εκπαιδεύει, κατευθύνει και συντονίζει.

8 7 Ασφαλιστικός Σύμβουλος: Ασφαλιστικός είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνεργάζεται, με σύμβαση έργου, με Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, Ασφαλιστικούς πράκτορες, Μεσίτες ή Συντονιστές Ασφαλιστικών Συμβούλων, στους οποίους τοποθετεί τις εργασίες των πελατών του με αντίστοιχες ασφαλιστικές συμβάσεις. Αντικείμενο της δραστηριότητας του Ασφαλιστικού Συμβούλου είναι η μελέτη της ασφαλιστικής αγοράς καθώς και η μελέτη και ανάλυση των ασφαλιστικών αναγκών των υποψήφιων πελατών του, προκειμένου να παρουσιάσει και να προτείνει, κάθε φορά τις ποιο ενδεδειγμένες ασφαλιστικές λύσεις στους πελάτες του. 1.1 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ Ασφάλιση Μόνιμης Ανικανότητας: Μια σοβαρή ανικανότητα συνεπάγεται σημαντική απώλεια εσόδων από εργασία. Εάν δεν υπάρχουν εισοδήματα από άλλες πηγές, η ασφάλιση ανικανότητας θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της οικονομικής ανασφάλειας. Η εν λόγω ασφάλιση, εξασφαλίζει σε περίπτωση μόνιμης ανικανότητας που προέρχεται από ατύχημα ή ασθένεια και διαρκεί πάνω από μια περίοδο, συνήθως ένα χρόνο, ένα προσυμφωνημένο ποσό εφάπαξ ή τμηματικά. Ασφάλιση Απώλειας Εισοδήματος: Η ασφάλιση αυτή έχει σκοπό να αποκαταστήσει το εισόδημα που χάνει ο ασφαλισμένος, όταν από ατύχημα ή ασθένεια δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα από το οποίο ζει. Η παροχή καταβάλλεται περιοδικά (συνήθως μηνιαίως ή εβδομαδιαίως) Η μέγιστη περίοδος λήψης της παροχής αυτής είναι συνήθως 2 χρόνια.

9 8 Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος: Οι κίνδυνοι που καλύπτονται από την ασφάλιση των προσωπικών ατυχημάτων είναι οι παρακάτω: 6. Απώλεια Ζωής από ατύχημα. 7. Μόνιμη Ολική Απώλεια Ικανότητα για εργασία από ατύχημα. 8. Μόνιμη Μερική Απώλεια Ικανότητα για εργασία από ατύχημα. 9. Διπλασιασμός της αποζημιώσεως, εάν το ατύχημα συμβεί ενόσω ο ασφαλισμένος βρίσκετε σε Δημόσιο κτήριο, ανελκυστήρα, μέσο μαζικής μεταφοράς (λεωφορείο, τρένο, ταξί ή αεροπλάνο) καθώς και σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που τυχόν συμβεί, είτε οδηγώντας ο ίδιος, είτε ως πεζός. 10. Απώλεια εισοδήματος λόγω Πρόσκαιρης ολικής / μερικής ανικανότητας από ατύχημα. 11. Ιατροφαρμακευτικά έξοδα συνεπεία ατυχήματος. Ασφάλιση Νοσοκομειακού Επιδόματος: Εάν ο ασφαλισμένος νοσηλευτεί σε νοσοκομείο λόγω ατυχήματος, ασθενείας ή τοκετού η ασφαλιστική εταιρεία θα καταβάλει ημερήσιο επίδομα, για ποσό που έχει συμφωνηθεί, για κάθε ημέρα παραμονής στο νοσοκομείο αλλά και για όσες μέρες παραμείνει στο σπίτι για ανάρρωση. Ασφάλιση Χειρουργικού Επιδόματος: Εάν ο ασφαλισμένος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός νοσοκομείου λόγω ατυχήματος ή ασθενείας, η εταιρεία θα του καταβάλει ποσοστό του ποσού που έχει συμφωνηθεί, ανάλογα με την σοβαρότητα της εγχειρήσεως.

10 9 Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών:Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος προσβληθεί (απαιτείτε μόνο διάγνωση) από Καρκίνο, Καρδιακή προσβολή, Εγχείρηση στεφανιαίας αρτηρίας (By- Pass), Εγκεφαλικό επεισόδιο, Νεφρική ανεπάρκεια, Παράλυση / Παραπληγία, Απώλεια οράσεως, Απώλεια ενός άκρου, η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει να καταβάλει το κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί, δίνοντας το πρώτο 50% του κεφαλαίου εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της διαγνώσεως και το υπόλοιπο 50% ένα μήνα μετά. Ασφάλιση Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων: Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος λόγω ατυχήματος ή ασθενείας καταστεί Μόνιμα και Ολικά ανίκανος για την άσκηση του επαγγέλματός του, η ασφαλιστική εταιρεία τον απαλλάσσει από την πληρωμή των ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου του μέχρι και ισοβίως 1.2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (ΠΑ) Είναι συνδυαστικό συμβόλαιο και καλύπτει Θάνατο, ΔΟΑ, Πρόσκαιρη Ανικανότητα και Ιατρο Φαρμακευτικά έξοδα. Όταν το συμβόλαιο αυτό δίδεται σαν Κάλυψη κλάδου Ζωής, τότε οι τέσσερις καλύψεις δίδονται και τιμολογούνται ανεξάρτητα. Όταν το συμβόλαιο δίδεται ανεξάρτητα, σαν Συμβόλαιο Κλάδου Προσωπικών Ατυχημάτων, τότε οι τέσσερις καλύψεις ονομάζονται Παραρτήματα. 1 Σε ΘΑΝΑΤΟ από ατύχημα, καταβάλλεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 2 Σε ΔΟΑ, καταβάλλεται επίσης όλο το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο. ΔΟΑ θεωρείται α) Η ολική απώλεια λειτουργίας δύο εκ των χεριών, ματιών, ποδιών 3 Ολική παραλυσία

11 10 4 Σε ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ συνεπεία ατυχήματος διάρκειας μεγαλύτερης από 10 μέρες, καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση από την πρώτη μέρα του ατυχήματος, με ανώτατο όριο τα 2 χρόνια. Η αποζημίωση διπλασιάζεται σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό. 5 Τα ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ σε περίπτωση ατυχήματος, βάσει πρωτότυπων αποδείξεων. 6 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Η πρόσκαιρη ανικανότητα δεν δίδεται για παιδιά. 1.3 ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ α) Ελάχιστο κεφάλαιο ΒΖ: 3000 β) Σε συμβόλαια μικρής διάρκειας (πχ 5 έτη), το κεφάλαιο του ΠΑ < 10*ΒΖ γ) Σε συμβόλαια μεγάλης διάρκειας μπορεί το κεφάλαιο του να είναι ΠΑ < 20*ΒΖ Σε συμβόλαια τύπου Unit Linked, το κεφάλαιο του ΠΑ υπολογίζεται με βάση το κεφάλαιο επένδυσης. Ανώτατο όριο ΙΦ εξόδων: 5ο/οο του κεφαλαίου του ΠΑ, με πλαφόν τα Στο ασφάλιστρο προσμετράται η κατηγορία επαγγέλματος του ασφαλιζομένου. Το ασφάλιστρο της πρόσκαιρης ανικανότητας είναι ίδιο με την ΑΕ. Απαιτείται η συμπλήρωση του καταλόγου με τις ιατρικές ερωτήσεις

12 ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ξεκίνησαν να προσφέρονται από επιχειρήσεις στους εργαζόμενους, κατ αναλογία με το Αγγλικό ασφαλιστικό σύστημα, και συν τω χρόνω εξελίχθηκαν ανεξάρτητα, περιλαμβάνοντας και άλλες «ομάδες», πχ αθλητικές, σωματεία, ενώσεις, συλλόγους... Ποτέ όμως δεν περιλαμβάνουν ομάδες ενόπλων δυνάμεων. Οι ομαδικές ασφαλίσεις δεν διαφέρουν από τις ατομικές ασφαλίσεις ζωής ως προς τη φύση ή το περιεχόμενο των καλύψεων, αλλά μόνο ως προς τη διαδικασία οργάνωσης, οικονομικής διαχείρισης και πώλησης προϊόντων. Διαφορά 1η: Δεν απαιτούνται αποδεικτικά ασφαλισιμότητας, ούτε η συμπλήρωση κανενός ερωτηματολογίου, αν τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις συγκρότησης τους «ομάδας». Οι προϋποθέσεις αυτές είναι... Η ομάδα να προϋπάρχει τους ασφάλισης. Η ομάδα να έχει ηλικιακή κινητικότητα. Τα ασφάλιστρα να καθορίζονται με κριτήρια «αντικειμενικά». Η ομάδα να έχει κάποιο ελάχιστο όριο ατόμων (75% με ηίπ15-20 άτομα) Να υπάρχει τριτεγγυητής ασφαλίστρων Τα ασφάλιστρα να συγκεντρώνονται από την ομάδα. Ειδικά αν πρόκειται για ομάδα εργαζομένων, πρέπει επίσης.. Οι εργαζόμενοι να είναι πλήρους απασχόλησης Να εισέρχονται στο πρόγραμμα ασφάλισης, μετά από μια περίοδο αναμονής

13 12 Να είναι εν ενεργεία, όχι συνταξιούχοι. Μικρότεροι από 65ετών. Αν η ομάδα είναι αθλητική (πχ ποδοσφαιρικός σύλλογος), τότε πρέπει... Να συμμετέχει σε επίσημο πρωτάθλημα Να υπάρχει γιατρός τους προπονήσεις. Να μην υπάρχουν άσχετοι τους προπονήσεις. Από άποψη ϋηάθΐ^ΐίίιης, σημαντικό ρόλο παίζει και το είδος τους επιχείρησης, (εάν τα μέλη τους κάνουν -υποχρεωτικά- πολλά επαγγελματικά ταξίδια, με τι ασχολούνται συγκεκριμένα -πχ εκρηκτικά) και η φύση τους ομάδας (σε τι αγωνίζονται τα μέλη τους -πχ καταδύσεις, ελευθέρα πάλη κλπ). Διαφορά 2η: Δεν εκδίδονται ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια. Διαφορά 3η: Τα (ατομικά) ασφάλιστρα είναι σημαντικά χαμηλότερα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα τόσο μεγαλύτερη είναι η βάση στην οποία θα μοιρασθούν τα έξοδα του ασφαλιστηρίου, άρα τα ασφάλιστρα είναι μικρότερα Διαφορά 4η: Τα ομαδικά ασφαλιστικά προϊόντα συνήθως δεν τυποποιημένα. Τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια δημιουργούνται ειδικά για μια συγκεκριμένη ομάδα. Τα ομαδικά ασφαλιστήρια είτε είναι ετησίως ανανεούμενες απλές ασφαλίσεις ζωής, είτε αποταμιευτικές ασφαλίσεις συνταξιοδοτικού χαρακτήρα (σε συνδυασμό με την κοινωνική ασφάλιση των μελών της ομάδας). Τέλος, στα ομαδικά ασφαλιστήρια μπορούν να προσφερθούν και συμπληρωματικές καλύψεις υψηλότερων κινδύνων.

14 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αφορούν την καταβολή παροχών εφάπαξ, σύνταξης, παροχής σε περίπτωση θανάτου, παροχής σε περίπτωση ανικανότητας ή και ασθένειας.στο Νομοθετικό διάταγμα 400/1970 κατατάσσονται στον κλάδο VII των Ασφαλίσεων Ζωής (Κλάδος Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων (Κεφαλαίων)). Ο κλάδος VII διακρίνεται σε υποκατηγορίες: VII 1. Διαχείρισης των επενδύσεων ή και των αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων από την ασφαλιστική επιχείρηση, έργο των οποίων είναι η καταβολή παροχών υγείας ή παροχών σε περίπτωση θανάτου, ανικανότητας, επιβίωσης, διακοπής ή μείωσης εργασίας σε εκείνους που έχουν συμβληθεί με αυτά. Τα τυχόν ελλείμματα ή πλεονάσματα που παρουσιάζονται, χρεώνονται ή πιστώνονται αντίστοιχα στο ασφαλιστικό Ταμείο. VII 2 (α) Ότι αναφέρει η περίπτωση VII 1 όσο αφορά το είδος παροχών και τη διαχείριση με τη διαφορά ότι το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνάπτεται μεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης και μιας άλλης επιχείρησης ή Νομικού Προσώπου που επιθυμεί να ασφαλίσει το προσωπικό του. VII 2 (β) Ότι περιγράφει η περίπτωση VII 2 (α) αλλά επιπλέον υπάρχει εγγύηση είτε σε απόδοση επενδύσεων είτε σε άλλη παροχή. Τα ομαδικά προγράμματα διαχείρισης κεφαλαίων υπόκεινται και σε άλλου είδους διακρίσεις: Α) Ανάλογα με την προέλευση της χρηματοδότησης των κεφαλαίων τους Β) Ανάλογα με τον τρόπο προσδιορισμού της παροχής. Δηλαδή:

15 14 Α) Η χρηματοδότηση των κεφαλαίων για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από ένα ομαδικό πρόγραμμα διαχείρισης κεφαλαίων μπορεί να γίνεται : A1) από τον εργοδότη ή νομικό πρόσωπο αποκλειστικά (non participating plan) A2) κατά ένα μέρος από τον εργοδότη ή νομικό πρόσωπο και κατά ένα μέρος από τον κάθε επιμέρους ασφαλισμένο (participating plan) A3) αποκλειστικά από τον κάθε επιμέρους ασφαλισμένο (συμβαίνει συνήθως σε περιπτώσεις που ασφαλίζονται μέλη συλλόγων επαγγελματιών όπως σύλλογοι δικηγόρων) Β) Η ασφάλιση μπορεί να είναι είτε ορισμένης εισφοράς (Β1: defined contribution) είτε ορισμένης παροχής (Β2: defined benefit). Β1) Όταν η ασφάλιση είναι ορισμένης εισφοράς τότε κάθε ασφαλισμένος εισφέρει στον κοινό λογαριασμό κάποιο ποσοστό % της μισθοδοσίας του. Είναι δυνατόν το ποσοστό αυτό να βαρύνει εν μέρει τον ασφαλισμένο και εν μέρει τον εργοδότη. Ο ασφαλισμένος έχει την ατομική του μερίδα μέσα στον κοινό λογαριασμό όπου και συσσωρεύονται οι εισφορές που πραγματοποιούνται για εκείνον. Ανάλογα με όσα περιγράφονται στη σύμβαση ομαδικής ασφάλισης, ο ασφαλισμένος μπορεί να αξιώσει μέρος ή το σύνολο της συσσωρευμένης αξίας των εισφορών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του. Η παρεχόμενη κάλυψη μπορεί να είναι εφάπαξ ή με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών μπορεί να αγοράσει σύνταξη (σταθερή ή μεταβαλλόμενη).

16 15 B2) Όταν η ασφάλιση είναι ορισμένης παροχής, τόσοι οι όροι της ασφάλισης όσο και ο τρόπος χρηματοδότησης αλλά και ο τρόπος υπολογισμού της παροχής, μπορεί να είναι από αρκετά απλά έως και εξαιρετικά πολύπλοκα. Ένα απλό παράδειγμα ομαδικής ασφάλισης ορισμένης παροχής είναι η καταβολή εφάπαξ ποσού κατά την «κανονική αποχώρηση». Ο όρος «κανονική αποχώρηση» αναλύεται στους όρους της ομαδικής ασφάλισης. Συνήθως «κανονική αποχώρηση» σημαίνει ημερομηνία έναρξης καταβολής της ασφαλιστικής παροχής από τον φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ) λόγω γήρατος. Δεν αποκλείεται όμως οι όροι της ασφάλισης να απαιτούν τον ορισμό της κανονικής αποχώρησης με άλλο τρόπο π.χ. η συμπλήρωση του 65ου έτους ηλικίας για τους άνδρες και του 60ου έτους ηλικίας για τις γυναίκες. Το ύψος της εφάπαξ παροχής κατά την κανονική αποχώρηση μπορεί να ορίζεται ως εξής: ένας μέσος τελικός μηνιαίος μισθός για κάθε έτος υπηρεσίας στον εργοδότη. Τα έτη υπηρεσίας που προσμετρούνται στον υπολογισμό της ασφαλιστικής παροχής ονομάζονται «ασφαλίσιμη υπηρεσία» και είναι δυνατόν να υπόκεινται σε περιορισμούς. Με τον όρο «μέσος τελικός μηνιαίος μισθός» συνήθως νοείται ο μέσος όρος των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το τελευταίο 12μηνο (24μηνο, 36μηνο κλπ) παραμονής του στην υπηρεσία του εργοδότη. Ακόμα μπορεί ο μέσος τελικός μισθός να προκύπτει από το μέσο όρο όλων των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια προσφοράς των υπηρεσιών του στον εργοδότη (career average plan). Π.χ. ένας άνδρας προσλαμβάνεται σε μία επιχείρηση σε ηλικία 30 ετών και αμέσως ασφαλίζεται με τη σύμβαση ομαδικής ασφάλισης που έχει συνάψει ο εργοδότης του με κάποια ασφαλιστική επιχείρηση. Επίσης έστω ότι

17 16 η σύμβαση αναφέρει στους όρους της ότι «κανονική αποχώρηση» για άνδρα ασφαλισμένο θεωρείται η συμπλήρωση του 65ου ηλικίας. Κατά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του ο ασφαλισμένος θα λάβει εφάπαξ παροχή ίση με 35 μέσους τελικούς μηνιαίους μισθούς με την προϋπόθεση ότι ως ασφαλίσιμη υπηρεσία νοείται το σύνολο των ετών παραμονής στην υπηρεσία του εργοδότη. Προκειμένου η ασφαλιστική επιχείρηση να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που απορρέουν από την σύμβαση ομαδικής ασφάλισης, θα πρέπει να εισπράττει και το απαιτούμενο αντίτιμο το οποίο θα συσσωρεύει σ ένα λογαριασμό από τον οποίο θα εκταμιεύει τα εφάπαξ (σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα) ποσά για κάθε ασφαλισμένο που πληροί τις προϋποθέσεις για αξίωση παροχής. Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τι συμβαίνει στην περίπτωση που μια τέτοιου είδους ασφάλιση συνάπτεται μεταξύ ασφαλιστικής εταιρίας και εργοδότριας εταιρίας. Πριν από την έκδοση της σχετικής σύμβασης ομαδικής ασφάλισης πρέπει να συνταχθεί η προσφορά δηλαδή ένα ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο θα αναφέρει συνοπτικά τους όρους της ασφάλισης. Μέσα στους όρους αυτούς θα πρέπει να αναφέρεται και το ετήσιο κόστος της ασφάλισης. Ανατίθεται λοιπόν στον Αναλογιστή το έργο της τιμολόγησης. Ο Αναλογιστής προκειμένου να προσδιορίσει το ετήσιο κόστος της ασφάλισης χρειάζεται, πέραν των όρων που περιγράφουν τις λεπτομέρειες της ασφαλιστικής παροχής, τα δεδομένα του υπό ασφάλιση πληθυσμού και επιπλέον πληροφορίες για τη συμπεριφορά της υπό ασφάλισης ομάδας (όπως αν συνήθως υπάρχουν πρόωρες αποχωρήσεις από τον φορέα Κύριας Ασφάλισης, αν οι εργαζόμενοι στην

18 17 εταιρία μετακινούνται συχνά σε άλλες εταιρίες μετά από κάποιο χρονικό διάστημα εργασίας, οικονομικά στοιχεία για τις αυξήσεις του ετησίου μισθολογίου των εργαζομένων κλπ). Κατόπιν με τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων θα υπολογίσει το ετήσιο κόστος της ασφάλισης. Εάν η συνδιαλλαγή μεταξύ ασφαλιστικής εταιρίας και εργοδότριας εταιρίας έχει αίσια έκβαση, συνάπτεται η σύμβαση ομαδικής ασφάλισης που συνυπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέλη (ασφαλιστική εταιρία και εργοδότρια εταιρία). Το ετήσιο κόστος της ασφάλισης είναι δυνατόν να εκφράζεται είτε σαν ποσό είτε σαν ποσοστό επί του ετησίου μισθολογίου. Σε κάθε επέτειο ή σε κάθε δύο επετείους του συμβολαίου θα πρέπει να εκπονείται αναλογιστική μελέτη η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τα νέα δεδομένα του ασφαλισμένου πληθυσμού και τις αναλογιστικές παραδοχές που είναι συμβατές με τις τρέχουσες και, κατ εκτίμηση τις μελλοντικές, οικονομικές και δημογραφικές συνθήκες. Έτσι θα εξακριβώνεται η οικονομική κατάσταση του λογαριασμού των κεφαλαίων του συμβολαίου. Από την διαμόρφωση του αναλογιστικού ισοζυγίου μπορεί να προκύπτει: α) αναλογιστικό έλλειμμα, β) αναλογιστικό πλεόνασμα και γ) αναλογιστική ισορροπία. Στην περίπτωση (γ) δεν απαιτείται διορθωτική κίνηση. Στην περίπτωση (β), ανάλογα με το ύψος του αναλογιστικού πλεονάσματος είναι δυνατόν είτε να μη γίνει καμία μεταβολή χρησιμοποιηθεί το πλεόνασμα (αν αυτό κρίνεται ασφαλές) για είτε να κάποια βελτίωση των παρεχόμενων καλύψεων. Στην περίπτωση (α) απαιτούνται διορθωτικές κινήσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του λογαριασμού των κεφαλαίων. Οι διορθωτικές κινήσεις μπορεί να είναι εφάπαξ επιπρόσθετη οικονομική ενίσχυση ή περιοδική επιπρόσθετη οικονομική

19 18 ενίσχυση του λογαριασμού κεφαλαίων προκειμένου να μπορέσει η ασφαλιστική επιχείρηση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση ομαδικής ασφάλισης. Σαν μια επέκταση των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω και αφορούν τον ορισμό της ασφαλιστικής κάλυψης, σημειώνω ότι εκτός από την εφάπαξ παροχή σε περίπτωση επιβίωσης μέχρι την ημερομηνία που ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα στην παροχή, η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να παρέχεται σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου αν αυτός συμβεί πριν από την αξίωση παροχής λόγω επιβίωσης, μπορεί να έχει τη μορφή σύνταξης στον ασφαλισμένο μεταβιβαζόμενης (ή μη) σε τέκνα και σύζυγο σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου. Επίσης μπορεί να παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση απόλυσης, παραίτησης ή ανικανότητας προς εργασία (είτε ισοδύναμα με αναλογιστικό τρόπο εκφρασμένη είτε με κάποια ποσόστωση ανάλογα με τα χρόνια παροχής υπηρεσιών στον εργοδότη είτε με άλλους περιορισμούς). Η παρουσία του Αναλογιστή είναι απαραίτητη και πρωτεύουσας σημασίας 1) κατά τη διαμόρφωση της πρότασης ασφάλισης (συναντήσεις με τα στελέχη του Κλάδου Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής αλλά και με το αρμόδιο στέλεχος της εταιρίας που προτίθεται να ασφαλίσει το προσωπικό της) προκειμένου για τον διαμόρφωση των παροχών και των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης έτσι ώστε να καλύπτονται με το καλλίτερο δυνατό τρόπο η ανάγκες του πελάτη (υποψήφιου συμβαλλομένου) 2) κατά την τιμολόγηση της πρότασης ασφάλισης πριν από τη σύναψη της ασφάλισης

20 19 3) για τον έλεγχο σε τακτά διαστήματα της βιωσιμότητας του λογαριασμού κεφαλαίων και τη διαμόρφωση των διορθωτικών κινήσεων αν χρειάζονται 4) για τις πάγιες αναλογιστικές υποχρεώσεις όπως ο υπολογισμός των πιστωτικών υπολοίπων των ϋ.δ.ρ. και λοιπές υποχρεώσεις του αναλογιστή ως προς τον κλάδο VII 5) για την εισήγηση και τεχνική υλοποίηση των διαδικασιών που υιοθετούνται βάση νομοθεσίας, σε περίπτωση διακοπής ή διάσπασης της σύμβασης ομαδικής ασφάλισης ή συγχώνευσης διαφορετικών λογαριασμών λόγω συγχώνευσης εταιριών (πελατών) 6) για την υποστήριξη σε επίπεδο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ομαδικές συμβάσεις που χρήζουν ανάγκης τέτοιας υποστήριξης 7) για τη διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης των υφισταμένων ομαδικών συμβάσεων 8) για το σχεδιασμό νέων ασφαλιστικών προϊόντων που θα διατεθούν στην αγορά Κάθε Αναλογιστής αλλά ιδιαίτερα ο Αναλογιστής που απασχολείται σε εταιρίες συμβούλων, σε οργανισμούς που αναλαμβάνουν τη διαχείριση ομαδικών προγραμμάτων διαχείρισης κεφαλαίων αλλά και σε κάποιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις με πολυετή παράδοση στην αγορά πολύπλοκων προϊόντων ομαδικής ασφάλισης (συμβόλαια των οποίων οι καλύψεις συνδέονται με τις καλύψεις της κοινωνικής ασφάλισης), είναι υποχρεωμένος να έχει καλή γνώση της νομοθεσίας που διέπει την κοινωνική ασφάλιση.

21 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ α) Αυτοκτονία Μέχρι τα μέσα της 10ετίας του 60, σε όλη την Ευρώπη η αυτοκτονία θεωρείτο ποινικό αδίκημα (εν πολλοίς η εκκλησία είχε επιβάλλει αυτή την άποψη), και κατά συνέπεια δεν υπήρχε θέμα αποζημίωσης. Από τότε όμως με διάφορους νόμους (πχ Suicide Act, 1961, UK), η αυτοκτονία δεν θεωρείται πλέον αδίκημα, δεν διευκρινίζεται όμως πάντοτε τι συμβαίνει με τα ασφαλιστήρια ζωής. Αφού δεν είναι αδίκημα λοιπόν μπορεί πλέον η αυτοκτονία να καλυφθεί; Υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις γιαυτό. Απόφαση του Αρ. Πάγου (1958) αναφέρει ότι δεν μπορεί κάποιος να επωφεληθεί από ηθελημένη ενέργεια επέλευσης του κινδύνου, δια τον οποίο είχε ασφαλισθεί. Αυτή είναι και σήμερα η ευρύτερα αποδεκτή ερμηνεία του Νόμου. Υπάρχουν όμως και αντεπιχειρήματα. 1) Ο κανόνας αυτός δεν μπορεί να ισχύει όταν κάποιος αυτοκτονεί ενώ είναι υπό το κράτος (ψυχικής) ασθένειας, ώστε να μη συνειδητοποιεί πλήρως αυτό που κάνει. 2) Αν κάποιος αυτοκτονεί διότι πάσχων από ανίατη ασθένεια, δεν μπορεί να αντέξει τον σωματικό (ή ψυχολογικό) πόνο που αυτή συνεπάγεται. 3) Αν οι συνθήκες αυτοκτονίας δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισμένες (παράδειγμα η περίφημη υπόθεση Walsh (1935), που κάποιος φάνηκε ότι πήδηξε από άδειο τρένο για να αποδειχθεί αργότερα ότι είχε κοιμηθεί εκεί μεθυσμένος, τρόμαξε που ξεκίνησε και προσπάθησε να κατέβει).

22 21 4) Η αποζημίωση σε περίπτωση αυτοκτονίας δεν καταβάλλεται και παραμένει προς όφελος της ασφαλιστικής εταιρίας. Αυτό οδηγεί πολλές φορές σε έντονες διαμαρτυρίες από το κοινό. Σήμερα στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η αυτοκτονία καλύπτεται μετά την πάροδο 2-3 ετών από την έναρξη του συμβολαίου. β) AIDS Το AIDS είναι μια αρρώστια που προκαλείται από ιό προσβάλλοντα το ανοσοποιητι-κό σύστημα του ανθρώπου. Ο ιός καλείται HIV (Human Immune Deficiency Virus) και είναι ανίατος μέχρι σήμερα. Άλλοι φορείς του AIDS δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα (και μπορούν να χαρακτηρισθούν υγιείς) και άλλοι υποφέρουν από άλλες ασθένειες (όπως πνευμονίες, ηπατίτιδες, βρογχίτιδες) που σταδιακά τους οδηγούν στο θάνατο. Ο θάνατος επέρχεται πάντοτε όταν εκδηλωθεί η ασθένεια, κατά συνέπεια δεν μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά του ασφαλίσιμου κινδύνου. Είναι προφανές ότι οι παλιοί ασφαλιζόμενοι που προσβάλλονται από AIDS, καλύπτονται, ακόμα και αν προσβλήθηκαν επειδή παρέλειψαν να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Τι γίνεται όμως με τους υποψήφιους ασφαλιζόμενους; Το AIDS δεν προκαλεί θάνατο αφ εαυτού, αλλά σαν άλλη ασθένεια, πράγμα που σημαίνει ότι τυπικά μπορεί ένας δικαιούχος να εισπράξει την αποζημίωση προσκομίζοντας πιστοποιητικό θανάτου που αναφέρει θάνατο από άλλη αιτία. Η αύξηση των ασφαλίστρων θα έλυνε ίσως το πρόβλημα για ορισμένες ομάδες πληθυσμού. Επικράτησε διεθνώς όμως η προσθήκη στα ερωτηματολόγια των αιτήσεων ζωής να υπάρχει η ερώτηση...

23 22 «Έχετε κάνει ποτέ ιατρικές εξετάσεις σχετικές με AIDS ; Αν ναι, δώστε περισσότερες πληροφορίες». Σε περιοχές έξαρσης της ασθένειας, μπορεί να ζητηθεί και τεστ ανίχνευσης AIDS. γ) Unrewriting Ηθικών Κινδύνων Webster (USA): Ηθικός είναι ο κίνδυνος που πηγάζει από την έλλειψη εντιμότητας του ασφαλιζομένου. Για την αξιολόγηση του Ηθικού Κινδύνου, η μοναδική πηγή πληροφόρησης του underwriter είναι ουσιαστικά ο διαμεσολαβητής (πράκτορας ή παραγωγός ασφαλειών), επειδή πολλές περιπτώσεις ηθικών κινδύνων είναι τόσο ιδιαίτερες και σπάνιες που οι εταιρίες αποφεύγουν να εντάξουν στο ερωτηματολόγιό τους την σχετική ερώτηση. Αλλά ακόμα κι αν υπάρχει (η ερώτηση) κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ορθότητα ή την ειλικρίνεια της απάντησης. Ιδού μερικές περιπτώσεις: Φυλακισμένοι Τέως φυλακισμένοι Ομοφυλόφιλοι ή άτομα με ιδιαίτερη σεξουαλική συμπεριφορά Πτωχεύσαντες Ιδιοκτήτες κακόφημων νυκτερινών κέντρων Bookmakers Υποψήφιοι ασφαλιζόμενοι χωρίς την παρουσία διαμεσολαβητή. δ) Παχυσαρκία

24 23 Η παχυσαρκία δεν χαρακτηρίζεται ως πάθηση αλλά είναι επιβαρυντικός παράγων και επηρεάζει έτσι την θνησιμότητα ανάλογα με τον βαθμό της. Ο ο σχετικός τύπος είναι λ = β / υ2 * 100, όπου β = το βάρος σε kg και υ = το ύψος σε η. Όταν λ < 30 η κατάσταση είναι κανονική. Όταν 30 < λ < 40 η κατάσταση είναι μετρίως κακή και ισχύει αύξηση 2 ετών. Όταν 40 < λ η κατάσταση είναι κακή και ισχύει αύξηση 5-10 ετών.

25 24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟ PEST-DG Η κοινωνική πρόνοια (welfare) είναι ευρύτερος θεσμός και περιλαμβάνει τόσο τις κοινωνικές ασφαλίσεις (συντάξεις και ασθένεια εργαζομένων και μελών των οικογενειών τους) όσο και την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές (σεισμούς, πυρκαγιές κλπ) όσο και την καταπολέμηση της φτώχειας (επιδόματα ανεργίας, ΕΚΑΣ κ.ά. βοηθήματα). H Κοινωνική ασφάλιση είναι η ασφάλιση που ασκείται από ΝΠΔΔ, αφορά την κάλυψη κινδύνων που απειλούν άμεσα πρόσωπα, και η ασφαλιστική σχέση ρυθμίζεται από διατάξεις του Δημοσίου Δικαίου, άρα ο χαρακτήρας της είναι υποχρεωτικός. Επειδή η ΚΑ εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οι ασφαλιστικές εισφορές μπορούν να καταβάλλονται και από διάφορους κοινωνικούς φορείς (πχ εισφορά υπέρ ΟΓΑ σε όλα τα συμβόλαια και σε όλους τους έμμεσους φόρους μέχρι το 2003, εισφορά υπέρ ΤΕΑΠΠΑΕ σε όλα τα ασφαλιστήρια κλπ). Πρωτο-εφαρμόστηκε περ. το 1880, στη Γερμανία (Βίσμαρκ), για τους εργάτες των ορυχείων (η Γερμανία δεν είχε αποικίες, γι αυτό και εκεί δούλευαν ελεύθεροι πολίτες). Σκοπός της ήταν να μειώσει τις μέρες απουσίας τους, και να κάνει την απασχόληση εκεί ελκυστική, διότι δεν πήγαινε κανείς! Κατηγορήθηκε -ο Βίσμαρκ!- για κομμουνισμό και επικρίθηκε σφόδρα από τους οπαδούς των φιλελευθέρων ιδεών. Εκείνη την εποχή περίπου έγιναν και τα γεγονότα της Πρωτομαγιάς στο Σικάγο, με αίτημα το ωράριο και την

26 25 κοινωνική ασφάλιση. Στην Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου (ΟΗΕ, 1948) στο άρθρο 22, αναφέρεται... Καθένας έχει το δικαίωμα για ένα εύλογο βιοτικό επίπεδο, Για την διασφάλιση της υγείας, της ευημερίας, της ζωής της δικιάς του και της οικογένειας του(τροφή, ένδυση, κατοικία, ιατρικές φροντίδες), Έχει επίσης δικαίωμα στην ασφάλεια σε περίπτωση ανεργίας, ασθένειας, ανικανότητας, γήρατος και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση για την οποία δεν είναι υπεύθυνος για την απώλεια των μέσων συντήρησής του. Μια ΚΑ δίνει τις εξής παροχές: 1 Συντάξεις γήρατος και αναπηρίας 2 Επιδόματα ασθένειας και τοκετού 3 Επίδομα ανεργίας, 4 Στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους. Ταξινόμηση Κ.Α. από την άποψη της αντασφαλιστικής τεχνικής που χρησιμοποιείται Παροχές μεγάλης διάρκειας (Π1) 1. σύνταξη γήρατος, 2. σύνταξη λόγω θανάτου συγγενούς, 3. σύνταξη αναπηρίας) Παροχές μικρής διάρκειας (Π2) 1. προσωρινή ανικανότητα (λόγω τοκετού, ατυχήματος ή ασθένειας)

27 26 2. ανεργία 3. υγειονομική περίθαλψη Στην Π1 παρεμβαίνει το οικονομικό στοιχείο είναι δηλ. ταυτόσημη με τους κλάδους ζωής (ράντες) Η Π2 έχει να κάνει με το βαθμό της ζημιάς, έχει δηλ. περισσότερα κοινά με τους κλάδους ζημιών. Κατά το Αγγλικό σύστημα, η σύνταξη αναπηρίας δεν είναι παροχή μακράς διαρκείας, αλλά στον ολικά ανάπηρο δίνεται μια βραχυχρόνια σύνταξη, έπειτα ένα επίδομα μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης, και μετά η κανονική του σύνταξη. Στη χώρα μας εφαρμόζεται το Γερμανικό σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. 2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ασφαλιστικός κλάδος έχει μπει στο στάδιο της ωρίμανσης. Οι ρυθμοί ανάπτυξης 35%-40% που χαρακτήριζαν τη δεκαετία του '80 αποτελούν παρελθόν. Παρ' όλα αυτά όμως έχει εισέλθει διεθνώς σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της ιδιωτικής ασφάλισης επίσημα η εναλλακτική επιλογή των εργαζομένων αντί της κοινωνικής ασφάλισης, η δημιουργία νέας γενιάς unit linked προγραμμάτων που συνδυάζουν την ασφάλιση με ελεύθερη επιλογή επένδυσης των ασφαλίστρων σε αμοιβαία κεφάλαια, το Bancassurance που ολοκληρώνει την κάλυψη από έναν φορέα όλων των χρηματασφαλιστικών αναγκών του πελάτη θα αποτελέσουν τις

28 27 λεωφόρους από τις οποίες θα περάσει και στην Ελλάδα η νέα ανάπτυξη του κλάδου μας2». Ο κ. Μ. Μαυροβουνιώτης, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ και διευθυντής μάρκετινγκ του Ομίλου International Life, παρατηρεί ότι τα ποσοστά των Ελλήνων που έχουν συνάψει κάποια μορφή ασφαλιστηρίων συμβολαίων στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλά σε σχέση με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες. Μάλιστα επικαλείται τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας της Research International3: «Το 77% των Ελλήνων έχει κάποια ασφάλεια. Από αυτούς, το 36% έχει, εκτός από την ασφάλεια αυτοκινήτου, και κάποια άλλη μορφή. Από την άλλη πλευρά, ασφάλεια Ζωής έχει το 23% του δείγματος (και το 34% αν συμπεριλάβουμε τις οικογένειες των ερωτώμενων), ενώ ασφάλεια πυρός έχει μόνο το 6% και αμοιβαία κεφάλαια μόνο το 3%». Σίγουρα, συμπληρώνει, τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία αλλού είναι διπλάσια και αλλού τριπλάσια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κλαδικού περιοδικού «European Insurance in Figures», τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα στην Ελλάδα ανέρχονται σε , ενώ στην Ευρωπαϊκή Ενωση το ποσό αυτό ανέρχεται σε Η ποσοστιαία συμμετοχή της Ελλάδας στο σύνολο του αντίστοιχου μεγέθους της ΕΕ ανέρχεται μόλις στο 10,4%. Αναλυτικότερα, στον κλάδο Ζωής τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα ανέρχονται σε , ενώ στην ΕΕ σε (ποσοστιαία συμμετοχή της Ελλάδας 9,7%) και στον κλάδο της ασφάλειας 2 Το ΒΗΜΑ, 20/07/1997, Σελ.: D18, Κωδικός άρθρου: B12438D182 ID : Το ΒΗΜΑ, 20/07/1997, Σελ.: D18 Κωδικός άρθρου: B12438D182ID: 37977

29 28 Ζημιών τα κατά κεφαλήν ασφάλιστρα ανέρχονται σε έναντι στην ΕΕ (ποσοστιαία συμμετοχή της Ελλάδας 11,1%). «Τα αίτια των χαμηλών ποσοστών ασφάλισης σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι τα εξής: Πρώτον, στην Ελλάδα η ιδιωτική ασφάλιση δεν λειτουργεί ως ελεύθερη επιλογή του ασφαλιζομένου, αντί της ασφάλισης σύνταξης σε κοινωνικό ταμείο ασφάλισης και όταν συμβεί αυτό, οι εξελίξεις θα είναι θεαματικές. Δεύτερον, η ασφάλεια Ζωής, που αποτελεί την καρδιά του ασφαλιστικού μας οικοδομήματος, είναι σχετικά νέος κλάδος, με ιστορία συγκροτημένης ανάπτυξης που δεν ξεπερνά τα 30 χρόνια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμη μεγάλο ποσοστό Ελλήνων που λαμβάνουν ιδιωτική σύνταξη ώστε να αποτελέσουν το ζωντανό παράδειγμα των πλεονεκτημάτων της ιδιωτικής έναντι της κρατικής ασφάλισης. Τρίτον, η ασφαλιστική συνείδηση, δηλαδή η πεποίθηση ότι η ασφάλιση είναι αναγκαία σε κάθε πλευρά της κινητής ή ακίνητης περιουσίας μας, είναι χαμηλή σε σχέση με την ασφαλιστική συνείδηση των Ευρωπαίων. Και, τέταρτον, ο κλάδος μας είναι από τους λίγους που δεν έχουν καταβάλει, ακόμη ως και σήμερα, συντονισμένες προσπάθειες ενημέρωσης του κοινού για τα οφέλη της ασφάλισης». Στα ίδια συμπεράσματα μπορεί να καταλήξει κανείς αν ρίξει μια ματιά στη συμβολή του ασφαλιστικού τομέα στην οικονομία. Το χαμηλότερο ποσοστό συμβολής ασφαλίστρων ως προς το ΑΕΠ στην Ευρώπη κατέχει η Ελλάδα με 2,9%, ενώ στην Ισπανία και στην Πορτογαλία το ίδιο ποσοστό ανέρχεται σε 5,2%, στην Ιταλία σε 3,4%, στη Βρετανία σε 11,4% και στη Γαλλία σε 9%.

30 29 Πάντως η αλήθεια είναι ότι το μέλλον του κλάδου στην Ελλάδα και διεθνώς έχει να κάνει κατά πολύ με την εμπιστοσύνη που θα δείξει το καταναλωτικό κοινό. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Μαυροβουνιώτης4, το ότι το 88% των ερωτηθέντων στην έρευνα της Research International πιστεύει πως οι ασφάλειες αποτελούν έναν διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο είναι σαφώς ένα θετικό σημάδι. «Το ότι όμως το 87% του δείγματος θεωρεί ότι ο κλάδος ενδιαφέρεται μόνο για τα κέρδη έχει να κάνει με τις ευθύνες όλων μας (των εταιρειών), διότι δεν έχουμε προβάλει το κοινωνικό έργο τόσο καθεμιάς εταιρείας όσο και του κλάδου συνολικά ώστε να αποκτήσει ο καταναλωτής τη σωστή άποψη». Ο κλάδος των ασφαλιστικών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται από σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η εναρμόνιση της ασφαλιστικής νομοθεσίας με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της οποίας από τις αρχές του 2005 επιτρέπεται η δραστηριοποίηση Ευρωπαϊκών εταιριών και επαγγελματιών στην Ελληνική αγορά και οι δρομολογούμενες αλλαγές στο κοινωνικό - ασφαλιστικό σύστημα, εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή. Σημαντική είναι η συνεισφορά του ασφαλιστικού κλάδου στη διαμόρφωση του Α.Ε.Π., η οποία υπολογίζεται με βάση το σύνολο των παραγόμενων ασφαλίστρων όλων των κλάδων, εμφανίζοντας ωστόσο σημαντική υστέρηση σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα κατά κεφαλήν καταβαλλόμενα ασφάλιστρα στην Ελλάδα, ανήλθαν σε 241 Euro το 2001 (Euro 263 το 2002), ενώ το ίδιο διάστημα ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε σε Euro. 4 Μαυροβουνιώτης(2000),Ο Ασφαλιστικός Κλάδος, Βήμα Κυριακής

31 30 Αντίστοιχα, στην Ελληνική αγορά, τα ασφάλιστρα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. ήταν 2,3% το 2001 (2,05% το 2002), έναντι 8,6% που ίσχυε στην Ευρώπη. Σύμφωνα με μελέτη της ICAP, κατά το 2002, τα ασφάλιστρα από πρωτοασφαλίσεις ανήλθαν σε χιλ., σημειώνοντας αύξηση κατά 18,9%. Από το ποσό αυτό, τα αφορούσαν ασφάλειες ζημιών (αύξηση 17% σε σχέση με το 2001) και τα ασφαλίσεις ζωής (αύξηση 1.4% σε σχέση με το 2001). Έντονος ανταγωνισμός επικρατεί στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά, καθώς σε αυτήν δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός εταιριών. 2.3 ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Από τις 97 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα οι 18 παρουσίασαν παραγωγή μόνο στις ασφαλίσεις ζωής, οι 66 στις ασφαλίσεις ζημιών και οι 13 παρουσίασαν παραγωγή και στις ασφαλίσεις ζωής και στις ασφαλίσεις ζημιών (μικτές Ασφαλιστικές Εταιρίες). Από τις 97 Ασφαλιστικές Εταιρίες οι 68 είχαν την νομική μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας εγκατεστημένης στην Ελλάδα και 29 του Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Παρά τον μεγάλο αριθμό εταιριών, γεγονός είναι ότι ο κλάδος χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό συγκέντρωσης αφού οι δέκα πρώτες εταιρίες μοιράζονται το 61,76 % της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

32 31 Εταιρίες Συνολική παραγωγή Μερίδιο Αγοράς 1. ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 577,76 14,93% 2. E.F.G. EUROLIFE A.E.A. ΖΩΗΣ 364,87 9,43% 3. ALICO AIG LIFE INS. CO. 266,11 6,88% 4. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε. ΖΩΗΣ 262,67 6,79% 5. ΦΟIΝIΞ-ΜΕΤRΟLIFΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε. 208,85 5,40% 6. ING E.A.A.E. ΖΩΗΣ 179,04 4,63% 7. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 162,77 4,21% 8. ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 148,67 3,84% 9. ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. 110,85 2,86% 10. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α. ΖΗΜΙΩΝ 108,84 2,81% Συνολική παραγωγή 10 πρώτων εταιριών 2.390,46 61,76% Υπόλοιπες Εταιρίες 1.480,22 38,24% Σύνολο Αγοράς 3.870,68 100% ΠΗΓΗ: Υπουργείο Ανάπτυξης 2.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Σήμερα τα προβλήματα παραμένουν για το κλάδο των ασφαλειών. Οι φιλόδοξες προοπτικές δεν αφορούν όλες τις εταιρίες του κλάδου. Η έντονη οικονομική άνοδος τη τελευταία διετία μπορεί να τόνωσε τα μέχρι πρότινος

33 32 πενιχρά οικονομικά στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών, πλην όμως δεν θεράπευσε την αιτία των προβλημάτων. Τη τελευταία διετία, η δυναμική των ασφαλιστικών εταιριών αναβαθμίστηκε σε κάποιο βαθμό, για τρεις κυρίως λόγους: 1. Πρώτον, η αύξηση εσόδων από επενδύσεις, βασίζεται στην ευρύτερη χρηματιστηριακή άνοδο. 2. Δεύτερον, λόγω των αυξήσεων κεφαλαίου που υποχρεώθηκαν να υλοποιήσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να ενισχύσουν τα αποθεματικά τους. Ως παράδειγμα αυτής της κατάστασης παρουσιάζονται οι δράσεις των εισηγμένων στο χρηματιστήριο Εθνικής Ασφαλιστικής, Φοίνιξ-Metrolife- Εμπορική. 3. Τρίτον, λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής περιορισμού των λειτουργικών εξόδων. Τα οικονομικά προβλήματα δεν λύθηκαν, όταν ο leader του κλάδου, η Εθνική Ασφαλιστική, προχωρεί σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προκειμένου να ενισχύσει τα αποθεματικά του, είναι βέβαιο ότι πιο αδύναμες εταιρίες έχουν εξασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό τη φερεγγυότητά τους; Μόνο στις εισηγμένες στο Χ.Α. εταιρίες, οι αυξήσεις κεφαλαίου ανήλθαν κατά την τελευταία τριετία στα 716 εκατ. ευρώ, με την Εθνική Ασφαλιστική να προσφεύγει σε δύο εκδόσεις και την Ευρωπαϊκή Πίστη σε καμία. Οι μεγάλες εταιρίες προσπάθησαν να απαντήσουν στις υποτιμολογήσεις του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, μέσα από έμμεσα κίνητρα προς τους πελάτες τους, μέσω εκπτώσεων που αφορούν τους

34 33 καλούς οδηγούς, κ.λπ. και σε κάποιες περιπτώσεις κατάφεραν να συγκρατήσουν τις απώλειες μεριδίων. Ωστόσο, το πρόβλημα για τον κλάδο παραμένει. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει κάθε λόγο να στέλνει αισιόδοξα μυνήματα γιατί κατά το τελευταίο διάστημα εισέρρευσαν στις ασφαλιστικές εταιρίες πολλά κεφάλαια ενδυναμώνοντας την καθαρή θέση και τα αποθεματικά των εταιριών. Ωστόσο, κύκλοι της αγοράς δηλώνουν ότι εταιρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Επίσης, σε καμιά περίπτωση οι εταιρίες δεν πρέπει να επαναπαύονται οι νέοι κανονισμοί που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κεφαλαιακή επάρκεια και την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών είναι σαφώς αυστηρότεροι από τους τρέχοντες. Άρα λοιπόν, είναι βέβαιο ότι και νέες κεφαλαιακές ενισχύσεις σε εταιρίες του κλάδου θα πρέπει να υπάρξουν και μάλιστα σχετικά σύντομα. Αλλιώς, θα βλέπουμε συνεχώς τον αριθμό των δραστηριοποιούμενων εταιριών να συρρικνώνεται και το κοινό να αμφιβάλλει... Το bancassurance Ένα άλλο θέμα που απασχολεί τον κλάδο είναι ο ρόλος που καλούνται να παίξουν τα ασφαλιστικά δίκτυα στο μέλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι στον κλάδο ζωής, την πρώτη θέση έλαβε πέρυσι η EFG Eurolife μια εταιρία που δεν διαθέτει ασφαλιστικό δίκτυο, ούτε συνεργάζεται με πράκτορες. Μέσω του bancassurance, κατάφερε να αφήσει δεύτερη την Εθνική Ασφαλιστική και τρίτη την Interamerican. Από την πλευρά της, η Εθνική Ασφαλιστική έχει ως φετινό στόχο την αύξηση κατά 50% της παραγωγής στον κλάδο ζωής εξαιτίας της «επίθεσης» που υλοποιεί στα τραπεζοασφαλιστικά

35 34 προϊόντα, με πρώτη σοβαρή προσπάθεια το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα «Προσθέτω». Η Interamerican εξετάζει την κατάσταση και ενδέχεται να προχωρήσει στο μέλλον σε «σύσφιξη των σχέσεών της» με κάποια τράπεζα. Τη στενότερη σχέση μεταξύ τράπεζας και ασφαλιστικής εταιρίας, εξετάζουν και τα στελέχη του Ομίλου της Α.Τ.Ε. Και ενώ ο ρόλος του bancassurance αναβαθμίζεται, οι ασφαλιστικές εταιρίες δεν παραγνωρίζουν τη σημασία των δικτύων τους και μάλιστα, πολλές φορές δίνουν μάχες, προκειμένου να αποσπάσουν σημαντικά δίκτυα από τον ανταγωνισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη (που από πέρυσι έλυσε το πρόβλημα της εσωτερικής «αντιπολίτευσης») εξέδωσε πρόσφατα δελτίο τύπου, αναγγέλλοντας «μεταγραφές δικτύων». Σε γενικές γραμμές, και μετά την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, η τάση είναι ο αριθμός των διαμεσολαβούντων να περιοριστεί, αλλά επίσης εκτιμάται ότι θα αναβαθμιστεί η σημασία των παραγωγικότερων δικτύων, ορισμένα εκ των οποίων έχουν προχωρήσει στη σύσταση ξεχωριστών εταιριών. Οι προοπτικές. Εδώ και τόσα χρόνια, έχουν πολλά λεχθεί και γραφεί για τις «τεράστιες προοπτικές» του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα, με βάση το παρακάτω κριτήριο: ότι το μέσο κατά κεφαλή ασφάλιστρο είναι πολύ χαμηλότερο στην Ελλάδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι αυτό το «άνοιγμα» σε κάποια μελλοντική χρονική στιγμή θα περιοριζόταν.

36 35 Μέχρι σήμερα όμως, πολύ λίγο έχει περιοριστεί το συγκεκριμένο άνοιγμα, όπως άλλωστε φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα κατέλαβε το 2004 την 35η θέση στην κατάταξη των χωρών με τον υψηλότερο δείκτη ασφάλιστρα κατά κεφαλή (402 δολάρια στην Ελλάδα, έναντι 861,5 της Κύπρου που κατέλαβε την 29η θέση, έναντι δολαρίων του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκεται στη 2η θέση και έναντι δολαρίων της πρώτης Ελβετίας). Από τα 402 λοιπόν δολάρια του μέσου Έλληνα έως τα ευρώ του μέσου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόσταση παραμένει τεράστια και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται: Στα περιορισμένα μέχρι σήμερα φορολογικά κίνητρα της ελληνικής πολιτείας στον κλάδο, σε σχέση με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση του Έλληνα, που θεωρεί την ασφάλιση ως «δαπάνη» και όχι ως κάλυψη κινδύνου, ή ως συγκριτικό πλεονέκτημα και που θέλει να πιστεύει ότι τα ατυχή περιστατικά θα συμβαίνουν πάντοτε στους άλλους. Στην υστέρηση των ελληνικών εταιριών να προσφέρουν πλήρη γκάμα προϊόντων, όπως για παράδειγμα συμβόλαια αστικής επαγγελματικής ευθύνης, κ.λπ. Στη μέτρια αντίληψη του κοινού γύρω από τις ασφαλιστικές εταιρίες, η οποία όμως οφείλεται αποκλειστικά στον κλάδο της αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. Μετά από όλα αυτά, αυτό που τίθεται είναι το γιατί αυτό το χάσμα μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τείνει να καλύπτεται στο μέλλον. Η απάντηση είναι ότι αναμένονται νέα φορολογικά κίνητρα για τον κλάδο. Δεν είναι τυχαίο ότι η όποια έξαρση των τελευταίων ετών στις ομαδικές ασφαλίσεις οφείλεται στην υιοθέτηση σχετικών φορολογικών κινήτρων.

37 36 Αναμένονται κίνητρα σε ότι αφορά στον «τρίτο πυλώνα» της ασφάλισης, στον οποίο οι ασφαλιστικές εταιρίες θα κληθούν να παίξουν τον καθοριστικό ρόλο. Το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα της κοινωνικής ασφάλισης και το μέγεθος της συμβολής που μπορεί να έχουν οι ασφαλιστικές εταιρίες, μπορεί να φανεί από τα στοιχεία των παρατιθέμενων πινάκων. Ένας δεύτερος λόγος αισιοδοξίας για τον ασφαλιστικό κλάδο, είναι η ολοένα και μεγαλύτερη σύνδεση των ασφαλιστικών εργασιών με τα δάνεια της λιανικής τραπεζικής (στεγαστική και καταναλωτική πίστη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις), όταν για την επόμενη διετία αναμένεται νέα σημαντική άνοδος στον τραπεζικό αυτό τομέα. Άλλοι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου είναι: Η εστίαση των ασφαλιστικών εταιριών στο κυρίως αντικείμενό τους και η προσφορά καλύτερων προϊόντων στους πελάτες τους. Η σταδιακή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και η ολοένα και μεγαλύτερη προσαρμογή της στα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλάζει νοοτροπίες και επιβάλλει νέες κατηγορίες ασφάλισης. Η αναβάθμιση του επιπέδου των δικτύων διαμεσολάβησης των ασφαλιστικών εταιριών. 2.5 SWOT ANALYSIS ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. Πλεονεκτήματα 1. Ο κλάδος εξειδικεύεται και σε προϊόντα και σε υπηρεσίες πράγμα που του δίνει πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους παρεμφερείς κλάδους όπως το τραπεζικό.

38 37 2. Ο κλάδος έχει μεγάλη γκάμα υπηρεσιών και δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει από μια μεγάλη γκάμα (είτε είναι καταναλωτής είτε βιομηχανική μονάδα). 3. Έχει ανεπτυγμένο σύστημα after sales service. 4. Έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες. 5. Εταιρίες με Ισχυρό Brand name και στην αγορά των καταναλωτών αλλά και των βιομηχανικών μονάδων. 6. Έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις νέες καταστάσεις πράγμα που είναι πολύ σημαντικό ειδικά λόγω και της οικονομικής κρίσης που βιώνει η ελληνική αγορά. 7. Οι εταιρίες έχουν πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό. 8. Καλή σχέση με τους προμηθευτές. 9. Εύρωστη οικονομική κατάσταση 2. Αδυναμίες Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο κλάδος δεν έχει συγκεκριμένες αδυναμίες οι οποίες πιθανώς να τον αποδυναμώνουν και τον κάνουν ευάλωτο στις οικονομικές πιέσεις. Τα μόνο σημεία που πιθανώς κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει ω ς αδύνατα σημεία είναι: 1 Η δραστηριοποίηση του κλάδου σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς πράγμα που πιθανώς στο μέλλον να του δημιουργήσει προβλήματα. 2 Η συνεχής ανάγκη του να επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη προκειμένου να συνεχίσει να έχει καλή γνώση της αγοράς. 3 Ο έλεγχος από το κρατικό μηχανισμό.

39 38 3. Ευκαιρίες 1. Ο κλάδος έχουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα. 2. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σταθερότητα πόρων που προέρχονται από το Ελληνικό Δημόσιο. 3. Οι διαπλανητικές συνεργασίες αλλά και το άνοιγμα της Ευρωπαϊκής αγοράς. 4. Η οικονομική κρίση και η ανάγκη των πολιτών να πληρώνουν προγράμματα συνταξιοδότησης κ.λ.π 4. Απειλές Μπορεί η συνεχόμενη ανάπτυξη του κλάδου να αποτελεί μια ευκαιρία, αποτελεί όμως και μια μεγάλη απειλή αφού είναι σίγουρο ότι πολύ επενδυτές θα επιζητήσουν στο μέλλον εισέλθουν μέσα από εξαγορές στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η αυξημένη ανταγωνιστικότητα μεταξύ των εταιριών μπορεί από τη μία να είναι μια ευκαιρία, από την άλλη όμως αποτελεί και μια απειλή.

40 39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Η ισορροπία δυνάμεων στις ασφαλιστικές αγορές εξαρτάται από τρεις παράγοντες, κατά σειρά προτεραιότητας: Know-How/Τεχνογνωσία. Κεφάλαια. Δίκτυα Πωλήσεων. Ο καθοριστικός παράγοντας για την εδραίωση και την ανάπτυξη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μιας χώρας είναι η συγκέντρωση επαρκούς τεχνογνωσίας για την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. Η τεχνογνωσία κατ' αρχήν παράγεται και συντηρείται στις πανεπιστημιακές σχολές και στη συνέχεια διαχέεται σε όλη την κοινωνία, με την ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνειδητοποίησης του πληθυσμού. Η ασφαλιστική βιομηχανία είναι τομέας έντασης εργασίας υψηλής ειδίκευσης και, επομένως, προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκούς αριθμού στελεχών εξειδικευμένων τόσο στο ασφαλιστικό μάνατζμεντ όσο και στο στρατηγικό σχεδιασμό. Το υψηλό επίπεδο ασφαλιστικής τεχνογνωσίας ερμηνεύει τον καίριο ρόλο ορισμένων χωρών στα ασφαλιστικά πράγματα (π.χ. Μεγάλη Βρετανία) ή την ξεχωριστή παρουσία ορισμένων μικρών χωρών Γ (Ελβετία, Σουηδία, κ.λπ.)5. Επίσης, η τεχνογνωσία πρέπει να αντανακλάται στο υψηλό επίπεδο λειτουργίας της Εποπτικής Αρχής, η οποία όχι μόνο πρέπει να εποπτεύει την τρέχουσα δραστηριότητα της ασφαλιστικής αγοράς, αλλά, κυρίως, να Γεωργίου Σ.,(2008), Η Εθνική Ασφαλιστική, Ανάκτηση στις απο

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Team Spirit. Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Για ομάδες με ισχυρούς δεσμούς. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Team Spirit Το ανθρώπινο δυναμικό σε πρώτο πλάνο! Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα για τα Μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.) Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκέμβριος 2012 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415

Μεσίτης Ασφαλίσεων Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 ΕΤΑΙΡΙΚΟ PROFILE VESTER ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 270415 Νόμιμος Εκπρόσωπος : Ευάγγελος Α. Κατσίκας AΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ : 266324 Έδρα : Βαλαωρίτου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας

Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας Συγκρίσεις προγραμμάτων Υγείας ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULL ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ TO ΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1. 19.05.2015 matonakis@myadvisor.gr 211 800 4634 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τον Μάϊο του 2015 η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ

«Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ «Η θεωρία του οικονομικού underwriting» Τάσος Γαρυφαλλάκης Underwriter Ζωής & Υγείας Αξίωμα ΕΠΕ Θέματα Τι είναι το οικονομικό underwriting Συχνές παρανοήσεις Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες Γιατί γίνεται το

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Πάντα μπροστά στις εξελίξεις

Ομαδικές Ασφαλίσεις. Πάντα μπροστά στις εξελίξεις Ομαδικές Ασφαλίσεις Πάντα μπροστά στις εξελίξεις Περιεχόμενα Γενικές αρχές και Χαρακτηριστικά της Ομαδικής Ασφάλισης Οφέλη ΗΑγορά Ομαδικές ασφαλίσεις Interamerican Προσφερόμενα προγράμματα Υπηρεσίες- e-costumer

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Mε την εγγύηση των LLOYD S

Mε την εγγύηση των LLOYD S Mε την εγγύηση των LLOYD S Τι είναι το πρόγραµµα : CRITICAL ILLNESS Insurance; Είναι το ασφαλιστικό πρόγραμμα των LLOYD S, ΝΕΟ ειδικά σχεδιασμένο από την Karavias & associates για την Ελλάδα. Είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Pension Plan. Για ένα σίγουρο μέλλον. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Για ένα σίγουρο μέλλον. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Pension Plan Απoλαύστε το παρόν, σχεδιάστε το μέλλον! Η ποιότητα ζωής είναι βασική προτεραιότητα, τώρα

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 28 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ- ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Επίδομα Ανεργίας Επίδομα Ασθενείας Επίδομα Μητρότητας Βοηθήματα Τοκετού και Γάμου Επίδομα Σωματικής Βλάβης

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ

Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ Σημείωμα για τη λειτουργία Ταμείων Προνοίας ή Σχεδίων Σύνταξής ή Ταμείων Σύνταξης στα ΝΠΔΚ 1) Ταμεία Σύνταξης Με την εφαρμογή του αναλογικού σχεδίου των Κ.Α. το 1980 ο ευρύτερος Δημόσιος Τομέας ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο Σελ. 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1. Έννοιες... 1 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο... 1 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς.

Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης. Tα προβλήματα και οι δυνατότητες ανταπόκρισης της ασφαλιστικής αγοράς. Θέλω να συγχαρώ το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την οργάνωση του Συνεδρίου αυτού που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr Ο Προμηθευτικός & Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Αστυνομικών Αττικής εξασφαλίζει ασφαλιστικά προνόμια, ειδικά για τα μέλη του! Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης

Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης Η ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης δεν είναι νέα. Ανάγεται στους αρχαίους χρόνους, με ισχυρές ενδείξεις ότι τα πρώτα ψήγματα ασφάλισης εμφανίστηκαν στη Μεσοποταμία. Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 15 Ιουλίου 2014 e-mail: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 27/10/2014. Συν/φοι, Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συν/φοι, 27/10/2014 Οι συνεχείς κυβερνητικές επιθέσεις, με τις μεγάλες και δυσβάστακτες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις, με τις συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 Θέση φωτογραφίας Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά εν έτει 2015 24.6.2015 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ζούμε στον πλανήτη Γη και από την πρώτες έως τις τελευταίες ημέρες μας αντιμετωπίζουμε κινδύνους που απειλούν το άτομο, την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ UNIT LINKED ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΑΡΟΧΕΣ Ατοµική ασφάλιση υγείας Οµαδικές ασφαλίσεις Οµαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ

Αντισυμβαλλόμενος : ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Hμ.Γέννησης : 22/ 4/1976 Ηλικία : 35 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ American Life Insurance Company Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Η American Life Insurance Company είναι

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας»)

Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») AIG Τμήμα Αποζημιώσεων Εμπορικών & Βιομηχανικών Κινδύνων Πρωτόκολλο διαχείρισης αποζημιώσεων Εγχειρίδιο διαδικασιών σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικής περίπτωσης («ζημίας») Το όραμά μας είναι να είμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Του Κώστα Νικολάου* Την ώρα που άρχισε η σφαγή των συντάξεων, αρχές του 2009, τα οικονομικά αποτελέσματα του ΙΚΑ ήταν θετικά: έσοδα 12.600.000.000, έξοδα 9.880.000.000,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 1 Μια πρόταση του καθηγητή Άγγελου Στεργίου για την ασφάλιση των οικιακών βοηθών ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Σε κύριο πρόβλημα βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος ανάγεται η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής. Κι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού Οι ιδιαίτερα κρίσιμες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις στον Τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα 7 Ιουνίου 2008 Και 1. Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στους παλιούς ασφαλισμένους από 1-1-2008 1. Με βάση το νόμο 3029/2002 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 4 εδάφ. α,β και παρ. 5 εδάφια α,β,γ,δ,ε,στ,ζ, και η του Ν. 1902 90 σχετικά με τις προϋπόθεσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και οδηγίες για τους προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Εισαγωγή Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Εμπορικών Τραπεζών Κύπρου («ΣΕΤΚ»), μέσα στα πλαίσια παροχής όσο το δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ

5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ 5 ο Συνέδριο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ ΚΑ ΣΥ ΝΤΑΞΙ ΟΔΟΤΙ ΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΜΠΕΙ Ρ Ι Α ΚΑΙ ΠΡ ΟΟΠΤΙ ΚΗ Το πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στη χώρα μας Αθήνα, 10 Απριλίου 2008 Κων/νος Πάντος Προβ ολή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life»

Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132. ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ UNDERWRITING & ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Νο 132 ΘΕΜΑ : «Safe Family» & «Safe Life» Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007 Η εταιρία στα πλαίσια της αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο

Προτού Ασφαλιστείτε. Ενημερωτικό Έντυπο Προτού Ασφαλιστείτε Ενημερωτικό Έντυπο > Προτού Ασφαλιστείτε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 5 2. Γενικές Πληροφορίες για την EuroLife Ltd 5 3. Γενικά για τα Ασφαλιστικά Σχέδια 5 3.1 Βασικά Σχέδια και Επιπρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων 19 21 Νοεμβρίου 2009 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. K3-8010/8.8.2007 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα