Ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και θρομβοκυττάρωση. Βασιλική Παππά Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και θρομβοκυττάρωση. Βασιλική Παππά Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν"

Transcript

1 Ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και θρομβοκυττάρωση Βασιλική Παππά Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν

2 Ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και θρομβοκυττάρωση(rars-t) Υποκατηγορία ΜΔΣ/ΜΥΣ Anemia & thrombocytosis Ring sideroblasts (myelodysplastic feature) Abnormal megakaryocyte proliferation (myeloproliferative feature)

3 Μυελοδυσπλαστικά/Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα Ατυπη (Ph-αρνητική) χρόνια μυελογενής λευχαιμία (acml) Χρόνια μυελομονοκυτταρική λευχαιμία (CMML) Νεανική μυελομονοκυτταρική λευχαιμία(jmml) Αταξινόμητα ΜΔΣ/ΜΥΣ Ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και θρομβοκυττάρωση RARS-T

4 Ιστορικά στοιχεία

5 Ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και θρομβοκυττάρωση- Διαγνωστικά κριτήρια WHO 2008 Aριθμός αιμοπεταλίων >450Χ10 9 /lt (>600X10 9 /lt WHO 2001) Παρουσία δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών μυελού >=15% Ποσοστό βλαστών μυελού <5% Υπερπλασία μεγακαρυοκυττάρων ποικίλης μορφολογίας με πρότυπο παρόμοιο με την ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση Αποκλεισμός bcr/abl, απουσία t(3;3)(q21;q26) ή inv (3)(q21)(q26), ή ελλείμματος 5q

6 Δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και θρομβοκυττάρωση- Διαγνωστικά κριτήρια Shaw 2005 Θρομβοκυττάρωση εμμένουσα >6 μήνες με αριθμό αιμοπεταλίων >500Χ10 9 /lt Δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες >15% στο μυελό Φυσιολογικός καρυότυπος Αποκλεισμός άλλων αιτίων θρομβοκυττάρωσης και αναστρέψιμων αιτίων δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών (αλκοολισμός, φάρμακα) Ποσοστό βλαστών μυελού <3% Απουσία βλαστών στο περιφερικό αίμα

7 Δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες και θρομβοκυττάρωση- Διαγνωστικά κριτήρια Shaw 2005 Στην μελέτη του Shaw 16 ασθενείς που διαγνώσθηκαν σε διάστημα 7 ετών και που πληρούσαν τα ως άνω κριτήρια δεν απεβίωσαν από σχετιζόμενα με τη νόσο αίτια σε διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 41 μηνών Η αναιμία δεν αποτελεί διαγνωστικό κριτήριο

8 Ερωτήματα σχετικά με τα διαγνωστικά κριτήρια RARS-T Ποσοστό δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών >15%??? Δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες μπορεί να ανευρεθούν σε όλα τα ΜΔΣ σε ποσοστά 1-14% και στα ΜΥΣ Σε αναδρομική μελέτη της Mayo Clinic δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες ανευρέθησαν στην ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση στο 2.2% των περιπτώσεων(n=325) σε ποσοστά 14%

9 Ερωτήματα σχετικά με τον αριθμό των αιμοπεταλίων Στην ταξινόμηση WHO2008 ο αριθμός των αιμοπεταλίων για την διάγνωση της RARS-T μειώθηκε από 600X10 9 /lt σε 450Χ10 9 /lt με βάση και τα διαγνωστικά κριτήρια της ιδιοπαθούς θρομβοκυττάρωσης. Ένα πρόβλημα που αφορά την θρομβοκυττάρωση είναι ο αποκλεισμός αιτίων αντιδραστικής θρομβοκυττάρωσης (σπληνεκτομή, φλεγμονώδη νοσήματα, κακοήθειες, σιδηροπενία, αυτοάνοσα νοσήματα) Ο σχηματισμός αποικιών της μεγακαρυοκυτταρικής σειράς in vitro δεν βοηθά δεδομένου ότι σε μελέτη 4 περιπτώσεων RARS-T με μετάλλαξη του JAK2 δεν παρατηρήθηκε αυτοδύναμη ανάπτυξη αποικιών της μεγακαρυοκυτταρικής σειράς in vitro σε αντίθεση με την ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση Boissinot et al 2006

10 Mορφολογικά ευρήματα RARS-T

11 Κυτταρογενετικά ευρήματα Δεν υπάρχουν ειδικά κυτταρογενετικά ευρήματα Ανευρίσκονται στο 10-17% των περιπτώσεων Εχουν περιγραφεί del(11)(q21), del (20)(q12), del (1)(p34.3 p36.3), dup (1)(q23 q32), τρισωμία 8, -7, -13,-20, Υ JM Raya et al 2008

12 Βιολογικά χαρακτηριστικά Ανάπτυξη αποικιών in vitro RARS-T vs ET A: Σχηματισμός αποικιών μεγακαρυοκυτταρικής σειράς απουσία αυξητικών παραγόντων στην Ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση Β,C: Αποικίες ερυθράς σειράς παρουσία κυτταροκινών στην ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση D, E: Αποικίες ερυθράς σειράς παρουσία κυτταροκινών στην RARS- T Boissinot M et al, Blood 2006

13 ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ RARS-T

14 Μεταλλάξεις JAK2 στα Ph- ΜΥΣ

15 Συχνότητα μεταλλάξεων JAK2 στην RARS-T Wardrob D and Steensma DP 2008

16 Μεταλλαξη JAK2 στην RARS-T Παράδοξο εύρημα?? Η διαταραχή στη σύνθεση της αίμης ως αποτέλεσμα των δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών αντισταθμίζει την υπερπλασία της ερυθράς σειράς που προκαλείται από την μετάλλαξη JAK2 (Ceesay et al 2006) Οι ασθενείς με RARS-T και μετάλλαξη JAK2 έχουν λευκοκυττάρωση (Gatterman et al 2007, Schmitt-Graeff et al 2008) H αύξηση του φορτίου της μετάλλαξης JAK2 οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων στην RARS-T Schmitt-Graeff et al 2008) H μετάλλαξη JAK2 ανευρίσκεται σε ομόζυγη κατάσταση στο 16%-54% των ασθενών με RARS-T σε αντίθεση με την ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση όπου σπάνια ανιχνεύεται σε ομόζυγη κατάσταση Broseus J et al 2012, Schmitt-Graeff et al 2008

17 Εξέλιξη της μετάλλαξης JAK2 σε ασθενή με RARS-T Schmitt-Graeff A et al 2008

18 H μετάλλαξη JAK2 ανιχνεύεται σε ποσοστό κλωνικών κοκκιοκυττάρων στο περιφερικό αίμα Ανάλυση κλωνικότητας αιμοποίησης σε 3 γυναίκες με RARS-T που είχαν την μετάλλαξη JAK2 με την χρήση της τεχνικής XCIP (Humara, PGK, IDS) Σχεδόν το σύνολο των κυκλοφορούντων κοκκιοκυττάρων είναι κλωνικά (95-100%) Η μετάλλαξη JAK2 ανιχνεύεται στο %(διάμεση τιμή 27%) των κλωνικών κοκκιοκυττάρων με βάση την υπόθεση ότι η μετάλλαξη είναι ετερόζυγη Malcovatti L et al, Blood 2009

19

20

21

22

23

24 Μεταλλάξεις του TET2 και ASXL1 στην RARS-T Οι ασθενείς με μετάλλαξη του TET-2 και του ASXL1 δεν είχαν την μετάλλαξη JAK2 ½ ασθενής με την μετάλλαξη του TET2 και ½ με την μετάλλαξη του ASXL1 είχαν ενεργοποίηση του phospho STAT5 Szpurka H et al, 2010,

25 Μεταλλάξεις TET2, CBL H μετάλλαξη JAK2 ανευρέθη σε 15/19(79%) των ασθενών με RARS-T και ήταν ομόζυγη σε 4/15 θετικούς ασθενείς Μετάλλαξη του γονιδίου CBL δεν βρέθηκε σε καμμία περίπτωση Mετάλλαξη του TET2 βρέθηκε σε 5/19 (26%) ασθενείς με RARS-T J Flach et al 2010

26 Mutant genes in MDS Gene Frequency Gene Frequency SF3B1 ~25% STAG2 3% TET2 ~20% JAK2 <5% SRSF2 ~10% MPL <5% RUNX1 ~10% ATRX <5% TP53 <10% NPM1 <5% ASXL1 <10% IDH1- IDH2 <5% NRAS/KRAS <10% NADPH <5% EZH2 <10% CEBPA <5% CBL <10% CKIT <2% U2AF1 6% CSF1R <2% ZRSR2 3% PTPN11 <2% BCOR 3% GNAS <1% Chronic Myeloid Disorders Working Group of the International Cancer Genome Consortium, 2013

27 RNA splicing machinery DNA RNA polymerase II Spliceosome U1 U2 Pre-mRNA Cazzola M. File image 2013

28 Μεταλλάξεις γονιδίων ματίσματος RNA

29

30

31 Potential outcomes of spliceosome mutations Normal splicing Exon 1 Exon 2 Exon 3 Decreased (or increased) transcription of normal premrna (co-transcriptional RNA splicing) Exon skipping Exon 1 Exon 3 Intron retention Exon 1 Intron Exon 2 Exon 3 Cryptic splice site Exon 1 Exon 2 Exon 3 (truncated exon) Stem cells precursors Hematopoietic

32

33 SF3B1 mutations are present in the dominant clone Papaemmanuil et al. N Engl J Med Oct

34

35 Προγνωστική σημασία των μεταλλάξεων SF3B1 στα ΜΔΣ Malcovati et al. Blood Dec 8;118(24):

36 Προγνωστική σημασία των μεταλλάξεων SF3B1 στα χαμηλού και ενδιάμεσου-1 κινδύνου ΜΔΣ L Malcovatti et al 2011

37 Μεταλλάξεις γονιδίων ματίσματος RNA στη σιδηροβλαστική αναιμία

38 Μεταλλάξεις SF3B1 στην RARS-T ανευρίσκονται στο 66-72% των περιπτώσεων J Broseus et al, Leukemia 2013

39 Μεταλλάξεις SF3B1, JAK2, MPL στην RARS και RARS-T J Broseus et al, Leukemia 2013

40 Κλινικά χαρακτηριστικά RARS-T σε σχέση με μεταλλάξεις SF3B1 και JAK2 Jeromin S et al, Haematologica 2013

41 Συχνότητα και κατανομή μεταλλάξεων JAK2, SF3B1 και MPLW515 στην RARS-T Η συνύπαρξη μεταλλάξεων JAK2 και SF3B1 εντάσσουν την RARS-T στα ΜΔΣ/ΜΥΣ Jeromin S et al, Haematologica 2013

42 Γονιδιακή έκιφραση στη RARS-T σε σχέση με RARS Τα γονίδια με την μεταλύτερη διαφορά στην έκφραση μεταξύ RARS και RARS-T ήταν το PSIPI(LEDGF) και το SNAPC3 τα οποία υπερεκφράζονται στην RARS-T. Ο γονιδιακός τόπος είναι η περιοχή 9p22 κοντά στο γονίδιο JAK2. Tα γονίδια αυτά συμμετέχουν στην μεταγραφή της RNA pol II. To PSIP συμμετέχει σε αντιμεταθέσεις με το MLL. Τα CD34 κύτταρα ασθενών με RARS-T έχουν όπως και στην RARS αυξημένη έκφραση της ALAS και μειωμένη της ABCB7 L. Malcovatti et al, Blood 2009

43 RARS-T: molecular basis Somatic mutation of SF3B1 determining mitochondrial iron overload, ineffective erythropoiesis and anemia Somatic mutation of JAK2 or MPL determining gain of signaling and thrombocytosis Normal hematopoietic cell Ring sideroblasts and ineffective erythropoiesis (myelodysplastic features of RARS) Ring sideroblasts and thrombocytosis (myelodysplastic & myeloproliferative features of RARS-T) Cazzola et al. Blood Jan 10;121(2):260-9

44 Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα RARS-T Κλινική εικόνα Τυχαίο εργαστηριακό εύρημα με αναιμία και θρομβοκυττάρωση (44%) Συμπτωματολογία αναιμίας (43%) Συστηματικά συμπτώματα (8%) Θρομβωτικό επεισόδιο (3%) Αιμορραγία (1.6%) Εργαστηριακά ευρήματα Στο περιφερικό αίμα ανευρίσκονται ανισοποικιλοκυττάρωση, βασεόφιλη στίξη (84%), δακρυοκύτταρα (15%) Δυσπλασία από την κοκκιώδη σειρά δεν είναι συνήθης (<5%) Παρουσία μεγάλων αιμοπεταλίων (40%), μειωμένης κοκκίωσης σπανιώτερα (10%)

45 Εργαστηριακά ευρήματα Στο επίχρισμα μυελού των οστών Μικρή αύξηση της κυτταροβρίθειας Bλάστες μυελού<5% Δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες >15% Μεγάλοι αριθμοί μακροφάγων και ιστιοκυττάρων (sea blue histiocytes) Αύξηση φυσιολογικών μαστοκυττάρων (60% των περιπτώσεων)>=3) Υπερπλασία μεγακαρυοκυττάρων είτε μεμονωμένα είτε σε μικρές αθροίσεις (>=3) Δυσπλασία στο 10-50% των μεγακαρυοκυττάρων Δυσερυθροποίηση είναι σταθερό εύρημα Μικρού βαθμού δυσπλασία από την κοκκιώδη σειρά με μειωμένη κοκκίωση και ψευδο-peltzer Huet διαταραχή

46 Εργαστηριακά ευρήματα ΙΙ Στην οστεομυελική βιοψία ανευρίσκονται : αυξημένη κυτταροβρίθεια υπερπλασία παθολογικών μεγακαρυοκυττάρων ανάλογων με αυτά της ιδιοπαθούς θρομβοκυττάρωσης και της μυελοίνωσης (διαγνωστικό κριτήριο) Υπερπλασία της ερυθράς σειράς με μεγαλοβλαστοειδή ωρίμανση ίνωση βαθμού 0-2 κυρίως στους ασθενείς με ΑΜΠ> (50%) Οι ασθενείς με αριθμό αιμοπεταλίων > έχουν υψηλότερους αριθμούς λευκών, συχνότερη σπληνομεγαλία υψηλότερες τιμές αλκαλικής φωσφατάσης λευκών Οι ασθενείς με ΑΜΠ έχουν χαμηλότερα επίπεδα Hb και μεγαλύτερο MCV

47 RARS-T RARS IΘ P τιμή 1 RARST vsrars 2.RARST vs ΙΘ 3. RARS vs ΙΘ n Ανδρες 47.5% 49.1% 44.5 Διάμεση ηλικία ,2,3 π<0.001 Διάμεση παρακολούθηση Θρομβωση /100/έτος Εξέλιξη σε ΟΜΛ/100/έτος Jak 2 μετάλλαξη % φορτίο διάμεσο : p : p :p :p= ,3: p<0.001 MPL μετάλλαξη% Λευκά Χ 109/lt ,2,3 p<0.001 Hb g/l p= p<0.001 AMΠ Χ 109/lt ,2,3 p<0.001 RS (%) p<0.018 MCV ,3 p<0.001 Broseus J et al 2012

48 Κλινικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την μετάλλαξη JAK2 ΑΜΠ>600000

49 Κλινικά χαρακτηριστικά RARS-T σε σχέση με τον αριθμό αιμοπεταλίων Oταν η τιμή cutoff των ΑΜΠ είναι 600Χ10 9 /lt οι ασθενείς με ΑΜΠ>600Χ10 9 /lt έχουν υψηλότερα λευκά μεγαλύτερη σπληνομεγαλία μικρότερο MCV συχνότερη τη μετάλλαξη JAK2 οριακά συχνότερη την ίνωση μυελού και την υπερπλασία των μεγακαρυοκυττάρων JM Raya et al 2008

50 Σύγκριση κλινικών χαρακτηριστικών RARS-T σε σχέση με αταξινόμητα ΜΔΣ/ΜΥΣ Atallah E et al 2008

51 Διαφορική διάγνωση RARS-T 5q- σύνδρομο στη RARST παρουσία παθολογικών μεγακαρυοκυττάρων στο μυελό με μορφολογία ανάλογη με την Ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση και την μυελοίνωση vs μκρομεγακαρυοκύτταρα στο 5q- σύνδρομο /Καρυότυπος 2. RARS με αντιδραστική θρομβοκυττάρωση απαιτείται αποκλεισμός αιτίων όπως λοίμωξης, φλεγμονής, κακοήθειας, τραύματος, απώλειας αίματος και σιδηροπενίας, σπληνεκτομής ή υποσπληνισμού, αιμόλυσης, αύξηση μετά από περίοδο θρομβοπενίας

52 Διαφορική διάγνωση RARS-T 3. Ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση κριτήριο η παρουσία δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών>15% στη RARST και η απουσία δυσπλαστικών αλλοιώσεων από την ερυθρά σειρά 4.Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα με διαταραχές del (5q)ή inv (3), t(3;3) που εμφανίζουν θρομβοκυττάρωση. Στη RARS-T απαραίτητη η απουσία βλαστών στο αίμα και ποσοστό βλαστών μυελού<5% 5.Από επίκτητες σιδηροβλαστικές αναιμίες (φάρμακα, αλκοόλ, έλλεψη B6) 6.Από ΜΥΣ, ΜΔΣ/ΜΥΣ που εμφανίζουν δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες είτε ιδιοπαθώς είτε δευτεροπαθώς

53 Κατευθυντήριες οδηγίες για την διαφορική διάγνωση Σε όλους τους ασθενείς με θρομβοκυττάρωση και μυελουπερπλαστικό σύνδρομο θα πρέπει να γίνεται έλεγχος σιδήρου μυελού για την αποκάλυψη δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών ανεξάρτητα από την ύπαρξη της μετάλλαξης JAK2 Αντίστροφα σε όλους τους ασθενείς RARS και θρομβοκυττάρωση θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των μεταλλάξεων JAK2

54 ΠΡΟΓΝΩΣΗ RARS-T

55 Σύγκριση RARS-T με RARS και ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση Η διάμεση επιβίωση των ασθενών με RARS-T είναι μικρότερη έναντι ιδιοπαθούς θρομβοκυττάρωσης (76 έναντι 115 μήνες) και καλύτερη σε σχέση με RARS (76 έναντι 63 μήνες) (p<0.001) J Broseus et al 2012

56 Σύγκριση επιβίωσης RARS-T σε σχέση με αταξινόμητα ΜΔΣ/ΜΥΣ Atallah E et al 2008

57 Επιβίωση σε σχέση με τον αριθμό αιμοπεταλίων Raja JM et al 2008 Broseus J et al 2012

58 Η προγνωστική σημασία των δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών Η παρουσία δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών δεν αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει την έκβαση των ασθενών με RARS-T όπως και στα ΜΔΣ όπου η παρουσία πολυγραμμικής δυσπλασίας και η παρουσία βλαστών επηρεάζει την πρόγνωση ανεξάρτητα από την παρουσία RS Gatterman et al, 1990, Palmer et al 2008, Steensma et al 2008 Στην ταξινόμηση WHO 2008 οι κατηγορίες RCMD με ή χωρίς RS δεν διακρίνονται ως διαφορετικές οντότητες Η παρουσία των RS δεν αποτελεί ειδικό διαγνωστικό κριτήριο, δεν αποδεικνύει κλωνικότητα και μπορεί να είναι αναστρέψιμη

59 Επιβίωση σε σχέση με την μετάλλαξη JAK2 Raya JM et al 2008, Broseus J et al 2012

60 Επιβίωση σε σχέση με την μετάλλαξη JAK2 στην RARS-T

61

62 RARS-T RARS

63 Προγνωστική σημασία των μεταλλάξεων SF3B1 Ολοι οι ασθενείς RARS-T J Broseus et al 2013

64 Προγνωστική σημασία των μεταλλάξεων SF3B1 και JAK2 H ανατολή ενός προγνωστικού μοντέλου RARS JAK-2 στο RARS-T J Broseus et al 2013

65 Προγνωστικό μοντέλο στην RARS-T Σε πολυπαραγοντική ανάλυση ανεξάρτητοι προγνωστικοί δείκτες που προδικάζουν πτωχή πρόγνωση είναι Η ηλικία >80 βαθμός 1 Η απουσία μετάλλαξης JAK2 βαθμός 1 H απουσία μετάλλαξης SF3B1 βαθμός 1 Ασθενείς χαμηλού κινδύνου με score 0 και 1 Ασθενείς υψηλού κινδύνου με score 2 ή 3 J Broseus et al 2013

66 Προγνωστικό μοντέλο στη RARS-T J Broseus et al 2013

67 Aποτελεί η RARS-T ιδιαίτερη νοσολογική οντότητα? Επιδημιολογικά δεδομένα Η τυχαία συνύπαρξη RARS-T και ιδιοπαθούς θρομβοκυττάρωσης είναι απίθανη. Η εκτιμώμενη ετήσια επίπτωση της ιδιοπαθούς θρομβοκυττάρωσης είναι περιπτώσεις ανά ανά έτος (Briere 2007) H ετήσια επίπτωση των ΜΔΣ είναι 12.6 περιπτώσεις ανά εκ των οποίων η συχνότητα των RARS είναι 10-15% η ετήσια επίπτωση RARS είναι 2/ Η τυχαία συνύπαρξη ιδιοπαθούς θρομβοκυττάρωσης και RARS θα ήταν <1Χ10 9 ανά έτος Η συχνότητα της RARS-T δεν είναι γνωστή αλλά δεδομένα από την καταγραφή του Dusseldorf δείχνουν ότι η συχνότητα των ΜΔΣ είναι / ανά έτος εκ των οποίων το 0.7% είναι RARS-T η συχνότητα RARST είναι 3 ανά 10 7 ανά έτος πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη με βάση την τυχαία συνύπαρξη

68 Οντογένεση RARS-T

69 H RARS-T αποτελεί νοσολογική οντότητα? Παλαιότερες απόψεις Η πρόγνωση RARS-T και Ιδιοπαθούς θρομβοκυττάρωσης είναι παρόμοια, η μορφολογία των μεγακαρυοκυττάρων ίδια και οι μεταλλάξεις JAK2 και MPL ανιχνεύονται περίπου στην ίδια συχνότητα με την ΙΘ. To διαφοροδιαγνωστικό κριτήριο της ανίχνευσης δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών >15% στον μυελό δεν είναι ειδικό και ανευρίσκεται σε μυελουπερπλαστικά νοσήματα αλλά και σε μη κλωνικές διαταραχές Παθογενετικά δεν υπάρχουν σαφείς διαφορές Η θεραπευτική τους αντιμετώπιση δεν είναι ειδική εκτός από τις επιπτώσεις των κυτταροστατικών για την αντιμετώπιση της θρομβοκυττάρωσης επί της αναιμίας η RARS-T είναι πολύ σπάνια (21 περιπτώσεις σε >20ετή καταγραφή του Dusseldorf και 16 περιπτώσεις σε >20ετή καταγραφή της Γαλλικής Ομάδας (Boissinot 2006)

70 H RARS-T αποτελεί νοσολογική οντότητα? Η πρόγνωση των δύο διαταραχών είναι παρόμοια, η μορφολογία των μεγακαρυοκυττάρων ίδια και οι μεταλλάξεις JAK2 και MPL ανιχνεύονται περίπου στην ίδια συχνότητα με την ET. Η RARS-T θα To διαφοροδιαγνωστικό πρέπει να κριτήριο της ανίχνευσης δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών καταργηθεί ως >15% στον μυελό δεν είναι ειδικό και ανευρίσκεται ιδιαίτερη σε μυελουπερπλαστικά νοσήματα αλλά και σε μη κλωνικές οντότητα διαταραχές στις Παθογενετικά δεν νεώτερες υπάρχουν σαφείς διαφορές Η θεραπευτική τους ταξινομήσεις αντιμετώπιση δεν είναι ειδική εκτός από τις επιπτώσεις των κυτταροστατικών για την αντιμετώπιση της θρομβοκυττάρωσης επί της αναιμίας η RARS-T είναι πολύ σπάνια (21 περιπτώσεις σε >20ετή καταγραφή του Dusseldorf και 16 περιπτώσεις σε >20ετή καταγραφή της Γαλλικής Ομάδας (Boissinot 2006)

71 Αποτελεί η RARS-T νοσολογική οντότητα? Η διαλεύκανση των μοριακών διαταραχών που διέπουν την παθογένεια της RARS-T όπως η ανεύρεση μεταλλάξεων της SF3B1 που ευρίσκονται στα ΜΔΣ με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες αλλά όχι στα ΜΥΣ και η ανεύρεση της μετάλλαξης JAK2 που ανευρίσκεται στα ΜΥΣ και σπάνια στα ΜΔΣ H RARS-T αποτελεί ιδιαίτερη οντότητα με μικτά ΜΔΣ/ΜΥΣ χαρακτηριστικά

72 Θεραπεία ασθενών με RARS-T Δεν υπάρχει ομοφωνία για την θεραπεία αυτών των ασθενών και η εμπειρία προκύπτει από αναφορές περιπτώσεων Συμπτωματική αντιμετώπιση αναιμίας και ουδετεροπενίας. Tα αποτελέσματα αναδρομικής μελέτης από την χορήγηση συνδυασμού Epo +G-CSF σε ασθενείς με RARS και αριθμούς αιμοπεταλίων >450 Χ10 9 /lt δεν ανέδειξε διαφορές ως προς την ανταπόκριση και την διάρκεια ανταπόκρισης Δεν είναι βέβαιο εάν η θρομβοκυττάρωση πρέπει να αντιμετωπίζεται με κυτταροστατικά (υδροξυουρία, αναγρελίδη) όπως στην υψηλού κινδύνου ΙΘ Η υδροξυουρία επιδεινώνει την αναιμία όπως και στην μυελοίνωση και ο κίνδυνος θρομβοαιμορραγικών επεισοδίων δεν είναι γνωστός στην RARS-T

73 Θεραπεία με imatinib Αναφέρεται περίπτωση ασθενούς με RARS-T και μετάλλαξη του JAK2 με αστοχία της ερυθροποιητίνης και φλεβοθρόμβωση ο οποίος έλαβε imatinib με αποτέλεσμα μερική ύφεση με πτώση των αιμοπεταλίων από 850Χ10 9 /lt σε 490Χ10 9 /lt και παραμονή σε σταθερά επίπεδα Χ10 9 /lt για τους υπόλοιπους 7 μήνες Δεν αναφέρεται η επίδραση του imatinib στην μετάλλαξη JAK2 και συνεπώς η πτώση των αιμοπεταλίων μπορεί να συνδέεται με την μυελοκατασταλτική δράση του imatinib και να μη είναι ειδική για τη νόσο Cannizzo et al 2008

74 Θεραπεία με λεναλιδομίδη H λεναλιδομίδη είναι δραστική σε χαμηλού κινδύνου ΜΔΣ με ή χωρίς την διαταραχή del(5q) Σε διάφορες κλινικές μελέτες αναφέρονται κυτταρογενετικές ανταποκρίσεις με λεναλιδομίδη στη δόση 10mg στο 44% και στο 10% των ασθενών με και χωρίς το del(5q) αντίστοιχα Eπιπλέον στην μυελοίνωση σε συνδυασμό με πρεδνιζόνη επιτυγχάνει μερικές ανταποκρίσεις (7.5%) και κλινικές ανταποκρίσεις (22.5%) Περιγράφονται δύο περιπτώσεις RARS-T και μετάλλαξη JAK2 με εξαρτώμενη από μεταγγίσεις αναιμία Huls G et al 2010

75 Θεραπεία με λεναλιδομίδη-i H χρήση της λεναλιδομίδης σε μία περίπτωση εξαρτώμενης από μεταγγίσεις RARS-T που είχε αντιμετωπισθεί με ερυθροποιητίνη και υδροξυουρία χωρίς αποτέλεσμα στην δόση των 5mg ημερησίως αιματολογική ανταπόκριση και απεξάρτηση από μεταγγίσεις Ο μυελός στους 6 μήνες έδειξε εξάλειψη των παθολογικών μεγακαρυοκυττάρων και των RS. H ποσοτική PCR για τη μετάλλαξη JAK2 ήταν αρνητική Huls G et al 2010

76 Θεραπεία με λεναλιδομίδη-ii Σε δεύτερη περίπτωση RARS-T ανδρας ηλικίας 60 ετών με βαρειά αναιμία εξαρτώμενος από μεταγγίσεις δεν ανταποκρίθηκε σε πυριδοξίνη και αναβολικά Ο ασθενής έλαβε λεναλιδομίδη σε δόση 10mg Στους 6 μήνες θεραπείας εμφάνισε πτώση των λευκών και των αιμοπεταλίων σε φυσιολογικά επίπεδα Η συχνότητα μεταγγίσεων μειώθηκε αλλά η μετάλλαξη JAK2 δεν αρνητικοποιήθηκε 5 μήνες μετά την έναρξη θεραπείας ανέπτυξε αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία που αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με πρεδνιζόνη χωρίς διακοπή της λεναλιδομίδης Huls G et al 2010

77 Θεραπεία ασθενών με RARS-T με λεναλιδομίδη Huls G et al 2010

78 Συμπεράσματα Ι Η RARST είναι σπάνια (3/10 7 /έτος) και κατατάσσεται ως υποθετική οντότητα στην ομάδα των ΜΔΣ και ΜΥΣ Χαρακτηρίζεται από την παρουσία αναιμίας, θρομβοκυττάρωσης >450Χ 10 9 /lt,δακτυλιοειδών σιδηροβλαστών στο μυελό >15%, απουσία βλαστών στο περιφερικό αίμα και <5% στο μυελό των οστών, υπερπλασία παθολογικών μεγακαρυοκυττάρων όπως επί των ΜΥΣ Για την διάγνωση απαιτείται η απουσία διαταραχών del (5q) και αντιμεταθέσεων της ζώνης 3q21q26 H μετάλλαξη JAK2 ανιχνεύεται στο 50% των περιπτώσεων ενώ η μετάλλαξη του MPL είναι σπάνια Πρόσφατα η ανεύρεση της μετάλλαξης SF3B1 σε υψηλά ποσοστά (60-70%) φαίνεται να δικαιολογεί την κατάταξή της στην ομάδα των ΜΔΣ/ΜΥΣ ως ιδιαίτερης οντότητας

79 Συμπεράσματα ΙΙ Οντογενετικά αναπτύσσεται είτε από μία περίπτωση RARS με την απόκτηση της μετάλλαξης JAK2 είτε από ΜΥΣ με την απόκτηση της μετάλλαξης SF3B1 H πρόγνωσή της είναι καλύτερη από την RARS και πτωχότερη από την ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση και είναι καλύτερη για τους ασθενείς ηλικίας <80 ετών με μετάλλαξη του JAK2 και του SF3B1 Ειδική θεραπεία δεν υπάρχει Πιθανότα αποτελεί ιδιαίτερη οντότητα που θα πρέπει να διατηρηθεί στην νέα ταξινόμηση WHO στην ομάδα ΜΔΣ/ΜΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παθοφυσιολογία ΙΙ Αιματολογία Υπεύθυνος μαθήματος: Καθηγητής Αλέξανδρος Α. Δρόσος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με ποσοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων- Θρομβοκυττάρωση

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με ποσοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων- Θρομβοκυττάρωση Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με ποσοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων- Θρομβοκυττάρωση Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με θρομβοκυττάρωση Εισαγωγή Αριθμός ΑΜΠ 450x10 9 /L γενικά αποδεκτός ως θρομβοκυττάρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Παρούσα νόσος Ασθενής 53 ετών προσήλθε στο ΓΝ Καστοριάς λόγω εύκολης κόπωσης και αδυναμίας Έναρξη συμπτωμάτων προ διμήνου με επιδείνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ WHO

Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ WHO ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΞΕΙΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ Η ΝΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ WHO Μαρία Γ. Βάγια Αιματολόγος, 401 ΓΣΝΑ Μαρία Ν. Παγώνη Αιματολόγος Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική και ΜΜΜΟ ΓΝΑ «ο Ευαγγελισμός» Ιωάννινα, 13 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Αρχική κλινική προσέγγιση Συμπτωματικός ή μη συμπτωματικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ JAK-2 ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ

ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ JAK-2 ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ JAK-2 ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ Θεώνη Κανελλοπούλου Ειδ/νη Αιματολογίας Β Πανεπ. Παθολογική Κλ. ΓΝΑ Ιπποκράτειο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1845: ΧΜΛ (Bennett) 1879: ΠΜΙ (Heuck) 1892: ΑΠ (Vaquez)

Διαβάστε περισσότερα

Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ)

Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ) Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ) Ευγενία Βερίγου Πανεπιστήμιο Πατρών Γ' Μέρος Βασικής Εκπαίδευσης στην Κυτταρομετρία Κυτταρομετρία Ροής και Aιματολογία ΜΔΣ- κλινική Δχ κ Πχ κατηγοριοποίηση και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (MDS) Δρ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ Δ/ντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (MDS) Δρ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ Δ/ντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (MDS) Δρ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗ Δ/ντρια Αιματολογικού Εργαστηρίου ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS) είναι μια ομάδα κλωνικών αιματολογικών νοσημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα. Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία 2015

Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα. Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία 2015 Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία 2015 Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα Χρόνιες παθήσεις που οφείλονται στον κλωνικό πολλαπλασιασμό ενός άωρου πολυδύναμου αιμοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Οξεία μυελογενής λευχαιμία Γενικά στοιχεία Ταξινόμηση και τύποι Ενδείξεις και συμπτώματα Αίτια πρόκλησης Διάγνωση Παρουσίαση και επαναστόχευση από Βικιπαίδεια Οξεία μυελογενής λευχαιμία : Ζήσου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για τις αιματολογικές νεοπλασίες

Λίγα λόγια για τις αιματολογικές νεοπλασίες Λίγα λόγια για τις αιματολογικές νεοπλασίες Αιματολογικές νεοπλασίες είναι τα είδη καρκίνου που επηρεάζουν το αίμα, το μυελό των οστών και τους λεμφαδένες. Δεδομένου ότι και τα τρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Μ. ΕΛ-ΑΛΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Χ.Μ.Υ.Σ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Τα μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα είναι μια ετερογενής ομάδα νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από την

Διαβάστε περισσότερα

Υποπλαστικά Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επικ. Καθηγήτρια Παθολ.-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Υποπλαστικά Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα. Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επικ. Καθηγήτρια Παθολ.-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών Υποπλαστικά Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα Έλενα Σολωμού Αιματολόγος Επικ. Καθηγήτρια Παθολ.-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών ΜΔΣ Κλωνικη αιμοποίηση Μη αποτελεσματκή διαφοροποίηση πενίες Αυξημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Λ.Β. Αθανασίου ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ Λ.Β. Αθανασίου ΟΡΙΣΜΟΙ Λευχαιμίες Κακοήθη νεοπλάσματα των πρόδρομων αιμοκυττάρων του μυελού των oστών. Ατελής διαφοροποίηση οδηγεί σε πολλαπλασιασμό μη ώριμων (και μη λειτουργικών) κυττάρων.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσπέλαση και διαφορική διάγνωση ασθενών με σπληνομεγαλία

Διαγνωστική προσπέλαση και διαφορική διάγνωση ασθενών με σπληνομεγαλία Διαγνωστική προσπέλαση και διαφορική διάγνωση ασθενών με σπληνομεγαλία Αξιολόγηση βαρύτητας σπληνομεγαλίας και υφής του σπληνός Σπλήνας ψηλαφητικά επώδυνος ή ανώδυνος Σπληνικό χείλος οξύ ή αποστρογγυλομένο

Διαβάστε περισσότερα

Πηνελόπη Χ. Παρασκευοπούλου

Πηνελόπη Χ. Παρασκευοπούλου Πηνελόπη Χ. Παρασκευοπούλου ΧMΛ Αληθής πολυκυτταραιμία Ιδιοπαθής Θρομβοκυτταραιμία Πρωτοπαθής μυελοΐνωση Χρόνια ουδετεροφιλική Λευχαιμία ( CNL) Χρόνια ηωσινοφιλική Λευχαιμία / Υπερηωσινοφιλικό σύνδρομο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αλ. Κουράκλη-Συμεωνίδου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Βαρύτητα αναιμίας Μικρή (Ηb >10 gr/dl)

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή Παθογένεια των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων

Μοριακή Παθογένεια των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Μοριακή Παθογένεια των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Γ. Βασιλόπουλος MD PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Και Εργαστήριο Γενετικής & Γονιδιακής Θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική (21 θάλαμοι ασθενών: 14-μονόκλινοι, 7-δίκλινοι) Εξωτερικό Ιατρείο και 8 κλίνες ημερήσιας νοσηλείας

Κλινική (21 θάλαμοι ασθενών: 14-μονόκλινοι, 7-δίκλινοι) Εξωτερικό Ιατρείο και 8 κλίνες ημερήσιας νοσηλείας 1 30 ΧΡΟΝΙΑ Τ.Α.Ο. Πολυχρονοπούλου Σοφία Παιδίατρος, Αιματολόγος Συντονίστρια Διευθύντρια του Τμήματος Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας, Τομεάρχης του Β Παθολογικού Τομέα, Νοσοκομείο Παίδων " Η Αγία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ 1 ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Έκδοση του IΔPYMAΤΟΣ EΛΛHNIKHΣ AIMATOΛOΓIKHΣ ETAIPEIAΣ

ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ 1 ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Έκδοση του IΔPYMAΤΟΣ EΛΛHNIKHΣ AIMATOΛOΓIKHΣ ETAIPEIAΣ ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ 1 ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Έκδοση του IΔPYMAΤΟΣ EΛΛHNIKHΣ AIMATOΛOΓIKHΣ ETAIPEIAΣ Οκτώβριος 2016 ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ 1 Πρόλογος Το Ίδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Έκδοση 2011 2 Αντί Προλόγου Απαντώντας σε μία πρόσκληση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) συντάξαμε το παρόν πόνημα έχοντας ως

Διαβάστε περισσότερα

Αλλογενής Μεταµόσχευση Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων:βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας

Αλλογενής Μεταµόσχευση Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων:βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Αλλογενής Μεταµόσχευση Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων:βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Βασικές αρχές Η µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων αποτελεί σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σύνοψη. Εξέλιξη Πρόγνωση Εισαγωγή Θεραπευτική αντιμετώπιση Συχνότητα ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αιτιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2013

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ. Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2013 ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2013 Βασικά ερωτήματα για τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα Τι είναι τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα? Πόσο συχνά είναι? Πως δημιουργούνται? Πως

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση Λευχαιµίας Το λευχαιµικό κύτταρο. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας

Διάγνωση Λευχαιµίας Το λευχαιµικό κύτταρο. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Διάγνωση Λευχαιµίας Το λευχαιµικό κύτταρο Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Εισαγωγή Η κατανόηση των αιµατολογικών παθήσεων συµπεριλαµβανοµένων των οξειών λευχαιµιών προϋποθέτει την γνώση του µηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τομέας Παθολογίας Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανάργυρος Συμεωνίδης Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 1 ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Έκδοση του IΔPYMAΤΟΣ EΛΛHNIKHΣ AIMATOΛOΓIKHΣ ETAIPEIAΣ Οκτώβριος 2016 2η Έκδοση ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Εργαστήριο Γεν. Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής Α.Π.Θ. 5o ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΦΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Διδάσκοντες: Αγγελική Χέβα Παθολογοανατόμος, ΠΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΑΓΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟ. Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΑΓΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟ. Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΠΑΓΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟ Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Ιστορικά ασθενών με σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας 1 ο ιστορικό: Ανδρας 65 ετών με ήπιο σακχαρώδη διαβήτη από 5-ετίας παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

TI NEOTEΡΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟ 2015. Ορισμοί-Κατάταξη-Ιστολογία. Δ Ροντογιάννη

TI NEOTEΡΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟ 2015. Ορισμοί-Κατάταξη-Ιστολογία. Δ Ροντογιάννη TI NEOTEΡΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟ 2015 Ορισμοί-Κατάταξη-Ιστολογία Δ Ροντογιάννη Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα Ταξινόμηση Βιολογικοί δείκτες Μοριακή Παθολογία Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυτταρογενετική στις αιματολογικές κακοήθειες

Η Κυτταρογενετική στις αιματολογικές κακοήθειες Εργαστήριο Υγειοφυσικής & Περιβαλλοντικής Υγείας, ΙΠΤ-Α, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» Η Κυτταρογενετική στις αιματολογικές κακοήθειες Μανωλά Καλλιόπη, Ph.D Ερευνήτρια Γ Κυτταρογενετική Κλάδος της Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΩΡΙΖΑ ΖΑΜΠΕΤΑ Επιμελήτρια Β Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Οι αιμοσφαιρινοπάθειες αποτελούν τις πιο κοινές μονογονιδιακές ασθένειες παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαταλάς Θεραπευτική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Π.Παρασκευοπούλου

ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Π.Παρασκευοπούλου ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ Π.Παρασκευοπούλου Λευχαιμία Υπέρμετρος - ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός άωρων προβαθμίδων (μυελικής ή λεμφικής) προερχομένων από νεοπλασματικά εκτραπέν μητρικό κύτταρο και απώλεια ικανότητος

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αίµατος. Καταµέτρηση των έµµορφων στοιχείων του αίµατος

Γενική αίµατος. Καταµέτρηση των έµµορφων στοιχείων του αίµατος Γενική αίµατος Αθανασία Μουζάκη, Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιµατολογίας-Αιµοδοσίας, Εργαστήριο Αιµατολογίας, Αιµατολογικό Τµήµα, Παθολογική Κλινική, Τµήµα Ιατρικής, Παν/ο Πατρών Γενική αίµατος Καταµέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 1 ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Έκδοση του IΔPYMAΤΟΣ EΛΛHNIKHΣ AIMATOΛOΓIKHΣ ETAIPEIAΣ

ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 1 ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. Έκδοση του IΔPYMAΤΟΣ EΛΛHNIKHΣ AIMATOΛOΓIKHΣ ETAIPEIAΣ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 1 ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Έκδοση του IΔPYMAΤΟΣ EΛΛHNIKHΣ AIMATOΛOΓIKHΣ ETAIPEIAΣ Οκτώβριος 2016 ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 1 Πρόλογος Το Ίδρυμα της Ελληνικής Αιματολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗ ΣΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗ ΣΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: KAΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΚΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων

ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH) Αχιλλέας Θ. Καραμούτσιος Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Αιματολογικό Εργαστήριο ΠΓΝ Ιωαννίνων Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2013 PNH Σπάνια διαταραχή του αρχέγονου αιμοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αίματος και φυσιολογικός αιμοποιητικός μυελός

Γενική αίματος και φυσιολογικός αιμοποιητικός μυελός Γενική αίματος και φυσιολογικός αιμοποιητικός μυελός Αργύρης Συμεωνίδης Απαρτιωμένη διδασκαλία Αιματολογίας 2015 Γενική αίματος Ορισμός Η περιγραφική αποτύπωση μιάς αντιπροσωσωπευτικής εικόνας του αίματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ) Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία Φεβρουάριος-Μάρτιος 2015 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (Θαλασσαιμία) Πρόκειται για μία ετερογενή ομάδα κληρονομικών αναιμιών (αυτοσωματικών-υπολοιπόμενων)

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρας 45 ετών παραπέμπεται από Κ.Υ. λόγω ανεύρεσης χαμηλής τιμής PLT (10.000/mm³)

Άνδρας 45 ετών παραπέμπεται από Κ.Υ. λόγω ανεύρεσης χαμηλής τιμής PLT (10.000/mm³) Άνδρας 45 ετών παραπέμπεται από Κ.Υ. λόγω ανεύρεσης χαμηλής τιμής PLT (10.000/mm³) Στο Κ.Υ. προσήλθε για υδαρείς διαρροϊκές κενώσεις με συνοδό εμπύρετο έως 39,5 C, με ρίγος από διημέρου. Α/Α: ελεύθερο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2013: Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα

Ενότητα 2013: Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα Κλινικοεργαστηριακή Εκπαίδευση στην Αιματολογία Ενότητα 2013: Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα 27-28 Σεπτεμβρίου 2013 Διοργάνωση Ίδρυμα Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και Αιματολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα με έκφραση στο αίμα. Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία και άλλες λεμφοκυτταρώσεις

Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα με έκφραση στο αίμα. Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία και άλλες λεμφοκυτταρώσεις Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα με έκφραση στο αίμα Χρόνια Λεμφογενής Λευχαιμία και άλλες λεμφοκυτταρώσεις Διαγνωστική προσέγγιση και διαφορική διάγνωση λεμφοκυττάρωσης Ορισμός λεμφοκυττάρωσης: Aπόλυτη λεμφοκυττάρωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Π.Ε ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες (ΜΣΑΦ κ.ά) Ισχαιμική Μετακτινική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

Έλενα Λεμεσίου Φεβρουάριος 2015

Έλενα Λεμεσίου Φεβρουάριος 2015 Έλενα Λεμεσίου Φεβρουάριος 2015 Στην Γενική Αίματος αξιολογούνται ποσοτικά και μορφολογικά τα έμμορφα στοιχεία του αίματος Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εργαστηριακή εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

«β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας»

«β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας» Εργαστήριο Κυτταρογενετικής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» «β-μεσογειακή αναιμία: το πιο συχνό μονογονιδιακό νόσημα στη χώρα μας» Ζαχάκη Σοφία - Ουρανία Βιολόγος, MSc, PhD β μεσογειακή αναιμία Η θαλασσαιμία ή νόσος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 1 η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑΣ Επίτοκος 36 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροπενική Αναιμία Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 15/12/2014. ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Επίκ. Καθηγήτρια

Σιδηροπενική Αναιμία Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 15/12/2014. ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Επίκ. Καθηγήτρια Σιδηροπενική Αναιμία Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 15/12/2014 ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Επίκ. Καθηγήτρια ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Αναιμία είναι η μείωση ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων των ερυθρών αιμοσφαιρίων δηλ. αριθμού ερυθρών,

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρογενετική και μοριακή γενετική επίκτητων διαταραχών

Κυτταρογενετική και μοριακή γενετική επίκτητων διαταραχών ΙΠΤ-Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΟΦΥΣΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΟΝΟΤΟΞΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Κυτταρογενετική και μοριακή γενετική επίκτητων διαταραχών ρ Κωνσταντίνα Σαμπάνη Ερευνήτρια Α 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ

ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Εισαγωγή ABO-histo blood group incompatibility in hematopoietic stem cell and solid organ transplantation

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία Φεβρουάριος-Μάρτιος 2015

Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία Φεβρουάριος-Μάρτιος 2015 ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ Αλεξάνδρα Κουράκλη-Συμεωνίδου Απαρτιωμένη διδασκαλία Φεβρουάριος-Μάρτιος 2015 Ορισμός της Αιμοποίησης Αιμοποίηση καλείται το σύνολο των διεργασιών που επιτελούνται κατά την συνεχή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN. Τριανταφυλλιά Κολέτσα Λέκτορας Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, ΑΠΘ

ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN. Τριανταφυλλιά Κολέτσα Λέκτορας Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, ΑΠΘ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN Τριανταφυλλιά Κολέτσα Λέκτορας Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, ΑΠΘ Ταξινόμηση λεμφωμάτων- Βασικές αρχές Στην ταξινόμηση WHO: Λαμβάνονται υπόψη μορφολογικά, ανοσοϊστοχημικά,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ. Αιτιολογία Διάγνωση Θεραπεία

ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ. Αιτιολογία Διάγνωση Θεραπεία ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Αιτιολογία Διάγνωση Θεραπεία Εκπαιδευτικοί στόχοι στην σιδηροπενική αναιμία Κατανόηση της συχνότητας και της αιτιολογίας της σιδηροπενικής αναιμίας Γνώση των γενικών συμπτωμάτων της

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ.

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Πατρών Aίτια Αιμόλυσης Εξωαγγειακή Αιμόλυση Ενδογενή Αίτια: Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΕΙΣAΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΕΙΣAΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ ΕΙΣAΓΩΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 2 διδάσκοντες Υπεύθυνος Μαθήματος: Ευάγγελος Μπριασούλης Διδάσκοντες: Ευάγγελος Μπριασούλης Ελένη Καψάλη Ελευθερία Χατζημιχαήλ Γιώργος Βαρθολομάτος Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Majeed Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MAJEED 1.1 Τι είναι; Το σύνδρομο Majeed είναι ένα σπάνιο γενετικό νόσημα. Τα προσβεβλημένα παιδιά πάσχουν από χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Aιμοφαγοκυτταρικό Σύνδρομο ή Αιμοφαγοκυτταρική Λεμφοϊστιοκυττάρωση HLH

Aιμοφαγοκυτταρικό Σύνδρομο ή Αιμοφαγοκυτταρική Λεμφοϊστιοκυττάρωση HLH Aιμοφαγοκυτταρικό Σύνδρομο ή Αιμοφαγοκυτταρική Λεμφοϊστιοκυττάρωση HLH Aιμοφαγοκυτταρικό Σύνδρομο ή Αιμοφαγοκυτταρική Λεμφοϊστιοκυττάρωση HLH Υπερφλεγμονώδες σύνδρομο Aιμοφαγοκυτταρικό Σύνδρομο ή Αιμοφαγοκυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Εµπύρετο &σπληνοµεγαλία

Εµπύρετο &σπληνοµεγαλία Εµπύρετο &σπληνοµεγαλία Παρουσίαση: Σοφία Αθανασοπούλου Παναγιώτα Πέτσα Σχολιασµός: Παναγιώτης Παναγιωτίδης Ασθενής O Άνδρας O 83 ετών O Μόνιµος κάτοικος Ικαρίας O Aγρότης Αιτία Εισόδου O Παραπέµπεται

Διαβάστε περισσότερα

Στην τρέχουσα παρουσίαση δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων

Στην τρέχουσα παρουσίαση δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων Δοκιμασίες κοπράνων Γιώργος Χουλιάρας, Παιδογαστρεντερολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Υπεύθυνος Ενδοσκοπήσεων & Ιατρείου Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Nοσημάτων του Εντέρου Μονάδα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΝΗΛΙΚΑ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 29/9/2014 ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ Επίκ. Καθηγήτρια ΟΡΙΣΜΟΣ Αναιμία είναι η μείωση ενός ή περισσοτέρων παραμέτρων των ερυθρών αιμοσφαιρίων δηλ. αριθμού ερυθρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ. Απαρτιωμένη διδασκαλία Βασιλική Λαμπροπούλου Αιματολόγος Επιμελήτρια A ΠΓΝΠ

ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ. Απαρτιωμένη διδασκαλία Βασιλική Λαμπροπούλου Αιματολόγος Επιμελήτρια A ΠΓΝΠ ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ Απαρτιωμένη διδασκαλία 2014-2015 Βασιλική Λαμπροπούλου Αιματολόγος Επιμελήτρια A ΠΓΝΠ Rudolf Virchow (πηγή: http://www.nlm.nih.gov Λευχαιμία = Λευκό αίμα Το 1845, ο παθολογοανατόμος

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση;

Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση; Βοηθά η θεραπεία στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση; Μάης 2010 Κατερίνα Μαρκοπούλου Επιμελήτρια Α 1 η Πνευμονολογική Κλινική Ν.Γ.Παπανικολάου Στόχοι θεραπείας Βελτίωση επιβίωσης Βελτίωση κλινικών συμπτωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίωση με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MΔΣ)

Η Βίωση με μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MΔΣ) Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας

Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογική λειτουργία κυττάρων αίματος Ερυθρά αιμοσφαίρια, κύτταρα χωρίς πυρήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς 3 ης ηλικίας. Θωμάς Μακατσώρης Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών 23-10-2010

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς 3 ης ηλικίας. Θωμάς Μακατσώρης Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών 23-10-2010 Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς 3 ης ηλικίας Θωμάς Μακατσώρης Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών 23-10-2010 Το πεδίο αλλάζει Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης παγκοσμίως Καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας κατά την περίοδο 1990 2009

Επιδημιολογία των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας κατά την περίοδο 1990 2009 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος ΧΧΧ Κλινική Μελέτη Clinical Study Επιδημιολογία των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Ελλάδας κατά την περίοδο 1990 2009 Epidemiology of myelodysplastic syndromes

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Πως μπαίνει η διάγνωση; Γενικά ακολουθείται η παρακάτω προσέγγιση: Κλινική υποψία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2014 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ. Χρυσούλα Νικολάου ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΛΑΦΡΩΝ ΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΥΡΑ Χρυσούλα Νικολάου Μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις Οι μονοκλωνικές ελεύθερες ελαφρές αλύσεις οι οποίες είναι γνωστές ως πρωτεΐνη Bence

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Χρ.Τσοµπανίδου Παθολογοανατόµος Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκοµείο Θεσ/νίκης «Άγιος Δηµήτριος» προέρχονται από το φυσιολογικό επιθήλιο µε την

Διαβάστε περισσότερα

<<Διαγνωστικά Προβλήματα και θεραπευτική προσέγγιση>> Σφυρόερα Κατερίνα Ρευματολόγος

<<Διαγνωστικά Προβλήματα και θεραπευτική προσέγγιση>> Σφυρόερα Κατερίνα Ρευματολόγος Σφυρόερα Κατερίνα Ρευματολόγος Η οστεοπόρωση στον άνδρα συνήθως εμφανίζεται με κατάγματα ΕΝΩ στη γυναίκα διαγιγνώσκεται με την εξέταση ρουτίνας της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Αθ. ΖΩΜΑΣ Δ ΠΑΝ.ΠΑΘ.ΚΛΙΝΙΚΗ

ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Αθ. ΖΩΜΑΣ Δ ΠΑΝ.ΠΑΘ.ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Αθ. ΖΩΜΑΣ Δ ΠΑΝ.ΠΑΘ.ΚΛΙΝΙΚΗ Ορισμός Aναιμίας Αναιμία είναι η κατάσταση κατά την οποία η τιμή της Αιμοσφαιρίνης (και ίσως των Ερυθρών αιμοσφαιρίων) βρίσκονται κατά μονάδα όγκου αίματος, κάτω από

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλλίδας Ιωάννης, Μαγκούτα Σοφία, Παππάς Απόστολος, Μόσχος Χαράλαµπος, Βαζακίδου Μαρία Ελένη, Χαράλαµπος Ρούσσος, Σταθόπουλος Γέωργιος, Καλοµενίδης

Ψαλλίδας Ιωάννης, Μαγκούτα Σοφία, Παππάς Απόστολος, Μόσχος Χαράλαµπος, Βαζακίδου Μαρία Ελένη, Χαράλαµπος Ρούσσος, Σταθόπουλος Γέωργιος, Καλοµενίδης Ψαλλίδας Ιωάννης, Μαγκούτα Σοφία, Παππάς Απόστολος, Μόσχος Χαράλαµπος, Βαζακίδου Μαρία Ελένη, Χαράλαµπος Ρούσσος, Σταθόπουλος Γέωργιος, Καλοµενίδης Ιωάννης µορφή κακοήθειας που αναπτύσεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Σκούρα Μαγδαληνή Επιμ.Α Αιματολογικού εργαστηρίου «Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ιωνίας»

ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. Σκούρα Μαγδαληνή Επιμ.Α Αιματολογικού εργαστηρίου «Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ιωνίας» ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ Σκούρα Μαγδαληνή Επιμ.Α Αιματολογικού εργαστηρίου «Κωνσταντοπούλειου Γ.Ν.Ν.Ιωνίας» ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ MCV > 100 fl Μακροκυτταρικές Μεγαλοβλαστικές αναιμίες ( μεγαλοβλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ

Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Στατίνες και σακχαρώδης διαβήτης Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Σακχαρώδης διαβήτης και καρδιαγγειακός κίνδυνος Μετα-ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της PCR στις αιματολογικές κακοήθειες

Εφαρμογές της PCR στις αιματολογικές κακοήθειες Εφαρμογές της PCR στις αιματολογικές κακοήθειες M. Σπελέτας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιατρική Σχολή, Λάρισα Εφαρμογές της PCR στις αιματολογικές κακοήθειες «Beginning with a single molecule of the genetic

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία ασθενών με Ενδιαμέσου-2/Υψηλού κινδύνου ΜΔΣ. Ιωάννα Σακελλάρη Μονάδα Μεταμόσχευσης

Θεραπεία ασθενών με Ενδιαμέσου-2/Υψηλού κινδύνου ΜΔΣ. Ιωάννα Σακελλάρη Μονάδα Μεταμόσχευσης Θεραπεία ασθενών με Ενδιαμέσου-2/Υψηλού κινδύνου ΜΔΣ Ιωάννα Σακελλάρη Μονάδα Μεταμόσχευσης Ιωάννα Σακελλάρη Μονάδα Μεταμόσχευσης Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ No conflicts of interest WHO 2008 περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο 10 η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Αιμαφαίρεσης Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Δημήτριος Ε. Μπούτσης Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ορισμός Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου Αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (σύνδρομο)

ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (σύνδρομο) ΑΝΑΙΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΥ (σύνδρομο) ΟΡΙΣΜΟΣ Ήπια/μέτρια αναιμία που συνοδεύει αρκετές λοιμώξεις, φλεγμονώδεις καταστάσεις και αρκετές κακοήθειες, που διορθώνεται όταν αντιμετωπιστεί το υποκείμενο νόσημα (σιδηροαχρηστική

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση αναιμίας, λευκοκυττάρωσης και θρομβοκυττάρωσης στην επιβίωση ασθενών μετά από εκτομή καρκίνου του πνεύμονα

Επίδραση αναιμίας, λευκοκυττάρωσης και θρομβοκυττάρωσης στην επιβίωση ασθενών μετά από εκτομή καρκίνου του πνεύμονα Πρωτότυπη Εργασία Επίδραση αναιμίας, λευκοκυττάρωσης και θρομβοκυττάρωσης στην επιβίωση ασθενών μετά από εκτομή καρκίνου του πνεύμονα Tatjana N. Adžić 1, Gordana D. Radosavljević-Ašić 1, Jelena M. Stojšić

Διαβάστε περισσότερα

Χρονια Μη Βακτηριακη Οστεομυελιτιδα/Οστεϊτιδα (Crmo)

Χρονια Μη Βακτηριακη Οστεομυελιτιδα/Οστεϊτιδα (Crmo) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Χρονια Μη Βακτηριακη Οστεομυελιτιδα/Οστεϊτιδα (Crmo) Έκδοση από 2016 ΧΡΟΝΙΑ ΜΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ/ΟΣΤΕΪΤΙΔΑ (CRMO) 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ CRMO 1.1 Τι είναι;

Διαβάστε περισσότερα

έμμορφα στοιχεία του αίματος Κλινική σημασία

έμμορφα στοιχεία του αίματος Κλινική σημασία Είναι η πιο κοινή εργαστηριακή εξέταση στην κλινική πράξη και παρέχει πληροφορίες για τα έμμορφα στοιχεία του αίματος (αριθμός, όγκος, πυκνότητα κ.α.) Κλινική σημασία Προληπτικός έλεγχος Διάγνωση νοσημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος. Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά

Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος. Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά Η νέα εποχή στον Προγεννητικό Έλεγχο: Μοριακός Καρυότυπος - array CGH - Συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός με μικροσυστοιχίες

Διαβάστε περισσότερα

Η κυτταρομετρία ροής στα Β λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. Ελένη Καψάλη Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας

Η κυτταρομετρία ροής στα Β λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα. Ελένη Καψάλη Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας Η κυτταρομετρία ροής στα Β λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα Ελένη Καψάλη Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας Κατάταξη λεμφικών νεοπλασμάτων Τα νεοπλάσματα των Β, Τ, ΝΚ λεμφοκυττάρων είναι όγκοι από ανώριμα και

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών

Θρομβοφιλία. (παθολογική. αιμόσταση). Ο όρος θρομβοφιλία σχετίζεται με επαναλαμβανόμενα ή υποτροπιάζοντα επεισόδια θρομβώσεων (αρτηριακών «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ» Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Βιοχημικό Εργαστήριο, Αιματολογικό Τμήμα Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Θυσιάδου Κ, Ραπτάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΟ ΠΑΙΔΙ. Σαββίδου Αβρόρα

ΚΟΝΤΟ ΠΑΙΔΙ. Σαββίδου Αβρόρα ΚΟΝΤΟ ΠΑΙΔΙ Σαββίδου Αβρόρα Ως χαμηλό ανάστημα θεωρείται το ανάστημα ενός ατόμου όταν βρίσκεται μείον δύο σταθερές αποκλίσεις κάτω από τη μέση τιμή, δηλαδή κάτω από την 3η Εκατοστιαία Θέση στις καμπύλες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Με ποια συμπτώματα μπορεί να εκδηλώνεται η κοιλιοκάκη;

Με ποια συμπτώματα μπορεί να εκδηλώνεται η κοιλιοκάκη; ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ Σαββίδου Αβρόρα Η κοιλιοκάκη είναι η δυσανεξία (κάτι που ο οργανισμός δεν ανέχεται) στη γλουτένη, πρωτεΐνη που υπάρχει στο σιτάρι, το κριθάρι, τη βρώμη και τη σίκαλη. Η αντίδραση του οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακά δεδομένα και

Εργαστηριακά δεδομένα και Εργαστηριακά δεδομένα και βιολογικοί ίδί δείκτες Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Δομή μαθήματος Ορισμοί Παραδείγματα Μεγέθη και αριθμοί Σημασία Τιμές μςαναφοράς Προβλήματα Υποκαταστάτες δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώιµη έναρξη βιολογικής θεραπείας στις σπονδυλαρθρίτιδες. Γιάννης Ελ. Πάκας Ρευµατολόγος

Πρώιµη έναρξη βιολογικής θεραπείας στις σπονδυλαρθρίτιδες. Γιάννης Ελ. Πάκας Ρευµατολόγος Πρώιµη έναρξη βιολογικής θεραπείας στις σπονδυλαρθρίτιδες Γιάννης Ελ. Πάκας Ρευµατολόγος Σπονδυλαρθρίτιδες(ΣπΑ) Κύριες εκδηλώσεις 1. Aξονική προσβολή/φλεγµονή ΣΣ 2. Περιφερική αρθρίτιδα 3. Περιφερική ενθεσίτιδα

Διαβάστε περισσότερα