ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Π.Παρασκευοπούλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ. Π.Παρασκευοπούλου"

Transcript

1 ΟΞΕΙΕΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ Π.Παρασκευοπούλου

2 Λευχαιμία Υπέρμετρος - ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός άωρων προβαθμίδων (μυελικής ή λεμφικής) προερχομένων από νεοπλασματικά εκτραπέν μητρικό κύτταρο και απώλεια ικανότητος διαφοροποίησης και ωρίμανσης κυτταρικός κλώνος που αυξάνει και διηθεί ιστούς - όργανα

3 Οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία Κακοήθεια της μυελικής σειράς Βλάστες ΜΟ > 20% Ενεργοποίηση παθολογικών γονιδίων ( χρωμοσωμικές μεταθέσεις κ.ά.) Υπέρμετρος ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός του παθολογικού κυττάρου Απώθηση ερυθράς-μεγακαρυοκυτταρικής σειράς

4 Επιδημιολογία 80% ενήλικες 20% παιδιά Πιο συχνή στη λευκή φυλή, σε άνδρες Η συχνότητα αυξάνει με την ηλικία ( μέση ηλικία εμφάνισης 70 έτη) WBC > ( 50%) και > ( 20%) θάνατοι από ΟΜΛ στις ΗΠΑ(5020 άνδρες γυναίκες)

5 Παράγοντες κινδύνου - Αιτιολογία Προϋπάρχουσα αιματολογική διαταραχή (ΜΔΣ,ΜΥΣ,Απλαστική αναιμία, ΡΝΗ) Κληρονομικές διαταραχές Σ.Down,Αναιμία Fanconi,Κληρονομική ουδετεροπενία Οικογενή σύνδρομα Εκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες Ακτινοβολία, κάπνισμα, βενζόλιο,χημειοθεραπεία ( αλκυλιούντες παράγοντες,αναστολείς της τοποϊσομεράσης ΙΙ)

6 Κλινική εικόνα Αναιμία ( εύκολη κόπωση,ωχρότης, ταχύπνοια) Ουλορραγία,εκχυμώσεις Λοιμώξεις ( ουδετεροπενία) Σπληνομεγαλία ( μέτρια) Λευκόσταση Χλώρωμα ( μονήρης λευχαιμικός όγκος )

7 Ταξινόμηση FAB Τύπος Ονομα Κυτταρογενετική διαταραχή Μ 0 ΟΜΛ αδιαφοροποίητη Μ 1 ΟΜΛ χωρίς ωρίμανση t(9;22) Μ 2 ΟΜΛ με ωρίμανση t(8;21) Μ 3 Οξεία Προμυελοκυτταρική t(15;17) Μ 4 Μ 4 eo M 5 M 6 Οξεία Μυελομονοκυτταρική Οξεία Μυελομονοκυτταρική με ηωσινοφιλία μυελού Οξεία Μονοβλαστική(Μ5a) ή Οξεία Μονοκυτταρική (Μ5b) Ερυθρολευχαιμία( Μ6a) Οξεία ερυθράς σειράς (Μ6b) M 7 Οξεία Μεγακαρυοβλαστική t(1;22)

8 Ταξινόμηση WHO Οξεία Μυελοβλαστική Λευχαιμία με επαναλαμβανόμενες χαρακτηριστικές γενετικές ανωμαλίες Οξεία Μυελοβλαστική Λευχαιμία με πολυγραμμική δυσπλασία Οξεία Μυελοβλαστική Λευχαιμία και MDS μετά από χημειοθεραπεία Οξεία Μυελοβλαστική Λευχαιμία μη ταξινομούμενη Οξεία λευχαιμία αμφίβολης σειράς

9 Οξεία Μυελοβλαστική Λευχαιμία με χαρακτηριστικές γενετικές ανωμαλίες ΟΜΛ με t(8;21)(q22;q22) (AML1/ETO) ΟΜΛ με inv(16)(p13q22) ή t(16;16)(p13;q22) (CBFβ/MYH11)με ηωσινόφιλα στον ΜΟ ΟΠΛ ΟΜΛ με t(15;17)(q22;q12)(pml/rarα) και παραλλαγές ΟΜΛ με 11q23 (MLL) ανωμαλίες

10 1. ΟΜΛ with t(8;21)(q22;q22) AML1-ETO Λευχαιμία ΕΤΟ 8q22 AML1 21q22 AML1/ETO : τροποποίηση τηςμεταγραφικήςρύθμισης των AML1 γονιδίων στόχων

11 1. ΟΜΛ with t(8;21)(q22;q22) AML1-ETO Λευχαιμία Βλάστες : μεγάλου μεγέθους, με άφθονο βασεόφιλο πρωτόπλασμα,με ραβδία Auer και αζουρόφιλα κοκκία Στοιχεία ωρίμανσης της κοκκιώδους σειράς με προμυελοκύτταρα και μυελοκκύτταρα Συχνά στοιχεία δυσπλασίας ουδετεροφίλων ή και των τριών σειρών Βλάστες περ.αιμ.μικρότερου μεγέθους

12

13 ΟΜΛ with t(8;21)(q22;q22) AML1-ETO Λευχαιμία Ανοσοφαινότυπος CD19 + (75-93%) CD56 + (82%) CD34 CD33 Κυτταροχημεία ΜΡΟ : θετική

14 2. ΟΜΛ με inv(16)(p13;q22) ή t(16;16)(p13;q22) M4Eo

15 2. ΟΜΛ με inv(16)(p13;q22) ή t(16;16)(p13;q22) M4Eo 8% της λευχαιμίας ενηλίκων Συχνά ηπατοσπληνομεγαλία και λεμφαδενοπάθεια Μεγαλύτερη επιβίωση Στοιχεία διαφοροποίησης Μυελικής και Μονοκυτταρικής σειράς Παθολογικά ηωσινόφιλα με βασεόφιλα κοκκία

16 ΟΜΛ με inv(16)(p13;q22) ή t(16;16)(p13;q22) M4Eo Περιφ.αίμα Βλάστες ( >20%) Μονοκύτταρα + πρόδρομα Αωρα μυελικής σειράς Κυτταροχημεία Χλωροοξεική και μη ειδική εστεράση : θετικές

17

18 3. ΟΜΛήΟΠΛμεt(15;17)(q22;q12) Οξεία Προμυελοκυτταρική λευχαιμία

19 3. ΟΜΛήΟΠΛμεt(15;17)(q22;q12) Οξεία Προμυελοκυτταρική λευχαιμία Επικράτηση προμυελοκυττάρων Υπερκοκκιώδη Υποκκοκιώδη Ηλικία ετών WBC Παθολ.προμυελ.>50% Σοβαρή ΔΕΠ

20 Υπερκοκκιώδη Υποκκοκιώδη

21

22 Ανοσοφαινότυπος CD 13+ CD 79α+ CD 33+ MPO έντονα θετική t(15;17)(q22;q12) η διάγνωση τίθεται και με < 20% βλάστες

23 4. AML with 11q23 (MLL) ανωμαλίες Αναδιατάξεις και διαμεταθέσεις σε > 50 χρωμοσωμικές θέσεις έχουν αναγνωριστεί με πιο συχνές t(9;11)(p21;q23) [AF9-MLL] t(4;11) [AF4-MLL] 3-5% ΟΜΛ ( παιδιά,νεαροί ενήλικες) Βλάστες ~ μονοβλάστες Εικόνα Μ4 και Μ5

24

25 AML with 11q23 (MLL) ανωμαλίες Ανοσοφαινότυπος Αντιγόνα μονοκυττάρων CD 14+, CD 4+,CD 11b+, CD 11c+, CD 64+, CD 36- Μη ειδική εστεράση : έντονα θετική ΜΡΟ : αρνητική

26 Σπάνιες κυτταρογενετικές ανωμαλίες t(6;9)(dek-can) Βασεοφιλία Πολυγραμμική δυσπλασία Πτωχή πρόγνωση inv3(q21;q26.2) ή t(3;3)(rpn1-evi1) Θρομβοκυττάρωση Ολιγόλοβα μεγακαρ. Πολυγραμμική δυσπλασία Πτωχή πρόγνωση t(1;22)(rmb15-mkl-1) OΜΛ με μετάλλαξη ΝΡΜ1 ΟΜΛ με μετάλλαξη CEBPA

27 Οξεία Μυελοβλαστική Λευχαιμία με πολυγραμμική δυσπλασία Εμφάνιση de novo μετά ΜΔΣ Σοβαρή πανκυτταροπενία Δυπλασία σε > 50% κυττάρων σε 2 τουλάχιστον σειρές Συνήθως δυσπλαστικά μεγακαρυοκύτταρα RA με περίσσεια βλαστών σε μετατροπή Ανοσοφαινότυπος CD34+, CD117+, HLA- DR+ Κυτταρογενετική Τρισωμία 8, ανωμαλίες χρωμ.5 ή 7

28 Οξεία Μυελοβλαστική Λευχαιμία με πολυγραμμική δυσπλασία De novo Μετά ΜΔΣ

29 ΟΜΛ με μυελοδυσπλασία Μετά ΜΔΣ Με πολυγραμμική δυσπλασία Με σχετιζόμενες με ΜΔΣ κυτταρογενετικές ανωμαλίες

30 Οξεία Μυελοβλαστική Λευχαιμία και MDS μετά από χημειοθεραπεία Μετά θεραπεία με αλκυλιούντες παράγοντες Μετά θεραπεία με αναστολείς της τοποϊσομεράσης ΙΙ.

31 Μετά θεραπεία με αλκυλιούντες παράγοντες Εμφάνιση ~ 5 έτη μετά την έναρξη της θεραπείας Συνδέεται με την ηλικία του ασθενούς και την δόση του αλκυλιούντος παράγοντος Εμφανίζεται με εικόνα μυελοδυσπλασίας και έκπτωση του μυελού Πτωχή πρόγνωση,επιβίωση 7-8 μήνες Μ.Ο. : υποκυτταρικός, δυσπλαστικές διαταραχές,μυελοΐνωση,δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες, βλάστες < 5% Κυτταρογενετική : Ανωμαλίες χρωμ. 5,7

32 Μετά θεραπεία με αναστολείς της τοποϊσομεράσης ΙΙ. Εμφάνιση ~ 2-3 έτη μετά την έναρξη της θεραπείας Συνήθως σαν Οξεία Μονοκυτταρική ή Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία Πτωχή πρόγνωση Κυτταρογενετική : 11q23 και 21q22 ανωμαλίες

33 Οξεία Μυελοβλαστική Λευχαιμία μη ταξινομούμενη ΟΜΛ με ελάχιστη διαφοροποίηση ( Μ0) ΟΜΛ χωρίς ωρίμανση (Μ1) ΟΜΛ με ωρίμανση (M2) Οξεία Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία (Μ4) Οξεία Μονοβλαστική και Μονοκυτταρική λευχαιμάι (M5a and M5b) Οξεία ερυθρολευχαιμία (M6) Οξεία Μεγακαρυοβλαστική Λευχαιμία (M7) Οξεία βασεοφιλική Λευχαιμία Οξεία παμμυέλωση με μυελοΐνωση Μυελικό σάρκωμα

34 1.ΟΜΛ με ελάχιστη διαφοροποίηση ( Μ0) Βλάστες μικροί ~ λεμφοβλάστες παρά μυελοβλάστες Έλλειψη κοκκίων Έλλειψη διαφοροποίησης Κυτταροχημεία MPO - ΑΝΑΕ - CHLORE -

35 2.ΟΜΛ χωρίς ωρίμανση (Μ1) Βλάστες > 90% ίδιου μεγέθους, σχήματος Πυρήνας στρογγυλός ή ωοειδής Αδρή κατανομή χρωματίνης Πυρήνια εμφανή Πρωτόπλασμα βασεόφιλο χωρίς κοκκία Ραβδία Auer (σπάνια) Ωρίμανση (μικρή) Κυτταροχημεία MPO > 3% + Sudan Black > 3% + Chlore + Ανοσοφαινότυπος CD13+, CD33+, CD117+, MPO+, CD34+.

36 ΟΜΛ χωρίς ωρίμανση (Μ1) Sudan Black

37 3. ΟΜΛ με ωρίμανση (M2) Βλάστες : ποικίλου μεγέθους, σχήματος Λεπτή κατανομή χρωματίνης Πυρήνια αρκετά - εμφανή Πρωτόπλασμα έντονα βασεόφιλο Ραβδία Auer Μυελική Ωρίμανση Κριτήρια διάγνωσης 20% βλάστες ( ΜΟ,ΠΑ) 10% ουδετερόφιλα < 20 % μονοκύτταρα

38 ΟΜΛ με ωρίμανση (M2) Μυελός : υπερκυτταρικός Ολα τα στάδια ωρίμανσης μυελικής σειράς Ραβδία Auer >70 % βλαστών Ερυθροβλάστες-Μεγακαρυοκ : δυσπλασία Αύξηση ηωσινοφίλων Ανοσοφαινότυπος CD13+, CD33+, CD15+, CD117+, CD34+, HLA-DR. Κυτταροχημεία MPO Sudan Black CHLORE θετική θετική θετική

39 ΟΜΛ με ωρίμανση (M2) MPO Sudan Black

40 4. Οξεία Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία(M4) Μυελοβλάστες Μονοβλάστες > 20% Κύτταρα διαφοροποιήσεως κοκκιώδους και μονοκυτταρικής σειράς > 20% Βλάστες με πρωτόπλασμα άφθονο, ψευδοπόδια Κοκκίααζουρόφιλασε αθροίσεις Ραβδία Auer σπάνια

41 Οξεία Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία(M4)

42 Οξεία Μυελομονοκυτταρική Οξεία Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία(M4) Λευχαιμία(M4) Κυτταροχημεία ΑΝΑΕ ++ MPO ++ Chlore ++ Sudan Black ++ Ανοσοφαινότυπος Μυελική σειρά CD13+, CD33+ Μονοκυτ.σειρά CD14, CD11b, CD11c, CD64, CD36 και λυσοζύμη. ANAE και CHLORE

43 5. Οξεία Μονοβλαστική και Μονοκυτταρική λευχαιμία (M5a και M5b) M5a Κριτήριο διάγνωσης 80% των κυτ.μονοκυτ.σειράς βλάστες ΜΟ : υπερκυτταρικός Βλάστες: με άφθονο βασεόφιλο πρωτόπλασμα,με ψευδοπόδια, κενοτόπια,πυρήνια

44 M5a

45 M5a Κυτταροχημεία ΑΝΑΕ +++ MPO + Ανοσοφαινότυπος CD14, CD4, CD11b, CD11c, CD64, CD68 ΑΝΑΕ

46 M5b Μονοβλάστες < 80% Πυρήνας μεγάλος, εγκεφαλοειδής Πυρήνια εμφανή Πρωτόπλασμα ελαφρά βασεόφιλο Κοκκία αζουρόφιλα Προμονοκύτταρα Μ.Ο. Προ- και Μονοκύτταρα Π.Α. Κυτταροχημεία ΑΝΑΕ +++ MPO +

47 Μ5b

48 6. Οξεία ερυθρολευχαιμία (M6) Μ6a - M6b Μ6a Π.Α. Ερυθροβλάστες Κριτήρια διάγνωσης 50% των εμπύρηνων κυτ.του μυελού ερυθράς σειράς 20% μυελοβλάστες(μ1) Ερυθροβλάστες μεγάλοι, μεγαλοβλαστοειδείς,με πολύλοβους πυρήνες και άφθονες πυρηνοκινησίες PAS θετικοί

49 M6b Ερυθραιμική μυέλωση ή οξύ σύνδρομο Di Guglielmo Απουσιάζει η μυελική συμμετοχή PAS

50 7. Οξεία Μεγακαρυοβλαστική Λευχαιμία (M7) 50%μεγακαρυοβλάστες(ΜΟ) Αιμοπετάλια παθολογικά Ίνωση μυελού («ξηρά» αναρρόφηση) ΠΑ μικρομεγακαρυοκύτταρα, άτυπα ΑΜΠ

51 8. Οξεία βασεοφιλική Λευχαιμία Βασεοφιλική διαφοροποίηση Έκπτωση του μυελού,επινέμηση δέρματος,υπερισταμιναιμία ΜΟ : βλάστες μεσαίου μεγέθους,με ήπια βασεόφιλο πρωτόπλασμα,κοκκία βασεόφιλα Π.Α. Άωρα βασεόφιλα

52 9. Οξεία παμμυέλωση με μυελοΐνωση Οξεία μυελοίνωση,οξεία μυελοσκλήρυνση,οξεία μυελοδυσπλασία με μυελοίνωση Κόπωση,αδιαθεσία,οστικά άλγη Πανκυτταροπενία Επιβίωση 2-9 μήνες ΜΟ : υπερπλασία 3 σειρών ( πρόδρομα ερυθράς, δυσπλαστικά μεγακαρυοκ., πρόδρομα μυελικής σειράς)

53 Οξεία παμμυέλωση με μυελοΐνωση

54 10. Μυελικό σάρκωμα Εξωμυελική νεοπλασματική μάζα από κύτταρα της μυελικής σειράς Συχνά συνδέεται με AML M4 ή M5, CML, Χρόνια ιδιοπαθή μυελοΐνωση, αληθή πολυκυτταραιμία,υπερηω σινοφιλικό σύνδρομο Εντόπιση : λεμφαδένες, δέρμα, μεσεντέριο Τύποι Βλαστικός : μυελοβλάστες Άωρος : μυελοβλάστες,προμυελοκ., ηωσινόφιλα μυελοκ. Διαφοροποιημένος: προμυελοκ., ηωσινόφιλα μυελοκ.,ώριμα ουδετερόφιλα

55 Οξεία διγραμμική λευχαιμία Δύο ξεχωριστοί βλαστικοί πληθυσμοί Μυελική και λεμφική Β- και Τ- λεμφική ( σπάνια) Οξεία διφαινοτυπική λευχαιμία Ένας βλαστικός πληθυσμός με έκφραση δεικτών μυελικής και λεμφικής (Β ήτ) σειράς

56 Οξεία Λεμφοβλαστική λευχαιμία FAB L1 L2 L3 Ταξινόμηση WHO Οξεία λεμφ.λευχαιμία/λέμφωμα (L1/L2) Προ-Β λεμφ.οξεία λευχαιμία/λέμφωμα t(12;21)(p12,q22) TEL/AML-1 t(1;19)(q23;p13) PBX/E2A t(9;22)(q34;q11) ABL/BCR T(V,11)(V;q23) V/MLL Υπερδιπλοειδία Υποδιπλοειδία Προ-Τ λεμφ.οξεία λευχαιμία/λέμφωμα Burkitt's Λευχαιμία/λέμφωμα (L3) Διφαινοτυπική οξεία λευχαιμία

57 Οξεία Λεμφοβλαστική λευχαιμία Επιδημιολογία Λευκή φυλή,άνδρες,ανεπτυγμένες χώρες Παιδική ηλικία 85% Β, 15% Τ Παιδιά: 80% L1, 10-20% L2, <5% L3 Ενήλικες: 35% L1, 60% L2, <5% L3

58 L1 L2 L3

59 Προ Β Λεμφοβλαστική Λευχαιμία/Λέμφωμα Πανκυτταροπενία Πυρετός-Λοιμώξεις Αναιμία-αιμορραγία Οστικά άλγη Λεμφαδενοπάθεια Ηπατοσπληνομεγαλία ΚΝΣ

60 Προ Β Λεμφοβλαστική Λευχαιμία/Λέμφωμα Βλάστες Μεσαίου μεγέθους Λίγο βασεόφιλο πρωτόπλασμα Αδρή κατανομή χρωματίνης Πυρήνια λίγα μικρά δυσδιάκριτα

61 ΟΛΛ με υποδιπλοειδία Αριθμός χρωμοσ ( 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 22, και του φύλλου)

62 Προ Τ Λεμφοβλαστική Λευχαιμία/Λέμφωμα

63 Burkitt's Λευχαιμία/λέμφωμα (L3) κλασσικό, άτυπο, με πλασματοκυτταρική διαφοροποίηση Κυτταροχημεία ΜΡΟ,Sudan black : αρνητικές Oil red O : θετική Ανοσοφαινότυπος sig+, CD19+, CD20+,CD10+, BCL6+,TdT- and CD34-

64 Συμπερασματικά Γεν. Αίματος,επίχρισμα αρχική διάγνωση Μυελόγραμμα επιβεβαίωση της διάγνωσης, υλικό για περαιτέρω ειδικές μελέτες Οστεομυελική βιοψία εκτίμηση κυτταρικότητος, εκτίμηση των μετά την θεραπεία αλλαγών Κυτταρογενετικές και μοριακές μελέτες ταξινόμηση και καθορισμός πρόγνωσης,θεραπεία ( στοχευμένη) Συνεκτίμηση ιστορικού και κλινικής εξέτασης

65 Ανοσοϊστοχημεία κοινής λεμφικής σειράς : TdT T cell : CD2, CD3 (κυτταροπλασματικό), CD5, CD7 B cell : HLA-DR, CD10, CD19, CD22 Ανοσοϊστοχημεία μυελικής σειράς : CD13, CD14, CD15, CD33, CD36, CD61, CD64

66 Ευνοϊκές κυτταρογενετικές ανωμαλίες : inv(16)(p13;q22), t(8;21)(q22;q22) Ενδιάμεσες κυτταρογενετικές ανωμαλίες : t(15;17)(q22;q12), +8, t(6;9)(p23;q34), t(9;11)(p22;q23) σε παιδιά, φυσιολογικός καρυότυπος Δυσμενείς κυτταρογενετικές ανωμαλίες : -7, -5, del 7q, t(11q23), inv(3q), t(9;22), συνδυασμένες ανωμαλίες, μετά χημειοθεραπείαακτινοβολία

67 Περιστατικό 1 Άνδρας 45 ετών με αυξανόμενη κόπωση Ιστορικό : γαστροοισοφαγική παλλινδρόμηση,υπερλιπιδαιμία Εργαστηρ. εικόνα WBC :1400/μl PLT : /μl Πιθανή διάγνωση ΟΜΛ Μ0 ΟΜΛ Μ3 ΧΜΛ

68 Περιστατικό 2 Γυναίκα 43 ετών σε έλεγχο για καταβολή βρέθηκε : Ηπια ηπατομεγαλία Εργαστηρ. εικόνα WBC : /µl Hb : 8.2 g/dl PLT :17 000/µL Επίχρισμα περ.αιμ. Βλάστες 78% Ερυθροβλάστες 55 /100 λευκά BS+,ανισοκυττάρωση Άωρα κύτταρα της μυελικής σειράς

69 Περιστατικό 2 Μ.Ο.(Giemsa) PAS Δ/Δ ΜΔΣ ΟΜΛ Μ1 ΟΜΛ Μ2 ΟΜΛ Μ6

70 Περιστατικό 3 Αγόρι 3 ετών προσήλθε με εκχυμώσεις στα άκρα και στο θώρακα Μ.Ο. Ιστορικό : ελεύθερο, καλή ανάπτυξη, όχι πυρετός, όχι βήχας ή διάρροια. Οικογενειακό ιστορικό αιμορραγίας ελεύθερο Ηπία ηπατοσπληνομεγαλία Εργαστηρ. Εικόνα Hb:10.6g/dL WBC: 4400 PLT : 43,000/uL. LDH : 696. PT,APTT,FIB : κ.φ. Δ/Δ ΟΜΛ ΟΛΛ Μ7 Μεταστατικό νευροβλάστωμα

71 Περιστατικό 4 Γυναίκα 25 ετών προσήλθε για αιμόπτυση.τις 2 τελευταίες εβδομάδες κόπωση και μυαλγίες Ιστορικό ελεύθερο Πετέχειες στην στοματική κοιλότητα, τραχηλικοί λεμφαδένες Hb: 6.5g/dl WBC: 6500 PLT : 51,000/ul LDH: 2547IU/L; ΕΝΥ : κ.φ. HIV : αρνητικό Επίχρ.περ.αίμ. 55% βλάστες 16% ουδετερόφιλα 26 % λεμφοκύτταρα 3% μονοπύρηνα

72 Περιστατικό 4 Μ.Ο. Δ/Δ ΟΜΛ Μ0 ΟΜΛ Μ1 ΟΛΛ Προ-Τ ΟΛΛ ΜΡΟ, Εστεράση : αρνητικές

73 Περιστατικό 5 Αγόρι 5 ετών προσέρχεται για ωχρότητα,σπληνομεγαλία και εκχυμώσεις κάτω άκρων Μ.Ο. Εργαστηρ. Εικόνα Hb: 5,6g/dl Plts : WBC : Λευκοκ. Τύπος Ουδετερ.10% Ηωσ. 1 % Λεμφ. 31% Μ.Μονοπ. 3% Βλάστες 55% ΜΡΟ, Οξινος φωσφατάση : αρνητικές

74 Περιστατικό 5 Δ/Δ ΟΛΛ L1 ΟΛΛ L2 ΟΛΛ L3

75 Περιστατικό 6 Γυναίκα 63 ετών προσέρχεται για κόπωση.αναφέρει δύσπνοια και όχι καλή επούλωση μικρων τραυματισμών, θολή όραση Εργαστηρ. Εικόνα WBC: Ηb: 11 g/dl Hct: 33 % PLT : Λευκ. Τύπος Ουδετ. 2% Μ.Μονοπ : 66% Λεμφοκ. 7% Βασεοφ. 1% Βλάστες 20%

76 Περιστατικό 6 Ανοσοφαινότυπος CD33 + CD11b + CD34 - Δ/Δ ΟΜΛ Μ0 ΟΜΛ Μ1 ΟΜΛ Μ5 Μ5 b

77