Λίγα λόγια για τις αιματολογικές νεοπλασίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λίγα λόγια για τις αιματολογικές νεοπλασίες"

Transcript

1

2 Λίγα λόγια για τις αιματολογικές νεοπλασίες Αιματολογικές νεοπλασίες είναι τα είδη καρκίνου που επηρεάζουν το αίμα, το μυελό των οστών και τους λεμφαδένες. Δεδομένου ότι και τα τρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μέσω του ανοσοποιητικού συστήματος, όταν επηρεάζεται το ένα από τα τρία, συνήθως υπάρχουν επιπτώσεις και στα υπόλοιπα, π.χ. το λέμφωμα που είναι μια ασθένεια των λεμφαδένων, απλώνεται συχνά στο μυελό των οστών, που με τη σειρά του επηρεάζει το αίμα. Οι γενετικές εξετάσεις που ακολουθούν, είναι χρήσιμες σε άτομα με αιμοποιητικές διαταραχές για τη διάγνωση ή/και επιβεβαίωση π.χ. των χρονίων και οξειών λευχαιμιών, την επιβεβαίωση ύφεσης ή υποτροπής μετά από αγωγή, ή την εκτίμηση πιθανής επανεμφάνισης της αρχικής διαταραχής μετά από μεταμόσχευση μυελού. Καρυότυπος μυελού Εφαρμόζεται στη διερεύνηση λευχαιμιών ή άλλων αιματολογικών παθήσεων. Η εξέταση περιλαμβάνει την ανάλυση τουλάχιστον 20 μεταφάσεων μυελικών κυττάρων. Επιβάλλεται η ανάλυση των χρωμοσωμάτων με μία τουλάχιστον τεχνική σήμανσης π.χ. RHG, σε αναλυτικό επίπεδο ταινιών (QAS 3). Σε περίπτωση ασθενών υπό θεραπεία, με γνωστή χρωμοσωματική ανωμαλία, αναλύονται μεταφάσεις. Από την κλασσική καρυοτύπηση των αιματολογικών κακοηθειών προκύπτει ότι μπορούμε να αποκαλύψουμε τις περισσότερες χαρακτηριστικές αριθμητικές και δομικές χρωμοσωματικές ανωμαλίες, που μπορεί να παρουσιασθούν.

3 Ανάλυση χρωμοσωματικών αναδιατάξεων με FISH Η τεχνική του in situ φθορίζοντος υβριδισμού (fluorescent in situ hybridization-fish), είναι μια πολύτιμη μέθοδος ανάλυσης χρωμοσωματικών αναδιατάξεων, όπως μικρελλείψεων και μικροδιπλασιασμών, που συμβάλλει όχι μόνο στην ποιοτική ανάλυση και διάγνωση, αλλά και ποσοτικής εκτίμησης γενετικών ανωμαλιών, που σχετίζονται με αιματολογικές παθήσεις. Τα Εργαστήρια της InterGenetics, είναι απο τα πρώτα που εφήρμοσαν την τεχνική αυτή για τη μελέτη αιματολογικών παθήσεων. Μοριακή ανίχνευση πολλαπλών χρωμοσωματικών αναδιατάξεων με την τεχνική MLPA Με τον κλασσικό καρυότυπο δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε υπομικροσκοπικές μικροελλείψεις ή μικροδιπλασιασμούς, που συχνά απαντώνται σε διάφορους τύπους λευχαιμίας και που σχετίζονται με τη διάγνωση ή και την πρόγνωση. Εξάλλου, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της τεχνικής FISH, ως μεθόδου screening γενετικών βλαβών, κυρίως σε ασθενείς που ερευνώνται για πρώτη φορά, για την ύπαρξη τυχόν γενετικών βλαβών, συνδεομένων με κακοήθεια. Προκειμένου να καλυφθεί το κενό αυτό, καθιερώσαμε για πρώτη φορά παγκόσμια, την ταυτόχρονη ανίχνευση χαρακτηριστικών μικροελλείψεων και μικροδιπλασιασμών 12 χρωμοσωματικών περιοχών, που έχουν συνδεθεί με αιματολογικές νεοπλασίες: 2p24, 5q33-35, 6q25-26, 7p12.2, 8q24, 9p21.3, 10q23, 11q22.3, 12p13.2, 13q14, 17p13, 21q22.1 καθώς και παράλληλη ανίχνευση της μετάλλαξης JAK2 V617F. Η μέθοδος ανάλυσης αυτή, στηρίζεται σε μια ειδικά σχεδιασμένη τεχνική MLPA χρησιμοποιώντας πολλαπλούς ανιχνευτές για τις εξεταζόμενες περιοχές. Η εξέταση εφαρμόζεται κυρίως για την ανίχνευσηscreening υπομικροσκοπικών αναδιατάξεων σε πρωτοδιαγνωζόμενους ασθενείς.

4 Μετατόπιση t(9;22) BCR/ABL Η ακριβής γενετική ανωμαλία του χρωμοσώματος Φιλαδέλφεια είναι η μετατόπιση t(9;22)(q34;q11). Αποτέλεσμα αυτής της μετατόπισης είναι ο σχηματισμός του γονιδίου-υβριδίου bcr/abl. Η μετατόπιση αυτή εμφανίζεται στο 90% των ατόμων με χρόνια μυελογενή λευχαιμία (CML) και σε ποσοστό 35% των ατόμων που πάσχουν από οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL). Ανιχνεύεται και με μοριακή ημι-ποσοτική ανάλυση του υβριδίου BCR/ABL, με την τεχνική του ημιποσοτικού RT-PCR σε δείγμα περιφερικού αίματος ή μυελού, που επιτρέπει την ανίχνευση κατ ελάχιστο ~10 αντιγράφων RNA του τύπου M, m ή με BCR-ABL. Μετατόπιση t(15;17) PML/RARa Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(15;17)(q22;q12) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου-υβριδίου pml/rara κι είναι ένδειξη οξείας προμυελοκυτταρικής λευχαιμίας (APL).

5 Ανιχνεύευται και με μοριακή ημι-ποσοτική ανάλυση PML/RARa, με την τεχνική του ημι-ποσοτικού RT- PCR σε δείγμα περιφερικού αίματος ή μυελού, που επιτρέπει την ανίχνευση κατ ελάχιστο ~10 αντιγράφων RNA του τύπου PML/RARa. Μετατόπιση t(8;21) AML/ETO Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(8;21)(q22;q22) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου-υβριδίου aml1/eto κι είναι ένδειξη οξείας μονοκυτταρικής λευχαιμίας (AΜL). Ανιχνεύεται και με μοριακή ημι-ποσοτική ανάλυση AML/ETO, με την τεχνική του ημι-ποσοτικού RT- PCR σε δείγμα περιφερικού αίματος ή μυελού, που επιτρέπει την ανίχνευση κατ ελάχιστο ~10 αντιγράφων RNA του τύπου AML1/ETO. Αναστροφή inv(16) Η αναστροφή του χρωμοσώματος 16, μεταξύ των σημείων p13q22, αποτελεί ένδειξη οξείας μυελομονοκυτταρικής λευχαιμίας (AMML). Η αναστροφή οδηγεί στη δημιουργία του γονιδίου-υβριδίου CBFB/ PEBP2B-MHY11, η λειτουργία του οποίου είναι παρόμοια με αυτή των ογκογονιδίων και σχετίζεται με την παθογένεια της νόσου. Μετατόπιση t(1;19) Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(1;19) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου PBX1/Ε2Α και είναι ένδειξη οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ALL) και παρατηρείται στο 6% των περιπτώσεων.

6 Μετατόπιση t(2;5) Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(2;5) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου NPM/ALK και είναι ένδειξη non- Hodgkin λεμφώματος (NHL). Παρατηρείται σε πάνω από 50% των ενήλικων ασθενών με NHL και σε 10% των παιδιών και εφήβων με μέσο όρο ηλικίας 16 ετών. Μετατόπιση t(4;11) Αναδιατάξεις που αφορούν τη χρωμοσωματική περιοχή 11q23 (MLL breakapart), που συνήθως είναι του τύπου t(4;11) και αφορά τα γονίδια AF4 και MLL, συναντάται στη χρόνια λεμφοβλαστική λευχαιμία (CLL), στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL), στην οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML) και στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS). Μετατόπιση t(4;14) Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(4;14) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου IGH/FGFR3 και είναι ένδειξη πολλαπλούν μυελώματος.

7 Μετατόπιση t(8;14) Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(8;14) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου IGH/MYC και είναι ένδειξη οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ALL), non-hodgkin λεμφώματος (NHL) ή λεμφώματος Burkitt και παρατηρείται στο 75-85% των περιπτώσεων. Μετατόπιση t(11;14) Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(11;14) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου IGH/CCND1 και είναι ένδειξη Β-χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας, του non-hodgkin λεμφώματος (NHL) και του πολλαπλού μυελώματος. Μετατόπιση t(11;18) Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(11;18) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου MALT1/API2 και είναι ένδειξη του λεμφώματος MALT.

8 Μετατόπιση t(12;21) Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(12;21) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου TEL (ETV6)/AML1(RUNX1) και είναι ένδειξη οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (ALL). Είναι η πιο συχνή χρωμοσωματική ανωμαλία στη παιδική B-ALL (21% των περιπτώσεων) κι έχει καλή εξέλιξη. Η μετατόπιση αυτή είναι κρυπτική και δύσκολα αποκαλύπτεται με την κλασσική κυτταρογενετική ανάλυση. Ανιχνεύεται μόνο με την τεχνική FISH, με τη χρήση Μετατόπιση t(14;16) Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(14;16) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου IGH/MAF και είναι ένδειξη πολλαπλούν μυελώματος.

9 Μετατόπιση t(14;18) Αποτέλεσμα της μετατόπισης t(14;18) είναι ο σχηματισμός του γονιδίου/υβριδίου IGH/BCL2 και είναι ένδειξη κυρίως του non-hodgkin λεμφώματος (NHL). Επίσης είναι η δεύτερη πιο συχνή μετατόπιση του γονιδίου IGH στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL). Διπλασιασμός 2p24 Διπλασιασμός της χρωμοσωματικής περιοχής 2p24 περιλαμβάνει το γονίδιο MYCN και απαντάται σε πολλές νεοπλασίες αλλά και σε περιπτώσεις χρόνιας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας (CLL). Έλλειψη 3q27 Η έλλειψη 3q27 του χρωμοσώματος 3, συνδέεται συχνά με αναδιατάξεις του γονιδίου BCL6 που βρίσκεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Συναντάται στα non-hodgkin λεμφώματα (NHL). Ανιχνεύεται με την τεχνική FISH, με τη χρήση Έλλειψη 5q31-q35 Η έλλειψη περιοχών του μακρού σκέλους του χρωμοσώματος 5 είναι η πιο συχνή γενετική ανωμαλία στο μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (MDS) και στην οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML). Ανωμαλίες του χρωμοσώματος 5 ανευρίσκονται στο 42% σε υπο θεραπεία ασθενείς με MDS. Οι

10 ελλείψεις είναι συνήθως μεγάλες με σημεία τομής, που παρατηρούνται στα σημεία 5q31-5q34, που περιλαμβάνουν τα γονίδια EGR1 και CSF1R. Έλλειψη 6q23-26 Η έλλειψη του μακρού σκέλους του χρωμοσώματος 6 συναντάται συχνά στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL), στη χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (CLL), στην προλεμφοβλαστική λευχαιμία και στα non-hodgkin λεμφώματα. Η έλλειψη 6q23 συχνά περιλαμβάνει το γονίδιο MYB. Έλλειψη 7p12.2 Ελλείψεις του γονιδίου IKZF1 (Ikaros), στη χρωμοσωματική θέση 7p12.2 ανιχνεύονται σε όλες σχεδόν της οξείες λεμφοβλαστικές λευχαιμίες (ALL), κι ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που φέρουν επίσης το υβρίδιο BCR-ABL. Οι ελλείψεις του IKZF1 στις ALL έχουν γενικά συσχετιστεί με υποτροπή και κακή κλινική έκβαση. Ελλείψεις του IKZF1 ενδέχεται να συμμετέχουν και σε άλλες αιματολογικές κακοήθειες, αφού οι πρωτεΐνες Ikaros είναι δραστικές καθ όλη τη διαφοροποίηση των Β-λεμφοκυττάρων. Έλλειψη 7q22-q36 Οι ελλείψεις του μακρού σκέλους του χρωμοσώματος 7 συναντώνται συχνά στο μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (MDS) και στην οξεία

11 μυελογενή λευχαιμία (AML), σε ποσοστά 5-10% στις de novo AML, ~15% στους ενήλικες με MDS, 40% στα παιδιά με MDS και 50% στους υπο θεραπεία ασθενείς με MDS/AML. Οι δύο συχνότερες ελλείψεις αφορούν τις περιοχές 7q22.1 και 7q31. Έλλειψη/διπλασιασμός 8q24 Διαταραχές του αριθμού των αντιγράφων της χρωμοσωματικής περιοχής 8q24 συναντώνται συχνά στα λεμφώματα και συνδέονται με το γονίδιο MYC. Έλλειψη 9p21.3 Η έλλειψη 9p21 του χρωμοσώματος 9, συναντάται στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL) με συχνότητα 10% και συνδέεται με τα γονίδια CDKN2Α-2Β.

12 Έλλειψη 10q23 Η έλλειψη 10q23 του χρωμοσώματος 10 συναντάται στη χρόνια λεμφοβλαστική λευχαιμία (CLL) και συνδέεται με έλλειψη του ογκοκατασταλτικού γονιδίου PTEN. Έλλειψη 11q22.3 Ελλείψεις στην ευρύτερη χρωμοσωματική περιοχή 11q22, που περιλαμβάνουν το γονίδιο ATM, συναντώνται στη Β-χρόνια λεμφοβλαστική λευχαιμία (B-CLL) με συχνότητα 14%. Έλλειψη 13q14 Ελλείψεις της χρωμοσωματικής περιοχής 13q14, που περιλαμβάνουν το γονίδιο RB1, συναντώνται συχνά στο πολλαπλούν μυέλωμα, στο 20% των περιπτώσεων Β-χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας (B-CLL) καθώς και στο non- Hodgkin λέμφωμα. Έλλειψη 17p13 Η έλλειψη 17p13 του χρωμοσώματος 17 αφορά το γονίδιο TP53 και συναντάται στο 17% των περιπτώσεων με Β-χρόνια λεμφοβλαστική λευχαιμία (B-CLL), στο 3-4% των περιπτώσεων με οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML) και στα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (MDS).

13 Έλλειψη 20q12 Η έλλειψη του μακρού σκέλους του χρωμοσώματος 20 συναντάται σε ποσοστό 4,1% και 1,5% σε περιπτώσεις μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου (MDS) και οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (AML), αντίστοιχα. Επίσης παρατηρείται στο 10% των περιπτώσεων με χρόνιο υπερπλαστικό σύνδρομο (MPD). Ανιχνεύεται με την τεχνική FISH, με τη χρήση Μεταβολές αντιγράφων της περιοχής 21q22.1 Μεταβολές του αριθμού των αντιγράφων (διπλασιασμοί ενισχύσεις) του γονιδίου RUNX1 στη χρωμοσωματική θέση 21q22.1, που οφείλονται κυρίως στην ενίσχυση (intrachromosomal amplification) του χρωμοσώματος 21 (iamp21), έχουν αναφερθεί στις παιδικές λευχαιμίες και κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι όλοι οι ασθενείς με οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ALL) και με αυξημένο αριθμό αντιγράφων του RUNX1 έχουν αυξημένο κίνδυνο υποτροπής και έχουν σημαντικά κατώτερη επιβίωση σε σύγκριση με ασθενείς χωρίς αυτή τη γενετική βλάβη.

14 Μετάλλαξη JAK2 V617F Η «ενεργοποιητική» μετάλλαξη 1849G>T (V617F) του γονιδίου JAK2 (Janus kinase 2) περιγράφθηκε σχετικά πρόσφατα, κύρια (αλλά όχι αποκλειστικά) σε άτομα με μυελοδυπλασίες και συνδέεται στενά με παθήσεις όπως αληθής πολυκυτταραιμία (polycythemia vera), θρομβοκυτταραιμία (thrombocythemia) και μυελοίνωση (myelofibrosis). Εφαρμόζεται η τεχνική minisequencing, σε δείγμα περιφερικού αίματος ή μυελού, με ευαισθησία ανίχνευσης της μετάλλαξης σε ποσοστό 5% των κυττάρων. Μεταλλάξεις D835Y και ITD στο γονίδιο FLT3 Οι μεταλλάξεις D835Y και ITD (internal tandem duplications) του γονιδίου FLT3 (FMS like tyrosine kinase 3) εμφανίζονται ανεξάρτητα κι αποτελούν τις πιο συχνές σωματικές μεταλλάξεις στην οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML). Η ανίχνευση των παραπάνω μεταλλάξεων αποτελεί σημαντικό προγνωστικό δείκτη για τους πάσχοντες, για την εκτίμηση του κινδύνου αναζωπύρωσης (relapse). Εφαρμόζονται οι τεχνικές minisequencing και ειδική αντίδραση PCR, σε δείγμα περιφερικού αίματος ή μυελού, με ευαισθησία ανίχνευσης της μετάλλαξης σε ποσοστό 5% των κυττάρων.

15 Μεταλλάξεις του γονιδίου NPM1 Το γονίδιο NPM1 κωδικοποιεί για μια πολυλειτουργική φωσφοπρωτεΐνη, και μεταλλάξεις του γονιδίου που εντοπίζονται στο εξόνιο 12 είναι συχνές σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML) και φυσιολογικό καρυότυπο. Έχουν επίσης αναφερθεί μεταλλάξεις του γονιδίου NPM1σε 46% έως 62% των ασθενών με de novo AML και φυσιολογικό καρυότυπο. Οι μεταλλάξεις στο εξόνιο 12 συνήθως προκαλούν μετατόπιση του πλαισίου μετάφρασης (frameshift) και ανωμαλία στη κυτταροπλασματική μετατόπιση της πρωτεΐνης. Εφαρμόζεται ανάλυση της αλληλουχίας του DNA (bidirectional automated fluorescent DNA sequencing) όλου του εξονίου 12 του γονιδίου NPM1, για την ακριβή ανίχνευση όλων των πιθανών μεταλλάξεων. Αναιμία Fanconi - καρυότυπος μυελού/ λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος Εφαρμόζεται σε ασθενείς με φαινότυπο αναιμίας Fanconi. Η εξέταση περιλαμβάνει την ανάλυση τουλάχιστον 300 μεταφάσεων περιφερικού αίματος ή μυελού, μετά από εφαρμογή ειδικού πρωτοκόλλου χρησιμοποιώντας μιτοστατικές ουσίες με θραυσματογόνο δράση στα χρωμοσώματα. Η ανάλυση αξιολογεί το ποσοστό ευθραυστότητας των χρωμοσωμάτων.

16

Εταιρική Ταυτότητα Οδηγός Εξετάσεων

Εταιρική Ταυτότητα Οδηγός Εξετάσεων Εταιρική Ταυτότητα Οδηγός Εξετάσεων 35 χρόνια στην υπηρεσία του ανθρώπου... 35 δυνατά σημεία... 1. 35 χρόνια εμπειρίας στη διαγνωστική γενετική (1976-2013) 2. Άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ÇÁÅÌÁ/Áßìá The Journal of the Hellenic Society of Haematology http://www.eae.gr/new/periodiko.asp

ÇÁÅÌÁ/Áßìá The Journal of the Hellenic Society of Haematology http://www.eae.gr/new/periodiko.asp ÇÁÅÌÁ/Áßìá The Journal of the Hellenic Society of Haematology http://www.eae.gr/new/periodiko.asp ISSN 1108-2682 National Library of Medicin 100935747 LCCN 00-243359 OCLC 44682439 Το παρόν τεύχος επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος. Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά

Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος. Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος Η τεχνολογία αιχμής στη διάθεσή σας για πιο υγιή μωρά Η νέα εποχή στον Προγεννητικό Έλεγχο: Μοριακός Καρυότυπος - array CGH - Συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός με μικροσυστοιχίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΦ. 6 ο ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΑ Επιμ Α Τμήμα Ανοσολογίας- Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α «Λαϊκό»

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΑ Επιμ Α Τμήμα Ανοσολογίας- Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α «Λαϊκό» ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΛΑ Επιμ Α Τμήμα Ανοσολογίας- Ιστοσυμβατότητας Γ.Ν.Α «Λαϊκό» ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ Maturation arrest Η ΟΜΛ είναι μία κλωνική διαταραχή του πρόδρομου αιμοποιητικού κυττάρου (HSC) που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Πτυχιακη εργασία ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ- ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των μοριακών τεχνικών στην τεκμηρίωση της διάγνωσης και στην προγνωστική κατηγοριοποίηση των αιματολογικών κακοηθειών

Ο ρόλος των μοριακών τεχνικών στην τεκμηρίωση της διάγνωσης και στην προγνωστική κατηγοριοποίηση των αιματολογικών κακοηθειών SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(5):624-630 Ο ρόλος των μοριακών τεχνικών στην τεκμηρίωση της διάγνωσης και στην προγνωστική κατηγοριοποίηση των αιματολογικών κακοηθειών Στις ταξινομήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ A.A. Σπαντίδοο 1 2, Μ. Χατζηπαναγιώτου 1 2, Β. Ζουμπουρλής 1 2 1. Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 15 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 15 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 15 Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2012 ÁöéÝñùìá óôç ÃåíåôéêÞ ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα Τριμηνιαία έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση

Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Πρωτοπαθείς αντισωματικές ανεπάρκειες στους ενήλικες Σύγχρονη κλινική προσέγγιση Οι πρωτοπαθείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ AΓOΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 2014 4 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ΣΕΒ έχει θέσει επανειλημμένα στο

Διαβάστε περισσότερα

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις

μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις μοριακή μικροβιολογία / ιολογία κυτταρογενετική - μοριακή κυτταρογενετική γενετικά νοσήματα - γενετικές αναλύσεις νευρολογικά/νευρομυικά γενετικά νοσήματα παράγοντες προδιάθεσης θρομβοφιλίας και καρδειαγγειακών

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση HIV/ΑΙDS στη Μαιευτική

Aνασκόπηση HIV/ΑΙDS στη Μαιευτική 18(3):177-199, 2006 Aνασκόπηση HIV/ΑΙDS στη Μαιευτική Γ.Π. Ταμπακούδης Ε.Α. Ασημακόπουλος Ι.Ν. Μπόντης Α Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Αλληλογραφία: Ταμπακούδης Γεώργιος Πλατεία Συντριβανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαταλάς Θεραπευτική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΗΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΗΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΗΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η Ευρωπαϊκή Αιματολογική Εταιρεία (EHA) από 5ετίας αναγνώρισε την ανάγκη της βελτίωσης και εναρμόνισης της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2011 ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 73 SUPPLEMENT NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βιολογική Τεχνολογία Πρότυπα έκφρασης των ισομορφών του υποδοχέα της λεπτίνης (OB-R) και άμεσες in vitro επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zarzio 30 MU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ Υπογονιμότητα σημαίνει ότι κάποιος αντιμετωπίζει δυσκολίες στην διαδικασία της σύλληψης, πράγμα που τον εμποδίζει να αποκτήσει παιδιά. Ωστόσο, ως διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ

Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑ 2007 Η κόπωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID)

ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID) INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΑΝΟΣΟANΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΚΟΙΝΗ ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (ΚΠΑΑ) Common Variable Immunodeficiency (CVID)

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Αρχικά οι επιστήμονες πίστευαν ότι τα βιολογικά μακρομόρια που μεταφέρουν τη γενετική πληροφορία ήταν οι πρωτεΐνες. Ποια ήταν η λογική τους;

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών

Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής έκφρασης cdna μικροσυστοιχιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση μεθόδων κατηγοριοποίησης δεδομένων γονιδιακής

Διαβάστε περισσότερα