ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει: α. το ηλεκτρικό φορτίο του πυρήνα µετρηµένο σε c β. τον αριθµό των ηλεκτρονίων ενός µονοατοµικού ιόντος γ. τον αριθµό των νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόµου δ. τον αριθµό των πρωτονίων στον πυρήνα κάθε ατόµου ενός στοιχείου ε. τον αριθµό των πρωτονίων και νετρονίων στον πυρήνα ενός ατόµου. 2. Το κατιόν Ca 2+ περιέχει 20 νετρόνια και 18 ηλεκτρόνια. Ο µαζικός αριθµός του Ca είναι: α. 40 β. 38 γ. 20 δ. 18 ε Τα ισότοπα άτοµα έχουν: α. ίδιο αριθµό πρωτονίων και νετρονίων β. ίδιο µαζικό και διαφορετικό ατοµικό αριθµό γ. ίδιο αριθµό πρωτονίων και διαφορετικό αριθµό νετρονίων δ. ίδιο αριθµό πρωτονίων και διαφορετικό αριθµό ηλεκτρονίων. 4. Ο µέγιστος αριθµός ηλεκτρονίων που µπορεί να τοποθετηθεί στη στιβάδα Ρ είναι: α. 72, όπως προκύπτει από τον τύπο 2n 2 β. 8, επειδή είναι πάντα εξωτερική στιβάδα γ. 32, επειδή τόσα στοιχεία έχει η 6η περίοδος του Π.Π. δ

2 5. Η εξωτερική στιβάδα οποιουδήποτε ατόµου είναι: α. η Q β. αυτή που έχει 8 ηλεκτρόνια γ. από τις στιβάδες που έχουν ηλεκτρόνια, εκείνη η οποία αντιστοιχεί στη µέγιστη τιµή του αριθµού n δ. αυτή που χαρακτηρίζεται από τη λιγότερη ενέργεια. 6. Η εξωτερική στιβάδα του ατόµου ενός στοιχείου Χ έχει 7 ηλεκτρόνια. Ο ατοµικός αριθµός αυτού του στοιχείου µπορεί να είναι: α. 7 β. 35 γ. 127 δ Η εξωτερική στιβάδα του ατόµου ενός στοιχείου Ψ έχει 4 ηλεκτρόνια. Ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου Ψ δε µπορεί να είναι: α. 32 β. 14 γ. 50 δ Η θέση ενός στοιχείου στον περιοδικό πίνακα καθορίζεται από: α. το ατοµικό του βάρος β. τον αριθµό των ηλεκτρονικών του στιβάδων γ. τον ατοµικό του αριθµό δ. τον αριθµό των ηλεκτρονίων της εξωτερικής του στιβάδας ε. από άλλους παράγοντες 9. Η θέση ενός στοιχείου στον περιοδικό πίνακα µας δίνει πληροφορίες: α. για τις ιδιότητες του στοιχείου β. για τους µαζικούς αριθµούς των ισοτόπων του γ. για την προέλευσή του δ. για όλα τα παραπάνω. 10. Από τα στοιχεία Σ 1, Σ 2, Σ 3, Σ 4 και Σ 5 µε αντίστοιχους ατοµικούς αριθµούς 16, 12, 8, 20 και 36, τα ζεύγη που έχουν παρόµοιες ιδιότητες είναι: α. το (Σ 1, Σ 5 ) και το (Σ 2, Σ 3 ) γ. το (Σ 1, Σ 2 ) και το (Σ 2, Σ 4 ) β. το (Σ 1, Σ 3 ) και το (Σ 2, Σ 4 ) δ. το (Σ 1, Σ 3 ) και το (Σ 4, Σ 5 ). 44

3 11. Το µαγνήσιο (Mg) βρίσκεται στην 3η περίοδο του περιοδικού πίνακα, ενώ το ιόν αυτού Μg 2+ έχει δοµή ευγενούς αερίου. Με βάση τα δεδοµένα αυτά προκύπτει για το µαγνήσιο ότι: α. έχει ατοµικό αριθµό 12 και βρίσκεται στην VI A οµάδα του Π.Π. β. έχει ατοµικό αριθµό 8 και βρίσκεται στην ΙΙ Α οµάδα του Π.Π. γ. έχει ατοµικό αριθµό 16 και βρίσκεται στην ΙV Α οµάδα δ. έχει ατοµικό αριθµό 12 και βρίσκεται στην ΙΙ Α οµάδα του Π.Π. 12. Αν τα ιόντα Α + και Β 3 έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων µε το ευγενές αέριο Αr (Ζ=18), τότε τα στοιχεία Α και Β βρίσκονται: α. στην ίδια περίοδο και σε διαφορετική οµάδα του Π.Π. β. στην ίδια οµάδα και σε διαφορετική περίοδο γ. σε διαφορετική οµάδα και σε διαφορετική περίοδο δ. στην ίδια οµάδα και στην ίδια περιοδο του Π.Π. 13. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρεται στον σύγχρονο περιοδικό πίνακα είναι λανθασµένη; α. Τα στοιχεία της 3ης περιόδου είναι συνολικά οχτώ. β. Τα στοιχεία µεταπτώσεως βρίσκονται όλα στην ίδια περίοδο. γ. Η ατοµική ακτίνα των στοιχείων µιας περιόδου µειώνεται µε την αύξηση του ατοµικού αριθµού. δ. Τα στοιχεία της ΙΙ Α οµάδας έχουν στην εξωτερική τους στιβάδα δύο ηλεκτρόνια. 14. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στον περιοδικό πίνακα είναι σωστή; α. Η πρώτη περίοδος περιλαµβάνει το υδρογόνο και τα αλκάλια. β. Τα στοιχεία της ίδιας περιόδου έχουν όλα τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα. γ. Η τρίτη περίοδος περιλαµβάνει 18 στοιχεία. δ. Τα στοιχεία της οµάδας VII Α είναι όλα αµέταλλα και περιέχουν 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα. ε. Όλα τα ευγενή αέρια περιέχουν οχτώ ηλεκτρόνια στη στιβάδα σθένους. 45

4 15. Από τα παρακάτω διαγράµµατα: r r (Ι) Z (ΙΙ) Z r r (ΙΙΙ) Z (ΙV) Z µπορεί να αποδίδουν σωστά την ατοµική ακτίνα (r) των στοιχείων σε συνάρτηση µε τον ατοµικό τους αριθµό Ζ τα: α. (Ι), (ΙΙΙ) β. (Ι) γ. (ΙΙ), (ΙΙΙ) δ. όλα 16. ίνονται τα σύµβολα των 18 πρώτων στοιχείων του Π.Π. κατά σειρά αυξανόµενου ατοµικού αριθµού: H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar. i) Ένα δισθενές κατιόν και ένα µονοσθενές ανιόν που έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων µε το Νe είναι: α. το Be 2+ και το F γ. το S 2 και το Na + β. το Ca 2+ και το Cl δ. το Mg 2+ και το F ii) Τα στοιχεία αυτά είναι τοποθετηµένα στον περιοδικό πίνακα: α. σε τρεις περιόδους και σε εννιά οµάδες β. σε τρεις περιόδους και σε οχτώ οµάδες γ. σε δύο οµάδες και σε εννιά περιόδους δ. σε τρεις οµάδες και σε οχτώ περιόδους 46

5 17. Η ένωση χλωριούχο νάτριο είναι ιοντική διότι: α. βρίσκεται σε συνηθισµένες συνθήκες σε στερεή φυσική κατάσταση β. σχηµατίζεται µε µεταφορά ηλεκτρονίων από τα άτοµα του νατρίου στα άτοµα του χλωρίου γ. αποτελείται από µόρια που εµφανίζουν πολικότητα δ. τα διαλύµατά της είναι ηλεκτρικά αγώγιµα. 18. Τα άτοµα των στοιχείων ενώνονται µεταξύ τους για να: α. µετατραπούν σε ευγενή αέρια β. µειώσουν τη συνολική τους ενέργεια γ. να αποκτήσουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονικών στιβάδων µε κάποιο ευγενές αέριο δ. να αποκτήσουν τον ατοµικό αριθµό του αντίστοιχου ευγενούς αερίου. 19. Οι ιοντικές ενώσεις σε συνηθισµένες συνθήκες είναι: α. στερεά σώµατα µε υψηλό σηµείο τήξεως, χωρίς ηλεκτρική αγωγιµότητα β. υγρά µε ηλεκτρική αγωγιµότητα γ. εύτηκτα στερεά µε µικρή ηλεκτρική αγωγιµότητα δ. στερεά δύστηκτα µε µεγάλη ηλεκτρική αγωγιµότητα. 20. Αν τα στοιχεία Α και Β σχηµατίζουν µεταξύ τους µία µόνο ιοντική ένωση µε χηµικό τύπο ΑΒ 3, τότε τα στοιχεία Α και Β ανήκουν αντίστοιχα στις οµάδες του περιοδικού πίνακα: α. ΙΙΙ Α και VII A γ. ΙΙΙ Α και Ι Α β. VII A και III A δ. Ι Α και ΙΙΙ Α 21. Στοιχείο Α της πρώτης περιόδου του Π.Π. σχηµατίζει µε στοιχείο Β της τρίτης περιόδου ιοντική ένωση µε χηµκό τύπο ΒΑ 2. i) Ο ατοµικός αριθµός του στοιχείου Β είναι: α. 12 β. 20 γ. 16 δ. 18 ii) Ο µοριακός τύπος της χηµικής ένωσης που σχηµατίζει το Α µε ένα αλογόνο Χ είναι: α. Α 2 Χ β. ΑΧ γ. ΑΧ 3 δ. ΑΧ 2. 47

6 22. Τα αλογόνα µπορούν να σχηµατίσουν: α. µόνο οµοιοπολικούς δεσµούς β. µόνο ιοντικούς δεσµούς γ. οµοιοπολικούς και ηµιπολικούς δεσµούς δ. οµοιοπολικούς, ιοντικούς και ηµιπολικούς δεσµούς. 23. Ένα µονοατοµικό ιόν ενός στοιχείου Α µε 18 ηλεκτρόνια, 20 νετρόνια και 17 πρωτόνια έχει ηλεκτρικό φορτίο: α. +2 β. 1 γ. 18 δ Όταν σε µία χηµική ένωση υπάρχουν οµοιοπολικοί, ιοντικοί κσι ηµιπολικοί δεσµοί, τότε αυτή η ένωση χαρακτηρίζεται ως: α. ιοντική γ. οµοιοπολική β. ηµιπολική δ. µεικτή. 25. Ο µοριακός τύπος ενός ανθρακικού άλατος κάποιου µετάλλου Μ δε µπορεί να είναι: α. M 2 CO 3 β. M 2 (CO 3 ) 3 γ. M 3 CO 3 δ. MCO Τα στοιχεία Α και Β µε ατοµικούς αριθµούς 19 και 35 αντίστοιχα σχηµατίζουν µεταξύ τους: α. οµοιοπολική ένωση µε χηµικό τύπο ΑΒ β. οµοιοπολική ένωση µε χηµικό τύπο ΑΒ 2 γ. ιοντική ένωση µε χηµικό τύπο Α 2 Β δ. ιοντική ένωση µε χηµικό τύπο ΑΒ ε. ιοντική ένωση µε χηµικό τύπο ΒΑ. 27. Ποιος από τους παρακάτω µοριακούς τύπους είναι λανθασµένος; α. KClO β. Al 2 S 3 γ. Na 2 PO 4 δ. CaSO 4 ε. (NH 4 ) 2 SO 4 48

7 2.2 Ερωτήσεις διάταξης Να διατάξετε τα άτοµα 19 A, 17 Β, 20 Γ, 18 : i) κατά σειρά αυξανόµενου αριθµού ηλεκτρονίων ii) κατά σειρά αυξανόµενου αριθµού νετρονίων. 2. Να διατάξετε τα στοιχεία: S, O, Cl, F και Η κατά σειρά αυξανόµενης ηλεκτραρνητικότητας. 3. Να διατάξετε τα στοιχεία: Al, He, Br, N και Cs κατά αυξανόµενη περίοδο στην οποία βρίσκονται στον περιοδικό πίνακα. ίνεται ότι τα στοιχεία αυτά έχουν ατοµικούς αριθµούς 13, 2, 35, 7 και 55 αντίστοιχα. 4. Να διατάξετε τις χηµικές ουσίες: NO, NH 3, N 2, NO 2, Ν 2 Ο και KNO 2 µε σειρά αυξανόµενου αριθµού οξείδωσης του αζώτου. 5. Να διατάξετε τις χηµικές ενώσεις: HCl, HJ, HF, HBr κατά σειρά αυξανό- µενης πολικότητας του χηµικού τους δεσµού. 6. Να διατάξετε τις χηµικές ενώσεις: Η 2 SO 4, SO 3, Na 2 S 2 O 8, H 2 S και SO 2 κατά σειρά ελαττούµενου αριθµού οξείδωσης του θείου. 7. Να διατάξετε τα στοιχεία Si, Na, Sc, Se, Br και He µε αντίστοιχους ατοµικούς αριθµούς 14, 11, 21, 34, 35 και 2 κατά σειρά αυξανόµενης οµάδας στον περιοδικό πίνακα. 49

8 2.3 Ερωτήσεις αντιστοίχησης 1. Να αντιστοιχήσετε αµφιµονοσήµαντα το κάθε άτοµο ή ιόν της στήλης (Ι) µε τον αριθµό σωµατιδίων της στήλης (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) A α. 18n B β. 11p Γ γ. 8n δ. 16p Ε 20 ε. 18e 2. Να γίνει η αντιστοίχηση µεταξύ του κάθε σώµατος της στήλης (Ι) και του είδους χηµικού δεσµού που περιγράφεται στη στήλη (ΙΙ). (Ι) (ΙΙ) Α. οξυγόνο α. πολωµένος οµοιοπολικός Β. χλωριούχο νάτριο Γ. φθόριο β. ιοντικός. νερό Ε. υδροβρώµιο γ. οµοιοπολικός µη πολωµένος Ζ. ιωδιούχο κάλιο 3. Να κάνετε την αντιστοίχηση µεταξύ των στοιχείων της πρώτης, της δεύτερης και της τρίτης στήλης. (Ι) (ΙΙ) (III) (χηµ. τύπος ιόντος) (ονοµασία ιόντος) (αριθµός οξείδωσης S) Α. Β. Γ.. Ε. Ζ. HSO 3 1. όξινο θειικό α SO 3 2. θειούχο HSO 4 3. θειώδες β SO 4 4. όξινο θειούχο HS 5. όξινο θειώδες γ. 2 2 S 6. θειικό 50

9 4. Να γίνουν όλες οι υπόλοιπες δυνατές αντιστοιχήσεις στις παρακάτω στήλες (Ι) (ΙΙ) (III) (IV) Οµάδα Π.Π. Σύµβολο στοιχείου Ατοµικός αριθµός Περίοδος Π.Π. 1. Ο α. He Α. 6 i. 1η 2. III A β. Br Β. 2 ii. 2η 3. IV A γ. Al Γ. 13 iii. 3η 4. VII A δ. C. 35 iv. 4η 5. Να αντιστοιχήσετε τα είδη των χηµικών δεσµών της στήλης (Ι) µε τα σώµατα της στήλης (ΙΙ) στα οποία αυτοί περιέχονται. (Ι) (ΙΙ) Α. οµοιοπολικός πολικός α. ενώσεις των µετάλλων Β. οµοιοπολικός µη πολικός β. µόρια στοιχείων Γ. ιοντικός δεσµός γ. υδραλογόνα. ηµιπολικός δεσµός δ. οξυγονούχα οξέα του S, του Ν κ.λ.π. 2.4 Eρωτήσεις συµπλήρωσης 1. Η ύλη αποτελείται από πολύ µικρά, αόρατα σωµατίδια, που ονοµάζονται.... Τα σωµατίδια αυτά είναι τα..., τα... και τα Ο πυρήνας του κάθε ατόµου αποτελείται από... και από.... Το καθένα από τα δοµικά αυτά σωµατίδια του πυρήνα αποτελείται από... απλούστερα σωµατίδια που ονοµάζονται Ισότοπα ονοµάζονται τα... που έχουν τον ίδιο... και διαφορετικό..., όπως για παράδειγµα τα

10 4. Το κατιόν Al 3+ έχει... ηλεκτρόνια από τα πρωτόνια του πυρήνα του και... αριθµό πρωτονίων µε το άτοµο του Al. 5. Το µοναδικό ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου βρίσκεται στην ηλεκτρονική στιβάδα.... H τοποθέτηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε την αρχή..., κατά την οποία Η εξωτερική στιβάδα ενός ατόµου δε µπορεί να περιέχει περισσότερα από... ηλεκτρόνια. Ειδικότερα αν αυτή είναι η... δε µπορεί να περιέχει περισσότερα από... ηλεκτρόνια. Η προηγούµενη της εξωτερικής ηλεκτρονική στιβάδα δεν µπορεί να έχει περισσότερα από... ηλεκτρόνια. Με βάση τους κανόνες αυτούς η κατανοµή των ηλεκτρονίων στο άτοµο του καλίου (Ζ=19) είναι: Η ενέργεια ενός ηλεκτρονίου σε ένα άτοµο εξαρτάται από και αυξάνεται κατά τη σειρά Η δεύτερη περίοδος του περιοδικού πίνακα περιλαµβάνει συνολικά... στοιχεία µε ατοµικούς αριθµούς από... µέχρι.... Το πρώτο στοιχείο αυτής της περιόδου ανήκει στην... οµάδα η οποία περιλαµβάνει το αµέταλλο... και τα µέταλλα που ονοµάζονται.... ύο από τα µέταλλα αυτά είναι το... και το Το τελευταίο στοιχείο της δεύτερης περιόδου έχει ατοµικό αριθµό... και ανήκει στην... οµάδα του Π.Π. στην οποία βρίσκονται όλα τα

11 10. Ο αριθµός ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας ενός στοιχείου συµπίπτει µε... του Π.Π., ενώ ο αριθµός των... συµπίπτει µε... που βρίσκεται το στοιχείο αυτό στον Π.Π. 11. Ένα στοιχείο Α µε ατοµικό αριθµό 35 έχει στην εξωτερική του στιβάδα... ηλεκτρόνια, ανήκει στην... περίοδο του Π.Π. της οποίας το πρώτο στοιχείο έχει ατοµικό αριθµό.... Το στοιχείο Α ανήκει στην... οµάδα του Π.Π. η οποία περιλαµβάνει τα στοιχεία που ονοµάζονται Τα στοιχεία που έχουν συµπληρωµένη τη στιβάδα σθένους µε ηλεκτρόνια ονοµάζονται... και ανήκουν στην... οµάδα του Π.Π. 13. Συµπληρώστε τα κενά ορθογώνια του παρακάτω πίνακα Στοιχείο Ατοµ.αριθ. Κατανοµή ηλεκτρονίων Περίοδος Οµάδα Αs 33 Kr 4η O 14. Οι βασικές κοινές ιδιότητες των ιοντικών ενώσεων είναι: α) Βρίσκονται σε... φυσική κατάσταση. β) Σε στερεή κατάσταση... αγωγοί του ηλεκτρισµού. γ) Τα διαλύµατά τους, καθώς και τα... είναι... του ηλεκτρισµού. δ) Έχουν... σηµεία τήξεως. 15. Ο χηµικός δεσµός στο µόριο του ΗCl είναι... γιατί το... είναι περισσότερο... από το... και έλκει περισσότερο το

12 16. Συµπληρώστε τα κενά στον παρακάτω πίνακα. Χηµ. τύπος ιόντος Ονοµασία ιόντος HSO 4 NO 3 HS 2 CO 3 ClO 2 2 SO To υδρογόνο στις ενώσεις του έχει αριθµό οξείδωσης..., εκτός από τα..., όπου έχει αριθµό οξείδωσης.... Το υδρογόνο έχει αριθµό οξείδωσης µηδέν µόνο όταν O χηµικός τύπος που δείχνει: α)... β)... γ)... ονοµάζεται ηλεκτρονικός τύπος της ένωσης. 19. Το χλώριο σχηµατίζει: Ιοντικούς δεσµούς, όπως στην ένωση..., οµοιοπολικούς µη πολωµένους δεσµούς όπως στο... και οµοιοπολικούς πολωµένους δεσµούς, όπως για παράδειγµα στην ένωση.... Στα παραπάνω σώµατα το χλώριο έχει αριθµούς οξείδωσης αντίστοιχα...,..., και Συµπληρώστε τα κενά ορθογώνια του παρακάτω πίνακα: Ονοµασία χλωρικό χλωρίδιο υποχλωριώδες υπερχλωρικό χλωριώδες ιόντος Χηµικός τύπος ιόντος Αρ. οξείδωσης χλωρίου 54

13 2.5 Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποιες πληροφορίες προκύπτουν σχετικά µε τη δοµή του ατόµου του νατρίου 23 από το συµβολισµό 11 Na ; 2. ώστε τους ορισµούς των παρακάτω εννοιών: α) διατοµικό στοιχείο β) ατοµικός αριθµός ατόµου γ) µαζικός αριθµός ατόµου δ) ισότοπα άτοµα. 3. ιατυπώστε την αρχή της ελάχιστης ενέργειας για την περίπτωση της ηλεκτρονιακής δόµησης των ατόµων. 4. Τι το κοινό έχουν από άποψη ηλεκτρονιακής δοµής τα στοιχεία τα οποία ανήκουν: α) στην ίδια περίοδο και β) στην ίδια οµάδα του Π.Π; 5. Με βάση ποια αρχή το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου καταλαµβάνει θέση στη στιβάδα Κ και όχι σε οποιαδήποτε άλλη στιβάδα; ιατυπώστε αυτή την αρχή. 6. Τι εννοούµε όταν λέµε ότι τα χηµικά στοιχεία εµφανίζουν περιοδικότητα στις ιδιότητές τους; 7. Πού οφείλεται η οµοιότητα στις ιδιότητες των στοιχείων που ανήκουν στην ίδια κύρια οµάδα του Π.Π; 8. Σε ποια οµάδα του Π.Π. ανήκουν τα ευγενή αέρια και τι οµοιότητα παρουσιάζουν ως προς την ηλεκτρονική τους δοµή; 9. Να κάνετε την κατανοµή ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το στοιχείο σελήνιο (Ζ=34) και να αναφέρετε την περίοδο και την οµάδα του Π.Π. στην οποία ανήκει. 55

14 10. Τι είναι οι λανθανίδες; 11. Τα ιόντα Α + και Β 3 έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων µε το ευγενές αέριο Ar(Ζ=18). Ποιοι είναι οι ατοµικοί αριθµοί των στοιχείων Α και Β αντίστοιχα; 12. Να αναφέρετε ένα στοιχείο, του οποίου ο αριθµός ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας δε συµπίπτει µε το λατινικό αριθµό που συµβολίζει την οµάδα του Π.Π. στην οποία αυτό ανήκει. Να δώσετε µία σύντοµη εξήγηση. 13. Ποια είναι η αιτία για την οποία τα διάφορα στοιχεία ενώνονται για να σχη- µατίσουν χηµικές ενώσεις; 14. ύο άτοµα Α και Β έχουν συνολικά ενέργεια Ε 1. Τα άτοµα αυτά σχηµατίζουν ένα µόριο ΑΒ του οποίου η ενέργεια είναι Ε 2. Να συγκρίνετε την ενέργεια Ε 1 µε την Ε 2 και να διατυπώσετε την αρχή της οποίας αποτελεί εφαρµογή η παραπάνω σύγκριση. 15. Η µελέτη της χηµικής συµπεριφοράς των ευγενών αερίων καθώς και της ηλεκτρονικής τους δοµής µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι όλα τα στοιχεία τείνουν να αποκτήσουν δοµή ευγενών αερίων. Ποια είναι αυτή η χηµική συµπεριφορά των ευγενών αερίων και ποια η ηλεκτρονική τους δοµή; 16. Τα στοιχεία Li, Na, K, Rb, Cs έχουν όλα ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική τους στιβάδα. Για το λόγο αυτό έχουν µεν παρόµοιες, αλλά όχι τις ίδιες ιδιότητες. Έτσι για παράδειγµα το Κ είναι πιο δραστικό από το Νa. Σε τι οφείλεται αυτή η ποσοτική διαφορά στις ιδιότητες αυτών των στοιχείων; 17. Γράψτε τον ατοµικό αριθµό, καθώς και τη θέση (οµάδα περίοδος) στον περιοδικό πίνακα: α) ενός αλκαλίου Α, β) ενός αλογόνου Β και γ) ενός ευγενούς αερίου Γ. 56

15 Τι είδους µεταβολή πρέπει να γίνει (υποθετικά) στο ουδέτερο άτοµο 13 Al, ώστε αυτό να µετατραπεί: α) σε ιόν Mg Al, β) σε άτοµο 12 Mg, γ) σε ιόν Να εξηγήσετε πως µεταβάλλεται α) η ατοµική ακτίνα και β) η τάση αποβολής ηλεκτρονίων των στοιχείων, κατά µήκος µιας περιόδου του περιοδικού πίνακα. 20. Πόσους ηµιπολικούς δεσµούς µπορούν να σχηµατίσουν τα στοιχεία της V A οµάδας του Π.Π.; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 21. Τι είδους χηµικοί δεσµοί υπάρχουν: α) στο φθόριο, β) στο υδροφθόριο και γ) στο φθοριούχο νάτριο; 22. Να γράψετε τους µοριακούς τύπους των ενώσεων που σχηµατίζει το καθένα από τα στοιχεία S(Z=16), Br(Z=35) και P(Z=15) µε το υδρογόνο. 2.6 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Με δεδοµένο ότι το χλώριο βρίσκεται στη φύση µε τη µορφή µείγµατος των δύο ισοτόπων 17 Cl και 17 Cl ενώ το υδρογόνο µε τη µορφή µείγµατος των τριών ισοτόπων 1 1 H, 2 1 H και 3 1 H, να εξετάσετε πόσα είδη µορίων H 2, πόσα είδη µορίων Cl 2 και πόσα είδη µορίων HCl µπορεί να υπάρχουν. 2. Ένα χοντρό βιβλίο µπορεί να ισορροπήσει πάνω σε ένα οριζόντιο τραπέζι µε τρεις τρόπους, ανάλογα µε το ποια από τις τρεις έδρες του που έχουν διαφορετική επιφάνεια βρίσκεται σε επαφή µε αυτό. Από όλες αυτές τις δυνατές καταστάσεις ισορροπίας ποια είναι η σταθερότερη; Ποια χαρακτηρίζεται από το µικρότερο ποσό ενέργειας; Το µηχανικό αυτό ανάλογο µας θυµίζει µία βασική αρχή της φύσης. Πώς διατυπώνεται η αρχή αυτή στην περίπτωση της δόµησης των ατόµων και πώς εφαρµόζεται στο άτοµο του υδρογόνου; 57

16 3. Πόσα χηµικά στοιχεία περιλαµβάνει η 1η περίοδος του περιοδικού πίνακα; Σε ποιες οµάδες ανήκουν τα στοιχεία αυτά και ποιοι είναι οι ατοµικοί τους αριθµοί; Γράψτε τους ατοµικούς αριθµούς δύο στοιχείων Α και Β που το καθένα απ αυτά να ανήκει στην ίδια οµάδα του Π.Π. µε ένα από τα στοιχεία της 1ης περιόδους. 4. Ποια από τα στοιχεία Σ 1, Σ 2, Σ 3 και Σ 4 µε ατοµικούς αριθµούς 11, 12, 20 και 21 έχουν παρόµοιες ιδιότητες; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 5. Ένα ευγενές αέριο Α έχει ατοµικό αριθµό Ζ. Ένα αλογόνο Β έχει ατοµικό α- ριθµό Ζ 1 =Ζ+7, ενώ ένα αλκάλιο Γ έχει ατοµικό αριθµόζ 2 =Ζ Να βρεθούν οι ατοµικοί αριθµοί των στοιχείων Α, Β, Γ και οι περίοδοι στις οποίες βρίσκονται αυτά στον Π.Π. 6. O µαζικός αριθµός ενός ατόµου Α είναι διπλάσιος από τον ατοµικό του αριθµό, ενώ το ιόν A έχει την ίδια ηλεκτρονική δοµή µε το Ne(Ζ=10). Βρείτε 2 τον αριθµό πρωτονίων και νετρονίων του ατόµου Α. 7. Ποια οµάδα του περιοδικού πίνακα περιλαµβάνει µόνο αέρια στοιχεία; Ποιος είναι ο ατοµικός αριθµός του πρώτου και του τρίτου στοιχείου αυτής της οµάδας; Πόσα συνολικά στοιχεία περιλαµβάνει η οµάδα αυτή; Υπάρχει περίπτωση να ανακαλυφθεί µελλοντικά στη φύση και κάποιο άλλο στοιχείο που να ανήκει σ αυτή την οµάδα; Να αιτιολογηθεί η απάντησή σας στην τελευταία ερώτηση. 8. Εξηγήστε γιατί: α) Τα στοιχεία Mg και Ca µε ατοµικούς αριθµούς 12 και 20 αντίστοιχα βρίσκονται στην ίδια οµάδα του περιοδικού πίνακα. β) Το Ca είναι χηµικά δραστικότερο (µετατρέπεται ευκολότερα σε ιόν) από το Mg. 58

17 9. ίνεται το σύνολο των χηµικών στοιχείων: Σ = Α, Β, Γ,, Ε µε αντίστοιχους ατοµικούς αριθµούς 9, 10, 12, 17, 18, 20. Γράψτε όλα τα υποσύνολα του Σ, το καθένα από τα οποία αποτελείται από στοιχεία που ανήκουν: α) στην ίδια περίοδο και β) στην ίδια οµάδα του Π.Π. 10. Υπάρχει περίπτωση να ανακαλυφθούν στο µέλλον νέα στοιχεία, τα οποία να ανήκουν σε µία καινούρια οµάδα του περιοδικού πίνακα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 11. Το αργό (Ar) βρίσκεται στην τρίτη περίοδο και στην VIII A οµάδα του Π.Π. και έχει την ίδια δοµή ηλεκτρονίων µε τα ιόντα Α 2+ και Β 3. Βρείτε α) τους ατοµικούς αριθµούς των στοιχείων Α και Β και β) τις θέσεις των στοιχείων Α και Β στον Π.Π. 12. Ένα στοιχείο Σ 1 µε ατοµικό αριθµό Ζ 1 ανήκει στην IV A οµάδα και στην 3η περίοδο του Π.Π. Να βρείτε σε ποια οµάδα και σε ποια περίοδο ανήκουν τα στοιχεία Σ 2 και Σ 3 µε ατοµικούς αριθµούς Ζ 2 =Ζ 1 +5 και Ζ 3 =Ζ 2-7 αντίστοιχα. 13. Το οξείδιο του ασβεστίου είναι µία πολύ σταθερή ιοντική ένωση. Κατά τη διάσπαση µιας ποσότητας οξειδίου του ασβεστίου στα συστατικά του στοιχεία απορροφάται ή αποβάλεται ενέργεια στο περιβάλλον; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 14. Να εξηγήσετε τα είδη των δεσµών που σχηµατίζει το Η (Ζ=1): α) µε το Cl (Z=17) και β) µε το Na (Ζ=11). 15. Τα στοιχεία Α, Β και Γ έχουν αντίστοιχα ατοµικούς αριθµούς 13, 16 και 1. α) Να κάνετε κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα στοιχεία Α και Β. β) Να διακρίνετε τα στοιχεία Α, Β και Γ σε µέταλλα και σε αµέταλλα. γ) Εξηγήστε τον τρόπο σχηµατισµού της ένωσης µεταξύ των στοιχείων Β και Γ, καθώς και µεταξύ των Α και Γ. δ) Ποιοι είναι οι αριθµοί οξείδωσης των στοιχείων Α, Β και Γ σε κάθε µία από τις ενώσεις της προηγούµενης περίπτωσης; 59

18 16. Τα χηµικά στοιχεία Α, Β, Γ,, Ε έχουν ατοµικούς αριθµούς 8, 10, 12, 16, 19. i) Γράψτε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς ανά δύο των παραπάνω στοιχείων, έτσι ώστε τα στοιχεία του κάθε ζεύγους: α) να σχηµατίζουν µεταξύ τους ιοντικό δεσµό β) να σχηµατίζουν µεταξύ τους οµοιοπολικό δεσµό. ii) Να περιγράψετε το σχηµατισµό µίας ιοντικής και µίας οµοιοπολικής ένωσης του στοιχείου Α µε ένα από τα παραπάνω στοιχεία για κάθε περίπτωση. 17. Να γράψετε τους ηλεκτρονικούς τύπους των ενώσεων: Η 2 S, CO 2, CO και HOCl. ίνονται οι ατοµικοί αριθµοί των στοιχείων: H:1, S:16, C:6, O:8, Cl: Να γράψετε τους µοριακούς τύπους τριών ενώσεων στις οποίες το οξυγόνο (Ζ=8) σχηµατίζει αντίστοιχα: α) δύο ετεροπολικούς δεσµούς β) δύο οµοιοπολικούς δεσµούς γ) ένα οµοιoπολικό και ένα ετεροπολικό δεσµό. (Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποια από τα στοιχεία: Η, F, Na, K, Cl, των οποίων οι ατοµικοί αριθµοί είναι αντίστοιχα: 1, 9, 11, 19 και 17). Να εξηγήσετε µε συντοµία τον σχηµατισµό των χηµικών δεσµών στις ενώσεις που αναφέρατε. 2.7 Ερωτήσεις τύπου "σωστό λάθος" µε αιτιολόγηση Εξηγήστε αν ισχύουν ή όχι οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 1. Τα ισότοπα είναι άτοµα που ανήκουν στο ίδιο στοιχείο. 2. Τα ισότοπα άτοµα περιέχουν στον πυρήνα τους απαραίτητα διαφορετικό αριθµό νετρονίων. 3. Τα άτοµα του ίδιου στοιχείου χαρακτηρίζονται από τον ίδιο µαζικό αριθµό. 60

19 4. ύο ή περισσότερα άτοµα, αν και χαρακτηρίζονται από τον ίδιο µαζικό αριθµό µπορεί να ανήκουν σε διαφορετικά στοιχεία. 5. Η εξωτερική στιβάδα κάθε ατόµου περιλαµβάνει οχτώ ηλεκτρόνια. 6. Τα δύο ηλεκτρόνια στο άτοµο του ηλίου (Ζ = 2) έχουν την ίδια περίπου ενέργεια. 7. Για να περιέχει ένα άτοµο ηλεκτρόνια στη στιβάδα Ν θα πρέπει να είναι συµπληρωµένη η ηλεκτρονική του στιβάδα Μ µε 18 ηλεκτρόνια. 8. Η ταξινόµηση των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα γίνεται κατά σειρά αυξανόµενου ατοµικού τους βάρους. 9. Αν τα ιόντα Α + και Β έχουν δοµή ευγενούς αερίου, τότε τα στοιχεία Α και Β είναι αλογόνα. 10. Τα στοιχεία της ίδιας κύριας οµάδας του περιοδικού πίνακα έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονικών στιβάδων. 11. Τα άτοµα των στοιχείων της ίδιας περιόδου του Π.Π. έχουν περίπου ίσες ατοµικές ακτίνες. 12. Στα άτοµα των αλογόνων τα ηλεκτρόνια πλεονάζουν κατά ένα έναντι των πρωτονίων του πυρήνα. 13. Τα στοιχεία της τρίτης περιόδου του Π.Π. έχουν ατοµικούς αριθµούς από 11 µέχρι Αν από ένα άτοµο ασβεστίου (Ζ=20) αφαιρεθούν δύο ηλεκτρόνια, τότε αυτό µετατρέπεται σε άτοµο αργού. 15. Εφαρµόζοντας τον τύπο 2n 2 βρίσκουµε ότι η τρίτη περίοδος του Π.Π. περιλαµβάνει 18 στοιχεία. 61

20 16. Κάθε στοιχείο της IV Α οµάδας του Π.Π. έχει µεγαλύτερο ατοµικό αριθµό από όλα τα στοιχεία της ΙΙΙ Α οµάδας. 17. Μεταξύ δύο στοιχείων της ίδιας οµάδας του Π.Π. µεγαλύτερο ατοµικό αριθµό έχει το στοιχείο που ανήκει σε περίοδο µεγαλύτερης τάξης. 18. Όταν περνάει ηλεκτρικό ρεύµα µέσα από τήγµα NaCl, τότε τα αρχικά ουδέτερα άτοµα Na και Cl µετατρέπονται σε Na + και Cl αντίστοιχα. 19. Η εσωτερική ενέργεια µιας ποσότητας χλωριούχου νατρίου είναι µικρότερη από τη συνολική ενέργεια του χλωρίου και του νατρίου από τα οποία προέκυψε το χλωριούχο νάτριο. 20. Το χλωριούχο νάτριο τήκεται (λιώνει), όταν το ρίξουµε σε νερό που βράζει. 21. Τα στοιχεία της VII Α οµάδας του Π.Π. µπορούν να σχηµατίσουν ένα οµοιοπολικό δεσµό. 22. Αν ένα στοιχείο Α σχηµατίζει µε το καθένα από τα στοιχεία Β και Γ ιοντική ένωση, τότε η ένωση των Β και Γ είναι επίσης ιοντική. 23. Κάθε ιοντική ένωση περιέχει ένα τουλάχιστον µεταλλικό κατιόν, ενώ οι χηµικοί δεσµοί σ αυτή είναι µόνο ιοντικοί. 24. Η ηλεκτρική ουδετερότητα των ιοντικών ενώσεων οφείλεται στο ότι έχουν τον ίδιο αριθµό θετικών και αρνητικών ιόντων. 25. Οι ακτινίδες αποτελούνται κυρίως από υπερουράνια στοιχεία τα οποία θεωρούµε ότι ανήκουν στην ίδια οµάδα και στην ίδια περίοδο του περιοδικού πίνακα. 26. Το ασβέστιο (Ζ=20) σχηµατίζει µόνο ιοντικές ενώσεις. 27. εν υπάρχει µόριο χηµικής ένωσης, στο οποίο να περιέχεται το στοιχείο κάλιο (Ζ=19). 62

21 2.8 Συνδυαστικές ερωτήσεις διαφόρων µορφών 1. α) Χαρακτηρίστε κάθε µια από τις παρακάτω προτάσεις µε Σ αν αυτή είναι σωστή και µε Λ αν είναι λανθασµένη: Η ατοµικότητα της αµµωνίας (ΝΗ 3 ) είναι 4. ( ) Η ατοµικότητα του 16 8 O είναι 8. ( ) Η ατοµικότητα του αζώτου είναι 2. ( ) 12 Η ατοµικότητα του 6 C είναι 12. ( ) β) Τι εκφράζει ο αριθµός που δίνεται στο τέλος της κάθε λανθασµένης πρότασης; 2. α) Χαρακτηρίστε στην αντίστοιχη παρένθεση µε Σ κάθε σωστή πρόταση και µε Λ κάθε λανθασµένη. Το άτοµο του υδρογόνου ( 1 Η ) είναι το ελαφρύτερο σωµατίδιο ύλης που υπάρχει. ( ) Τα άτοµα του ίδιου στοιχείου είναι όµοια. ( ) Τα άτοµα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο ατοµικό αριθµό. ( ) Τα άτοµα του ίδιου στοιχείου έχουν τον ίδιο µαζικό αριθµό. ( ) Υπάρχουν τόσα διαφορετικά είδη ατόµων, όσα και τα χηµικά στοιχεία. ( ) β) Να αιτιολογήσετε τον χαρακτηρισµό σας, µόνο για την πρώτη και την τελευταία πρόταση. 3. Τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα που βρίσκονται κατά µήκος µιας οριζόντιας γραµµής του, αποτελούν µία... αυτού και έχουν: α. τις ίδιες ιδιότητες β. τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα γ. τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονικών στιβάδων δ. τον ίδιο ατοµικό αριθµό. 63

22 4. Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες για τα άτοµα τεσσάρων στοιχείων Α, Β, Γ και. Στοιχείο Ατοµικός αριθµός Μαζικός αριθµός Αριθµός ηλεκτρονίων Αριθµός πρωτονίων Αριθµός νετρονίων Α Β Γ α) Συµπληρώστε τα κενά του πίνακα. β) Κατατάξτε τα στοιχεία κατά σειρά αυξανόµενης µάζας του ατόµου τους. γ) Ποια από τα παραπάνω στοιχεία είναι ισότοπα; 5. Τα στοιχεία του Π.Π. που βρίσκονται κατά µήκος της ίδιας κατακόρυφης στήλης του αποτελούν µία... αυτού και έχουν: α. παρόµοιες ιδιότητες β. παραπλήσιο ατοµικό αριθµό γ. τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονικών στιβάδων δ. την ίδια ατοµική ακτίνα. 6. Όλα τα αλογόνα έχουν... ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα και: α. έχουν 7 ηλεκτρονικές στιβάδες β. έχουν όλα αριθµό οξείδωσης 7 γ. ανήκουν στην VII A οµάδα του Π.Π. δ. είναι συνολικά επτά. 7. Η χηµική συµπεριφορά ενός στοιχείου καθορίζεται από τον αριθµό των ηλεκτρονίων που υπάρχουν... και από.... Με βάση τα δύο παραπάνω δεδοµένα εξηγήστε: α) γιατί όλα τα αλογόνα είναι ηλεκτραρνητικά στοιχεία β) γιατί το F(Z=9) είναι περισσότερο ηλεκτραρνητικό από το Cl(Z=17). 64

23 ίνονται τα άτοµα: 56 Ba, 53 J και τα αντίστοιχα ιόντα τους µή ευγενών αερίων 2+ Ba, J µε δο- α) Συµπληρώστε τον επόµενο πίνακα που αναφέρεται στα παραπάνω σωµατίδια Αριθµός ηλεκτρονίων Αριθµός πρωτονίων Αριθµός νετρονίων Ba 53 J 2+ Ba β) Περιγράψτε τον τρόπο σχηµατισµού της ένωσης Ε µεταξύ των δύο παραπάνω στοιχείων. γ) Να αναφέρετε τρεις ιδιότητες της ένωσης Ε. J 9. Το αργίλιο (Al) έχει ατοµικό αριθµό Ζ 1 =13, ενώ το πυρίτιο (Si) έχει ατοµικό αριθµό Ζ 2 =14. Ένα από τα άγνωστα στοιχεία του οποίου ο Mendeleev προέβλεψε την ύπαρξη ονοµάστηκε από αυτόν εκα-αργίλιο. Αργότερα ανακαλύφθηκε στη Γαλλία, ονοµάσθηκε γάλλιο (Ga) και βρέθηκε ότι είχε ατοµικό αριθµό Ζ 3 =31. i) Ποια είναι η κατανοµή των ηλεκτρονίων στο άτοµο του αργιλίου και του γαλλίου;. ii) Ποια είναι η θέση του γαλλίου στον περιοδικό πίνακα σε σχέση µε το αργίλιο; iii) Ένα άλλο στοιχείο του οποίου ο Mendeleev προέβλεψε την ύπαρξη ονοµάσθηκε από αυτόν εκαπυρίτιο. Η θέση του στοιχείου αυτού στον Π.Π. είναι: α. πάνω από το πυρίτιο (ίδια οµάδα, προηγούµενη περίοδος) β. κάτω από το πυρίτιο (ίδια οµάδα, επόµενη περίοδος) γ. δεξιά από το πυρίτιο (ίδια περίοδος, επόµενη οµάδα) δ. αριστερά από το πυρίτιο (ίδια περίοδος, προηγούµενη οµάδα). iv) Το στοιχείο αυτό ανακαλύφθηκε αργότερα και διαπιστώθηκε ότι ήταν: α. ο άνθρακας µε ατοµικό αριθµό 6 β. ο φώσφορος µε ατοµικό αριθµό 15 γ. το αρσενικό µε ατοµικό αριθµό 33 δ. το γερµάνιο µε ατοµικό αριθµό

24 10. Τα στοιχεία K, Al, Si, C και Na έχουν ατοµικούς αριθµούς αντίστοιχα 19, 13, 14, 6 και 11. α) Να διατάξετε τα πέντε αυτά στοιχεία κατά σειρά αυξανόµενης ατοµικής ακτίνας...,...,...,...,... β) Να αιτιολογήσετε τη σύγκριση που κάνατε µεταξύ των ατοµικών ακτίνων των στοιχείων: C, Si, καθώς και µεταξύ των Si, Al. 11. Το στοιχείο Α της τρίτης περιόδου του Π.Π. σχηµατίζει µε το υδρογόνο την ένωση Η 2 Α. α) Υπολογίστε τον ατοµικό αριθµό Ζ του στοιχείου Α. β) Το στοιχείο Β που έχει ατοµικό αριθµό Ζ-3 σχηµατίζει µε το στοιχείο Α την ένωση µε µοριακό τύπο..., ενώ το στοιχείο Γ µε ατοµικό αριθµό Ζ+1 σχηµατίζει µε το στοιχείο Β την ένωση µε µοριακό τύπο

25 2.9. Κριτήρια αξιολόγησης Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας Αντικείµενο εξέτασης: Ηλεκτρονιακή δοµή των ατόµων Περιοδικός πίνακας Χρονική διάρκεια: 15 λεπτά (κατά προσέγγιση) Βαθµολόγηση και περιγραφή στόχων κατά ερώτηση Ερώτηση Στόχοι που επιδιώκονται Βαθµολ Γνώση κριτηρίων ταξινόµησης των ηλεκτρονίων στις ηλεκτρονικές στιβάδες Εύρεση του ατοµικού αριθµού στοιχείου µε βάση δεδοµένα που σχετίζονται µε την κατανοµή των ηλεκτρονίων του Γνώση κριτηρίων κατάταξης των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Εξαγωγή πληροφοριών από τη µελέτη του Π.Π. Γνώση ή εύρεση του αριθµού των στοιχείων στις πέντε πρώτες περιόδους του Π.Π. Εύρεση ατοµικού αριθµού στοιχείου από τη θέση του στον Π.Π. Εύρεση της θέσης ενός στοιχείου στον Π.Π. µε βάση τον ατοµικό του αριθµό Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο:... Όνοµα:... Τάξη:... Τµήµα:... Μάθηµα:... Ηµεροµηνία:... 67

26 Ερωτήσεις: 1. Το µοναδικό ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου ανήκει στη στιβάδα Κ διότι: α. στη στιβάδα αυτή χαρακτηρίζεται από την περισσότερη δυνατή ενέργεια β. πρέπει να δέχεται τη µικρότερη κατά το δυνατό δύναµη από τον πυρήνα γ. µπορεί το άτοµο να µετατρέπεται ευκολότερα σε ιόν και να σχηµατίζονται έτσι χηµικές ενώσεις δ. χαρακτηρίζεται από το µικρότερο δυνατό ποσό ενέργειας. 2. Για τα πέντε από τα στοιχεία Α, Β, Γ,, Ε και Ζ υπάρχουν οι εξής πληροφορίες: α) η εξωτερική στιβάδα του Α είναι η Μ β) το Β έχει συµπληρωµένη την εξωτερική του στιβάδα γ) το Γ έχει τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική του στιβάδα µε το οξυγόνο (Ζ=8) δ) τα ηλεκτρόνια του έχουν όλα την ίδια περίπου ενέργεια ε) στο Ε υπολείπονται τρία ηλεκτρόνια για να συµπληρωθεί η εξωτερική του στιβάδα. Με βάση τις πληροφορίες αυτές συµπληρώστε τα κενά του πίνακα: Στοιχείο Ατοµικός αριθµός Με ποιο κριτήριο γίνεται η κατάταξη των στοιχείων στον περιοδικό πίνακα; Τι χαρακτηρίζει τα στοιχεία του Π.Π. που ανήκουν: α) στην ίδια οµάδα και β) στην ίδια περίοδο;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1 Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. Για τις ενέργειες ΕL και ΕN των στιβάδων L και N αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕN ΣΩΣΤΟ, Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Δίνεται ότι: 40 20 Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 2. Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Α Λυκείου. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο

Χημεία Α Λυκείου. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο Χημεία Α Λυκείου Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο 1) Θέμα 2530 (Ερώτημα 2.1. ) Δίνονται: υδρογόνο, 1 H, άζωτο, 7 N α) Να γράψετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του αζώτου.

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14 12-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Τα χημικά στοιχεία μιας κύριας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 39 A' Λυκείου Ον/μο:. 22/12/2013

Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 39 A' Λυκείου Ον/μο:. 22/12/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 39 ' Λυκείου Ον/μο:. 22/12/2013 ΘΕΜΑ 1 0 1.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στο άτομο του είναι σωστές? α) Περιέχει στον πυρήνα του 19p και 21n β) Έχει ίδιες χημικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1. α) Να γράψεις τους τύπους των επόμενων χημικών ενώσεων: 1. θειϊκό οξύ. 2. αμμωνία. 3. νιτρικό οξύ. 4. οξείδιο του ασβεστίου. 5. υδροξείδιο του νατρίου. 6. ανθρακικό οξύ. 7. μονοξείδιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ

ΚΕΦ.2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΚΕΦ.2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2.1 Ποιοι κανόνες (3) εφαρμόζονται για την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες; Ποια ηλεκτρόνια έχουν μεγαλύτερη ενέργεια, αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01 / 12 / 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Θέμα 1. Να αναφέρετε δυο διαφορές μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. Στις ιοντικές ενώσεις οι δομικές μονάδες είναι τα ιόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΘΕΜΑ 1 Ο : 1. Ποια είναι η δοµή του ατόµου; ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2. Ποιος αριθµός ονοµάζεται ατοµικός και ποιος µαζικός; Ποιος από τους δύο αποτελεί την ταυτότητα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονιακές Κατανοµή

ηλεκτρονιακές Κατανοµή ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 1. ίνεται ο πίκας: Σύµβολο Στοιχείου Να Ηλεκτρονιακή Κατανοµή X K (2) L(4) Ψ K (2) L(8) M(7) Ζ K (2) L(7) αντιγράψετε τον πίκα Οµάδα Π.Π. στη κόλλα Περίοδος Π.Π. σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σωματίδια της ύλης

Βασικά σωματίδια της ύλης 1 Βασικά σωματίδια της ύλης Τα βασικά σωματίδια της ύλης είναι τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. «Άτομο ονομάζουμε το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων».

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός.

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 11.1. Ποια είδη χημικών δεσμών γνωρίζετε; Υπάρχουν δύο βασικά είδη χημικών δεσμών: ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός και ο ομοιοπολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Απαντήσεις των ερωτήσεων από πανελλήνιες 2001 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ. 4. δ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Ατοµικό πρότυπο του Τα ηλεκτρόνια κινούνται σε Στιβάδα ή φλοιός ή Bhr καθορισµένες (επιτρεπτές) τροχιές ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος.

Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος. Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος. Αριθµόςοξείδωσηςενός ατόµου σε µια οµοιοπολική ένωση είναι το φαινοµενικό ηλεκτρικό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρόνια που αποβάλλονται από τα 2 άτομα του Na τα παίρνει το S και γίνεται S 2-.

ηλεκτρόνια που αποβάλλονται από τα 2 άτομα του Na τα παίρνει το S και γίνεται S 2-. 1. Το στοιχείο Β είναι ευγενές αέριο, άρα έχει 8 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα. Κατά συνέπεια το Α έχει 7 και το Γ 1 (Ανήκει στην 1 Η ομάδα της επόμενης περιόδου του Β). Θα ενωθούν με ετεροπολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ)

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο ( 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ) ΘΕΜΑ 1 Ο Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και να διορθώσετε τις λανθασµένες: 1. Τα άτοµα όλων των στοιχείων είναι διατοµικά.. Το 16 S έχει ατοµικότητα

Διαβάστε περισσότερα

1o Kριτήριο Αξιολόγησης

1o Kριτήριο Αξιολόγησης 1o Kριτήριο Αξιολόγησης 11 ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατά τις µεταπτώσεις: L

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 7 26 112 3 12 47 Li, Mg, Ag. 7 3Li : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 3

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό

Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Θέμα 1. Να αναφέρετε δυο διαφορές μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. Θέμα 2. Για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων

1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης. Χημεία Γ Γυμνασίου. 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων 1 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Π. Γκίνης 1. Γενικά να γνωρίζεις Α. τα σύμβολα των παρακάτω στοιχείων Β. τις παρακάτω ρίζες Χημεία Γ Γυμνασίου Οξυγόνο O Βρώμιο Br Χαλκός Cu Υδρογόνο H Ιώδιο I Αργίλιο Al Άζωτο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1. Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) (5 2 2017) ΘΕΜΑ Α Α1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις : 1. Σε ποια από τις επόμενες ενώσεις το χλώριο έχει μεγαλύτερο αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

e 12 K L P K + Cl" Mg 2+ 19Κ Cl 24». 12 Mg

e 12 K L P K + Cl Mg 2+ 19Κ Cl 24». 12 Mg 14. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΟΙ 14. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 15. α) (φορτισμένα πρωτόνια) (ουδέτερα) β) (πυρήνα) (καθορισμένες) (ηλεκτρόνια) 16. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ XHMEIA Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1 Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Α1. Σε ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/04/017 ΕΩΣ /04/017 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ XHMEIA Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1 Α5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Na +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων

2.1 Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2.1 Ηλεκτρονική δοµή των ατόµων ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Πως περιέγραψε ο Bohr την δοµή του ατόµου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Ο Bohr φαντάστηκε το άτοµο σαν ένα µικροσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων

Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων Μεταβολή ορισμένων περιοδικών ιδιοτήτων 1. Ερώτηση: Ποια θεωρούνται θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου και γιατί; Θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ατόμου είναι: η ατομική ακτίνα, η ενέργεια ιοντισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/2013 ΤΑΞΗ: Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ώρες ΩΡΑ: 10:45 12:45

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 04 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών Να εξηγούν το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 12.1. Πόσες είναι οι γνωστές χημικές ενώσεις; Τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια γνωστές ενώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011 Α ΤΑΞΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011 Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 011 Α ΤΑΞΗΣ Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έξι θέματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα Θέμα Α (μονάδες 0) 1 Να συμπληρώσετε στον πιο κάτω πίνακα τα πρωτόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 21 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 1: Ηλεκτρονιακή δοµή του ατόµου Θέµατα Σωστού/Λάθους και Πολλαπλής επιλογής Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Το 17Cl σχηµατίζει ενώσεις µε ένα µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 011 Για την Α τάξη Λυκείων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, 0 ΜΑΡΤΙΟΥ 011 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: δύο () ώρες ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη

Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη Περιοδικό Σύστημα Ιστορική Εξέλιξη Newlands (1864): ταξινόμηση στοιχείων κατά αύξουσα ατομική μάζα και σε οκτάβες H Li Be B C N O F Na Mg Al Si P S Cl K Ca Cr Ti Mn Fe Meyer (1865): σχέση ιδιοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων

Ατομική Ακτίνα ατομική ακτίνα δραστικού μείωση δραστικό πυρηνικό φορτίο και ο κύριος κβαντικός αριθμός των εξωτ. ηλεκτρονίων ATOMIKH AKTINA Ατομική Ακτίνα ορίζεται ως το μισό της απόστασης μεταξύ δύο γειτονικών ατόμων, όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα του στοιχείου. Η ατομική ακτίνα ενός στοιχείου: Κατά μήκος μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Χημείας Γ / Γυμνασίου Περιοδικός Πίνακας και Αλκάλια ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ

Διαγώνισμα Χημείας Γ / Γυμνασίου Περιοδικός Πίνακας και Αλκάλια ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ Διαγώνισμα Χημείας Γ / Γυμνασίου Περιοδικός Πίνακας και Αλκάλια ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΣ 1. Να συμπληρώσετε την ακροστιχίδα που αφορά τον Περιοδικό Πίνακα: 1. Π _ 1. Ο πίνακας έχει επτά 2. _ Ε _ 2. Τα περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία γενικής παιδείας

Χημεία γενικής παιδείας Χημεία γενικής παιδείας ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις από Α1-Α4 να βρείτε την σωστή απάντηση. Α1. Ο αριθμός που καθορίζει το είδος του ατόμου είναι: α) ο αριθμός των νετρονίων β) ο αριθμός των ηλεκτρονίων γ) ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + )

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Αριθμός νετρονίων (n) Ca 20 40 CL - 17 18 H + 1 1 Cu + 63 34 Ar 22 18. Μαζικός αριθμός (Α) Αριθμός πρωτονίων (p + ) ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α α) Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας : ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ατομικός αριθμός (Ζ) Μαζικός αριθμός (Α) β) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση a) Σε ένα άτομο μικρότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis 1. Ερώτηση: Τι είναι τα ηλεκτρόνια σθένους; Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας ονομάζονται ηλεκτρόνια σθένους (=δυνατά ηλεκτρόνια). 2. Ερώτηση: Τι λέει η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΚΟΣ Η ΕΤΕΡΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΙΟΝΙC BOND)

ΙΟΝΤΙΚΟΣ Η ΕΤΕΡΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΙΟΝΙC BOND) ΙΟΝΤΙΚΟΣ Η ΕΤΕΡΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΙΟΝΙC BOND) Ο χημικός δεσμός που δημιουργείται λόγω των ελκτικών δυνάμεων αντιθέτως φορτισμένων ιόντων λέγεται ετεροπολικός ή ιοντικός δεσμός, αφού η δημιουργία του oφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1. ΤΡΟΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1.1. Ποιες είναι οι πιθανές τιµές : α) του l για : i) n = 1, ii) n = 3, β) του m l για : i) n = 2, ii) l = 2. 1.2. Να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΤΟΜΟ. n Πυρήνας p Κ

ΤΟ ΑΤΟΜΟ. n Πυρήνας p Κ 1 ΤΟ ΑΤΟΜΟ e Στοιβάδες L n Πυρήνας p Κ Το άτοµο µοιάζει µε µια µικρή σφαίρα που αποτελείται από: Ι) Το πυρήνα δηλαδή µια µικρότερη σφαίρα στο κέντρο του ΙΙ) Τις στοιβάδες δηλαδή κυκλικές τροχιές πάνω στις

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών Ανέστης Θεοδώρου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ Ι ΑΚΤΕΑ- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2015-16 : : : 3 : ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Γνωρίζουμε ότι σε κάθε ανόργανη ένωση διακρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα

2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 1 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 2.9 Υποατομικά σωματίδια Ιόντα 9-1. Ποια είναι τα «υποατομικά σωματίδια»: 1. Τα πρωτόνια (ρ). Κάθε πρωτόνιο είναι ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο με μία μονάδα θετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΧΟΛΕΙΟ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΤΑΞΗ: Α Ενιαίου Λυκείου ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:. ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Στις ερωτήσεις 1-5, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Η σφαίρα Α έχει τριπλάσιο όγκο και µισή πυκνότητα από τη σφαίρα Β. Για τις µάζες των δύο σφαιρών ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις

Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις Ακολουθώντας τους κανόνες δόμησης των πολυηλεκτρονιακών ατόμων που αναπτύχθηκαν παραπάνω, θα διαπιστώσουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται αποκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (ΦΥΣΙΚΗ + ΧΗΜΕΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-14 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΑΞΗ :Γ ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΘΜΟΣ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 04/06/14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ΩΡΕΣ (Βιολογία Χημεία) Αριθμός σελίδων γραπτού:7

Διαβάστε περισσότερα

4 o. Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 87.

4 o. Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 87. 87 4 o Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Πρίν τη διατύπωση της κβαντικής θεωρίας και την εισαγωγή της έννοιας του ατοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός 1.1 Άτομα, Ηλεκτρόνια, και Τροχιακά Τα άτομα αποτελούνται από + Πρωτόνια φορτισμένα θετικά μάζα = 1.6726 X 10-27 kg Νετρόνια ουδέτερα μάζα = 1.6750 X 10-27 kg Ηλεκτρόνια φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 Για την A τάξη Λυκείων

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 Για την A τάξη Λυκείων ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013 Για την A τάξη Λυκείων ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: δύο (2) ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να τονίσω ότι πολλά θέματα επαναλαμβάνονται είτε ακριβώς τα ίδια είτε με κάποιες παραλλαγές. Αυτό αφορά τόσο το 2 ο όσο και 4 ο θέμα.

Πρέπει να τονίσω ότι πολλά θέματα επαναλαμβάνονται είτε ακριβώς τα ίδια είτε με κάποιες παραλλαγές. Αυτό αφορά τόσο το 2 ο όσο και 4 ο θέμα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στην τράπεζα θεμάτων της Χημείας, όπως και σε όλα τα άλλα μαθήματα, υπάρχει ένας τεράστιος όγκος θεμάτων με τα οποία την παρούσα χρονική στιγμή, λίγο πριν τις εξετάσεις, δεν έχει νόημα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Ερωτήσεις από πανελλήνιες εξετάσεις από το 2001 ως το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Από το 1975 στο Μαρούσι

Από το 1975 στο Μαρούσι ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: (5) ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. μονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Δίνεται το χημικό στοιχείο 15 Χ. Για το στοιχείο αυτό ισχύει: α. όταν ενώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος:

Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: Χημεία Β Γυμνασίου ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Τ μαθητ : Σχολικό Έτος: 1 1.2 Καταστάσεις των υλικών 1. Συμπληρώστε το παρακάτω σχεδιάγραμμα 2 2. Πώς ονομάζονται οι παρακάτω μετατροπές της φυσικής κατάστασης; 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Μάθημα 10 ο Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Σχέση σειράς συμπλήρωσης τροχιακών και ΠΠ Μνημονικός κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Δίνονται τα στοιχειά 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Π.Π. είναι τοποθετημένα τα στοιχειά αυτά:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Δίνονται τα στοιχειά 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Π.Π. είναι τοποθετημένα τα στοιχειά αυτά: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Για να βρούμε τη θέση ενός στοιχείου μιας κύριας ομάδας στον Περιοδικό Πίνακα (Π.Π.) γράφουμε την ηλεκτρονιακή δομή οπότε ο αριθμός των στοιβάδων μας δίνει την περίοδο και ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ 4 Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ 4 Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ 4 Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ Ονοματολογία Αν η ένωση έχει μοριακό τύπο της μορφής Η x A δηλαδή είναι ένα οξύ, τότε : α) Αν το Α δεν έχει Ο (οξυγόνο)

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της μελέτης του 2ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σημεία του ατομικού προτύπου του Bohr.

Μετά το τέλος της μελέτης του 2ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σημεία του ατομικού προτύπου του Bohr. Μετά το τέλος της μελέτης του 2ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σημεία του ατομικού προτύπου του Bohr. Να κατανέμει σε στιβάδες τα ηλεκτρόνια ατόμων και ιόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Δομή περιοδικού πίνακα.

Δομή περιοδικού πίνακα. Δομή περιοδικού πίνακα. Στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα τα χημικά στοιχεία ταξινομούνται κατά αύξοντα ατομικό αριθμό (Z). Νόμος περιοδικότητας του Moseley: Η χημική συμπεριφορά των στοιχείων είναι περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Αριθμός ηλεκτρονίων. Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17 2.1.Ο παρακάτω πίνακας δίνει μερικές πληροφορίες για τα άτομα των στοιχείων Mg και Cl: Στοιχείο Ατομικός αριθμός Μαζικός αριθμός Αριθμός ηλεκτρονίων Αριθμός πρωτονίων Αριθμός νετρονίων Mg 12 12 Cl 35 17

Διαβάστε περισσότερα

Αν το αρνητικό µέρος του µορίου είναι H, S, N, P ή C τότε µπορεί να έχουµε τους όρους υδρίδιο, σουλφίδιο, νιτρίδιο, φωσφίδιο ή καρβίδιο.

Αν το αρνητικό µέρος του µορίου είναι H, S, N, P ή C τότε µπορεί να έχουµε τους όρους υδρίδιο, σουλφίδιο, νιτρίδιο, φωσφίδιο ή καρβίδιο. Η ονοµασία των περισσότερων ανόργανων ενώσεων προκύπτει από το συνδυασµό των ονοµάτων του «αρνητικού» και του «θετικού» µέρους του µορίου. Σχεδόν πάντοτε κατά την γραφή του µοριακού τύπου το µέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ: ΟΡΙΣΜΟΊ ΟΞΕΊΔΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΊ ΑΝΑΓΩΓΉΣ Οξείδωση είναι η ένωση ενός στοιχείου με οξυ Αναγωγή είναι η ένωση ενός στοιχείου με υδρο γόνο ή η αφαίρεση υδρογόνου από μία χημική γόνο ή η αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα