Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών"

Transcript

1 Ανέστης Θεοδώρου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ Ι ΑΚΤΕΑ- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ : : : 3 :

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Γνωρίζουμε ότι σε κάθε ανόργανη ένωση διακρίνουμε ένα θετικό (Θ +x ) και ένα αρνητικό τμήμα (A y ). Στην περίπτωση των ιοντικών ενώσεων, τα τμήματα αυτά είναι τα κατιόντα και τα ανιόντα, τα οποία μπορεί να είναι μονοατομικά ή πολυατομικά. Για τη γραφή του χημικού τύπου μιας ιοντικής ένωσης, πρέπει να γνωρίζουμε τα φορτία των ιόντων Θ +x και A y, π.χ. Na + Cl, Ca 2+ (OH ) 2, Al 2 3+ (SO 4 ) Για τη γραφή του μοριακού τύπου μιας ομοιοπολικής ένωσης, δεν μπορούμε να καθορίσουμε το θετικό και το αρνητικό τμήμα της, αφού στις ομοιοπολικές ενώσεις δεν υπάρχουν ιόντα. Για τον λόγο αυτόν έπρεπε να βρεθεί τρόπος, ώστε στις ομοιοπολικές ενώσεις να «φαίνεται» ότι υπάρχει θετικό και αρνητικό τμήμα. Το πρόβλημα αυτό λύθηκε με τη χρήση του αριθμού οξείδωσης. 1..) α. Για ιοντικές ενώσεις 2 Αριθμός οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ιοντική ένωση είναι το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Για παράδειγμα, η ιοντική ένωση CaCl 2 αποτελείται από τα ιόντα Ca 2+ και Cl, άρα ο αριθμός οξείδωσης κάθε ιόντος θα είναι το πραγματικό του φορτίο, δηλαδή το Ca έχει Α.Ο. = +2, ενώ το Cl έχει Α.Ο. = 1. Παρατηρήστε ότι το φορτίο ενός ιόντος δηλώνεται με αριθμό και μετά το πρόσημο (2+), ενώ ο Α.Ο. δηλώνεται με το πρόσημο πρώτα και μετά τον αριθμό (+2).

3 Ενότητα 1η: Αριθμός οξείδωσης β. Για ομοιοπολικές ενώσεις Αριθμός οξείδωσης ενός ατόμου Α σε μία ομοιοπολική ένωση ΑΒ ορίζεται το φορτίο που φαίνεται (φαινομενικό φορτίο) ότι αποκτά το άτομο αυτό, αν τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων του ομοιοπολικού δεσμού μεταξύ του Α και του Β αποδοθούν στο ηλεκτραρνητικότερο άτομο. Για παράδειγμα, στην ομοιοπολική ένωση Η F το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων του ομοιοπολικού δεσμού θεωρούμε ότι «αποδίδεται» στο ηλεκτραρνητικότερο άτομο του δεσμού, δηλαδή στο F: Με τον τρόπο αυτό το F αποκτά φαινομενικό φορτίο 1, ενώ το Η φαινομενικό φορτίο 1+. Άρα στην ομοιοπολική ένωση ΗF, το Η έχει Α.Ο. = +1, ενώ το F έχει Α.Ο. = 1. Αντίστοιχα, στο νερό Η Ο Η (ομοιοπολική ένωση) τα δύο κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων των δύο απλών ομοιοπολικών δεσμών Η Ο θεωρούμε ότι «αποδίδονται» στο ηλεκτραρνητικότερο άτομο, δηλαδή στο Ο. Επομένως, το Ο αποκτά φαινομενικό φορτίο 2 (1 από κάθε ζεύγος ηλεκτρονίων), ενώ κάθε Η αποκτά φαινομενικό φορτίο 1+. Άρα το Ο έχει Α.Ο. = 2, ενώ το Η έχει Α.Ο. = +1. Θυμίζουμε ότι ηλεκτραρνητικότητα ενός ατόμου είναι η δύναμη (τάση) με την οποία το άτομο έλκει ηλεκτρόνια μέσα στα μόρια των ενώσεών του με άλλα άτομα. Η ηλεκτραρνητικότητα αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά μέσα σε μία περίοδο του Περιοδικού Πίνακα και από κάτω προς τα πάνω μέσα στην ίδια ομάδα. Παρακάτω δίνονται οι τιμές ηλεκτραρνητικότητας ορισμένων στοιχείων: Η(2,1) Li(1,0) Be(1,5) B(2,0) C(2,5) N(3,0) O(3,5) F(4,0) Na(0,9) Mg(1,2) Al(1,5) Si(1,8) P(2,1) S(2,5) Cl(3,0) K(0,8) Br(2,8) 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ 2. Πρακτικά, για να υπολογίσουμε τον αριθμό οξείδωσης ενός στοιχείου σε μια ένωση ή σε ένα ιόν, ακολουθούμε τους παρακάτω κανόνες. Οι πρακτικοί αυτοί κανόνες προκύπτουν με βάση τον ορισμό του αριθμού οξείδωσης και τις τιμές ηλεκτραρνητικότητας των στοιχείων. Οι κανόνες αυτοί είναι: 1. Τα στοιχεία σε ελεύθερη κατάσταση π.χ. Na, Cl 2 έχουν Α.Ο. ίσο με το μηδέν O Α.Ο. ενός ατόμου σε μονατομικό ιόν ισούται με το φορτίο του ιόντος: π.χ. Al 3+ (A.O. = +3), Zn 2+ (A.O. = +2). To φθόριο (F) στις ενώσεις του έχει πάντα Α.Ο. = 1. Καθένα από τα υπόλοιπα αλογόνα (Cl, Br, I) έχει σε δυαδικές ενώσεις Α.Ο. = 1 (π.χ. ΗCl), εκτός από την περίπτωση όπου το δεύτερο στοιχείο είναι το οξυγόνο ή άλλο ηλεκτραρνητικότερο αλογόνο To οξυγόνο (O) στις ενώσεις του έχει Α.Ο. = 2, εκτός από: το OF , όπου έχει A.O. = +2 και τα υπεροξείδια π.χ O Α.Ο. του υδρογόνου (H) είναι: +1, όταν ενώνεται με αμέταλλα, π.χ. +1 HCl 1 H O (H O O H), όπου έχει A.O. = , όταν ενώνεται με μέταλλα, π.χ. στα υδρίδια Na +1 H 1, Ca +2 H Τα μέταλλα στις ενώσεις τους έχουν θετικό Α.Ο. (π.χ. Fe +2, Mn +7 ). Τα αλκάλια (π.χ. K, Na) έχουν Α.Ο. = +1, ενώ οι αλκαλικές γαίες (π.χ. Ca, Mg) έχουν Α.Ο. = +2. 4

5 Ενότητα 1η: Αριθμός οξείδωσης 7. To αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο. των ατόμων: Σε μια ένωση ισούται με το μηδέν. Σε πολυατομικό ιόν ισούται με το φορτίο του ιόντος. Συνήθεις αριθμοί οξείδωσης ατόμων στοιχείων σε ενώσεις τους: Li, Na, K, Ag +1 H +1 Mg, Ba, Ca, Zn +2 F 1 Al, Au +3 Cl, Br, I 1,+3,+5,+7 Cu, Hg +1, +2 O 2 Co, Fe, Ni +2, +3 S 2,+4,+6 Sn, Pb +2, +4 C, Si 4, +4 ( ) Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του αζώτου (Ν) στην ένωση NaNO 3. Θέτουμε ως άγνωστο x τον αριθμό οξείδωσης του Ν και εφαρμόζουμε τους κανόνες υπολογισμού τού αριθμού οξείδωσης. Οι αριθμοί οξείδωσης για το Na είναι +1 και για το O είναι 2. Επειδή το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο. όλων των ατόμων σε μια ένωση είναι ίσο με το μηδέν, έχουμε:... Ο δείκτης κάθε στοιχείου, δηλαδή ο αριθμός των ατόμων του, πολλαπλασιάζεται με τον Α.Ο. του στοιχείου. Επομένως, ο αριθμός οξείδωσης του αζώτου Ν είναι +5. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ ( ) Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του άνθρακα (C) στο ιόν 2 CO 3. Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα (C). Το οξυγόνο έχει Α.Ο. = 2 και επειδή έχουμε πολυατομικό ιόν, το αλγεβρικό άθροισμα των αριθμών οξείδωσης των ατόμων του θα ισούται με το φορτίο του, δηλαδή είναι: Επομένως, ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα C είναι +4. 6

7 Ενότητα 1η: Αριθμός οξείδωσης Στις ασκήσεις αυτής της κατηγορίας ζητείται ο υπολογισμός του αριθμού οξείδωσης ενός στοιχείου σε μία ένωση ή σε ένα πολυατομικό ιόν. Υπολογίζουμε τον αριθμό οξείδωσης εφαρμόζοντας σωστά τους κανόνες που αναφέρθηκαν στη θεωρία. 1 ( ) Να υπολογίσετε τους αριθμούς οξείδωσης των υπογραμμισμένων στοιχείων στις ενώσεις: Br 2, Zn, SF 6, Na 2 O, Ca 3 (PO 4 ) 2. Θέτουμε ως άγνωστο x τον αριθμό οξείδωσης του υπογραμμισμένου στοιχείου σε κάθε περίπτωση και εφαρμόζουμε τους κανόνες υπολογισμού τού αριθμού οξείδωσης. Για το Br 2 καθώς και τον Zn: A.O.= x = 0, αφού τα στοιχεία σε ελεύθερη κατάσταση έχουν αριθμό οξείδωσης μηδέν. Για το SF 6 : το φθόριο (F) έχει πάντα στις ενώσεις του Α.Ο. = 1 και επειδή το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο όλων των ατόμων σε μία ένωση είναι ίσο με το μηδέν, θα έχουμε: x 1 SF : 1 A.O. (S) + 6 A.O. (F) = 0 ή 1x+6( 1) = 0 ή x 6 = 0 ή x = Για το Na 2 O (υπεροξείδιο του νατρίου): το οξυγόνο (Ο) στα υπεροξείδια έχει Α.Ο. ίσο με 1. Για το Ca 3 (PO 4 ) 2 : το Ca έχει Α.Ο. = +2 (αλκαλική γαία) και το Ο έχει Α.Ο. = 2. Επειδή το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο όλων των ατόμων σε μία ένωση είναι ίσο με το μηδέν, θα έχουμε: +2 x 2 Ca ( PO ) : 3 A.O.(Ca) + [1 A.O. (P) + 4 A.O.(O)] 2 = 0 ή 3(+2) + [1x + 4( 2) ]2 = 0 ή 6 + (x 8)2 = 0 ή 6 +2x 16 = 0 ή x = +5. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ 2 ( ) Να υπολογίσετε τους αριθμούς οξείδωσης των υπογραμμισμένων στοιχείων στα ιόντα: ΝΗ 4 +, ΜnO 4, Cr 2 O 7 2. Έστω x ο αριθμός οξείδωσης των υπογραμμισμένων στοιχείων. Γνωρίζουμε ότι Α.Ο.(Η) = +1 και Α.Ο.(Ο) = 2. Επειδή έχουμε πολυατομικά ιόντα, το αλγεβρικό άθροισμα των αριθμών οξείδωσης των ατόμων τους ισούται με το φορτίο τους, δηλαδή είναι: ΝΗ 4 + : 1x + 4(+1) = +1(το φορτίο) ή x + 4 = 1 ή x = 3. ΜnO 4 : 1x + 4( 2) = 1(το φορτίο) ή x 8 = 1 ή x = +7. Cr 2 O 7 2 : 2x + 7( 2) = 2(το φορτίο) ή 2x 14 = 2 ή x = ( ) Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του αζώτου Ν στις ενώσεις: ΗΝΟ 3, ΝΟ 2, ΗΝΟ 2, ΝΟ, Ν 2 Ο, NH 2 OH, N 2 H 4 και ΝΗ 3. Τι παρατηρείτε για τον μέγιστο και τον ελάχιστο Α.Ο. του Ν σε σχέση με τη θέση του στον Περιοδικό Πίνακα; Δίνεται ο ατομικός αριθμός του Ν: Ζ = 7). Θέτουμε ως x τον αριθμό οξείδωσης του Ν και είναι Α.Ο.(Η) = +1, Α.Ο.(Ο) = 2. Επειδή έχουμε ουδέτερες ενώσεις, το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο όλων των ατόμων τους θα είναι ίσο με το μηδέν. Έχουμε: ΗΝΟ 3 : 1(+1)+1x+3( 2)=0 ή x = +5. ΝΟ 2 : 1x+2( 2)=0 ή x = ΗΝΟ 2 : 1(+1)+1x+2( 2)=0 ή x = +3. ΝΟ : 1x+1( 2)=0 ή x = +2. Ν 2 Ο : 2x+1( 2)=0 ή x = +1. NH 2 OH : x+2(+1)+1( 2)+1(+1)=0 ή x = 1. N 2 H 4 : 2x+4(+1)=0 ή x = 2. ΝΗ 3 : 1x+3(+1)=0 ή x = 3.

9 Ενότητα 1η: Αριθμός οξείδωσης Η ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου του αζώτου είναι 7 Ν: Κ(2)L(5). Επειδή έχει 5 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα, ανήκει στην VA ομάδα του Περιοδικού Πίνακα. Παρατηρούμε ότι: Ο μέγιστος Α.Ο.= +5 είναι ίσος με τον αριθμό της ομάδας (VA). Ο ελάχιστος Α.Ο.= 3 είναι ίσος με τον αριθμό της ομάδας μείον 8, δηλαδή 5 8= 3. Γενικά για ένα αμέταλλο, εκτός του F και του Ο, ισχύουν: Ο μέγιστος αριθμός οξείδωσής του είναι ίσος με τον αριθμό των ηλεκτρονίων που έχει στην εξωτερική του στιβάδα, δηλαδή ταυτίζεται με τον αριθμό της κύριας ομάδας του Π.Π. στην οποία ανήκει. Ο ελάχιστος Α.Ο. αντιστοιχεί στο φορτίο που θα αποκτήσει αν προσλάβει τόσα ηλεκτρόνια, ώστε να συμπληρώσει την οκτάδα ηλεκτρονίων της εξωτερικής του στιβάδας. Δηλαδή είναι ίσος με τον αριθμό (Ν) της κύριας ομάδας του Π.Π. όπου ανήκει, μείον 8 (Α.Ο. = Ν 8). Στις ασκήσεις αυτής της κατηγορίας ζητείται ο υπολογισμός του αριθμού οξείδωσης ενός στοιχείου σε μία ένωση, με βάση τον ορισμό. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε αν η ένωση που μας δίνεται είναι ιοντική ή ομοιοπολική. Για τις ιοντικές ενώσεις ο Α.Ο. ενός ιόντος είναι το φορτίο του ιόντος. Θυμίζουμε ότι ο ιοντικός δεσμός αναπτύσσεται μεταξύ ετεροατόμων, συνήθως μεταξύ ενός μετάλλου (ΙΑ, ΙΙΑ, ΙΙΙΑ ομάδες του Π.Π.) και ενός αμετάλλου (VA, VIA, VIIA ομάδες του Π.Π.) ή ενός αρνητικού πολυατομικού ιόντος. Για τον υπολογισμό του Α.Ο. ενός στοιχείου Α σε μια ομοιοπολική ένωση ΑΒ πρέπει: α. Να σχηματίσουμε πρώτα τον ηλεκτρονιακό τύπο της ένωσης και β. να αποδώσουμε τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων του ομοιοπολικού δεσμού μεταξύ του Α και του Β στο ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο. Για κάθε απόδοση ενός κοινού ζεύγους ηλεκτρονίων το ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο αποκτά Α.Ο. = 1, ενώ το λιγότερο ηλεκτραρνητικό Α.Ο. = +1. Θυμίζουμε ότι ο ομοιοπολικός δεσμός μπορεί να σχηματιστεί από αμέταλλα των ομάδων IVA, VA, VIA και VIIA, καθώς και το υδρογόνο. Χαρακτηριστική περίπτωση ομοιοπολικών ενώσεων είναι οι οργανικές ενώσεις. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ 4 ( ) Χρησιμοποιώντας τον ορισμό του αριθμού οξείδωσης, να υπολογίσετε τους αριθμούς οξείδωσης των υπογραμμισμένων στοιχείων στις ενώσεις: α. ZnSO 4. β. H 2 S. γ. Cl 2. δ. CO 2. Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί: Η (Ζ=1), S (Ζ=16), Cl (Z=17). α. ZnSO 4 : ιοντική ένωση. Αποτελείται από το κατιόν Zn 2+ και από το πολυατομικό ανιόν [SO 4 ] 2. Με βάση τον ορισμό, ο αριθμός οξείδωσης του Zn θα είναι ίσος με το φορτίο του ιόντος Zn 2+, δηλαδή Α.Ο. = +2. β. H 2 S: ομοιοπολική ένωση (Η, S αμέταλλα). Επειδή το S είναι ηλεκτραρνητικότερο του Η, τα δύο κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων των δύο απλών ομοιοπολικών δεσμών Η S θεωρούμε ότι «αποδίδονται» στο άτομο του S. Επομένως, το άτομο S αποκτά φαινομενικό φορτίο 2 (1 από κάθε ζεύγος ηλεκτρονίων) ενώ κάθε άτομο Η αποκτά φαινομενικό φορτίο 1+. Άρα το άτομο του θείου S έχει Α.Ο = 2. γ. Cl 2 : μόριο χημικού στοιχείου (ομοιοπολική ένωση). Στο μόριο του Cl 2 ενώνονται δύο άτομα Cl σχηματίζοντας έναν απλό ομοιοπολικό δεσμό Cl Cl. Επειδή έχουν την ίδια τιμή ηλεκτραρνητικότητας, το κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων του ομοιοπολικού δεσμού δεν μπορεί να αποδοθεί σε κανένα από τα δύο άτομα. Έτσι, το κάθε ατόμο Cl έχει Α.Ο. = 0. δ. CΟ 2 : ομοιοπολική ένωση. Στο μόριο του CΟ 2 υπάρχουν δύο διπλοί ομοιοπολικοί δεσμοί C = O. Επειδή το O είναι ηλεκτραρνητικότερο του C, τα δύο κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων του διπλού δεσμού (C = O) αποδίδονται στο Ο. Επομένως, καθένα από τα δύο άτομα O αποκτούν φαινομενικό φορτίο 2, ενώ το άτομο του C αποκτά φαινομενικό φορτίο 4+. Άρα το άτομο του C έχει Α.Ο. =

11 Ενότητα 1η: Αριθμός οξείδωσης 5 ( ) Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης του άνθρακα C στις ενώσεις: CH 4, HCHO, CH 3 OH, HCOOH, C 3 H 8. Θέτουμε x τον αριθμό οξείδωσης του C και είναι Α.Ο.(Η) = +1, Α.Ο.(Ο) = 2. Επειδή έχουμε ουδέτερες ενώσεις, το αλγεβρικό άθροισμα των Α.Ο όλων των ατόμων τους θα είναι ίσο με το μηδέν. Έχουμε: CH 4 : x + 4(+1) = 0 ή x = 4 HCHO : 1(+1) + x + 1(+1) + 1( 2) = 0 ή x = 0. CH 3 OH : x + 3(+1) + 1( 2) +1(+1) = 0 ή x = 2. HCOOH : 1(+1) + x + 2( 2) + 1(+1 )= 0 ή x = C 3 H 8 : 3x + 8(+1) = 0 ή 3x = 8 ή x =. 3 Στο τελευταίο παράδειγμα, παρατηρούμε ότι, με βάση τους πρακτικούς κανόνες, ο αριθμός οξείδωσης ενός στοιχείου μπορεί να είναι κλασματικός αριθμός. Αυτό συμβαίνει, γιατί δεν έχουν όλα τα άτομα άνθρακα στο μόριο του C 3 H 8 την ίδια τιμή αριθμού οξείδωσης. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε αν γράψουμε αναλυτικά τον συντακτικό τύπο του προπανίου C 3 H 8 (ο οποίος εύκολα μετατρέπεται σε ηλεκτρονιακό) και εφαρμόσουμε τον ορισμό του αριθμού οξείδωσης για τις ομοιοπολικές ενώσεις: Επειδή ο C είναι πιο ηλεκτραρνητικός από το Η, κάθε κοινό ζεύγος ηλεκτρονίων των δεσμών C H αποδίδεται στον C, ενώ τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων των δεσμών C C, δεν αποδίδονται σε κανένα από τα δύο άτομα C (επειδή δεν υπάρχει διαφορά ηλεκτραρνητικότητας μεταξύ τους). 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Συνεπώς: Στο 1ο άτομο άνθρακα (C 1 ) αποδίδονται 3 κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων, οπότε αποκτά Α.Ο. 3. Στο 2ο άτομο άνθρακα (C 2 ) αποδίδονται 2 κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων, οπότε αποκτά Α.Ο. 2. Στο 3ο άτομο άνθρακα (C 3 ) αποδίδονται 3 κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων, οπότε αποκτά Α.Ο Επομένως η τιμή για τον αριθμό οξείδωσης που υπολογίστηκε με βάση τους 3 κανόνες αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο των αριθμών οξείδωσης των τριών ατόμων άνθρακα: (C )..(C )..(C ) ( 3) ( 2) ( 3) 8 A.O Επομένως, σε οργανικές ενώσεις που έχουν δύο ή περισσότερα άτομα C πρέπει να υπολογίζουμε τον αριθμό οξείδωσης κάθε ατόμου C, με βάση τον ορισμό του αριθμού οξείδωσης για ομοιοπολικές ενώσεις, δηλαδή χρησιμοποιώντας ηλεκτρονιακό τύπο (ή και συντακτικό). 12

13 Ενότητα 1η: Αριθμός οξείδωσης Στα θέματα 1-30 που ακολουθούν να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 1. Στις ομοιοπολικές ενώσεις ο αριθµός οξείδωσης κάθε ατόµου ισούται µε: α. Tον αριθµό των ηλεκτρονίων της εξωτερικής του στιβάδας. β. Tο φαινομενικό φορτίο που αποκτά το άτοµο µετά την απόδοση των κοινών ηλεκτρονίων του στο ηλεκτραρνητικότερο άτοµο. γ. Tο ηλεκτρικό του φορτίο. δ. Tον αριθµό των ηλεκτρονίων που συνεισφέρει το άτοµο για τη δημιουργία του ομοιοπολικού δεσμού. 2. Ο αριθµός οξείδωσης ενός ιόντος ισούται: α. Mε το φορτίο του πυρήνα του. β. Mε τον αριθµό ηλεκτρονίων της εξωτερικής του στιβάδας. γ. Mε το ηλεκτρικό του φορτίο. δ. Mε τον αριθµό ηλεκτρονίων που συνεισφέρει το άτοµο. 3. Ο αριθµός οξείδωσης ενός αλκαλίου σε μια ιοντική ένωση είναι: α. +1. β. 1. γ. 0. δ Ο αριθµός οξείδωσης του Η 2 είναι: α. +1. β. 1. γ. 0. δ Ένα μέταλλο Μ δεν μπορεί να έχει αριθμό οξείδωσης: α. +1. β. 1. γ. +3. δ Στο µόριο F 2 το κάθε άτοµο του F έχει αριθµό οξείδωσης µηδέν, διότι: α. Το µόριο F 2 είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. β. Ο χηµικός δεσµός στο µόριο F 2 δεν είναι πολωµένος. γ. Το κάθε άτοµο του F έχει αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου. δ. Ο χηµικός δεσµός δεν είναι ιοντικός. 7. Το Br στην ένωση HBr έχει αρνητικό αριθµό οξείδωσης, διότι: α. Προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. β. Έχει πραγματικό φορτίο 1. γ. Έχει σε όλες τις ενώσεις του αριθµό οξείδωσης 1. δ. Είναι ηλεκτραρνητικότερο του Η. β γ α γ β β δ 13

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ 8. Από τις χηµικές ουσίες C, CO 2, CHCl 3, CH 2 Cl 2, HCH=O ο άνθρακας έχει αριθµό οξείδωσης µηδέν µόνο: α. Στον C. β. Στις CO 2 και CHCl 3. γ. Στις C, CHCl 3 και HCH=O. δ. Στις C, CH 2 Cl 2 και HCH=O. 9. Ο αριθµός οξείδωσης του οξυγόνου στις χημικές ενώσεις Νa 2 O, Νa 2 O 2 είναι: α. 2, 1. β. 2, +1. γ. 1, +2. δ. 1, Ο αριθµός οξείδωσης του ξένου στην ένωση XeF 6 είναι: α. 0. β. +6. γ. 1. δ Ο αριθµός οξείδωσης του υδρογόνου στο Η 2 SO 4 είναι: α. +1. β. +6. γ. 2. δ Ο αριθµός οξείδωσης του Η είναι 1 στην ένωση: α. Η 2 Ο. β. NaH. γ. HF. δ. HCN. 13. Ο αριθµός οξείδωσης του σιδήρου στο Fe 2 O 3 είναι: α. +2. β. +6. γ. 3. δ Ο αριθµός οξείδωσης του Κ και του Μn στο ΚΜnO 4 είναι: α. +1, +5. β. 1, 7. γ. +1, +7. δ. +4, Ο αριθµός οξείδωσης του σιδήρου στο Fe 3 O 4 είναι: 8 4 α.. β. +2. γ.. δ Ο αριθµός οξείδωσης του S στο SO 2 4 είναι: α. 6. β. +6. γ. +2. δ Ο αριθµός οξείδωσης του N στο NO 3 είναι: α. 2. β. +7. γ. +5. δ Σωστή είναι η πρόταση: α. Το φθόριο έχει πάντοτε αριθμό οξείδωσης ίσο με 1. β. Το υδρογόνο έχει πάντοτε αριθμό οξείδωσης ίσο με +1. γ. Τα αλκάλια έχουν αριθμό οξείδωσης ίσο με +2. δ. Ο σίδηρος (Fe) εμφανίζει δύο αριθμούς οξείδωσης: +1 και +2. δ α β α β δ γ α β γ α 14

15 Ενότητα 1η: Αριθμός οξείδωσης 19. Ο αριθμός οξείδωσης του αζώτου Ν στην αμμωνία (ΝΗ 3 ) είναι: α. +3. β. 3. γ. 0. δ Ο αριθμός οξείδωσης του Al στο Αl 2 (SO 4 ) 3 είναι: α. +3. β. 3. γ. +2. δ Το άζωτο (Ν) εμφανίζει μικρότερο αριθμό οξείδωσης στο ιόν: α. ΝΟ 3. β. ΝΟ 2. γ. Ν 3. δ. Ν Ο αριθμός οξείδωσης του άνθρακα (C) στο ανιόν HCΟ 3 είναι: α. +4. β. 2. γ. +2. δ Το άθροισμα των αριθμών οξείδωσης των ατόμων της ένωση CΗ 3 Cl είναι: α. +4. β. 2. γ. 0. δ Έναν και μοναδικό αριθμό οξείδωσης εμφανίζει το στοιχείο: α. F. β. Ο. γ. Η. δ. Fe. 25. Το S εμφανίζει αριθμό οξείδωσης +4 στην ένωση: α. Η 2 SO 4. β. SO 4 2. γ. HSO 4. δ. SO Το Ν εμφανίζει αριθμό οξείδωσης +1 στην ένωση: α. NO. β. ΝH 3. γ. Ba(NO 3 ) 2. δ. N 2 O. 27. Στο διχρωµικό ιόν (Cr 2 O 7 2 ) ο αριθµός οξείδωσης του Cr είναι ίσος µε: α. 2. β. +6. γ. +7. δ Ο αριθμός οξείδωσης του κοβαλτίου (Co) στο πολυατομικό ιόν Co(NH 3 ) 6 3+ είναι: α. 3. β. +6. γ. +3. δ Το S εμφανίζει αριθμό οξείδωσης 0 στη περίπτωση: α. SO 2. β. SO 4 2. γ. HSO 4. δ. S Ο αριθμός οξείδωσης του C στο ιόν HCOO είναι: α. 0. β. +2. γ. +4. δ. 2. β α γ α γ α δ δ β γ δ β 15

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ 31. Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς οξείδωσης του S της στήλης (I) µε τις ενώσεις της στήλης (II). (Ι) (ΙΙ) Α. +5 α. SO 2 Β. 2 β. H 2 S Γ. +4 γ. S 2 F 10 Δ. +6 δ. H 2 SO Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς οξείδωσης του H της στήλης (I) µε τις ενώσεις της στήλης (II). (Ι) (ΙΙ) Α. 1 α. H 2 Β. 0 β. H 2 O Γ. +1 γ. NaAlH Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς οξείδωσης του Cl της στήλης (I) µε τα ιόντα της στήλης (II). (Ι) (ΙΙ) Α. 1 α. ClO 4 Β. +1 β. ClO Γ. +5 γ. Cl Δ. +7 δ. ClO Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς οξείδωσης του O της στήλης (I) µε τις ενώσεις της στήλης (II). (Ι) (ΙΙ) Α. 1 α. O 2 Β. 0 β. H 2 O 2 Γ. 2 γ. H 2 O Δ. +1 δ. OF 2 16

17 Ενότητα 1η: Αριθμός οξείδωσης 35. Να αντιστοιχίσετε αµφιµονοσήµαντα τα στοιχεία της στήλης (I) µε τους αριθµούς οξείδωσης της στήλης (II) και τις ενώσεις της στήλης (III), ώστε κάθε στοιχείο να έχει στην ένωση με την οποία αντιστοιχίζεται τον αριθµό οξείδωσης της στήλης (II). (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) Α. F α ΗF Β. C β OF 2 Γ. Cl γ HClO 3 Δ. O δ CCl 4 Ε. S ε S Να αντιστοιχίσετε αµφιµονοσήµαντα τα στοιχεία της στήλης (I) µε τους αριθµούς οξείδωσης της στήλης (II) και τις ενώσεις της στήλης (III), ώστε κάθε στοιχείο να έχει στην ένωση με την οποία αντιστοιχίζεται τον αριθµό οξείδωσης της στήλης (II). (Ι) (ΙΙ) (ΙΙΙ) Α. H α HNO 2 Β. O β HClO 3 Γ. N γ H 2 S Δ. S δ H 2 Ε. Cl ε H 2 O 2 - Στα θέματα που ακολουθούν να χαρακτηρίσετε κάθε πρόταση ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ). 37. α. Ο αριθµός οξείδωσης του οξυγόνου στις ενώσεις του είναι πάντα 2. β. Ο αριθµός οξείδωσης του άνθρακα στο C 2 H 4 είναι +2. γ. Το άθροισμα των αριθμών οξείδωσης όλων των ατόμων στην ένωση NH 3 είναι ίσο με μηδέν. δ. Το άζωτο ( 7 Ν) εμφανίζει μέγιστο αριθμό οξείδωσης ίσο με α. Ο αριθµός οξείδωσης του φθορίου στις ενώσεις του είναι πάντα 1. β. Ο αριθµός οξείδωσης του άνθρακα στο CΟ 2 είναι +2. γ. Το άθροισμα των αριθμών οξείδωσης όλων των ατόμων στο πολυατομικό ιόν Cr 2 O 2 7 είναι ίσο με +6. δ. Το θείο ( 16 S) εμφανίζει ελάχιστο αριθμό οξείδωσης ίσο με 2. 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ 39. α. Τα μέταλλα εμφανίζουν μόνο θετικούς αριθμούς οξείδωσης. β. Ο Fe έχει μοναδικό αριθμό οξείδωσης το +2. γ. Όλα τα άτομα άνθρακα (C) μιας οργανικής ένωσης έχουν τον ίδιο αριθμό οξείδωσης. δ. Χημικό στοιχείο κύριας ομάδας του Περιοδικού Πίνακα μπορεί να εμφανίσει αριθμό οξείδωσης ίσο με α. Το Ca έχει μοναδικό αριθμό οξείδωσης το +2. β. Ο Cu εμφανίζει μόνο δυο αριθμούς οξείδωσης: το +1 και το+2. γ. Το Ο στο υπεροξείδιο του νατρίου έχει αριθμό οξείδωσης το 2. δ. Ο αριθμός οξείδωσης μας διευκολύνει στη γραφή των μοριακών τύπων των χημικών ενώσεων. 2 Οι ασκήσεις που φέρουν υπογράμμιση (π.χ. 42) λειτουργούν ως ασκήσεις εμπέδωσης της αμέσως προηγούμενης άσκησης. 41. Ο αριθµός οξείδωσης του άνθρακα (C) είναι µηδέν στην ένωση: α. CCl 4. β. CO. γ. CH 4. δ. CH 2 Cl 2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας την επιλογή σας. 42. Ο αριθµός οξείδωσης του άνθρακα (C) είναι µηδέν στην ένωση: α. CH 3 OH. β. CO 2. γ. HCHtO. δ. CHCl 3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας την επιλογή σας. 43. Ο αριθµός οξείδωσης του αζώτου (Ν) έχει τη μεγαλύτερη τιμή στην ένωση: α. ΝΟ 2. β. Ν 2 O. γ. HΝΟ 3. δ. ΝH 3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας την επιλογή σας. 44. Ο αριθµός οξείδωσης του θείου (S) έχει τη μικρότερη τιμή στο ιόν: α. S 2. β. SO 3 2. γ. HSO 4. δ. Cr 2 (SO 4 ) 3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, αιτιολογώντας την επιλογή σας. 45. Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης των υπογραμμισμένων στοιχείων: ΗΝΟ 2, SO 2, F 2, CO 2, NO 3, Fe(NO 3 ) 2. 18

19 Ενότητα 1η: Αριθμός οξείδωσης 46. Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης των υπογραμμισμένων στοιχείων: NaCl, NH 3, HClO 4, O 2, IrO 4 +, CaSO Να υπολογίσετε τους αριθμούς οξείδωσης όλων των ατόμων άνθρακα (C) των παρακάτω οργανικών ενώσεων: CH 3 CH 2 OH, CH 3 CH(OH)CH 3 και CH(CH 3 ) Να υπολογίσετε τους αριθμούς οξείδωσης όλων των ατόμων άνθρακα (C) των παρακάτω οργανικών ενώσεων: CH 3 CHO, CH 3 COCH 3 και CH 3 COOH. 49. Να υπολογίσετε τους αριθμούς οξείδωσης όλων των ατόμων άνθρακα (C) των παρακάτω οργανικών ενώσεων: HCOOH, CH 3 CH(Br)CH 3 και HOOCCOOH. 50. Να υπολογίσετε τους αριθμούς οξείδωσης όλων των ατόμων άνθρακα (C) των παρακάτω οργανικών ενώσεων: HCOONa, CH 3 COCI 3 και NaOOCCOONa. 19

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ min Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Α1. Το άτομο του χλωρίου (Cl) στην ένωση ΗCl έχει αριθμό οξείδωσης 1, διότι: α. Προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. β. Το ΗCl είναι ομοιοπολική ένωση. γ. Έχει πραγματικό φορτίο 1. δ. Σχηματίζει πολωμένο ομοιοπολικό δεσμό με το Η. Α2. Ο αριθμός οξείδωσης του αζώτου (Ν) στις ενώσεις Ν 2 Ο 5, ΝΟ, ΗΝΟ 3 και NaNO 2 είναι αντίστοιχα: α. +5, +1, +3, +2. β. +2, +1, +1, +3. γ. +5, +2, +5, +3. δ. +5, +2, +4, +3. Να υπολογίσετε τον αριθμό οξείδωσης: α. Του Cr στο ιόν Cr 2 O 7 2. β. Του Cl στην ένωση ClF. γ. Του S στην ένωση MgS. δ. Του Ν στην ένωση Ν 2 Ο 4. ε. Όλων των ατόμων άνθρακα (C) στο μόριο CH 3 C(Br)CH(Br). 20

21 Ενότητα 1η: Αριθμός οξείδωσης 1. β 11. α 21. γ 2. γ 12. β 22. α 3. α 13. δ 23. γ 4. γ 14. γ 24. α 5. β 15. α 25. δ 6. β 16. β 26. δ 7. δ 17. γ 27. β 8. δ 18. α 28. γ 9. α 19. β 29. δ 10. β 20. α 30. β 31. Αγ Ββ Γα Δδ 32. Αγ Βα Γβ 33. Αγ Ββ Γδ Δα 34. Αβ Βα Γγ Δδ 35. Αα1 Βε4 Γβ3 Δγ2 Εδ5 36. Αγ4 Ββ5 Γδ1 Δα3 Εε2-37. Λ, Λ, Σ, Σ. 38. Σ, Λ, Λ, Σ. 39. Σ, Λ, Λ, Λ. 40. Σ, Σ, Λ, Σ. 21

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ 41. Σωστή επιλογή είναι η δ. Ο άνθρακας (C) εμφανίζει αριθμό οξείδωσης μηδέν στο μόριο CΗ 2 Cl 2. Επειδή πρόκειται για ομοιοπολική ένωση, γράφουμε τον συντακτικό τύπο και στη συνέχεια τον ηλεκτρονιακό : Επειδή το Cl είναι ηλεκτραρνητικότερο του C, αποδίδονται σε αυτό τα δύο κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων των δύο ομοιοπολικών δεσμών C Cl. Επομένως, ο άνθρακας αποκτά φαινομενικό φορτίο 2+. Επιπλέον, επειδή ο C είναι ηλεκτραρνητικότερος του Η, αποδίδονται σε αυτόν τα δύο κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων των δύο ομοιοπολικών δεσμών C Η, έτσι αποκτά φαινομενικό φορτίο 2. Τελικά, ο C αποκτά συνολικό φαινομενικό φορτίο +2 2 = 0. Άρα με βάση τον ορισμό του αριθμού οξείδωσης για τις ομοιοπολικές ενώσεις, ο C εμφανίζει Α.Ο.= Σωστή επιλογή είναι η γ. 43. Σωστή επιλογή είναι η γ. Θέτουμε x στον Α.Ο. του Ν: α. ΝΟ 2 : x + 2( 2) = 0 ή x = +4. β. Ν 2 Ο: 2x +1( 2) = 0 ή x = +1. γ. HΝΟ 3 : 1(+1) + x +3( 2) = 0 ή x = +5. δ. ΝH 3 : x +3(+1) = 0 ή x = 3. Άρα στην ένωση HΝΟ 3 το Ν έχει τον μεγαλύτερο Α.Ο.= Σωστή επιλογή είναι η α. 45. Θέτουμε x στον Α.Ο. του κάθε υπογραμμισμένου στοιχείου. Έχουμε: ΗΝΟ 2 : 1(+1) + x +2( 2) = 0 ή x = +3. SO 2 : x + 2( 2) = 0 ή x = +4. F 2 : x = 0. CO 2 : x + 2( 2) = 0 ή x = +4. NO 3 : x + 3( 2) = 1 ή x = +5. Fe(NO 3 ) 2 : ιοντική ένωση ( Fe 2+, NO 3 ), άρα και εδώ Α.Ο. (Ν) =

23 46. Σε παρένθεση οι Α.Ο. των υπογραμμισμένων στοιχείων: NaCl ( 1) NH 3 ( 3) HClO 4 (+7) O 2 (0) IrO 4 + (+9) CaSO 4 (+6). Ενότητα 1η: Αριθμός οξείδωσης 47. Έχουμε οργανικές ενώσεις (ομοιοπολικές) με πάνω από ένα άτομο άνθρακα, άρα υπολογίζουμε τους Α.Ο. με βάση τον ορισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά ηλεκτραρνητικότητας Ο > C > H, υπολογίζουμε τους ζητούμενους Α.Ο. οι οποίοι σημειώνονται πάνω σε κάθε άτομο C. : Για να υπολογίσουμε γρήγορα τον Α.Ο. ενός ατόμου C σε μια οργανική ένωση, εφαρμόζουμε τον ακόλουθο κανόνα*: Το αλγεβρικό άθροισμα των αριθμών οξείδωσης ενός ατόμου C και όλων των άλλων διαφορετικών ατόμων με τα οποία ενώνεται είναι ίσο με μηδέν. Ο κανόνας εφαρμόζεται για τις παραπάνω ενώσεις ως εξής: * Ο κανόνας αυτός θα αξιοποιηθεί στο κεφάλαιο της Οργανικής Χημείας. 23

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ 48. Οι αριθμοί οξείδωσης των ατόμων C σημειώνονται κατά σειρά μέσα σε παρένθεση CH 3 CHO ( 3, +1), CH 3 COCH 3 ( 3, +2, 3) και CH 3 COOH ( 3, +3) HCOONa (+2), CH 3 COCI 3 ( 3, +2, +3) και NaOOCCOONa (+3, +3). 24

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ - ΓΡΑΦΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Τι είναι ο αριθμός οξείδωσης Αριθμό οξείδωσης ενός ιόντος σε μια ετεροπολική ένωση ονομάζουμε το πραγματικό φορτίο του ιόντος. Αριθμό οξείδωσης ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ. Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών ΑΝΕΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Συνοδεύεται από βιβλίο λύσεων

ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΟΜΟΣ. Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών ΑΝΕΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. Συνοδεύεται από βιβλίο λύσεων ΑΝΕΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Προσανατολισμός Θετικών Σπουδών Α ΤΟΜΟΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ - ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ - ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ - ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Συνοδεύεται από βιβλίο λύσεων Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ. γ) Cl2 (ομοιοπολική ένωση) To μόριο του HCl έχει ηλεκτρονιακό τύπο: H( C

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ. γ) Cl2 (ομοιοπολική ένωση) To μόριο του HCl έχει ηλεκτρονιακό τύπο: H( C ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Αριθμός οξείδωσης (Α.Ο.: στις ιοντικές (ετεροπολικές ενώσεις, ονομάζεται το πραγματικό φορτίο που έχει ένα ιόν. στις ομοιοπολικές (μοριακές ενώσεις, ονομάζεται το φαινομενικό φορτίο που θα

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων

2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 2.4 Η γλώσσα της χημείας - Αριθμός οξείδωσης- Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων 12.1. Πόσες είναι οι γνωστές χημικές ενώσεις; Τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια γνωστές ενώσεις και

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος.

Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος. Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος. Αριθµόςοξείδωσηςενός ατόµου σε µια οµοιοπολική ένωση είναι το φαινοµενικό ηλεκτρικό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1

Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων. Περιοδικός πίνακας. Σταυρακαντωνάκης Γιώργος Λύκειο Γαζίου Page 1 Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. Για τις ενέργειες ΕL και ΕN των στιβάδων L και N αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL < ΕN ΣΩΣΤΟ, Όσο απομακρυνόμαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθμη

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Α Λυκείου. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο

Χημεία Α Λυκείου. Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο Χημεία Α Λυκείου Ασκήσεις τράπεζας θεμάτων στο 2 ο Κεφάλαιο 1) Θέμα 2530 (Ερώτημα 2.1. ) Δίνονται: υδρογόνο, 1 H, άζωτο, 7 N α) Να γράψετε την κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για το άτομο του αζώτου.

Διαβάστε περισσότερα

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2

Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Δίνεται ότι: 40 20 Ca. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στο άτομο του ασβεστίου: ΣΤΙΒΑΔΕΣ νετρόνια K L M N Ca 2 2. Tι είδους δεσμός αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ποιο από τα επόμενα άτομα έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; α. 11 Na β. 12 Mg γ. 14 Si δ.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ποιο από τα επόμενα άτομα έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; α. 11 Na β. 12 Mg γ. 14 Si δ. ΧΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2/12/2018 Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρία Ρήγα, Γιάννης Παπαντωνάκης, Γιάννης Τσάφος, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α A1. Ποιο από τα επόμενα άτομα έχει μεγαλύτερη ατομική ακτίνα; α. 11 Na β.

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Θέμα 1. Να αναφέρετε δυο διαφορές μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. Στις ιοντικές ενώσεις οι δομικές μονάδες είναι τα ιόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ: ΟΡΙΣΜΟΊ ΟΞΕΊΔΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΊ ΑΝΑΓΩΓΉΣ Οξείδωση είναι η ένωση ενός στοιχείου με οξυ Αναγωγή είναι η ένωση ενός στοιχείου με υδρο γόνο ή η αφαίρεση υδρογόνου από μία χημική γόνο ή η αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 1ο-ΟΞΕΙΔΩΑΝΑΓΩΓΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ Ορισμοί : -Αριθμός οξείδωσης: I)Σε μία ιοντική ένωση ο αριθμός οξείδωσης κάθε στοιχείου είναι ίσος με το ηλεκτρικό φορτίο που έχει το

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό

Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Όλα τα Θέματα της Τράπεζας στη Χημεία που σχετίζονται με το Χημικό Δεσμό Θέμα 1. Να αναφέρετε δυο διαφορές μεταξύ ομοιοπολικών και ιοντικών ενώσεων. Θέμα 2. Για καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΕΦ 2-3 ) ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΕΦ 2-3 ) ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4 ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΚΕΦ 2-3 ) ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ 4 ΘΕΜΑ Α Α1. Στον σύγχρονο Περιοδικό Πίνακα τα χημικά στοιχεία έχουν ταξινομηθεί: α. κατ αύξοντα ατομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ Ορισμοί : -Αριθμός οξείδωσης: I)Σε μία ιοντική ένωση ο αριθμός οξείδωσης κάθε στοιχείου είναι ίσος με το ηλεκτρικό φορτίο που έχει το αντίστοιχο ιόν Παράδειγμα:

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br

Α.2 Από τα παρακάτω ζεύγη στοιχείων ευγενή αέρια είναι: α. 12 Mg και 20 Ca β. 2 He και 18 Αr γ. 6 C και 14 Si δ. 17 Cl και 35 Br ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01 / 12 / 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 22 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 35 1. Για το άτοµο του χλωρίου, δίνεται ότι: 17 Cl α) Να αναφέρετε πόσα πρωτόνια, πόσα νετρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός οξείδωσης - Οξείδωση - Αναγωγή. Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Μεθοδολογία ασκήσεων οξειδοαναγωγής

Αριθµός οξείδωσης - Οξείδωση - Αναγωγή. Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Μεθοδολογία ασκήσεων οξειδοαναγωγής 9 ο Μάθηµα: Αριθµός οξείδωσης - Οξείδωση - Αναγωγή 10 ο Μάθηµα: Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων 11 ο Μάθηµα: Μεθοδολογία ασκήσεων οξειδοαναγωγής 205. 9 o Αριθµός οξείδωσης Οξείδωση - Αναγωγή Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Να ονομαστούν οι ενώσεις: 1. NH 4 F 2. K 2 SΟ 4 3. Ca(CN) Mg 3 (PO 4 ) 2 6. K 2 O 7. Cu(NO 3 ) Mg(OH) 2 10. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 1. α) Να γράψεις τους τύπους των επόμενων χημικών ενώσεων: 1. θειϊκό οξύ. 2. αμμωνία. 3. νιτρικό οξύ. 4. οξείδιο του ασβεστίου. 5. υδροξείδιο του νατρίου. 6. ανθρακικό οξύ. 7. μονοξείδιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Δομή του ατόμου Περιοδικός Πίνακας. Αξιολόγηση :

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Δομή του ατόμου Περιοδικός Πίνακας. Αξιολόγηση : Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Χημεία Α Λυκείου Δομή του ατόμου Περιοδικός Πίνακας Τσικριτζή Αθανασία Θέμα Α 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της μελέτης του 2ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σημεία του ατομικού προτύπου του Bohr.

Μετά το τέλος της μελέτης του 2ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σημεία του ατομικού προτύπου του Bohr. Μετά το τέλος της μελέτης του 2ου κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σημεία του ατομικού προτύπου του Bohr. Να κατανέμει σε στιβάδες τα ηλεκτρόνια ατόμων και ιόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλης επιλογής στην οξειδοαναγωγή (1ο κεφάλαιο Γ Θετική 2015)

Ερωτήσεις πολλαπλης επιλογής στην οξειδοαναγωγή (1ο κεφάλαιο Γ Θετική 2015) Ερωτήσεις πολλαπλης επιλογής στην οξειδοαναγωγή (1ο κεφάλαιο Γ Θετική 2015) 1. Σε ποια απο τις παρακάτω ενώσεις το Ν έχει αριθμό οξέιδωσης +5 A. ΗΝΟ 2 C ΚΝΟ 3 B. ΝΗ 3 D Ν 2 Ο 3 2. Σε ποια απο τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

κυματικής συνάρτησης (Ψ) κυματική συνάρτηση

κυματικής συνάρτησης (Ψ) κυματική συνάρτηση Στην κβαντομηχανική ο χώρος μέσα στον οποίο κινείται το ηλεκτρόνιο γύρω από τον πυρήνα παύει να περιγράφεται από μια απλή τροχιά, χαρακτηριστικό του μοντέλου του Bohr, αλλά περιγράφεται ο χώρος μέσα στον

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 39 A' Λυκείου Ον/μο:. 22/12/2013

Είμαστε τυχεροί που είμαστε δάσκαλοι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 39 A' Λυκείου Ον/μο:. 22/12/2013 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ 39 ' Λυκείου Ον/μο:. 22/12/2013 ΘΕΜΑ 1 0 1.Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στο άτομο του είναι σωστές? α) Περιέχει στον πυρήνα του 19p και 21n β) Έχει ίδιες χημικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους

Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Ερωτήσεις Σωστού Λάθους Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Na +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 11-11-2012 Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Τα χημικά στοιχεία μιας κύριας ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σωματίδια της ύλης

Βασικά σωματίδια της ύλης 1 Βασικά σωματίδια της ύλης Τα βασικά σωματίδια της ύλης είναι τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. «Άτομο ονομάζουμε το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων».

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός.

2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 2.3 Είδη χημικών δεσμών: Ιοντικός ομοιοπολικός δοτικός ομοιοπολικός δεσμός. 11.1. Ποια είδη χημικών δεσμών γνωρίζετε; Υπάρχουν δύο βασικά είδη χημικών δεσμών: ο ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός και ο ομοιοπολικός

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018

Χημεία Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: A1. Το χημικό στοιχείο Χ ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΙΟΝΤΙΚΟΣ Ή ΕΤΕΡΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ

ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΙΟΝΤΙΚΟΣ Ή ΕΤΕΡΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Το είδος του χημικού δεσμού που θα προκύψει κατά την ένωση δύο ατόμων εξαρτάται από την σχετική ένταση των ελκτικών δυνάμεων που ασκούν οι πυρήνες των δύο ατόμων στα ηλεκτρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14 12-2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. δ. 39 φορές μεγαλύτερη από το της μάζας του ατόμου του 12 C 12 Μονάδες 5

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. δ. 39 φορές μεγαλύτερη από το της μάζας του ατόμου του 12 C 12 Μονάδες 5 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 25-02 - 2018 Μαρία Βασιλείου, Σπύρος Παπαμιχάλης, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

4 o. Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 87.

4 o. Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 87. 87 4 o Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis Α ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ηλεκτρονιακή θεωρία σθένους Πρίν τη διατύπωση της κβαντικής θεωρίας και την εισαγωγή της έννοιας του ατοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 10/04/017 ΕΩΣ /04/017 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ XHMEIA Ημερομηνία: Τρίτη 18 Απριλίου 017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1 Α5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα.

6. To στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) ομάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11 Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. 2. Σε 2 mol NH 3 περιέχεται ίσος αριθμός μορίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Α. Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Αξιολόγηση :

Θέμα Α. Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Αξιολόγηση : Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Χημεία Α Λυκείου Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης Τσικριτζή Αθανασία Θέμα Α 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί

ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΧΗΜΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΙ XHMIKOI ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Αρχές Oνοματολογίας Χημική Αντίδραση Γραμμομόριο (mol) Στοιχειομετρία Χημικοί Υπολογισμοί ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρονιακές Κατανοµή

ηλεκτρονιακές Κατανοµή ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 1. ίνεται ο πίκας: Σύµβολο Στοιχείου Να Ηλεκτρονιακή Κατανοµή X K (2) L(4) Ψ K (2) L(8) M(7) Ζ K (2) L(7) αντιγράψετε τον πίκα Οµάδα Π.Π. στη κόλλα Περίοδος Π.Π. σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Ερωτήσεις από πανελλήνιες εξετάσεις από το 2001 ως το 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ (Ή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ 1

ΑΡΙΘΜΟΣ (Ή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ 1 ΑΡΙΘΜΟΣ (Ή ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΟΞΕΙ ΩΣΗΣ 1 1. Για να εκφράσουν την ικανότητα ενός στοιχείου να ενώνεται με άλλα στοιχεία και να σχηματίζει χημικές ενώσεις, οι χημικοί δημιούργησαν αρχικά την έννοια του σθένους

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών

Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών Ανέστης Θεοδώρου ΧΗΜΕΙΑ Γ Λυκείου Ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ Ι ΑΚΤΕΑ- ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 15-16 Κεφάλαιο 1ο: ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Ενότητα η Οξείδωση Αναγωγή Κυριότερα οξειδωτικά - αναγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια.

ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια. ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο 35 17 Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης

Παραδοχές στις οποίες στις οποίες στηρίζεται ο αριθμός οξείδωσης Αριθμός Οξείδωσης ή τυπικό σθένος Είναι ένας αριθμός που εκφράζει την ενωτική ικανότητα των στοιχείων με βάση ορισμένες παραδοχές. Η χρησιμοποίηση του επιβλήθηκε για τους πιο κάτω λόγους : Χρησιμεύει στη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis

Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis Ηλεκτρονιακοί τύποι κατά Lewis 1. Ερώτηση: Τι είναι τα ηλεκτρόνια σθένους; Τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας ονομάζονται ηλεκτρόνια σθένους (=δυνατά ηλεκτρόνια). 2. Ερώτηση: Τι λέει η ηλεκτρονιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ XHMEIA Ημερομηνία: Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1 Α4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Α1. Σε ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν

ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν. 2. Ο µέγιστος αριθµός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Απαντήσεις των ερωτήσεων από πανελλήνιες 2001 2014 ΘΕΜΑ 1 ο 1. Πόσα ηλεκτρόνια στη θεµελιώδη κατάσταση του στοιχείου 18 Ar έχουν µαγνητικό κβαντικό αριθµό m l = 1 ; α. 6. β. 8. γ. 4. δ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Σάββατο 14 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

1o Kριτήριο Αξιολόγησης

1o Kριτήριο Αξιολόγησης 1o Kριτήριο Αξιολόγησης 11 ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΑΡΧΕΣ ΟΜΗΣΗΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Κατά τις µεταπτώσεις: L

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2019 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Σάββατο 20 Απριλίου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Δίνεται στοιχείο Χ το οποίο έχει οκτώ ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Αριθμός Οξείδωσης Ονοματολογία Απλή Αντικατάσταση. Αξιολόγηση :

Ονοματεπώνυμο: Χημεία Α Λυκείου Αριθμός Οξείδωσης Ονοματολογία Απλή Αντικατάσταση. Αξιολόγηση : Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Υλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση : Χημεία Α Λυκείου Αριθμός Οξείδωσης Ονοματολογία Απλή Αντικατάσταση Τσικριτζή Αθανασία Θέμα Α 1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΜΔΧ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ος ΠΜΔΧ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 30 03 203. Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ 3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήριο ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Δίνεται το χημικό στοιχείο 15 Χ. Για το στοιχείο αυτό ισχύει: α. όταν ενώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12 02-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Μαρίνος Ιωάννου, Ιωάννα Βασιλείου, Σταυρούλα Γκιτάκου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΝΟΝΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΝΟΝΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΝΟΝΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ 1ο Α)Να κυκλώσεις τη σωστή απάντηση σε κάθε µια από τις ακόλουθες ερωτήσεις. (Μονάδες 15) 1. Ο αριθµός οξείδωσης του

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2 η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ημερομηνία: Σάββατο 4 Μαΐου 2019 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να βρεθεί η δομή των παρακάτω ατόμων: 23 11 Na, 40 20 Ca, 33 16 S, 127 53 I, 108

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018

Χημεία Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Α ΓΕΛ 15 / 04 / 2018 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: A1. Το χημικό στοιχείο Χ ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:.

ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2010 2011 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24.05.2011 ΧΡΟΝΟΣ : 10.30 12.30 ( Χημεία - Φυσιογνωστικά)

Διαβάστε περισσότερα

Χημικός Δεσμός. Φώτης Καρβέλης

Χημικός Δεσμός. Φώτης Καρβέλης Χημικός Δεσμός Φώτης Καρβέλης Χημικός Δεσμός είναι η ελκτική δύναμη που συγκρατεί μεταξύ τους τα άτομα, τα ιόντα ή τα μόρια όταν σχηματίζουν χημικές ενώσεις. Η αιτία της δημιουργίας χημικών δεσμών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08 03 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας Τύπου Α

Ερωτήσεις θεωρίας Τύπου Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ Ερωτήσεις θεωρίας Τύπου Α ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Πριν γίνει γνωστή η ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων, περίπτωση οξείδωσης θεωρούνταν α. η ένωση ενός στοιχείου με το υδρογόνο β. η αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης

Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης Δομικά σωματίδια - Καταστάσεις και ιδιότητες της ύλης 1. Πόσα πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια περιέχει καθένα από τα επόμενα άτομα: 7 26 112 3 12 47 Li, Mg, Ag. 7 3Li : Ο ατομικός αριθμός (Ζ) είναι 3

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής

Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής Οι αντιδράσεις κατά τις οποίες μεταφέρονται ηλεκτρόνια ανάμεσα σε χημικές οντότητες ή αλλιώς οι αντιδράσεις κατά τις οποίες τα άτομα αλλάζουν αριθμό οξείδωσης. Η έννοια του αριθμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΣΜΟΙ 2.1 Ατοµικό πρότυπο του Τα ηλεκτρόνια κινούνται σε Στιβάδα ή φλοιός ή Bhr καθορισµένες (επιτρεπτές) τροχιές ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις επόµενες ερωτήσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση : 1. Το µικρότερο σωµατίδιο ενός στοιχείου που µπορεί να πάρει µέρος στον σχηµατισµό χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία. Σελίδα 1 από 6. γ. Ν 2 Ο 5. Μονάδες 5

Χημεία. Σελίδα 1 από 6. γ. Ν 2 Ο 5. Μονάδες 5 Α ΛΥΚΕΙΟΥ 21 / 04 / 2019 Χημεία ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. A1. Σε ποια από τις επόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός 1.1 Άτομα, Ηλεκτρόνια, και Τροχιακά Τα άτομα αποτελούνται από + Πρωτόνια φορτισμένα θετικά μάζα = 1.6726 X 10-27 kg Νετρόνια ουδέτερα μάζα = 1.6750 X 10-27 kg Ηλεκτρόνια φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Δίνονται τα στοιχειά 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Π.Π. είναι τοποθετημένα τα στοιχειά αυτά:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Δίνονται τα στοιχειά 13 Αl και 19 Κ. Να βρεθεί σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του Π.Π. είναι τοποθετημένα τα στοιχειά αυτά: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Για να βρούμε τη θέση ενός στοιχείου μιας κύριας ομάδας στον Περιοδικό Πίνακα (Π.Π.) γράφουμε την ηλεκτρονιακή δομή οπότε ο αριθμός των στοιβάδων μας δίνει την περίοδο και ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να τονίσω ότι πολλά θέματα επαναλαμβάνονται είτε ακριβώς τα ίδια είτε με κάποιες παραλλαγές. Αυτό αφορά τόσο το 2 ο όσο και 4 ο θέμα.

Πρέπει να τονίσω ότι πολλά θέματα επαναλαμβάνονται είτε ακριβώς τα ίδια είτε με κάποιες παραλλαγές. Αυτό αφορά τόσο το 2 ο όσο και 4 ο θέμα. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Στην τράπεζα θεμάτων της Χημείας, όπως και σε όλα τα άλλα μαθήματα, υπάρχει ένας τεράστιος όγκος θεμάτων με τα οποία την παρούσα χρονική στιγμή, λίγο πριν τις εξετάσεις, δεν έχει νόημα

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ - ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Οι χηµικές αντιδράσεις συµβολίζονται µε τις χηµικές εξισώσεις, µοριακές ή ιοντικές. Οι χηµικές αντιδράσεις που περιλαµβάνουν ιόντα συµβολίζονται µε ιοντικές εξισώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1.

Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) ( ) ΘΕΜΑ Α Α1. Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2-3) (5 2 2017) ΘΕΜΑ Α Α1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις : 1. Σε ποια από τις επόμενες ενώσεις το χλώριο έχει μεγαλύτερο αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011 Α ΤΑΞΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 2011 Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 011 Α ΤΑΞΗΣ Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έξι θέματα Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα Θέμα Α (μονάδες 0) 1 Να συμπληρώσετε στον πιο κάτω πίνακα τα πρωτόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντικός Δεσμός Πολωσιμότητα ιόντος Κανόνες Fajans

Ιοντικός Δεσμός Πολωσιμότητα ιόντος Κανόνες Fajans Ιοντικός Δεσμός Πολωσιμότητα ιόντος: εκφράζει την παραμόρφωση που υφίσταται το ηλεκτρονιακό νέφος από ένα γειτονικό ιόν αντιθέτου φορτίου. Η ιοντική αυτή παραμόρφωση αυξάνει τον ομοιοπολικό χαρακτήρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Στις ερωτήσεις 1-5, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Η σφαίρα Α έχει τριπλάσιο όγκο και µισή πυκνότητα από τη σφαίρα Β. Για τις µάζες των δύο σφαιρών ισχύει:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3 1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακα οξέων: ΟΝΟΜΑΣΙΑ F HF Υδροφθόριο S 2 H 2 S Υδρόθειο Cl HCl Υδροχλώριο OH H 2 O Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3 οξύ SO 3 H 2 SO 3 Θειώδε οξύ Br HBr Υδροβρώμιο 2 SO 4 H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις οξειδοαναγωγικές και τις μεταθετικές. Α. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών Να εξηγούν το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις

Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις Εξαιρέσεις στις ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις Ακολουθώντας τους κανόνες δόμησης των πολυηλεκτρονιακών ατόμων που αναπτύχθηκαν παραπάνω, θα διαπιστώσουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται αποκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

e 12 K L P K + Cl" Mg 2+ 19Κ Cl 24». 12 Mg

e 12 K L P K + Cl Mg 2+ 19Κ Cl 24». 12 Mg 14. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΟΙ 14. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 15. α) (φορτισμένα πρωτόνια) (ουδέτερα) β) (πυρήνα) (καθορισμένες) (ηλεκτρόνια) 16. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

και να υπολογίσετε την ενωτική ενέργεια του κρυσταλλικού πλέγματος του. ίνονται: Ενθαλπία σχηματισμού SrCl 2

και να υπολογίσετε την ενωτική ενέργεια του κρυσταλλικού πλέγματος του. ίνονται: Ενθαλπία σχηματισμού SrCl 2 Ποιά από τις ενώσεις NaCl και CaCl 2 είναι περισσότερο ιοντική και γιατί; Να σχεδιαστεί ο κύκλος Born-Haber για την ένωση AlF 3 Να σχεδιάσετε τον κύκλο Born-Haber της ένωσης SrCl 2 και να υπολογίσετε την

Διαβάστε περισσότερα

Δομή περιοδικού πίνακα.

Δομή περιοδικού πίνακα. Δομή περιοδικού πίνακα. Στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα τα χημικά στοιχεία ταξινομούνται κατά αύξοντα ατομικό αριθμό (Z). Νόμος περιοδικότητας του Moseley: Η χημική συμπεριφορά των στοιχείων είναι περιοδική

Διαβάστε περισσότερα