ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = Ν =18 νετρόνια.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = 35-17 Ν =18 νετρόνια."

Transcript

1 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1. Το άτοµο Cl περιέχει 17 νετρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ζ = 17 & Α = 35. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, όπου Ν = αριθµός νετρονίων. Άρα: Ν = Α-Ζ = Ν =18 νετρόνια. 2. Η διαφορά του ατοµικού αριθµού από το µαζικό αριθµό ισούται µε τον αριθµό νετρονίων του ατόµου. ΣΩΣΤΟ. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν (όπου Ν=αριθµός νετρονίων) Ν=Α-Ζ δηλαδή η διαφορά (Α Ζ) είναι ο αριθµός των νετρονίων ενός ατόµου. 3. Το άτοµο 14 6 C περιέχει δύο νετρόνια περισσότερα από τα ηλεκτρόνια ΣΩΣΤΟ. Ζ = 6 & Α = 14. Γνωρίζουµε ότι Α = Ζ + Ν, (όπου Ν=αριθµός νετρονίων) Ν = Α-Ζ = 14-6 Ν=8 (νετρόνια), εποµένως στο ουδέτερο άτοµο C ισχύει: Αρ.n Αρ.e = 8-6 = 2 Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτοµο του Na προσλαµβάνει ένα ηλεκτρόνιο. ΛΑΘΟΣ. Τα κατιόντα (θετικά ιόντα) προκύπτουν µε αποβολή ηλεκτρονίων από τα αντίστοιχα ουδέτερα άτοµα. Συνεπώς το ιόν του νατρίου (11Νa+) προκύπτει όταν το ουδέτερο άτοµο του νατρίου (11Νa) αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο και αποκτά φορτίο Το ιόν του καλίου, + 19Κ, προκύπτει όταν το άτοµο του Κ προσλαµβάνει ένα ηλεκτρόνιο. ΛΑΘΟΣ. Τα κατιόντα (θετικά ιόντα) προκύπτουν µε αποβολή ηλεκτρονίων από τα αντίστοιχα ουδέτερα άτοµα. Συνεπώς το ιόν του καλίου (19Κ+) προκύπτει όταν το ουδέτερο άτοµο του καλίου (19Κ) αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο και αποκτά φορτίο +1. 1

2 6. Το ιόν του µαγνησίου, 2+, 12Mg προκύπτει όταν το άτοµο του Mg προσλαµβάνει δύο ηλεκτρόνια. ΛΑΘΟΣ. Τα κατιόντα (θετικά ιόντα) προκύπτουν µε αποβολή ηλεκτρονίων από τα αντίστοιχα ουδέτερα άτοµα. Συνεπώς το ιόν του µαγνησίου (12Mg2+) προκύπτει όταν το ουδέτερο άτοµο του µαγνησίου (12Mg) αποβάλλει δύο ηλεκτρόνια και αποκτά φορτίο Το ιόν του σιδήρου, (26Fe3+) έχει προκύψει µε απώλεια 3 ηλεκτρονίων από το άτοµο του σιδήρου. ΣΩΣΤΟ. Τα κατιόντα (θετικά ιόντα) προκύπτουν µε αποβολή ηλεκτρονίων από τα αντίστοιχα ουδέτερα άτοµα. Συνεπώς το ιόν του σιδήρου (26Fe3+) προκύπτει όταν το άτοµο του σιδήρου (26Fe) αποβάλλει τρία ηλεκτρόνια και αποκτά φορτίο Το + 19Κ έχει τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων µε το ΣΩΣΤΟ. Tο ιόν + 19Κ ουδέτερο άτοµο του 17Cl. έχει προκύψει µε αποβολή ενός ηλεκτρονίου από το 19Κ το οποίο έχει 19 ηλεκτρόνια (Ζ=19), εποµένως έχει (19-1) = 18 ηλεκτρόνια. Το ιόν 17Cl ηλεκτρονίου από το ουδέτερο άτοµο του έχει προκύψει µε πρόσληψη ενός 17Cl το οποίο έχει 17 ηλεκτρόνια (Ζ=17), εποµένως έχει (17+1) = 18 ηλεκτρόνια επίσης. 9. Το ιόν του θείου, ΣΩΣΤΟ. Το ιόν 16S 216S ουδέτερο άτοµο του 2-, έχει 18 ηλεκτρόνια. έχει προκύψει µε πρόσληψη δύο ηλεκτρονίων από το 16S το οποίο έχει 16 ηλεκτρόνια (Ζ=16), εποµένως έχει (16+2) = 18 ηλεκτρόνια. 10. Το 2+ 20Ca έχει 18 ηλεκτρόνια. ΣΩΣΤΟ. Τα κατιόντα (θετικά ιόντα) προκύπτουν µε αποβολή ηλεκτρονίων από τα αντίστοιχα ουδέτερα άτοµα. Το ουδέτερο άτοµο (20Ca) το οποίο έχει 20 πρωτόνια και 20 ηλεκτρόνια (Ζ = 20) αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια και αποκτά φορτίο +2 µε αποτέλεσµα να έχει (20-2) = 18 ηλεκτρόνια. 2

3 11. Το ιόν 20Ψ 2+ έχει 18 ηλεκτρόνια. ΣΩΣΤΟ. Τα κατιόντα (θετικά ιόντα) προκύπτουν µε αποβολή ηλεκτρονίων από τα αντίστοιχα ουδέτερα άτοµα. Το ουδέτερο άτοµο (20Ψ) το οποίο έχει 20 πρωτόνια και 20 ηλεκτρόνια (Ζ = 20) αποβάλλει 2 ηλεκτρόνια και αποκτά φορτίο +2 µε αποτέλεσµα να έχει (20-2) = 18 ηλεκτρόνια. 12. Ένα σωµατίδιο που περιέχει 20 πρωτόνια, 20 νετρόνια και 18 ηλεκτρόνια, είναι ένα αρνητικό ιόν. ΛΑΘΟΣ. Γνωρίζουµε ότι στα ουδέτερα άτοµα αριθµός των ηλεκτρονίων ισούται µε τον αριθµό των πρωτονίων του πυρήνα και εκφράζεται µε τον ατοµικό αριθµό Ζ. Άρα αν το άτοµο ήταν ουδέτερο θα είχε 20 πρωτόνια και 20 ηλεκτρόνια. Εφόσον έχει 18 ηλεκτρόνια σηµαίνει ότι έχει αποβάλλει δύο ηλεκτρόνια και έχει αποκτήσει θετικό φορτίο +2 (κατιόν). 13. Ένα σωµατίδιο που περιέχει 19 πρωτόνια, 19 νετρόνια και 18 ηλεκτρόνια, είναι ένα αρνητικό ιόν. ΛΑΘΟΣ. Γνωρίζουµε ότι στα ουδέτερα άτοµα ο αριθµός των ηλεκτρονίων ισούται µε τον αριθµό των πρωτονίων του πυρήνα και εκφράζεται µε τον ατοµικό αριθµό Ζ. Άρα αν το άτοµο ήταν ουδέτερο θα είχε 19 πρωτόνια και 19 ηλεκτρόνια. Εφόσον έχει 18 ηλεκτρόνια σηµαίνει ότι έχει αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο και έχει αποκτήσει θετικό φορτίο +1 (κατιόν) 14. Τα ισότοπα έχουν τον ίδιο αριθµό νετρονίων. ΛΑΘΟΣ. Τα ισότοπα έχουν ίδιο ατοµικό αριθµό και διαφορετικό µαζικό αριθµό, συνεπώς ίδιο αριθµό πρωτονίων και διαφορετικό αριθµό νετρονίων. 15. Τα ισότοπα είναι άτοµα που ανήκουν στο ίδιο στοιχείο. ΣΩΣΤΟ. Ισότοπα ονοµάζονται τα άτοµα που έχουν τον ίδιο ατοµικό αριθµό και διαφορετικό µαζικό αριθµό, εποµένως ανήκουν στο ίδιο στοιχείο. 16. Τα ισότοπα έχουν τον ίδιο αριθµό πρωτονίων και νετρονίων. ΛΑΘΟΣ. Ισότοπα ονοµάζονται τα άτοµα µε τον ίδιο ατοµικό αλλά 3

4 διαφορετικό µαζικό αριθµό, συνεπώς ίδιο αριθµό πρωτονίων και διαφορετικό αριθµό νετρονίων. 17. Τα άτοµα Na και Naείναι ισότοπα. ΣΩΣΤΟ. Ισότοπα ονοµάζονται τα άτοµα µε τον ίδιο ατοµικό αλλά διαφορετικό µαζικό αριθµό, εποµένως τα άτοµα Na και Na αφού έχουν ίδιο ατοµικό αριθµό (Z = 11) και διαφορετικό µαζικό (Α1 = 23 και Α2 = 24) είναι ισότοπα. 18. Τα άτοµα 14 6 X και 12 6 Ψ είναι ισότοπα. ΣΩΣΤΟ. Ισότοπα ονοµάζονται τα άτοµα µε τον ίδιο ατοµικό αλλά διαφορετικό µαζικό αριθµό, εποµένως τα άτοµα 14 6 X και Ψ αφού έχουν 12 6 ίδιο ατοµικό αριθµό (Z = 6) και διαφορετικό µαζικό (ΑΧ = 14 και ΑΨ = 12) είναι ισότοπα. 19. Τα άτοµα της χηµικής ένωσης ΧΨ πρέπει να έχουν διαφορετικό µαζικό αριθµό. ΛΑΘΟΣ. Τα άτοµα της χηµικής ένωσης ΧΨ πρέπει να έχουν διαφορετικό ατοµικό αριθµό διότι αφορούν διαφορετικό στοιχείο. 20. Τα άτοµα των στοιχείων της ένωσης ΧΨ πρέπει να έχουν διαφορετικό ατοµικό αριθµό. ΣΩΣΤΟ. Εφόσον τα στοιχεία Χ και Ψ από τα οποία αποτελείται η ένωση ΧΨ είναι διαφορετικά, θα έχουν διαφορετικό ατοµικό αριθµό. 21. Ένα µίγµα είναι πάντοτε ετερογενές. ΛΑΘΟΣ. Υπάρχουν οµογενή µίγµατα, όπως τα διαλύµατα, που έχουν την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες σ όλη την έκταση τους. 22. Ένα ποτήρι (Α) περιέχει 100 ml υδατικού διαλύµατος αλατιού 10% w/w. Μεταφέρουµε 50 ml από το διάλυµα αυτό σε άλλο ποτήρι (Β). Η περιεκτικότητα του διαλύµατος αλατιού στο ποτήρι (Β) είναι 5 %w/w. ΛΑΘΟΣ. Γνωρίζουµε ότι τα διαλύµατα είναι οµογενή µίγµατα, έχουν 4

5 δηλαδή την ίδια σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες σ όλη την έκταση τους, άρα το υδατικό διάλυµα αλατιού10% w/w, σαν οµογενές µίγµα, θα έχει την ίδια σύσταση σε όλη τη µάζα του. Έτσι και στο δεύτερο ποτήρι η περιεκτικότητα του θα είναι η ίδια (10% w/w). 23. Σε ορισµένη ποσότητα ζεστού νερού διαλύεται µεγαλύτερη ποσότητα ζάχαρης απ ότι σε ίδια ποσότητα κρύου νερού. ΣΩΣΤΟ. Γνωρίζουµε ότι η διαλυτότητα των στερεών στο νερό αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας, άρα στην ίδια ποσότητα ζεστού νερού θα διαλύεται µεγαλύτερη ποσότητα ζάχαρης απ ότι στην αντίστοιχη ποσότητα κρύου νερού. 5

6 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 1. Για τις ενέργειες ΕL και ΕN των στιβάδων L και N αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL<ΕN. ΣΩΣΤΟ. Γνωρίζουµε ότι όσο αποµακρυνόµαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθµη µιας στιβάδας, άρα ΕL < ΕN. 2. Για τις ενέργειες ΕΜ και ΕL των στιβάδων Μ και L αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕΜ < ΕL. ΛΑΘΟΣ. Γνωρίζουµε ότι όσο αποµακρυνόµαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθµη µιας στιβάδας, άρα ΕΜ > ΕL. 3. Για τις ενέργειες ΕΚ και ΕL των στιβάδων Κ και L αντίστοιχα, ισχύει ότι ΕL<ΕK. ΛΑΘΟΣ. Γνωρίζουµε ότι όσο αποµακρυνόµαστε από τον πυρήνα τόσο αυξάνεται η ενεργειακή στάθµη µιας στιβάδας, άρα ΕL > ΕK. 4. Αν ένα άτοµο Χ έχει 4 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα η οποία είναι η L, τότε ο ατοµικός του αριθµός είναι 4. ΛΑΘΟΣ. Το στοιχείο X έχει εξωτερική στοιβάδα την L (n=2), δηλαδή τα ηλεκτρόνια του έχουν ταξινοµηθεί σε 2 στοιβάδες (Κ & L). Επιπλέον το στοιχείο Χ έχει 4 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στοιβάδα (L). Άρα η ηλεκτρονιακή του διαµόρφωση είναι: K(2) L(4) και έχει ατοµικό αριθµό Z=(2 + 4) = Το στοιχείο φθόριο, F (Ζ=9), βρίσκεται στην 17η (VΙΙA) οµάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. ΣΩΣΤΟ. Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση 9F: K(2) L(7). Εξωτερική στοιβάδα η L (n=2) άρα βρίσκεται στη 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Αριθµός ηλεκτρονίων εξωτερικής στοιβάδας 7, άρα βρίσκεται στην 17η 6

7 οµάδα (7η κύρια οµάδα ή VIIA) του Περιοδικού Πίνακα. 6. Το στοιχείο οξυγόνο, 8Ο, βρίσκεται στην 18η (VΙΙΙA) οµάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. ΛΑΘΟΣ. Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση 8Ο: Κ(2) L(6). Εξωτερική στοιβάδα η L (n=2) άρα βρίσκεται στη 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Αριθµός ηλεκτρονίων εξωτερικής στοιβάδας 6, άρα βρίσκεται στην 16η οµάδα (6η κύρια οµάδα ή VIA) του Περιοδικού Πίνακα. 7. Το στοιχείο αργό, Ar (Ζ=18), βρίσκεται στην 18η (VIIΙA) οµάδα και την 4η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. ΛΑΘΟΣ. Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση 18Ar: K(2) L(8) M(8). Εξωτερική στοιβάδα η Μ (n=3) άρα βρίσκεται στη 3η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Αριθµός ηλεκτρονίων εξωτερικής στοιβάδας 8, άρα βρίσκεται στην 18η οµάδα (8η κύρια οµάδα ή VIΙΙA) του Περιοδικού Πίνακα. 8. Το στοιχείο νάτριο, 11Na, βρίσκεται στην 1η (IA) οµάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. ΛΑΘΟΣ. Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση 11Na: K(2) L(8) M(1). Εξωτερική στοιβάδα η Μ (n=3) άρα βρίσκεται στη 3η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Αριθµός ηλεκτρονίων εξωτερικής στοιβάδας 1, άρα βρίσκεται στην 1η οµάδα (1η κύρια οµάδα ή ΙA) του Περιοδικού Πίνακα. 9. Το στοιχείο πυρίτιο, 14Si, βρίσκεται στην 14η (IVA) οµάδα και την 3η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. ΣΩΣΤΟ. Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση 14Si: K(2) L(8) M(4). Εξωτερική στοιβάδα η Μ (n=3) άρα βρίσκεται στη 3η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Αριθµός ηλεκτρονίων εξωτερικής στοιβάδας 4, άρα βρίσκεται στην 14η 7

8 οµάδα (4η κύρια οµάδα ή IVA) του Περιοδικού Πίνακα. 10. Το στοιχείο φώσφορος, 15P, βρίσκεται στην 15η (VA) οµάδα και στην 3η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. ΣΩΣΤΟ. Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση 15P: K(2) L(8) M(5). Εξωτερική στοιβάδα η Μ (n=3) άρα βρίσκεται στη 3η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Αριθµός ηλεκτρονίων εξωτερικής στοιβάδας 5, άρα βρίσκεται στην 15η οµάδα (5η κύρια οµάδα ή VA) του Περιοδικού Πίνακα. 11. Το στοιχείο φθόριο, Cl (Ζ=17), βρίσκεται στην 17η (VΙΙA) οµάδα και την 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα (Η εκφώνηση είναι λανθασµένη. Προφανώς εννοεί το χλώριο). ΛΑΘΟΣ. Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση 17Cl: K(2) L(8) M(7). Εξωτερική στοιβάδα η Μ (n=3) άρα βρίσκεται στη 3η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. Αριθµός ηλεκτρονίων εξωτερικής στοιβάδας 7, άρα βρίσκεται στην 17η οµάδα (7η κύρια οµάδα ή VIΙA) του Περιοδικού Πίνακα. 12. Το στοιχείο Χ που βρίσκεται στη 17η (VIIA) οµάδα και στην 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα έχει ατοµικό αριθµό 17. ΛΑΘΟΣ. Το στοιχείο Χ βρίσκεται στη 2η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα, άρα εξωτερική του στοιβάδα είναι η L (n=2), δηλαδή τα ηλεκτρόνια του έχουν ταξινοµηθεί σε 2 στοιβάδες (Κ & L). Επιπλέον, το στοιχείο Χ ανήκει στη 17η (VIIA) οµάδα του Περιοδικού Πίνακα, άρα έχει 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στοιβάδα (L). Έτσι η ηλεκτρονιακή του διαµόρφωση είναι: K(2) L(7) και έχει ατοµικό αριθµό Z = (2 + 7) = Το στοιχείο Ψ που βρίσκεται στη 2η (ΙΙΑ) οµάδα και στην 3η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα, έχει ατοµικό αριθµό 20. ΛΑΘΟΣ. Το στοιχείο Ψ βρίσκεται στη 3η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα, άρα εξωτερική του στοιβάδα είναι η Μ (n=3), δηλαδή τα ηλεκτρόνια του 8

9 έχουν ταξινοµηθεί σε 3 στοιβάδες (Κ, L & M). Επιπλέον, το στοιχείο Ψ ανήκει στη 2η (IIA) οµάδα του Περιοδικού Πίνακα, άρα έχει 2 ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στοιβάδα (Μ). Έτσι η ηλεκτρονιακή του διαµόρφωση είναι: K(2) L(8) Μ(2) και έχει ατοµικό αριθµό Z = ( ) = Τα στοιχεία που έχουν εξωτερική στιβάδα την Ν, ανήκουν στην 4η περίοδο. ΣΩΣΤΟ. Τα στοιχεία που έχουν εξωτερική στοιβάδα την Ν (n=4), έχουν και όλες τις προηγούµενες συµπληρωµένες, δηλαδή τα ηλεκτρόνια τους έχουν ταξινοµηθεί σε 4 στοιβάδες (Κ, L, M & N), µε αποτέλεσµα να ανήκουν στην 4η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. 15. Τα στοιχεία που έχουν εξωτερική στιβάδα την Μ, ανήκουν στην 3η περίοδο. ΣΩΣΤΟ. Τα στοιχεία που έχουν εξωτερική στοιβάδα την Μ (n=3), έχουν και όλες τις προηγούµενες συµπληρωµένες, δηλαδή τα ηλεκτρόνια τους έχουν ταξινοµηθεί σε 3 στοιβάδες (Κ, L & M), µε αποτέλεσµα να ανήκουν στην 3η περίοδο του Περιοδικού Πίνακα 16. Τα στοιχεία της 2ης (ΙΙΑ) οµάδας έχουν δύο στοιβάδες. ΛΑΘΟΣ. Τα στοιχεία της 2ης (ΙΙΑ) οµάδας έχουν στην εξωτερική τους στοιβάδα 2 ηλεκτρόνια. (Στοιχεία που έχουν δύο στοιβάδες -δηλ. χρησιµοποιούν δύο στοιβάδες για την κατανοµή των ηλεκτρονίων τους- είναι τα στοιχεία της 2ης περιόδου του Περιοδικού Πίνακα). 17. Τα στοιχεία της 3ης (ΙΙΙΑ) οµάδας έχουν τρεις στοιβάδες. ΛΑΘΟΣ. Τα στοιχεία της 3ης (ΙΙΙΑ) οµάδας έχουν στην εξωτερική τους στοιβάδα 3 ηλεκτρόνια. (Στοιχεία που έχουν τρεις στοιβάδες -δηλ. χρησιµοποιούν τρεις στοιβάδες για την κατανοµή των ηλεκτρονίων τους- είναι τα στοιχεία της 3ης περιόδου του Περιοδικού Πίνακα). 9

10 18. Τα στοιχεία µιας περιόδου έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα τους. ΛΑΘΟΣ. Τα στοιχεία µιας περιόδου έχουν τον ίδιο αριθµό στοιβάδων (τα ηλεκτρόνιά τους είναι κατανεµηµένα στον ίδιο αριθµό στοιβάδων). Στοιχεία που ανήκουν στην ίδια κύρια οµάδα έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στοιβάδα. 19. Τα στοιχεία µιας οµάδας έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων. ΛΑΘΟΣ. Τα στοιχεία µιας κύριας οµάδας του Περιοδικού Πίνακα έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική στοιβάδα. 20. Τα στοιχεία µιας οµάδας έχουν τον ίδιο αριθµό στιβάδων. ΛΑΘΟΣ. Τα στοιχεία µιας κύριας οµάδας του Περιοδικού Πίνακα έχουν τον ίδιο αριθµό ηλεκτρονίων στην εξωτερική στοιβάδα. Ίδιο αριθµό στοιβάδων έχουν τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα. 21. Τα στοιχεία µιας περιόδου έχουν την ίδια ατοµική ακτίνα. ΛΑΘΟΣ. Σε µια περίοδο του Περιοδικού Πίνακα, η ατοµική ακτίνα ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά. 22. Η ηλεκτραρνητικότητα δείχνει την τάση των ατόµων να απωθούν ηλεκτρόνια όταν ενώνονται µε άλλα άτοµα. ΛΑΘΟΣ. Ηλεκτραρνητικότητα στοιχείου ονοµάζεται η τάση του ατόµου του στοιχείου να έλκει ηλεκτρόνια όταν αυτό συµµετέχει στο σχηµατισµό πολυατοµικών συγκροτηµάτων 23. H ηλεκτραρνητικότητα καθορίζει την τάση των ατόµων να αποβάλλουν ηλεκτρόνια. ΛΑΘΟΣ. Ηλεκτραρνητικότητα στοιχείου ονοµάζεται η τάση του ατόµου του στοιχείου να έλκει ηλεκτρόνια (και όχι να αποβάλλει) όταν αυτό συµµετέχει στο σχηµατισµό πολυατοµικών συγκροτηµάτων 10

11 24. Το 11Na αποβάλει ηλεκτρόνια ευκολότερα από το 19Κ. ΛΑΘΟΣ. Γνωρίζουµε ότι το µέγεθος ενός ατόµου καθορίζει τη δύναµη µε την οποία τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας συγκρατούνται από τον πυρήνα, αφού µεταξύ του θετικά φορτισµένου πυρήνα και των αρνητικά φορτισµένων ηλεκτρονίων ασκούνται δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσης (Coulomb). Συνεπώς, όσο πιο µικρό είναι ένα άτοµο, τόσο πιο δύσκολα χάνει ηλεκτρόνια ή τόσο πιο εύκολα παίρνει ηλεκτρόνια (µεγάλη έλξη από τον πυρήνα). Αντίθετα, όσο πιο µεγάλο είναι ένα άτοµο, τόσο πιο εύκολα χάνει ηλεκτρόνια ή τόσο πιο δύσκολα παίρνει ηλεκτρόνια (µικρή έλξη από τον πυρήνα). Από την ηλεκτρονιακή διαµόρφωση του και του 19K: 11Νa: K(2) L(8) M(1) K(2) L(8) M(8) N(1), φαίνεται ότι το άτοµο του µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα από το άτοµο του να αποβάλλει ευκολότερα ηλεκτρόνια από το 11Νa, 19K έχει µε αποτέλεσµα το 19Κ 11Νa. Η απάντηση θα µπορούσε να αιτιολογηθεί και µε το εξής σκεπτικό. Το 11Νa µε ηλεκτρονιακή διαµόρφωση K(2) L(8) M(1) ανήκει στην 3η περίοδο και 1η (ΙΑ) οµάδα του Περιοδικού Πίνακα. Το 19Κ µε ηλεκτρονιακή διαµόρφωση K(2) L(8) M(8) N(1) ανήκει στην 4η περίοδο και 1η (ΙΑ) οµάδα του Περιοδικού Πίνακα. Επειδή η ατοµική ακτίνα σε µια οµάδα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω, το 19Κ έχει µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα από το 11Νa άρα αποβάλλει πιο εύκολα ηλεκτρόνια από αυτό. 25. Το 17Cl προσλαµβάνει ηλεκτρόνια ευκολότερα από το 9F. ΛΑΘΟΣ. Γνωρίζουµε ότι το µέγεθος ενός ατόµου καθορίζει τη δύναµη µε την οποία τα ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας συγκρατούνται από τον πυρήνα, αφού µεταξύ του θετικά φορτισµένου πυρήνα και των αρνητικά φορτισµένων ηλεκτρονίων ασκούνται δυνάµεις ηλεκτροστατικής φύσης (Coulomb). Συνεπώς, όσο πιο µικρό είναι ένα άτοµο, τόσο πιο δύσκολα χάνει ηλεκτρόνια ή τόσο πιο εύκολα παίρνει ηλεκτρόνια (µεγάλη έλξη από τον πυρήνα). Αντίθετα, όσο πιο µεγάλο είναι ένα άτοµο, τόσο πιο εύκολα χάνει ηλεκτρόνια ή τόσο πιο δύσκολα παίρνει ηλεκτρόνια (µικρή έλξη από τον πυρήνα). Από την ηλεκτρονιακή διαµόρφωση του 17Cl: K(2) L(8) M(7) 11

12 και του 9F: K(2) L(7), φαίνεται ότι το άτοµο του 9F έχει µικρότερη ατοµική ακτίνα από το άτοµο του 17Cl, ευκολότερα ηλεκτρόνια από το µε αποτέλεσµα το 9F να προσλαµβάνει 17Cl. Η απάντηση θα µπορούσε να αιτιολογηθεί και µε το εξής σκεπτικό. Το 17Cl µε ηλεκτρονιακή διαµόρφωση K(2) L(8) M(7) ανήκει στην 3η περίοδο και 17η (VIΙΑ) οµάδα του Περιοδικού Πίνακα. Το 9F µε ηλεκτρονιακή διαµόρφωση K(2) L(7) ανήκει στην 2η περίοδο και 17η (VIΙΑ) οµάδα του Περιοδικού Πίνακα. Επειδή η ατοµική ακτίνα σε µια οµάδα αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω, το 17Cl έχει µεγαλύτερη ατοµική ακτίνα από το 9F, άρα και µικρότερη ηλεκτραρνητικότητα, µε αποτέλεσµα να προσλαµβάνει δυσκολότερα ηλεκτρόνια από αυτό. 26. Το 11Νa έχει µεγαλύτερη ακτίνα από το ΣΩΣΤΟ. Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση διαµόρφωση + 11Νa : 11Νa: 11Νa +. K(2) L(8) M(1). Ηλεκτρονιακή K(2) L(8). Στο ουδέτερο άτοµο (11Νa) τα ηλεκτρόνια είναι ταξινοµηµένα σε τρεις στοιβάδες ενώ στο κατιόν (11Νa+) τα ηλεκτρόνια είναι ταξινοµηµένα σε δύο στιβάδες, µε αποτέλεσµα το κατιόν (11Νa+) να έχει µια στοιβάδα λιγότερη από το ουδέτερο άτοµο, άρα και µικρότερη ατοµική ακτίνα από αυτό. 27. Το νάτριο (11Na), δεν µπορεί να σχηµατίσει οµοιοπολικές ενώσεις. ΣΩΣΤΟ. Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση το 11Νa 11Νa: K(2) L(8) M(1). Για να αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου, έχει τη τάση να αποβάλλει το µοναδικό ηλεκτρόνιο της εξωτερικής του στοιβάδας ώστε να µετατραπεί σε + 11Νa µε ηλεκτρονιακή διαµόρφωση K(2) L(8), µε αποτέλεσµα να σχηµατίζει µόνο ιοντικές ενώσεις. 28. Η ένωση µεταξύ του στοιχείου 17Χ και του στοιχείου 19Ψ είναι ιοντική. ΣΩΣΤΟ. Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση διαµόρφωση 19Ψ: 17Χ: K(2) L(8) M(7). Ηλεκτρονιακή Κ(2) L(8) M(8) Ν(1). Το άτοµο του στοιχείου αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου έχει τη τάση να 19Ψ για να αποβάλλει ένα 12

13 ηλεκτρόνιο και να µετατραπεί στο + 19Ψ κατιόν µε διαµόρφωση Κ(2) L(8) M(8), ενώ το άτοµο του στοιχείου ηλεκτρονιακή 17Χ έχει τη τάση να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο και να µετατραπεί στο ανιόν 17Χ - µε ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8) M(8). Άρα στην µεταξύ τους ένωση, µεταφέρεται ένα ηλεκτρόνιο από το άτοµο του στοιχείου στοιχείου 17Χ 29. Τα στοιχεία στο άτοµο του και σχηµατίζεται η ιοντική ένωση [19Ψ]+ [17Χ]-. 11Χ και 9F σχηµατίζουν ιοντική ένωση. ΣΩΣΤΟ. Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση διαµόρφωση 19Ψ 9F: 11Χ: Κ(2) L(8) Μ(1). Ηλεκτρονιακή Κ(2) L(7). Το άτοµο του 11Χ για να αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου έχει τη τάση να αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο και να µετατραπεί στο κατιόν το άτοµο του 9F 11Χ + µε ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8), ενώ έχει τη τάση να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο και να µετατραπεί στο ανιόν 9F µε ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8). Άρα στην µεταξύ τους ένωση, µεταφέρεται ένα ηλεκτρόνιο από το άτοµο του 11Χ στο άτοµο του 9F και σχηµατίζεται η ιοντική ένωση [11Χ]+ [9F] Η ένωση µεταξύ ΣΩΣΤΟ. 19Κ και 9F είναι ιοντική. Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση αποκτήσει δοµή ευγενούς ηλεκτρόνιο και να 9F: 19Κ: Κ(2) L(8) M(8) Κ(2) L(7). Το άτοµο του αερίου έχει τη τάση µετατραπεί στο κατιόν να + 19Κ διαµόρφωση Κ(2) L(8) M(8), ενώ το άτοµο του 9F µε 19Κ Ν(1). για να αποβάλλει ένα ηλεκτρονιακή έχει τη τάση να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο και να µετατραπεί στο ανιόν 9F- µε ηλεκτρονιακή διαµόρφωση Κ(2) L(8). Άρα στην µεταξύ τους ένωση, µεταφέρεται ένα ηλεκτρόνιο από το άτοµο του 19Κ στο άτοµο του 9F και σχηµατίζεται η ιοντική ένωση [19Κ]+ [9F] Οι ιοντικές ενώσεις σε στερεή κατάσταση είναι αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύµατος. ΛΑΘΟΣ. Οι ιοντικές ενώσεις σε στερεή κατάσταση είναι κακοί αγωγοί του ηλεκτρισµού. Μόνο τα τήγµατα και τα υδατικά διαλύµατα αυτών άγουν το 13

14 ηλεκτρικό ρεύµα. 32. Τα αλογόνα µπορούν να σχηµατίσουν οµοιοπολικούς και ιοντικούς δεσµούς. ΣΩΣΤΟ. Τα αλογόνα ανήκουν στην 17η οµάδα του Περιοδικού Πίνακα (VIIA) και έχουν 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα (3 µη δεσµικά ζεύγη και 1 µονήρες). Για να αποκτήσουν δοµή ευγενούς αερίου έχουν δύο επιλογές: α) είτε να προσλάβουν ένα ηλεκτρόνιο, να φορτιστούν αρνητικά και να σχηµατίσουν το αντίστοιχο ανιόν που συµµετέχει σε ιοντικό (ετεροπολικό) δεσµό, είτε β) να συνεισφέρουν το ένα µονήρες ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στοιβάδας ώστε να δηµιουργηθεί οµοιοπολικός δεσµός. 33. Το χλώριο (17Cl), µπορεί να σχηµατίσει οµοιοπολικούς και ιοντικούς δεσµούς. ΣΩΣΤΟ. Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση 17Cl: K(2) L(8) M(7). Τα 7 ηλεκτρόνια της εξωτερικής στοιβάδας είναι ταξινοµηµένα σε 3 µη δεσµικά ζεύγη και ένα µονήρες ηλεκτρόνιο. Συνεπώς το 17Cl, για να αποκτήσει δοµή ευγενούς αερίου έχει δύο επιλογές: α) είτε να προσλάβει ένα ηλεκτρόνιο, να φορτιστεί αρνητικά και να σχηµατίσει το αντίστοιχο ανιόν (17Cl-) που συµµετέχει σε ιοντικό (ετεροπολικό) δεσµό, είτε β) να συνεισφέρει το ένα µονήρες ηλεκτρόνιο της εξωτερικής στοιβάδας ώστε να δηµιουργηθεί οµοιοπολικός δεσµός. 34. Ο αριθµός οξείδωσης του Cl, στη χηµική ένωση HClO4, είναι +7. ΣΩΣΤΟ. 1 ΑΟΗ + 1 ΑΟCl + 4 AOO = ΑΟCl + 4 (-2) = 0 ΑΟCl = Ο αριθµός οξείδωσης του αζώτου, Ν, στο νιτρικό ιόν, NO3-, είναι +5. ΣΩΣΤΟ. 1 ΑΟN + 3 ΑΟO = -1 ΑΟN + 3 (-2) = -1 ΑΟN = +5 14

15 36. Ο αριθµός οξείδωσης του µαγγανίου (Mn) στο ιόν MnO4- είναι +7. ΣΩΣΤΟ. 1 ΑΟMn + 4 ΑΟO = -1 ΑΟMn + 4 (-2) = -1 ΑΟMn = Ο αριθµός οξείδωσης του αζώτου, Ν, στη χηµική ένωση HΝO3, είναι -5. ΛΑΘΟΣ. 1 ΑΟΗ + 1 ΑΟΝ + 3 AOO = ΑΟΝ + 3 (-2) = 0 ΑΟΝ = Ο αριθµός οξείδωσης του αζώτου, Ν, στη χηµική ένωση ΝO2, είναι +3. ΛΑΘΟΣ. 1 ΑΟΝ + 2 AOO = 0 ΑΟΝ + 2 (-2) = 0 ΑΟΝ = O αριθµός οξείδωσης του S στο H2SO3 είναι +6. ΛΑΘΟΣ. 2 ΑΟΗ + 1 ΑΟS + 3 AOO = ΑΟS + 3 (-2) = 0 ΑΟΝ = +4 15

16 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 1. Ο άργυρος, Ag, δεν αντιδρά µε το υδροχλωρικό οξύ, HCl(aq). ΣΩΣΤΟ. Ο άργυρος (Ag) είναι λιγότερο δραστικός από το υδρογόνο και δεν µπορεί να το αντικαταστήσει στις αντιδράσεις απλής αντικατάστασης. 2. Ένα διάλυµα CuSO4(aq) δε µπορούµε να το φυλάξουµε σε δοχείο από αλουµίνιο (Al). ΣΩΣΤΟ. Το αργίλιο (Al) είναι δραστικότερο από τον χαλκό, άρα µπορεί να τον αντικαταστήσει στις αντιδράσεις απλής αντικατάστασης. Αν αποθηκεύσουµε διάλυµα θειικού χαλκού (ΙΙ) σε αλουµινένιο δοχείο θα πραγµατοποιηθεί η αντίδραση απλής αντικατάστασης: 2Al(s) + 3CuSO4(aq) Al2(SO4)3(aq) + 3Cu(s) Αποτέλεσµα της αντίδρασης είναι να αρχίσει να διαλύεται το αλουµινένιο δοχείο και να µεταβληθεί η ποιοτική και ποσοτική σύσταση του διαλύµατος. Κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η αποθήκευση διαλύµατος CuSO4 σε δοχείο από αλουµίνιο. 3. Για να εξουδετερώσουµε το ΗCl που περιέχεται στο γαστρικό υγρό χρησιµοποιούµε γάλα µαγνησίας (Mg(OH)2) ΣΩΣΤΟ. Το HCl που περιέχεται στο γαστρικό µπορεί να εξουδετερωθεί άν αντιδράσει µε βάσεις όπως Mg(OH)2 και Al(OH)3. Η αντίδραση εξουδετέρωσης µε το γάλα µαγνησίας είναι η εξής: Mg(OH)2 + 2HCl MgCl2 + 2H2O 4. Το H2SO4 όταν αντιδράσει µε το Na2CO3 παράγεται αέριο υδρογόνο. ΛΑΘΟΣ. Παράγεται αέριο CO2 σύµφωνα µε την αντίδραση διπλής αντικατάστασης: H2SO4 + Na2CO3 Na2SO4 + CO2 + H2O 16

17 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 1. Στοιχείο µε Ar = 31 και Mr = 124, έχει στο µόριό του 4 άτοµα. ΣΩΣΤΟ. Γνωρίζουµε ότι Mrστοιχείου = Αrστοιχείου Ατοµικότηταστοιχείου. Αν x η ατοµικότητα του στοιχείου τότε µε βάση την παραπάνω σχέση έχουµε: 124 = 31 x x = mol CO2 περιέχουν 2ΝΑ µόρια. ΣΩΣΤΟ. Γνωρίζουµε ότι σε 1mol οποιουδήποτε στοιχείου ή χηµικής ένωσης περιέχονται ΝΑ µόρια στοιχείου ή χηµικής ένωσης, άρα 1 mol CO2 περιέχει ΝΑ µόρια, µε αποτέλεσµα τα 2 mol CO2 να περιέχουν 2ΝΑ µόρια mol NH3 περιέχει 3ΝΑ άτοµα υδρογόνου ΣΩΣΤΟ. 1 mol NH3 περιέχει 3 mol ατόµων υδρογόνου. 1 mol ατόµων οποιουδήποτε στοιχείου περιέχει ΝΑ άτοµα του στοιχείου, άρα τα 3 mol ατόµων υδρογόνου (τα οποία περιέχονται στο 1 mol NH3) περιέχουν 3ΝΑ άτοµα υδρογόνου. 4. 1mol µορίων Η2Ο περιέχει ΝΑ άτοµα υδρογόνου ΛΑΘΟΣ. 1 mol µορίων Η2Ο περιέχει 2 mol ατόµων υδρογόνου. 1 mol ατόµων οποιουδήποτε στοιχείου περιέχει ΝΑ άτοµα του στοιχείου, άρα τα 2 mol ατόµων υδρογόνου (τα οποία περιέχονται στο 1 mol µορίων Η2Ο) περιέχουν 2ΝΑ άτοµα υδρογόνου. 5. Σε 5 mol Η2Ο περιέχονται 10 mol ατόµων υδρογόνου ΣΩΣΤΟ. 1 mol Η2Ο περιέχει 2 mol ατόµων υδρογόνου, άρα τα 5 mol Η2Ο περιέχουν (5 2) = 10 mol ατόµων υδρογόνου mol Η2 περιέχει 2 άτοµα υδρογόνου. ΛΑΘΟΣ. (1 µόριο H2 περιέχει 2 άτοµα υδρογόνου) 1 mol H2 περιέχει 2 mol ατόµων υδρογόνου. 1 mol ατόµων οποιουδήποτε στοιχείου περιέχει ΝΑ άτοµα του στοιχείου, 17

18 άρα τα 2 mol ατόµων υδρογόνου (τα οποία περιέχονται στο 1 mol H2) περιέχουν συνολικά 2ΝΑ άτοµα υδρογόνου mol µορίων SO2 αποτελείται συνολικά από 3ΝΑ άτοµα ΣΩΣΤΟ. 1 mol µορίων SO2 περιέχει 1 mol ατόµων θείου και 2 mol ατόµων οξυγόνου. 1 mol ατόµων οποιουδήποτε στοιχείου περιέχει ΝΑ άτοµα του στοιχείου, άρα το 1 mol ατόµων θείου περιέχει ΝΑ άτοµα θείου και τα 2 mol ατόµων οξυγόνου περιέχουν 2ΝΑ άτοµα οξυγόνου. Συνολικά στο 1 mol µορίων SO2 περιέχονται (ΝΑ + 2ΝΑ) = 3ΝΑ άτοµα. 8. Σε 4 mol H2CΟ3 περιέχονται συνολικά 12 άτοµα οξυγόνου. ΛΑΘΟΣ. (1 µόριο H2CΟ3 περιέχει 3 άτοµα οξυγόνου, άρα τα 12 άτοµα οξυγόνου περιέχονται σε 4 µόρια H2CΟ3 και όχι σε 4 mol H2CΟ3) 1 mol H2CΟ3 περιέχει 3 mol ατόµων οξυγόνου, άρα τα 4 mol H2CΟ3 περιέχουν συνολικά (4 3) = 12 mol ατόµων οξυγόνου. 1 mol ατόµων οποιουδήποτε στοιχείου περιέχει ΝΑ άτοµα του στοιχείου, άρα τα 12 mol ατόµων οξυγόνου (τα οποία περιέχονται στα 4 mol H2CΟ3) περιέχουν συνολικά 12ΝΑ άτοµα οξυγόνου. 9. 1mol C2H6 περιέχει 6 άτοµα υδρογόνου. ΛΑΘΟΣ. (1 µόριο C2H6 περιέχει 6 άτοµα υδρογόνου, και όχι 1 mol C2H6) 1 mol C2H6 περιέχει 6 mol ατόµων υδρογόνου. 1 mol ατόµων οποιουδήποτε στοιχείου περιέχει ΝΑ άτοµα του στοιχείου, άρα τα 6 mol ατόµων υδρογόνου (τα οποία περιέχονται στο 1 mol C2H6) περιέχουν 6ΝΑ άτοµα υδρογόνου mol γλυκόζης (C6H12O6) περιέχει 12ΝΑ άτοµα υδρογόνου ΣΩΣΤΟ. 1 mol C6H12O6 περιέχει 12 mol ατόµων υδρογόνου. 1 mol ατόµων οποιουδήποτε στοιχείου περιέχει ΝΑ άτοµα του στοιχείου, άρα τα 12 mol ατόµων υδρογόνου περιέχουν 12ΝΑ άτοµα υδρογόνου. 18

19 11. 1 mol µορίων Η2Ο αποτελείται συνολικά από 3ΝΑ άτοµα. ΣΩΣΤΟ. 1 mol µορίων Η2Ο περιέχει 2 mol ατόµων υδρογόνου και 1 mol ατόµων οξυγόνου. 1 mol ατόµων οποιουδήποτε στοιχείου περιέχει ΝΑ άτοµα του στοιχείου, άρα τα 2 mol ατόµων υδρογόνου περιέχουν 2ΝΑ άτοµα υδρογόνου και το 1 mol ατόµων οξυγόνου περιέχει ΝΑ άτοµα οξυγόνου. Συνολικά περιέχονται (2ΝΑ + ΝΑ) = 3ΝΑ άτοµα mol Η2Ο περιέχει 12, άτοµα υδρογόνου ΣΩΣΤΟ. 1 mol Η2Ο περιέχει 2 mol ατόµων υδρογόνου. 1 mol ατόµων οποιουδήποτε στοιχείου περιέχει ΝΑ = 6, άτοµα του στοιχείου, άρα τα 2 mol ατόµων υδρογόνου περιέχουν 2ΝΑ =2 6, = 12, άτοµα υδρογόνου 13. Σε 2 mol NH3 περιέχεται ίσος αριθµός µορίων µε αυτών που περιέχονται σε 2 mol NO. ΣΩΣΤΟ. Γνωρίζουµε ότι σε 1mol οποιουδήποτε στοιχείου ή χηµικής ένωσης περιέχονται ΝΑ µόρια στοιχείου ή χηµικής ένωσης. Άρα σε 2 mol NH3 περιέχονται 2ΝΑ µόρια και σε 2mol NO περιέχονται επίσης 2ΝΑ µόρια. 14. Σε 2 mol NH3 περιέχεται ίσος αριθµός µορίων µε αυτών που περιέχονται σε 2mol NO2. ΣΩΣΤΟ. Γνωρίζουµε ότι σε 1mol οποιουδήποτε στοιχείου ή χηµικής ένωσης περιέχονται ΝΑ µόρια στοιχείου ή χηµικής ένωσης. Άρα σε 2mol NH3 περιέχονται 2ΝA µόρια και σε 2 mol NO2 περιέχονται επίσης 2ΝA µόρια. 15. Σε 2 mol NH3 περιέχεται ίσος αριθµός µορίων µε αυτόν που περιέχεται σε 3 mol NO2 ΛΑΘΟΣ. Γνωρίζουµε ότι σε 1mol οποιουδήποτε στοιχείου ή χηµικής ένωσης περιέχονται ΝΑ µόρια στοιχείου ή χηµικής ένωσης. Άρα σε 2mol NH3 περιέχονται 2ΝA µόρια και σε 3 mol NO2 περιέχονται 3ΝA µόρια. 19

20 16. Σε 2mol NH3 περιέχεται διπλάσιος αριθµός µορίων µε αυτόν που περιέχεται σε 2 mol NO2 ΛΑΘΟΣ. Γνωρίζουµε ότι σε 1mol οποιουδήποτε στοιχείου ή χηµικής ένωσης περιέχονται ΝΑ µόρια στοιχείου ή χηµικής ένωσης. Άρα σε 2mol NH3 περιέχονται 2ΝA µόρια και σε 2 mol NO2 περιέχονται 2ΝA µόρια, δηλαδή οι δυο ποσότητες περιέχουν τον ίδιο αριθµό µορίων (2ΝΑ µόρια). 17. Σε 4 mol NH3 περιέχεται ίσος αριθµός µορίων µε αυτόν που περιέχεται σε 4 mol H2S. ΣΩΣΤΟ. Γνωρίζουµε ότι σε 1mol οποιουδήποτε στοιχείου ή χηµικής ένωσης περιέχονται ΝΑ µόρια στοιχείου ή χηµικής ένωσης. Άρα σε 4mol NH3 περιέχονται 4ΝA µόρια και σε 4 mol H2S περιέχονται επίσης 4ΝA µόρια. 18. Σε 2 mol CH4 περιέχεται ίσος αριθµός µορίων µε 1 mol ΗNO3 ΛΑΘΟΣ. Γνωρίζουµε ότι σε 1mol οποιουδήποτε στοιχείου ή χηµικής ένωσης περιέχονται ΝΑ µόρια στοιχείου ή χηµικής ένωσης. Άρα σε 2mol CH4 περιέχονται 2ΝA µόρια και σε 1 mol ΗNO3 περιέχονται ΝA µόρια. 19. Ένα µόριο H2 (ArH = 1) έχει µάζα 2g. ΛΑΘΟΣ. ΜrH2 = 2 ArH = 2 1 = 2, άρα 1mol H2 έχει µάζα 2g. Επειδή 1 mol H2 περιέχει ΝΑ = 6, µόρια υδρογόνου, η µάζα των 2g (1mol H2) αντιστοιχεί σε µάζα 6, µορίων υδρογόνου, συνεπώς ένα µόριο υδρογόνου έχει µάζα ίση µε 2 g 0, g 23 6, mol µορίων O2 έχει µάζα 32g (ΑrO=16) ΣΩΣΤΟ. ΜrO2 = 2 ArO = 2 16 = 32, άρα 1mol µορίων O2 έχει µάζα 32g mol οποιουδήποτε αερίου σε STP, καταλαµβάνουν όγκο 2L. ΛΑΘΟΣ. 1 mol οποιουδήποτε αερίου σε STP καταλαµβάνει όγκο 22,4L, άρα τα 2 mol οποιουδήποτε αερίου σε STP καταλαµβάνουν όγκο ίσο µε (2 22,4)=44,8L. 20

21 22. 1 mol οποιασδήποτε χηµικής ουσίας σε πρότυπες συνθήκες (STP) έχει όγκο 22,4 L. ΛΑΘΟΣ. 1 mol οποιασδήποτε αέριας χηµικής ουσίας σε πρότυπες συνθήκες (STP) καταλαµβάνει όγκο 22,4L, 23. 3L αερίου Ο2 περιέχουν περισσότερα µόρια από 3L αέριας ΝΗ3 σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. ΛΑΘΟΣ. Σύµφωνα µε την υπόθεση Avogadro: Ίσοι όγκοι αερίων ή ατµών στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας περιέχουν τον ίδιο αριθµό µορίων. Άρα 3L O2 έχουν τον ίδιο αριθµό µορίων µε 3L ΝΗ3 σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας L Ο2(g) περιέχει περισσότερα µόρια απ ότι 1L Ν2(g), στις ίδιες συνθήκες P, T. ΛΑΘΟΣ. Σύµφωνα µε την υπόθεση Avogadro: Ίσοι όγκοι αερίων ή ατµών στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας περιέχουν τον ίδιο αριθµό µορίων. Άρα 1L Ο2(g) περιέχει τον ίδιο αριθµό µορίων µε 1L Ν2(g), στις ίδιες συνθήκες P, T L αερίου H2 περιέχει περισσότερα µόρια από 1L αέριου ΗCl σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. ΛΑΘΟΣ. Σύµφωνα µε την υπόθεση Avogadro: Ίσοι όγκοι αερίων ή ατµών στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας περιέχουν τον ίδιο αριθµό µορίων. Άρα 1L αερίου H2 περιέχει τον ίδιο αριθµό µορίων µε 1L αέριου ΗCl σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας L αερίου Ν2 περιέχουν ίσα µόρια µε 5L αέριας ΝΗ3 σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας ΣΩΣΤΟ. Σύµφωνα µε την υπόθεση Avogadro: Ίσοι όγκοι αερίων ή ατµών στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας περιέχουν τον ίδιο αριθµό µορίων. Άρα 5L αερίου Ν2 περιέχουν τον ίδιο αριθµό µορίων µε 5L αέριας ΝΗ3 σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. 21

22 27. Ένα λίτρο αερίου CΟ2 περιέχει περισσότερα µόρια από ένα λίτρο αέριας ΝΗ3 σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας ΛΑΘΟΣ. Σύµφωνα µε την υπόθεση Avogadro: Ίσοι όγκοι αερίων ή ατµών στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας περιέχουν τον ίδιο αριθµό µορίων. Άρα 1L αερίου CΟ2 περιέχει τον ίδιο αριθµό µορίων µε 1L αέριας ΝΗ3 σε ίδιες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας. 28. Αν διπλασιάσουµε τον όγκο ορισµένης ποσότητας ενός αερίου µε σταθερή τη θερµοκρασία, η πίεση του θα διπλασιαστεί. ΛΑΘΟΣ. (Η πίεση θα υποδιπλασιαστεί). εδοµένα: n = σταθερό, Τ = σταθερή, V2 = 2V1 Κατάσταση 1: P1 V1 = n R T (1) Κατάσταση 2: P2 V2 = n R T (2) Με δεδοµένο ότι V2 = 2V1 η σχέση (2) γίνεται: P2 2V1 = n R T (3) Οι σχέσεις (1) και (3) έχουν τα δεύτερα µέλη ίσα, άρα θα έχουν και τα πρώτα. Έτσι ισχύει: P1 V1 = P2 2V1 P2 = P Αν διπλασιάσουµε την πίεση ορισµένης ποσότητας ενός αερίου µε σταθερό τον όγκο του αερίου τότε η θερµοκρασία του θα διπλασιαστεί. ΣΩΣΤΟ. εδοµένα: n = σταθερό, V = σταθερός, P2 = 2P1 Κατάσταση 1: P1 V = n R T1 (1) Κατάσταση 2: P2 V = n R T2 (2) Με δεδοµένο ότι P2 = 2P1 η σχέση (2) γίνεται: 2P1 V = n R T2 (3) Με διαίρεση κατά µέλη των σχέσεων (1) και (3) προκύπτει: P1 V n R T1 1 T1 = = Τ2 = 2Τ1 2P1 V n R T 2 2 T2 22

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 5 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΟ Υδρογόνο Η Άνθρακας C Oξυγόνο O Άζωτο N Φώσφορος P Θείο S Πυρίτιο Si Φθόριο F Χλώριο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Πως είναι κατασκευασμένα τα άτομα; Μία πολύ απλή εικόνα σχετικά με το άτομο, μας έχει δώσει ο Bohr, εμπνευσμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. μονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2

ΙΙΚ ΟΣΣ Θ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2.1. Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq) BaSO4 + 2H2O. 2Al(s) + 6HCl(aq) 2AlCl3(aq) + 3H2 1 Κ ΚΩ Ω ΙΙΚ ΚΟ ΟΣΣ Θ ΘΕ ΕΜ ΜΑ ΑΤΤΟ ΟΣΣ:: G GII A A C CH HIIM M 00 997733 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα ο.1 Ba(OH)(aq) HSO4(aq) BaSO4 HO Al(s) 3HCl(aq) AlCl3(aq) NaCO3(aq) HCl(aq) NaCl(aq) CO HO Η αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός

9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός 9 Ιοντικός και Ομοιοπολικός Δεσμός Περιεχόμενα και Έννοιες Clyde. Smith/Peter Arnold Images/Photolibrary David Stoecklein/Corbis Το σχήμα των νιφάδων του χιονιού είναι αποτέλεσμα του είδους των δεσμών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2,

,1,0, ,2,3,+ ,2,2,+ ,0,1,+ ,3,2, D ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΑΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ηµήτρης Αθανασίου Φυσικός.Ο αριθµός των υποστιβάδων που µπορεί να έχουµε στην τέταρτη στιβάδα είναι α. 4 β.5 γ. δ..τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Στην ετικέτα φιάλης νερού Λουτρακίου (atural Mineral Water) αναγράφεται η τιμή ολικής σκληρότητας 89 αμερικανικοί βαθμοί σκληρότητας. Πόσα ml προτύπου διαλύματος EDTA

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού.

ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ. Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών. Να εξηγούν το σχηματισμό του ιοντικού ομοιοπολικού δεσμού. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στο τέλος αυτής της διδακτικής ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν: Να δίδουν τον ορισμό του χημικού δεσμού. Να γνωρίζουν τα είδη των δεσμών Να εξηγούν το σχηματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΟΞΕΑ - ΒΑΣΕΙΣ - ΟΞΕΙ ΙΑ - ΑΛΑΤΑ 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-39) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ποια από τις παρακάτω είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Τι ονομάζουμε χημικές αντιδράσεις; Χημικά φαινόμενα (αντιδράσεις) ονομάζονται οι μεταβολές κατά τις οποίες από ορισμένες αρχικές

Διαβάστε περισσότερα

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW.

ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΠΑΙΑΑΓβΠΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λ ZJK * Η\ίτν ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW V % iiir^ff TlIS C? IV ftepo, θ» H-C = = C f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-21) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. µονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα