ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2009. www.hellastat.eu"

Transcript

1 Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής προμηθευτών και ημέρες είσπραξης απαιτήσεων), μεταβολές στην ρευστότητα των επιχειρήσεων & μεταβολές στον δανεισμό τους H μοναδική Κλαδική Έρευνα που προσφέρει μαζί με την μελέτη cd Αρχείο μορφής MS-Excel workbook το οποίο περιλαμβάνει; ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2009 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1. «Mοντέλο» σύγκρισης των εταιρειών. Εξαιρετικό πλεονέκτημα του μοντέλου αποτελεί η -με απλές διαδικασίεςδυνατότητα σύγκρισης της επιχείρησης με τμήματα του κλάδου αλλά και με τον ανταγωνισμό ανά εταιρεία για την άμεση αναπαραγωγή δεκάδων στοιχείων κερδοφορίαςαποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και ρευστότητας. 2. Tο Εταιρικό Προφίλ των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή με πλήρη ισολογισμό, χρηματοοικονομική ανάλυση, ταμειακές ροές & στοιχεία Ταυτότητας. H μοναδική Κλαδική Έρευνα, που σας δίνει το δικαίωμα να αγοράσετε σε πολύ προνομιακές τιμές, την Διεθνής Επισκόπηση της Αγοράς, καθώς και 3ετείς προβλέψεις - από την κορυφαία εταιρεία επιχειρηματικών πληροφοριών παγκοσμίως, DATAMONITOR.

2 Εισαγωγή: Ενίσχυση της εισαγωγικής διείσδυσης το 2008 Αρνητική επίδραση από την κάμψη της οικοδομής αλλά με σημαντικές προοπτικές από έργα εξοικονόμησης ενέργειας, επενδύσεων ΑΠΕ και τηλεπικοινωνιακών υποδομών Η εγχώρια αγορά παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε. (www.hellastat.eu), στην οποία, όπως αναφέρεται, λειτουργούν πολυάριθμες παραγωγικές και εμπορικές-εισαγωγικές εταιρείες. Οι αγορά μπορεί να διακριθεί σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: ηλεκτρολογικό υλικό εγκαταστάσεων, βιομηχανικό ηλεκτρολογικό υλικό και προϊόντα φωτισμού. Η παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου αφορά κυρίως στους δύο πρώτους τομείς. Το 2008 πραγματοποιήθηκαν εισαγωγές αξίας 1,23 δισ. (+13,2% από το 2007). Οι εξαγωγές αντιθέτως μειώθηκαν κατά 4,3% σε 547,36 εκ., με συνέπεια την περαιτέρω διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος σε 682,42 εκ. Οι ηλεκτρολογικές συσκευές αποτελούν το κυριότερο εισαγόμενο είδος (53% των συνολικών εισαγωγών), ενώ ακολουθούν τα φωτιστικά (18%), τα καλώδια (13,4%), οι συσσωρευτές (9,6%) και οι λαμπτήρες (5,8%). Ο τομέας των καλωδίων συμμετέχει κατά 48,7% στις συνολικές εξαγωγές του κλάδου, όντας ο μοναδικός τομέας με θετικό εμπορικό ισοζύγιο ( 101,36 εκ. το 2008). Ακολούθως, οι ηλεκτρολογικές συσκευές αποτελούν το 26,5% των εξαγωγών, οι συσσωρευτές το 13,3% και τα φωτιστικά το 10,7%. Οι τιμές του ηλεκτρολογικού υλικού ακολουθούν ανοδική πορεία, λόγω των σχετικών ανατιμήσεων των πρώτων υλών (κυρίως χαλκό και αλουμίνιο): ο αντίστοιχος μέσος ετήσιος δείκτης τιμών το 2008 αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το 2007, σημειώνοντας επιβράδυνση έναντι του ρυθμού ανόδου της περιόδου 07/06 (+5%), ενώ για την τελευταία οκταετία παρατηρείται άνοδος 6,3% σε ετήσια βάση. Προβλήματα Προοπτικές Σύμφωνα με εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου με τους οποίους συνεργάστηκε η Hellastat για την εκπόνηση της μελέτης, η τρέχουσα οικονομική συγκυρία είναι ιδιαίτερα αρνητική, καθώς ο κλάδος εξαρτάται άμεσα από την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία βρίσκεται σε έντονη κάμψη την τελευταία 3ετία την ανέγερση ή/και ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων, με σημαντικό μέρος των έργων να έχουν αναβληθεί ή ματαιωθεί λόγω των κακών οικονομικών συνθηκών τις δημόσιες προμήθειες, όπου αναφέρεται μείωση των διαγωνισμών και αδυναμία πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων. Όσον αφορά στις προοπτικές του κλάδου, στη μελέτη της Hellastat αναφέρεται η σπουδαιότητα της απόφασης της Ε.Ε. να αποσύρει σταδιακά τους λαμπτήρες πυρακτώσεως από την αγορά προκειμένου να προωθηθούν προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.

3 Εισαγωγή: Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατες θεσμικές παρεμβάσεις στην ελληνική νομοθεσία, τα κτίρια του δημόσιου τομέα θα πρέπει να καταστούν λιγότερο ενεργοβόρα, στόχος που προϋποθέτει την αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών τους εγκαταστάσεων. Σημαντικές προοπτικές εντοπίζονται στο χώρο του βιομηχανικού ηλεκτρολογικού υλικού, καθώς αναμένεται ότι τα προσεχή χρόνια η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), αλλά και των ευρυζωνικών δικτύων, θα αυξήσει τη ζήτηση για καλώδια και λοιπό εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και για μεταφορά δεδομένων αντίστοιχα. Θετική και για τη βιομηχανία καλωδίων είναι η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, όπουηκάλυψηκυμαίνεταισε μικρότερα επίπεδα συγκριτικά με τις πόλεις (όπου έχει φτάσει πλέον το 100%). Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 176 παραγωγικών, εισαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων του κλάδου. Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης συνοψίζονται στα εξής: Οι συνολικές Πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος το 2007 διαμορφώθηκαν σε 1,26 δισ., αυξημένες κατά 14,5% σε σχέση με το Οι 8 στις 10 εταιρείες βελτίωσαν τα έσοδα της προηγούμενης χρήσης, οδηγώνταςέτσιτημέσηανάπτυξηγιατηνπερίοδο07/06 στο 14,4%, διπλάσια από το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της οικονομίας. Σημαντική ήταν και η άνοδος των αποτελεσμάτων του δείγματος: τα ΚΠΤΦΑ διαμορφώθηκαν σε 119,93 εκ., έχοντας αυξηθεί κατά 31,7% σε σχέση με το 2006, ενώ τα ΚΠΦ σε 73,96 εκ., επίπεδο που υπερβαίνει το αντίστοιχο μέγεθος της προηγούμενης χρήσης κατά 45,7%. Το περιθώριο μικτού κέρδους υποχώρησε από 24,8% σε 23,4%. Ο αντίστοιχος δείκτης των λειτουργικών κερδών παρουσίασε οριακή αύξηση (9,8% έναντι 9,6% το 2006), ενώ το περιθώριο των ΚΠΦ ενισχύθηκε σε 4,7% (από 4,3% το 2006), καθιστώντας τον κλάδο πιο κερδοφόρο από το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2007 ενισχύθηκε ελαφρώς σε 2,2 προς 1. Η χρηματοδότηση των εταιρειών διενεργείται κυρίως μέσω Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων, με τις τελευταίες να αποτελούν το 55,9% του Παθητικού για το τελευταίο έτος. Σημαντικό ποσοστό αυτών (46,2%) συνιστούν οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές.

4 Περιεχόμενα: 1. Πληροφορίες για την έκδοση 5 2. Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθμοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης 6 3. Σύνοψη Ανάλυσης 7 4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου Εισαγωγή Παράγοντες ζήτησης Η αγορά φωτισμού και οικιακού ηλεκτρολογικού υλικού Η αγορά καλωδίων Ανακύκλωση ηλεκτρολογικού υλικού Η προοπτική των ΣΔΙΤ Θεσμικό πλαίσιο Εξωτερικό εμπόριο Τάσεις και προοπτικές του κλάδου Στρατηγική Ανάλυση SWOT Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ανάλυση Αποδοτικότητας Ανάλυση Ρευστότητας & Εμπορικού Κύκλου Ανάλυση Κεφαλαιακής Διάρθρωσης 99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Σύνθεση Ενεργητικού Παθητικού 101 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Συνδυασμένες Οικονομικές Καταστάσεις Δείγματος 107 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Αριθμοδείκτες Δείγματος 109 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Σύγκριση επιδόσεων των 20 μεγαλύτερων επιχειρήσεων με τους κλαδικούς μέσους Προφίλ Εταιρειών 115 Παράρτημα: Αναλυτικός Πίνακας Επιχειρήσεων 125 Η Hellastat 126

5 Περιεχόμενα Πινάκων / Διαγραμμάτων και Γραφημάτων 1. Πίνακας Μεγέθη κλάδου παραγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού: 2006 (ποσά σε εκ. ) 2. Πίνακας Μεγέθη κλάδου κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού: βιομηχανικά καταστήματα με πάνω από 10 άτομα (ποσά σε εκ. ) 3. Πίνακας Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού 4. Πίνακας Ετήσια εξέλιξη δείκτη τιμών ή κόστους υλικών: (έτος βάσης: 2000) 5. Διάγραμμα Εξέλιξη συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας σε αριθμό αδειών: Διάγραμμα Μηνιαία εξέλιξη οικοδομικού όγκου το 2008 (σε χιλ. κυβ. μ.) 7. Πίνακας Συνολική οικοδομική δραστηριότητα κατά περιφέρεια: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2008 και Πίνακας Νέες οικοδομές, όροφοι, επιφάνεια, όγκος και αξία κατά περιφέρεια: Ιαν.-Δεκ και Διάγραμμα Εξέλιξη αριθμού νέων κατοικιών: Πίνακας Δάνεια προς τα εγχώρια νοικοκυριά κατά κατηγορία από τα εγχώρια ΝΧΙ 11. Διάγραμμα Διάρθρωση δανειακής επιβάρυνσης των εγχώριων νοικοκυριών (2008) 12. Πίνακας Ξενοδοχειακό δυναμικό: Πίνακας Ξενοδοχειακό δυναμικό 2008 ανά κατηγορία και περιφέρεια 14. Διάγραμμα Κατανομή κλινών κατά γεωγραφική περιφέρεια: Διάγραμμα Κατανομή κλινών κατά κατηγορία: Πίνακας Έργα οδοποιίας με συμβάσεις παραχώρησης 17. Πίνακας Εγκατεστημένη ισχύς συστημάτων ΑΠΕ σε MW: Δεκέμβριος 2007 Ιανουάριος Διάγραμμα Εγκατεστημένη ισχύς σταθμών ΔΕΗ (σε MW): Διάγραμμα Βαθμός διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα: Ιανουάριος 2004 Ιανουάριος Πίνακας Ισχύς λαμπτήρων (ίδιο επίπεδο φωτισμού) 21. Πίνακας Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας 22. Πίνακας Μηνιαίες τιμές αλουμινίου και χαλκού σε $/τόνο (2008) 23. Πίνακας Κατάλογος χρηματικών εισφορών εναλλακτικής διαχείρισης προϊόντων ΗΗΕ 24. Πίνακας Τεμάχια ΗΗΕ που έχουν ανακυκλωθεί ( ) 25. Πίνακας Έργα ΣΔΙΤ υπό υλοποίηση 26. Πίνακας Επισκόπηση θεσμικού πλαισίου ηλεκτρολογικού υλικού 27. Πίνακας Εξωτερικό εμπόριο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (σε εκ. ): Διάγραμμα Εξωτερικό εμπόριο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (σε εκ. ): Πίνακας Εξωτερικό εμπόριο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ανά είδος (σε εκ. ): Διάγραμμα Διάρθρωση εισαγωγών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2008)

6 Περιεχόμενα Πινάκων Διαγραμμάτων και Γραφημάτων 30. Διάγραμμα Διάρθρωση εξαγωγών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2008) 31. Πίνακας Εισαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού ανά χώρα: (σε εκ. ) 32. Διάγραμμα Διάρθρωση εισαγωγών ηλεκτρολογικού υλικού ανά χώρα (2008) 33. Διάγραμμα Εξέλιξη εισαγωγών ηλεκτρολογικού υλικού ανά χώρα: (σε εκ. ) Βασικές χώρες προέλευσης 34. Πίνακας Εισαγωγές φωτιστικών ανά χώρα: (σε εκ. ) 35. Διάγραμμα Διάρθρωση εισαγωγών φωτιστικών ανά χώρα (2008) 36. Διάγραμμα Εξέλιξη εισαγωγών φωτιστικών ανά χώρα: (σε εκ. ) Βασικές χώρες προέλευσης 37. Πίνακας Εισαγωγές καλωδίων ανά χώρα: (σε εκ. ) 38. Διάγραμμα Διάρθρωση εισαγωγών καλωδίων ανά χώρα (2008) 39. Διάγραμμα Εξέλιξη εισαγωγών καλωδίων ανά χώρα: (σε εκ. ) Βασικές χώρες προέλευσης 40. Πίνακας Εισαγωγές συσσωρευτών ανά χώρα: (σε εκ. ) 41. Διάγραμμα Διάρθρωση εισαγωγών συσσωρευτών ανά χώρα (2008) 42. Διάγραμμα Εξέλιξη εισαγωγών συσσωρευτών ανά χώρα: (σε εκ. ) Βασικές χώρες προέλευσης 43. Πίνακας Εισαγωγές λαμπτήρων ανά χώρα: (σε εκ. ) 44. Διάγραμμα Διάρθρωση εισαγωγών λαμπτήρων ανά χώρα (2008) 45. Διάγραμμα Εξέλιξη εισαγωγών λαμπτήρων ανά χώρα: (σε εκ. ) Βασικές χώρες προέλευσης 46. Πίνακας Εξαγωγές καλωδίων ανά χώρα: (σε εκ. ) 47. Διάγραμμα Διάρθρωση εξαγωγών καλωδίων ανά χώρα (2008) 48. Διάγραμμα Εξέλιξη εξαγωγών καλωδίων ανά χώρα: (σε εκ. ) Βασικές χώρες προέλευσης 49. Πίνακας Εξαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού ανά χώρα: (σε εκ. ) 50. Διάγραμμα Διάρθρωση εξαγωγών ηλεκτρολογικού υλικού ανά χώρα (2008) 51. Διάγραμμα Εξέλιξη εξαγωγών ηλεκτρολογικού υλικού ανά χώρα: (σε εκ. ) Βασικές χώρες προέλευσης 52. Πίνακας Εξαγωγές συσσωρευτών ανά χώρα: (σε εκ. ) 53. Διάγραμμα Διάρθρωση εξαγωγών συσσωρευτών ανά χώρα (2008) 54. Διάγραμμα Εξέλιξη εξαγωγών συσσωρευτών ανά χώρα: (σε εκ. ) Βασικές χώρες προέλευσης 55. Πίνακας Εξαγωγές φωτιστικών ανά χώρα: (σε εκ. ) 56. Διάγραμμα Διάρθρωση εξαγωγών φωτιστικών ανά χώρα (2008) 57. Διάγραμμα Εξέλιξη εξαγωγών φωτιστικών ανά χώρα: (σε εκ. ) Βασικές χώρες προέλευσης

7 Δείγματα Κλαδικής Ανάλυσης:

8 Περιγραφή Παραδοτέου: Το παραδοτέο είναι στην Ελληνική γλώσσα, σας αποστέλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει: Αρχείο μορφής Acrobat Reader με τον σχολιασμό και τα συμπεράσματα της ποιοτικής & χρηματοοικονομικής ανάλυσης του κλάδου. Αρχείο μορφής MS-Excel workbook το οποίο περιλαμβάνει την χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου, καθώςεπίσηςκαι«μοντέλο» σύγκρισης των εταιρειών, το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση των επιχειρήσεων απέναντι στον ανταγωνισμό με μία σειρά πεδίων (αποδοτικότητα,φερεγγυότητα,ρευστότητα κλπ). Επιπρόσθετα μαζί με την μελέτη σας αποστέλλεται, σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή (CD-Rom με Microsoft Excel Πίνακες), το εταιρικό προφίλ των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου το οποίο περιέχει: Στοιχεία Ταυτότητας της Εταιρείας: Πλήρη Επωνυμία, Στοιχεία Έδρας, Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού, Βασικά Στελέχη, Έτος τελευταίου φορολογικού ελέγχου, Ενοποιούμενες εταιρείες κτλ. Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων). Ανάλυση Ταμειακών Ροών. Ανάλυση Αποδοτικότητας, Αποτελεσματικότητας, Κερδοφορίας, Κεφαλαιακής Διάρθρωσης, Φερεγγυότητας και Ρευστότητας (95 αριθμοδείκτες).

9 Επειδή στην Hellastat Κάθε Κλαδική Έρευνα δημιουργείται από τις Ίδιες τις Επιχειρήσεις... Γίνεται σήμερα και εσείς μέλος της Εκτενέστερης και Ποιοτικότερης Κλαδικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα! On-line αγορές Ακίνητη περιουσία Αλλαντικά Ανακύκλωση & διαχείριση απορριμμάτων Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανταλλακτικά και service οχημάτων Βαριά προκατασκευή Βασικά Μέταλλα, εμπορία και επεξεργασία Βιολογικά Προϊόντα Γαλακτοκομικά προϊόντα Διαγνωστικά κέντρα Δομικά υλικά Έκδοση βιβλίων Έκδοση εφημερίδων & περιοδικών Εκτυπώσεις Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων Εμπορία-Εισαγωγές-Αντιπροσωπίες μοτοσυκλετών Η Hellastat: Εμπόριο Η/Υ & ειδών τεχνολογίας Εστίαση Έτοιμο Σκυρόδεμα Ηλεκτρολογικό υλικό & φωτισμός Ιατρικός εξοπλισμός Ιχθυοκαλλιέργεια Κατασκευαστικές Κατασκευή ενδυμάτων Κατασκευή υποδημάτων Καύσιμα Κλωστοϋφαντουργία Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης & υπόδησης Μεταλλικά κουφώματα Μεταλλικές κατασκευές Μεταλλικό νερό, χυμοί & αναψυκτικά Μεταφορές & Logistics Μίσθωση οχημάτων Ξενοδοχεία Ξύλο και προϊόντα Οινοποιία Παραγωγή αλκοολούχων ποτών Παραγωγή και εμπόριο επίπλων & οικιακού εξοπλισμού Πληροφορική Πουλερικά Σούπερ μάρκετ Υπηρεσίες υγείας Φαρμακευτικές επιχειρήσεις Φυτοπροστασία Χάρτινη συσκευασία Χημικά Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων και λοιπών ποτών Χονδρικό εμπόριο φαρμάκων Χρώματα 50 Κλαδικές Αναλύσεις 2009 Επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα:

10 Η Hellastat: H Hellastat A.E. (Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών & Οικονομικών Πληροφοριών - μέλος του ΣΕΒ), δραστηριοποιούμενη στους τομείς της επιχειρηματικής πληροφόρησης, των ερευνών αγοράς και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, και όντας μέλος των οργανισμών EADP (European Association of Database & Desktop Publishers) και ESOMAR (World Association of Opinion & Marketing Research Professionals), διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, τεχνογνωσία, συστήματα και ανθρώπινο δυναμικό ώστε να παρακολουθεί και να αναλύει ετησίως 50 κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, εκπονώντας σειρά Στρατηγικών Κλαδικών Αναλύσεων. H Hellastat Α.Ε. - πιστοποιημένη από την Lloyd s Register για την παροχή οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών και υπηρεσιών, διαθέτει την μεγαλύτερη βάση ηλεκτρονικά επεξεργάσιμων οικονομικών και επιχειρηματικών δεδομένων, για περισσότερες από εταιρείες και 150 κλάδους που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.Σήμερα, η Hellastat αποτελεί αποκλειστικό προμηθευτή Οικονομικών & Επιχειρηματικών Δεδομένων στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Επιπλέον, η Hellastat αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της εταιρείας Standard & Poor s, του μεγαλύτερου οργανισμού πιστοληπτικής αξιολόγησης στον κόσμο και της Thomson-Reuters plc της μεγαλύτερης εταιρείας παροχής πληροφοριών και ειδήσεων. Κανείς άλλος δεν μιλά καλύτερα για τις Κλαδικές ΗΑναλύσεις Hellastat: μας από τους Πελάτες μας ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ SUBERU MOTORS HELLAS KOSMOCAR ROCHE HELLAS FRIESLAND NESTLE PROCTER & GAMBLE KPMG PWC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ LAVIPHARM BAYER HELLAS DELLOITTE & TOUCHE ERNST & YOUNG EUROBANK BANK OF ATTICA CITIBANK TOYOTA HELLAS ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΦΑΓΕ YARA DE AGOSTINI FOODLINK MULTIRAMA DELL

Η εγχώρια κατανάλωση οίνου διαμορφώθηκε σε 3.200 χιλ. hl το 2008, βαίνοντας φθίνουσα την τελευταία τριετία.

Η εγχώρια κατανάλωση οίνου διαμορφώθηκε σε 3.200 χιλ. hl το 2008, βαίνοντας φθίνουσα την τελευταία τριετία. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Στασιμότητα στην αγορά την τελευταία 2ετία Αρνητικά στην αξία της αγοράς επιδρούν παράγοντες όπως η οικονομική κρίση και οι δημογραφικές εξελίξεις

Στασιμότητα στην αγορά την τελευταία 2ετία Αρνητικά στην αξία της αγοράς επιδρούν παράγοντες όπως η οικονομική κρίση και οι δημογραφικές εξελίξεις Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2009. www.hellastat.eu

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2009. www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2009. www.hellastat.eu

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2009. www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2009. www.hellastat.eu. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2009. www.hellastat.eu. Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: www.hellastat.eu

Εισαγωγή: www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής

Διαβάστε περισσότερα

3299/2004. www.hellastat.eu

3299/2004. www.hellastat.eu Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις µε αρµόδια στελέχη του κλάδου Σύγκριση και µεταβολές στην συµπεριφοράεπιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τούς συµπεριφορά (ηµέρες πληρωµής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2010 ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΝΟΠΟΙΪΑ Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση αυτού, η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ:ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Φοιτητής: Πάπιστας Αλέξιος Σταύρος (109/08) Υπεύθυνη καθηγήτρια: Τηλικίδου Ειρήνη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Business Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕς ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Κλιματική Αλλαγή KAI Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Κλιματική Αλλαγή και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Πρόγραμμα Life+ «climabiz» (LIFE08 ENV/GR/000552) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα Περιεχόµενα πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ( Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας, στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 2013 Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών FACTS & FIGURES Φωτεινή Θωμαΐδου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Περιεχόμενα Εισαγωγή 4 1. Η σημασία των Τροφίμων και Ποτών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΧΟΥ Ή ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής

Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Ιούλιος 215 Σύνοψη Ειδικό Θέμα: Ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα