ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1

2 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ή Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ή ERP (Enterprise Resource Planning) Systems Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 2

3 Λειτουργικές περιοχές Προμηθευτές Πελάτες Συστήματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας Συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων Π ωλήσεις και Μάρκετινγκ Κατασκευή και Παραγωγή Χρηματοοικον ομικά και Λογιστική Ανθρώπινοι πόροι Λειτουργικές περιοχές της επιχείρησης Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 3

4 Βασικά - Ορισμοί Τι είναι; Είναι Πληροφοριακά Συστήματα που υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών. Είναι πληροφοριακά εργαλεία παρακολούθησης, ελέγχου και συντονισμού των εργασιών στις κεντρικές και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις και τμήματα μιας επιχείρησης. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 4

5 Βασικά - Ορισμοί Διάφοροι ορισμοί από ειδικούς των ERP Εφαρμογές που επηρεάζουν τα πάντα, από τη λογιστική και παραγγελίες έως τη διαχείριση αποθήκης και αποθεμάτων συστήματα που παρέχουν μια συνολική εικόνα για την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης Συστήματα που καταγράφουν και συλλέγουν όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές από όπου και αν προέρχονται Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 5

6 Βασικά - Ορισμοί Τι προσφέρουν; Αυτοματοποιούν τις επιχειρηματικές διαδικασίες που αφορούν τα οικονομικά-λογιστικά, την εφοδιαστική αλυσίδα, την παραγωγή, τις πωλήσεις και προμήθειες, την διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και των πελατειακών σχέσεων. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 6

7 Βασικά - Ορισμοί Τι επιτυγχάνουν; Τη συγκέντρωση δεδομένων από κάθε τμήμα της επιχείρησης. Την ενοποίηση και συγκέντρωση όλων των εφαρμογών της επιχείρησης. Τον επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας. Την εξοικονόμηση των επιχειρηματικών πόρων. Την αύξηση της παραγωγικότητας. Την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 7

8 Βασικά - Ορισμοί Από τι αποτελούνται; Από διάφορες ολοκληρωμένες εφαρμογές λογισμικού που εξυπηρετούν και υποστηρίζουν τις διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι εφαρμογές συνδέονται με μια συνεκτική βάση δεδομένων που περιέχει πληροφορίες για την οργάνωση τη δομή και τις λειτουργίες της επιχείρησης. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 8

9 Βασικά - Ορισμοί Γιατί ERP; Αύξηση ανταγωνιστικότητας: Μείωση του κόστους σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Δραστική μείωση αποθεμάτων. Ελαχιστοποίηση καθυστερήσεων παράδοσης. Αύξηση ποιότητας παροχής υπηρεσιών. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 9

10 Ιστορική αναδρομή Παραγωγικά συστήματα, έλεγχος αποθεμάτων (inventory control). Προσέφεραν: Βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας αποθέματα ασφαλείας Διαχείριση τεχνικών προδιαγραφών Διαχείριση εντολών εργασίας Χαρακτηριστικό περιόδου: Δυνατότητα για μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων συστήματα που προσέφεραν την απλή οργάνωση και διαχείριση των αποθεμάτων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 10

11 Ιστορική αναδρομή Συστήματα πρόβλεψης απαιτήσεων υλικών (Material Requirements Planning MRP) Προσέφεραν : Τις προηγούμενες υπηρεσίες ολοκληρωμένες σε μια ενιαία εφαρμογή. Πρότυπο πλάνο χρονοπρογραμματισμού παραγωγής + Τεχνικές προδιαγραφές υλικών χρονική στιγμή παραγωγής, ακριβείς ποσότητες πρώτων υλών. Διαθέσιμη ποσότητα υλικών (ή προγραμματισμένη ποσότητα για παραλαβή) υπολογισμός ισοζυγίου υλικών στον βέλτιστο χρόνο. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 11

12 Ιστορική αναδρομή Συστήματα πρόβλεψης απαιτήσεων παραγωγικού δυναμικού (Capacity Requirements Planning CRP). Προσφέρουν: σχεδιασμός και πρόβλεψη των πωλήσεων, χρονοπρογραμματισμός και δυναμικότητα παραγωγής, διαχείριση ζήτησης, διαχείριση συμβατικών υποχρεώσεων κάθε παραγγελίας. Χαρακτηριστικό των συστημάτων: Πλέον αρχίζουν να εκτείνονται σε όλο το εύρος της επιχείρησης. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 12

13 Ιστορική αναδρομή Χαρακτηριστικό περιόδου: Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικές επιτρέπουν την υποστήριξη των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Συστήματα Διαχείρισης Παραγωγικών Πόρων (Manufacturing Resource Planning MRP II) διαχείριση παραγωγής και υλικών + λογιστική και χρηματοοικονομική διαχείριση. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 13

14 Ιστορική αναδρομή Οι λειτουργίες των συστημάτων MRP II επεκτάθηκαν και περιλαμβάνουν όλους τους τομείς της επιχείρησης (σχεδιασμός προϊόντων, διαχείριση αποθήκης, διαχείριση έργων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, εμπορική και οικονομική διαχείριση) ERP Συστήματα Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 14

15 Ιστορική αναδρομή Επομένωςτα ERP είναιέναισχυρόδίκτυοπου επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων, τη μείωση δαπανών και το σφαιρικό έλεγχο της επιχείρησης. ERP Ολοκληρωμένη προσέγγιση Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Ολοκληρωμένες Λειτουργίες Ασυμβατότητα (προς τα πίσω) Όμοιος τρόπος επικοινωνίας Δύσκολη/Ακριβή εφαρμογή Ενσωματωμένες ΒΔ Μικρότερη ευελιξία Ενοποιημένη αρχιτεκτονική Χρονοβόρα εγκατάσταση Ενοποιημένη υποστ. ΠροϊόντωνΜεγάλη περίοδος αποπληρωμής Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 15

16 Άλλοι λόγοι επιτυχίας των ERP Ηδιαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management SCM) έλεγχος αποθεμάτων συμπεριλαμβανομένου την διανομή (distribution), την αποθεματοποίηση (inventory) και τις πολλαπλές τοποθεσίες παραγωγής. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 16

17 Άλλοι λόγοι επιτυχίας των ERP Οανασχεδιασμός των επιχειρηματικών διαδικασιών (Business Process Reengineering) Πολλές επιχειρήσεις είναι πλέον πρόθυμες να μεταβάλλουν τις διοικητικές τους δομές και να επανασχεδιάσουν τις διαδικασίες τους προκειμένου να εφαρμόσουν τα νέα πληροφοριακά συστήματα ERP. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 17

18 Άλλοι λόγοι επιτυχίας των ERP Ηεκρηκτική αύξηση των δυνατοτήτων των μικροϋπολογιστών Στη δεκαετία του 1970, ένας Η/Υ έπρεπε να «τρέχει» για ένα Σαββατοκύριακο προκειμένου να δημιουργήσει ένα πλήρες σχέδιο πρόβλεψης απαιτήσεως υλικών (MRP). Σήμερα, οι ίδιοι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν σε ένα φορητό Η/Υσε λίγα δευτερόλεπτα. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 18

19 ERP: Είναι πάντα επιτυχή; Πολλές επιχειρήσεις ξόδεψαν τεράστια ποσά για την εγκατάσταση ενός συστήματος ERP με παταγώδη αποτυχία. Πολλές άλλες βελτίωσαν σε τεράστιο βαθμό την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Η εφαρμογή ενός ERP σε μια επιχείρηση δεν είναι αυτοσκοπός, η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από το σωστό σχεδιασμό και από τους εργαζομένους που θα το χρησιμοποιήσουν. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 19

20 Μερικά εμπορικά ERP συστήματα SAP R/3 Oracle ERP PeopleSoft ERP Microsoft Business Solution NAV ALTEC Atlantis ENTERSOFT ERP Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 20

21 Χαρακτηριστικά των συστημάτων ERP Προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και ιδιομορφίες της κάθε επιχείρησης. Παρέχουν άριστο επίπεδο ενημέρωσης στα διοικητικά στελέχη για όλα τα τμήματα της επιχείρησης, όπως: Παραγωγή (Manufacturing) Πωλήσεις (Sales) Παρακολούθηση έργων (Project Management) Αποθέματα (Inventory) Προμήθειες (Purchases) Λογιστικά/Οικονομικά κ.λ.π. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 21

22 Χαρακτηριστικά των συστημάτων ERP Παρέχουν άριστο επίπεδο ενημέρωσης στα οικονομικά/λογιστικά στελέχη για τα τμήματα της επιχείρησης που προκαλούν οικονομικές δοσοληψίες, όπως: Παραγωγή Πωλήσεις Παρακολούθηση έργων Αποθέματα Προμήθειες Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 22

23 Χαρακτηριστικά των συστημάτων ERP Διασυνδέονται εύκολα με άλλες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το ίδιο πληροφοριακό σύστημα. Διαχειρίζονται τους ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης. Υποστηρίζουν ικανοποιητικά τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη φιλοσοφία Just in Time. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 23

24 Χαρακτηριστικά των συστημάτων ERP Περιορίζουν ικανοποιητικά τα προβλήματα σχετικά με: Την έλλειψη πρώτων υλών και αποθεμάτων Την εξυπηρέτηση πελατών και έγκαιρη παράδοση προϊόντων Τη διαχείριση κεφαλαίων Την υπέρ του δέοντος αυξημένη παραγωγικότητα και τον έλεγχο ποιότητας. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 24

25 Υποσυστήματα σε ένα ERP Μια επιχείρηση μπορεί να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει ένα ήπερισσότερα από τα υποσυστήματα (modules) που αποτελούν ένα σύστημα ERP. Διαχείριση και παρακολούθηση παραγωγής το οποίο περιλαμβάνει: Κεντρικό πλάνο Χρονοπρογραμματισμού ή Βασικό Πρόγραμμα Παραγωγής (Master Production Planning MPS). Προγραμματισμός παραγωγής τελικού προϊόντος (εντολές παραγωγής) με σκοπό τη βέλτιστη εκμετάλλευση των παραγωγικών πόρων και με βάση τους στόχους των πωλήσεων. Συνδέεται με τα υποσυστήματα των πωλήσεων, των προβλέψεων και των προβλέψεων απαιτήσεων υλικών (MRP). Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 25

26 Υποσυστήματα σε ένα ERP Προβλέψεις απαιτήσεων υλικών (Manufacturing Requirements Planning - MRP). Βέλτιστη ρύθμιση της παραγωγικής διαδικασίας με βάση τις απαιτήσεις και τη διαθεσιμότητα υλικών και τις απαιτήσεις πελατών. Προβλέψεις απαιτήσεων παραγωγικού δυναμικού (Capacity Requirements Planning CRP). Βέλτιστος προγραμματισμός παραγωγικού δυναμικού στα κέντρα εργασίας. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 26

27 Υποσυστήματα σε ένα ERP Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών (Bill of Materials BOM). Διαχειρίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές σε υλικά είτε των προϊόντων είτε τελικών είτε ενδιάμεσων. Συνδέεται με το MPS και το MRP. Φασεολόγια προϊόντων (Product Routings). Καθορίζει τη σειρά και το χρόνο των εργασιών παραγωγής ενός προϊόντος μέσα από τα αντίστοιχα κέντρα εργασίας. Συνδέεται άμεσα με το CRP. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 27

28 Υποσυστήματα σε ένα ERP Διαχείριση Πωλήσεων, Προμηθειών και Διανομών το οποίο περιλαμβάνει: Προβλέψεις (Forecasting): Προσφέρει μελλοντικές προβλέψεις της ζήτησης πελατών, βασιζόμενο στα ιστορικά δεδομένα των πωλήσεων. Συνδέεται με το MPS και το MRP. Προγραμματισμός απαιτήσεων διανομών (Distribution Requirements Planning - DRP). Διαχειρίζεται τις απαιτήσεις μεταφοράς μεταξύ των χώρων αποθήκευσης των υλικών και των παραγωγικών μονάδων. Συνεργάζεται με τα υποσυστήματα πωλήσεων και προμηθειών και παραγωγής. Διαχείριση Προμηθευτών: Διαχειρίζεται στοιχεία προμηθευτών, εντολές προμήθειας, προσφορές, έλεγχο παραλαβών. Διαχείριση Μεταφορών. Προσφέρει την αποτελεσματική χρήση των μεταφορικών πόρων και μέσων. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 28

29 Υποσυστήματα σε ένα ERP Οικονομική Διαχείριση ηοποία περιλαμβάνει: Λογαριασμοί Πληρωτέοι (Accounts Payable). Πληρωμές προμηθευτών υπηρεσιών ήυλικών. Συνδέεται με τις προμήθειες και τη Γενική Λογιστική. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι (Accounts Receivable). Παρακολούθηση με πίστωση στους πελάτες. Συνδέεται με τις πωλήσεις και τη Γενική Λογιστική. Γενική Λογιστική (General Ledger). Διαχείριση λογαριασμών βάσει ενός προκαθορισμένου λογιστικού σχεδίου. Μισθοδοσία (Payroll). Πληρωμές υπαλλήλων. Συνδέεται με τη Γενική Λογιστική. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 29

30 Υποσυστήματα σε ένα ERP Διαχείριση Παγίων. Περιλαμβάνει μεθόδους αποτίμησης και απόσβεσης παγίων. Συνδέεται με τη Γενική Λογιστική. Διαχείριση Παρακολούθηση έργων. Διαχείριση έργων με ανάλυση κόστους, προϋπολογισμοί, αξιολόγηση, κοστολόγηση, διαχείριση συμβάσεων. Διαχείριση αποθεμάτων η οποία περιλαμβάνει: Διαχείριση ειδών. Προσφέρει την παραμετροποίηση και καταχώρηση των ειδών του αποθέματος. Διαχείριση αποθηκών. Συνεργάζεται με τη διαχείριση ειδών και υποστηρίζει την μετακίνηση των ειδών, τη διαχείριση αποστολής/ παραλαβής, τη χωροταξική βελτιστοποίηση κ.λ.π. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 30

31 Υποσυστήματα σε ένα ERP Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών ηοποία περιλαμβάνει: Εξυπηρέτηση Πελατών. Προσφέρει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση επιστροφών, τιμολόγηση, εκπτώσεις κ.λ.π. Διαχείριση Προδιαγραφών. Διαχειρίζεται εξειδικευμένες προδιαγραφές πελατών. Συνδέεται με το σύστημα παραγωγής. Διαχείριση υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Περιλαμβάνουν αποστολή προειδοποιήσεων, αναφορά βλαβών κ.λ.π. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 31

32 Υποσυστήματα σε ένα ERP Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management HRM). Υποστηρίζει κυρίως τη διοίκηση, εξέλιξη, εκπαίδευση και τις προσλήψεις των ανθρώπινων πόρων της επιχείρησης. Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 32

33 Διαχειριση - Παρακολούθηση Παραγωγής Κεντρικό Πλάνο Χρονοπρογραμμα τισμού (MPS) Προβλέψεις Απαιτήσεων Παραγωγικού Δυναμικού (CRP) ERP Διαχείριση Πωλήσεων Προμηθειών και Διανομών Προβλέψεις (Forecasting) Διαχείριση Προμηθευτών (SP) Διαχείριση Αποθεμάτων (Inventory Management) Διαχείριση Ειδών Διαχείριση Αποθηκών Προβλέψεις Απαιτήσεων Υλικών (MRP) Φασεολόγια Προιόντων (Routings) Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών (BOM) Προγραμματισμός Απαιτήσεων Διανομών (DRP) Διαχείριση Μεταφορών (TM) Διαχείριση Παροχής Υπηρεσιών Εξυπηρέτηση Πελατών Διαχείριση Προδιαγραφών Οικονομική Διαχείριση Λογαριασμοί Πληρωτέοι (Accounts Payble) Γενική Λογιστική (General Ledger) Λογαριασμοί Εισπρακτέοι (Accounts Receivable) Διαχείριση Παρακολούθησης Έργων (Project Management) Διαχείριση Παγίων (Fixed Assets Management) Διαχείριση Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Μισθοδοσία (Payroll) Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 33

34 Οφέλη από την εφαρμογή των ERP Μείωση λειτουργικών εξόδων Ενοποίηση λειτουργιών και κεντρικός έλεγχος διαδικασιών Επιτάχυνση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ρουτίνας Μείωση του χρόνου εκτέλεσης των διαδικασιών Αποφυγή της πολλαπλής καταχώρησης των ίδιων δεδομένων Άμεση διαθεσιμότητα πληροφοριών και άμεση παραγωγή αναφορών Αποτελεσματική υποστήριξη της προσαρμοστικότητας της επιχείρησης Αποτελεσματική υποστήριξη της διοίκησης Βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Αύξηση της αποδοτικότητας προσωπικού Υποστηρίζει τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 34

35 Δομή και κεφάλαια του μαθήματος Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικές έννοιες Κεφάλαιο 2: Ανάλυση και σχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες και τα ERP συστήματα Κεφάλαιο 3: Εφαρμογή και εγκατάσταση των ERP συστημάτων, εξέλιξη, ομάδες έργου, διαχείριση οργανωτικών αλλαγών, παράγοντες επιτυχίας Κεφάλαιο 4: Τεχνολογική υποδομή των συστημάτων ERP. Χρήση στο Ίντερνετ και το Ηλεκτρονικό εμπόριο Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 35

36 Προτεινόμενη βιβλιογραφία 1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ του Γιώργου Ιωάννου 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ των Γιάννη Πολλάλη και Αθανάσιου Βοζίκη Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 36

Enterprise Resource Planning Systems

Enterprise Resource Planning Systems Enterprise Resource Planning Systems Επισκόπηση Ενότητας Εισαγωγή στα Συστήµατα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs) Αρχιτεκτονική και Τεχνικά Χαρακτηριστικά των ERPs Λειτουργικές Διαδικασίες που υποστηρίζονται

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τίτλος Ενότητας: Παρουσίαση βασικών αρχών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και εφαρμογή τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών

Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics. Aυτοματοποίηση Σύγχρονων Αποθηκών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία: Σύγχρονες τεχνολογίες Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT

ΘΕΜΑ: LOGISTICS MANAGEMENT ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών»

ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ : «Οργάνωση λογιστηρίου με την χρήση ERP εφαρμογών» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων. Η προστιθέμενη αξία Επιχειρηματικά οφέλη από τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης.

Ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων. Η προστιθέμενη αξία Επιχειρηματικά οφέλη από τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Κεφάλαιο 3 Ο στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων. Η προστιθέμενη αξία Επιχειρηματικά οφέλη από τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. 3.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software

Στρατηγική ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP ATLANTIS ERP Altec Software ATLANTIS ERP Altec Software Στρατηγική Επιλογή Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ -ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σύστημα ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων-ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 5 1.1 Ιστορικό Σελ. 6 1.2 Το ERP Σήμερα Σελ. 7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ERP Σελ. 11 2.1 Υποσυστήματα ERP Σελ. 12 2.2 Τα Βασικά Συστατικά Ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ LOGISTICS

Ο ΡΟΛΟΣ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ LOGISTICS ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τεύχος 8, σελ. 119-142, 2005 Ο ΡΟΛΟΣ, ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ LOGISTICS Εμμανουήλ Στειακάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πετράς Στέφανος Βερυκοκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι εταιρείες παραγωγής έτοιμου λογισμικού ERP και τα προϊόντα που προσφέρουν στην ευρύτερη περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστημονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 Στη μνήμη των

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων [1.0] Eισαγωγή...15 1.0.1 Γιατί ERP?...17 1.0.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή...18 [1.1] Η Εξέλιξη από το MRP II στο ERP...20 1.1.1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα Learning Objectives Πως βοηθούν τα Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους

Πληροφοριακά Συστήματα. Επιχειρησιακά. Βαγγελιώ Καβακλή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχοι του μαθήματος. Βασικά είδη ΠΣ και ο ρόλος τους Επιχειρησιακά Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006 1 Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Νάσκος Εμμανουήλ Σταρίδης Γ εώργιος ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΟΣ 2013 Μαδιτινός Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης. Επιχείρηση Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης. Επιχείρηση Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης Επιχείρηση Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης 16 Καθιερωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων - Τεχνική Αποτύπωση 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ(LOGISTICS MANAGEMENT) ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων)

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ERP ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ανάλυση των υποσυστημάτων οικονομική διαχείρισης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 06/03/2013 1 Αφιέρωση Στην λατρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Κεφάλαιο 2 Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 2.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα