Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ. Θ , Αγία Παρασκευή, Τ.Κ Αθήνα Τ: F: Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ISSN:

2

3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, Αθήνα τηλ: , fax: ISSN:

4 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 Αθήνα 2011

5

6 Περιεχόμενα 7 Πρόλογος 9 Εισαγωγή 10 Ταυτότητα της ΕΕΑΕ 10 Η διοίκηση 11 Το ανθρώπινο δυναμικό 12 Οι οικονομικοί πόροι 12 Τα πληροφοριακά συστήματα 14 Έλεγχοι και αδειοδότηση εφαρμογών ιοντιζουσών ακτινοβολιών 19 Δοσιμέτρηση προσωπικού 23 Έλεγχος ραδιενέργειας περιβάλλοντος 27 Αντιμετώπιση έκτακτων ραδιολογικών περιστατικών 28 Βαθμονόμηση οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών 31 Έλεγχοι ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 36 Εκπαιδευτικό έργο 38 Έρευνα και ανάπτυξη 43 Διεθνείς σχέσεις 45 Δράσεις ενημέρωσης

7

8 Πρόλογος Η παρούσα έκδοση απολογισμού αφορά τις εξελίξεις που σημειώθηκαν το 2010 στον τομέα της ακτινοπροστασίας και της πυρηνικής ασφάλειας, καθώς και τις δράσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, ως αρμόδιου για τα θέματα αυτά εθνικού φορέα. Σταχυολογώντας όσα υλοποιήθηκαν το 2010, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ήταν μια χρονιά κατά την οποία: ολοκληρώθηκε εκ μέρους της ΕΕΑΕ η προεργασία για την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή οδηγία που θεσπίζει το κοινοτικό πλαίσιο για την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων υποβλήθηκε στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) η εθνική έκθεση για την πυρηνική ασφάλεια, όπως προβλέπεται στη σχετική Σύμβαση ενισχύθηκε η υποδομή του Γραφείου Ερευνητικού Αντιδραστήρα της Υπηρεσίας ξεκίνησε η διαδικασία της διεθνούς αξιολόγησης της ΕΕΑΕ και του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την ακτινοπροστασία, την πυρηνική ασφάλεια και τη διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαπίστευσης της ΕΕΑΕ ως φορέα ελέγχου των εφαρμογών ιοντιζουσών ακτινοβολιών προωθήθηκε το νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα σεμιναρίων, στο πλαίσιο της παροχής συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων με ακτινοβολίες διοργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία το Ευρωπαϊκό συνέδριο Individual Monitoring of Ionizing Radiation. Σε εθνικό επίπεδο, οι εξελίξεις αυτές πρόκειται να σηματοδοτήσουν μεσοπρόθεσμα αλλαγές και βελτιώσεις σε διάφορες πτυχές της ακτινοπροστασίας και της πυρηνικής ασφάλειας. Παράλληλα, για μια ακόμη χρονιά το προσωπικό της ΕΕΑΕ ανταποκρίθηκε με επιτυχία και ευσυνειδησία στις απαιτήσεις του λειτουργικού έργου, μέσα από τη διενέργεια πλήθους ελέγχων σε εγκαταστάσεις εκπομπής ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, τη δοσιμέτρηση επαγγελματικά εκτιθέμενων σε ακτινοβολίες, τον έλεγχο των επιπέδων ραδιενέργειας σε όλη τη χώρα, τη βαθμονόμηση των οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε θέματα ακτινοπροστασίας και την ανταπόκριση σε έκτακτα ραδιολογικά περιστατικά. Με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από οικονομική δυσχέρεια, η ΕΕΑΕ διατήρησε πλεονασματικό τον προϋπολογισμό της, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μείωση δαπανών, και ενίσχυσε την πολιτική διαφάνειας που ακολουθεί. Ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ Δρ. Χρήστος Χουσιάδας 7

9

10 Εισαγωγή Η Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2010 παρουσιάζει καταρχήν το ρόλο και τις αρμοδιότητες της ΕΕΑΕ, καθώς και τους οικονομικούς, τεχνολογικούς και ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για την επίτευξη των στόχων της. Στο κυρίως μέρος της έκδοσης παρατίθενται ανά πεδίο δράσης τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το καθημερινό έργο του προσωπικού της. Η ποσοτική απεικόνιση του έργου αυτού επιχειρείται μέσα από δείκτες, όπως είναι ο αριθμός ελέγχων σε μηχανήματα και συσκευές εκπομπής ιοντίζουσας ακτινοβολίας, ο αριθμός μετρήσεων σε διατάξεις εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ο αριθμός αναλύσεων στα εργαστήριά μας, ο αριθμός των έκτακτων ραδιολογικών περιστατικών που αντιμετωπίσθηκαν κ.ά. Οι στόχοι που ολοκληρώνουν την παρουσίαση των θεματικών αναδεικνύουν τις προτεραιότητες της ΕΕΑΕ για το μέλλον και αποτελούν κριτήριο προόδου για το προσωπικό της. Ο ετήσιος απολογισμός των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΕ εκδίδεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Τα πλήρη αρχεία είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή διεύθυνση 9

11 Ταυτότητα της ΕΕΑΕ Η ΕΕΑΕ είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής ασφάλειας στη χώρα. Η ΕΕΑΕ ιδρύθηκε το 1954 και ανασυστάθηκε το 1987 ως αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία, εποπτευόμενη από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Οι αρμοδιότητές της αφορούν θέματα πυρηνικής ενέργειας, πυρηνικής τεχνολογίας και ακτινοπροστασίας του πληθυσμού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Το 1997 της ανατέθηκε και η αρμοδιότητα της προστασίας του πληθυσμού από τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Ο πολυπαραμετρικός έλεγχος των δραστηριοτήτων και των εφαρμογών στις οποίες χρησιμοποιούνται οι ιοντίζουσες και οι μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες συνιστά τον πυρήνα του λειτουργικού της έργου. Στο πεδίο των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, ο έλεγχος αυτός εξειδικεύεται στις ακόλουθες κατηγορίες δράσης: έλεγχοι και αδειοδότηση εφαρμογών δοσιμέτρηση προσωπικού έλεγχος ραδιενέργειας περιβάλλοντος βαθμονόμηση οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών αντιμετώπιση έκτακτων ραδιολογικών περιστατικών. Στο πεδίο των μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, οι έλεγχοι αφορούν στις διατάξεις εκπομπής ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων. Στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης η ΕΕΑΕ έχει καθιερώσει συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς και με αναγνωρισμένα επιστημονικά δίκτυα και ενώσεις. Η διοίκηση Η διοίκηση της ΕΕΑΕ ασκείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, η σύνθεση του οποίου είναι: 10 Πρόεδρος: Δρ. Χρ. Χουσιάδας, Διευθυντής Ερευνών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Αντιπρόεδρος: Σ. Σιμόπουλος, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μέλη: Θ. Ματίκας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κ. Στριγγάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Ε. Γεωργίου, Καθηγητής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Γ. Αμανατίδης, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Διευθυνση αδειων και ελεγχων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα Οδηγιών και Κανονισμών Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Τμήμα Επιστημονικών Προγραμμάτων και Ανάπτυξης Τμήμα Προσωπικού και Γραμματείας Τμήμα Ρυθμιστικής Πολιτικής Τμήμα Δοσιμετρίας Τμήμα Εκπαίδευσης Τμήμα Οικονομικών και Προμηθειών Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος Τμήμα Τεκμηρίωσης και Τεχνικής Υποστήριξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Διάγραμμα 1: Το οργανόγραμμα της ΕΕΑΕ Το ανθρώπινο δυναμικό Στην ΕΕΑΕ εργάζονται 71 άτομα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επιστημονικής επάρκειας, καθώς η πλειονότητά τους διαθέτει ανώτερη και ανώτατη επιστημονική μόρφωση. Η ΕΕΑΕ φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευσή τους και τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά δίκτυα μέσα από τα οποία αποκτούν νέες γνώσεις και εμπειρίες για τα αντικείμενα της αρμοδιότητάς τους. Τα είδη των σχέσεων εργασίας με τα οποία απασχολείται το προσωπικό της ΕΕΑΕ είναι τρία: μόνιμοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου και εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου. Διάγραμμα 2: Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΕΑΕ 11

13 Οι οικονομικοί πόροι Η λειτουργία της ΕΕΑΕ υποστηρίζεται οικονομικά από δύο πηγές: τον κρατικό προϋπολογισμό και τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και τη διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων (Ειδικός Λογαριασμός). Η αναλογία συνεισφοράς των δυο πηγών στα έσοδα του έτους 2010 διαμορφώθηκε σε 43% και 57% αντίστοιχα. (η διαγράμμιση αφορά τις μεταβιβαστικές πληρωμές) Διάγραμμα 3: Πηγές χρηματοδότησης της ΕΕΑΕ Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό (57.2%) διατίθεται για την ετήσια εθνική εισφορά προς το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (μεταβιβαστικές πληρωμές), ενώ το υπόλοιπο καλύπτει αμοιβές υπαλλήλων. Το σύνολο των υπόλοιπων λειτουργικών και διοικητικών δαπάνων, καθώς και η προμήθεια νέου εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών, καλύπτονται από τον Ειδικό Λογαριασμό της ΕΕΑΕ, δηλαδή χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους. Τα πληροφοριακά συστήματα Η ΕΕΑΕ διαθέτει σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. Βασικό υποστηρικτικό εργαλείο αποτελεί η Εθνική Βάση Ακτινοπροστασίας, στην οποία περιλαμβάνονται: στοιχεία για τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν ή παράγουν ακτινοβολίες. Τα στοιχεία αυτά αφορούν πληροφορίες σχετικά με τα εργαστήρια των ιδρυμάτων, τον εξοπλισμό τους, τις θωρακίσεις τους, τα αποτελέσματα των ελέγχων ακτινοπροστασίας, καθώς και διοικητικές πληροφορίες, όπως άδειες λειτουργίας, υπεύθυνοι εργαστηρίου, στοιχεία του προσωπικού. το αρχείο όλων των ραδιενεργών πηγών στη χώρα. το Εθνικό Αρχείο Δόσεων, όπου φυλάσσονται πληροφορίες σχετικά με την ατομική δοσιμέτρηση των επαγγελματικά εκτιθέμενων σε ακτινοβολίες, καθώς και στοιχεία για τους τίτλους σπουδών και την επάρκεια γνώσεων στην ακτινοπροστασία των εργαζομένων που χειρίζονται ιατρικές συσκευές ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 12 τα αποτελέσματα των μετρήσεων ραδιενέργειας περιβάλλοντος.

14 τα αποτελέσματα επιτόπιων ελέγχων και μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτει η ΕΕΑΕ επιτυγχάνει τη σύνδεσή της με τα συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης της Ε.Ε. και του ΔΟΑΕ (ECURIE, ENATOM), με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τηλεμετρικών Σταθμών (EURDEP) και με τα σταθερά συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας σε διάφορα σημεία της χώρας (τελωνεία, λιμάνια). Οι βασικές ενέργειες αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής της ΕΕΑΕ κατά τo προηγούμενο έτος περιλαμβάνουν: την εγκατάσταση ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο προσφέρει αφενός μειωμένο κόστος τηλεπικοινωνιών και αφετέρου αξιοπιστία και ταχύτητα τηλεφωνικών συνδέσεων την εγκατάσταση νέας βάσης INGRES, εφεδρικού server υποστήριξης του διαδικτυακού τόπου της ΕΕΑΕ, fileserver κ.α. τη δημιουργία βάσης δεδομένων για το ΕΒΟΙΑ διορθωτικές παρεμβάσεις στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων και ανάλυση των μελλοντικών απαιτήσεων της εφαρμογής. Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις της ΕΕΑΕ σε καθέναν από τους επιμέρους τομείς δραστηριότητας. 13

15 Έλεγχοι και αδειοδότηση εφαρμογών ιοντιζουσών ακτινοβολιών Η ΕΕΑΕ διενεργεί ελέγχους ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας στους χώρους και στα συστήματα παραγωγής και χρήσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Οι έλεγχοι και οι μετρήσεις που πραγματοποιεί έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την ακτινοπροστασία του πληθυσμού, των εργαζομένων και των ασθενών εξεταζομένων από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης, έχουν ως στόχο την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της κατασκευής, λειτουργίας και ποιότητας των διαφόρων εγκαταστάσεων, συστημάτων, μηχανημάτων και συσκευών με τις προδιαγραφές και όρους που καθορίζονται στους κανονισμούς ακτινοπροστασίας. Επιπλέον, εκδίδει πιστοποιητικά καταλληλότητας ή/ και άδειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων, όπου γίνεται χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών, ελέγχει και εγκρίνει μελέτες διαρρύθμισης χώρων και υπολογισμού των θωρακίσεων των εργαστηρίων ακτινοβολιών, ελέγχει, εγκρίνει και αδειοδοτεί την εισαγωγή, εξαγωγή και τη μεταφορά των ραδιενεργών πηγών και ραδιοφαρμάκων στη χώρα, διερευνά περιπτώσεις ακτινοβόλησης εγκύων, οι οποίες εκτέθηκαν σε ακτινοβολία από διαγνωστικές εξετάσεις ή θεραπείες και τηρεί την επίσημη βάση δεδομένων των εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών και των συστημάτων ακτινοβολιών και ραδιενεργών πηγών στην Ελλάδα. Στους πίνακες 1 και 2 παρουσιάζεται το πλήθος και το είδος των εργαστηρίων και συστημάτων ακτινοβολιών που λειτουργούν στην χώρα (στοιχεία 2010). Κατηγορία εργαστηρίου Αριθμός Ακτινολογικά 1190 Οδοντιατρικά (*) 5204 Πυρηνική Ιατρική 180 Ακτινοθεραπεία Γραμμικοί επιταχυντές 26 Τηλεθεραπεία 60 Co 9 Βραχυθεραπεία (HDR/LDR) 10 Βραχυθεραπεία (εμφυτεύματα 125 Ι) 11 Ακτινοθεραπεία X-ray 2 Ερευνητικά 223 Βιομηχανικά 329 Κτηνιατρικά (*) 159 Μονάδα παραγωγής ισοτόπων 1 Μονάδα αποστείρωσης 1 Πίνακας 1: Αριθμός εργαστηρίων ακτινοβολιών (2010) 14 (*)Ο αριθμός των οδοντιατρικών και των κτηνιατρικών εργαστηρίων αφορά εργαστήρια που έχουν ελεγχθεί, αδειοδοτηθεί και καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της ΕΕΑΕ.

16 Ακτινοθεραπεία Διαγνωστική Ακτινολογία Πυρηνική ιατρική Γραμμικός επιταχυντής 38 Ακτινογράφηση 786 PET 4 60 Co 9 Ακτινολογικό 625 γ-camera 158 Συστήματα στερεοταξίας 2 Ακτινοσκόπηση 27 Σπινθηρογράφος 2 Βραχυθεραπεία 125 I 11 Ψηφιακός αγγειογράφος 106 Απαριθμητής β 8 Βραχυθεραπεία 192 Ir 8 Αξονικός τομογράφος 364 Απαριθμητής γ 205 Βραχυθεραπεία 137 Cs 2 Μαστογράφος 584 Εξομοιωτής αξονικού τομογράφου 11 Κινητή ακτινογράφηση 414 Εξομοιωτής κλασικός 15 Κινητή ακτινοσκόπηση 244 Οστεοπυκνόμετρο 537 Οδοντιατρικά Βιομηχανικά Ερευνητικά Οδοντιατρικό (*) 5396 Πηγές 790 Πηγές & συστήματα 1100 Ορθοπαντομογράφος 492 Ραδιογράφηση 30 Ακτινοβολητής Οδοντιατρικός αξονικός 6 Εδαφικής σύστασης 100 παραγώγων αίματος τομογράφος Σύνολο: Πίνακας 2: Συστήματα και πηγές ιοντιζουσών ακτινοβολιών (2010) (*) ο αριθμός αφορά οδοντιατρικά συστήματα που έχουν ελεγχθεί, αδειοδοτηθεί και καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων της ΕΕΑΕ Κατά το 2010: ο συνολικός αριθμός των ελέγχων που διενεργήθηκαν ανήλθε στους 646. Η κατανομή τους ανά είδος εργαστηρίου/εφαρμογής παρουσιάζεται στους πίνακες 3 και 4. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των αιφνίδιων ελέγχων ακτινοπροστασίας σε ακτινολογικά εργαστήρια με υψηλό φόρτο εργασίας (δημόσια νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα/κλινικές, κλπ.) ήταν 45 (αύξηση κατά 53% σε σχέση με το 2009). Από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με την εφαρμογή της ακτινοπροστασίας στην καθημερινή πρακτική (π.χ. διαδικασίες έκθεσης εξεταζομένων, έλεγχοι ποιότητας), τα οποία αξιοποιήθηκαν από την ΕΕΑΕ για τη βελτίωση των συνθηκών ακτινοπροστασίας και παρεχόμενων υπηρεσιών στα εργαστήρια αυτά. Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας Σύνολο % συνόλου Ακτινοθεραπεία Ε (Linacs) % Ακτινοθεραπεία Τ ( 60 Co) % Βραχυθεραπεία Β (HDR & 125 I) % Ακτινολογικό Χ Ακτινολογικό Χ % Ακτινολογικό Χ Πυρηνική ιατρική Α Πυρηνική ιατρική Α % Πυρηνική ιατρική Α Οδοντιατρικά Πίνακας 3: Έλεγχοι σε ιδρύματα-εργαστήρια ακτινοβολιών (2010) 15

17 Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας Σύνολο % συνόλου Ερευνητικό ΕΡ-Κ 3 3 Ερευνητικό ΕΡ-Α % Ερευνητικό ΕΡ-Σ Βιομηχανικά εργαστήρια Βιομηχανική ραδιογραφία % Βιομηχανικές πηγές Κτηνιατρείο Χ-Κ Άλλα Σύνολο Πίνακας 3 (συνέχεια) Δημόσιος τομέας Ιδιωτικός τομέας Σύνολο % επί του συνόλου Ακτινοθεραπεία Ε (Linacs) % Ακτινοθεραπεία Τ ( 60 Co) % Βραχυθεραπεία Β - HDR % Βραχυθεραπεία Β I % Ακτινολογικό Χ Ακτινολογικό Χ Ακτινολογικό Χ Πυρηνική ιατρική Α Πυρηνική ιατρική Α Πυρηνική ιατρική Α Οδοντιατρικά Ερευνητικό ΕΡ-Κ Ερευνητικό ΕΡ-Α Ερευνητικό ΕΡ-Σ Βιομηχανικά εργαστήρια Βιομηχανική ραδιογραφία Βιομηχανικές πηγές Κτηνιατρείο Χ-Κ 5 5 Σύνολο % 51 % 11 % 26 % Πίνακας 4: Έλεγχοι σε συστήματα πηγές ιοντιζουσών ακτινοβολιών στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα (2010) 16

18 Στον πίνακα 5 συνοψίζονται οι έλεγχοι σε βασικές κατηγορίες μηχανημάτων. Κατηγορία Έλεγχοι % επί του συνόλου Γραμμικοί επιταχυντές % 60 Co Τηλεθεραπείας 1 11 % Βραχυθεραπεία 7 70 % Εξομοιωτές ακτινοθεραπείας 7 27 % Ακτινολογικά % Αξονικοί τομογράφοι % Μαστογράφοι % Αγγειογράφοι % Οστεοπυκνόμετρα % γ-camera % PET 2 50 % Πίνακας 5: Έλεγχοι στις βασικές κατηγορίες μηχανημάτων (2010) Ο αριθμός των εγγράφων που εκδόθηκαν από το ΤΑΕ κατά το 2010 ανήλθε στα 2165 (Πίνακας 6). Είδος εγγράφου Αριθμός Πιστοποιητικά Καταλληλότητας 1087 Άδειες Λειτουργίας, Εισαγωγής, Εξαγωγής, Κατοχής και Χρήσης (Βιομηχανικών 208 και Ραδιογραφήσεων) Άδειες Λειτουργίας, Μέτρα, Εισαγωγής, Εξαγωγής, Κατοχής & Χρήσης 57 (Ερευνητικών) Εκθέσεις Ακτινοπροστασίας για κατασκευή εργαστηρίων 182 Έγγραφα για λήψη Μέτρων Ακτινοπροστασίας εργαστηρίων 145 Άδειες Εισαγωγής Εξαγωγής Μεταφοράς ραδιενεργών πηγών 160 Διάφορα έγγραφα απαντήσεις 281 Έγγραφα σχετικά με αιφνίδιους ελέγχους 45 Σύνολο 2165 Πίνακας 6: Πλήθος εγγράφων που εκδόθηκαν το 2010 ξεκίνησε η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17020:1998 General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του συνόλου των παρεχόμενων από το Τμήμα Αδειών και Ελέγχων υπηρεσιών. Παράλληλα, υποβλήθηκε αίτημα στο ΕΣΥΔ για διαπίστευση σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο. Η διαδικασία αξιολόγησης από το ΕΣΥΔ ολοκληρώθηκε επιτυχώς και αναμένεται η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού. Η διαπίστευση της ΕΕΑΕ ως φορέα ελέγχου των εφαρμογών ιοντιζουσών ακτινοβολιών είναι επίτευγμα, καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο ένας ακόμη φορέας έχει αντίστοιχη διαπίστευση. εκδόθηκε εγκύκλιος για τα Πρωτόκολλα Ελέγχου Ποιότητας συστημάτων ακτινοβολιών τμημάτων ακτινοθεραπείας (γραμμικός επιταχυντής, μονάδες τηλεθεραπείας 60 Co, κλασσικός εξομοιωτής ακτινοθεραπείας, 17

19 σύστημα βραχυθεραεπείας afterloading). Τα πρωτόκολλα αυτά προέκυψαν από την εποικοδομητική και πολύμηνη συνεργασία της ΕΕΑΕ και ομάδων εργασίας της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδος (ΕΦΙΕ). Η τελική τους μορφή έχει τη σύμφωνη γνώμη της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και της ΕΦΙΕ και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΕΕΑΕ. Τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν τα σημεία ελέγχου, τη μεθοδολογία, τα όρια ανοχής των λειτουργικών παραμέτρων, καθώς και την περιοδικότητα των ελέγχων, για κάθε ακτινοθεραπευτικό σύστημα. Οι έλεγχοι ποιότητας πρέπει να ακολουθούνται από τους υπεύθυνους ιατρούς ακτινοθεραπευτές ογκολόγους, τους υπεύθυνους ακτινοπροστασίας ακτινοφυσικούς ιατρικής και το λοιπό προσωπικό των εργαστηρίων στα πλαίσια εφαρμογής των προγραμμάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας. συντάχθηκαν πρωτόκολλα ελέγχου συστημάτων ανίχνευσης και αποτύπωσης ακτινολογικής εικόνας με ψηφιακό ανιχνευτή (Digital Radiography, DR) ή με χρήση κασέτας τεχνολογίας φωτοδιεγειρόμενου φωσφόρου-υπολογιστικής ακτινογραφίας (Computed Radiography, CR). Τα πρωτόκολλα αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ προς διαβούλευση. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του οργανώθηκε ο έλεγχος των οδοντιατρείων με στόχο να ελεγχθούν όλα τα οδοντιατρικά συστήματα σε διάστημα 2,5 ετών. Ενημερωτικές επιστολές σχετικά με την υποχρέωση αδειοδότησης και ανανέωσης της άδειας (μετά παρέλευση 5ετίας) των οδοντιατρικών μηχανημάτων έχουν αποσταλεί προς τους αρμόδιους φορείς (Νομαρχίες, οδοντιατρικοί σύλλογοι, κλπ). απευθύνθηκαν στην ΕΕΑΕ 50 έγκυες που εκτέθηκαν σε ακτινοβολίες, προκειμένου να λάβουν πληροφορίες για τις δόσεις στο κύημα, τις πιθανότητες για προσδιοριστέα και στοχαστικά αποτελέσματα, καθώς και τις πιθανότητες εμφάνισης ανωμαλιών στο κύημα και μεταβολής του δείκτη IQ. Οι στόχοι της ΕΕΑΕ στον τομέα των ελέγχων και των αδειοδοτήσεων είναι: περαιτέρω μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων για την έκδοση και ανανέωση αδειών αύξηση του πλήθους των έκτακτων ελέγχων στα εργαστήρια ακτινοβολιών ιατρικών εφαρμογών εισαγωγή στο σύστημα ακτινοπροστασίας φορέων επιχειρήσεων - ατόμων που εμπλέκονται στην εισαγωγή, εγκατάσταση, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη συστημάτων παραγωγής ακτινοβολιών και ραδιενεργών πηγών συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας. 18

20 Δοσιμέτρηση προσωπικού Οι υπηρεσίες ατομικής δοσιμέτρησης της ΕΕΑΕ βασίζονται στην πολυετή εμπειρία στην ακτινοπροστασία και στη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μηνιαία (και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό σε διμηνιαία) βάση σε περίπου εργαζόμενους, επαγγελματικά εκτιθέμενους σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Το 2010: διανεμήθηκαν συνολικά δοσίμετρα, αριθμός που κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά μέσα στο 2010 έγινε διανομή δοσιμέτρων δακτύλου που χρησιμοποιούνται σε μικτά πεδία φωτονίων και βήτα σωματιδίων. οι μη επιστροφές των δοσιμέτρων ανέρχονται στο 2,65%. Το ποσοστό αυτό είναι λίγο πιο ψηλό από το αντίστοιχο του 2009 (2,52%). Από τη στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων προέκυψε ότι το 2010: για τα δοσίμετρα σώματος η μέση ετήσια δόση των δοσιμετρούμενων υπολογίστηκε ίση με 0,55 msv, μειωμένη κατά 7,5 % σε σχέση με το έτος Ωστόσο, εάν δε ληφθούν υπόψη οι μηδενικές καταγραφές, η μέση ετήσια δόση των εκτιθέμενων εργαζομένων είναι ίση με 2,15 msv, μειωμένη δηλαδή κατά 2% σε σχέση με το έτος ο τομέας της επεμβατικής καρδιολογίας/ακτινολογίας και οι ιατροί είναι ο χώρος και η ομάδα εργασίας αντίστοιχα που συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά της συνολικής δόσης (62% και 71% αντίστοιχα). Αυτά τα υψηλά ποσοστά οφείλονται στο γεγονός ότι το δοσίμετρο φέρεται πάνω από τη μολύβδινη ακτινοπροστατευτική ποδιά. Επισημαίνεται ότι με βάση την τιμή αυτή και τα χρησιμοποιούμενα μέτρα προστασίας εκτιμάται η ενεργός δόση των εργαζομένων. στον τομέα της επεμβατικής καρδιολογίας/ακτινολογίας οι δόσεις παραμένουν αυξημένες. Να σημειωθεί ότι το νοσηλευτικό προσωπικό παρουσιάζει μείωση της δόσης 20%, ενώ αντίθετα αύξηση της τάξης του 5% παρουσιάζεται στο ιατρικό προσωπικό. στον τομέα της ακτινοδιαγνωστικής η μέση ετήσια δόση τον τελευταίο χρόνο παρουσιάζει μείωση της τάξης του 10%. Η μείωση αυτή παρατηρείται τόσο στο ιατρικό προσωπικό όσο και στους τεχνολόγους. στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής παρουσιάζεται μια συνεχής μείωση της δόσης τα 5 τελευταία χρόνια. στην ακτινοθεραπεία η μέση ετήσια δόση παραμένει στα περσινά επίπεδα. στη βιομηχανική ραδιογραφία παρουσιάζεται μείωση της δόσης σε σχέση με τα περσινά επίπεδα. Ωστόσο, η μέση ετήσια δόση παραμένει σε υψηλά επίπεδα. το μεμονωμένο, για ένα έτος, όριο των 50 msv ανά έτος υπερέβησαν 9 άτομα, από τα οποία τα 8 απασχολούνται σε επεμβατικά εργαστήρια. 19

21 Διάγραμμα 4: Διαχρονική εξέλιξη Μέσης Ετήσιας Δόσης και του αριθμού των δοσιμέτρων που διανέμονται το αθροιστικό όριο των 100 msv για τα τελευταία 5 χρόνια υπερέβησαν συνολικά 24 άτομα, εκ των οποίων μόνο τα 4 δεν ανήκουν σε τμήματα επεμβατικής καρδιολογίας/ακτινολογίας. Από αυτά τα 3 ανήκουν στον ιατρικό τομέα και πιο συγκεκριμένα συμμετέχουν σε διενέργεια ακτινοσκοπικών εξετάσεων, όπου η τοποθέτηση του δοσιμέτρου πάνω από την ακτινολογική ποδιά μπορεί να αιτιολογήσει αυτές τις δόσεις. β) για τα δοσίμετρα άκρων (καρπού και δακτύλων) στην παραγωγή και διακίνηση ραδιοφαρμάκων καταγράφηκαν μηδενικές δόσεις από τα δοσίμετρα καρπού, ενώ τα δοσίμετρα δακτύλου έχουν πολύ ψηλές δόσεις της τάξης των 30 msv. στην κατηγορία της επεμβατικής καρδιολογίας και ακτινολογίας παρατηρείται αύξηση της δόσης της τάξης του 50% και 20% για τα δοσίμετρα καρπού και δακτύλων αντίστοιχα. στην πυρηνική ιατρική η δόση που καταγράφηκε από τα δοσίμετρα καρπού και δακτύλου παρουσιάζει μείωση της τάξης του 50%. τα όρια δόσης για τα δοσίμετρα άκρων (καρπού και δακτύλων) δεν ξεπεράστηκαν σε καμία περίπτωση. Διαχείριση υπερεκθέσεων εργαζομένων σε ιοντίζουσα ακτινοβολία Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακτινοπροστασίας (παρ ) «σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία η ενεργός δόση που έλαβε ο επαγγελματικά εκτιθέμενος υπερβαίνει τα 6 msv ανά έτος, ο υπεύθυνος ακτινοπροστασίας πρέπει να διερευνήσει τα αίτια και να προτείνει, ενδεχόμενα, τη λήψη κατάλληλων μέτρων και παράλληλα να υποβάλλει ιεραρχικά γραπτή έκθεση στην ΕΕΑΕ». Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι η παραπάνω διερεύνηση δεν γίνεται πάντα από τον Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας, η ΕΕΑΕ αξιοποιώντας τα δεδομένα του Εθνικού Αρχείου Δόσεων, το οποίο και τηρεί, αποστέλλει επιστολές σε περιπτώσεις που θεωρεί ότι μπορεί η ενεργός δόση να ξεπερνά τα 6 msv. Οι περιπτώσεις αυτές είναι: όταν η συνολική δόση που έχει καταγραφεί από τα δοσίμετρα σώματος για κάποιον εργαζόμενο μέσα στο τρέχον έτος είναι μεγαλύτερη από 6 msv 20 όταν η συνολική δόση που έχει καταγραφεί από τα δοσίμετρα σώματος για εργαζόμενο γιατρό σε επεμβατικό τμήμα (όπου γίνεται τοποθέτηση του δοσιμέτρου πάνω από την ακτινοπροστατευτική ποδιά) είναι πάνω από 9 msv και

22 Διάγραμμα 5: Ειδοποιήσεις για διερεύνηση υπερεκθέσεων ανά ειδικότητα όταν η συνολική δόση που έχει καταγραφεί για το δοσίμετρο κάτω ποδιά για εργαζόμενο σε επεμβατικό τμήμα και που χρησιμοποιεί δύο δοσίμετρα (πάνω και κάτω από την ακτινοπροστατευτική ποδιά) είναι πάνω από 1 msv. Συνολικά το 2010 ζητήθηκε η διερεύνηση των δόσεων σε 52 περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις αναφέρθηκε ως κύρια αιτία της δόσης που καταγράφηκε η κακή διαχείριση των δοσιμέτρων και ζητήθηκε ακύρωσή της. Στα διαγράμματα 5 και 6 παρουσιάζεται η συχνότητα ειδοποίησης εκ μέρους της ΕΕΑΕ ως προς τις ειδικότητες των εργαζομένων και τα τμήματα στα οποία απασχολούνται. Η μεγαλύτερη συχνότητα παρατηρείται στην ειδικότητα των γιατρών και στα τμήματα ακτινολογίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για περιπτώσεις γιατρών που απασχολούνται σε τμήματα επεμβατικής ακτινολογίας και η χρήση του δοσιμέτρου γίνεται πάνω από την ακτινοπροστατευτική ποδιά. Διάγραμμα 6: Ειδοποιήσεις για διερεύνηση υπερεκθέσεων ανά τμήμα 21

23 Επιπλέον: ενσωματώθηκαν πλήρως οι νέες ευρωπαϊκές τεχνικές συστάσεις RP160 «Technical Recommendations for Monitoring Individuals Occupationally Exposed to External radiation» στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας του εργαστηρίου (ποιοτικοί έλεγχοι, υπολογισμός αβεβαιοτήτων κλπ.) εισήχθη ένα νέου τύπου δοσίμετρο-δακτυλίδι στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας του εργαστηρίου γνωστοποιήθηκε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η τήρηση του Εθνικού Αρχείου Δόσεων έγινε προεργασία για την αναγραφή του ονοματεπώνυμου του εργαζομένου πάνω στο δοσίμετρο έγιναν διορθώσεις στο Εθνικό Αρχείο Δόσεων σε ονοματεπώνυμα 70 εργαζομένων, οι οποίοι είχαν καταχωρηθεί με παραπλήσια ονόματα η ΕΕΑΕ συμμετείχε σε δύο ασκήσεις διασύγκρισης με δοσίμετρα νετρονίων σε μικτά πεδία (νετρονίων και γάμμα) και δοσίμετρα φωτονίων. Τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί ανανεώθηκε η διαπίστευση για μετρήσεις δοσιμέτρων σώματος και καρπού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ELOT EN ISO/IEC (Αρ. πιστοποιητικού 117 (2) ). Οι στόχοι της ΕΕΑΕ στον τομέα της ατομικής δοσιμέτρησης είναι: ολοκλήρωση της διαδικασίας για την προσθήκη ετικέτας πάνω στο δοσίμετρο. Ενσωμάτωση της νέας εκτυπωτικής μηχανής ετικετών στο σύστημα συσκευασίας δοσιμέτρων και σύνδεσή της με τη βάση δεδομένων μείωση της μη επιστροφής δοσιμέτρων στο 2% ψηφιοποίηση των εγγράφων που αφορούν σε μεταβολές του αρχείου των εργαζομένων και των συνεργαζομένων ιδρυμάτων βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται στις περιπτώσεις υπερεκθέσεων διενέργεια έρευνας ικανοποίησης των δοσιμετρούμενων ατόμων. 22

24 Έλεγχος ραδιενέργειας περιβάλλοντος H ΕΕΑΕ ελέγχει τα επίπεδα ραδιενέργειας στον ελλαδικό χώρο, προειδοποιεί έγκαιρα την Πολιτεία για αύξηση των επιπέδων αυτών σε περίπτωση πυρηνικού ή ραδιολογικού ατυχήματος και τηρεί σχετικό εθνικό αρχείο. Ο έλεγχος της ραδιενέργειας στον ελλαδικό χώρο επιτυγχάνεται μέσω λειτουργίας τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης ραδιενέργειας περιβάλλοντος και μέσω εργαστηριακών μετρήσεων σε δείγματα χώματος, νερού, τροφίμων, φίλτρων αέρα κ.ά. Τηλεμετρικό δίκτυο Το τηλεμετρικό δίκτυο μέτρησης ραδιενέργειας περιβάλλοντος αποτελείται από 24 σταθμούς μέτρησης της ολικής-γ ακτινοβολίας στον αέρα και τρεις σταθμούς μέτρησης της ραδιενέργειας στα αιωρούμενα σωματίδια (aerosol) της ατμόσφαιρας. Η λειτουργία τους είναι συνεχής και τοπικά συλλέγουν μετρήσεις για φυσική α-ακτινοβολία, τεχνητή α-ακτινοβολία, τεχνητή β-ακτινοβολία και γ-φασματοσκοπία ( 137 Cs, 131 I). Οι μετρήσεις για κάθε επιμέρους σταθμό συλλέγονται κάθε δέκα λεπτά και καταχωρούνται σε βάση δεδομένων. Η βάση αυτή είναι συνδεδεμένη με το διαδικτυακό τόπο της ΕΕΑΕ, όπου δημοσιεύονται οι μέσες ημερήσιες τιμές, καθώς και με το Ευρωπαϊκό δίκτυο EURDEP (European Radiological Data Exchange Platform). Το 2010 ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του δικτύου μέτρησης της ραδιενέργειας στο αεροζόλ της ατμόσφαιρας. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης απεικόνισης των μετρήσεων, όπως και η δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Εργαστηριακές μετρήσεις Οι εργαστηριακές μετρήσεις αφορούν: 1. δείγματα χώματος, νερού, τροφίμων, φίλτρων αέρα κ.ά. με τις μεθόδους της α και γ-φασματοσκοπικής ανάλυσης και της ολικής α/β ακτινοβολίας 2. φίλτρα αέρα 3. δείγματα υδάτων από δεξαμενές, λίμνες και γεωτρήσεις για ανίχνευση τεχνητών ραδιοϊσοτόπων 4. τρόφιμα που προορίζονται για εξαγωγή ή για διάθεση στην Ελλάδα 5. εισαγόμενα υλικά και προϊόντα 6. οικοδομικά υλικά και υλικά που προορίζονται για την βιομηχανική παραγωγή οικοδομικών υλικών 23

25 7. υλικά με αυξημένη φυσική ραδιενέργεια (NORM) 8. περιοχές με αυξημένα επίπεδα φυσικής ακτινοβολίας (τοποθεσίες εναπόθεσης φωσφογύψου, περιοχές με αυξημένα επίπεδα ραδονίου στον εσωτερικό αέρα κατοικιών) 9. αντικείμενα/ υλικά με αυξημένη ραδιενέργεια που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο ελέγχου παλαιών μετάλλων 10. ραδιενεργές πηγές. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο αριθμός των μετρήσεων ανά μέθοδο για το 2010: α-φασματοσκοπία και μετρήσεις ολικής α/β ακτινοβολίας Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 152 μετρήσεις, που αφορούσαν κυρίως την ανίχνευση του ουρανίου και των ισοτόπων του σε πόσιμο νερό, την ανίχνευση ουρανίου και ραδίου σε δείγματα φωσφογύψου, αλλά και την ανίχνευση των υπολοίπων ακτινίδων, κυρίως σε δείγματα διασύγκρισης. Μετρήσεις ολικής α/β ακτινοβολίας πραγματοποιήθηκαν σε πόσιμο νερό. Διάγραμμα 7: Πλήθος μετρήσεων α και α/β ακτινοβολίας γ-φασματοσκοπία Πραγματοποιήθηκαν 252 μετρήσεις με τη χρήση ανιχνευτών γερμανίου, σε δείγματα διαφόρων ειδών. 24 Διάγραμμα 8: Πλήθος μετρήσεων με ανιχνευτές γερμανίου ανά κατηγορία δειγμάτων

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae.

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae. ΑΘΗΝΑ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Το πρόγραμμα ακτινοπροστασίας που εφαρμόζει ένα κράτος βασίζεται στις ακόλουθες τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταυτότητα 2 Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η εθνική ρυθμιστική αρχή, αρμόδια για θέματα ραδιολογικής προστασίας και πυρηνικής ασφάλειας. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ημερίδα Η Συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία Τετάρτη,, 1 Απριλίου 2009 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Η συμβολή της αναπτυχθείσας τεχνογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 2010 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, 116 31 Αθήνα τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ Προστασία από τις ακτινοβολίες Πλαίσιο και δράσεις Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Η ακτινοβολία παντού γύρω μας 2 Εφαρμογές ακτινοβολιών: ιατρική, έρευνα, βιομηχανία,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011. έκθεση πεπραγμένων

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011. έκθεση πεπραγμένων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011 έκθεση πεπραγμένων ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011 2012 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, 116 31 Αθήνα τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 Αθήνα, Ιούνιος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 2014 Ελληνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης

Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εκπαίδευση, η συνεχής κατάρτιση και η νοοτροπία ασφάλειας είναι θεμελιώδεις παράμετροι για την ασφάλεια των ακτινοβολιών και την πυρηνική ασφάλεια, τομείς αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα κατά το έτος 2014 - Συγκεντρωτικά στοιχεία Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων

Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων Ημερίδα ΕΦΙΕ με θέμα «Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία» Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων Μαρία Καλαθάκη Ακτινοφυσικός Ιατρικής Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εξωτερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 Αθήνα, Ιούνιος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 2015 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ έκθεση πεπραγμένων 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 2013 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Σχεδιασμός - Παραγωγή: art2face Γεωργίου Ζωγράφου 4Α, 116 31 Αθήνα τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Οδηγίες Προϊόντα συγκεκριμένης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2015 2016 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου. Καθηγητής Λεωνίδας Καμαρινόπουλος Πρόεδρος ΕΕΑΕ

Μήνυμα Προέδρου. Καθηγητής Λεωνίδας Καμαρινόπουλος Πρόεδρος ΕΕΑΕ 2007 2008 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου... 5 Η ΕΕΑΕ εν συντομία..... 7 Οργανωτική δομή - Διοικητικό Συμβούλιο...... 9 Αδειοδότηση και έλεγχοι εφαρμογών ιοντιζουσών ακτινοβολιών...... 11 Δοσιμέτρηση προσωπικού.....17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος 2 Εισαγωγή Στην καθημερινή μας ζωή συνυπάρχουμε με τις ακτινοβολίες, καθώς μας περιβάλλουν φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβόλησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3 ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χρήστος Αντύπας, Γιάννης Λασπάς, Στέλιος Νικολετόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr THERANOSIS: Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στις εξατομικευμένες θεραπείες του καρκίνου, 18 Μαΐου 2013 Ακτινοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Πηγές έκθεσης σε εργαζόμενους στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής Η Πυρηνική Ιατρική σχετίζεται με το χειρισμό ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας Βιολογικές επιδράσεις Ακτινοπροστασία Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ) Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριδμ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία εργαζομένων από ραδιολογικές πηγές

Προστασία εργαζομένων από ραδιολογικές πηγές Προστασία εργαζομένων από ραδιολογικές πηγές Αθανάσιος Σφέτσος ΙΡΡΠ Κέντρο Αριστείας στη Μοριακή Ραδιοφαρμακευτική& Βιοδιαγνωστική 2002 & 2005 ΙΠΤΑ Κέντρο Αριστείας στην ΠυρηνικήΤεχνολογία& Ακτινοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»

ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό &Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Μ.Δ.Ε. «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική» Διευθυντής: Καθηγητής Σταύρος Χαμόδρακας Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 Αθήνα 2007 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου... 3 Συνοπτική παρουσίαση της ΕΕΑΕ... 4 Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων... 7 Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από τις Ακτινοβολίες (Ακτινοπροστασία)

Προστασία από τις Ακτινοβολίες (Ακτινοπροστασία) Προστασία από τις Ακτινοβολίες (Ακτινοπροστασία) Σημαντηράκης Γεώργιος Φυσικός Ιατρικής - Ακτινοφυσικός Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας Εφαρμογή Ακτινοπροστασίας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Βραχυθεραπείας Afterloading HDR Ir-192 MDR/LDR Cs-137

Σύστημα Βραχυθεραπείας Afterloading HDR Ir-192 MDR/LDR Cs-137 Σύστημα Βραχυθεραπείας Afterloading HDR Ir-192 MDR/LDR Cs-137 Πρωτόκολλο Ελέγχων Ποιότητας Ασφαλούς Λειτουργίας και Ακτινοπροστασίας Βιβλιογραφία : ESTRO European Guidelines for Quality assurance in Radiotherapy,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Τ Ο Μ Ι Κ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Τ Ο Μ Ι Κ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Τ Ο Μ Ι Κ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Περί ακτινοβολίας???? Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε μορφή κυμάτων ή κινούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα. Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας (External Quality Audit) στην Ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα Κώστας Ι. Χουρδάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου 2014 Εργαλεία Ποιότητας Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MAΘΑΙΝ ΥΜΕ για τις ακτινοβολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Περί ακτινοβολίας Τι είναι η ακτινοβολία; Η ακτινοβολία είναι ενέργεια σε

Διαβάστε περισσότερα

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες

Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες Μετράμε πόση Ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά εκεί που ζείτε.απο υψηλές συχνότητες (Κεραίες τηλεφωνίας, Ασύρματα δίκτυα, Ραντάρ, Ραδιοτηλεοπτικές κεραίες, Δίκτυα ασύρματου Διαδικτύου WiMax, ) Επίσης απο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητές πηγές ακτινοβολιών και η χρήση τους από τον άνθρωπο

Τεχνητές πηγές ακτινοβολιών και η χρήση τους από τον άνθρωπο Ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι οι ακτινοβολίες που μεταφέρουν ενέργεια ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, να προκαλέσει ιοντισμό των ατόμων της, να διασπάσει βίαια χημικούς δεσμούς και να προκαλέσει βιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία και Aτομική Δοσιμέτρηση με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας. Ε.Καρίνου Ακτινοφυσικός Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ ΕΕΑΕ

Επεμβατική Ακτινολογία και Aτομική Δοσιμέτρηση με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας. Ε.Καρίνου Ακτινοφυσικός Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ ΕΕΑΕ Επεμβατική Ακτινολογία και Aτομική Δοσιμέτρηση με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας Ε.Καρίνου Ακτινοφυσικός Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ ΕΕΑΕ Τμήμα Δοσιμετρίας Εξασφαλίζει την ατομική δοσιμέτρηση των εκτιθέμενων εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Υπάρχουν περιπτώσεις που μια μέλλουσα μητέρα χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια ιατρική διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δόσεις ακτινοβολίας στο προσωπικό ψηφιακού αγγειογράφου. Τελευταίες εξελίξεις

Δόσεις ακτινοβολίας στο προσωπικό ψηφιακού αγγειογράφου. Τελευταίες εξελίξεις Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Δόσεις ακτινοβολίας στο προσωπικό ψηφιακού αγγειογράφου. Τελευταίες εξελίξεις Αντώνιος Παπαδάκης Ακτινοφυσικός ΠαΓΝΗ 20 o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (μία ανά σύστημα) ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (μία ανά σύστημα) ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (μία ανά σύστημα) ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Νέας άδειας σκοπιμότητας εγκατάστασης συστήματος Άδεια σκοπιμότητας μετεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Στην Επεμβατική Ακτινολογία και

Στην Επεμβατική Ακτινολογία και Δοσιμέτρηση Προσωπικού Στην Επεμβατική Ακτινολογία και Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, Διεύθυνση Αδειών κι Ελέγχων www.eeae.gr Καρδιολογία Εισαγωγή Στις διαδικασίες επεμβατικής ακτινολογίας και καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/13-11-2014 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 13-11-2014 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σύμβαση για την Προμήθεια, Εγκατάσταση, Δοκιμαστική Λειτουργία, Εκπαίδευση στη Χρήση και Συντήρηση ενός Ψηφιακού μαστογράφου (A Digital Mammography System)

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος

Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έλεγχος Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Τα άτομα και οι πυρήνες...4 Ραδιενέργεια περιβάλλοντος...4 ΙΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας στη Βιομηχανική Ραδιογραφία Παναγιώτης Τριτάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Αθήνα, 11 Νοεμ.

Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας στη Βιομηχανική Ραδιογραφία Παναγιώτης Τριτάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Αθήνα, 11 Νοεμ. Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας στη Βιομηχανική Ραδιογραφία Παναγιώτης Τριτάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Αθήνα, 11 Νοεμ.2016 www.eeae.gr Βασική Αρχή Να παρέχει τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την υπογραφή ετήσιας σύμβασης με φυσικό πρόσωπο ή εταιρία παροχής υπηρεσιών ακτινοπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

A L A R A. Μαρία Λύρα

A L A R A. Μαρία Λύρα A L A R A Μαρία Λύρα 1ο Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Σήμερα το ετήσιο επίπεδο της δόσης από την έκθεση στην ακτινοβολία από ιατρικές εφαρμογές είναι το ίδιο με το μέσο ετήσιο υπόστρωμα ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. γ) Το πρακτικό της συνεδρίασης 259/26-05-11 της επιτροπής ΙΑ & μη ΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. γ) Το πρακτικό της συνεδρίασης 259/26-05-11 της επιτροπής ΙΑ & μη ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 / 07/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αρ.πρ.: ΔΥΓ2/ Γ.Π. 3838 ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΕΕΤΤ-30/1/07 Θεσσαλονίκη. Καθ. Νικόλαος Ουζούνογλου Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών Ε.Μ.Πολυτεχνείο

Ημερίδα ΕΕΤΤ-30/1/07 Θεσσαλονίκη. Καθ. Νικόλαος Ουζούνογλου Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών Ε.Μ.Πολυτεχνείο «Τα προβλήματα και ψευδόπροβλήματα στις επιδράσεις των μηιοντιζουσών ακτινοβολιών» Ημερίδα ΕΕΤΤ-30/1/07 Θεσσαλονίκη Καθ. Νικόλαος Ουζούνογλου Εργαστήριο Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών Ε.Μ.Πολυτεχνείο Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς και Ελληνικοί κανονισµοί ακτινοπροστασίας

Διεθνείς και Ελληνικοί κανονισµοί ακτινοπροστασίας 37 ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο Αθήνα, 20-22 Οκτωβρίου 2016, Στρογγυλή Τράπεζα: Ακτινοπροστασία σε εφαρμογές επεμβατικής καρδιολογίας Διεθνείς και Ελληνικοί κανονισµοί ακτινοπροστασίας Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση από Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ. ως προς τα δημόσια Νοσοκομεία

Ενημέρωση από Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ. ως προς τα δημόσια Νοσοκομεία Ενημέρωση από Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ. ως προς τα δημόσια Νοσοκομεία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ * 2002 * Στόχος της Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ. Πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 25.10.2016 Α.Π.: A.α/416/11416/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμός θαλάμων Αριθμός κλινών 20 *(Αριθμός κλινών)/400 max=100 (μέγιστη βαθμ) για αρ κλινών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινικά Ατυχήματα Πρόληψη και Επέμβαση

Ακτινικά Ατυχήματα Πρόληψη και Επέμβαση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ακτινοβολίες & Ακτινοπροστασία Ακτινικά Ατυχήματα Πρόληψη και Επέμβαση Κική Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Εργαστηρίων Δοκιμών & Διακριβώσεων totalab Edit.1 Rev 0/ 06-03-2012 Τι είναι το totalab ; To totalab : είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας μετρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

5393 Κ.Δ.Π. 497/2002

5393 Κ.Δ.Π. 497/2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3646, 25.10.2002 5393 Κ.Δ.Π. 497/2002 Αριθμός 497 Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Έκθεση για Ιατρικούς Σκοπούς) Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008

Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος Έκθεσης: Τζίµας Χρήστος. Ηµεροµηνία Ελέγχου: 11-06-2008 Ώρα ελέγχου: 17.00 18:30. Μαρούσι, Ιούνιος 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Σ/Β ΤΗΣ COSMOTE ΜΕ ΚΩ ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΒΡΟΥΤΣΙ Α/Τ (1404036) Υπεύθυνος Μετρήσεων: Τζίµας Χρήστος Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας

Αρχές και Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας Ημερίδα Ακτινοπροστασίας στην επεμβατική Ακτινολογία Λαϊκό Νοσοκομείο, Αθήνα 23/02/05 Αρχές και Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας Π. ημητρίου Α. Εργαστήριο Ακτινολογίας Ε.. Κ. Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελληνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα

ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα ΔΕΑ στην MDCT: Διεθνής βιβλιογραφία και τα πρώτα στοιχεία από την Ελλάδα Γιώργος Σημαντηράκης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εισαγωγή Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3133 Το αντικείμενο του Τεχνικού Ραδιολογίας Ακτινολογίας είναι να εφαρμόζει τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες στους τομείς της Κλασσικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοπροστασία Ερευνητικού Αντιδραστήρα. Κ.. Κουνενάκη Κ. Κοβάτσος Σ. Βαλάκης Α. Χανούσης Φ. Τζίκα

Ακτινοπροστασία Ερευνητικού Αντιδραστήρα. Κ.. Κουνενάκη Κ. Κοβάτσος Σ. Βαλάκης Α. Χανούσης Φ. Τζίκα Ακτινοπροστασία Ερευνητικού Αντιδραστήρα Κ.. Κουνενάκη Κ. Κοβάτσος Σ. Βαλάκης Α. Χανούσης Φ. Τζίκα Ηαποστολή της ομάδας ακτινοπροστασίας (1) ΣΤΟΧΟΙ: Ηκαθιέρωση ενός προγράμματος ακτινοπροστασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ της ΕΕΤΤ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Συνέντευξη τύπου του Δρ. Λεωνίδα Κανέλλου Προέδρου της ΕΕΤΤ Μαρούσι, 14 Σεπτεμβρίου 2010 ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014

Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Αγ. Παρασκευή, 12.01.2007 Α.Π. : Π/105/014 Εγκύκλιος Θέμα : Καθορισμός ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2,3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 9 / 12/2010 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ154949 ΠΡΟΣ Εθνικό Τυπογραφείο Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ. Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Λία Ε. Μουλοπούλου Καθηγήτρια Ακτινολογίας Διευθύντρια Α Εργαστηρίου Ακτινολογίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Μία ιατρική ειδικότητα που χρησιμοποιεί απεικονιστικές μεθόδους για να

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ελληνικό Ίδρυμα Υγείας Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Αθήνα, 02 Δεκεμβρίου 2013 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αριθμ. Πρωτ.: 180 FAX : 210 7770 771 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS Ζ Ε Διδάσκων

ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS Ζ Ε Διδάσκων ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS Ζ Ε 2 0 2 2 Διδάσκων Α. Ζησιμόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ. Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων (φωτογραφία:

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων (φωτογραφία: Συμμόρφωση σταθμών ραδιοεπικοινωνίας με τα εθνικά όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων (φωτογραφία: http://eandt.theiet.org)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδ:. 11743 Τηλέφ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Λίγα λόγια για τις συνέπειες από τις σπινθηρογραφικές διαγνωστικές εξετάσεις Καρδιάς- Νεφρών- Σκελετού- Θυρεοειδούς- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ 1 ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1

ΤΕΜ 1 ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 Ανήκει στο Φ.646.1/34/13/Σ.4819 //26-08-13//ΝΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Νο 34 /13 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΟΜΟΙΩΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ) PLEXIGLASS 2 ΠΛΑΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 5-4 - 2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 646/007 ΑΠΟΦΑΣΗ Απευθείας Ανάθεση, στην εταιρεία «ADACOM», του έργου : «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ενεργειών ενίσχυσης της ασφάλειας των πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Νομοθετικό πλαίσιο Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού Μελέτες ραδιοεκπομπών-μετρήσεις Δρ. Ε. Καραμπέτσος Υπεύθυνος Γραφείου Μη-Ιοντιζουσών Ε.Ε.Α.Ε. Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα

Διαβάστε περισσότερα

ραδόνιο στοσπίτι μας Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για το ραδόνιο 1 Σεπτέμβριος 2015

ραδόνιο στοσπίτι μας Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για το ραδόνιο 1 Σεπτέμβριος 2015 Το ραδόνιο στοσπίτι μας Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε για το ραδόνιο 1 Σεπτέμβριος 2015 Το ραδόνιο είναι ένα φυσικό ραδιενεργό αέριο. Eίναι άχρωμο, άοσμο, άγευστο και αδρανές και προέρχεται από τη διάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο. ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος

Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο. ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος Κινητή τηλεφωνία και ρυθµιστικό πλαίσιο ρ Νικόλαος Βλασσόπουλος Προϊστάµενος ιεύθυνσης Φάσµατος 1 Καίρια ερωτήµατα Είναι το ρυθµιστικό πλαίσιο επαρκές για την προστασία της υγείας του πληθυσµού από την

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ

Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Δραστηριότητες και επιδόσεις του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ Δρ. Διονύσιος Γ.Κυριακίδης Δ/ντής Ποιότητας & Επιστ. Υποστήριξης ΕΣΥΠ/ΕΙΜ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ -

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη και ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και ιοντίζουσες ακτινοβολίες Εγκυμοσύνη και ιοντίζουσες ακτινοβολίες Δρ. Παναγιώτης Κηπουρός Φυσικός Ιατρικής - Ακτινοφυσικός Εισαγωγή Τα βιολογικά αποτελέσματα στο κύημα λόγω ακτινοβόλησης του εξαρτώνται από : Το στάδιο της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΡΑΔΟΝΙΟ, ΤΟ ΤΡΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΔ Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Σημειώσεις Ραδόνιο 100 Bq/1 (Σημείωση 1) Τ ρίιιο 100 Bq/1 (Σημείωση 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα