ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

2 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης της Ποιότητας Υπεύθυνος Έγκρισης: Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας Ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.. ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

3 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Πεδίο εφαρμογής 2. Όροι και ορισμοί 3. Οργάνωση και διοίκηση 4. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 5. Έλεγχος εγγράφων 6. Συμφωνίες παροχής υπηρεσιών 7. Εξωτερικές υπηρεσίες και προμήθειες 8. Συμβουλευτικές υπηρεσίες 9. Διευθέτηση παραπόνων 10. Εντοπισμός και έλεγχος μη συμμορφώσεων 11. Τήρηση αρχείων 12. Έλεγχοι ποιότητας 13. Διαχείριση κινδύνου 14. Προσωπικό 15. Εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες 16. Ακτινοπροστασία 17. Εξοπλισμός 18. Διαδικασίες εξέτασης 19. Αναφορά των αποτελεσμάτων 20. Βιβλιογραφία ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

4 1. Εισαγωγή - Πεδίο εφαρμογής Οι προδιαγραφές και τα κριτήρια, που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο, αφορούν τα εργαστήρια ιατρικών απεικονίσεων για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, την αξιολόγηση της τεχνικής τους επάρκειας και την επιβεβαίωση καταλληλότητας των απεικονιστικών υπηρεσιών, προκειμένου να διαπιστευθούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO και ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, ανεξαρτήτως του αριθμού του προσωπικού τους ή/και την έκταση των απεικονιστικών δραστηριοτήτων τους. Με τον όρο διαπίστευση εννοείται η αναγνώριση, μέσω ανεξάρτητης αξιολόγησης, ότι ένας οργανισμός, που παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, έχει την απαραίτητη τεχνική επάρκεια για να εκτελεί τις σχετικές εργασίες. Οι απεικονιστικές και επεμβατικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν τις συμβατικές ακτινολογικές εξετάσεις (ακτινογράφηση και ακτινοσκόπηση), την υπολογιστική τομογραφία (CT), τη μαγνητική τομογραφία (MRI), τη μαστογραφία, τη μέτρηση σύστασης σώματος με ακτίνες Χ (οστεοπυκνομετρία DPX, DEXA, κλπ.), την πυρηνική ιατρική, την ποζιτρονική και ποζιτρονική υπολογιστική τομογραφία (PET και PET/CT), τους υπερήχους καθώς και τις εξετάσεις επεμβατικής ακτινολογίας (αγγειογραφία, αγγειοπλαστική κλπ.). Επισημαίνεται ότι, η διαπίστευση δεν απαλλάσσει το εργαστήριο από την υποχρέωση συμμόρφωσής του, με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, δεν υποκαθιστά τις σχετικές άδειες λειτουργίας και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας που προβλέπονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης ισχύος της ειδικής άδειας λειτουργίας ή/και του πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), αυτομάτως παύουν να ισχύουν και οι προϋποθέσεις διαπίστευσης του εργαστηρίου. ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

5 2. Όροι και ορισμοί Διεύθυνση εργαστηρίου το άτομο ή το σύνολο των ατόμων που είναι υπεύθυνο και αρμόδιο για τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Διοίκηση εργαστηρίου το άτομο ή το σύνολο των ατόμων που διαχειρίζεται τους πόρους και λαμβάνει αποφάσεις για το σύνολο των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου. Εξοπλισμός όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από το εργαστήριο, συμπεριλαμβανομένων όλων των μηχανημάτων απεικόνισης, επεξεργασίας και εκτύπωσης, υλικού και λογισμικού, όπως και βοηθητικά εξαρτήματα. Επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός εργαστηρίου το άτομο που φέρει την τελική επιστημονική ευθύνη του εργαστηρίου. Το όνομά του αναγράφεται στην άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου. Προσωπικό εκτός των μόνιμων συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευόμενοι, οι ειδικευόμενοι και το προσωπικό ορισμένου χρόνου απασχόλησης. Σύμβουλος ακτινοπροστασίας φυσικός ιατρικής ή ακτινοφυσικός, κάτοχος της αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος, ο οποίος παρέχει συμβουλές σε θέματα προστασίας από ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τεχνική επάρκεια η τεκμηριωμένη ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και δεξιοτήτων. Υπεύθυνος ακτινοπροστασίας φυσικός ιατρικής ή ακτινοφυσικός, κάτοχος της αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή, εποπτεία και έλεγχο των μέτρων προστασίας από ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες και ο οποίος αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας του εργαστηρίου. Χρήστης των υπηρεσιών του απεικονιστικού εργαστηρίου ο εξεταζόμενος, ο ασθενής, ο παραπέμπων ιατρός ή άλλος επαγγελματίας του χώρου υγείας. ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

6 3. Οργάνωση και διοίκηση (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , 4.15, ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: , 4.15) 3.1 Το εργαστήριο ιατρικών απεικονίσεων (εφεξής «εργαστήριο»), είτε ως αυτόνομη μονάδα, είτε ως μέρος μεγαλύτερου οργανισμού, θα πρέπει να αποτελεί αναγνωρισμένη νομική οντότητα. Είναι υποχρεωμένο να κατέχει άδεια λειτουργίας, πιστοποιητικό καταλληλότητας της ΕΕΑΕ και ειδική άδεια λειτουργίας, για το σύνολο των απεικονιστικών συστημάτων και χώρων ακτινοβολιών, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 3.2 Η διοίκηση του εργαστηρίου, πρέπει να αποτυπώνει όλες τις θέσεις εργασίας σε ένα οργανόγραμμα. Στις περιπτώσεις που το εργαστήριο ανήκει σε μητρικό οργανισμό, θα πρέπει να φαίνεται και η θέση του εργαστηρίου στο οργανόγραμμα του μητρικού οργανισμού. 3.3 Το εργαστήριο πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου Διαπίστευσης κατά την εκτέλεση εργασιών, είτε στις μόνιμες εγκαταστάσεις του, είτε με τη χρήση κινητών μηχανημάτων, είτε κατά την παροχή υπηρεσιών τηλε-ιατρικής. 3.4 Η διοίκηση του εργαστηρίου μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου και τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. 3.5 Η διοίκηση του εργαστηρίου πρέπει να εξασφαλίζει ότι : α) το προσωπικό του εργαστηρίου δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία θα μπορούσε να κλονίσει την εμπιστοσύνη, την επάρκεια, την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα του εργαστηρίου, β) η διεύθυνση και το προσωπικό είναι απαλλαγμένοι από οποιεσδήποτε αδικαιολόγητες εμπορικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις και επιρροές, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα της εργασίας τους, γ) διατηρείται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. 3.6 Η διεύθυνση του εργαστηρίου, πρέπει να αποτελείται από άτομα με τεκμηριωμένη τεχνική επάρκεια, για τις αρμοδιότητες και υπευθυνότητες που τους έχουν ανατεθεί. 3.7 Η διοίκηση του εργαστηρίου διορίζει τον επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό, τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας ή το σύμβουλο ακτινοπροστασίας, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των οποίων είναι σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 3.8 Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης του εργαστηρίου, του επιστημονικά υπευθύνου ιατρού και του συμβούλου/υπευθύνου ακτινοπροστασίας πρέπει να τεκμηριώνονται. 3.9 Η διεύθυνση του εργαστηρίου, σε άμεση επικοινωνία με τη διοίκηση του εργαστηρίου: α) μεριμνά ώστε να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό με την απαιτούμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, τεχνική επάρκεια για την παροχή υπηρεσιών ιατρικών απεικονίσεων, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών αυτών των υπηρεσιών, β) διασφαλίζει ένα ασφαλές εργαστηριακό περιβάλλον, σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές και τις ισχύουσες απαιτήσεις γ) διασφαλίζει την εφαρμογή των μέτρων για την ασφάλεια και την προστασία από τις ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες των εξεταζομένων, του προσωπικού, του κοινού και του ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

7 περιβάλλοντος και εξασφαλίζει τη συνεχή και πλήρη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, δ) διασφαλίζει την καταλληλότητα των χώρων αναμονής, εκτέλεσης και γνωμάτευσης των εξετάσεων ε) εξασφαλίζει την παροχή κλινικών συμβουλών, σχετικά με την επιλογή των εξετάσεων, τη χρήση των υπηρεσιών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, στ) αξιολογεί και επιλέγει τους προμηθευτές του εργαστηρίου, ζ) επιλέγει εργαστήρια δεύτερης γνώμης και παρακολουθεί την ποιότητα των υπηρεσιών τους (όπου είναι εφαρμόσιμο), η) παρέχει τη δυνατότητα διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλο το προσωπικό, θ) επιδιώκει αναπληροφόρηση από τους χρήστες, την οποία αξιολογεί με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών Το εργαστήριο πρέπει να διασφαλίζει τη διατήρηση του ιατρικού απορρήτου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εξεταζομένων. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται η εκτέλεση της σωστής (ζητούμενης) εξέτασης, η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των εξεταζομένων καθώς και η ασφάλεια των προσωπικών αντικειμένων τους κατά την διάρκεια των εξετάσεων Το εργαστήριο μεριμνά ώστε οι εξεταζόμενοι να μπορούν να συζητήσουν τις επιλογές εξέτασής τους με κατάλληλο μέλος του προσωπικού Το εργαστήριο μεριμνά ώστε να δίνονται οι απαντήσεις σε ορισμένο χρόνο 3.13 Το εργαστήριο μεριμνά ώστε να γίνεται επικοινωνία με τον παραπέμποντα αν χρειαστεί συμπληρωματική ή τροποποιημένη εξέταση και να ενημερώνεται ο εξεταζόμενος 3.14 Με ευθύνη της Διεύθυνσης του Εργαστηρίου και συμμετοχή των εμπλεκομένων, ανασκοπείται η εκπλήρωση των απαιτήσεων της διαπίστευσης, σε ετήσια τουλάχιστον βάση. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης καταγράφονται και εφόσον χρειάζεται αναλαμβάνονται δράσεις, των οποίων η υλοποίηση παρακολουθείται. 4. Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: ) 4.1 Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να προβλέπει την ενσωμάτωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκπλήρωση της πολιτικής ποιότητας του εργαστηρίου και τους στόχους της, καθώς και να ανταποκρίνεται συνεχώς στις ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και γνωματεύσεων. 4.2 Η διοίκηση του εργαστηρίου πρέπει να προβεί σε δήλωση πολιτικής για την ποιότητα, η οποία: α) είναι κατάλληλη για το σκοπό του οργανισμού, β) παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό και την αναθεώρηση στόχων ποιότητας, γ) κοινοποιείται και κατανοείται εντός του οργανισμού, δ) αναθεωρείται για συνεχιζόμενη καταλληλότητα, ε) περιλαμβάνει δέσμευση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Διαπίστευσης και συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. στ) αναθεωρείται για συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρακτικές ακτινοπροστασίας (εθνικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς) ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

8 4.3 Η διοίκηση του εργαστηρίου πρέπει να καθορίσει στόχους ποιότητας, οι οποίοι, μέσω δεικτών, να είναι μετρήσιμοι και συνεπείς με την πολιτική ποιότητας και να τεκμηριώνει την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων αυτών. 4.4 Η διοίκηση του εργαστηρίου πρέπει να ορίσει έναν υπεύθυνο ποιότητας, ο οποίος, ανεξάρτητα από άλλες ευθύνες, έχει την ευθύνη της διατήρησης και εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, σε άμεση επικοινωνία με τη διοίκηση του εργαστηρίου. 4.5 Το εργαστήριο πρέπει να καθιερώσει και να διατηρεί ένα εγχειρίδιο ποιότητας που να περιλαμβάνει: α) τη δήλωση πολιτικής για την ποιότητα, β) σαφή περιγραφή των πεδίων εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, γ) παρουσίαση της οργανωτικής και διοικητικής δομής του εργαστηρίου και τη θέση του σε τυχόν μητρικό οργανισμό, δ) περιγραφή των ρόλων και ευθυνών της διοίκησης και της διεύθυνσης του εργαστηρίου, ε) τις τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζονται για το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και αφορούν στις διοικητικές και τεχνικές δραστηριότητες που τις υποστηρίζουν. 4.6 Η τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει: α) το εγχειρίδιο ποιότητας, β) τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τα αρχεία, γ) αντίγραφα των ισχυόντων κανονισμών ακτινοπροστασίας, διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, πρωτοκόλλων ελέγχου ποιότητας του εξοπλισμού και άλλων κανονιστικών εγγράφων. 5. Έλεγχος εγγράφων (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: ) 5.1 Το εργαστήριο πρέπει να ελέγχει περιοδικά όλα τα έγγραφα του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, εσωτερικής και εξωτερικής προέλευσης, ώστε να αποφεύγεται η ακούσια χρήση κάθε παρωχμένου εγγράφου. 5.2 Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη διαδικασία που να εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε ηλεκτρονική μορφή, που εκδίδονται ως μέρος του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, ελέγχονται και εγκρίνονται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό πριν την έκδοσή τους, β) όλα τα έγγραφα ταυτοποιούνται και περιλαμβάνουν τίτλο, μοναδικό αναγνωριστικό σε κάθε σελίδα, ημερομηνία της τρέχουσας έκδοσης ή/και τον αριθμό έκδοσης, αριθμό σελίδας προς το συνολικό αριθμό σελίδων, υπεύθυνο σύνταξης και υπεύθυνο έγκρισης, γ) οι ισχύουσες εκδόσεις και η διανομή τους αναγνωρίζονται μέσω ενός καταλόγου, δ) μόνο οι ισχύουσες εκδόσεις είναι διαθέσιμες στα σημεία χρήσης, ε) οι χειρόγραφες τροποποιήσεις θα πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση, μονογραφή και ημερομηνία, στ) οι αλλαγές στα έγγραφα θα πρέπει να είναι ευδιάκριτες, ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

9 ζ) παρωχημένα έγγραφα αποσύρονται και ένα αντίγραφό τους διατηρείται σε αρχείο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 5.3 Το εργαστήριο μεριμνά για την χρήση και τήρηση των επικαιροποιημένων εκδόσεων των ισχυόντων κανονισμών (προτύπων) και άλλων κανονιστικών εγγράφων. 6. Συμφωνίες παροχής υπηρεσιών (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: ) 6.1 Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει πολιτική για τη δημιουργία και την αναθεώρηση συμφωνιών για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών απεικόνισης. 6.2 Αίτηση για εξέταση γίνεται αποδεκτή μόνο με παραπεμπτικό ιατρού. Κάθε αίτηση εξέτασης, η οποία γίνεται δεκτή από το εργαστήριο, πρέπει να θεωρείται ως συμφωνία για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών απεικόνισης και πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύντομο ιστορικό, την γνωμάτευση του παραπέμποντος ιατρού και την αιτούμενη εξέταση. 6.3 Εξουσιοδοτημένο ιατρικό προσωπικό πρέπει να αξιολογεί το παραπεμπτικό και να εγκρίνει, αναλόγως, τη διαδικασία απεικόνισης. Αντίγραφο του παραπεμπτικού πρέπει να τηρείται για συγκεκριμένο διάστημα σε σχετικό αρχείο. 6.4 Η συμφωνία παροχής ιατρικών υπηρεσιών απεικόνισης προϋποθέτει ότι πληρούνται τα εξής: α) το εργαστήριο διαθέτει την τεχνική επάρκεια και τους πόρους για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, β) το προσωπικό του εργαστηρίου διαθέτει τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εξετάσεων, γ) οι επιλεγείσες διαδικασίες εξέτασης είναι κατάλληλες και ικανές να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εξεταζομένων, δ) οι διαδικασίες εξέτασης που χρησιμοποιούν ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες λαμβάνουν υπόψη την προστασία από την ακτινοβολία και την ασφάλεια των εξεταζομένων, των συνοδών και του προσωπικού, ε) οι χρήστες των υπηρεσιών ενημερώνονται για αποκλίσεις από τη συμφωνία, που τυχόν επιδρούν στα αποτελέσματα των εξετάσεων. στ) υπάρχει έγγραφη ενημέρωση και συναίνεση για τυχόν παρενέργειες (π.χ. εξετάσεις MRI, χρήση σκιαγραφικού ή αναισθησίας κλπ) 6.5 Το εργαστήριο πρέπει να τηρεί σχετικό αρχείο των συμβάσεων, συμφωνιών και παραπεμπτικών. Το αρχείο αυτό πρέπει να έχει κατάλληλη μορφή (φυσική, ηλεκτρονική, καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα του εργαστηρίου) ώστε διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των εργασιών του εργαστηρίου. 7. Εξωτερικές υπηρεσίες και προμήθειες (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: ) 7.1 Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτών υπηρεσιών, εξοπλισμού, φαρμάκων, σκιαγραφικών μέσων και αναλώσιμων υλικών, που ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

10 επηρεάζουν την ποιότητα των υπηρεσιών του και να τηρεί επικαιροποιημένος κατάλογος εγκεκριμένων προμηθευτών. 7.2 Το εργαστήριο πρέπει να καθορίζει τις προδιαγραφές και τα κριτήρια επιλογής των προμηθευτών του, βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή και η έγκρισή τους. Ωστόσο, μπορεί να είναι αναγκαίο να συνεργαστεί με άλλα τμήματα ή λειτουργίες του οργανισμού για την εκπλήρωση αυτής της απαίτησης. 8. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: ) Το εργαστήριο πρέπει να θεσπίσει ρυθμίσεις για την επικοινωνία με τους χρήστες των υπηρεσιών του για τα εξής: α) παροχή συμβουλών σχετικά με την επιλογή των εξετάσεων και τη χρήση των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της ενδεικνυόμενης εξέτασης, των κλινικών ενδείξεων και περιορισμών, των διαδικασιών εξέτασης και της συχνότητας επανελέγχου, ιδίως εκείνων που χρησιμοποιούν ιοντίζουσες ακτινοβολίες, β) ειδικές συμβουλές και καθοδήγηση σε εξεταζομένους πυρηνικής ιατρικής, στους οποίους χορηγούνται ραδιοφάρμακα, στους συνοδούς τους και στα μέλη της οικογένειας τους, γ) αξιολόγηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, ε) ενημέρωση σε περιπτώσεις εξετάσεων που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια αποδοχής 9. Διευθέτηση παραπόνων (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: ) Το εργαστήριο πρέπει να διαχειρίζεται τυχόν παράπονα ή άλλες παρατηρήσεις που λαμβάνονται από τους χρήστες των υπηρεσιών του. Πρέπει να τηρείται αρχείο του συνόλου των καταγγελιών και της διερεύνησής τους, καθώς και των μέτρων που λαμβάνονται κατά περίπτωση. Η διαχείριση των παραπόνων γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 και κατά το τέλος της διερεύνησης πρέπει να ενημερώνεται ο αποστολέας του παραπόνου. 10. Εντοπισμός και έλεγχος μη συμμορφώσεων (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , 4.10, 4.11, ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: , 4.10, 4.11) Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη διαδικασία για τον εντοπισμό και τη διαχείριση μη συμμορφώσεων, σε κάθε πτυχή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων ποιότητας, εσωτερικών επιθεωρήσεων, διαδικασιών εξέτασης, αναφοράς αποτελεσμάτων, λειτουργίας μηχανημάτων απεικόνισης, ακτινοπροστασίας, ασφάλειας και διοικητικών θεμάτων. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι : α) ορίζονται οι υπεύθυνοι διερεύνησης και επίλυσης της μη συμμόρφωσης, β) ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες, γ) εξετάζεται η ιατρική σημασία της μη συμμορφούμενης ενέργειας και όταν κρίνεται σκόπιμο, ενημερώνεται ο παραπέμπων ιατρός, δ) τα αποτελέσματα μη συμμορφούμενων εξετάσεων, τα οποία έχουν ήδη απελευθερωθεί, ανακαλούνται ή ταυτοποιούνται κατάλληλα, όταν απαιτείται, ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

11 ε) κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης καταγράφεται και αρχειοθετείται. Η υλοποίηση της διορθωτικής ενέργειας παρακολουθείται και επαληθεύεται η αποτελεσματικότητά της. Τα αρχεία μη συμμορφώσεων-διορθωτικών ενεργειών ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη διεύθυνση του εργαστηρίου, με σκοπό την ανίχνευση τάσεων και τη λήψη προληπτικών ενεργειών. 11. Τήρηση αρχείων (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: ) 11.1 Για την τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, το εργαστήριο τηρεί αρχεία, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα όποια προβλέπονται και απαιτούνται από το πρότυπο Διαπίστευσης και λοιπούς κανονισμούς Όλα τα αρχεία ποιότητας και τεχνικά αρχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα για την ανασκόπηση από τη διοίκηση του εργαστηρίου Τα αρχεία ποιότητας πρέπει να δημιουργούνται και να ενημερώνονται ταυτόχρονα με την εκτέλεση της σχετικής δραστηριότητας. Η ημερομηνία των τροποποιήσεων των αρχείων πρέπει να είναι εμφανής, όπως επίσης και η ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσωπικού που κάνει τις τροποποιήσεις Το εργαστήριο καθορίζει το χρονικό διάστημα που πρέπει να τηρούνται τα αρχεία που σχετίζονται με το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της εξέτασης πρέπει να τηρούνται και να είναι ανακτήσιμα για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλει η ιατρική πρακτική, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η τήρηση των αρχείων Οι εγκαταστάσεις του εργαστηρίου πρέπει να παρέχουν ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον αποθήκευσης των αρχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία συνιστάται να αποθηκεύονται και σε εναλλακτικό μέσο, εκτός εργαστηρίου. 12. Έλεγχοι ποιότητας (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , 5.6, ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: , 5.9) 12.1 Το εργαστήριο πρέπει να προγραμματίζει και να εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και εσωτερικών επιθεωρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται: α) η διεξαγωγή των εξετάσεων με τρόπο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εξεταζομένων και των παραπεμπόντων ιατρών, β) η συμμόρφωση με το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και η συνεχής βελτίωσή του. Για την τεκμηρίωση των ελέγχων ποιότητας, το εργαστήριο πρέπει να τηρεί, μεταξύ άλλων, τα παραπεμπτικά και τις εξετάσεις, τα πρωτόκολλα εξέτασης, το αρχείο μελετών ακτινοπροστασίας - επικινδυνότητας, σχεδιασμού μέτρων πρόληψης και ασφάλειας για το προσωπικό και το κοινό, καθώς και το αρχείο μετρήσεων και ελέγχων ποιότητας, ακτινοπροστασίας και ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού. ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

12 12.2 Οι έλεγχοι πρέπει να διεξάγονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Το πρόγραμμα ελέγχου λαμβάνει υπόψη την κατάσταση και σημασία των διαδικασιών, των τεχνικών και διαχειριστικών περιοχών που πρόκειται να ελεγχθούν, καθώς και τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων. Τα κριτήρια του ελέγχου, το πεδίο εφαρμογής, η συχνότητα και οι μέθοδοι πρέπει να καθορίζονται και να τεκμηριώνονται και να είναι σε συμφωνία με το κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών Η επιλογή των ελεγκτών και η διενέργεια ελέγχων πρέπει να εξασφαλίζουν αντικειμενικότητα και αμεροληψία της διαδικασίας ελέγχου. Οι ελεγκτές, όπου το επιτρέπουν οι πόροι, πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τη δραστηριότητα που θα ελεγχθεί Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη διαδικασία για τον καθορισμό των ευθυνών και των απαιτήσεων για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των ελέγχων, καθώς και για την αναφορά των αποτελεσμάτων και την τήρηση των σχετικών αρχείων Στην περίπτωση που κατά τον εσωτερικό έλεγχο εντοπισθούν μη συμμορφώσεις, εφαρμόζονται οι σχετικές διαδικασίες λήψης κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών Εφόσον διατίθενται προγράμματα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας, το εργαστήριο πρέπει να καταρτίζει πρόγραμμα συμμετοχής του, το οποίο να βασίζεται στη διαθεσιμότητα των προγραμμάτων αυτών για τις τεχνικές που εφαρμόζονται στο εργαστήριο, τουλάχιστον μια φορά στην τετραετία. 13. Διαχείριση κινδύνου (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: ) 13.1 Το εργαστήριο αξιολογεί τις μεθόδους εργασίας για ενδεχόμενες αστοχίες στα αποτελέσματα των εξετάσεων που επηρεάζουν την υγεία των εξεταζομένων και τροποποιεί κατάλληλα τις διαδικασίες Το εργαστήριο εξασφαλίζει την αναγνώριση και διαχείριση των εξεταζομένων, που διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε συγκεκριμένα φάρμακα και σκιαγραφικές ουσίες, καθώς και επιπλοκών από την εκτέλεση της ζητούμενης εξέτασης (π.χ. μαγνητική τομογραφία) Το εργαστήριο εξασφαλίζει κατάλληλη αντιμετώπιση κινδύνων που συνδέονται με επεμβατικές εξετάσεις και στοιχειοθετεί διαδικασίες για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγόντων περιστατικών Για παιδιατρικές εξετάσεις απαιτούνται βελτιστοποιημένες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίζονται οι συγκεκριμένες κλινικές ανάγκες και να περιορίζεται η έκθεση στην ιοντίζουσα ακτινοβολία Το εργαστήριο με τη διαδικασία λήψης ιστορικού πρέπει να διερευνά πιθανή εγκυμοσύνη πριν την εξέταση με ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, καθώς και να εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες κατά την εξέταση εγκύων με ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

13 14. Προσωπικό (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: ) 14.1 Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει διαδικασία για τη διαχείριση του προσωπικού. Θα πρέπει να διαθέτει περιγραφές των θέσεων εργασίας, όπου να περιγράφονται τα τυπικά προσόντα και οι αρμοδιότητες για κάθε θέση. Για όλο το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένης και της διεύθυνσης του εργαστηρίου, θα πρέπει να τηρούνται αρχεία που να τεκμηριώνουν τα προσόντα του κάθε ατόμου (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης, εμπειρίας και απαιτούμενων δεξιοτήτων, επανεκπαίδευσης μετά από μακροχρόνια απουσία (π.χ. λόγω εγκυμοσύνης), συνεχιζόμενης εκπαίδευσης κ.α.) Το ιατρικό προσωπικό που γνωματεύει τις εξετάσεις, πρέπει να έχει το ανάλογο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο και εμπειρία Σε όλο το προσωπικό πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση, η οποία να καλύπτει τουλάχιστον το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας του εργαστηρίου Η ένταξη νέου προσωπικού ή προσωπικού που απουσίαζε για κάποιο χρονικό διάστημα, στο τμήμα ή στην περιοχή στην οποία το άτομο θα εργάζεται, θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλη διαδικασία Το προσωπικό που είναι υπό εκπαίδευση, πρέπει να επιβλέπεται συνεχώς. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος εκπαίδευσης πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά. Στην εκπαίδευση πρέπει να περιλαμβάνονται ειδικές διαδικασίες για παιδιά, έγκυες, καθώς και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Επανεκπαίδευση προσωπικού πραγματοποιείται όταν κρίνεται απαραίτητη (π.χ. μετά την αντικατάσταση, επέκταση ή εγκατάσταση νέου εξοπλισμού) Με την ολοκλήρωση κάθε εκπαίδευσης, εξουσιοδοτημένο προσωπικό θα πρέπει να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης Το προσωπικό πρέπει να λαμβάνει μέρος σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η αποτελεσματικότητα του προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, θα πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά. 15. Εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές συνθήκες (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: ) 15.1 Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει επαρκείς χώρους, κατάλληλα διαμορφωμένους και ελεγχόμενους, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, καθώς και η υγιεινή, ασφάλεια και ακτινοπροστασία των εξεταζομένων, του προσωπικού, του κοινού και του περιβάλλοντος Το εργαστήριο πρέπει να εξασφαλίζει ότι: α) ελέγχεται η πρόσβαση σε χώρους που επηρεάζουν την ποιότητα των εξετάσεων, β) ιατρικές πληροφορίες και αποτελέσματα εξετάσεων προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

14 γ) οι εγκαταστάσεις επιτρέπουν την ορθή εκτέλεση των εξετάσεων (ενδεικτικά αναφορικά με την ακτινοπροστασία, τις πηγές ενέργειας, τον φωτισμό, τον εξαερισμό, την ύδρευση, την απόρριψη αποβλήτων), δ) τα συστήματα επικοινωνίας εντός του εργαστηρίου είναι κατάλληλα για το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική μεταφορά των πληροφοριών, ε) βοηθητικά όργανα μετακίνησης και χειρισμών (π.χ. αναπηρικές καρέκλες, φορεία) είναι διαθέσιμα και συντηρούνται Ο χώρος και οι συνθήκες αποθήκευσης πρέπει να διασφαλίζουν τη συνεχή ακεραιότητα φαρμάκων, σκιαγραφικών μέσων, εγγράφων, εξοπλισμού, αναλωσίμων, αρχείων, παραπεμπτικών, εικόνων και γνωματεύσεων Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και απόρριψης επικίνδυνων (τοξικών, μολυσματικών, ραδιενεργών κλπ) υλικών πρέπει να είναι κατάλληλες και σύμφωνες με τους σχετικούς κανονισμούς Πρέπει να υπάρχει επαρκής πρόσβαση σε τουαλέτες, παροχή πόσιμου νερού και εγκαταστάσεις για αποθήκευση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού και ενδυμάτων Πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικός διαχωρισμός μεταξύ τμημάτων του εργαστηρίου με ασυμβίβαστες δραστηριότητες Η διοίκηση του εργαστηρίου πρέπει να μεριμνά για τον τακτικό έλεγχο της ασφάλειας του εργαστηρίου, όσον αφορά στην πυρασφάλεια, στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στο μηχανικό εξοπλισμό, στα δίκτυα οξυγόνου και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης και των ελέγχων τηρούνται σε κατάλληλα αρχεία. 16. Ακτινοπροστασία (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: ) 16.1 Το εργαστήριο μεριμνά για την έκδοση και τακτική ανανέωση της ειδικής άδειας λειτουργίας και του πιστοποιητικού καταλληλότητας της ΕΕΑΕ, τα οποία πιστοποιούν την ακτινοπροστασία προσωπικού, εξεταζομένων, κοινού και περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες του εργαστηρίου με ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες Ο υπεύθυνος ή ο σύμβουλος ακτινοπροστασίας καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα βελτιστοποίησης της έκθεσης εξεταζομένων, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο ακτινοπροστασίας ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται από το εργαστήριο κατά τις ιατρικές απεικονιστικές πράξεις Για την τεκμηρίωση της ακτινοπροστασίας, το εργαστήριο πρέπει να τηρεί τα σχετικά αρχεία. ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

15 17. Εξοπλισμός (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: ) 17.1 Το εργαστήριο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών απεικόνισης Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη διαδικασία για τον έλεγχο ποιότητας του εξοπλισμού που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την προστασία του εξεταζόμενου Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης, το οποίο, κατ ελάχιστον, ακολουθεί τις οδηγίες του κατασκευαστή Το εργαστήριο πρέπει να ανανεώνει τον εξοπλισμό του, όταν απαιτείται για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων των εξετάσεων ή όταν απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία Κάθε στοιχείο του εξοπλισμού πρέπει να είναι μοναδικά επισημασμένο ή με άλλο τρόπο αναγνωρίσιμο και να περιλαμβάνεται σε ένα κατάλογο εξοπλισμού Τα αρχεία του εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των εξετάσεων, πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: α) στοιχεία ταυτοποίησης του εξοπλισμού (κατασκευαστής, μοντέλο, αριθμό σειράς, ημερομηνία κατασκευής ή ανακατασκευής κλπ), β) εγχειρίδια χρήσης και επισκευής, γ) αρχεία αποδοχής του εξοπλισμού, ημερομηνία παραλαβής και ημερομηνία θέσης σε λειτουργία, δ) πρόγραμμα συντήρησης και ελέγχων ποιότητας, ε) αρχεία επιδόσεων του εξοπλισμού (log books) και ελέγχων ποιότητας, στ) βλάβες ή δυσλειτουργίες, τροποποιήσεις ή επισκευές του εξοπλισμού Ο χειρισμός του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό Το εργαστήριο πρέπει να αποδεικνύει, με κατάλληλους ελέγχους, ότι ο εξοπλισμός πληροί συγκεκριμένα κριτήρια αποδοχής και να επαληθεύει τις επιδόσεις του, πριν αποδοθεί για κλινική χρήση Ελαττωματικός εξοπλισμός θα πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας, να επισημαίνεται σαφώς και να μη χρησιμοποιείται, μέχρις ότου επισκευαστεί. Το εργαστήριο εξετάζει τις επιπτώσεις τυχόν ελαττωμάτων ή βλαβών σε προηγούμενες εξετάσεις και θεσπίζει άμεση δράση ή διορθωτικές ενέργειες Σε περίπτωση που εξοπλισμός απομακρύνεται από τον άμεσο έλεγχο του εργαστηρίου, όπως για επισκευή, αντικατάσταση μέρους του ή για οποιαδήποτε άλλη τεχνική εργασία, ο υπεύθυνος ή ο σύμβουλος ακτινοπροστασίας θα πρέπει να επαληθεύει την ασφαλή επαναλειτουργία του. ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

16 17.11 Όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή πληροφοριακά συστήματα για τη συλλογή, επεξεργασία, καταγραφή, αναφορά, αποθήκευση ή ανάκτηση των πληροφοριών της εξέτασης, το εργαστήριο πρέπει να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται διαδικασίες για την συνεχή προστασία της ακεραιότητας της πληροφορίας. 18. Διαδικασίες εξέτασης (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , 5.5, ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: ) 18.1 Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει πρωτόκολλα εργασίας για όλες τις παρεχόμενες εξετάσεις Το εργαστήριο πρέπει να παρέχει πληροφορίες και να ενημερώνει επαρκώς, σχετικά με την απαιτούμενη προετοιμασία του εξεταζομένου για κάθε εξέταση. Απαραίτητη είναι η συναίνεση του εξεταζομένου (ή του συνοδού όταν πρόκειται για παιδιά) για χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας ή αναισθησίας, καθώς και για κάθε περίπτωση όπου συντρέχουν παράγοντες που καθορίζουν την εκτέλεση ή μη της εξέτασης (όπως π.χ. η ύπαρξη βηματοδότη σε εξέταση μαγνητικής τομογραφίας) Το εργαστήριο απαιτεί, για την έγκριση εξέτασης, την ύπαρξη παραπεμπτικού από ιατρό, όπου αιτιολογείται η αναγκαιότητα της εξέτασης. Σε εξετάσεις με ιοντίζουσα ακτινοβολία έχουν αποκλεισθεί εναλλακτικές απεικονιστικές εξετάσεις μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών και έχουν ληφθεί υπόψη σχετικά δεδομένα του εξεταζομένου (π.χ. εγκυμοσύνη) Το εργαστήριο πρέπει να παρέχει στους εξεταζόμενους πληροφορίες, σχετικές με την κλινική διαδικασία της εξέτασης. 19. Αναφορά των αποτελεσμάτων (ΕΛΟΤ EN ISO 15189: , 5.9, ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025: ) Τα αποτελέσματα κάθε εξέτασης (γνωμάτευση) πρέπει να αναφέρονται με ακρίβεια και σαφήνεια, σύμφωνα με τις ενδείξεις της εξέτασης Το εργαστήριο προσδιορίζει τη μορφή και το μέσο καταγραφής της εξέτασης (π.χ. έντυπη ή ηλεκτρονική) Η γνωμάτευση πρέπει να υπογράφεται από τον ιατρό που αξιολογεί τα αποτελέσματα και γνωματεύει την εξέταση Όταν μια αρχική γνωμάτευση αναθεωρείται, αναφέρονται τα στοιχεία της προγενέστερης εξέτασης και ενημερώνεται ο ασθενής και ο παραπέμπων ιατρός. Τα αποτελέσματα πρέπει να δίνονται σε ορισμένο χρονικό διάστημα από την εκτέλεση της εξέτασης. ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

17 20. Βιβλιογραφία 1. ΕΛΟΤ EN ISO : 2012 Medical laboratories -- Requirements for quality and competence. 2. ΕΛΟΤ EN ISO/IEC : 2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. 3. Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας, Υπ. Απόφ. Αριθ. 1014(ΦΟΡ)94/ (ΦΕΚ/Β/216). 4. Κανονισμοί περί «Αδειοδότησης εργαστηρίων μαγνητικών τομογράφων Απαιτήσεις ακτινοπροστασίας από μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κατά τη χρήση συστήματος ιατρικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού», Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης. 5. Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Πρωτόκολλα στην Ακτινολογία, Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, Αθήνα, Πρωτόκολλα Ογκολογικής απεικόνισης, Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία, Αθήνα, Κατευθυντήριες οδηγίες διαγνωστικών εξετάσεων Πυρηνικής Ιατρικής Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής Απεικόνισης, Αθήνα ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/ /17

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008 Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Οδηγίες Προϊόντα συγκεκριμένης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 8. ιακρίβωση 8.1 Εισαγωγή Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/01/26-03-2015 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

«Διεργαστηριακά σχήματα»

«Διεργαστηριακά σχήματα» Εργαστήριο Υγιεινής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών «Διεργαστηριακά σχήματα» Κατερίνα Φράγκου, M.Sc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ/fax 2610969876 email: fragou@med.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (μία ανά σύστημα) ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (μία ανά σύστημα) ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (μία ανά σύστημα) ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Νέας άδειας σκοπιμότητας εγκατάστασης συστήματος Άδεια σκοπιμότητας μετεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ιαχείριση Κινδύνων & Λαθών στις Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ Υπηρεσίες ΥΓΕΙΑΣ - Risk Management- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. Θεοδώρου Χημικός Μηχ/κός, MSc, MBA Αθήνα, 13 Μαρτίου 2009 Οι ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 1/7 ΕΣΥ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 14-3-1997

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO ISO 22000:2005 Α.Βανταράκης, Επικ. Καθηγητής Υγιεινής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Εισηγήτρια Μ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Q-PLAN Α.Ε. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΥΔ Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Φορείς Ελέγχου Φορείς Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας

Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθµός επίδοσης αλλά και ποιότητας ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ TO ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ υπό Ιωάννη Χρ.Μάτσα Mηχ/γου Μηχ/κού ΕΜΠ, MSc Q.M. Cranfield Un. Σε κάθε πλέον επαγγελµατική απασχόληση είναι επιβεβληµένη η εξειδίκευση προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις του ISO9001:2000

Απαιτήσεις του ISO9001:2000 Απαιτήσεις του ISO9001:2000 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική παραπομπή 3. Όροι και ορισμοί 4. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας 5. Ευθύνη της Διοίκησης 6. Διαχείριση πόρων 7. Υλοποίηση του προϊόντος 8. Μέτρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ τ. ΥΠΕΧΩΔΕ Αναστασία Παπαβασιλείου Πολιτικός Μηχανικός, Υπεύθυνη Ποιότητας Τμήματος Εργαστηρίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Αθανάσιος Καλοφωτιάς Μεταλλειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση

Δομή εισήγησης EΛOT EN ISO/IEC 17025. ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών. viso/iec 17025 : Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση EΛOT EN ISO/IEC 17025 ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Δομή εισήγησης v Οι απαιτήσεις για τη διοίκηση v Οι τεχνικές απαιτήσεις vπρακτικές Ασκήσεις vεπιθεωρήσεις vκύριες μη συμμορφώσεις που απαντώνται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ημερίδα Η Συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία Τετάρτη,, 1 Απριλίου 2009 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Η συμβολή της αναπτυχθείσας τεχνογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας.

Έλεγχος του εγχειριδίου, των διεργασιών και των διαδικασιών της ποιότητας. ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έλεγχος εγγράφων Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και διανομής όλων των εγγράφων και δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5

ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΥ KO- ΙΑΚΡΙΒ/01/00/28-11-2007 1/5 ΕΣΥ ΚΟ- ΙΑΚΡΙΒ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης, στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν το περιβάλλον

Να καθιερώνεται πολιτική που να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης, στις νομικές υποχρεώσεις που αφορούν το περιβάλλον AGRO 2.1 & 2.2 Ο σκοπός του προτύπου AGRO 2 1 είναι η καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επιθυμούν να διαμορφώνουν πολιτική και να θέτουν συγκεκριμένους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Π.Κ.Π. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 Επωνυμία: 2 Διεύθυνση: 3 Τηλέφωνο: 4 Φαξ: 5 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ISO 22000:2005 ΤΗΣ ΝΤΑΣΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ασφάλεια τροφίμων συνδέεται άμεσα με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων, των κινδύνων, στα τρόφιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Κων/νος Λαμπρινουδάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Εργαστήριο Ασφάλειας Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς With the financial support of the Prevention of and Fight against Crime Programme

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΔΠ) Σελ.: 2 / 8 Ι. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ Στοιχεία Κατόχου: ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Η Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), μέλος της European Society for Quality in Healthcare (ESQH), θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας 1 από 16 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ Προστασία από τις ακτινοβολίες Πλαίσιο και δράσεις Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Η ακτινοβολία παντού γύρω μας 2 Εφαρμογές ακτινοβολιών: ιατρική, έρευνα, βιομηχανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/01/07-04-2014 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 01 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-1-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 07-04-2014 Υπεύθυνος Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr 1

www.tuvaustriahellas.gr 1 1 ΕΝ 15224 & ΟΙ 8 ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ISO 9001:2008 ΑΡΧΗ 1: Εστίαση στον πελάτη ΑΡΧΗ 2: Ισχυρή διοίκηση - ηγεσία ΑΡΧΗ 3: Ενεργής συμμετοχή εργαζομένων ΑΡΧΗ 4: «Διεργασιακή»

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την διδακτική ενότητα

Σημειώσεις για την διδακτική ενότητα Σημειώσεις για την διδακτική ενότητα ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ MEΡΟΣ Β EΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005 στο πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης

Γιατί Διαπίστευση; Ε.ΣΥ.Δ.-Ο Εθνικός Φορέας Διαπίστευσης edipo2.indd 1 11/25/08 3:56:45 PM Γιατί Διαπίστευση; Στη σύγχρονη ιατρική πρακτική, ο ρόλος του κλινικού εργαστηρίου γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για τη διάγνωση, πρόγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων

Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9. Έλεγχος Εγγράφων ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01. Έλεγχος Εγγράφων Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ01 Κωδικός: ΔΡ01 Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 9 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 25.6.2010

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διάλεξη 2 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διάλεξη 2 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές έννοιες ιαχείριση Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση

Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση ΔΙΠ 51 / ΑΘΗ-1 Σειρά ISO 9000: Συνοπτική παρουσίαση Δρ. Ν.Μ. Βαξεβανίδης Σύστημα Διαχείρισης Σύστημα Διαχείρισης : Σύνολο αλληλοσχετιζόμενων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μεταποιημένα Ζωϊκά προϊόντα (Τυριά, γαλακτοκομικά κρεατοσκευάσματα, προϊόντα με βάση το κρέας) 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΓΕΙΑΣ Ο παρών κώδικας δεοντολογίας αναφέρεται και αφορά τόσο τον υπεύθυνο της επεξεργασίας (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3 ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χρήστος Αντύπας, Γιάννης Λασπάς, Στέλιος Νικολετόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από τις Ακτινοβολίες (Ακτινοπροστασία)

Προστασία από τις Ακτινοβολίες (Ακτινοπροστασία) Προστασία από τις Ακτινοβολίες (Ακτινοπροστασία) Σημαντηράκης Γεώργιος Φυσικός Ιατρικής - Ακτινοφυσικός Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας Εφαρμογή Ακτινοπροστασίας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 1 / 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CQS & Paladino ΕΚΔΟΣΗ 2 η ΑΘΗΝΑ, 01/03/2016 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP2_2 ΣΕΛ: 2 / 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015

www.tuvaustriahellas.gr Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 m Μαρία Αγαπητού Η διαδικασία πιστοποίησης και η εμπειρία της TÜV AUSTRIA HELLAS στο χώρο της Υγείας Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2015 1 Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2 Διαδικασία Διαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. γ) Το πρακτικό της συνεδρίασης 259/26-05-11 της επιτροπής ΙΑ & μη ΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. γ) Το πρακτικό της συνεδρίασης 259/26-05-11 της επιτροπής ΙΑ & μη ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 / 07/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αρ.πρ.: ΔΥΓ2/ Γ.Π. 3838 ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα