Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών"

Transcript

1 Yποβρυχία αντλία λυμάτων τύπου ABS XFP-PE4 έως PE6 Yποβρυχία αντλία προπέλας μικτής ροής τύπου ABS AFLX-PE4 έως PE6 Yποβρυχία αντλία προπέλας αξονικής ροής τύπου ABS VUPX-PE4 έως PE GR el Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών

2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας για υποβρύχιες αντλίες Υδραυλικό σύστημα XFP - CB XFP 105J XFP 150M XFP 200J XFP 250J XFP 300J XFP 356M XFP 405M XFP 155J XFP 201J XFP 255J XFP 305J XFP 205J XFP 305M XFP 206J XFP 306M Υδραυλικό σύστημα XFP - CH; SK XFP 100J XFP 150J XFP 200J XFP 250M XFP 300J XFP 350M XFP 400M XFP 500U XFP 600V XFP 200M XFP 300M XFP 351M XFP 400R XFP 501U XFP 600X XFP 301M Υδραυλικό σύστημα AFLX AFLX 0601 AFLX 0701 AFLX 0801 AFLX 0802 AFLX 1202 AFLX 0803 AFLX 1203 AFLX 1207 Υδραυλικό σύστημα VUPX VUPX 0501 VUPX 0601 VUPX 0801 VUPX 1001 VUPX 1201 VUPX 0402 VUPX 0502 VUPX 0602 VUPX 0802 VUPX 1002 VUPX 1202 VUPX 0403 VUPX 0503 Τηρείται το δικαίωμα αλλαγών στο πλαίσιο των τεχνολογικών εξελίξεων! 2

3 Πίνακας περιεχομένων 1 Γενικά Σωστή χρήση των προϊόντων Πεδία εφαρμογής των σειρών XFP Πεδία εφαρμογής των σειρών AFLX Πεδία εφαρμογής των σειρών VUPX Τεχνικά στοιχεία Πινακίδα τύπου Ασφάλεια Μεταφορά και αποθήκευση Διατάξεις για την ασφαλή μεταφορά Αποθήκευση των συγκροτημάτων Σύστημα επιτήρησης Σύστημα επιτήρησης του κινητήρα Ηλεκτρόδιο DI Επιτήρηση της θερμοκρασίας στην περιέλιξη του κινητήρα Επιτήρηση της θερμοκρασίας των ρουλμάν (επιλογή) Ένδειξη θερμοκρασίας αισθητήρας θερμοκρασίας Διμεταλλικό στοιχείο αισθητήρας θερμοκρασίας Θερμίστορ (PTC) αισθητήρας θερμοκρασίας PT Λειτουργία με ρυθμιστές συχνότητας Εγκατάσταση Τοποθέτηση και εγκατάσταση των υποβρύχιων αντλιών XFP Παραλλαγές τοποθέτησης των υποβρύχιων αντλιών XFP Βάση HD, συναρμολόγηση του ελαστικού δακτυλίου και του οδηγού Ροπές σύσφιγξης Τοποθέτηση και εγκατάσταση των υποβρύχιων αντλιών AFLX και VUPX Παραδείγματα εγκατάστασης των υποβρύχιων αντλιών AFLX και VUPX Ηλεκτρολογική σύνδεση Ορισμός ακροδεκτών Έλεγχος της φοράς περιστροφής Σύνδεση των καλωδίων ελέγχου Σύνδεση της διάταξης επιτήρησης της στεγανότητας στη μονάδα ελέγχου Θέση σε λειτουργία

4 7 Συντήρηση Πλήρωση ψυκτικού υγρού Ενδεικτικές τιμές για τη συμπεριφορά αντιπαγετικής προστασίας Ποσότηες πλήρωσης ψυκτικού μέσου Αφαίρεση της υποβρύχιας αντλίας Αφαίρεση της υποβρύχιας αντλίας XFP σε περίπτωση υγρής τοποθέτησης Αφαίρεση της υποβρύχιας αντλίας XFP σε περίπτωση ξηρής τοποθέτησης Αφαίρεση της υποβρύχιας αντλίας AFLX και VUPX

5 1 Γενικά Αυτές οι Υποδείξεις εγκατάστασης και λειτουργίας και το ξεχωριστό τεύχος Υποδείξεις ασφαλείας περιλαμβάνουν βασικές οδηγίες και υποδείξεις ασφαλείας, που πρέπει να προσέξετε κατά τη μεταφορά, τοποθέτηση, συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία. Για το λόγο αυτό πρέπει να διαβαστεί προηγουμένως αυτό το έγγραφο οπωσδήποτε από τον εγκαταστάτη καθώς και από το υπεύθυνο ειδικευμένο προσωπικό και τον ιδιοκτήτη/χρήστη και πρέπει να βρίσκεται συνεχώς διαθέσιμο στον τόπο εγκατάστασης του συγκροτήματος. m Οι c Η g Αυτό υποδείξεις ασφαλείας, των οποίων η μη τήρηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, επισημαίνονται με ιδιαίτερο τρόπο, με ένα γενικό σύμβολο κινδύνου. ύπαρξη επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης προσδιορίζεται με αυτό το σήμα. το σύμβολο δείχνει κίνδυνο έκρηξης. Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται στις υποδείξεις ασφαλείας των οποίων η αγνόηση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο για το συγκρότημα και τη λειτουργία αυτού. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρησιμοποιείται για σημαντικές πληροφορίες. 1.1 Σωστή χρήση των προϊόντων Σε περίπτωση ανωμαλίας, τα συγκροτήματα της ABS πρέπει αμέσως να τεθούν εκτός λειτουργίας και να ασφαλιστούν. Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί αμέσως. Ενδεχομένως θα πρέπει να ειδοποιηθεί το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της Sulzer Pump Solutions Germany. Οι υποβρύχιες αντλίες διατίθενται τόσο στη βασική έκδοση όσο και στην έκδοση αντιεκρηκτικού τύπου (ATEX II 2Gk Ex d IIB T4) στα 50 Hz καθώς και ως έκδοση FM (NEC 500, Class I, Division 1, Group C&D, T3C) στα 60 Hz στην κατηγορία μόνωσης H (140). Ρυθμιστής θερμοκρασίας στην περιέλιξη = 140 C/284 F (διμεταλικός ή προαιρετικά θερμίστορ (PTC)). Ειδική έκδοση κατηγορίας H Είναι επίσης διαθέσιμη μια ειδική έκδοση με ρυθμιστή θερμοκρασίας στην περιέλιξη = 160 C/320 F (διμεταλικός, προαιρετικά θερμίστορ (PTC) ή PT100). Αυτή η έκδοση είναι διαθέσιμη μόνο χωρίς πιστοποίηση Ex ή NEC 500 με εξαρτήματα κατηγορίας μόνωσης Η (160). Και για τις δύο εκδόσεις είναι προαιρετικά διαθέσιμη μια έκδοση ΗΜΣ. Οι επεμβάσεις σε συγκροτήματα με αντιεκρηκτική προστασία μπορούν να γίνουν μόνο από εξου σιοδοτημένα συνεργεία/τεχνικούς και με χρήση των γνήσιων ανταλλακτικών του κατασκευαστή. Σε διαφορετική περίπτωση ακυρώνεται το πιστοποιητικό Ex. Όλα τα σχετικά με την αντιεκρηκτική προστασία εξαρτήματα και οι σχετικές διαστάσεις παρέχονται στο διαρθρωμένο κατά ενότητες εγχειρίδιο συνεργείου και στον κατάλογο ανταλλακτικών. Μετά από επεμβάσεις ή επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία/πρόσωπα παύει να ισχύει το πιστοποιητικό Ex. Επομένως, το συγκρότημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται πλέον σε εκρήξιμες περιοχές! Πρέπει να απομακρυνθεί η πινακίδα τύπου Ex (βλέπε εικόνα 2, 3). Πρέπει να προσέχετε τις ειδικές διατάξεις και τις οδηγίες που ισχύουν στη χώρα του χρήστη! Περιορισμοί εφαρμογής: Θερμοκρασία υγρού έως το πολύ 40 C/104 F Μέγιστο βάθος βύθισης έως 20 m/65 ft Για τη λειτουργία συγκροτημάτων έκδοσης με αντιεκρηκτική προστασία ισχύουν τα παρακάτω: 5

6 Σε περιοχές με μεγάλο κίνδυνο εκρήξεων θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά τη θέση σε λειτουργία, αλλά και σε οποιονδήποτε τρόπο λειτουργίας των συγκροτημάτων Ex, το τμήμα της αντλίας να έχει πληρωθεί με νερό (ξηρή εγκατάσταση) και να σκεπάζεται ή να βυθίζεται μέσα στο νερό (υγρή εγκατάσταση με μανδύα ψύξης). Δεν επιτρέπονται διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας, όπως π.χ. ξηρή λειτουργία ή λειτουργία με αναρρόφηση αέρα. Για τη λειτουργία των υποβρύχιων αντλιών αντιεκρηκτικής προστασίας (Ex) σε υγρή εγκατάσταση χωρίς μανδύα ψύξης ισχύει: Πρέπει να εξασφαλίζεται, ότι ο κινητήρας της υποβρύχιας αντλίας αντιεκρηκτικής προστασίας (Ex) κατά τη διάρκεια της εκκίνησης και της λειτουργίας πρέπει να είναι πάντοτε εντελώς βυθισμένος! Για τη λειτουργία των υποβρύχιων αντλιών αντιεκρηκτικής προστασίας (Ex) ισχύει: Η επιτήρηση της θερμοκρασίας των υποβρύχιων αντλιών αντιεκρηκτικής προστασίας (Ex) πρέπει να πραγματοποιείται με ελεγκτές θερμοκρασίας διμεταλλικού στοιχείου ή με θερμίστορς σύμφωνα με το DIN και με μια συσκευή ενεργοποίησης, της οποίας η λειτουργία έχει ελεγχθεί σύμφωνα με την οδηγία RL 94/9/ΕΚ. Για τη λειτουργία βυθιζόμενων αντλιών Εx στο μετατροπέα συχνοτήτων σε περιοχές επικίνδυνες για εκρήξεις (ΑΤΕΧ ζώνη 1 και 2) ισχύει: Οι κινητήρες πρέπει να προστατεύονται μέσω μιας διάταξης για την άμεση επιτήρηση της θερμοκρασίας. Αυτή η διάταξη αποτελείται από αισθητήρες θερμοκρασίας τοποθετημένους στην περιέλιξη ( PTC DIN ) και μια συσκευή ενεργοποίησης της οποίας η λειτουργία έχει ελεγχθεί σύμφωνα με την οδηγία RL 94/9/ΕΚ. Οι κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία (Ex) ποτέ δεν επιτρέπεται να λειτουργήσουν, χωρίς εξαίρεση, με κύρια συχνότητα μεγαλύτερη από την μέγιστη συχνότητα ρεύματος 50 ή 60 Hz που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου. Λειτουργία με ρυθμιστές συχνότητας Βλέπε κεφάλαιο Πεδία εφαρμογής των σειρών XFP Οι υποβρύχιες αντλίες λυμάτων ABS της σειράς XFP χρησιμεύουν για την οικονομική και ασφαλή άντληση σε βιοτεχνικές, βιομηχανικές και δημοτικές εφαρμογές και μπορούν να εγκατασταθούν τόσο σε ξηρή όσο και σε υγρή εγκατάσταση. Αυτές οι αντλίες είναι σχεδιασμένες για την άντληση των ακόλουθων υγρών: Λύματα, ακάθαρτα νερά και νερά αποχέτευσης με στερεά και ινώδη υλικά Βοθρολύματα Λάσπες Καθαρό νερό και νερό χρήσης σε διεργασίες Ανεπεξέργαστο νερό για την επεξεργασία και παροχή πόσιμου νερού Επιφανειακά και βρόχινα νερά Λύματα αποχέτευσης 1.3 Πεδία εφαρμογής των σειρών AFLX Οι υποβρύχιες αντλίες μικτής ροής σωληνωτού περιβλήματος ABS της σειράς AFLX σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν για χρήση σε εφαρμογές περιβαλλοντικής προστασίας, στη διαχείριση υδάτινων πόρων, στις δημοτικές μονάδες επεξεργασίας υδάτων αποχέτευσης και αποστράγγισης ομβρίων υδάτων. Αυτές οι αντλίες είναι σχεδιασμένες για την άντληση των ακόλουθων υγρών: Ανεπεξέργαστα νερά με περιεκτικότητα σε στερεά και ινώδη υλικά Λύματα Επιφανειακά νερά, βρόχινα νερά και νερά αποστράγγισης Λάσπες Οι αντλίες AFLX εγκαθίστανται σε ένα τσιμεντένιο φρεάτιο ή σε ένα χαλύβδινο σωλήνα πίεσης με κατάλληλο δακτύλιο σύνδεσης. 6

7 1.4 Πεδία εφαρμογής των σειρών VUPX Οι υποβρύχιες αντλίες έλικας ABS της σειράς VUPX μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων υγρών σε μικρά ύψη (έως 10 μέτρα περίπου). Αυτές οι αντλίες είναι σχεδιασμένες για την άντληση των ακόλουθων υγρών: Καθαρό νερό και νερό χρήσης σε διεργασίες Ανεπεξέργαστο νερό για την επεξεργασία και παροχή πόσιμου νερού Επιφανειακά και βρόχινα νερά Οι αντλίες VUPX εγκαθίστανται σε ένα τσιμεντένιο φρεάτιο ή σε ένα χαλύβδινο σωλήνα πίεσης με κατάλληλο δακτύλιο σύνδεσης. 1.5 Τεχνικά στοιχεία Ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το βάρος των συγκροτημάτων. Ανατρέξτε στο αντίστοιχο Φύλλο Διαστάσεων για τις κατασκευαστικές διαστάσεις των συγκροτημάτων. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Τα σχετικά φύλλα δεδομένων θα τα βρείτε στα αρχεία λήψεις Σχέδια διαστάσεων στον ακόλουθο σύνδεσμο: Η μέγιστη στάθμη θορύβου των συγκροτημάτων αυτής της κατασκευαστικής σειράς ανέρχεται σε 70 db(a). Τα βάρη στα φύλλα διαστάσεων αναφέρονται σε μήκος καλωδίου 10 m. Για μήκη καλωδίων άνω των 10 m πρέπει να προσδιορισθεί και να προστεθεί το πρόσθετο βάρος με βάση τους παρακάτω πίνακες. TECWATER EMV-FC S1BC4N8-F Είδος καλωδίου Βάρος kg/m TECWATER S1BN8-F / OZOFLEX (PLUS) H07RN8-F Είδος καλωδίου Βάρος kg/m TECWATER S1BN8-F Βάρος kg/m OZOFLEX (PLUS) H07RN8-F 3x6/6KON 0,4 4 G 6 0,4 0,5 G-GC Είδος καλωδίου Βάρος kg/m Βάρος lb/1000ft AWG 8-3 0, x10/10KON 0,7 4 G 10 0,5 0,8 AWG 6-3 1, x16/16KON 1 4 G ,25 AWG 4-3 1, G 25 1,5 1,8 AWG 2-3 2, x6/6KON +3x1,5ST 0,6 4 G 35 1,9 2,3 AWG 1-3 2, G 50 2,6 3,0 AWG 1/0-3 3, x25 +3G16/3 1,5 4 G 70 3,7 4,2 AWG 2/0-3 4, x35 +3G16/3 1,9 4 G 95 4,7 5,5 AWG 3/ x50 +3G25/3 2,6 4 G 120 5,9 6,7 AWG 4/0-3 6, x70 +3G35/3 3,6 3x95 +3G50/3 4,7 4 G 1,5 0,2 0,17 DLO AWG 1/0 0, x G70/3 6 8 G 1,5 0,3 0,45 AWG 2/0 0, x G70/3 7,1 10 G 1,5 0,4 0,47 AWG 3/0 1, x185 +3G95/3 8,8 12 G 1,5 0,5 0,48 AWG 4/0 1, x240 +3G120/3 11 3x300 +3G150/3 13,5 1x150 1,6 1,8 262 MCM 1, x ,2 313 MCM 1, x185 2,2 1x300 3,2 3,4 373 MCM 2, x240 2,7 1x400 4,1 444 MCM 2, x300 3,4 535 MCM 3, MCM 3, SOOW AWG 16/4 0,3 144 AWG 16/8 0,4 222 AWG 16/10 0,5 278 AWG 16/12 0,

8 1.6 Πινακίδα τύπου Συνίσταται η καταχώρηση των στοιχείων του παραδιδόμενου συγκροτήματος βάσει της γνήσιας πινακίδας τύπου στην Εικ. 1, έτσι ώστε να μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαθέτετε πιστοποίηση των στοιχείων Type 2 5 PN 3 SN 4 6 UN 7 V 3~ max. 8 IN 9 A P 1N 11 P2N 12 n 13 TA max. 15 C Nema Code DN 18 Q 19 H Weight 22 Motor Eff. Cl. 23 Ø 16 Hmin. 20 Hmax. IP Hz Λεζάντα Εικ. 1 Πινακίδα τύπου Διεύθυνση 13 Αριθμός στροφών [Μονάδα κατ επιλογή] 2 Χαρακτηρισμός τύπου 14 ø φτερωτής/έλικας [Μονάδα κατ επιλογή] 3 Αριθ. προϊόντος 15 μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος [Μονάδα κατ επιλογή] 4 Αριθμός σειράς 16 Κωδικός χαρακτήρας Nema (μόνο για 60 Hz, π.χ., H) 5 Αριθμός παραγγελίας 17 ελάχ. ύψος κατάθλιψης [Μονάδα κατ επιλογή] 6 Έτος κατασκευής [μήνας/έτος] 18 Ονομαστικό πλάτος [Μονάδα κατ επιλογή] 7 Ονομαστική τάση 19 Παροχή [Μονάδα κατ επιλογή] 8 μέγ. βάθος εμβάτπισης [Μονάδα κατ επιλογή] 20 Ύψος κατάθλιψης [Μονάδα κατ επιλογή] 9 Ονομαστικό ρεύμα 21 μέγ. ύψος κατάθλιψης [Μονάδα κατ επιλογή] 10 Συχνότητα 22 Βάρος (χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα) [Μονάδα κατ επιλογή] 11 Ισχύς (λήψη) [Μονάδα κατ επιλογή] 23 Κατηγορία βαθμού απόδοσης κινητήρα 12 Ισχύς (απόδοση) [Μονάδα κατ επιλογή] 24 Φιρά περιστροφής του άξονα του κινητήρα Εικ. 2 Πινακίδα τύπου ATEX 2 Ασφάλεια Εικ. 3 Πινακίδα τύπου FM / CSA Οι γενικές και οι ειδικές υποδείξεις που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία περιγράφονται λεπτομερώς στο ξεχωριστό εγχειρίδιο Υποδείξεις ασφαλείας. Σε περίπτωση που υπάρχουν ασάφειες ή απορίες που αφορούν την ασφάλεια, πρέπει οπωσδήποτε να ειδοποιηθεί προηγουμένως η εταιρεία Sulzer. 8

9 3 Μεταφορά και αποθήκευση Ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο εγκατάστασής τους, τα συγκροτήματα συσκευάζονται από το εργοστάσιο για την μεταφορά σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση. Τα συγκροτήματα διαθέτουν δακτύλιους συγκράτησης (σειρά για κατακόρυφη τοποθέτηση) ή βιδωτούς κρίκους πρόσδεσης (οριζόντια τοποθέτηση), στους οποίους μπορεί να δεθεί μια αλυσίδα με ναυτικά κλειδιά για σκοπούς μεταφοράς ή κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση. Συνιστούμε τη χρήση των αλυσίδων από τη λίστα πρόσθετου εξοπλισμού της Sulzer. Στις αντλίες κατακόρυφης τοποθέτησης εγκαθίστανται πώματα αντί βιδωτών κρίκων πρόσδεσης για την προστασία των οπών με σπείρωμα. Αυτά τα πώματα επιτρέπεται να αντικαθίστανται από βιδωτούς κρίκους πρόσδεσης μόνο για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και πρέπει να βιδώνονται και πάλι στη θέση τους πριν από τη θέση σε λειτουργία! Εικ. 4 Οριζόντια μεταφορά XFP Εικ. 5 Οριζόντια μεταφορά AFLX/VUPX α μέγ. 45 Η γωνία α ανάμεσα στον άξονα του κέντρου βάρους του συγκροτήματος και στις διατάξεις ανάρτησης δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τις 45! 3.1 Διατάξεις για την ασφαλή μεταφορά Τα άκρα των καλωδίων σύνδεσης του κινητήρα έχουν εφοδιαστεί από το εργοστάσιο με ειδικά προστατευτικά καλύμματα για να προστατευτούν από τυχόν υγρασία που μπορεί να εισχωρήσει. Τα προστατευτικά καλύμματα πρέπει να αφαιρεθούν αμέσως λίγο πριν από την ηλεκτρική σύνδεση του συγκροτήματος. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Αυτά τα προστατευτικά καλύμματα προστατεύουν μόνο από εκτοξευόμενες σταγόνες νερού και δεν είναι υδατοστεγή! Τα άκρα των καλωδίων σύνδεσης του κινητήρα κατά συνέπεια δεν πρέπει να βυθίζονται, γιατί αλλιώς μπορεί να εισχωρήσει υγρασία στο χώρο σύνδεσης του κινητήρα. Τα άκρα των καλωδίων σύνδεσης του κινητήρα θα πρέπει σ αυτές τις περιπτώσεις να στερεώνονται σε μια ανάλογη θέση που προστατεύεται από υπερχείλιση. Μην προκαλείτε φθορά στις μονώσεις των καλωδίων και των κλώνων! Για να αποφευχθούν οι ζημιές στον άξονα του κινητήρα καθώς και στα έδρανά του κατά τη μεταφορά της υποβρύχιας αντλίας σε οριζόντια θέση, η αντλία στερεώνεται πριν την έξοδό της από το εργοστάσιο σε αξονική διεύθυνση. Η ασφάλεια μεταφοράς του άξονα του κινητήρα πρέπει να αφαιρεθεί πριν από τη θέση σε 9

10 3.2 Αποθήκευση των συγκροτημάτων Τα προϊόντα ABS θα πρέπει να προστατεύονται από την επίδραση των καιρικών φαινομένων και από άλλες επιδράσεις, όπως είναι η υπεριώδης ηλιακή ακτινοβολία, η υψηλή υγρασία της ατμόσφαιρας και η σκόνη, από ξένες μηχανικές επεμβάσεις, από τον παγετό κλπ. Η αρχική συσκευασία ABS με την ασφάλεια μεταφοράς (εφόσον υπάρχει από το εργοστάσιο) εγγυάται κατά κανόνα τη βέλτιστη προστασία του συγκροτήματος. Όταν τα συγκροτήματα εκτεθούν σε θερμοκρασίες κάτω από 0 C/32 F, θα πρέπει να προσέξετε να μην υπάρχει υγρασία ή νερό στο υδραυλικό σύστημα, στο σύστημα ψύξης ή σε άλλους κενούς χώρους. Σε συνθήκες μεγάλου ψύχους, τα συγκροτήματα και τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα δεν θα πρέπει να μετακινούνται εάν αυτό είναι δυνατόν. Κατά την αποθήκευση κάτω από ακραίες συνθήκες, π.χ. σε τροπικό ή πολύ ζεστό κλίμα θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα προστασίας. Αυτά τίθενται στη διάθεσή σας εφόσον μας ζητηθούν. ΥΠΟΔΕΙΞΗ 4 Σύστημα επιτήρησης Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συγκροτήματα ABS δεν χρειάζονται συντήρηση κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Για μεγάλα διαστήματα αποθήκευσης (περισσότερο από ένα χρόνο) πρέπει να αφαιρεθεί η διάταξη για την ασφαλή μεταφορά που υπάρχει στον άξονα του κινητήρα (δεν υπάρχει σε όλες τις εκδόσεις). Γυρίστε μερικές φορές με το χέρι τον άξονα για να μεταφερθεί ψυκτικό υγρό (που χρησιμεύει τόσο στην ψύξη όσο και στη λίπανση του μηχανικού στυπιοθλίπτη), στις επιφάνειες στεγανοποίησης και έτσι διασφαλίζεται η άψογη λειτουργία των μηχανικών στυπιοθλιπτών. Για την αποθήκευση του άξονα του κινητήρα δεν απαιτείται συντήρηση. 4.1 Σύστημα επιτήρησης του κινητήρα Εξοπλισμός των κινητήρων: Κινητήρες PE4/PE5 PE6 PE4/PE5 PE6 Εποπτεία non Ex / Ex non Ex / Ex non FM / FM non FM / FM Έλεγχος στεγανότητας Θάλαμος επιτήρησης Χώρος κινητήρα Κιβώτιο συνδέσεων Περιέλιξη Διμεταλλικό στοιχείο Θερμοκρασία εδράνων επάνω/κάτω = στάνταρ = επιλογή 4.2 Ηλεκτρόδιο DI Θερμίστορ (PTC) PT 100 Διμεταλλικό στοιχείο Θερμίστορ (PTC) PT 100 Τα ηλεκτρόδια DI αναλαμβάνουν τον έλεγχο στεγανότητας και προειδοποιούν με τη βοήθεια ειδικής ηλεκτρονικής συσκευής για την εισχώρηση υγρασίας στον κινητήρα. Βλέπε κεφάλαιο Επιτήρηση της θερμοκρασίας στην περιέλιξη του κινητήρα Οι ελεγκτές θερμοκρασίας προστατεύουν την περιέλιξη στην περίπτωση ασύμμετρης τάσης ή καταπόνησης των φάσεων, σε ξηρή λειτουργία μεγάλης διάρκειας και σε υπερβολική θερμοκρασία του αντλούμενου μέσου.στη βασική έκδοση κινητήρων, η περιέλιξη είναι εξοπλισμένη με τρεις ελεγκτές θερμοκρασίας διμεταλλικού στοιχείου, τοποθετημένους σε σειρά (Προαιρετικό PTC, PT 100). 10

11 4.4 Επιτήρηση της θερμοκρασίας των ρουλμάν (επιλογή) Όπου υπάρχει επιτήρηση αποθήκευσης τοποθετείται στη στάνταρ έκδοση ένας διμεταλλικός περιοριστής θερμοκρασίας στις φλάντζες εδράνων. Αυτός επιτρέπει την απενεργοποίηση του βυθιζόμενου κινητήρα σε πρώιμο στάδιο (π.χ. όταν η θερμοκρασία του εδράνου αυξηθεί λόγω τριβής). Θερμοκρασίες ζεύξης: Επάνω έδρανο = 140 C/284 F; Κάτω έδρανο = 130 C/269 F 4.5 Ένδειξη θερμοκρασίας Μία διαρκής ένδειξη της θερμοκρασίας της περιέλιξης και των εδράνων δεν είναι δυνατή με ελεγκτές θερμοκρασίας διμεταλλικού στοιχείου ή με θερμίστορ. Εδώ θα πρέπει να τοποθετηθούν στην περιέλιξη και στις βάσεις των εδράνων αισθητήρες θερμοκρασίας του τύπου PT 100 με γραμμική καμπύλη, δηλ. η αντίσταση θα πρέπει να αυξάνεται ανάλογα με την αύξηση της θερμοκρασίας αισθητήρας θερμοκρασίας Διμεταλλικό στοιχείο Αντίσταση Θερμοκρασία Χρήση Στάνταρ Λειτουργία Διακόπτης θερμοκρασίας με διμεταλλικό στοιχείο, ο οποίος ανοίγει στην ονομαστική θερμοκρασία. Σύνδεση Απευθείας σύνδεση στο κύκλωμα ελέγχου, λαμβάνοντας υπ όψη τα επιτρεπόμενα ρεύματα ζεύξης. Εικ. 6 Καμπύλη λειτουργικής αρχής περιοριστή θερμοκρασίας διμεταλλικού στοιχείου Τάση λειτουργίας...ac 100 V να 500 V ~ Ονομαστική τάση AC 250 V Ονομαστικό ρεύμα AC συν φ = 1,0 2,5 A Ονομαστικό ρεύμα AC συν φ = 0,6 1,6 A Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα ζεύξης I N 5,0 A Η μέγιστη ικανότητα ενεργοποίησης των ελεγκτών θερμοκρασίας ανέρχεται σε 5A, η ονομαστική τάση στα 250V. Οι κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία που λειτουργούν σε συνδυασμό με ρυθμιστές συχνότητας, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με θερμίστορ. Η ενεργοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιείται με ένα ρελέ προστασίας κινητήρων θερμίστορ με αριθμό έγκρισης PTB! αισθητήρας θερμοκρασίας Θερμίστορ (PTC) Αντίσταση Θερμοκρασία Χρήση προαιρετική Λειτουργία Αντίσταση, εξαρτημένη από τη θερμοκρασία (όχι διακόπτης). Χαρακτηριστική καμπύλη με ασυνεχή συνάρτηση Σύνδεση Δεν μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο κύκλωμα ελέγχου μίας μονάδας ζεύξεων! Καταγραφή του σήματος μέτρησης μόνο από κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό! Εικ. 7 Καμπύλη λειτουργικής αρχής αντιστάτη (θερμίστορ) 11

12 4.5.3 αισθητήρας θερμοκρασίας PT 100 Αντίσταση Θερμοκρασία Χρήση προαιρετική (όχι σε Ex) Λειτουργία Αντίσταση, εξαρτημένη από τη θερμοκρασία (όχι διακόπτης). Η γραμμική καμπύλη καθιστά δυνατή τη διαρκή καταγραφή και ένδειξη της θερμοκρασίας. Σύνδεση Δεν μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο κύκλωμα ελέγχου μίας μονάδας ζεύξεων! Καταγραφή του σήματος μέτρησης μόνο από κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλλισμό! Εικ. 8 Καμπύλη λειτουργικής αρχής στοιχείου PT 100 Τα θερμίστορ και οι αντιστάσεις PT 100 δεν επιτρέπεται να συνδεθούν απευθείας στα κυκλώματα ελέγχου και ισχύος. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε κατάλληλες συσκευές αξιολόγησης. Το κύκλωμα παρακολούθησης πρέπει να κλειδωθεί ηλεκτρικά με τους αυτόματους επαφείς του κινητήρα, η επιβεβαίωση πρέπει να γίνει χειροκίνητα. 4.6 Λειτουργία με ρυθμιστές συχνότητας Οι κινητήρες ως προς τη δομή και τη μόνωση των περιελίξεων είναι κατάλληλοι για χρήση με ρυθμιστές συχνότητας. Προσέξτε όμως, ότι σε περίπτωση λειτουργίας με ρυθμιστή συχνότητας πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Οι οδηγίες περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ) πρέπει να τηρούνται. Κινητήρες έκδοσης προστατευμένης από εκρήξεις πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με επιτήρηση θερμίστορ (PTC), όταν χρησιμοποιούνται σε περιοχές επικίνδυνες για εκρήξεις (ΑΤΕΧ ζώνη 1 και 2). Οι κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία (Ex) επιτρέπεται να λειτουργήσουν χωρίς εξαίρεση μόνο κάτω και το πολύ μέχρι τη συχνότητα ρεύματος 50 ή 60 Hz που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου. Οι μηχανές χωρίς αντιεκρηκτική προστασία (μη Ex) επιτρέπεται να λειτουργήσουν μόνο μέχρι τη συχνότητα ρεύματος που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου και πέρα αυτής μόνο μετά από συνεννόηση και επιβεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής Sulzer. Για τη λειτουργία μηχανών Ex με ρυθμιστές συχνότητας ισχύουν ιδιαίτερες απαιτήσεις σε σχέση με τους χρόνους ενεργοποίησης των στοιχείων θερμικής επιτήρησης. Η κάτω οριακή συχνότητα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι, ώστε στον καταθλιπτικό σωλήνα της υποβρύχιας αντλίας να εξασφαλίζεται μια ταχύτητα το λιγότερο 1 m/s. Η επάνω οριακή συχνότητα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι, ώστε να μην ξεπεραστεί η ονομαστική ισχύς του κινητήρα. Οι σύγχρονοι ρυθμιστές συχνότητας εργάζονται όλο και περισσότερο με υψηλά κύματα συχνοτήτων και απότομες κλίσεις των κυμάτων της τάσης. Έτσι μειώνονται οι απώλειες και οι θόρυβοι του κινητήρα. Τέτοια σήματα εξόδου του ρυθμιστή συχνότητας δημιουργούν όμως υψηλές αιχμές τάσης στην περιέλιξη του κινητήρα. Αυτές οι αιχμές τάσης σύμφωνα με την πείρα μπορούν, ανάλογα με την τάση λειτουργίας και το μήκος του καλωδίου σύνδεσης του κινητήρα μεταξύ του ρυθμιστή συχνότητας και του κινητήρα, να επηρεάσουν αρνητικά τη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης πρέπει οι αντίστοιχοι ρυθμιστές συχνότητας (σύμφωνα με την Εικ. 9) σε περίπτωση λειτουργίας στη χαρακτηρισμένη κρίσιμη περιοχή, να εξοπλιστούν με ημιτονοειδή φίλτρα. Σε αυτήν την περίπτωση το ημιτονοειδές φίλτρο πρέπει να προσαρμοστεί στον ρυθμιστή συχνότητας ως προς την τάση του δικτύου, τη συχνότητα χρονισμού του ρυθμιστή, το ονομαστικό ρεύμα του και τη μέγιστη συχνότητα εξόδου του. 12

13 U N [V] κρίσιμη περιοχή μη κρίσιμη περιοχή L[m] L = Συνολικό μήκος αγωγού (από τον ρυθμιστή συχνότητας μέχρι τον κινητήρα) 5 Εγκατάσταση Εικ. 9 Κρίσιμη/μη κρίσιμη περιοχή 5.1 Τοποθέτηση και εγκατάσταση των υποβρύχιων αντλιών XFP Παραλλαγές τοποθέτησης των υποβρύχιων αντλιών XFP Οι υποβρύχιες αντλίες μπορούν ουσιαστικά να τοποθετηθούν με τρεις τρόπους: 1. Υγρή τοποθέτηση, κατακόρυφα με αυτόματο μηχανισμό ζεύξης ABS 2. Ξηρή τοποθέτηση με βάση στήριξης (με κλειστό σύστημα ψύξης) 3. Ξηρή τοποθέτηση, οριζόντια (με κλειστό σύστημα ψύξης) ΥΠΟΔΕΙΞΗ Τα Φύλλα Διαστάσεων και τα σχέδια βάσης του εκάστοτε τύπου εγκατάστασης συνοδεύουν τα έγγραφα της μελέτης ή αντίστοιχα τη βεβαίωση της παραγγελίας σας Εικ. 10 Υγρή τοποθέτηση, κατακόρυφα με μηχανισμό ζεύξης ABS 13

14 Λεζάντα 1 Εξαερισμός 10 Σωλήνας οδηγός 2 Φρεάτιο βανών 11 Καταθλιπτικός σωλήνας 3 Βάνα φραγής 12 Θάλαμος προσαγωγής με τοίχωμα πρόσκρουσης 4 Σωλήνας εκροής 13 Σωλήνας προσαγωγής 5 Βαλβίδα αντεπιστροφής 14 Υποβρύχια αντλία ABS 6 Εξαρμωτικό 15 Αυτόματος έλεγχος στάθμης 7 Σωλήνας προστασίας καλωδίων 16 Τσιμεντένια διαμόρφωση 8 Στήριγμα του φλοτέρ 17 Βάση λυομένου συνδέσμου 9 Φρεάτιο συλλογής 18 Βραχίωνας στήριξης Κατά την εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση της υποβρύχιας αντλίας, θα πρέπει να χειρίζεστε τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα με ιδιαίτερη προσοχή, σε διαφορετι κή περίπτωση μπορεί να προκληθούν ζημιές στη μόνωση των καλωδίων. Κατά την αφαίρεση της υποβρύχιας αντλίας από το χώρο εγκατάστασης με ένα ανυψωτικό μηχάνημα, θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα να ανασηκωθούν ταυτόχρονα με την αντλία. Συναρμολογήστε το ανυψωτικό μηχάνημα στην υποβρύχια αντλία. Η υποβρύχια αντλία ABS αναρτάται με το στερεωμένο στο στόμιο κατάθλιψης στήριγμα στο σωλήνα οδηγό και κατεβάζεται με ασφάλεια κατακόρυφα ή με ελαφρή κλίση (0-3 ). Στη βάση συμπλέκεται αυτόματα και στεγανοποιεί το σημείο σύνδεσης της κατάθλιψης στη βάση με το ίδιο το βάρος της και με ένα δακτύλιο στεγανοποίησης. Στεγνή τοποθέτηση: Συναρμολογήστε το ανυψωτικό μηχάνημα στην υποβρύχια αντλία. Κατεβάστε την υποβρύχια αντλία προσεκτικά στην προετοιμασμένη βάση και βιδώστε την. Τοποθετήστε το στόμιο αναρρόφησης και το στόμιο κατάθλιψης στο σαλίγκαρο. Εάν απαιτείται, συνδέστε το σωλήνα εξαέρωσης στον σαλίγκαρο. Ανοίξτε τις βάνες από την πλευρά κατάθλιψης και αναρρόφησης Βάση HD, συναρμολόγηση του ελαστικού δακτυλίου και του οδηγού m Προσοχή, η κόλλα δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με το δέρμα και τα μάτια! Φορέστε προστατευτικά γάντια και γυαλιά! Οι εγκοπές του οδηγού και του ελαστικού δακτυλίου θα πρέπει να είναι καθαρές. Απλώστε την κόλλα στιγμής LOCTITE Typ 454 (περιλαμβάνεται στην παράδοση της κατασκευαστικής ομάδας) ομοιόμορφα στον πάτο της εγκοπής στην υποδοχή (11/1) και τοποθετήστε αμέσως τον ελαστικό δακτύλιο! Ο χρόνος σκλήρυνσης της κόλλας ανέρχεται σε μόνο 10 δευτερόλεπτα! Ο οδηγός (11/3) θα πρέπει να βιδωθεί με τον τρόπο που φαίνεται στο σχέδιο! Στερεώστε τον οδηγό (11/3) με τις δύο βίδες M12 (11/2). Βιδώστε τις βίδες με ροπή σύσφιγξης 56 Nm. 14

15 LOCTITE 454 Λεζάντα 1 Βραχίωνας (τοποθετείται επάνω στην υποβρύχια αντλία) 2 Βίδα (2 τεμάχια) 3 Οδηγός 4 Δακτύλιος στεγανοποίησης Ο 5 Βάση λυομένου συνδέσμου (pedestal) Ροπές σύσφιγξης Εικ. 11 Βάση λυομένου συνδέσμου (pedestal) HD DN Ροπές σύσφιγξης για Βίδες ανοξείδωτου χάλυβα ABS A4-70: Σπείρωμα M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 Ροπές σύσφιγξης 17 Nm 33 Nm 56 Nm 136 Nm 267 Nm 460 Nm 500 Nm 600 Nm 5.2 Τοποθέτηση και εγκατάσταση των υποβρύχιων αντλιών AFLX και VUPX Στην είσοδο της υποβρύχιας αντλίας AFLX πρέπει να τοποθετηθεί μια σχάρα. Το μέγιστο διάκενο μεταξύ των ράβδων της σχάρας εξαρτάται από το υδραυλικό σύστημα και αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Τύπος υδραυλικού συστήματος Καθαρό νερό Ανάμικτο νερό, ποταμίσιο νερό, νερό χρήσης, βρόχινο νερό, προεσχαρισμένο υγρό, ανακυκλοφορία Αποστάσεις ράβδων σε mm Αποστάσεις ράβδων σε mm AFLX 0600/ AFLX AFLX Σε περίπτωση που είναι απαραίτητα μεγαλύτερες αποστάσεις ράβδων, ελάτε σε επαφή με την εταιρεία Sulzer. Στην είσοδο της υποβρύχιας αντλίας VUPX πρέπει να τοποθετηθεί μια σχάρα. Το μέγιστο διάκενο μεταξύ των ράβδων της σχάρας εξαρτάται από το υδραυλικό σύστημα και αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Τύπος υδραυλικού συστήματος Καθαρό νερό Αποστάσεις ράβδων σε mm Ανάμεικτο νερό, ποταμίσιο νερό, νερό χρήσης, βρόχινο νερό Αποστάσεις ράβδων σε mm Προεσχαρισμένο υγρό, ανακυκλοφορία Αποστάσεις ράβδων σε mm VUPX VUPX VUPX VUPX VUPX VUPX Σε περίπτωση που είναι απαραίτητα μεγαλύτερες αποστάσεις ράβδων, ελάτε σε επαφή με την εταιρεία Sulzer. 15

16 Η ελάχιστη υπερκάλυψη θα πρέπει να ληφθεί υπ όψη στον υπολογισμό της στάθμης διακοπής, σύμφωνα με τα έγγραφα μελέτης Παραδείγματα εγκατάστασης των υποβρύχιων αντλιών AFLX και VUPX Λεζάντα Εικ. 12 AFLX/VUPX σε χαλύβδινο σωλήνα Εικ. 13 AFLX/VUPX σε ένα τσιμεντένιο φρεάτιο 1 Καπάκι φρεατίου 5 Δακτύλιος σύνδεσης 2 Σωλήνας πίεσης (κάθετος σωλήνας) 6 Ελάχιστη στάθμη νερού (βλέπε έγγραφα σχεδιασμού) 3 Τσιμεντένιο φρεάτιο 7 Καλώδιο σύνδεσης κινητήρα 4 Υποβρύχια αντλία AFLX/VUPX 8 Συρματοδέτης (για τη στερέωση του καλωδίου σύνδεσης του κινητήρα) Κατά την εγκατάσταση και αποσυναρμολόγηση της υποβρύχιας αντλίας, θα πρέπει να χειρίζεστε τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα με ιδιαίτερη προσοχή, σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθούν ζημιές στη μόνωση των καλωδίων. Συναρμολογήστε το ανυψωτικό μηχάνημα στην υποβρύχια αντλία. Ο απαραίτητος για την εγκατάσταση της υποβρύχιας αντλίας AFLX/VUPX δακτύλιος σύνδεσης πρέπει να έχει ήδη εγκατασταθεί όπως φαίνεται στις Εικ. 12 και Εικ. 13. Στο φρεάτιο ή στον κάθετο σωλήνα πρέπει πριν την εγκατάσταση της υποβρύχιας αντλίας να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις ανάρτησης (άγκιστρα) για την αλυσίδα καθώς και ένα άνοιγμα και ανάρτηση (συρματοδέτης) για το καλώδιο σύνδεσης. Πριν ή κατά την εγκατάσταση θα πρέπει στα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα να τοποθετηθούν κατάλληλοι σφιγκτήρες καλωδίων (π.χ. συρματοδέτες). Ειδικότερα στις περιοχές διέλευσης των καλωδίων θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί η σύνθλιψη και η πρόκληση φθοράς στη μόνωση των καλωδίων. Κατά την αφαίρεση της υποβρύχιας αντλίας από το χώρο εγκατάστασης με ένα ανυψωτικό μηχάνημα, θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα να ανασηκωθούν ταυτόχρονα με την αντλία. Βύθιση της υποβρύχιας αντλίας AFLX και VUPX επάνω στο δακτύλιο σύνδεσης 16

17 Πριν το κατέβασμα της υποβρύχιας αντλίας πρέπει να εκτελεστεί οπωσδήποτε ένας έλεγχος της φοράς περιστροφής. Τραβήξτε το συρματοδέτη πάνω από τα άκρα των καλωδίων σύνδεσης κινητήρα Εικ. 14 adjustment Bellmouth AFLX Εικ. 15 adjustment Bellmouth VUPX Ο χαλύβδινος σωλήνας πίεσης, ή το τσιμεντένιο φρεάτιο εισόδου, θα πρέπει να είναι καθαρό από απορρίμματα (μπάζα). Για να εξασφαλιστεί η σωστή ροή και η χαμηλή στάθμη θορύβου, θα πρέπει κατά την τοποθέτηση της υποβρύχιας αντλίας στο φρεάτιο ή στο χαλύβδινο σωλήνα πίεσης να δοθεί προσοχή ώστε το ένα ζεύγος πτερυγίων του σωλήνα αναρρόφησης να βλέπει προς την πλευρά της κύριας ροής του θαλάμου εισροής. Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ανύψωσης για να κατεβάσετε αργά την υποβρύχια αντλία στο φρεάτιο μέχρι το δακτύλιο σύνδεσης, ενώ ταυτόχρονα δίνετε λάσκα στο καλώδιο σύνδεσης κινητήρα. Κατά τον τρόπο αυτόν η υποβρύχια αντλία κεντράρεται αυτόματα και στεγανά στο δακτύλιο σύνδεσης. Περάστε την αλυσίδα ανύψωσης στο γάντζο που υπάρχει με τέτοιο τρόπο ώστε η αλυσίδα ανύψωσης να μη χτυπάει επάνω στα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα και στα τοιχώματα του φρεατίου. Τεντώστε τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα και στερεώστε τα με το συρματοδέτη στον προβλεπόμενο γάντζο. Εάν χρησιμοποιηθεί χαλύβδινος σωλήνας πίεσης, θα πρέπει να περάσετε τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα μέσα από το άνοιγμα διέλευσης των καλωδίων και να το σφραγίσετε ερμητικά. c Τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα επιτρέπεται να τεντωθούν τόσο ώστε να μην επιδρά καμία δύναμη έλξης στη διέλευση των καλωδίων επάνω στην κεφαλή της αντλίας. Τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα δεν επιτρέπεται να χτυπούν επάνω στην αλυσίδα σταθεροποίησης ή τα τοιχώματα του φρεατίου. Εάν χρειαστεί, σφραγίστε ερμητικά το χαλύβδινο σωλήνα πίεσης. 5.3 Ηλεκτρολογική σύνδεση U2 V2 W2 M3 ~ U1 V1 W1 Καλώδιο 1 PE U1 V1 W1 PE W2 Καλώδιο 3 PE U2 V2 U1 V1 Καλώδιο 1 PE = G (Αγωγός γείωσης ) PE GC = ground check (Αγωγός ελέγχου για PE) GC Καλώδιο 2 U1 10 V U2 V W2 M3 ~ W1 W1 22 Καλώδιο 2 Εικ. 16 Δύο καλώδια σύνδεσης κινητήρα και ένα καλώδιο ελέγχου Εικ. 17 Έκδοση 60 Hz: Ένα καλώδιο σύνδεσης μοτέρ και ένα καλώδιο ελέγχου 17

18 U2 V2 W2 M3 U1 V1 W1 Καλώδιο 1 PE U1 V1 W1 PE W2 U2 V2 Abschalten / Switch off Καλώδιο (DI) PE 10 (F0) 11 (F1) Wicklung/ Winding Lager oben/ Upper bearing Lager unter/ Lower bearing Di Öl-/ Überwachungsraum Oil-/ Separation chamber Abschalten/ Switch off Di Motorraum/ Motor chamber PTC Di Anschlussraum/ Connection chamber Motorüberwachung / Motor monitoring Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise beachten! Observe installation and operating instructions and safety instructions! Temperaturmessung/ Temp. measurement PT Vibration Sensor 50 (+) 51 (- ) Ex-Di Ölraum/ Oil chamber 10K - 10K - Bei Überwachung je Phase For monitoring each phase ( 30/ 1-30/ 2-30/ 3 ) ( 31/ 1-31/ 2-31/ 3 ) ~3 ~3 22/ 1 22/ Καλώδιο 2 Εικ. 18 Ειδικές εκδόσεις: Δύο καλώδια σύνδεσης κινητήρα και ένα καλώδιο ελέγχου - για προαιρετική επιτήρηση του κινητήρα PE=G (Schutzl eiter) GC= ground check (Prüfleiter für PE) U2 V2 W2 M3~ U1 V1 W1 Καλώδιο 1 PE GC U1 V1 W1 Abschalten / Switch off Καλώδιο PE 10 (F0) 11 (F1) Wicklung/ Wind ing Abschalten/ Switch off PTC 42 Lager oben/ 12 Upper bearing Lager unten/ 13 Lower bearing 45 Di Anschlussraum/ Connection chamber Di Motorraum/ Motor chamber 22 Di Öl -/ Überwachungsraum (D I) O il-/ Separation chamber Motorüberwachung / Motor monitoring Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise beachten! Observe installation and operating instructions and safety instructions! Temperaturmessung/ Temp. measurement PT Vibration Sensor 50 (+ ) 51 (- ) Ex-D i Öl raum/ Oilchamber 10K- 10K- Bei Überwachung je Phase For monitoring each phase ( 30/ 1-30/2-30/3 ) ( 31/ 1-31/2-31/3 ) ~3 ~3 22/1 22/ Εικ. 19 Έκδοση 60 Hz: Ένα καλώδιο σύνδεσης μοτέρ και ένα καλώδιο ελέγχου - για προαιρετική επιτήρηση του κινητήρα ΥΠΟΔΕΙΞΗ Τα καλώδια εξέρχονται από τον κινητήρα. Δεν πραγματοποιείται καμία σύνδεση στον κινητήρα (Εξαίρεση έκδοση ΗΠΑ)! Η σύνδεση (γεφύρωση) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στη μονάδα ζεύξης. Τα στοιχεία για τον τρόπο εκκίνησης θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου. Η υποβρύχια αντλία πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μαζί με διακόπτες προστασίας του κινητήρα και με συνδεμένους τους επιτηρητές/περιοριστές θερμοκρασίας Ορισμός ακροδεκτών Απ ευθείας εκκίνηση, σύνδεση σε αστέρα L1 L2 L3 Σύνδεση Βόρειος Αμερική & 5 & 6 Sulzer/Γερμανία U1 V1 W1 U2 & V2 & W2 1 U1 4 U2 6 5 W2 V2 3 2 W1 V Απ ευθείας εκκίνηση, σύνδεση σε τρίγωνο L1 L2 L3 - Βόρειος Αμερική 1; 6 2; 4 3; 5-6 W2 1 U Sulzer/Γερμανία U1; W2 V1; U2 W1; V2 - W1 3 5 V2 U2 4 V12 18

19 5.4 Έλεγχος της φοράς περιστροφής Η φορά περιστροφής (ROTOR ROTATION) είναι σωστή, όταν, κοιτάζοντας από επάνω το όρθιο συγκρότημα, η πτερωτή και η προπέλα περιστρέφονται προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού! START REACTION REACTION ROTOR Η ανάδραση εκκίνησης (START REACTION) πραγματοποιείται ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού! Εικ. 20 Φορά περιστροφής ΥΠΟΔΕΙΞΗ Εάν έχουν συνδεθεί περισσότερες υποβρύχιες αντλίες σε μία μονάδα ελέγχου, θα πρέπει να ελεγχθεί κάθε συγκρότημα ξεχωριστά. Η παροχή ρεύματος στον πίνακα ελέγχου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με δεξιόστροφο ηλεκτρικό πεδίο. Σε περίπτωση σύνδεσης του συγκροτήματος βάσει του ηλεκτρολογικού σχεδίου συνδέσεων και του χαρακτηρισμού των κλώνων, η φορά περιστροφής είναι η σωστή. 5.5 Σύνδεση των καλωδίων ελέγχου Ex-Di Ölraum/ Oil chamber 10K- 22/ Καλώδια ελέγχου στις υποβρύχιες αντλίες XFP Ab schalten / Switch off PE 10 (F0) 11 (F1) Wicklung / Winding Lager oben / Upper bearing Lager unten/ Lower bearing Motorüberwachung / Motor monitoring Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise beachten! Observe installation and operating instructions and safety instructions! Ab schalten/ Switch off PTC Temperaturmessung / Temp. measurement PT K- Bei Überwachung je Phase For monitoring each phase ( 30/1-30/2-30/3 ) ( 31/1-31/2-31/3 ) ~3 ~3 22/2 10 = Κοινοί αγωγοί 11 = Περιέλιξη επάνω 12 = Έδρανο επάνω 13 = Έδρανο κάτω 20 = Θάλαμος σύνδεσης DI 21 = Θάλαμος κινητήρα DI 22 = Θάλαμος λαδιού DI 20 Di Anschlussraum/ Connection chamber 21 Di Motorraum/ Motor chamber 22 (DI) Di Öl-/ Überwachungsraum Oil-/ Separation chamber Vibration Sensor 50 (+ ) 51 (- ) = PE (γείωση) (πράσινο/κίτρινο) Εικ. 21 Κατάληψη των καλωδίων ελέγχου 5.6 Σύνδεση της διάταξης επιτήρησης της στεγανότητας στη μονάδα ελέγχου Οι βυθιζόμενες αντλίες είναι εφοδιασμένες, ανάλογα με την έκδοση, με ένα ή περισσότερα ηλεκτρόδια DI για την επιτήρηση των στεγανοποιητικών. Για την ενσωμάτωση της διάταξης ελέγχου της στεγανότητας στη μονάδα ελέγχου της υποβρύχιας αντλίας απαιτείται ένα στοιχείο ABS-DI, το οποίο θα πρέπει να συνδεθεί σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια συνδέσεων. Σε περίπτωση ένδειξης της επιτήρησης της στεγανότητας DI πρέπει το συγκρότημα να τεθεί χωρίς καθυστέρηση εκτός λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση ελάτε παρακαλώ σε επαφή με το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης της Sulzer! 19

20 Power Supply Connect terminal 3 to ground or housing of the pump. CA Input Leakage Output Εικ. 22 Σύνδεση της διάταξης επιτήρησης της στεγανότητας στη μονάδα ελέγχου CA 461 Ηλεκτρονικός ενισχυτής για 50/60 Hz V (Αρ. Είδους: ) V (CSA) (Αρ. Είδους: ) Μέγιστη φόρτιση επαφών ρελέ: 2 Α. 6 Θέση σε λειτουργία Πριν τη θέση σε λειτουργία θα πρέπει να ελεγχθεί η υποβρύχια αντλία/το αντλιοστάσιο και να διεξαχθεί ένας έλεγχος λειτουργίας. Ειδικότερα θα πρέπει να ελεγχθούν: g Σε περιοχές με μεγάλο κίνδυνο εκρήξεων θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά τη θέση σε λειτουργία, αλλά και σε οποιονδήποτε τρόπο λειτουργίας των συγκροτημάτων Ex, το τμήμα της αντλίας να έχει πληρωθεί με νερό (ξηρή εγκατάσταση) και να σκεπάζεται ή να βυθίζεται μέσα στο νερό (υγρή εγκατάσταση). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρηθεί η ελάχιστη κάλυψη που αναφέρεται στο εκάστοτε Φύλλο Διαστάσεων! Δεν επιτρέπονται διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας, όπως π.χ. ξηρή λειτουργία ή λειτουργία με αναρρόφηση αέρα. Είναι ο(οι) ελεγκτής (ές) θερμοκρασίας/αισθητήρας(ες) θερμοκρασίας συνδεδεμένος(οι); Έχει εγκατασταθεί η διάταξη επιτήρησης της στεγανότητας (εάν υπάρχει); Το θερμικό προστασίας του κινητήρα στον πίνακα έχει ρυθμιστεί σωστά; Τα καλώδια σύνδεσης του κινητήρα και τα καλώδια ελέγχου έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα; Έχει καθαριστεί το φρεάτιο; Έχουν ελεγχθεί ή αντίστοιχα είναι ασφαλείς οι σωλήνες παροχής και εκροής του αντλιοστασίου; Η φορά περιστροφής της υποβρύχιας αντλίας είναι η σωστή, ακόμη και σε λειτουργία με εφεδρική γεννήτρια; Ο διακόπτης στάθμης λειτουργεί σωστά; Έχουν ανοιχτεί για τη λειτουργία οι απαραίτητες βάνες (εάν υπάρχουν); XFP Οι βαλβίδες αντεπιστροφής (εάν υπάρχουν) λειτουργούν ομαλά; Έγινε εξαέρωση του σαλίγκαρου σε ξηρή τοποθέτηση; 20

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Yποβρυχία αντλία λυμάτων τύπου ABS AS 0530-0841

Yποβρυχία αντλία λυμάτων τύπου ABS AS 0530-0841 15975045EL (02/2015) 1006-00 EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) 0530 0631 0830 0840 0630 0641 0831 0841 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ABS Υποβρύχιες αντλίες αποχέτευσης AFP/AFPK. ABS Υποβρύχιες αντλίες λάσπης JT

ABS Υποβρύχιες αντλίες αποχέτευσης AFP/AFPK. ABS Υποβρύχιες αντλίες λάσπης JT ABS Υποβρύχιες αντλίες αποχέτευσης AFP/AFPK ABS Υποβρύχιες αντλίες λάσπης JT 15975180GR (12/2014) Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.com 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09

Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154-804 Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha 08 & 09 1010-00 15975131EL (08/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Aντλία ακαθάρτων υδάτων τύπου ABS MF 154

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

Υποβρύχιος αναδευτήρας τύπου ABS RW 200 και 280

Υποβρύχιος αναδευτήρας τύπου ABS RW 200 και 280 15975087EL (02/2015) 1009-00 EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Υποβρύχιος αναδευτήρας τύπου ABS RW 200 280

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha S10 - PE125. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 02/2015. www.sulzer.com

Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS Piranha S10 - PE125. Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης 02/2015. www.sulzer.com 02/2015 EL Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης www.sulzer.com 2 Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Yποβρυχία αντλία μασητήρα τύπου ABS

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Sub TWI 4-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Τεχνικές προδιαγραφές 5 2 Ασφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων;

Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Τι ορίζεται σαν «ελεύθερο πέρασμα» μίας αντλίας ακαθάρτων; Ελεύθερο πέρασμα ορίζεται το μέγιστο μέγεθος σωματιδίων (διάμετρος), τα οποία μπορούν να περάσουν μέσα από την αντλία χωρίς αυτή να φρακάρει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TM/TMW GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Εφαρμογές 6 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 6 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 6 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn

Συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn 1 597 0503 GR 01.2013 el Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών www.sulzer.co Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας για συσκευή ανύψωσης ABS 5 kn Έκδοση υποδοχής A (τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Ενεργοποίηση.......... EL...3 Λειτουργία............. EL...3 Τερματισμός λειτουργίας..

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP 50 /TP 65 /TS 40 /TS 50 /TS 65 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 4 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Υποβρύχιες Αντλίες Λυμάτων - Ακαθάρτων. Ελληνικές αντλίες υψηλών προδιαγραφών & διεθνούς αναγνώρισης

Υποβρύχιες Αντλίες Λυμάτων - Ακαθάρτων. Ελληνικές αντλίες υψηλών προδιαγραφών & διεθνούς αναγνώρισης Υποβρύχιες Αντλίες Λυμάτων - Ακαθάρτων Ελληνικές αντλίες υψηλών προδιαγραφών & διεθνούς αναγνώρισης Η Εταιρεία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ Για περισσότερα από 5 χρόνια, η ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain Lift XXL. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain Lift XXL GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες ασφαλείας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού 5 2.3 Κίνδυνοι εάν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών

1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών SUNNY CENTRL 400 / 500 / 630HE-11 Οδηγίες εγκατάστασης για την επιλογή εξαερισμού: "Προστασία από χημικά ενεργές ουσίες" Έκδοση: 1.1 Αρ. Υλικού: 98-4016911 1 Υποδείξεις σχετικές με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία αποστράγγισης τύπου ABS Robusta 200 και 300

Αντλία αποστράγγισης τύπου ABS Robusta 200 και 300 1081-02 Type tested and onitored 15970230EL (04/2015) EL Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας www.sulzer.o 2 Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας (Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών) Αντλία αποστράγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση

SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση SUNNY CENTRAL 500HE Παραθαλάσσια τοποθέτηση Έκδοση: 1.0 Αρ. υλικού: 98-4006710 Οδηγίες σχετικά με το εγχειρίδιο ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος για τη ζωή λόγω πολύ υψηλών τάσεων στον μετατροπέα Sunny Central! Τηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-BAC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Εικόνα 3 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Πληροφορίες για το προϊόν 5 1.2.1 Κωδικοποίηση ονομασίας τύπου 5 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων. EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα Μηχανοκίνητη βαλβίδα με ενσωματωμένο ρελέ για έλεγχο 2 σημείων EMV 110 602 Σύνδεση σωλήνα: θηλυκό/θηλυκό σπείρωμα EMV 110 603 Σύνδεση σωλήνα: αρσενική ένωση/θηλυκό σπείρωμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL

Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271. Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm². Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας EB 8310-2 EL Πνευματικός ενεργοποιητής τύπου 3271 Επιφάνεια ενεργοποιητή 1000 cm² Οδηγίες Εγκατάστασης και Λειτουργίας Έκδοση Ιούλιος 2014 Ορισμός των σημάνσεων ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες, εάν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS/TSW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TS/TSW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TS/TSW GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί

Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Σύστημα Μέτρησης Δεξαμενής Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας ATEX Προϊόντουοποίουηκυκλοφορίαέχειδιακοπεί www.rosemount-tg.com Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας Rosemount TankRadar REX Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού Λεπτομερείς οδηγίες για το Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti με κωδικό κινητήρα HXDA,SIDA Κατά την αλλαγή του ιμάντα χρονισμού, συχνά γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30

Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Λέβητας συμπύκνωσης αερίου 6720812906-00.1Wo Οδηγίες για την εγκατάσταση σετ μετατροπής υγραερίου Logano plus 6 720 815 111 (2015/03) GR GB102-16/30/42 GB102S-16/30 Διαβάστε προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΗ Οι οδηγίες εγκατάστασης αναφέρονται σε ειδικευμένους τεχνίτες. Γι αυτό δεν θα γίνει αναφορά σε θεμελιώδης αρχές εγκατάστασης. Παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων 1. Αποστολή και Συνθήκες Αποθήκευσης 1.1 Αποστολή Οι υποβρύχιες αντλίες STAIRS διατίθενται από το εργοστάσιο σε κατάλληλη συσκευασία στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL

Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Τεχνολογία ηλιακών δεδομένων POWER MODUL Οδηγίες τοποθέτησης PModul-IGR094510 98-0020910 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις σχετικά με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας Με Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 491 mm 1345 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού Και Τρεις Κενές Μονάδες, Ύψος 769 mm 1349 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Έξι Κενές

Διαβάστε περισσότερα

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO DrainLift Box GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 2 Aσφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά Τεχνικές πληροφορίες Εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά / Περιεχόμενο Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την εγκατάσταση και την επιλογή των καλωδίων των κύριων διανομέων D και.

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-HMC / HMP / HMHI GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Φύλλο στοιχείων: Wilo-Yonos PICO 30/1-6 Χαρακτηριστικές καμπύλες Δp-c (σταθερή) Κλάση ενεργειακής αποδοτικότητας Κατηγορία EEI A Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού. Κιτ Συστοιχίας φιαλών υγραερίου

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού. Κιτ Συστοιχίας φιαλών υγραερίου Κιτ Συστοιχίας υγραερίου σελίδα 1 από 5 Το κιτ πολλαπλής σύνδεσης της GOK προορίζεται για τη σύνδεση 2, 4, 6 ή περισσοτέρων υγραερίου σε μια εγκατάσταση τροφοδοσίας. Με τη βοήθεια του μεταγωγέα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

SE1 50, 80, 100 SEV 65, 80, 100

SE1 50, 80, 100 SEV 65, 80, 100 Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS SE1 50, 80, 100 SEV 65, 80, 100 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ Alpha2 Magna ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Κεντρικά συστήματα θέρμανσης - Συστήματα Ζεστού Νερού Χρήσης - Ηλιακά συστήματα - Συστήματα Ψύξης Κλιματισμού ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ALPHA2 Ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές

Διαβάστε περισσότερα

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00. Vaposcope Δείκτης Ροής GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Οδηγίες εγκατάστασης 818622-00 Vaposcope Δείκτης Ροής VK 14, VK 16 Περιεχόμενα Σημαντικές σημειώσεις Σελίδα Χρήση για τον προβλεπόμενο σκοπό...4 Σημείωση ασφαλείας...4

Διαβάστε περισσότερα

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4

Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2. Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Αντλίες θερμότητας Αέρα/νερού Αντλία θερμότητας για εξωτερική εγκατάσταση BWL-1-A σελίδα 2 Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση BWL-1-I σελίδα 4 Νερού/νερού Αντλία θερμότητας για εσωτερική εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain-Control 1/Control 2. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain-Control 1/Control 2. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain-Control 1/Control 2 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 3 Εικόνα 3 4 Εικόνα 4 5 Εικόνα 5 6 Εικόνα 6 7 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Σκοπός χρήσης 9 1.2 Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10

GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 GR Οδηγίες λειτουργίας 2 10 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΟΗΣ TR AdBlue Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν την αρχική εκκίνηση! Να διατηρείτε για μελλοντική χρήση. 2 GR Πίνακας περιεχομένων 1. Κατάλληλη χρήση... 4 2. Συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO VeroLine-IPL/IPL N/DPL/DPL...N GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Πληροφορίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainControl PL1/PL1-WS GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 Εικόνα 4 2 Εικόνα 5 3 Εικόνα 6 4 Εικόνα 7 5 Εικόνα 8 6 Περιεχόμενα 1 Γενικά 9 1.1 Συνοπτικά γι αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 32-0,5. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 32-0,5 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα Οδηγίες για το χρήστη 3 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό

Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Μειωτήρες στρέψης GS 50.3 GS 250.3 Με πόδι και μοχλό Για χρήση μόνο σε συνδυασμό με το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας! Αυτό το συνοπτικό εγχειρίδιο ΔΕΝ αντικαθιστά το κανονικό εγχειρίδιο λειτουργίας! Προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ ELYX 5 (7655-000) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρακαλείστε να διαβάσετε με προσοχή τις ακόλουθες οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και την πρώτη χρήση του οργάνου γυμναστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα