Σημειώνουμε ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν κανονικά αρχεία, καταλόγους και συνδέσμους (links). Οι αντίστοιχες εντολές είναι οι εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημειώνουμε ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν κανονικά αρχεία, καταλόγους και συνδέσμους (links). Οι αντίστοιχες εντολές είναι οι εξής:"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 4η Εργασία- Τμήμα: Περιττών Αριθμών Μητρώου Κ22: Λειτουργικά Συστήματα Χειμερινό Εξάμηνο 14 Ημερομηνία Ανακοίνωσης: Τετάρτη 14 Ιανουαρίου Ημερομηνία Υποβολής: Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου και Ωρα 23:59 Εισαγωγή στην Εργασία: Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να δημιουργήσετε ένα μικρό αλλά λειτουργικό σύστημα αρχείων στο χώρο του χρήστη. Το σύστημα που ονομάζεται MFS (MyFileSystem) παρέχει όλες του τις οντότητες(αρχεία, καταλόγους και συνδέσμους) καθώς και όλες του τις λειτουργίες μέσα σε ένα κανονικό αρχείο του Linux. Αρχεία που φιλοξενούν MFS-περιεχόμενο, έχουν το επίθεμα.mfs για να διαχωρίζονται από τα κανονικά αρχεία Linux. Το MFS παρέχει ουσιαστικά την δενδρική λογική δομή του Linux FS πάνω στα βασικά του στοιχεία: αρχεία, κατάλογοι και σύνδεσμοι. Επίσης, ένας αριθμός από λειτουργίες είναι εφικτός και αυτές συμπεριλαμβάνουν δημιουργία, διαγραφή, εμφάνιση και τροποποίηση αρχείων, καταλόγων και δεσμών. Η πλήρης περιγραφή των εντολών δίνεται παρακάτω. Οι εντολές αυτές θα πρέπει να είναι εκτελέσιμες από το κέλυφος(δηλ. συνηθισμένη γραμμή εντολής). Σε φυσικό επίπεδο, όλα τα αρχεία ενός MFS αποθηκεύονται σε ένα μοναδικό κανονικό Linux αρχείο το οποίο θα τοποθετείται σε μια καθορισμένη θέση στο δίσκο, π.χ. /home/users/stud0000/myfile.mfs. Πέρα από τις βασικές πράξεις, θα πρέπει να υποστηρίζετε λειτουργικότητα εισαγωγής και εξαγωγής αρχείων από το MFS στο σύστημα αρχείων Linux και αντίστροφα. Διαδικαστικά: Τοπρόγραμμάσαςθαπρέπειναγραφτείσε C (ή C++ανθέλετεαλλάχωρίςτηχρήση STL)καινατρέχει στις μηχανές Unix (Workstations Linux/Solaris) του τμήματος. Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα του μαθήματος για επιπρόσθετες ανακοινώσεις στο URL Υπεύθυνοι για την άσκηση αυτή(ερωτήσεις, αξιολόγηση, βαθμολόγηση κλπ.) είναι οι κ. Αργυρώ Κοκογιαννάκη (argirok +AT- di) και Ιωάννης Κάββουρας (i.kavvouras +AT- di). Μέσα από το piazza.com και πιο συγκεκριμένα από τη σελίδα https://piazza.com/uoa.gr/fall2014/ k22sectiondelis/home θα μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις και να δείτε απαντήσεις ή/και διευκρινήσεις που δίνονται σχετικά με την άσκηση(όπως έγινε με τις προηγούμενες ασκήσεις). Η Διεπαφή του MFS Μέσω των Βασικών Λειτουργιών του: Το MFS χειρίζεται αρχεία, καταλόγους και συνδέσμους, μέσω ενός μοναδικού αρχείου το οποίο βρίσκεται στο σύστημα αρχείων του Linux. Σε λογικό επίπεδο ο χρήστης έχει την ψευδαίσθηση ότι εργάζεται κανονικά σε ιεραρχικό σύστημα αρχείων. Οι βασικές πράξεις/λειτουργίες του MFS που θα πρέπει να υποστηρίζονται και να εκτελούνται από το κέλυφος είναι οι ακόλουθες: Δυνατότητα ορισμού αρχείου.mfs τύπου πάνω στο οποίο οι εντολές που ακολουθούν εκτελούνται. Δημιουργίααρχείων. Παράθεση(listing) αρχείων. Διαγραφήαρχείων. Αντιγραφήαρχείων. Συγχώνευσηαρχείων. Εισαγωγή/Εξαγωγή αρχείων από/προς το MFS. 1

2 Σημειώνουμε ότι τα αρχεία περιλαμβάνουν κανονικά αρχεία, καταλόγους και συνδέσμους (links). Οι αντίστοιχες εντολές είναι οι εξής: 1. mfs workwith <FILE> οι εντολές που θα ακολουθήσουν, θα εκτελεστούν στο αρχείο τύπου MFS που δίνεται στη παράμετρο <FILE>. 2. mfs ls <FILES> Εκτύπωση περιεχομένων αρχείων. -a: Προβολή όλων των αρχείων συμπεριλαμβανομένων και των κρυφών(αρχεία που το όνομά τους ξεκινά από το χαρακτήρα. ) -r: Αναδρομική εκτύπωση αρχείων με βάση τον τρέχοντα κατάλογο -l: Προβολή όλων των χαρακτηριστικών των αρχείων. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται είναι χρόνος δημιουργίας, χρόνος τελευταίας πρόσβασης, χρόνος τελευταίας τροποποίησης και μέγεθος. -U: Προβολή των αρχείων χωρίς ταξινόμηση, αλλά με τη σειρά που αποθηκεύονται στον κατάλογο. -d: Προβολή μόνο των καταλόγων. 3. mfs cd <PATH> Αλλαγή τρέχοντος καταλόγου στο <PATH>. Η επιλογή του <PATH> περιλαμβάνει και τον τρέχοντα κατάλογο. η και τον γονικό κατάλογο.. 4. mfs pwd Εμφάνιση τρέχοντος καταλόγου. 5. mfs cp <SOURCE> <DESTINATION> <SOURCES>... <DIRECTORY> Αντιγραφή αρχείων και καταλόγων. Αντιγραφή του <SOURCE> στο <DESTINATION> ή αντιγραφή των(πιθανώς πολλών) <SOURCES> στο <DIRECTORY>. -i: Αντιγραφή κατόπιν αποδοχής του χρήστη, ύστερα από ερώτηση του συστήματος. -l: Δημιουργία συνδέσμων, αντί κανονικών αρχείων. -r: Αναδρομική αντιγραφή καταλόγων. 6. mfs mv <SOURCE> <DESTINATION> <SOURCES>... <DIRECTORY> Μετονομασία του <SOURCE> στο <DESTINATION> ή μετακίνηση των(πιθανώς πολλών) <SOURCES> στο <DIRECTORY>. -i: Μετακίνηση κατόπιν αποδοχής του χρήστη, ύστερα από ερώτηση του συστήματος. 7. mfs rm <FILES> Διαγραφή αρχείων. -i: Αντιγραφή κατόπιν αποδοχής του χρήστη, ύστερα από ερώτηση του συστήματος. -r: Αναδρομική διαγραφή καταλόγων. 8. mfs mkdir <DIRECTORIES> Δημιουργία νέου καταλόγου με το(τα) όνομα(ονόματα) <DIRECTORIES>. 2

3 9. mfs touch <FILES> Τροποποίηση των χρονοσήμων των αρχείων <FILES>. -a: Ανανέωση μόνο του χρονόσημου πρόσβασης. -m: Ανανέωση μόνο του χρονόσημου τροποποίησης. 10. mfs import <FILES>... <DIRECTORY> Εισαγωγή των αρχείων <FILES> του συστήματος αρχείων Unix στο <DIRECTORY> του MFS. 11. mfs export <FILES>... <DIRECTORY> Εξαγωγή των αρχείων <FILES> του MFSστο <DIRECTORY> του συστήματος αρχείων Unix. 12. mfs cat -i <INPUT FILES> -o <OUTPUT FILE> Συγχώνευση των <INPUT FILES> στα <OUTPUT FILE>. Η λίστα <INPUT FILES> είναι είτε λίστα κανονικών αρχείων, είτε κενή, οπότε εννοείται το standard input. Το <OUTPUT FILE> είναι είτε κανονικό αρχείο, είτε κενό αλφαριθμητικό, οπότε εννοείται το standard output. 13. mfs create <FILE> Δημιουργία ενός MFSστο αρχείο <FILE>. -bs <BLOCK SIZE>: Καθορισμός μεγέθους μπλοκ δεδομένων σε bytes. -fns <FILENAME SIZE>: Καθορισμός μεγέθους ονόματος αρχείων σε bytes. -mfs <MAX FILE SIZE>: Καθορισμός μέγιστου μεγέθους αρχείων σε bytes. -mdfn <MAX DIRECTORY FILE NUMBER>: Καθορισμός μέγιστου αριθμού αρχείων ανά κατάλογο. Σχεδιασμός των Προγραμμάτων σας: Σε φυσικό επίπεδο όλα τα στοιχεία του MFS τοποθετούνται κάτω από ένα μοναδικό αρχείο. Οπως συμβαίνει στα περισσότερα συστήματα αρχείων, έτσι και στο MFS, για κάθε αρχείο υπάρχει και η αντίστοιχη καταχώρηση μεταδεδομένων. Στο ext2/ext3 η δομή αυτή ονομάζεται inode-structure. Στο MFS η δομή θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει όνομα αρχείου, χαρακτηριστικό αριθμό αρχείου, μέγεθος, τύπο, χρονόσημο δημιουργίας, τελευταίας πρόσβασης και τελευταίας τροποποίησης, γονικό κατάλογο(αν πρόκειται για κατάλογο) και μια λίστα μπλοκ δεδομένων. Οποιες άλλες προσθήκες είναι θετικές αλλά όχι υποχρεωτικές. Ενα παράδειγμα δομής μεταδεδομένων είναι η εξής: typedef struct{ unsigned int nodeid; char *filename; unsigned int size; unsigned int type; unsigned int parent -nodeid; time_t creation_time; time_t access_time; time_t modification_time; Datastream data; }MDS; typedefe struct{ unsigned int datablocks[ DATABLOCK_NUM]; } Datastream; Το πεδίο nodeid είναι ο χαρακτηριστικός αριθμός αρχείου, το size είναι το μέγεθος του αρχείου και το type 3

4 είναι ο τύπος του αρχείου. Οι βασικοί τύποι περιλαμβάνουν τους εξής: απλό αρχείο, κατάλογος, σύνδεσμος. Οποιαδήποτε άλλη προσθήκη είναι ευπρόσδεκτη. Αν το αρχείο είναι κατάλογος, τότε το πεδίο parent-nodeid συμβολίζει τον χαρακτηριστικό αριθμό του γονικού καταλόγου. Τα πεδία creation_time,access_time και modification_time είναι ο χρόνος δημιουργίας, τελευταίας πρόσβασης και τελευταίας τροποποίησης, αντίστοιχα. Τέλος, το πεδίο data συγκρατεί το πλήθος των μπλοκ που καταλαμβάνει το εν λόγω αρχείο. Στην παραπάνω δομή, απεικονίζεται η πιο απλή μορφή η οποία είναι ένας πίνακας από αριθμούς μπλοκ, πλήθους DATABLOCK_NUM, χωρίς κάτι τέτοιο να σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται όλα τα μπλοκ. Κάλλιστα μπορεί να υιοθετηθεί το κλασσικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν άμεσα και έμμεσα(μέχρι τρίτου επιπέδου) μπλοκ δεικτοδότησης. Τα άμεσα δείχνουν απευθείας σε μπλοκ δεδομένων, ενώ τα έμμεσα σε άλλα μπλοκ δεικτοδότησης(άμεσα ή έμμεσα). Η παραπάνω δομή είναι κοινή σε απλά αρχεία, καταλόγους και σύνδεσμους. Τα μπλοκ δεδομένων των αρχείων σε ένα MFS δεν ακολουθούν κάποια συγκεκριμένη μορφή. Μπορείτε να επιλέξετε εσείς την εν λόγω μορφή. Απεναντίας, τα μπλοκ δεδομένων των καταλόγων θα περιλαμβάνουν-κατ ελάχιστον- ζεύγη χαρακτηριστικού αριθμού αρχείων- ονομάτων αρχείων, τα οποία ανήκουν στον εκάστοτε κατάλογο. Τα ζεύγη μπορεί να είναι ταξινομημένα σε μια λίστα ή οποιαδήποτε άλλη δομή της επιλογής σας. Στοπρώτο byteτουαρχείουστοοποίοθαχτιστείτο MFSθαβρίσκεταιηδομήμεταδεδομένωντουαρχικού καταλόγου (root directory - /). Πέραν τούτου, το αρχείο θα περιλαμβάνει δομές μεταδεδομένων και μπλοκ αρχείων με τυχαία σειρά. Το στοιχείο που απλοποιεί την κατάσταση είναι ότι η δομή μεταδεδομένων και το μπλοκδεδομένωνέχουνσταθεράμεγέθη.ηπρώτηείναιίσημετομέγεθοςτηςδομής,ενώτοδεύτεροέχει προκαθορισμένο μέγεθος, που αποφασίζεται κατά την αρχικοποίηση του MFS, π.χ. 1Κ. Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι να υπάρχει ένα superblock στο οποίο θα αποθηκεύονται κρίσιμες πληροφορίες σχετικές με το MFS, όπως το μέγεθος του μπλοκ δεδομένων, το μέγεθος της δομής μεταδεδομένων, τη θέση του δομής μεταδεδομένων του αρχικού καταλόγου, κ.ά.. Το superblock θα τοποθετείται στο πρώτο byte του αρχείου του MFS. Σχεδιασμός των Προγραμμάτων σας: Αυτό που ζητείται στην παρούσα εργασία είναι η δημιουργία των εντολών που προαναφέρθηκαν. Η αρχιτεκτονική του MFS, εκτός των βασικών σημείων, επαφίεται στον καθένα. Πιθανή προσθήκη στην εργασία είναι η δημιουργία συστήματος δικαιωμάτων μέσω δημιουργίας ομάδων χρηστών και χρήσης bits προστασίας (rwx). Επιπλέον, θα διευκόλυνε να υλοποιήσετε ένα εύκολα κατανοητό τρόπο που να δίνει την συνολική δομή του αρχείου σας. Κάτι τέτοιο θα σας βοηθήσει στην αποσφαλμάτωση του προγράμματος σας. Τι πρέπει να Παραδοθεί: 1. Μια σύντομη και περιεκτική εξήγηση για τις επιλογές που έχετε κάνει στο σχεδιασμό του προγράμματος σας(1-2 σελίδες σε ASCII κειμένου είναι αρκετές). 2. Ενα Makefile(που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει αυτόματα το compile του προγράμματος σας). 3. Ενα tar-fileμεόλησαςτηνδουλειάσεένανκατάλογοπουπιθανώςναφέρειτοόνομάσαςκαιθα περιέχει όλη σας την δουλειά δηλ. source files, header files, output files(αν υπάρχουν) και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Άλλες Σημαντικές Παρατηρήσεις: 1. Ηεργασίεςείναιείτε ατομικήήμπορείναγίνεισεομάδεςτωνδύοατόμων.ανεπιλέξετεέναν/μίασυ- 4

5 νάδελφο, καλό είναι να κάνετε μια καλή επιλογή ώστε να έχετε τον ίδιο βαθμό ενδιαφέροντος επιτυχούς ολοκληρωσης της άσκησης. 2. Το πρόγραμμα σας θα πρέπει να τρέχει σε Linux/Solaris αλλιώς δεν θα βαθμολογηθεί. 3. Αν και αναμένεται να συζητήσετε με φίλους και συνεργάτες το πως θα επιχειρήσετε να δώσετε λύση στο πρόβλημα, αντιγραφή κώδικα(οποιαδήποτε μορφής) είναι κάτι που δεν επιτρέπεται και δεν πρέπει να γίνει. Οποιοσδήποτε βρεθεί αναμεμειγμένος σε αντιγραφή κώδικά απλά παίρνει μηδέν στο μάθημα. Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες. Οσοι εμπλέκονται ανεξάρτητα από το ποιος έδωσε/πήρε κλπ. μηδενίζονται. 4. Σε καμιά περίπτωση τα MS-Windows δεν είναι επιλέξιμη πλατφόρμα για την παρουσίαση αυτής της άσκησης. 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

σημειώσ ειςγια τo λειτουργικό σ ύσ τημα Unix

σημειώσ ειςγια τo λειτουργικό σ ύσ τημα Unix ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ Μ ΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ ΣΟΥ σημειώσ ειςγια τo λειτουργικό σ ύσ τημα Unix Δρ. ΚώσταςΒ ασιλάκης, Δ ρ. Άνια Σωτηροπούλου, Δρ.ΑλέκοςΚαλόξυλος, Δ ρ. Δ ημήτρηςγκούσκος Οκτώβριος 2002 πίνακας περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Υπηρεσία Ανάρτησης και διαχείρισης Γραπτών Εργασιών Οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 11 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAPTURE... 7 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΑΣ... 15 4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ... 24

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAPTURE... 7 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΜΑΣ... 15 4. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ... 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ... 1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.... 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ... 4 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CAPTURE... 7 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ CAPTURE... 7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.15: Παιχνίδια. 15.1 Super Pong. [15_π01.sb]

Κεφ.15: Παιχνίδια. 15.1 Super Pong. [15_π01.sb] Κεφ.15: Παιχνίδια... Σε αυτό το κεφάλαιο: 15.1 Super Pong 15.1 Ναρκοπέδιο! 15.3 Σκοποβολή 15.4 Ο καρχαρίας 15.5 Παραλλαγή Pacman 15.6 Καροτοκυνηγός... 15.1 Super Pong [15_π01.sb] Στο παιχνίδι Super Pong

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩN «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0230 ISBN 978-960-06-4895-9 (01) 000000 0 22 0230 3 B ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός σε App Inventor

Προγραμματισμός σε App Inventor Προγραμματισμός σε App Inventor Β μέρος 1η έκδοση Μάρτιος 2014 Αυτό το υλικό διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Διαβάστε περισσότερα