eutypon /1/25 9:54 page 45 #49

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "eutypon22-23 2010/1/25 9:54 page 45 #49"

Transcript

1 eutypon /1/25 9:54 page 45 #49 Εὔτυπον, τεῦχος Οκτώβριος/October X L A TX και ελληνικά Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com Η σχέση του TX με τα ελληνικά ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια περίπου, με τις πρώτες γραμματοσειρές του Sylvio Levy. Εκτοτε, η σχέση αυτή συνεχίστηκε με διάφορα πακέτα, την ελληνική επιλογή του babel, τις γραμματοσειρές του Beccari, το Ω κ.λπ., για να καταλήξει σήμερα στο πακέτο xgreek του X L A TX. Το X L A TX παρέχει μοναδικές ευκολίες, όπως χρήση γραμματοσειρών OpenType, αυτόματη εναλλαγή γλωσσών και κανόνων συλλαβισμού, κ.ά. Ολα αυτά τα πλεονεκτήματα του X L A TX για τη στοιχειοθεσία ελληνικών παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρόν άρθρο. X L A TX and Greek, by Apostolos Syropoulos The relationship of TX with the Greek language started about 25 years ago, with the first Greek fonts created by Sylvio Levy. Since then, this relationship has continued with various packages, the greek option of babel, Beccari s fonts, etc., to today s xgreek package for X L A TX. X L A TX offers unique conveniences such as the use of OpenType fonts, automatic change of languages and hyphenation rules, etc. All these advantages of X L A TX for the typesetting of Greek are presented briefly in this paper. Οπως έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις σελίδες του Ευτύπου, το X TX και κατ επέκταση το X L A TX μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στοιχειοθεσία ελληνικού κειμένου. Ομως με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής τυπογραφίας; Το πακέτο xgreek εμπεριέχει τα καλύτερα στοιχεία όλων εκείνων των εργαλείων που αναπτύχθηκαν εδώ και περίπου μία εικοσαετία. Πριν όμως παρουσιάσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες, θα ήταν καλύτερα να παρουσιαστεί το έργο όλων εκείνων των ανθρώπων που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνέβαλαν στη δημιουργία και στην εξέλιξη των εργαλείων αυτών.

2 eutypon /1/25 9:54 page 46 #50 46 Α. Συρόπουλος 1 Η ελληνική ψηφιακή τυπογραφία και το TX Στα μέσα τις δεκαετίας του 1980, ο Sylvio Levy [1] σχεδίασε με το MTAFONT τις πρώτες ελληνικές γραμματοσειρές για χρήση με το TX. Οι γραμματοσειρές αυτές ήταν τύπου Didot, κυρίως επειδή ταίριαζαν με τις κύριες γραμματοσειρές Computer Modern που χρησιμοποιεί το TX. Οι γραμματοσειρές αυτές είναι πολυτονικές και, λόγω του ότι τότε ήταν σε κοινή χρήση το ASCII, είχαν κωδικοποιηθεί ανάλογα. Με απλά λόγια, στη θέση των λατινικών χαρακτήρων είχαν μπει οι ελληνικοί και έτσι κάποιος πληκτρολογούσε λατινικούς χαρακτήρες στο αρχείο εισόδου για να λάβει ελληνικές γλυφές στην έξοδο. Ενα ενδιαφέρον στοιχείο αυτών των γραμματοσειρών ήταν η πληθώρα των συμπλεγμάτων (πολλαπλών στοιχείων) με σκοπό την επίλυση του προβλήματος της αυτόματης επιλογής του «σ» ή του «ς» καθώς ο χρήστης έγραφε swst os για να λάβει τη λέξη: σωστός. Οπως αναφέρει ο Φιλίππου [2], οι γραμματοσειρές του Levy αποτέλεσαν ουσιαστικά τη βάση για τη δημιουργία άλλων γραμματοσειρών όπως αυτές του Γιάννη Χαραλάμπους, και αργότερα του Claudio Beccari. Στο μεσοδιάστημα, ο Pierre MacKay τροποποίησε και ελαφρώς ανέπτυξε τις γραμματοσειρές του Levy σύμφωνα την κωδικοποίηση beta code, 1 φτιάχνοντας έτσι το πακέτο ibycus [3]. Πιο συγκεκριμένα, ενώ για να γράψει κάποιος με τις γραμματοσειρές του Levy πρώτα πληκτρολογεί τον τόνο και μετά το φωνήεν, στην κωδικοποίηση beta code πρέπει να γίνει το εντελώς αντίθετο ο χρήστης γράφει: Miha lhs για να πάρει τη λέξη: Μιχάλης. Αν και οι γραμματοσειρές είναι απαραίτητες για τη στοιχειοθεσία κειμένου, στην περίπτωση του L A TX απαιτούνται και μακροεντολές για τη σωστή στοιχειοθεσία ελληνικού κειμένου. Λίγο αργότερα ο Γιάννης Μοσχοβάκης, αρχικά σε συνεργασία με τον Γιώργο Σπηλιώτη και αργότερα με τον Χρυσοβαλάντη Σφυράκη, και ο Κωστής Δρυλλεράκης παρουσίασαν τις συλλογές εργαλείων greektex [4] και GreeKTX ή kd. Η συλλογή εργαλείων greektex μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο στο λειτουργικό σύστημα DOS και βασίστηκε στη δουλειά των Levy και Knuth για τη δημιουργία μεικτών γραμματοσειρών, δηλαδή γραμματοσειρών που περιείχαν γλυφές που αντιστοιχούσαν σε λατινικούς και ελληνικούς μονοτονικούς χαρακτήρες (αργότερα προστέθηκε και πολυτονική υποστήριξη). Από την άλλη, τα εργαλεία kd περιείχαν ειδικές κλάσεις εγγράφων για ελληνικά άρθρα, βιβλία κ.λπ. καθώς και αποκλειστικά ελληνικές πολυτονικές γραμματοσειρές βασισμένες στις γραμματοσειρές του Levy. Το μεγάλο μειονέκτημα της πρώτης προσέγγισης ήταν η εξάρτησή της από ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Από την άλλη η δεύτερη προσέγγιση δεν έπασχε από αυτό το πρόβλημα αλλά για να λειτουργήσει σωστά απαιτούσε την εγκατάσταση ειδικών εργαλείων για την προετοιμασία ελληνικών εγγράφων, κάτι ιδιαίτερα απαιτητικό για μεγάλα ιδρύματα της εποχής (μιλάμε πάντα για τις αρχές της δεκαετίας του 1990). 1 Η κωδικοποίηση beta code χρησιμοποιούταν μέχρι πριν λίγο καιρό από το Thesaurus Linguæ Græcæ, ένα ερευνητικό κέντρο του University of California at Irvine. Το κέντρο αυτό, που ιδρύθηκε το 1972, συνέλεξε και ψηφιοποίησε τα περισσότερα κείμενα της ελληνικής γλώσσας από τον Ομηρο ώς την πτώση της Πόλης το 1453 μ.χ.

3 eutypon /1/25 9:54 page 47 #51 X L A TX και ελληνικά 47 Το 1991 ο Johannes Braams [5] παρουσίασε το πακέτο babel, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια δημιουργίας ενός ενιαίου εργαλείου για την επεξεργασία πολύγλωσσου κειμένου με το L A TX. Δυστυχώς οι πρώτες εκδόσεις του πακέτου δεν υποστήριζαν την ελληνική γλώσσα πώς θα μπορούσε άλλωστε αφού υπήρχε το greektex και ήταν όλοι ευχαριστημένοι; Το 1996 διατέθηκε σε φίλους αλλά και ενδιαφερόμενους χρήστες η αρχική υποστήριξη για την ελληνική γλώσσα την οποία υλοποίησε ο συγγραφέας του παρόντος με τη βοήθεια του Braams. Το 1997 η ελληνική επιλογή του πακέτου babel ενσωματώθηκε επίσημα στο πακέτο. Το σημαντικότερο όμως ήταν πως το πακέτο babel αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα κάθε διανομής του TX και άρα ο καθένας πλεόν μπορούσε να επεξεργάζεται ελληνικό κείμενο με το L A TX. Με άλλα λόγια, υπήρχε πια ένα τυποποιημένο εργαλείο στοιχειοθεσίας ελληνικών που θα συμπεριλαμβανόταν σε κάθε διανομή του TX. 2 Σημειώστε πως εκείνη την εποχή χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες συλλαβισμού του Χαραλάμπους καθώς και διάφορες ελληνικές γραμματοσειρές αλλά δεν υπήρχε ένα πήρες σύνολο ελληνικών γραμματοσειρών. Την ίδια περίπου εποχή ο Claudio Beccari δημιούργησε την οικογένεια γραμματοσειρών CB [7, 8]. Ο Beccari ήρθε σε επαφή με τον Σύλλογο Ελλήνων Φίλων του TX, και έτσι μπόρεσε να δημιουργήσει τις πιο πλήρεις ελληνικές γραμματοσειρές για το TX! Εκτός όμως από γραμματοσειρές, ο Beccari ανέπτυξε και κανόνες συλλαβισμού οι οποίοι βασίστηκαν σε αυτούς του Χαραλάμπους. Στη συνέχεια, οι γραμματοσειρές αλλά και οι κανόνες συλλαβισμού του Beccari αποτέλεσαν τη νέα βάση της ελληνικής επιλογής του πακέτου babel. Οι κανόνες συλλαβισμού του Beccari είχαν κάποια λάθη τα οποία εντόπισε ο Φιλίππου και τα διόρθωσε. Μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και δημιούργησε κανόνες συλλαβισμού για τα αρχαία, τα πολυτονικά νέα και τα μονοτονικά νέα ελληνικά [9]. Σύντομα οι κανόνες συλλαβισμού του Φιλίππου αντικατέστησαν αυτούς του Beccari και έγιναν οι προκαθορισμένοι κανόνες συλλαβισμού των ελληνικών. Μάλιστα οι ίδιοι κανόνες συλλαβισμού χρησιμοποιούνται πια από το X L A TX αλλά και από το OpenOffice.org. Μολονότι έγινε προσπάθεια να υιοθετηθεί η χρήση του Ω [10], εντούτοις επειδή υπήρχε το γνωστό πρόβλημα με τις γραμματοσειρές και επειδή δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξουν πολλές γραμματοσειρές, η χρήση του ουσιαστικά ατόνησε. Πριν προχωρήσουμε, αξίζει να κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση δύο συλλογών εργαλείων, οι οποίες όμως ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν ευρέως. Η πρώτη είναι η συλλογή εργαλείων antomega του Alexey Kryukov, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν οι κανόνες συλλαβισμού του Φιλίππου όπως τους είχα μετρατρέψει μηχανικά, για καθαρά ιδιωτική χρήση. Αργότερα έγινε φανερό ότι η μετατροπή είχε λάθη, τα οποία ευτυχώς ανακάλυψαν οι χρήστες του X L A TX, και διορθώθηκαν με τη χρήση ενός προγράμματος του Peter Heslin. 2 Επειδή αρχικά οι Ελληνες χρήστες του LATX δεν γνωρίζαν τις σχετικές εξελίξεις, ο Προκόπης Προκοπίδης και ο συγγραφέας έγραψαν ένα άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό magaz και είναι διαθέσιμο από το URL: GreekTeXFAQ.html, και το οποίο περιγράφει αναλυτικά την εγκατάσταση και την χρήση του πακέτου αυτού. Παράλληλα, σε ένα άλλο άρθρο [6], ο συγγραφέας περιέγραφε τις δυνατότητες του ίδιου εργαλείου.

4 eutypon /1/25 9:54 page 48 #52 48 Α. Συρόπουλος Γύρω στο 2004 πάγωσε η ανάπτυξη του Ω, κυρίως λόγω διαφωνιών που αφορούσαν την πορεία παραπέρα ανάπτυξης. Ετσι ο Giuseppe Bilotta [11] ανέπτυξε το ℵ (άλεφ, το πρώτο γράμμα του εβραϊκού αλφάβητου) το οποίο αποτελεί επέκταση και του Ω αλλά και του ε-tx [12], μιας συντηρητικής επέκτασης του TX. Μόλις το ℵ συμπεριλήφθηκε στις διανομές του TX, ο Bezos παρουσίασε τη συλλογή εργαλείων Mem, η οποία είναι η δεύτερη συλλογή εργαλείων στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω. Η Mem βασίστηκε σε προηγούμενη δουλειά που είχε σχεδιασθεί ειδικά για χρήση με το Ω. Το ενδιαφέρον σε αυτά τα δύο εργαλεία ήταν η αντιμετώπιση προβλημάτων όπως του μεσαίου β, θ και φ. Πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα αφορά του πως όταν πληκτρολογούμε βιβλίο θα μπορούμε να λάβουμε την λέξη «βιβλίο» και όχι τη λέξη «βιβλίο». Σήμερα το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται εύκολα με την ενεργοποίηση κάποιων χαρακτηριστικών των γραμματοσειρών OpenType. Ενώ λοιπόν συνέβησαν αυτά στο στρατόπεδο του Ω και των επιγόνων του, κάποιοι φανατικοί του TX ανέπτυξαν εργαλεία που επιτρέπουν την επεξεργασία αρχείων κωδικοποιημένων στη κωδικοποίηση UTF-8 από το TX. 3 Ωστόσο, και αυτές οι προσπάθειες δεν λύνανε το πρόβλημα των γραμματοσειρών. 4 Ετσι ενώ υπάρχουν χιλιάδες γραμματοσειρές TrueType, η χρήση τους δεν είναι άμεσα δυνατή ούτε με το Ω αλλά ούτε και με το TX. Βέβαια για να είμαστε δίκαιοι, οι Συρόπουλος και Τσολομύτης [14] εξηγήσαν πώς κάποιος μπορεί να μετατρέψει όλες αυτές τις γραμματόσειρές σε μορφή κατανοητή από το TX, αλλά και πάλι το αποτέλεσμα απαιτεί αρκετό κόπο και χρόνο. Παράλληλα, ο Χαραλάμπους με τον Plaice [15] παρουσίασαν μια μέθοδο χρήσης γραμματοσειρών TrueType με το Ω. Ομως και αυτή η μέθοδος χώλαινε μιας και στηριζόταν σε μία μετατροπή που πολλές φορές δεν λειτουργούσε. Ετσι, όταν εμφανίστηκε το X L A TX και φάνηκε πως έκανε αυτά που υποσχόταν, η μετάβαση στο νέο σύστημα ήταν σχεδόν μονόδρομος. Μολονότι τα οφέλη από την χρήση του X L A TX είναι πολλά και σ αυτό το κείμενο έγινε κάθε προσπάθεια για να γίνει αυτό φανερό, παρ όλα αυτά κάποιοι αρνούνται πεισματικά να παρατήσουν τη χρηση του TX/L A TX και έτσι να κάνουν το επόμενο λογικό βήμα: την μεταπήδηση στο X TX/X L A TX. Ο βασικός λόγος για αυτή τη στάση μερικών έχει να κάνει με την αδράνεια: όπως έλεγε κάποτε ο Beccari, πολλοί άνθρωποι όταν μάθουν ένα εργαλείο αρνούνται να το αλλάξουν κύρια από φόβο της άγνοιας. Αν μάλιστα έχουν επενδύσει σ αυτό, τότε είναι μάλλον απίθανο να δούμε αυτούς τους ανθρώπους να υιοθετούν ένα νέο εργαλείο ή και μια νέα ιδέα. Αυτός είναι και ο λόγος που η μεταπήδηση στο X L A TX δεν μπορεί να είναι εύκολη αλλά, δυστυχώς για αυτούς, είναι αναγκαία. 3 Αποτέλεσε σχετικά πρόσφατη εξέλιξη η δυνατότητα επεξεργασίας από το TX αρχείων κωδικοποιημένων στη UTF-8 με ελληνικούς χαρακτήρες [13]. 4 Στο μεσοδιάστημα ο Τσολομύτης ανέπτυξε την γραμματοσειρά Kerkis για χρήση με το LATX, ενώ σε συνεργασία με τον συγγραφέα αναπτύχτηκε ένας αλγόριθμος δημιουργίας αρχείων υποστήριξης ελληνικών γραμματοσειρών Type 1 για ας πούμε άμεση χρήση με το LATX.

5 eutypon /1/25 9:54 page 49 #53 X L A TX και ελληνικά 49 2 Το πακέτο xgreek Το πακέτο xgreek παρέχει όλες εκείνες τις δυνατότητες που παρείχε η ελληνική επιλογή του πακέτου babel συν τις δυνατότητες που παρείχαν διάφορα άλλα πακέτα, όπως το athnum. Με άλλα λόγια, όποιος έχει χρησιμοποιήσει τα εργαλεία αυτά δεν θα βρει κάτι νέο εδώ. Απλά εδώ θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση όλων των δυνατοτήτων του πακέτου. Το πακέτο παίρνει ένα προαιρετικό όρισμα το οποίο μπορεί αν είναι μία από τις λέξεις monogreek, polygreek και ancientgreek. Η λέξη monogreek είναι η προκαθορισμένη επιλογή και έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των κανόνων συλλαβισμού της γλώσσας που γράφουμε σήμερα. Παράλληλα ορίζονται ξανά κάποιες εντολές του L A TX που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση λέξεων όπως Κεφάλαιο, Βιβλιογραφία κ.λπ., έτσι ώστε να εμφανίζουν μόνο λέξεις στα ελληνικά. Η επιλογή polygreek έχει ως αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι κανόνες συλλαβισμού της πολυτονικής εκδοχής της γλώσσας που μιλούμε. Προφανώς με την επιλογή αυτή όλες οι εντολές που παράγουν τις τυποποιημένες λέξεις, τις παραγουν τώρα στην πολυτονική ορθογραφία. Τέλος, με την επιλογή ancientgreek ενεργοποιούνται οι κανόνες συλλαβισμού της αρχαίας ελληνικής, ενώ παράλληλα οι εντολές που παράγουν τις τυποποιημένες λέξεις, παραγουν λέξεις που είναι όσο το δυνατό πιο αρχαιοπρεπείς. Επίσης κάθε επιλογή τροποποιεί την εντολή που στοιχειοθετεί την ημερομηνία. Αν γράφουμε χρησιμοποιώντας τη μονοτονική γραμματική και θέλουμε να παραθέσουμε ένα χωρίο από τα γραπτά κάποιου αρχαίου συγγραφέα, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή \setlanguage. Η εντολή αυτή παίρνει ως ορίσματα το όνομα μια γλώσσας της οποίας οι κανόνες συλλαβισμού είναι ήδη φορτωμένοι αλλά δεν είναι ενεργοί. Με την εντολή αυτή γίνονται ενεργοί. Για να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή \setlanguage σε ένα τοπικό πεδίο δράσης ως εξής: \setlanguage{ γλώσσα } Εδώ η γλώσσα είναι το όνομα κάποιων κανόνων συλλαβισμού. Αν θέλετε να μάθετε ποιοι κανόνες συλλαβισμού είναι φορτωμένοι στο σύστημά σας, φτιάξτε ένα απλό αρχείο L A TX, περάστε το από το L A TX και αναζητήστε στο αρχείο ημερολογίου μια γραμμή σαν αυτή που ακολουθεί: Babel <v3.7h> and hyphenation patterns for american, ancientgreek, monogreek, greek, loaded. Άρα σε αυτή την περίπτωση έχουν φορτωθεί μόνο τέσσερις κανόνες συλλαβισμού. Επίσης, προσέξτε ότι το greek αναφέρεται στην νεοελληνική με την πολυτονική γραφή. Τέλος, για να ενεργοποιήσουμε π.χ. τους κανόνες συλλαβισμού της αρχαίας ελληνικής, χρησιμοποιούμε την εντολή \setlanguage{ancientgreek} Οι εντολές \greeknumeral και \Greeknumeral παράγουν αριθμούς στο ελληνικό αλφαβητικό σύστημα γραφής αριθμών. Μάλιστα η πρώτη εντολή τους χρη-

6 eutypon /1/25 9:54 page 50 #54 50 Α. Συρόπουλος σιμοποιεί ψηφία σε πεζή μορφή ενώ η δεύτερη σε κεφαλαία μορφή όπως φαίνεται και στο παράδειγμα που ακολουθεί: Εντολή \greeknumeral{1996} \Greeknumeral{1996} Αποτέλεσμα αϡϟϛʹ Αϡϟϛʹ Αν και το πρότυπο Unicode ορίζει ότι για το στίγμα υπάρχει πεζή (ϛ) και κεφαλαία μορφή (ϛ) ορίζει επίσης πως μόνο η κεφαλαία μορφή θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση αριθμών. Το ίδιο ισχύει και για το γράμμα κόππα (ϟ και Ϙ) αλλά και το γράμμα σαμπί (ϡ και Ϡ). Αυτός είναι και ο λόγος που οι παραπάνω εντολές παράγουν, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα. Η εντολή \atticnum παράγει αριθμούς στο ακροφωνικό σύστημα αρίθμησης: Εντολή \atticnum{9999} \atticnum{2010} Αποτέλεσμα 𐅆ΧΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔΠΙΙΙΙ ΧΧΔ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή σιγουρευτείτε ότι η γραμματοσειρά σας περιέχει τις απαραίτητες γλυφές για κάποιους ειδικούς χαρακτήρες όπως αυτοί που φαίνονται στην αναπαράσταση του Οι εντολές \grtoday και \Grtoday εμφανίζουν την τρέχουσα ημερομηνία με τους αριθμούς εκφρασμένους στο ελληνικό αλφαβητικό σύστημα όπως φαίνεται παρακάτω: Εντολή \grtoday \Grtoday Αποτέλεσμα κβʹ Δεκεμβρίου βθʹ ΚΒʹ Δεκεμβρίου ΒΘʹ Το περιβάλλον enumerate στο δεύτερο και τέταρτο επίπεδο χρησιμοποιεί τα γράμματα της αγγλικής για την αρίθμηση. Με την εντολή \greekalph, οι εντολές που παράγουν τις ετικέτες τροποποιούνται ώστε να παράγουν αριθμούς εκφρασμένους στο ελληνικό άλφαβητικό σύστημα γραφής αριθμών. Αν για κάποιο λόγο θέλουμε μόνιμα ή προσωρινά να επανέλθει το σύστημα στην προκαθορισμένη συμπεριφορά, τότε απλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή \nogreekalph. 3 Το πακέτο philokalia Το πακέτο philokalia σχεδιάστηκε από το συγγραφέα τούτου του άρθρου, ώστε να είναι εύκολη η χρήση της γραμματοσειράς Philokalia (Εικόνα 1). Η γραμματοσειρά αυτή βασίζεται στη δουλειά που έκαναν ο Ιωάννης Γαμβέτας και ο συγγραφέας ως μέρος της διπλωματικής εργασίας του πρώτου. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας ήταν να δημιουργηθούν εργαλεία για τη στοιχειοθεσία των βιβλίων της Φιλοκαλίας με ψηφιακά μέσα. Το αποτέλεσμα της δουλειάς ήταν κάποιες γραμματοσειρές Type 1 αλλά και των κατάλληλων αρχείων υποστήριξης για χρήση αυτών των γραμματοσειρών με το Ω. Τυπικά η δουλειά τελείωσε κάποια στιγμή το 2004,

7 eutypon /1/25 9:54 page 51 #55 X L A TX και ελληνικά 51 xelatex-book 2009/12/22 22:07 page 197 # Το πακέτο philokalia 197 εƃ ποιητικῆς αὐτῆς τε Ŭ Ū εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δɗαμιν ἕκαϛον ἔχž, Ŭ πῶς δſ σɖίϛαũÿ τοὺς μύθųς εἰ μέλλž καλῶς ἕξžν ἡ ποίησις, ἔτι δὲ ἐκ πόσων Ŭ ποίων ἐϛὶ μοƃων, ὁμοίως δὲ Ŭ πεƃ Ū ἄšων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐϛι μεθόδų, λέγωμţ ἀρξάμţοι ť φύσιν πρῶτον ἀπὸ Ū πρώτων. Ἐποποιία δὴ Ŭ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία Ŭ ἡ διθυραμβοποιητικὴ Ŭ τῆς αὐλητικῆς ἡ πλείϛη Ŭ ϗθαριϛικῆς πᾶσÿ τυγχάνųσιν ŵσÿ μιμήσžς τὸ σɗολον ŮφέρŲσι δὲ ἀšήλων τρισίν, ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμſũÿ ἢ τῷ ἕτερα ἢ τῷ ἑτέρως Ŭ μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον. Ὥσπερ γὰρ Ŭ ūώμασι Ŭ ũήμασι ποšὰ μιμοῦντź τινες ἀπžκάζοντες (οἱ μὲν [20] διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ σɖηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ τῆς φωνῆς, οὕτω κţ τźς εἰρημένÿς τέχνÿς ἅπασÿ μὲν ποιοῦντÿ τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ Ŭ λόγῳ Ŭ ἁρμονίᾳ, τųτοις δ ἢ χωƃς ἢ μεμιγμένοις οἷον ἁρμονίᾳ μὲν Ŭ ῥυθμῷ ūώμţÿ μόνον ἥ τε αὐλητικὴ Ŭ ἡ ϗθαριϛικὴ κἂν εἴ τινες [25] ἕτερÿ τυγχάνωσιν ŵ- σÿ τοιαῦτÿ τὴν δɗαμιν, οἷον ἡ Ū συƃγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ [μιμοῦντÿ] χωƃς ἁρμονίας ἡ Ū ὀρχηϛῶν (Ŭ γὰρ Ŷτοι διὰ Ū ũηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦντÿ Ŭ ἤθη Ŭ πάθη Ŭ πράξžς) Εικόνα 1: Τυπική έξοδος που παράγεται με την χρήση του πακέτου philokalia. Σχήμα 9.1: Τυπική έξοδος που παράγεται με την χρήση του πακέτου philokalia. š λλ Ţ ἀν ţ εν Ť γάρ ť κατὰ Ŧ μετὰ ŧ στί Ũ σθ ũ σχ Ū τῶν ū χρ Ŭ καὶ ŭ σσ Ů δια ů ευ Ű εὑ ű εὐ Ų ου ų ού οὺ οὺ ŵ οὖ Ŷ οὗ ŷ εύ Ÿ αι Ź αῖ ź αί Ż αὶ ż αἰ Ž αύ ž ει ſ εῖ ƀ όξ Ɓ ὄξ Ƃ ρί ƃ ρὶ Ƅ ρῖ ƅ ἡν Ɔ ην Ƈ ῆν ƈ ήν Ɖ υν Ɗ ύν Ϛ στ Ƌ - ƌ 1Μο ƍ 1μο Ǝ 1

8 xelatex-book 2009/12/22 22:07 page Το #209 πακέτο philokalia 197 σÿ τοιαῦτÿ τὴν δɗαμιν, οἷον ἡ Ū συƃγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ [μιμοῦντÿ] χωƃς ἁρμονίας ἡ Ū ὀρχηϛῶν (Ŭ γὰρ Ŷτοι διὰ Ū ũηματιζομένων eutypon22-23 ῥυθμῶν 2010/1/25 μιμοῦντÿ Ŭ9:54 ἤθη εƃ Ŭpage ποιητικῆς πάθη 52 Ŭ#56 αὐτῆς πράξžς) τε Ŭ Ū εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δɗαμιν εƃ ποιητικῆς αὐτῆς 9.3 Το τε Ŭπακέτο Ū εἰδῶν philokalia ἕκαϛον αὐτῆς, ἔχž, ἥνŭ 197 τινα δɗαμιν xelatex-book 2009/12/22 22:07 page πῶς 197 δſ σɖίϛαũÿ #209 τοὺς μύθųς εἰ μέλλž καλῶς τοὺς ἕξžν μύθųς ἡ ποίησις, εἰ μέλ-ἔτι δὲ ἐκ πόσων Ŭ ποίων ἐϛὶ ἕκαϛον ἔχž, Ŭ πῶς δſ σɖίϛαũÿ λž καλῶς ἕξžν ἡ ποίησις, μοƃων, ἔτι ὁμοίως δὲ ἐκ πόσων δὲ Ŭ πεƃ Ŭ ποίων Ū ἄšων ἐϛὶ ὅσα τῆς αὐτῆς ἐϛι μεθόδų, Σχήμα 9.1: μοƃων, Τυπική έξοδος ὁμοίωςπου δὲ παράγεται Ŭ πεƃ Ūμε λέγωμţ την ἄšων χρήση ἀρξάμţοι ὅσατου τῆς πακέτου αὐτῆς ť φύσιν philokalia. ἐϛι μεθόδų, πρῶτον ἀπὸ Ū πρώτων. εƃ ποιητικῆς αὐτῆς τε Ŭ Ū εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δɗαμιν 9.3 Το πακέτο philokalia 197 λέγωμţ ἀρξάμţοι ť φύσιν πρῶτον Ἐποποιία ἀπὸ Ūδὴ Ŭπρώτων. ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία Ŭ ἡ 52 ἕκαϛον ἔχž, Ŭ πῶς δſ σɖίϛαũÿ τοὺς μύθųς εἰ μέλλž καλῶς ἕξžν ἡ ποίησις, ἔτι δὲ ἐκ πόσων Ŭ ποίων ἐϛὶ Α. Συρόπουλος Ἐποποιία δὴ Ŭ ἡ τῆς τραγῳδίας διθυραμβοποιητικὴ ποίησις ἔτιŭ δὲ τῆς κωμῳδία αὐλητικῆς Ŭ ἡ πλείϛη Ŭ ϗθαριϛικῆς πᾶσÿ διθυραμβοποιητικὴ Ŭ τῆς αὐλητικῆς τυγχάνųσιν ἡ πλείϛη ŵσÿŭ μιμήσžς ϗθαριϛικῆς τὸ σɗολον πᾶσÿ ŮφέρŲσι δὲ ἀšήλων τρισίν, μοƃων, ὁμοίως š λλ δὲ Ŭ πεƃ Ţ Ūἀν ἄšων τυγχάνųσιν ŵσÿ μιμήσžς εƃţ ὅσα ποιητικῆς τῆς εν αὐτῆς τὸ σɗολον ἢ γὰρ αὐτῆς Ť ἐϛι τῷůφέρųσι τε ἐνγάρ Ŭ μεθόδų, ἑτέροις Ūťδὲ εἰδῶν μιμſũÿ ἀšήλων αὐτῆς, κατὰἢ ἥν τρισίν, τῷ τιναἕτερα δɗαμιν ἢ τῷ ἑτέρως Ŭ μὴ τὸν λέγωμţ ἀρξάμţοι Ŧ μετὰ ť φύσιν ŧ πρῶτον στί ἀπὸ ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμſũÿ ŨἕκαϚον Ūσθἔχž, πρώτων. ἢ τῷũ Ŭἕτερα πῶς σχἢ δſτῷσɖίϛαũÿ ἑτέρως Ū τῶν Ŭτοὺςμὴ μύθųς τὸν εἰ μέλ- καλῶς σσ ἔτι ἕξžν δὲů κωμῳδία ἡ ποίησις, δια Ŭἔτι ůἡ δὲ ἐκ πόσων ευ Ŭ ποίων ἐϛὶ αὐτὸν τρόπον. Ἐποποιία ū δὴχρ Ŭ ἡ τῆς Ŭτραγῳδίας καὶ ποίησις ŭλž αὐτὸν τρόπον. Ὥσπερ γὰρ Ŭ ūώμασι ũήμασι ποšὰ μιμοῦντź τινες διθυραμβοποιητικὴ Ŭ τῆς αὐλητικῆς μοƃων, ἡ πλείϛη ὁμοίως δὲ Ŭ ϗθαριϛικῆς πεƃ Ū ἄšων πᾶσÿὅσα τῆς αὐτῆς ἐϛι μεθόδų, Ű εὑ Ὥσπερ ű γὰρεὐŭ ūώμασι Ų ου ἀπžκάζοντες Ŭ ųũήμασι ού(οἱ ποšὰ μὲν οὺ[20] μιμοῦντź διὰ οὺτέχνης τινες οἱ δὲ διὰ σɖηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ τυγχάνųσιν ŵσÿ μιμήσžς τὸ σɗολον λέγωμţ ŮφέρŲσι ἀρξάμţοι ťδὲ ἀšήλων φύσιν πρῶτον τρισίν, ἀπὸ Ū πρώτων. ŵ οὖ ἀπžκάζοντες Ŷ (οἱ οὗ μὲν [20] ŷ διὰ τέχνης εύ τῆς φωνῆς, Ÿοἱ δὲ διὰ αι οὕτω σɖηθείας), κţź τźςαῖ ἕτεροι εἰρημένÿς δὲ διὰ τέχνÿς ἅπασÿ μὲν ποιοῦντÿŭ τὴν τῆς Žμίμησιν τέχνÿς αὐλητικῆς αύ ἐνἅπασÿ ἡ πλείϛη žῥυθμῷμὲν Ŭει ϗθαριϛικῆς ποιοῦν- λόγῳ ŬπᾶσŸ ἁρμονίᾳ, τųτοις δ ἢ χωƃς ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμſũÿ ἢ τῷ Ἐποποιία ἕτερα ἢδὴτῷ Ŭἑτέρως ἡ τῆς τραγῳδίας Ŭ μὴ τὸν ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία Ŭ ἡ ź αί τῆς φωνῆς, Ż οὕτω διθυραμβοποιητικὴ αὶκţ τźς ż εἰρημένÿς αἰ αὐτὸν τρόπον. ſ εῖ τÿ τὴν μίμησιν ƀ τυγχάνųσιν όξ ἐν ῥυθμῷ Ɓ ŵσÿ Ŭὄξ ἢμιμήσžς λόγῳ μεμιγμένοις ƂŬ τὸ ἁρμονίᾳ, σɗολον ρί οἷονƃ ŮφέρŲσι τųτοις ἁρμονίᾳ ρὶδ δὲ ἢμὲν ἀšήλων χωƃς Ŭ ῥυθμῷ τρισίν, ūώμţÿ μόνον ἥ τε Ὥσπερ γὰρ Ŭ ūώμασι Ŭ ũήμασι ποšὰ μιμοῦντź τινες Ƅ ρῖ ἢ μεμιγμένοις ƅ ἢ ἡν γὰρ οἷοντῷ ἁρμονίᾳ Ɔἐν ἑτέροις ην μὲν αὐλητικὴ μιμſũÿ ŬƇ ῥυθμῷ Ŭῆν ἢ τῷ ἡ ϗθαριϛικὴ ūώμţÿ ἕτερα ƈ ἢ τῷήν μόνον κἂν ἑτέρως εἴ ἥτινες Ŭτε μὴ [25] τὸνἕτερÿ τυγχάνωσιν ŵ- ἀπžκάζοντες (οἱ μὲν [20] διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ σɖηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ αὐλητικὴ Ŭ ἡαὐτὸν ϗθαριϛικὴ τρόπον. κἂν εἴ τινες [25] ἕτερÿ τυγχάνωσιν ŵ- τῆς φωνῆς, Ɖοὕτωυν κţ τźς ƊεἰρημένŸς ύν Ϛ στ σÿ τοιαῦτÿ Ƌ -τὴν δɗαμιν, ƌ 1Μο οἷον ἡ Ū συƃγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ ƍ 1μο σÿ τοιαῦτÿ Ǝ τὴν Ὥσπερ τέχνÿς 1 δɗαμιν, γὰρ οἷονŭ ἅπασÿ ἡ Ūūώμασι μὲν συƃγγων, Ŭποιοῦν- τÿ τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ Ŭ λόγῳ ũήμασι αὐτῷποšὰ δὲ τῷ μιμοῦντź ῥυθμῷ τινες [μιμοῦντÿ] χωƃς ἁρμονίας ἡ Ū ὀρχηϛῶν (Ŭ γὰρ Ŷτοι διὰ Ū ἀπžκάζοντες Ŭ ἁρμονίᾳ, (οἱ μὲν [20] τųτοις διὰ τέχνης δ ἢ χωƃς οἱ δὲ διὰ σɖηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ [μιμοῦντÿ] χωƃς ἁρμονίας ἡũηματιζομένων Ū ὀρχηϛῶν (Ŭῥυθμῶν γὰρ μιμοῦντÿ Ŷτοι διὰ ŪŬ ἤθη Ŭ πάθη Ŭ πράξžς) ἢ μεμιγμένοις οἷον ἁρμονίᾳ μὲν τῆς Ŭφωνῆς, ῥυθμῷ οὕτωūώμţÿ κţ τźς εἰρημένÿς μόνον ἥ τέχνÿς τε ἅπασÿ μὲν ποιοῦν- εἴ τινες τὴν μίμησιν [25] ἕτερÿ ἐν ῥυθμῷ τυγχάνωσιν Ŭ λόγῳ Ŭŵ-ἁρμονίᾳ, τųτοις δ ἢ χωƃς ũηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦντÿ Ŭ ἤθη Ŭ πάθη Ŭ πράξžς) αὐλητικὴ Ŭ ἡ ϗθαριϛικὴ κἂντÿ Εικόνα 2: Συμπλέγματα που υποστηρίζει η γραμματοσειρά Philokalia. σÿ τοιαῦτÿ Σχήματὴν 9.2: δɗαμιν, Πολλαπλά οἷον στοιχεία ἢἡ μεμιγμένοις Ū συƃγγων, που υποστηρίζει οἷοναὐτῷ ἁρμονίᾳ ηδὲγραμματοσειρά τῷ μὲνῥυθμῷ Ŭ ῥυθμῷphilokalia. ūώμţÿ μόνον ἥ τε [μιμοῦντÿ] χωƃς ἁρμονίας ἡ αὐλητικὴ Ū ὀρχηϛῶν Ŭ ἡ ϗθαριϛικὴ (Ŭ Σχήμαγὰρ κἂν 9.1: Ŷτοι εἴ Τυπική διὰ τινες έξοδος Ū [25] ἕτερÿ τυγχάνωσιν ŵ- που παράγεται με την χρήση του πακέτου philokalia. σÿ τοιαῦτÿ τὴν δɗαμιν, οἷον ἡ Ū συƃγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ ũηματιζομένωνσχήμα ῥυθμῶν 9.1: μιμοῦντÿ Τυπική έξοδος Ŭπου ἤθηπαράγεται Ŭ πάθη μεŭτηνπράξžς) χρήση του πακέτου philokalia. αλλά η διπλωματική εργασία[μιμοῦντÿ] δεν κατατέθηκε χωƃς ποτέ ἁρμονίας μιαςἡ και ŪοὀρχηϚῶν Γαμβέτας (Ŭπροτίμησε γὰρ Ŷτοι διὰ Ū να παρατήσει την σχολή στην ũηματιζομένων οποία φοιτούσε ῥυθμῶν και ν μιμοῦντÿ ασχοληθεί Ŭμε ἤθη αυτό Ŭ πάθη που πραγματικά αγαπούσε: τις γραφικές τέχνες. Παρ όλα šαυτά, λλη δουλειά Ţ είχε ἀν γίνει ţκαιεν με Ť γάρ ť κατὰ Ŭ πράξžς) το δεδομένο ότι ήταν š δυνατό λλ ναţ συγχωνευτούν ἀν ţ Ŧκαι ενοιμετὰ γραμματοσειρές Ť γάρ ŧ ťστίαλλά κατὰ Ũκαισθ τα ũ σχ Ū τῶν Σχήμα 9.1: Τυπική έξοδος που παράγεται με την χρήση του πακέτου philokalia. αρχεία υποστήρήριξης Ŧ μετὰ σ ένα αρχείο ŧ στί γραμματοσειράς Ũ ūσθ χρ ũopentype, σχ Ŭ Ūκαὶ αποφάσισα τῶν ŭ σσ να Ů δια ů ευ προχωρήσω στηνūυλοποίησησχήμα χρ της Ŭγραμματοσειράς 9.1: Τυπική έξοδος που καὶ ŭ Űσσ και παράγεται στο εὑ Ůσχεδιασμό με την χρήση ű ůεὐ ενός του ευ πακέτου philokalia. Ų ου ų ού οὺ οὺ για χρήση με το X Ű L A TX. εὑ Ενα ű τυπικό εὐ παράδειγμα Ų ου χρήσης ų ού του πακέτου οὺ οὺ φαίνεται ŵ οὖ Ŷ οὗ ŷ εύ Ÿ αι Ź αῖ στην š Εικόνα λλ 1. ŢΑν παρατηρήσετε προσεκτικά το κείμενο της Εικόνας 1, θα δείτε ŵ ἀν οὖ ţ Ŷεν οὗ Ť γάρ ŷ εύ Ÿ αι Ź αῖ πολλά παράξενα γράμματα. Η αλήθεια είναι πως ź ť αυτό αί κατὰ που έκανε Ż ξεχωριστή αὶ ż την αἰ Ž αύ ž ει Ŧ μετὰ ŧ š λλ Ţ ἀν ţ εν Ť γάρ ť κατὰ γραμματοσειρά που ź στί χρησιμοποιήθηκε αί Ũ Żσθ αὶ ũ σχ για την ż εκτύπωση ſαἰ Ū εῖ Žτῶν των αύ ƀβιβλίων žόξτης ει Φιλοκαλίας είναι τα πολλά ſ Ɓ ὄξ Ƃ ρί ƃ ρὶ ū χρ Ŭ Ŧ μετὰ ŧ στί Ũ σθ ũ σχ Ū τῶν καὶ συμπλέγματά εῖ ŭ ƀ σσ ū της. χρ όξ Ů δια ΣτονŬ Ɓπίνακα Ƅκαὶ ὄξ ů της ρῖ Ƃ ευ ŭεικόνας σσ ρί ƅ Ů2 ƃἡν φαίνονται δια ρὶ Ɔů όλα ηνευ Ƈ ῆν ƈ ήν Ű εὑ ű τα συμπλέγματα (πολλαπλά Ƅ εὐ ρῖ Ų στοιχεία) ƅου Ű εὑ ἡν ų ού της πρωτότυπης űɔ Ɖεὐ ην οὺ υν Ƈοὺ γραμματοσειράς Ų ου ῆν Ɗ ų ƈύνούσυν ήν Ϛμερικά οὺ στοὺ Ƌ - ƌ 1Μο που ŵ προστέθηκαν οὖ Ŷ Ɖαπό οὗ υν εμένα ŷ αργότερα. Ɗ εύ ŵ οὖ ύν Ÿ Τα αι ŶϚ σύμβολα ƍοὗ στ Ź 1μο Ƌ αῖ ŷκαιεύ - Ǝ χρησιμοποιήθηκαν Ÿ ƌ 1αι 1ΜοŹ αῖ από ź τον αίδιόφαντο Ż ƍ για αὶ 1μο ναżσημειώνει Ǝź αἰ αί 1 Žτο σύμβολο αύ Ż αὶ ž τηςż ει αφαίρεσης αἰ Ž (οαύδιάφαντος ž ει δεν ſ σημείωνε εῖ ƀαρνητικούς όξ αριθμούς Ɓ ſὄξ εῖ στα Ƃ γραπτά ρί ƀ όξ του ƃ παρόλο Ɓρὶ ὄξ που Ƃ είχε ρίεπίγνωση ƃ ρὶ της Ƅ ύπαρξής ρῖ τους) ƅ και ἡν μια Ɔάγνωστη Ƅην ρῖ ποσότητα, Ƈ ῆν ƅσχήμα δηλαδή ἡν ƈ9.2: ƆΠολλαπλά κάτι ήν ηνπαρόμοιο στοιχεία Ƈ ῆνμε πουτο ƈυποστηρίζει x τοήν η γραμματοσειρά Philokalia. οποίο Ɖ υν χρησιμοποιούμε ƊΣχήμαύν 9.2: σήμερα Πολλαπλά Ϛ Ɖσε στστοιχεία διάφορες υνƌ που - Ɗεξισώσεις. υποστηρίζει ύν ƌ ϚΕπίσης η1μο γραμματοσειρά στ ταƌ σύμβολα -Philokalia. ƌ και1μο ƍ χρησιμοποιήθηκαν 1μο Ǝ 1από τον Διόφαντο ƍ 1μο γιαǝ να συμβολίσει 1 τη μονάδα, δηλαδή τον αριθμό 1. Σημειώστε ότι τα τέσσερα αυτά σύμβολα δεν περιέχονται στα βιβλία της Φιλοκαλίας, αλλά προστέθηκαν απλά επειδή κάποιος τα ζήτησε. Σχήμα 9.2: Πολλαπλά στοιχεία που υποστηρίζει η γραμματοσειρά Philokalia. ΣχήμαΤο 9.2: πακέτο Πολλαπλά μπορεί στοιχεία ναπου φορτωθεί υποστηρίζει είτεημε γραμματοσειρά την προαιρετική Philokalia. παράμετρο local, δηλαδή την εξ ορισμού επιλογή, είτε με την προαιρετική παράμετρο global. Με την πρώτη ορίζεται απλά η εντολή \textphlk της οποία το όρισμα στοιχειοθετείται χρησιμοποιώντας την γραμματοσειρά Philokalia. Η δεύτερη επιλογή ορίζει την γραμματοσειρά Philokalia ως τη βασική γραμματοσειρά του εγγράφου και επίσης ορίζει την εντολή \textinit η οποία παίρνει δύο ορίσματα το πρώτο είναι το πρώτο γράμμα μιας λέξης και το δεύτερο τα υπόλοιπα γράμματα της λέξης

9 eutypon /1/25 9:54 page 53 #57 X L A TX και ελληνικά 53 και τα εμφανίζει όπως εμφανίζεται η λέξη Περὶ στην πρώτη αράδα της Εικόνας 1. Με άλλα λόγια, για την εμφάνιση της λέξης αυτής χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω εντολή: \textinit{π}{ερὶ} 4 Κλάσεις χαρακτήρων Ενα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του X TX, το οποίο δεν υπήρχει στο TX αλλά και σε κανένα άλλο σχετικό πρόγραμμα είναι οι κλάσεις χαρακτήρων. Η ιδέα πίσω από τις κλάσεις χαρακτήρων είναι ο ορισμός συνόρων στο αρχείο εισόδου στα οποία θα εισάγονται αυτόματα εντολές. Τα σύνορα προσδιορίζονται από το είδος των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται πριν και μετά. Για παράδειγμα οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στις γραφές της Άπω Ανατολής ανήκουν σε διαφορετική κλάση απ ό,τι οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη. Προφανώς μπορούμε να ορίσουμε μία νέα κλάση χαρακτήρων και έπειτα να καθορίσουμε ποιοι χαρακτήρες θα ανήκουν στην κλάση αυτή. Ενα όχι και τόσο τετριμμένο παράδειγμα χρήσης των κλάσεων χαρακτήρων είναι η αυτόματη επιλογή κανόνων συλλαβισμού σε ένα κείμενο που χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερες γραφές π.χ. την ελληνική, την κυριλλική, την αραβική κ.λπ. Αντί να περιγράψουμε τις διάφορες εντολές που σχετίζονται με τις κλάσεις χαρακτήρων, θα δείξουμε πως μπορεί να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο παράδειγμα κάνοντας χρήση όλων των σχετικών εντολών. Σε ό,τι ακολουθεί ας υποθέσουμε πως ετοιμάζουμε ένα εργαλείο για κάποιους που γράφουν ένα κείμενο στα ελληνικά με αρκετά αποσπάσματα σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Για καθαρά πρακτικούς λόγους θα δημιουργήσουμε ένα πακέτο το οποίο όταν φορτώνεται θα παρέχει την απαιτούμενη λειτουργικότητα. Πρώτα-πρώτα πρέπει να ειδοποιήσουμε το X TX ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κλάσεις χαρακτήρων (εξ ορισμού είναι απενεργοποιημένη η δυνατότητα χρήσης των κλάσεων). Αυτό μπορεί να γίνει με την παρακάτω ανάθεση: \XeTeXinterchartokenstate = 1 Εκ πρώτης όψης τούτη η αριθμητική μεταβλητή δεν είναι σαν και αυτές που συναντήσαμε ως τώρα. Ομως στην πραγματικότητα αν έχουμε μια αριθμητική μεταβλητή μετρητής, τότε το πραγματικό της όνομα είναι Με άλλα λόγια, οι εντολές που μάθαμε είναι απλά ένα ενδιάμεσο ανάμεσα στις εντολές που κατανοεί στο X TX και σε εντολές που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιήσει ο καθένας. Το επόμενο βήμα είναι ο ορισμός μιας νέας κλάσης χαρακτήρων η οποία θα περιλαμβάνει μόνο τα ελληνικά γράμματα. Επαναλαμβάνω ότι εξ ορισμού τα ελληνικά γράμματα ανήκουν στην ίδια κλάση χαρακτήρων με τα λατινικά, κυριλλικά κ.λπ. Ας δούμε λοιπόν πώς θα ορίσουμε τη νέα κλάση: \newxetexintercharclass \greekletter Με την \newxetexintercharclass ορίζουμε μία νέα αριθμητική μεταβλητή στην οποία ανατίθεται ένας αριθμός μεταλύτερος από το 3 και μικρότερος από το 256.

10 eutypon /1/25 9:54 page 54 #58 54 Α. Συρόπουλος Ο αριθμός αυτός χαρακτηρίζει μία νέα κλάση χαρακτήρων. Εξ ορισμού ο αριθμός 0 χαρακτηρίζει την κλάση που περιέχει όλους τους χαρακτήρες πλην αυτών των γραφών της Άπω Ανατολής ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει την κλάση που περιέχει όλους τους χαρακτήρες των γραφών της Άπω Ανατολής τέλος, οι αριθμοί 2 και 3 χαρακτηρίζουν κλάσεις που περιέχουν τα σύμβολα στίξης των γραφών της Άπω Ανατολής. Τώρα πρέπει να ορίσουμε τους χαρακτήρες που θα είναι μέλη της συγκεκριμένης κλάσης. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε εντολές όπως αυτές που ακολουθούν: \XeTeXcharclass \α \greekletter \XeTeXcharclass \β \greekletter \XeTeXcharclass \ώ \greekletter Ο χαρακτήρας αν μπει ακριβώς πριν από έναν χαρακτήρα ή μία εντολή το ό- νομα της οποίας είναι αποτελείται από την αντιπλάγια (\) και μόνο ένα γράμμα, τότε αυτοί οι δύο ή τρεις χαρακτήρες αντιστοιχούν στο σημείο κώδικα του τελευταίου χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, η σειρά συμβόλων \α αντιστοιχεί στον αριθμό ^^^^03b1. Το κέρδος είναι πολύ απλά ότι δεν χρειάζεται να θυμόμαστε το δεκαεξαδικό σημείο κώδικα του κάθε χαρακτήρα. Ολες λοιπόν οι παραπάνω εντολές ορίζουν ότι οι χαρακτήρες με σημείο κώδικα \α, \β κ.λπ. θα ανήκουν στην κλάση χαρακτήρων \greekletter. Το επόμενο και τελευταίο βήμα είναι να προσδιορίσουμε τι θα συμβαίνει ό- ταν πηγαίνουμε από ελληνικό σε αγγλικό κείμενο και τανάπαλιν. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή \XeTeXinterchartoks. Η εντολή συντάσσεται ως εξής: \XeTeXinterchartoks κλάσηα κλάσηβ = { εντολές } Η δε σημασία της είναι πως, αν το X TX καταναλώνει χαρακτήρες που ανήκουν στην κλάσηα, τότε αμέσως πριν καταναλώσει χαρακτήρες που ανήκουν στην κλάσηβ θα εκτελέσει τις εντολές. Ετσι οι παρακάτω εντολές προσδιορίζουν τι συμβαίνει όταν πηγαίνουμε από ελληνικό σε αγγλικό κείμενο και τανάπαλιν: \XeTeXinterchartoks 0 \greekletter = {\setlanguage{greek}} \XeTeXinterchartoks \greekletter 0 = {\setlanguage{american}} Τέλος, αν υποθέσουμε ότι ο κώδικας μας αποθηκεύτηκε στο αρχείο autohyph.sty, μπορούμε να τον φορτώνουμε με την παρακάτω εντολή: \usepackage{autohyph} 5 Άλλα εργαλεία Το πακέτο polyglossia του François Charette αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της στοιχειοθεσίας πολύγλωσσου κειμένου με του X L A TX. Το

11 eutypon /1/25 9:54 page 55 #59 X L A TX και ελληνικά 55 πακέτο αποτελεί το ανάλογο του πακέτου babel για το X L A TX και βασίζεται στο πακέτο antomega. Αυτή τη στιγμή το πακέτο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στοιχειοθεσία κειμένου σε σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες αλλά και μη ευρωπαϊκές γλώσσες όπως τα τουρκικά, τα ταϋλανδέζικα, τα σανσκριτικά, τα περσικά, τα αραβικά, τα εβραϊκά κ.λπ. Η χρήση του πακέτου είναι σχεδόν μονόδρομος αν η κύρια γλώσσα του εγγράφου σας δεν είναι ούτε τα αγγλικά (η εξ ορισμού γλώσσα του TX) ούτε τα ελληνικά (η ελληνική επιλογή του πακέτου αποτελεί ενσωμάτωση των δυνατοτήτων του πακέτου xgreek). Ο ορισμός της κύριας γλώσσας του κειμένου μας γίνεται με την εντολή \setdefaultlanguage[ επιλογές ]{ γλώσσα } όπου γλώσσα είναι μία λέξη που αντιστοιχεί σε κάποια υποστηριζόμενη γλώσσα και φυσικά επιλογές οι διάφορες προαιρετικές επιλογές. Μπορούμε να φορτώσουμε μία δεύτερη γλώσσα ως εξής: \setotherlanguage[ επιλογές ]{ γλώσσα } Μάλιστα αν θέλουμε να έχουμε και τρίτη και τέταρτη γλώσσα, τότε απλά χρησιμοποιούμε την παρακάτω εντολή: \setotherlanguages{ γλώσσα 1,..., γλώσσα n } σε συνδυασμό με την εντολή \setkeys{ γλώσσα }{ επιλογή 1 = τιμή 1,..., επιλογή m = τιμή m } Ομως δεν θα επεκταθούμε παραπέρα καθώς μια πλήρη παρουσίαση των δυνατοτήτων του πακέτου ξεφεύγει από τα όρια του παρόντος. Τέλος αξίζει απλά να σημειώσουμε ότι αν θέλετε να γράψετε κείμενο σε κάποια γλώσσα της Άπω Ανατολής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πακέτο xecjk του Sun Wenchang. Αναφορές [1] S. Levy, A family of public-domain Greek fonts. In Greek Letters: From Tablets to Pixels (edited by M. S. Makrakis), pp Oak Knoll Press, New Castle, Delaware, USA [2] D. Filippou, Typesetting Greek texts by TX and L A TX. MAPS, (12):93 96, [3] P. MacKay, The Greek typeface Ibycus for TX. In Greek Letters: From Tablets to Pixels (edited by M. S. Makrakis), pp Oak Knoll Press, New Castle, Delaware, USA [4] Ι. Τσούλος, «L A TX». Περιοδικό D.i.Li.ma. is a Linux magazine, (1):24 28, Σεπτέμβριος Οκτώβριος [5] J. Braams, Babel, a multilingual style-option system for use with L A TX s standard document styles. TUGboat, 12(2): , 1991.

12 eutypon /1/25 9:54 page 56 #60 56 Α. Συρόπουλος [6] Α. Συρόπουλος, «Ελληνικά στο L A TX». Περιοδικό D.i.Li.ma. is a Linux magazine, (2):32 36, Νοέμβριος Δεκέμβριος [7] C. Beccari, The CB Greek fonts. utypon, (21):1 13, [8] D. Filippou, A discussion with Claudio Beccari, TXie and book lover. utypon, (21):15 26, [9] D. Filippou, Hyphenation patterns for Ancient and Modern Greek. In TX, XML and Digital Typography, Lecture Notes in Computer Science, vol (edited by A. Syropoulos, K. Berry, Y. Haralambous, B. Hughes, S. Peter and John Plaice), pp Springer, Heidelberg [10] Γ. Χαραλάμπους καὶ J. Plaice, «Τὸ Ω καὶ τὰ ἑλληνικά, ἢ ὁ ἄυλος αὐλός». Εὔτυπον, (2):1 15, [11] G. Bilotta, The ℵ (Aleph) project. TUGboat, 25(1): , [12] NTS Team and P. Breittenlohner, The ε-tx manual, Version 2. MAPS, (20): , [13] W. Lemberg, Unicode support for the Greek LGR encoding. utypon, (20):23 36, [14] Α. Συρόπουλος και Α. Τσολομύτης, «Γραμματοσειρές TrueType και L A TX 2ε». Εὔτυπον, (2):17 22, [15] Γ. Χαραλάμπους καὶ J. Plaice, «Δεκαοκτὼ γραμματοσειρὲς Τρουτάιπ προτιμοῦν τὸ Ω». Εὔτυπον, (2):23 38, Σ.τ.Ε. Το παρόν άρθρο αποτελεί μέρος του βιβλίου του συγγραφέα Ψηφιακή τυπογραφία με το X LATX, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2010 από τις Εκδόσεις Επίκεντρο.

28ης Οκτωβρίου 366 67100 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos@yahoo.com

28ης Οκτωβρίου 366 67100 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos@yahoo.com ØÙÔÓÒ Ø ÕÓë½ ½ Đ Ç Øô Ö Ó»October¾¼¼ 69 ÀÑ Õ Ò ØÓ Õ Ó X eutypon1619 2007/10/3 12:47 page 69 #73 Ô ØÓÐÓËÙÖ ÔÓÙÐÓ TX Σύλλογος Ελλήνων Φίλων του Ô ØÓ ¹TX ØÓÏÑ Òô Ø ÙÒ Ø Ø Ø Ñ ÕÖ ¹ 28ης Οκτωβρίου 366 Ö ÑÑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X

Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 13 #17 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 13 Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου 366 671 00 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos

Διαβάστε περισσότερα

Egkatastash Newn Grammatoseirwnsto L A TEX2ε

Egkatastash Newn Grammatoseirwnsto L A TEX2ε EÖtupon TeÔqoc No. 3 >Oktÿbrioc 1999 57 Egkatastash Newn Grammatoseirwnsto L A TEX2ε ApìstolocSurìpouloc kaiantÿnhctsolomôthc 28ηςΟκτωβρίου366 67100Ξάνθη E-mail: apostolo@obelix.ee.duth.gr ΠανεπιστήμιοΑιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές θεματικές οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για Ελληνικά Πολυτονικά Κείμενα

Ειδικές θεματικές οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για Ελληνικά Πολυτονικά Κείμενα Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Ειδικές θεματικές οδηγίες για την ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για Ελληνικά Πολυτονικά Κείμενα Έκδοση: 2.0 Αθήνα 2015 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

Η/Τ: artemiosv at gmail dot com

Η/Τ: artemiosv at gmail dot com eutypon21 2009/1/23 13:53 page 27 #31 Εὔτυπον, τεῦχος 21 Οκτώβριος/October 2008 27 Στοιχειοθεσία διπλωματικής εργασίας με το X L A TX Αρτέμιος Γ. Βογιατζής Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Στόχοι του μαθήματος Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι πρόγραμμα Να εξηγούν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μαθήματα 6 και 7 Αναπαράσταση της Πληροφορίας στον Υπολογιστή 1 1. Αριθμοί: Το Δυαδικό Σύστημα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων ECDL CORE ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Επεξεργασία Κειμένου Microsoft Word Επαναληπτικές Ερωτήσεις Εξετάσεων Δημιουργία - Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

! Δεδομένα: ανεξάρτητα από τύπο και προέλευση, στον υπολογιστή υπάρχουν σε μία μορφή: 0 και 1

! Δεδομένα: ανεξάρτητα από τύπο και προέλευση, στον υπολογιστή υπάρχουν σε μία μορφή: 0 και 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 5-6 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας

Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας Οδηγός Βήμα-Βήμα για να εγκαταστήσετε τα Windows 7 στον Η/Υ σας ΒΗΜΑ 1 Εφεδρικό Αντίγραφο Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν εφαρμόσουμε τον οδηγό εγκατάστασης στον Η/Υ μας κρατούμε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας epublications

Δημιουργώντας epublications eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 13 #17 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 13 Δημιουργώντας epublcatons Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου 366 671 00 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο XeLaTeX

Εισαγωγή στο XeLaTeX Εισαγωγή στο XeLaTeX Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ 19 Μαΐου 2014 Μάκης Χουρδάκης This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Greece License. 9 Μαΐου 2014 foss.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας για την κωδικοποίηση

Φύλλο εργασίας για την κωδικοποίηση Φύλλο εργασίας για την κωδικοποίηση Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία: Τμήμα: Διάρκεια δραστηριοτήτων: 2 ώρες Διδακτικοί στόχοι: Να ορίσουν την έννοια της κωδικοποίησης Να ανακαλέσουν προηγούμενες γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο):

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο): ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Διατάξεις χαρακτήρων Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες κάποιου αλφάβητου π.χ. του λατινικού, και πολλά σημεία στίξης, διακριτικά σύμβολα, και βοηθητικά πλήκτρα. Ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο GNU Octave/MATLAB

Εισαγωγή στο GNU Octave/MATLAB Εισαγωγή στο GNU Octave/MATLAB Δρ. Βασίλειος Δαλάκας Καλώς ήρθατε στο εργαστήριο Σημάτων και Συστημάτων με το λογισμικό Octave (Οκτάβα). Οι σημειώσεις αυτές έχουν βασιστεί στις σημειώσεις του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 04 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Searching and Downloading OpenStreetMap Data

Searching and Downloading OpenStreetMap Data Searching and Downloading OpenStreetMap Data QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 1: Εισαγωγή

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 1: Εισαγωγή K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 1: Εισαγωγή Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Πληροφορίες για το μάθημα Περιεχόμενα 1 Πληροφορίες για το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Eisagwgă sto PICTEX: Mèroc prÿto

Eisagwgă sto PICTEX: Mèroc prÿto EÖtupon TeÔqoc No. 1 Septèmbrioc 1998 9 Eisagwgă sto PICTEX: Mèroc prÿto Apìstoloc Surìpouloc 28ης Οκτωβρίου 366 67100Ξάνθη 1. Eisagwgă Το PICTEX είναι μια συλλογή από μακροεντολές του TEX με τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7)

Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7) Πολυτονικά στα Windows (XP, Vista & 7) Απαραίτητες ενέργειες: 1. Ενεργοποιούµε την Πολυτονική ρύθµιση πληκτρολογίου: δεξί κλικ στο εικονίδιο της Γλώσσας (κάτω-δεξιά, εκεί που γράφει ΕL ή ΕΝ) -> Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Αναπαράσταση δεδομένων ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αναπαράσταση δεδομένων Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Τύποι δεδομένων 2 Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης της «Αριάδνης»

Εγχειρίδιο Χρήσης της «Αριάδνης» Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Φ.Π.Ψ., Τομέας Παιδαγωγικής Διευθυντής: Καθ. Χ. Κυνηγός Εγχειρίδιο Χρήσης της «Αριάδνης» Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GREEK FONT SOCIETY GFS PORSON

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GREEK FONT SOCIETY GFS PORSON ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GREEK FONT SOCIETY GFS PORSON ελληνικά open type θεωρία εἰκών γράφειν δήμος ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ GFS PORSON Την τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα ο εκδοτικός οίκος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No:01 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Photo Album Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Photo Album Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθετήστε τη δισκέτα στο drive B και σε περιβάλλον MS-DOS πληκτρολογήστε: B:

Τοποθετήστε τη δισκέτα στο drive B και σε περιβάλλον MS-DOS πληκτρολογήστε: B: Συστήματα floppy disk Τοποθετήστε τη δισκέτα στο drive B και σε περιβάλλον MS-DOS πληκτρολογήστε: B: Συστήματα σκληρού δίσκου Οι χρήστες σκληρού δίσκου θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα directory με το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 30 µηνύµατα διάρκειας έως και 3 λεπτών το καθένα. Μπαίνοντας στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µε τον ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Προγραμματισμός Βασικές έννοιες Ιστορική αναδρομή Η έννοια του προγράμματος Η περιγραφή της λύσης ενός προβλήματος, ως γνωστόν, γίνεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου. Έτσι οι εντολές ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του RAW ORF. Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG ARW X3F DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW

Χρήση του RAW ORF. Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG ARW X3F DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW 8 Χρήση του RAW Κείμενο, παρουσίαση, έρευνα: Ιορδάνης Σταυρίδης DNG X3F ARW ORF DCR NEF CRW RAW RAF CR2 SRF MRW 9 Ένα ακατέργαστο αρχείο εικόνας RAW περιέχει ελάχιστα επεξεργασμένα στοιχεία από τον αισθητήρα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωτόκολο http εντολών έκδοση 1.0 Σελ:2...περιεχόμενα Σελ:3...τι θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο Σελ:3...γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Σελ:4-5...πως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί των δομών δεδομένων. Μονάδες 8 Β. Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GFS DIDOT CLASSIC GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ GREEK FONT SOCIETY ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ GFS DIDOT CLASSIC ελληνικά open type Γράφειν δήμος εἰκών Εὐρώτᾳ ΛΊΓΆ ΛΌΓΊΆ ΓΊΆ ΤΉ DIDOT CLASSIC Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του Didot, όπως εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο TEX 1/27

Εισαγωγή στο TEX 1/27 ... Εισαγωγή στο TEX Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 1 Απριλίου 2011 Εισαγωγή στο TEX 1/27 ... Περιεχόμενα Εισαγωγή Ιστορικά στοιχεία Απαιτούμενο λογισμικό Δομή Ελληνικά και TEX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (Οδηγίες προς τον δικαιούχο) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διαδικασία προβολής και εκτύπωσης της «ατομικής πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για εγκατάσταση πολυτονικού στα Ελληνικά.

Οδηγίες για εγκατάσταση πολυτονικού στα Ελληνικά. Οδηγίες για εγκατάσταση πολυτονικού στα Ελληνικά. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι απαιτούνται 3 στάδια. 1 ο στάδιο : Για να το χρησιμοποιήσουμε πρέπει πρώτα να το εγκαταστήσουμε, όπως είναι τα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Developed by interad

Οδηγίες Χρήσης. Developed by interad Οδηγίες Χρήσης Developed by interad Περιεχόμενα Ενημέρωση για τη σελίδα Pricing... 3 ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ... 3 ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ... 3 ΠΑΚΕΤΟ 6 ΜΗΝΩΝ... 3 ΠΑΚΕΤΟ 12 ΜΗΝΩΝ... 3 Ενημέρωση για τη σελίδα Registration...

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 22 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ερωτηματολογίων

Διαβάστε περισσότερα

DPSDbeyond: The font Σκέψεις, παρατηρήσεις, συμπεράσματα

DPSDbeyond: The font Σκέψεις, παρατηρήσεις, συμπεράσματα DPSDbeyond: The font Σκέψεις, παρατηρήσεις, συμπεράσματα Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο ολιγόωρο workshop εκείνου του Σαββάτου (12/11/2011) είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία 59 σχεδίων, ένα (ή και περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ :

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : 4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας είναι ο μαθητής να εξοικειωθεί με τις συναρτήσεις, τις αριθμητικές πράξεις καθώς και την επισήμανση κελιών υπό όρους με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1]

ΣΚΟΠΟΙ ΒΗΜΑ 1 Ο. Θα εμφανιστεί το λογότυπο του προγράμματος.. ..και μετά από λίγο ένα παράθυρο με τίτλο Προβολές CMap Tools. [1] ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 Κεφάλαιο: 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Ενότητα: 1.5 ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Εμπλεκόμενες έννοιες: Πληροφορική Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Ομάδα: ΣΚΟΠΟΙ Να μάθετε πως θα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού & Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.) Πατρών Κλάους 279, 263 35 ΠΑΤΡΑ Τομέας Εκπαιδευτικού Υλικού και Περιεχομένου του ΕΕΥΕΜ 2610-642730,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS

Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού Δια Βιου Μάθηση: Πολιτικές και Πρόγραμμα Συντονισμός του Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση Εγχειρίδιο Χρήστη ECAS Το Σύστημα Διαπίστευσης της

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Αρχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας Ασκήσεις επί χάρτου Άσκηση 1η Η σκληρή δουλειά των γραφέων Στα βυζαντινά μοναστήρια λειτουργούσαν scriptoria, δηλαδή εργαστήρια όπου

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Γραμματειών Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας θα παραλαμβάνουν το Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΚ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (DTP)

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΚ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (DTP) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΚ ΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (DTP) Είναι γενικώς αποδεκτό ότι οι κύριες δυνάµεις που είναι υπεύθυνες για την υποκίνηση της επανάστασης της επιτραπέζιας έκδοσης έχουν, σχεδόν αποκλειστικά, προκύψει από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 20 Huffman codes 1 / 12 Κωδικοποίηση σταθερού μήκους Αν χρησιμοποιηθεί κωδικοποίηση σταθερού μήκους δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης

Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Εισάγετε το DVD στη μονάδα ανάγνωσης DVD του υπολογιστή σας. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει αυτόματα, από την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 3 Λειτουργίες σε Bits, Αριθμητικά Συστήματα Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Φύση υπολογιστών Η

Διαβάστε περισσότερα

Στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, οι ηλεκτρονικοί. Η ΕλληνικH στους Ηλεκτρονικούς

Στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, οι ηλεκτρονικοί. Η ΕλληνικH στους Ηλεκτρονικούς Η ΕλληνικH στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές l Του Μίκη Παπαϊωάννου Καθηγητή Πληροφορικής Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας» Κύπρου Στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η.Υ.) επικοινωνούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματα. Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iii) Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iv) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 6

Αυτόματα. Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iii) Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iv) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 6 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 3η ενότητα: Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/ Αυτόματα Τρόπος κωδικοποίησης αλγορίθμων. Τρόπος περιγραφής συστημάτων πεπερασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007 1. Πώς βάζουμε διπλή υπογράμμιση και χρώμα υπογράμμισης; [Επιλέγουμε το κείμενο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε στο βελάκι δίπλα στο εικονίδιο της υπογράμμισης] 2. Πώς αλλάζουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων και ο Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος: Άλλη μια Ελλάδα που αντιστέκεται...

Η Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων και ο Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος: Άλλη μια Ελλάδα που αντιστέκεται... eutypon20-revised 2008/5/20 10:15 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχοςë20 Ἀπρίλιος/April 2008 1 Η Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων και ο Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος: Άλλη μια Ελλάδα που αντιστέκεται... Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα στα Μαθηματικά

Το πρόβλημα στα Μαθηματικά Το πρόβλημα στα Μαθηματικά από το ΣΔΕ Γιαννιτσών Δημήτρης Πολυτίδης (Μαθηματικός) Στα Μαθηματικά το πρόβλημα θα πρέπει να είναι μια κατάσταση η επίλυση της οποίας, από το μαθητή, δεν είναι αυτόματη και

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η μέθοδος main(), εμφάνιση μηνυμάτων, Java προγράμματα που εκτελούν αριθμητικές πράξεις Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα