eutypon /1/25 9:54 page 45 #49

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "eutypon22-23 2010/1/25 9:54 page 45 #49"

Transcript

1 eutypon /1/25 9:54 page 45 #49 Εὔτυπον, τεῦχος Οκτώβριος/October X L A TX και ελληνικά Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com Η σχέση του TX με τα ελληνικά ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια περίπου, με τις πρώτες γραμματοσειρές του Sylvio Levy. Εκτοτε, η σχέση αυτή συνεχίστηκε με διάφορα πακέτα, την ελληνική επιλογή του babel, τις γραμματοσειρές του Beccari, το Ω κ.λπ., για να καταλήξει σήμερα στο πακέτο xgreek του X L A TX. Το X L A TX παρέχει μοναδικές ευκολίες, όπως χρήση γραμματοσειρών OpenType, αυτόματη εναλλαγή γλωσσών και κανόνων συλλαβισμού, κ.ά. Ολα αυτά τα πλεονεκτήματα του X L A TX για τη στοιχειοθεσία ελληνικών παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρόν άρθρο. X L A TX and Greek, by Apostolos Syropoulos The relationship of TX with the Greek language started about 25 years ago, with the first Greek fonts created by Sylvio Levy. Since then, this relationship has continued with various packages, the greek option of babel, Beccari s fonts, etc., to today s xgreek package for X L A TX. X L A TX offers unique conveniences such as the use of OpenType fonts, automatic change of languages and hyphenation rules, etc. All these advantages of X L A TX for the typesetting of Greek are presented briefly in this paper. Οπως έχει αναφερθεί επανειλημμένα στις σελίδες του Ευτύπου, το X TX και κατ επέκταση το X L A TX μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στοιχειοθεσία ελληνικού κειμένου. Ομως με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής τυπογραφίας; Το πακέτο xgreek εμπεριέχει τα καλύτερα στοιχεία όλων εκείνων των εργαλείων που αναπτύχθηκαν εδώ και περίπου μία εικοσαετία. Πριν όμως παρουσιάσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες, θα ήταν καλύτερα να παρουσιαστεί το έργο όλων εκείνων των ανθρώπων που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνέβαλαν στη δημιουργία και στην εξέλιξη των εργαλείων αυτών.

2 eutypon /1/25 9:54 page 46 #50 46 Α. Συρόπουλος 1 Η ελληνική ψηφιακή τυπογραφία και το TX Στα μέσα τις δεκαετίας του 1980, ο Sylvio Levy [1] σχεδίασε με το MTAFONT τις πρώτες ελληνικές γραμματοσειρές για χρήση με το TX. Οι γραμματοσειρές αυτές ήταν τύπου Didot, κυρίως επειδή ταίριαζαν με τις κύριες γραμματοσειρές Computer Modern που χρησιμοποιεί το TX. Οι γραμματοσειρές αυτές είναι πολυτονικές και, λόγω του ότι τότε ήταν σε κοινή χρήση το ASCII, είχαν κωδικοποιηθεί ανάλογα. Με απλά λόγια, στη θέση των λατινικών χαρακτήρων είχαν μπει οι ελληνικοί και έτσι κάποιος πληκτρολογούσε λατινικούς χαρακτήρες στο αρχείο εισόδου για να λάβει ελληνικές γλυφές στην έξοδο. Ενα ενδιαφέρον στοιχείο αυτών των γραμματοσειρών ήταν η πληθώρα των συμπλεγμάτων (πολλαπλών στοιχείων) με σκοπό την επίλυση του προβλήματος της αυτόματης επιλογής του «σ» ή του «ς» καθώς ο χρήστης έγραφε swst os για να λάβει τη λέξη: σωστός. Οπως αναφέρει ο Φιλίππου [2], οι γραμματοσειρές του Levy αποτέλεσαν ουσιαστικά τη βάση για τη δημιουργία άλλων γραμματοσειρών όπως αυτές του Γιάννη Χαραλάμπους, και αργότερα του Claudio Beccari. Στο μεσοδιάστημα, ο Pierre MacKay τροποποίησε και ελαφρώς ανέπτυξε τις γραμματοσειρές του Levy σύμφωνα την κωδικοποίηση beta code, 1 φτιάχνοντας έτσι το πακέτο ibycus [3]. Πιο συγκεκριμένα, ενώ για να γράψει κάποιος με τις γραμματοσειρές του Levy πρώτα πληκτρολογεί τον τόνο και μετά το φωνήεν, στην κωδικοποίηση beta code πρέπει να γίνει το εντελώς αντίθετο ο χρήστης γράφει: Miha lhs για να πάρει τη λέξη: Μιχάλης. Αν και οι γραμματοσειρές είναι απαραίτητες για τη στοιχειοθεσία κειμένου, στην περίπτωση του L A TX απαιτούνται και μακροεντολές για τη σωστή στοιχειοθεσία ελληνικού κειμένου. Λίγο αργότερα ο Γιάννης Μοσχοβάκης, αρχικά σε συνεργασία με τον Γιώργο Σπηλιώτη και αργότερα με τον Χρυσοβαλάντη Σφυράκη, και ο Κωστής Δρυλλεράκης παρουσίασαν τις συλλογές εργαλείων greektex [4] και GreeKTX ή kd. Η συλλογή εργαλείων greektex μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο στο λειτουργικό σύστημα DOS και βασίστηκε στη δουλειά των Levy και Knuth για τη δημιουργία μεικτών γραμματοσειρών, δηλαδή γραμματοσειρών που περιείχαν γλυφές που αντιστοιχούσαν σε λατινικούς και ελληνικούς μονοτονικούς χαρακτήρες (αργότερα προστέθηκε και πολυτονική υποστήριξη). Από την άλλη, τα εργαλεία kd περιείχαν ειδικές κλάσεις εγγράφων για ελληνικά άρθρα, βιβλία κ.λπ. καθώς και αποκλειστικά ελληνικές πολυτονικές γραμματοσειρές βασισμένες στις γραμματοσειρές του Levy. Το μεγάλο μειονέκτημα της πρώτης προσέγγισης ήταν η εξάρτησή της από ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα. Από την άλλη η δεύτερη προσέγγιση δεν έπασχε από αυτό το πρόβλημα αλλά για να λειτουργήσει σωστά απαιτούσε την εγκατάσταση ειδικών εργαλείων για την προετοιμασία ελληνικών εγγράφων, κάτι ιδιαίτερα απαιτητικό για μεγάλα ιδρύματα της εποχής (μιλάμε πάντα για τις αρχές της δεκαετίας του 1990). 1 Η κωδικοποίηση beta code χρησιμοποιούταν μέχρι πριν λίγο καιρό από το Thesaurus Linguæ Græcæ, ένα ερευνητικό κέντρο του University of California at Irvine. Το κέντρο αυτό, που ιδρύθηκε το 1972, συνέλεξε και ψηφιοποίησε τα περισσότερα κείμενα της ελληνικής γλώσσας από τον Ομηρο ώς την πτώση της Πόλης το 1453 μ.χ.

3 eutypon /1/25 9:54 page 47 #51 X L A TX και ελληνικά 47 Το 1991 ο Johannes Braams [5] παρουσίασε το πακέτο babel, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια δημιουργίας ενός ενιαίου εργαλείου για την επεξεργασία πολύγλωσσου κειμένου με το L A TX. Δυστυχώς οι πρώτες εκδόσεις του πακέτου δεν υποστήριζαν την ελληνική γλώσσα πώς θα μπορούσε άλλωστε αφού υπήρχε το greektex και ήταν όλοι ευχαριστημένοι; Το 1996 διατέθηκε σε φίλους αλλά και ενδιαφερόμενους χρήστες η αρχική υποστήριξη για την ελληνική γλώσσα την οποία υλοποίησε ο συγγραφέας του παρόντος με τη βοήθεια του Braams. Το 1997 η ελληνική επιλογή του πακέτου babel ενσωματώθηκε επίσημα στο πακέτο. Το σημαντικότερο όμως ήταν πως το πακέτο babel αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα κάθε διανομής του TX και άρα ο καθένας πλεόν μπορούσε να επεξεργάζεται ελληνικό κείμενο με το L A TX. Με άλλα λόγια, υπήρχε πια ένα τυποποιημένο εργαλείο στοιχειοθεσίας ελληνικών που θα συμπεριλαμβανόταν σε κάθε διανομή του TX. 2 Σημειώστε πως εκείνη την εποχή χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες συλλαβισμού του Χαραλάμπους καθώς και διάφορες ελληνικές γραμματοσειρές αλλά δεν υπήρχε ένα πήρες σύνολο ελληνικών γραμματοσειρών. Την ίδια περίπου εποχή ο Claudio Beccari δημιούργησε την οικογένεια γραμματοσειρών CB [7, 8]. Ο Beccari ήρθε σε επαφή με τον Σύλλογο Ελλήνων Φίλων του TX, και έτσι μπόρεσε να δημιουργήσει τις πιο πλήρεις ελληνικές γραμματοσειρές για το TX! Εκτός όμως από γραμματοσειρές, ο Beccari ανέπτυξε και κανόνες συλλαβισμού οι οποίοι βασίστηκαν σε αυτούς του Χαραλάμπους. Στη συνέχεια, οι γραμματοσειρές αλλά και οι κανόνες συλλαβισμού του Beccari αποτέλεσαν τη νέα βάση της ελληνικής επιλογής του πακέτου babel. Οι κανόνες συλλαβισμού του Beccari είχαν κάποια λάθη τα οποία εντόπισε ο Φιλίππου και τα διόρθωσε. Μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και δημιούργησε κανόνες συλλαβισμού για τα αρχαία, τα πολυτονικά νέα και τα μονοτονικά νέα ελληνικά [9]. Σύντομα οι κανόνες συλλαβισμού του Φιλίππου αντικατέστησαν αυτούς του Beccari και έγιναν οι προκαθορισμένοι κανόνες συλλαβισμού των ελληνικών. Μάλιστα οι ίδιοι κανόνες συλλαβισμού χρησιμοποιούνται πια από το X L A TX αλλά και από το OpenOffice.org. Μολονότι έγινε προσπάθεια να υιοθετηθεί η χρήση του Ω [10], εντούτοις επειδή υπήρχε το γνωστό πρόβλημα με τις γραμματοσειρές και επειδή δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξουν πολλές γραμματοσειρές, η χρήση του ουσιαστικά ατόνησε. Πριν προχωρήσουμε, αξίζει να κάνουμε μια σύντομη παρουσίαση δύο συλλογών εργαλείων, οι οποίες όμως ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν ευρέως. Η πρώτη είναι η συλλογή εργαλείων antomega του Alexey Kryukov, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν οι κανόνες συλλαβισμού του Φιλίππου όπως τους είχα μετρατρέψει μηχανικά, για καθαρά ιδιωτική χρήση. Αργότερα έγινε φανερό ότι η μετατροπή είχε λάθη, τα οποία ευτυχώς ανακάλυψαν οι χρήστες του X L A TX, και διορθώθηκαν με τη χρήση ενός προγράμματος του Peter Heslin. 2 Επειδή αρχικά οι Ελληνες χρήστες του LATX δεν γνωρίζαν τις σχετικές εξελίξεις, ο Προκόπης Προκοπίδης και ο συγγραφέας έγραψαν ένα άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό magaz και είναι διαθέσιμο από το URL: GreekTeXFAQ.html, και το οποίο περιγράφει αναλυτικά την εγκατάσταση και την χρήση του πακέτου αυτού. Παράλληλα, σε ένα άλλο άρθρο [6], ο συγγραφέας περιέγραφε τις δυνατότητες του ίδιου εργαλείου.

4 eutypon /1/25 9:54 page 48 #52 48 Α. Συρόπουλος Γύρω στο 2004 πάγωσε η ανάπτυξη του Ω, κυρίως λόγω διαφωνιών που αφορούσαν την πορεία παραπέρα ανάπτυξης. Ετσι ο Giuseppe Bilotta [11] ανέπτυξε το ℵ (άλεφ, το πρώτο γράμμα του εβραϊκού αλφάβητου) το οποίο αποτελεί επέκταση και του Ω αλλά και του ε-tx [12], μιας συντηρητικής επέκτασης του TX. Μόλις το ℵ συμπεριλήφθηκε στις διανομές του TX, ο Bezos παρουσίασε τη συλλογή εργαλείων Mem, η οποία είναι η δεύτερη συλλογή εργαλείων στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω. Η Mem βασίστηκε σε προηγούμενη δουλειά που είχε σχεδιασθεί ειδικά για χρήση με το Ω. Το ενδιαφέρον σε αυτά τα δύο εργαλεία ήταν η αντιμετώπιση προβλημάτων όπως του μεσαίου β, θ και φ. Πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα αφορά του πως όταν πληκτρολογούμε βιβλίο θα μπορούμε να λάβουμε την λέξη «βιβλίο» και όχι τη λέξη «βιβλίο». Σήμερα το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται εύκολα με την ενεργοποίηση κάποιων χαρακτηριστικών των γραμματοσειρών OpenType. Ενώ λοιπόν συνέβησαν αυτά στο στρατόπεδο του Ω και των επιγόνων του, κάποιοι φανατικοί του TX ανέπτυξαν εργαλεία που επιτρέπουν την επεξεργασία αρχείων κωδικοποιημένων στη κωδικοποίηση UTF-8 από το TX. 3 Ωστόσο, και αυτές οι προσπάθειες δεν λύνανε το πρόβλημα των γραμματοσειρών. 4 Ετσι ενώ υπάρχουν χιλιάδες γραμματοσειρές TrueType, η χρήση τους δεν είναι άμεσα δυνατή ούτε με το Ω αλλά ούτε και με το TX. Βέβαια για να είμαστε δίκαιοι, οι Συρόπουλος και Τσολομύτης [14] εξηγήσαν πώς κάποιος μπορεί να μετατρέψει όλες αυτές τις γραμματόσειρές σε μορφή κατανοητή από το TX, αλλά και πάλι το αποτέλεσμα απαιτεί αρκετό κόπο και χρόνο. Παράλληλα, ο Χαραλάμπους με τον Plaice [15] παρουσίασαν μια μέθοδο χρήσης γραμματοσειρών TrueType με το Ω. Ομως και αυτή η μέθοδος χώλαινε μιας και στηριζόταν σε μία μετατροπή που πολλές φορές δεν λειτουργούσε. Ετσι, όταν εμφανίστηκε το X L A TX και φάνηκε πως έκανε αυτά που υποσχόταν, η μετάβαση στο νέο σύστημα ήταν σχεδόν μονόδρομος. Μολονότι τα οφέλη από την χρήση του X L A TX είναι πολλά και σ αυτό το κείμενο έγινε κάθε προσπάθεια για να γίνει αυτό φανερό, παρ όλα αυτά κάποιοι αρνούνται πεισματικά να παρατήσουν τη χρηση του TX/L A TX και έτσι να κάνουν το επόμενο λογικό βήμα: την μεταπήδηση στο X TX/X L A TX. Ο βασικός λόγος για αυτή τη στάση μερικών έχει να κάνει με την αδράνεια: όπως έλεγε κάποτε ο Beccari, πολλοί άνθρωποι όταν μάθουν ένα εργαλείο αρνούνται να το αλλάξουν κύρια από φόβο της άγνοιας. Αν μάλιστα έχουν επενδύσει σ αυτό, τότε είναι μάλλον απίθανο να δούμε αυτούς τους ανθρώπους να υιοθετούν ένα νέο εργαλείο ή και μια νέα ιδέα. Αυτός είναι και ο λόγος που η μεταπήδηση στο X L A TX δεν μπορεί να είναι εύκολη αλλά, δυστυχώς για αυτούς, είναι αναγκαία. 3 Αποτέλεσε σχετικά πρόσφατη εξέλιξη η δυνατότητα επεξεργασίας από το TX αρχείων κωδικοποιημένων στη UTF-8 με ελληνικούς χαρακτήρες [13]. 4 Στο μεσοδιάστημα ο Τσολομύτης ανέπτυξε την γραμματοσειρά Kerkis για χρήση με το LATX, ενώ σε συνεργασία με τον συγγραφέα αναπτύχτηκε ένας αλγόριθμος δημιουργίας αρχείων υποστήριξης ελληνικών γραμματοσειρών Type 1 για ας πούμε άμεση χρήση με το LATX.

5 eutypon /1/25 9:54 page 49 #53 X L A TX και ελληνικά 49 2 Το πακέτο xgreek Το πακέτο xgreek παρέχει όλες εκείνες τις δυνατότητες που παρείχε η ελληνική επιλογή του πακέτου babel συν τις δυνατότητες που παρείχαν διάφορα άλλα πακέτα, όπως το athnum. Με άλλα λόγια, όποιος έχει χρησιμοποιήσει τα εργαλεία αυτά δεν θα βρει κάτι νέο εδώ. Απλά εδώ θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση όλων των δυνατοτήτων του πακέτου. Το πακέτο παίρνει ένα προαιρετικό όρισμα το οποίο μπορεί αν είναι μία από τις λέξεις monogreek, polygreek και ancientgreek. Η λέξη monogreek είναι η προκαθορισμένη επιλογή και έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των κανόνων συλλαβισμού της γλώσσας που γράφουμε σήμερα. Παράλληλα ορίζονται ξανά κάποιες εντολές του L A TX που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση λέξεων όπως Κεφάλαιο, Βιβλιογραφία κ.λπ., έτσι ώστε να εμφανίζουν μόνο λέξεις στα ελληνικά. Η επιλογή polygreek έχει ως αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι κανόνες συλλαβισμού της πολυτονικής εκδοχής της γλώσσας που μιλούμε. Προφανώς με την επιλογή αυτή όλες οι εντολές που παράγουν τις τυποποιημένες λέξεις, τις παραγουν τώρα στην πολυτονική ορθογραφία. Τέλος, με την επιλογή ancientgreek ενεργοποιούνται οι κανόνες συλλαβισμού της αρχαίας ελληνικής, ενώ παράλληλα οι εντολές που παράγουν τις τυποποιημένες λέξεις, παραγουν λέξεις που είναι όσο το δυνατό πιο αρχαιοπρεπείς. Επίσης κάθε επιλογή τροποποιεί την εντολή που στοιχειοθετεί την ημερομηνία. Αν γράφουμε χρησιμοποιώντας τη μονοτονική γραμματική και θέλουμε να παραθέσουμε ένα χωρίο από τα γραπτά κάποιου αρχαίου συγγραφέα, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή \setlanguage. Η εντολή αυτή παίρνει ως ορίσματα το όνομα μια γλώσσας της οποίας οι κανόνες συλλαβισμού είναι ήδη φορτωμένοι αλλά δεν είναι ενεργοί. Με την εντολή αυτή γίνονται ενεργοί. Για να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή \setlanguage σε ένα τοπικό πεδίο δράσης ως εξής: \setlanguage{ γλώσσα } Εδώ η γλώσσα είναι το όνομα κάποιων κανόνων συλλαβισμού. Αν θέλετε να μάθετε ποιοι κανόνες συλλαβισμού είναι φορτωμένοι στο σύστημά σας, φτιάξτε ένα απλό αρχείο L A TX, περάστε το από το L A TX και αναζητήστε στο αρχείο ημερολογίου μια γραμμή σαν αυτή που ακολουθεί: Babel <v3.7h> and hyphenation patterns for american, ancientgreek, monogreek, greek, loaded. Άρα σε αυτή την περίπτωση έχουν φορτωθεί μόνο τέσσερις κανόνες συλλαβισμού. Επίσης, προσέξτε ότι το greek αναφέρεται στην νεοελληνική με την πολυτονική γραφή. Τέλος, για να ενεργοποιήσουμε π.χ. τους κανόνες συλλαβισμού της αρχαίας ελληνικής, χρησιμοποιούμε την εντολή \setlanguage{ancientgreek} Οι εντολές \greeknumeral και \Greeknumeral παράγουν αριθμούς στο ελληνικό αλφαβητικό σύστημα γραφής αριθμών. Μάλιστα η πρώτη εντολή τους χρη-

6 eutypon /1/25 9:54 page 50 #54 50 Α. Συρόπουλος σιμοποιεί ψηφία σε πεζή μορφή ενώ η δεύτερη σε κεφαλαία μορφή όπως φαίνεται και στο παράδειγμα που ακολουθεί: Εντολή \greeknumeral{1996} \Greeknumeral{1996} Αποτέλεσμα αϡϟϛʹ Αϡϟϛʹ Αν και το πρότυπο Unicode ορίζει ότι για το στίγμα υπάρχει πεζή (ϛ) και κεφαλαία μορφή (ϛ) ορίζει επίσης πως μόνο η κεφαλαία μορφή θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση αριθμών. Το ίδιο ισχύει και για το γράμμα κόππα (ϟ και Ϙ) αλλά και το γράμμα σαμπί (ϡ και Ϡ). Αυτός είναι και ο λόγος που οι παραπάνω εντολές παράγουν, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα. Η εντολή \atticnum παράγει αριθμούς στο ακροφωνικό σύστημα αρίθμησης: Εντολή \atticnum{9999} \atticnum{2010} Αποτέλεσμα 𐅆ΧΧΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔΠΙΙΙΙ ΧΧΔ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή σιγουρευτείτε ότι η γραμματοσειρά σας περιέχει τις απαραίτητες γλυφές για κάποιους ειδικούς χαρακτήρες όπως αυτοί που φαίνονται στην αναπαράσταση του Οι εντολές \grtoday και \Grtoday εμφανίζουν την τρέχουσα ημερομηνία με τους αριθμούς εκφρασμένους στο ελληνικό αλφαβητικό σύστημα όπως φαίνεται παρακάτω: Εντολή \grtoday \Grtoday Αποτέλεσμα κβʹ Δεκεμβρίου βθʹ ΚΒʹ Δεκεμβρίου ΒΘʹ Το περιβάλλον enumerate στο δεύτερο και τέταρτο επίπεδο χρησιμοποιεί τα γράμματα της αγγλικής για την αρίθμηση. Με την εντολή \greekalph, οι εντολές που παράγουν τις ετικέτες τροποποιούνται ώστε να παράγουν αριθμούς εκφρασμένους στο ελληνικό άλφαβητικό σύστημα γραφής αριθμών. Αν για κάποιο λόγο θέλουμε μόνιμα ή προσωρινά να επανέλθει το σύστημα στην προκαθορισμένη συμπεριφορά, τότε απλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή \nogreekalph. 3 Το πακέτο philokalia Το πακέτο philokalia σχεδιάστηκε από το συγγραφέα τούτου του άρθρου, ώστε να είναι εύκολη η χρήση της γραμματοσειράς Philokalia (Εικόνα 1). Η γραμματοσειρά αυτή βασίζεται στη δουλειά που έκαναν ο Ιωάννης Γαμβέτας και ο συγγραφέας ως μέρος της διπλωματικής εργασίας του πρώτου. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας ήταν να δημιουργηθούν εργαλεία για τη στοιχειοθεσία των βιβλίων της Φιλοκαλίας με ψηφιακά μέσα. Το αποτέλεσμα της δουλειάς ήταν κάποιες γραμματοσειρές Type 1 αλλά και των κατάλληλων αρχείων υποστήριξης για χρήση αυτών των γραμματοσειρών με το Ω. Τυπικά η δουλειά τελείωσε κάποια στιγμή το 2004,

7 eutypon /1/25 9:54 page 51 #55 X L A TX και ελληνικά 51 xelatex-book 2009/12/22 22:07 page 197 # Το πακέτο philokalia 197 εƃ ποιητικῆς αὐτῆς τε Ŭ Ū εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δɗαμιν ἕκαϛον ἔχž, Ŭ πῶς δſ σɖίϛαũÿ τοὺς μύθųς εἰ μέλλž καλῶς ἕξžν ἡ ποίησις, ἔτι δὲ ἐκ πόσων Ŭ ποίων ἐϛὶ μοƃων, ὁμοίως δὲ Ŭ πεƃ Ū ἄšων ὅσα τῆς αὐτῆς ἐϛι μεθόδų, λέγωμţ ἀρξάμţοι ť φύσιν πρῶτον ἀπὸ Ū πρώτων. Ἐποποιία δὴ Ŭ ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία Ŭ ἡ διθυραμβοποιητικὴ Ŭ τῆς αὐλητικῆς ἡ πλείϛη Ŭ ϗθαριϛικῆς πᾶσÿ τυγχάνųσιν ŵσÿ μιμήσžς τὸ σɗολον ŮφέρŲσι δὲ ἀšήλων τρισίν, ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμſũÿ ἢ τῷ ἕτερα ἢ τῷ ἑτέρως Ŭ μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον. Ὥσπερ γὰρ Ŭ ūώμασι Ŭ ũήμασι ποšὰ μιμοῦντź τινες ἀπžκάζοντες (οἱ μὲν [20] διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ σɖηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ τῆς φωνῆς, οὕτω κţ τźς εἰρημένÿς τέχνÿς ἅπασÿ μὲν ποιοῦντÿ τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ Ŭ λόγῳ Ŭ ἁρμονίᾳ, τųτοις δ ἢ χωƃς ἢ μεμιγμένοις οἷον ἁρμονίᾳ μὲν Ŭ ῥυθμῷ ūώμţÿ μόνον ἥ τε αὐλητικὴ Ŭ ἡ ϗθαριϛικὴ κἂν εἴ τινες [25] ἕτερÿ τυγχάνωσιν ŵ- σÿ τοιαῦτÿ τὴν δɗαμιν, οἷον ἡ Ū συƃγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ [μιμοῦντÿ] χωƃς ἁρμονίας ἡ Ū ὀρχηϛῶν (Ŭ γὰρ Ŷτοι διὰ Ū ũηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦντÿ Ŭ ἤθη Ŭ πάθη Ŭ πράξžς) Εικόνα 1: Τυπική έξοδος που παράγεται με την χρήση του πακέτου philokalia. Σχήμα 9.1: Τυπική έξοδος που παράγεται με την χρήση του πακέτου philokalia. š λλ Ţ ἀν ţ εν Ť γάρ ť κατὰ Ŧ μετὰ ŧ στί Ũ σθ ũ σχ Ū τῶν ū χρ Ŭ καὶ ŭ σσ Ů δια ů ευ Ű εὑ ű εὐ Ų ου ų ού οὺ οὺ ŵ οὖ Ŷ οὗ ŷ εύ Ÿ αι Ź αῖ ź αί Ż αὶ ż αἰ Ž αύ ž ει ſ εῖ ƀ όξ Ɓ ὄξ Ƃ ρί ƃ ρὶ Ƅ ρῖ ƅ ἡν Ɔ ην Ƈ ῆν ƈ ήν Ɖ υν Ɗ ύν Ϛ στ Ƌ - ƌ 1Μο ƍ 1μο Ǝ 1

8 xelatex-book 2009/12/22 22:07 page Το #209 πακέτο philokalia 197 σÿ τοιαῦτÿ τὴν δɗαμιν, οἷον ἡ Ū συƃγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ [μιμοῦντÿ] χωƃς ἁρμονίας ἡ Ū ὀρχηϛῶν (Ŭ γὰρ Ŷτοι διὰ Ū ũηματιζομένων eutypon22-23 ῥυθμῶν 2010/1/25 μιμοῦντÿ Ŭ9:54 ἤθη εƃ Ŭpage ποιητικῆς πάθη 52 Ŭ#56 αὐτῆς πράξžς) τε Ŭ Ū εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δɗαμιν εƃ ποιητικῆς αὐτῆς 9.3 Το τε Ŭπακέτο Ū εἰδῶν philokalia ἕκαϛον αὐτῆς, ἔχž, ἥνŭ 197 τινα δɗαμιν xelatex-book 2009/12/22 22:07 page πῶς 197 δſ σɖίϛαũÿ #209 τοὺς μύθųς εἰ μέλλž καλῶς τοὺς ἕξžν μύθųς ἡ ποίησις, εἰ μέλ-ἔτι δὲ ἐκ πόσων Ŭ ποίων ἐϛὶ ἕκαϛον ἔχž, Ŭ πῶς δſ σɖίϛαũÿ λž καλῶς ἕξžν ἡ ποίησις, μοƃων, ἔτι ὁμοίως δὲ ἐκ πόσων δὲ Ŭ πεƃ Ŭ ποίων Ū ἄšων ἐϛὶ ὅσα τῆς αὐτῆς ἐϛι μεθόδų, Σχήμα 9.1: μοƃων, Τυπική έξοδος ὁμοίωςπου δὲ παράγεται Ŭ πεƃ Ūμε λέγωμţ την ἄšων χρήση ἀρξάμţοι ὅσατου τῆς πακέτου αὐτῆς ť φύσιν philokalia. ἐϛι μεθόδų, πρῶτον ἀπὸ Ū πρώτων. εƃ ποιητικῆς αὐτῆς τε Ŭ Ū εἰδῶν αὐτῆς, ἥν τινα δɗαμιν 9.3 Το πακέτο philokalia 197 λέγωμţ ἀρξάμţοι ť φύσιν πρῶτον Ἐποποιία ἀπὸ Ūδὴ Ŭπρώτων. ἡ τῆς τραγῳδίας ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία Ŭ ἡ 52 ἕκαϛον ἔχž, Ŭ πῶς δſ σɖίϛαũÿ τοὺς μύθųς εἰ μέλλž καλῶς ἕξžν ἡ ποίησις, ἔτι δὲ ἐκ πόσων Ŭ ποίων ἐϛὶ Α. Συρόπουλος Ἐποποιία δὴ Ŭ ἡ τῆς τραγῳδίας διθυραμβοποιητικὴ ποίησις ἔτιŭ δὲ τῆς κωμῳδία αὐλητικῆς Ŭ ἡ πλείϛη Ŭ ϗθαριϛικῆς πᾶσÿ διθυραμβοποιητικὴ Ŭ τῆς αὐλητικῆς τυγχάνųσιν ἡ πλείϛη ŵσÿŭ μιμήσžς ϗθαριϛικῆς τὸ σɗολον πᾶσÿ ŮφέρŲσι δὲ ἀšήλων τρισίν, μοƃων, ὁμοίως š λλ δὲ Ŭ πεƃ Ţ Ūἀν ἄšων τυγχάνųσιν ŵσÿ μιμήσžς εƃţ ὅσα ποιητικῆς τῆς εν αὐτῆς τὸ σɗολον ἢ γὰρ αὐτῆς Ť ἐϛι τῷůφέρųσι τε ἐνγάρ Ŭ μεθόδų, ἑτέροις Ūťδὲ εἰδῶν μιμſũÿ ἀšήλων αὐτῆς, κατὰἢ ἥν τρισίν, τῷ τιναἕτερα δɗαμιν ἢ τῷ ἑτέρως Ŭ μὴ τὸν λέγωμţ ἀρξάμţοι Ŧ μετὰ ť φύσιν ŧ πρῶτον στί ἀπὸ ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμſũÿ ŨἕκαϚον Ūσθἔχž, πρώτων. ἢ τῷũ Ŭἕτερα πῶς σχἢ δſτῷσɖίϛαũÿ ἑτέρως Ū τῶν Ŭτοὺςμὴ μύθųς τὸν εἰ μέλ- καλῶς σσ ἔτι ἕξžν δὲů κωμῳδία ἡ ποίησις, δια Ŭἔτι ůἡ δὲ ἐκ πόσων ευ Ŭ ποίων ἐϛὶ αὐτὸν τρόπον. Ἐποποιία ū δὴχρ Ŭ ἡ τῆς Ŭτραγῳδίας καὶ ποίησις ŭλž αὐτὸν τρόπον. Ὥσπερ γὰρ Ŭ ūώμασι ũήμασι ποšὰ μιμοῦντź τινες διθυραμβοποιητικὴ Ŭ τῆς αὐλητικῆς μοƃων, ἡ πλείϛη ὁμοίως δὲ Ŭ ϗθαριϛικῆς πεƃ Ū ἄšων πᾶσÿὅσα τῆς αὐτῆς ἐϛι μεθόδų, Ű εὑ Ὥσπερ ű γὰρεὐŭ ūώμασι Ų ου ἀπžκάζοντες Ŭ ųũήμασι ού(οἱ ποšὰ μὲν οὺ[20] μιμοῦντź διὰ οὺτέχνης τινες οἱ δὲ διὰ σɖηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ τυγχάνųσιν ŵσÿ μιμήσžς τὸ σɗολον λέγωμţ ŮφέρŲσι ἀρξάμţοι ťδὲ ἀšήλων φύσιν πρῶτον τρισίν, ἀπὸ Ū πρώτων. ŵ οὖ ἀπžκάζοντες Ŷ (οἱ οὗ μὲν [20] ŷ διὰ τέχνης εύ τῆς φωνῆς, Ÿοἱ δὲ διὰ αι οὕτω σɖηθείας), κţź τźςαῖ ἕτεροι εἰρημένÿς δὲ διὰ τέχνÿς ἅπασÿ μὲν ποιοῦντÿŭ τὴν τῆς Žμίμησιν τέχνÿς αὐλητικῆς αύ ἐνἅπασÿ ἡ πλείϛη žῥυθμῷμὲν Ŭει ϗθαριϛικῆς ποιοῦν- λόγῳ ŬπᾶσŸ ἁρμονίᾳ, τųτοις δ ἢ χωƃς ἢ γὰρ τῷ ἐν ἑτέροις μιμſũÿ ἢ τῷ Ἐποποιία ἕτερα ἢδὴτῷ Ŭἑτέρως ἡ τῆς τραγῳδίας Ŭ μὴ τὸν ποίησις ἔτι δὲ κωμῳδία Ŭ ἡ ź αί τῆς φωνῆς, Ż οὕτω διθυραμβοποιητικὴ αὶκţ τźς ż εἰρημένÿς αἰ αὐτὸν τρόπον. ſ εῖ τÿ τὴν μίμησιν ƀ τυγχάνųσιν όξ ἐν ῥυθμῷ Ɓ ŵσÿ Ŭὄξ ἢμιμήσžς λόγῳ μεμιγμένοις ƂŬ τὸ ἁρμονίᾳ, σɗολον ρί οἷονƃ ŮφέρŲσι τųτοις ἁρμονίᾳ ρὶδ δὲ ἢμὲν ἀšήλων χωƃς Ŭ ῥυθμῷ τρισίν, ūώμţÿ μόνον ἥ τε Ὥσπερ γὰρ Ŭ ūώμασι Ŭ ũήμασι ποšὰ μιμοῦντź τινες Ƅ ρῖ ἢ μεμιγμένοις ƅ ἢ ἡν γὰρ οἷοντῷ ἁρμονίᾳ Ɔἐν ἑτέροις ην μὲν αὐλητικὴ μιμſũÿ ŬƇ ῥυθμῷ Ŭῆν ἢ τῷ ἡ ϗθαριϛικὴ ūώμţÿ ἕτερα ƈ ἢ τῷήν μόνον κἂν ἑτέρως εἴ ἥτινες Ŭτε μὴ [25] τὸνἕτερÿ τυγχάνωσιν ŵ- ἀπžκάζοντες (οἱ μὲν [20] διὰ τέχνης οἱ δὲ διὰ σɖηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ αὐλητικὴ Ŭ ἡαὐτὸν ϗθαριϛικὴ τρόπον. κἂν εἴ τινες [25] ἕτερÿ τυγχάνωσιν ŵ- τῆς φωνῆς, Ɖοὕτωυν κţ τźς ƊεἰρημένŸς ύν Ϛ στ σÿ τοιαῦτÿ Ƌ -τὴν δɗαμιν, ƌ 1Μο οἷον ἡ Ū συƃγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ ƍ 1μο σÿ τοιαῦτÿ Ǝ τὴν Ὥσπερ τέχνÿς 1 δɗαμιν, γὰρ οἷονŭ ἅπασÿ ἡ Ūūώμασι μὲν συƃγγων, Ŭποιοῦν- τÿ τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ Ŭ λόγῳ ũήμασι αὐτῷποšὰ δὲ τῷ μιμοῦντź ῥυθμῷ τινες [μιμοῦντÿ] χωƃς ἁρμονίας ἡ Ū ὀρχηϛῶν (Ŭ γὰρ Ŷτοι διὰ Ū ἀπžκάζοντες Ŭ ἁρμονίᾳ, (οἱ μὲν [20] τųτοις διὰ τέχνης δ ἢ χωƃς οἱ δὲ διὰ σɖηθείας), ἕτεροι δὲ διὰ [μιμοῦντÿ] χωƃς ἁρμονίας ἡũηματιζομένων Ū ὀρχηϛῶν (Ŭῥυθμῶν γὰρ μιμοῦντÿ Ŷτοι διὰ ŪŬ ἤθη Ŭ πάθη Ŭ πράξžς) ἢ μεμιγμένοις οἷον ἁρμονίᾳ μὲν τῆς Ŭφωνῆς, ῥυθμῷ οὕτωūώμţÿ κţ τźς εἰρημένÿς μόνον ἥ τέχνÿς τε ἅπασÿ μὲν ποιοῦν- εἴ τινες τὴν μίμησιν [25] ἕτερÿ ἐν ῥυθμῷ τυγχάνωσιν Ŭ λόγῳ Ŭŵ-ἁρμονίᾳ, τųτοις δ ἢ χωƃς ũηματιζομένων ῥυθμῶν μιμοῦντÿ Ŭ ἤθη Ŭ πάθη Ŭ πράξžς) αὐλητικὴ Ŭ ἡ ϗθαριϛικὴ κἂντÿ Εικόνα 2: Συμπλέγματα που υποστηρίζει η γραμματοσειρά Philokalia. σÿ τοιαῦτÿ Σχήματὴν 9.2: δɗαμιν, Πολλαπλά οἷον στοιχεία ἢἡ μεμιγμένοις Ū συƃγγων, που υποστηρίζει οἷοναὐτῷ ἁρμονίᾳ ηδὲγραμματοσειρά τῷ μὲνῥυθμῷ Ŭ ῥυθμῷphilokalia. ūώμţÿ μόνον ἥ τε [μιμοῦντÿ] χωƃς ἁρμονίας ἡ αὐλητικὴ Ū ὀρχηϛῶν Ŭ ἡ ϗθαριϛικὴ (Ŭ Σχήμαγὰρ κἂν 9.1: Ŷτοι εἴ Τυπική διὰ τινες έξοδος Ū [25] ἕτερÿ τυγχάνωσιν ŵ- που παράγεται με την χρήση του πακέτου philokalia. σÿ τοιαῦτÿ τὴν δɗαμιν, οἷον ἡ Ū συƃγγων, αὐτῷ δὲ τῷ ῥυθμῷ ũηματιζομένωνσχήμα ῥυθμῶν 9.1: μιμοῦντÿ Τυπική έξοδος Ŭπου ἤθηπαράγεται Ŭ πάθη μεŭτηνπράξžς) χρήση του πακέτου philokalia. αλλά η διπλωματική εργασία[μιμοῦντÿ] δεν κατατέθηκε χωƃς ποτέ ἁρμονίας μιαςἡ και ŪοὀρχηϚῶν Γαμβέτας (Ŭπροτίμησε γὰρ Ŷτοι διὰ Ū να παρατήσει την σχολή στην ũηματιζομένων οποία φοιτούσε ῥυθμῶν και ν μιμοῦντÿ ασχοληθεί Ŭμε ἤθη αυτό Ŭ πάθη που πραγματικά αγαπούσε: τις γραφικές τέχνες. Παρ όλα šαυτά, λλη δουλειά Ţ είχε ἀν γίνει ţκαιεν με Ť γάρ ť κατὰ Ŭ πράξžς) το δεδομένο ότι ήταν š δυνατό λλ ναţ συγχωνευτούν ἀν ţ Ŧκαι ενοιμετὰ γραμματοσειρές Ť γάρ ŧ ťστίαλλά κατὰ Ũκαισθ τα ũ σχ Ū τῶν Σχήμα 9.1: Τυπική έξοδος που παράγεται με την χρήση του πακέτου philokalia. αρχεία υποστήρήριξης Ŧ μετὰ σ ένα αρχείο ŧ στί γραμματοσειράς Ũ ūσθ χρ ũopentype, σχ Ŭ Ūκαὶ αποφάσισα τῶν ŭ σσ να Ů δια ů ευ προχωρήσω στηνūυλοποίησησχήμα χρ της Ŭγραμματοσειράς 9.1: Τυπική έξοδος που καὶ ŭ Űσσ και παράγεται στο εὑ Ůσχεδιασμό με την χρήση ű ůεὐ ενός του ευ πακέτου philokalia. Ų ου ų ού οὺ οὺ για χρήση με το X Ű L A TX. εὑ Ενα ű τυπικό εὐ παράδειγμα Ų ου χρήσης ų ού του πακέτου οὺ οὺ φαίνεται ŵ οὖ Ŷ οὗ ŷ εύ Ÿ αι Ź αῖ στην š Εικόνα λλ 1. ŢΑν παρατηρήσετε προσεκτικά το κείμενο της Εικόνας 1, θα δείτε ŵ ἀν οὖ ţ Ŷεν οὗ Ť γάρ ŷ εύ Ÿ αι Ź αῖ πολλά παράξενα γράμματα. Η αλήθεια είναι πως ź ť αυτό αί κατὰ που έκανε Ż ξεχωριστή αὶ ż την αἰ Ž αύ ž ει Ŧ μετὰ ŧ š λλ Ţ ἀν ţ εν Ť γάρ ť κατὰ γραμματοσειρά που ź στί χρησιμοποιήθηκε αί Ũ Żσθ αὶ ũ σχ για την ż εκτύπωση ſαἰ Ū εῖ Žτῶν των αύ ƀβιβλίων žόξτης ει Φιλοκαλίας είναι τα πολλά ſ Ɓ ὄξ Ƃ ρί ƃ ρὶ ū χρ Ŭ Ŧ μετὰ ŧ στί Ũ σθ ũ σχ Ū τῶν καὶ συμπλέγματά εῖ ŭ ƀ σσ ū της. χρ όξ Ů δια ΣτονŬ Ɓπίνακα Ƅκαὶ ὄξ ů της ρῖ Ƃ ευ ŭεικόνας σσ ρί ƅ Ů2 ƃἡν φαίνονται δια ρὶ Ɔů όλα ηνευ Ƈ ῆν ƈ ήν Ű εὑ ű τα συμπλέγματα (πολλαπλά Ƅ εὐ ρῖ Ų στοιχεία) ƅου Ű εὑ ἡν ų ού της πρωτότυπης űɔ Ɖεὐ ην οὺ υν Ƈοὺ γραμματοσειράς Ų ου ῆν Ɗ ų ƈύνούσυν ήν Ϛμερικά οὺ στοὺ Ƌ - ƌ 1Μο που ŵ προστέθηκαν οὖ Ŷ Ɖαπό οὗ υν εμένα ŷ αργότερα. Ɗ εύ ŵ οὖ ύν Ÿ Τα αι ŶϚ σύμβολα ƍοὗ στ Ź 1μο Ƌ αῖ ŷκαιεύ - Ǝ χρησιμοποιήθηκαν Ÿ ƌ 1αι 1ΜοŹ αῖ από ź τον αίδιόφαντο Ż ƍ για αὶ 1μο ναżσημειώνει Ǝź αἰ αί 1 Žτο σύμβολο αύ Ż αὶ ž τηςż ει αφαίρεσης αἰ Ž (οαύδιάφαντος ž ει δεν ſ σημείωνε εῖ ƀαρνητικούς όξ αριθμούς Ɓ ſὄξ εῖ στα Ƃ γραπτά ρί ƀ όξ του ƃ παρόλο Ɓρὶ ὄξ που Ƃ είχε ρίεπίγνωση ƃ ρὶ της Ƅ ύπαρξής ρῖ τους) ƅ και ἡν μια Ɔάγνωστη Ƅην ρῖ ποσότητα, Ƈ ῆν ƅσχήμα δηλαδή ἡν ƈ9.2: ƆΠολλαπλά κάτι ήν ηνπαρόμοιο στοιχεία Ƈ ῆνμε πουτο ƈυποστηρίζει x τοήν η γραμματοσειρά Philokalia. οποίο Ɖ υν χρησιμοποιούμε ƊΣχήμαύν 9.2: σήμερα Πολλαπλά Ϛ Ɖσε στστοιχεία διάφορες υνƌ που - Ɗεξισώσεις. υποστηρίζει ύν ƌ ϚΕπίσης η1μο γραμματοσειρά στ ταƌ σύμβολα -Philokalia. ƌ και1μο ƍ χρησιμοποιήθηκαν 1μο Ǝ 1από τον Διόφαντο ƍ 1μο γιαǝ να συμβολίσει 1 τη μονάδα, δηλαδή τον αριθμό 1. Σημειώστε ότι τα τέσσερα αυτά σύμβολα δεν περιέχονται στα βιβλία της Φιλοκαλίας, αλλά προστέθηκαν απλά επειδή κάποιος τα ζήτησε. Σχήμα 9.2: Πολλαπλά στοιχεία που υποστηρίζει η γραμματοσειρά Philokalia. ΣχήμαΤο 9.2: πακέτο Πολλαπλά μπορεί στοιχεία ναπου φορτωθεί υποστηρίζει είτεημε γραμματοσειρά την προαιρετική Philokalia. παράμετρο local, δηλαδή την εξ ορισμού επιλογή, είτε με την προαιρετική παράμετρο global. Με την πρώτη ορίζεται απλά η εντολή \textphlk της οποία το όρισμα στοιχειοθετείται χρησιμοποιώντας την γραμματοσειρά Philokalia. Η δεύτερη επιλογή ορίζει την γραμματοσειρά Philokalia ως τη βασική γραμματοσειρά του εγγράφου και επίσης ορίζει την εντολή \textinit η οποία παίρνει δύο ορίσματα το πρώτο είναι το πρώτο γράμμα μιας λέξης και το δεύτερο τα υπόλοιπα γράμματα της λέξης

9 eutypon /1/25 9:54 page 53 #57 X L A TX και ελληνικά 53 και τα εμφανίζει όπως εμφανίζεται η λέξη Περὶ στην πρώτη αράδα της Εικόνας 1. Με άλλα λόγια, για την εμφάνιση της λέξης αυτής χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω εντολή: \textinit{π}{ερὶ} 4 Κλάσεις χαρακτήρων Ενα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του X TX, το οποίο δεν υπήρχει στο TX αλλά και σε κανένα άλλο σχετικό πρόγραμμα είναι οι κλάσεις χαρακτήρων. Η ιδέα πίσω από τις κλάσεις χαρακτήρων είναι ο ορισμός συνόρων στο αρχείο εισόδου στα οποία θα εισάγονται αυτόματα εντολές. Τα σύνορα προσδιορίζονται από το είδος των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται πριν και μετά. Για παράδειγμα οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στις γραφές της Άπω Ανατολής ανήκουν σε διαφορετική κλάση απ ό,τι οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούμε στην Ευρώπη. Προφανώς μπορούμε να ορίσουμε μία νέα κλάση χαρακτήρων και έπειτα να καθορίσουμε ποιοι χαρακτήρες θα ανήκουν στην κλάση αυτή. Ενα όχι και τόσο τετριμμένο παράδειγμα χρήσης των κλάσεων χαρακτήρων είναι η αυτόματη επιλογή κανόνων συλλαβισμού σε ένα κείμενο που χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερες γραφές π.χ. την ελληνική, την κυριλλική, την αραβική κ.λπ. Αντί να περιγράψουμε τις διάφορες εντολές που σχετίζονται με τις κλάσεις χαρακτήρων, θα δείξουμε πως μπορεί να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο παράδειγμα κάνοντας χρήση όλων των σχετικών εντολών. Σε ό,τι ακολουθεί ας υποθέσουμε πως ετοιμάζουμε ένα εργαλείο για κάποιους που γράφουν ένα κείμενο στα ελληνικά με αρκετά αποσπάσματα σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα που χρησιμοποιεί το λατινικό αλφάβητο. Για καθαρά πρακτικούς λόγους θα δημιουργήσουμε ένα πακέτο το οποίο όταν φορτώνεται θα παρέχει την απαιτούμενη λειτουργικότητα. Πρώτα-πρώτα πρέπει να ειδοποιήσουμε το X TX ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κλάσεις χαρακτήρων (εξ ορισμού είναι απενεργοποιημένη η δυνατότητα χρήσης των κλάσεων). Αυτό μπορεί να γίνει με την παρακάτω ανάθεση: \XeTeXinterchartokenstate = 1 Εκ πρώτης όψης τούτη η αριθμητική μεταβλητή δεν είναι σαν και αυτές που συναντήσαμε ως τώρα. Ομως στην πραγματικότητα αν έχουμε μια αριθμητική μεταβλητή μετρητής, τότε το πραγματικό της όνομα είναι Με άλλα λόγια, οι εντολές που μάθαμε είναι απλά ένα ενδιάμεσο ανάμεσα στις εντολές που κατανοεί στο X TX και σε εντολές που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιήσει ο καθένας. Το επόμενο βήμα είναι ο ορισμός μιας νέας κλάσης χαρακτήρων η οποία θα περιλαμβάνει μόνο τα ελληνικά γράμματα. Επαναλαμβάνω ότι εξ ορισμού τα ελληνικά γράμματα ανήκουν στην ίδια κλάση χαρακτήρων με τα λατινικά, κυριλλικά κ.λπ. Ας δούμε λοιπόν πώς θα ορίσουμε τη νέα κλάση: \newxetexintercharclass \greekletter Με την \newxetexintercharclass ορίζουμε μία νέα αριθμητική μεταβλητή στην οποία ανατίθεται ένας αριθμός μεταλύτερος από το 3 και μικρότερος από το 256.

10 eutypon /1/25 9:54 page 54 #58 54 Α. Συρόπουλος Ο αριθμός αυτός χαρακτηρίζει μία νέα κλάση χαρακτήρων. Εξ ορισμού ο αριθμός 0 χαρακτηρίζει την κλάση που περιέχει όλους τους χαρακτήρες πλην αυτών των γραφών της Άπω Ανατολής ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει την κλάση που περιέχει όλους τους χαρακτήρες των γραφών της Άπω Ανατολής τέλος, οι αριθμοί 2 και 3 χαρακτηρίζουν κλάσεις που περιέχουν τα σύμβολα στίξης των γραφών της Άπω Ανατολής. Τώρα πρέπει να ορίσουμε τους χαρακτήρες που θα είναι μέλη της συγκεκριμένης κλάσης. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε εντολές όπως αυτές που ακολουθούν: \XeTeXcharclass \α \greekletter \XeTeXcharclass \β \greekletter \XeTeXcharclass \ώ \greekletter Ο χαρακτήρας αν μπει ακριβώς πριν από έναν χαρακτήρα ή μία εντολή το ό- νομα της οποίας είναι αποτελείται από την αντιπλάγια (\) και μόνο ένα γράμμα, τότε αυτοί οι δύο ή τρεις χαρακτήρες αντιστοιχούν στο σημείο κώδικα του τελευταίου χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, η σειρά συμβόλων \α αντιστοιχεί στον αριθμό ^^^^03b1. Το κέρδος είναι πολύ απλά ότι δεν χρειάζεται να θυμόμαστε το δεκαεξαδικό σημείο κώδικα του κάθε χαρακτήρα. Ολες λοιπόν οι παραπάνω εντολές ορίζουν ότι οι χαρακτήρες με σημείο κώδικα \α, \β κ.λπ. θα ανήκουν στην κλάση χαρακτήρων \greekletter. Το επόμενο και τελευταίο βήμα είναι να προσδιορίσουμε τι θα συμβαίνει ό- ταν πηγαίνουμε από ελληνικό σε αγγλικό κείμενο και τανάπαλιν. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εντολή \XeTeXinterchartoks. Η εντολή συντάσσεται ως εξής: \XeTeXinterchartoks κλάσηα κλάσηβ = { εντολές } Η δε σημασία της είναι πως, αν το X TX καταναλώνει χαρακτήρες που ανήκουν στην κλάσηα, τότε αμέσως πριν καταναλώσει χαρακτήρες που ανήκουν στην κλάσηβ θα εκτελέσει τις εντολές. Ετσι οι παρακάτω εντολές προσδιορίζουν τι συμβαίνει όταν πηγαίνουμε από ελληνικό σε αγγλικό κείμενο και τανάπαλιν: \XeTeXinterchartoks 0 \greekletter = {\setlanguage{greek}} \XeTeXinterchartoks \greekletter 0 = {\setlanguage{american}} Τέλος, αν υποθέσουμε ότι ο κώδικας μας αποθηκεύτηκε στο αρχείο autohyph.sty, μπορούμε να τον φορτώνουμε με την παρακάτω εντολή: \usepackage{autohyph} 5 Άλλα εργαλεία Το πακέτο polyglossia του François Charette αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της στοιχειοθεσίας πολύγλωσσου κειμένου με του X L A TX. Το

Qairetismìc tou kajhghtă Knuth

Qairetismìc tou kajhghtă Knuth 2 EÖtupon TeÔqoc No. 1 Septèmbrioc 1998 Qairetismìc tou kajhghtă Knuth Donald E. KNUTH Stanford University Computer Science Department - Gates 4B Stanford, CA 94305-9045,Η.Π.Α Greetings to the people who

Διαβάστε περισσότερα

Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X

Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 13 #17 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 13 Πλακάτα χρώματα με το L A T E X/X Ǝ L A T E X Απόστολος Συρόπουλος 28ης Οκτωβρίου 366 671 00 Ξάνθη Η/Τ: asyropoulos

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γερόπουλος Σπύρος. Μηχανικός Πληροφορικής www.spirogero.gr. Αθήνα, Ιανουάριος 2015. Γερόπουλος Σπύρος Σελίδα i.

Γερόπουλος Σπύρος. Μηχανικός Πληροφορικής www.spirogero.gr. Αθήνα, Ιανουάριος 2015. Γερόπουλος Σπύρος Σελίδα i. Φροντιστήριο Υποψηφίων Κατηχητών Η μελέτη της Αγίας Γραφής και των Πατέρων μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η χρήση του Internet ως βιβλιογραφικής πηγής. Γερόπουλος Σπύρος Μηχανικός Πληροφορικής www.spirogero.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία του

Πτυχιακή εργασία του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a dance studio» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για σχολή χορού» «Design and construction of website for a

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιοποίηση, Κωδικοποίηση και Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων σε κείµενα πολλών γραφών

Ψηφιοποίηση, Κωδικοποίηση και Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων σε κείµενα πολλών γραφών ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήµη της πληροφορίας «ιοίκηση και οργάνωση Βιβλιοθηκών µε έµφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP

Τ.Ε.Ι ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ACTIVE DIRECTORY KAI OPENLDAP Επιβλέπων Καθηγητής: Κοντογιάννης Σωτήρης Εισηγητής: Αχμέτ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Πτυχιακή Εργασία «Αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδων για τους διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες

Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες Κεφ.14: Μεταβλητές & Λίστες... Σε αυτό το κεφάλαιο: 14.1 Εισαγωγή στην έννοια των μεταβλητών 14.2 Λίστες 14.3 Παραδείγματα... «Το πιο απίθανο πράγμα με τη ζωή είναι ότι πάντα θα υπάρχουν μεταβλητές. Θα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Mobile Client Για Τη Βέλτιστη Χρήση Των Αστικών Συγκοινωνιών Στην Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3

Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3 Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3 Σύλλογος Φίλων Ανοικτού Λογισμικού Χανίων Ηλίας Χρυσοχέρης eliaschr@cha.forthnet.gr Ιούλιος 2010 Οδηγός Εγκατάστασης opensuse 11.3 Το παρόν κείμενο διέπεται από άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΑΙΚΠΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ V: ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ WEB PUBLISHING

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Προγράμματος Scrabble για Υπολογιστή στην Ελληνική Γλώσσα

Ανάπτυξη Προγράμματος Scrabble για Υπολογιστή στην Ελληνική Γλώσσα Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας Ανάπτυξη Προγράμματος Scrabble για Υπολογιστή στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Remote Jukebox

Υλοποίηση Remote Jukebox ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υλοποίηση Remote Jukebox ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΣΚΟΝ ΡΑ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

XAIL: MÐa Epektˆsimh Gl ssa Gia Diepafèc Qr sth

XAIL: MÐa Epektˆsimh Gl ssa Gia Diepafèc Qr sth EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN SQOLH JETIKWN EPISTHMWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN PTUQIAKH ERGASIA XAIL: MÐa Epektˆsimh Gl ssa Gia Diepafèc Qr sth Gian Ntzik Kuriˆkoc Liakìpouloc

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Ed. 1.12. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Ed. 1.12

Ed. 1.12. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Ed. 1.12 i Εγχειρίδιο GTK-Doc ii Copyright 2000, 2005, 2007-2009 Dan Mueth, Chris Lyttle και Stefan Kost Copyright επισκεφθείτε την σελίδα http://www.gnome.gr/ Για περισσότερες πληροφορίες Χορηγείται άδεια αντιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα