NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NUTRITION HOME HOME YO U R B U S I N E S S HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY"

Transcript

1 NUTRITION HOME BEAUTY YO U R B U S I N E S S YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME NUTRITION YO U R B U S I N E S S BEAUTY HOME ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ AMWAY NUTRITION

2 Περιεχόμενα ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Eισαγωγή 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Γλωσσάριο Όρων 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Πώς μπορείτε να γίνετε ABO 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Γενικές υποχρεώσεις των ABO 8 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Πρόσθετες ευθύνες και υποχρεώσεις των Αναδόχων 11 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 Διατήρηση των Γραμμών Αναδοχής 11 ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Επιχειρηματικό Υποστηρικτικό Υλικό (ΕΥΥ) 15 ΕΝΟΤΗΤΑ 8 Παρουσίαση της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Αmway και του Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Αmway 16 ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας της Αmway 17 ΕΝΟΤΗΤΑ 10 Κληρονομιά 18 ΕΝΟΤΗΤΑ 11 Μέτρα σε περίπτωση Αθέτησης της Σύμβασης 18 ΕΝΟΤΗΤΑ 12 Συμμόρφωση 19 ΕΝΟΤΗΤΑ 13 Χωρίς περιεχόμενα 20 ΕΝΟΤΗΤΑ 14 Χωρίς περιεχόμενα 20 ΕΝΟΤΗΤΑ 15 Διάθεση Καταγγελθείσας ή μη Ανανεωθείσας Σύμβασης ΑΒΟ 20 ΕΝΟΤΗΤΑ 16 Διεθνής Επιτροπή Επανεξέτασης 20 Η σχέση μεταξύ της Amway και των ABO είναι μια δεσμευτική συμβατική σχέση. 1.1 Σύμβαση: Οι Κανόνες Δεοντολογίας της Amway περιέχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας Επιχείρησης Amway και καθορίζουν τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και τις ευθύνες κάθε ABO. Σκοπός τους είναι να διαφυλάσσουν τα οφέλη που είναι διαθέσιμα σε όλους τους ABO και στην Amway. Μαζί με τις πρόσθετες Πολιτικές της Amway, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης ABO και ενσωματώνονται ρητά στη Σύμβαση ABO μέσω παραπομπής στο έγγραφο που υπογράφουν οι αιτούντες για την υποβολή αίτησης στην Amway ώστε να γίνουν Ιδιοκτήτες Επιχείρησης Amway (στο εξής «ABO»). Όλοι οι ABO αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενεργούν καλόπιστα και να τηρούν τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, βάσει των όρων της Σύμβασης ABO. 1.2 Όροι που αποτελούν αντικείμενο Σύμβασης ABO: Βάσει της Σύμβασης ABO, ο ABO έχει το δικαίωμα να αγοράζει και να μεταπωλεί προϊόντα και υπηρεσίες της Amway, τη δυνατότητα να εγγράψει άλλους ως ABO (δηλαδή να γίνει ανάδοχός τους). Έχουν το δικαίωμα να ωφεληθούν από τη Γραμμή Αναδοχής και έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν αμοιβές και άλλες αποζημιώσεις υπό το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway και η επιλεξιμότητα και η αναγνώριση της επιτυχίας, των βραβείων και των ανταμοιβών εξαρτώνται από τη συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης ABO, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway και των Πολιτικών της Amway. 1.3 Τροποποιήσεις: Η Amway δύναται να τροποποιήσει τους Κανόνες Δεοντολογίας και τις Πολιτικές της Amway και άλλες διατάξεις της Σύμβασης ABO, εν όλω ή εν μέρει, κατά καιρούς. Tροποποιήσεις στους Κανόνες Δεοντολογίας, στις Πολιτικές της Amway και στο Πλάνο Πωλήσεων & Μάρκετινγ θα πρέπει να υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Διαμαντιών (EDAC) όπως και σε έμπειρους αντιπροσώπους των Ευρωπαϊκών Γραμμών Αναδοχής προς συζήτηση και αξιολόγηση, πριν οι νέοι Κανόνες Δεοντολογίας δημοσιευτούν στο επίσημο έντυπο υλικό της Amway ή στους επίσημους δικτυακούς τόπους (ιστοσελίδες) της Amway ή μέσω οποιουδήποτε άλλου μηχανισμού ο οποίος επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Όλες οι τροποποιήσεις ισχύουν από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους ή οποιαδήποτε ημερομηνία η οποία αναφέρεται στην ειδοποίηση. 1.4 Αυτοτέλεια διατάξεων: Η ακυρότητα ενός τρέχοντα κανόνα ή διάταξης οποιουδήποτε κανόνα από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρχή, δεν επηρεάζει το κύρος των λοιπών Κανόνων Δεοντολογίας και Πολιτικών της Amway. 1.5 Κανένας όρος στην παρούσα δεν θίγει τα δικαιώματα του ABO στα μέσα προστασίας που παρέχονται από το νόμο, από τα οποία δεν είναι δυνατόν να παραιτηθεί ο ABO. 2

3 Παρακαλούμε, όπως σημειώσετε Η περιφέρεια της Ενοποιημένης Γραμμής Αναδοχής θεωρείται ως μία αγορά της Amway, όσον αφορά στους παρακάτω Κανόνες Δεοντολογίας της Amway: Κανόνας 3.2 (Σύζυγοι ΑΒΟ) Κανόνας 3.3 (Προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος ΑΒΟ) Κανόνας 6.4 (Υποβολή νέας αίτησης με νέο Ανάδοχο) Κανόνας 6.6 (Πώληση της Επιχείρησης Amway) Κανόνας 6.7 (Συγχωνεύσεις και συνδυασμοί Επιχειρήσεων Amway) Κανόνας 6.8 (Κανόνας της μίας Επιχείρησης Amway) ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Γλωσσάριο όρων ABO: Ιδιοκτήτης Επιχείρησης Amway. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου η Αίτηση ABO έγινε δεκτή από την Amway. Ο ABO είναι ανεξάρτητος συμβαλλόμενος, όχι εμπορικός εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος ή μεσολαβητής. Αγοράζει και πωλεί προϊόντα και υπηρεσίες της Amway στο όνομά του και για λογαριασμό του. Ορισμένοι ABO μπορεί να αναφέρονται με άλλους χαρακτηρισμούς, όπως Πλατινένιος, Σμαραγδένιος, Διαμαντένιος, κλπ., ανάλογα με τον χαρακτηρισμό που αποδίδεται από την Amway, βάσει των όρων που θεσπίζονται στο Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway και σε άλλο επίσημο έντυπο υλικό της Amway. ABO Προσωπικής Αναδοχής: ABO, ο οποίος προτάθηκε και εισήχθη προσωπικά στην Επιχείρηση Amway από άλλον ABO,(πρώτη γραμμή). Amway Hellas: Παράρτημα της Amway στη χώρα στην οποία ο ιδιοκτήτης επιχείρησης διαθέτει Επιχείρηση Amway (Amway Hellas, Χαροκόπου 2 & Συγγρού 196, Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα) ή το σύνολο ή μερικά από τα παγκόσμια παραρτήματα της Amway, ανάλογα με τα συμφραζόμενα του κειμένου. Amway Corporation: Η Amway Corp., 7575 East Fulton Street, Ada, Michigan 49355, ΗΠΑ, ή οποιαδήποτε μητρική, αδερφή ή θυγατρική εταιρεία, ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Αίτηση ABO: Έντυπο το οποίο υπογράφεται από τον υποψήφιο Ιδιοκτήτη Επιχείρησης Amway και υποβάλλεται στην Amway ως αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Ιδιοκτήτη Επιχείρησης. Η Σύμβαση ABO συνάπτεται μετά την αποδοχή της αίτησης από την Amway. Αμοιβή: Πληρωμές από την Amway στον ABO σύμφωνα με το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway βάσει της πώλησης προϊόντων της Amway από τον Ιδιοκτήτη της Επιχείρησης και την ομάδα του. σε άλλη αγορά, όπως προσδιορίζεται στο Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway. Ανάδοχος: Ο ABO, εγγράφει (γίνεται ανάδοχος σε) ένα πρόσωπο στην ΕΑ, του οποίου η Αίτηση ABO, γίνεται δεκτή από την Amway. Ο νέος ABO, θα εκπαιδευτεί και θα υποστηριχθεί από τον ABO, που τον ενέγραψε. Η μεταξύ τους σχέση εμπίπτει σε μία από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες: Προσωπική Αναδοχή: ABO, ο οποίος εγγράφει έναν Υποψήφιο στην Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway Διεθνής Αναδοχή: ABO τον οποίο εγγράφει στην Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway Ανάδοχος από άλλη αγορά Amway («Διεθνής Ανάδοχος»). Θετή Αναδοχή: ABO στη θυγατρική εταιρεία, ο οποίος ορίζεται για την παροχή κατάρτισης και υποστήριξης στον ΑΒΟ με Διεθνή Αναδοχή. Γραμμή Αναδοχής: Όλοι οι ABO σε αύξουσα σειρά ξεκινώντας από οποιονδήποτε ABO δηλαδή τον Ανάδοχο του ABO, τον Ανάδοχο του Αναδόχου και ούτω καθεξής έως και την Amway. Δεύτερη Επιχείρηση ή Επιχείρηση αριθ. 2 ή #2 Επιχείρηση: Η επιχείρηση προσώπου που εγγράφεται διεθνώς από τη δική του επιχείρηση σε άλλη αγορά Amway, ή επακόλουθη επιχείρηση η οποία αποκτάται στην ίδια χώρα. Επίσημο Έντυπο Υλικό της Amway: Ενημερωτικά περιοδικά, φυλλάδια, φυλλάδια με πληροφορίες προϊόντων, ετικέτες προϊόντων, κασέτες και βιντεοκασέτες, CD-ROM και άλλο έντυπο ή οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο παράγεται από την Amway ή για την Amway και το οποίο οι ABO, μπορούν να αποκτήσουν από την Amway. Επίσημος Δικτυακός Τόπος της Amway: Οποιοσδήποτε δικτυακός τόπος (ιστοσελίδα) τον οποίο οργανώνει και διαχειρίζεται η Amway, ή στον οποίο η Amway είναι ιδιοκτήτρια του περιεχομένου του, και ο οποίος παρέχει ενημέρωση σχετικά με την Amway, την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Amway, π.χ. Επιτυχημένος κλάδος: Κλάδος στον οποίο τουλάχιστον ένας Κάτωθεν ABO,επέτυχε το μέγιστο επίπεδο Αμοιβών Απόδοσης. Επιτυχημένος, Εκπλήρωση προϋποθέσεων ή που πληροί τις προϋποθέσεις: Επίτευξη ορισμένων κριτηρίων για την εξασφάλιση αμοιβών και ανταμοιβών, σύμφωνα με το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway. Αμοιβή Απόδοσης: Μηνιαία αμοιβή που καταβάλλεται σε ABO ο οποίος επέτυχε επίπεδο Βαθμών Αξιολόγησης (ΒΑ) ομάδας, όπως καθορίζεται στην Κλίμακα Αμοιβών Απόδοσης. Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway: Τα προϊόντα, το μάρκετινγκ, η υποστήριξη και το σύστημα πληρωμών που παρέχονται από την Amway, βάσει της Σύμβασης ABO. Αμοιβή Διεθνούς Ηγεσίας: Μηνιαία αμοιβή που καταβάλλεται σε Διεθνή Ανάδοχο για την Αναδοχή ABO που πληροί τις προϋποθέσεις Επιχείρηση Amway (στο εξής «ΕΑ»): Επιχείρηση, όπως προσδιορίζεται από τον κωδικό αριθμό ABO και τη Σύμβαση ABO. 3

4 Έτος Απόδοσης: Το έτος απόδοσης της Amway ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Ηγέτης Ομάδας: Ένας ΑBO ο οποίος είτε επέτυχε το επίπεδο του 21% είτε διαθέτει κάποιον στην Επιχειρηματική του Ομάδα ο οποίος επέτυχε το επίπεδο του 21%. Κάτωθεν ομάδα: Όλοι οι ABO που εγγράφονται προσωπικά από έναν ABO καθώς και όλοι οι ABO που εγγράφονται με τη σειρά τους από τους εν λόγω ABO κ.ο.κ. Κλάδος: Ένας προσωπικά εγγραφόμενος ABO καθώς και όλοι οι ABO κάτωθεν του συγκεκριμένου ABO. Μέλος: Σε αντίθεση προς τους ABO, τα Μέλη μπορούν να αποκτήσουν προϊόντα της Amway μόνο για προσωπική χρήση σε τιμή ΑΒΟ και δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στο Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway και να ενεργούν ως ανάδοχοι. Όγκος: Βαθμοί Αξιολόγησης (ΒΑ) ή/και Όγκος Συναλλαγών (ΟΣ), ανάλογα με τα συμφραζόμενα αριθμητική αξία η οποία αποδίδεται σε κάθε προϊόν για τον καθορισμό των Αμοιβών και των Ανταμοιβών, Όγκος Προσωπικής Ομάδας: Ο συνολικός όγκος των μη επιτυχημένων κλάδων. Σύμβαση ABO: Αφορά την Αίτηση του ABO μαζί με τα ενσωματωμένα έγγραφα, τα οποία αποτελούν τους όρους της συμβατικής συμφωνίας μεταξύ του ABO και της Amway. Συνεπής ABO : Για τους σκοπούς της ερμηνείας και της επιβολής των Κανόνων Δεοντολογίας μόνον, ο όρος «Συνεπής» παραπέμπει σε ABO, ο οποίος εξουσιοδοτείται επί του παρόντος από την Amway να εμφανίζεται ως ABO και του οποίου η συμπεριφορά είναι σύμφωνη προς το γράμμα και το πνεύμα των Κανόνων Δεοντολογίας και των Πολιτικών της Amway για κάθε αγορά στην οποία ο ABO είναι παρών και ο οποίος δεν συμπεριφέρεται κατά τρόπο που επηρεάζει αρνητικά τη φήμη της Amway, των συνδεδεμένων εταιρειών και των ABO της και ο οποίος δεν συμπεριφέρεται με τρόπο που υποστηρίζει ή υπερασπίζεται τη δραστηριότητα άλλων ABO, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη διαρκή φύση μιας συνδεδεμένης εταιρείας της Amway ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο ασυνεπής προς τα λοιπά κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα και ο οποίος δεν συμπεριφέρεται κατά τρόπο που δεν είναι σύμφωνος προς όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σε κάθε χώρα, και του οποίου η συμπεριφορά δεν καταδεικνύει πολιτισμική ευαισθησία λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς. Η ερμηνεία όλων των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών είναι αποκλειστική ευθύνη των συνδεδεμένων εταιρειών της Amway. Ο ABO συμμορφώνεται προς τις ερμηνείες των συνδεδεμένων εταιρειών της Amway. Παράρτημα/θυγατρική/αγορά: Η εταιρεία Amway η οποία παρέχει την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway σε μια συγκεκριμένη χώρα. Πελάτης Λιανικής: Πρόσωπο στο οποίο ένας ABO πωλεί προϊόντα της Amway ο όρος δεν περιλαμβάνει οποιονδήποτε ABO, ή τον/ την σύζυγο ενός ABO. Πλατινένιος ABO: ABO ο οποίος έχει επιτύχει το επίπεδο αμοιβής Πλατινένιου, σύμφωνα με το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway. Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway: Το σύστημα που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των Αμοιβών και των Ανταμοιβών της Amway για τον ΑΒΟ, βάσει των πωλήσεων προϊόντων, όπως περιγράφεται στο επίσημο έντυπο υλικό της Amway. Πλατινένια Επιχειρηματική Ομάδα: Όλοι οι ABO κάτωθεν ενός ABO, συμπεριλαμβανομένων Ασημένιων και Χρυσών Παραγωγών, μέχρι και αλλά χωρίς τον πρώτο Κάτωθεν Πλατινένιο ABO. Προϊόντα Amway: Όλα τα αγαθά που παρέχονται από την Amway σε ABO για σκοπούς πωλήσεων και μάρκετινγκ. Πολιτικές της Επιχείρησης Amway: Κανόνες και πολιτικές που θεσπίζονται στο επίσημο έντυπο υλικό της Amway, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δεοντολογίας και άλλες πολιτικές της Amway, οι οποίες ενδέχεται να εφαρμόζονται από την Amway κατά καιρούς, οι οποίες ενσωματώνονται διά παραπομπής στη Σύμβαση ABO. Επιχειρηματικό Υποστηρικτικό Υλικό (ΕΥΥ): Ο ορισμός του ΕΥY πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα ακόλουθα: έντυπο υλικό, οπτικοακουστικές παραγωγές και παραγωγές πολυμέσων, προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο, συστήματα επιτευγμάτων και αναγνώρισης εκτός της Amway, συσκέψεις και άλλες εκδηλώσεις, και άλλο υλικό ή εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για την παροχή πληροφοριών ή για την υποστήριξη της πώλησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Amway, καθώς και κουπόνια, δελτία, εισιτήρια ή προγράμματα πάγιας εντολής/συνδρομής που σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα. Υπηρεσίες Amway: Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Amway σε ABO για σκοπούς πωλήσεων, αναδοχής και μάρκετινγκ. Υποψήφιος: Ενδεχόμενος ABO. ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Πώς μπορείτε να γίνετε ABO 3.1 Σύμβαση ABO: Για να γίνει δεόντως εξουσιοδοτημένος ABO, ο αιτών πρέπει να συμπληρώσει και να υπογράψει την Αίτηση ABO και να καταβάλει την πάγια ετήσια αμοιβή που απαιτείται από την Amway ως εφάπαξ αποζημίωση για τις διοικητικές και τις διαδικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται από την Amway καθώς και τυχόν επικαιροποιήσεις του έντυπου υλικού της Amway. 4

5 Η Αίτηση ABO πρέπει να αποσταλεί και να γίνει αποδεκτή από την Amway για έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του κανόνα 3.4. Η αίτηση μπορεί να συνταχθεί εγγράφως ή χρησιμοποιώντας τους επίσημους δικτυακούς τόπους της Amway. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης επιγραμμικά (on line), ο ABO υποχρεούται να αποστείλει ταχυδρομικώς στην Amway, το αργότερο 15 ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης επιγραμμικά (on line), την υπογεγραμμένη έκδοση του Εντύπου της Αίτησης. Εάν ο ABO δεν τηρήσει την προθεσμία αυτή, η Σύμβαση θα τερματιστεί αυτομάτως. 3.2 Σύζυγοι ABO: Εάν σύζυγοι επιθυμούν να αναπτύξουν μαζί μια Επιχείρηση Amway, πρέπει να εγγραφούν μαζί σε ενιαία αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας ABO Εάν ένας σύζυγος είναι ήδη ABO, ο άλλος σύζυγος, ο οποίος επιλέγει να γίνει ABO, πρέπει να υπαχθεί στη σύμβαση του/ της συζύγου του Οι σύζυγοι θεωρούνται ότι εκμεταλλεύονται μαζί την ΕΑ, ανεξάρτητα από το κατά πόσον εμφανίζονται αμφότερα τα ονόματά τους στην ΕΑ. Επομένως, καθένας είναι υπόλογος για τις πράξεις του άλλου όσον αφορά τους Κανόνες Δεοντολογίας Έγγαμο πρόσωπο το οποίο υπογράφει αίτηση ABO αναγνωρίζει ότι κάθε ενέργεια του μη συμβαλλόμενου συζύγου η οποία πραγματοποιείται σε σχέση με την ΕΑ του συμβαλλόμενου συζύγου θεωρείται ότι πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος και με την έγκριση του συμβαλλόμενου συζύγου, και ο συμβαλλόμενος σύζυγος είναι υπεύθυνος βάσει της σύμβασης ABO για κάθε δραστηριότητα του μη συμβαλλόμενου συζύγου η οποία αντίκειται στη σύμβαση ABO, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δεοντολογίας και άλλων Πολιτικών της Amway Εάν δύο ABO,κανένας εκ των οποίων δεν βρίσκεται σε επίπεδο Πλατινένιου ή ανώτερο, παντρευτούν μεταξύ τους, ένας από τους δύο αυτούς ABO πρέπει να επιλέξει να παραιτηθεί (μέσω πώλησης σύμφωνα με τον κανόνα 6.6, μεταβίβασης ή εγκατάλειψης) από την ΕΑ του και να ενταχθεί στην ΕΑ του συζύγου του, ανεξάρτητα από το κατά πόσον εκμεταλλεύονται ΕΑ σε διαφορετικές Γραμμές Αναδοχής ή στην ίδια Γραμμή Αναδοχής Σε περίπτωση εγκατάλειψης, η εγκαταλειφθείσα ΕΑ διαγράφεται και οι κλάδοι αυτής ανέρχονται στη Γραμμή Αναδοχής στον αμέσως άνωθεν Ανάδοχο Εάν οποιοσδήποτε σύζυγος του πρόσφατα παντρεμένου ζεύγους είναι σε επίπεδο Πλατινένιου ή ανώτερο, το ζεύγος μπορεί να λειτουργήσει αμφότερες τις ΕΑ, έκαστη εκ των οποίων θα λειτουργεί στην αρχική Γραμμή Αναδοχής της. 3.3 Απαιτήσεις για να γίνει κάποιος ABO: Χωρίς να περιορίζεται η διακριτική ευχέρεια της Amway να αποδέχεται μία Αίτηση ABO οποιουδήποτε προσώπου, το πρόσωπο που συνάπτει μια Σύμβαση ABO με την Amway πρέπει: να διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή να είναι τουλάχιστον 18 ετών και να είναι νομικά και διανοητικά ικανό να διαχειρισθεί μια επιχείρηση και να αναλάβει συμβατικά δεσμευτικές υποχρεώσεις να δικαιούται να ασκήσει επαγγελματικές δραστηριότητες όπως απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία να πληροί τις προϋποθέσεις του κανόνα 6.4 των παρόντων Κανόνων Δεοντολογίας, εάν ο αιτών λειτουργούσε προηγουμένως βάσει Σύμβασης ABO η οποία καταγγέλθηκε ή δεν ανανεώθηκε Κανόνας χωρίς περιεχόμενα να μην έχει καταγγελθεί η σχέση μαζί του στο πλαίσιο προηγούμενης Σύμβασης ABO με οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία της Amway να μην είναι ιδιοκτήτης άλλης Επιχείρησης Amway στην ίδια αγορά, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον κανόνα να μην είναι παντρεμένος με ABO/ Μέλος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον κανόνα Αποδοχή και απόρριψη Αίτησης ABO: Η Amway διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει οποιαδήποτε Αίτηση ABO. 3.5 Αποδοχή και έναρξη: Μια αίτηση ABO θεωρείται ότι έγινε δεκτή από την Amway, όταν η τελευταία λάβει συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη πρωτότυπη Αίτηση ABO ταχυδρομικώς ή με προσωπική παράδοση, και το περιεχόμενό της επαληθεύεται στη βάση δεδομένων των στοιχείων των ABO της Amway, εκτός εάν αποσταλεί ειδοποίηση περί του αντιθέτου εντός 6 εβδομάδων. Σε περίπτωση απόρριψης της Αίτησης από την Amway ενώ η Επιχείρηση Amway έχει ήδη συσταθεί, η Amway και ο ABO θεωρούν ότι η Σύμβαση συνάφθηκε δεόντως κατά την ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης από την Amway και ότι καταγγέλθηκε κατά την ημερομηνία παραλαβής της απόρριψης της Amway από τον αιτούντα. Εάν η εγγραφή πραγματοποιήθηκε στον επίσημο δικτυακό τόπο της Amway, ο ABO εξουσιοδοτείται να ασκεί την επιχειρηματική δραστηριότητα προσωρινά, σύμφωνα με τους Κανόνες Δεοντολογίας και τις Πολιτικές της Amway. Ο ABO υποχρεούται να αποστείλει ταχυδρομικώς στην Amway, το αργότερο εντός 15 ημερών από την καταχώρηση, την υπογεγραμμένη έκδοση του Εντύπου Αίτησης. Εάν ο ABO δεν τηρήσει την προθεσμία αυτή, αναστέλλεται το δικαίωμα αναδοχής και δεν καταβάλλονται αμοιβές και ανταμοιβές, έως ότου η Amway παραλάβει την υπογεγραμμένη αίτηση. 3.6 Πρακτικές αναδοχής: Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway παρουσιάζεται ως μια ίση ευκαιρία, διαθέσιμη σε οποιονδήποτε ανεξαρτήτως εθνοτικής προέλευσης, φύλου, ιθαγένειας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων Ένας υποψήφιος σαν προϋπόθεση για να γίνει ABO ή ένας ABO για να λάβει συνδρομή για την ανάπτυξη της ΕΑ, δεν υποχρεούται α. να αγοράσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντων ή υπηρεσιών β. να διατηρεί συγκεκριμένο ελάχιστο απόθεμα γ. να αγοράσει οποιοδήποτε Επιχειρηματικό Υποστηρικτικό Υλικό. 3.7 Διάρκεια και λήξη: Εκτός εάν η διάρκειά της ανανεωθεί σύμφωνα με τον κανόνα 3.9 των Κανόνων Δεοντολογίας, η Σύμβαση ABO λήγει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους της. Εκτός εάν καταγγελθεί νωρίτερα από τον ABO ή την Amway, η Σύμβαση ABO λήγει αυτομάτως στις 31 Δεκεμβρίου του έτους. 5

6 Εάν η αίτηση υπογραφεί και γίνει δεκτή μετά την 1η Ιουλίου ενός ημερολογιακού έτους, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. 3.8 Καταγγελία της Σύμβασης: Ο ABO δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση ABO οποτεδήποτε εγγράφως με άμεση ισχύ. Η Amway δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση ABO όταν υπάρχει εσκεμμένη, σοβαρή παραβίαση των Κανόνων Δεοντολογίας και των πολιτικών της Amway. Η καταγγελία εκ μέρους της Amway μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 11 των Κανόνων Δεον τολογίας της Amway εφόσον οποιαδήποτε προσπάθεια συμμόρφωσης ή άλλης αμοιβαίας συμφωνίας έχει αποδειχθεί άκαρπη. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης ΑΒΟ εκ μέρους της Amway, ο ΑΒΟ δεν έχει μόνο τη δυνατότητα να προσφύγει δικαστικώς αλλά και να θέσει την υπόθεση υπόψη της Διεθνούς Επιτροπής Ελέγχου (παράγραφος 16 των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway) Κανόνας εξαγοράς: Με τη λήξη ή την εθελούσια καταγγελία της Σύμβασης ABO από τον ABO, ο ABO δύναται να υποβάλει αίτηση στην Amway για την επιστροφή τυχόν μη πωληθέντος αποθέματος προϊόντων και υπηρεσιών της Amway που ενδεχομένως κατέχει, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι καινούρια, αχρησιμοποίητα και στην αρχική κατάστασή τους. Η Amway θα εξαγοράσει τα εν λόγω προϊόντα στο κόστος αγοράς τους από την Amway, μείον διοικητική χρέωση χειρισμού και εκ νέου αποθήκευσης, μείον τυχόν αμοιβές που καταβλήθηκαν για τις αντίστοιχες αγορές και τυχόν μη επιστρεπτέοι φόροι. Τυχόν ληξιπρόθεσμα ποσά τα οποία οφείλονται στην Amway θα χρεωθούν. Εάν η καταγγελία της Σύμβασης ABO οφείλεται σε αθέτηση υποχρεώσεων του ABO,η Amway διαθέτει διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την εξαγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών δυνάμει του παρόντος κανόνα. 3.9 Ανανέωση: Ένας ABO έχει το δικαίωμα να ανανεώσει τη Σύμβασή του ΑΒΟ με την Amway ετησίως. Η Amway διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ανανέωση της Σύμβασης, όταν υπάρχει εσκεμμένη, σοβαρή παραβίαση των Κανόνων Δεοντολογίας και των Πολιτικών της Amway. Η μη ανανέωση εκ μέρους της Amway μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 11 των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway εφόσον οποιαδήποτε προσπάθεια συμμόρφωσης ή άλλης αμοιβαίας συμφωνίας έχει αποδειχθεί άκαρπη Η ανανέωση οποιουδήποτε όρου και κανονισμού της Σύμβασης ενός ABO η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Amway, ισχύει από τη χρονική στιγμή της αίτησης μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, για το οποίο αιτήθηκε ο ΑΒΟ την ανανέωση της Σύμβασης με την Amway. Η αίτηση ανανέωσης της σύμβασης θεωρείται αποδεκτή, εφόσον δεν απορριφθεί εγγράφως από την Amway εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της Μετά από την άρνηση της ανανέωσης της σύμβασης από την Amway, ο ΑΒΟ μπορεί όχι μόνο να ασκήσει κάθε νόμιμη διαδικασία αλλά και κάθε δικαίωμα πριν τη Διεθνή Επιτροπή Επανεξέτασης (ενότητα 16 των Κανόνων Δεοντολογίας) Συνδεόμενο Πρόσωπο: Οι προσκλήσεις σε Σεμινάρια ABO, σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ηγετών και άλλες εκδηλώσεις που οργανώνει η Amway θα απευθύνονται μόνο στον ABO και στο Συνδεόμενο Πρόσωπο, εφόσον έχει υποδειχτεί από τον ABO στην Αίτηση Εγγραφής. Σε περίπτωση που ο ABO είναι νομικό πρόσωπο οι ανωτέρω προσκλήσεις θα απευθύνονται στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ABO και στο Συνδεόμενο Πρόσωπο εφόσον έχει υποδειχτεί από τον ABO στην Αίτηση Εγγραφής Κανόνες χωρίς περιεχόμενα 3.15 Επιχειρήσεις Amway που λειτουργούν μέσω νομικού προσώπου: Ο συμβαλλόμενος στη Σύμβαση ABO μπορεί να είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, υπό τον όρο ότι πληροί ορισμένους όρους και προϋποθέσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν άλλες εγκεκριμένες δυνατότητες από την Amway για νομικά πρόσωπα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Amway για ενημερωμένες πληροφορίες. Το πρόσωπο που υπογράφει τη Σύμβαση ABO για λογαριασμό νομικού προσώπου πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του συγκεκριμένου νομικού προσώπου, πρέπει να πληροί προσωπικά τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον κανόνα 3.3 των Κανόνων Δεοντολογίας και πρέπει να κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο του νομικού προσώπου. Αυτό ισχύει και για το πρόσωπο που ακολουθεί το αρχικό πρόσωπο ως διάδοχος του νομικού προσώπου. Το νομικό πρόσωπο ενδέχεται να κληθεί να υποβάλει, εκτός των άλλων εγγράφων, απόδειξη της ύπαρξής του και της ικανότητάς του να ασκεί τις δραστηριότητες που προβλέπονται στη Σύμβαση ABO, απόδειξη συμμόρφωσης προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις καταχωρήσεων, ένα έγγραφο το οποίο να περιέχει διάφορες πληροφορίες και συμφωνίες σχετικά με το νομικό πρόσωπο, τους ιδρυτές του και τη διοίκησή του, ή κάθε άλλη παρόμοια πληροφορία και τεκμηρίωση την οποία η Amway ενδέχεται να ζητήσει Κανόνας χωρίς περιεχόμενα 3.17 Περιορισμός των προσκλήσεων σε εκδηλώσεις της Amway σε δύο πρόσωπα: Οι προσκλήσεις σε επαγγελματικά σεμινάρια, σεμινάρια ηγεσίας, ταξίδια παροχής κινήτρων και άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Amway αφορούν μόνον δύο άτομα ανά ΕΑ. Τα εν λόγω άτομα πρέπει να είναι αυτά που έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της Amway ως ιδιοκτήτες της ΕΑ Κανόνας χωρίς περιεχόμενα 3.19 Συνωμοσία Υποκίνηση για αθέτηση υποχρέωσης: Κανένας ABO δεν επιτρέπεται να συνωμοτεί με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ώστε να αθετήσει ή να υποκινήσει την αθέτηση Σύμβασης ABO Κανόνας χωρίς περιεχόμενα 3.21 Δηλώσεις και εγγυήσεις: Ο ABO δεν προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις προς την Amway ούτε υποκινεί την Amway να δεχθεί μια Αίτηση ABO με 6

7 ψευδή προσχήματα, ούτε παραβιάζει οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εκείνων που πραγματοποιούνται από τον ABO βάσει του κανόνα 3.3 των Κανόνων Δεοντολογίας Κανόνας χωρίς περιεχόμενα 3.23 Μη εγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες 1) Κανένας ABO δεν ασκεί δραστηριότητες ABO σε αγορές στις οποίες δεν εξουσιοδοτείται να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. 2) Κανένας ABO δεν ασκεί δραστηριότητες ABO σε αγορές τις οποίες δεν έχει ανοίξει η Amway (βλέπε επίσης Παγκόσμια Πολιτική Μηδενικής Ανοχής σχετικά με Μη Ανοικτές Αγορές, διαθέσιμη στη διεύθυνση Η Amway ορίζει τη «δραστηριότητα ABO» ως οποιαδήποτε δραστηριότητα, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση ή στην ανάπτυξη της Επιχείρησης Amway, όπως ορίζεται στον κανόνα των Κανόνων Δεοντολογίας. ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Γενικές υποχρεώσεις των ABO Ο ABO οφείλει να συμπεριφέρεται πάντοτε με επαγγελματικό, ευγενικό και αβρό τρόπο και να εκμεταλλεύεται την ΕΑ με οικονομικά υπεύθυνο και επιχειρηματικό τρόπο (βλέπε επίσης κανόνα 4.4). Ο ABO δεν ασκεί ποτέ πρακτικές πώλησης υψηλής πίεσης ούτε πρακτικές πωλήσεων και μάρκετινγκ που έχουν ως σκοπό να εξαπατήσουν ή να παραπλανήσουν. 4.1 Συμβατικές συνέπειες: Ο ABO οφείλει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στους Κανόνες Δεοντολογίας και στις Πολιτικές της Amway Αναφορά παραβιάσεων: Ο ABO οφείλει να ενημερώνει πάραυτα την Amway για κάθε πληροφορία που αφορά την πραγματική, ενδεχόμενη ή επαπειλούμενη παραβίαση από άλλον ABO της Σύμβασης ABO, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δεοντολογίας και των Πολιτικών της Amway, ή οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού Συνεργασία σε έρευνες: Ο ABO οφείλει να συνεργάζεται σε κάθε έρευνα η οποία αναλαμβάνεται από την Amway, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Αγορά Προϊόντων της Amway Ο ABO πρέπει να αγοράζει προϊόντα και υπηρεσίες της Amway και επίσημο έντυπο υλικό της Amway μόνον άμεσα από την Amway, προκειμένου να είναι επιλέξιμος για τις αμοιβές και ανταμοιβές βάσει του Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway Ο ABO δεν πρέπει να πωλεί προϊόντα και υπηρεσίες της Amway σε άλλους ABO, και σε Μέλη. 4.3 Εισαγωγή/ Εξαγωγή /Σημεία λιανικής πώλησης /Μαζικό μάρκετινγκ: Οι ABO δεν δικαιούνται να εξάγουν ή να εισάγουν, ή να πωλούν εν γνώσει τους για εισαγωγή ή εξαγωγή, προϊόντα της Amway από οποιαδήποτε χώρα στην οποία η Amway έχει αναπτύξει εργασίες σε οποιαδήποτε άλλη χώρα Οι ΑΒΟ δε δικαιούνται να εκθέσουν ή να πωλήσουν ή να επιτρέψουν την έκθεση, την πώληση, την αγορά, την προώθηση του επίσημου έντυπου υλικού ή ΕΥΥ ή την έκθεση σε ή από οποιαδήποτε τοποθεσία λιανικής Οι ABO μπορούν να συμμετέχουν σε εμπορικές και ανοιχτές στο κοινό εκθέσεις μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια από την Amway, δεδομένου ότι έχουν ζητήσει τη γραπτή έγκριση της Amway (τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες πριν) Οι ABO δεν διαφημίζουν προϊόντα ή υπηρεσίες της Amway στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή με τη χρήση ραδιοτηλεοπτικών μεθόδων ή μεθόδων μαζικής επικοινωνίας,για να εξασφαλίσουν πελάτες, να επιδιώξουν την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway, να περιγράψουν ή να εκθέσουν το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway ή την Επιχειρηματική Ευκαιρία της Amway ή να αναζητήσουν άτομα ώστε να γίνουν ABO,συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των διαδικτυακών τεχνολογιών, όπως διαδικτυακών πλατφορμών πλειστηριασμών, μαζικών αποστολών, τηλεμάρκετινγκ, ραδιοφώνου, τηλεόρασης, ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (βλ. κανόνα 4.23) ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από τον οποίο απουσιάζει η προσωπική επαφή. Όταν οι ΑΒΟ χρησιμοποιούν "μέσα κοινωνικής δικτύωσης" πρέπει να συμμορφώνονται με τους Κανόνες Δεοντολογίας και τις Πολιτικές της Amway και ειδικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (διαθέσιμη στο καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε τόπου κοινωνικής δικτύωσης. O ABO μπορεί να διαθέτει δικτυακό τόπο για την προώθηση της Επιχείρησης Amway και των προϊόντων και των υπηρεσιών της Amway εφόσον λάβει άδεια από την Amway, σύμφωνα με την Πολιτική Δικτυακών Τόπων της Amway (διαθέσιμη στη διεύθυνση Οι ABO δεν εκμεταλλεύονται οποιαδήποτε εκδήλωση ή οποιοδήποτε μέσο προώθησης της Amway για να πωλήσουν, να προωθήσουν ή να αποκομίσουν κέρδος από την πώληση ή την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών εκτός εκείνων της Amway. Αυτό επίσης αφορά σε οποιαδήποτε εκδήλωση ή μέσο που προορίζεται για όφελος των ΑΒΟ ή Υποψηφίων Ψευδείς δηλώσεις: Οι ABO δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα, δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε παραλείπουν να προβούν σε οποιαδήποτε δήλωση σε συνέχεια ή σε σχέση με μια Επιχείρηση Amway και με την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway, η οποία, βάσει των συμφραζομένων και των περιστάσεων, δεν είναι αληθής, ορθή και ενδεδειγμένη. Οι δηλώσεις σχετικά με προϊόντα της Amway μπορούν να ληφθούν μόνον επί λέξει από το επίσημο έντυπο υλικό της Amway και τους επίσημους δικτυακούς τόπους της Amway που προορίζονται και έχουν εγκριθεί για χρήση στην αντίστοιχη αγορά. Επομένως, ο ABO δεν εφαρμόζει τις ακόλουθες πρακτικές: δεν προβαίνει σε οποιονδήποτε υπερβολικό ή μη εγγυημένο ισχυρισμό ή/και δήλωση σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες της Amway, εκτός από αυτούς που αναγράφονται στο επίσημο έντυπο υλικό της Amway, και τούτο περιλαμβάνει ενδεικτικά: ιατρικούς ισχυρισμούς/δηλώσεις ή ισχυρισμούς/δηλώσεις, καθώς και δηλώσεις σχετικά με προϊόντα της Amway που διατυπώθηκαν από ιατρούς ή/και άλλους τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα 7

8 4.4.2 δεν παρουσιάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Amway ή τα προϊόντα που διανέμονται από την Amway με ανακριβή τρόπο όσον αφορά τις τιμές, την ποιότητα, τα πρότυπα, τις διαβαθμίσεις, το περιεχόμενο, το στυλ ή το μοντέλο, τον τόπο προέλευσης ή τη διαθεσιμότητα δεν δηλώνει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Amway ή τα προϊόντα που διανέμονται από την Amway υποστηρίζουν, εγκρίνουν ή παρουσιάζουν οποιαδήποτε χαρακτηριστικά όσον αφορά την απόδοση, τα εξαρτήματα, τις χρήσεις ή τα οφέλη που εμφανίζουν ή δεν εμφανίζουν δεν ενεργεί ούτε παρουσιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την Amway, ή τα προϊόντα που διανέμει η Amway, κατά τρόπο που συνιστά απάτη, ούτε προωθεί προϊόντα τα οποία δεν διανέμει η Amway ωσάν να τα διένειμε. 4.5 Ανασυσκευασία: Οι ABO δεν δικαιούνται να ανασυσκευάσουν ή να μεταβάλουν ή να αλλοιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο οποιεσδήποτε από τις ετικέτες συσκευασίας των προϊόντων ή των υπηρεσιών της Amway ή οποιουδήποτε επίσημου έντυπου υλικού της Amway. 4.6 Έγγραφη απόδειξη πώλησης: Ο ABO οφείλει να παραδίδει στον πελάτη κατά την πώληση προϊόντος ή υπηρεσίας της Amway έγγραφη και χρονολογημένη παραγγελία ή απόδειξη, η οποία: α) περιγράφει τα προϊόντα που πωλήθηκαν β) αναφέρει την τιμή που χρεώθηκε (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) γ) αναφέρει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του πωλητή ABO δ) περιλαμβάνει Εγγύηση Ικανοποίησης Amway και ε) παρέχει τις πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία. 4.7 Εγγύηση Ικανοποίησης Amway: Οι ABO παρέχουν την Εγγύηση Ικανοποίησης Amway σύμφωνα με τον παρόντα κανόνα και τις σχετικές πληροφορίες που περιέχονται στο επίσημο έντυπο υλικό της Amway. Ειδικότερα και χωρίς να περιορίζονται τα προαναφερθέντα: οι ABO οφείλουν να ενημερώνουν την Amway για κάθε παράπονο πελάτη και να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες οσάκις ένας πελάτης ζητεί υπηρεσία της Εγγύησης Ικανοποίησης Amway εντός της ορισμένης περιόδου εγγύησης, ο ABO οφείλει να παράσχει αμέσως στον πελάτη δυνατότητα επιλογής μεταξύ α) πλήρους επιστροφής του τιμήματος, β) ανταλλαγής με παρόμοιο προϊόν, ή γ) πλήρους πίστωσης για ανταλλαγή με άλλο είδος οι ABO δεν προβαίνουν σε κανενός είδους προσφορά ή συμβιβασμό, ούτε καθιστούν την Amway υπεύθυνη αποζημίωσης για οποιοδήποτε παράπονο ή επιστροφή προϊόντος. 4.8 Τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας, των κανονισμών και των κωδίκων: Ο ABO οφείλει να συμμορφώνεται με κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανονισμό και κώδικα που εφαρμόζεται στη λειτουργία της Επιχείρησης Amway και δεν πρέπει να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την καλή φήμη του ABO ή/και της Amway. 4.9 Παραπλανητικές ή παράνομες εμπορικές πρακτικές: Ο ABO δεν ασκεί καμία παραπλανητική ή παράνομη εμπορική πρακτική Παράνομες επιχειρήσεις ή δραστηριότητες: Ο ABO δεν εκμεταλλεύεται καμία παράνομη επιχείρηση ούτε ασκεί ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα Κανόνας χωρίς περιεχόμενα 4.12 Σχέση ABO: Ο ABOδεν επιτρέπεται να δηλώνει, να υπονοεί ή να ενεργεί κατά τρόπο που υποδηλώνει ότι ο ABO είναι υπάλληλος ή έχει οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκτός εκείνης του ανεξάρτητου συμβαλλόμενου. που λειτουργεί βάσει σύμβασης συναφθείσας με την Amway Ενοποιημένη παρουσία (franchise) και επικράτειες: Δεν υπάρχουν αποκλειστικές ενοποιημένες παρουσίες (franchise) ή επικράτειες διαθέσιμες στο πλαίσιο του Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway Δραστηριότητες Πώλησης Εκτός Amway: Κατά τη διάρκεια των σχέσεων Σύμβασης με την Amway οι ABO δεν δύνανται να εμπλακούν σε άλλη δραστηριότητα απευθείας πωλήσεων ασχέτως των προϊόντων, ούτε σε δραστηριότητα προώθησης, πώλησης και διανομής κανενός αγαθού ή προϊόντος που ανταγωνίζεται τα αγαθά και τα προϊόντα που προωθεί, πωλεί και διανέμει η Amway. Εάν οι ABO παρόλα αυτά ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως αυτές που περιγράφονται παραπάνω, που σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες εκτός αυτών της Amway ή με ΕΥΥ που δεν έχει εγκριθεί από την Amway, πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους: Ο ABO ο οποίος πωλεί προσωπικά προϊόντα άλλα εκτός των προϊόντων της Amway ή ο οποίος πωλεί υπηρεσίες (π.χ. φορολογικές υπηρεσίες, ασφάλειες, επενδύσεις κλπ.) δεν πρέπει να υποκινεί άλλον ABO, τον οποίο δεν έχει εγ γράψει προσωπικά, να πωλεί τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες ούτε να προτείνει την πώληση των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών σε οποιονδήποτε ABO, εκτός εκείνων που έχει εγγράψει προσωπικά ο ίδιος. Στο πλαίσιο αυτό, «υποκινώ» σημαίνει: πείθω/επιχειρώ να πείσω άλλον ABO να πωλήσει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, ανεξάρτητα από το κατά πόσον αυτό γίνεται για την απόκτηση εισοδήματος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο Κανένας ABO δεν επιτρέπεται να πωλεί, να προωθεί ή να αποκομίζει κέρδος από την πώληση ή την προώθηση ΕΥΥ, παρά μόνον σύμφωνα με τυχόν πολιτικές ή διαδικασίες που θεσπίζονται από την Amway, όπως προβλέπεται στην ενότητα 7 των Κανόνων Δεοντολογίας και άλλων Πολιτικών της Amway, και ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Πολιτική ΕΥΥ Οι ABO δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι γνωρίζουν ή συνδέονται με άλλους ABO, τους οποίους δεν ενέγραψαν προσωπικά, συμπεριλαμβανομένων των γνώσεών τους που προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις προσωπικές Γραμμές Αναδοχής τους, προκειμένου να προωθήσουν και να επεκτείνουν αυτές τις άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ένας ABO ο οποίος παρέχει σε τακτική βάση επαγγελματικές υπηρεσίες συναλλασσόμενος με πελάτες (π.χ. συνεργείο επισκευών, κατάστημα λιανικής, κουρείο ή ινστιτούτο αισθητικής, νομικές, ιατρικές, οδοντιατρικές ή λογιστικές υπηρεσίες) μπορεί να εξυπηρετεί πελάτες οι οποίοι είναι ABO 8

9 και ζήτησαν τις υπηρεσίες του οι ABO δεν επιτρέπεται να επιδιώκουν ενεργά την πελατεία ABO τους οποίους δεν ενέγραψαν προσωπικά Ο ABO ή ο/η σύζυγος του ABO ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αναφέρεται στη Σύμβαση ABO δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι γνωρίζει ή συνδέεται με άλλους ABO για να προωθήσει επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός της Amway Παρέμβαση σε άλλη ΕΑ: Κανένας ABO δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει στην επιχειρηματική δραστηριότητα άλλου ABO. Παρέμβαση στην επιχειρηματική δραστηριότητα άλλου ABO θεωρείται ειδικότερα (ενδεικτικά): υποκίνηση ή απόπειρα υποκίνησης άλλου ABO να αλλάξει τη Γραμμή Αναδοχής του, να μεταβιβάσει ή να εγκαταλείψει την ΕΑ του, ή να εγγράψει ή να μην εγγράψει συγκεκριμένο Υποψήφιο υποκίνηση ή απόπειρα υποκίνησης άλλου ABO να αρνηθεί κατάρτιση, παρότρυνση ή άλλη στήριξη σε Κάτωθεν ABO υποκίνηση ή απόπειρα υποκίνησης άλλου ABO να παραβιάσει Σύμβαση ABO, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δεοντολογίας και άλλων Πολιτικών της Amway υποκίνηση ή απόπειρα υποκίνησης άλλου ABO να ασκήσει δραστηριότητες πώλησης εκτός Amway κατά παράβαση του κανόνα Κανόνας χωρίς περιεχόμενα 4.17 Αφερεγγυότητα Ο ABO της Amway οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Amway για επικείμενα μέτρα πτώχευσης που αφορούν τον ΑΒΟ ή όταν ορίζεται σύνδικος πτώχευσης ή εντολοδόχος για τη διαχείριση της περιουσίας του ABO ή εφόσον η περιουσία περνάει στη διαχείριση του δικαστηρίου ή σε κάποια κανονιστική διάταξη ή λαμβάνονται κατά την εκτέλεση μιας ανικανοποίητης απόφασης ή με το χρέος Η Amway δύναται να διαπραγματευτεί με τον σύνδικο πτώχευσης ή παρόμοιο όργανο, για την εξαίρεση από την κατάσχεση οποιονδήποτε προϊόντων ιδιοκτησίας της Amway, τα οποία βρίσκονται ακόμη στην κατοχή του ΑΒΟ της Amway Στην περίπτωση που επιχειρηθεί η πώληση ή η μεταβίβαση μιας Επιχείρησης Amway, στα πλαίσια της διαδικασίας πτώχευσης ή άλλης παρόμοιας διαδικασίας, τότε αυτά θα πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους, όπως και με την ενότητα 6.6 των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway Πωλήσεις σε τελικούς καταναλωτές: Η Amway καταβάλλει αμοιβές βάσει των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών της Amway σε τελικούς πελάτες Κανόνες χωρίς περιεχόμενα 4.23 Αυτόκλητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Spamming): "Spamming" είναι η αποστολή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (πχ. φαξ, ή SMS) σε μεμονωμένα άτομα αλλά και σε ομάδες ατόμων. Οι ABO δεν επιτρέπεται να αποστέλλουν, διαβιβάζουν ή επικοινωνούν με ηλεκτρονικά μέσα σε άτομα χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή τους. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, την αποστολή μηνυμάτων σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω κοινοτήτων ενδιαφερόντων, αγορασμένων καταλόγων διευθύνσεων, "ασφαλών καταλόγων" ή άλλων καταλόγων φυσικών ή νομικών προσώπων Υποψηφιότητα για θέσεις απασχόλησης: Εάν απαντήσει σε υποψηφιότητα για θέση απασχόλησης ατόμου που αναζητά ευκαιρία απασχόλησης, ο ABO πρέπει να αναφέρει σαφώς στην πρώτη παράγραφο της απάντησής του ότι ο ABO προσφέρει μια επιχειρηματική ευκαιρία και όχι μια ευκαιρία απασχόλησης Άντληση κεφαλαίων: Οι ABO οφείλουν να μην χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Amway σε συνδυασμό με οποιοδήποτε είδος δραστηριότητας άντλησης κεφαλαίων. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά την πρόσκληση αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών της Amway βάσει της δήλωσης ότι το σύνολο ή μέρος των εσόδων, του προϊόντος ή των κερδών που θα προκύψουν από την εν λόγω πώληση θα διατεθεί σε συγκεκριμένη φιλανθρωπική ομάδα, οργάνωση ή σκοπό Χειραγώγηση του Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway: Κανένας ABO δεν επιτρέπεται να μεθοδεύει το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway ή τον όγκο προσωπικής ομάδας με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα καταβολή αμοιβών ή ανταμοιβών, τα οποία δεν αποκτήθηκαν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway ή σε άλλο επίσημο έντυπο υλικό της Amway. Ο παρών κανόνας αφορά επίσης ακατάλληλη επιχειρηματική διάρθρωση, όπως ορίζεται στην Πολιτική Κάθετης Συσσώρευσης (διαθέσιμη στη διεύθυνση Επικαιροποίηση προσωπικών/επιχειρηματικών πληροφοριών: Όλοι οι ABO είναι υπεύθυνοι να ανακοινώνουν στην Amway τυχόν επικαιροποιήσεις ή αλλαγές στις προσωπικές (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμούς τηλεφώνου κλπ.) ή επιχειρηματικές πληροφορίες τους (π.χ. προσθήκη/κατάργηση εταίρου, αλλαγή εταιρικού καθεστώτος κλπ.) Προστασία Απορρήτου και εμπιστευτικότητα: Όλοι οι ABO υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου της Amway (διαθέσιμη στη διεύθυνση και με τους εφαρμοστέους κανόνες και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. Η Amway είναι κάτοχος εμπιστευτικών και αποκλειστικών πληροφοριών και εμπορικών μυστικών σχετικών με τα προϊόντα, τις επιχειρήσεις και τις Γραμμές αναδοχής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, και δεδομένων σχετικών με τους ABO ("Εμπιστευτικές Πληροφορίες"). Ο ABO αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι όλες οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες τέτοιου είδους αποτελούν ανά πάσα στιγμή ιδιοκτησία της Amway και ότι, στην έκταση που ο ABO έχει πρόσβαση στη χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών για την εφαρμογή της Σύμβασης, ο ABO μπορεί να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών τέτοιου είδους στην έκταση και για λόγους που υπαγορεύει η Σύμβαση. Ο ABO δεν δύναται να μεταφέρει ή να μεταδώσει Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε τρίτον, 9

10 συμπεριλαμβανομένου και άλλου ABΟ, εκτός της περίπτωσης που αυτό γίνεται σύμφωνα με ρητούς όρους της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Amway. Κατά τη λήξη ή τη μη ανανέωση της Σύμβασης, ο ABO υποχρεούται να επιστρέψει στην Amway όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που έχει στην κατοχή του/της. Ο ABO αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του που πρόκειται να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην Amway, της δίνει το δικαίωμα να προβεί σε άμεσα, διατακτικά ή παρόμοιου είδους μέτρα για να αποφύγει περαιτέρω παράβαση της Σύμβασης ή μετάδοση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών. Κάθε υποχρέωση εμπιστευτικότητας που υπόκειται σε αυτή τη διάταξη παραμένει σε ισχύ και μετά τη λήξη της Σύμβασης Κίνδυνος για την καλή φήμη: Ο ABO δεν ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία ενδέχεται να θίξει την καλή φήμη της Amway, την Επιχείρηση Amway και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Amway και άλλους ABO Κανόνας χωρίς περιεχόμενα 4.30 Πώληση προϊόντων από ABO: Η επίδειξη ή/και η πώληση των προϊόντων της Amway μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον από ABO Παρουσίαση της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας από ABO: Η Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway μπορεί να παρουσιασθεί μόνον σε υποψήφιο ABO από έναν ABO. Μόνον οι ABO μπορούν να εγγράψουν έναν νέο ABO Διεθνής Αναδοχή: Όταν ένας ABO ξεκινήσει μια δεύτερη επιχείρηση σε μια αγορά άλλη από την αγορά της αρχικής επιχείρησής του, η δεύτερη επιχείρηση πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς εγγραφής από την αρχική επιχείρηση. Οι επακόλουθες επιχειρήσεις (τρίτη, τέταρτη κλπ.) πρέπει επίσης να συνδέονται διεθνώς είτε με την αρχική επιχείρηση είτε με τις άλλες επιχειρήσεις Κανόνες χωρίς περιεχόμενα Η Amway δεν απαιτεί την τήρηση αποθεμάτων και δεν ενθαρρύνει την απόκτηση αποθεμάτων προϊόντων. Η Amway καταβάλει αμοιβές για τις πωλήσεις προϊόντων σε τελικούς καταναλωτές, σύμφωνα με το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway. Για να έχει κάποιος ΑΒΟ αξίωση να λάβει αμοιβές, σύμφωνα με το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway, πρέπει να πωληθεί ένας όγκος προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές, σε αντιστοιχία με τις αγορές του ΑΒΟ. Η Amway διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύσει όλα τα επιτεύγματα, τις αμοιβές και αναγνωρίσεις, εφόσον διαπιστωθεί, πως οι αντίστοιχες πωλήσεις στον τελικό καταναλωτή δεν αντιστοιχούν στις αγορές του ΑΒΟ. Ο ABO οφείλει, κατόπιν αιτήματος της Amway, να παρέχει στην Amway αντίστοιχες αποδείξεις όσον αφορά την τήρηση του παρόντος κανόνα Διατήρηση της ανεξάρτητης σχέσης με τους ABO των οποίων έγινε ανάδοχος Καταβολή βέλτιστων προσπαθειών ώστε να διασφαλισθεί ότι οι ABO που έτυχαν προσωπικής αναδοχής συμμορφώνονται πλήρως με τη Σύμβαση ABO, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δεοντολογίας, των Πολιτικών της Amway και κάθε εφαρμοστέου νόμου και κανονισμού Κανόνας χωρίς περιεχόμενα Καταβολή βέλτιστων προσπαθειών ώστε να ενθαρρυνθεί ο ABO που έτυχε προσωπικής αναδοχής να συμμετέχει σε επίσημες συσκέψεις/ εκδηλώσεις της Amway Κανόνας χωρίς περιεχόμενα Επεξήγηση των ευθυνών και των υποχρεώσεων του ABO βάσει της Σύμβασης ABO, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway και των Πολιτικών της Amway, και παροχή οδηγιών στον ABO που έτυχε αναδοχής σχετικά με τον τρόπο εκμετάλλευσης /διαχείρισης μιας Επιχείρησης Amway σύμφωνα με τη Σύμβαση ABO τους Κανόνες Δεοντολογίας, άλλες Πολιτικές της Amway και άλλο επίσημο έντυπο υλικό της Amway. ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Πρόσθετες ευθύνες και υποχρεώσεις των Αναδόχων : Κανόνες χωρίς περιεχόμενα 5.3. Γενικά καθήκοντα και ευθύνες των Αναδόχων Παροχή στον εγγραφέντα ABO του συνόλου του επίσημου έντυπου υλικού της Amway που προορίζεται για χρήση από τους νεοεγγραφέντες ABO Κανόνας χωρίς περιεχόμενα Διασφάλιση κατάρτισης, υποστήριξης και παροχής κινήτρων στον εγγραφέντα ABO, σύμφωνα με τους Κανόνες Δεοντολογίας της Amway και τις Πολιτικές της Amway, ή συνεργασία με τον Άνωθεν Πλατινένιο ABO ώστε να διασφαλισθεί η πραγματοποίηση της εν λόγω κατάρτισης και της παροχής κινήτρων. 5.4 Ευθύνες ABO σε επίπεδο Πλατινένιου ή ανώτερο Προκειμένου να φθάσει και να διατηρήσει τον τίτλο και τα προνόμια ABO σε επίπεδο Πλατινένιου ή ανώτερο, ο ABO πρέπει αρχικά να πληροί τις προϋποθέσεις και στη συνέχεια να πληροί εκ νέου της προϋποθέσεις σε κάθε έτος απόδοσης. Οι απαιτήσεις εκπλήρωσης και εκ νέου εκπλήρωσης των προϋποθέσεων προσδιορίζονται στο επίσημο έντυπο υλικό της Amway ή στους επίσημους δικτυακούς τόπους της Amway. Περιλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα: υποστήριξη και συμμόρφωση προς τους Κανόνες Δεοντολογίας και τις Πολιτικές της Amway, και παροχή οδηγιών και ενθάρρυνση άλλων ABO στην Επιχειρηματική Ομάδα να πράττουν το ίδιο κατάρτιση των ABO της Επιχειρηματικής Ομάδας ενθάρρυνση ορθής συμπλήρωσης Αιτήσεων ABO κατάρτιση των ABO της Επιχειρηματικής Ομάδας στην εκμετάλλευση της Επιχείρησης Amway και στα Προϊόντα της Amway, συμπεριλαμβανομένης της Εγγύησης Ικανοποίησης Amway. 10

11 ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Διατήρηση των Γραμμών Αναδοχής 6.1 Προστασία της Γραμμής Αναδοχής: Οι αλλαγές στη Γραμμή Αναδοχής, η πώληση συμφέροντος κυριότητας σε ΕΑ, η συγχώνευση ή η διάσπαση ΕΑ είναι δραστηριότητες που συνεπάγονται τροποποιήσεις της Σύμβασης ABO και, ως εκ τούτου, πρέπει να συμφωνηθούν τόσο από τον ABΟ O όσο και από την Amway εγγράφως. Κατά συνέπεια, η ABO αναγνωρίζει και αποδέχεται τα εξής: Απαιτείται ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Amway για οποιαδήποτε πώληση, αλλαγή στη Γραμμή Αναδοχής, μεταβίβαση, συγχώνευση συμφέροντος σε ΕΑ, συνεργασία μεταξύ ή συγχώνευση δύο ΕΑ, ή διαχωρισμό ή διάσπαση ΕΑ Η Γραμμή Αναδοχής δεν πρέπει να αναδιαρθρώνεται από στρατηγική άποψη λόγω της πώλησης, της μεταβίβασης ή της συγχώνευσης Επιχείρησης Amway Η Amway δύναται να απορρίψει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε αίτηση πώλησης, μεταβίβασης ή αλλαγής στη Γραμμή Αναδοχής μιας ΕΑ, ή τη συγχώνευση ΕΑ ή το διαχωρισμό ή τη διάσπαση ΕΑ, ανεξάρτητα από τυχόν Κανόνες Δεοντολογίας της Amway και Πολιτικές της Amway ή άλλους όρους της Σύμβασης ABO που περιγράφουν τις διαδικασίες που πρέπει να τηρήσει ο ABO όταν προβαίνει σε μια τέτοια ενέργεια. 6.2 Προσωπικές αλλαγές στην Αναδοχή Ο ABO δύναται να ζητήσει την αλλαγή του ABO τον οποίο η Amway καταχώρησε ως Ανάδοχο του αιτούντος ABO, σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες: Ο αιτών ABO πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα στην Amway συνοδευόμενο από: α) έγγραφη συγκατάθεση και αποδέσμευση υπογεγραμμένη από όλους τους Άνωθεν ABO έως και τον πρώτο ABO που πληροί τις προϋποθέσεις απόκτησης καθεστώτος Πλατινένιου και β) έγγραφη αποδοχή από τον νέο Ανάδοχο και νέο Άνωθεν Πλατινένιο ABO Η Amway δύναται να επικοινωνήσει με τυχόν Διεθνείς Αναδόχους και δικαιούχους Αμοιβής Διεθνούς Ηγεσίας παρέχοντας προθεσμία 30 ημερών για τα σχόλιά τους Εάν η Amway εγκρίνει το αίτημα, ο εγχώριος ή θετός Ανάδοχος του αιτούντος ABO αλλάζει, και ο Ανάδοχος/ Άνωθεν ABO από τον οποίο ζήτησε να απομακρυνθεί ο αιτών ABO δεν είναι πλέον καταχωρημένος ως Ανάδοχος. Ο Διεθνής Ανάδοχος παραμένει ως έχει. 6.3 Αλλαγή Γραμμής Αναδοχής με την Ομάδα Οποιοσδήποτε ABO ο οποίος δεν πληροί τις προϋποθέσεις Πλατινένιου ABO, ή αναγνωρίζεται από την Amway ως Ηγέτης Ομάδας, δύναται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούν, να ζητήσει από την Amway αλλαγή του Αναδόχου, και επιπλέον την παραμονή ορισμένων ή όλων των Κάτωθεν ABO στη Γραμμή Αναδοχής Κάτωθεν του αιτούντος ABO (η οποία περιλαμβάνει μόνον ABO που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου) κατά την αλλαγή στην αναδοχή Ο αιτών ABO πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα στην Amway συνοδευόμενο από: α) έγγραφη συγκατάθεση και αποδέσμευση υπογεγραμμένη από όλους τους Κάτωθεν ABO οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν στη Γραμμή Αναδοχής Κάτωθεν του αιτούντος ABO μετά την αλλαγή του αναδόχου και β) έγγραφη συγκατάθεση από όλους τους Άνωθεν ABO έως και τον πρώτο ABO που πληροί τις προϋποθέσεις επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου, καθώς και όλων των Άνωθεν ABO που πληρούν τις προϋποθέσεις επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου έως και τον πρώτο ABO που πληροί τις προϋποθέσεις επιπέδου Σμαραγδένιου ή ανώτερου και γ) έγγραφη και υπογεγραμμένη αποδοχή από τον Ανάδοχο και τον Άνωθεν Πλατινένιο ABO στη νέα Γραμμή Αναδοχής Εάν ο πρώτος Άνωθεν ABO που πληροί τις προϋποθέσεις επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου πληροί επίσης τις προϋποθέσεις επιπέδου Σμαραγδένιου ή ανώτερου, πρέπει να ληφθεί έγγραφη συγκατάθεση από τον επόμενο Άνωθεν ABO ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου και ο οποίος βρίσκεται άνωθεν στη γραμμή αναδοχής σε σχέση με το συγκεκριμένο Σμαραγδένιο ABO Η Amway δύναται να ειδοποιήσει τον πρώτο Άνωθεν ABO που πληροί τις προϋποθέσεις επιπέδου Διαμαντένιου και να παράσχει προθεσμία 30 ημερών για τα σχόλιά του Η Amway έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε Διεθνή Ανάδοχο και παραλήπτη Αμοιβής Διεθνούς Ηγεσίας και να παράσχει προθεσμία 30 ημερών για τα σχόλιά του Εφόσον η Amway κάνει αποδεκτή την αίτηση αλλαγής γραμμής αναδοχής, τότε ο Εγχώριος ή Διεθνής Ανάδοχος* του αιτούντος ΑΒΟ θα αντικατασταθεί και ο Ανάδοχος/ Άνωθεν δεν θα είναι πλέον καταχωρημένος ως ανάδοχος του ΑΒΟ. * Ο Διεθνής Ανάδοχος παραμένει ως έχει ABO ο οποίος αναγνωρίζεται επί του παρόντος από την Amway ως Ηγέτης Ομάδας δεν μπορεί να μεταβιβασθεί με την ομάδα του βάσει του παρόντος κανόνα. Πρώην Ηγέτης Ομάδας δύναται να υποβάλει τέτοιο αίτημα, εάν έχουν παρέλθει περισσότερα από 2 έτη από το τέλος του τελευταίου μήνα κατά τον οποίο ο αιτών ABO αναγνωριζόταν ως Ηγέτης Ομάδας. 6.4 Υποβολή νέας αίτησης με νέο Ανάδοχο: Η αίτηση πρώην ABO γίνεται αποδεκτή από την Amway μόνον βάσει των ακόλουθων προϋποθέσεων: Μετά την καταγγελία ή τη μη ανανέωση της ΕΑ υπό τον παρόντα Ανάδοχο, ο ABO δύναται, ύστερα από περίοδο αδράνειας διάρκειας τουλάχιστον 6 μηνών, να εγγραφεί ως νέος ABO από νέο Ανάδοχο. Ο ABO δεν επιτρέπεται να εγγραφεί σε διαφορετική Γραμμή Αναδοχής από οποιονδήποτε ABO που επίσης άλλαξε τη Γραμμή Αναδοχής του και ο οποίος ήταν προηγουμένως άνωθεν αυτού στην αρχική Γραμμή Αναδοχής έως και τον πρώτο ABO που πληροί τις προϋποθέσεις επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου ή κάτωθεν αυτού στην προηγούμενη Επιχειρηματική Ομάδα έως και τον πρώτο ABO που πληροί τις προϋποθέσεις επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου 11

12 ύστερα από περίοδο αδράνειας διάρκειας τουλάχιστον 2 ετών, ο ABO μπορεί να εγγραφεί από οποιονδήποτε ανάδοχο, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Αναδόχου του, ο οποίος μπορεί έκτοτε να έχει μεταβιβασθεί ή να έχει εγγραφεί από άλλον Ανάδοχο. Η περίοδος αδράνειας ξεκινά από την ημερομηνία κατά την οποία η Amway λαμβάνει την επιστολή παραίτησης. Σε περίπτωση μη ανανέωσης της Σύμβασης ABO, η περίοδος αδράνειας ξεκινά από την ημερομηνία λήξης της ΕΑ σύμφωνα με τους Κανόνες Δεοντολογίας. Οι αιτούντες δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση βάσει του παρόντος κανόνα προκειμένου να γίνουν εταίροι σε ήδη υπάρχουσα ΕΑ σε διαφορετική Γραμμή Αναδοχής Ο πρώην ABO πρέπει να παραμείνει αδρανής και δεν επιτρέπεται να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα ABO, και ειδικότερα ενδεικτικά: να αγοράζει οποιαδήποτε προϊόντα και υπηρεσίες της Amway απευθείας από την Amway ως ABO για επιχειρηματική χρήση (τα προϊόντα μπορούν να αγορασθούν μόνον για προσωπική χρήση) ή να πωλεί ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε φάση της πώλησης οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών της Amway, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της λήψης παραγγελίας, της πραγματοποίησης παράδοσης ή της αποδοχής πληρωμής, με εξαίρεση βάσει του κανόνα περί εξαγοράς από την Amway ή να παρουσιάζει το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway σε οποιονδήποτε Υποψήφιο ή να ανανεώνει ή να επιχειρεί να ανανεώσει τη διάρκεια μιας Σύμβασης ABO, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής οποιουδήποτε σχετικού εντύπου στην Amway ή να παρίσταται σε οποιαδήποτε σύσκεψη/εκδήλωση διενεργείται, προωθείται ή οργανώνεται από οποιονδήποτε ABO, ή προωθείται για τους ABO ή Υποψηφίους, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία λαμβάνει χώρα η συγκεκριμένη δραστηριότητα ή να παρίσταται σε οποιεσδήποτε συσκέψεις της Amway, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που οργανώνονται από ABO ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα για λογαριασμό ή εξ ονόματος άλλου ABO, είτε στο όνομά του είτε στο όνομα άλλου προσώπου ή να προωθεί, να πωλεί ή να αποκομίζει κέρδος από οποιοδήποτε ΕΥY Για τους σκοπούς του κανόνα 6.4 των Κανόνων Δεοντολογίας, οι ακόλουθες δραστηριότητες δεν συνιστούν δραστηριότητες ABO: παροχή ή/και υποβολή έγγραφου αιτήματος μεταβίβασης ή υποβολή αιτήματος για την εξέταση υπόθεσης από επιτροπή ή υποβολή ερώτησης στην Amway όσον αφορά το καθεστώς της πρώην Επιχείρησης του/της Amway ή δραστηριότητα ως ABO σε οποιαδήποτε άλλη Επιχείρηση Amway σε άλλη χώρα στην οποία η Amway αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα ή αποδοχή πληρωμών βάσει του κανόνα περί εξαγοράς από την Amway (3.8.1) Ο ABO ο οποίος μεταβιβάζεται ή ο οποίος ύστερα από αδράνεια τουλάχιστον έξι μηνών εγγράφεται από Ανάδοχο σε διαφορετική Γραμμή Αναδοχής, δεν επιτρέπεται να εγγράψει στη νέα Επιχειρηματική ομάδα οποιονδήποτε ABO ο οποίος ήταν προηγουμένως: άνωθεν αυτού στην αρχική Γραμμή Αναδοχής έως και τον πρώτο ABO που πληροί τις προϋποθέσεις του επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου, ή κάτωθεν αυτού στην πρώην Επιχειρηματική Ομάδα έως και τον πρώτο ABO που πληροί τις προϋποθέσεις του επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου Κανόνας χωρίς περιεχόμενα ABO που τελούσε προηγουμένως υπό θετή αναδοχή μπορεί να εγγραφεί εκ νέου με την επιφύλαξη του κανόνα 6.4 και βάσει των ακόλουθων προϋποθέσεων: κατά την υποβολή της αίτησης, ο πρώην ABO πρέπει να προσδιορίσει κατά πόσον επιθυμεί να τεθεί εκ νέου υπό διεθνή και θετή αναδοχή, και πρώην ABO δεν επιτρέπεται να εγγραφεί προσωπικά από Ανάδοχο ο οποίος ήταν προηγουμένως άνωθεν αυτού στην αρχική γραμμή θετής αναδοχής έως και τον πρώτο ABO που πληροί τις προϋποθέσεις επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου ή κάτωθεν αυτού στην αρχική επιχειρηματική ομάδα του έως και τον πρώτο ABO που πληροί τις προϋποθέσεις επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου, εκτός εάν έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο έτη από την καταγγελία της ΕΑ Διορθωτικά μέτρα: Εάν η Amway δεχθεί εκ παραδρομής μια Σύμβαση ABO από πρώην ABO ο οποίος διαπιστώνεται στη συνέχεια ότι άσκησε οποιαδήποτε δραστηριότητα ABO που περιγράφεται στον κανόνα 6.4.2, ή από τον/την σύζυγο του εν λόγω ABO, ο συγκεκριμένος ABO παραβιάζει τη Σύμβαση ABO. Η Amway δύναται να λάβει διορθωτικά μέτρα, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την καταγγελία της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ABO που παραβιάζει τη Σύμβαση ABO και τη μεταφορά της πρώην επιχειρηματικής ομάδας ή/και του επιχειρηματικού όγκου που παράχθηκε κατά το διάστημα της παραβίασης στην κατάλληλη Γραμμή Αναδοχής Το δικαίωμα του ABO να αμφισβητήσει την αναδοχή πρώην ABO ο οποίος εγγράφεται τώρα από διαφορετικό ανάδοχο παύει μετά την παρέλευση 2 ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η Amway δέχθηκε την αίτηση του ABO με τον νέο ανάδοχο Κανόνας χωρίς περιεχόμενα 6.6. Πώληση Επιχείρησης Amway: Η πώληση Επιχείρησης Amway εξαρτάται από τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Amway. Ο ABO που πωλεί την Επιχείρηση Amway δηλώνει τις ελάχιστες αποδεκτές προϋποθέσεις πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, εγγράφως, και προσφέρει την Επιχείρηση Amway για πώληση σε ABO με τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρεται στους κανόνες των Κανόνων Δεοντολογίας. Όλοι οι επιλέξιμοι ABO σε μια συγκεκριμένη προτεραιότητα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις στον πωλητή ABO ώστε να αγοράσουν την Επιχείρηση Amway, όταν παρέλθει η προθεσμία υποβολής προτάσεων από τους ABO υψηλότερης προτεραιότητας και η πρόταση δεν έχει γίνει δεκτή από τον πωλητή ABO Πρώτη προτεραιότητα: Ο διεθνής ανάδοχος του πωλητή ABO (εφόσον υπάρχει) Δεύτερη προτεραιότητα: Ο θετός ανάδοχος του πωλητή ABO (εφόσον υπάρχει) ή ο προσωπικός του ανάδοχος. 12

13 6.6.3 Τρίτη προτεραιότητα: Ο ABO τον οποίο ενέγραψε προσωπικά ο πωλητής ABO (εφόσον υπάρχει) Τέταρτη προτεραιότητα: Οι Άνωθεν Πλατινένιοι ABO έως και τον επόμενο ABO που πληροί τις προϋποθέσεις του επιπέδου Διαμαντένιου και οι Κάτωθεν Πλατινένιοι ABO έως και τον επόμενο ABO που πληροί τις προϋποθέσεις του επιπέδου Διαμαντένιου (εφόσον υπάρχει) Πέμπτη προτεραιότητα: Κάθε Συνεπής ABO Κανόνες χωρίς περιεχόμενα Ένας ABO είναι επιλέξιμος για την αγορά Επιχείρησης Amway μόνον εάν είναι Συνεπής και δεν παραβιάζει τη Σύμβαση ABO της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος, διαθέτει τα οικονομικά μέσα για να ολοκληρώσει την αγορά της Επιχείρησης Amway και εφόσον, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Amway: α) διαθέτει επαρκή πείρα στην επαγγελματική δραστηριότητα ώστε να καταδεικνύει πλήρη και ακριβή κατανόηση της Επιχείρησης Amway και του Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway και β) διαθέτει πλήρη και ακριβή κατανόηση των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway και των Πολιτικών της Amway και καταδεικνύει πρόθεση να συμμορφωθεί προς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης ABO και γ) διαθέτει επαρκείς πόρους για να εκμεταλλευθεί την ΕΑ του πωλητή και να παράσχει κατάλληλη κατάρτιση και υποστήριξη και δ) κατανοεί τυχόν σχετικούς παράγοντες της αγοράς οι οποίοι ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία της επιχείρησης που πωλεί ο ABO και ε) δεν εμπλέκεται επί του παρόντος σε οποιαδήποτε διαφορά ούτε συντρέχει στο πρόσωπό του οποιοσδήποτε λόγος σύγκρουσης που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά του να εκμεταλλευθεί την ΕΑ του πωλητή και στ) πληροί τις προϋποθέσεις για τη σύναψη Σύμβασης ABO με την Amway σύμφωνα με τον κανόνα 3.3 των Κανόνων Δεοντολογίας Πρόταση αγοράς: Ο ABO, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει την Επιχείρηση Amway, πρέπει να υποβάλει στον πωλητή ABO έγγραφη πρόταση βασισμένη στην προσφορά πώλησης Αποδοχή της πρότασης από τον πωλητή: Ο πωλητής ABO αποδέχεται ή απορρίπτει την πρόταση εγγράφως, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, εντός της κατάλληλης προθεσμίας παραλαβής της πρότασης Εάν αποδεχθεί την πρόταση, ο πωλητής ABO υποβάλλει την πρόταση και την έγγραφη αποδοχή του πωλητή στην Amway για έλεγχο και συγκατάθεση Εάν ο πωλητής ABO απορρίψει την πρόταση, ή εάν η πρόταση δεν τελεσφορήσει και ο πωλητής εξακολουθεί να επιθυμεί να πωλήσει την ΕΑ, η ΕΑ συνεχίζει να προσφέρεται σε ABO με τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στους κανόνες έως 6.6.5, ξεκινώντας και πάλι από το ίδιο επίπεδο προτεραιότητας με εκείνο του ABO του οποίου η πρόταση απορρίφθηκε από τον πωλητή ABO ή δεν εγκρίθηκε από την Amway. Εάν ο πωλητής ABO επιθυμεί να προσφέρει την ΕΑ για πώληση υπό όρους και προϋποθέσεις διαφορετικούς από εκείνους της αρχικής προσφοράς, η αναθεωρημένη προσφορά πώλησης πρέπει να υποβληθεί εκ νέου στους ABO με την αρχική σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στους κανόνες έως Εάν περισσότεροι του ενός επιλέξιμοι ABO σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο προτεραιότητας υποβάλουν πρόταση για την αγορά της ΕΑ, ο πωλητής ABO μπορεί να δεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε πρόταση, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια Συγκατάθεση της Amway: Η Amway είτε συγκατατίθεται είτε δεν εγκρίνει τη σχεδιαζόμενη πώληση, εγγράφως Οφειλόμενες Αμοιβές: Τυχόν αμοιβές που έχουν συσσωρευτεί στο πλαίσιο της ΕΑ που εκχωρείται, καταβάλλονται όπως ορίζεται στη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του πωλητή ABO και του αγοραστή ABO, υπό τον όρο ότι η Amway συγκατατέθηκε εγγράφως στον εν λόγω χειρισμό. Ανταμοιβές που απονεμήθηκαν προηγουμένως στον πωλητή ABO δεν μεταβιβάζονται αυτομάτως στον αγοραστή ABO. 6.7 Συγχωνεύσεις και συνδυασμοί ΕΑ: Δεν επιτρέπεται καμία συγχώνευση και κανένας συνδυασμός δύο ή περισσότερων υφιστάμενων ΕΑ, βάσει εθελούσιας θετικής πράξης εκ μέρους των ιδιοκτήτων τους, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να αποκτήσει η συγχωνευόμενη ΕΑ οποιοδήποτε επίπεδο επιτεύγματος Οι ABO δεν επιτρέπεται να συνδυάζουν τις Επιχειρήσεις Amway που κατέχουν ούτε να συνεργάζονται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης ή άλλης επιχειρηματικής κοινοπραξίας, η οποία θα έχει ως πρακτικό αποτέλεσμα τη συγχώνευση των Επιχειρήσεων Amway που κατέχουν,χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Amway Επιτρέπονται μόνον οι συγχωνεύσεις ή οι συνδυασμοί που προκύπτουν από την παράλειψη υποβολής αίτησης ανανέωσης, την καταγγελία, την παραίτηση, τον θάνατο (χωρίς ορισμό διαδοχής από κληρονόμους) ή κάποιο ακούσιο γεγονός ή αίτιο το οποίο εκφεύγει του ελέγχου οποιουδήποτε ιδιοκτήτη, υπό τον όρο, ωστόσο, ότι η συγχωνευόμενη επιχείρηση διαθέτει λιγότερους από δύο κλάδους που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η επιτρεπόμενη συγχώνευση και ο επιτρεπόμενος συνδυασμός δεν πρέπει να υλοποιηθούν προτού ελεγχθούν και εγκριθούν από την Amway. 6.8 Κανόνας της μίας Επιχείρησης Amway: Ένας ABO μπορεί να είναι ιδιοκτήτης, να διαθέτει συμφέρον, να είναι συμβαλλόμενο μέρος ή να είναι καταχωρημένος ως ορισθέν πρόσωπο σε μία μόνον Σύμβαση σε μία μόνον ΕΑ, με εξαίρεση τα όσα ορίζονται στους κανόνες έως των Κανόνων Δεοντολογίας. Ένας ABO μπορεί να διαθέτει συμφέροντα κυριότητας σε περισσότερες από μία ΕΑ μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις: εάν δύο ABO παντρευτούν και ένας εξ αυτών ή και οι δύο έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις του επιπέδου Πλατινένιου ή ανώτερου πριν από τον γάμο, σύμφωνα με τον κανόνα εάν μια υφιστάμενη ΕΑ αγοράσει άλλη ΕΑ σύμφωνα με τον κανόνα εάν ένας ABO (εκχωρών), προκειμένου να διευκολύνει τη μεταβίβαση της ΕΑ στην περίπτωση του θανάτου του, ζητεί να προστεθεί το όνομα άλλου υφιστάμενου ABO, ως «αφανούς εταίρου», στην ΕΑ του. 13

14 Το όνομα του εκχωρούντος πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει στην ΕΑ έως το θάνατό του και πρέπει να παρασχεθούν στην Amway δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν το σχεδιασμό για τη μετά θάνατο διάθεση της περιουσίας του εάν ένας υφιστάμενος ABO κληρονομήσει το σύνολο ή μέρος μιας ΕΑ Εάν ένας ABO κατέχει ή διαθέτει συμφέροντα κυριότητας σε περισσότερες ΕΑ σύμφωνα με τον παρόντα κανόνα, οι εν λόγω ΕΑ μπορούν να αποτελούν αντικείμενο από κοινού εκμετάλλευσης, στο πλαίσιο ενιαίας νομικής οντότητας. Η Amway θα συνεχίσει να συναλλάσσεται χωριστά με καθεμία από τις εν λόγω ΕΑ και θα τις αναγνωρίζει ως χωριστές, μεμονωμένες ΕΑ για σκοπούς αμοιβών και ανταμοιβών. 6.9 Συγχώνευση: Ένας ABO δύναται να συγχωνεύσει την ΕΑ του με την ΕΑ του/των απογόνου/απογόνων του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ακολουθούν: ο/οι απόγονος/απόγονοι πρέπει να έχουν εγγραφεί προσωπικά στην Αναδοχή των γονέων ή οι γονείς πρέπει να έχουν εγγραφεί προσωπικά στην Αναδοχή των απογόνων η ΕΑ του απόγονου (των απογόνων) πρέπει να έχει λειτουργήσει σαν ξεχωριστή ΕΑ για τουλάχιστον 2 χρόνια πριν την ημερομηνία της συγχώνευσης, ο απόγονος (οι απόγονοι) οφείλουν να έχουν επιτύχει τουλάχιστον το επίπεδο Πλατινένιου μέχρι την ημερομηνία συγχώνευσης, δεσμευμένη δεσμευμένη σε περίπτωση θανάτου ή φυσικής ή νοητικής ανικανότητας των γονέων να λειτουργήσουν την ΕΑ πριν την πλήρωση των προϋποθέσεων και , οι απόγονοι που κληρονομούν την ΕΑ από τους γονείς τους έχουν το δικαίωμα να ενσωματώσουν την ξεχωριστή ΕΑ σε συμφωνία με αυτόν τον Κανόνα, η Amway δύναται να αξιολογήσει την απαίτηση υπό το πρίσμα τέτοιας σύστασης και τους στόχους, τις επιδιώξεις και τα οφέλη του Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway και κατά την αποδοχή της αίτησης, η εφαρμογή της συγχώνευσης πρέπει να γίνει ως ακολούθως: η ημερομηνία εφαρμογής πρέπει να είναι η 1η του επόμενου Σεπτεμβρίου από την ημερομηνία εφαρμογής, οι απόγονοι και οι γονείς είναι δικαιούχοι για όλες τις ανταμοιβές και την αναγνώριση στις ξεχωριστές ΑΕ που απονεμηθήκαν κατά το προηγούμενο έτος επίτευξης, και όλες οι ανταμοιβές και αναγνωρίσεις, βάσει των συγχωνευμένων ΑΕ, έχουν έναρξη ισχύος από την ημερομηνία εφαρμογής. Συνεπώς, οποιαδήποτε υψηλότερες ανταμοιβές, βάσει των συνδυασμένων ΑΕ, θα απονεμηθούν κατά την πλήρωση των επιτυχιών μετά την ημερομηνία εφαρμογής Διαζύγιο, διάσταση και άλλη λύση: Οσάκις μια ΕΑ λαμβάνει εντολή διαχωρισμού ή διάσπασης ως αποτέλεσμα νόμιμου διαζυγίου, διάστασης, λύσης προσωπικής ή κεφαλαιουχικής εταιρείας (όπου συντρέχει περίπτωση), ο διαχωρισμός ή η διάσπαση πρέπει να πραγματοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θιγούν τα συμφέροντα και το εισόδημα της ΕΑ στη Γραμμή Αναδοχής Διαζύγιο και νόμιμος χωρισμός: Σε περίπτωση νόμιμου χωρισμού έγγαμου ζεύγους, εκ των οποίων ένας είναι συμβαλλόμενος σε Σύμβαση ABO, η Amway συνεχίζει να αναγνωρίζει το συμβαλλόμενο στη Σύμβαση ABO ως ABO και καταβάλλει αμοιβές και χορηγεί ανταμοιβές μόνον στο συγκεκριμένο ABO : Εάν σε ένα έγγαμο ζεύγος η Σύμβαση υπογράφηκε από αμφότερους τους εταίρους, το ζεύγος που χώρισε νόμιμα μπορεί να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται από κοινού την ΕΑ : Σε περίπτωση νόμιμου χωρισμού, ένας σύζυγος δύναται να αποχωρήσει από την αρχική επιχείρηση και να υποβάλει αίτηση για δική του Επιχείρηση Amway πριν από την τελεσίδικη απόφαση διαζυγίου. Η εν λόγω επιχείρηση εγγράφεται από την αρχική επιχείρηση. Αντίγραφα των νόμιμων εγγράφων που αναγνωρίζουν το χωρισμό του πρώην ζεύγους πρέπει να υποβληθούν στην Amway με το νέο έντυπο Αίτησης. Τα πρόσωπα που δεν είναι Ηγέτες Ομάδας μπορούν να μεταφερθούν στη νέα επιχείρηση από την αρχική επιχείρηση, σύμφωνα με τους κανόνες 6.2 και 6.3 των Κανόνων Δεοντολογίας Λύση νομικού προσώπου που εκμεταλλεύεται ΕΑ: Απουσία ρητής έγγραφης συμφωνίας προς την Amway περί του αντιθέτου, πριν από τη λύση νομικού προσώπου που εκμεταλλεύεται ΕΑ, η ΕΑ μπορεί να εκχωρηθεί στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που υπέγραψε αρχικά την Αίτηση ABO για λογαριασμό του νομικού προσώπου, ή η ΕΑ μπορεί να πωληθεί σύμφωνα με τον κανόνα 6.6 των Κανόνων Δεοντολογίας. Διαφορετικά, το μέλλον της ΕΑ αποφασίζεται σύμφωνα με την ενότητα 15 των Κανόνων Δεοντολογίας. ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Επιχειρματικό Υποστηρικτικό Υλικό (ΕΥΥ) Παρότι η Amway δεν απαιτεί από κανέναν να αγοράζει ΕΥY, οι ABO ενδέχεται να αποφασίσουν ότι το ΕΥY μπορεί να διαδραματίσει χρήσιμο ρόλο στην οικοδόμηση μιας κερδοφόρας επιχείρησης ή στην επίτευξη στόχων. Το ΕΥY είναι εντελώς προαιρετικό, και οι ABO που επιλέγουν να προωθήσουν, να χρησιμοποιήσουν, να πωλήσουν ή να διανείμουν ΕΥY πρέπει να τονίζουν ότι η αγορά είναι αυστηρά εθελοντική. Η αγορά οποιουδήποτε ΕΥY δεν επιτρέπεται να παρουσιάζεται ως απαίτηση για να γίνει κάποιος ABO ή για να λάβει υποστήριξη ως ABO. Σύμφωνα με την Πολιτική ΕΥΥ (διαθέσιμη στη διεύθυνση HYPERLINK"http://www.amway.gr" όλο το ΕΥΥ πρέπει να έχει αδειοδοτηθεί από την Amway πριν την προώθηση, χρήση, πώληση ή διανομή του από τον ABO. Οι συναντήσεις και εκδηλώσεις πρέπει επίσης να διοργανώνονται μέσα στα πλαίσια της Πολιτικής ΕΥΥ. 14

15 ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Παρουσίαση της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway και του Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway 8.1 Προσκλήσεις και παρουσιάσεις: Όταν καλεί έναν υποψήφιο σε παρουσίαση του Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway, ο ABO δεν επιτρέπεται να δίνει ψευδή εντύπωση ή να παρουσιάζει με οποιονδήποτε άλλο παραπλανητικό τρόπο την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway ή τη φύση της πρόσκλησης και της παρουσίασης. Ειδικότερα, ο ABO: δεν δίνει την εντύπωση ότι η παρουσίαση της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway σχετίζεται με ευκαιρία απασχόλησης δεν υπονοεί ότι η πρόσκληση αφορά κοινωνική εκδήλωση δεν παρουσιάζει την πρόσκληση ως «έρευνα αγοράς» δεν προωθεί την εκδήλωση ως «φορολογικό σεμινάριο» δεν προωθεί την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway ως επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή οργάνωση εκτός της Amway δεν αναφέρει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Amway είναι απλώς μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών που διανέμονται μέσω ή στο πλαίσιο επιχείρησης μεσιτείας, αποστολής φορτίων ή μεσολάβησης, την οποία εκμεταλλεύεται οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή οργάνωση εκτός της Amway δεν αναφέρει ότι η Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway, οι ABO, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Amway είναι μέρος οποιασδήποτε άλλης επιχειρηματικής ευκαιρίας δεν παραλείπει να αναφέρει θετικά σε σχέση με την εν λόγω πρόσκληση ότι η παρουσίαση αφορά το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway και την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε παραπλανητική παρουσίαση της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway, της σχέσης των ABO με την Amway και της φύσης της Επιχείρησης Amway, ούτε παραλείπει οποιαδήποτε πληροφορία η οποία είναι αναγκαία για την κατάλληλη αξιολόγηση της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway, των προϊόντων και των υπηρεσιών της Amway δεν παρουσιάζει την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway ως παθητική επενδυτική ευκαιρία, ευκαιρία ενοποιημένης παρουσίας (franchise) ή ως προσφορά ετήσιας προσόδου, ευκαιρία σταθερού εισοδήματος ή οποιουδήποτε τύπου επένδυση σε μετοχές δεν δηλώνει ότι τα οφέλη που απορρέουν από το Πλάνο Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway μπορούν να προκύψουν από άλλη πηγή εκτός της αγοράς και της πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Amway ή/και της εγγραφής άλλων προσώπων που πράττουν το ίδιο. 8.2 Πρώτη επαφή με υποψηφίους ABO και υποψηφίους πελάτες: Στην πρώτη επαφή με υποψηφίους ABOLUS ή πελάτες προϊόντων και υπηρεσιών της Amway, ο ABO οφείλει: να συστηθεί με το όνομά του να δηλώσει ότι είναι ABO να προσδιορίσει κατάλληλα την Amway και τη σχέση των ABO με την Amway και να αναφέρει το σκοπό της επαφής, και συγκεκριμένα την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών της Amway ή/ και την παρουσίαση της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway στον Υποψήφιο να απαντήσει με αληθή και έντιμο τρόπο με κάθε διαφάνεια και ειλικρίνεια σε κάθε ερώτηση του Υποψηφίου όσον αφορά την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Amway, τον ABO ή την Amway. 8.3 Κατευθυντήριες γραμμές για την αναδοχή: Κανένας ABO δεν ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα, δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε παραλείπει οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με Επιχείρηση Amway ή με την Επιχειρηματική Ευκαιρία Amway, η οποία, δεδομένων των συμφραζομένων και των περιστάσεων, δεν είναι αληθής και ακριβής. Ενδεικτικά, ο ABO: πρέπει να γνωστοποιεί μόνον τον τρέχοντα μέσο όρο κερδών, εισοδήματα και στοιχεία για ποσοστά πωλήσεων, όπως έχουν δημοσιευθεί από την Amway πρέπει να χρησιμοποιεί μόνον επίσημο έντυπο υλικό της Amway ή EΥY εγκεκριμένο από την Amway Κανόνες χωρίς περιεχόμενα δύναται να χρησιμοποιεί μόνον παρουσιάσεις εισοδήματος ή/ και αμοιβών που βασίζονται στη δική του προσωπική εμπειρία, υπό τον όρο ότι γνωστοποιεί ταυτόχρονα τον τρέχοντα μέσο όρο κερδών, εισοδήματα και στοιχεία για ποσοστά πωλήσεων, όπως έχουν δημοσιευθεί από την Amway δύναται να αναφέρει παραδείγματα προσωπικού τρόπου ζωής και εισφορών σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω οφέλη αποκτήθηκαν πραγματικά από την οικοδόμηση της δικής του ΕΑ και από τα κέρδη αυτής δεν πρέπει να δηλώνει ότι είναι δυνατή η οικοδόμηση μιας επιτυχημένης ΕΑ με τη μορφή ενός «συλλόγου αγορών χονδρικής», στον οποίο τα προϊόντα μπορούν να αγορασθούν μόνον για προσωπική χρήση πρέπει να τονίσει ότι η Amway καταβάλλει αμοιβές βάσει της πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Amway δεν πρέπει να προωθεί τα φορολογικά οφέλη ως τον καλύτερο ή τον κύριο λόγο για να γίνει κάποιος ABO δεν πρέπει να δηλώνει ότι η επιχείρηση είναι μια ευκαιρία να γίνει κανείς γρήγορα πλούσιος, στην οποία η επιτυχία είναι εύκολη με ελάχιστη ή καμία δαπάνη από άποψη προσπαθειών ή χρόνου Κανόνες χωρίς περιεχόμενα δεν πρέπει να παρουσιάζει με παραπλανητικό τρόπο τη σχέση μεταξύ της Amway και των άλλων εταιρειών που συνδέονται με την Amway. 8.4 Ανυπαρξία αποκλειστικών επικρατειών: Κανένας ABO δεν δηλώνει ότι υπάρχουν διαθέσιμες αποκλειστικές επικράτειες στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway. 8.5 Ανυπαρξία υποχρέωσης αγοράς: Ο ABO δεν ζητεί από Υποψήφιο να αγοράσει προϊόντα ή/ και υπηρεσίες, με εξαίρεση το επίσημο έντυπο υλικό της Amway που προορίζεται για χρήση από τους νεοεγγραφέντες ABO. 15

16 ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας της Amway αντίγραφο της προτεινόμενης διαφήμισης και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το μέσο τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την προτεινόμενη έναρξη του αιτήματος. Η Amway δύναται να ανακαλέσει την έγκρισή της κατά τη διακριτική της ευχέρεια. 9.1 Οι ABO οφείλουν να χρησιμοποιούν μόνον εμπορικά σήματα της Amway ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή ιδιόκτητες πληροφορίες που ανήκουν ή για τις οποίες έχει παραχωρηθεί άδεια εκμετάλλευσης στην Amway, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στη Σύμβαση ABO, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων Δεοντολογίας της Amway και των Πολιτικών της Amway Η Amway είναι δικαιοδόχος ορισμένων εμπορικών σημάτων συμπεριλαμβανομένων π.χ. λογοτύπων, σημάτων υπηρεσιών και άλλης πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας AMWAY, και εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομάτων και σημάτων υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Amway, και των διάφορων σχεδίων ετικετών Οι ABO δύνανται να χρησιμοποιούν μόνον την πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει ή για την οποία έχει παραχωρηθεί άδεια εκμετάλλευσης στην Amway, με την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Amway και με την επιφύλαξη τυχόν όρων που συνδέονται με την εν λόγω χρήση, εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο παρόν. ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Θάνατος ABO και κληρονομιά της ΕΑ Με τον θάνατο ενός ABO, η σύμβαση με την Amway λήγει, εκτός Μία ΕΑ δύναται να κληρονομηθεί μέσω διαθήκης όπως και μέσω κληρονομικής σύμβασης.η Amway συστήνει στους ABO να συμβουλευτούν τους ειδικούς στα νομικά θέματα και να λάβουν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα έτσι ώστε η Επιχείρησή τους Amway να κληροδοτηθεί στους απογόνους τους.ή να μεταβιβαστεί σε άτομο της επιλογής τους. Οι κληρονόμοι ή τα άτομα που ορίζονται θα αναλάβουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κληροδότη. Οι αμοιβές και ανταμοιβές, οι οποίες καταβάλλονται βάσει του Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway, και τις οποίες δικαιούνταν ο κληροδότης, θα εξοφληθούν στους κληρονόμους. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου ΑΒΟ που δεν έχει αφήσει διαθήκη/ κληρονομική σύμβαση, θα ισχύσει η νόμιμη κληρονομική διαδοχή Κανόνες χωρίς περιεχόμενα 9.5 Επαγγελματικές κάρτες: Ο ABO ο οποίος τηρεί πλήρως τους Κανόνες Δεοντολογίας και όλες τις λοιπές διατάξεις της Σύμβασης ABO εκτός εάν λάβει διαφορετικές οδηγίες από την Amway δύναται να χρησιμοποιεί την επωνυμία της AMWAY (αλλά όχι το λογότυπο του εμπορικού σήματος (TM) της AMWAY ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία ή σήμα υπηρεσίας που ανήκει ή για το οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια εκμετάλλευσης στην Amway) στις επαγγελματικές κάρτες του, υπό τον όρο ότι η εν λόγω επωνυμία χρησιμοποιείται με έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους, χωρίς καμία παρέκκλιση: (όνομα) Ιδιοκτήτης Επιχείρησης Amway ή (όνομα) Ιδιοκτήτης Επιχείρησης Προϊόντων και Υπηρεσιών Amway 9.6 Προωθητικό έντυπο υλικό, χαρτί αλληλογραφίας, δώρα κλπ.: Οι ABO δεν παράγουν ούτε προμηθεύονται από πηγή άλλη εκτός της Amway οποιοδήποτε είδος φέρει την επωνυμία ή το λογότυπο της Amway ή οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία ή σήμα υπηρεσίας το οποίο ανήκει ή για το οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια εκμετάλλευσης στην Amway. 9.7 Διαφήμιση ABO: Οι ABO δύνανται να χρησιμοποιούν διαφημιστικά μέσα για την παρουσίαση της Amway, των προϊόντων της Amway και της Επιχειρηματικής Ευκαιρίας Amway κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Amway. Πρέπει να υποβάλουν την πρόταση εγγράφως, περιλαμβάνοντας ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Αθέτηση Σύμβασης, διαδικασίες, κυρώσεις 11.1 Διαδικασίες Έρευνα: Εάν η Amway υποθέτει/ πιστεύει ότι έχει συμβεί, θα συμβεί ή υπάρχει κίνδυνος να συμβεί αθέτηση της Σύμβασης ABO, η Amway δύναται να ερευνήσει τη δραστηριότητα του οικείου ABO. Η Amway δύναται να αναλάβει την έρευνα αυτή με δική της πρωτοβουλία ή όταν άλλος ABO υποβάλει έγγραφη καταγγελία στην Amway, όπως προβλέπεται στον κανόνα των Κανόνων Δεοντολογίας Καταγγελίες ABO: Ο ABO ο οποίος υποθέτει /πιστεύει ότι άλλος ABO αθετεί τη Σύμβαση ABO που έχει συνάψει παραβιάζοντας τους Κανόνες Δεοντολογίας και τις Πολιτικές της Amway, και ο οποίος έχει προσωπική γνώση των δραστηριοτήτων που έχουν ως αποτέλεσμα την εικαζόμενη αθέτηση, ενημερώνει την Amway εγγράφως για την εικαζόμενη αθέτηση και όλα τα στοιχεία που συνδέονται με αυτήν Μόλις λάβει την ειδοποίηση αυτή, η Amway ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο ABO για την καταγγελία και ζητεί την άμεση απάντησή του. Ειδοποίηση για την καταγγελία ή/ και αντίγραφο της επιστολής έρευνας θα αποσταλεί στον Άνωθεν Πλατινένιοι ABO ή/ και στον Άνωθεν Διαμαντένιο ABO του εν λόγω ABO Εάν η καταγγελία και η απάντηση δεν περιέχουν επαρκή στοιχεία για τη λήψη απόφασης, η Amway δύναται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από οποιοδήποτε μέρος. 16

17 Η Amway θα αποφασίσει κατά πόσον υπήρξε παράβαση των Κανόνων Δεοντολογίας και των Πολιτικών της Amway ή άλλη αθέτηση της Σύμβασης ABO βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και θα λάβει τα κατάλληλα μέρα σύμφωνα με την ενότητα 12 των Κανόνων Δεοντολογίας Ανακοίνωση μέτρων Η Amway θα διαβιβάσει επιστολή απόφασης στον ABO που αθετεί τη Σύμβαση, καθώς και στον Άνωθεν Πλατινένιο ABO ή/ και τον Άνωθεν Διαμαντένιο ABO. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, η Amway θα ενημερώσει τον ABO σχετικά με τη δυνατότητα που του παρέχεται να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης της Amway από τη Διεθνή Επιτροπή Επανεξέτασης Περιεχόμενο ανακοίνωσης Ο ABO ενημερώνεται με κάθε μέθοδο που επιτρέπεται από το νόμο στην ταχυδρομική διεύθυνση, στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτει καταχωρημένη η Amway για τον ABO Στην ανακοίνωση αναφέρονται η (οι) ενότητα (-ες) των Κανόνων Δεοντολογίας ή άλλες διατάξεις της Σύμβασης ABO τις οποίες παραβίασε ή αθέτησε ο ABO καθώς και η ημερομηνία από την οποία ισχύει οποιοδήποτε μέτρο Διεθνής Επιτροπή Επανεξέτασης: Εάν ο ABO δεν συμφωνεί με τα μέτρα που λαμβάνονται από την Amway, ο ABO δύναται να ζητήσει επανεξέταση από τη Διεθνή Επιτροπή Επανεξέτασης, όπως περιγράφεται στην ενότητα 16 των Κανόνων Δεοντολογίας Παραίτηση από αξιώσεις: Ο ABO παραιτείται από κάθε αξίωση κατά της Amway η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνει η Amway βάσει της Σύμβασης ABO. Ο ABO εναντίον του οποίου λήφθηκαν μέτρα, ως αποτέλεσμα παραβίασης των Κανόνων Δεοντολογίας και των Πολιτικών της Amway ή άλλης αθέτησης της Σύμβασης ABO,δεν έχει καμία αξίωση κατά της Amway η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με τα ληφθέντα μέτρα. ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Συμμόρφωση Σε περίπτωση αθέτησης της Σύμβασης ABO από ABO η Amway δύναται να λάβει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει την επανόρθωση της αθέτησης, την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που απορρέουν από την αθέτηση, και τη μείωση του ενδεχομένου επανάληψης της αθέτησης ή άλλων αθετήσεων: 12.1 Μη συμμόρφωση Καταγγελία: Η Amway δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση, εφόσον υπάρχει εσκεμμένη, σοβαρή παραβίαση των Κανόνων Δεοντολογίας και των Πολιτικών της Amway. Η καταγγελία εκ μέρους της Amway μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν έχει τηρηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 11 των Κανόνων Δεοντολογίας εφόσον οποιαδήποτε προσπάθεια συμμόρφωσης ή αμοιβαίας συμφωνίας έχει αποδειχ8εί άκαρπη. Ο ABO, οφείλει μετά την καταγγελία: Να επιστρέψει κατόπιν απαίτησης της Amway όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Amway, τα οποιά βρίσκονται στην κατοχή του, σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφής των Κανόνων Δεοντολογίας Να τερματίσει τη χρήση των εμπορικών σημάτων, των τιμητικών καρφιτσών και παρόμοιων διακριτικών ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας της Amway Να μη ξαναχρησιμοποιήσει την ονομασία «ABO» Να τερματίσει τις οποιεσδήποτε δραστηριότητες που υπάγονται σε ABO, και ειδικότερα αυτές, οι οποίες αναφέρονται στον κανόνα των Κανόνων Δεοντολογίας. Στην περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης ΑΒΟ εκ μέρους της Amway, ο ΑΒΟ δεν έχει μόνο τη δυνατότητα να προσφύγει δικαστικώς αλλά και να θέσει την υπόθεση υπόψη της Διεθνούς Επιτροπής Επανεξέτασης (ενότητα 16 των Κανόνων Δεοντολογίας). Μέσα σε έξι συνεχόμενους μήνες από την παύση, τη μη ανανέωση ή τη λήξη της Σύμβασης ΑΒΟ, ο ΑΒΟ δεν πρέπει να ενθαρρύνει, να επιδιώξει ή αλλοτρόπως να προσπαθήσει να προσελκύσει ή να πείσει άλλον ABO/ Μέλος να ανταγωνιστεί την Amway και ειδικότερα να πουλήσει, να προσφερθεί να πουλήσει ή να προωθήσει άλλα προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρημαικές ευκαιρίες, επενδύσεις, ασφάλειες ή δάνεια μη προσφερόμενα ή εμπορευόμενα από την Amway. Η παρούσα συμφωνία παραμένει σε ισχύ και μετά την παύση ή τη λήξη της Σύμβασης Προειδοποιητική επιστολή, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει την απαίτηση ταχυδρομικής αποστολής των σχετικών Κανόνων Δεοντολογίας, της Πολιτικής της Amway ή του «Κώδικα Δεοντολογίας» στην Γραμμή Κάτωθεν του Πλατινένιου ABO και σε όλους τους Πλατινένιους ABO σε μια οργάνωση Σμαραγδένιων ή Διαμαντένιων ABO Εκ νέου κατάρτιση: Ο ABO πρέπει να παρακολουθήσει (με ή άνευ Κάτωθεν ABO) κατάρτιση, η οποία οργανώνεται από την Amway για την επανόρθωση της αθέτησης Αναστολή: Η Amway δύναται να λάβει μέτρα για να αναστείλει ορισμένα ή όλα τα προνόμια του ABO που απορρέουν από τη Σύμβαση ABO, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής: τήρηση υπό μεσεγγύηση πληρωμών που αφορούν την καταβολή υψηλότερων χρηματικών βραβείων εν αναμονή της τελικής επίλυσης του ζητήματος αναστολή της έγκρισης άσκησης δραστηριοτήτων αναδοχής (αναδοχή, συσκέψεις προσέλκυσης, μαθήματα κατάρτισης, κατ οίκον παρουσιάσεις κλπ.) αναστολή της δυνατότητας λήψης οποιασδήποτε επικοινωνίας από την Amway αναστολή προσκλήσεων σε σεμινάρια, ταξίδια και εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από την εταιρεία διεξαγωγή συσκέψεων αναπροσανατολισμού και εκ νέου κατάρτισης και χρέωση των εξόδων στον ABO που αθέτησε τη Σύμβαση απαίτηση από τους ABO να παρέχουν στην Amway μαγνητοσκοπήσεις των παρουσιάσεων του Πλάνου Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Amway αδυναμία παραγγελίας: για καθορισμένο χρονικό διάστημα, ο ABO δεν θα δικαιούται να υποβάλει παραγγελίες. Ο ABO θα ενημερωθεί για τη διάρκεια της αναστολής με την επιστολή της απόφασης. Η αναστολή είναι δυνατόν να επιβληθεί έως ότου η Amway βεβαιωθεί ότι η σχετική συμπεριφορά επανορθώθηκε Αφαίρεση δυνατότητας αναδοχής: Ο ABO παύει να είναι Ανάδοχος οποιασδήποτε Κάτωθεν ΕΑ ή/και χάνει την δυνατότητα να εγγράφει νέους ABO. 17

18 Επιστροφή Αμοιβών/ Παρακράτηση χρηματικών αμοιβών: Ο ABO υποχρεούται να επιστρέψει στην Amway, εφόσον καταβλήθηκαν, ή η Amway δύναται να παρακρατήσει, εφόσον δεν καταβλήθηκαν αμοιβές, προκειμένου να επανορθωθεί η αθέτηση. Η Amway επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διατηρήσει αμοιβές και ανταμοιβές που καταβάλλονται κατά τη διακριτική της ευχέρεια Ανάκληση/ παρακράτηση εκπλήρωσης προϋποθέσεων: Η Amway δύναται να παρακρατήσει ή να ανακαλέσει οποιαδήποτε εκπλήρωση προϋποθέσεων και να απαιτήσει την επιστροφή τυχόν αντικειμένων που αποδεικνύουν την εν λόγω εκπλήρωση προϋποθέσεων (ενδεικτικά, καρφίτσες, πιστοποιητικά κλπ.) Αναγνώριση και δεσμεύσεις/ Δήλωση παύσης και αποχής: Ο ABO οφείλει να αναγνωρίσει την αθέτηση παρέχοντας δεσμεύσεις με τις οποίες δηλώνει ότι θα συμμορφωθεί προς τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Η Amway δύναται να παράσχει δυνατότητα επανόρθωσης αθέτησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, η οποία καθορίζεται από την Amway. Η Amway δύναται να ζητήσει από τον ABO να υπογράψει και να της αποστείλει δήλωση παύσης και αποχής Απόρριψη της αίτησης ABO: Η Amway διατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται ή να απορρίπτει οποιαδήποτε αίτηση ABO Νομικά μέτρα: Η Amway δύναται να λάβει νομικά μέτρα κατά ABO, να ασκήσει αγωγή ή μήνυση, να ειδοποιήσει ή να καταθέσει καταγγελίες ή αναφορές στις αρμόδιες αρχές ή να λάβει κάθε άλλο μέτρο ή να ασκήσει κάθε προσφυγή η οποία είναι διαθέσιμη και επιτρέπεται βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας Πρόσθετα μέτρα: Η Amway διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει τις κυρώσεις που αναφέρονται ανωτέρω και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο, εάν απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση παραβίασης σύμβασης, καθώς και να λάβει κάθε μέτρο, εκτός της καταγγελίας της Σύμβασης ABO,το οποίο ενδέχεται να επιτρέπεται βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας και είναι κατάλληλο κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Amway για την αντιμετώπιση της (των) συγκεκριμένης (-ων) αθέτησης (-εων) Πολλαπλές παραβιάσεις: Αφού ειδοποιηθεί από την Amway, ο ABO δεν επιτρέπει τη μη επανόρθωση οποιασδήποτε παράβασης Αποκλεισμός παραίτησης: Η παράλειψη της Amway να λάβει οποιοδήποτε μέτρο μόλις πληροφορηθεί περίπτωση αθέτησης ή δυνητικής αθέτησης δεν συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα της Amway να επισημάνει την ύπαρξη μια τέτοιας αθέτησης στο μέλλον. Η παράλειψη του ABO να λάβει οποιοδήποτε μέτρο μόλις πληροφορηθεί περίπτωση αθέτησης της Σύμβασης ABO δεν συνιστά παραίτηση από τυχόν άλλα δικαιώματα ή προσφυγές τα οποία ενδέχεται να υπάρχουν βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας. ΕΝΟΤΗΤΑ 15: Διάθεση καταγγελθείσας ή μη ανανεωθείσας Σύμβασης ABO 15.1 Εγκατάλειψη: Όταν μια Σύμβαση ABO καταγγελθεί ή δεν ανανεωθεί, θεωρείται εγκαταλειφθείσα ο συμβαλλόμενος στη Σύμβαση ABO δεν διαθέτει περαιτέρω δικαιώματα στη Σύμβαση ABO. Η Amway δύναται να εκχωρήσει ή να διαλύσει την ΕΑ, βάσει του κανόνα και του κανόνα , να μεταβιβάσει σε άλλον ABO το δικαίωμα εκμετάλλευσης μιας ΕΑ στη θέση του πρώην ABO στη Γραμμή Αναδοχής, ή να αφαιρέσει την εν λόγω θέση στη Γραμμή Αναδοχής, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Κατά την άσκηση του δικαιώματος του παρόντος άρθρου, η Amway δύναται να επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια από τις ακόλουθες μεθόδους ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο επιτρέπεται εκ του νόμου: Πώληση/ Εκχώρηση ΕΑ: Εάν η Amway επιλέξει να πωλήσει/ εκχωρήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης μιας Επιχείρησης Amway στη θέση του πρώην ABO στη Γραμμή Αναδοχής, πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες διατάξεις: η πώληση ή η εκχώρηση προσφέρονται με τη σειρά προτεραιότητας που επιβάλλεται από τον κανόνα 6.6 των Κανόνων Δεοντολογίας οι όροι της πώλησης ή της εκχώρησης θα ορισθούν σε έγγραφη σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Amway και του αγοραστή ο αγοραστής ή ο εκδοχέας εκμεταλλεύονται την Επιχείρηση Amway στη θέση που κατείχε ο προηγούμενος ABO στη Γραμμή Αναδοχής Διάλυση ΕΑ: Εφόσον η Amway το επιλέξει, ο Ανάδοχος του πρώην ABO στη Γραμμή Αναδοχής δύναται να αναλάβει τις υποχρεώσεις του πρώην ABO και να αναλάβει το ρόλο του Αναδόχου για όλους τους ABO που είχαν εγγραφεί από τον πρώην ABO ως προσωπικό, θετό ή διεθνή ανάδοχο Ανυπαρξία περιορισμών για την Amway: Ωστόσο, η Amway δεν περιορίζεται κατ ουδένα τρόπο στις ως άνω μεθόδους διάθεσης μιας Επιχείρησης Amway και δύναται να ασκήσει τη διακριτική της ευχέρεια για το όφελος ολόκληρης της Γραμμής Αναδοχής όσον αφορά τις μεθόδους ή /και το χρόνο διάθεσης. ΕΝΟΤΗΤΑ 13: Χωρίς περιεχόμενα ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Διεθνής Επιτροπή Επανεξέτασης ΕΝΟΤΗΤΑ 14: Χωρίς περιεχόμενα Η Διεθνής Επιτροπή Επανεξέτασης παρέχει μια εσωτερική διαδικασία για την επανεξέταση των αποφάσεων που αφορούν την καταγγελία, τη μη ανανέωση, την αφαίρεση δυνατότητας αναδοχής ή την αναστολή ενός ABO. 18

19 16.1 Αναστολή έγκρισης έως τη λήψη απόφασης: Σε περίπτωση προσφυγής στη Διεθνή Επιτροπή Επανεξέτασης, η απόφαση της Amway δεν αναστέλλεται γενικά έως ότου πραγματοποιηθεί η επανεξέταση και ληφθεί οριστική απόφαση από την επιτροπή επανεξέτασης. Κατά το διάστημα αυτό: ο ABO δεν δικαιούται να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με την Amway, όπως περιγράφεται στον κανόνα των Κανόνων Δεοντολογίας ο ABO δεν πρέπει να εμφανίζεται ως ABO κάθε πληρωμή αμοιβών ή άλλων χρημάτων καταβλητέων στην επιχείρηση τηρούνται υπό μεσεγγύηση από την Amway το κατά πόσον οι μηνιαίοι επιχειρηματικοί όγκοι της επιχείρησης θα ληφθούν υπόψη για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του επιπέδου Σμαραγδένιου ή Διαμαντένιου, για αμοιβές ή άλλες ανταμοιβές που αποδίδονται κατά τη διακριτική ευχέρεια της Amway θα αποφασισθεί από την Amway, όταν ληφθεί η οριστική απόφαση της Διεθνούς Επιτροπής Επανεξέτασης. Η αναγνώριση κάτω από το επίπεδο Σμαραγδένιου είναι δυνατόν να παρακρατηθεί από την Amway κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια δεν θα υπάρξουν προσκλήσεις για συμμετοχή σε επιχειρηματικά σεμινάρια, σεμινάρια ηγεσίας και άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται από την Amway, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα αυτό, ακόμη και αν υπήρξε εκπλήρωση προϋποθέσεων πριν από την περίοδο αναστολής εάν η Διεθνής Επιτροπή Επανεξέτασης εκδώσει απόφαση υπέρ του ABO, η Amway οφείλει να αποκαταστήσει τα πλήρη δικαιώματα και προνόμιά του και να καταβάλει το υπόλοιπο των χρημάτων που τηρούνταν προηγουμένως υπό μεσεγγύηση σε περίπτωση έκδοσης οποιασδήποτε άλλης απόφασης από τη Διεθνή Επιτροπή Επανεξέτασης, η Amway αποφασίζει για τη διάθεση των χρημάτων που τηρούνται υπό μεσεγγύηση Διαδικασία άσκησης προσφυγής για επανεξέταση: Η αίτηση επανεξέτασης πρέπει να υποβληθεί εγγράφως και μπορεί να συνοδεύεται από τυχόν έγγραφα που υποστηρίζουν την αίτηση. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην επιστολή της απόφασης και να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: Amway Corporation, 7575 East Fulton Road, Ada, Michigan USA, to the attention of Administrator Global Business Conduct international. Εναλλακτικά, η απαίτηση μπορεί να προωθηθεί στη διεύθυνση Εάν η αίτηση υποβληθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται και ο ABO ενημερώνεται σχετικά Σύνθεση της Επιτροπής: Η Διεθνής Επιτροπή Επανεξέτασης απαρτίζεται από κατάλληλο προσωπικό της εταιρείας Amway Corporation Τα μέλη της Επιτροπής δεν είναι Διαιτητές: Τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Επανεξέτασης δεν ενεργούν ως διαιτητές Διαδικασία επανεξέτασης από την Επιτροπή Τα μέρη δύνανται να παράσχουν αποδείξεις, να υποβάλουν πρόσθετες αποδείξεις από μόνα τους ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής. Η Διεθνής Επιτροπή Επανεξέτασης αποφασίζει σχετικά με τη συνάφεια και τον ουσιαστικό χαρακτήρα τους Οποιοδήποτε από τα μέρη δύναται να παραστεί στην ακρόαση της Διεθνούς Επιτροπής Επανεξέτασης στην Παγκόσμια Έδρα της Amway, στην in Ada (ΗΠΑ), με δικά του έξοδα Οριστική κρίση της Διεθνούς Επιτροπής Επανεξέτασης Η κρίση της Διεθνούς Επιτροπής Επανεξέτασης γνωστοποιείται κατάλληλα σε όλα τα μέρη Η Διεθνής Επιτροπή Επανεξέτασης δύναται να επιβεβαιώσει, να ανατρέψει ή να τροποποιήσει την απόφαση της Amway Εάν η κρίση της Διεθνούς Επιτροπής Επανεξέτασης επιβεβαιώνει ή ζητεί την λήξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ABO, η εν λόγω λήξη θα επιβεβαιωθεί από την Amway Corporation η οποία θα ειδοποιήσει τον ABO ότι α) η λήξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας επιβεβαιώθηκε με ημερομηνία ισχύος από την ημερομηνία καταγγελίας που είχε γνωστοποιηθεί προηγουμένως στον ABO από την Amway, ή ότι β) η επιχειρηματική του δραστηριότητα διακόπηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Επανεξέτασης. Στην περίπτωση αυτή, η επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται καταγγελθείσα από την Amway από την ημερομηνία και δυνάμει της επίδοσης στον ABO της ειδοποίησης της απόφασης της Διεθνούς Επιτροπής Επανεξέτασης Εάν η Διεθνής Επιτροπή Επανεξέτασης αποφασίσει τη λήψη διορθωτικών μέτρων, εκτός της καταγγελίας: α) θα παρασχεθεί ειδοποίηση για τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα απευθείας από την Amway Corporation στον προσφεύγοντα μέσω συστημένης επιστολής, η οποία θα περιέχει είτε την ημερομηνία υλοποίησης τυχόν μέτρων από τον ABO είτε τις ημερομηνίες λήψης τυχόν μέτρων από την Amway β) η Amway θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της απόφασης της Διεθνούς Επιτροπής Επανεξέτασης Η απόφαση της Διεθνούς Επιτροπής Επανεξέτασης δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε υποχρέωση αποζημίωσης εκ μέρους της Amway Corporation ή της Amway, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη ή απώλεια υπεραξίας Εάν ο ABO κινήσει δικαστική διαδικασία πριν από την ακρόαση από τη Διεθνή Επιτροπή Επανεξέτασης, η ακρόαση ακυρώνεται και η δυνατότητα επανεξέτασης αποσύρεται από την Amway. Οι ακόλουθες Πολιτικές που αναφέρονται στους Κανόνες Δεοντολογίας είναι δημοσιευμένες στο δικτυακό τόπο gr ή μπορείτε να τις ζητήσετε από τη συνδεδεμένη Amway της χώρας σας: Ευρωπαϊκή Πολιτική για το Επιχειρηματικό Υποστηρικτικό Υλικό (Πολιτική ΕΥΥ) Ευρωπαϊκή Πολιτική για τους Δικτυακούς Τόπους των ΑΒΟ 19

20 Παγκόσμια Πολιτική Μηδενικής Ανοχής για τη Μη Εγκεκριμένη Δραστηριότητα των ΑΒΟ σε Αγορές που Δεν έχουν Ακόμη Ανοίξει Η Θέση της Amway για την Επιχειρηματική Δόμηση (Κάθετη Συσσώρευση) Πολιτική Προστασίας Απορρήτου για ABO και Μέλη Κώδικας Δεοντολογίας της Amway Ευρωπαϊκή Πολιτική Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 20

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 WorldVentures Marketing, LLC Πολιτικές και Διαδικασίες Πίνακας περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Η αποστολή της Εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ]

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] EUROPEAN COMMISSION ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ AVRUPA KOMİSYONU ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A REPRESENTATION IN CYPRUS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘ. [ ] Η

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η δέσμευσή μας 3 Ο σκοπός και οι αξίες μας 4 Για ποιον ισχύει ο Κώδικας 5 Τι πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι 6 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013 1 1 Εισαγωγή 1.1 Η "ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ANX741.4 /15-02-2013 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ Ενεργός Ημερομηνία: 24 Μαΐου 2013 ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΤΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 23 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προκήρυξη Διαγωνισμού «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το Υποέργο 3 του ιστότοπου e MiLang» για την Πράξη της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Βελτιωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες Στοχευμένης Πληροφόρησης Μεταναστών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα