Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003"

Transcript

1 Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

2 1. Τι είναι το Excel Το Βιβλίο Εργασίας (Workbook) και τα Φύλλα Εργασίας (Work Sheets) Εκκίνηση του Excel ιάταξη του Φύλλου Εργασίας ηµιουργία ή Άνοιγµα Βιβλίου Εργασίας (WorkBook) Προσθήκη και ιαγραφή Φύλλων Εργασίας Μετονοµασία Φύλλων Εργασίας Μετακίνηση (Move) και Αντιγραφή (Copy) των Φύλλων εργασίας Μετακινήσεις στις κυψελίδες ενός φύλλου εργασίας Εισαγωγή δεδοµένων στο φύλλο εργασίας Αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας Ασκήσεις Τα εδοµένα Εισαγωγή Εισαγωγή εδοµένων σε κυψελίδα Πως το Excel ερµηνεύει τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης Οι Τελεστές του Excel...45 Αριθµητικοί τελεστές Σχεσιακοί τελεστές, λογικές παραστάσεις και λογικές τιµές ιαχειριστικές ιαδικασίες Επιλογή περιοχών του φύλλου εργασίας για επεξεργασία Εισαγωγή δεδοµένων σε κυψελίδα Προσθήκη και ιαγραφή γραµµών ή στηλών ιαγραφή, αντιγραφή και µεταφορά των περιεχοµένων κυψελίδων Μορφοποίηση των Φύλλων Εργασίας Αντιγραφή τύπων - Απόλυτες και Σχετικές ιευθύνσεις Γραφικές Παραστάσεις Εισαγωγή ηµιουργία γραφικών παραστάσεων Γενικές υποδείξεις δηµιουργίας γραφικών παραστάσεων: Εφαρµογές και Ασκήσεις Χρήση του µενού και βασικών λειτουργιών

3 6.2. Εισαγωγή και χρήση τύπων ιαδικασίες µορφοποίησης, άθροισης και αντιγραφών Αντιγραφές τύπων ηµιουργία και χρήση Custom Lists (προσαρµοσµένες λίστες) Ασκήσεις γραφικών παραστάσεων Οι λίστες του Excel ιαδικασίες Ταξινόµησης Λίστας Επιλογές από λίστα βάσει κριτηρίων (Φίλτρα) Παραδείγµατα εφαρµογής του απλού φίλτρου Συναρτήσεις Εισαγωγή Απλές συναρτήσεις, διαφόρων κατηγοριών Χρήση των συναρτήσεων ιάφορες Μαθηµατικές Συναρτήσεις Μεταφορά εδοµένων µε ενσωµάτωση και σύνδεση αντικειµένων Ενσωµάτωση ιασύνδεση Βιβλιογραφία

4 1. Τι είναι το Excel Το Excel ανήκει στην κατηγορία προγραµµάτων διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων, µε τα οποία πραγµατοποιούνται απλοί ή πολύπλοκοι υπολογισµοί κάθε είδους και για οποιεσδήποτε ανάγκες. Γενικά το πρόγραµµα Excel έχει πολλά διαφορετικά επίπεδα χρήσης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για απλές περιπτώσεις, στις οποίες χρειάζεται η παρουσίαση δεδοµένων σε πίνακες και µάλιστα µε την επιθυµητή µορφοποίηση. Υποστηρίζει επίσης την εύκολη δηµιουργία γραφικών παραστάσεων, τη δηµιουργία εκτυπώσεων, τη συνεργασία µε το Web και πολλά άλλα. Το πρόγραµµα λειτουργεί σε περιβάλλον windows και έχει περάσει από διάφορα στάδια βελτίωσης, µε σταδιακή κυκλοφορία νέων εκδόσεων. Το παρεχόµενο περιβάλλον εργασίας είναι γραφικό GUI (Grafical User Interface). Ο όρος «Επικοινωνία Χρήστη Υπολογιστή» (Human Computer Interface) αναφέρεται στο είδος της επικοινωνίας που προσφέρεται από το περιβάλλον χρήσης ενός προγράµµατος υπολογιστή και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να το χειρίζεται και το εκµεταλλεύεται. Είναι φανερό ότι ένα αποτελεσµατικό είδος επικοινωνίας αυξάνει την απόδοση και την παραγωγικότητα. Όπως πολλά άλλα προγράµµατα που λειτουργούν σε περιβάλλον windows έτσι και το excel υποστηρίζει την ιδιότητα WYSIWYG (What you see is what you get), που επιτρέπει στο χρήστη να εκτυπώσει ότι ακριβώς βλέπει στην οθόνη του, χωρίς δυσκολία. Το Excel µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο στην ανάλυση δεδοµένων. Για τις ανάγκες της ανάλυσης δεδοµένων διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό συναρτήσεων και διαδικασιών. Υποστηρίζει επίσης µε αντίστοιχες συναρτήσεις οικονοµικές εφαρµογές µε αξιώσεις. Υποστηρίζει επίσης τη δηµιουργία και διαχείριση αρχείων οποιασδήποτε φύσης και την επεξεργασία τους. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από µαθηµατικούς, µηχανικούς, οικονοµολόγους, αναλυτές, επαγγελµατίες, φοιτητές και µαθητές και γενικά από όποιον θέλει υποστήριξη στις διαδικασίες διαχείρισης αριθµητικών δεδοµένων, ή διαχείριση αρχείων, ή ακόµη παρουσιάσεις µε γραφικές παραστάσεις. Το Excel λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα εύχρηστο περιβάλλον των Windows και δίνει τη δυνατότητα γρήγορης και ευχερούς σχεδίασης, διαµόρφωσης, παράστασης και επίλυσης προβληµάτων. Ειδικότερα, επιταχύνει τις διαδικασίες εισαγωγής, επεξεργασίας, ανάλυσης 4

5 και των δεδοµένων και παρουσίασης των αποτελεσµάτων. έχεται διάφορους τύπους δεδοµένων, συνεργάζεται εύκολα µε άλλες εφαρµογές και παρέχει ένα ικανοποιητικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών. Ένα επίσης σηµαντικό στοιχείο του Excel είναι ότι είναι σχεδόν διαθέσιµο παντού, πολύ δηµοφιλές, το έχουν όλες οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί, µικροί ή µεγάλοι και δεν έχει απαιτήσεις εγκατάστασης, ούτε και απαγορευτικό κόστος αγοράς. Εικόνα 1.1 Φύλλο εργασίας του Excel Το Excel δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δηµιουργεί φύλλα εργασίας, τα οποία µπορούν να περιέχουν, πίνακες, αριθµούς, ηµεροµηνίες, κείµενο, καταλόγους και συνδυασµούς. Όλα αυτά τα στοιχεία µπορεί να περιέχονται στο ίδιο ή και σε πολλά διαφορετικά φύλλα εργασίας. Ένα πλήθος από φύλλα εργασίας (work sheets) αποτελούν µαζί ένα τετράδιο, ή βιβλίο εργασίας (work book) όπως το ονοµάζει το Excel. τα παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας Φύλλων Εργασίας (Work Sheets) (Εικόνα 1.1) σε ένα ολοκληρωµένο Βιβλίο Εργασίας (Work Book) το οποίο αποθηκεύεται ως ένα ενιαίο αρχείο. Κάθε φύλλο εργασίας µπορεί να περιλαµβάνει δεδοµένα, αριθµητικούς τύπους, και γραφικές παραστάσεις. Το πρόγραµµα Excel διαθέτει, όπως αναφέραµε, επίπεδα χρήσης που είναι διαφανή για το χρήστη. Ο χρήστης µπορεί να το χρησιµοποιήσει στο επίπεδο δυσκολίας που 5

6 ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του και δεν χρειάζεται να µελετήσει ένα µεγάλο µέρος του για να τα καταφέρει. Το Excel υποστηρίζει διαδικασίες υπολογισµών, που συνήθως ένας άνθρωπος υλοποιεί µε τη χρήση ενός υπολογιστή τσέπης, ή µε το χαρτί και το µολύβι. Επί πλέον υποστηρίζει και πολλές άλλες διαδικασίες, κατά την πορεία επίλυσης διαφορετικών κατηγοριών προβληµάτων. Οι διαδικασίες αυτές µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν: εκτέλεση αριθµητικών πράξεων µε χρήση σταθερών. ορισµό απλών ή σύνθετων αριθµητικών τύπων, µεταξύ των περιεχοµένων κυψελίδων. αλλαγή των δεδοµένων ενός τύπου και διαµόρφωση του νέου αποτελέσµατος. διαχείριση πινάκων µε αριθµητικά δεδοµένα και εκτέλεση συγκεντρωτικών πράξεων και συναρτήσεων. διαχείριση πινάκων µέχρι και τριών διαστάσεων, µε αριθµητικά ή και άλλα δεδοµένα. χρήση ενός µεγάλου αριθµού συναρτήσεων που καλύπτουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες. δηµιουργία και διαχείριση γραφικών παραστάσεων διαφόρων τύπων Το Βιβλίο Εργασίας (Workbook) και τα Φύλλα Εργασίας (Work Sheets) Κάθε Βιβλίο Εργασίας (Workbook) του Excel, µαζί µε όλα τα φύλλα εργασίας (Work Sheets) και όλα τα φύλλα γραφικών παραστάσεων τα οποία περιλαµβάνει, αντιστοιχεί σε ένα µοναδικό αρχείο που έχει την κατάληξη xls. Ο προεπιλεγµένος (default) αριθµός των φύλλων εργασίας ενός βιβλίου εργασίας είναι συνήθως 3. Αυτό όµως καθορίζεται από το χρήστη, που µπορεί να προσθέτει ή να µειώνει φύλλα, καθώς ακόµη και να αλλάζει την προεπιλογή από 3 σε άλλο αριθµό που επιθυµεί µέσω της κάρτας General που επιλέγεται µετά την ακολουθία των εντολών του µενού Tools Options. Ένα φύλλο εργασίας υποστηρίζει πίνακες, κείµενα, λίστες (βάσεις δεδοµένων), σχέδια καθώς ακόµη και χάρτες. Η Εικόνα 1.2 περιέχει ένα τµήµα ενός φύλλου εργασίας (WorkSheet), που 6

7 αποτελεί επίσης τµήµα ενός ολόκληρου βιβλίου εργασίας (Workbook). Στην πιο απλή περίπτωση βέβαια ένα βιβλίο εργασίας θα µπορούσε να περιλαµβάνει ένα µόνον φύλλο εργασίας. Εικόνα 1.2 Τµήµα φύλλου εργασίας Κάθε φύλλο εργασίας, είναι θεωρητικά ένας πίνακας δύο διαστάσεων, ο οποίος περιλαµβάνει ένα πλήθος γραµµών και ένα πλήθος στηλών. Η τοµή µιας γραµµής και µιας στήλης αντιστοιχεί σε µια κυψελίδα (cell). Για τον προσδιορισµό των γραµµών (rows), του εκάστοτε τρέχοντος φύλλου εργασίας, χρησιµοποιούνται διαδοχικοί ακέραιοι αριθµοί, µε πρώτο τον αριθµό 1. Οι αριθµοί αυτοί εµφανίζονται σε µια ξεχωριστή στήλη - πλαίσιο, που βρίσκεται στα αριστερά του φύλλου εργασίας. 7

8 Εικόνα 1.3 Αριθµοί προσδιορισµού γραµµών και γράµµατα των στηλών Με παρόµοιο τρόπο πραγµατοποιείται και ο συµβολισµός των στηλών (columns) µε διαδοχικά κεφαλαία γράµµατα του Λατινικού αλφάβητου και πρώτο το γράµµα Α, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.3. Τα γράµµατα που προσδιορίζουν τις στήλες εµφανίζονται σε µια ξεχωριστή γραµµή - πλαίσιο, που βρίσκεται στο άνω µέρος του φύλλου εργασίας. Το πλήθος των διαθεσίµων γραµµών ενός φύλλου εργασίας ανέρχεται σε γραµµές, που είναι αριθµηµένες από 1 έως Το πλήθος των στηλών είναι 256. Οι στήλες συµβολίζονται µε τα γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου A έως και IV (µετά την εξάντληση όλων των γραµµάτων A Z, ο προσδιορισµός των στηλών συνεχίζεται µε δύο γράµµατα, δηλαδή ΑΑ, ΑΒ, µέχρι IV. Προσδιορισµοί A1 και R1C1 Κάθε κυψελίδα (cell) ορίζεται από την τοµή µιας γραµµής και µιας στήλης και έχει συντεταγµένες, που αντιστοιχούν στον αριθµό της γραµµής και στο γράµµα της στήλης. Για παράδειγµα, η κυψελίδα που βρίσκεται στο άνω αριστερό άκρο του φύλλου εργασίας και αντιστοιχεί στην τοµή της γραµµής µε αριθµό 1 και της στήλης Α έχει συντεταγµένες Α1. Ο τρόπος αυτός των διευθύνσεων των κυψελίδων του Excel έχει καθιερωθεί να ονοµάζεται A1. Εκτός όµως από τη µορφή A1 ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει και µια διαφορετική µορφή, που είναι αντίστοιχη µε αυτή που χρησιµοποιείται στους συµβολισµούς των στοιχείων των πινάκων (µητρών) στα µαθηµατικά. ηλαδή κάθε κυψελίδα προσδιορίζεται µε τον αριθµό γραµµής (Row) και τον αριθµό στήλης (Column) 8

9 στις οποίες περιέχεται. Έτσι στη µορφή αυτή, η κυψελίδα Α1 προσδιορίζεται ως R1C1, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.4. Παρατηρούµε την αναφορά της ενεργής κυψελίδας R2C3 στη γραµµή τύπων. Εικόνα 1.4 Μορφή διευθύνσεων R1C1 1.2 Εκκίνηση του Excel Το πρόγραµµα Excel ενεργοποιείται από το περιβάλλον των Windows ως εξής: Αν υπάρχει εικονίδιο συντόµευσης, τότε τοποθετούµε σ αυτό το δείκτη του ποντικιού και στη συνέχεια εκτελούµε διπλό αριστερό κλικ. Με την ακολουθία εντολών Start Programs Excel, όπως φαίνεται στην Εικόνα

10 Εικόνα 1.5 Ενεργοποίηση του Excel 1.3. ιάταξη του Φύλλου Εργασίας Ένα κοινό φύλλο εργασίας του Excel (Εικόνα 1.6) περιλαµβάνει : Τη γραµµή τίτλου (title bar) Τη γραµµή µενού (µενού bar) Τις εργαλειοθήκες (γραµµή εργαλείων toolbar) Τη γραµµή τύπων (formula bar) Τους τίτλους γραµµών και στηλών (µορφή Α 1 ή R1C1) Την περιοχή εργασίας Τις γραµµές κύλισης Τη γραµµή διαχείρισης των φύλλων εργασίας (sheets) Τα «κουµ πιά» µεγιστοποίησης, ελαχιστοποίησης και αποκατάστασης του παραθύρου που περιέχει το φύλλο εργασίας. 10

11 Το πλαίσιο ονοµ άτων Προσδιορισµός Στηλών Ενεργή Κυψελίδα Προσδιορισµός Γραµµών Γραµµή Τύπων Εντολές Εργαλειοθήκες ιεύθυνση Ενεργής κυψελίδας και Κουτί ονοµάτων Κουµπιά Μεγιστοποίησης Ελαχιστοποίησης Γραµµές Κάθετης και οριζόντιας κύλισης Ετικέτες φύλλων εργασίας Εικόνα 1.6 Φύλλο Εργασίας του Excel Η γραµµή τίτλου Όπως όλα τα προγράµµατα που λειτουργούν στο περιβάλλον των windows, έτσι και το excel έχει µια γραµµή τίτλου, η οποία περιέχεται στην Εικόνα 1.7 Εικόνα 1.7 Η γραµµή τίτλου Η γραµµή τίτλου και περιλαµβάνει: Το µενού ελέγχου για γρήγορη διαδικασία κλεισίµατος του προγράµµατος Excel, καθώς επίσης και για τη µεταβολή του µεγέθους του παραθύρου που περιέχει το Excel. Η ενεργοποίηση του µενού ελέγχου πραγµατοποιείται µε αριστερό κλικ στο εικονίδιο. Τον τίτλο του φύλλου εργασίας. 11

12 Τα κουµπιά µεγιστοποίησης και ελαχιστοποίησης του παραθύρου. Η γραµµή του µενού Η γραµµή µε το µενού των διαδικασιών εµφανίζεται κάτω από τη γραµµή τίτλου και περιέχεται στην Εικόνα 1.8. Είναι παρόµοια µε τα άλλα προγράµµατα της Microsoft και των προγραµµάτων που λειτουργούν σε περιβάλλον windows. Εικόνα 1.8 Η γραµµή µενού Οι εργαλειοθήκες Στη συνέχεια (αν και ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τη σειρά) εµφανίζονται οι βασικές εργαλειοθήκες (Εικόνα 1.9) που περιέχουν διάφορα εικονίδια τα οποία συµπεριφέρονται σαν κουµπιά και χρησιµοποιούνται για την άµεση εκτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών. Ο χρήστης χωρίς τη χρήση των µενού, αλλά απλώς µε το πάτηµα ενός µόνο εικονιδίου µπορεί να εκτελέσει µια διαδικασία. Η συγκεκριµένη εικόνα κάθε εικονιδίου έχει ένα θέµα το οποίο ταιριάζει µε την αντίστοιχη διαδικασία για να την υπενθυµίζει στο χρήστη. Εικόνα 1.9 Οι εργαλειοθήκες (toolbar) Η γραµµή τύπων (formula bar) Η γραµµή τύπων, που περιέχεται στην Εικόνα 1.10, χρησιµοποιείται για την εισαγωγή, τη σύνταξη και την τροποποίηση του περιεχοµένου των κυψελίδων του φύλλου εργασίας. Στο αριστερό τµήµα της γραµµής εµφανίζεται η διεύθυνση (δηλαδή οι συντεταγµένες) της τρέχουσας κυψελίδας και στο δεξιό το ακριβές περιεχόµενό της. 12

13 Εικόνα 1.10 Η γραµµή τύπων (formula bar) Τίτλοι των γραµµών και στηλών Οι τίτλοι των γραµµών Α, Β, C,..., IV και των στηλών 1, 2, 3,..., εµφανίζονται πριν από την αρχή κάθε γραµµής και στην κορυφή κάθε στήλη. Εικόνα 1.11 Τίτλοι Γραµµών και Στηλών Η περιοχή εργασίας Η περιοχή εργασίας ενός φύλλου εργασίας περιλαµβάνει το χώρο µέσα στον οποίο ο χρήστης καταχωρεί και εµφανίζει, µε τον τρόπο που επιθυµεί, τα πληροφοριακά δεδοµένα του. Είναι θεωρητικά ένας πίνακας δύο διαστάσεων, µε γραµµές και στήλες πλήθους. Οι γραµµές κύλισης Οι γραµµές κύλισης (Εικόνα 1.12) επιτρέπουν την ταχεία µετακίνηση µέσα σε ένα φύλλο εργασίας. Η µετακίνηση µπορεί να είναι οριζόντια (προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά) καθώς και κάθετη (προς τα άνω ή κάτω). 13

14 Εικόνα 1.12 Οι Γραµµές κύλισης Η γραµµή επιλογής των φύλλων εργασίας (sheets) Η γραµµή διαχείρισης των φύλλων εργασίας (Εικόνα 1.13) περιέχει τις ετικέτες των εκάστοτε διαθεσίµων φύλλων εργασίας. Μέσω των ετικετών πραγµατοποιούνται µετακινήσεις από φύλλου σε φύλλο, τοποθετήσεις των φύλλων σε διαφορετική σειρά, µετονοµασίες των φύλλων και άλλες χρήσιµες ενέργειες. Εικόνα 1.13 Γραµµή διαχείρισης των φύλλων εργασίας Τα «κουµπιά» µεγιστοποίησης, ελαχιστοποίησης Τα «κουµπιά» αυτά (Εικόνα 1.14) µεγιστοποιούν, ελαχιστοποιούν και αποκαθιστούν στην αρχική του µορφή, το µέγεθος του παραθύρου που περιέχει το φύλλο εργασίας. 14

15 Εικόνα 1.14 Τα «κουµπιά» µεγιστοποίησης και ελαχιστοποίησης Το πλαίσιο ονοµάτων (Name Box) Το πλαίσιο ονοµάτων περιέχει τη διεύθυνση της τρέχουσας κυψελίδας. Μέσω του πλαισίου ονοµάτων πραγµατοποιείται µετάβαση σε οποιαδήποτε κυψελίδα του φύλλου. Επί πλέον µε χρήση του βέλους ανοίγει προς τα κάτω µια λίστα, η οποία περιλαµβάνει τα ονόµατα που έχει ορίσει ο χρήστης στο workbook (βιβλίο εργασίας) όπως φαίνεται στην Εικόνα Εικόνα 1.15 Πλαίσιο ονοµάτων Η γραµµή κατάστασης Η γραµµή κατάστασης (Εικόνα 1.16) είναι πολύ χρήσιµη και πρέπει να παρακολουθείται διαρκώς από το χρήστη, ιδιαίτερα αν η εκτέλεση διαφόρων διαδικασιών δεν πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την επιθυµία του. Εµφανίζει χρήσιµα µηνύµατα, καθώς και την κατάσταση συγκεκριµένων πλήκτρων λειτουργίας, όπως τα Num Lock, Caps Lock και Scroll Lock και End. Η γραµµή κατάστασης Κουµπί καθολικών επιλογών Βρίσκεται στην τοµή των τίτλων των γραµµών και στηλών (Εικόνα 1.17). Αν χρησιµοποιηθεί (µε το ποντίκι) έχει την ιδιότητα να επιλέγει ολόκληρο το τρέχον φύλλο 15

16 εργασίας (Select All). Εικόνα 1.17 Το κουµπί καθολικών επιλογών 1.4 ηµιουργία ή Άνοιγµα Βιβλίου Εργασίας (WorkBook) Όποτε το πρόγραµµα Excel ξεκινά, ανοίγει ένα νέο βιβλίο εργασίας (Workbook) που παίρνει αυτοµάτως από το Excel το όνοµα Book1.xls και όπως φαίνεται στη γραµµή τίτλου. Ο χρήστης µπορεί στη συνέχεια να εργασθεί σ' αυτό το βιβλίο εργασίας (Workbook), ή να δηµιουργήσει ένα νέο βιβλίο εργασίας (Workbook), ή ακόµη να ανοίξει ένα άλλο βιβλίο εργασίας, που είναι ήδη δηµιουργηµένο και βρίσκεται αποθηκευµένο στο δίσκο. Μπορεί επίσης να µετονοµάσει το τρέχον από Book1 και να του δώσει ένα άλλο όνοµα που επιθυµεί. Η εντολή File έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση του πλαισίου διαλόγου που περιέχεται στην Εικόνα Όπως βλέπουµε αυτό το πλαίσιο διαλόγου περιέχει πολλές ενέργειες, όπως το κλείσιµο ενός βιβλίου εργασίας, η αποθήκευσή του ως αρχείου του Excel, το άνοιγµα ενός βιβλίου εργασίας, η εκτύπωση περιοχής του φύλλου εργασίας, η αναζήτηση αρχείων και άλλα. ηµιουργία νέου βιβλίου εργασίας Η δηµιουργία ενός νέου βιβλίου εργασίας πραγµατοποιείται µε την ακολουθία των εντολών του µενού File New, όπως φαίνεται στην Εικόνα

17 Εικόνα 1.18 Μενού εντολών, µετά την επιλογή File 17

18 Εικόνα 1.19 ηµιουργία νέου βιβλίου εργασίας Στη συνέχεια εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου µεταξύ του Excel και του χρήστη, όπως αυτό που περιέχεται στην Εικόνα 1.19, σχετικά µε το είδος του αρχείου (file), που πρόκειται να δηµιουργηθεί. Πάντως ο πιο απλός τρόπος δηµιουργίας νέου βιβλίου εργασίας είναι η χρήση του εικονιδίου, που είναι πρώτο στην εργαλειοθήκη. Το αποτέλεσµα θα είναι η δηµιουργία ενός νέου Βιβλίου Εργασίας (Workbook) το οποίο θα έχει το όνοµα Book2. Άνοιγµα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας (αρχείου xls) Για το άνοιγµα ενός αρχείου χρησιµοποιούµε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην εντολή Open, ή επιλέγουµε την ακολουθία εντολών του µενού File Open. Στη συνέχεια, σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις θα εµφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Open, που περιέχεται στην Εικόνα Σο πλαίσιο αυτό περιέχει και άλλα πλαίσια τα οποία πρέπει να συµπληρωθούν, ώστε να προσδιορισθούν από το χρήστη. Θα πρέπει λοιπόν να προσδιορισθούν η θέση και το όνοµα του αρχείου που πρόκειται να ανοιχθεί. Έτσι, στο πλαίσιο Look in επιλέγουµε την Περιοχή (Folder ή Directory) και το δίσκο που περιέχουν το ζητούµενο αρχείο. Για την 18

19 αναζήτηση της περιοχής που περιέχει το αρχείο χρησιµοποιούµε το βέλος. Στη συνέχεια εµφανίζεται η δοµή των αποθηκευτικών µονάδων του συστήµατος, και µε τις κατάλληλες επιλογές µπορούµε εύκολα να εντοπίσουµε τη θέση του αρχείου και να το ανοίξουµε. Η τελευταία ενέργεια πραγµατοποιείται είτε µε επιλογή του αρχείου από αυτά που εµφανίζεται στο κεντρικό πλαίσιο, είτε µε πληκτρολόγηση του Εικόνα 1.20 Άνοιγµα βιβλίου εργασίας (workbook) ονόµατός του στο ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται δεξιά της επιγραφής File name. Ολοκληρώνουµε µε Open ή Enter. Μετά την παραπάνω διαδικασία το αρχείο, µε τη µορφή πλέον του Workbook γίνεται διαθέσιµο στο χρήστη για επεξεργασία Προσθήκη και ιαγραφή Φύλλων Εργασίας Σε οποιαδήποτε στιγµή, µπορούµε να εισάγουµε σε ένα βιβλίο εργασίας όσα νέα φύλλα εργασίας θέλουµε. Επίσης µπορούµε να διαγράψουµε υπάρχοντα φύλλα από ένα βιβλίο εργασίας. Οι διαδικασίες αυτές πραγµατοποιούνται πολύ εύκολα µε χρήση των εντολών 19

20 του µενού. Για την προσθήκη χρησιµοποιούµε την ακολουθία εντολών του µενού Insert Worksheet όπως φαίνεται στην Εικόνα Τότε το νέο φύλλο εργασίας θα προστεθεί ακριβώς πριν από το τρέχον. Εικόνα 1.21 Εισαγωγή φύλλου εργασίας Για τη διαγραφή ενός φύλλου εργασίας επιλέγεται πρώτα το συγκεκριµένο φύλλο και στη συνέχεια, από το µενού, εκτελείται η ακολουθία εντολών Edit - Delete Sheet. Το Excel στην περίπτωση αυτή ζητά επιβεβαίωση, µε OK, οπότε η διαγραφή ολοκληρώνεται, όπως φαίνεται στην (Εικόνες 1.22 και 1.23). 20

21 Εικόνα 1.22 ιαγραφή φύλλου εργασίας Εικόνα 1.23 Ολοκλήρωση διαγραφή φύλλου εργασίας 1.6. Μετονοµασία Φύλλων Εργασίας Το Excel χρησιµοποιεί, µια διαδικασία αυτόµατης ονοµασίας φύλλων εργασίας και τα ονοµάζει µε τη λέξη sheet (φύλλο) και στη συνέχεια για το κάθε φύλλο προσθέτει ένα διαδοχικό ακέραιο αριθµό αρχίζοντας από το 1. ηλαδή, sheet1, sheet2,. (ή φύλλο1, 21

22 φύλλο2, κλπ). Για να µετονοµάσουµε ένα φύλο εργασίας το επιλέγουµε και στη συνέχεια µπορεί χρησιµοποιούµε την ακολουθία εντολών του µενού Format Sheet Rename και µετά την εντολή (Εικόνα 1.24). Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα άµεσης µετονοµασίας στο κείµενο της ετικέτας του φύλλου. Εικόνα 1.24 Μετονοµασία φύλλου εργασίας από το µενού Εικόνα 1.25 Μετονοµασία φύλλου εργασίας άµεσα στην ετικέτα και µε χρήση µενού συντόµευσης Η ίδια διαδικασία πραγµατοποιείται, πιο σύντοµα, µε διαδοχικό διπλό αριστερό κλικ του ποντικιού στην ετικέτα του φύλλου (Εικόνα 1.25). Και στις δυο περιπτώσεις πληκτρολογούµε απλώς το νέο όνοµα και η µετονοµασία ολοκληρώνεται. Έγκυρο είναι κάθε όνοµα που περιλαµβάνει το πολύ µέχρι 31 χαρακτήρες. 22

23 1.7. Μετακίνηση (Move) και Αντιγραφή (Copy) των Φύλλων εργασίας Μπορούµε να αντιγράψουµε ένα φύλλο εργασίας µε άλλο όνοµα µέσα στο ίδιο βιβλίο εργασίας ή σε άλλο βιβλίο εργασίας. Επί πλέον µπορούµε να µετακινήσουµε ένα φύλλο εργασίας σε άλλη θέση µέσα στο ίδιο βιβλίο εργασίας. Τόσο για τη µετακίνηση ή για την αντιγραφή ενός φύλλου εργασίας επιλέγουµε µε το ποντίκι την ετικέτα του φύλλου που θα αντιγράψουµε ή θα µετακινήσουµε. Για τη µετακίνηση, ενώ το αριστερό πλήκτρο κρατείται πατηµένο, το ποντίκι σύρεται προς τη θέση προορισµού, τη θέση δηλαδή στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η µετακίνηση. Για την αντιγραφή πρέπει να κρατάµε πατηµένο, εκτός από το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και το πλήκτρο CTRL (control). Όταν η αντιγραφή ολοκληρωθεί, το Εxcel εµφανίζει το σύµβολο + στο δείκτη µετακίνησης του ποντικιού (mouse cursor). Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την εµφάνιση του αντιγράφου του οποίου η ετικέτα έχει το ίδιο όνοµα µε το πρωτότυπο και την προσθήκη στο τέλος µιας παρένθεσης µε τον αριθµό του αντιγράφου (2). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, αν οι ετικέτες των φύλλων εργασίας ενός βιβλίου εργασίας είναι, τότε η αντιγραφή του φύλλου Sheet1 στο τέλος θα έχει το εξής αποτέλεσµα:. Η αντιγραφή ή και η µετακίνηση ενός φύλλου εργασίας είτε µέσα στο ίδιο βιβλίο εργασίας είτε σε άλλο, µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε διαφορετικό τρόπο. Επιλέγουµε το φύλλο ή τα φύλλα και στη συνέχεια επιλέγουµε την ακολουθία των εντολών του µενού Edit Move or Copy Sheet Στη συνέχεια εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Μοve ή Copy, που φαίνεται στην Εικόνα

24 Εικόνα 1.26 Μετακίνηση - Αντιγραφή φύλλων εργασίας Μετά ο χρήστης επιλέγει το βιβλίο εργασίας στο οποίο επιθυµεί να µετακινήσει ή να αντιγράψει το επιλεγµένο φύλλο εργασίας. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µε το βέλος που βρίσκεται στα δεξιά του πλαισίου To Book. Εµφανίζεται τότε µία λίστα που περιέχει όλα τα ανοικτά βιβλία εργασίας και ο χρήστης επιλέγει το επιθυµητό. Στο πλαίσιο Before Sheet: εµφανίζεται επίσης µια η λίστα µε όλα τα ήδη υπάρχοντα φύλλα εργασίας στο επιλεγµένο ήδη βιβλίο εργασίας, προς το οποίο θα γίνει η µετακίνηση ή η αντιγραφή. Ο χρήστης επιλέγει ένα φύλλο και καθορίζει έτσι τη θέση στην οποία θα γίνει η καταχώρηση. Η καταχώρηση (αντιγραφή ή µετακίνηση) θα πραγµατοποιηθεί µια θέση πριν από το επιλεγµένο φύλλο εργασίας. 24

25 1.8. Μετακινήσεις στις κυψελίδες ενός φύλλου εργασίας Οι µετακινήσεις στις κυψελίδες ενός φύλλου εργασίας γίνονται µε τους ακόλουθους 4 τρόπους. α) Με το ποντίκι. Τοποθετούµε το ποντίκι στην επιθυµητή κυψελίδα και κάνουµε αριστερό κλικ. β) Με µετακίνηση της οριζόντιας ή κάθετης γραµµής κύλισης, τοποθέτηση του δείκτη του mouse στην επιθυµητή κυψελίδα και αριστερό κλικ. γ) Με το πληκτρολόγιο, για µετακίνηση σε παραπλήσιες κυψελίδες, µε τα βέλη,,, και Enter. Για µετακίνηση σε παραπλήσιες σελίδες χρησιµοποιούµε τα πλήκτρα Page up / Page Down. Για µεταφορά στην αρχή (Home) µε Ctrl+Home. δ) Με την επιλογή Goto. Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F5, ή την ακολουθία εντολών του µενού Edit Goto και πληκτρολογούµε τη διεύθυνση της κυψελίδας προορισµού Εισαγωγή δεδοµένων στο φύλλο εργασίας Κάθε κυψελίδα ενός φύλλου εργασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την καταχώρηση δεδοµένων. Η εισαγωγή δεδοµένων (Εικόνα 1.27) είναι µια απλή διαδικασία που περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: Επιλογή του φύλλου εργασίας, αν το φύλλο που θα γίνει η καταχώρηση δεν είναι το τρέχον. Επιλογή της κυψελίδας. Πληκτρολόγηση των δεδοµένων Αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας Η διαδικασία της αποθήκευσης ενός βιβλίου εργασίας (αρχείο του Excel),απαιτεί την επιλογή ενός ονόµατος, ώστε ο χρήστης να µπορεί στη συνέχεια να το ανακαλεί, όποτε το χρειάζεται. Η διαδικασία αποθήκευσης ενός βιβλίου εργασίας δεν διαφέρει από τη 25

26 διαδικασία αποθήκευσης ενός εγγράφου του Word και περιγράφεται σύντοµα παρακάτω: Εκτελούµε την ακολουθία εντολών του µενού File Save (Εικόνα 1.28). Εικόνα 1.28 ιαδικασία αποθήκευσης Στο εµφανιζόµενο πλαίσιο διαλόγου Save As που φαίνεται στην Εικόνα 1.29 πληκτρολογούµε το όνοµα του βιβλίου εργασίας, που έχουµε επιλέξει και πατάµε το κουµπί Save. 26

27 Εικόνα 2.13 Πλαίσιο διαλόγου Save As Φροντίζουµε να αποθηκεύσουµε το βιβλίο εργασίας (αρχείο) όχι οπουδήποτε, αλλά σε µια περιοχή (directory ή folder) µε αντίστοιχα αρχεία που έχουµε δηµιουργήσει για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια κάνουµε αριστερό κλικ στο κουµπί Enter. ή πατάµε Επόµενες (µετά την αρχική) αποθηκεύσεις ενός βιβλίου εργασίας Θεωρούµε ότι εργαζόµαστε σε ένα βιβλίο εργασίας (αρχείο του Excel) που έχει αποθηκευθεί προγενέστερα και υπάρχει σε κάποιο δίσκο. Το βιβλίο εργασίας συνεπώς είναι ανοικτό και το επεξεργαζόµαστε. Για να το αποθηκεύσουµε ώστε να διαφυλάξουµε τις οποιεσδήποτε προσθήκες και µεταβολές θα πρέπει να το σώσουµε (αποθηκεύσουµε) και πάλι µε το ίδιο ή µε διαφορετικό όνοµα. Αν πρόκειται να πραγµατοποιήσουµε ενηµέρωση του αρχείου µε τις πρόσφατες µεταβολές που έγιναν στο βιβλίο εργασίας, τότε το µόνο που χρειάζεται είναι µια απλή 27

28 διαδικασία Save που πραγµατοποιείται είτε µε αριστερό κλικ στο κουµπί αποθήκευσης, είτε µε την ακολουθία εντολών του µενού File Save, είτε ακόµη και µε το συνδυασµό των πλήκτρων Ctrl και S. Όσες φορές στη συνέχεια χρειασθεί να σωθεί και πάλι το βιβλίο εργασίας θα εκτελείται η ίδια απλή διαδικασία. Ο χρήστης θα πρέπει να εκτελεί τη διαδικασία αποθήκευσης πολύ συχνά, ώστε να µην κινδυνεύσει να χάσει µεγάλο µέρος της εργασίας του. Αποθήκευση Βιβλίου Εργασίας µε διαφορετικό όνοµα Αν πρόκειται να δηµιουργήσουµε ένα νέο βιβλίο εργασίας, που βασίζεται στο τρέχον, τότε θα πρέπει να διατηρήσουµε και τα δύο. Στην περίπτωση αυτή το νέο αρχείο θα πρέπει να πάρει ένα διαφορετικό όνοµα, για να διακρίνεται από το παλαιό, αλλά και για να είναι δυνατή η συνύπαρξή του µε το παλαιό στην ίδια περιοχή (directory ή folder) του δίσκου. Χρησιµοποιούµε την ακολουθία εντολών του µενού File Save As. Παρατηρούµε ότι εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Save As (Αποθήκευση ως) που χρησιµοποιείται στην αρχική αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας. Πληκτρολογούµε το νέο όνοµα στο γνωστό µας πλαίσιο και στη συνέχεια πατάµε το κουµπί Enter. ή 28

29 Ασκήσεις Άσκηση 1. Να ανοίξετε το πρόγραµµα excel. Να παρατηρήσετε πόσα φύλλα εργασίας έχει. Να εισάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας. Να µετονοµάσετε το νέο φύλλο εργασίας σε «Neo». Να µετακινήσετε το νέο φύλλο εργασίας (Neo) και να το τοποθετήσετε στο τέλος (τελευταίο). Να εισάγετε στο φύλλο Neo διάφορα δεδοµένα, όπως ονόµατα και αριθµούς, σε όποιες κυψελίδες θέλετε. Να σώσετε (αποθηκεύσετε) το βιβλίο εργασίας µε το όνοµα Prwto. Να κλείσετε το πρόγραµµα Excel. Άσκηση 2. Να ανοίξετε το πρόγραµµα excel. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας Prwto. Να επιλέξετε το φύλλο εργασίας Shhet1 και να το µετονοµάσετε, µε ένα όνοµα που θέλετε. Να µετονοµάσετε και υπόλοιπα φύλλα εργασίας, εκτός του φύλλου «Neo». Να επιλέξετε το φύλλο «Neo» και να κάνετε και άλλες καταχωρήσεις δεδοµένων, ονόµατα, αριθµούς κλπ. σε όποιες κυψελίδες θέλετε. Να σώσετε (αποθηκεύσετε) το βιβλίο εργασίας µε το όνοµα Deytero. Να κλείσετε το πρόγραµµα Excel. 29

30 2. Τα εδοµένα 2.1. Εισαγωγή Το Excel επιτρέπει την εισαγωγή και επεξεργασία των ακόλουθων γενικών κατηγοριών δεδοµένων: αριθµ ητικά δεδοµ ένα. δεδοµ ένα η µ εροµ ηνίας και ώρας. µ η αριθµ ητικά δεδοµ ένα (δηλαδή ακολουθίες χαρακτήρων χωρίς αριθµ ητική αξία δηλαδή κείµ ενο). Ειδικότερα, οι κατηγορίες των δεδοµένων τους οποίους αναγνωρίζει το Excel είναι οι ακόλουθες: 1. Αξίες ή τιµές (Values) Περιλαµβάνονται όλες οι αριθµητικές ποσότητες όπως οι αριθµητικές σταθερές (αριθµοί), και τις τιµές των αποτελεσµάτων των αριθµητικών τύπων. γενικά περιλαµβάνεται ότι έχει αριθµητική αξία, όπως οι αριθµοί 5 12, , καθώς και οι αριθµητικές παραστάσεις 3+5, 4*(9-7), 8/3, 2*(3/2 +6/7) κλπ. Επίσης οι ηµεροµηνίες, όπως 2/5/99 και ή ώρα, όπως 9:15. Οι τιµές είναι δυνατό να περιέχονται σε τύπους, καθώς και να χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία γραφικών παραστάσεων. Το φύλλο εργασίας της Εικόνας 2.1 περιέχει διάφορα παραδείγµατα τιµών. Εικόνα 2.1 Εισαγωγή τιµών σε φύλλο εργασίας 30

31 2 Κείµενο (Text) Κείµενο είναι κάθε ακολουθία χαρακτήρων που δεν έχει αριθµητική αξία. Παραδείγµατα αποτελούν τα ονοµατεπώνυµα, διευθύνσεις και άλλα µη αριθµητικά δεδοµένα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.2. Η διάκριση του τύπου των δεδοµένων πραγµατοποιείται κατά την εισαγωγή τους. Έτσι ενώ ο αριθµός 28 θεωρείται τιµή (αξία ή Value), η ακολουθία χαρακτήρων 28 Οκτωβρίου, µετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής της, διακρίνεται ότι είναι κείµενο. Γενικά κείµενο είναι ότι δεν είναι δυνατό να αναγνωρισθεί ως αξία. Εικόνα 2.2 Παράδειγµα κυψελίδων µε τιµές και κείµενο 2. Τύποι Οι τύποι περιλαµβάνουν τις αριθµητικές παραστάσεις, δηλαδή ακολουθίες αριθµητικών σταθερών και τελεστών, όπως φαίνεται στην Eικόνα 2.3. Η εισαγωγή ενός τύπου σε µια κυψελίδα έχει σαν αποτέλεσµα την καταχώρηση του τύπου σε µια θέση µνήµης του excel που αντιστοιχεί στην κυψελίδα και την εµφάνιση του αποτελέσµατος του τύπου στην κυψελίδα. Εικόνα 2.3 Παράδειγµα χρησιµοποίησης τύπου Κατά την εισαγωγή του τύπου η κυψελίδα περιέχει τον τύπο. Μετά την ολοκλήρωση µε enter, ή µε µετακίνηση σε άλλη κυψελίδα εµφανίζεται το αποτέλεσµα (Eικόνα 2.4). 31

32 Εικόνα 2.4 Εµφάνιση του αποτελέσµατος του τύπου Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αριθµητικές τιµές (ή αξίες) έχουν διάφορες παραστάσεις. Ένας αριθµός παριστάνεται µε µια ακολουθία ψηφίων. Μπορεί να περιλαµβάνει υποδιαστολή, πρόσηµο και να έχει µια γενική µορφή, όπως η επιστηµονική (scientific), τα ποσοστά, κλπ. Η υποδιαστολή συµβολίζεται είτε ως κόµµα, είτε ως τελεία, σύµφωνα µε τις τοπικές ρυθµίσεις (regional settings) των windows. Παραδείγµατα αριθµών είναι τα ακόλουθα: 22-5,96 3,15E-3 +12,56 Το excel έχει δυνατότητα καταχώρησης πολύ µεγάλων αριθµών. Πάντως αν ο χρήστης εισάγει σε µια κυψελίδα ένα αριθµό µε πολλά ακέραια ψηφία, τότε µόνον τα 15 πρώτα θα ληφθούν υπ' όψη, ενώ τα επί πλέον των 15 θα θεωρηθούν µηδέν. Αυτό σηµαίνει ότι αν ο αριθµός είναι µέχρι και 15-ψήφιος, τότε όλα του τα ψηφία θα καταχωρηθούν και θα εµφανίζονται. Αν όµως έχει περισσότερα από 15 ψηφία, τότε τα επί πλέον των 15 δεν θα ληφθούν υπ' όψη και θα συµπληρωθούν µε µηδενικά. Με τον τρόπο αυτό δεν θα αποθηκευθεί ο ίδιος ο αριθµός που πληκτρολογήθηκε, αλλά µια προσέγγισή του. Αν για παράδειγµα πληκτρολογηθεί σε µια κυψελίδα ο αριθµός: , που περιλαµβάνει 20 ψηφία, τότε το excel θα καταχωρήσει τον αριθµό: Οι Ηµεροµηνίες (Dates) καταχωρούνται ως συγκεκριµένες ακολουθίες ψηφίων και συγκεκριµένων χαρακτήρων, στις οποίες το Excel δίνει τη σηµασία της ηµεροµηνίας. 4/3/ / /02 32

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση του πληκτρολογίου Χρήση του πληκτρολογίου Τρόπος οργάνωσης των πλήκτρων... 2 Πληκτρολόγηση κειμένου... 3 Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου... 3 Χρήση των πλήκτρων περιήγησης... 5 Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου... 5

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο):

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο): ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Διατάξεις χαρακτήρων Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες κάποιου αλφάβητου π.χ. του λατινικού, και πολλά σημεία στίξης, διακριτικά σύμβολα, και βοηθητικά πλήκτρα. Ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Έννοιες...4 Βιβλία και φύλλα εργασίας...4 ιαχείριση Βιβλίων Εργασίας...4 ηµιουργία, Άνοιγµα και Αποθήκευση βιβλίων

Περιεχόµενα...2 Βασικές Έννοιες...4 Βιβλία και φύλλα εργασίας...4 ιαχείριση Βιβλίων Εργασίας...4 ηµιουργία, Άνοιγµα και Αποθήκευση βιβλίων EΝΟΤΗΤΑ 3 Η : ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ EXCEL 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Έννοιες...4 Βιβλία και φύλλα εργασίας...4 ιαχείριση Βιβλίων Εργασίας...4 ηµιουργία, Άνοιγµα και Αποθήκευση βιβλίων εργασίας...4

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ Βασικές Έννοιες Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EASYPROTOCOL Έκδοση 1.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EASYPROTOCOL Έκδοση 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Έκδοση 1.0 banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr Είσοδος στην εφαρμογή Για την είσοδο (login) στην εφαρμογή χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο)

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο) Άσκηση 1( αντικείμενο) Εισαγωγή στο word το περιβάλλον εργασίας Αντικείμενο Γραμμή τίτλου - μενού εργαλεία εργαλειοσειρές χάρακες γραμμή κατάστασης ράβδοι κύλισης κουμπί κλεισίματος, ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή WINDOWS ΣΤΟΧΟΙ: 1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2. Γνωριμία Με Την Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) 3. Ta Βασικά Εικονίδια Της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) 4. Κουμπιά Παραθύρων 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

o AND o IF o SUMPRODUCT

o AND o IF o SUMPRODUCT Πληροφοριακά Εργαστήριο Management 1 Information Συστήματα Systems Διοίκησης ΤΕΙ Τμήμα Ελεγκτικής Ηπείρου Χρηματοοικονομικής (Παράρτημα Πρέβεζας) και Αντικείµενο: Μοντελοποίηση προβλήµατος Θέµατα που καλύπτονται:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη για τα Υδρολογικά εδοµένα

Οδηγός Χρήστη για τα Υδρολογικά εδοµένα Οδηγός Χρήστη για τα Υδρολογικά εδοµένα 1. Πρόσβαση στην εφαρµογή...1 2. Εγγραφή και Είσοδος στον Ιστοχώρο...4 3. Σταθµοί...4 3.1. Πρόσβαση...5 3.2. Λίστα...5 3.3. Σύνθετη Αναζήτηση...5 4. Χάρτης...7 4.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ "KOSTOLOGOS " Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KOSTOLOGOS  Σταυριανίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης. Εισαγωγή Εισαγωγή Η προσέγγιση του κοστολογικού προβλήµατος µίας µεταποιητικής επιχείρησης από το Λογισµικό «Κοστολόγος» στηρίζεται στην παρακάτω ανάλυση ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων. ηµιουργία Φορολογούµενου. ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου ΕΣΠ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εικονίδια ιαχείρισης Φορολογικών ηλώσεων ηµιουργία Φορολογούµενου ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε1 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε2 ηµιουργία και υπολογισµός του εντύπου Ε3

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word. 1) Έναρξη

Microsoft Word. 1) Έναρξη Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή Word ξεκινά και εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel...

Σηµειώσεις Excel ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή... 5. 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5. 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5. 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 1.1 Λογιστικά Φύλλα... 5 1.2 Το κύριο παράθυρο του Excel... 5 2. Οι βασικές εργασίες στο Excel... 6 2.1 Εισαγωγή δεδοµένων... 6 2.2 Τύποι δεδοµένων... 6 2.2.1 Κείµενο...

Διαβάστε περισσότερα

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία.

Θα συµπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία που βρίσκονται µε έντονα γράµµατα για να δηµιουργήσετε την νέα εταιρεία. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Γενική Λογιστική. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007. Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Microsoft Word 2007. Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Word 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή «Singular M.I.S I».

Εισαγωγή «Singular M.I.S I». Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι µια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση, κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης

Σηµειώσεις Excel. Επικεφαλίδα. στήλης. Ενεργό κελί. Παράθυρο εργασιών. Γραµµή κατάστασης 1 Εισαγωγή Λογιστικά Φύλλα Τα λογιστικά φύλλα (spreadsheets) είναι εφαρµογές στις οποίες τα αριθµητικά δεδοµένα είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες, που επιτρέπουν την εύκολη και γρήγορη εκτέλεση υπολογισµών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ :

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : 4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας είναι ο μαθητής να εξοικειωθεί με τις συναρτήσεις, τις αριθμητικές πράξεις καθώς και την επισήμανση κελιών υπό όρους με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα και θεωρούνται η

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο Microsoft Office Excel 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο Microsoft Office Excel 2007 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στο Microsoft Office Excel 2007 Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µία παρουσίαση των βασικών γνώσεων που απαιτείται να κατέχει ο χρήστης για την αρµονική και αποτελεσµατική χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

γράφοντας µε τον υπολογιστή

γράφοντας µε τον υπολογιστή Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Α)Εγκατάσταση του προγράµµατος

Α)Εγκατάσταση του προγράµµατος Α)Εγκατάσταση του προγράµµατος 1)Βασική προυπόθεση για την εγκατάσταση της εφαρµογής σε pda που έχουν λειτουργικό σύστηµα windows mobile είναι η εγκατάσταση στον τοπικό υπολογιστή µας του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Microsoft Word ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ WORD Κειμενογράφος WORD Σελίδα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ WORD ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 Β Α Ρ Δ Α Λ Α Χ Ο Υ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ MSC Τ. Π. Ε. Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word

ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word ηµιουργία γραφικών πινάκων στο Word 7.1. ηµιουργία γραφικών Θα δηµιουργήσουµε ένα σχεδιάγραµµα για να δείξουµε σχηµατικά πώς θα είναι κατανεµηµένος ο εξοπλισµός της πρότασής µας. Για να δηµιουργήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ 1-25. Για τους Χρήστες των Φορέων. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. Οκτώβριος 2012

Πληροφοριακού Συστήµατος ΛΑΕΚ 1-25. Για τους Χρήστες των Φορέων. Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.0. Οκτώβριος 2012 Πληροφοριακού Συστήµατος Εγχειρίδιο Χρήσης ΛΑΕΚ 1-25 Για τους Χρήστες των Φορέων Έκδοση 1.0 Οκτώβριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ Κέντρο.:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create

Πώς εισάγουμε μια νέα έννοια χρησιμοποιώντας το εργαλείο Create Inspiration 8 IE Β ήμα προς Βήμα Για μαθητές Έναρξη Προγράμματος Inspiration 1. Κάνουμε κλικ στο κουμπί Start, επιλέγουμε Programs και κάνουμε κλικ στο Inspiration 8 IE. 2. Στην αρχική οθόνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Xρήση της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Προσωπικών Ιστοσελίδων (Private Web hosting)

Οδηγίες. Xρήση της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Προσωπικών Ιστοσελίδων (Private Web hosting) Οδηγίες για Xρήση της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Προσωπικών Ιστοσελίδων (Private Web hosting) Περιεχόµενα Γενικά......σελ. 2 ιαχείριση του προσωπικού σας χώρου Web hosting... σελ. 3 Προσθήκη αρχείων & καταλόγων...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Υπολογιστικά Φύλλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας. Υπολογιστικά Φύλλα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Υπολογιστικά Φύλλα Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα