Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης. υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003"

Transcript

1 Γ. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων MICROSOFT OFFICE EXCEL 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

2 1. Τι είναι το Excel Το Βιβλίο Εργασίας (Workbook) και τα Φύλλα Εργασίας (Work Sheets) Εκκίνηση του Excel ιάταξη του Φύλλου Εργασίας ηµιουργία ή Άνοιγµα Βιβλίου Εργασίας (WorkBook) Προσθήκη και ιαγραφή Φύλλων Εργασίας Μετονοµασία Φύλλων Εργασίας Μετακίνηση (Move) και Αντιγραφή (Copy) των Φύλλων εργασίας Μετακινήσεις στις κυψελίδες ενός φύλλου εργασίας Εισαγωγή δεδοµένων στο φύλλο εργασίας Αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας Ασκήσεις Τα εδοµένα Εισαγωγή Εισαγωγή εδοµένων σε κυψελίδα Πως το Excel ερµηνεύει τα στοιχεία που εισάγει ο χρήστης Οι Τελεστές του Excel...45 Αριθµητικοί τελεστές Σχεσιακοί τελεστές, λογικές παραστάσεις και λογικές τιµές ιαχειριστικές ιαδικασίες Επιλογή περιοχών του φύλλου εργασίας για επεξεργασία Εισαγωγή δεδοµένων σε κυψελίδα Προσθήκη και ιαγραφή γραµµών ή στηλών ιαγραφή, αντιγραφή και µεταφορά των περιεχοµένων κυψελίδων Μορφοποίηση των Φύλλων Εργασίας Αντιγραφή τύπων - Απόλυτες και Σχετικές ιευθύνσεις Γραφικές Παραστάσεις Εισαγωγή ηµιουργία γραφικών παραστάσεων Γενικές υποδείξεις δηµιουργίας γραφικών παραστάσεων: Εφαρµογές και Ασκήσεις Χρήση του µενού και βασικών λειτουργιών

3 6.2. Εισαγωγή και χρήση τύπων ιαδικασίες µορφοποίησης, άθροισης και αντιγραφών Αντιγραφές τύπων ηµιουργία και χρήση Custom Lists (προσαρµοσµένες λίστες) Ασκήσεις γραφικών παραστάσεων Οι λίστες του Excel ιαδικασίες Ταξινόµησης Λίστας Επιλογές από λίστα βάσει κριτηρίων (Φίλτρα) Παραδείγµατα εφαρµογής του απλού φίλτρου Συναρτήσεις Εισαγωγή Απλές συναρτήσεις, διαφόρων κατηγοριών Χρήση των συναρτήσεων ιάφορες Μαθηµατικές Συναρτήσεις Μεταφορά εδοµένων µε ενσωµάτωση και σύνδεση αντικειµένων Ενσωµάτωση ιασύνδεση Βιβλιογραφία

4 1. Τι είναι το Excel Το Excel ανήκει στην κατηγορία προγραµµάτων διαχείρισης υπολογιστικών φύλλων, µε τα οποία πραγµατοποιούνται απλοί ή πολύπλοκοι υπολογισµοί κάθε είδους και για οποιεσδήποτε ανάγκες. Γενικά το πρόγραµµα Excel έχει πολλά διαφορετικά επίπεδα χρήσης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για απλές περιπτώσεις, στις οποίες χρειάζεται η παρουσίαση δεδοµένων σε πίνακες και µάλιστα µε την επιθυµητή µορφοποίηση. Υποστηρίζει επίσης την εύκολη δηµιουργία γραφικών παραστάσεων, τη δηµιουργία εκτυπώσεων, τη συνεργασία µε το Web και πολλά άλλα. Το πρόγραµµα λειτουργεί σε περιβάλλον windows και έχει περάσει από διάφορα στάδια βελτίωσης, µε σταδιακή κυκλοφορία νέων εκδόσεων. Το παρεχόµενο περιβάλλον εργασίας είναι γραφικό GUI (Grafical User Interface). Ο όρος «Επικοινωνία Χρήστη Υπολογιστή» (Human Computer Interface) αναφέρεται στο είδος της επικοινωνίας που προσφέρεται από το περιβάλλον χρήσης ενός προγράµµατος υπολογιστή και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να το χειρίζεται και το εκµεταλλεύεται. Είναι φανερό ότι ένα αποτελεσµατικό είδος επικοινωνίας αυξάνει την απόδοση και την παραγωγικότητα. Όπως πολλά άλλα προγράµµατα που λειτουργούν σε περιβάλλον windows έτσι και το excel υποστηρίζει την ιδιότητα WYSIWYG (What you see is what you get), που επιτρέπει στο χρήστη να εκτυπώσει ότι ακριβώς βλέπει στην οθόνη του, χωρίς δυσκολία. Το Excel µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο στην ανάλυση δεδοµένων. Για τις ανάγκες της ανάλυσης δεδοµένων διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό συναρτήσεων και διαδικασιών. Υποστηρίζει επίσης µε αντίστοιχες συναρτήσεις οικονοµικές εφαρµογές µε αξιώσεις. Υποστηρίζει επίσης τη δηµιουργία και διαχείριση αρχείων οποιασδήποτε φύσης και την επεξεργασία τους. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί από µαθηµατικούς, µηχανικούς, οικονοµολόγους, αναλυτές, επαγγελµατίες, φοιτητές και µαθητές και γενικά από όποιον θέλει υποστήριξη στις διαδικασίες διαχείρισης αριθµητικών δεδοµένων, ή διαχείριση αρχείων, ή ακόµη παρουσιάσεις µε γραφικές παραστάσεις. Το Excel λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα εύχρηστο περιβάλλον των Windows και δίνει τη δυνατότητα γρήγορης και ευχερούς σχεδίασης, διαµόρφωσης, παράστασης και επίλυσης προβληµάτων. Ειδικότερα, επιταχύνει τις διαδικασίες εισαγωγής, επεξεργασίας, ανάλυσης 4

5 και των δεδοµένων και παρουσίασης των αποτελεσµάτων. έχεται διάφορους τύπους δεδοµένων, συνεργάζεται εύκολα µε άλλες εφαρµογές και παρέχει ένα ικανοποιητικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών. Ένα επίσης σηµαντικό στοιχείο του Excel είναι ότι είναι σχεδόν διαθέσιµο παντού, πολύ δηµοφιλές, το έχουν όλες οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί, µικροί ή µεγάλοι και δεν έχει απαιτήσεις εγκατάστασης, ούτε και απαγορευτικό κόστος αγοράς. Εικόνα 1.1 Φύλλο εργασίας του Excel Το Excel δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δηµιουργεί φύλλα εργασίας, τα οποία µπορούν να περιέχουν, πίνακες, αριθµούς, ηµεροµηνίες, κείµενο, καταλόγους και συνδυασµούς. Όλα αυτά τα στοιχεία µπορεί να περιέχονται στο ίδιο ή και σε πολλά διαφορετικά φύλλα εργασίας. Ένα πλήθος από φύλλα εργασίας (work sheets) αποτελούν µαζί ένα τετράδιο, ή βιβλίο εργασίας (work book) όπως το ονοµάζει το Excel. τα παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας Φύλλων Εργασίας (Work Sheets) (Εικόνα 1.1) σε ένα ολοκληρωµένο Βιβλίο Εργασίας (Work Book) το οποίο αποθηκεύεται ως ένα ενιαίο αρχείο. Κάθε φύλλο εργασίας µπορεί να περιλαµβάνει δεδοµένα, αριθµητικούς τύπους, και γραφικές παραστάσεις. Το πρόγραµµα Excel διαθέτει, όπως αναφέραµε, επίπεδα χρήσης που είναι διαφανή για το χρήστη. Ο χρήστης µπορεί να το χρησιµοποιήσει στο επίπεδο δυσκολίας που 5

6 ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του και δεν χρειάζεται να µελετήσει ένα µεγάλο µέρος του για να τα καταφέρει. Το Excel υποστηρίζει διαδικασίες υπολογισµών, που συνήθως ένας άνθρωπος υλοποιεί µε τη χρήση ενός υπολογιστή τσέπης, ή µε το χαρτί και το µολύβι. Επί πλέον υποστηρίζει και πολλές άλλες διαδικασίες, κατά την πορεία επίλυσης διαφορετικών κατηγοριών προβληµάτων. Οι διαδικασίες αυτές µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν: εκτέλεση αριθµητικών πράξεων µε χρήση σταθερών. ορισµό απλών ή σύνθετων αριθµητικών τύπων, µεταξύ των περιεχοµένων κυψελίδων. αλλαγή των δεδοµένων ενός τύπου και διαµόρφωση του νέου αποτελέσµατος. διαχείριση πινάκων µε αριθµητικά δεδοµένα και εκτέλεση συγκεντρωτικών πράξεων και συναρτήσεων. διαχείριση πινάκων µέχρι και τριών διαστάσεων, µε αριθµητικά ή και άλλα δεδοµένα. χρήση ενός µεγάλου αριθµού συναρτήσεων που καλύπτουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες. δηµιουργία και διαχείριση γραφικών παραστάσεων διαφόρων τύπων Το Βιβλίο Εργασίας (Workbook) και τα Φύλλα Εργασίας (Work Sheets) Κάθε Βιβλίο Εργασίας (Workbook) του Excel, µαζί µε όλα τα φύλλα εργασίας (Work Sheets) και όλα τα φύλλα γραφικών παραστάσεων τα οποία περιλαµβάνει, αντιστοιχεί σε ένα µοναδικό αρχείο που έχει την κατάληξη xls. Ο προεπιλεγµένος (default) αριθµός των φύλλων εργασίας ενός βιβλίου εργασίας είναι συνήθως 3. Αυτό όµως καθορίζεται από το χρήστη, που µπορεί να προσθέτει ή να µειώνει φύλλα, καθώς ακόµη και να αλλάζει την προεπιλογή από 3 σε άλλο αριθµό που επιθυµεί µέσω της κάρτας General που επιλέγεται µετά την ακολουθία των εντολών του µενού Tools Options. Ένα φύλλο εργασίας υποστηρίζει πίνακες, κείµενα, λίστες (βάσεις δεδοµένων), σχέδια καθώς ακόµη και χάρτες. Η Εικόνα 1.2 περιέχει ένα τµήµα ενός φύλλου εργασίας (WorkSheet), που 6

7 αποτελεί επίσης τµήµα ενός ολόκληρου βιβλίου εργασίας (Workbook). Στην πιο απλή περίπτωση βέβαια ένα βιβλίο εργασίας θα µπορούσε να περιλαµβάνει ένα µόνον φύλλο εργασίας. Εικόνα 1.2 Τµήµα φύλλου εργασίας Κάθε φύλλο εργασίας, είναι θεωρητικά ένας πίνακας δύο διαστάσεων, ο οποίος περιλαµβάνει ένα πλήθος γραµµών και ένα πλήθος στηλών. Η τοµή µιας γραµµής και µιας στήλης αντιστοιχεί σε µια κυψελίδα (cell). Για τον προσδιορισµό των γραµµών (rows), του εκάστοτε τρέχοντος φύλλου εργασίας, χρησιµοποιούνται διαδοχικοί ακέραιοι αριθµοί, µε πρώτο τον αριθµό 1. Οι αριθµοί αυτοί εµφανίζονται σε µια ξεχωριστή στήλη - πλαίσιο, που βρίσκεται στα αριστερά του φύλλου εργασίας. 7

8 Εικόνα 1.3 Αριθµοί προσδιορισµού γραµµών και γράµµατα των στηλών Με παρόµοιο τρόπο πραγµατοποιείται και ο συµβολισµός των στηλών (columns) µε διαδοχικά κεφαλαία γράµµατα του Λατινικού αλφάβητου και πρώτο το γράµµα Α, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.3. Τα γράµµατα που προσδιορίζουν τις στήλες εµφανίζονται σε µια ξεχωριστή γραµµή - πλαίσιο, που βρίσκεται στο άνω µέρος του φύλλου εργασίας. Το πλήθος των διαθεσίµων γραµµών ενός φύλλου εργασίας ανέρχεται σε γραµµές, που είναι αριθµηµένες από 1 έως Το πλήθος των στηλών είναι 256. Οι στήλες συµβολίζονται µε τα γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου A έως και IV (µετά την εξάντληση όλων των γραµµάτων A Z, ο προσδιορισµός των στηλών συνεχίζεται µε δύο γράµµατα, δηλαδή ΑΑ, ΑΒ, µέχρι IV. Προσδιορισµοί A1 και R1C1 Κάθε κυψελίδα (cell) ορίζεται από την τοµή µιας γραµµής και µιας στήλης και έχει συντεταγµένες, που αντιστοιχούν στον αριθµό της γραµµής και στο γράµµα της στήλης. Για παράδειγµα, η κυψελίδα που βρίσκεται στο άνω αριστερό άκρο του φύλλου εργασίας και αντιστοιχεί στην τοµή της γραµµής µε αριθµό 1 και της στήλης Α έχει συντεταγµένες Α1. Ο τρόπος αυτός των διευθύνσεων των κυψελίδων του Excel έχει καθιερωθεί να ονοµάζεται A1. Εκτός όµως από τη µορφή A1 ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει και µια διαφορετική µορφή, που είναι αντίστοιχη µε αυτή που χρησιµοποιείται στους συµβολισµούς των στοιχείων των πινάκων (µητρών) στα µαθηµατικά. ηλαδή κάθε κυψελίδα προσδιορίζεται µε τον αριθµό γραµµής (Row) και τον αριθµό στήλης (Column) 8

9 στις οποίες περιέχεται. Έτσι στη µορφή αυτή, η κυψελίδα Α1 προσδιορίζεται ως R1C1, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.4. Παρατηρούµε την αναφορά της ενεργής κυψελίδας R2C3 στη γραµµή τύπων. Εικόνα 1.4 Μορφή διευθύνσεων R1C1 1.2 Εκκίνηση του Excel Το πρόγραµµα Excel ενεργοποιείται από το περιβάλλον των Windows ως εξής: Αν υπάρχει εικονίδιο συντόµευσης, τότε τοποθετούµε σ αυτό το δείκτη του ποντικιού και στη συνέχεια εκτελούµε διπλό αριστερό κλικ. Με την ακολουθία εντολών Start Programs Excel, όπως φαίνεται στην Εικόνα

10 Εικόνα 1.5 Ενεργοποίηση του Excel 1.3. ιάταξη του Φύλλου Εργασίας Ένα κοινό φύλλο εργασίας του Excel (Εικόνα 1.6) περιλαµβάνει : Τη γραµµή τίτλου (title bar) Τη γραµµή µενού (µενού bar) Τις εργαλειοθήκες (γραµµή εργαλείων toolbar) Τη γραµµή τύπων (formula bar) Τους τίτλους γραµµών και στηλών (µορφή Α 1 ή R1C1) Την περιοχή εργασίας Τις γραµµές κύλισης Τη γραµµή διαχείρισης των φύλλων εργασίας (sheets) Τα «κουµ πιά» µεγιστοποίησης, ελαχιστοποίησης και αποκατάστασης του παραθύρου που περιέχει το φύλλο εργασίας. 10

11 Το πλαίσιο ονοµ άτων Προσδιορισµός Στηλών Ενεργή Κυψελίδα Προσδιορισµός Γραµµών Γραµµή Τύπων Εντολές Εργαλειοθήκες ιεύθυνση Ενεργής κυψελίδας και Κουτί ονοµάτων Κουµπιά Μεγιστοποίησης Ελαχιστοποίησης Γραµµές Κάθετης και οριζόντιας κύλισης Ετικέτες φύλλων εργασίας Εικόνα 1.6 Φύλλο Εργασίας του Excel Η γραµµή τίτλου Όπως όλα τα προγράµµατα που λειτουργούν στο περιβάλλον των windows, έτσι και το excel έχει µια γραµµή τίτλου, η οποία περιέχεται στην Εικόνα 1.7 Εικόνα 1.7 Η γραµµή τίτλου Η γραµµή τίτλου και περιλαµβάνει: Το µενού ελέγχου για γρήγορη διαδικασία κλεισίµατος του προγράµµατος Excel, καθώς επίσης και για τη µεταβολή του µεγέθους του παραθύρου που περιέχει το Excel. Η ενεργοποίηση του µενού ελέγχου πραγµατοποιείται µε αριστερό κλικ στο εικονίδιο. Τον τίτλο του φύλλου εργασίας. 11

12 Τα κουµπιά µεγιστοποίησης και ελαχιστοποίησης του παραθύρου. Η γραµµή του µενού Η γραµµή µε το µενού των διαδικασιών εµφανίζεται κάτω από τη γραµµή τίτλου και περιέχεται στην Εικόνα 1.8. Είναι παρόµοια µε τα άλλα προγράµµατα της Microsoft και των προγραµµάτων που λειτουργούν σε περιβάλλον windows. Εικόνα 1.8 Η γραµµή µενού Οι εργαλειοθήκες Στη συνέχεια (αν και ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τη σειρά) εµφανίζονται οι βασικές εργαλειοθήκες (Εικόνα 1.9) που περιέχουν διάφορα εικονίδια τα οποία συµπεριφέρονται σαν κουµπιά και χρησιµοποιούνται για την άµεση εκτέλεση συγκεκριµένων ενεργειών. Ο χρήστης χωρίς τη χρήση των µενού, αλλά απλώς µε το πάτηµα ενός µόνο εικονιδίου µπορεί να εκτελέσει µια διαδικασία. Η συγκεκριµένη εικόνα κάθε εικονιδίου έχει ένα θέµα το οποίο ταιριάζει µε την αντίστοιχη διαδικασία για να την υπενθυµίζει στο χρήστη. Εικόνα 1.9 Οι εργαλειοθήκες (toolbar) Η γραµµή τύπων (formula bar) Η γραµµή τύπων, που περιέχεται στην Εικόνα 1.10, χρησιµοποιείται για την εισαγωγή, τη σύνταξη και την τροποποίηση του περιεχοµένου των κυψελίδων του φύλλου εργασίας. Στο αριστερό τµήµα της γραµµής εµφανίζεται η διεύθυνση (δηλαδή οι συντεταγµένες) της τρέχουσας κυψελίδας και στο δεξιό το ακριβές περιεχόµενό της. 12

13 Εικόνα 1.10 Η γραµµή τύπων (formula bar) Τίτλοι των γραµµών και στηλών Οι τίτλοι των γραµµών Α, Β, C,..., IV και των στηλών 1, 2, 3,..., εµφανίζονται πριν από την αρχή κάθε γραµµής και στην κορυφή κάθε στήλη. Εικόνα 1.11 Τίτλοι Γραµµών και Στηλών Η περιοχή εργασίας Η περιοχή εργασίας ενός φύλλου εργασίας περιλαµβάνει το χώρο µέσα στον οποίο ο χρήστης καταχωρεί και εµφανίζει, µε τον τρόπο που επιθυµεί, τα πληροφοριακά δεδοµένα του. Είναι θεωρητικά ένας πίνακας δύο διαστάσεων, µε γραµµές και στήλες πλήθους. Οι γραµµές κύλισης Οι γραµµές κύλισης (Εικόνα 1.12) επιτρέπουν την ταχεία µετακίνηση µέσα σε ένα φύλλο εργασίας. Η µετακίνηση µπορεί να είναι οριζόντια (προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά) καθώς και κάθετη (προς τα άνω ή κάτω). 13

14 Εικόνα 1.12 Οι Γραµµές κύλισης Η γραµµή επιλογής των φύλλων εργασίας (sheets) Η γραµµή διαχείρισης των φύλλων εργασίας (Εικόνα 1.13) περιέχει τις ετικέτες των εκάστοτε διαθεσίµων φύλλων εργασίας. Μέσω των ετικετών πραγµατοποιούνται µετακινήσεις από φύλλου σε φύλλο, τοποθετήσεις των φύλλων σε διαφορετική σειρά, µετονοµασίες των φύλλων και άλλες χρήσιµες ενέργειες. Εικόνα 1.13 Γραµµή διαχείρισης των φύλλων εργασίας Τα «κουµπιά» µεγιστοποίησης, ελαχιστοποίησης Τα «κουµπιά» αυτά (Εικόνα 1.14) µεγιστοποιούν, ελαχιστοποιούν και αποκαθιστούν στην αρχική του µορφή, το µέγεθος του παραθύρου που περιέχει το φύλλο εργασίας. 14

15 Εικόνα 1.14 Τα «κουµπιά» µεγιστοποίησης και ελαχιστοποίησης Το πλαίσιο ονοµάτων (Name Box) Το πλαίσιο ονοµάτων περιέχει τη διεύθυνση της τρέχουσας κυψελίδας. Μέσω του πλαισίου ονοµάτων πραγµατοποιείται µετάβαση σε οποιαδήποτε κυψελίδα του φύλλου. Επί πλέον µε χρήση του βέλους ανοίγει προς τα κάτω µια λίστα, η οποία περιλαµβάνει τα ονόµατα που έχει ορίσει ο χρήστης στο workbook (βιβλίο εργασίας) όπως φαίνεται στην Εικόνα Εικόνα 1.15 Πλαίσιο ονοµάτων Η γραµµή κατάστασης Η γραµµή κατάστασης (Εικόνα 1.16) είναι πολύ χρήσιµη και πρέπει να παρακολουθείται διαρκώς από το χρήστη, ιδιαίτερα αν η εκτέλεση διαφόρων διαδικασιών δεν πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την επιθυµία του. Εµφανίζει χρήσιµα µηνύµατα, καθώς και την κατάσταση συγκεκριµένων πλήκτρων λειτουργίας, όπως τα Num Lock, Caps Lock και Scroll Lock και End. Η γραµµή κατάστασης Κουµπί καθολικών επιλογών Βρίσκεται στην τοµή των τίτλων των γραµµών και στηλών (Εικόνα 1.17). Αν χρησιµοποιηθεί (µε το ποντίκι) έχει την ιδιότητα να επιλέγει ολόκληρο το τρέχον φύλλο 15

16 εργασίας (Select All). Εικόνα 1.17 Το κουµπί καθολικών επιλογών 1.4 ηµιουργία ή Άνοιγµα Βιβλίου Εργασίας (WorkBook) Όποτε το πρόγραµµα Excel ξεκινά, ανοίγει ένα νέο βιβλίο εργασίας (Workbook) που παίρνει αυτοµάτως από το Excel το όνοµα Book1.xls και όπως φαίνεται στη γραµµή τίτλου. Ο χρήστης µπορεί στη συνέχεια να εργασθεί σ' αυτό το βιβλίο εργασίας (Workbook), ή να δηµιουργήσει ένα νέο βιβλίο εργασίας (Workbook), ή ακόµη να ανοίξει ένα άλλο βιβλίο εργασίας, που είναι ήδη δηµιουργηµένο και βρίσκεται αποθηκευµένο στο δίσκο. Μπορεί επίσης να µετονοµάσει το τρέχον από Book1 και να του δώσει ένα άλλο όνοµα που επιθυµεί. Η εντολή File έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση του πλαισίου διαλόγου που περιέχεται στην Εικόνα Όπως βλέπουµε αυτό το πλαίσιο διαλόγου περιέχει πολλές ενέργειες, όπως το κλείσιµο ενός βιβλίου εργασίας, η αποθήκευσή του ως αρχείου του Excel, το άνοιγµα ενός βιβλίου εργασίας, η εκτύπωση περιοχής του φύλλου εργασίας, η αναζήτηση αρχείων και άλλα. ηµιουργία νέου βιβλίου εργασίας Η δηµιουργία ενός νέου βιβλίου εργασίας πραγµατοποιείται µε την ακολουθία των εντολών του µενού File New, όπως φαίνεται στην Εικόνα

17 Εικόνα 1.18 Μενού εντολών, µετά την επιλογή File 17

18 Εικόνα 1.19 ηµιουργία νέου βιβλίου εργασίας Στη συνέχεια εµφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου µεταξύ του Excel και του χρήστη, όπως αυτό που περιέχεται στην Εικόνα 1.19, σχετικά µε το είδος του αρχείου (file), που πρόκειται να δηµιουργηθεί. Πάντως ο πιο απλός τρόπος δηµιουργίας νέου βιβλίου εργασίας είναι η χρήση του εικονιδίου, που είναι πρώτο στην εργαλειοθήκη. Το αποτέλεσµα θα είναι η δηµιουργία ενός νέου Βιβλίου Εργασίας (Workbook) το οποίο θα έχει το όνοµα Book2. Άνοιγµα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας (αρχείου xls) Για το άνοιγµα ενός αρχείου χρησιµοποιούµε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στην εντολή Open, ή επιλέγουµε την ακολουθία εντολών του µενού File Open. Στη συνέχεια, σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις θα εµφανισθεί το πλαίσιο διαλόγου Open, που περιέχεται στην Εικόνα Σο πλαίσιο αυτό περιέχει και άλλα πλαίσια τα οποία πρέπει να συµπληρωθούν, ώστε να προσδιορισθούν από το χρήστη. Θα πρέπει λοιπόν να προσδιορισθούν η θέση και το όνοµα του αρχείου που πρόκειται να ανοιχθεί. Έτσι, στο πλαίσιο Look in επιλέγουµε την Περιοχή (Folder ή Directory) και το δίσκο που περιέχουν το ζητούµενο αρχείο. Για την 18

19 αναζήτηση της περιοχής που περιέχει το αρχείο χρησιµοποιούµε το βέλος. Στη συνέχεια εµφανίζεται η δοµή των αποθηκευτικών µονάδων του συστήµατος, και µε τις κατάλληλες επιλογές µπορούµε εύκολα να εντοπίσουµε τη θέση του αρχείου και να το ανοίξουµε. Η τελευταία ενέργεια πραγµατοποιείται είτε µε επιλογή του αρχείου από αυτά που εµφανίζεται στο κεντρικό πλαίσιο, είτε µε πληκτρολόγηση του Εικόνα 1.20 Άνοιγµα βιβλίου εργασίας (workbook) ονόµατός του στο ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται δεξιά της επιγραφής File name. Ολοκληρώνουµε µε Open ή Enter. Μετά την παραπάνω διαδικασία το αρχείο, µε τη µορφή πλέον του Workbook γίνεται διαθέσιµο στο χρήστη για επεξεργασία Προσθήκη και ιαγραφή Φύλλων Εργασίας Σε οποιαδήποτε στιγµή, µπορούµε να εισάγουµε σε ένα βιβλίο εργασίας όσα νέα φύλλα εργασίας θέλουµε. Επίσης µπορούµε να διαγράψουµε υπάρχοντα φύλλα από ένα βιβλίο εργασίας. Οι διαδικασίες αυτές πραγµατοποιούνται πολύ εύκολα µε χρήση των εντολών 19

20 του µενού. Για την προσθήκη χρησιµοποιούµε την ακολουθία εντολών του µενού Insert Worksheet όπως φαίνεται στην Εικόνα Τότε το νέο φύλλο εργασίας θα προστεθεί ακριβώς πριν από το τρέχον. Εικόνα 1.21 Εισαγωγή φύλλου εργασίας Για τη διαγραφή ενός φύλλου εργασίας επιλέγεται πρώτα το συγκεκριµένο φύλλο και στη συνέχεια, από το µενού, εκτελείται η ακολουθία εντολών Edit - Delete Sheet. Το Excel στην περίπτωση αυτή ζητά επιβεβαίωση, µε OK, οπότε η διαγραφή ολοκληρώνεται, όπως φαίνεται στην (Εικόνες 1.22 και 1.23). 20

21 Εικόνα 1.22 ιαγραφή φύλλου εργασίας Εικόνα 1.23 Ολοκλήρωση διαγραφή φύλλου εργασίας 1.6. Μετονοµασία Φύλλων Εργασίας Το Excel χρησιµοποιεί, µια διαδικασία αυτόµατης ονοµασίας φύλλων εργασίας και τα ονοµάζει µε τη λέξη sheet (φύλλο) και στη συνέχεια για το κάθε φύλλο προσθέτει ένα διαδοχικό ακέραιο αριθµό αρχίζοντας από το 1. ηλαδή, sheet1, sheet2,. (ή φύλλο1, 21

22 φύλλο2, κλπ). Για να µετονοµάσουµε ένα φύλο εργασίας το επιλέγουµε και στη συνέχεια µπορεί χρησιµοποιούµε την ακολουθία εντολών του µενού Format Sheet Rename και µετά την εντολή (Εικόνα 1.24). Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα άµεσης µετονοµασίας στο κείµενο της ετικέτας του φύλλου. Εικόνα 1.24 Μετονοµασία φύλλου εργασίας από το µενού Εικόνα 1.25 Μετονοµασία φύλλου εργασίας άµεσα στην ετικέτα και µε χρήση µενού συντόµευσης Η ίδια διαδικασία πραγµατοποιείται, πιο σύντοµα, µε διαδοχικό διπλό αριστερό κλικ του ποντικιού στην ετικέτα του φύλλου (Εικόνα 1.25). Και στις δυο περιπτώσεις πληκτρολογούµε απλώς το νέο όνοµα και η µετονοµασία ολοκληρώνεται. Έγκυρο είναι κάθε όνοµα που περιλαµβάνει το πολύ µέχρι 31 χαρακτήρες. 22

23 1.7. Μετακίνηση (Move) και Αντιγραφή (Copy) των Φύλλων εργασίας Μπορούµε να αντιγράψουµε ένα φύλλο εργασίας µε άλλο όνοµα µέσα στο ίδιο βιβλίο εργασίας ή σε άλλο βιβλίο εργασίας. Επί πλέον µπορούµε να µετακινήσουµε ένα φύλλο εργασίας σε άλλη θέση µέσα στο ίδιο βιβλίο εργασίας. Τόσο για τη µετακίνηση ή για την αντιγραφή ενός φύλλου εργασίας επιλέγουµε µε το ποντίκι την ετικέτα του φύλλου που θα αντιγράψουµε ή θα µετακινήσουµε. Για τη µετακίνηση, ενώ το αριστερό πλήκτρο κρατείται πατηµένο, το ποντίκι σύρεται προς τη θέση προορισµού, τη θέση δηλαδή στην οποία θα πραγµατοποιηθεί η µετακίνηση. Για την αντιγραφή πρέπει να κρατάµε πατηµένο, εκτός από το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και το πλήκτρο CTRL (control). Όταν η αντιγραφή ολοκληρωθεί, το Εxcel εµφανίζει το σύµβολο + στο δείκτη µετακίνησης του ποντικιού (mouse cursor). Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την εµφάνιση του αντιγράφου του οποίου η ετικέτα έχει το ίδιο όνοµα µε το πρωτότυπο και την προσθήκη στο τέλος µιας παρένθεσης µε τον αριθµό του αντιγράφου (2). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, αν οι ετικέτες των φύλλων εργασίας ενός βιβλίου εργασίας είναι, τότε η αντιγραφή του φύλλου Sheet1 στο τέλος θα έχει το εξής αποτέλεσµα:. Η αντιγραφή ή και η µετακίνηση ενός φύλλου εργασίας είτε µέσα στο ίδιο βιβλίο εργασίας είτε σε άλλο, µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε διαφορετικό τρόπο. Επιλέγουµε το φύλλο ή τα φύλλα και στη συνέχεια επιλέγουµε την ακολουθία των εντολών του µενού Edit Move or Copy Sheet Στη συνέχεια εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Μοve ή Copy, που φαίνεται στην Εικόνα

24 Εικόνα 1.26 Μετακίνηση - Αντιγραφή φύλλων εργασίας Μετά ο χρήστης επιλέγει το βιβλίο εργασίας στο οποίο επιθυµεί να µετακινήσει ή να αντιγράψει το επιλεγµένο φύλλο εργασίας. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µε το βέλος που βρίσκεται στα δεξιά του πλαισίου To Book. Εµφανίζεται τότε µία λίστα που περιέχει όλα τα ανοικτά βιβλία εργασίας και ο χρήστης επιλέγει το επιθυµητό. Στο πλαίσιο Before Sheet: εµφανίζεται επίσης µια η λίστα µε όλα τα ήδη υπάρχοντα φύλλα εργασίας στο επιλεγµένο ήδη βιβλίο εργασίας, προς το οποίο θα γίνει η µετακίνηση ή η αντιγραφή. Ο χρήστης επιλέγει ένα φύλλο και καθορίζει έτσι τη θέση στην οποία θα γίνει η καταχώρηση. Η καταχώρηση (αντιγραφή ή µετακίνηση) θα πραγµατοποιηθεί µια θέση πριν από το επιλεγµένο φύλλο εργασίας. 24

25 1.8. Μετακινήσεις στις κυψελίδες ενός φύλλου εργασίας Οι µετακινήσεις στις κυψελίδες ενός φύλλου εργασίας γίνονται µε τους ακόλουθους 4 τρόπους. α) Με το ποντίκι. Τοποθετούµε το ποντίκι στην επιθυµητή κυψελίδα και κάνουµε αριστερό κλικ. β) Με µετακίνηση της οριζόντιας ή κάθετης γραµµής κύλισης, τοποθέτηση του δείκτη του mouse στην επιθυµητή κυψελίδα και αριστερό κλικ. γ) Με το πληκτρολόγιο, για µετακίνηση σε παραπλήσιες κυψελίδες, µε τα βέλη,,, και Enter. Για µετακίνηση σε παραπλήσιες σελίδες χρησιµοποιούµε τα πλήκτρα Page up / Page Down. Για µεταφορά στην αρχή (Home) µε Ctrl+Home. δ) Με την επιλογή Goto. Χρησιµοποιούµε το πλήκτρο F5, ή την ακολουθία εντολών του µενού Edit Goto και πληκτρολογούµε τη διεύθυνση της κυψελίδας προορισµού Εισαγωγή δεδοµένων στο φύλλο εργασίας Κάθε κυψελίδα ενός φύλλου εργασίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την καταχώρηση δεδοµένων. Η εισαγωγή δεδοµένων (Εικόνα 1.27) είναι µια απλή διαδικασία που περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα: Επιλογή του φύλλου εργασίας, αν το φύλλο που θα γίνει η καταχώρηση δεν είναι το τρέχον. Επιλογή της κυψελίδας. Πληκτρολόγηση των δεδοµένων Αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας Η διαδικασία της αποθήκευσης ενός βιβλίου εργασίας (αρχείο του Excel),απαιτεί την επιλογή ενός ονόµατος, ώστε ο χρήστης να µπορεί στη συνέχεια να το ανακαλεί, όποτε το χρειάζεται. Η διαδικασία αποθήκευσης ενός βιβλίου εργασίας δεν διαφέρει από τη 25

26 διαδικασία αποθήκευσης ενός εγγράφου του Word και περιγράφεται σύντοµα παρακάτω: Εκτελούµε την ακολουθία εντολών του µενού File Save (Εικόνα 1.28). Εικόνα 1.28 ιαδικασία αποθήκευσης Στο εµφανιζόµενο πλαίσιο διαλόγου Save As που φαίνεται στην Εικόνα 1.29 πληκτρολογούµε το όνοµα του βιβλίου εργασίας, που έχουµε επιλέξει και πατάµε το κουµπί Save. 26

27 Εικόνα 2.13 Πλαίσιο διαλόγου Save As Φροντίζουµε να αποθηκεύσουµε το βιβλίο εργασίας (αρχείο) όχι οπουδήποτε, αλλά σε µια περιοχή (directory ή folder) µε αντίστοιχα αρχεία που έχουµε δηµιουργήσει για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια κάνουµε αριστερό κλικ στο κουµπί Enter. ή πατάµε Επόµενες (µετά την αρχική) αποθηκεύσεις ενός βιβλίου εργασίας Θεωρούµε ότι εργαζόµαστε σε ένα βιβλίο εργασίας (αρχείο του Excel) που έχει αποθηκευθεί προγενέστερα και υπάρχει σε κάποιο δίσκο. Το βιβλίο εργασίας συνεπώς είναι ανοικτό και το επεξεργαζόµαστε. Για να το αποθηκεύσουµε ώστε να διαφυλάξουµε τις οποιεσδήποτε προσθήκες και µεταβολές θα πρέπει να το σώσουµε (αποθηκεύσουµε) και πάλι µε το ίδιο ή µε διαφορετικό όνοµα. Αν πρόκειται να πραγµατοποιήσουµε ενηµέρωση του αρχείου µε τις πρόσφατες µεταβολές που έγιναν στο βιβλίο εργασίας, τότε το µόνο που χρειάζεται είναι µια απλή 27

28 διαδικασία Save που πραγµατοποιείται είτε µε αριστερό κλικ στο κουµπί αποθήκευσης, είτε µε την ακολουθία εντολών του µενού File Save, είτε ακόµη και µε το συνδυασµό των πλήκτρων Ctrl και S. Όσες φορές στη συνέχεια χρειασθεί να σωθεί και πάλι το βιβλίο εργασίας θα εκτελείται η ίδια απλή διαδικασία. Ο χρήστης θα πρέπει να εκτελεί τη διαδικασία αποθήκευσης πολύ συχνά, ώστε να µην κινδυνεύσει να χάσει µεγάλο µέρος της εργασίας του. Αποθήκευση Βιβλίου Εργασίας µε διαφορετικό όνοµα Αν πρόκειται να δηµιουργήσουµε ένα νέο βιβλίο εργασίας, που βασίζεται στο τρέχον, τότε θα πρέπει να διατηρήσουµε και τα δύο. Στην περίπτωση αυτή το νέο αρχείο θα πρέπει να πάρει ένα διαφορετικό όνοµα, για να διακρίνεται από το παλαιό, αλλά και για να είναι δυνατή η συνύπαρξή του µε το παλαιό στην ίδια περιοχή (directory ή folder) του δίσκου. Χρησιµοποιούµε την ακολουθία εντολών του µενού File Save As. Παρατηρούµε ότι εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Save As (Αποθήκευση ως) που χρησιµοποιείται στην αρχική αποθήκευση ενός βιβλίου εργασίας. Πληκτρολογούµε το νέο όνοµα στο γνωστό µας πλαίσιο και στη συνέχεια πατάµε το κουµπί Enter. ή 28

29 Ασκήσεις Άσκηση 1. Να ανοίξετε το πρόγραµµα excel. Να παρατηρήσετε πόσα φύλλα εργασίας έχει. Να εισάγετε ένα νέο φύλλο εργασίας. Να µετονοµάσετε το νέο φύλλο εργασίας σε «Neo». Να µετακινήσετε το νέο φύλλο εργασίας (Neo) και να το τοποθετήσετε στο τέλος (τελευταίο). Να εισάγετε στο φύλλο Neo διάφορα δεδοµένα, όπως ονόµατα και αριθµούς, σε όποιες κυψελίδες θέλετε. Να σώσετε (αποθηκεύσετε) το βιβλίο εργασίας µε το όνοµα Prwto. Να κλείσετε το πρόγραµµα Excel. Άσκηση 2. Να ανοίξετε το πρόγραµµα excel. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας Prwto. Να επιλέξετε το φύλλο εργασίας Shhet1 και να το µετονοµάσετε, µε ένα όνοµα που θέλετε. Να µετονοµάσετε και υπόλοιπα φύλλα εργασίας, εκτός του φύλλου «Neo». Να επιλέξετε το φύλλο «Neo» και να κάνετε και άλλες καταχωρήσεις δεδοµένων, ονόµατα, αριθµούς κλπ. σε όποιες κυψελίδες θέλετε. Να σώσετε (αποθηκεύσετε) το βιβλίο εργασίας µε το όνοµα Deytero. Να κλείσετε το πρόγραµµα Excel. 29

30 2. Τα εδοµένα 2.1. Εισαγωγή Το Excel επιτρέπει την εισαγωγή και επεξεργασία των ακόλουθων γενικών κατηγοριών δεδοµένων: αριθµ ητικά δεδοµ ένα. δεδοµ ένα η µ εροµ ηνίας και ώρας. µ η αριθµ ητικά δεδοµ ένα (δηλαδή ακολουθίες χαρακτήρων χωρίς αριθµ ητική αξία δηλαδή κείµ ενο). Ειδικότερα, οι κατηγορίες των δεδοµένων τους οποίους αναγνωρίζει το Excel είναι οι ακόλουθες: 1. Αξίες ή τιµές (Values) Περιλαµβάνονται όλες οι αριθµητικές ποσότητες όπως οι αριθµητικές σταθερές (αριθµοί), και τις τιµές των αποτελεσµάτων των αριθµητικών τύπων. γενικά περιλαµβάνεται ότι έχει αριθµητική αξία, όπως οι αριθµοί 5 12, , καθώς και οι αριθµητικές παραστάσεις 3+5, 4*(9-7), 8/3, 2*(3/2 +6/7) κλπ. Επίσης οι ηµεροµηνίες, όπως 2/5/99 και ή ώρα, όπως 9:15. Οι τιµές είναι δυνατό να περιέχονται σε τύπους, καθώς και να χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία γραφικών παραστάσεων. Το φύλλο εργασίας της Εικόνας 2.1 περιέχει διάφορα παραδείγµατα τιµών. Εικόνα 2.1 Εισαγωγή τιµών σε φύλλο εργασίας 30

31 2 Κείµενο (Text) Κείµενο είναι κάθε ακολουθία χαρακτήρων που δεν έχει αριθµητική αξία. Παραδείγµατα αποτελούν τα ονοµατεπώνυµα, διευθύνσεις και άλλα µη αριθµητικά δεδοµένα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.2. Η διάκριση του τύπου των δεδοµένων πραγµατοποιείται κατά την εισαγωγή τους. Έτσι ενώ ο αριθµός 28 θεωρείται τιµή (αξία ή Value), η ακολουθία χαρακτήρων 28 Οκτωβρίου, µετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής της, διακρίνεται ότι είναι κείµενο. Γενικά κείµενο είναι ότι δεν είναι δυνατό να αναγνωρισθεί ως αξία. Εικόνα 2.2 Παράδειγµα κυψελίδων µε τιµές και κείµενο 2. Τύποι Οι τύποι περιλαµβάνουν τις αριθµητικές παραστάσεις, δηλαδή ακολουθίες αριθµητικών σταθερών και τελεστών, όπως φαίνεται στην Eικόνα 2.3. Η εισαγωγή ενός τύπου σε µια κυψελίδα έχει σαν αποτέλεσµα την καταχώρηση του τύπου σε µια θέση µνήµης του excel που αντιστοιχεί στην κυψελίδα και την εµφάνιση του αποτελέσµατος του τύπου στην κυψελίδα. Εικόνα 2.3 Παράδειγµα χρησιµοποίησης τύπου Κατά την εισαγωγή του τύπου η κυψελίδα περιέχει τον τύπο. Μετά την ολοκλήρωση µε enter, ή µε µετακίνηση σε άλλη κυψελίδα εµφανίζεται το αποτέλεσµα (Eικόνα 2.4). 31

32 Εικόνα 2.4 Εµφάνιση του αποτελέσµατος του τύπου Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι αριθµητικές τιµές (ή αξίες) έχουν διάφορες παραστάσεις. Ένας αριθµός παριστάνεται µε µια ακολουθία ψηφίων. Μπορεί να περιλαµβάνει υποδιαστολή, πρόσηµο και να έχει µια γενική µορφή, όπως η επιστηµονική (scientific), τα ποσοστά, κλπ. Η υποδιαστολή συµβολίζεται είτε ως κόµµα, είτε ως τελεία, σύµφωνα µε τις τοπικές ρυθµίσεις (regional settings) των windows. Παραδείγµατα αριθµών είναι τα ακόλουθα: 22-5,96 3,15E-3 +12,56 Το excel έχει δυνατότητα καταχώρησης πολύ µεγάλων αριθµών. Πάντως αν ο χρήστης εισάγει σε µια κυψελίδα ένα αριθµό µε πολλά ακέραια ψηφία, τότε µόνον τα 15 πρώτα θα ληφθούν υπ' όψη, ενώ τα επί πλέον των 15 θα θεωρηθούν µηδέν. Αυτό σηµαίνει ότι αν ο αριθµός είναι µέχρι και 15-ψήφιος, τότε όλα του τα ψηφία θα καταχωρηθούν και θα εµφανίζονται. Αν όµως έχει περισσότερα από 15 ψηφία, τότε τα επί πλέον των 15 δεν θα ληφθούν υπ' όψη και θα συµπληρωθούν µε µηδενικά. Με τον τρόπο αυτό δεν θα αποθηκευθεί ο ίδιος ο αριθµός που πληκτρολογήθηκε, αλλά µια προσέγγισή του. Αν για παράδειγµα πληκτρολογηθεί σε µια κυψελίδα ο αριθµός: , που περιλαµβάνει 20 ψηφία, τότε το excel θα καταχωρήσει τον αριθµό: Οι Ηµεροµηνίες (Dates) καταχωρούνται ως συγκεκριµένες ακολουθίες ψηφίων και συγκεκριµένων χαρακτήρων, στις οποίες το Excel δίνει τη σηµασία της ηµεροµηνίας. 4/3/ / /02 32

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση του πληκτρολογίου Χρήση του πληκτρολογίου Τρόπος οργάνωσης των πλήκτρων... 2 Πληκτρολόγηση κειμένου... 3 Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου... 3 Χρήση των πλήκτρων περιήγησης... 5 Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 1 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ... 3 α. Ανάκτηση (downloading) της ηλεκτρονικής φόρµας και αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel Κεφάλαιο 2: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας...33

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel Κεφάλαιο 2: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Τα βασικά στοιχεία του Excel 2002...17 Εκκίνηση του Excel...17 Πλοήγηση στο χώρο εργασίας...18 Φύλλα εργασίας (worksheets)...18 Γραμμή τίτλου...19 Γραμμή μενού...19

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Προσθήκη Κειμένου. 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου ΣΤΟΧΟΙ:

ΜΑΘΗΜΑ Προσθήκη Κειμένου. 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου ΣΤΟΧΟΙ: ΜΑΘΗΜΑ 2 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Προσθήκη Κειμένου 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου 3. Αλλαγή Παρουσίασης Σελίδας 4. Εισαγωγή Συμβόλων/Ειδικών Χαρακτήρων 5. Παρουσίαση Και Απόκρυψη Μη Εκτυπώσιμων Χαρακτήρων 6. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Γνωριμία με το Excel...9 Τα στοιχεία του παραθύρου του Excel... 10 Κελιά και διευθύνσεις... 13 Σε ποιο κελί θα τοποθετηθούν τα δεδομένα;... 14 Καταχώριση δεδομένων... 15 Τι καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση-

3. Σηµειώσεις Access. # Εισαγωγή ψηφίου ή κενού διαστήµατος. Επιτρέπονται τα ση- Μάθηµα 3 Προχωρηµένες ιδιότητες πεδίων Μάσκες εισαγωγής Οι ιδιότητες Μορφή και Μάσκα εισαγωγής περιγράφονται µαζί γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν την εµφάνιση. Με την ιδιότητα Μορφή καθορίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις

Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις Κεφάλαιο 4 4. Χρήση κειµενογράφου 4.1 Εισαγωγή Η επεξεργασία κειµένων και εγγράφων αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες χρήσεις του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στον

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video

Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video Σύντοµες οδηγίες Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων Αντιγραφή κειµένου Αντιγραφη εικόνων Αντιγραφή video 2 ο Ε.Κ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης Περιεχόµενα Πλήκτρα που θα χρησιµοποιήσουµε...3 Αναγνώριση υποθεµάτων αρχείων...4

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ πάνω στην επικεφαλίδα όπου υπάρχει το αντίστοιχο γράμμα της στήλης.

Κάνουμε κλικ πάνω στην επικεφαλίδα όπου υπάρχει το αντίστοιχο γράμμα της στήλης. ΜΑΘΗΜΑ 3 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Επιλογή Στηλών 2. Επιλογή Γραμμών 3. Εισαγωγή Στηλών 4. Εισαγωγή Γραμμών 5. Διαγραφή Στήλης 6. Διαγραφή Γραμμής 7. Αλλαγή Πλάτους Στήλης 8. Αλλαγή Ύψους Γραμμής 9. Σταθεροποίηση/Αποσταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel)

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) Ανοίγοντας το Excel (Έναρξη /Προγράμματα /Microsoft Office / Microsoft Office Excel 2003), ανοίγει μπροστά μας ένα βιβλίο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003

B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 B. Βασικά στοιχεία χρήσης του προγράµµατος επεξεργασίας κειµένου MICROSOFT OFFICE WORD 2003 Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Κωδικός Πακέτου ACTA CCU/2-012 Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Χρήση Η/Υ και ιαχείριση Αρχείων - Windows Περιβάλλον Η/Υ - Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 4 Spreadsheets) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-14 (δέκα έως δεκατέσσερις) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Οι εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων είναι προγράμματα που μας παρέχουν πολλές δυνατότητες όπως:

Οι εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων είναι προγράμματα που μας παρέχουν πολλές δυνατότητες όπως: Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα Οι εφαρμογές Υπολογιστικών Φύλλων είναι προγράμματα που μας παρέχουν πολλές δυνατότητες όπως: Να καταχωρούμε δεδομένα σε γραμμές και στήλες. Τα δεδομένα μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Delete Β. Backspace. Α..xls Β..jpg Γ..mdb..doc

Α. Delete Β. Backspace. Α..xls Β..jpg Γ..mdb..doc Αρ. Ταυτότητας:.. ΕΠΩΝΥΜΟ:. ΟΝΟΜΑ:.. ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ:. Αρ. Υποψ.:.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ MIAΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής

Π.Τ..Ε. Σηµειώσεις Σεµιναρίου «Τα µήλα των Εσπερίδων», Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής Η ζωγραφική (Paint) Τα µενού της ζωγραφικής Άνοιγµα υπάρχουσας εικόνας - Μενού Αρχείο επιλογή Άνοιγµα. Ανοίγει το παράθυρο «Άνοιγµα». - Από την αναδιπλούµενη λίστα «Αρχεία τύπου:» επιλέγουµε τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων...

Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... Μέρος 2 Kεφάλαιο 11 Λίστες και Ανάλυση Δεδομένων... 211 Kεφάλαιο 12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων... 241 Kεφάλαιο 13 Ανάλυση δεδομένων... 257 Kεφάλαιο 14 Συναρτήσεις Μέρος Β... 285 Kεφάλαιο 15 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θέματα 1,2 ης εβδομάδας Περιβάλλον εργασίας Word, Μορφοποίηση Γραμματοσειράς, Μορφοποίηση Παραγράφου Εξάσκηση σε βασικά κείμενα Τι είναι το MS-WORD Είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

η σύνθεση ενός υπολογιστή

η σύνθεση ενός υπολογιστή ιδακτικό υλικό µαθητή η σύνθεση ενός υπολογιστή Αν παρατηρήσουµε έναν υπολογιστή βλέπουµε ότι αποτελείται από τα ακόλουθα µέρη: Οθόνη Μονάδα συστήµατος Ποντίκι Πληκτρολόγιο τη µονάδα συστήµατος, όπου βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GreekLUG Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Μάθημα 6ο Σουίτα Γραφείου LibreOffice 2 Ύλη Μαθημάτων V Μαθ. 5/6 : Σουίτα Γραφείου LibreOffice LibreOffice Γενικά, Κειμενογράφος - LibreOffice Writer,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο):

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο): ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Διατάξεις χαρακτήρων Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες κάποιου αλφάβητου π.χ. του λατινικού, και πολλά σημεία στίξης, διακριτικά σύμβολα, και βοηθητικά πλήκτρα. Ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. α) pbrush β) brush γ) pbush δ) pbrus. α) ctrl + enter β) ctrl + esc γ) alt + ctrl δ) alt + enter

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. α) pbrush β) brush γ) pbush δ) pbrus. α) ctrl + enter β) ctrl + esc γ) alt + ctrl δ) alt + enter ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Με ποιο τρόπο µπορούµε να ενεργοποιήσουµε µια εφαρµογή σε εικονίδιο: α) ιπλό κλικ β) Απλό κλικ και Enter γ) Το α και β δ) Τίποτα από τα παραπάνω 2. Για να ενεργοποιήσω το πρόγραµµα της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOLVER 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την "Επίλυση", µπορείτε να βρείτε τη βέλτιστη τιµή για τον τύπο ενός κελιού το οποίο ονοµάζεται κελί προορισµού σε ένα φύλλο εργασίας. Η "Επίλυση" λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

o AND o IF o SUMPRODUCT

o AND o IF o SUMPRODUCT Πληροφοριακά Εργαστήριο Management 1 Information Συστήματα Systems Διοίκησης ΤΕΙ Τμήμα Ελεγκτικής Ηπείρου Χρηματοοικονομικής (Παράρτημα Πρέβεζας) και Αντικείµενο: Μοντελοποίηση προβλήµατος Θέµατα που καλύπτονται:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word

Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Οδηγίες για προσθήκη Web Frames Tools to the Quick Access Bar σε μεταγενέστερη έκδοση του Word Επειδή οι μεταγενέστερες εκδόσεις του Word δεν περιλαμβάνουν στο μενού τη δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word.

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ WORD Περιεχόμενα Εκκίνηση του Microsoft Word... 3 Το παράθυρο του Word... 3 Η Κορδέλα με τις καρτέλες... 4 Κεντρική... 4 Εισαγωγή... 4 Διάταξη Σελίδας... 5 Αναφορές... 5 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά φύλλα Excel

Υπολογιστικά φύλλα Excel 10.1. Εκκίνηση Υπολογιστικά φύλλα Excel Η εκκίνηση του προγράμματος επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων (Excel) γίνεται είτε με την χρήση του κουμπιού Έναρξης (Start) Προγράμματα (Programs) Microsoft Excel,

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ : Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009)

ΕΠΛ : Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009) Κεφάλαιο 1: Windows ΕΠΛ 001-002: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής Σημειώσεις Εργαστηρίων (2009) Τα Windows είναι ένα λειτουργικό περιβάλλον, τo οποίo κάνει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος

Επιλογή ενός στοιχείου γραφήματος από μια λίστα στοιχείων γραφήματος - 217 - Το στοιχείο που θέλετε να επιλέξετε επισημαίνεται ξεκάθαρα με λαβές επιλογής. Συμβουλή: Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε το στοιχείο γραφήματος που θέλετε να επιλέξετε, το Microsoft Office Excel

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Έννοιες...4 Βιβλία και φύλλα εργασίας...4 ιαχείριση Βιβλίων Εργασίας...4 ηµιουργία, Άνοιγµα και Αποθήκευση βιβλίων

Περιεχόµενα...2 Βασικές Έννοιες...4 Βιβλία και φύλλα εργασίας...4 ιαχείριση Βιβλίων Εργασίας...4 ηµιουργία, Άνοιγµα και Αποθήκευση βιβλίων EΝΟΤΗΤΑ 3 Η : ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ EXCEL 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Έννοιες...4 Βιβλία και φύλλα εργασίας...4 ιαχείριση Βιβλίων Εργασίας...4 ηµιουργία, Άνοιγµα και Αποθήκευση βιβλίων εργασίας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1.1. Βασικές Λειτουργίες και Ρυθµίσεις 1.1.1 Εκκίνηση, Τερµατισµός, Επανεκκίνηση του Η/Υ ακολουθώντας τις κατάλληλες διαδικασίες 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ACCESS Μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες είναι αποθηκευμένες σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο (π.χ σκληρό δίσκο). Οι πληροφορίες τις οποίες καταχωρούμε και

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς 3.3.1.1 Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς Γραμματοσειρές Η λέξη γραμματοσειρά αναφέρεται στο στυλ που εμφανίζονται τα γράμματα. Παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EASYPROTOCOL Έκδοση 1.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EASYPROTOCOL Έκδοση 1.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Έκδοση 1.0 banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr Είσοδος στην εφαρμογή Για την είσοδο (login) στην εφαρμογή χρησιμοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή WINDOWS ΣΤΟΧΟΙ: 1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2. Γνωριμία Με Την Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) 3. Ta Βασικά Εικονίδια Της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) 4. Κουμπιά Παραθύρων 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ Βασικές Έννοιες Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 15 Ιστορική Ανασκόπηση 16 Γενιές Υπολογιστών 20 Κατηγορίες Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο)

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο) Άσκηση 1( αντικείμενο) Εισαγωγή στο word το περιβάλλον εργασίας Αντικείμενο Γραμμή τίτλου - μενού εργαλεία εργαλειοσειρές χάρακες γραμμή κατάστασης ράβδοι κύλισης κουμπί κλεισίματος, ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001

Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001 www.epl001lab.weebly.com Εργαστήριο του Μαθήματος: ΕΠΛ001 Ενότητα 3 Εισαγωγή στο Microsoft Word Πως αρχίζουμε το Microsoft Word Για να αρχίσουμε το Word, πρέπει να κάνουμε double click στο εικονίδιο του

Διαβάστε περισσότερα

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων.

Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Αρχίστε αµέσως το πρόγραµµα xline Εσόδων Εξόδων. Βήµα 1 ο ηµιουργία Εταιρείας Από την Οργάνωση\Γενικές Παράµετροι\ ιαχείριση εταιρειών θα δηµιουργήσετε την νέα σας εταιρεία, επιλέγοντας µέσω των βηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Excel. Λογιστικά Φύλλα. 1. Η εκκίνηση του Excel. 2. Θεµελιώδεις έννοιες στα υπολογιστικά φύλλα

Excel. Λογιστικά Φύλλα. 1. Η εκκίνηση του Excel. 2. Θεµελιώδεις έννοιες στα υπολογιστικά φύλλα 2 Excel Λογιστικά Φύλλα 1. Η εκκίνηση του Excel Όπως όλα τα προγράμματα των Windows έτσι και η εκκίνηση του Excel πραγματοποιείται εάν εντοπίσουμε το εικονίδιο της συντόµευσής του στην επιφάνεια εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator

2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Οδηγίες χρήσης PDFCreator 2 Ο Ε.Κ.Φ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Οδηγίες χρήσης PDFCreator Ηράκλειο 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σηµείωµα του συντάκτη... 2 Στοιχεία δηµιουργού του υλικού... 3 Εισαγωγή... 3 Τι είναι... 4 Που θα το βρείτε... 4 Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PROΩΘΗΣΗ PROώθηση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ "PROΩΘΗΣΗ" PROώθηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 3 ΡΥΘΜΙΣΗ Wi-Fi... 4 ΕΙΣΟΔΟΣ ΧΡΗΣΤΗ... 6 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΥΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ)

1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΥΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) 1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΥΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ) Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ... 3 1 ο Βήµα: ηµιουργία νέας χρήσης.... 3 2 ο Βήµα: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Geogebra. Μακρή Βαρβάρα. Λογισµικό Geogebra

Geogebra. Μακρή Βαρβάρα. Λογισµικό Geogebra Λογισµικό Geogebra 1 Τι είναι το πρόγραµµα Geogebra; Το πρόγραµµα GeoGebra, είναι ένα δυναµικό µαθηµατικό λογισµικό που συνδυάζει Γεωµετρία, Άλγεβρα και λογισµό. Αναπτύσσεται από τον Markus Hohenwarter

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής

Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής Διαχείριση Εισαγωγής Νέων Εγγραφών Εσόδων Εξόδων και Άρθρων Γενικής Λογιστικής ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Νέας εγγραφής Εσόδου Εξόδου και Άρθρου Γενικής Λογιστικής.... 4 1.1. Διαδικασία εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλήματος με Access

Επίλυση προβλήματος με Access Δ.1. Το προς επίλυση πρόβλημα Ζητείται να κατασκευάσετε τα αρχεία και τα προγράμματα μιας εφαρμογής καταχώρησης Δαπανών μελών ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό) για την παρακολούθηση του απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά της γλώσσας Τύποι δεδοµένων Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο:

του και από αυτόν επιλέγουµε το φάκελο εµφανίζεται ένα παράθυρο παρόµοιο µε το ακόλουθο: διαχείριση αρχείων Οι περισσότερες εφαρµογές των Windows είναι προγραµµατισµένες, από τον κατασκευαστή τους, να προτείνουν ως περιοχή αποθήκευσης των εργασιών το φάκελο «Τα έγγραφά µου», που δηµιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συντάκτης: Ρούσσος Γιάννης (Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα