Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο Χρήση κειµενογράφου. 4.1 Εισαγωγή Σκοπός Τι θα µάθεις"

Transcript

1 Κεφάλαιο 4 4. Χρήση κειµενογράφου 4.1 Εισαγωγή Η επεξεργασία κειµένων και εγγράφων αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες χρήσεις του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί µια εισαγωγή στον κειµενογράφο Word της εταιρείας Microsoft. Το Word αποτελεί µια από τις εφαρµογές της σουίτας εφαρµογών γραφείου Office της ίδιας εταιρείας. Το κεφάλαιο αναφέρεται στην ελληνική έκδοση 2003 της εφαρµογής Σκοπός Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η παροχή οδηγιών για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων επεξεργασίας κειµένου µε χρήση του κειµενογράφου Microsoft Word Τι θα µάθεις Μετά τη µελέτη του κεφαλαίου αυτού οι αναγνώστες θα είναι σε θέση: να δηµιουργούν και να διαχειρίζονται έγγραφα µε τον κειµενογράφο Microsoft Word να αλλάζουν τη δοµή και τη µορφή των εγγράφων που δηµιουργούν.

2 86 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 4.2 Βασικά στοιχεία Στην εικόνα 52 φαίνεται η επιφάνεια εργασίας της εφαρµογής Microsoft Word. Τα βασικά στοιχεία στην επιφάνεια αυτή είναι: Η γραµµή τίτλου, η οποία περιέχει το όνοµα του τρέχοντος αρχείου Η γραµµή µενού, η οποία περιέχει επιλογές για την εκτέλεση των εντολών της εφαρµογής. Οι γραµµές εργαλείων, οι οποίες περιέχουν κουµπιά για την εκτέλεση εντολών της εφαρµογής. Τα κουµπιά αυτά αποτελούν συντοµεύσεις, δηλαδή γρήγορους τρόπους για την εκτέλεση εντολών που είναι διαθέσιµες και µέσω των µενού. Το Microsoft Word παρέχει µια σειρά γραµµών εργαλείων, ενώ είναι δυνατή η δηµιουργία τέτοιων γραµµών από το χρήστη. Οι προκαθορισµένες γραµµές, δηλαδή αυτές που είναι διαθέσιµες µετά την εγκατάσταση της εφαρµογής χωρίς καµία ρύθµιση από το χρήστη, είναι η Βασική και η γραµµή Μορφοποίησης. Ο κατακόρυφος και ο οριζόντιος χάρακας που περιέχουν κουµπιά για τη µορφοποίηση των στοιχείων του εγγράφου. Η κατακόρυφη και η οριζόντια ράβδος κύλισης για την µετακίνηση (κύλιση) µέσα στο έγγραφο. Η γραµµή κατάστασης στο κάτω µέρος της επιφάνειας εργασίας περιέχει πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση του εγγράφου, τον αριθµό σελίδων, την τρέχουσα σελίδα, τη γραµµή και στήλη, κ.τ.λ.

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρήση κειµενογράφου 87 Γραµµή τίτλων Γραµµές εργαλείων Κατακόρυφη γραµµή Κατακόρυφος χάρακας Γραµµή Οριζόντιος χάρακας Γραµµή µενού Οριζόντια γραµµή ΕΙΚΟΝΑ 52: Η επιφάνεια εργασίας του Microsoft Word. κατάστασης κύλισης 4.3 Εργασία µε έγγραφα Με το Microsoft Word είναι δυνατή η δηµιουργία εγγράφων. Ένα έγγραφο είναι ένα αρχείο το οποίο αποτελείται από κείµενο, γραφικά, γραφήµατα και αντικείµενα κατάλληλα διαµορφωµένα και σελιδοποιηµένα. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε βασικές λειτουργίες που αφορούν στη δηµιουργία και διαχείριση εγγράφων µε το Microsoft Word. Σε όλο το κεφάλαιο θα χρησιµοποιήσουµε ως παραδείγµατα δύο έγγραφα: Ένα σύντοµο και ένα πλήρες βιογραφικό σηµείωµα. Και τα δύο αναφέρονται σε ένα υποθετικό πρόσωπο ηµιουργία νέου εγγράφου Κατά το άνοιγµα της εφαρµογής του Microsoft Word δηµιουργείται αυτόµατα ένα κενό έγγραφο. Για τη δηµιουργία ενός ακόµη νέου εγγράφου πατάµε το κουµπί ηµιουργία στη Βασική γραµµή εργαλείων Αποθήκευση εγγράφου Το Microsoft Word αποθηκεύει έγγραφα ως αρχεία µε επέκταση.doc. Για να αποθηκεύσουµε ένα έγγραφο για πρώτη φορά ως αρχείο των Windows κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποθήκευση στη Βασική γραµµή εργαλείων. Το Microsoft Word εµφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως.

4 88 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Επιλέγουµε τον κατάλογο στον οποίο θέλουµε να αποθηκεύσουµε το αρχείο και πληκτρολογούµε το όνοµα του αρχείου στο πλαίσιο Όνοµα αρχείου. Πατάµε OK. Μετά την επεξεργασία του εγγράφου πατάµε το κουµπί Αποθήκευση στη Βασική γραµµή εργαλείων για την αποθήκευση της νέας µορφής του αρχείου. ιαφορά µεταξύ των εντολών Αποθήκευση ως και Αποθήκευση. Η πρώτη αποθηκεύει το έγγραφο σε νέο αρχείο ενώ η δεύτερη το αποθηκεύει στο ήδη ορισµένο αρχείο του Microsoft Word. Εάν το έγγραφο δεν έχει αποθηκευτεί ξανά (κατά την πρώτη αποθήκευση), η λειτουργία της εντολής Αποθήκευση είναι η ίδια µε την εντολή Αποθήκευση ως. ΕΙΚΟΝΑ 53: Αποθήκευση του εγγράφου του σύντοµου βιογραφικού Κλείσιµο εγγράφου Για το κλείσιµο ενός ανοιχτού εγγράφου επιλέγουµε την εντολή Κλείσιµο από το µενού Αρχείο. Εναλλακτικά µπορούµε να πατήσουµε το κουµπί Κλείσιµο παραθύρου πάνω δεξιά στην επιφάνεια εργασίας Άνοιγµα αρχείου Για το άνοιγµα ενός αρχείου κάνουµε κλικ στο κουµπί Άνοιγµα στη Βασική γραµµή εργαλείων. Στο πλαίσιο διαλόγου Άνοιγµα, επιλέγουµε το όνοµα του αρχείου που επιθυµούµε να ανοίξουµε, όπως φαίνεται στην επόµενη εικόνα.

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρήση κειµενογράφου 89 ΕΙΚΟΝΑ 54: Το πλαίσιο διαλόγου για το Άνοιγµα αρχείου. 4.4 Επεξεργασία και έλεγχος εγγράφου Εισαγωγή κειµένου Για την εισαγωγή κειµένου σε ένα έγγραφο κάνουµε κλικ µε το ποντίκι στο σηµείο το εγγράφου που θέλουµε να εισαχθεί το κείµενο. Η γραφίδα µε τη µορφή µιας κατακόρυφης ράβδου που αναβοσβήνει τοποθετείται στο επιθυµητό σηµείο µέσα στο έγγραφο. Κατά την πληκτρολόγηση, το κείµενο αναδιπλώνεται αυτόµατα µέσα στο έγγραφο όταν φτάσει στο τέλος µιας γραµµής. Έτσι, για την αλλαγή γραµµής δεν πρέπει να πατιέται κάποιο πλήκτρο του πληκτρολογίου (όπως, για παράδειγµα, το [ENTER]) Εισαγωγή χαρακτήρα παραγράφου Με το πάτηµα του πλήκτρου του πληκτρολογίου [ENTER] δηµιουργείται µια νέα παράγραφος κειµένου στο έγγραφο. Αυτό γίνεται µε την εισαγωγή στο τέλος της παραγράφου ενός µη εκτυπώσιµου σηµαδιού, του σηµαδιού παραγράφου. Μετά το σηµάδι παραγράφου το κείµενο συνεχίζεται στην επόµενη γραµµή. Έτσι, το σηµάδι παραγράφου σηµατοδοτεί το τέλος µιας παραγράφου, και την αρχή µιας άλλης στην επόµενη γραµµή. Για την εµφάνιση του σηµαδιού παραγράφου στο κείµενο πατάµε το κουµπί Εµφάνιση όλων στην Βασική γραµµή εργαλείων. Εµφανίζεται τότε όχι µόνο το σηµάδι παραγράφου ( ) αλλά και άλλοι εκτυπώσιµοι χαρακτήρες όπως το σηµάδι του κενού ( ).

6 90 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΑ 55: Μη εκτυπώσιµοι χαρακτήρες: Σηµάδι παραγράφου και σηµάδι κενού Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων Για την εισαγωγή ενός χαρακτήρα που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο: Τοποθετούµε τη γραφίδα κάνοντας κλικ µε το ποντίκι στο σηµείο του κειµένου που επιθυµούµε να εισάγουµε το χαρακτήρα. Επιλέγουµε την εντολή Σύµβολο από το µενού Εισαγωγή. Κάνουµε κλικ στην καρτέλα Σύµβολα στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται. Κάνουµε διπλό κλικ στο σύµβολο που επιθυµούµε να εισάγουµε. Εναλλακτικά κάνουµε απλό κλικ πατάµε το κουµπί Εισαγωγή. Πατάµε το κουµπί Κλείσιµο. ΕΙΚΟΝΑ 56: Πλαίσιο διαλόγου εισαγωγής συµβόλου

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρήση κειµενογράφου Μετακίνηση σε ένα έγγραφο Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για να ξεκινήσουµε την εισαγωγή κειµένου πρέπει να τοποθετήσουµε τη γραφίδα στο σηµείο του εγγράφου όπου θέλουµε να ξεκινήσουµε την πληκτρολόγηση. Για τη µετακίνηση στο επιθυµητό σηµείο του εγγράφου υπάρχουν οι εξής δυνατότητες: Κύλιση Για την κύλιση µέσα στο έγγραφο: Σύρουµε προς τα πάνω ή κάτω το πλαίσιο κύλισης στην κατακόρυφη ράβδο κύλισης δεξιά στην οθόνη. Για την κύλιση κατά µια γραµµή πάνω ή κάτω πατάµε το πάνω και κάτω βέλος στα άκρα της κατακόρυφης ράβδου κύλισης αντίστοιχα Μετάβαση σε συγκεκριµένη σελίδα Αν γνωρίζουµε τον αριθµό της σελίδας στην οποία θέλουµε να µετακινηθούµε ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Επιλέγουµε την εντολή Μετάβαση από το µενού Επεξεργασία. Στο πλαίσιο κειµένου Αριθµός σελίδας εισάγουµε τον αριθµό σελίδας στον οποίο θέλουµε να µετακινηθούµε (εικόνα 57). Πατάµε το κουµπί Μετάβαση και στη συνέχεια Κλείσιµο. ΕΙΚΟΝΑ 57: Μετάβαση σε συγκεκριµένη σελίδα Επιλογή κειµένου Για την εκτέλεση µιας κάποιας ενέργειας όπως διαγραφή, µορφοποίηση, κ.τ.λ., σε ένα τµήµα ενός κειµένου είναι απαραίτητη η επιλογή αυτού του τµήµατος του κειµένου. Η επιλογή γίνεται σύροντας µε το ποντίκι πάνω στο κείµενο, διαδικασία που περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα:

8 92 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κάνουµε (αριστερό) κλικ στο ένα άκρο της περιοχής κειµένου που θέλουµε να επιλέξουµε. Σύρουµε το ποντίκι µε πατηµένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού προς άλλο άκρο της περιοχής που θέλουµε να επιλέξουµε. Παρατηρήστε ότι η επιλεγµένη περιοχή επισηµαίνεται, καθώς τόσο οι χαρακτήρες όσο και η σκίαση, δηλαδή το φόντο αλλάζουν χρώµα ώστε η περιοχή αυτή να διακρίνεται σαφώς, όπως φαίνεται στην εικόνα 58. Όταν φτάσουµε στο τέλος της περιοχής αφήνουµε το πλήκτρο του ποντικιού. ΕΙΚΟΝΑ 58: Επιλογή κειµένου Το Microsoft Word επιτρέπει εναλλακτικές ενέργειες για την επιλογή τµηµάτων κειµένου µε χρήση του ποντικιού. Πιο συγκεκριµένα: Για την επιλογή µιας λέξης κάνουµε διπλό κλικ πάνω στη λέξη. Για την επιλογή µιας γραµµής µετακινούµε το ποντίκι στα αριστερά της οθόνης ώστε ο δείκτης να µετατραπεί σε βέλος µε κατεύθυνση προς τα δεξιά (δεξιό βέλος) και πατάµε µια φορά. Για την επιλογή µιας παραγράφου µετακινούµε το ποντίκι στα αριστερά της οθόνης ώστε ο δείκτης να µετατραπεί σε δεξιό βέλος και κάνουµε διπλό κλικ. Για την επιλογή ολόκληρου του εγγράφου µετακινούµε το ποντίκι στα αριστερά της οθόνης ώστε ο δείκτης να µετατραπεί σε δεξιό βέλος και κάνουµε τρία διαδοχικά κλικ.

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρήση κειµενογράφου ιαγραφή κειµένου Κατά την επεξεργασία ενός εγγράφου συχνά χρειάζεται να διαγραφεί ένα τµήµα κειµένου, από ένα χαρακτήρα έως ολόκληρο το έγγραφο. Για τη διαγραφή µεµονωµένων χαρακτήρων τοποθετούµε τη γραφίδα κάνοντας κλικ στο σηµείο του κειµένου που επιθυµούµε. Στη συνέχεια πατώντας το πλήκτρο [BackSpace] διαγράφεται ένας χαρακτήρας αριστερά της γραφίδας πατώντας το πλήκτρο [Delete] διαγράφεται ένας χαρακτήρας δεξιά της γραφίδας Για τη διαγραφή µεγαλύτερων τµηµάτων κειµένου όπως λέξεων, παραγράφων, κ.τ.λ.: Επιλέγουµε το τµήµα του κειµένου Πατάµε ένα από τα πλήκτρα [BackSpace] ή [Delete] Αναίρεση και επανάληψη Κατά την πληκτρολόγηση προκύπτει η ανάγκη για την αναίρεση κάποιας ενέργειας που έγινε λανθασµένα, όπως η κατά λάθος πληκτρολόγηση ή διαγραφή κειµένου. Για την αναίρεση µιας τέτοιας ενέργειας: Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αναίρεση στη Βασική γραµµή εργαλείων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αναίρεση της αµέσως προηγούµενης ενέργειας. Ξαναπατάµε το κουµπί Αναίρεση για να αναιρεθεί η ενέργεια που προηγήθηκε αυτής που αναιρέθηκε. Πατώντας το κουµπί Επανάληψη στην ίδια γραµµή εργαλείων επαναλαµβάνεται η ενέργεια που αναιρέθηκε τελευταία. Η λειτουργία της αναίρεσης επιτρέπει την ακύρωση τόσο της αµέσως προηγούµενης όσο και όλων των προηγούµενων ενεργειών κατά την επεξεργασία ενός αρχείου. Αυτό γίνεται διατηρώντας µια λίστα µε το ιστορικό των ενεργειών που έγιναν από την έναρξη επεξεργασίας του εγγράφου. Μπορούµε να δούµε αυτή τη λίστα κάνοντας κλικ στο βέλος δίπλα στο κουµπί Αναίρεση. Από αυτή τη λίστα µπορούµε να επιλέξουµε την ενέργεια που

10 94 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ θέλουµε να αναιρεθεί. Σε αυτή την περίπτωση θα αναιρεθούν και όλες οι ενέργειες που βρίσκονται πάνω από αυτή στη λίστα ενεργειών Αντιγραφή περιοχής κειµένου: Αντιγραφή και επικόλληση Για την αντιγραφή ενός τµήµατος κειµένου σε µια άλλη θέση: Επιλέγουµε την περιοχή του κειµένου που θέλουµε να αντιγράψουµε. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αντιγραφή στη Βασική γραµµή εργαλείων. Κάνουµε κλικ στο σηµείο του εγγράφου που θέλουµε να αντιγραφεί το επιλεγµένο κείµενο Κάνουµε κλικ στο κουµπί Επικόλληση στη Βασική γραµµή εργαλείων. Το επιλεγµένο κείµενο εµφανίζεται τόσο στην αρχική όσο και στη νέα θέση Μετακίνηση περιοχής κειµένου: Αποκοπή και επικόλληση Για την µετακίνηση ενός τµήµατος κειµένου από µια θέση του εγγράφου σε µια άλλη θέση: Επιλέγουµε την περιοχή του κειµένου που θέλουµε να µετακινήσουµε. Κάνουµε κλικ στο κουµπί Αποκοπή στη Βασική γραµµή εργαλείων. Με αυτή την ενέργεια το επιλεγµένο κείµενο διαγράφεται από την αρχική του θέση. Κάνουµε κλικ στο σηµείο του εγγράφου που θέλουµε να µετακινηθεί το επιλεγµένο κείµενο Κάνουµε κλικ στο κουµπί Επικόλληση στη Βασική γραµµή εργαλείων. Το επιλεγµένο κείµενο εµφανίζεται τώρα στη νέα θέση. Με την αντιγραφή ή αποκοπή ενός τµήµατος κειµένου, αυτό αντιγράφεται σε µια περιοχή της µνήµης που ονοµάζεται Πρόχειρο. Κατά τη διαδικασία της επικόλλησης τα δεδοµένα που βρίσκονται στο πρόχειρο τοποθετούνται στο σηµείο προορισµού Εύρεση και αντικατάσταση κειµένου Το Microsoft Word διαθέτει την εντολή Εύρεση για την αναζήτηση τµηµάτων κειµένου σε ένα κείµενο. Για την εύρεση µιας: Επιλέγουµε την εντολή Εύρεση από το µενού Επεξεργασία.

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρήση κειµενογράφου 95 Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται (εικόνα 59) πληκτρολογούµε τη λέξη στο πλαίσιο κειµένου Εύρεση του. Πατάµε το πλήκτρο Εύρεση επόµενου. Το Microsoft Word µεταβαίνει στο σηµείο όπου εµφανίζεται η δεδοµένη λέξη η οποία και επισηµαίνεται (εµφανίζεται µε αντεστραµµένο χρώµα χαρακτήρων και φόντου). ΕΙΚΟΝΑ 59: Πλαίσιο εύρεσης κειµένου Για την αντικατάσταση µιας λέξης µε µια άλλη: Επιλέγουµε την εντολή Αντικατάσταση από το µενού Επεξεργασία. Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται (εικόνα 60) πληκτρολογούµε τη λέξη που θέλουµε να αντικατασταθεί στο πλαίσιο κειµένου Εύρεση του. Πληκτρολογούµε τη λέξη που θέλουµε να αντικαταστήσει την προηγούµενη στο πλαίσιο κειµένου Αντικατάσταση µε. Πατάµε το κουµπί Αντικατάσταση. Το Microsoft Word επισηµαίνει την επόµενη εµφάνισή της λέξης που αναζητείται (εικόνα 61). Πατώντας ξανά το ίδιο κουµπί (Αντικατάσταση) πραγµατοποιείται η αντικατάσταση ενώ το πρόγραµµα µεταβαίνει στο σηµείο επόµενης εµφάνισης της λέξης. Επαναλαµβάνουµε αυτό το βήµα για να συνεχιστεί η αντικατάσταση. Πατώντας το κουµπί Αντικατάσταση όλων αντικαθίστανται όλες οι εµφανίσεις της λέξης που αναζητείται. Η λειτουργία αυτή πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή καθώς είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε µη επιθυµητές αντικαταστάσεις.

12 96 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΑ 60: Η καρτέλα αντικατάστασης ΕΙΚΟΝΑ 61: Εύρεση και αντικατάσταση κειµένου Ορθογραφικός έλεγχος κειµένου Το Microsoft Word ελέγχει αυτόµατα την ορθογραφία του κειµένου που εισάγεται κατά την πληκτρολόγηση. Πιθανά ορθογραφικά σφάλµατα υποδεικνύονται µε µια κόκκινη κυµατιστή υπογράµµιση, όπως φαίνεται στην εικόνα 62. Για το λεπτοµερή ορθογραφικό έλεγχο ενός κειµένου και την αντικατάσταση πιθανών σφαλµάτων: ΕΙΚΟΝΑ 62: Αυτόµατη υπογράµµιση ορθογραφικών σφαλµάτων κατά την πληκτρολόγηση Κάνουµε κλικ στο κουµπί Έλεγχος διορθώσεων στη Βασική γραµµή εργαλείων.

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρήση κειµενογράφου 97 Το Microsoft Word εµφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Ορθογραφικός και γραµµατικός έλεγχος (εικόνα 63). Ταυτόχρονα, η επόµενη λανθασµένη λέξη του κειµένου επισηµαίνεται τόσο στο κείµενο όσο και µέσα στο πλαίσιο διαλόγου. Υπάρχουν οι εξής επιλογές: Για να διατηρηθεί η λέξη στο σηµείο που υπάρχει στο κείµενο και συνεχιστεί ο ορθογραφικός έλεγχος στην επόµενη λανθασµένη λέξη κάνουµε κλικ στο κουµπί Παράβλεψη Για να διατηρηθεί η λέξη όπου και αν εµφανίζεται στο κείµενο και να συνεχιστεί ο ορθογραφικός έλεγχος στην επόµενη λανθασµένη λέξη κάνουµε κλικ στο κουµπί Παράβλεψη όλων Για να διατηρηθεί η λέξη και να καταχωρηθεί ως σωστή για επόµενους ορθογραφικούς ελέγχους σε οποιοδήποτε έγγραφο, κάνουµε κλικ στο κουµπί Προσθήκη στο λεξικό Για την αλλαγή µιας λέξης υπάρχουν δύο δυνατότητες: Είτε επιλέγουµε µια από τις προτεινόµενες λέξεις από τη λίστα Προτάσεις είτε διορθώνουµε τη λανθασµένη λέξη πληκτρολογώντας απ ευθείας τη σωστή στο πλαίσιο κειµένου Άγνωστη λέξη. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Αλλαγή αντικαθίσταται η τρέχουσα εµφάνιση της λέξης µε αυτή που ορίσαµε. Κάνοντας κλικ στο πλαίσιο Αλλαγή όλων όλες οι εµφανίσεις της λέξης στο κείµενο αντικαθίστανται µε αυτή που προτείναµε. Πατάµε το κουµπί Άκυρο για την ολοκλήρωση του ορθογραφικού ελέγχου και την επιστροφή στην πληκτρολόγηση κειµένου. ΕΙΚΟΝΑ 63: Πλαίσιο διαλόγου για τον Ορθογραφι κό έλεγχο

14 98 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 4.5 Αλλαγή εµφάνισης κειµένου Εκτός από λειτουργίες επεξεργασίας και ελέγχου του κειµένου σε ένα έγγραφο, το Microsoft Word παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες για τη µορφοποίηση, δηλαδή την αλλαγή της εµφάνισης ενός εγγράφου. Η µορφοποίηση ενός εγγράφου είναι απαραίτητη τόσο για λόγους αισθητικούς (πιο ευανάγνωστα έγγραφα, καλύτερη ανάδειξη της δοµής και του περιεχοµένου) όσο και πρακτικούς (διαφορετικοί αποδέκτες συχνά απαιτούν µια συγκεκριµένη, συχνά τυποποιηµένη µορφή εγγράφων). Η µορφοποίηση ενός τµήµατος ενός εγγράφου γίνεται επιβάλλοντας µια σειρά από ρυθµίσεις σε αυτό το τµήµα Αλλαγή γραµµατοσειράς Με τον όρο γραµµατοσειρά εννοούµε τη γραφική µορφή των χαρακτήρων δηλαδή γραµµάτων, αριθµών και συµβόλων όπως εµφανίζονται στο έγγραφο. Χαρακτήρες που έχουν διαφορετικό µέγεθος ή στυλ (βλέπε παρακάτω) είναι δυνατόν να ανήκουν στην ίδια γραµµατοσειρά. Για τον ορισµό της γραµµατοσειράς σε ένα τµήµα κειµένου: Επιλέγουµε το κείµενο Επιλέγουµε τη γραµµατοσειρά κάνοντας κλικ στο όνοµά της στο πλαίσιο Γραµµατοσειρά της γραµµής εργαλείων Μορφοποίηση, όπως φαίνεται στην εικόνα 64. ΕΙΚΟΝΑ 64: Αλλαγή γραµµατοσειράς Αλλαγή µεγέθους χαρακτήρων Η µονάδα µέτρησης του µεγέθους των χαρακτήρων στην τυπογραφία είναι η στιγµή (point). Η στιγµή είναι στην πραγµατικότητα µονάδα µέτρησης µήκους. έκα στιγµές αντιστοιχούν σε 3,5 mm περίπου. Ένα τυπικό µέγεθος

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρήση κειµενογράφου 99 χαρακτήρων κειµένου είναι 10 µε 12 στιγµές. Σηµειώστε ότι το µέγεθος στιγµών είναι ενδεικτικό για το µέγεθος των χαρακτήρων του κειµένου καθώς χαρακτήρες ίδιου µεγέθους στιγµών που ανήκουν σε διαφορετική γραµµατοσειρά είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικές διαστάσεις. Για την αλλαγή του µεγέθους των χαρακτήρων ενός τµήµατος κειµένου: Επιλέγουµε το κείµενο Επιλέγουµε το µέγεθος κάνοντας κλικ στην αριθµητική τιµή που επιθυµούµε στο πλαίσιο Μέγεθος Γραµµατοσειράς στη γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση Αλλαγή στυλ χαρακτήρων Οι διαφορετικές παραλλαγές στην εµφάνιση χαρακτήρων της ίδιας γραµµατοσειράς, τα κανονικά, έντονα, πλάγια, και ο συνδυασµός έντονων και πλάγιων αναφέρονται ως στυλ των χαρακτήρων. Για την αλλαγή του στυλ των χαρακτήρων ενός τµήµατος κειµένου: Επιλέγουµε το κείµενο Στη γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση πατάµε το κουµπί που αντιστοιχεί στο στυλ που θέλουµε να ορίσουµε: Το κουµπί Έντονη γραφή για έντονους χαρακτήρες, το κουµπί Πλάγια γραφή για πλάγιους χαρακτήρες, Υπογράµµιση για υπογραµµισµένο κείµενο. Αν θέλουµε έντονα και πλάγια, πατάµε και τα δύο προηγούµενα κουµπιά. Παρατηρήστε ότι τα κουµπιά µορφοποίησης παραµένουν «πατηµένα» δείχνοντας ότι η αντίστοιχη µορφοποίηση έχει οριστεί για το επιλεγµένο κείµενο Αλλαγή χρώµατος γραµµατοσειράς Για την αλλαγή του χρώµατος των χαρακτήρων Επιλέγουµε το κείµενο Κάνουµε κλικ στο χρώµα που επιθυµούµε στο πλαίσιο Χρώµα Γραµµατοσειράς στη γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση. Το προεπιλεγµένο χρώµα είναι το Αυτόµατο το οποίο αποτελεί το χρώµα κειµένου που ορίζεται από το λειτουργικό σύστηµα.

16 100 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Χρήση εφέ (εκθέτη, δείκτη, κ.τ.λ.) Μπορούµε να ορίσουµε ειδικές µορφοποιήσεις κειµένου µε τον παρακάτω τρόπο: Επιλέγουµε το κείµενο Επιλέγουµε την εντολή Γραµµατοσειρά από το µενού Μορφή. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Γραµµατοσειρά. Κάνουµε κλικ στην καρτέλα Γραµµατοσειρά όπως φαίνεται στην εικόνα 65. Για να ορίσουµε ένα εφέ κάνουµε κλικ στην αντίστοιχη επιλογή: είκτης, Εκθέτης, Χαραγµένα, Ανάγλυφα, κ.τ.λ.). ΕΙΚΟΝΑ 65: Το πλαίσιο διαλόγου Γραµµατοσειρά. Η επιλογή Εκθέτης είναι ενεργοποιηµένη Στοίχιση παραγράφων Για την αλλαγή της στοίχισης µιας ή περισσότερων παραγράφων κάνουµε τα εξής: Επιλέγουµε τις παραγράφους που επιθυµούµε Επιλέγουµε το είδος της στοίχισης που επιθυµούµε: Στοίχιση αριστερά, Στοίχιση στο κέντρο, Στοίχιση δεξιά, Πλήρης στοίχιση, πατώντας το αντίστοιχο κουµπί στην γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση. Στην εικόνα 66 φαίνεται η στοίχιση µιας παραγράφου στο κέντρο.

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρήση κειµενογράφου 101 ΕΙΚΟΝΑ 66: Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο ιάστιχο Το διάστιχο είναι η κατακόρυφη απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών γραµµών σε κείµενο. Το Microsoft Word ορίζει τους παρακάτω τύπους διάστιχου: Το µονό διάστιχο είναι η προκαθορισµένη απόσταση µεταξύ γραµµών. Χωράει το µεγαλύτερο χαρακτήρα που εµφανίζεται σε µια γραµµή συν µια µικρή επιπλέον απόσταση. 1.5 διάστιχο. Το διάστιχο είναι µιάµιση φορά µεγαλύτερο από το απλό. ιπλό διάστιχο. Είναι δύο φορές το απλό διάστιχο. Πολλαπλό διάστιχο: Το πολλαπλό διάστιχο ορίζεται δίνοντας έναν αριθµό που ορίζει το πολλαπλάσιο του απλού διάστιχου. Για τον ορισµό του διάστιχου σε επιλεγµένες παραγράφους: Κάνουµε κλικ στο βέλος στο κουµπί ιάστιχο στη γραµµή εργαλείων. Από τη λίστα τιµών που εµφανίζεται επιλέγουµε τον αριθµό που αντιστοιχεί στο µέγεθος διάστιχου που επιθυµούµε. Έτσι, τιµή 1.0 σηµαίνει απλό διάστιχο, 2.0 σηµαίνει διπλό διάστιχο, κ.τ.λ Εσοχές και διαστήµατα παραγράφων Εσοχή είναι η απόσταση µιας παραγράφου από τα περιθώρια της σελίδας. Αριστερή εσοχή είναι η απόσταση από το αριστερό περιθώριο και δεξιά εσοχή είναι η απόσταση από το δεξιό περιθώριο. Επιπλέον, συχνά απαιτείται η εσοχή της πρώτης γραµµής της παραγράφου να είναι διαφορετική από αυτή του κειµένου των υπόλοιπων γραµµών, όπως φαίνεται στην εικόνα 67. Για τη ρύθµιση της εσοχής µιας η περισσότερων παραγράφων:

18 102 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Επιλέγουµε τις παραγράφους. Για τον ορισµό αριστερής εσοχής, στον οριζόντιο χάρακα σύρουµε το δείκτη Αριστερή εσοχή στην θέση που θέλουµε προς τα δεξιά ή τα αριστερά. Για τον ορισµό δεξιάς εσοχής σύρουµε στον οριζόντιο χάρακα το δείκτη εξιά εσοχή προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Για τον ορισµό εσοχής της πρώτης γραµµής, σύρουµε στον οριζόντιο χάρακα το δείκτη Εσοχή πρώτης γραµµής προς τα δεξιά ή τα αριστερά. ΕΙΚΟΝΑ 67: Ορισµός εσοχής πρώτης γραµµής και αριστερής εσοχής µε χρήση του οριζόντιου χάρακα Για την αλλαγή της κατακόρυφης απόστασης µεταξύ παραγράφων: Επιλέγουµε τις παραγράφους Επιλέγουµε την εντολή Παράγραφος από το µενού Μορφή. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος. Σε αυτό επιλέγουµε την πρώτη καρτέλα, Εσοχές και διαστήµατα. Στην περιοχή Εσοχές επιλέγουµε το µέγεθος της απόστασης, σε στιγµές, πριν και µετά τις επιλεγµένες παραγράφους (εικόνα 68). ΕΙΚΟΝΑ 68: Ορισµός διαστήµατος πριν και µετά τις επιλεγµένες παραγράφους στις 6 στιγµές.

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρήση κειµενογράφου Εφαρµογή και διαγραφή µορφοποίησης κουκίδων Για την εφαρµογή κουκίδων σε µια σειρά από παραγράφους Επιλέγουµε τις παραγράφους Πατάµε το κουµπί Μορφοποίηση προεπιλεγµένης κουκίδας στην γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση. Πατώντας το ίδιο κουµπί η µορφοποίηση κουκίδας απενεργοποιείται. Η παραπάνω ενέργεια επιβάλλει την προεπιλεγµένη µορφοποίηση κουκίδας. Για περισσότερες επιλογές µορφοποίησης, όπως διαφορετικό σχήµα ή µέγεθος κουκίδας ή διαφορετική εσοχή των παραγράφων, επιλέγουµε την εντολή Κουκκίδες και αρίθµηση στο µενού Μορφή. Στο πλαίσιο διαλόγου που φαίνεται στην εικόνα 70 κάνουµε κλικ στην καρτέλα Με κουκκίδες. Επιλέγουµε µια από τις διαθέσιµες µορφοποιήσεις και πατάµε το πλήκτρο ΟΚ. ΕΙΚΟΝΑ 69: Εφαρµογή κουκίδων σε παραγράφους ΕΙΚΟΝΑ 70: Πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή της µορφής κουκκίδων

20 104 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εφαρµογή και διαγραφή αρίθµησης Η εφαρµογή αρίθµησης σε µια σειρά παραγράφων γίνεται ως εξής Επιλέγουµε τις παραγράφους Πατάµε το κουµπί Μορφοποίηση προεπιλεγµένης αρίθµησης στη γραµµή εργαλείων Μορφοποίηση. Πατώντας το ίδιο κουµπί η µορφοποίηση αρίθµησης απενεργοποιείται. ΕΙΚΟΝΑ 71: Εφαρµογή αρίθµησης σε παραγράφους Εφαρµογή πλαισίου περιγράµµατος Για την περιγράµµατος σε µία ή περισσότερες παραγράφους Επιλέγουµε τις παραγράφους Επιλέγουµε την εντολή Περιγράµµατα και σκίαση από το µενού Μορφή. Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται (εικόνα 72) κάνουµε κλικ στην καρτέλα Περιγράµµατα. Επιλέγουµε τη ρύθµιση Πλαίσιο Επιλέγουµε το στυλ περιγράµµατος που επιθυµούµε (π.χ. συνεχόµενη ή διακεκοµµένη γραµµή), από το πλαίσιο Στυλ Επιλέγουµε το χρώµα και το πλάτος της γραµµής. Κάνουµε κλικ τις πλευρές της περιµέτρου της παραγράφου στις οποίες θέλουµε να ορίσουµε περίγραµµα. Έτσι, για να ορίσουµε περίγραµµα πάνω και κάτω από την παράγραφο ή τις παραγράφους πατάµε τα κουµπιά Πάνω και Κάτω. Για ένα πλήρες περίγραµµα πατάµε όλα τα κουµπιά. Πατάµε το κουµπί ΟΚ.

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρήση κειµενογράφου 105 Στην εικόνα 73 εµφανίζονται γραµµές περιγράµµατος πάνω και κάτω µια επιλεγµένη παράγραφο. ΕΙΚΟΝΑ 72: Οι επιλογές περιγράµµατος στο πλαίσιο διαλόγου Περιγράµµατα και σκίαση ΕΙΚΟΝΑ 73: Εφαρµογή περιγράµµατος πάνω και κάτω από µια παράγραφο κειµένου Εφαρµογή σκίασης Η σκίαση εφαρµόζεται µε ανάλογο τρόπο µε τα περιγράµµατα: Επιλέγουµε τις παραγράφους στις οποίες θέλουµε να εφαρµοστεί σκίαση Επιλέγουµε την εντολή Περιγράµµατα και σκίαση από το µενού Μορφή. Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται (εικόνα 74) κάνουµε κλικ στην καρτέλα Σκίαση. Επιλέγουµε το χρώµα και το στυλ της σκίασης που επιθυµούµε. Πατάµε το κουµπί ΟΚ.

22 106 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΑ 74: Οι επιλογές σκίασης στο πλαίσιο Περιγράµµατα και σκίαση ΕΙΚΟΝΑ 75: Μια παράγραφος κειµένου µετά από εφαρµογή σκίασης Εισαγωγή και µορφοποίηση στηλοθετών (tabs) Οι στηλοθέτες (tab stops) είναι ειδικά σηµάδια που εµφανίζονται στον οριζόντιο χάρακα και επιτρέπουν την ευθυγράµµιση κειµένου, αριστερά, δεξιά, στο κέντρο, καθώς και αριθµών, µε τη χρήση του πλήκτρου tab του πληκτρολογίου. Για τον ορισµό ενός στηλοθέτη σε µια ή περισσότερες παραγράφους: Επιλέγουµε τις παραγράφους Κάνουµε κλικ στο πλαίσιο δεξιά του οριζόντιου χάρακα έως να εµφανιστεί ο στηλοθέτης που επιθυµούµε, δεξιός, αριστερός, στο κέντρο, κ.τ.λ. Κάνουµε κλικ πάνω στον οριζόντιο χάρακα στη θέση που θέλουµε να εµφανιστεί ο στηλοθέτης.

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρήση κειµενογράφου 107 Χρησιµοποιώντας το πλήκτρο [Tab] του πληκτρολογίου στοιχίζουµε το κείµενο ανάλογα µε το στηλοθέτη που επιλέξατε. Ως παράδειγµα, στην εικόνα 76 φαίνεται η στοίχιση των φράσεων Με τιµή και Κωνσταντίνος Μακρής στο κέντρο γύρω από τη θέση του στηλοθέτη. ΕΙΚΟΝΑ 76: Χρήση στηλοθετών µε στοίχιση στο κέντρο. Οι στηλοθέτες εµφανίζονται ως µη εκτυπώσιµοι χαρακτήρες ( ) Συλλαβισµός κειµένου Για τον αυτόµατο συλλαβισµό ενός εγγράφου: Από το µενού Εργαλεία επιλέγουµε την εντολή Γλώσσα και στη συνέχεια Συλλαβισµός. Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται (εικόνα 77) επιλέγουµε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόµατος συλλαβισµός του εγγράφου. Πατάµε ΟΚ. ΕΙΚΟΝΑ 77: Πλαίσιο διαλόγου για τον αυτόµατο συλλαβισµός κειµένου

24 108 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 4.6 Μορφοποίηση σελίδας Αλλαγή περιθωρίων και προσανατολισµού σελίδας Τα περιθώρια σελίδας είναι οι κενές περιοχές µεταξύ του κειµένου και των άκρων της σελίδας. Για την αλλαγή των προκαθορισµένων περιθωρίων σε ολόκληρο το έγγραφο: Από το µενού Αρχείο επιλέγουµε την εντολή ιαµόρφωση σελίδας. Κάνουµε κλικ στην καρτέλα Περιθώρια. Στην περιοχή Περιθώρια δίνουµε τιµές για τα περιθώρια που επιθυµούµε (Πάνω, Κάτω, εξιά, Αριστερά), όπως φαίνεται στην εικόνα 78. Για την αλλαγή του προσανατολισµού της σελίδας εγγράφου επιλέγουµε τον Οριζόντιο ή Κατακόρυφο προσανατολισµό στην αντίστοιχη περιοχή. ΕΙΚΟΝΑ 78: Αλλαγή περιθωρίων σελίδας. Τα περιθώρια πάνω και κάτω από τη σελίδα ορίζονται στο 1,5 εκ. Ενώ τα περιθώρια αριστερά και δεξιά ορίζονται στο 1 εκ Εισαγωγή κεφαλίδας και υποσέλιδου Για τον ορισµό κεφαλίδας και υποσέλιδου: Από το µενού Προβολή επιλέγουµε την εντολή Κεφαλίδες και υποσέλιδα.

25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρήση κειµενογράφου 109 Το Microsoft Word εµφανίζει την περιοχή της επικεφαλίδας στην κορυφή της σελίδας για εισαγωγή κειµένου. Στην περιοχή αυτή εισάγουµε το κείµενο που επιθυµούµε. Για την εισαγωγή ενός ειδικού πεδίου όπως ο αριθµός σελίδας κάνουµε κλικ στο κουµπί Εισαγωγή πεδίου σελίδας στη γραµµή εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα που εµφανίζεται. Για να ορίσουµε υποσέλιδο κάνουµε κλικ στο κουµπί Μετάβαση σε κεφαλίδα/ υποσέλιδο στην ίδια γραµµή εργαλείων (εικόνα 79). Πατώντας αυτό το κουµπί εναλλάσσεται η επεξεργασία κεφαλίδας και υποσέλιδου. Πατάµε το κουµπί Κλείσιµο. ΕΙΚΟΝΑ 79: ηµιουργία υποσέλιδου που περιέχει αριθµό σελίδας και κείµενο 4.7 Παρουσίαση πληροφοριών σε πίνακες και στήλες Εισαγωγή πίνακα Για την εισαγωγή ενός πίνακα σε ένα σηµείο ενός εγγράφου: Τοποθετούµε τη γραφίδα κάνοντας κλικ στο σηµείο στο οποίο επιθυµούµε να εισαχθεί ο πίνακας Από το µενού Πίνακας επιλέγουµε Εισαγωγή και στη συνέχεια Πίνακας. Στην περιοχή Μέγεθος πίνακα του πλαισίου που εµφανίζεται, εισάγουµε τον αριθµό των γραµµών και στηλών που θέλουµε να έχει ο πίνακας, όπως φαίνεται στην εικόνα 80. Πατάµε το κουµπί ΟΚ.

26 110 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο πίνακας που δηµιουργήθηκε φαίνεται στην εικόνα 81. ΕΙΚΟΝΑ 80: ηµιουργία πίνακα µε οκτώ γραµµές και τρεις στήλες και οµοιόµορφο πλάτος στηλών που καλύπτουν ολόκληρο το εύρος της σελίδας ΕΙΚΟΝΑ 81: Νέος πίνακας µε σταθερό πλάτος στηλών και προκαθορισµένο περίγραµµα Οι διαστάσεις και οι ρυθµίσεις για το περίγραµµα του πίνακα αυτού είναι δυνατόν να αλλάξουν όπως παρουσιάζεται παρακάτω Επιλογή πίνακα, κελιού, γραµµής, στήλης Η επιλογή στοιχείων ενός πίνακα µε το ποντίκι γίνεται ως εξής: Για την επιλογή ενός κελιού µετακινούµε το δείκτη του ποντικιού στο δεξιό άκρο του κελιού. Το εικονίδιο του δείκτη του ποντικιού αλλάζει από κατακόρυφη γραφίδα σε µαύρο βέλος µε κατεύθυνση προς τα δεξιά. Επιλέγουµε το κελί κάνοντας κλικ. Για την επιλογή µιας γραµµής µετακινούµε το δείκτη του ποντικιού στο αριστερό του πίνακα. Το εικονίδιο του δείκτη µετατρέπεται σε βέλος µε κατεύθυνση προς τα δεξιά. Επιλέγουµε τη γραµµή κάνοντας κλικ Για την επιλογή µιας στήλης µετακινούµε το δείκτη του ποντικιού στο πάνω µέρος του πίνακα. Το εικονίδιο του δείκτη µετατρέπεται σε µαύρο

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρήση κειµενογράφου 111 βέλος µε κατεύθυνση προς τα κάτω, όπως φαίνεται στην εικόνα 82. Επιλέγουµε τη στήλη κάνοντας κλικ. Για την επιλογή µιας συνεχόµενης περιοχής κελιών σύρουµε το ποντίκι (µε πατηµένο το αριστερό πλήκτρο) πάνω από την περιοχή. Για να επιλέξουµε έναν πίνακα µετακινούµε το δείκτη του ποντικιού στο πάνω αριστερό άκρο του πίνακα όπου εµφανίζεται ένα µικρό τετράγωνο πλαίσιο. Κάνοντας κλικ στο πλαίσιο αυτό επιλέγεται ο πίνακας (εικόνα 83). Εναλλακτικά επιλέγουµε σύροντας όλες τις γραµµές ή στήλες του πίνακα. ΕΙΚΟΝΑ 82: Επιλογή στήλης. Προσέξτε το µαύρο βέλος µε κατεύθυνση προς τα κάτω ΕΙΚΟΝΑ 83: Επιλογή πίνακα. Προσέξτε το µικρό τετράγωνο πλαίσιο στο πάνω αριστερό άκρο του πίνακα Εισαγωγή γραµµών ή στηλών σε πίνακα Για την εισαγωγή µίας ή περισσότερων γραµµών σε έναν πίνακα: Κάνουµε κλικ στο κελί του πίνακα που επιθυµούµε Για την εισαγωγή µιας γραµµής επιλέγουµε από το µενού Πίνακας την εντολή Εισαγωγή και στη συνέχεια την εντολή Γραµµές πάνω ή

28 112 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Γραµµές κάτω, ανάλογα µε το αν θέλουµε να εισάγουµε µια γραµµή πάνω ή κάτω από το επιλεγµένο κελί στον πίνακα. Αντίστοιχα, για την εισαγωγή µιας στήλης επιλέγουµε από το µενού Πίνακας την εντολή Εισαγωγή και στη συνέχεια την εντολή Στήλες αριστερά ή Στήλες δεξιά ανάλογα µε το αν θέλουµε να εισάγουµε µια στήλη αριστερά ή δεξιά από το επιλεγµένο κελί στον πίνακα ιαγραφή κελιών Για να διαγράψουµε ένα ή περισσότερα κελιά Επιλέγουµε τα κελιά Από το µενού Πίνακας επιλέγουµε ιαγραφή και στη συνέχεια Κελιά. Στο πλαίσιο που εµφανίζεται (εικόνα 84) επιλέγουµε την κατεύθυνση στην οποία θέλουµε να µετακινηθούν τα υπόλοιπα κελιά: Προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Στις εικόνες που ακολουθούν (εικόνα 85 και εικόνα 86) φαίνεται η επιλογή και διαγραφή επιλεγµένων κελιών σε πίνακα. ΕΙΚΟΝΑ 84: Πλαίσιο διαλόγου για τη διαγραφή κελιών ΕΙΚΟΝΑ 85: ιαγραφή των επιλεγµένων κελιών δεξιά του κελιού µε περιεχόµενο Άλλες γλώσσες

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρήση κειµενογράφου 113 ΕΙΚΟΝΑ 86: Ο προηγούµενος πίνακας στην εικόνα 85 µετά τη διαγραφή των επιλεγµένων κελιών ιαγραφή πίνακα Για να διαγράψουµε έναν πίνακα: Κάνουµε κλικ οπουδήποτε µέσα στον πίνακα Από το µενού Πίνακας επιλέγουµε ιαγραφή και στη συνέχεια Πίνακας ιαγραφή γραµµών ή στηλών σε πίνακα Για να διαγράψουµε µια ή περισσότερες γραµµές ή στήλες σε έναν πίνακα Επιλέγουµε τις γραµµές ή στήλες Από το µενού Πίνακας επιλέγουµε ιαγραφή και στη συνέχεια Γραµµές ή Στήλες Εναλλακτικά µπορούµε να επιλέξουµε ένα ή περισσότερα συνεχόµενα κελιά και στη συνέχεια να δώσουµε την παραπάνω εντολή για να διαγραφούν οι γραµµές ή οι στήλες στις οποίες ανήκουν τα κελιά αυτά Μορφοποίηση περιγράµµατος και σκίασης πίνακα Για τη µορφοποίηση του περιγράµµατος και της σκίασης επιλεγµένων κελιών ή ολόκληρου πίνακα: Επιλέγουµε τα κελιά ή τον πίνακα Από το µενού Μορφή επιλέγουµε την εντολή Περιγράµµατα και σκίαση. Οι επιλογές µορφοποίησης είναι ίδιες µε αυτές για τη µορφοποίηση παραγράφων που περιγράφηκαν στις ενότητες για τη µορφοποίηση περιγραµµάτων και σκίασης παραγράφων Αλλαγή µεγέθους γραµµών/ στηλών πίνακα Για την αλλαγή του πλάτους µιας στήλης: Μετακινούµε το δείκτη του ποντικιού στο όριο της στήλης. Ο δείκτης παίρνει τη µορφή του δείκτη αλλαγής µεγέθους. Σύρουµε προς τα

30 114 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ δεξιά ή αριστερά µέχρι η στήλη να πάρει το µέγεθος που επιθυµούµε. Ένα παράδειγµα αλλαγής πλάτους στήλης δίνεται στην εικόνα 87. Για την αλλαγή του ύψους µιας γραµµής ενεργούµε ανάλογα µε προηγουµένως, µετακινώντας το δείκτη στο όριο της γραµµής και σύροντας προς τα πάνω ή προς τα κάτω το ποντίκι. ΕΙΚΟΝΑ 87: Αλλαγή πλάτους της µεσαίας στήλης του πίνακα ιαίρεση κελιών Για τη διαίρεση ενός κελιού σε περισσότερα: Επιλέγουµε το κελί Από το µενού Πίνακας επιλέγουµε ιαίρεση κελιών ίνουµε τον αριθµό γραµµών και στηλών που επιθυµούµε (εικόνα 88) Πατάµε ΟΚ ΕΙΚΟΝΑ 88: Το πλαίσιο διαλόγου για διαίρεση κελιών. ΕΙΚΟΝΑ 89: Πίνακας µετά τη διαίρεση κελιών

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Χρήση κειµενογράφου Συγχώνευση κελιών Η συγχώνευση είναι η αντίστροφη ενέργεια της διαίρεσης κελιών. Για τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων κελιών: Επιλέγουµε τα κελιά Από το µενού Πίνακας επιλέγουµε Συγχώνευση κελιών. Τα επιλεγµένα κελιά συγχωνεύονται σε ένα κελί το οποίο περιέχει τη συγχώνευση των δεδοµένων των κελιών που συγχωνεύτηκαν. ΕΙΚΟΝΑ 90: Επιλογή κελιών για συγχώνευση ΕΙΚΟΝΑ 91: Συγχώνευση επιλεγµένων κελιών ιαµόρφωση κειµένου σε στήλες Είναι δυνατή η διαµόρφωση ενός τµήµατος κειµένου σε δύο ή περισσότερες στήλες. Για το σκοπό αυτό: Επιλέγουµε το κείµενο Από το µενού Μορφή επιλέγουµε την εντολή Στήλες. Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Στήλες κειµένου (εικόνα 92) όπου στην περιοχή Υποδείγµατα επιλέγουµε τον αριθµό των στηλών που επιθυµούµε ( ύο, Τρεις, Τέσσερις, κ.τ.λ.). Πατάµε ΟΚ. Ένα παράδειγµα κειµένου διαµορφωµένου σε στήλες φαίνεται στην εικόνα 93.

32 116 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙΚΟΝΑ 92: Το πλαίσιο διαλόγου Στήλες κειµένου ΕΙΚΟΝΑ 93: Κείµενο διαµορφωµένο σε στήλες Επιλέγοντας το κείµενο ξανά είναι δυνατόν να τροποποιήσουµε τον αριθµό των στηλών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χρήση κειµενογράφου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Χρήση κειµενογράφου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Χρήση κειµενογράφου Κεφάλαιο 4 4. Χρήση κειµενογράφου 4.1 Εισαγωγή Η επεξεργασία κειµένων και εγγράφων αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες χρήσεις του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ)

Shift+γράμμα. Πατάμε τον τόνο (δί[λα στο L) και μετά το φωνήεν. Πως βάζουμε διαλυτικά; Πατάμε το Shift+ τόνο και μετά το φωνήεν (ι ή υ) Βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου Αλλαγή μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών Όταν γράφουμε σε πεζά (μικρά) και θέλουμε να γράψουμε ένα γράμμα κεφαλαίο Όταν γράφουμε συνέχεια Κεφαλαία Για να γράψουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Word) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT WORD (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ στην επεξεργασία κειμένου (Word) 1. Πώς δημιουργούμε ένα νέο έγγραφο; 2. Πώς αποθηκεύουμε ένα έγγραφο στη δισκέτα μας; 3. Μπορείτε να περιγράψετε τη βασική οθόνη του Word;. 4. Τι ακριβώς κάνει το εργαλείο ζουμ; 5. Ποιους κανόνες ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 3 Word Processing) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 14-20 (δεκατέσσερις έως είκοσι)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο]

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007. 2. Πώς αλλάζουμε το διάστιχο μίας παραγράφου; [Πηγαίνουμε στην παράγραφο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε το εικονίδιο Διάστιχο] ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ WORD 2007 1. Πώς βάζουμε διπλή υπογράμμιση και χρώμα υπογράμμισης; [Επιλέγουμε το κείμενο και στην κεντρική καρτέλα πατάμε στο βελάκι δίπλα στο εικονίδιο της υπογράμμισης] 2. Πώς αλλάζουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 Επεξεργασία Κειμένου

Ενότητα 3 Επεξεργασία Κειμένου Ενότητα 3 Επεξεργασία Κειμένου Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Πληκτρολογώ το διπλανό κείµενο. Επειδή το κείµενο αποτελείται από δύο παραγράφους πατάω το Enter µόνο στο τέλος της κάθε παραγράφου και όχι σε κάθε γραµµή 1. δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στο Word 2003...9. Βασικές μορφοποιήσεις κειμένων... 41. Κεφάλαιο 1. Κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Word 2003...9 Η οθόνη του Word... 9 Δημιουργία νέου εγγράφου... 14 Προσθήκη και διαγραφή κειμένου... 17 Πρώτα επιλογή, μετά εργασία... 18 Εύρεση και αντικατάσταση κειμένου...

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων

Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Μάθηµα 4 Εισαγωγή και επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων σε πίνακα 1. Ανοίγουµε το παράθυρο του πίνακα Υπάλληλοι σε προβολή φύλλου δεδοµένων. 2. Η κενή γραµµή, η οποία υπάρχει πάντα στον πίνακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Επεξεργασία Κειµένου και θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word)

Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word) Επεξεργαστής Κειμένου: (Microsoft Word) Στο περιβάλλον εργασίας του επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word εκτελούμε τις παρακάτω λειτουργίες: 1) Δημιουργία Νέου Εγγράφου: Η Δημιουργία ενός Νέου Εγγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word. 1) Έναρξη

Microsoft Word. 1) Έναρξη Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή Word ξεκινά και εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Word 2007. Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης

Microsoft Word 2007. Information Technology Services and Solutions. Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft Word 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 1. ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΓΡΑΦΟΥ 2007 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Κάθε μενού έχει τις δικές της δυνατότητες, όπως για παράδειγμα μόλις πατήσετε το κουμπί κεντρική βγαίνουν τα εικονίδια των δυνατοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του

Εργαστηριακή Άσκηση 4 Μορφοποίηση Κειμένου μέσω του Μορφοποίηση χαρακτήρων Όταν ανοίγουμε το Word η γραμματοσειρά που υπάρχει είναι προκαθορισμένη. Το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε Μορφή Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Word. Το Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου. 1. Εισαγωγή. 2. Εκκίνηση του Word για Windows.

Word. Το Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου. 1. Εισαγωγή. 2. Εκκίνηση του Word για Windows. Το Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου Word 1. Εισαγωγή Η επεξεργασία γενικά είναι ο χειρισμός των δεδομένων μέσα σε ένα σύστημα Η/Υ. Αποτελεί το ζωτικό βήμα ανάμεσα στην λήψη των δεδομένων (είσοδος) και στην

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική

1 Εισαγωγή στην Πληροφορική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 17 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 18 Υλικό Λογισµικό 19 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5ο. Επεξεργαστής Κειμένου

Μάθημα 5ο. Επεξεργαστής Κειμένου Μάθημα 5ο Επεξεργαστής Κειμένου Σελίδα 60 από 106 Ένα πολύ χρήσιμο και αρκετά βασικό πρόγραμμα εγκατεστημένο στον υπολογιστή είναι ο επεξεργαστής κειμένου (LibreOffice Writer). Περιέχει όλα τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT EXCEL 2003 Επεξεργασία δεδοµένων Εισαγωγή κενών κελιών, γραµµών ή στηλών 1. Κάντε ένα από τα εξής: Εισαγωγή νέων κενών κελιών Επιλέξτε µια περιοχή (περιοχή: ύο ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word

11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word 11. Επεξεργασία κειµένου µε το Microsoft Word Τι µπορούµε να κάνουµε µε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου Το κείµενο που πληκτρολογούµε, εµφανίζεται στην οθόνη και παραµένει στη µνήµη RAM µέχρι να το

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τη Microsoft Access

Γνωριµία µε τη Microsoft Access Γνωριµία µε τη Microsoft Access ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων Έναρξη - Προγράµµατα - Microsoft Access - ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων µε χρήση Κενής βάσης δεδοµένων - ΟΚ Επιλέγουµε Φάκελο και στο Όνοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Διεύθυνση: Ασκληπιού 18 Τηλέφωνο: 215.5515254 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) INTERMEDIATE Επεξεργασία Κειμένου ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERMEDIATE Το Intermediate είναι εστιασμένο σε γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Tech village School. Κωδικός Πακέτου: Word Εκπαιδευτική Ενότητα: 2. Επεξεργασία Κειμένου

Tech village School. Κωδικός Πακέτου: Word Εκπαιδευτική Ενότητα: 2. Επεξεργασία Κειμένου Tech Village School Κωδικός Πακέτου: Word Εκπαιδευτική Ενότητα: 2. Επεξεργασία Κειμένου Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να αποκτηθούν γνώσεις και δεξιότητες στην επεξεργασία κειμένου. Μετά το πέρας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα...v Περιεχόμενα Περιεχόμενα...v Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...18 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο στοιχείο...35

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση

ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση ιαµόρφωση σελίδας Προεπισκόπηση Εκτύπωση Η µορφοποίηση των σελίδων ενός εγγράφου Πριν ξεκινήσετε να δηµιουργείτε ένα έγγραφο, είναι χρήσιµο να έχετε σχεδιάσει ή να έχετε κατά νου πώς περίπου θέλετε να

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Έναρξη 1. Εκκίνηση του προγράμματος Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας

Θέματα 1,2 ης εβδομάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θέματα 1,2 ης εβδομάδας Περιβάλλον εργασίας Word, Μορφοποίηση Γραμματοσειράς, Μορφοποίηση Παραγράφου Εξάσκηση σε βασικά κείμενα Τι είναι το MS-WORD Είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 15 Ιστορική Ανασκόπηση 16 Γενιές Υπολογιστών 20 Κατηγορίες Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ - Ερωτήσεις Εµπέδωσης Αξιολόγησης για το Word. A. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση

ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ - Ερωτήσεις Εµπέδωσης Αξιολόγησης για το Word. A. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. Προεπισκόπηση. Εκτύπωση...1 Β. Επιλογή - ιόρθωση Αναζήτηση. ιαµόρφωση σελίδας. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων...3 Γ. Εισαγωγή και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003

Επεξεργασία κειμένου: Word 2003 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Ρυθμίσεις γραμμών εργαλείων και μενού...9 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση παραθύρων και προβολές...26 Κεφάλαιο 3: Εύρεση, αντικατάσταση, και μετάβαση σε συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Λειτουργίες του MS- Word

1. Βασικές Λειτουργίες του MS- Word 1. Βασικές Λειτουργίες του MS- Word Το MS-Word, που είναι και αντικείμενο αυτών των σημειώσεων είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, που στις σελίδες του μπορεί να περιέχει εκτός από κείμενο, εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς 3.3.1.1 Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς Γραμματοσειρές Η λέξη γραμματοσειρά αναφέρεται στο στυλ που εμφανίζονται τα γράμματα. Παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Microsoft Windows XP και Microsoft Office Word είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.

Τα Microsoft Windows XP και Microsoft Office Word είναι σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Κ. Ξαρχάκος -. Καρολίδης Microsoft Office Word 2003 Θεωρία & Πράξη Copyright 2005 Βλαχοθανάση 30 117 44 Αθήνα Τηλ./Φαξ: 210 9024407 Μεσολογγίου 7 106 81 Αθήνα Τηλ.: 210 3303297 Φαξ: 210 3303298 ISBN: 960

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MICROSOFT POWERPOINT 1 Εισαγωγή Το PowerPoint είναι µια ισχυρή εφαρµογή για τη δηµιουργία παρουσιάσεων και µπορεί να χρησιµεύσει στη δηµιουργία διαφανειών, καθώς και συνοδευτικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό (Software) 23 Ιστορική Εξέλιξη

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό (Software) 23 Ιστορική Εξέλιξη Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μαθαίνετε Εύκολα Microsoft Office 2003 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό (Hardware) - Λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχοµένων του...52 Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα...53 ιαίρεση πίνακα και κελιών...53 Μετατροπή κειµένου

ιαγραφή πίνακα ή απαλοιφή των περιεχοµένων του...52 Συγχώνευση κελιών σε ένα, στον ίδιο πίνακα...53 ιαίρεση πίνακα και κελιών...53 Μετατροπή κειµένου ηµιουργία εγγράφου...3 ηµιουργία νέου, κενού εγγράφου...3 Από αντίγραφο υπάρχοντος εγγράφου...3 ηµιουργία επιστολής...3 ηµιουργία προτύπου εγγράφου...4 Μετατροπή εγγράφων...5 Μετατροπή ενός µόνο αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Επεξεργασία κειμένου

Ενότητα 3. Επεξεργασία κειμένου Ενότητα 3 Επεξεργασία κειμένου Ενότητα 3: Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 2010 124 125 Επεξεργασία κειμένου Microsoft Word 2010 126 Κεφάλαιο 3.1: Εισαγωγή στο Word 2010 3.1.1 Εκκίνηση του Word 2010

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint

Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint Δημιουργία παρουσιάσεων με το PowerPoint Οι νέες Τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά το τοπίο της εκπαίδευσης. Αλλάζουν τον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης, τον τρόπο μελέτης αλλά και τον τρόπο έρευνας και αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2 Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9 Κεφάλαιο 3 Εφαρμογή σχεδίων 19 Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26 Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Κεφάλαιο 6 Κουμπιά ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...

Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου... EΝΟΤΗΤΑ 2 Η : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα...2 Βασικές Λειτουργίες...4 ηµιουργία και Αποθήκευση εγγράφων...4 Μετακίνηση µέσα στο έγγραφο...4 Επιλογή κειµένου...4 Αναίρεση και

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε το Microsoft Excel

Γνωριµία µε το Microsoft Excel Γνωριµία µε το Microsoft Excel Καθηµερινά σχεδόν στη ζωή µας, χρειάζεται να κάνουµε αριθµητικές πράξεις. Από τα πανάρχαια χρόνια, ο άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη να κάνει υπολογισµούς. Αρχικά χρησιµοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0

11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0 11. Επεξεργασία κειμένου με το OpenOffice 2.0 Τι μπορούμε να κάνουμε με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Το κείμενο που πληκτρολογούμε, εμφανίζεται στην οθόνη και παραμένει στη μνήμη RAM μέχρι να το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel)

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) Ανοίγοντας το Excel (Έναρξη /Προγράμματα /Microsoft Office / Microsoft Office Excel 2003), ανοίγει μπροστά μας ένα βιβλίο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Excel) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT EXCEL (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικές Ρυθμίσεις Αρίθμηση Σελίδων Διαστάσεις Σελίδας και Περιθώρια Αρχείο Διαμόρφωση Σελίδας καρτέλα Χαρτί Μέγεθος Χαρτιού καρτέλα Περιθώρια

Αρχικές Ρυθμίσεις Αρίθμηση Σελίδων Διαστάσεις Σελίδας και Περιθώρια Αρχείο Διαμόρφωση Σελίδας καρτέλα Χαρτί Μέγεθος Χαρτιού καρτέλα Περιθώρια Αρχικές Ρυθμίσεις Αρίθμηση Σελίδων Ξεκινώντας την εργασία μας με ένα έγγραφο του Microsoft Word το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ορίσουμε τα βασικά του στοιχεία που θα ικανοποιούν τις ανάγκες μας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word Εισαγωγή στο Word Το Word είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η εύκολη και γρήγορη δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων. Κεντρική οθόνη του Word Το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή/ απομάκρυνση συμβόλων παραγράφου

Εισαγωγή/ απομάκρυνση συμβόλων παραγράφου 3.3.2.1 Εισαγωγή/ απομάκρυνση συμβόλων παραγράφου Υπάρχει μία μικρή διαφορά μεταξύ της λέξης παράγραφος, όπως τη χρησιμοποιούμε εδώ και όπως κοινώς χρησιμοποιείται. Τεχνικά, μία παράγραφος είναι ένα μπλοκ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειµένου

Επεξεργασία Κειµένου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 6 Παρουσιάσεις Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 6 Παρουσιάσεις Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 6 Παρουσιάσεις Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 6 Presentation) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 8-12 (οκτώ έως δώδεκα) ώρες σε 4-6 (τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται

PowerPoint 2007. Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007. Καθορισμός του αριθμού των διαφανειών που χρειάζονται PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Ονομασία και αποθήκευση της παρουσίασής σας Προσθήκη, αναδιάταξη και διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1 Επεξεργασία κειμένου

1 Επεξεργασία κειμένου Επεξεργασία Κειμένου 1 Επεξεργασία κειμένου 1.1 Γενικά Ο επεξεργαστής κειμένου είναι η πιο διαδεδομένη εφαρμογή στο χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε όλους έχει παρουσιαστεί η ανάγκη να γράψουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. 1 ο Εργαστήριο

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. 1 ο Εργαστήριο Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα 1 ο Εργαστήριο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάνθος Κωνσταντίνος Γραφείο 214 κτίριο Θ Τηλέφωνο 2310891570 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο manthosk@uom.gr Ώρες Γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Excel 2016 Level I

Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Excel 2016 Level I Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Excel 2016 Level I 1. Εισαγωγή 1.1. Δυνατότητες και χαρακτηριστικά του προγράμματος 1.2. Τρόποι ενεργοποίησης του προγράμματος 1.3. Περιγραφή του βασικού παραθύρου Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Το Microsoft Office Word 2003 είναι το πρόγραµµα επεξεργασίας κειµένου που κάνει ευκολότερη τη δηµιουργία, την κοινή χρήση και την ανάγνωση εγγράφων. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα και θεωρούνται η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Σημειώσεις Powerpoint) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΟΖΟΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MICROSOFT POWERPOINT (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΛΕ 2004 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ POWERPOINT - ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΛΕ 2004 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕ POWERPOINT - ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΝΑΡΙΩΤΗ A. Να χωρίσετε την επιφάνεια εργασίας σε 2 ίσα µέρη µε Excel & Powerpoint. B. Να δηµιουργήσετε ένα ιάγραµµα Στηλών στο Excel και να το αποθηκεύσετε. Γ. Να ανοίξετε ένα αρχείο παρουσίασης στο Powerpoint

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 4 Υπολογιστικά Φύλλα Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 4 Spreadsheets) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-14 (δέκα έως δεκατέσσερις) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. Μάθημα: Πληροφορική Α' Γυμν. Ενότητα: Επεξεργασία κειμένου

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ. Μάθημα: Πληροφορική Α' Γυμν. Ενότητα: Επεξεργασία κειμένου 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Πληροφορική Α' Γυμν. Ενότητα: Επεξεργασία κειμένου ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τα κυριότερα είδη μορφοποιήσεων είναι: Μορφοποιήσεις Χαρακτήρων Μορφοποιήσεις Παραγράφων Οι Μορφοποιήσεις Χαρακτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε;

Πρακτική Άσκηση Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε; Πρακτική Άσκηση 2 ΑΣΠΑΙΤΕ Α Ημερομηνία :. Τμήμα : Ονοματεπώνυμο :. Για να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση μιας λέξης ποιο εργαλείο από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε; Ποιο από τα παρακάτω προγράμματα θα χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word.

να ακολουθήσουμε Έναρξη Όλα τα Προγράμματα και να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Microsoft Word. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΟ WORD Περιεχόμενα Εκκίνηση του Microsoft Word... 3 Το παράθυρο του Word... 3 Η Κορδέλα με τις καρτέλες... 4 Κεντρική... 4 Εισαγωγή... 4 Διάταξη Σελίδας... 5 Αναφορές... 5 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Έτος Ετήσιος ιακινηθέντα Μερίδιο Τζίρος Κεφάλαια Αγοράς

Έτος Ετήσιος ιακινηθέντα Μερίδιο Τζίρος Κεφάλαια Αγοράς Σ αυτό το εργαστήριο θα ασχοληθούµε µε την κατασκευή και µορφοποίηση ενός συγκεκριµένου διαγράµµατος που θα απεικονίζει γραφικά κάποια αριθµητικά δεδοµένα ενός φύλλου εργασίας. Κυρίως όµως θα περιγράψουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ POWER POINT To Power Point είναι ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα παρουσίασης γραφικών. Ο σκοπός είναι να βοηθήσει τους χρήστες των υπολογιστών να δημιουργούν εντυπωσιακά έγγραφα, επιστολές και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοµατιµός Γραφείου. Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ- Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 2η

Αυτοµατιµός Γραφείου. Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ- Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 2η Αυτοµατιµός Γραφείου Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ- Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Διάλεξη 2η Ενότητα 1: Βιογραφικό βασικές αρχές Εργασιακή εµπειρία: καταγράψτε τις παρελθοντικές θέσεις που

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές

1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη των Η/Υ 23 Γενιές Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Μαθαίνετε Εύκολα MS OFFICE 2007 1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 1.1 Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής Εισαγωγή 21 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 22 Υλικό - Λογισµικό 23 Ιστορική Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 Παρουσιάσεις

Ενότητα 6 Παρουσιάσεις Ενότητα 6 Παρουσιάσεις Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 4.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2003 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν

Διαβάστε περισσότερα

γράφοντας µε τον υπολογιστή

γράφοντας µε τον υπολογιστή Γνωριµία µε τους υπολογιστές γράφοντας µε τον υπολογιστή Από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι να δηµιουργούµε έγγραφα τα οποία µπορεί να περιέχουν κείµενα και εικόνες. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: «Microsoft PowerPoint 2007» Κεφάλαιο 6.7: Αναδιάταξη κειμένου και αντικειμένων

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: «Microsoft PowerPoint 2007» Κεφάλαιο 6.7: Αναδιάταξη κειμένου και αντικειμένων Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων ΕΝΟΤΗΤΑ 6: «Microsoft PowerPoint 2007» Κεφάλαιο 6.7: Αναδιάταξη κειμένου και αντικειμένων Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος Β. Θεωρία

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint Εισαγωγή στο PowerPoint

Περιεχόµενα. 1 Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint Εισαγωγή στο PowerPoint Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 15 Τι νέο υπάρχει στο PowerPoint 2007;... 15 Μια τελευταία λέξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Key CERT: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Έκδοση 1.0 Σελίδα 1 από 6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Τα ακόλουθα αποτελούν την εξεταστέα ύλη για την ενότητα Παρουσιάσεις και θεωρούνται η βάση του υποψηφίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. 1 ο Εργαστήριο

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. 1 ο Εργαστήριο Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα 1 ο Εργαστήριο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάνθος Κωνσταντίνος, Πέτκος Γεώργιος Γραφείο 214 κτίριο Θ Τηλέφωνα 2310891570, 2310891652 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις στο PowerPoint

Σημειώσεις στο PowerPoint Σημειώσεις στο PowerPoint Τι είναι το PowerPoint; Το PowerPoint 2010 είναι μια οπτική και γραφική εφαρμογή που χρησιμοποιείται κυρίως για τη δημιουργία παρουσιάσεων. Με το PowerPoint, μπορείτε να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Delete Β. Backspace. Α..xls Β..jpg Γ..mdb..doc

Α. Delete Β. Backspace. Α..xls Β..jpg Γ..mdb..doc Αρ. Ταυτότητας:.. ΕΠΩΝΥΜΟ:. ΟΝΟΜΑ:.. ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ:. Αρ. Υποψ.:.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ MIAΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ξεκινήστε το Microsoft Word και ανοίξτε το έγγραφο Αsia.doc από την επιφάνεια εργασίας.

1. Ξεκινήστε το Microsoft Word και ανοίξτε το έγγραφο Αsia.doc από την επιφάνεια εργασίας. Άσκηση 1 1. Ξεκινήστε το Microsoft Word και ανοίξτε το έγγραφο Αsia.doc από την επιφάνεια εργασίας. 2. Αλλάξτε την προβολή του εγγράφου σε Κανονική. 3. Επιλέξτε την κατάλληλη εντολή για κρύψετε τον οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα 2,3 ης εβδομάδας. Αρχιγράμματα Σύμβολα Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Λίστες Περιγράμματα & Σκίαση Ορθογραφικός έλεγχος

Θέματα 2,3 ης εβδομάδας. Αρχιγράμματα Σύμβολα Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Λίστες Περιγράμματα & Σκίαση Ορθογραφικός έλεγχος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Θέματα 2,3 ης εβδομάδας Αρχιγράμματα Σύμβολα Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Λίστες Περιγράμματα & Σκίαση Ορθογραφικός έλεγχος Αρχιγράμματα (1/2) Μπορούμε να βάλουμε αρχιγράμματα στην αρχή παραγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) ηµιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραµµα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή του PowerPoint µπορεί να έχει ως στόχο να διδάξει, να εξηγήσει ή και να πείσει. Ό,τι φτιάχνουµε

Διαβάστε περισσότερα