Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08"

Transcript

1 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Για την ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ by Στο πλαίσιο υλοποίησης του τριετούς προγράμματος εργασίας [ΠΕ] που έχει εγκριθεί βάσει της ΚΥΑ / του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας που έχει αναγνωρισθεί ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων [Ο.Ε.Φ.] βάσει του κανονισμού [ΕΚ] 867/2008 της Επιτροπής αλλά και της ανωτέρω ΚΥΑ, παραθέτουµε τα αποτελέσµατα της προηγούµενης διετίας που αφορούν το πρώτο και δεύτερο έτος της υλοποίησης του ΠΕ. Η ανάλυση των δραστηριοτήτων µε βάση τους σκοπούς και στόχους του ΠΕ, η συσχέτιση των δραστηριοτήτων µεταξύ των και τα αποτελέσµατα / συµπεράσµατα µε βάσει τους δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν παρατίθενται στο κείµενο που ακολουθεί. Οι δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν είναι: ποσοτικοί που αναφέρονται τόσο σαν ποσοστό (%) αλλά και σαν δεκαδικό κλάσµα µε βάση το 1, όπου 1 είναι η επίτευξη κατά 100%. Αφορούν ποσοτικοποιηµένα µεγέθη συσχέτισης. Για παράδειγµα αύξηση του ποσοστού τυποποίησης του ελαιολάδου κατά 10% σηµαίνει επίτευξη του δείκτη 1 (100%) σε σχέση µε το στόχο που έχει µπει ενώ αύξηση κατά 20% σηµαίνει επίτευξη 1,09 (9% παραπάνω από το στόχο που έχει τεθεί). ποιοτικοί που αναφέρονται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες στο παραγόµενο προϊόν. Αφορούν επίσης ποσοτικοποιηµένα µεγέθη συσχέτισης. Με παράδειγµα το προηγούµενο η αύξηση του ποσοστού της τυποποίησης επιφέρει αντίστοιχη θετική µεταβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος λόγω προφύλαξης των οργανοληπτικών / φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών, επιµήκυνση του χρόνου αποθήκευσης, αποφυγή νοθείας κλπ. Με δεδοµένο ότι πρέπει να έχουµε αντιπροσωπευτικότητα σε µία µεγάλη περιοχή κρίθηκε σκόπιµο να χρησιµοποιήσουµε και τους δείκτες επιπτώσεων που αναφέρονται κυρίως στη βελτίωση της φήµης του προϊόντος τόσο σε επίπεδο καταναλωτή µέσω σηµάνσεων αλλά και επικοινωνίας, όσο και σε επίπεδο παραγωγών και του συνόλου του παραγόµενου προϊόντος στην περιοχή. Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Έργα πρακτικής επίδειξης των τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας που έχουν ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου, όπως η βιολογική, η ορθολογική και η ολοκληρωμένη γεωργία Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης σε 600 παραγωγούς Οι αυξημένες διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού και η απαίτηση για ικανοποίησή τους είχε σαν αποτέλεσμα την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων. Σήμερα το καταναλωτικό κοινό στρέφεται όλο και περισσότερο προς πιστοποιημένα προϊόντα διατροφής τα οποία πληρούν ορισμένες προδιαγραφές παραγωγής που εγγυώνται την υγιεινή διατροφή και το σεβασμό στο περιβάλλον. Η απαίτηση του καταναλωτικού κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ασφαλών γεωργικών προϊόντων οδηγεί προς την παραγωγή υψηλής ασφάλειας τροφίμων. Αποτέλεσμα είναι η εφαρμογή συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τα οποία έχουν ως στόχο το σεβασμό προς το περιβάλλον, την παραγωγή ασφαλών και υψηλής 1/5

2 ποιότητας προϊόντων, την ασφάλεια των εργαζομένων και την εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων. Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΣΟΔ) σε ομάδα 708 ελαιοπαραγωγών μελών της με γνώμονα τη μέριμνα για το περιβάλλον και για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της. Το σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης που αναπτύσσεται είναι σύµφωνο τόσο µε τα εθνικά πρότυπα του AGROCERT, όσο και αλληλένδετο προς τις νοµοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και υγιεινή των τροφίµων, για το ελληνικό ελαιόλαδο (Κανονισµοί 178/02, 852/04 κλπ). Ταυτόχρονα είναι λειτουργικό, αποτελεσµατικό, ευκολονόητο χωρίς όµως να υστερεί στο περιεχόµενο του και την πλήρη συµµόρφωση του µε το πρότυπο AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑ- ΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙ- ΩΝ ΕΛΙΩΝ Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, ιδίως καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, συγκομιδής, παράδοσης και αποθήκευσης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή Προμήθεια παλετοκιβωτίων (bins) Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιοκάρπου και ακολούθως της ποιότητας του τελικού προϊόντος, η Ένωση προμηθεύει επιλεγμένους παραγωγούς της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης με παλετοκιβώτια. Παροχή τεχνικής βοήθειας στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία για τα θέματα που συνδέονται με την ποιότητα των προϊόντων Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών για το τυποποιητήριο βρώσιμης ελιάς της Ένωσης στη ΒΙ.ΠΕ Καβάλας Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των επιτραπέζιων ελιών μέσω της εκσυγχρονισμού του τυποποιητηρίου επιτραπέζιας ελιάς όσο και τη διατήρηση της ιχνηλασιμότητας η Ένωση προμηθεύεται με πλαστικές δεξαμενές για το τυποποιητήριο βρώσιμης ελιάς στη ΒΙ.ΠΕ Καβάλας. Επικάλυψη των δεξαμενών του τυποποιητηρίου ελιάς στη Θάσο με ειδική ρητίνη Μετά από εκτίμηση που πραγματοποιήθηκε στο τυποποιητήριο επιτραπέζιας ελιάς της ΕΑΣ Καβάλας στη Θάσο με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της φημισμένης ελιάς Θρούμπας κρίθηκε αναγκαίο να γίνει ειδική βαφή των τσιμεντένιων δεξαμενών του τυποποιητηρίου με ειδική εποξική ρητίνη. ΙΧΝΗΛΑΣΙΜOΤΗΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟIΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΤΗΣ ΠΟΙOΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛAΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠEΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή μέχρι την συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας για τα τυποποιητήρια ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς της Ένωσης Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και ιδιαίτερα των τροφίμων αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο κατά την παραγωγή και διακίνηση τους. Σχετίζεται με την δραστηριότητα αναγνώρισης τους και εντοπισμού της προέλευσης τους καθ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής τους (από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση). Ιδιαίτερη σημασία αποκτάει στις περιπτώσεις που απαιτείται ανάκληση συγκεκριμένης (ων) παρτίδας (ων) προϊόντος από την αγορά για λόγους ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας. Στον τομέα τόσο του ελαιολάδου όσο και της παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς η ιχνηλασιμότητα σχετίζεται με την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων αλλά και με την διασφάλιση της ποιότητας σε ολόκληρο το κύκλωμα παραγωγής αυτών. Από τα μέσα του 2007 εκδόθηκε το νέο πρότυπο για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων - ISO 22005/ με τίτλο Ιχνηλασιμότητα στη διατροφή και διατροφική αλυσίδα - Γενικές αρχές και βασικές απαιτήσεις για σχεδιασμό συστήματος και εφαρμογή. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας εφαρμόζει συστήματα εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του νέου προτύπου τόσο για το ελαιόλαδο όσο και για την επιτραπέζια ελιά. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός Σχήματος ιχνηλασιμότητας λαμβάνει υπόψη της τόσο τη συμμόρφωση με το υποχρεωτικής εφαρμογής θεσμικό πλαίσιο όπως τον Κανονισμό (ΕΚ) 178/2002 (Άρθρο 18) και τις υπόλοιπες σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες ( 1019/2002, 1176/2003, 1513/2001, 1750/2004) όσο και την ανάπτυξη και την επακόλουθη συμμόρφωση με σχετικό τυποποιητικό πλαίσιο όπως πρότυπα Γνησιότητας, Ανιχνευσιμότητας / Προέλευσης και ιχνηλασιμότητας για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά. Το Σύστημα εξωτερικής ιχνηλασιμότητας περιλαμβάνει τα τυποποιητήρια ελαιολάδου και βρώσιμης 2/5

3 ελιάς της Ένωσης και το σύνολο των παραγωγών που συμμετέχουν στην δράση Β της ολοκληρωμένης διαχείρισης προκειμένου να τεκμηριωθεί η εξωτερική ιχνηλασιμότητα από το χωράφι στο ράφι σύμφωνα με το πνεύμα του κανονισμού 867/2008. Τόσο η εσωτερική ιχνηλασιµότητα που εφαρµόζεται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας (παραγωγοί, τυποποιητήριο) όσο και η διασύνδεση τους (εξωτερική ιχνηλασιµότητα) γίνεται εφαρµόζοντας ένα πρόγραµµα ηλεκτρονικών καταγραφών µε τη κατάλληλη διασύνδεση στο οποίο χρησιµοποιείται η υποδοµή των ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχουν προβλεφθεί για τις ανάγκες της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείου ελέγχου (HACCP) το οποίο είναι σύμφωνο με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζει η αρμόδια εθνική αρχήή Σχεδιασμός και εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2008 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2005 και Συστημάτων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων International Food Standard (IFS) και British Retail Consortium (BRC) στο τυποποιητήριο ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς της Ένωσης στη ΒΙ.ΠΕ Καβάλας Η ασφάλεια των τροφίμων συνδέεται με την ύπαρξη βλαπτικών παραγόντων και κίνδυνων στην διατροφική αλυσίδα που μπορούν να παρουσιαστούν σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας παραγωγής των διατροφικών προϊόντων. Επιβάλλεται λοιπόν να υπάρχει κατάλληλος έλεγχος στα διάφορα στάδια της αλυσίδας για να διασφαλίζεται η ασφάλεια με συνδυασμένες προσπάθειες όλων των οργανισμών της αλυσίδας τροφίμων. Η διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου εφαρμογής των Συστημάτων Ποιότητας ISO 9001:2008 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2005 στον τομέα της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς αποτελεί κρίσιμη διαδικασία για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, την ασφαλή διάθεση τους στην αγορά και την ελαχιστοποίηση των διατροφικών κινδύνων που είναι δυνατό να προκύψουν από ακατάλληλα τρόφιμα. Για το λόγο αυτό η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας εφαρμόζει στις εγκαταστάσεις των τυποποιητηρίων ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 που ήδη πιστοποιήθηκαν κατά το πρώτο έτος και διατηρούνται το δεύτερο και το τρίτο έτος. Παράλληλα, στα τυποποιητήρια της Ένωσης, εφαρμόζονται και Συστήματα που καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων International Food Standard (IFS) και British Retail Consortium (BRC) προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των πελατών εξωτερικού. ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΕΦ Διάδοση πληροφοριών για το έργο των ΟΕΦ στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ), δ) του κανονισμού [ΕΚ] 867/08 Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας διαδίδει τα αποτελέσματα όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος εργασίας που υλοποιεί, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 867/2008 για την βελτίωση της ποιότητας, την πιστοποίηση, την ιχνηλασιμότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, στοχεύοντας στην ενημέρωση/πληροφόρηση τόσο των δημοσιογράφων - διαμορφωτών της κοινής γνώμης όσο και των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα εμπορίας των προϊόντων ενώ παράλληλα ενηµερώνονται συνεχώς και οι ελαιοπαραγωγοί. Β. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας, με απώτερο σκοπό τόσο την οργάνωση της παραγωγής της σε σύγχρονες βάσεις όσο και την ισόρροπη μέριμνα για το περιβάλλον και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της, επενδύει σε επιλεγμένες, για το σκοπό αυτό δραστηριότητες μέσω του τριετούς προγράμματος εργασίας της. Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας τόσο του ελαιολάδου όσο και της επιτραπέζιας ελιάς, το σεβασμό προς το περιβάλλον με την εφαρμογή φιλοπεριβαλλοντικών δράσεων και την παραγωγή ασφαλών και υψηλής ποιότητας προϊόντων εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης (Δραστηριότητα Βiv), με την κατάλληλη προσαρμογή του στο μέγεθος, την πολυπλοκότητα, το οργανωτικό επίπεδο, τη τεχνογνωσία και τους ανθρώπινους πόρους της ομάδας των παραγωγών, σε όλη την παραγωγική διαδικασία έως το τελικό προϊόν καλύπτοντας τις νομοθετικές απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης της νέας ΚΑΠ αλλά και τις απαιτήσεις του διαχειριστικού συστήματος που έχει δημιουργηθεί. Η προμήθεια τόσο με πάγιο εξοπλισμό που της παρέχει τεχνική βοήθεια στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία (Δραστηριότητα Γiv) όπως πλαστικές δεξαμενές για το τυποποιητήριο βρώσιμης ελιάς στη ΒΙ.ΠΕ όσο και με πάγιο εξοπλισμό για τη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας (Δραστηριότητα 3/5

4 Γi) όπως είναι τα παλετοκιβώτια και επιπροσθέτως η κάλυψη με ρητίνη των δεξαμενών του τυποποιητηρίου ελιάς στη Θάσο, αποσκοπούν τόσο μεμονωμένα όσο και συνδυαστικά στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντος της. Επιπλέον με την προμήθεια των πλαστικών δεξαμενών (Δραστηριότητα Γiv) βελτιώνεται το δίκτυο αποθήκευσης της Ένωσης και επιτυγχάνεται η διατήρηση της ιχνηλασιμότητας (Δραστηριότητα Δi) και ο έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας της επιτραπέζιας ελιάς. Προκειμένου να εφαρμοστεί και να πιστοποιηθεί με επιτυχία το σύστημα ιχνηλασιμότητας εγκαθιστά στα τυποποιητήρια της το πρόγραμμα iκnow που είναι σύμφωνο με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007 (Δραστηριότητα Δi), και παράλληλα συμπληρώνει τις ελλείψεις υπηρεσιών σε υγιεινή και ασφάλεια των χώρων εφαρμόζοντας ΣΠ και ΣΔΑΤ σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 (HACCP) (Δραστηριότητα Δii) που εγγυώνται την ασφάλεια των προϊόντων της. Με το σύστημα εξωτερικής ιχνηλασιμότητας που περιλαμβάνει το σύνολο των ελαιοπαραγωγών που εφαρμόζουν ΣΟΔ και τα τυποποιητήρια της όσο και με το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης υποστηρίζει τα προϊόντα της τόσο τεχνικά όσο και εμπορικά. Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΔΕΙΚΤΕΣ Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας συμμετέχοντας στο πρόγραμμα του κανονισμού (ΕΚ) 867/08 αξιοποιώντας τους πόρους που διαθέτει, αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση της ποιότητας του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, στην ετήσια αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών [ποιοτικοί δείκτες], όσο και για την βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος [ποιοτικοί δείκτες και δείκτες επίπτωσης], αλλά και την πληροφόρηση των μελών της [δείκτες επίπτωσης]. Μέσω του προγράμματος εργασίας της εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε 708 ελαιοπαραγωγούς μέλη της 18 % περισσότερους από τη συμβατική της υποχρέωση στο πρόγραμμα [ποσοτικός δείκτης 1,18] ώστε το ΣΟΔ να έχει αποκεντρωτική δομή και σπουδαία αντιπροσωπευτικότητα. Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα εθνικά μας πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 στις Ειδικότερα, όσον αφορά την εφαρμογή του ΣΟΔ διενεργήθηκαν 3 ομαδικές εκπαιδεύσεις των παραγωγών της ολοκληρωμένης διαχείρισης στα θέματα που ορίζει το AGRO και ατομικές εκπαιδεύσεις σε όλους τους ελαιοπαραγωγούς της ομάδας που είτε δεν παρακολούθησαν τις ατομικές εκπαιδεύσεις είτε ήθελαν μία επιπλέον ενημέρωση στα ειδικά θέματα του AGRO. Με τον τρόπο αυτό αυξήθηκε και ο ποσοτικός δείκτης της δραστηριότητας που ήταν η εκπαίδευση του 90% των ελαιοπαραγωγών στο 100% [ποσοτικός δείκτης 1,1]. Πραγµατοποιήθηκαν 100 εδαφολογικές αναλύσεις που συνείσφεραν µε τον εξορθολογισµό της λίπανσης στη µείωση της ποσότητας των λιπασµάτων κατά 10% ετησίως στην οµάδα των ελαιοπαραγωγών που εφαρµόζουν ΣΟ µε επίτευξη στόχου 100% [ποσοτικός δείκτης 1] και 27 αναλύσεις υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ετησίως που έδειξαν µηδενική ανεύρεση υπολειµµάτων ΦΠΠ στα δείγµατα ελαιολάδου (ποιοτικός δείκτης 1). Με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας και ακολούθως της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων η Ένωση προμηθεύτηκε με 100 παλετοκιβώτια διαστάσεων 1000Χ1200Χ760 mm τα οποία διανέμονται με χρησιδάνειο σε παραγωγούς της ολοκληρωμένης διαχείρισης με αποτέλεσμα να γίνεται πιο γρήγορα η συγκομιδή των ελαιοκάρπων και να μεταφέρονται στο ελαιοτριβείο ή στο τυποποιητήριο σε μικρό χρονικό διάστημα ώστε να αποφεύγεται η έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες και κακές συνθήκες αερισμού με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος [ποιοτικός δείκτης 1]. Με την προμήθεια των 25 ελαιοδεξαμενών χωρικότητας λίτρων η Ένωση βελτίωσε τον εξοπλισμό στο τυποποιητήριο της προς όφελος της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος [ποιοτικός δείκτης] καθώς σε αυτές τοποθετούνται οι ελιές που προέρχονται από όλους τους παραγωγούς που παραδίνουν τις ελιές τους στο τυποποιητήριο της προκειμένου να γίνει η εκπίκρανσή τους και να αποκτήσουν τα επιθυμητά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους [ποσοτικός δείκτης 1]. Λόγω του ιδιαίτερου τρόπου παραγωγής της Θρούμπας ελιάς, οι τσιμεντένιες δεξαμενές δεν αντέχουν την υψηλή αλατότητα και η βαφή τους διαλύεται, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται ποιοτικά το προϊόν. Για το λόγο αυτό η Ένωση επικάλυψε με ειδική εποξική ρητίνη τις δεξαμενές στο τυποποιητήριο επιτραπέζιας ελιάς στη Θάσο αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο τη μηχανική επιμόλυνση βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του τελικού προϊόντος 4/5

5 [ποιοτικός δείκτης] προς όφελος όλων των παραγωγών που παραδίνουν τις ελιές τους στο τυποποιητήριο της [ποσοτικός QMSCERT δείκτης 1]. CERTIFICATE.... QMSCERT, *.,-#*& )2. 6&% 1-1* -!,/ ) -,/. '& 6&,6,!$ $. / $) 1* &0!-& $. $. ( &. 1* -,!)1* ( &,/-#4*. 3) 1* ) &. 6& &.,/ ISO &,6,&! 2 &,,-#*& )2.: QMSCERT, (2 6 / >/ 7µ(246 45, 2/ µ:6 >/. 95) 92 5* 47 µ( / >/ 4>4* µ' 92 / 8 *5/ -6 ISO / 475,<2 6 ;µ 92 µ /6 > / ) /6 47 ISO >/ 4>4/ * : / 4 45, 2/ µ:6: QMSCERT, '0 4 - <- 5µ'024 23* 0- µ84 <-, 73( 70 3) 25 µ' <- 2<2) µ& 70-6 )3- +4 &/ )µ70 ISO / - 253*:0 4 9µ 70 µ -4 < - ( ISO <- 2<2- ) * 0- µ84: $ $/ %&"!"! % #!!& # #/ $%!! $ " %.!. #, $ ". $, % Με το σύστημα εξωτερικής ιχνηλασιμότητας που εφαρμόζει η Ένωση και το οποίο πιστοποιήθηκε κατά ISO 22005:2007 ISO 22005:2005 όσο και με την εφαρμογή του συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διασφαλίζεται η συμμόρφωση / καταλληλότητα του βάσει συγκεκριμένων απαιτήσεων που τίθενται από την νομοθεσία, από ποιοτικές προδιαγραφές και από τα πρότυπα με αποτέλεσμα τη διασφάλιση της ποιότητας σε ολόκληρο το κύκλωμα παραγωγής του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών [ποιοτικός δείκτης 1]. < )2 3µ2*(4: > *4 5µ4,)6:..., & &, & &.., , 6 -.,- 3: - '0 9 +µ - 6 )3- +4 &/ )µ70 2 2<2)2 )0-8 / 0./ 5< / (2 ; -µ / 8 *5/ -6 >4/: >4*4 *2 / 7µµ:5 9 - µ 6!, -),#.: 5µµ µ 2 HACCP. - 2 <38 5<2 4 /.2(6 "5: 7>4 $ E ISO 22000:2005!% ISO 9001:2008 #, # # &, #,! & # # " 18 5 *47, )25, )25, 2010 µ 32µ+0) (1+4!- 2<2)+ +4 µ 32µ+0) 0, :3+ +4 µ 54µ-2* )3-6 "/ 4>4* & '%& -4 & * 3 $) &0!-& $. $. 0*$( &)2 $. $* -, &' (/!,,,6,!,!*& /))2-1 $ ) &. 6& &.,/../178/2002 '&,/ 6-, 36,/: 19 3 )25, *47, 2010 µ 54µ-2* "/ 4>4* /0:6 IAF/EA: 03 / 4 $7µ+4;1/4-6 QMSCERT µ 32µ+0)!- 2<2) : D, H For the QMSCERT Board 4 -!,/, 2012 ) -,)$*! +$. &,6,!$ $. QMSCERT No /2349 "/ 4>4*- - $" 5. "/ QMSCERT No /1722!- 2<2)+ + # 3.! &(!,/, 2011 Code: D ) -,)$*! &,6,!$ $. &, /)",3(&, $. QMSCERT του έτους [ποσοτικός δείκτης], διατηρήθηκαν κατά το δεύτερο με επιτυχή επιθεώρηση επιτήρησης και αναμένεται να διατηρηθούν και το τρίτο. HACCP Food Safety Assurance QMSCERT No /2850 QMSCERT, 26 90,,, Παράλληλα εφαρμόζονται τα Συστήματα που καλύπτουν τις απαιτήσεις των προτύπων International Food Standard (IFS) και British Retail Consortium (BRC) με σκοπό την πιστοποίησή τους στην τριετία. Με όλες τις παραπάνω δράσεις οργάνωσε την παραγωγή της σε σύγχρονες βάσεις [ποιοτικοί και ποιοτικοί δείκτες], βελτίωσε την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων της, δημιούργησε καινοτομίες σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την πλήρη ιχνηλασιμότητα, iknow και παράλληλα πρόσφερε υπηρεσίες στους ελαιοπαραγωγούς μέλη της που αποτελεί και καταστατικό της δικαίωμα [ποσοτικός δείκτης και δείκτης επιπτώσεων]. Τις δράσεις αυτές τις επικοινώνησε μέσω ημερίδας που απευθυνόταν στην προσκεκλημένη πολιτική ηγεσία, σε εκπροσώπους από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, Προέδρους Αγροτικών Συνεταιρισμών - μελών της Ένωσης καθώς και σε παραγωγούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Ένωσης μοιράζοντας έντυπο επικοινωνιακό υλικό [δείκτες επιπτώσεων]. Επιπροσθέτως, όλοι οι ελαιοπαραγωγοί που εφαρμόζουν το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης συμμετέχουν στο σύστημα ιχνηλασιμότητας [ποσοτικός δείκτης 1] και οι καταγραφές ιχνηλασιμότητας έως το τελικό προϊόν και τα τεστ ανάκλησης είναι στο 1 του ποσοτικού δείκτη χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμη όλη η τριετία του προγράμματος. Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας τόσο του ελαιολάδου όσο και της επιτραπέζιας ελιάς [ποιοτικός δείκτης] η Ένωση εφαρμόζει στις εγκαταστάσεις των τυποποιητηρίων της, Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 τα οποία πιστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώ- 5/5

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές

ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές ΔΗΜΗΤΡΑ 24 / 25 ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα: Τάσεις και προοπτικές Γεώργιος Γκούμας, MSc, Τεχνολόγος Τροφίμων Φωτεινή Σηφακάκη, MSc,Τεχνολόγος Γεωπονίας Τμήμα Πιστοποίησης Διεύθυνση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ. Εισαγωγή. Δραστηριότητες ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2009-2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ. Εισαγωγή. Δραστηριότητες ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2009-2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ/ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2009-2012 Εισαγωγή Βασικό χαρακτηριστικό του εγκεκριμένου προγράμματος της ΟΕΦ/ΕΑΣ Εύβοιας είναι ότι δίνει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον

υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον υγιεινήασφάλειαπεριβάλλον & βιώσιµη ανάπτυξη ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 4 Προετοιμαστείτε εγκαίρως! REACH 2013 CO2 Σελ. 4 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σελ. 9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH Σελ. 15 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Συντακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 16-03 - 2015 Αριθ. Πρωτ.: 4019 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124& Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 - Αθήνα Πληροφορίες: A.Βαραγγούλη Ε. Γκίζα Τηλέφωνο: 210-6971543 - 654 Fax: 210-6971501

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα