ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ"

Transcript

1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή 1.4. Η ομάδα ανάπτυξης και διαχείρισης του έργου SPA 2. Αξιολόγηση των κινδύνων και διαχείριση του άγχους 2.1. Μαθαίνοντας τρόπους αξιολόγησης και διαχείρισης του εργασιακού άγχους 2.2. Αναγκαία προσόντα για τη διαχείριση του άγχους 2.3. Ομάδες στόχοι του εκπαιδευτικού σχεδίου του έργου SPA 2.4. Τρόπος παράδοσης/ διδασκαλία 2.5. Εκπαιδευτικό υλικό και περιεχόμενο 3. Κριτήρια καταλληλότητας εκπαιδευτών Προσωπικές ικανότητες Τεχνικές ικανότητες Μεθοδολογικές ικανότητες Παιδαγωγικές ικανότητες 4. Εργασιακό άγχος 4.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος 4.2. Εργασιακό άγχος στις ΜΜΕ, στα εκπαιδευτικά κέντρα και στις ναυτιλιακές εταιρείες 4.3. Πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί το διδακτικό υλικό 4.4. Προτάσεις διδασκαλίας 4.5. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πλάνου 5. Συστατικά των εκπαιδευτικών υλικών του SPA Πρόγραμμα Εγχειρίδιο Μελέτες περιπτώσεων Παιχνίδια ανάληψης ρόλων Οδηγός εκπαιδευτή CD-ROM 6. Βιβλιογραφία και βιβλιογραφικές παραπομπές Χρήσιμες ιστοσελίδες

3 Οδηγός εκπαιδευτή 1.1 Εισαγωγή Ο οδηγός αυτός συντάχθηκε ως μέρος των εκπαιδευτικών υλικών τα οποία είναι αποτέλεσμα του έργου «Δραστηριότητες Πρόληψης του Άγχους» (SPA). Πρόκειται για ένα διεθνές ευρωπαϊκό έργο που αναπτύχθηκε με τη στήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci και στόχος του είναι να προωθήσει την αποτελεσματική αξιολόγηση και πρόληψη των κινδύνων του εργασιακού και εκπαιδευτικού άγχους, να αυξήσει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις προληπτικές ενέργειες, να συμπεριλάβει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (κοινωνικούς εταίρους, ιδιοκτήτες, υπαλλήλους εταιρειών, ειδικούς) στις δραστηριότητες του προγράμματος και να απευθυνθεί σε όλες τις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης αναπτύσσοντας μεταβιβάσιμες πρακτικές και αποτελέσματα. Στόχος αυτού του οδηγού είναι να προσφέρει καθοδήγηση για τη βέλτιστη χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικών που έχουν δημιουργηθεί για το SPA. Απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτές και σε όσους συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνει. Είναι κυρίως ένα χρήσιμο και πολύτιμο εργαλείο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα SPA περιλαμβάνει διδακτικό υλικό, μεθοδολογίες και εργαλεία ειδικά προσαρμοσμένα για την αξιολόγηση και την πρόληψη των παραγόντων του άγχους σε διάφορους εργασιακούς τομείς. Όλα αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στον Οδηγό, ενώ περιλαμβάνονται επίσης προτάσεις για τη καλύτερη χρήση τους. Στόχος είναι να διευκολυνθεί η

4 αφομοίωση των γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων του εργασιακού άγχους. Αν και κάποια από αυτά τα εργαλεία και υλικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα και αυτόνομα, είναι όλα συμπληρωματικά και έχουν σχεδιαστεί για συνδυασμένη χρήση με ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα που περιλαμβάνει ειδικά μαθήματα. Το έργο SPA στοχεύει στη διευκόλυνση της εκπαίδευσης και της εκμάθησης όσον αφορά τη διαχείριση των ψυχολογικών κινδύνων και την πρόληψη του εργασιακού άγχους σε διάφορους τομείς. Το άγχος είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της εργασιακής ζωής. Επηρεάζει την υγεία και την παραγωγικότητα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο SPA έχουν ως στόχο να προσφέρουν τις βασικές και χρήσιμες γνώσεις για την αποτελεσματική αξιολόγηση και διαχείριση του εργασιακού άγχους. Μαθαίνουν πώς: - αναγνωρίζεται το εργασιακό άγχος - κατανοούνται οι συνέπειές του - αξιολογούνται οι εργασιακοί κίνδυνοι - εφαρμόζονται μέτρα για την πρόληψη του εργασιακού άγχους - επιλύονται τα προβλήματα που προκύπτουν από το εργασιακό άγχος - γίνονται ενέργειες για τη διαχείριση του εργασιακού άγχους - προωθείται η ευημερία στο χώρο εργασίας.

5 1.2 Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους Οι επενδύσεις στην πρόληψη του άγχους μπορεί να συμβάλλουν στον έλεγχο των κινδύνων του εργασιακού άγχους και στην αποφυγή των προβλημάτων, των εργασιακών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων. Το SPA παρουσιάζει ένα εκπαιδευτικό πλάνο που αποτελείται από μαθήματα εντός ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου. Το πρόγραμμα διαρκεί 14 ώρες συν επτά προαιρετικές ώρες. Ο παροχέας της εκπαίδευσης μπορεί να αποφασίσει για τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων. Αυτά ακολουθούν τη δομή του εγχειριδίου του SPA. Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφάνειες (στην αγγλική ή τη μητρική γλώσσα) για να ενισχύσουν την εκπαίδευση και για να διασφαλίσουν ότι το βασικό περιεχόμενο κάθε μαθήματος είναι το ίδιο. Υπάρχουν τρεις εκπαιδευτικές ενότητες: Εισαγωγή / προσανατολισμός, αξιολόγηση των κινδύνων και πρόληψη / παρέμβαση. Σε κάθε ενότητα πραγματοποιούνται διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων και δίνονται παραδείγματα. Το παιχνίδι ανάληψης ρόλων χρησιμοποιείται στη δεύτερη εκπαιδευτική ενότητα. Υπάρχει επίσης μια τέταρτη προαιρετική ενότητα που αφορά την αξιολόγηση της διαδικασίας και των μέτρων διαχείρισης των κινδύνων η οποία περιλαμβάνει εργαστήρια βασισμένα σε μελέτες περιπτώσεων. Οι μέθοδοι των μαθημάτων περιλαμβάνουν διαλέξεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων. Οι διαλέξεις παρέχουν στους συμμετέχοντες αρκετές θεωρητικές γνώσεις σχετικά με το θέμα. Οι ασκήσεις χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των εννοιών και των πρακτικών μεθόδων που αναφέρθηκαν κατά τις διαλέξεις. Επιπλέον στόχος των ασκήσεων είναι να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τους παράγοντες άγχους στο χώρο εργασίας τους. Οι μελέτες περιπτώσεων παρουσιάζουν πρακτικά παραδείγματα και ενθαρρύνουν περαιτέρω την διδακτική εμπειρία.

6 Το εκπαιδευτικό προϊόν αποτελείται από διάφορα διδακτικά υλικά: 1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Το πρόγραμμα διευκρινίζει το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος. Στόχος του είναι να οργανώσει το εκπαιδευτικό υλικό για να διευκολύνει την αφομοίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των συμμετεχόντων όσον αφορά την αναγνώριση των ενδείξεων του εργασιακού άγχους, την αξιολόγηση των κινδύνων που προέρχονται από αυτό και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση οργανωτικών προβλημάτων που προκαλούν άγχος σε διάφορες περιπτώσεις. Έχουν σχεδιαστεί τρία προγράμματα που απευθύνονται στις ΜΜΕ, στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και στις ναυτιλιακές εταιρείες. Αν και είναι σχεδιασμένα για τρεις συγκεκριμένους κλάδους είναι εύκολα μεταβιβάσιμα και σε άλλους. 2. Εγχειρίδιο: Το εγχειρίδιο σκιαγραφεί τα βασικά γεγονότα που κρύβονται πίσω από τις αιτίες του άγχους και τις τεχνικές για τη διαχείρισή του. Το κεφάλαιο 2 εξηγεί τι είναι το άγχος. Το κεφάλαιο 3 περιγράφει τη διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων του εργασιακού άγχος. Το κεφάλαιο 4 καλύπτει τη διαχείριση και την αξιολόγηση των κινδύνων και το κεφάλαιο 5 αφορά τα μέτρα πρόληψης του εργασιακού άγχους. Το εγχειρίδιο παρουσιάζει μια γενική εικόνα του εργασιακού άγχους. Σε πολλές χώρες υπάρχει ήδη κάποια σχετική νομοθεσία και γι αυτό είναι σημαντικό να γίνουν γνωστοί οι νόμοι κάθε κράτους. Το εγχειρίδιο εισάγει συστηματικά τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους στο ζήτημα του εργασιακού άγχους. Στοχεύει επίσης στην περαιτέρω στήριξη της διαδικασίας εκμάθησης των συμμετεχόντων. 3. Μελέτες περιπτώσεων: Οι μελέτες περιπτώσεων περιγράφουν πώς μπορεί να εφαρμοστεί η θεωρεία που αναφέρθηκε κατά τις διαλέξεις και δίνουν ιδέες στους συμμετέχοντες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που οφείλονται στο εργασιακό άγχος στη δική τους εταιρεία. Οι μελέτες περιπτώσεων

7 χρησιμοποιούνται για να εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και οι συμμετέχοντες καλούνται και καθοδηγούνται να αξιολογήσουν τη χρησιμότητα των μεθόδων που αναφέρθηκαν προηγουμένως στη δική τους εταιρεία. Το εκπαιδευτικό υλικό του έργου SPA περιλαμβάνει έξι μελέτες περιπτώσεων, όπως αναφέρεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι μελέτες αφορούν δύο επιλεγμένες ΜΜΕ, δύο εκπαιδευτικά κέντρα και δύο ναυτιλιακές εταιρείες. Στόχος των μελετών περιπτώσεων είναι να ξεκινήσει συζήτηση και συνεργασία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και να ενισχυθεί η κατανόηση της θεωρίας που παρουσιάστηκε μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων. 4. Παιχνίδια ανάληψης ρόλων: Στο τέλος της ενότητας 2, χρησιμοποιείται ένα παιχνίδι ανάληψης ρόλων για την αφομοίωση των γνώσεων το οποίο επιτρέπει στους συμμετέχοντες να παρατηρήσουν οι ίδιοι τους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαχείριση των κινδύνων του εργασιακού άγχους. Τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται για να γίνει το περιεχόμενο της εκπαίδευσης πιο συγκεκριμένο και σαφές. Το εκπαιδευτικό υλικό του έργου SPA περιλαμβάνει τρία παιχνίδια ανάληψης ρόλων. Αυτά εστιάζουν στη μέθοδο αξιολόγησης των κινδύνων σε μια επιλεγμένη ΜΜΕ, σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο και σε μία ναυτιλιακή εταιρεία. Ο στόχος τους είναι να διευκολύνει την αφομοίωση των νέων γνώσεων και να ενθαρρύνει τη συνεργασία κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 5. Οδηγός εκπαιδευτή: Σκοπός αυτού του Οδηγού είναι να προσφέρει καθοδήγηση για τη βέλτιστη χρήση των διδακτικών εργαλείων και υλικών που έχουν δημιουργηθεί για το SPA. Προορίζεται κυρίως για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών και όσων συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνει. Στον Οδηγό περιγράφεται όλο το εκπαιδευτικό υλικό ενώ περιλαμβάνονται επίσης προτάσεις για τη βέλτιστη χρήση του. Στόχος του είναι να διευκολυνθεί η εξέλιξη των γνώσεων και των ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων.

8 6. CD-ROM: Το CD-Rom περιλαμβάνει όλο το υλικό που έχει δημιουργηθεί για το SPA. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματά του σε τέσσερις γλώσσες, Αγγλικά, Ελληνικά, Φιλανδικά και Τσέχικα. Η χρήση του επιτρέπει στους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν το περιεχόμενο του στα πλαίσια τις δικής τους εργασίας χρησιμοποιώντας νέες ιδέες όπου είναι δυνατό. 1.3 Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή Αυτός ο οδηγός είναι ένα χρήσιμο και εύκολο στη χρήση εργαλείο αναφοράς του οποίου η μορφή επιτρέπει στο χρήστη να το συμπληρώσει και να το ενημερώσει. Αποτελείται από έξι τμήματα: Το εισαγωγικό τμήμα παρουσιάζει τις αρχές που διέπουν τα εκπαιδευτικά προϊόντα του SPA και τα διάφορα συστατικά τους. Το δεύτερο τμήμα είναι μια σύντομη εισαγωγή στη διαδικασία και στις πιθανότητες διαχείρισης των κινδύνων του εργασιακού άγχους. Το τρίτο τμήμα περιέχει ορισμένες πολύτιμες προτάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτών που μπορεί να συμμετάσχουν στο SPA, καθώς και για το προφίλ, τις ικανότητες και τα αναμενόμενα προσόντα τους. Ίσως είναι χρήσιμο κατά την επιλογή των εκπαιδευτών. Το τέταρτο τμήμα εξηγεί το παιδαγωγικό σενάριο που προτείνεται για την εφαρμογή του SPA, ένα εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να τροποποιηθεί και να προσαρμοστεί στους διάφορους τομείς. Το πέμπτο τμήμα ανακεφαλαιώνει όλες τις ασκήσεις και το εκπαιδευτικό υλικό. Το έκτο και τελευταίο τμήμα περιλαμβάνει ένα χρήσιμο οδηγό με ενδιαφέρουσες βιβλιογραφικές παραπομπές, σε περίπτωση που ο

9 χρήστης του επιθυμεί να εμβαθύνει περισσότερο στην αξιολόγηση των κινδύνων και στη διαχείριση του άγχους. 1.4 Η ομάδα ανάπτυξης και διαχείρισης του έργου SPA Το εκπαιδευτικό προϊόν δημιουργήθηκε από την ομάδα ανάπτυξης και διαχείρισης του έργου SPA που αποτελείται από εννέα Ευρωπαίους εταίρους: Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ) - Ελλάδα Η ΠΕΠΕΝ ενώνει όλους τους Έλληνες πλοίαρχους. Στόχος της είναι η οργάνωση, η συγκέντρωση και η στήριξη των Ελλήνων πλοιάρχων. Η ΠΕΠΕΝ παρέχει εκπαιδευτική και εργασιακή στήριξη μέσω εργαλείων που έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όσον αφορά την επαγγελματική καθοδήγηση η ΠΕΠΕΝ διαθέτει ένα γραφείο στήριξης (ΚΟΥΚ, Κέντρο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών για την Κινητικότητα) το οποίο χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό συνδέει την προσφορά εργασίας και τη ζήτηση, βοηθά τους πλοιάρχους να ερευνήσουν τις εργασιακές ευκαιρίες τους ενώ ταυτόχρονα παρέχει στήριξη στις ναυτιλιακές εταιρείες για την εύρεση προσωπικού. Η ΠΕΠΕΝ διαχειρίζεται το έργο SPA και συντονίζει όλες τις δραστηριότητές του.

10 Ένωση ΑΕ και ΕΠΕ - Ελλάδα Η ένωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. είναι ένας ισχυρός οργανισμός εργοδοτών που αριθμεί μέλη. Ήταν ιδρυτικό μέλος του Πανεπιστημίου Πειραιώς και ίδρυσε επίσης το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Η ένωση στο πλαίσιο του έργου SPA εκπροσωπεί τους εργοδότες με στόχο να διευκολύνει τον κοινωνικό διάλογο στο θέμα της πρόληψης του άγχους ενώ συμμετέχει επίσης στις εργασίες διάχυσης. Triforma OY Φινλανδία Η Triforma Ltd είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο και εταιρεία παροχής συμβουλών, έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της οργανωτικής ανάπτυξης ενώ εξειδικεύεται στους τομείς της διοίκησης και της ηγεσίας, της ποιότητας, της εξέλιξης των ανθρώπινων πόρων, της υγείας και της ασφάλειας, των διοικητικών αλλαγών και των οργανωτικών ερευνών. Στόχος της είναι να αυξήσει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων με επίκεντρο την οργάνωση καθώς και με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργανωτικής ανάπτυξης. Η Triforma συνεργάζεται με τη δημόσια διοίκηση, τις τοπικές αρχές και με εταιρείες σε όλη τη Φινλανδία. IDEC ΑΕ Ελλάδα Η IDEC είναι μια εταιρεία εκπαίδευσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με έδρα τον Πειραιά. Οι κύριοι τομείς δραστηριότητάς της είναι η εκπαίδευση και

11 η παροχή διαχειριστικών συμβουλών, η ανάπτυξη λογισμικού και πολυμέσων, οι εφαρμογές διαδικτύου, η εκπαίδευση εξ αποστάσεως, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα. Η IDEC έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει σε πολλά προγράμματα όπως τα Leonardo da Vinci, DG Enterprise, TEN TELECOM. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τομέας Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής - Ελλάδα Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας έχει ως στόχο την επιμόρφωση των επιστημόνων ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της δημόσιας υγείας. Τα μαθήματα που προσφέρονται είναι μεταπτυχιακά προγράμματα που διαρκούν ένα χρόνο και αφορούν τη δημόσια υγεία και τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας. Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με την παρούσα οργανωτική δομή και τις γνώσεις της σε συγκεκριμένους τομείς μπορεί να αντιμετωπίσει τα σύγχρονα προβλήματα της δημόσιας υγείας. Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Ναυτικών (SIRC) Βρετανία Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Ναυτικών είναι συστατικό κέντρο του τμήματος Κοινωνικών Επιστημών του πανεπιστημίου του Cardiff. Το SIRC έχει μοναδικές ικανότητες για τη διεξαγωγή επαγγελματικών επιστημονικών ερευνών όσον αφορά τους ναυτικούς και μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες και προοπτικές που διατίθενται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, χρησιμοποιώντας τους οργανικούς συνδέσμους του στον κλάδο της ναυτιλίας.

12 Ινστιτούτο Εργασίας, Υγείας και Οργάνωσης (I-WHO) Βρετανία Το Ινστιτούτο Εργασίας, Υγείας και Οργάνωσης του πανεπιστημίου του Nottingham διανύει τον πέμπτο χρόνο του ως ανεξάρτητο μεταπτυχιακό ερευνητικό κέντρο στην εφαρμοσμένη ψυχολογία. Το ινστιτούτο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έρευνα σχετικά με το άγχος τα τελευταία χρόνια, έχει αναλάβει αρκετά προγράμματα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο που αφορούν την πρόληψη και τη διαχείριση του άγχους. Το ινστιτούτο είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας, συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας όσον αφορά την εργασιακή υγεία. M&J Consulting Δημοκρατία της Τσεχίας Η M&J Consulting είναι μια εταιρεία συμβούλων και εκπαίδευσης που ιδρύθηκε το Από τότε έχει διοργανώσει πολλά πολύπλοκα και μακροχρόνια πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την κατώτερη, μέση και ανώτερη διοίκηση, βραχυπρόθεσμα εκπαιδευτικά προγράμματα για εταιρείες παραγωγής και μη, για υπηρεσίες, τράπεζες και κέντρα κλήσεων. Ασχολείται ενεργά με την εκπαίδευση μεμονωμένων υπαλλήλων, με την επιλογή, την αξιολόγηση και τη δημιουργία κέντρων.

13 Συνομοσπονδία Εργατικών Σωματίων Τσεχίας - Μοραβίας (CMKOS) Δημοκρατία της Τσεχίας Η Συνομοσπονδία Εργατικών Σωματίων Τσεχίας - Μοραβίας είναι μια εθελοντική, ανοιχτή, ανεξάρτητη και δημοκρατική ομοσπονδία σωματείων που προστατεύει τους μισθούς, τις συνθήκες εργασίας και ζωής και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Είναι ένας σημαντικός κοινωνικός εταίρος στις τριμερείς διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβάσεων της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Δραστηριοποιείται σε όλη τη χώρα μέσω περιφερειακών συμβουλίων εργατικών σωματίων και περιφερειακών γραφείων νομικής στήριξης και είναι μέλος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ελεύθερων Εργατικών Σωματείων, της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εργατικών Σωματείων και της Συμβουλευτικής Επιτροπής των Εργατικών Σωματείων στο πλαίσιο της OECD. 2.1 Μαθαίνοντας τρόπους αξιολόγησης και διαχείρισης του εργασιακού άγχους Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα οι απαιτήσεις είναι περισσότερες από ποτέ. Το άγχος είναι ένα από τα σημαντικότερα εργασιακά προβλήματα και συνδέεται με την εργασιακή οργάνωση στις οικονομίες που βασίζονται στις νέες γνώσεις. Η ανάγκη δραστηριοτήτων για την πρόληψη του άγχους υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτή η νέα κατάσταση απαιτεί νέα μέσα εργασιακής οργάνωσης. Οι εταιρείες και οι επαγγελματίες πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν και να διαχειριστούν σωστά τις διαφορετικές μεθόδους, διαδικασίες, εργαλεία, τεχνικές, εργασιακές και

14 ανθρώπινες σχέσεις για να αντιμετωπίσουν το άγχος. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τους πάντες. Αφορά τους υπαλλήλους, τους εργοδότες, τους προϊστάμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μαθητευόμενους και τους εκπαιδευόμενους, όλους όσους αντιμετωπίζουν τις παρακάτω προκλήσεις: Πώς αναγνωρίζεις τι είναι το εργασιακό άγχος; Ποιες είναι οι συνέπειες του εργασιακού άγχους; Πώς αξιολογούνται οι κίνδυνοι του εργασιακού άγχους; Ποια μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν για την πρόληψη του εργασιακού άγχους; Πώς μπορούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από το εργασιακό άγχος; Πώς προωθείτε η ευημερία στο χώρο εργασίας; Το εκπαιδευτικό σχέδιο του έργου SPA έχει ως στόχο να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Έτσι στοχεύει στην προώθηση μιας αποτελεσματικής αξιολόγησης των κινδύνων και πρόληψης του εργασιακού ή εκπαιδευτικού άγχους και απευθύνεται στις μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δημιουργώντας μεταβιβάσιμες πρακτικές και αποτελέσματα. Μέσω των επενδύσεων στη διαχείριση του άγχους μπορούν να γίνουν σημαντικά βήματα για την πρόληψη και τον έλεγχό του, και στην αποφυγή προβλημάτων, εργασιακών ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων. 2.2 Αναγκαία προσόντα για τη διαχείριση του άγχους Η «αποτελεσματική αξιολόγηση και πρόληψη του εργασιακού άγχους» στο πλαίσιο του SPA έχει ως στόχο να προσφέρει τις βασικές γνώσεις και προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν οι υπάλληλοι, οι εργοδότες, οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μαθητευόμενοι και οι εκπαιδευόμενοι για να διαχειριστούν το άγχος.

15 Τομέας ικανοτήτων Έννοιες Διοίκηση Σχεδιασμός και διαχείριση Επικοινωνία Ανθρώπινοι πόροι Εκπαίδευση Απαιτούμενες ικανότητες Ικανότητα κατανόησης: Των διαφορετικών στοιχείων του εργασιακού περιβάλλοντος Του τι είναι το εργασιακό άγχος; Των αιτιών του άγχους Των συνεπειών του άγχους Ικανότητα: Αναγνώρισης της σημασίας της πρόληψης και της διαχείρισης του άγχους Ένταξης των ανθρώπων και των ιδεών στους εταιρικούς στόχους Μετατροπής σε καταλύτη για την επίτευξη και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων Επίτευξης και διατήρησης της εμπιστοσύνης και της δέσμευσης των μελών της ομάδας Ενθάρρυνσης των μελών ώστε να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στην ανάληψη ευθυνών Ικανότητα συνδυασμού των απαραίτητων ανθρώπινων, οικονομικών και τεχνικών πόρων για την επιδίωξη και την επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων, διατηρώντας τη μέγιστη ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Εφαρμογή τεχνικών μέσων επικοινωνίας για να διασφαλιστεί ότι τα μέλη μιας εταιρείας έχουν καταλάβει πλήρως τους στόχους. Ικανότητα: Επίτευξης και διατήρησης του ομαδικού πνεύματος. Ενθάρρυνσης της ομάδας να χρησιμοποιεί κοινούς πόρους. Ικανότητα: Εντοπισμού και ανάπτυξης των ικανοτήτων και των γνώσεων των μελών της ομάδας. Κατάλληλης διαχείρισης των ατομικών και συλλογικών γνώσεων, ικανοτήτων και προσόντος στο πλαίσιο της εταιρείας.

16 Προσωπικά χαρίσματα Ικανότητα: Ακρόασης, κατανόησης και ανάλυσης των πιθανών σεναρίων. Κατανόησης και σαφούς ενημέρωσης της ομάδας σχετικά με τις απαιτήσεις της εργασίας. 2.3 Ομάδες στόχοι του εκπαιδευτικού σχεδίου του έργου SPA Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την πρόληψη του άγχους στοχεύει στους παρακάτω τομείς: Ιδιοκτήτες ή και διευθυντές μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προϊστάμενους, υπαλλήλους και εκπροσώπους σωματείων. Διευθυντές, ιδιοκτήτες, πλήρωμα πλοίων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που εργάζονται στον κλάδο της ναυτιλίας. Προσωπικό εκπαιδευτικών κέντρων, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες τω ομάδων στόχων σχεδιάστηκαν τρεις τύποι του εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνονται στις ΜΜΕ, στα εκπαιδευτικά κέντρα και στις ναυτιλιακές εταιρείες. Αν και το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για τρεις συγκεκριμένους τομείς, αλλάζει εύκολα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους κλάδους.

17 2.4 Τρόπος παράδοσης/ διδασκαλία Το έργο SPA προτείνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχεται υπό τη μορφή ενός σεμιναρίου. Η διάρκειά του είναι δύο ημέρες (14 ώρες) ενώ υπάρχει και μια προαιρετική τρίτη ημέρα (7 ώρες). Όσον αφορά τις αίθουσες διδασκαλίας δεν υπάρχουν ιδιαίτερες προϋποθέσεις. Αρκεί μια παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας, μια αίθουσα συνεδρίων ή συνεδριάσεων αρκεί να έχει τα απαραίτητα μέσα για τις διαλέξεις και για την ομαδική εργασία. Για τις ασκήσεις, τις μελέτες περιπτώσεων και τα παιχνίδια ανάληψης ρόλων θα ήταν καλό να υπάρχουν απομονωμένοι χώροι ή ευπροσάρμοστα έπιπλα. Τα απαραίτητα μέσα είναι ένας υπολογιστής, μια μηχανή προβολής και ένας πίνακας σημειώσεων. Οι συμμετέχοντες πρέπει να λάβουν πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της ημέρας πριν ξεκινήσει η εκπαίδευση. Αν είναι δυνατό μαζί με το πρόγραμμα πρέπει να αποστέλλεται ένα σημείωμα καλωσορίσματος και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με κάποια πρακτικά θέματα. Τα παραπάνω έγγραφα μπορούν να σταλούν και μέσω . Οι συμμετέχοντες πρέπει να επίσης να προμηθευτούν με ένα φάκελο και άλλο απαραίτητο εξοπλισμό. Τα εκπαιδευτικά υλικά πρέπει να μοιράζονται στην αρχή της εκπαίδευσης. Τα υλικά αυτά μπορούν επίσης να αποστέλλονται με στους συμμετέχοντες ή να ενσωματωθούν στο εικονικό περιβάλλον εκπαίδευσης της εταιρείας.

18 2.5 Εκπαιδευτικό υλικό και περιεχόμενο Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του SPA έχει ως στόχο να παράσχει χρήσιμες γνώσεις για την αποτελεσματική αξιολόγηση και διαχείριση του εργασιακού άγχους. Το πιλοτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Εισαγωγή/ προσανατολισμός, αξιολόγηση των κινδύνων και πρόληψη/ παρέμβαση. Υπάρχει και μια τέταρτη προαιρετική εκπαιδευτική ενότητα που αφορά την αξιολόγηση των διαδικασιών και των μέτρων διαχείρισης των κινδύνων και αποτελείται από ένα μάθημα που βασίζεται στις μελέτες περιπτώσεων. Στις εκπαιδευτικές ενότητες διδάσκονται τα εξής: Τι είναι άγχος; Τι προκαλεί το άγχος; Ποιες είναι οι συνέπειες του εργασιακού άγχους; - Οι συνέπειες του εργασιακού άγχους στα άτομα. - Οι συνέπειες του εργασιακού άγχους στις εταιρείες. Τι μπορεί να γίνει για το άγχος; Μέσα αξιολόγησης των εργασιακών κινδύνων. Σημαντικά βήματα στη διαχείριση των κινδύνων. Επίλυση των προβλημάτων εργασιακού άγχους. Φροντίδα των προβληματισμένων υπαλλήλων. Πόροι για τη διαχείριση του εργασιακού άγχους. Τεχνικές αξιολόγησης των μέτρων πρόληψης του εργασιακού άγχους. Σε κάθε ενότητα πραγματοποιούνται διαλέξεις, μελέτες περιπτώσεων και δίνονται παραδείγματα. Το παιχνίδι ανάληψης ρόλων χρησιμοποιείται στην ενότητα 2. Οι διαλέξεις προσφέρουν στους συμμετέχοντες πολλές θεωρητικές γνώσεις γύρω από το θέμα. Οι ασκήσεις χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των θεωριών που αναφέρθηκαν κατά τις διαλέξεις με τη χρήση συγκεκριμένων σεναρίων σε διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα. Επιπλέον στόχος των ασκήσεων είναι να

19 βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τους παράγοντες άγχους στο χώρο εργασίας τους. Οι μελέτες περιπτώσεων παρουσιάζουν πρακτικά παραδείγματα και ενθαρρύνουν περαιτέρω τη διδακτική εμπειρία. Παιδαγωγικοί και συμπληρωματικοί πόροι Για να συμπληρωθεί το θεωρητικό υπόβαθρο δημιουργήθηκαν ένα εγχειρίδιο, μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ανάληψης ρόλων και ένα CD-ROM. Το πρόγραμμα ακολουθεί τη δομή του εγχειριδίου του SPA. Οι εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφάνειες (στα Αγγλικά ή τη μητρική τους γλώσσα) για να ενισχύσουν τη διδασκαλία τους και για να διασφαλίσουν ότι κάθε μάθημα είναι το ίδιο. Το εγχειρίδιο θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους κατά τη διαδικασία εκμάθησης. Οι μελέτες περιπτώσεων και οι ασκήσεις χρησιμοποιούνται κατά την εκπαίδευση για να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν το θεωρητικό πλαίσιο. Τα παιχνίδια ανάληψης ρόλων χρησιμοποιούνται για να καταστήσουν την εκπαίδευση συγκεκριμένη και σαφή. Η χρήση του CD-ROM βοηθά τους συμμετέχοντες να προσαρμόσουν το περιεχόμενο του στα πλαίσια τις δικής τους εργασίας χρησιμοποιώντας νέες ιδέες όπου είναι δυνατό.

20 3. Κριτήρια καταλληλότητας εκπαιδευτών Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του SPA περιλαμβάνει ένα σεμινάριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί από έναν μόνο εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευτές παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα κα γι αυτό η επιλογή τους πρέπει να γίνεται πολύ προσεκτικά. Πρέπει να έχουν γνώσεις και εμπειρία στο θέμα, να είναι πρακτικοί, να έχουν τέλειες κοινωνικές ικανότητες και να μπορούν να συνεργάζονται με άτομα με διαφορετικές εμπειρίες, τρόπους εκμάθησης και μόρφωσης. Η επαγγελματική και πρακτική εμπειρία αποτελεί πλεονέκτημα. Πιο συγκεκριμένα συνίσταται ένας εκπαιδευτής να έχει κατανοήσει καλά τη θεωρία σχετικά με το εργασιακό άγχος και τη διαχείριση των ψυχολογικών κινδύνων καθώς και να γνωρίζει τη σχετική νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας. Το κατάλληλο ακαδημαϊκό υπόβαθρο περιλαμβάνει τους τομείς των επιστημών συμπεριφοράς όπως είναι η ψυχολογία, η παιδαγωγική και παρόμοιοι τομείς. Εκτός αυτού καλό είναι να έχει μια σειρά ικανοτήτων που να του επιτρέπουν να επιτελέσει τα καθήκοντά του. Προσωπικές ικανότητες: Παρότρυνση, ενθάρρυνση και διευκόλυνση της ομαδικής εργασίας, δράση ως παιδαγωγικός μεσολαβητής. Να είναι προσεκτικός παρατηρητής και να είναι ανοιχτός σε πειραματισμούς και δοκιμασίες. Να έχει δημιουργικότητα και ευελιξία, να μπορεί να προωθεί την αλληλεπίδραση με τα εργαλεία και τα διάφορα υλικά. Να μπορεί να προσανατολίσει τη διδασκαλία, να προσδιορίσει τη διαδοχική χρήση των εκπαιδευτικών ενοτήτων και να αποφασίσει πώς θα διαμορφωθούν οι ασκήσεις ώστε να γίνει πλήρης εκμετάλλευση του εκπαιδευτικού υλικού. Να κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις για να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να σκεφτεί και να αναπτύξει κριτικό πνεύμα.

21 Να κατανοεί τη λογική της δυναμικότητας της ομάδας, παροτρύνοντας και καθοδηγώντας τις συζητήσεις. Να γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της θεωρίας και της πράξης. Να εκτελεί στενά και περιεκτικά καθήκοντα παρακολούθησης. Να ενισχύει το ομαδικό πνεύμα βασιζόμενος στην εμπιστοσύνη και στην αμοιβαία αποδοχή, προάγοντας την περιέργεια και το ενδιαφέρον για γνώση. Να αξιολογεί τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων, απλοποιώντας το περιεχόμενο των μαθημάτων και προσδιορίζοντας τους απαραίτητους πόρους. Τεχνικές ικανότητες: Για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε διάφορους οργανισμούς ο εκπαιδευτής πρέπει να παραμένει πρακτικός και να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας στόχου. Κατά τη διδασκαλία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες ικανότητες και γνώσεις των συμμετεχόντων. Μεθοδολογικές ικανότητες: Χρήση μεθόδων για την ανάλυση των αναγκών, την επίλυση των προβλημάτων και την κατάρτιση σχεδίων δράσης. Παιδαγωγικές ικανότητες: Οργάνωση και πραγματοποίηση εισαγωγικών μαθημάτων, θεματικών ημερίδων, μεμονωμένων ή συλλογικών παιδαγωγικών προσομοιώσεων σύγχρονων ή όχι. Προετοιμασία των εκπαιδευόμενων για την αυτοδιδασκαλία. Προετοιμασία του εκπαιδευόμενου όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς πόρους (υλικούς ή και ανθρώπινους) που διατίθενται εντός η εκτός του οργανισμού.

22 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και προσαρμογή των πόρων (αντίληψη, οργάνωση, διαθεσιμότητα, πρόοδος, παιδαγωγική). Πριν την έναρξη της εκπαίδευσης είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτές μαθήματα σχετικά με το θέμα και να γνωρίσουν το υλικό που προορίζεται για την εκπαίδευση (το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, τις ασκήσεις, τα παιχνίδια ανάληψης ρόλων και τις μελέτες περιπτώσεων). Αν είναι δυνατό ο εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίσει επίσης τους συμμετέχοντες, τις εταιρείες και το αντικείμενο εργασίας τους. Ωστόσο η πρακτική άσκηση ίσως δεν είναι αρκετή. Ένας καλά εκπαιδευμένος εκπαιδευτής πρέπει να γνωρίζει επίσης τη θεωρία πίσω από την πράξη. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ξέρει τη σχετική βιβλιογραφία και το υλικό αναφοράς. Το εγχειρίδιο και οι παραπομπές του τμήματος 6 του παρόντος οδηγού παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Συνοψίζοντας, τα κύρια καθήκοντα των εκπαιδευτών είναι τα παρακάτω: Η παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος, η επεξήγηση των στόχων, του περιεχομένου, των δραστηριοτήτων, του χρόνου εφαρμογής και αξιολόγησής του. Η οργάνωση και η καθοδήγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η πρόταση ασκήσεων, τεστ, πρακτικών, μελετών περιπτώσεων που μπορεί να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν και να αφομοιώσουν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Η καθοδήγηση, η απάντηση των ερωτήσεων και των αιτημάτων, ο προσανατολισμός και η παρότρυνση των δραστηριοτήτων.

23 Η πρόταση των κατάλληλων ασκήσεων για κάθε ομάδα. Η κινητοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η προώθηση της ενεργής συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στις συζητήσεις. Η παρακολούθηση των ατόμων και της προόδου των εκπαιδευόμενων. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κάθε εκπαιδευόμενου. 4.1 Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι εργασιακές απαιτήσεις είναι περισσότερες από ποτέ. Το άγχος θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο χώρο εργασίας και συνδέεται με την εργασιακή οργάνωση στις οικονομίες που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες. Η ανάγκη εφαρμογής δραστηριοτήτων για την πρόληψη του άγχους υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των εκπαιδευτικών οργανισμών και των ναυτιλιακών εταιρειών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή τεχνογνωσίας και ικανοτήτων για τον εντοπισμό του εργασιακού άγχους, για την εκτέλεση της αξιολόγησης των κινδύνων του εργασιακού άγχους και για τη διαχείριση του άγχους αυτού. Τα συμπτώματα του εργασιακού άγχους είναι πολλά και ποικίλουν. Περιλαμβάνουν κυκλοθυμία, αλλαγές στη συμπεριφορά, μειωμένη αποδοτικότητα ή παραγωγικότητα στον χώρο εργασίας, αίσθημα μη καταλληλότητας, αυξημένη χρήση αλκοόλ και φαρμάκων και προβλήματα υγείας.

Πρόγραμμα_SPA. Προληπτικά μέτρα για το άγχος στις ΜΜΕ

Πρόγραμμα_SPA. Προληπτικά μέτρα για το άγχος στις ΜΜΕ Πρόγραμμα: Προληπτικά μέτρα για το άγχος στις ΜΜΕ 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Προληπτικά μέτρα για το άγχος στη Ναυτιλία

Πρόγραμμα: Προληπτικά μέτρα για το άγχος στη Ναυτιλία Πρόγραμμα: Προληπτικά μέτρα για το άγχος στη Ναυτιλία 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC

Ενέργειες διαχείρισης του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τον εκπαιδευτικό οργανισμό GEA από την IDEC 1 Εισαγωγή - Κανόνες 1. Στόχοι Οι στόχοι του παιχνιδιού ανάληψης ρόλων είναι: -Να διευκολυνθεί η αφομοίωση των νέων γνώσεων -Να ενθαρρυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημιουργία της Αποτελεσματικής Ομάδας. Ηγετικές ικανότητες - Λήψη Αποφάσεων. Συνέργια - Ομαδικότητα

Η Δημιουργία της Αποτελεσματικής Ομάδας. Ηγετικές ικανότητες - Λήψη Αποφάσεων. Συνέργια - Ομαδικότητα Πληροφορίες: Ε. Μαράκη, Μ. Καδιανάκη Τηλ.: 6942558286, 6977714973 e-mail: iakekriti@gmail.com Website: iake.weebly.com ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Η Δημιουργία της Αποτελεσματικής Ομάδας Ηγετικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου

Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου Εργαστήρια Επιµόρφωσης του Προσωπικού του Σχολείου 2 3 Εισαγωγή για τον εκπαιδευτή του προσωπικού Εάν διαβάζετε το παρόν έγγραφο, υποθέτουµε ότι θα θέλατε να επιµορφώσετε τα µέλη του προσωπικού ενός σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ KAI ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1. Πρόγραμμα Κατάρτισης Κοινωνικών Επιστημόνων στην Παροχή Συμβουλευτικής Παρακίνησης για τη Διακοπή Καπνίσματος Προληπτικής Ιατρικής (Ι.Κ.Π.Ι.) σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά

WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά Find the Best Competency-based Recruitment for Public Administration 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά Μεθοδολογία Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ. 1. Περιγραφή της εταιρείας: UNIC-SERVICES LTD

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ. 1. Περιγραφή της εταιρείας: UNIC-SERVICES LTD ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ 1. Περιγραφή της εταιρείας: UNIC-SERVICES LTD Η UNIC- Services Ltd. ιδρύθηκε το 1993 από τον IT Saara Remes-Ulkunniemi. Η εταιρεία προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18)

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών. Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - Ομάδα συζήτησης ταινιών Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) Φοιτητές (άνω των 18) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή στις βασικές έννοιες Προτεινόμενη Βιβλιογραφία Elliot, S. N., Kratochwill, T. R., Cook, J. L., & Travers, J. F. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Project coordinator: Schulungszentrum Fohnsdorf

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής

Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Φ.Ε.Κ. τεύχος Β αρ. φύλλου 303/13-03-2003, Παράρτημα Α, Μάιος 2003 Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής Βασικός σκοπός της αξιολόγησης του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών»

ESSDE - Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» ESSDE Κοινή δήλωση αποτελέσματος των EFEE/ETUCE με θέμα «Η προώθηση της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και των εκπαιδευτικών» Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στον τομέα της εκπαίδευσης EFEE (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας»

Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» «Πρακτική Εφαρμογή Προγράμματος Αγωγής Στοματικής Υγείας» Ματίνα Στάππα, Οδοντίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Πάρεδρος Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Η εφαρμογή των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Communications Crisis Management ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ Καράβια βουλιάζουν. Αεροσκάφη πέφτουν. Προϊόντα ανακαλούνται. Εταιρίες μηνύονται για ληγμένα τρόφιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργαζόµενους

Οδηγός για Εργαζόµενους EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Βραβείο Εργαζόµενου Οδηγός για Εργαζόµενους εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα INTERactive EDucation & Be YourSelf Be IN Business Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας για σπουδαστές και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα τους! Η INTERactive EDucation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυ TAKE CARE BOOKLET ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κοινοπραξία... 1 Τι είναι το έργο TAKE CARE... 2 Βασικά αποτελέσματα... 3 Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη... 4 M-Game... 4 Ικανότητες των Διευθυντών Υγείας... 5 Δραστηριότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες για τη διαχείριση του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις από την SIRC

Δραστηριότητες για τη διαχείριση του άγχους Πρόγραμμα Leonardo da Vinci. Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις από την SIRC Παιχνίδι ανάληψης ρόλων για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις από την SIRC 1 Εισαγωγή - Κανόνες 1. Στόχοι Οι στόχοι του παιχνιδιού ανάληψης ρόλων είναι: - Να διευκολυνθεί η αφομοίωση των νέων γνώσεων. -Να ενθαρρυνθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 543 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΤΕΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καρτσιώτης Θόδωρος Συντονιστής Επιμόρφωσης έργου Λαέρτη kartsiot@auth.gr Ρενιέρη Νικολίνα Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των Ικανοτή των

Περιγραφή των Ικανοτή των Περιγραφή των Ικανοτή των * Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) 16+ (ηλικίες κάτω των 25) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»

«Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ» Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΩΝ. ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ: Προσωπικότητα Αξίες Ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώσουμε το σχολείο μας. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του σχολείου μας και που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις

Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις NDI Training & Consulting 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στον σημερινό πολύπλοκο και γεμάτο προκλήσεις κόσμο στον οποίο ζούμε, οι εταιρίες δεν έχουν πλέον την πολυτέλεια να

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα