7.2 Μηνύµατα Συστήµατος Αναφορές Μηνυµάτων Ανάκτηση Αναφορών Παράµετροι αναφορών... 10

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7.2 Μηνύµατα Συστήµατος... 17. 3 Αναφορές Μηνυµάτων... 10 3.1 Ανάκτηση Αναφορών... 10 3.1.1 Παράµετροι αναφορών... 10"

Transcript

1 SMS MANAGER HTTP API Specifications for SMS sending Updated 9/11/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή Αποστολή Μηνυµάτων Τύποι Μηνυµάτων Παράµετροι Αποστολής Αποστολή απλού sms Αποστολή Flash sms Αποστολή Μεγάλου Μήκους SMS Αποστολή Unicode SMS Αποστολή WapAlert SMS Μηνύµατα Συστήµατος Αναφορές Μηνυµάτων Ανάκτηση Αναφορών Παράµετροι αναφορών Μηνύµατα Συστήµατος Κατάσταση Μηνύµατος Προώθηση Αναφορών Ερώτηση Κόστους Αποστολής Παράµετροι κόστους αποστολής Μηνύµατα Συστήµατος Ερώτηση Υπολοίπου Παράµετροι Υπολοίπου Μηνύµατα Συστήµατος Πληροφορίες αποστολής Παράµετροι Πληροφοριών Αποστολής Μηνύµατα Συστήµατος Ανανέωση Λογαριασµού Παράµετροι Ανανέωσης Λογαριασµού Μηνύµατα Συστήµατος Παραδείγµατα HTTP GET µε ASP HTTP GET µε PHP Εισαγωγή

2 Το παρακάτω έγγραφο απευθύνεται σε προγραµµατιστές που θέλουν να ενσωµατώσουν τη λειτουργία αποστολής µηνυµάτων σε δικά τους συστήµατα. Η πλατφόρµα προσφέρει διάφορες µεθόδους για αποστολή µηνυµάτων. Το συγκεκριµένο έγγραφο αναλύει την αποστολή µηνυµάτων µέσω HTTP GET/POST. 2. Αποστολή Μηνυµάτων Η παρακάτω µέθοδος σας δίνει την δυνατότητα να στείλετε ένα sms σε έναν ή πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. H διεύθυνση µέσω της οποίας µπορείτε να στέλνετε τα µηνύµατά σας είναι: 2.1 Τύποι Μηνυµάτων Μέσω της πλατφόρµας της µπορείτε να στείλετε: Κανονικό SMS (µέχρι 160 χαρακτήρες) Flash SMS (µέχρι 160 χαρακτήρες) Μεγάλου µήκους SMS (πάνω από 160 χαρακτήρες) Unicode SMS (µέχρι 70 χαρακτήρες) Wap Push SMS Ένα κανονικό sms περιλαµβάνει όλους τους χαρακτήρες που υπάρχουν στο 7bit αλφάβητο όπως έχει οριστεί από το GSM Κάποιοι χαρακτήρες που ανήκουν στο 8bit αλφάβητο µπορούν να συµπεριληφθούν στο 7bit και να αποσταλούν σαν απλό µήνυµα µε τον περιορισµό ότι δεσµεύουν 2 χαρακτήρες στο µήνυµα. Αυτοί οι χαρακτήρες είναι: CIRCUMFLEX ACCENT ^ LEFT CURLY BRACKET { RIGHT CURLY BRACKET } REVERSE SOLIDUS (BACKSLASH) \ LEFT SQUARE BRACKET [ TILDE ~ RIGHT SQUARE BRACKET ] VERTICAL BAR EURO SIGN Όλοι οι υπόλοιποι χαρακτήρες που συµπεριλαµβάνονται στο 8bit αλφάβητο µπορούν να σταλούν µόνο σαν Unicode χαρακτήρες (SMS 70 χαρακτήρων). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε Unicode χαρακτήρες µπορείτε να επισκεφτείτε

3 την ιστοσελίδα Εάν στείλετε ελληνικούς µικρούς χαρακτήρες (8bit) και δεν επιλέξετε να τους στείλετε σε Unicode µορφή, τότε το σύστηµα αναλαµβάνει να τους µετατρέψει αυτόµατα σε κεφαλαία ελληνικά (7bit). Μεγάλου Μήκους sms είναι ένα µήνυµα µεγαλύτερο από 160 χαρακτήρες. Αν η συσκευή του χρήστη υποστηρίζει τη λήψη µηνύµατος µεγαλύτερου από 160 χαρακτήρες, τότε θα το λάβει σαν ένα sms, διαφορετικά το µήνυµα χωρίζεται σε πολλαπλά µηνύµατα των 153 χαρακτήρων (Μέγιστος αριθµός χαρακτήρων 2000). Αν επιλέξετε να στείλετε ένα sms µεγαλύτερο από 160 χαρακτήρες χωρίς να έχετε δηλώσει ότι είναι µεγάλου µήκους sms τότε το σύστηµα θα το περιορίσει σε 160 χαρακτήρες (κανονικό sms). 2.2 Παράµετροι Αποστολής Οι µεταβλητές που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε για την αποστολή sms είναι: Μεταβλητές Περιγραφή Επιτρεπόµενες Τιµές Υποχρεωτική User To username που έχετε στον Λατινικοί και ειδικοί χαρακτήρες Pass To password που έχετε στον Λατινικοί και ειδικοί χαρακτήρες Action ηλώνει την λειτουργία που έχετε επιλέξει Send From O αποστολέας του µηνύµατος Αριθµοί (µέγιστος αριθµός χαρακτήρων 16) ή λατινικοί χαρακτήρες (µέγιστος αριθµός χαρακτήρων 11) Το* Ο παραλήπτης ή οι παραλήπτες του µηνύµατος (αν είναι πολλοί χωρίζονται µε κόµµα) Σε διεθνή µορφή µε τον κωδικό χώρας χωρίς το + ή το 00. (πχ για Ελλάδα 3069ΧΧΧΧΧΧΧΧ) Text Το κείµενο του µηνύµατος είτε παρ. 2.1 Typesms ηλώνει τον τύπο του µηνύµατος που θέλετε να στείλετε i. sms (default) ii. flash iii. Unicode Longsms ηλώνει αν επιτρέπεται να είναι πάνω από 160 χαρακτήρες το µήνυµα Ισχύει µόνο για τύπο κανονικού sms i.no (default) ii.yes ***

4 Datein_to_send ηλώνει την ηµεροµηνία που θέλετε να στείλετε το µήνυµά σας. Αν παραλείψετε την συγκεκριµένη µεταβλητή τότε το µήνυµα αποστέλλεται αµέσως ΥΥΥΥΜΜDD YYYY δηλώνει το έτος ΜΜ τον µήνα DD την ηµέρα Timein_to_send ηλώνει την ώρα που θέλετε να στείλετε το µήνυµά σας. Αν παραλείψετε την συγκεκριµένη µεταβλητή τότε το µήνυµα αποστέλλεται αµέσως HHMM ΗΗ δηλώνει την ώρα ΜΜ τα λεπτά SmsValidity Σε περίπτωση που το sms δεν παραδοθεί άµεσα, η µεταβλητή αυτή δηλώνει για πόσα λεπτά θέλετε να είναι ενεργό το µήνυµα πριν απορριφθεί από τον SMSC Min Value: 30 Max Value: 4320 (default) Callback_url ηλώνει το URL στο οποίο θέλετε να λαµβάνετε τις αναφορές των sms (βλ. Παρ. 3.2) String(96) Var2, Var3 ηλώνει τις µεταβλητές που θέλετε να λαµβάνετε µαζί µε τις αναφορές των sms (βλ. Παρ. 3.2) String(48) Smstest ηλώνει αν θέλετε να είστε σε δοκιµαστικό περιβάλλον. Σε αυτήν την περίπτωση δηλώνετε την µεταβλητή true χωρίς να στέλνετε µηνύµατα False (Default) True * Η µεταβλητή Το µπορεί να έχει από ένα µέχρι 100 τηλεφωνικούς παραλήπτες χωρισµένους µε κόµµα µεταξύ τους. Το τηλέφωνο του παραλήπτη θα πρέπει να έχει διεθνή µορφή µε τον κωδικό χώρας (χωρίς το + ή το 00). Για παράδειγµα για Ελλάδα 3069ΧΧΧΧΧΧΧΧ ή για Κύπρο 35796ΧΧΧΧΧΧ. Παρόλα αυτά ειδικά για Ελλάδα και Κύπρο µπορείτε να δηλώσετε τα τηλέφωνά σας και χωρίς τον κωδικό χώρας πχ. 69ΧΧΧΧΧΧΧΧ.

5 Για οποιαδήποτε άλλη χώρα το µήνυµα θα απορριφθεί. Η πλατφόρµα έχει την δυνατότητα σε κάθε κλήση να φιλτράρει τα µοναδικά τηλέφωνα. 2.3 Αποστολή απλού sms Για την αποστολή απλού sms θα χρειαστούν απαραίτητα τα εξής πεδία: User (=το username στο σύστηµά µας) Pass (=το password στο σύστηµά µας) Action (=send) From (=Sender) To (=3069XXXXXXXX, 3069XXXXXXXX,3069XXXXXXXX) Text (=This is my first test) Πχ. =send&from=demo&to=3069xxxxxxxx, 3069XXXXXXXX,3069XXXXXXXX&text=This%20is%20my%20first%20test Αν επιθυµείτε να προγραµµατίσετε το sms για κάποια χρονική στιγµή θα πρέπει να συµπληρώσετε επίσης τα παρακάτω πεδία: Datein_to_send (= ) Timein_to_send (=1925) Το παραπάνω παράδειγµα προγραµµατίζει ένα sms για την 1/9/2008 στις 19:25 π.µ. 2.4 Αποστολή Flash sms Για την αποστολή flash sms θα χρειαστούν απαραίτητα τα εξής πεδία: User (=το username στο σύστηµά µας) Pass (=το password στο σύστηµά µας) Action (=send) From (=Sender) To (=3069XXXXXXXX, 3069XXXXXXXX,3069XXXXXXXX) Text (=This is my first test) Typesms (=flash) Πχ. =send&from=demo&to=3069xxxxxxxx, 3069XXXXXXXX,3069XXXXXXXX&text= This%20is%20my%20first%20test &typesms=flash 2.5 Αποστολή Μεγάλου Μήκους SMS

6 Για την αποστολή µεγάλου µήκους sms θα χρειαστούν απαραίτητα τα εξής πεδία: User (=το username στο σύστηµά µας) Pass (=το password στο σύστηµά µας) Action (=send) From (=Sender) To (=3069XXXXXXXX, 3069XXXXXXXX,3069XXXXXXXX) Text (=This is my first test) Longsms (=yes) Πχ. =send&from=demo&to=3069xxxxxxxx, 3069XXXXXXXX,3069XXXXXXXX&text= This%20is%20my%20first%20test &longsms=yes 2.6 Αποστολή Unicode SMS Για την αποστολή unicode sms θα χρειαστούν απαραίτητα τα εξής πεδία: User (=το username στο σύστηµά µας) Pass (=το password στο σύστηµά µας) Action (=send) From (=Sender) To (=3069XXXXXXXX, 3069XXXXXXXX,3069XXXXXXXX) Text (=Αυτό είναι ένα δοκιµαστικό sms) Typesms (=unicode) Πχ. =send&from=demo&to=3069xxxxxxxx, 3069XXXXXXXX,3069XXXXXXXX&text=Αυτό%20είναι%20ένα%20δοκιµαστικό%20sms&ty pesms=unicode 2.7 Αποστολή WapAlert SMS Για την αποστολή WapAlert sms θα χρειαστούν απαραίτητα τα εξής πεδία: User (=το username στο σύστηµά µας) Pass (=το password στο σύστηµά µας) Action (=send) From (=WapAlert) To (=3069XXXXXXXX, 3069XXXXXXXX,3069XXXXXXXX) Text (=http://www.smsmanager.gr) Typesms (=wapalert) Πχ. =send&from=demo&to=3069xxxxxxxx, 3069XXXXXXXX,3069XXXXXXXX&text=http://www.smsmanager.gr &typesms=wapalert

7 2.8 Μηνύµατα Συστήµατος Με την κλήση της παραπάνω µεθόδου, η πλατφόρµα απαντάει µε ένα από τα παρακάτω µηνύµατα: Μήνυµα Περιγραφή sent: SmsID Επιτυχηµένη αποστολή SmsId Format (ΧΧΧΧΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ-ΧΧΧΧ- ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) Err1:Invalid username and/or To username και ή password που βάλατε δεν είναι σωστά password Err6:Action is not valid Η µεταβλητή action δεν έχει έγκυρη τιµή Err7:Missing value 'from' Η µεταβλητή του αποστολέα είναι κενή Err8:Missing value 'to' Η µεταβλητή του παραλήπτη είναι κενή Err9:Missing value 'text' Η µεταβλητή του µηνύµατος είναι κενή Err11:Not available credits εν υπάρχουν διαθέσιµες µονάδες για την αποστολή του µηνύµατος Err12:Typesms is not valid Η µεταβλητή typesms δεν έχει έγκυρη τιµή Err21:Invalid Date to send Err22:Invalid Time to send Η µεταβλητή datein_to_send δεν έχει έγκυρη τιµή Η µεταβλητή timein_to_send δεν έχει έγκυρη τιµή 3 Αναφορές Μηνυµάτων Υπάρχουν 2 τρόποι προκειµένου να αντλήσετε πληροφορίες για την κατάσταση των µηνυµάτων που στείλατε. 3.1 Ανάκτηση Αναφορών Η παρακάτω µέθοδος σας δίνει την δυνατότητα να αντλείτε πληροφορίες για τα µηνύµατα που έχετε στείλει και να ελέγχετε σε πραγµατικό χρόνο την κατάσταση τους (δηλαδή αν παραδόθηκαν ή όχι). H διεύθυνση µέσω της οποίας µπορείτε να αντλείτε τις αναφορές σας είναι: Παράµετροι αναφορών Οι µεταβλητές που θα χρησιµοποιήσετε για την λήψη αναφορών είναι: Μεταβλητές Περιγραφή Επιτρεπόµενες Τιµές Υποχρεωτική User To username που έχετε στον Λατινικοί και ειδικοί χαρακτήρες Pass To password που έχετε στον Λατινικοί και ειδικοί χαρακτήρες

8 Action ηλώνει την λειτουργία που Dlr έχετε επιλέξει Smsid To smsid της αποστολής string Phonenumber Συγκεκριµένο τηλέφωνο για το οποίο θέλετε αναφορά Σε διεθνή µορφή µε τον κωδικό χώρας χωρίς το + ή 00 (π.χ. για Ελλάδα 3069ΧΧΧΧΧΧΧΧ) Date_sent Αναφορά για συγκεκριµένη ηµεροµηνία ΥΥΥΥΜΜDD YYYY δηλώνει το έτος ΜΜ τον µήνα DD την ηµέρα Status_dlr Αναφορά για συγκεκριµένη κατάσταση µηνύµατος 0=Pending 1=Delivered -1=Not Delivered -2=Failed -4=Rejected Τα φίλτρα για τις αναφορές (εκτός από το smsid) είναι προαιρετικά. Μπορείτε να επιλέξετε ένα ή και περισσότερα. Ο µέγιστος αριθµός αναφορών που µπορείτε να ανακτήσετε ανά κλήση είναι Μηνύµατα Συστήµατος Με την κλήση της παραπάνω µεθόδου, η πλατφόρµα απαντάει µε ένα από τα παρακάτω µηνύµατα: Μήνυµα Περιγραφή Smsid, phonenumber, SmsID = είναι το id που λάβατε κατά την αποστολή του sms_status, date, sms_cost sms phonenumber = ο παραλήπτης του sms Sms_status = Η κατάσταση του sms Date = Η ηµεροµηνία της αναφοράς Sms_cost = το κόστος αποστολής του sms Όλες οι παραπάνω τιµές χωρίζονται µε κόµµα. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλές αναφορές χωρίζονται µε τον χαρακτήρα chr(10) Err1:Invalid username and/or password Err6:Action is not valid To username και ή password που βάλατε δεν είναι σωστά Η µεταβλητή action δεν έχει έγκυρη τιµή

9 Err18:Dlr not found Err20:Invalid ID εν βρέθηκε αναφορά µε τα κριτήρια που επιλέξατε Το SmsID δεν έχει έγκυρη τιµή Κατάσταση Μηνύµατος Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιθανές καταστάσεις ενός sms Τιµή Κατάσταση Τελική Κατάσταση * Sent Pending Pending Pending Submitted Pending Buffered Pending Delivered Delivered Not Delivered ** Not Delivered Τιµή Κατάσταση Τελική Κατάσταση * Unknown Not Delivered Error Not Delivered Expired Not Delivered Failed *** Failed Rejected **** Rejected * ηλώνει αν είναι η τελική κατάσταση του µηνύµατος ή πρόκειται να αλλάξει κατάσταση ** Μερικοί από τους πιθανούς λόγους µη παράδοσης ενός sms είναι το τηλέφωνο του παραλήπτη να µην είναι έγκυρο, ο παραλήπτης να έχει το τηλέφωνο κλειστό ή να είναι εκτός δικτύου. Για τους δύο τελευταίους λόγους ο SMSC κρατάει το µήνυµα για 3 ηµέρες και στην συνέχεια το απορρίπτει (εκτός και αν έχουµε δηλώσει µικρότερη περίοδο µε την µεταβλητή smsvalidity βλ. Παρ. 2.2) *** Failed γίνονται τα µηνύµατα όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµα Credits στον **** Rejected γίνονται τα µηνύµατα αν ο παραλήπτης του sms δεν έχει έγκυρο format, η αποστολή µηνύµατος για τον συγκεκριµένο παραλήπτη δεν υποστηρίζεται από τον ή από το την πλατφόρµα. Τα µηνύµατα µε status Failed ή Rejected δεν χρεώνουν τον. 3.2 Προώθηση Αναφορών Η πλατφόρµα έχει την δυνατότητα να προωθεί τις αναφορές των µηνυµάτων σας δυναµικά δηλώνοντας το url κατά την αποστολή των µηνυµάτων σας µε την µεταβλητή callback_url (βλ. Παρ. 2.2). Οι µεταβλητές που θα γίνουν Post στο url που θα δηλώσετε είναι: Μεταβλητή Περιγραφή

10 sender receiver smsid status var2, var3 O αποστολέας του sms O παραλήπτης του sms To id του sms H αναφορά του sms Μεταβλητές που έχετε ορίσει εσείς Σε περίπτωση που το URL σας δεν είναι διαθέσιµο κατά την προώθηση της αναφοράς, το σύστηµα θα την απορρίψει. Η συγκεκριµένη αναφορά θα µπορεί να ανακτηθεί πλέον µε την µέθοδο που περιγράφεται στην παράγραφο Ερώτηση Κόστους Αποστολής Η παρακάτω µέθοδος σας δίνει την δυνατότητα να αντλείτε πληροφορίες για το κόστος αποστολής ενός κανονικού sms σε έναν ή περισσότερους παραλήπτες ταυτόχρονα. H διεύθυνση µέσω της οποίας µπορείτε να αντλείτε για το κόστος αποστολής είναι: 4.1 Παράµετροι κόστους αποστολής Οι µεταβλητές που θα χρησιµοποιήσετε για την ερώτηση του κόστους αποστολής είναι: Μεταβλητές Περιγραφή Επιτρεπόµενες Τιµές Υποχρεωτική User Pass Action Typesms To To username που έχετε στον To password που έχετε στον ηλώνει την λειτουργία που έχετε επιλέξει ηλώνει τον τύπο του µηνύµατος που θέλετε να στείλετε Ο παραλήπτης ή οι παραλήπτες του µηνύµατος (αν είναι πολλοί χωρίζονται µε κόµµα) Λατινικοί και ειδικοί χαρακτήρες Λατινικοί και ειδικοί χαρακτήρες cost i. sms (default) ii. flash iii. Unicode Σε διεθνή µορφή µε τον κωδικό χώρας χωρίς το + ή 00 (πχ για Ελλάδα 3069ΧΧΧΧΧΧΧΧ) 4.2 Μηνύµατα Συστήµατος Με την κλήση που γίνεται στο σύστηµα µας για την συγκεκριµένη ενέργεια προκύπτουν τα παρακάτω µηνύµατα: Μήνυµα Περιγραφή Αριθµός µονάδων Σας επιστρέφει το κόστος των credits που απαιτούνται για τον συγκεκριµένο τύπο µηνύµατος για τους παραλήπτες που επιλέξατε Err1:Invalid username and/or password To username και ή password που βάλατε δεν είναι σωστά

11 Err6:Action is not valid Err8:Missing value 'to' Err12:Typesms is not valid Η µεταβλητή action δεν έχει έγκυρη τιµή Η µεταβλητή του παραλήπτη είναι κενή Η µεταβλητή typesms δεν έχει έγκυρη τιµή 5 Ερώτηση Υπολοίπου Η παρακάτω µέθοδος ανακτά το τρέχον υπόλοιπο του λογαριασµού σας σε credits. H διεύθυνση µέσω της οποίας µπορείτε να αντλείτε πληροφορίες για το υπόλοιπό σας είναι: 5.1 Παράµετροι Υπολοίπου Οι µεταβλητές που θα χρησιµοποιήσετε για την λήψη υπολοίπου είναι: Μεταβλητές Περιγραφή Επιτρεπόµενες Τιµές Υποχρεωτική User Pass Action To username που έχετε στον To password που έχετε στον ηλώνει την λειτουργία που έχετε επιλέξει Λατινικοί και ειδικοί χαρακτήρες Λατινικοί και ειδικοί χαρακτήρες balance 5.2 Μηνύµατα Συστήµατος Με την κλήση που γίνεται στο σύστηµα µας για την συγκεκριµένη ενέργεια προκύπτουν τα παρακάτω µηνύµατα: Μήνυµα Περιγραφή Αριθµός µονάδων Σας επιστρέφει το διαθέσιµο υπόλοιπό σας Err1:Invalid username and/or password Err6:Action is not valid To username και ή password που βάλατε δεν είναι σωστά Η µεταβλητή action δεν έχει έγκυρη τιµή 6 Πληροφορίες αποστολής Η παρακάτω µέθοδος σας δίνει την δυνατότητα να ανακτήσετε πληροφορίες για κάποια αποστολή που κάνατε στο παρελθόν. H διεύθυνση µέσω της οποίας µπορείτε να αντλείτε πληροφορίες για την αποστολή σας είναι: 6.1 Παράµετροι Πληροφοριών Αποστολής

12 Οι µεταβλητές που θα χρησιµοποιήσετε για την λήψη πληροφοριών για συγκεκριµένη αποστολή είναι: Μεταβλητές Περιγραφή Επιτρεπόµενες Υποχρεωτική Τιµές User To username που έχετε στον Λατινικοί και ειδικοί χαρακτήρες Pass To password που έχετε στον Λατινικοί και ειδικοί χαρακτήρες Action ηλώνει την λειτουργία που έχετε επιλέξει history Smsid To smsid της αποστολής string Details ηλώνει αν θέλετε η απάντηση να έχει µόνο τα credits ή περισσότερες πληροφορίες (αποστολέας sms, κείµενο sms, τύπο sms, ώρα αποστολής) Νο (default) Yes 6.2 Μηνύµατα Συστήµατος Με την κλήση που γίνεται στο σύστηµα µας για την συγκεκριµένη ενέργεια προκύπτουν τα παρακάτω µηνύµατα: Μήνυµα Περιγραφή SmsId: credits_spend Επιστρέφει το smsid και τον αριθµό των Credits που καταναλώθηκαν για την συγκεκριµένη αποστολή SmsId: credits_spend sender sms typesms date_send Αν επιλέξετε details=yes, τότε το σύστηµα σας επιστρέφει το διαθέσιµο υπόλοιπό σας, τον αποστολέα του sms, το κείµενο του sms, τον τύπο του sms και την ηµεροµηνία αποστολής όλα χωρισµένα µε το Err1:Invalid username and/or password Err6:Action is not valid Err20:Invalid ID To username και ή password που βάλατε δεν είναι σωστά Η µεταβλητή action δεν έχει έγκυρη τιµή Το SmsID δεν έχει έγκυρη τιµή 7 Ανανέωση Λογαριασµού Η παρακάτω µέθοδος σας δίνει την δυνατότητα να ανανεώσετε µε µονάδες τον λογαριασµό σας εξαργυρώνοντας ένα ειδικό κουπόνι. H διεύθυνση µέσω της οποίας µπορείτε να ανανεώνετε µε µονάδες το υπόλοιπό σας είναι:

13 7.1 Παράµετροι Ανανέωσης Λογαριασµού Οι µεταβλητές που θα χρησιµοποιήσετε για την ανανέωση του υπολοίπου σας είναι: Μεταβλητές Περιγραφή Επιτρεπόµενες Τιµές Υποχρεωτική User Pass Action Code To username που έχετε στον To password που έχετε στον ηλώνει την λειτουργία που έχετε επιλέξει To κουπόνι που περιέχει τις µονάδες ανανέωσης Λατινικοί και ειδικοί χαρακτήρες Λατινικοί και ειδικοί χαρακτήρες recharge string 7.2 Μηνύµατα Συστήµατος Με την κλήση που γίνεται στο σύστηµα µας για την συγκεκριµένη ενέργεια προκύπτουν τα παρακάτω µηνύµατα: Μήνυµα Περιγραφή ΟΚ +credits Επιστρέφει ok και τον αριθµό των µονάδων που ανανεώθηκαν Err1:Invalid username and/or To username και ή password που βάλατε δεν είναι σωστά password Err6:Action is not valid Η µεταβλητή action δεν έχει έγκυρη τιµή Err28:Invalid Code O κωδικός ανανέωσης δεν είναι έγκυρος Err29:Code already used O κωδικός ανανέωσης έχει ήδη εξαργυρωθεί Err30:Recharge Failed H ανανέωση των µονάδων απέτυχε 8 Παραδείγµατα 8.1 HTTP GET µε ASP

14 <% ' ' ' ASP SCRIPT FOR BULK-SMS ' (c) ' all rights reserved ' Requires MSXML2 ' ' ' ' ' ' User = "XXXXXXXXXX" ' Mandatory String Username of customer account Pass = "XXXXXXXXXX" ' Mandatory String Password of customer account Action = "send" ' Mandatory String Action to be done (Accepted value: send) From = "Demo" ' Mandatory Max 16 Digits or 11 characters alpahnumeric Originator Sender = "3069XXXXXXXX,3069XXXXXXXX" ' Mandatory List of one or several recipient phone number to receive the SMS (separated by commas, max 100 phone numbers) Text = "Hello world" ' Mandatory Max 2000 characters String SMS Message TypeSMS = "" ' Optional String Type of message (Accepted values:sms, flash, unicode, wapalert) LongSMS = "" ' Optional String length of message (Accepted values:no, yes if SMS length is more than 160 characters) Datein_to_send = "" ' Optional Numeric Date to be send (Accepted value: YYYYMMDD) Timein_to_send = "" ' Optional Numeric Time to be send (Accepted value: HHMM) SmsValidity = "" ' Optional Numeric Validity Period (Min value:30 Max value:4320) Callback_url = "http://www.yourdomain.com/yourscript" ' Optional String Allow to send dlr towards a script via Http Var2 = "" ' Optional String User custom variable Var3 = "" ' Optional String User custom variable SMSTest = "true" ' Optional Boolean (True or False) Indicates "test" mode From = Replace(From, "%", "%25") From = Replace(From, "=", "%3D") From = Replace(From, "&", "%26") From = Replace(From, "#", "%23") From = Replace(From, "+", "%2B") From = Replace(From, " ", "%20") User = server.urlencode(user) Pass = server.urlencode(pass)

15 Action = server.urlencode(action) Sender = server.urlencode(sender) Text = server.urlencode(text) TypeSMS = server.urlencode(typesms) LongSMS = server.urlencode(longsms) Callback_url = server.urlencode(callback_url) Var2 = server.urlencode(var2) Var3 = server.urlencode(var3) String_Http = "" String_Http = String_Http & "User=" & User & "&Pass=" & Pass & "&Action=" & Action String_Http = String_Http & "&From=" & From & "&To=" & Sender & "&Text=" & Text String_Http = String_Http & "&TypeSMS=" & TypeSMS & "&LongSMS=" & LongSMS String_Http = String_Http & "&Datein_to_send=" & Datein_to_send & "&Timein_to_send=" & Timein_to_send String_Http = String_Http & "&SmsValidity=" & SmsValidity & "&Callback_url=" & Callback_url String_Http = String_Http & "& Var2=" & Var2 & "&Var3=" & Var3 String_Http = String_Http & "&SMSTest=" & SMSTest URL = "http://www.smsmanager.gr/sms/api/smsc.asp?" & String_Http Set XML = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP") XML.Open "GET", URL, False XML.Send Result = XML.responsetext Set XML = Nothing Response.write result %> 8.2 HTTP GET µε PHP

16 <? // // PHP SCRIPT FOR SMS GATEWAY // (c) // all rights reserved // $User = "XXXXXXXXXX"; // Mandatory String Username of customer account $Pass = "XXXXXXXXXX"; // Mandatory String Password of customer account $Action = "send"; // Mandatory String Action to be done (Accepted value: send) $From = " Demo"; // Mandatory Max 16 Digits or 11 characters alpahnumeric Originator $To = "3069XXXXXXXX,3069XXXXXXXX"; // Mandatory List of one or several recipient phone number to receive the SMS (separated by commas, max 100 phone numbers) $Text = "Hello world"; // Mandatory Max 2000 characters String SMS Message $TypeSMS = ""; // Optional String Type of message (Accepted values:sms, flash, unicode, wapalert) $LongSMS = ""; // Optional String length of message (Accepted values:no, yes if SMS length is more than 160 characters) $Datein_to_send = ""; // Optional Numeric Date to be send (Accepted value: YYYYMMDD) $Timein_to_send = ""; // Optional Numeric Time to be send (Accepted value: HHMM) $SmsValidity = ""; // Optional Numeric Validity Period (Min value:30 Max value:4320) $Callback_url = "http://www.yourdomain.com/yourscript"; // Optional String Allow to send dlr towards a script via Http $Var2 = ""; // Optional String User custom variable $Var3 = ""; // Optional String User custom variable $SMSTest = "True"; // Optional Boolean (True or False) Indicates "test" mode $User = urlencode($user); $Pass = urlencode($pass); $Action = urlencode($action); $From = urlencode($from); $To = urlencode($to); $Text = urlencode($text); $TypeSMS = urlencode($typesms); $LongSMS = urlencode($longsms); $Callback_url = urlencode($callback_url); $Var2 = urlencode($var2); $Var3 = urlencode($var3);

17 $String_Http = ""; $String_Http = $String_Http."User=".$User."&Pass=".$Pass."&Action=".$Action; $String_Http = $String_Http."&From=".$From."&To=".$To."&Text=".$Text; $String_Http = $String_Http."&TypeSMS=".$TypeSMS."&LongSMS=".$LongSMS; $String_Http = $String_Http."&Datein_to_send=".$Datein_to_send."&Timein_to_send=".$Timein_to_send; $String_Http = $String_Http."&SmsValidity=".$SmsValidity."&Callback_url=".$Callback_url; $String_Http = $String_Http."&Var2=".$Var2."&Var3=".$Var3; $String_Http = $String_Http."&SMSTest=".$SMSTest; $url = "http://www.smsmanager.gr/sms/api/smsc.asp?".$string_http; if (($f "r"))){ $answer = fgets($f, 255); if (substr($answer, 0, 4) == "sent"){ echo $answer; }else{ echo "an error has occured: \"$answer\"."; } }else{ echo "Error: URLcould not be opened."; }?>

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωτόκολο http εντολών έκδοση 1.0 Σελ:2...περιεχόμενα Σελ:3...τι θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο Σελ:3...γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Σελ:4-5...πως

Διαβάστε περισσότερα

Web 2 SMS Εφαρµογή τελικού χρήστη ( ιαδίκτυο) Οδηγός Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1. Έναρξη της εφαρµογής... 3 1.1. Πλαίσιο εισόδου / εξόδου και επιλογών... 4 1.2. Πλαίσιο εργασιών αποτελεσµάτων... 5 2.

Διαβάστε περισσότερα

Alpha e-commerce µέσω Re-direct

Alpha e-commerce µέσω Re-direct Τεχνικές οδηγίες για την online διασύνδεση επιχείρησης µε την Υπηρεσία Version 1.5 Σεπτέµβριος 2014 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Alpha e-commerce µέσω XML Direct

Alpha e-commerce µέσω XML Direct Τεχνικές οδηγίες για την διασύνδεση επιχείρησης µε την Υπηρεσία Alpha Bank Απρίλιος 2014 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

sendsms.gr HTTP Service

sendsms.gr HTTP Service Ανάγνωση στοιχείων λογαριασμού χρήστη sendsms.gr HTTP Service action: user_load SERVER RESPONSE αρ. σφάλματος επίθετο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

- All Rights Reserved -

- All Rights Reserved - InterAdvertiser Advertising Management Program Σύστημα Διαχείρισης Διαφημίσεων by www.artkreta.gr - All Rights Reserved - Περιεχόμενα 2 page No InterAdvertiser Manual in English 11 Περιγραφή του InterAdvertiser,

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜ ΛΤΔ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ I-Banking 1/39

ΣΕΜ ΛΤΔ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ I-Banking 1/39 ΣΕΜ ΛΤΔ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ I-Banking 1/39 Περιεχόμενα: 1. Γενικά 3 2. Είσοδος στο I- Banking 4 2.1. Είσοδος για πρώτη φορά 5 2.2. Κανονική Είσοδος (εκτός της πρώτης φοράς) 7 2.3. Roaming Login 9 3.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Εισερχόµενα... 13. Πρόχειρα... 14. Εξερχόµενα... 14. Απεσταλµένα... 15

Περιεχόµενα. Εισερχόµενα... 13. Πρόχειρα... 14. Εξερχόµενα... 14. Απεσταλµένα... 15 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 1 Γενική Επισκόπηση... 6 Τι είναι το Vodafone Mobile Connect;... 6 Υποστηριζόµενα Λειτουργικά Συστήµατα... 6 Σύνδεση... 6 Άνοιγµα σύνδεσης µέσω δικτύου 3G ή GPRS... 6 Άνοιγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων «Μελέτη του Πρωτοκόλλου SIP σε ασύρµατο κανάλι Επικοινωνίας» Τρουλάκη Ανδρονίκη ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεµηµένο σύστηµα ταξιδιωτικού οδηγού για συσκευές κινητής τηλεφωνίας µε χρήση πρακτόρων λογισµικού

Κατανεµηµένο σύστηµα ταξιδιωτικού οδηγού για συσκευές κινητής τηλεφωνίας µε χρήση πρακτόρων λογισµικού Κατανεµηµένο σύστηµα ταξιδιωτικού οδηγού για συσκευές κινητής τηλεφωνίας µε χρήση πρακτόρων λογισµικού ιπλωµατική εργασία του Σαρόγλου Παντελεήµονα (ΑΕΜ: 3982) υπό την επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera

Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera Εγχειρίδιο Χρήσης AG-WA2 IP Camera 1 / 66 Περιγραφή 1. Εισαγωγή.. 4 1.1 Προσδιορισµός.4 1.2 Προσοχή 4 1.2.1 Περιβάλλον Εγκατάστασης.. 4 1.2.2 Μεταφορά..4 1.2.3 Συντήρηση και Προστασία..5 1.2.4 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML.

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML. Εργαστήριο #13 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το 11 ο (προσπέλαση βάσης δεδομένων μέσω PHP και 12 ο εργαστήριο (βασικές τεχνικές JavaScript στον browser). Οδηγίες Στο τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Περιεχόμενα Τι είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία;...2 Πώς γίνεται η μεταφορά των μηνυμάτων;...2 Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία e-mail;...2 Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Customize.gr

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Customize.gr ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Customize.gr 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή... 5 2 Εργαλείο διαχείρισης του Η. Κ. (Η. Κ. Εργαλεία διαχείρισης)... 6 2.1 Διαμόρφωση παραμέτρων του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογής Σύγκρισης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Ανάπτυξη Εφαρμογής Σύγκρισης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Εφαρμογής Σύγκρισης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων

ιαχείριση Παγίων Στοιχείων Εισαγωγή Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στην οργάνωση και διαχείριση των παγίων στοιχείων της εταιρίας σας. Η εφαρµογή τηρεί όλα τα βασικά στοιχεία των παγίων, σας επιτρέπει να παρακολουθείτε κάθε πάγιο

Διαβάστε περισσότερα

ProMark 500 Σύντοµος οδηγός λειτουργίας

ProMark 500 Σύντοµος οδηγός λειτουργίας ProMark 500 Σύντοµος οδηγός λειτουργίας English Copyright Notice Copyright 2008-2009 Magellan Navigation. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication are trademarks

Διαβάστε περισσότερα

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29

5.1.2 5.1.3 5.2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΑΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...26 6.0 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ SAFEMATE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.29 51 1. Σχετικά με την συσκευή SafeMate...3 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Συσκευής...3 1.2 Περιεχόμενα Συσκευασίας...3 1.3 Πιστοποιητικά...4 2.0 Γενική Περιγραφή...4 2.1 Εγκατάσταση της κάρτας SIM...6 2.2 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου

Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου Οδηγός Χρήσης Υποβολής Δήλωσης N. 2308/95 μέσω Διαδικτύου (1/39) Αύγουστος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Εγγραφή Νέου Χρήστη... 5 Σύνδεση Χρήστη... 7 Στοιχεία Δικαιούχου... 8 Υποβολή Δήλωσης... 13 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2008 [2] Περιεχόμενα Δυο λόγια εισαγωγικά... 3 1.0 Το περιβάλλον του SPSS... 3 2.0 Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων... 6

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών σε κινητές συσκευές

Αποστολή χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών σε κινητές συσκευές ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αποστολή χαρτών και γεωγραφικών πληροφοριών σε κινητές συσκευές Κυριακή Ν. Ανδρή

Διαβάστε περισσότερα