INFORMATION MANAGEMENT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INFORMATION MANAGEMENT"

Transcript

1 INFORMATION MANAGEMENT Εισηγητής ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΑΘΗΝΑ INFORMATION MANAGEMENT Στόχοι Ποιός είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Πως µετασχηµατίζουν τα πληροφοριακά συστήµατα τους οργανισµούς και τη διοίκησή τους; Πως έχει αλλάξει το Internet και οι σχετικές τεχνολογίες την επιχειρηµατική διαδικασία; Ποιες είναι οι σηµαντικότερες προκλήσεις στην ανάπτυξη και χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων; 1

2 Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Παγκόσµιοςανταγωνισµός διεθνοποίηση του εµπορίου, διοίκηση και έλεγχος σε παγκόσµιο επίπεδο Αλλαγές στις οικονοµίες των ανεπτυγµένων χωρών: ηµιουργούνται επιχειρηµατικά µοντέλα που βασίζονται στην πληροφορία και τα δίκτυα Παρουσιάζονται νέα προϊόντα και υπηρεσίες Εµφανίζεται µικρότερος χρόνος ζωής των προϊόντων ηµιουργούνται απαιτήσεις για αυξηµένη αποδοτικότητα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ: 1. Μη ιεραρχικές τάσεις - Ισοπέδωση (flattening) 2. Αποκέντρωση 3. Ευελιξία 4. Γεωγραφική ανεξαρτησία 5. Εξάρτηση από επίκαιρη πληροφόρηση για τη δηµιουργία προϊόντων που προσαρµόζονται στον πελάτη 6. Συνεργασία (synergy) 2

3 Οι νέες απαιτήσεις που δηµιουργούνται οδηγούν Στη µείωση κόστους Στην αύξηση της παραγωγικότητας Στη βελτίωση της παραγωγικότητας Στην επιβίωση στον πόλεµο της πληροφορίας ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Σχεδιασµός ανταγωνιστικών και αποτελεσµατικών συστηµάτων 2. Κατανόηση των απαιτήσεων σε ένα παγκοσµιοποιηµένο επιχειρηµατικό περιβάλλον 3. ιαµόρφωση πληροφοριακής αρχιτεκτονικής που υποστηρίζει τους στόχους του οργανισµού 4. ηµιουργία επιχειρηµατικής αξίας από τα πληροφοριακά συστήµατα 3

4 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Είναι ένα σύνολο συστηµάτων υπολογιστών που χρησιµοποιούνται από έναν οργανισµό Είναι σηµαντική γιατί αποτελεί, σήµερα, τον κυριότερο εξυπηρετητή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, Αποτελείτονκαταλύτηγιαθεµελιώδειςαλλαγέςστηδοµή, στις διαδικασίες και στη διοίκηση των οργανισµών, Η βιοµηχανία της Πληροφορικής προσφέρει τεράστιες δυνατότητες ως η ταχύτερα αναπτυσσόµενη βιοµηχανία στον κόσµο. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα σύνολο από αλληλο-συνδεόµενα στοιχεία που έχουντηνικανότητα: συλλογής, ανάκτησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανοµής της πληροφορίας µε σκοπό την υποστήριξη της διοίκησης, τον έλεγχο, τον συντονισµό, αλλά και τη λήψη αποφάσεων σε έναν οργανισµό ή µία επιχείρηση. 4

5 ιεύρυνση του ρόλου των πληροφοριακών συστηµάτων Τάσεις για τη δηµιουργία «ψηφιακών επιχειρήσεων» (digital firms) «εικονικώνεπιχειρηµατικών οικοσυστηµάτων» (virtual business ecosystems) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Σύµφωναµετονόµοτου Metcalfe,ηαξίατωνδικτύωντων υπολογιστών αυξάνεται ραγδαία και η αύξηση αυτή είναι ανάλογη του τετραγώνου του πλήθους των χρηστών. ηλαδήµίααύξησητωνχρηστώναπό 2 σε 10, θαεπιφέρει αύξησητηςαξίαςαπό 2 2 (= 4) σε 10 2 (= 100), δηλαδή 25 φορές. Ετσι έχοντας σαν δεδοµένο ότι οι χρήστες του Internet είναι 450 εκατοµµύρια, συµπεραίνουµε ότι η αξία ανέρχεται σε (450 εκ) 2. Σύµφωνα µε την επέκταση του Kelly, επειδή στο Internet µπορούµε να υλοποιήσουµε πολλαπλές συνδέσεις και ταυτόχρονα µεταξύ οµάδων ατόµων, η αποτιµώµενη αξία του Internet είναι: n n = (450 εκ) 450 εκ 5

6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα συστήµατα χαρακτηρίζονται από: 1. υναµική Σταθερότητα υναµική σταθερότητα είναι η ικανότητα διατήρησης σταθερότητας στην επίδραση εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων 2. Μείωση απόδοσης συστηµάτων Η µείωση απόδοσης συστηµάτων οφείλεται κυρίως σε κακή σχεδίαση, που πρακτικά σηµαίνει αδυναµία στη διαχείριση µεγάλου όγκου πληροφοριών. Η απόδοση των συστηµάτων τελικά οδηγεί στην αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται. 6

7 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Η ταχύτητα (δυνατότητα άµεσης πρόσβασης). Η ακρίβεια (έλλειψη σφαλµάτων στην περιγραφή γεγονότων). Η αντικειµενικότητα (δηµιουργία µέσω σαφών και αντικειµενικών διαδικασιών). Η σχετικότητα (προσαρµογή σύµφωνα µε τις ανάγκες των χρηστών του συστήµατος). Η πληρότητα (δυνατότητα πρόσβασης σε όλη την σχετική πληροφορία). Η επικαιρότητα (να µπορεί να διαθέτει την πληροφορία τη στιγµή που ζητείται). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ταπληροφοριακάσυστήµατα (ΠΣ) συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, αναλύουν και διανείµουν πληροφορίες για ένα συγκεκριµένοσκοπό. Τα πληροφοριακά συστήµατα αποτελούνται από: Τις εισροές (υπό µορφή δεδοµένων, εντολών, κλπ). Τις εκροές (όπως είναι οι αναφορές, οι υπολογισµοί, κλπ). Τους µηχανισµούς ανατροφοδότησης οι οποίοι ελέγχουν τη λειτουργία του συστήµατος. Το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί το πληροφοριακό σύστηµα. Ένα πληροφοριακό σύστηµα βασισµένο στους υπολογιστές χρησιµοποιεί τη τεχνολογία των υπολογιστών για να πραγµατοποιήσει ορισµένες ή το σύνολο των απαιτουµένων εργασιών. 7

8 Πληροφοριακό Σύστηµα ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Συστατικά µέρη ενός πληροφοριακού συστήµατος αποτελούν: 1. Η επιχείρηση, 2. Ηδιοίκηση, και 3. Η τεχνολογία 8

9 ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Συστατικά µέρη της επιχείρησης αποτελούν: Οι εργαζόµενοι (µάνατζερ, στελέχη, υπάλληλοι για διαχείριση δεδοµένων, για παραγωγή ή υπηρεσίες). Ηδοµήτηςεπιχείρησης (ιεραρχίαλειτουργίας, οµάδεςειδικών, προϊόντα, γεωγραφίακτλ.). Οι διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης (Standard Operating Procedures -SOP, κανόνες δράσης). Η πολιτική (δύναµη επιβολής, διάφοροι µέθοδοι παραγωγής). Η κουλτούρα (τρόποι και πρακτικές συµπεριφοράς στην επιχείρηση). ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2. ΙΟΙΚΗΣΗ Συστατικά µέρη της διοίκησης αποτελούν: Οι πωλήσεις και το µάρκετινγκ, Οικατασκευές, Τα οικονοµικά, Η λογιστική, Οι ανθρώπινοι πόροι 9

10 ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΣ 3. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστατικά µέρη των πληροφοριακών συστηµάτων αποτελούν: Εξοπλισµός ΗΥ: είναι ένα σύνολο µηχανικών εξαρτηµάτων όπως είναι ο επεξεργαστής, η οθόνη, το πληκτρολόγιο και ο εκτυπωτής. Λογισµικό: είναι ένα σύνολο από προγράµµατα που δίνει τη δυνατότητα στον εξοπλισµό ΗΥ να πραγµατοποιεί την επεξεργασία των δεδοµένων. Βάσηδεδοµένων:είναιµιασυλλογήαπόσχετικάαρχεία, πίνακες, διάφορες σχέσεις, συναρτήσεις κλπ στα οποία αρχεία αποθηκεύονται τα δεδοµένα. ίκτυο: είναι ένα σύστηµα σύνδεσης που επιτρέπει στους υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι να µοιράζονται τους ίδιουςπόρους. ιαδικασίες: είναι ένα σύνολο από εντολές που αφορούν στον τρόπο που τα παραπάνω συστατικά συνδέονται. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΜΕΒΑΣΗΤΗΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ Πληροφοριακά Συστήµατα Τµηµάτων/ ιευθύνσεων. Μία επιχείρηση χρησιµοποιεί αρκετά προγράµµατα εφαρµογών σε µία λειτουργική περιοχή ή σε ένα συγκεκριµένο Τµήµα του (π.χ. Τµήµα Προσωπικού). ΕταιρικάΠληροφοριακάΣυστήµατα. Χρησιµοποιούνται από τα περισσότερα µέρη της επιχείρησης (παράδειγµα τα ERP). ιεπιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήµατα Συστήµατα που συνδέουν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις. 10

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Β. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τα λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Accounting I.S.) Τα οικονοµικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Finance I.S.) Τα κατασκευαστικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Manufacturing I.S.) Τα Πληροφοριακά Συστήµατα µάρκετινγκ (Marketing I.S.) Τα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (H.R.M. I.S.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Συστήµατα ιεκπεραίωσης συναλλαγών (TPS) - επαναληπτικά, αποστολή-κρίσιµες ενέργειες και υπαλληλικό προσωπικό ΠληροφοριακάΣυστήµαταΜάνατζµεντ (Management information systems, MIS) - λειτουργικές ενέργειες και διοίκηση Συστήµατααυτοµατοποίησηςγραφείου (Office automation systems, OAS) υπάλληλοι γραφείου Συστήµαταυποστήριξηςαποφάσεων (Decision Support Systems, DSS) λήψη αποφάσεων από µάνατζερ και αναλυτές 11

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Πληροφοριακά συστήµατα ανώτατης διοίκησης (Executive information systems, EIS) Μάνατζερς υψηλής βαθµίδας Συστήµαταυποστήριξηςοµάδων (Group support systems, GSS) άτοµα που δουλεύουν σε οµάδες Συστήµαταυποστήριξηςνοηµοσύνης (Intelligent support systems) υπάλληλοι που χρησιµοποιούν και διαχειρίζονται γνώση ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΠΣ 12

13 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΠΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑρχιτεκτονικήΠληροφορίας (Information Architecture) Είναι η αντίληψη των πληροφοριακών απαιτήσεων (π.χ. ο θεµελιώδης σχεδιασµός ενός σπιτιού). Πληροφοριακή Υποδοµή (Information Infrastructure) Πως συγκεκριµένοι υπολογιστές, δίκτυα, βάσεις δεδοµένων και άλλες υπηρεσίες είναι διευθετηµένες και πως συνδέονται, χειρίζονται και διοικούνται (π.χ. τα ακριβή στοιχεία όπως τοίχοι, οροφή κλπ). Ταξινόµηση σύµφωνα µε 3 τύπους αρχιτεκτονικής Ένα σύστηµα βασισµένο σε υπολογιστή µεγάλης ισχύος Ένας προσωπικός υπολογιστής (PC) Ένα κατανεµηµένο ή δικτυωµένο υπολογιστικό σύστηµα (διάφορες παραλλαγές) 13

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. ιοικητικά Πληροφοριακά συστήµατα (Managerial) Υποστηρίζουν ενέργειες µέσου µάνατζµεντ όπως ο βραχυπρόθεσµος σχεδιασµός, η οργάνωση και ο έλεγχος. 2. Στρατηγικά Πληροφοριακά συστήµατα (Strategic Information Systems - SIS). Υποστηρίζουν αποφάσεις που αλλάζουν σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι δραστηριότητες, σχετίζονται µε αποφάσεις που αλλάζουν σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί/ δραστηριοποιείται µια επιχείρηση. 3. Λειτουργικά Πληροφοριακά συστήµατα (Operational) Υποστηρίζουν τις καθηµερινές λειτουργίες ενός οργανισµού. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έναρξη και σχεδιασµός συγκεκριµένων στρατηγικών πληροφοριακών συστηµάτων. Προγραµµατισµός υποδοµής, ανάπτυξη και έλεγχος. Ενσωµάτωση του Internet και του ηλεκτρονικού Εµπορίου στην επιχείρηση. Ολοκλήρωση του συστήµατος διοίκησης συµπεριλαµβανοµένων Internet, intranets, extranets. Εκπαίδευση των µάνατζερς (εκτός πληροφοριακών συστηµάτων) για τα Πληροφοριακά Συστήµατα. 14

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εκπαίδευση προσωπικού Πληροφοριακών Συστηµάτων για την επιχείρηση. Υποστήριξη πληροφορικής του τελικού-χρήστη. Συνεργασία µε το ανώτατο επίπεδο διοίκησης που λειτουργεί την επιχείρηση. Ενεργή συµµετοχή στον ανασχεδιασµό των επιχειρησιακών διαδικασιών. Προ-δραστική χρήση επιχειρηµατικής και τεχνικής γνώσης για καινοτοµικές ιδέες για τα Πληροφοριακά Συστήµατα. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ηµιουργία επιχειρηµατικών συνεργασιών µε εµπόρους και Πληροφοριακά Συστήµατα άλλων επιχειρήσεων ή οργανισµών. ιοίκηση ανάπτυξης συστηµάτων και διοίκηση έργων συστηµάτων (systems project management). ιοίκησηλειτουργιώνκαιυποστήριξηςυπολογιστών, συµπεριλαµβανοµένου και του κέντρου υπολογιστών. Στελέχωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων των πληροφοριακών συστηµάτων. Παροχή τεχνικών υπηρεσιών. 15

16 ΤO ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΣ ηµιουργίαεξελιγµένωνµηχανώναναζήτησης. ιαχείριση της γνώσης. Εξόρυξη δεδοµένων (Data mining) αποθήκες δεδοµένων. Σηµασιολογικός ιστός (Semantic web). Οντολογίες (ontologies) Παράλληλα / κατανεµηµένα Πληροφοριακά συστήµατα το Grid. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ INTERNET 1. Αµεση πρόσβαση στην πληροφορία. 2. Ανάπτυξη του βαθµού συνεργασίας και συµµετοχή. 3. Λήψη και παροχή µεγάλου πλήθους πληροφοριών. 4. ηµιουργία και ανάπτυξη επιχειρηµατικών συναλλαγών. 16

17 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Σµίκρυνση του διοικητικού εύρους της επιχείρησης µε τελικό αποτέλεσµα τη δηµιουργία ευελιξίας (flattening) ή ευέλικτων διοικητικών σχηµάτων. 2. ιαχωρισµός της εργασίας από τη φυσική τοποθεσία της επιχείρησης. 3. Αναδιοργάνωση των ροών εργασίας µε τη δηµιουργία νέων απλοποιηµένων διαδικασιών. 4. Μείωση του αριθµού των απαιτουµένων διοικητικών υπαλλήλων και αύξηση του αριθµού των ιδιαιτέρως αυξηµένων προσόντων υπαλλήλων, µε αποτέλεσµα την πλήρη αναδιάρθρωση και την οργανωτική ευελιξία. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφοριακά συστήµατα που βασίζονται σε διαοργανωτικά σχήµατα (Inter-organisational systems) ηµιουργία και χρήση τεχνικών ηλεκτρονικού εµπορίου (Electronic commerce) Εµφάνιση ηλεκτρονικών αγορών (marketplaces) 17

18 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρµογές: ηµιουργία ειδικών εφαρµογών που διαχειρίζονται δεδοµένα, που λαµβάνουν αποφάσεις, που πραγµατοποιούν εµπορικές συνεργασίες. Υπηρεσίεςκαιεργαλεία: ηµιουργίαµηχανώναναζήτησης, πραγµατοποίηση υπηρεσιών εξελιγµένου περιβάλλοντος διεπαφής, υπηρεσιών που βασίζονται στη συνεργασία και υποστήριξη διαφόρων οµάδων εργασίας, οργάνωση και διαχείριση δεδοµένων σε ψηφιακές πλέον αποθήκες. ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πόροι: εδοµένα (data, information), µετα-δεδοµένα (meta data), γνώση (knowledge), ανθρώπινο δυναµικό. Υποδοµή: Απλοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δίκτυα υπολογιστών, υπολογιστικό και αποθηκευτικό δυναµικό, το δίκτυο της επιχείρησης, σύνδεση µε το δηµόσιο δίκτυο, δηµιουργία εικονικών δικτύωνκτλ.). 18

19 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Οι Νέες πλέον κύριες λειτουργίες των πληροφοριακών συστηµάτων αποτελούνται από: Έναρξη και σχεδιασµός συγκεκριµένων στρατηγικών πληροφοριακών συστηµάτων. Προγραµµατισµός υποδοµής, ανάπτυξη και έλεγχος. Ενσωµάτωση του Internet και του ηλεκτρονικού Εµπορίου στις λειτουργίες της επιχείρησης. Ολοκλήρωση του συστήµατος διοίκησης συµπεριλαµβανοµένων Internet, intranets, extranets. Εκπαίδευσητωνµη-ΠΣµάνατζεργιαταΠΣ. Εκπαίδευση του προσωπικού των πληροφοριακών συστηµάτων για την επιχείρηση. Υποστήριξη πληροφορικής του τελικούχρήστη (end-user). Συνεργασία µε το ανώτατο επίπεδο διοίκησης που λειτουργεί την επιχείρηση. 19

20 Ενεργή συµµετοχή στον ανασχεδιασµό διαφόρων επιχειρησιακών διαδικασιών. Εκπαίδευση και χρησιµοποίηση των νέων επιχειρηµατικών και τεχνικών γνώσεων για µεταφορά και ενδεχόµενη εφαρµογή στα πληροφοριακά συστήµατα. Ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων. ηµιουργία επιχειρηµατικών συνεργασιών µε εµπόρους και πληροφοριακά συστήµατα άλλων επιχειρήσεων και οργανισµών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων είναι απαραίτητη η δηµιουργία κατάλληλα κατανεµηµένων Βάσεων εδοµένων που επιτρέπουν: 1. Πρόσβαση σε αυτήν (από διάφορους συνεργάτες, απόπελάτες, απόπροµηθευτές, από άλλους). 2. Υποστήριξη συνεργασιών σε στρατηγικό επίπεδο. 20

21 Οι βάσεις δεδοµένων είναι γεωγραφικά κατανεµηµένες σε τµήµατα ή µονάδες. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η δυνατότητα αποθήκευσης των δεδοµένων στο σηµείο εκείνο που χρησιµοποιούνται περισσότερο. Πλεονεκτήµατα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η δοµή κάθε βάσης δεδοµένων αντιγράφει (απεικονίζει) τη δοµή της επιχείρησης ή του οργανισµού. Έτσι υπάρχει µία βάση δεδοµένων για κάθε επιχειρησιακή µονάδα (γραφείο, τµήµα, τοµέας, διεύθυνση, γενική διεύθυνση). Η δηµιουργία και χρησιµοποίηση της βάσης δεδοµένων έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του φόρτου του δικτύου της επιχείρησης. 21

22 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μειονεκτήµατα: ύσκολος σχεδιασµός. ηµιουργία αντιγράφων των στοιχείων, τα δεδοµένα υπάρχουν και στη βάση δεδοµένων. Συνεχής και αδιάλειπτη ενηµέρωση. ηµιουργία «λεξικού»δεδοµένων (data dictionary) υσκολία στην ανάλυση δεδοµένων. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ DATA WAREHOUSE 1. Ανάπτυξη νέων εφαρµογών (όπως Business Intelligence) Απαντά σε απλές αναφορές και ερωτήσεις, όπως: - «ποιέςήτανοιπωλήσειςτουπροϊόντοςχτοπρώτοδίµηνοτου 2007?» - πραγµατοποιεί συσχετίσεις και συγκρίσεις νέων και παλαιών αποτελεσµάτων Βοηθά στην ανάλυση δεδοµένων, όπως: - «τι αποτελέσµατα είχαµε από τις πωλήσεις και µε ποιο τρόπο?». - δηµιουργεί ευελιξία και υψηλής απόδοσης πρόσβαση στα δεδοµένα και ακόµα πραγµατοποιεί ανάλυση µεγάλου όγκου σύνθετων δεδοµένων από πολλές και διαφορετικές εφαρµογές. - παρέχει οπτικοποίηση (visualization) των δεδοµένων της επιχείρησης. - παρέχει δυνατότητα πλήθους στατιστικών αναλύσεων, ακόµα και πολυδιάστατη ανάλυση (multidimensional analysis). 22

23 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ DATA WAREHOUSE Στη τεχνολογία αυτή στηρίζονται τα συστήµατα στήριξης αποφάσεων (DSS) ή τα Executive Support Systems (EIS) Μετηνύπαρξητου data warehouse είναιδυνατήη λειτουργία του Data Mining εξόρυξη δεδοµένων - «τιπρέπεικαιµπορείναγίνειγιανααυξηθούνοι πωλήσειςµας?», - δηµιουργία προτύπων (patterns) και υποδειγµάτων από µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ DATA WAREHOUSE 2. Αποτυχία εκσυγχρονισµού των παλαιών εφαρµογών που λειτουργούν στην επιχείρηση Οι εφαρµογές αυτές δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα επιχειρησιακά προβλήµατα και στις νέες εξελίξεις. εν µπορούν να αλλάξουν εύκολα ούτε αντικαθίστανται µε νεότερες εκδόσεις (versions). εν είναι ολοκληρωµένες, µε την έννοια ότι µπορούν να ενσωµατώσουν νέες ανάγκες της επιχείρησης. Η τεχνολογία που χρησιµοποιούν είναι πλέον αρκετά παλαιά. εν έχουν τη δυνατότητα να χειρισθούν ιστορικά στοιχεία. 23

24 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ DATA WAREHOUSE ΠΟΙΑΕΙΝΑΙΗΛΥΣΗ? Η επιλογή χρήσιµων δεδοµένων για την επιχείρηση. Η µετατροπή, ο καθαρισµός και η αναδιοργάνωση των βάσεων δεδοµένων. Η αποθήκευση σε µία κεντρική βάση δεδοµένων που αποτελεί την Αποθήκη εδοµένων ΛΥΣΗ: DATA WAREHOUSE ΣΕ ΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΑΠΟΘΗΚΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ (DATA WAREHOUSE) ΕΝΝΟΙΑ Είναι µία συλλογή από δεδοµένα που χρησιµοποιείται κυρίως για την λήψη αποφάσεων σε µία επιχείρηση ή ένα οργανισµό. 24

25 Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1. Είναι θεµατικά προσανατολισµένη. 2. Υποστηρίζει τόσο τη διοικητική ανάλυση όσο και τη λήψη αποφάσεων. 3. Έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει εσωτερικά & εξωτερικά δεδοµένα. 4. Μπορεί να αποθηκεύει ιστορικά δεδοµένα µεγάλου µεγέθους. 5. Έχει τη δυνατότητα σύνδεσης ετερογενών πηγών δεδοµένων. 6. Έχει την ικανότητα να µετατρέπει τα δεδοµένα σε χρήσιµη πληροφορία. 7. Χρησιµοποιεί εργαλεία ανάλυσης (όπως OLAP, Data Mining). 25

26 Στην πράξη είναι µία στρατηγική διαδικασία για: Α. Τη λογική σύνδεση ετερογενών πηγών δεδοµένων που υπάρχουν σε µία επιχείρηση, και Β. Την πλήρη δυνατότητα µετατροπής των πρωτογενών δεδοµένων σε χρήσιµες πληροφορίες. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣΤΟΥ DATA WAREHOUSE Οργάνωσητου data warehouse µεβάσητουςπελάτες, τα προϊόντα, τις πωλήσεις κτλ. υνατότητα προσανατολισµού στη δηµιουργία προτύπων, στη µοντελοποίηση και την ανάλυση δεδοµένων µε τελικό σκοπό την υποστήριξη για λήψη αποφάσεων σε µία επιχείρηση. υνατότητα οπτικοποίησης των αποτελεσµάτων. υνατότητα προσανατολισµού στον αποκλεισµό των µη χρήσιµων δεδοµένων. 26

27 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ DATA WAREHOUSE Σύνδεση των ετερογενών πηγών δεδοµένων, όπως RDBMS, αρχεία κειµένου, εικόνες, πολυµέσα. Προεπεξεργασία των δεδοµένων, όπως καθαρισµός των δεδοµένων, κανονικοποίηση, έλεγχος, δυνατότητα µεταβολής ή τροποποίησης των δεδοµένων κατά την µεταφορά τους από την βάση δεδοµένων. Τήρησησυµβατότηταςτωνονοµάτωντωνµεταβλητών, τόσο κατά το στάδιο της κωδικοποίησης, όσο και των διαστηµάτων τιµών για τα δεδοµένα που προέρχονται απόδιαφορετικέςπηγές. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ DATA WAREHOUSE Τα data warehouses έχουν την δυνατότητα να τηρούν και να διαχειρίζονται ιστορικά δεδοµένα µεγάλης διάρκειας, πχδεδοµέναγιατατελευταίαείκοσι (20) χρόνια. Έτσι δηµιουργείται µία δυναµική δοµή στη λειτουργία των data warehouses, που επιτρέπει τη χρησιµοποίηση µίας επιπλέον κρίσιµης παραµέτρου που είναι ο χρόνος. Η χρησιµοποίηση της παραµέτρου αυτής, που είναι δυνατό τα δεδοµένα να µην την περιέχουν, παρέχει τη δυνατότητα πλήθους αναλύσεων που είναι χρήσιµες για την επιχείρηση. 27

28 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝΤΟΥ DATA WAREHOUSE 1. Αποθήκευση: υνατότητα αποθήκευσης επιλεκτικών δεδοµένων σε διαφορετικό χώρο από την βάση δεδοµένων. 2. Ενηµέρωση: υνατότητα επεξεργασίας, συγχρονισµού διαδικασιών, επανάκτησης (recovery). 3. ιεργασίες που υποστηρίζονται: Φόρτωση των δεδοµένων. Αµεσηπρόσβασησταδεδοµένα. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Υποστήριξη αποφάσεων Χρήστες: ανώτερα και µεσαία διοικητικά στελέχη εδοµένα: επιλεγµένα Τιµές δεδοµένων: ιστορικό Ποιότηταδεδοµένων: πλήρη, αξιόπιστα Χρήση On Line Analytical Processing (OLAP) ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Υποστήριξη καθηµερινών διαδικασιών Όλοι οι υπάλληλοι εδοµένα: όλα τα διαθέσιµα Τιµές δεδοµένων: τρέχουσες Ποιότηταδεδοµένων: µηπλήρη, παραβίαση λογικών και δοµικών κανόνων Χρήση On Line Transaction Processing (OLTP) 28

29 ON LINE ANALYTICAL PROCESSING (OLAP) υνατότητα πρόσβασης σε πολύ µεγάλο όγκο δεδοµένων. Πραγµατοποίηση ανάλυσης συσχετίσεων µεταξύ πολλών τύπωνεπιχειρησιακώνδεδοµένων. ηµιουργία πολύπλοκων ερωτηµάτων µε συµµετοχή ιστορικώνδεδοµένων. υνατότητα παρουσίασης των δεδοµένων από διαφορετικές οπτικές γωνίες (π.χ. πωλήσεις ανά περιοχή, πωλήσεις ανά τµήµακλπ.). υνατότητα δηµιουργίας πολύπλοκων υπολογισµών, όπως είναιστατιστικέςσυναρτήσειςκαιµοντέλα. Ο χρόνος απόκρισης σε πολύπλοκες απαιτήσεις είναι πολύ µικρός. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ OLΑP Τι πρόκειται να συµβεί στην αγορά κινητής τηλεφωνίας ανταπάγιααυξηθούνκατά 15% καιτοκόστοςτων συνδιαλέξεων µειωθεί κατά 20%? Ανητιµήτηςβενζίνηςξεπεράσειτα 1 Euro/ltκαιτα ασφάλιστρατουςανέλθουνκατά 30%, τιεπίπτωση (%) θα έχει στις πωλήσεις των αυτοκινήτων? Ποιος ήταν ο όγκος πωλήσεων ανά περιοχή, κατηγορία προϊόντος και πωλητή το 2006? Υπάρχει και ποια συσχέτιση µεταξύ των τιµών των υπολογιστικών συστηµάτων µε τα κερδών των πωλήσεων τα τελευταία δύο έτη? 29

30 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ OLΑP Financial Analysis Modelling and Reporting Budgeting Quality Assurance and Quality Control Product Profitability Survey Analysis Promotion Tracking OLΑPκαιΒ Οι βάσεις δεδοµένων δεν υποστηρίζουν ικανοποιητικά τις τεχνικές OLAP Είναι δύο διαστάσεων ενώ το OLAP υποστηρίζει πολυδιάστατα δεδοµένα (πάνω από δύο διαστάσεις). Ερωτήσεις SQL (screen control language) σε µεγάλο αριθµό πινάκων (δυσκολία έκφρασης) Τα ερωτήµατα που πραγµατοποιούνται και απαιτούν απαντήσεις είναιδαπανηράκαιπολλαπλά, παράδειγµα: Πίνακας 1 (Πωλήσεις): εγγραφές Πίνακας 2 (Υποκαταστήµατα): Πίνακας 3 (Πόλεις): Πίνακας 4 (Νοµοί): 100 Ανπραγµατοποιήσουµετοπαρακάτωερώτηµαµε OLAP: απεικόνιση των πωλήσεων ανά υποκατάστηµα, ανά πόλη και ανά νοµό, θα πάρουµε 100 ΤΡΙΣ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ 30

31 ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ DATA WAREHOUSE ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ - ΚΥΒΟΙ Μοντέλα ιαστάσεων (Dimensional Modeling), είναι µία τεχνική που είναι ειδικά σχεδιασµένη για Data warehouse. Είναι ένα πολυδιάστατο µοντέλο δεδοµένων που περιέχει σαν βασικά στοιχεία πίνακες πολυδιάστατων δεδοµένων, και πίνακες πολλαπλών διαστάσεων. Έχει την δυνατότητα ανάλυσης µετρήσιµων µεγεθών, όπως οι πωλήσεις, τα κέρδη, κλπ. Οι διαστάσεις των κύβων είναι παράµετροι που καθορίζουντοπεριβάλλοντωνδεδοµένων, όπωςηµεροµηνία, πωλητήςπροϊόνήυπηρεσία, κλπ. Λειτουργεί σε διαφορετικά χρονολογικά επίπεδαανάδιάσταση, όπωςµέρα, µήνας, έτος, κλπ. Οι κύβοι καθορίζουν ένα πολυδιάστατο χώρο µε διαστάσεις τα είδη των δεδοµένων και οι τιµές των δεδοµένων αποτελούν σηµεία του χώρου του κύβου. 31

32 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΥΒΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΥΒΩΝ 32

33 ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΒΟΥΣ Αθροίσεις (συνολικές πωλήσεις, ποσοστά). ιάφορες συγκρίσεις. Ιεράρχιση, ταξινόµηση, κατάταξη. υνατότητα πρόσβασης και στην πλέον αναλυτική πληροφορία. υνατότητα οπτικοποίησης µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αποτελείται από: Τον πίνακα διάστασης (Dimension table), και Τον πίνακα δεδοµένων (Fact table) 33

34 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ (DIMENSION TABLE) Ο πίνακας διάστασης περιέχει πληροφορία σχετική µε κάθε µια διάσταση και περιέχει ένα τεχνητό κλειδί που συνδέει µία στήλη για κάθε επίπεδο της διάστασης. Εκτόςαπότοπαραπάνωχαρακτηριστικό, υπάρχει η πιθανότητα σύνδεσης κάποιων στηλών µε άλλα επιπλέον χαρακτηριστικά των άλλων επιπέδων. ΠΙΝΑΚΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (FACT TABLE) Κάθε εγγραφή του πίνακα αντιστοιχεί σε ένα απότακελιάτουκύβου. Γιακάθεµίαδιάσταση υπάρχει και ένα σχετικό κλειδί στον αντίστοιχο πίνακα (πίνακας πρώτης διάστασης, πίνακας δεύτερης διάστασης, κλπ) και για κάθε δεδοµένο υπάρχει και µια αντίστοιχη στήλη. Σχετικό κλειδί ονοµάζεται ο δυνητικός συνδυασµός των κλειδιών των διαστάσεων. 34

35 ΕΞΟΡΥΞΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ - DATA MINING Εξόρυξη δεδοµένων είναι: 1. Η εύρεση γνώσεων από µεγάλες ποσότητες δεδοµένων της επιχείρησης. 2. Η ανεύρεση σηµαντικών νοηµάτων, σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων από τα δεδοµένα µε τη χρησιµοποίηση των δυνατοτήτων των υπολογιστών και των ανθρώπων. 3. Η δηµιουργία κατάλληλων πληροφοριών που περιγράφουν ένα γεγονός, καθώς και η δυνατότητα περιγραφής και πρόβλεψης ενός µελλοντικού γεγονότος. ΕΞΟΡΥΞΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΑ 1. Μοντέλο επαλήθευσης (Verification Model) Το µοντέλο αυτό εξετάζει την ορθότητα µιας υπόθεσης που τίθεται και εισάγει ο χρήστης χρησιµοποιώντας σαν βάση τα υπάρχοντα δεδοµένα. Χρησιµοποιούνται ερωτήµατα, πολυδιάστατη ανάλυση καθώς και οπτικοποίηση (visualization). 2. Μοντέλο ανακάλυψης (Discovery Model) Το µοντέλο αυτό επιτρέπει στο σύστηµα να ανακαλύπτει αυτόµατα πληροφορίες που βρίσκονται «θαµµένες» µέσα στα δεδοµένα, χωρίς την παρέµβαση του χρήστη. 35

36 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. Όσον αφορά την ολοκλήρωση : Πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του WWW σεσυνάρτησηµετεχνικέςαπότο χώρο του marketing (B2B, B2C). Χρησιµοποίηση και ενσωµάτωση στις τεχνικές CRM. Πραγµατοποίηση data warehouse µε τη χρησιµοποίηση κινητών συσκευών. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2. Όσοναφοράταµεγέθη: Το έτος 2000 η µέγιστη αποθηκευτική δυνατότηταήταν 400 GB Το έτος 2003 η µέγιστη αποθηκευτική δυνατότητα ήταν 2 TB Το έτος 2005 η µέγιστη αποθηκευτική δυνατότητα ήταν >120 TB Το έτος 2010? πιθανώς >1000 ΤΒ Τις αποθήκες δεδοµένων σήµερα χρησιµοποιούν εκατοµµύρια χρήστες. 36

37 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ 37

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και αξιοποίηση αποθηκών πληροφοριών (data warehouses) για την υποστήριξη λήψης διοικητικών αποφάσεων

Δημιουργία και αξιοποίηση αποθηκών πληροφοριών (data warehouses) για την υποστήριξη λήψης διοικητικών αποφάσεων Τμήμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα (MBA TQM) Δημιουργία και αξιοποίηση αποθηκών πληροφοριών (data warehouses) για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Λογισµικό Η/Υ (Software)( Οι βασικές κατηγορίες λογισµικού!λειτουργικά Συστήµατα (Operating Systems O/S)!Λειτουργικά βοηθητικά προγράµµατα (Tools and Utilities)!Περιβάλλοντα ανάπτυξης µηχανογραφικών εφαρµογών!προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας e.nfo Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας Εξασφάλιση της εξειδικευµένης λύσης business intelligence για κάθε επιχείρηση πελάτης Τράπεζα Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων 1 Περιεχόµενο του µαθήµατος η διαµόρφωση στρατηγικής ΠΣ σε εναρµόνιση µε την επιχειρηµατική στρατηγική, η διοίκηση µε ολοκληρωµένο τρόπο του συνόλου των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστηµονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες... 5 Πρόσθετες Ενότητες... 6 Entry... 7 Start... 8 Λογιστικές Εφαρμογές... 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες Ενότητες... 10 Entry... 11 Start... 12 Λογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Course Outline 12 Lectures (2-hour) 12 Lab Tutorials (1-hour) In-class Case Studies Deliverables:

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3 Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον την δύναμη και την ανταγωνιστικότητα που αποκτούν με την ενσωμάτωση επιχειρηματικών εφαρμογών ευφυΐας - Business Intelligence Tools. Οι εφαρμογές B.I παρέχουν στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα

Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα Δείτε την επιχείρησή σας να πηγαίνει στο µέλλον, σήµερα DO YOU SPEAK FUTURE? Τώρα για την επιχείρησή σας υπάρχει µια νέα δύναµη Τεχνολογία αιχµής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατεύθυνση "Πληροφοριακά Συστήµατα"

Η κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήµατα Η κατεύθυνση "Πληροφοριακά Συστήµατα" Γιάννης Θεοδωρίδης Ηµερίδα Τµήµατος Πληροφορικής Μάιος 2012 τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήµατα "Πληροφοριακά συστήµατα (αγγλ. Information Systems ή IS) ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λήψη απόφασης, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, OLAP Ανάλυση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λήψη απόφασης, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, OLAP Ανάλυση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αναλυτική Επεξεργασία Δεδομένων (On Line Analytical Processing) στην Υποστήριξη Αποφάσεων των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Γιώργος Ραβασόπουλος 1, Ιωάννα Παπαιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... 4 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές...

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υπεύθυνος Μαθήματος Δρ. Αγγελίδης Βασίλης Vangelid@pme.duth.gr ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης που έχουν σημασία στην κατανόηση του

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 18. Λογιστικές Εφαρμογές... 12. Entry... 10 Start... 11. Services... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Λογιστικές Εφαρμογές... Entry... Start... Services... 4 5 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... 8 Πρόσθετες Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail...

Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 19. Entry... 11 Start... 12. Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 14. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 5 6 7 8 8 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Πρόλογος... xi Ευχαριστίες... xiii. Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιεχόμενα Πρόλογος.................................................... xi Ευχαριστίες.................................................. xiii Κεφάλαιο 1ο Γενικές έννοιες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων KΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η Βασική Transactional Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων [1.0] Eισαγωγή...15 1.0.1 Γιατί ERP?...17 1.0.2 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή...18 [1.1] Η Εξέλιξη από το MRP II στο ERP...20 1.1.1 Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης

Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης Φώτης Σακελλαρίδης V.P. Europe OBI ιευθύνων Σύµβουλος Janssen-Cilag ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η πρόκληση του σήµερα Αλλαγές Αγοράς Αλλαγές Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail...

Βασικές Ενότητες... 17 Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... 17. Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... 18. Retail... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες Ανεξαρτήτως Χρηστών... Entry... Start... Services... Λογιστικές Εφαρμογές... Retail... 4 4 5 6 7 7 7 ATLANTIS ENTRY ERP ATLANTIS Entry III

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Κεφάλαιο 2 Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 2.1 Δρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος ΑΤΕΙ Χαλκίδας / Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control

Χαρακτηριστικά SingularLogic Control Χαρακτηριστικά SingularLogic Control ιαχείριση Συναλλασσόµενων Ενιαία παρακολούθηση συναλλασσόµενων ανεξάρτητα µε το ρόλο που έχουν στην εταιρία (πελάτης, προµηθευτής ή/και τρίτος λογαριασµός), έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση Marketing & Παραγωγής. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Σύνδεση Marketing & Παραγωγής. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Σύνδεση Marketing & Παραγωγής Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιασύνδεση Marketing & Παραγωγής Ενδεικτική

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων

Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Εισαγωγή στα Συστήµατα Βάσεων Δεδοµένων Βάσεις εδοµένων 2011-2012 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι µια βάση δεδοµένων; Βάση Δεδοµένων: συλλογή από σχετιζόµενα δεδοµένα Ειδικού σκοπού λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης,

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, 300 Think Business Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήµερα, κάθε επιχείρηση για να αναπτυχθεί οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των business διαδικασιών, να µειώσει το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα δεδομένα που θα επεξεργασθούμε στη διάρκεια του εργαστηρίου παραχωρήθηκαν από την εταιρεία ICAP ειδικά για τις ανάγκες του μαθήματος. Τα δεδομένα αυτά αντλήθηκαν από την

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ :

CASE STUDY. Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ. «Διαχείριση Παραγωγής & Διαχείριση. Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Το Έργο της Εγκατάστασης του ΟΠΣ Διαχείρισης Παραγωγής & Διαχείρισης Διανομής Εκπαιδευτικών Βιβλίων, στον ΟΕΔΒ : ΕΡΓΟ: «Διαχείριση Παραγωγής &

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS Βασικές Ενότητες

ATLANTIS Βασικές Ενότητες ATLANTIS Βασικές Ενότητες 211 016 ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασμών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών,

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Η εφαρµογή Microsoft Business Solutions Navision σάς δίνει την ελευθερία να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας, παρέχοντάς σας

Διαβάστε περισσότερα

xline Βασικές Ενότητες

xline Βασικές Ενότητες xline Βασικές Ενότητες 020 xline - Διαχείριση Πωλήσεων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασµών, Διαχείριση Τραπεζών - Τραπεζικοί Λογαριασµοί, Εισπράξεις, Λοιπές Συναλλαγές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα