INFORMATION MANAGEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INFORMATION MANAGEMENT"

Transcript

1 INFORMATION MANAGEMENT Εισηγητής ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ιδάκτορας Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΑΘΗΝΑ INFORMATION MANAGEMENT Στόχοι Ποιός είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Πως µετασχηµατίζουν τα πληροφοριακά συστήµατα τους οργανισµούς και τη διοίκησή τους; Πως έχει αλλάξει το Internet και οι σχετικές τεχνολογίες την επιχειρηµατική διαδικασία; Ποιες είναι οι σηµαντικότερες προκλήσεις στην ανάπτυξη και χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων; 1

2 Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Παγκόσµιοςανταγωνισµός διεθνοποίηση του εµπορίου, διοίκηση και έλεγχος σε παγκόσµιο επίπεδο Αλλαγές στις οικονοµίες των ανεπτυγµένων χωρών: ηµιουργούνται επιχειρηµατικά µοντέλα που βασίζονται στην πληροφορία και τα δίκτυα Παρουσιάζονται νέα προϊόντα και υπηρεσίες Εµφανίζεται µικρότερος χρόνος ζωής των προϊόντων ηµιουργούνται απαιτήσεις για αυξηµένη αποδοτικότητα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ: 1. Μη ιεραρχικές τάσεις - Ισοπέδωση (flattening) 2. Αποκέντρωση 3. Ευελιξία 4. Γεωγραφική ανεξαρτησία 5. Εξάρτηση από επίκαιρη πληροφόρηση για τη δηµιουργία προϊόντων που προσαρµόζονται στον πελάτη 6. Συνεργασία (synergy) 2

3 Οι νέες απαιτήσεις που δηµιουργούνται οδηγούν Στη µείωση κόστους Στην αύξηση της παραγωγικότητας Στη βελτίωση της παραγωγικότητας Στην επιβίωση στον πόλεµο της πληροφορίας ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Σχεδιασµός ανταγωνιστικών και αποτελεσµατικών συστηµάτων 2. Κατανόηση των απαιτήσεων σε ένα παγκοσµιοποιηµένο επιχειρηµατικό περιβάλλον 3. ιαµόρφωση πληροφοριακής αρχιτεκτονικής που υποστηρίζει τους στόχους του οργανισµού 4. ηµιουργία επιχειρηµατικής αξίας από τα πληροφοριακά συστήµατα 3

4 Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Είναι ένα σύνολο συστηµάτων υπολογιστών που χρησιµοποιούνται από έναν οργανισµό Είναι σηµαντική γιατί αποτελεί, σήµερα, τον κυριότερο εξυπηρετητή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, Αποτελείτονκαταλύτηγιαθεµελιώδειςαλλαγέςστηδοµή, στις διαδικασίες και στη διοίκηση των οργανισµών, Η βιοµηχανία της Πληροφορικής προσφέρει τεράστιες δυνατότητες ως η ταχύτερα αναπτυσσόµενη βιοµηχανία στον κόσµο. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πληροφοριακό σύστηµα είναι ένα σύνολο από αλληλο-συνδεόµενα στοιχεία που έχουντηνικανότητα: συλλογής, ανάκτησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανοµής της πληροφορίας µε σκοπό την υποστήριξη της διοίκησης, τον έλεγχο, τον συντονισµό, αλλά και τη λήψη αποφάσεων σε έναν οργανισµό ή µία επιχείρηση. 4

5 ιεύρυνση του ρόλου των πληροφοριακών συστηµάτων Τάσεις για τη δηµιουργία «ψηφιακών επιχειρήσεων» (digital firms) «εικονικώνεπιχειρηµατικών οικοσυστηµάτων» (virtual business ecosystems) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Σύµφωναµετονόµοτου Metcalfe,ηαξίατωνδικτύωντων υπολογιστών αυξάνεται ραγδαία και η αύξηση αυτή είναι ανάλογη του τετραγώνου του πλήθους των χρηστών. ηλαδήµίααύξησητωνχρηστώναπό 2 σε 10, θαεπιφέρει αύξησητηςαξίαςαπό 2 2 (= 4) σε 10 2 (= 100), δηλαδή 25 φορές. Ετσι έχοντας σαν δεδοµένο ότι οι χρήστες του Internet είναι 450 εκατοµµύρια, συµπεραίνουµε ότι η αξία ανέρχεται σε (450 εκ) 2. Σύµφωνα µε την επέκταση του Kelly, επειδή στο Internet µπορούµε να υλοποιήσουµε πολλαπλές συνδέσεις και ταυτόχρονα µεταξύ οµάδων ατόµων, η αποτιµώµενη αξία του Internet είναι: n n = (450 εκ) 450 εκ 5

6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα συστήµατα χαρακτηρίζονται από: 1. υναµική Σταθερότητα υναµική σταθερότητα είναι η ικανότητα διατήρησης σταθερότητας στην επίδραση εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων 2. Μείωση απόδοσης συστηµάτων Η µείωση απόδοσης συστηµάτων οφείλεται κυρίως σε κακή σχεδίαση, που πρακτικά σηµαίνει αδυναµία στη διαχείριση µεγάλου όγκου πληροφοριών. Η απόδοση των συστηµάτων τελικά οδηγεί στην αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται. 6

7 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: Η ταχύτητα (δυνατότητα άµεσης πρόσβασης). Η ακρίβεια (έλλειψη σφαλµάτων στην περιγραφή γεγονότων). Η αντικειµενικότητα (δηµιουργία µέσω σαφών και αντικειµενικών διαδικασιών). Η σχετικότητα (προσαρµογή σύµφωνα µε τις ανάγκες των χρηστών του συστήµατος). Η πληρότητα (δυνατότητα πρόσβασης σε όλη την σχετική πληροφορία). Η επικαιρότητα (να µπορεί να διαθέτει την πληροφορία τη στιγµή που ζητείται). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ταπληροφοριακάσυστήµατα (ΠΣ) συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, αναλύουν και διανείµουν πληροφορίες για ένα συγκεκριµένοσκοπό. Τα πληροφοριακά συστήµατα αποτελούνται από: Τις εισροές (υπό µορφή δεδοµένων, εντολών, κλπ). Τις εκροές (όπως είναι οι αναφορές, οι υπολογισµοί, κλπ). Τους µηχανισµούς ανατροφοδότησης οι οποίοι ελέγχουν τη λειτουργία του συστήµατος. Το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί το πληροφοριακό σύστηµα. Ένα πληροφοριακό σύστηµα βασισµένο στους υπολογιστές χρησιµοποιεί τη τεχνολογία των υπολογιστών για να πραγµατοποιήσει ορισµένες ή το σύνολο των απαιτουµένων εργασιών. 7

8 Πληροφοριακό Σύστηµα ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Συστατικά µέρη ενός πληροφοριακού συστήµατος αποτελούν: 1. Η επιχείρηση, 2. Ηδιοίκηση, και 3. Η τεχνολογία 8

9 ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Συστατικά µέρη της επιχείρησης αποτελούν: Οι εργαζόµενοι (µάνατζερ, στελέχη, υπάλληλοι για διαχείριση δεδοµένων, για παραγωγή ή υπηρεσίες). Ηδοµήτηςεπιχείρησης (ιεραρχίαλειτουργίας, οµάδεςειδικών, προϊόντα, γεωγραφίακτλ.). Οι διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης (Standard Operating Procedures -SOP, κανόνες δράσης). Η πολιτική (δύναµη επιβολής, διάφοροι µέθοδοι παραγωγής). Η κουλτούρα (τρόποι και πρακτικές συµπεριφοράς στην επιχείρηση). ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2. ΙΟΙΚΗΣΗ Συστατικά µέρη της διοίκησης αποτελούν: Οι πωλήσεις και το µάρκετινγκ, Οικατασκευές, Τα οικονοµικά, Η λογιστική, Οι ανθρώπινοι πόροι 9

10 ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΣ 3. Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Συστατικά µέρη των πληροφοριακών συστηµάτων αποτελούν: Εξοπλισµός ΗΥ: είναι ένα σύνολο µηχανικών εξαρτηµάτων όπως είναι ο επεξεργαστής, η οθόνη, το πληκτρολόγιο και ο εκτυπωτής. Λογισµικό: είναι ένα σύνολο από προγράµµατα που δίνει τη δυνατότητα στον εξοπλισµό ΗΥ να πραγµατοποιεί την επεξεργασία των δεδοµένων. Βάσηδεδοµένων:είναιµιασυλλογήαπόσχετικάαρχεία, πίνακες, διάφορες σχέσεις, συναρτήσεις κλπ στα οποία αρχεία αποθηκεύονται τα δεδοµένα. ίκτυο: είναι ένα σύστηµα σύνδεσης που επιτρέπει στους υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι να µοιράζονται τους ίδιουςπόρους. ιαδικασίες: είναι ένα σύνολο από εντολές που αφορούν στον τρόπο που τα παραπάνω συστατικά συνδέονται. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΜΕΒΑΣΗΤΗΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ Πληροφοριακά Συστήµατα Τµηµάτων/ ιευθύνσεων. Μία επιχείρηση χρησιµοποιεί αρκετά προγράµµατα εφαρµογών σε µία λειτουργική περιοχή ή σε ένα συγκεκριµένο Τµήµα του (π.χ. Τµήµα Προσωπικού). ΕταιρικάΠληροφοριακάΣυστήµατα. Χρησιµοποιούνται από τα περισσότερα µέρη της επιχείρησης (παράδειγµα τα ERP). ιεπιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήµατα Συστήµατα που συνδέουν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις. 10

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Β. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τα λογιστικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Accounting I.S.) Τα οικονοµικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Finance I.S.) Τα κατασκευαστικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Manufacturing I.S.) Τα Πληροφοριακά Συστήµατα µάρκετινγκ (Marketing I.S.) Τα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (H.R.M. I.S.) ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Συστήµατα ιεκπεραίωσης συναλλαγών (TPS) - επαναληπτικά, αποστολή-κρίσιµες ενέργειες και υπαλληλικό προσωπικό ΠληροφοριακάΣυστήµαταΜάνατζµεντ (Management information systems, MIS) - λειτουργικές ενέργειες και διοίκηση Συστήµατααυτοµατοποίησηςγραφείου (Office automation systems, OAS) υπάλληλοι γραφείου Συστήµαταυποστήριξηςαποφάσεων (Decision Support Systems, DSS) λήψη αποφάσεων από µάνατζερ και αναλυτές 11

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Πληροφοριακά συστήµατα ανώτατης διοίκησης (Executive information systems, EIS) Μάνατζερς υψηλής βαθµίδας Συστήµαταυποστήριξηςοµάδων (Group support systems, GSS) άτοµα που δουλεύουν σε οµάδες Συστήµαταυποστήριξηςνοηµοσύνης (Intelligent support systems) υπάλληλοι που χρησιµοποιούν και διαχειρίζονται γνώση ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΠΣ 12

13 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΠΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑρχιτεκτονικήΠληροφορίας (Information Architecture) Είναι η αντίληψη των πληροφοριακών απαιτήσεων (π.χ. ο θεµελιώδης σχεδιασµός ενός σπιτιού). Πληροφοριακή Υποδοµή (Information Infrastructure) Πως συγκεκριµένοι υπολογιστές, δίκτυα, βάσεις δεδοµένων και άλλες υπηρεσίες είναι διευθετηµένες και πως συνδέονται, χειρίζονται και διοικούνται (π.χ. τα ακριβή στοιχεία όπως τοίχοι, οροφή κλπ). Ταξινόµηση σύµφωνα µε 3 τύπους αρχιτεκτονικής Ένα σύστηµα βασισµένο σε υπολογιστή µεγάλης ισχύος Ένας προσωπικός υπολογιστής (PC) Ένα κατανεµηµένο ή δικτυωµένο υπολογιστικό σύστηµα (διάφορες παραλλαγές) 13

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 1. ιοικητικά Πληροφοριακά συστήµατα (Managerial) Υποστηρίζουν ενέργειες µέσου µάνατζµεντ όπως ο βραχυπρόθεσµος σχεδιασµός, η οργάνωση και ο έλεγχος. 2. Στρατηγικά Πληροφοριακά συστήµατα (Strategic Information Systems - SIS). Υποστηρίζουν αποφάσεις που αλλάζουν σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι δραστηριότητες, σχετίζονται µε αποφάσεις που αλλάζουν σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί/ δραστηριοποιείται µια επιχείρηση. 3. Λειτουργικά Πληροφοριακά συστήµατα (Operational) Υποστηρίζουν τις καθηµερινές λειτουργίες ενός οργανισµού. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έναρξη και σχεδιασµός συγκεκριµένων στρατηγικών πληροφοριακών συστηµάτων. Προγραµµατισµός υποδοµής, ανάπτυξη και έλεγχος. Ενσωµάτωση του Internet και του ηλεκτρονικού Εµπορίου στην επιχείρηση. Ολοκλήρωση του συστήµατος διοίκησης συµπεριλαµβανοµένων Internet, intranets, extranets. Εκπαίδευση των µάνατζερς (εκτός πληροφοριακών συστηµάτων) για τα Πληροφοριακά Συστήµατα. 14

15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Εκπαίδευση προσωπικού Πληροφοριακών Συστηµάτων για την επιχείρηση. Υποστήριξη πληροφορικής του τελικού-χρήστη. Συνεργασία µε το ανώτατο επίπεδο διοίκησης που λειτουργεί την επιχείρηση. Ενεργή συµµετοχή στον ανασχεδιασµό των επιχειρησιακών διαδικασιών. Προ-δραστική χρήση επιχειρηµατικής και τεχνικής γνώσης για καινοτοµικές ιδέες για τα Πληροφοριακά Συστήµατα. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ηµιουργία επιχειρηµατικών συνεργασιών µε εµπόρους και Πληροφοριακά Συστήµατα άλλων επιχειρήσεων ή οργανισµών. ιοίκηση ανάπτυξης συστηµάτων και διοίκηση έργων συστηµάτων (systems project management). ιοίκησηλειτουργιώνκαιυποστήριξηςυπολογιστών, συµπεριλαµβανοµένου και του κέντρου υπολογιστών. Στελέχωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων των πληροφοριακών συστηµάτων. Παροχή τεχνικών υπηρεσιών. 15

16 ΤO ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΣ ηµιουργίαεξελιγµένωνµηχανώναναζήτησης. ιαχείριση της γνώσης. Εξόρυξη δεδοµένων (Data mining) αποθήκες δεδοµένων. Σηµασιολογικός ιστός (Semantic web). Οντολογίες (ontologies) Παράλληλα / κατανεµηµένα Πληροφοριακά συστήµατα το Grid. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ INTERNET 1. Αµεση πρόσβαση στην πληροφορία. 2. Ανάπτυξη του βαθµού συνεργασίας και συµµετοχή. 3. Λήψη και παροχή µεγάλου πλήθους πληροφοριών. 4. ηµιουργία και ανάπτυξη επιχειρηµατικών συναλλαγών. 16

17 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Σµίκρυνση του διοικητικού εύρους της επιχείρησης µε τελικό αποτέλεσµα τη δηµιουργία ευελιξίας (flattening) ή ευέλικτων διοικητικών σχηµάτων. 2. ιαχωρισµός της εργασίας από τη φυσική τοποθεσία της επιχείρησης. 3. Αναδιοργάνωση των ροών εργασίας µε τη δηµιουργία νέων απλοποιηµένων διαδικασιών. 4. Μείωση του αριθµού των απαιτουµένων διοικητικών υπαλλήλων και αύξηση του αριθµού των ιδιαιτέρως αυξηµένων προσόντων υπαλλήλων, µε αποτέλεσµα την πλήρη αναδιάρθρωση και την οργανωτική ευελιξία. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφοριακά συστήµατα που βασίζονται σε διαοργανωτικά σχήµατα (Inter-organisational systems) ηµιουργία και χρήση τεχνικών ηλεκτρονικού εµπορίου (Electronic commerce) Εµφάνιση ηλεκτρονικών αγορών (marketplaces) 17

18 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρµογές: ηµιουργία ειδικών εφαρµογών που διαχειρίζονται δεδοµένα, που λαµβάνουν αποφάσεις, που πραγµατοποιούν εµπορικές συνεργασίες. Υπηρεσίεςκαιεργαλεία: ηµιουργίαµηχανώναναζήτησης, πραγµατοποίηση υπηρεσιών εξελιγµένου περιβάλλοντος διεπαφής, υπηρεσιών που βασίζονται στη συνεργασία και υποστήριξη διαφόρων οµάδων εργασίας, οργάνωση και διαχείριση δεδοµένων σε ψηφιακές πλέον αποθήκες. ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Πόροι: εδοµένα (data, information), µετα-δεδοµένα (meta data), γνώση (knowledge), ανθρώπινο δυναµικό. Υποδοµή: Απλοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δίκτυα υπολογιστών, υπολογιστικό και αποθηκευτικό δυναµικό, το δίκτυο της επιχείρησης, σύνδεση µε το δηµόσιο δίκτυο, δηµιουργία εικονικών δικτύωνκτλ.). 18

19 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Οι Νέες πλέον κύριες λειτουργίες των πληροφοριακών συστηµάτων αποτελούνται από: Έναρξη και σχεδιασµός συγκεκριµένων στρατηγικών πληροφοριακών συστηµάτων. Προγραµµατισµός υποδοµής, ανάπτυξη και έλεγχος. Ενσωµάτωση του Internet και του ηλεκτρονικού Εµπορίου στις λειτουργίες της επιχείρησης. Ολοκλήρωση του συστήµατος διοίκησης συµπεριλαµβανοµένων Internet, intranets, extranets. Εκπαίδευσητωνµη-ΠΣµάνατζεργιαταΠΣ. Εκπαίδευση του προσωπικού των πληροφοριακών συστηµάτων για την επιχείρηση. Υποστήριξη πληροφορικής του τελικούχρήστη (end-user). Συνεργασία µε το ανώτατο επίπεδο διοίκησης που λειτουργεί την επιχείρηση. 19

20 Ενεργή συµµετοχή στον ανασχεδιασµό διαφόρων επιχειρησιακών διαδικασιών. Εκπαίδευση και χρησιµοποίηση των νέων επιχειρηµατικών και τεχνικών γνώσεων για µεταφορά και ενδεχόµενη εφαρµογή στα πληροφοριακά συστήµατα. Ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων. ηµιουργία επιχειρηµατικών συνεργασιών µε εµπόρους και πληροφοριακά συστήµατα άλλων επιχειρήσεων και οργανισµών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων είναι απαραίτητη η δηµιουργία κατάλληλα κατανεµηµένων Βάσεων εδοµένων που επιτρέπουν: 1. Πρόσβαση σε αυτήν (από διάφορους συνεργάτες, απόπελάτες, απόπροµηθευτές, από άλλους). 2. Υποστήριξη συνεργασιών σε στρατηγικό επίπεδο. 20

21 Οι βάσεις δεδοµένων είναι γεωγραφικά κατανεµηµένες σε τµήµατα ή µονάδες. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η δυνατότητα αποθήκευσης των δεδοµένων στο σηµείο εκείνο που χρησιµοποιούνται περισσότερο. Πλεονεκτήµατα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η δοµή κάθε βάσης δεδοµένων αντιγράφει (απεικονίζει) τη δοµή της επιχείρησης ή του οργανισµού. Έτσι υπάρχει µία βάση δεδοµένων για κάθε επιχειρησιακή µονάδα (γραφείο, τµήµα, τοµέας, διεύθυνση, γενική διεύθυνση). Η δηµιουργία και χρησιµοποίηση της βάσης δεδοµένων έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του φόρτου του δικτύου της επιχείρησης. 21

22 ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Μειονεκτήµατα: ύσκολος σχεδιασµός. ηµιουργία αντιγράφων των στοιχείων, τα δεδοµένα υπάρχουν και στη βάση δεδοµένων. Συνεχής και αδιάλειπτη ενηµέρωση. ηµιουργία «λεξικού»δεδοµένων (data dictionary) υσκολία στην ανάλυση δεδοµένων. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ DATA WAREHOUSE 1. Ανάπτυξη νέων εφαρµογών (όπως Business Intelligence) Απαντά σε απλές αναφορές και ερωτήσεις, όπως: - «ποιέςήτανοιπωλήσειςτουπροϊόντοςχτοπρώτοδίµηνοτου 2007?» - πραγµατοποιεί συσχετίσεις και συγκρίσεις νέων και παλαιών αποτελεσµάτων Βοηθά στην ανάλυση δεδοµένων, όπως: - «τι αποτελέσµατα είχαµε από τις πωλήσεις και µε ποιο τρόπο?». - δηµιουργεί ευελιξία και υψηλής απόδοσης πρόσβαση στα δεδοµένα και ακόµα πραγµατοποιεί ανάλυση µεγάλου όγκου σύνθετων δεδοµένων από πολλές και διαφορετικές εφαρµογές. - παρέχει οπτικοποίηση (visualization) των δεδοµένων της επιχείρησης. - παρέχει δυνατότητα πλήθους στατιστικών αναλύσεων, ακόµα και πολυδιάστατη ανάλυση (multidimensional analysis). 22

23 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ DATA WAREHOUSE Στη τεχνολογία αυτή στηρίζονται τα συστήµατα στήριξης αποφάσεων (DSS) ή τα Executive Support Systems (EIS) Μετηνύπαρξητου data warehouse είναιδυνατήη λειτουργία του Data Mining εξόρυξη δεδοµένων - «τιπρέπεικαιµπορείναγίνειγιανααυξηθούνοι πωλήσειςµας?», - δηµιουργία προτύπων (patterns) και υποδειγµάτων από µεγάλες βάσεις δεδοµένων. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ DATA WAREHOUSE 2. Αποτυχία εκσυγχρονισµού των παλαιών εφαρµογών που λειτουργούν στην επιχείρηση Οι εφαρµογές αυτές δεν ανταποκρίνονται στα σύγχρονα επιχειρησιακά προβλήµατα και στις νέες εξελίξεις. εν µπορούν να αλλάξουν εύκολα ούτε αντικαθίστανται µε νεότερες εκδόσεις (versions). εν είναι ολοκληρωµένες, µε την έννοια ότι µπορούν να ενσωµατώσουν νέες ανάγκες της επιχείρησης. Η τεχνολογία που χρησιµοποιούν είναι πλέον αρκετά παλαιά. εν έχουν τη δυνατότητα να χειρισθούν ιστορικά στοιχεία. 23

24 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ DATA WAREHOUSE ΠΟΙΑΕΙΝΑΙΗΛΥΣΗ? Η επιλογή χρήσιµων δεδοµένων για την επιχείρηση. Η µετατροπή, ο καθαρισµός και η αναδιοργάνωση των βάσεων δεδοµένων. Η αποθήκευση σε µία κεντρική βάση δεδοµένων που αποτελεί την Αποθήκη εδοµένων ΛΥΣΗ: DATA WAREHOUSE ΣΕ ΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΑΠΟΘΗΚΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ (DATA WAREHOUSE) ΕΝΝΟΙΑ Είναι µία συλλογή από δεδοµένα που χρησιµοποιείται κυρίως για την λήψη αποφάσεων σε µία επιχείρηση ή ένα οργανισµό. 24

25 Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1. Είναι θεµατικά προσανατολισµένη. 2. Υποστηρίζει τόσο τη διοικητική ανάλυση όσο και τη λήψη αποφάσεων. 3. Έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει εσωτερικά & εξωτερικά δεδοµένα. 4. Μπορεί να αποθηκεύει ιστορικά δεδοµένα µεγάλου µεγέθους. 5. Έχει τη δυνατότητα σύνδεσης ετερογενών πηγών δεδοµένων. 6. Έχει την ικανότητα να µετατρέπει τα δεδοµένα σε χρήσιµη πληροφορία. 7. Χρησιµοποιεί εργαλεία ανάλυσης (όπως OLAP, Data Mining). 25

26 Στην πράξη είναι µία στρατηγική διαδικασία για: Α. Τη λογική σύνδεση ετερογενών πηγών δεδοµένων που υπάρχουν σε µία επιχείρηση, και Β. Την πλήρη δυνατότητα µετατροπής των πρωτογενών δεδοµένων σε χρήσιµες πληροφορίες. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣΤΟΥ DATA WAREHOUSE Οργάνωσητου data warehouse µεβάσητουςπελάτες, τα προϊόντα, τις πωλήσεις κτλ. υνατότητα προσανατολισµού στη δηµιουργία προτύπων, στη µοντελοποίηση και την ανάλυση δεδοµένων µε τελικό σκοπό την υποστήριξη για λήψη αποφάσεων σε µία επιχείρηση. υνατότητα οπτικοποίησης των αποτελεσµάτων. υνατότητα προσανατολισµού στον αποκλεισµό των µη χρήσιµων δεδοµένων. 26

27 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ DATA WAREHOUSE Σύνδεση των ετερογενών πηγών δεδοµένων, όπως RDBMS, αρχεία κειµένου, εικόνες, πολυµέσα. Προεπεξεργασία των δεδοµένων, όπως καθαρισµός των δεδοµένων, κανονικοποίηση, έλεγχος, δυνατότητα µεταβολής ή τροποποίησης των δεδοµένων κατά την µεταφορά τους από την βάση δεδοµένων. Τήρησησυµβατότηταςτωνονοµάτωντωνµεταβλητών, τόσο κατά το στάδιο της κωδικοποίησης, όσο και των διαστηµάτων τιµών για τα δεδοµένα που προέρχονται απόδιαφορετικέςπηγές. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ DATA WAREHOUSE Τα data warehouses έχουν την δυνατότητα να τηρούν και να διαχειρίζονται ιστορικά δεδοµένα µεγάλης διάρκειας, πχδεδοµέναγιατατελευταίαείκοσι (20) χρόνια. Έτσι δηµιουργείται µία δυναµική δοµή στη λειτουργία των data warehouses, που επιτρέπει τη χρησιµοποίηση µίας επιπλέον κρίσιµης παραµέτρου που είναι ο χρόνος. Η χρησιµοποίηση της παραµέτρου αυτής, που είναι δυνατό τα δεδοµένα να µην την περιέχουν, παρέχει τη δυνατότητα πλήθους αναλύσεων που είναι χρήσιµες για την επιχείρηση. 27

28 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝΤΟΥ DATA WAREHOUSE 1. Αποθήκευση: υνατότητα αποθήκευσης επιλεκτικών δεδοµένων σε διαφορετικό χώρο από την βάση δεδοµένων. 2. Ενηµέρωση: υνατότητα επεξεργασίας, συγχρονισµού διαδικασιών, επανάκτησης (recovery). 3. ιεργασίες που υποστηρίζονται: Φόρτωση των δεδοµένων. Αµεσηπρόσβασησταδεδοµένα. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Υποστήριξη αποφάσεων Χρήστες: ανώτερα και µεσαία διοικητικά στελέχη εδοµένα: επιλεγµένα Τιµές δεδοµένων: ιστορικό Ποιότηταδεδοµένων: πλήρη, αξιόπιστα Χρήση On Line Analytical Processing (OLAP) ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Υποστήριξη καθηµερινών διαδικασιών Όλοι οι υπάλληλοι εδοµένα: όλα τα διαθέσιµα Τιµές δεδοµένων: τρέχουσες Ποιότηταδεδοµένων: µηπλήρη, παραβίαση λογικών και δοµικών κανόνων Χρήση On Line Transaction Processing (OLTP) 28

29 ON LINE ANALYTICAL PROCESSING (OLAP) υνατότητα πρόσβασης σε πολύ µεγάλο όγκο δεδοµένων. Πραγµατοποίηση ανάλυσης συσχετίσεων µεταξύ πολλών τύπωνεπιχειρησιακώνδεδοµένων. ηµιουργία πολύπλοκων ερωτηµάτων µε συµµετοχή ιστορικώνδεδοµένων. υνατότητα παρουσίασης των δεδοµένων από διαφορετικές οπτικές γωνίες (π.χ. πωλήσεις ανά περιοχή, πωλήσεις ανά τµήµακλπ.). υνατότητα δηµιουργίας πολύπλοκων υπολογισµών, όπως είναιστατιστικέςσυναρτήσειςκαιµοντέλα. Ο χρόνος απόκρισης σε πολύπλοκες απαιτήσεις είναι πολύ µικρός. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ OLΑP Τι πρόκειται να συµβεί στην αγορά κινητής τηλεφωνίας ανταπάγιααυξηθούνκατά 15% καιτοκόστοςτων συνδιαλέξεων µειωθεί κατά 20%? Ανητιµήτηςβενζίνηςξεπεράσειτα 1 Euro/ltκαιτα ασφάλιστρατουςανέλθουνκατά 30%, τιεπίπτωση (%) θα έχει στις πωλήσεις των αυτοκινήτων? Ποιος ήταν ο όγκος πωλήσεων ανά περιοχή, κατηγορία προϊόντος και πωλητή το 2006? Υπάρχει και ποια συσχέτιση µεταξύ των τιµών των υπολογιστικών συστηµάτων µε τα κερδών των πωλήσεων τα τελευταία δύο έτη? 29

30 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ OLΑP Financial Analysis Modelling and Reporting Budgeting Quality Assurance and Quality Control Product Profitability Survey Analysis Promotion Tracking OLΑPκαιΒ Οι βάσεις δεδοµένων δεν υποστηρίζουν ικανοποιητικά τις τεχνικές OLAP Είναι δύο διαστάσεων ενώ το OLAP υποστηρίζει πολυδιάστατα δεδοµένα (πάνω από δύο διαστάσεις). Ερωτήσεις SQL (screen control language) σε µεγάλο αριθµό πινάκων (δυσκολία έκφρασης) Τα ερωτήµατα που πραγµατοποιούνται και απαιτούν απαντήσεις είναιδαπανηράκαιπολλαπλά, παράδειγµα: Πίνακας 1 (Πωλήσεις): εγγραφές Πίνακας 2 (Υποκαταστήµατα): Πίνακας 3 (Πόλεις): Πίνακας 4 (Νοµοί): 100 Ανπραγµατοποιήσουµετοπαρακάτωερώτηµαµε OLAP: απεικόνιση των πωλήσεων ανά υποκατάστηµα, ανά πόλη και ανά νοµό, θα πάρουµε 100 ΤΡΙΣ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ 30

31 ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ DATA WAREHOUSE ΠΟΛΥ ΙΑΣΤΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ - ΚΥΒΟΙ Μοντέλα ιαστάσεων (Dimensional Modeling), είναι µία τεχνική που είναι ειδικά σχεδιασµένη για Data warehouse. Είναι ένα πολυδιάστατο µοντέλο δεδοµένων που περιέχει σαν βασικά στοιχεία πίνακες πολυδιάστατων δεδοµένων, και πίνακες πολλαπλών διαστάσεων. Έχει την δυνατότητα ανάλυσης µετρήσιµων µεγεθών, όπως οι πωλήσεις, τα κέρδη, κλπ. Οι διαστάσεις των κύβων είναι παράµετροι που καθορίζουντοπεριβάλλοντωνδεδοµένων, όπωςηµεροµηνία, πωλητήςπροϊόνήυπηρεσία, κλπ. Λειτουργεί σε διαφορετικά χρονολογικά επίπεδαανάδιάσταση, όπωςµέρα, µήνας, έτος, κλπ. Οι κύβοι καθορίζουν ένα πολυδιάστατο χώρο µε διαστάσεις τα είδη των δεδοµένων και οι τιµές των δεδοµένων αποτελούν σηµεία του χώρου του κύβου. 31

32 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΥΒΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΥΒΩΝ 32

33 ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΥΒΟΥΣ Αθροίσεις (συνολικές πωλήσεις, ποσοστά). ιάφορες συγκρίσεις. Ιεράρχιση, ταξινόµηση, κατάταξη. υνατότητα πρόσβασης και στην πλέον αναλυτική πληροφορία. υνατότητα οπτικοποίησης µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αποτελείται από: Τον πίνακα διάστασης (Dimension table), και Τον πίνακα δεδοµένων (Fact table) 33

34 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ (DIMENSION TABLE) Ο πίνακας διάστασης περιέχει πληροφορία σχετική µε κάθε µια διάσταση και περιέχει ένα τεχνητό κλειδί που συνδέει µία στήλη για κάθε επίπεδο της διάστασης. Εκτόςαπότοπαραπάνωχαρακτηριστικό, υπάρχει η πιθανότητα σύνδεσης κάποιων στηλών µε άλλα επιπλέον χαρακτηριστικά των άλλων επιπέδων. ΠΙΝΑΚΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (FACT TABLE) Κάθε εγγραφή του πίνακα αντιστοιχεί σε ένα απότακελιάτουκύβου. Γιακάθεµίαδιάσταση υπάρχει και ένα σχετικό κλειδί στον αντίστοιχο πίνακα (πίνακας πρώτης διάστασης, πίνακας δεύτερης διάστασης, κλπ) και για κάθε δεδοµένο υπάρχει και µια αντίστοιχη στήλη. Σχετικό κλειδί ονοµάζεται ο δυνητικός συνδυασµός των κλειδιών των διαστάσεων. 34

35 ΕΞΟΡΥΞΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ - DATA MINING Εξόρυξη δεδοµένων είναι: 1. Η εύρεση γνώσεων από µεγάλες ποσότητες δεδοµένων της επιχείρησης. 2. Η ανεύρεση σηµαντικών νοηµάτων, σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων από τα δεδοµένα µε τη χρησιµοποίηση των δυνατοτήτων των υπολογιστών και των ανθρώπων. 3. Η δηµιουργία κατάλληλων πληροφοριών που περιγράφουν ένα γεγονός, καθώς και η δυνατότητα περιγραφής και πρόβλεψης ενός µελλοντικού γεγονότος. ΕΞΟΡΥΞΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΑ 1. Μοντέλο επαλήθευσης (Verification Model) Το µοντέλο αυτό εξετάζει την ορθότητα µιας υπόθεσης που τίθεται και εισάγει ο χρήστης χρησιµοποιώντας σαν βάση τα υπάρχοντα δεδοµένα. Χρησιµοποιούνται ερωτήµατα, πολυδιάστατη ανάλυση καθώς και οπτικοποίηση (visualization). 2. Μοντέλο ανακάλυψης (Discovery Model) Το µοντέλο αυτό επιτρέπει στο σύστηµα να ανακαλύπτει αυτόµατα πληροφορίες που βρίσκονται «θαµµένες» µέσα στα δεδοµένα, χωρίς την παρέµβαση του χρήστη. 35

36 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. Όσον αφορά την ολοκλήρωση : Πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του WWW σεσυνάρτησηµετεχνικέςαπότο χώρο του marketing (B2B, B2C). Χρησιµοποίηση και ενσωµάτωση στις τεχνικές CRM. Πραγµατοποίηση data warehouse µε τη χρησιµοποίηση κινητών συσκευών. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2. Όσοναφοράταµεγέθη: Το έτος 2000 η µέγιστη αποθηκευτική δυνατότηταήταν 400 GB Το έτος 2003 η µέγιστη αποθηκευτική δυνατότητα ήταν 2 TB Το έτος 2005 η µέγιστη αποθηκευτική δυνατότητα ήταν >120 TB Το έτος 2010? πιθανώς >1000 ΤΒ Τις αποθήκες δεδοµένων σήµερα χρησιµοποιούν εκατοµµύρια χρήστες. 36

37 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ 37

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων: Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Υπεύθυνος µαθήµατος: Ειασηγητής:Dr. Σκάρλας Λάµπρος Email:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι To πληροφοριακό πρόβληµα Ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων Πληροφορία: ο ρόλος και η αξία της ιοίκηση: οµές ραστηριότητες Ανάγκες υποστήριξης Κατηγορίες Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ATHENS SCHOOL OF MANAGEMENT (THESSALONIKI) Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομιλητής: Γιάννης Νάνος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ? Είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Β ΣΕ Ε Σ Ι ΟΜΕΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Βασικές Έννοιες - εδοµένα { Νίκος, Μιχάλης, Μαρία, Θάλασσα, Αυτοκίνητο }, αριθµοί, π.χ. {1, 2, 3, 5, 78}, συµβολοσειρές (strings) π.χ. { Κώστας, 5621, ΤΡ 882, 6&5 #1, +

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΗ 1η: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΣ. Δρ. Β. Βασιλειάδης Τμ. ΔΙΚΣΕΟ, ΑΤΕΙ Mεσολογγίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΗ 1η: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΣ. Δρ. Β. Βασιλειάδης Τμ. ΔΙΚΣΕΟ, ΑΤΕΙ Mεσολογγίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΗ 1η: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΣ Δρ. Β. Βασιλειάδης Τμ. ΔΙΚΣΕΟ, ΑΤΕΙ Mεσολογγίου Εισαγωγή (1/2) Ø Διεξαγωγή Μαθήµατος Ø Κάθε Πέµπτη 13:00-15:00 στην Ι14 Ø Βαθµολογία Μαθήµατος: Ø 60% Θεωρία Ø

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Στόχοι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Στόχοι Τι είναι ένα πληροφοριακό σύστηµα; Ποιος είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστηµάτων στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον; Οι βασικές προκλήσεις στην διοίκηση Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining)

Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining) ΠΜΣ Πληροφορικής Πανεπιστηµίου Πειραιά Εξόρυξη Γνώσης από εδοµένα (Data Mining) Αποθήκες εδοµένων Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πειραιά http://isl.cs.unipi.gr/db/courses/dm "Πυραµίδα"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παραγωγικές Λειτουργίες Επιχείρησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT KAI EΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ. Παρουσίαση 2 ο μέρος:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT KAI EΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ. Παρουσίαση 2 ο μέρος: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT KAI EΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ Παρουσίαση 2 ο μέρος: Λήψη αποφάσεων Η λήψη αποφάσεων αποτελεί κεντρική δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μιας επιχείρησης, από τον σχεδιασμό δράσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 2 η 2.1 Προκλήσεις για τη ιοίκηση 1. Ολοκλήρωση: ιαφορετικά συστήµατα εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες. Ηολοκλήρωσησυστηµάτων σε διαφορετικά επίπεδα είναι δύσκολη τεχνολογικά και κοστίζει. 2. ιεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση

Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Πληροφοριακά συστήματα στην επιχείρηση Βασικές κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων Οι τέσσερις βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών συστημάτων Βασικοί τύποι πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης

Σύστημα. Αντώνης Μαϊργιώτης Σύστημα Αντώνης Μαϊργιώτης Σε ένα οργανισμό υπάρχουν προβλήματα για λύση Η διεύθυνση του οργανισμού αναθέτει τη λύση στους κατάλληλους ανθρώπους Οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν τις κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη. πληροφοριακών συστηµάτων Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Επισκόπηση Π.Σ. & τεχνικές για Ανάλυση και Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων οµή παρουσίασης Τεχνολογική-Ιστορική Επισκόπηση Φάσεις Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται:

Είδη Groupware. Λογισμικό Συνεργασίας Ομάδων (Groupware) Λογισμικό Groupware. Υπάρχουν διάφορα είδη groupware ανάλογα με το αν οι χρήστες εργάζονται: Μάθημα 10 Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Chapter 10 Knowledge Transfer In The E-world Chapter 13 Knowledge Management Tools and Knowledge Portals Συστήματα Διάχυσης και Διαχείρισης Γνώσης Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες

Κεφάλαιο 1. Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων. Βασικές Έννοιες Κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακών Συστημάτων 1 Βασικές Έννοιες Πληροφοριακό Σύστημα Σκοπός Δεδομένα Πληροφορίες Αποφάσεις Στόχος Πληροφοριακές ανάγκες Στρατηγική πληροφόρηση 2 1 Ηεποχή της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχοι και αντικείμενο ενότητας

Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων. Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ενότητα 3 Ο Στρατηγικός Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 3-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου ενός Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ

Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Συνοπτική επισκόπηση αγοράς & εργαλείων ΒΙ Μιχάλης Μεταξάς Innovatia ΕΠΕ Agenda Αναφορά σε στοιχεία της µελέτης «Συγκέντρωση, ανάλυση και αξιολόγηση εργαλείων και λογισµικού Επιχειρηµατικής Ευφυΐας» Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...1 1. Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ...3 Κατηγορίες των Γεωγραφικών εδοµένων...3 Γεωγραφικές οντότητες...3 ιαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Λογισµικό Η/Υ (Software)( Οι βασικές κατηγορίες λογισµικού!λειτουργικά Συστήµατα (Operating Systems O/S)!Λειτουργικά βοηθητικά προγράµµατα (Tools and Utilities)!Περιβάλλοντα ανάπτυξης µηχανογραφικών εφαρµογών!προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογική Υποδομή ERP Βασίλειος Ταμπακάς, Καθηγητής Αθανάσιος Καλογεράς, Επ. Συνεργάτης Τεχνικά Χαρακτηριστικά ERP Αποτελεί σύνθεση ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και αξιοποίηση αποθηκών πληροφοριών (data warehouses) για την υποστήριξη λήψης διοικητικών αποφάσεων

Δημιουργία και αξιοποίηση αποθηκών πληροφοριών (data warehouses) για την υποστήριξη λήψης διοικητικών αποφάσεων Τμήμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ολική Ποιότητα (MBA TQM) Δημιουργία και αξιοποίηση αποθηκών πληροφοριών (data warehouses) για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ. Ενότητα 98 η ίκτυα ΟΠ νθρώπινου υναµικού 1 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ [1] εν εφαρµόζονται τυπικές συνταγές. Αδυναµία επίβλεψης και ελέγχου. Περιορισµένη και έµµεση επιρροή της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας. [2] Ένταξη οργανωτικών αναγκών σε ρεύµατα ενεργειών.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων 1 Περιεχόµενο του µαθήµατος η διαµόρφωση στρατηγικής ΠΣ σε εναρµόνιση µε την επιχειρηµατική στρατηγική, η διοίκηση µε ολοκληρωµένο τρόπο του συνόλου των

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας

Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας e.nfo Ολοκληρωµένη λύση επιλεκτικής συγκέντρωσης, αναδιοργάνωσης δεδοµένων και παραγωγής πληροφορίας Εξασφάλιση της εξειδικευµένης λύσης business intelligence για κάθε επιχείρηση πελάτης Τράπεζα Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 3 η 3.1 Κύριες επιχειρηµατικές λειτουργίες 1. Συστήµατα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ 2. Συστήµατα Παραγωγής 3. Συστήµατα Οικονοµικής και Λογιστικής ιαχείρισης 4. Συστήµατα ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η κατεύθυνση "Πληροφοριακά Συστήµατα"

Η κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήµατα Η κατεύθυνση "Πληροφοριακά Συστήµατα" Γιάννης Θεοδωρίδης Ηµερίδα Τµήµατος Πληροφορικής Μάιος 2012 τι είναι τα Πληροφοριακά Συστήµατα "Πληροφοριακά συστήµατα (αγγλ. Information Systems ή IS) ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΗΕΠ 2012. Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τµήµα Φυσικής Πανεπιστήµιο Πατρών ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠΟΡΩΝ (ERP). ΤΟ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ SAP Ειδική Επιστηµονική Εργασία Πατρούλα Κ. Παναγοπούλου ΗΕΠ 2012 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα : Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) στο πλαίσιο των Κατηγοριών Πράξεων 2.2.2.α. «Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009

ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 ΠΛΑΤΩΝΑΣ Έργο ΓΓΕΤ 1SME2009 4o Συνέδριο InfoCom Green ICT 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΠΛΑΤφόρμα έξυπνου διαλογισμικού για συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία δεδομένων από συστήματα πολλαπλών ετερογενών ΑισθητήρΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ. Κεφάλαιο 3. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 3 Πληροφοριακά Συστήµατα και οργανισµοί Μέρος ΙΙ Ο επίδραση των Πληροφοριακών Συστηµάτων στην διοικητική λειτουργία των οργανισµών Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Βασικές Ενότητες... 19 Πρόσθετες Ενότητες... 19. Entry... 17. Start... 12 Λογιστικές Εφαρμογές... 13. xline ERP ATLANTIS ERP 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βασικές Ενότητες... 5 Πρόσθετες Ενότητες... 6 Entry... 7 Start... 8 Λογιστικές Εφαρμογές... 8 xline ERP Βασικές Ενότητες... 9 Πρόσθετες Ενότητες... 10 Entry... 11 Start... 12 Λογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20. Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις δεδοµένων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η.

Κεφάλαιο 20. Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις δεδοµένων. Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Κεφάλαιο 20 Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις δεδοµένων Τεχνητή Νοηµοσύνη - Β' Έκδοση Ι. Βλαχάβας, Π. Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ. Κόκκορας, Η. Σακελλαρίου Τεχνητή Νοηµοσύνη, B' Έκδοση - 1 - Ανακάλυψη Γνώσης σε

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΤΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες

Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. laudon, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2006

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας

Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Ενότητα 9 Σχεδιασμός Επεξεργασίας και Τηλεπεξεργασίας Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 9-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Σχεδιασμός επεξεργασίας Επεξεργασία κατά δεσμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες

Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής. ... το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων του Πα.Πει. Ερευνητικές δραστηριότητες σε GI Ενδεικτικές εργασίες ΗΓεωπληροφορικήστα Τµήµατα Πληροφορικής Γιάννης Θεοδωρίδης Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιά Περιεχόµενα... Τι προσφέρουν τα Τµήµατα Πληροφορικής το Τµήµα Πληροφορικής του Παν/µίου Πειραιά... το

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud

Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Η Oracle ανακοίνωσε την πιο ολοκληρωμένη λύση στον τομέα της Ανάλυσης δεδομένων στο Cloud Το Oracle Analytics Cloud αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δυνατοτήτων που περιλαμβάνει έτοιμο περιεχόμενο, εξειδικευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά

OptiplanFlex. Χαρακτηριστικά OptiplanFlex Η σειρά OptiplanFlex είναι µια προσεκτική προσέγγιση στις πραγµατικές ανάγκες του επιχειρηµατία και του διοικητικού στελέχους για να επιτυγχάνει τη βέλτιστη λειτουργία. Βασισµένο πάνω σε τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1

8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRODUCT DATA MANAGEMENT (PDM)... 8-1 8.1 ΟΡΙΣΜΟΣ...8-1 8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...8-3 8.3 ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ...8-5 8.4 ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...8-7 8 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης

Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης Η ιαχείριση της Γνώσης ως Μοχλός Ανάπτυξης της Σύγχρονης Επιχείρησης Φώτης Σακελλαρίδης V.P. Europe OBI ιευθύνων Σύµβουλος Janssen-Cilag ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η πρόκληση του σήµερα Αλλαγές Αγοράς Αλλαγές Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 3: Η έννοια της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - INFORMATION Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα

Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Εισαγωγή 1 Ζήτω οι Βάσεις εδοµένων!! Αντικείµενο: Θεµελιώδες πρόβληµα της επιστήµης µας εδοµένα Μοντελοποίηση Αποθήκευση Επεξεργασία (εύρεση πληροφορίας σχετικής µε µια συγκεκριµένη ερώτηση) Σωστή Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον Ενότητα 2 Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης στο Νέο Διοικητικό και Επιχειρησιακό Περιβάλλον Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Νέες προκλήσεις Στόχοι και αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Γνώσεις Υποδομής... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης... 15 1.1 Επιχείρηση... 16 1.1.1 Τι είναι Οργανισμός και τι είναι επιχείρηση (μια πρώτη ιδέα) 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3

Business Intelligence Tools Avecon, data mining techniques online analytical processing OLAP Avecon Εξοικονόμηση κόστους: DataMATRIX3 Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον την δύναμη και την ανταγωνιστικότητα που αποκτούν με την ενσωμάτωση επιχειρηματικών εφαρμογών ευφυΐας - Business Intelligence Tools. Οι εφαρμογές B.I παρέχουν στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Course Outline 12 Lectures (2-hour) 12 Lab Tutorials (1-hour) In-class Case Studies Deliverables:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (2 ΠΑΡΑ ΟΣΕΙΣ) -Αρχές Πληροφοριακών Συστηµάτων, Ενδεικτικό Παράδειγµα: Προς την Ηλεκτρονική Επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ

Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Υποσυστήματα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ Εξέταση των υποσυστημάτων που σχετίζονται με πωλήσεις και μάρκετινγκ Κατανόηση των διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών στα υποσυστήματα αυτά Μελέτη Περίπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες...

Βασικές Ενότητες... 18 Πρόσθετες Ενότητες... 18. Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές... 4 5 6 7 7 xline ERP Βασικές Ενότητες... Πρόσθετες Ενότητες... Entry... Start... Λογιστικές Εφαρμογές...

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη στη ιαχείριση Γνώσης

Υποστήριξη στη ιαχείριση Γνώσης Υποστήριξη στη ιαχείριση Γνώσης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση ενότητας Γνώση και

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας πίνακες και πεδία από τη βάση δεδοµένων του Microsoft Navision, οι χρήστες µπορούν να οργανώσουν και να καθορίσουν "κύβους" πληροφοριών

Επιλέγοντας πίνακες και πεδία από τη βάση δεδοµένων του Microsoft Navision, οι χρήστες µπορούν να οργανώσουν και να καθορίσουν κύβους πληροφοριών BUSINESS ANALYTICS FOR MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Η εφαρµογή Business Analytics for Microsoft Business Solutions Navision σάς βοηθά να αποκτήσετε επιχειρηµατική διορατικότητα, να λαµβάνετε καλύτερες

Διαβάστε περισσότερα