Χειρουργική σταθεροποίηση του σοβαρού ασταθούς θωρακικού τοιχώματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χειρουργική σταθεροποίηση του σοβαρού ασταθούς θωρακικού τοιχώματος"

Transcript

1 Ανασκόπηση Χειρουργική σταθεροποίηση του σοβαρού ασταθούς θωρακικού τοιχώματος Surgical Stabilization of Severe Flail Chest Christian Casali MD, Giuseppe Fontana MD, Uliano Morandi MD 14 jul 2005, Απόδοση στα ελληνικά: Δ. ΓΑΡΜΠΗΣ Επιμελητής χειρουργός θώρακα, Νοσοκομείο Μetropolitan Επιλογή ασθενών Το ασταθές θωρακικό τοίχωμα επιπλέκει περίπου το 10-20% των ασθενών με βαρύ θωρακικό τραύμα και συνδέεται με ένα ποσοστό θνησιμότητας από 10% μέχρι και 35% των ασθενών 1-4. Η αντιμετώπιση του ασταθούς θωρακικού τοιχώματος έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια ως συνέπεια των βελτιωμένων τεχνικών αερισμού, καθώς και της καλύτερης κατανόησης της φυσιοπαθολογίας του σύνθετου αυτού αναπνευστικού συνδρόμου. Είναι αποδεκτό ότι η αναπνευστική ανεπάρκεια δεν οφείλεται μόνο στον ανεπαρκή αερισμό που συσχετίζεται με την παράδοξη κινητικότητα του θωρακικού τοιχώματος. Επηρεάζεται σημαντικά και από άλλες συνοδές θωρακικές βλάβες, ειδικότερα την πνευμονική θλάση και την ατελεκτασία 1,5. Κατά την τελευταία δεκαετία, η κύρια αντιμετώπιση του συνδρόμου του βαρέως ασταθούς θώρακα είχε περιορισθεί στην αντιμετώπιση των συνοδών θωρακικών τραυμάτων με ιδιαίτερη προσοχή στην πνευμονική θλάση 5. Η σταθεροποίηση του θωρακικού τοιχώματος με τη βοήθεια της μηχανικής αναπνοής είναι η συνήθης αντιμετώπιση για τους ασθενείς με ασταθές θωρακικό τοίχωμα και συνοδό αναπνευστική ανεπάρκεια, καθώς και όταν συνοδεύονται από κοιλιακές και εγκεφαλικές βλάβες 1,5. Ο μηχανικός αερισμός ελεγχόμενου όγκου μείωσε αισθητά το ποσοστό θνησιμότητας των ασθενών 2, αλλά χρειάζεται χρόνο και η συνοδός πνευμονία περιπλέκει την παρατεταμένη διασωλήνωση 6. Η χειρουργική αντιμετώπιση των ασθενών με σοβαρό ασταθές θωρακικό τοίχωμα μέχρι στιγμής αμφισβητείται. Νομίζουμε, όμως, ότι ενδείκνυται σε ειδικές συγκεκριμένες κλινικές περιπτώσεις. Η αποτελεσματικότητα και ο ιδανικός συγχρονισμός της σταθεροποίησης του θωρακικού τοιχώματος σε ασθενείς με μηχανική υποστήριξη συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την πνευμονική παρεγχυματική βλάβη 7,8. Η παρουσία εκτεταμένων πνευμονικών θλάσεων (εικόνα 1) είναι μια σχετική αντένδειξη για τη χειρουργική σταθεροποίηση. Σε αυτούς τους ασθενείς απαιτείται παρατεταμένος μηχανικός αερισμός. Μια πρόωρη χειρουργική επέμβαση δε θα έχει ωφέλιμα αποτελέσματα 7,8. Εντούτοις, μπορεί να προταθεί χειρουργικός χειρισμός εφόσον ο ασθενής αποτύχει να απογαλακτιστεί από τη μηχανική υποστήριξη, μόλις βελτιωθεί η πνευμονική θλάση 9,10. Σε ασθενείς με μεμονωμένο βαρύ θωρακικό τραύμα, οι οποίοι πάσχουν από ασταθές θωρακικό τοίχωμα χωρίς σημαντική πνευμονική θλάση, η παρατεταμένη αναπνευστική υποστήριξη Εικόνα 1. Εικόνα σοβαρής πνευμονικής θλάσης. Εικόνα 2. Εκτεταμένη χειρουργική τομή που επιτρέπει την κοπή έκθεση όλων των σπασμένων πλευρών. 22

2 ΔΡΙΜΥΣ ΧΑΛΑΡΟΣ ΘΩΡΑΚΑΣ Συνοδοί θωρακικοί τραυματισμοί που απαιτούν θωρακοτομή Συνοδοί θωρακικοί τραυματισμοί που δεν απαιτούν θωρακοτομή Αναπνευστική ανεπάρκεια Χωρίς αναπνευστική ανεπάρκεια Eσωτερική αναπνευστική ανεπάρκεια Χειρουργική σταθεροποίηση 4 Παρουσία πνευμονικής θλάσης Eσωτερική αναπνευστική σταθεροποίηση Aπουσία πνευμονικής θλάσης Χειρουργική σταθεροποίηση 2 Παρατεταμένη διασωλήνωση Χειρουργική σταθεροποίηση 3 Λύση θλάσεως 1 Απαιτείται θωρακοτομή για συνοδές βλάβες. 2 Διασωληνωμένοι ασθενείς χωρίς θλάση με επηρεασμένη την αναπνευστική λειτουργία. 3 Διασωληνωμένοι ασθενείς χωρίς βαριά θλάση και εγκεφαλικές βλάβες που δεν απογαλακτοποιούνται. 4 Ασθενείς με εκτενή προσθιοπλάγια αστάθεια και σταδιακή μετατόπιση των σπασμένων πλευρών. Σχήμα 1. Aλγόριθμος που περιλαμβάνει τις ενδείξεις της χειρουργικής σταθεροποίησης του αστaθούς θωρακικού τοιχώματος. δεν είναι κατάλληλη λόγω της επικινδυνότητας που αφορά στις σχετικές με τη χρήση του αναπνευστήρα επιπλοκές. Επιπλέον, ο μηχανικός αερισμός δεν αποτρέπει πάντα την ανάπτυξη παραμορφώσεων του θωρακικού τοιχώματος και μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική δυσλειτουργία περιοριστικού τύπου 10,11. Στους ασθενείς με ήπια ή χωρίς πνευμονική θλάση, η πρώιμη χειρουργική σταθεροποίηση επιτυγχάνει μικρότερη παραμονή στη ΜΕΘ, καθώς οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν χαμηλότερη νοσηρότητα 9. Μια άλλη ένδειξη που αφορά στη χειρουργική επέμβαση για τη σταθεροποίηση του θωρακικού τοιχώματος είναι η παρουσία εκτενούς προσθιοπλάγιου ασταθούς τοιχώματος σε νέο ασθενή που δε συνοδεύεται από βαρειά αναπνευστική ανεπάρκεια. Ο στόχος για αυτήν την κλινική κατάσταση είναι η πρόληψη από απώτερο περιορισμό του θωρακικού τοιχώματος λόγω παραμορφωμένης αυτόματης σταθεροποίησης. Η χειρουργική σταθεροποίηση είναι επίσης υποχρεωτική όταν υποβάλλεται ο ασθενής σε θωρακοτομή για συνοδές θωρακικές βλάβες. Σε αυτήν την περίπτωση, η χειρουργική παρέμβαση δεν επιβαρύνει σημαντικά τη χειρουργική νοσηρότητα. Όπως προτείνεται και από άλλους συγγραφείς 7-9, αναγνωρίζουμε τις ακόλουθες κλινικές καταστάσεις στις οποίες η χειρουργική σταθεροποίηση ενός ασταθούς θωρακικού τοιχώματος ενδείκνυται: Σε ασθενείς στους οποίους απαιτείται θωρακοτομή για συνοδό θωρακικό τραύμα. Σε ασθενείς με επιδεινωμένη πνευμονική λειτουργία παρά τη συστηματική εκκαθάριση των βρογχικών εκκρίσεων και την επαρκή αναλγησία, γεγονός που σημαίνει ότι βρίσκονται σε μηχανική αναπνοή αλλά δεν έχουν πνευμονική θλάση (υποψήφιοι για πρώιμη χειρουργική σταθεροποίηση). Σε διασωληνωμένους ασθενείς με προηγούμενη βαρειά πνευμονική θλάση και τραυματισμό εγκεφάλου, προκειμένου να μειωθεί η διάρκεια της σταθεροποίησης με μηχανική αναπνοή όταν ο ασθενής αποτυγχάνει να απογαλακτιστεί από τον αναπνευστήρα. Σε ασθενείς με εκτεταμένο προσθιοπλάγιο ασταθές τοίχωμα και σταδιακή μετατόπιση των σπασμένων πλευρών, προκειμένου να αποτραπούν απώτερες παραμορφώσεις του θωρακικού τοιχώματος. Ο αλγόριθμος του σχήματος 1 περιλαμβάνει τις ενδείξεις της χειρουργικής σταθεροποίησης. 24

3 Εικόνα 3. Αποκάλυψη των σπασμένων πλευρών. Εικόνα 4. Ράβδοι Judet. Εικόνα 5. Τοποθέτηση ράβδου Judet στην περιοχή του κατάγματος. Εικόνα 6. Λαβίδες σύλληψης των μεταλλικών γάντζων. Χειρουργικά βήματα Αναισθησία Η χειρουργική σταθεροποίηση του ασταθούς θωρακικού τοιχώματος γίνεται κάτω από γενική αναισθησία με διπλού αυλού ενδοτραχειακό σωλήνα για εκλεκτικό αναπνευστικό αερισμό που επιτρέπει προσπέλαση της θωρακικής κοιλότητας και του πνευμονικού παρεγχύματος. Θέση του ασθενή και χειρουργικές τομές Η θέση του ασθενή και οι χειρουργικές τομές εξαρτώνται από τη θέση που βρίσκεται η θωρακική αστάθεια. Τα προσθιοπλάγια θωρακικά τραύματα προσπελαύνονται με προσθιοπλάγια θωρακοτομή, με τον ασθενή σε ύπτια θέση και με τους δυο βραχίονες να απάγονται στις 90 ο. Για καθαρά πλάγια αστάθεια προτιμάται η πλάγια θωρακοτομή και οι βραχίονες να απάγονται στις 90 ο. Οι τομές γίνονται πάνω από την περιοχή των καταγμάτων. Οι χειρουργικές τομές πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες ώστε να επιτρέπουν καλή έκθεση όλων των σπασμένων πλευρών (εικόνα 2). Προσπαθούμε γενικά να αποφύγουμε σημαντική διαίρεση των μυών προκειμένου να διατηρήσουμε την αναπνευστική λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι προσφύσεις του προσθίου οδοντωτού μυός στο θωρακικό τοίχωμα είναι γενικά οι μόνες μυϊκές ίνες που διαιρούνται κατά τους προσθιοπλάγιους τραυματισμούς, ενώ για τους πλάγιους τραυματισμούς διαιρείται η πρόσθια μοίρα του μείζονα θωρακικού. Πριν την έναρξη της σταθεροποίησης του θωρακικού τοιχώματος, εκτελείται θωρακοτομή στη μεσότητα της ασταθούς περιοχής και γίνεται διερεύνηση της θωρακικής κοιλότητας καθώς και του πνευμονικού παρεγχύματος. Πλευριτικό υγρό και μερικώς πηγμένο περιεχόμενο παροχετεύονται. Συρράπτονται τα σχισίματα του πνεύμονα. Συνοδές ανατομικές πνευμονικές παρεγχυματικές παθήσεις αντιμετωπίζονται όσο γίνεται συντηρητικά. Εξαιρούνται, ωστόσο, οι λοβοί ή τα τμήματα όταν έχουν υποστεί μεγάλης έκτασης βλάβη. Οστεοσύνθεση Ο στόχος της χειρουργικής σταθεροποίησης του ασταθούς θωρακικού τοιχώματος είναι η εξάλειψη της παράδοξης κινητικότητας των συμμετεχόντων θωρακικών τμημάτων. Όποτε είναι δυνατόν, αναγνωρίζονται και τα δυο άκρα της τεμαχισμένης πλευράς και σταθεροποιούνται. Αυτό επιτυγχάνει στο βέλτιστο τη σταθεροποίηση του θωρακικού τοιχώματος. Η σταθεροποίηση όλων των καταγμάτων είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις σημαντικής τοιχωματικής αστάθειας. Εντούτοις, για λιγότερο εκτενή ασταθή τμήματα, μια φυσιολογική σταθεροποίηση του θωρακικού τοιχώματος μπορεί να επιτευχθεί με τη διόρθωση 26

4 Εικόνα 7. Ράβδοι Sanchez-Lioret. Εικόνα 8. Τοποθέτηση ράβδου Sauchez-Lioret στην περιοχή του κατάγματος. Εικόνα 9. Τοποθέτηση σωλήνων παροχετεύσεως. Εικόνα 10. Ακτινογραφική εικόνα βελτίωσης των πλευροπνευμονικών βλαβών. μόνο ενός κατάγματος για κάθε πλευρά (όταν πρόκειται για διπλό κάταγμα ίδιας πλευράς). Η σταθεροποίηση των οπίσθιων καταγμάτων είναι λιγότερο σημαντική για την ακεραιότητα του θωρακικού τοιχώματος από ό,τι είναι η σταθεροποίηση των προσθίων. Η έκθεση των οπίσθιων πλευριτικών καταγμάτων είναι επίσης πιο προκλητική λόγω της παρουσίας μεγάλων μυών (πλατύς ραχιαίος, τραπεζοειδής, ρομβοειδής, παρασπονδυλικοί). Η οστεοσύνθεση πρέπει να διενεργηθεί με κεντρομόλο τρόπο από τις πιο απόμακρες σπασμένες πλευρές προς αυτές που βρίσκονται κάτωθεν του ύψους της θωρακοτομής. Τα κατάγματα των πλευρών από την 4η μέχρι και τη 10η σταθεροποιούνται πάντα όταν παρουσιάζονται. Συνήθως δε σταθεροποιούμε τα κατάγματα των πλευρών 1-3 εξαιτίας του κινδύνου τραυματισμού των υποκλείδιων αγγείων. Τα κατάγματα των πλευρών 11ης και 12ης δε σταθεροποιούνται γιατί δε συμμετέχουν στην παράδοξη κινητικότητα. Οι πλευρές που πρόκειται να σταθεροποιηθούν αποκαλύπτονται επαρκώς προκειμένου να επιτευχθεί η καλή τοποθέτηση των μεταλλικών σταθεροποιητικών ράβδων. Όταν οι σπασμένες πλευρές αποκαλύπτονται (εικόνα 3), οι περισσότερο παρεκτοπισμένες ανατάσσονται χειρονακτικά. Η υπερβολική σκελετοποίηση των πλευρών στόχων θα αύξανε την επικινδυνότητα του σχηματισμού ψευδάρθρωσης και σημαντικής αναπνευστικής δυσχέρειας, πράγμα που θα πρέπει να αποφευχθεί. Για αυτούς τους λόγους, οι μεσοπλεύριοι μύες διατέμνονται μόνο στην περιοχή όπου οι μεταλλικές ράβδοι θα τοποθετηθούν, προσπαθώντας να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μυϊκές ίνες μεσοπλεύριων μυών. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται ώστε να αποφευχθεί η διατομή του περιοστέου της πλευράς. Μόλις αποκαλυφθούν και τα δυο ελεύθερα τμήματα του κατάγματος της βεβλαμένης πλευράς, η οστεοσύνθεση ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση των μεταλλικών ράβδων. Οι ράβδοι Judet (cremascoli&iris, Ιταλία) 12 είναι πολύ συχνά χρησιμοποιούμενες κατά την εμπειρία μας. Αυτές οι ράβδοι έχουν τους πλευρικούς γάντζους στις κατάντικρυ γωνίες σε κάθε πλευρά. Είναι διαθέσιμες σε διαφορετικά μήκη και μεγέθη (εικόνα 4), προκειμένου να προσαρμόζονται σε κάθε περιοχή και μέγεθος κατάγματος. Όταν ελαχιστοποιείται επαρκώς το διάστημα μεταξύ των δυο άκρων της πλευράς η ράβδος Judet της κατάλληλης διάστασης 28

5 τοποθετείται πέρα από τα ελεύθερα τμήματα και δένεται με τους μεταλλικούς γάντζους σε κάθε αποσπώμενο τμήμα (εικόνα 5). Οι γωνιώδεις γάντζοι αγκιστρώνουν στην πλευρά. Οι μεταλλικοί γάντζοι συλλαμβάνονται με κατάλληλες λαβίδες (εικόνα 6). Οι γωνιώδεις αυτές λαβίδες είναι χρήσιμες ώστε να βοηθούν στην αγκίστρωση των ράβδων βαθιά στο χειρουργικό πεδίο, όπως όταν πρόκειται για τα οπίσθια πλευρικά κατάγματα. Οι ράβδοι Judet είναι ιδανικές για τα απλά κατάγματα κατά τα οποία έχουν διατηρηθεί και τα δυο αποσπώμενα τμήματα κατά το ακέραιο. Κατά την περίπτωση θρυμματισμένων πλευρών με απώλεια ακεραιότητας του θωρακικού τοιχώματος, προτιμάμε τις ράβδους Sanchez-Lioret (εικόνα 7). Αυτές οι ράβδοι είναι ιδανικές όταν πρέπει να αποκατασταθεί η συνοχή του θωρακικού τοιχώματος (εικόνα 8). Το μήκος των ράβδων και των μεταλλικών αγκίστρων πρέπει να επιλεχθεί προσεκτικά ώστε να προσαρμοστεί σύμφωνα με το μέγεθος της πλευράς. Η σταθεροποίηση των ράβδων Sanchez- Lioret εξασφαλίζεται με τη σύγκλειση των πλευρικών γάντζων όπως προηγουμένως περιγράφθηκε για τις ράβδους Judet. Η τοποθέτηση της μεταλλικής ράβδου ενισχύεται με πολυνηματώδη απορροφήσιμη ραφή σε κάθε αγκιστρωτή θέση της. Τοποθέτηση παροχετεύσεων και σύγκλειση τραύματος Η υπεζωκοτική κοιλότητα παροχετεύεται συνήθως με δυο ή τρεις σωλήνες θώρακος. Συνήθως τοποθετούμε έναν ή δυο παροχετευτικούς σωλήνες 32fr στο χαμηλότερο ημιθωράκιο και έναν 28fr σωλήνα κατευθυνόμενο προς την κορυφή. Ένας μικρότερος σωλήνας τοποθετείται συνήθως στην υποδόρια περιοχή (εικόνα 9). Κατά τη σύγκλειση της θωρακοτομής, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να ληφθεί ώστε να μη μετατοπιστούν οι μεταλλικές ράβδοι στο κάθε σταθερό τμήμα των διορθωμένων πλευρών. Δυο μη-απορροφήσιμες ραφές περνούν γύρω από τα δυο αντικριστά τμήματα της κάθε πλευράς. Ο χειρουργός και ο βοηθός πρέπει να δέσουν ταυτόχρονα τα ράμματα σφιχτά και να αποφευχθεί η μετατόπιση των τμημάτων της πλευράς. Στη συνέχεια, όταν συγκλίνεται το θωρακικό τοίχωμα, οι μύες και το δέρμα συρράπτονται με το συνηθισμένο τρόπο. Μετεγχειρητική πορεία Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική σταθεροποίηση αστάθειας θωρακικού τοιχώματος πρέπει να απογαλακτιστούν βαθμιαία, προκειμένου να αποτραπεί η πρώιμη μετατόπιση των σταθεροποιημένων πλευρών. Κατά την εμπειρία μας, ο μηχανικός αερισμός συνεχίζεται συνήθως για 36 έως 48 ώρες μετεγχειρητικά. Ο ασθενής εξέρχεται εφόσον παρουσιάζει ακτινογραφική βελτίωση των πλευροπνευμονικών βλαβών (εικόνα 10) και μετά από την κλινική αξιολόγηση καταδεικνύει την απουσία της παράδοξης κινητικότητας του θωρακικού τοιχώματος. Οι μεταλλικές ράβδοι δε χρειάζεται να αφαιρεθούν όταν έχει ολοκληρωθεί η θεραπεία. Βασικά σημεία της μεθόδου Γενική αναισθησία με διπλού αυλού ενδοτραχειακό σωλήνα Ράβδοι Judet σε διαφορετικό μήκος και μέγεθος Ράβδοι Sanchez-Lioret διαφορετικών μεγεθών Συνθλιπτικές λαβίδες διαφορετικής γωνίωσης Επισημάνσεις Χρησιμοποίηση εκτενών τομών ώστε να αποκαλύπτονται όλα τα κατάγματα των πλευρών, ελάττωση της διατομής των μυών ώστε να διατηρηθεί η αναπνευστική λειτουργία. Όλα τα κατάγματα των πλευρών από 4-10 πρέπει να ακινητοποιούνται, η οστεοσύνθεση μόνο του πρόσθιου κατάγματος πλευράς που παρουσιάζει διπλό κάταγμα είναι αποδεκτή σε μερικές περιπτώσεις. Οι μεσοπλεύριοι μύες πρέπει να διατέμνονται μόνο στο σημείο τοποθέτησης των μεταλλικών αγκίστρων της ράβδου. Μεγάλη προσοχή λαμβάνεται στη διατήρηση του περιοστέου. Οι ράβδοι Judet είναι ιδανικές εάν τα δυο σπασμένα τμήματα πλευρών είναι σε κοντινή απόσταση. Οι ράβδοι Sanchez- Lioret είναι χρήσιμες όταν τα κατάγματα είναι συντριπτικά. Μόλις τοποθετηθεί μια ράβδος στο πλευρό, η σταθεροποίηση των ακρών της πρέπει να εξασφαλιστεί με ραφή. Πρέπει να λαμβάνεται προσοχή κατά τη σύγκλειση του τραύματος για τυχόν πρώιμη μετακίνηση της ράβδου. Αποτελέσματα Η καλύτερη αντιμετώπιση για το σοβαρό ασταθή θώρακα ενέχει ακόμα πολλές αντιπαραθέσεις σχετικά με το εάν η χειρουργική σταθεροποίηση και ο μηχανικός αερισμός αλληλεξαρτώνται και κατά πόσο. Η πλειοψηφία των μελετών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι αναδρομικές και περιλαμβάνουν λίγους ασθενείς 7-9,12-13,17. Από αυτές τις μη ελεγχόμενες μελέτες φαίνεται ότι η χειρουργική σταθεροποίηση μπορεί να παρέχει πρώιμη αποκατάσταση όλου του θωρακικού τοιχώματος και να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της διάρκειας της αναπνευστικής υποστήριξης. Τα ποσοστά θνησιμότητας 10% είναι καλύτερα σε σχέση με τη συνολική ανακοινωθείσα θνησιμότητα των ασθενών που πάσχουν από ασταθή θώρακα. Επιπλέον, η μακροπρόθεσμη μετεγχειρητική πνευμονική λειτουργία φαίνεται να είναι καλύτερη μετά από τη χειρουργική σταθεροποίηση. Στο τμήμα χειρουργικής θώρακος Πανεπιστημίου της Μοντένα και Regio Emilla, από συνολικά βαρέα θύματα θωρακικού τραύματος διαγνώστηκαν 134 ασθενείς (4,5%) με ασταθή θώρακα. Το βαρέως εμφανιζόμενο σύνδρομο του ασταθούς θώρακος που απαίτησε την εσωτερική αναπνευστική σταθεροποίηση με ή χωρίς τη χειρουργική σταθεροποίηση ήταν σε 79 ασθενείς. Είκοσι τρεις αντιμετωπίστηκαν με εσωτερική αναπνευστική σταθεροποίηση μόνο λόγω των συνοδών εγκεφαλικών βλαβών ή των μαζικών πνευμονικών θλάσεων. Σε 56 ασθενείς για τη σταθεροποίηση του τοιχωματος, τοποθετήθηκαν μεταλλικές ράβδοι όπως περιγράφονται. Οι ενδείξεις για τη χειρουργική θεραπεία είχαν ως εξής: σε 13 ασθενείς έγινε θωρακοτομή λόγω συνοδών θωρακικών τραυμάτων, 12 μη διασωληνωθέντες ασθενείς παρουσίασαν εκτεταμένο προσθιοπλάγιο ασταθές τοίχωμα, 23 ασθενείς χωρίς πνευμονική θλάση παρουσίασαν ελαττωμένη αναπνευστική λειτουργία, αν και είχαν υποβληθεί πρωτίστως σε μηχανική υποστήριξη, 8 ασθενείς που θεραπεύθηκαν με την εσωτερική αναπνευστική σταθεροποίηση απέτυχαν να απογαλακτιστούν από τον αναπνευστήρα μετά από τη μερική λύση της πνευμονικής θλάσης. Η θνησιμότητα των πρώτων 30 μετεγχειρητικών ημερών για τους χειρουργικά θεραπευθέντες ασθενείς ήταν 5% (3/56 patients). Η μέση παραμονή στη ΜΕΘ ήταν 6,5 ημέρες. Λοιμώδεις επιπλοκές παρουσίασε το 6% (4/56 ασθενείς). Ικανοποιητική σταθεροποίηση του θωρακικού τοιχώματος υπήρξε σε όλους τους χειρουργικά θεραπευθέντες ασθενείς. Στους 23 ασθενείς που θεραπεύθηκαν με την εσωτερική αναπνευστική σταθεροποίηση μόνο, η θνησιμότητα ήταν 37% (8/23 ασθενεις), το ποσοστό 30

6 λοιμώδους επιπλοκής ήταν 44% (10/23 ασθενεις) και η μέση παραμονή στη ΜΕΘ ήταν 18 ημέρες. Η αναδρομική φύση της ανάλυσης δε μας επιτρέπει να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μεταξύ των διαφορετικών θεραπευτικών στρατηγικών. Εντούτοις, μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι, όταν εκτελείται χειρουργική σταθεροποίηση ενός ασταθούς θώρακα στους ασθενείς με μέση ή μη σημαντική πνευμονική θλάση, έχει αποδεκτά αποτελέσματα από την άποψη της παραμονής στη μονάδα εντατικής θεραπείας, των λοιμωδών επιπλοκών και της εξαφάνισης της παράδοξης κινητικότητας. Μια τυχαιοποιημένη μελέτη που συγκρίνει τη χειρουργική σταθεροποίηση με τη συντηρητική θεραπεία στους ασθενείς που υποβάλλονται στην εσωτερική αναπνευστική σταθεροποίηση έχει δημοσιευθεί πρόσφατα. Αυτή η μελέτη καταδεικνύει ότι η χειρουργική σταθεροποίηση που χρησιμοποιεί τις ράβδους Judet μειώνει την επίπτωση της νοσοκομειακής πνευμονίας, την παραμονή στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης και το κόστος νοσηλείας. Επιπλέον, η πνευμονική λειτουργία επηρεάζεται ευνοϊκά από την οστεοσύνθεση με αποτέλεσμα τη γρηγορότερη επάνοδο στην εργασία. Ακόμα κι αν μερικές αμφιβολίες μπορούν να εκφραστούν σχετικά με τη μεθοδολογία αυτής της εργασίας (όπως η διαφορά στον αριθμό των ασθενών στα δυο τυχαιοποιημένα μέρη και τα μη σαφή κριτήρια αξιολόγησης του βαθμού της πνευμονικής θλάσης), αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική μελέτη αναφοράς για την αντιμετώπιση του συνδρόμου του βαρέως ασταθούς θώρακα. Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η χειρουργική σταθεροποίηση του ασταθούς θώρακα με τις μεταλλικές ράβδους είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας στους κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς. Βιβλιογραφία 1. Davignon K, Kwo J, Bigatello LM. Pathophysiology and management of the flail chest. Minerva Anestesiol 2004; 70: Beg MH, Reyazuddin, Ansari MM. Conservative management of flail chest. J Indian Med Ass 1990; 88: Gaillard M, Herne C, Mandin, Raynaud P. Mortality prognosis factors in chest injury. J Trauma 1990; 30: Ciraulo DL, Elliott D, Mitchell KA, Rodriguez A. Flail chest as a marker for significant injuries. J Am Coll Surg 1994; 178: Gabram SG, Schwartz RJ, Jacobs LM, Lawrence D, Murphy MA, Morow JS, Hopkins JS, Knauft RF. Clinical management of blunt trauma patient with unilateral rib fractures: a randomized trial. World J Surg 1995; 19: Campbell DB. Trauma to the chest wall, lung and major airways. Semin Thorac Cardiovasc Surg 1992; 4: Voggenreiter G, Neudeck F, Aufmkolk M, Obertacke U, Schmit-Neuerburg KP. Operative chest wall stabilization in flail chest: outcomes of patients with or without pulmonary contusion. J Am Coll Surg 1998; 187: Richardson JD, Adams L Flint LM. Selective management of flail chest and pulmonary contusion. Ann Surg 1982; 196: Lardinois D, Krueger T, Dusmett M, Ghisletta M, Gugger N, Ris HP. Pulmonary function testing after operative stabilization of the chest wall for flail chest. Eur J Cardiothorac Surg 2001; 20: Tzelepis GE, McCool FD, Hoppin Jr FG. Chest wall distortion in patients with flail chest. Am Rev Respir Dis 1989; 140: Fleming WH, Bowen JC. Early complications of long term respiratory support. J Thorac Cardiovasc Surg 1972; 64: Ahmed Z, Mohyuddin Z. Management of flail chest injury: internal fixation versus endotracheal intubation. J Thorac Cardiovasc Surg 1995; 110: Mouton W, Lardinois D, Ferrer M Regli B, Ris HB. Long-term follow-up of patients with operative stabilization of a flail chest. Thorac Cardiovasc Surg 1997; 45: Judet R. Osteosynthesee costale. Rev Chir Orthop 1973; 59 (suppl 1): Sanchez-Lloret J, Letang E, Calleja MA, Canalis E. Indication and surgical treatment of the traumatic flail chest syndrome: an original technique. Thorac Cardiovasc Surg 1982; 30: IR 31

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή

Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις. Ιστορική αναδρομή Στραβισμός: χειρουργικές επιλογές και ενδείξεις Ιστορική αναδρομή Αρχίζοντας από τις πρώτες αναφορές ελεύθερης τενοντοτομίας των εξοφθάλμιων μυών στο Μεσαίωνα, η χειρουργική του στραβισμού άρχισε να αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο

Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 71 Μηχανικός Αερισμός των Πνευμόνων σε Προνοσοκομειακό Επίπεδο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΣΕΤΖΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΑΜΑΝΙΤΗ 1. ΙΔΙΑΠΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Capitonnage ή όχι; Ποια είναι η καλύτερη χειρουργική τεχνική για υδάτιδες κύστεις των πνευμόνων και πότε

Capitonnage ή όχι; Ποια είναι η καλύτερη χειρουργική τεχνική για υδάτιδες κύστεις των πνευμόνων και πότε Ανασκόπηση Capitonnage ή όχι; Ποια είναι η καλύτερη χειρουργική τεχνική για υδάτιδες κύστεις των πνευμόνων και πότε Fatmir Caushi 1, Genta Qirjako 2, Armela Çuko 3, Rezart Oketa 1, Agron Menzelxhiu 1,

Διαβάστε περισσότερα

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου

Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση: Καισαρική τομή της Κων/νας Γιαννιώτη, Συντονίστριας της Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού & Μητρότητας Ζακύνθου Τις τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό των καισαρικών τομών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ

Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 59 Δύσκολος Αεραγωγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αποτυχία της διασωλήνωσης της τραχείας εξακολουθεί να είναι μία από τις κύριες αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα περιεχόμενα των ΕΠ βασίζονται στο Fiche 26 Draft implementing act on the models for the Operational

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα