ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του π.δ. 23/2002 (ΦΕΚ 19/τ.Α / «Αρμοδιότητες, σύστη μα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυ νομίας». 2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ /Φ.1/2/6139/ (ΦΕΚ 527/ Β/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 4. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 637/Β / ) απόφαση καθορισμού της στολής του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος των Προϋπολογι σμών των οικείων ΟΤΑ, το ύψος της οποίας ανέρχε ται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων ( ) Ευρώ περίπου, για το οποίο έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των οικείων ΟΤΑ, αποφασίζουμε : Άρθρο 1 Καθορίζουμε τη στολή που φέρει το ειδικό ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, ως εξής: Α) ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ α) Στολή Ανδρική Χειμερινή 1. Ένα (1) παλτό μάλλινο χρώματος κυπαρισσί. 2. Ένα (1) σακάκι μάλλινο χρώματος κυπαρισσί. 3. Ένα (1) παντελόνι μάλλινο χρώματος κυπαρισσί. 4. Ένα (1) πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γαλά 5. Ένα (1) κασκόλ μάλλινο χρώματος κυπαρισσί. 6. Ένα (1) ζεύγος γάντια δερμάτινα χρώματος μαύ 7. Ένας (1) μπερές μάλλινος χρώματος μαύ 8. Ένα (1) ζεύγος κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύ 9. Ένα (1) ζεύγος παπούτσια δερμάτινα δετά χρώμα τος μαύ 10. Ένας (1) λαιμοδέτης (γραβάτα) χρώματος γκρι γαλά β) Στολή Γυναικεία Χειμερινή 1. Ένα (1) παλτό μάλλινο χρώματος κυπαρισσί. 2. Ένα (1) σακάκι μάλλινο χρώματος κυπαρισσί. 3. Ένα (1) παντελόνι μάλλινο χρώματος κυπαρισσί. 4. Μία (1) φούστα μάλλινη χρώματος κυπαρισσί. 5. Ένα (1) πουκάμισο μακρυμάνικο χρώματος γαλά 6. Μία (1) μπλούζα μακό ανφόρμ χρώματος γκρι γαλά 7. Ένα (1) ζεύγος γάντια δερμάτινα χρώματος μαύ 8. Ένας (1) μπερές μάλλινος χρώματος μαύ 9. Ένα (1) κασκόλ μάλλινο χρώματος κυπαρισσί. 10. Ένα (1) καλσόν στο χρώμα του δέρματος. 11. Ένα (1) ζεύγος γόβες δερμάτινες χρώματος μαύ 12. Ένα (1) φουλάρι χρώματος γαλά γ) Στολή Ανδρική Θερινή. 1. Ένα (1) σακάκι από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώμα τος κυπαρισσί. 2. Ένα (1) παντελόνι από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώ ματος κυπαρισσί. 3. Ένα (1) πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γαλά 4. Ένα (1) ζεύγος κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύ 5. Ένα (1) ζεύγος παπούτσια δερμάτινα δετά χρώμα τος μαύ δ) Στολή Γυναικεία Θερινή 1. Ένα (1) σακάκι από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώμα τος κυπαρισσί.

2 22554 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Ένα (1) παντελόνι από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώ ματος κυπαρισσί. 3. Μία (1) φούστα από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώ ματος κυπαρισσί. 4. Ένα (1) πουκάμισο κοντομάνικο χρώματος γαλά 5. Μία (1) μπλούζα μακό ανφόρμ χρώματος γκρι γα λά 6. Ένα (1) ζεύγος γόβες δερμάτινες χρώματος μαύ 7. Ένα (1) ζεύγος καλσόν στο χρώμα του δέρματος. Β) ΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α) Στολή Ανδρική Χειμερινή 1. Ένα (1) παλτό μάλλινο χρώματος κυπαρισσί. 2. Ένα (1) σακάκι μάλλινο χρώματος κυπαρισσί. 3. Ένα (1) μπουφάν δερμάτινο χρώματος μαύ 4. Ένα (1) γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια από καμπαρ τίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί. 5. Δύο (2) παντελόνια μάλλινα χρώματος κυπαρισσί. 6. Δύο (2) πουκάμισα μακρυμάνικα χρώματος γαλά 7. Ένα (1) πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια 8. Δύο (2) φανέλες κοντομάνικες χρώματος κυπαρισ σί. 9. Ένα (1) κασκόλ μάλλινο χρώματος κυπαρισσί. 10. Ένας (1) μπερές μάλλινος χρώματος μαύ 11. Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύ 12. Δύο (2) ζεύγη παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύ β) Στολή Γυναικεία Χειμερινή 1. Ένα (1) παλτό μάλλινο χρώματος κυπαρισσί. 2. Ένα (1) σακάκι μάλλινο χρώματος κυπαρισσί. 3. Ένα (1) μπουφάν δερμάτινο χρώματος μαύ 4. Ένα (1) γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια από καμπαρ τίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί. 5. Δύο (2) παντελόνια μάλλινα χρώματος κυπαρισσί. 6. Μία (1) φούστα μάλλινη χρώματος κυπαρισσί. 7. Δύο (2) πουκάμισα μακρυμάνικα χρώματος γαλά 8. Δύο (2) φανέλες κοντομάνικες χρώματος κυπαρισ σί. 9. Ένα (1) κασκόλ μάλλινο χρώματος κυπαρισσί. 10. Ένας (1) μπερές μάλλινος χρώματος μαύ 11. Δύο (2) ζεύγη γόβες δερμάτινες χρώματος μαύ 12. Τέσσερα (4) καλσόν στο χρώμα του δέρματος. γ) Στολή Ανδρική Θερινή 1. Ένα (1) γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια από καμπαρ τίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί. 2. Δύο (2) παντελόνια από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί. 3. Ένα (1) σακάκι από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώμα τος κυπαρισσί. 4. Δύο (2) πουκάμισα κοντομάνικα χρώματος γαλά 5. Ένα (1) ζεύγος παπούτσια δερμάτινα δετά χρώματος μαύ 6. Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύ δ) Στολή Γυναικεία Θερινή 1. Ένα (1) σακάκι από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί. 2. Δύο (2) φούστες από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώ ματος κυπαρισσί. 3. Ένα (1) παντελόνι από καμπαρτίνα βαμβακερή χρώ ματος κυπαρισσί. 4. Δύο (2) πουκάμισα κοντομάνικα χρώματος γαλά 5. Ένα (1) γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια από καμπαρ τίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί. 6. Δύο (2) ζεύγη γόβες δερμάτινες χρώματος μαύ 7. Τέσσερα (4) καλσόν στο χρώμα του δέρματος. 8. Μία (1) μπλούζα μακό ανφόρμ χρώματος γκρι γα λά Γ) ΣΤΟΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ α) ΑΝΔΡΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 1. Ένα (1) παντελόνι (με τσέπες) από καμπαρτίνα βαμ βακερή χρώματος κυπαρισσί. 2. Ένα (1) πουλόβερ με σηκωτό γιακά και δερματάκια 3. Δύο (2) φανέλες κοντομάνικες χρώματος κυπαρισ σί. 4. Δύο (2) ζεύγη μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύ 5. Ένα (1) τζόκεϊ χρώματος κυπαρισσί. 6. Ένα (1) γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια από καμπαρ τίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί. 7. Ένα (1) δερμάτινο μπουφάν χρώματος μαύ 8. Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες μάλλινες χρώματος μαύ Το γιλέκο και το δερμάτινο μπουφάν είναι προαιρετικά σε περιπτώσεις ψύχους. β) ΑΝΔΡΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΘΕΡΙΝΗ 1. Ένα (1) παντελόνι (με τσέπες) από καμπαρτίνα βαμ βακερή χρώματος κυπαρισσί. 2. Δύο (2) φανέλες κοντομάνικες χρώματος κυπαρισσί. 3. Δύο (2) μπλούζες μακό χρώματος γκρι γαλά 4. Ένα (1) γιλέκο με αποσπώμενα μανίκια από καμπαρ τίνα βαμβακερή χρώματος κυπαρισσί. 5. Ένα (1) τζόκεϊ χρώματος κυπαρισσί. 6. Τέσσερα (4) ζεύγη κάλτσες βαμβακερές χρώματος μαύ 7. Ένα (1) ζεύγος μποτάκια δερμάτινα χρώματος μαύ Δ) Ένα (1) αδιάβροχο νάιλον Ε) ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ 1. Ένα (1) μπουφάν χρώματος μαύ 2. Ένα (1) παντελόνι χρώματος μαύ 3. Ένα (1) ζεύγος μπότες δερμάτινες χρώματος μαύ 4. Ένα (1) κράνος λευκό (με ανακλαστικά). 5. Ένα (1) ζεύγος γάντια δερμάτινα χρώματος μαύ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ: 1. Ένα (1) δερμάτινο τσαντάκι ανδρικό χρώματος μαύ 2. Μία (1) ζώνη δερμάτινη χρώματος μαύρου της οποί ας η πόρπη θα φέρει το σήμα της Δημοτικής Αστυνο μίας. Άρθρο 2 Στο παλτό, στο σακάκι, στο πουκάμισο και στο μπου φάν στο αριστερό μανίκι και στο ύψος του βραχίονα φέρεται το σήμα της Δημοτικής Αστυνομίας κεντητό.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το ίδιο σήμα φέρεται και στο αριστερό ημιθωράκιο του γιλέκου, καθώς και στη μετωπίδα του μπερέ και του τζόκεϊ. Το ίδιο σήμα τυπωμένο φέρεται στο πίσω μέρος (πλά τη) της φανέλας και μικρότερο τυπωμένο στο αριστερό ημιθωράκιο. Άρθρο 3 Το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας εφοδιάζεται με μέριμνα του οικείου ΟΤΑ τις παραπάνω στολές κάθε δύο έτη, εκτός από το παλτό, το οποίο εφοδιάζεται κάθε πέντε έτη. Mε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η στολή μπο ρεί να αντικαθίσταται λόγω φθοράς κατά την υπηρεσία και πριν την παρέλευση του χρόνου της προηγούμενης παραγράφου. Η στολή φέρεται υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Καθημερινά φέρεται η Στολή Υπηρεσίας εκτός αν ο προϊστάμενος της υπηρεσίας ορίσει διαφορετικά. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυ νομίας αποφασίζει κάθε φορά σε ποιες περιπτώσεις θα φέρεται η στολή των ειδικών εργασιών. Οι εκπαιδευόμενοι δημοτικοί αστυνομικοί φέρουν τη στολή των ειδικών εργασιών. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που θα φέρουν τη στολή των δικυκλιστών. Η χειμερινή στολή φέρεται υποχρεωτικά την πρώτη Δευτέρα μετά την δεκάτη πέμπτη (15) Μαΐου και η θερινή στολή την πρώτη Δευτέρα μετά την δεκάτη πέμπτη (15) Οκτωβρίου. Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τις επιμέρους τεχνι κές προδιαγραφές και λεπτομέρειες ραφής (οδηγίες), καθώς και τα τεχνικά σκίτσα των προαναφερόμενων ειδών και τη σύνθεση των υφασμάτων αυτών ισχύουν όσα διαλαμβάνονται στο παράρτημα, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση και το οποίο αποτελεί αναπό σπαστο τμήμα της. Οι τεχνικές προδιαγραφές της στολής των δικυκλι στών θα είναι οι εκάστοτε ισχύουσες της στολής των δικυκλιστών της Ελληνικής Αστυνομίας. Άρθρο 4 Από της ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ αριθμ / (ΦΕΚ 637/Β/ ) απόφασή μας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2005 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

4 22556 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΣΑΚΑΚΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΝΣΑ ΕΜΠΡΟΣ ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΕΠΗ ΦΙΛΕΤΟ ΤΣΕΠΕΣ ΕΠΑΝΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕ ΕΞΩΓΑΖΟ ΡΑΦΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΘΕΡΙΝΟ 45% WOOL 55% POLYESTER FRESCO 250 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΑΤΙΛΕΤΑ ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ ΠΙΕΤΕΣ ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΡΙΦΩΜΑ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ ΖΩΝΗ ΤΡΟΥΚ ΓΙΑ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΤΣΕΠΗ ΠΙΣΩ ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ ΘΥΛΑΚΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΘΕΡΙΝΟ FRESCO 250 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ ΕΞΩΓΑΖΟ ΩΜΙΤΗΣ ΕΞΩΓΑΖΟ ΡΑΦΗ ΜΑΣΧΑΛΗΣ ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ ΡΑΦΗ ΠΛΑΪΝΗ ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ ΣΤΡΙΦΩΜΑ ΕΞΩΓΑΖΟ ΤΣΕΠΕΣ ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΘΕΡΙΝΟ 65% POLYESTER 35% COTTON PODLINA 115 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ Σημείωση : Στο θερινό θα υπάρχει πατιλέτα για ανασή κωμα του μανικιού ΚΑΛΤΣΕΣ ΜΑΛΛΙΝΕΣ ΡΑΦΗ ΩΜΟΥ 95% WOOL 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΟΛΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΑΛΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΚΡΥΦΗ ΠΑΤΙΛΕΤΑ ΕΞΩΓΑΖΟ ΣΤΟ ΦΑΡΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΙΛΕΤΑΣ ΤΣΕΠΗ ΜΟΝΟ ΦΙΛΕΤΟ ΓΙΑΚΑΣ ΕΞΩΓΑΖΟ 1 CM ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΑΦΗ ΠΙΣΩ ΕΞΩΓΑΖΟ 1 CM ΜΑΝΙΚΙ ΕΞΩΓΑΖΟ 1 CM 80% WOOL 20% POLYESTER ΒΕΛΟΥΡ 550 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΚΑΣΚΟΛ ΜΑΛΛΙΝΟ 80% COTTON 20% POLYESTER FLEECE 340 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΦΑΣΜΑ ΜΠΕΡΕΣ 100% WOOL EXTRA FINE DRA ΤΣΟΧΑ ΓΡΑΒΑΤΑ 45% ΜΑΛΛΙ 55% ΜΕΤΑΞΙ 300 ΓΡ ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΦΑΣΜΑ ΤΥΠΟΣ ΦΟΔΡΑ 100% RAYON ΤΡΙΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΤΥΠΟΣ ΚΑΡΙΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΩΜΑ PANTONE GREY CIEL ΚΛΩΣΤΗ ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ ΦΟΔΡΑ ΙΔΙΟ ΧΡΩΜΑ 3 ΤΟΝΟΥΣ ΠΙΟ ΣΚΟΥΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΑΚΑΚΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΡΑΦΗ ΟΜΟΥ ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΝΣΑ ΕΜΠΡΟΣ ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΕΠΗ ΦΙΛΕΤΟ ΡΑΦΗ ΜΑΝΙΚΙΟΥ ΆΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΘΕΡΙΝΟ 45% WOOL 55% POLYESTER FRESCO 250 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΤΙΛΕΤΑ ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ ΠΕΝΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΡΙΦΩΜΑ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ ΖΩΝΗ ΚΟΥΜΠΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΘΕΡΙΝΟ FRESCO 250 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΜΠΛΟΥΖΑ ΜΑΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 96% ΒΑΜΒΑΚΙ 4% ELASTAN ΓΡ ΦΟΥΣΤΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΕΝΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΥΛΑΚΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΑΪΝΕΣ ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΚΡΥΦΟ ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΛΑΪΝΕΣ ΡΑΦΕΣ ΠΙΣΩ ΠΑΤΙΛΕΤΑ ΜΕ 2 ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΡΙΦΩΜΑ ΚΛΑΠΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 400 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΘΕΡΙΝΟ FRESCO 250 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΠΑΛΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΡΥΦΗ ΠΑΤΙΛΕΤΑ ΕΞΩΓΑΖΟ ΣΤΟ ΦΑΡΔΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΙΛΕΤΑΣ ΤΣΕΠΗ ΜΟΝΟ ΦΙΛΕΤΟ ΓΙΑΚΑΣ ΕΞΩΓΑΖΟ 1 CM ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΑΦΗ ΠΙΣΩ ΕΞΩΓΑΖΟ 1 CM ΜΑΝΙΚΙ ΕΞΩΓΑΖΟ 1 CM 80% WOOL 20% POLYESTER ΒΕΛΟΥΡ 550 ΓΡ/ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΚΑΛΣΟΝ 20 DEN ΓΟΒΕΣ ΦΥΣΙΚΟ ΔΕΡΜΑ ΓΙΛΕΚΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ UNISEX ΠΕΝΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΑΪΝΗ ΡΑΦΗ ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΣΕΠΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΞΩΓΑΖΟ ΠΑΤ ΕΞΩΓΑΖΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΑΦΗ ΠΙΣΩ ΡΑΦΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 65% POLYESTER 35% COTTON ΜΕ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑ 240 ΓΡ/Μ 2 ΘΕΡΙΝΟ 65% POLYESTER 35% COTTON 200 ΓΡ/Μ 2 ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Ν0 5) ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ UNISEX ΠΑΤΙΛΕΤΑ ΜΟΝΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΑΖΙ ΡΑΦΗ ΚΑΒΑΛΟΥ ΠΙΣΩ ΕΞΩΓΑΖΟ ΣΤΡΙΦΩΜΑ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ ΖΩΝΗ ΚΟΥΜΠΙ ΤΣΕΠΕΣ ΠΙΣΩ ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ ΘΥΛΑΚΙΑ ΤΣΕΠΗ ΠΛΑΪΝΗ [ΠΑΤΖΑΚΙ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ] ΔΙΠΛΟ ΕΞΩΓΑΖΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΠΑΤ ΜΟΝΟ ΕΞΩΓΑΖΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΑΛΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 65% POLYESTER 35% COTTON 240 ΓΡ/Μ 2 ΘΕΡΙΝΟ 65% POLYESTER 35% COTTON 200 ΓΡ/Μ 2 ΦΑΝΕΛΑ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΗ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΟΥΛΟΒΕΡ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑ PACHB HEIGHT BALL ΤΖΟΚΕΪ 65% POLYESTER 35% COTTON ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΔΕΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΟΛΑ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΛΤΣΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ 95% ΒΑΜΒΑΚΙ 5% ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΙΛΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΜΠΟΥΦΑΝ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Δέρμα μόσχου, μαλακό, τύπου νάπα, κατάλληλο για ενδύ ματα, προσώπου, ελαφρά φινιρισμένο, χρώματος μαύρου, βαμμένο σε όλο το πάχος, χωρίς πόρους [βαρελιαστό], τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Α. Φόδρα από ραιγιόν, τύπου σατέν, τεχνικών χαρακτηρι στικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Β, καπιτοναρισμέ

6 22558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) νο σε σχήμα τετράγωνο με πολυεστερική βάτα, τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Γ. τα τε τράγωνα έχουν μήκος πλευράς 6 mm περίπου και είναι με τριπλό γαζί (τρίγαζα). Φερμουάρ χοντρό Νο 7, (συνολικό πλάτος μεταλλικών δοντιών όταν είναι κλειστό, 7 mm) μεταλλικό στο χρώμα του νίκελ YKK (SILVER) τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφω να με την προδιαγραφή Γ. Σούστες (press button) σε χρώμα χαλκού, και τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Γ. Μεταλλικά δακτυλίδια για τις οπές εξαερισμού. Τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Γ. Κλωστή νάιλον, τρίκλωνη, χρώματος μαύρου, στην από χρωση του δέρματος και τεχνικών χαρακτηριστικών σύμ φωνα με την προδιαγραφή Γ. Βαμβακερό ύφασμα (τσεπόπανο) χρώματος μαύρου για την κατασκευή του εσωτερικού των τσεπών, τεχνικών χα ρακτηριστικών σύμφωνα με την προδιαγραφή Δ. Φόδρα από ραιγιόν τύπου σατέν, για την επένδυση των μανικιών τεχνικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με την προ διαγραφή Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Το μπουφάν θα κατασκευάζεται στα μεγέθη: S [Small] Κοντό M [Medium] L [Large] XL [Extra Large] XXL [Extra Extra Large] Σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή Μεγέθη και Με τρήσεις. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Το κάθε μπουφάν τοποθετείται σε σακούλα νάιλον και ανά 10 ή 20 του αυτού μεγέθους τοποθετούνται εντός χαρτοκιβωτίου, που ασφαλίζεται με συγκολλητική ταινία. Σε κάθε μπουφάν θα υπάρχουν οδηγίες συντήρησης κα θαρισμού κ.λ.π. σε ετικέτα εσωτερικά χαραγμένη. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ Xρώμα Ραntone TR FOREST NIGHT 100% ΝΑΙΛΟΝ 150 gr M 2 ΦΟΥΛΑΡΙ 100% ΜΕΤΑΞΙ ΚΟΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΛΟΞΟ ΓΑΖΟΓΥΡΙΣΤΟ 1,31 ΜΑΚΡΟΣ ΚΑΙ ΦΑΡΔΟΣ (ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΤΣΙΜΑ ΓΑΖΙ) 27 CM

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22559

8 22560 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1,31 27 cm ( )

9 ΦΕΚ 1648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22561

10 22562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( 5 ) 100 % 150 gr M² PANTONE TR FOREST NIGHT A 100 % 150 gr M² PANTONE TR FOREST NIGHT

12 22564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * FAX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http: et.gr Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê åéäéêïý åíäéáöýñïíôïò óå ìïñöþ cd-rom êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò êáé Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2005, êáôü 25 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò, ãéá äå ôï ôåý- ïò Á.Å. & Å.Ð.Å., êáôü 30 euro. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Παίδων «Καραμανδά νειο»... 1 Εφημερίες γιατρών στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»... 2 Εφημερίες γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10494 4 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 24 Οκτωβρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3500 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13057 1 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Προσκλήσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1071 22 Δεκεμβρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 49567 Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστα σία, διατήρηση και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 4 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν. 3386/2005 των υπηκόων τρίτων χωρών διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9412 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 219 Περί καθορισµού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυ σης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυµναστηρίων ή ιδιω τικών σχολών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 787 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 75 7 Απριλίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3454 Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα