ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠO ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠO ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ"

Transcript

1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠO ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Δ. ΚΡΙΚΙΔΗΣ, Τ. ΔΑΔΟΥΣ, Δ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΡΧΟΣ, Χ.ΚΥΡΠΙΖΙΔΗΣ, Ε.ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, Σ. ΣΑΒΒΑΤΗΣ, Μ. ΡΑΙΚΟΥ, Δ ΝΙΑΚΑΣ, Ι. ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ Β Καρδιολογική Πανεπιστημιακή Κλινική-ΜΕΘ Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

2 Συσκευή ICD

3 Συσκευή ICD Aνιχνεύoυν επεισόδια Κoιλιακής Ταχυκαρδίας ή Κoιλιακής Μαρμαρυγής τα oπoία τα ανατάσσουν αυτόματα Με αντιταχυκαρδιακή βηματοδότηση Ηλεκτρική απινίδωση

4 Συσκευή ICD

5 Συσκευή ICD

6

7 Eνδείξεις τοποθέτησης ICD Πρόληψη αιφνιδίου καρδιακού θανάτου Πρωτογενής πρόληψη υψηλού κινδύνου ασθενείς Δευτερογενής πρόληψη παρεμπόδιση υποτροπής VT-VF

8 Αν και. Ο εμφυτεύσιμος απινιδωτής, παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του ΑΚΘ και στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των ασθενών αυτών Έχει διαπιστωθεί. από αρκετές μελέτες στη διεθνή βιβλιογραφία, ότι επηρεάζει την σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής τους.

9 Η έννοια της ποιότητας ζωής Ως όρος, έχει δεχτεί πολλαπλές σημασιολογικές προσεγγίσεις, ανάλογα με την οπτική γωνία, υπό την οποία κάθε στοχαστής ή μελετητής αντιμετωπίζει το θέμα και αποτελεί αδιαμφισβήτητα, μία πολυδιάστατη, ευμετάβλητη και υποκειμενική έννοια, η οποία δύσκολα μπορεί να οριστεί και να μετρηθεί επαρκώς

10 Προσδιοριστικοί παράγοντες ποιότητας ζωής

11 Διαστάσεις της ποιότητας ζωής. Επηρεάζει και τις τρεις διαστάσεις

12 Μελέτες σχετικά με ICD και Ποιότητας Ζωής Τυχαιοποιημένες μελέτες

13 Μελέτες σχετικά με ICD και Ποιότητας Ζωής Μη Τυχαιοποιημένες μελέτες

14 Μελέτες σχετικά με ICD και Ποιότητας Ζωής Βασικά Συμπεράσματα Η παρουσία ψυχολογικού stress εκδηλωμένη με άγχος και κατάθλιψη είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, που παρατηρείται συχνά σε ασθενείς, που έχουν υποβληθεί σε τοποθέτηση απινιδωτών. Η εμπειρία από τους απινιδωτές και η επίδρασή της στην ποιότητα ζωής διαφέρουν ανάμεσα σε ασθενείς πού είχαν θεραπείες και σε ασθενείς που δεν θεραπείες με shock. Ο αριθμός των θεραπειών,παίζει σημαντικό ρόλο, με την επίπτωση χαμηλότερης ποιότητας ζωής σε ασθενείς,που έχουν δεχτεί πάνω από πέντε (5) shocks. Η φυσική υγεία των νεαρότερων ασθενών βελτιώθηκε μετά τον πρώτο χρόνο από την εμφύτευση των απινιδωτών, συγκριτικά με τις μεγαλύτερες ηλικίες. Η πνευματική υγεία εκτιμόμενη με το SF-36 δεν παρουσίασε ηλικιακές διαφορές

15 Βασικά Συμπεράσματα Υπόθεση, σχετικά με τη σχέση, που υπάρχει ανάμεσα στο σοκ, την ψυχολογική δυσφορία και την ποιότητα ζωής ). Sears et all.2002

16 Βασικά Συμπεράσματα Υπόθεση, σχετικά με τη σχέση, που υπάρχει ανάμεσα στο σοκ, την ψυχολογική δυσφορία και την ποιότητα ζωής Braunschweig et all. (2010)

17 ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

18 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης, είναι η αποτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών με μόνιμο απινιδωτή και η εκτίμηση των παραγόντων, που σχετίζονται με αυτή.

19 ΣΤΟΧΟΣ Να συνεισφέρει στο σχεδιασμό αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων υγείας, που σαν απώτερο στόχο, θα έχουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

20 Ερευνητικά εργαλεία Τουλάχιστον 13 Μη ειδικά

21 Ερευνητικά εργαλεία Ερωτηματολόγιο SF-36 Ερωτηματολόγιο EQ-5D

22 Διαμόρφωση κλιμάκων SF-36

23 Ερωτηματολόγιο EQ-5D

24 Οπτικό -αναλογική κλίμακα ΕQ-VAS

25 Ερευνητικά εργαλεία Δημογραφικά και κλινικά στοιχεία ασθενών

26 Δείγμα και Δειγματοληψία-Διαδικασία Το δείγμα της έρευνας, αποτελείται από 108 ασθενείς, με μόνιμο απινιδωτή. Νοσηλεύτηκαν ή Επισκέφτηκαν τα εξωτερικά καρδιολογικά ιατρεία της Β Καρδιολογικής κλινικής του Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο», για προγραμματισμένο έλεγχο του εμφυτεύσιμου απινιδωτή. Σε χρονικό διάστημα 3 μηνών, από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και τον Ιανουάριο του Συμπλήρωση ερωτηματολογίου με την μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

27 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δημογραφικά χαρακτηριστικά ΗΛΙΚΙΑ 68,5 έτη ±10,5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ : 70,4% (76) ΦΥΛΟ ΑΝΔΡΕΣ : 90.7% (98) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ : 50% (54) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΑΜΟΣ : 96.3%(104) ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ 99,1% ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 42,6% (46) ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 50% (54) ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΗΠΙΑ ( < 30min/d) : 38,9% (42) ΜΕΤΡΙΑ (30-60 min/d) : 34,2% (37) ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΘΟΛΟΥ : 72,2% (78) ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΘΟΛΟΥ : 51,9% (56)

28 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κλινικά χαρακτηριστικά ΕΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ,7% (44) ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ 94,4% (103) ΠΑΘΗΣΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ Ισχαιμική Μυοκαρδιοπάθεια : 51.9% (56) DCM : 23.1% (25) ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ 5,4 ΦΑΡΜΑΚΑ ± 2,1 ΣΥΝΟΔΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΥ: 89,7%(96) ΠΛΗΘΟΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ 5-7 : 35,2% (38) ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ: 84.3% (91) ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΦΛΕΒΙΑ : 98,1% (107) ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ DDD : 80,6% (87) ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Επιμόλυνση τραύματος : 25% (9) Πρώιμη εξάντληση της γεννήτριας: 25% (9) ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Καμία : 74,1% (80) 25,9 % αρκετές

29 Κατανομή στις κλίμακες του SF-36 Συντελεστής Cronbach s α = 0,965 Μέση τιμή Τυπ. Απόκλιση Ελάχιστο Μέγιστο Φ. υγ. Σωματικός πόνος 63,00 28,14 12,0 100,0 Ψ. υγ. Κοινωνικός ρόλος 51,85 25,05 0,0 100,0 Ψ. υγ. Ζωτικότητα 46,30 14,98 10,0 75,0 Ψ. υγ. Ψυχική υγεία 45,81 15,38 12,0 80,0 Ψ. υγ. Ρόλος συναισθηματικός 40,20 27,24 0,0 100,0 Φ. υγ. Σωματικός ρόλος 38,43 25,43 0,0 100,0 Φ. υγ. Γενική υγεία 38,29 18,36 0,0 72,0 Φ. υγ. Σωματική λειτουργικότητα 36,62 26,75 0,0 100,0 Συνολική κλίμακα φυσικής υγείας Συνολική κλίμακα ψυχικής υγείας t = 3.63 p < 0,001 45,96 12,57 24,09 75,65 51,10 7,24 35,45 63,82 Συσχετίσεις των κλιμάκων του SF-36 ( συντελεστής Pearson s r) Στατιστικά ισχυρή θετική συσχέτιση ( p < 0,001 ) μεταξύ των κλιμάκων του SF-36

30 Συσχετίσεις των αξόνων του SF-36 (συντελεστής Συσχέτισης Pearson r ) PF PR BP GH VT SF RE MH PCS MCS ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΚΟΤΗΤΑ PF ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ (PR) ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ (BP) ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (GH) ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ (VT) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ (SF) ΡΟΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗ-ΜΑΤΙΚΟ (RE) ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (MH) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ r 1 p r 0,892 1 p <0,001 r 0,809 0,815 1 p <0,001 <0,001 r 0,761 0,793 0,748 1 p <0,001 <0,001 <0,001 r 0,803 0,811 0,803 0,741 1 p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 r 0,870 0,882 0,842 0,766 0,840 1 p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 r 0,837 0,928 0,794 0,779 0,805 0,826 1 p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 r 0,702 0,726 0,737 0,691 0,837 0,742 0,756 1 p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 r 0,939 0,945 0,876 0,825 0,797 0,893 0,822 0,665 1 p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 r 0,785 0,873 0,786 0,768 0,864 0,838 0,967 0,756 0,869 1 p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 Στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ( p < 0,001 )

31 Κατανομή δείγματος με βάση την κλίμακα EQ-5D KINHTIKOTHTA Δεν έχω κανένα πρόβλημα στο περπάτημα 22,2% (24) Έχω μερικά προβλήματα στο περπάτημα 70,4% (76) ΠΟΝΟΣ ή ΔΥΣΦΟΡΙΑ Δεν έχω καθόλου πόνο ή δυσφορία 25,9% (28) Είμαι καθηλωμένος/η στο κρεβάτι 7,4% (8) Έχω μέτριο πόνο ή δυσφορία 70,4% (76) ΣΥΝΟΛΟ 100% (108) Έχω υπερβολικό πόνο ή δυσφορία 3,7% (4) ΣΥΝΟΛΟ 108 (100%) ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΓΧΟΣ ή ΘΛΙΨΗ Δεν έχω κανένα πρόβλημα στην αυτοεξυπηρέτηση μου 69,4% (75) Δεν έχω άγχος ή θλίψη 2,8% (3) Έχω μερικά προβλήματα όταν πλένομαι και ντύνομαι 25% (27) Έχω μέτριο άγχος ή θλίψη 84,3% (91) Είμαι ανίκανος/η να πλυθώ ή να ντυθώ 5,6% (6) ΣΥΝΟΛΟ 100% (108) ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Έχω υπερβολικό άγχος η θλίψη 13% (14) ΣΥΝΟΛΟ 100% (108) York A1 tariff index Δεν έχω κανένα πρόβλημα στο να εκτελώ τις συνηθισμένες δραστηριότητες μου 34,3% (37) Μέση τιμή : 0,55 Τυπ. απόκλιση :0,32 Μέγιστο :1,00 Ελάχιστο : - 0,59 Έχω μερικά προβλήματα στο να εκτελώ τις συνηθισμένες δραστηριότητες μου 55,6% (60) Συντελεστής Cronbach s α = 0,834 Είμαι ανίκανος/η να εκτελώ τις συνηθισμένες δραστηριότητες μου 10,2% (11) Συσχετίσεις των αξόνων του EQ-5D Στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ( p < 0,001 ) ΣΥΝΟΛΟ 100% (108)

32 Κατανομή δείγματος με βάση την κλίμακα EQ-VAS Τιμές της κλίμακας EQ-VAS min max EQ-VAS Μέση τιμή 59,1 ± 14,

33 Συσχέτιση των αξόνων του SF-36 με το EQ-5D index (York A1 Tarriff) και EQ-VAS EQ-VAS York A1 tariff ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ PF 0,721 *** 0,704 *** ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ BP 0,727 *** 0,744 *** ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ PR 0,800 *** 0,701 *** ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ GH 0,776 *** 0,772 *** ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑ VT 0,792 *** 0,691 *** ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ SF 0,742 *** 0,722 *** ΡΟΛΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ RE 0,743 *** 0,736 *** ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΗ 0,741 *** 0,703 *** Α. Συνοπτική κλίμακα Φυσικής Υγείας 0,766 *** 0,741 *** Β. Συνοπτική κλίμακα Ψυχικής Υγείας 0,725 *** 0,679 *** Στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση (*** p < 0,001 )

34 Συσχέτιση των αξόνων του SF-36, του EQ-5D index (York A1 Tarriff) και EQ-VAS με βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά Ηλικία: Στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση είχαν οι περισσότερες κλίμακες του SF-36, εκτός της ζωτικότητας, ψυχικής υγείας, και της συνοπτικής κλίμακας ψυχικής υγείας. Οι κλίμακες της EQ-VAS και EQ-5D δεν εμφανίζουν καμία συσχέτιση. ΦΥΛΟ: Καμία στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. Επαγγελματική κατάσταση: Τα οικονομικώς ενεργά άτομα, είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες,από τους συνταξιούχους Οικονομική κατάσταση: Άτομα με εισόδημα( > /έτος ), είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες από τις άλλες 2 ομάδες. Φυσική δραστηριότητα: Άτομα με αυξημένη δραστηριότητα, είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες από τις άλλες 3 ομάδες.

35 Συσχέτιση των αξόνων του SF-36, του EQ-5D index (York A1 Tarriff) και EQ-VAS με βασικά κλινικά χαρακτηριστικά Κύρια πάθηση της καρδιάς: Τα άτομα με σύνδρομο Brugada, είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες,από αυτούς με ICM, DCM, άλλη Σακχρώδης διαβήτης: Τα άτομα χωρίς ΣΔ, είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες,από αυτούς με ΣΔ. Στεφανιαία Νόσος: Τα άτομα χωρίς ΣΝ, είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες,από αυτούς με ΣΝ. Ενεργοποίηση απινιδωτή : Τα άτομα χωρίς ενεργοποίηση του απινιδωτή, είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες,από αυτούς που είχαν την εμπειρία της απινίδωσης. Συναισθηματικός ρόλος ( P=0.027) και Συνοπτική κλίμακα φυσικής υγείας (P=0,038) Κλάσμα εξώθησης: Τα άτομα με EF>35%, είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες,από αυτούς με EF<35%.

36 Σχέση των συνοπτικών κλιμάκων του SF-36 με δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά SF-36 PCS (φυσική υγεία) SF-36 MCS (ψυχική υγεία) Ηλικιακή ομάδα Μέχρι ,27 ± 12,75 43,22 ± 11,74 0,004 ** 51,73 ± 7,27 50,69 ± 7,24 0,467 Φύλο Θήλυ Άρρεν 45,63 ± 10,36 46,00 ± 12,81 0,930 47,60 ± 6,57 51,45 ± 7,24 0,109 Έγγαμος 42,76 ± 7,38 46,08 ± 12,73 0,606 50,46 ± 8,42 51,12 ± 7,23 0,859 Εκπαίδευση Υποχρεωτική Λύκειο & πάνω 43,21 ± 12,46 49,97 ± 11,73 0,006 ** 49,07 ± 7,08 54,04 ± 6,47 0,000 *** Συνταξιούχος 53,20 ± 13,16 42,91 ± 11,04 0,000 *** 54,22 ± 6,98 49,78 ± 6,97 0,003 ** Εισόδημα Μέχρι ,28 ± 12,28 51,56 ± 12,08 0,010 * 49,84 ± 6,99 55,27 ± 6,54 0,001 ** Φυσική δραστηριότητα Μέχρι ήπια Μέτρια & πάνω 38,83 ± 9,95 53,65 ± 10,41 0,000 *** 47,17 ± 6,18 55,33 ± 5,79 0,000 *** Κάπνισμα 45,69 ± 12,77 46,67 ± 12,19 0,719 50,91 ± 7,34 51,57 ± 7,06 0,677 Κατανάλωση αλκοόλ 43,30 ± 11,70 48,83 ± 12,95 0,022 * 50,55 ± 7,73 51,68 ± 6,69 0,424 Ισχαιμική ΚΑ 51,04 ± 11,36 41,24 ± 11,85 0,000 *** 53,07 ± 6,76 49,26 ± 7,24 0,006 ** Διατατική ΚΑ 45,63 ± 13,45 47,05 ± 9,16 0,623 51,12 ± 7,70 51,01 ± 5,56 0,947 Βrugada 43,89 ± 11,70 61,09 ± 7,31 0,000 *** 50,24 ± 6,99 57,38 ± 6,00 0,001 ** Διαβήτης 50,56 ± 11,15 37,48 ± 10,54 0,000 *** 52,66 ± 6,98 48,22 ± 6,89 0,002 ** Στεφανιαία νόσος 49,42 ± 11,63 41,64 ± 12,46 0,001 ** 52,52 ± 6,84 49,31 ± 7,39 0,021 * Υπέρταση 46,34 ± 12,52 45,91 ± 12,64 0,913 53,07 ± 9,42 50,85 ± 6,94 0,318 Δυσλιπιδαιμία 49,93 ± 12,07 42,90 ± 12,17 0,004 ** 53,23 ± 7,47 49,45 ± 6,66 0,007 ** Ενεργοποίηση απινιδωτή 47,11 ± 12,02 42,67 ± 13,71 0,108 52,22 ± 7,16 47,88 ± 6,55 0,006 **

37 Σχέση του EQ-5D index και EQ-5D VAS με δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά EQ-5D index EQ-5D VAS Ηλικιακή ομάδα Μέχρι ,61 ± 0,28 0,51 ± 0,34 0,091 61,79 ± 15,92 57,35 ± 13,57 0,125 Φύλο Θήλυ Άρρεν 0,53 ± 0,22 0,55 ± 0,33 0,867 55,50 ± 15,54 59,44 ± 14,55 0,420 Έγγαμος 0,59 ± 0,06 0,55 ± 0,33 0,808 58,75 ± 7,50 59,09 ± 14,84 0,964 Εκπαίδευση Υποχρεωτική Λύκειο & πάνω 0,49 ± 0,35 0,63 ± 0,25 0,035 * 55,16 ± 14,72 64,77 ± 12,57 0,001 ** Συνταξιούχος 0,64 ± 0,29 0,51 ± 0,33 0,047 * 63,59 ± 16,47 57,17 ± 13,42 0,036 * Εισόδημα Μέχρι ,52 ± 0,33 0,65 ± 0,25 0,070 56,81 ± 15,03 66,60 ± 10,18 0,003 ** Φυσική δραστηριότητα Μέχρι ήπια Μέτρια & πάνω 0,40 ± 0,36 0,70 ± 0,16 0,000 *** 50,98 ± 13,90 67,79 ± 9,52 0,000 *** Κάπνισμα 0,53 ± 0,35 0,59 ± 0,24 0,431 58,65 ± 15,20 60,17 ± 13,16 0,632 Κατανάλωση αλκοόλ 0,50 ± 0,37 0,60 ± 0,25 0,097 57,68 ± 14,80 60,58 ± 14,41 0,305 Ισχαιμική ΚΑ 0,66 ± 0,20 0,45 ± 0,37 0,000 *** 65,00 ± 12,91 53,57 ± 14,04 0,000 *** Διατατική κα 0,53 ± 0,35 0,62 ± 0,15 0,187 58,19 ± 15,49 62,00 ± 10,99 0,255 Σ. Βrugada 0,52 ± 0,32 0,78 ± 0,17 0,004 ** 57,00 ± 14,09 74,23 ± 8,13 0,000 *** Διαβήτης 0,66 ± 0,17 0,34 ± 0,42 0,000 *** 63,79 ± 12,14 50,39 ± 14,95 0,000 *** Στεφανιαία νόσος 0,63 ± 0,25 0,44 ± 0,37 0,002 ** 63,75 ± 13,33 53,23 ± 14,16 0,000 *** Υπέρταση 0,50 ± 0,33 0,55 ± 0,32 0,626 63,75 ± 11,89 58,49 ± 14,87 0,242 Δυσλιπιδαιμία 0,63 ± 0,27 0,49 ± 0,34 0,021 * 63,51 ± 14,41 55,66 ± 13,95 0,005 ** Ενεργοποίηση απινιδωτή 0,60 ± 0,27 0,41 ± 0,41 0,007 ** 60,50 ± 14,55 55,00 ± 14,27 0,087

38 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση 3 υποδείγματα Source SS df MS Number of obs = 108 F( 15, 92) = 7.42 Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = sf36pcs Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] age male educ retired income exercisel smoker ischaemic dcm brugada diabetes coronary hypertension dyslipidemia activated _cons Source SS df MS Number of obs = 108 F( 15, 92) = 4.85 Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = sf36mcs Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] age male educ retired income exercisel smoker ischaemic dcm brugada diabetes coronary hypertension dyslipidemia activated _cons Source SS df MS Number of obs = 108 F( 15, 92) = 4.23 Model Prob > F = Residual R-squared = Adj R-squared = Total Root MSE = Eξαρτημένες μεταβλητές eq5dindex Coef. Std. Err. t P> t [95% Conf. Interval] age male educ retired income exercisel smoker ischaemic dcm brugada diabetes coronary hypertension dyslipidemia activated _cons Ανεξάρτητες μεταβλητές (με θετική ή αρνητική επίδραση) Τα υποδείγματα εφαρμόστηκαν για την διερεύνηση της επίδρασης των ανεξαρτήτων στην εξαρτημένη μεταβλητή

39 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ι SF-36 (ΒP) : 63,00 (SF) : 51,8 (MCS) : 51,1 (PCS) : 45,96 EuroQol-5D EQ-VAS : 59,1 % EQ-5D index (York A1 Tariff) :0,55 Cronbach s α EQ-5D= SF-36 = Oι κλίμακες του ερωτηματολογίου SF-36 παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με τις διαστάσεις και τις κλίμακες του EQ-5D, EQ-5D index ( York A1 Tariff), EQ-VAS,

40 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΙΙ Παράγοντες που επηρεάζουν την ΣΥΠΖ Ηλικία: ΦΥΛΟ: Στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση, στις περισσότερες κλίμακες του SF-36 Καμία στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. Επαγγελματική κατάσταση: Οικονομική κατάσταση: Τα οικονομικώς ενεργά άτομα, είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες,από τους συνταξιούχους Άτομα με εισόδημα( > /έτος ), είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες από τις άλλες 2 ομάδες. Φυσική δραστηριότητα: Άτομα με αυξημένη δραστηριότητα, είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες από τις άλλες 3 ομάδες.

41 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΙΙ Παράγοντες που επηρεάζουν την ΣΥΠΖ Κύρια πάθηση της καρδιάς: Σακχαρώδης διαβήτης: Στεφανιαία Νόσος: Τα άτομα με σύνδρομο Brugada, είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες,από αυτούς με ICM, DCM, άλλη Τα άτομα χωρίς ΣΔ, είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες,από αυτούς με ΣΔ. Τα άτομα χωρίς ΣΝ, είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες,από αυτούς με ΣΝ. Ενεργοποίηση απινιδωτή : Τα άτομα χωρίς ενεργοποίηση του απινιδωτή, είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες,από αυτούς που είχαν την εμπειρία της απινίδωσης. Κλάσμα εξώθησης: Τα άτομα με EF>35%, είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες,από αυτούς με EF<35%. Δυσλιπιδαιμία: Τα άτομα χωρίς δυσλιπιδαιμία, είχαν γενικώς υψηλότερους δείκτες,από αυτούς που είχαν. (MCS), (PCS) ( EQ-5D index)

42 Προτάσεις Με αφορμή την παρούσα μελέτη, προτείνεται ο σχεδιασμός μιας ευρύτερης, πολυκεντρικής μελέτης στον Ελλαδικό χώρο, με ένα μεγάλο δείγμα ασθενών, μιας και υπάρχουν αρκετά κέντρα ελέγχου βηματοδοτών- απινιδωτών. Να βγουν συμπεράσματα για το σχεδιασμό αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων υγείας, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους

43 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Το δείγμα της μελέτης, ήταν σχετικά μικρό και προερχόταν από ένα και μόνο κέντρο Δεν εξετάστηκε η επαναληψιμότητα Δεν εξετάστηκε η μεταβολή στο χρόνο

44 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!!

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΩΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 1. ΑΒΡΑΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής διαβητικών ασθενών τύπου 2

Εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής διαβητικών ασθενών τύπου 2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Συμπλ 1):66-74 Εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής διαβητικών ασθενών τύπου 2 ΣΚΟΠΟΣ Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΕΥΡYΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ της ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - -

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - - πρόλογος Η στάθμιση της Υγείας ενός πληθυσμού αποτελεί προϋπόθεση για την ορθολογική αξιολόγηση των μέτρων που την επηρεάζουν, για τη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών και τον προγραμματισμό των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα ζωής ατόμων με αιμορροφιλία στην Ελλάδα

Ποιότητα ζωής ατόμων με αιμορροφιλία στην Ελλάδα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Συμπλ 1):85-92 Ποιότητα ζωής ατόμων με αιμορροφιλία στην Ελλάδα ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η μέτρηση της ποιότητας ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI

Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Πρωτότυπη Εργασία Επιδημιολογική μελέτη ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα Η μελέτη EPIPTOSI Χρίστος Π. Καρβούνης 1, Νίκος Νίκας 2, Έλενα Πανίττι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 1 Ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Καρδιαγγειακά Νοσήματα ( Πιλοτική Έρευνα)

2. Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Καρδιαγγειακά Νοσήματα ( Πιλοτική Έρευνα) 70 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2. Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Καρδιαγγειακά Νοσήματα ( Πιλοτική Έρευνα) Γ. Βεσκούκη 1, Ι.Ρίζου 2, Γ.Γαλλιού 3 1 Τμήμα Επισκεπτών τριών Υγείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Η διερεύνηση της ποιότητας ζωής ασθενών με στεφανιαία νόσο και καρωτιδική νόσο

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση υγείας μεταμοσχευμένων ασθενών λόγω τελικού σταδίου χρονίας νεφρικής ανεπάρκειας

Επισκόπηση υγείας μεταμοσχευμένων ασθενών λόγω τελικού σταδίου χρονίας νεφρικής ανεπάρκειας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(2):177-183 Επισκόπηση υγείας μεταμοσχευμένων ασθενών λόγω τελικού σταδίου χρονίας νεφρικής ανεπάρκειας ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν

Διαβάστε περισσότερα

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο

5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο 5. Τελικές συστάσεις, βαθμός τεκμηρίωσης και σύστασης με υποστηρικτικό κείμενο Διάγνωση και διαγνωστικά εργαλεία Αναγνώριση Ανίχνευση της κατάθλιψης σε ομάδες υψηλού κινδύνου Σύσταση 1: Συστήνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS «ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ» ΠΟΛΥΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Πτυχιακή εργασία για τον κλάδο της νοσηλευτικής Για μερική ικανοποίηση των όρων για απόκτηση Πτυχίου EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές της Ποιότητας Ζωής τραυµατιών µετά από νοσηλεία σε ΜΕΘ

Μεταβολές της Ποιότητας Ζωής τραυµατιών µετά από νοσηλεία σε ΜΕΘ Μεταβολές της Ποιότητας Ζωής τραυµατιών µετά από νοσηλεία σε ΜΕΘ Παντελής Στεργιάννης 1, Γεώργιος Φιλντίσης 2, Γεώργιος Ίντας 3, Θεοφάνης Κατοστάρας 4, Πέτρος Γαλάνης 5, Στυλιανός Καρατζάς 6, Περιστέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά γονέων με παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά γονέων με παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(5):519-533 Ψυχολογικά χαρακτηριστικά γονέων με παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη Τα χρόνια νοσήματα, όπως είναι ο παιδικός σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης

Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Θεραπευτική διαχείριση μέτριας-σοβαρής κατάθλιψης Σύσταση 6: Σε άτομα με μέτρια και σοβαρή κατάθλιψη οι Γενικοί Ιατροί και οι άλλοι Ιατροί στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας συστήνεται να χορηγούν αντικαταθλιπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(EXECUTIVE) Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(EXECUTIVE) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(EXECUTIVE) Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1

All rights reserved ISBN: 978-618-80369-0-1 COPYRIGHT Ελληνική Εταιρεία Θεραπευτικής Γυμναστικής και Ειδικής Φυσικής Αγωγής Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 992215, 2310 991066, 2310 992253 www.pe.uth.gr/helathe e-mail: eletefa@yahoo.gr All rights reserved

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Εργοφυσιολογία Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις 17 ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise Physiology Oral & Poster Presentations of the 17 th International

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ SUPPLEMENT ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούµε στο 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστηµόνων Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων που θα πραγµατοποιηθεί στη Λάρισα στις 9-11 Νοεµβρίου του 2010 στο

Διαβάστε περισσότερα

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος

Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος Συννοσηρότητα και θεραπεία Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 24: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση της συννοσηρότητας ατόμων με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και εξατομίκευση της θεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ www.gerontology2015.gr

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ www.gerontology2015.gr www.gerontology.gr ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ www.gerontology2015.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 2 - ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ - 3 - ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ - 9 - ΙΑΤΡΙΚΗ-ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ - 16 - ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ)

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΠΥΡΟς Ι. ΑςΔΡΑΧΑς, ΓΙΑΝΝΗς ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟς, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟς Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗς ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Αικατερίνη Λαμπρινού Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ Λεάνδρου Τάσος 2007316512 Πτυχιακή Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα