ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ"

Transcript

1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Μεθοδολογία παραγωγής λόγου Ο όρος «παραγωγή λόγου» στην ευρύτερη έννοια του σημαίνει τη σύνταξη οποιουδήποτε κειμένου ανεξαρτήτως έκτασης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του σχολείου, αντιστοιχεί στο τρίτο μέρος της εξέτασης στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, δηλαδή στη σύνταξη ενός κειμένου λέξεων. 1. Πως συνθέτουμε ένα κείμενο Α στάδιο: Ανάγνωση του θέματος προς παραγωγή λόγου, μέχρι να το κατανοήσουμε. Υπογράμμιση κύριων και δευτερευουσών ιδεών. Β στάδιο: Εντοπισμός δεδομένων και ζητούμενων. Ανάλυση του θέματος. Γ στάδιο: Οργάνωση του προς ανάπτυξη υλικού με τη μορφή σχεδιαγράμματος. Δ στάδιο: Σύνταξη του κειμένου και ένταξη του στο ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο. 2. Παρουσίαση των κυριότερων σταδίων παραγωγής λόγου Τα βασικά στάδια σύνθεσης/σύνταξης είναι: η κατανόηση του θέματος προς παραγωγή λόγου, η ανάλυση και η οργάνωση του υλικού. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Η σύνθεση/σύνταξη ενός κειμένου προϋποθέτει την κατανόηση του θέματος προς παραγωγή λόγου, δηλαδή την ανίσχευση του περιεχομένου του και τον εντοπισμό των δεσμεύσεων και των περιορισμών του. Πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η προσεκτική ανάγνωση του κειμένου. Στη συνέχεια, απαιτείται να εξετάσουμε και να προσδιορίσουμε τη δομή του θέματος. Ποιες είναι οι κύριες και δευτερεύουσες ιδέες τους; Ποια είναι τα δεδομένα και ποια τα ζητούμενα; Σε αυτό το σημείο πρέπει να θέσουμε εμείς οι ίδιοι ερωτήματα για την κάθε έννοια του θέματος και τις μεταξύ τους λογικές σχέσεις. Διερωτώμεθα, λοιπόν, γιατί συμβαίνει ότι ορίζεται ή περιγράφεται, ποιος είναι υπεύθυνος, υπό ποιες συνθήκες και με ποιόν τρόπο εκδηλώνεται το φαινόμενο, τι συνέβαινε παλαιότερα, τι συνέπειες έχει, πως μπορεί να αντιμετωπιστεί. Στα παραπάνω ερωτήματα συνοψίζεται αυτό που ο Παπανούτσος στο δοκίμι του «Η τέχνη του επιχειρήματος» ονομάζει «τέχνη του απορείν».

2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Αφού κατανοήσουμε πλήρως τι μας ζητεί η εκφώνηση, επιλέγουμε τον τρόπο που θα αναπτύξουμε το κείμενό μας. υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι ανάπτυξης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η μέθοδος ή μέθοδοι που θα υιοθετήσουμε εξαρτώνται από τις παραμέτρους του θέματος. Κυριότερες από αυτές τις μεθόδους είναι: Η ανάπτυξη με αιτιολόγηση (π.χ. αιτία και συνέπειες) Ο ορισμός (π.χ. προσδιορισμός έννοιας και χαρακτηριστικά γνωρίσματά της) Η διαίρεση (π.χ. εντοπισμοί κριτηρίων βάσει των οποίων διαιρείται η έννοια) Η διευκρίνιση (π.χ. η επεξήγηση με παραδείγματα) Η σύγκριση και η αντίθεση (π.χ. σύγκριση παρόντος παρελθόντος) Ο συνδυασμός περισσότερων του ενός τρόπων ανάπτυξης (π.χ. ορισμός και διαίρεση) Το στάδιο αυτό της εργασίας μας είναι, ίσως, το σημαντικότερο αλλά και το δυσκολότερο. Το σημαντικότερο, γιατί προηγείται της τελικής παρουσίασης των απόψεων μας. και το δυσκολότερο, γιατί πρέπει να καταλήξουμε ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο ανάπτυξης και τη μορφή που θα δώσουμε στο υλικό μας. Κατασκευάζουμε, λοιπόν, ένα προσχέδιο, ένα σχεδιάγραμμα. Εννοούμε, ειδικότερα, ένα είδος σύντομης καταγραφής των σκέψεών μας στο πρόχειρο, ώστε να ελέγχουμε την πορεία ανάπτυξής τους. Ο σχεδιασμός του κειμένου αρχίζει από την πρώτη ήδη επαφή μας με το θέμα προς παραγωγή λόγου. Αφού κατανοήσουμε το θέμα σημειώνουμε τα δεδομένα και τα ζητούμενα, καθώς και τα ερωτήματα που τίθενται. Στη συνέχεια προσπαθούμε να τα απαντήσουμε. Οργανώνουμε τις απαντήσεις μας τοποθετώντας στον πρόλογο του κειμένου μια γενική εισαγωγή στο θέμα, στο κύριο μέρος την επιχειρηματολογία μας και στον επίλογο την ανακεφαλαίωση συμπέρασμα. Τέλος, προχωρούμε στη σύνταξη του κειμένου.

3 3. Τα θέματα της παραγωγής λόγου Τα θέματα της παραγωγής λόγου ποικίλλουν. Κατά κύριο λόγο είναι επίκαιρα ζητήματα ή προβλήματα που χρήζουν θετικής, αρνητικής ή συνδυαστικής ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση. Έχουν άμεση σχέση με τον άνθρωπο, είτε αυτό αναφέρεται ρητά στον τίτλο (π.χ. επίδραση των Μ.Μ.Ε. στον άνθρωπο) είτε όχι. Ο άνθρωπος είναι ένα πολυσύνθετο ον, το οποίο αποτελείται από σώμα, πνεύμα και ψυχή. χαρακτηρίζεται από τα ένστικτα της αυτοσυντήρησης. Της κυριαρχίας και της διαιώνισης του είδους του, αλλά και από την έμφυτη τάση του για γνώση, δημιουργία, ελευθερία, κοινωνικότητα. Υπακούει σε άγραφους και γραπτούς νόμους. Δημιουργεί σχέσεις με τον εαυτό του, τους άλλους, την Πολιτεία, το φυσικό περιβάλλον. Όλα τα παραπάνω συγκλίνουν στην δημιουργία του τεχνικού και πνευματικού πολιτισμού και, κατ επέκταση, στη σημερινή μορφή της ανθρώπινης δραστηριότητα και των τομέων που αυτή περιλαμβάνει. Οπωσδήποτε, κάθε θέμα κινείται γύρω από αυτούς τους τομείς εδώ παρουσιάζεται η διαγραμματική ανάπτυξη διαφόρων κατηγοριών θέματος. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΘΙΓΕΙ ΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (π.χ. Το φαινόμενο του ρατσισμού) ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΟ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ Ή ΑΠΟΛΥΤΑ (π.χ. Η επίδραση των Μ.Μ.Ε. θεωρείται καταλυτική στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού. Εννοείται η ερώτηση «γιατί») ΘΕΜΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ (π.χ. Η ευθανασία θεωρείται από κάποιους ευεργετική, ενώ από κάποιους άλλους φόνος εκ προμελέτης) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Διαπίστωση, περιγραφή του φαινομένου ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αίτια Συνέπειες Τρόποι αντιμετώπισης ΕΠΙΛΟΓΟΣ Γενικό συμπέρασμα Αισιοδοξία για το μέλλον ΠΡΟΛΟΓΟΣ - Παρουσίαση θέση προς απόδειξη ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ - Ανάλυση δοθείσας θέσης - Έκφραση προσωπικής άποψης και - Αιτιολόγηση - Συμπέρασμα - Αξιολόγηση ΕΠΙΛΟΓΟΣ - Τελικό συμπέρασμα ΠΡΟΛΟΓΟΣ - Παρουσίαση και των δύο θέσεων ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ - Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα 1 ης - Πλεονεκτήματα μειονεκτήματα 2 ης

4 - Σύγκριση δύο θέσεων προσωπική θέση ΕΠΙΛΟΓΟΣ - Τελικό συμπέρασμα 4. Σύνθεση προλόγου Σκοπός του προλόγου είναι να προετοιμάσει τον αναγνώστη για την ανάπτυξη που ακολουθεί. Αποτελεί έναν προϊδεασμό των όσων θα ακολουθήσουν, την εισαγωγή στο κυρίως περιεχόμενο του κειμένου. Ακριβώς, γι αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, συντομία και περιεκτικότητα. Κυριότεροι τρόποι σύνθεσης προλόγου: ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Με γενίκευση της έννοιας του θέματος Τα φαινόμενα του κοινωνικού ρατσισμού που παρατηρούνται ακόμη και στην προοδευμένη εποχή μας αποτελούν κραυγαλέα καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι καταδικαστέα σε όλες τις μορφές τους. Με έμφαση στην αξία ή απαξία της προς ανάπτυξη έννοιας Με ένταξη του φαινομένου στην εποχή μας Με ανάπτυξη της αντίθετης έννοιας Η αξία της ελευθερίας ως του ύψιστου αγαθού για τον άνθρωπο είναι αναμφισβήτητη, δεδομένου ότι εκατομμύρια ζωές θυσιάστηκαν με αυταπάρνηση για να την υπερασπιστούν στο πέρασμα των χρόνων. Στη σημερινή εποχή, όπου ο άνθρωπος χρειάζεται πολλά εφόδια για να εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, η ανάγκη για μια ολόπλευρη παιδεία καθίσταται επιτακτική. Η ασυδοσία, η αναρχία, η έλλειψη αυτοσυγκράτησης και κάθε μορφή υπερβολής οδηγούν τον άνθρωπο στην καταστροφή. Αντίθετα, η υιοθέτηση του μέτρου μπορεί να λειτουργήσει ως εξισορροπητικός παράγοντας στη ζωή του ανθρώπου. 5. Υποστηρικτικό υλικό κύριου μέρους Το επόμενο τμήμα της παραγωγής λόγου, μετά τον πρόλογο, είναι η επιχειρηματολογία, η τεκμηρίωση δηλαδή των απόψεων μας με τα κατάλληλα επιχειρήματα και τεκμήρια (παραδείγματα, επίκαιρα γεγονότα, στατιστικές κ.α.). Η δυσκολία των μαθητών σε αυτό το τμήμα εντοπίζεται στο πως θα γίνει αυτή η τεκμηρίωση, από πού θα αντληθεί το απαιτούμενο υποστηρικτικό υλικό. Θα

5 αναζητήσουμε, λοιπόν, αυτές τις πληροφορίες στους ακόλουθους τομείς του ανθρώπινου βίου: Θετικές έννοιες Αρνητικές έννοιες ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Περιλαμβάνει έννοιες οι οποίες έχουν σχέση με την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, την έμφυτη τάση του για γνώση, τον τρόπο σκέψης, την νοοτροπία του. - Παιδεία/εκπαίδευση (ανθρωπιστική/τεχνοκρατική) - Πολύπλευρη μόρφωση, πνευματική καλλιέργεια, πνευματικότητα - Λογικός και κριτικός τρόπος σκέψης, προβληματισμός, γόνιμη αμφιβολία/αμφισβήτηση - Πνευματική εγρήγορση - Διαρκής και σφαιρική ενημέρωση - Δεκτικότητα στις νέες ιδέες - Αναλφαβητισμός - Πνευματική μονομέρεια, απόλυτη εξειδίκευση - Αποπροσανατολισμός, χειραγώγηση, ετεροκαθορισμός, μαζοποίηση - Πνευματική αδράνεια, εφησυχασμός - Προπαγάνδα, παραπληροφόρηση - Προλήψεις, προκαταλήψεις, στερεότυπα - Φανατισμός, δογματισμός ΨΥΧΙΚΟΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αναφέρεται στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και σε ό,τι αυτός περιλαμβάνει, τα ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα, τις ψυχικές αρετές, τις αδυναμίες. - Ευαισθητοποίηση, συμπάθεια, κατανόηση, εσωτερική ισορροπία, αρμονία, γαλήνη, ηρεμία, ψυχική πληρότητα/ισορροπία, ικανοποίηση, ευχαρίστηση - Ψυχαγωγία, ορθή αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου - Δημιουργία, φαντασία - Ψυχικές αρετές (αγωνιστικότητα, αυτοπεποίθηση, επιμονή, υπομονή, θάρρος κ.λπ.) - Ασφάλεια - Αισιοδοξία, ελπίδα, όραμα - άμβλυνση/ αναισθησία, σκληρότητα, αλλοτρίωση - Άγχος, δυσφορία - Ψυχικό αδιέξοδο, αίσθημα "κενού"/"ανικανοποίητου" - Ανώφελη/ανούσια διασκέδαση - Ανία, πλήξη, κορεσμός - Ανασφάλεια - Απαισιοδοξία, απογοήτευση, παραίτηση από τη ζωή - Μοιρολατρία ΗΘΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Η έννοια της ηθικής ταυτίζεται με τους άγραφους νομούς, τα άγραφα «πρέπει», τα οποία διέπουν τις σχέσεις με τον εαυτό μας, τους άλλους και την Πολιτεία. - Ανθρωπισμός, ηθική, ελευθερία - Αξιοπρέπεια, σεβασμός - Ανιδιοτέλεια, αυτοθυσία - Ειλικρίνεια, εντιμότητα - Αυτογνωσία, αυτοσυγκράτηση - Συνείδηση, υπευθυνότητα, - Πάθη, αδυναμίες - Ιδιοτέλεια, ωφελιμισμός - Φιλαυτία - Υποκρισία, διπροσωπία, εξαπάτηση - Απληστία, ασυδοσία,

6 ωριμότητα - Υγιή πρότυπα φιληδονισμός - Ηθική χαλάρωση, κρίση αξιών ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αναφέρεται στην ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό σύνολο, στην μετάβασή του από το «εγώ» στο «εμείς», στις σχέσεις με τους συνανθρώπους του αλλά και στους κοινωνικούς θεσμούς (οικογένεια, σχολείο, κράτος) Κοινωνική συνοχή, ομόνοια Διάσπαση, πόλωση, διχόνοια Ανεκτικότητα, διαλλακτικότητα Ατομισμός, ωφελιμιστικό πνεύμα Συνεργασία, συλλογικότητα Ανισότητες, διακρίσεις, Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, κοινωνική πρόνοια, εθελοντισμός Ισότητα, ισοτιμία, ευνομία, δικαιοσύνη Κοινωνικοποίηση Εξυγίανση κοινωνικών θεσμών συγκρούσεις Ρατσισμός, βία, εγκληματικότητα, παραβατική συμπεριφορά, κακοποίηση, ναρκωτικά Αποξένωση, περιθωριοποίηση Κοινωνική παθογένεια ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΙΚΟΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Οι τομείς αυτοί απαρτίζουν μια ευρύτερη ομάδα, καθώς η αλληλεπίδραση μεταξύ τους είναι έντονη. Η εργασία εξασφαλίζει την οικονομική ευημερία, η οικονομική ευημερία την ανάπτυξη, η ανάπτυξη προσφέρει στον άνθρωπο περισσότερα αγαθά, εκμεταλλευόμενη όμως τη φύση. - Εργασία, βελτίωση συνθηκών απασχόλησης - Επαγγελματικός προσανατολισμός, τεχνογνωσία, επιμόρφωση - Παραγωγικότητα, διαφήμιση, ανάπτυξη οικονομικών κλάδων, πρόοδος υλικού πολιτισμού - Οργάνωση, προγραμματισμός - Αξιοποίηση φυσικών πόρων, οικολογική ισορροπία, ανακύκλωση, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, οικολογία, περιβαλλοντική εκπαίδευση, φυσιολατρία - Υπερεργασία, ανεργία - Μονομερής προσανατολισμός της εκπαίδευσης - Αναντιστοιχία ανάπτυξης υλικοτεχνικού και πνευματικού πολιτισμού - Οικονομική δυσπραγία, ανέχεια - Επαγγελματική αλλοτρίωση, μηαχανοποίηση, τυποποίηση, θεοποίηση χρήματος - Υπερκαταναλωτισμός, υλικός ευδαιμονισμός - Ενεργειακή κρίση, καταστροφή περιβάλλοντος, ατμοσφαιρική ρύπανση, υπερεκμετάλλευση της φύσης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αναφέρεται στη δημιουργία σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτισμού: στις τέχνες, στα γράμματα, στη γλώσσα, στον αθλητισμό

7 Γνήσια τέχνη Καλές τέχνες (λογοτεχνία, γλυπτική, ζωγραφική, αρχιτεκτονική, χορός, θέατρο, μουσική, κινηματογράφος) Δημιουργικότητα, φαντασία Αισθητική αντίληψη, αισθητικό κριτήριο, καλαισθησία Ανθρωπιστικές επιστήμες Γλώσσα Παράδοση Πολιτισμικά γνωρίσματα ενός λαού Ολυμπισμός, ολυμπιακό ιδεώδες Νόθη τέχνη Εμπορευματοποίηση, υποκουλτούρα Ισοπέδωση, μαζοποίηση, άγονος μιμητισμός, ξενομανία Χειραγώγηση τέχνης, σκοπιμότητες Εσφαλμένη αξιοποίηση των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας Χουλιγκανισμός, ντόπινγκ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Περιλαμβάνει έννοιες σχετικές με το ελληνικό έθνος. Εδώ εντάσσονται και οι διακρατικές σχέσεις - Εθνική συνείδηση, φιλοπατρία, γνώση ιστορίας - Ελληνισμός, διαφύλαξη παράδοσης - Κοσμοπολιτισμός, πολυπολιτισμικότητα - Διεθνοποίηση, παγκοσμιοποίηση - Κατοχύρωση αυτοδιάθεσης των λαών - Παγκόσμια ειρήνη, συνεργασία - Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανθρωπιά - Προγονοπληξία, εθνικισμός, εθνικός ναρκισσισμός - Ξενοφοβία - Δογματισμός, φανατισμός, ρατσισμός - Εκμετάλλευση ασθενέστερων λαών, σχέσεις κυριαρχίας υποτέλειας, μυστική διπλωματία - Άνιση κατανομή πλούτου, διακρίσεις, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 6. Σύνθεση Επιλόγου Όπως συμβαίνει και με τον πρόλογο, ο επίλογος δεν αποτελεί μόνο την τυπική ολοκλήρωση της ανάπτυξής μας, αλλά υπαγορεύεται από την ανάγκη για μια λογική κατάληξη της όλης σύνθεσης. Κατά συνέπεια, και αυτός θα πρέπει να είναι σύντομος, να περιέχει όλα τα ουσιώδη σημεία της ανάλυσης μας, ώστε να εξάγεται ένα συμπέρασμα που να ανταποκρίνεται στο κύριο ζητούμενο του θέματος. Κυριότεροι τρόποι σύνθεσης επιλόγου ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Με σύνοψη, ανακεφαλαίωση των «Στο πλαίσιο αυτό έγινε αντιληπτή η βασικών σημείων του κυρίου μέρους αρνητική επίδραση των Μ.Μ.Ε. μέσω της διαφήμισης, του μη ποιοτικού περιεχομένου και των μηχανισμών αδρανοποίησης του πνεύματος ως προς τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού». Με συμπέρασμα «Ως επιστέγασμα των όσων

8 προηγήθηκαν καθίσταται επιβεβλημένη η απαίτηση των νέων ανθρώπων για ουσιαστική παιδεία». Με νέα πρόταση μέτρο Εφόσον, λοιπόν, η Γη εκπέμπει SOS θα πρέπει όλοι μας να αποκτήσουμε οικολογική συνείδηση και να γίνουμε «πράσινοι» πολίτες» Με αισιόδοξη θέση «Αναμφισβήτητα, οι σύγχρονοι νέοι καλούνται να αντιμετωπίσουν πλήθος προβλημάτων, εντούτοις ας μη χάνουμε την πίστη μας στη δύναμη και την αγωνιστικότητα της νέα γενιάς». ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ Σας δίδεται ένα θέμα έκθεσης, το οποίο καλείστε να το αναπτύξετε σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην αριστερή στήλη του πίνακα που ακολουθεί. Αναφορικά με την κυρίως ανάπτυξη του θέματος (κύριο μέρος) οφείλετε να προσεγγίσετε το θέμα από την σκοπιά των πεδίων ανθρώπινης δράσης που κάθε φορά σας ζητείτε, να το αναπτύξετε στις αντίστοιχες παραγράφους και μάλιστα με την μέθοδο ανάπτυξης που σας επισημαίνετε. ΘΕΜΑ «Σε άρθρο σας στην σχολική εφημερίδα να παρουσιάσετε την αναγκαιότητα και την επίδραση της διαφήμισης ( λέξεις)». Ένταξη θέματος στο πλαίσιο της εποχής ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Υλικός οικονομικός επαγγελματικός τομέας. Τρόπος ανάπτυξης: αιτιολόγηση Κοινωνικός πολιτιστικός τομέας Τρόπος ανάπτυξης: συνδυασμός αιτιολόγησης παραδείγματος Πνευματικός τομέας Τρόπος ανάπτυξης: αιτιολόγηση Ηθικός τομέας Τρόπος ανάπτυξης: αιτιολόγηση Ψυχολογικός κοινωνικός τομέας Τρόπος ανάπτυξης: αίτιο αποτέλεσμα

9 Πολιτιστικός τομέας Τρόπος ανάπτυξης: συνδυασμός αιτιολόγησης παραδείγματος ΕΠΙΛΟΓΟΣ Συμπέρασμα πρόταση 1. Παραγωγική μέθοδος Τρόποι σύνθεσης ενός προλόγου Αφετηρία του προλόγου είναι το γενικότερο πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται το συγκεκριμένο πρόβλημα που θίγει ο τίτλος της έκθεσης ( από τα γενικά στα ειδικά) Παρά τα αλματώδη, βήματα που πραγματοποίησε ο άνθρωπος στην επιστήμη και στην τεχνολογία και τις τόσες κατακτήσεις στον κοινωνικοπολιτικό τομέα, εξακολουθεί και σήμερα, στην εκπνοή του αιώνα μας, να ταλανίζεται από φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας που στιγματίζουν την εποχή μας. εκείνο, όμως, που προσλαμβάνει ήδη ανησυχητικές διαστάσεις και αποτελεί πλέον μόνιμη, απειλή για την κοινωνία των χρόνων μας είναι η μάστιγα των ναρκωτικών. Γενικό Ειδικό Φαινόμενο κοινωνικής παθογένειας Η μάστιγα των ναρκωτικών 2. Μέθοδος της επαναδιαπραγμάτευσης Σχολιάζουμε εκτενέστερα το θεματικό δεδομένο με την προσθήκη και εξωθεματικών πληροφοριών, προκειμένου να διευρύνουμε την προβληματική του θέματος. Θεματικό δεδομένο Η ραγδαία εξάπλωση των ναρκωτικών απειλεί σοβαρά τις σύγχρονες κοινωνίες. Πρόλογος Ελάχιστοι θα μπορούσαν να αρνηθούν ότι το φαινόμενο της διακίνησης, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών ουσιών στους χρόνους μας τείνει να λάβει επιδημικές διαστάσεις. Εκείνο όμως που προκαλεί έντονη την ανησυχία της κοινής γνώμης είναι η διαβρωτική επίδραση που ασκεί το νοσηρό αυτό φαινόμενο στην ευαίσθητη κοινωνική κατηγορία των νέων. Είναι, επομένως, φυσικό να εκδηλώνεται ποικιλότροπα η βούληση τον κοινωνικού συνόλου να συμβάλλει ενεργότερα στην εκρίζωση του κοινωνικού αυτού καρκινώματος. 3. Μέθοδος του τονισμού Τονίζεται εμφατικά η αξία ή η απαξία της θεματικής έννοιας και προβάλλονται οι χαρακτηριστικές πτυχές της.

10 Αναμφισβήτητα, η υπογεννητικότητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες σχεδόν οι αναπτυγμένες κοινωνίες. Για τη χώρα μας όμως έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί παρουσιάζει επικίνδυνα ανησυχητικές διαστάσεις, σε μια εποχή που πολλαπλοί κίνδυνοι, εξωτερικοί και εσωτερικοί συσσωρεύονται στον ορίζοντα και απειλούν σοβαρά την εθνική και κοινωνική μας υπόσταση. Γι αυτό κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαίο να επιχειρήσουμε μια σφαιρική ανατομία του προβλήματος 4. Αντιθετικός πρόλογος Η εισαγωγή στο θέμα γίνεται με την προβολή της αντίθετης άποψης ή έννοιας. Ανεργία (θεματική έννοια) Εργασία (το αίτημα της κοινωνίας). Αναντίρρητα, η εργασία αποτελεί καθοριστικής σημασίας προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ανθρώπου, αλλά και ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνικής και πολιτιστικής προόδου. Ότι έχει να επιδείξει το ανθρώπινο γένος το οφείλει στην εργασία του. Είναι, λοιπόν, φυσικό αν όχι επιβάλλεται να ανησυχεί ο σύγχρονος άνθρωπος διαπιστώνοντας ότι στο πλήθος των προβλημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει προστίθεται και η ανεργία. ΙΙ. Η ΕΠΙΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ο επίλογος εκφράζει τη λογική κατάληξη των προβληματισμών μας, συνοψίζει την κυρίαρχη ιδέα του θέματος και ανακεφαλαιώνει τα βασικά πορίσματα της έρευνας. 1) Δεοντολογικός επίλογος Είναι ο επίλογος που συμπυκνώνει ληπτέα μέτρα για τη θετική ή αρνητική αντιμετώπιση ενός παράγοντα. Εμπεριέχει δηλαδή λύσεις, όταν αυτές δεν είναι αντικείμενο ανάπτυξης στο κυρίως θέμα. Η βία Είναι, λοιπόν, επιβεβλημένο να πατάσσεται η βία και να αποβάλλεται από τη ζωή και τις εκδηλώσεις κάθε κοινωνίας, γιατί υποβαθμίζει τον άνθρωπο και απειλεί την κοινωνική ευστάθεια. Είναι, όμως, ωφελιμότερο η αντιμετώπισή της να είναι ριζική, δηλαδή να φτάνει μέχρι τα βαθύτερα αίτια που την προκαλούν, καθώς η απλή καταστολή, της δεν επιλύει οριστικά το πρόβλημα, αλλά το αναχαιτίζει και το περιορίζει προσωρινά. 2) Ανακεφαλαιωτικός επίλογος Δεν είναι ιδιαίτερα πρωτότυπος, γιατί ενέχει το στοιχείο της επανάληψης, αλλά κρίνεται χρηστικός γιατί παρουσιάζει περιγραφικά και ασχολίαστα τις βασικές θέσεις που υποστηρίχθηκαν. Συμπερασματικά μοτίβα Εύκολα λοιπόν, συνάγεται το συμπέρασμα Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό Αβίαστα, λοιπόν, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα Από όσα ως τώρα έχουν διατυπωθεί, αξίζει να τονίσουμε συμπερασματικά Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να επισημάνουμε

11 Ως κατακλείδα αρμόζει να τονιστεί Ο αμφιλεγόμενος ρόλος της τεχνολογίας Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι η ανθρώπινη ζωή, καθώς έχει παγιδευτεί σε μια αχαλίνωτη τεχνοκρατία, κινδυνεύει να χάσει το αληθινό της νόημα. Από τον άνθρωπο εξαρτάται η αποσυμπλοκή, για να ξαναβρεί την αυτοτέλειά του στα πλαίσια της αρμονικής συμπόρευσης του ηθικοπνευματικού και του υλικοτεχνικού πολιτισμού. 3) Μέθοδος του συγκερασμού Ο τύπος αυτός του επίλογου εφαρμόζεται σε εκθέσεις που υπάρχουν δύο διαμετρικά αντίθετες εκδοχές αναφορικά με το πρόβλημα που παρουσιάζεται. Στα θέματα του τύπου αυτού ο επίλογος ταυτίζεται συνηθέστατα με τη διατύπωση της τρίτης άποψης θέσης, που είναι κατά κανόνα συγκερασμός των διιστάμενων απόψεων. Ο ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Καταλήγοντας, εύκολα μπορεί ο καθένας, να πιστοποιήσει ότι τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη άποψη κινούνται στο χώρο του δογματισμού και αγνοούν την αλήθεια. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διαφήμιση επαναστατικοποίησε τη ζωή των ανθρώπων και συνέβαλε αποφασιστικά στην προαγωγή του πολιτισμού σε όλες τις εκφάνσεις. Από την άλλη όμως πλευρά δε θα πρέπει να αγνοούμε ότι η διαφημιστική λειτουργία, αναπαράγοντας πλασματικές ανάγκες και εξωθώντας στον άκρατο υπερκαταναλωτισμό, αλλοτριώνει τον άνθρωπο του καιρού μας σε ανεπίτρεπτο βαθμό. Το ζητούμενο όμως δεν είναι η ανάδειξη του αμφιλεγόμενου ρόλου της διαφήμισης, αλλά η μεγιστοποίηση της θετικής λειτουργίας της με την παράλληλη άμβλυνση της αρνητικής εικόνας που εμφανίζει στους χρόνους μας.

1.3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

1.3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 1.3. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Oι θεματικοί τομείς είναι: Α.Φυσικό Περιβάλλον 1. Εδαφος 2. Υπέδαφος 3. Αέρας 4. Υδατα 5. Πανίδα 6. Χλωρίδα 7. Κλίμα Δομημένο Περιβάλλον (Μεγαλουπόλεις) Β.Άνθρωπος

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χ Έκφραση-Έκθεση λωπ Β Λυκείου τσι σχεδιαγράμματα εκθέσεων ούδης

Δήμος Χ Έκφραση-Έκθεση λωπ Β Λυκείου τσι σχεδιαγράμματα εκθέσεων ούδης Δήμος Χλωπτσιούδης Έκφραση-Έκθεση Β Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων Χλωπτσιούδης Δήμος Έκφραση - Έκθεση Β Λυκείου σχεδιαγράμματα εκθέσεων ISBN: 978-618-80951-1-3 Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό πρώτα-πρώτα θα παρουσιαστεί η εποχή που ζούμε

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Συγ-χωρούν όλοι στο σχολείο; Η πρόληψη της παραβατικότητας στο σχολείο συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική πολιτική (αρκεί να μη λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΟΛΟΣ 2010 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΘΕΜΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09

Σιγκούδης Γρηγόριος ΠΕ19-ΠΕ09 Φυσικές - Θετικές Ανθρωπιστικές - Θεωρητικές Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση ευρύτερων και σύνθετων προβλημάτων πρέπει: Οι επιστήμες να συνεργάζονται Διεπιστημονικότητα Μαθηματικά Ιστορία Κοινωνιολογία Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ επιμέλεια: Μαρία Κάππου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ επιμέλεια: Μαρία Κάππου Πνευματικός άνθρωπος Διανοούμενος Πνευματικοί ταγοί/ηγέτες Πνευματική ηγεσία ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ο άνθρωπος με την ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Λέγοντας πνευματική καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

2.3. ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

2.3. ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 2.3. ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Τόπος διαμονής Ανθρώπινες πόλεις ΒΙΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Τεχνολογικά επιτεύγματα ανθρωποκεντρική ανάπτυξη Κατοικία Ανέσεις Εργασία Άτομο Υγιείς διαπροσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία

Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Ηγεσία στην Εργασία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. «Κριτική Σκέψη» 1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ;

ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. «Κριτική Σκέψη» 1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ; ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων «Κριτική Σκέψη» 1.ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ; Η νοημοσύνη και η λογική που διαθέτει ο άνθρωπος δεν είναι αρκετά για να αγωνιστεί στη ζωή, αν δεν καλλιεργήσει και

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ. «Το ΟΧΙ των παιδιών στη ρατσιστική βία»

ΚΕΙΜΕΝΟ. «Το ΟΧΙ των παιδιών στη ρατσιστική βία» ΚΟΡΥΦΑΙΟ 01/2014 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ «Το ΟΧΙ των παιδιών στη ρατσιστική βία» Το να είσαι παιδί στην Ελλάδα του σήμερα είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Τορπιλίζεσαι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ Αλέξης Κόκκος «Ο απώτερος στόχος, ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να βοηθάει τους ανθρώπους να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους, να γίνονται πιο

Διαβάστε περισσότερα