ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ A.A. Σπαντίδοο 1 2, Μ. Χατζηπαναγιώτου 1 2, Β. Ζουμπουρλής Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αθήνα. 2. Εργαστήριο Ιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μεγάλη ανακάλυψη της διπλής έλικας'του DNA, του γενετικού κώδικα στη συνέχεια και η διαμόρφωση του κεντρικού δόγματος στη βιολογία πυροδότησαν την ταχεία ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας τις τελευταίες δεκαετίες. Η τεχνολογία του ανασυνδιασμένου DNA, η 1 μοριακή κλωνοποίηση και οι τεχνικές υβριδισμού επέτρεψαν την μελέτη της δομής και λειτουργίας πολλών γονιδίων. Η τεχνική επέκτασης του DNA, γνωστή ως αλυσιδωτή αντίδραση με πολυμεράση (PCR), η ανάπτυξη μονοκλωνικών αντισωμάτων και η εξελισσόμενη τεχνογνωσία της γονιδιακής θεραπείας καθώς και το μεγαλεπίβολο σχέδιο χαρτογράφησης του γονιδιώματος του ανθρώπου είναι μηνύματα αισιοδοξίας για την αντιμετώπιση του καρκίνου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καρκίνος είναι μια νόσος κατά την οποία οι στοιχειώδεις κανόνες της κυτταρικής συμπεριφοράς παύουν να ισχύουν. Ενώ η αύξηση των φυσιολογικών κυττάρων ρυθμίζεται προσεκτικά, τα καρκινικά κύτταρα πολλαπλασιάζονται αυτόνομα και συνεχώς, με άμεση συνέπεια γα διηθούν τους φυσιολογικούς ιστούς και να παρεμβάλονται στη λειτουργία τους. Επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν την άποψη ότι η ανάπτυξη των κακοηθών νεοπλασμάτων είναι μια σύνθετη και πολλαπλή διαδικασία κατά την οποία τα κύτταρα αποκτούν τον πλήρη νεοπλασματικό φαινότυπο δια μέσου μιας σειράς προοδευτικών αλλοιώσεων (1). Το κακόηθες κύτταρο είναι το αποτέλεσμα της μετατροπής του φυσιολογικού κυττάρου υπό την επίδραση γενετικών (π.χ. μεταλλάξεων) μη αντιστρεπτών και επιγενετικών (π.χ. διαφοροποίηση, υπομεθυλίωση) αντιστρεπτών γεγονότων. Η εφαρμογή της μοριακής βιολογίας στη μελέτη του καρκίνου έχει επικεντρωθεί στην ταυτοποίηση των γονιδίων εκείνων που παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη ενός κ-κόηθους όγκου καθώς και στην κατανόηση των μηχανισμών της δράσης τους

2 στη ρύθμιση του πολλαπλασιασμού του κυττάρου. Τα γονίδια αυτά είναι γνωστά με τους όρους ογκογονίδια και ογκο-κατασταλτικά γονίδια (1). Η υπάρχουσα σήμερα τεχνογνωσία συμβάλλει σημαντικά στην μελέτη των γενετικών αλλαγών (ενσωματώσεις υποκινητών ή στοιχείων με δράση επαυξηντή, μετατοπίσεις, σημειακές μεταλλάξεις, επεκτάσεις, απαλλήψεις και απώλεια της ετεροζυγωτίας) που συμβάλλουν στην μετατροπή ενός φυσιολογικού πρωτοογκογονιδίου σε ογκογονίδιο και στην μελέτη των ογκο-κατασταλτικών γονιδίων. Εάν ο μηχανισμός ρύθμισης αυτών των γονιδίων θα μπορούσε να αναγνωρισθεί στα ιδιαίτερα στάδια εξέλιξης ενός καρκινικού κυττάρου (έναρξης, προαγωγής, και μετεξέλιξης) θα ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν κλινικές στρατηγικές για την πρόληψη και παρεμπόδιση της περαιτέρω εξέλιξης του όγκου (1). Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΟ- ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Κατά την πορεία της καρκινογένεσης πολλά ογκογονίδια καθώς και ογκοκατασταλτικά γονίδια, εμφανίζουν αλλοιώσεις στα επίπεδα της έκφρασης τους. Τα ογκογονίδια ras έχουν ενοχοποιηθεί στην εξέλιξη ορισμένων όγκων στον άνθρωπο είτε με δομικές αλλοιώσεις είτε με ενισχυμένη έκφραση τους. Τα γονίδια ras κωδικοποιούν μια οικογένεια πρωτεϊνών που συνδέονται με την κυτταροπλασματική μεμβράνη (πρωτείνες ras ρ21) οι οποίες προσδένουν και υδρολύουν GTP. Δομικές και βιοχημικές αναλύσεις προτείνουν ότι οι πρωτείνες ras ρ21 λειτουργούν ανάλογα με τις G πρωτείνες και δρουν ως μεσολαβητές μεταξύ ενεργοποιημένου υποδοχέα και ενδοκυτταρικών συστημάτων μεταφοράς μηνύματος (2). Η ικανότητα μετασχηματισμού των κυττάρων από την οικογένεια των ras γονιδίων οφείλεται σε απλές σημειακές μεταλλάξεις εντός του γονιδίου οι οποίες έχουν εντοπισθεί στα κωδικόνια 12, 13 και 61. Μεταλλάξεις του γονιδίου ras έχουν μελετηθεί σε έναν σημαντικό αριθμό καρκινωμάτων όπως του πνεύμονα, του παγκρέατος, των νεφρών, του δέρματος, της ουροδόχου κύστεως και του θυροειδούς. Αυξημένη έκφραση του φυσιολογικού γονιδίου ras επάγει τον μετασχηματισμό σε κύτταρα θηλαστικών. Αυξημένα επίπεδα της έκφρασης της πρωτεΐνης ras ρ2ΐ έχουν δειχθεί σε ευρύ φάσμα νεοπλασμάτων στον άνθρωπο. Η απορρύθμιση της μεταγραφής αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο κατά την προώθηση και εξέλιξη των τελευταίων σταδίων της ογκογένεσης. Η χρήση της ποσοτικής RT-PCR έχει αναφερθεί στην μελέτη του K-ras στον καρκίνο του παχέος εντέρου και του πνεύμονος. Έχει δειχθεί ότι τα επίπεδα μεταγραφής των μεταλλαγμένων αλληλόμορφων του γονιδίου είναι αυξημένα εις βάρος των φυσιολογικών και ότι αυτό αποτελεί συχνό γνώρισμα στα στάδια της καρκινικής εξαλλαγής (2). 19

3 Το γονίδιο p53 είναι το πιο συχνά επηρεαζόμενο γονίδιο στον καρκίνο του ανθρώπου. Η μελέτη των βιολογικών ιδιοτήτων της φυσιολογικής και της μεταλλαγμένης πρωτεΐνης ρ53, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατανόηση της καρκινογένεσης στον άνθρωπο. Η σχετικά νέα τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης με πολυμεράση συνδιασμένη με την ανάλυση πολυμορφισμού της διαμόρφωσης της μονόκλωνης έλικας του DNA (PCR-SSCP) επιτρέπει να μελετηθεί το ευρύ φάσμα μεταλλάξεων που απαντάται στην συντηρητική περιοχή αυτού του γονιδίου καθώς επίσης και την βιολογική σημασία αυτών των μεταλλάξεων στην συμπεριφορά της πρωτεΐνης ρ53. Οι ιοί του θηλώματος του ανθρώπου (HPV) παράγουν πρωτεΐνες οι οποίες σχηματίζουν συμπλέγματα με τις ογκο-κατασταλτικές πρωτείνες ρ53 και RB αντιστοίχως και αναιρούν την φυσιολογική τους λειτουργία. Τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα δείχνουν ότι αλλοιώσεις που δημιουργούν ογκογονίδια που έχουν επικρατή χαρακτήρα και απενεργοποιημένα ογκο-κατασταλτικά γονίδια, αποτελούν αλλοιώσεις στο γενετικό υλικό κατά την πολυσταδιακή καρκινογένεση (2). ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΩΝ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΓΚΟ- ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ. Οι εφαρμογές της μοριακής βιολογίας στην έρευνα για τον καρκίνο έχει οδηγήσει στην περαιτέρω κατανόηση του ρόλου αυτών των γονιδίων στην καρκινογένεση. Ο καθορισμός των μεταβολών που υφίστανται τα ογκογονίδια και τα ογκοκατασταλτικά γονίδια στον καρκίνο του ανθρώπου είναι πολύ χρήσιμος για την διάγνωση, την πρόγνωση, και τον καθορισμό σωστής θεραπευτικής αγωγής. Έτσι οι μοριακές τεχνικές που αφορούν τον χειρισμό του DNA ή του RNA καθώς επίσης και οι ανοσοιστοχημικές τεχνικές δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την επιτυχή μελέτη των ποσοτικών και ποιοτικών αλλαγών που υφίστανται τα ογκογονίδια και τα όγκο κατασταλτικά γονίδια (2,3). Πολλές επιστημονικές εργασίες αφορούν καρκίνους του ανθρώπου και βασίζονται στην ανίχνευση των γενετικών αλλοιώσεων σε συσχέτιση με το στάδιο, τη βαθμίδα, τις μεταστατικές ιδιότητες, την θεραπεία και τον μέσο όρο επιβίωσης των ασθενών. Οι μεταλλάξεις στα κωδικόνια 12'και 13 του γονιδίου N-ras στην οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία σε ασθενείς μικρής ηλικίας, έχει βρεθεί ότι σχετίζονται με πολύ κακή πρόγνωση και υψηλό κίνδυνο υποτροπής. Επιπρόσθετα, μεταλλάξεις στο κωδικόνιο 12 του H-ras σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη και της ουροδόχου κύστεως σχετίζονται με υψηλό κίνδυνο υποτροπής, καθώς επίσης με τις μεταστάσεις και τα ποσοστά επιβίωσης που παρατηρούνται σε ασθενείς με καρκίνο του στομάχου. Το ογκογονίδιο K-ras είναι χρήσιμος προγνωστικός δείκτης, καθώς η παρουσία μεταλλάξεων στο κωδικόνιο 12 σχετίζεται με κακή 20

4 πρόγνωση σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα και επιθηλιακούς καρκίνους του ενδομητρίου (2,3). Η υπερέκφραση του γονιδίου c-myc έχει δειχθεί ότι είναι ένας σημαντικός μοριακός δείκτης για την πρόγνωση του καρκίνου του μαστού, της κεφαλής και του τραχήλου. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η υπερέκφραση του γονιδίου c-myc σχετίζεται με τον αυξημένο κίνδυνο μετάστασης στα πρώιμα στάδια του διηθητικού καρκινώματος της κεφαλής και του τραχήλου. Ο υποδοχέας του γονιδίου του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (erbb-2) έχει δειχθεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο στη μετεξέλιξη του αδενοκαρκινώματος του μαστού, του καρκίνου του στομάχου, του νεφρικού ιστού και του καρκίνου των ωοθηκών. Η υπερέκφραση αυτού του γονιδίου στην εξέλιξη του καρκίνου του μαστού σχετίζεται συνήθως με πολύ κακή πρόγνωση (2,3). Η αλληλεπίδραση μεταξύ της έκφρασης ενός ογκογονιδίου και ενός ογκοκατασταλτικού γονιδίου έχει αναφερθεί σε μία σειρά από μελέτες. Η υπερέκφραση των γονιδίων ras και ρ53 σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με πολύ κακή πρόγνωση. Η υπερέκφραση του γονιδίου ρ53 και μια σειρά μεταλλάξεις του σχετίζονται με κακή πρόγνωση στο βρογχικό καρκίνωμα (2,3). Ειδικές νουκλεοτιδικές μεταστροφές στο γονίδιο ρ53 που έχουν παρατηρηθεί στον καρκίνο του πνεύμονα σχετίζονται με ειδικά μεταλλαξιογόνα που ενέχονται στην έναρξη της νόσου. Αρκετές μελέτες αναφέρονται στην συσχέτιση της υπερέκφρασης της πρωτείνης ρ53 και του καπνίσματος στον καρκίνο του πνεύμονος, του λάρυγγος της κεφαλής και του τραχήλου. Το ευρύ φάσμα μεταλλάξεων του ογκο-κατασταλτικού γονιδίου ρ53, η ενοχή του στα πρώιμα και στα όψιμα στάδια διαφορετικών τύπων καρκίνων το καθιστούν πρότυπο γονίδιο για την μελέτη της σχέσης των ειδικών μεταλαξιογόνων με τους ειδικούς τύπους μεταλλάξεων, καθώς επίσης, και της σχέσης των διαφορετικών τύπων καρκίνων με κλινικοπαθολογικές παραμέτρους (2,3). Η εύρεση της λεπτομερούς δομής των προϊόντων των ογκογονιδίων μπορεί να μας επιτρέψει τον σχεδιασμό κατάλληλων ουσιών (πεπτίδια ή μονοκλωνικά αντισώματα) που να δρουν ως παρεμποδιστές ώστε να αναστέλλουν την δράση τους ή να τους προσδένουν κάποια ειδική τοξίνη ή ραδιονουκλεοτίδιο ώστε να θανατώνουν το καρκινικό κύτταρο. Αυτή η προοπτική βασίζεται στο ότι οι διάφοροι τύποι όγκων στον άνθρωπο εκφράζουν συγκεκριμένες θέσεις αναγνώρισης αντιγόνων, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν σαν in vivo στόχοι για ραδιοσημασμένα αντισώματα με σκοπούς διαγνωστικούς, θεραπευτικούς ή για τον βιολογικό χαρακτηρισμό των όγκων του ανθρώπου. Αυτοί οι αντιγονικοι στόχοι περιλαμβάνουν εμβρυϊκά αντιγόνα, όπως το καρκινοεμβρυικό αντιγόνο (CEA), αντιγόνα διαφοροποίησης όπως το CD-33 αντιγόνο που εντοπίζεται στην οξεία μυελογενή λευχαιμία, ιστο-ειδικα αντιγόνα όπως το CD2 αντίγονο του 21

5 νευροεξωδέρματος, αντιγόνα τα οποία μπορεί να είναι προϊόντα ογκογονιδίων ή πρωτο-ογκογονιδίων, όπως η πρωτείνη του γονιδίου c-erbb2, ή άλλοι αυξητικοί παράγοντες, όπως π.χ. ο επιδερμικός αυξητικός παράγοντας, πρωτείνες μεταφοράς όπως η Ρ-γλυκοπρωτεΐνη, που ευθύνεται για την αντίσταση των όγκων του ανθρώπου στα διάφορα φάρμακα. Η ανάπτυξη της μεθόδου των μονοκλωνικών αντισωμάτων από τους Kohler και Milstein αποτέλεσε σημαντικό επίτευγμα σε αυτό τον τομέα κι έχουν αναπτυχθεί μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία αναγνωρίζουν τους περισσότερους από τους όγκους του ανθρώπου (4). Μια άλλη προοπτική που έχει εμφανισθεί τις τελευταίες δεκαετίες όσον αφορά την θεραπεία των όγκων του ανθρώπου είναι αυτή της γονιδιακής θεραπείας. Αυτή βασίζεται στο ότι οριστική αντιμετώπιση γενετικών ασθενειών θα ήταν δυνατή κατευθύνοντας την θεραπευτική αγωγή στο ίδιο το μεταλλαγμένο γονίδιο παρά σε δευτεροταγείς ή πλειοτροπικές επιδράσεις των προϊόντων των μεταλλαγμένων γονιδίων. Η γονιδιακή θεραπεία απέκτησε θεωρητική υποστήριξη από το 1970 και μετά με την γνώση των μηχανισμών του κυτταρικού μετασχηματισμού από ογκογόνους ιούς. Ετσι προτάθηκε ότι αυτοί οι ιοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως οχήματα μεταφοράς φυσιολογικών λειτουργικών γονιδίων μέσα στα κύτταρα του ανθρώπου προκειμένου να διορθώσουν κυτταρικές ανωμαλίες και να θεραπεύσουν γενετικές νόσους. Λόγω του ότι είναι πολύ πιθανό η πλειοψηφία των καρκινωμάτων του ανθρώπου να οφείλεται ή να σχετίζεται με ανώμαλη έκφραση γονιδίων, ο καρκίνος θα έπρεπε να θεωρείται γενετική νόσος. Προς το παρόν τα πιό απλά γενετικά μοντέλα περιλαμβάνουν νεοπλασίες που είναι αποτέλεσμα ανωμαλιών των ογκο-κατασταλτικών γονιδίων όπως αυτά που προφανώς σχετίζονται με την ανάπτυξη του ρετινοβλαστώματος και του όγκου του Wilm. Αυτοί οι τύποι καρκίνου πιθανότατα προέρχονται από την απενεργοποίηση και των δύο αλληλομόρ'φων του φυσιολογικού γονιδίου. Ο καρκινικός φαινότυπος σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσε να κατασταλεί και ίσως να αντιστραφεί αντικαθιστώντας την λειτουργική έκφραση από ένα φυσιολογικό γονίδιο. Η απενεργοποίηση των επικρατών ογκογονιδίων είναι ένα πιό δύσκολο έργο αλλά προτείνεται με νέες προσεγγίσεις κατευθυνόμενης μεταλλαξιγένεσης. Τελευταία επίσης προτείνονται διάφορες μέθοδοι για την έκφραση γονιδίων τοξινών στα κύτταρα. Θεωρητικά κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την κατευθυνόμενη καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Με μια άλλη προσέγγιση του θέματος κατευθυνόμενη εισαγωγή ενός γονιδίου αντοχής σε κάποιο φάρμακο ειδικά μέσα στα καρκινικά κύτταρα θα μπορούσε να τα καταστήσει ανταποκρινόμενα σε ειδική φαρμακευτική αγωγή, όπως π.χ. η εισαγωγή του γονιδίου HPRT σε λευχαιμικά κύτταρα ανθρώπου με αντίσταση στην θειογουανίνη ώστε να τα κάνει ευαίσθητα σε αντιμεταβολίτες που είναι ανάλογα πουρινών (5). 22

6 Μελέτες γονιδιακής θεραπείας σε ανθρώπους εμπεριέχουν κάποιους ηθικούς προβληματισμούς που έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα και είναι απαραίτητη ιδιαίτερη προσοχή στην προσέγγιση αυτού του θέματος. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Σπαντίδος ΔΑ. Μοριακή και κυτταρική ογκολογία. Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας, Anderson MLM and Spandidos DA. Oncogenes and onco-suppressor genes in lung cancer. Respiratory Medicine 87, , 1993.' 3. Spandidos DA., Liloglou T., Field JK. Prognostic significance of oncogenes and tumor suppressor genes in human malignancy. Stem cells 11, , Larson SM., Macapinlac HA., Scott AM. and Divji CR. Recent achievements in the development of radiolabeled monoclonal antibodies for diagnosis, therapy and biologic characterization of human tumors. Acta oncologica 32, , Friedmann T. Progress toward human gene therapy. Science 44, ,

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας

Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας Γενετικός Έλεγχος για Λόγους Υγείας ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ Ο ΓΕΝΕΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ; ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΓΕΝΕΤΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΤΙ ΨΆΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΕΤΙΚΌ ΈΛΕΓΧΟ; Η ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΑΠΌΦΑΣΗ Γενετικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ INSTITUT PASTEUR HELLÉNIQUE

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ INSTITUT PASTEUR HELLÉNIQUE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ INSTITUT PASTEUR HELLÉNIQUE έτη προσφοράς ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΑΘΗΝΑ NEWSLETTER Απριλιος Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αμπελόκηποι 210 6478800 cdriva@pasteur.gr www.pasteur.gr www.facebook.com/hellenicpasteurinstistute

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών µε εκµετάλλευση γνώσης από τη Γονιδιακή Οντολογία

ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών µε εκµετάλλευση γνώσης από τη Γονιδιακή Οντολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία: Βελτίωση της ακρίβειας ταξινόµησης συνόλων δεδοµένων µικροσυστοιχιών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση του γονιδίου σε συνθήκες ψυχρού στρες.

Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση του γονιδίου σε συνθήκες ψυχρού στρες. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικοί δείκτες χαμηλής οστικής πυκνότητας σε άτομα με κυστική ίνωση

Γενετικοί δείκτες χαμηλής οστικής πυκνότητας σε άτομα με κυστική ίνωση Γενετική Γενετικοί δείκτες χαμηλής οστικής πυκνότητας σε άτομα με κυστική ίνωση Δρ Aleksandra Norek Βοηθός Τμήμα Ιατρικής Γενετικής Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας και Παιδιού Βαρσοβία, Πολωνία Το μέσο προσδόκιμο

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Δεκεμβρίου 2014 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Δεκεμβρίου 2014 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Δεκεμβρίου 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οι χρήσεις των βλαστοκυττάρων αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla

Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Bla Η εικονική μικροσυστοιχία Μια ματιά στις επιστημονικές δημοσιεύσεις Τώρα που καταλαβαίνετε πώς δουλεύουν οι μικροσυστοιχίες (τουλάχιστον αυτό πιστεύουμε!), είναι ώρα να δούμε πως τις έχουν χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου

Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου Ελκώδης Κολίτις Νόσος του Crohn Αθήνα 2008 ΟΡΙΣΜΟΣ Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), δηλαδή η Eλκώδης Kολίτις και η νόσος του Crohn είναι νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΚΕΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης

Η υπογραφή αυτής της συµφωνίας για τη διασφάλιση. Λειτουργία βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας και της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης H Omnigen είναι µια από τις πιο σύγχρονες εταιρίες βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. ραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης βλαστοκυττάρων και των κυτταρικών θεραπειών µε τη χρήση πρωτοποριακών µεθόδων, µε τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο PlCoup-TF και το

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

12 o. Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. www.ifne2013.gr. 14-16 Ιουνίου 2013. Βόλος. Τελικό Πρόγραμμα.

12 o. Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου. www.ifne2013.gr. 14-16 Ιουνίου 2013. Βόλος. Τελικό Πρόγραμμα. 12 o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ΙΦΝΕ Τελικό Πρόγραμμα Βιβλίο Περιλήψεων 14-16 Ιουνίου 2013 Βόλος Ξενοδοχείο Domotel Xenia Volou www.ifne2013.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής Stryer: Biochemistry Perm. Fig. # P1 ew Fig. # P1 First Draft: 2001-09-24 Μέρος ενός σωµατιδίου λιποπρωτεΐνης. Ένα µοντέλο της δοµής της απολιποπρωτεΐνης Α-1 (κίτρινο), το οποίο περιβάλλει φύλλα λιπιδίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΩΝ ΕΣΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα