ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ"

Transcript

1 ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π.

2 ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. Ζέικος και Γ. Τσακίρης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Ηρώων Πολυτεχνείου Ζωγράφου, Αθήνα Τηλ: Fax: Website:

3 Εικόνα εξωφύλλου: ορυφορική εικόνα Κύπρου από τον δορυφόρο MODIS (MODIS/MODLAND/Descloitres), 30 Ιανουαρίου Πηγή:

4 Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ...6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ...7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ Περί Υδάτων Γενικά Στόχοι της Οδηγίας Εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στην Κύπρο Τυπολογία Υ.Σ Ποτάµια Υ.Σ Λιµναία Υ.Σ Μεταβατικά Υ.Σ Παράκτια Υ.Σ Υπόγεια Υ.Σ Προσδιορισµός Ι.Τ.Υ.Σ. και Τ.Υ.Σ ίκτυα παρακολούθησης Υ.Σ ίκτυο παρακολούθησης ποτάµιων Υ.Σ ίκτυο παρακολούθησης λιµναίων Υ.Σ ίκτυο παρακολούθησης παράκτιων Υ.Σ ίκτυο παρακολούθησης υπόγειων Υ.Σ Περιβαλλοντικοί Στόχοι Αιτίες µη επίτευξης στόχων (εξαιρέσεις) Βασικά και Συµπληρωµατικά Μέτρα Ανάλυση κόστους/αποτελεσµατικότητας Εισαγωγή Προσδιορισµός του οφέλους των µέτρων Εφαρµογή τεχνικών δηλωµένης προτίµησης για τα Υ.Σ. της Π.Λ.Α.Π. Κύπρου Ενδεικτικά αποτελέσµατα ανάλυσης Συνδυαστική ανάλυση σε ποτάµιο σώµα Συµπεράσµατα Συµµετοχή των Πολιτών ιαχείριση Ξηρασίας Συµπεράσµατα - Προτάσεις Για την Οδηγία

5 9.2. Για την εφαρµογή της Οδηγίας...40 Ευχαριστίες...42 Βιβλιογραφικές Αναφορές...43 ιαδικτυακές Αναφορές...45 Παράρτηµα...49 Συγκεντρωτικός Πίνακας Συµπληρωµατικών Μέτρων

6 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1 Τύποι Υ.Σ. στην Π.Λ.Α.Π. Κύπρου...13 Πίνακας 2 Πίνακας 3 Πίνακας 4 Πίνακας 5 Πίνακας 6 Πίνακας 7 Ποτάµια σώµατα ανά κατηγορία οικολογικής κατάστασης δυναµικού...17 Ποτάµια σώµατα ανά κατηγορία χηµικής κατάστασης...18 Αριθµός λιµναίων σωµάτων ανά κατηγορία οικολογικής κατάστασης δυναµικού Ποσοστό % λιµναίων σωµάτων ανά κατηγορία οικολογικής κατάστασης δυναµικού Αριθµός λιµναίων σωµάτων ανά κατηγορία χηµικής κατάστασης...21 Ποσοστό % λιµναίων σωµάτων ανά κατηγορία χηµ. κατάστασης...21 Πίνακας 8 Συνολική κατάσταση υπόγειων Υ.Σ Πίνακας 9 Περιβαλλοντικοί στόχοι συνολικής κατάστασης βάσει αριθµού σωµάτων...26 Πίνακας 10 Όφελος µέτρου ανάλογα µε την οικολογική κατάσταση (εκτός των υπογείων σωµάτων) & την αναγκαιότητά του...32 Πίνακας 11 Αντιστοίχηση δεικτών και επιπέδου επιφυλακής για την ξηρασία

7 Κατάλογος Σχηµάτων Σχήµα 1 Ποσοστιαία κατανοµή ποτάµιων σωµάτων ανά κατηγορία οικολογικής κατάστασης - δυναµικού...18 Σχήµα 2 Ποσοστιαία κατανοµή ποτάµιων σωµάτων ανά κατηγορία χηµικής κατάστασης...19 Σχήµα 3 Ποσοστιαία κατανοµή λιµναίων σωµάτων ανά κατηγορία οικολογικής κατάστασης δυναµικού...21 Σχήµα 4 Ποσοστιαία κατανοµή λιµναίων Υ.Σ. ανά κατηγορία χηµικής κατάστασης...22 Σχήµα 5 Ενδεικτική απεικόνιση σταθµών παρακολούθησης σε ποτάµια, λιµναία και παράκτια ύδατα...23 Σχήµα 6 Ποσοστιαία κατανοµή υπογείων σωµάτων ανά κατηγορία ποσοτική κατάστασης..24 Σχήµα 7 Ποσοστιαία κατανοµή υπογείων σωµάτων ανά κατηγορία χηµικής κατάστασης...25 Σχήµα 8 Ενδεικτική απεικόνιση σταθµών παρακολούθησης σε υπόγεια Υ.Σ Σχήµα 9 Ποσοστιαία κατανοµή Υ.Σ. σε καλή κατάσταση το 2010 και κατά τα έτη 2015, 2021 & Σχήµα 10 Ποσοστιαία κατανοµή κατηγοριών µέτρων ανάλυσης κόστουςαποτελεσµατικότητας...33 Σχήµα 11 Κατάταξη µέτρων βάσει κόστους/αποτελεσµατικότητας για το ποτάµιο σώµα «Ξερός» (CY_3-1-2_R3_HM)...34 Σχήµα 12 Το ποτάµιο σώµα «Ξερός» (CY_3-1-2_R3_HM) Σχήµα 13 Χάρτης µε τις εννέα υδρολογικές περιοχές της Κύπρου

8 Συντοµογραφίες A.A.A. Γ.Χ.Κ. Ε.Ε. Ε.Κ. Ε.Μ.Π. Ε.Ο.Κ. Ε.Ο.Π. Ι.Τ.Υ.Σ. Κ.Μ. Κ.Ο.Α.Π. Κ.Ο.Γ.Π. Κ.Ο.. Ο.Π.Υ. Π..Λ.Α.Π. Π.Λ.Α.Π. Π.Π. Π.Π.Π. Σ..Λ.Α.Π. Σ.Π.Μ. Σ.Χ.Μ. Τ.Α.Θ.Ε. Τ.Α.Υ. Τ.Γ. Τ.Γ.Ε. Τ.Ε.Θ. Τ.Π. Τ.Υ.Σ. Υ.Γ.Φ.Π.&Π. Υ.Π.Ε.Κ.Α. Άδεια Απόρριψης Αποβλήτων Γενικό Χηµείο του Κράτους Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Κοινότητα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος Ιδιαίτερα Τροποποιηµένο Υδατικό Σώµα Κράτος Μέλος / Κράτη Μέλη Κυπριακός Οργανισµός Αγροτικών Πληρωµών Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Καλό Οικολογικό υναµικό Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων Προσχέδιο ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταµού Προστατευόµενη Περιοχή Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος Σχέδιο ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού Στρατηγική Περιβαλλοντική Μελέτη Σχόλη Χηµικών Μηχανικών Τµήµα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων Τµήµα Γεωργίας Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας Τµήµα Περιβάλλοντος Τεχνητό Υδάτινο Σώµα Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 8

9 Υ.Σ. E.Q.R. E.V.R.I. C.E. C.E.A. C.V.M D.C.A. D.Μ. G.E.VA.D. S.P.I. WA.TE.CO. W.F.D. W.S.N.T.G. W.Τ.A. W.T.P. Υδάτινο Σώµα Ecological Quality Ratio Environmental Valuation Reference Inventory Choice Experiment Cost Effectiveness Analysis Contingent Valuation Method Disproportionate Cost Analysis Drought Magnitude Greek Environmental Valuation Database Standarized Precipitation Index Water Technology Concepts Water Framework Directive Water Services National Training Group Willingness to Accept Willingness to Pay 9

10 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η εργασία αυτή είναι συνθετική και βασίστηκε κυρίως στα αποτελέσµατα του Προγράµµατος Εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στην Κύπρο, στα Καθοδηγητικά Κείµενα (Guidance documents) εφαρµογής της Οδηγίας στα κράτη µέλη και άλλες σχετικές εργασίες. Η εργασία είναι σηµαντική για την άντληση πρακτικών που εφαρµόστηκαν στην Κύπρο και µπορούν µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις να εφαρµοστούν και στην Ελλάδα. Η εργασία στηρίζεται σε διεξοδικότερη διπλωµατική εργασία του Αγρον. & Τοπογράφου Μηχανικού Λ. Ζέικου υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γ. Τσακίρη. Ευελπιστούµε ότι η εργασία θα βοηθήσει στην προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ για εφαρµογή της Οδηγίας στην Ελλάδα. Λ.Ζ. & Γ.Τ. 10

11 1. Η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ Περί Υδάτων 1.1. Γενικά Η Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ θεσπίζει ένα πλαίσιο για την προστασία όλων των υδάτων (συµπεριλαµβανοµένων των επιφανειακών (ποτάµιων, λιµναίων, µεταβατικών και παράκτιων) και των υπόγειων υδάτων, το οποίο αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση των υδάτινων οικοσυστηµάτων, ενώ προστατεύει και βελτιώνει την κατάσταση των υδατικών πόρων. Ακόµη, προωθεί τη διατηρήσιµη χρήση του νερού βασισµένη στη µακροπρόθεσµη προστασία των διαθέσιµων υδατικών πόρων. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας και της βελτίωσης του υδάτινου περιβάλλοντος µέσω συγκεκριµένων µέτρων για την προοδευτική µείωση των εκποµπών, απορρίψεων και διαρροών «ουσιών προτεραιότητας» 1 και την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των εκποµπών, απορρίψεων και διαρροών των «επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας» 2. Επίσης, εξασφαλίζει την προοδευτική µείωση της ρύπανσης των υπόγειων νερών και αποτρέπει την περαιτέρω ρύπανσή τους, ενώ παράλληλα συµβάλλει στην αντιµετώπιση των επιπτώσεων των πληµµυρών και των ξηρασιών. Συνολικά, η Ο.Π.Υ. στοχεύει στην επίτευξη καλής κατάστασης για όλα τα Υδάτινα Σώµατα για τα Κράτη Μέλη µέχρι το εκέµβριο του ιακρίνονται ωστόσο και παράγοντες που οδηγούν σε αποκλίσεις από τον αρχικό στόχο της καλής κατάστασης για ορισµένες αιτίες όπως τεχνικοί λόγοι, φυσικές συνθήκες, δυσανάλογα δαπανηρή ολοκλήρωση των βελτιώσεων εντός του χρονοδιαγράµµατος, απρόβλεπτες καταστάσεις κ.α. Αποφασιστικής σηµασίας καθίσταται ο ρόλος των συµµετοχικών δράσεων. Ειδικότερα, τα Κ.Μ. καλούνται να ενθαρρύνουν την ενεργή συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων φορέων κατά τα επιµέρους στάδια εφαρµογής της Οδηγίας, καθώς και κατά τη σύνταξη των προγραµµάτων διαχείρισης. Ορισµένα σηµεία που αποτελούν τις εστίες αλλαγής πολιτικής σε σχέση µε παλαιότερες στη διαχείριση των υδάτων είναι: η οικολογική ποιότητα προσδιοριζόµενη από βιολογικές παραµέτρους (όπως φυτοπλαγκτόν, υδατική χλωρίδα, ιχθυοπανίδα, κ.α.) ως παράγοντας χαρακτηρισµού της κατάστασης ενός Υ.Σ., υποβοηθούµενου από παραδοσιακότερους τρόπους ποιοτικού προσδιορισµού (υδροµορφολογικές παράµετροι, φυσικοχηµικές συνιστώσες και συγκεντρώσεις ρυπαντών). η ολοκληρωµένη θεώρηση επιφανειακών και υπόγειων Υ.Σ. η διαδικασία πολιτικής τιµολόγησης της χρήσης του νερού. η σηµαντικότερη οικονοµική αρχή που εισάγει η Οδηγία είναι η δηµιουργία κοινού πλαισίου για τη διαχείριση των υδατικών πόρων που βασίζεται στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών του νερού. η συνδυασµένη αντιµετώπιση ποιοτικών και ποσοτικών υδατικών προβληµάτων. 1 Οι «ουσίες προτεραιότητας» επιλέγονται, µετά από πρόταση της Επιτροπής, µεταξύ εκείνων που παρουσιάζουν σηµαντικό κίνδυνο για το υδατικό περιβάλλον ή µέσω αυτού. Αποδίδεται σειρά προτεραιότητας για ανάληψη δράσης βάσει του κινδύνου που εµφανίζουν για το υδατικό περιβάλλον. Ο.Π.Υ., Άρθρο 16, 2. 2 Οι «επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας» προσδιορίζονται ως ανησυχητικές ουσίες από την οικεία κοινοτική νοµοθεσία περί επικίνδυνων ουσιών ή στις οικείες διεθνείς συµφωνίες. Ο.Π.Υ., Άρθρο 16, 3. 11

12 η εφαρµογή της Οδηγίας σε όλα τα Υ.Σ. η συµµετοχή και ενεργός ανάµιξη των πολιτών ως προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας. η οργάνωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων σε επίπεδο Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταµού (Π.Λ.Α.Π.). Έτσι, τα φυσικά και όχι τα διοικητικά όρια είναι απαραίτητο να λαµβάνονται υπόψη για τη διαχείριση των υδατικών πόρων Στόχοι της Οδηγίας Οι στόχοι που τίθενται από την Οδηγία για την κατάσταση των Υ.Σ. επιτυγχάνονται µέσω ενός συστήµατος ανάλυσης και σχεδιασµού (σχέδια διαχείρισης) σε επίπεδο Π.Λ.Α.Π. Κάθε µονάδα σχεδιασµού περιλαµβάνει 4 διακριτά στοιχεία: το χαρακτηρισµό των Υ.Σ. και τον προσδιορισµό των πιέσεων και των επιδράσεων, την παρακολούθηση της ποιοτικής κατάστασης (οικολογικής και χηµικής) και της ποσοτικής κατάστασης των Υ.Σ., τον καθορισµό περιβαλλοντικών στόχων και τον προσδιορισµό του κατάλληλου προγράµµατος µέτρων για την επίτευξη των στόχων. Το πρόγραµµα µέτρων περιλαµβάνει τον καθορισµό κανονιστικών διατάξεων (ή βασικών µέτρων) που θα πρέπει να εφαρµοστούν προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίζονται για το 2015 σύµφωνα µε κοινοτικές ή/και εθνικές νοµοθεσίες. Συµπεριλαµβάνονται επίσης µέτρα τιµολόγησης, η λήψη των οποίων παρέχει κίνητρα στους χρήστες για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των υδατικών πόρων. Τα βασικά µέτρα στοχεύουν στην εξασφάλιση καλής ποιότητας νερού για τον πληθυσµό συµπεριλαµβανοµένου του προσδιορισµού των υδατικών πόρων που χρησιµοποιούνται για υδροληψία πόσιµου νερού. Παράλληλα, απαιτείται προστασία της ποιότητάς του ώστε να υπάρξει µείωση του επιπέδου επεξεργασίας καθαρισµού του. Εάν τα παραπάνω µέτρα δεν αρκούν για να επιτύχουν τους στόχους που τίθενται, λαµβάνονται συµπληρωµατικά µέτρα. Παρέχεται από την Οδηγία ένας κατάλογος µέτρων προς επιλογή, τα οποία στοχεύουν είτε στην ενίσχυση των προηγούµενων διατάξεων, είτε στην οργάνωση νέων όπως είναι οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.), περιβαλλοντικές συµφωνίες, οικονοµικά και φορολογικά όργανα, εκπαιδευτικά µέτρα κ.λπ. Για την αξιολόγηση των µέτρων (βασικών και συµπληρωµατικών), πραγµατοποιείται ανάλυση κόστους/αποτελεσµατικότητας (ή αποδοτικότητας/κόστους) που τα κατατάσσει, έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα στη λήψη των οικονοµικά αποδοτικότερων. Για να επιτευχθεί το παραπάνω, προηγείται είτε πρωτογενής έρευνα, είτε εφόσον δεν είναι εφικτή για λόγους οικονοµίας ή χρόνου, εφαρµογή τεχνικών µεταφοράς οφέλους από µελέτες δηλωµένης προτίµησης. Μια επιπλέον παράµετρος αφορά στο δυσανάλογο κόστος, όταν κριθεί ότι ο οικονοµικά αποτελεσµατικότερος συνδυασµός προκαλεί δυσανάλογα κόστη, τότε είτε µπορεί να αυξηθεί ο χρονικός ορίζοντας επίτευξης των στόχων ή/και να τεθούν λιγότερο αυστηροί περιβαλλοντικοί στόχοι, εφόσον συντρέχουν ορισµένες προϋποθέσεις όπως να µην πλήττεται η κατάσταση όµορων Υ.Σ. και προστατευόµενων περιοχών. Περιπτώσεις δυσανάλογα δαπανηρές δύναται να αφορούν σε χαµηλότερες εισοδηµατικές οµάδες όπως και σε ορισµένα Ιδιαίτερα Τροποποιηµένα Υδάτινα Σώµατα (Ι.Τ.Υ.Σ.) ή Τεχνητά Υδάτινα Σώµατα (Τ.Υ.Σ.) τα οποία δεν είναι ικανά να επανέλθουν σε φυσική κατάσταση εντός του προσδιορισθέντος χρονοδιαγράµµατος. Η Ο.Π.Υ. προϋποθέτει κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων (Σχέδια ιαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταµού) για την ολοκλήρωση της διαχείρισης της ποιότητας του νερού και των επιφανειακών και υπόγειων νερών προκειµένου να επέλθει η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. 12

13 Τα Σ..Λ.Α.Π. αποτελούν το σύστηµα ανάλυσης και σχεδιασµού, εντός του οποίου περιέχεται το προτεινόµενο πρόγραµµα µέτρων µε στόχο την επίτευξη της καλής κατάστασης των σωµάτων µέχρι το εκέµβριο του 2015 (στόχος Οδηγίας). Η διαδικασία προγραµµατισµού δεν σταµατά στην κατάρτιση του σχεδίου αλλά συνεχίζεται και µετά από την επεξεργασία και δηµοσίευση του Σ..Λ.Α.Π. και αφορά στην τήρησή του µε την εφαρµογή του προγράµµατος των µέτρων. Η διαδικασία είναι συνεχής και κυκλικά επαναλαµβανόµενη αφού το πρώτο σχέδιο (Σ..Λ.Α.Π.) θα ακολουθηθεί από επόµενο ενηµερωµένο Σ..Λ.Α.Π. σε επόµενους διαχειριστικούς κύκλους. 2. Εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ στην Κύπρο H Ο.Π.Υ. έχει συµπεριληφθεί πλήρως στη νοµοθεσία της Κυπριακής δηµοκρατίας 3. Περιέχοντας 70 κύριες λεκάνες απορροής ποταµών, η νήσος Κύπρος έχει θεωρηθεί ως µια Π.Λ.Α.Π., εποµένως σύµφωνα µε την Οδηγία, είναι απαραίτητη η κατάρτιση ενός σχεδίου διαχείρισης (Σ..Λ.Α.Π.) 4. Η εφαρµογή της Ο.Π.Υ. αφορά στην περιοχή που ελέγχεται από την κυβέρνηση της κυπριακής δηµοκρατίας και η οποία περιλαµβάνει 47 κύριες λεκάνες απορροής και δεν εντάσσει τις περιοχές στις οποίες δεν ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος Τυπολογία Υ.Σ. Πραγµατοποιήθηκε η αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των Υ.Σ. που ορίζει η Ο.Π.Υ. για τα Υ.Σ. της Π.Λ.Α.Π. Κύπρου. Ο διαχωρισµός αφορά τους τύπους των επιφανειακών και υπογείων νερών, µε τις κατηγορίες των επιφανειακών νερών να είναι τα ποτάµια, τα λιµναία, τα µεταβατικά και τα παράκτια νερά. Τα επιφανειακά νερά διακρίνονται επίσης σε φυσικά, ιδιαιτέρα τροποποιηµένα (Ι.Τ.Υ.Σ.) 5 και τεχνητά (Τ.Υ.Σ.) 6. Τα αποτελέσµατα ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 1 Τύποι Υ.Σ. στην Π.Λ.Α.Π. Κύπρου Επιφανειακά Ποτάµια Λιµναία Μεταβατικά Παράκτια Υπόγεια Φυσικά Υ.Σ Ιδιαίτερα Τροποποιηµένα Τεχνητά Σύνολο Ν13(Ι)/2004 «Περί Προστασίας και ιαχείρισης των Υδάτων» 4 Ο.Π.Υ., άρθρο 13, 1 5 Ένα Ι.Τ.Υ.Σ. είναι ένα σύστηµα επιφανειακών υδάτων του οποίου ο χαρακτήρας έχει µεταβληθεί ουσιαστικά λόγω φυσικών αλλοιώσεων από ανθρώπινες δραστηριότητες (Άρθρο 1, 8). 6 Ένα Τ.Υ.Σ. είναι ένα σύστηµα επιφανειακών υδάτων δηµιουργηµένο από ανθρώπινη δραστηριότητα (Άρθρο 1, 9). 13

14 Ακολουθεί η κατάταξη επιφανειακών και υπογείων υδάτινων σωµάτων βάσει χαρακτηριστικών τους Ποτάµια Υ.Σ. Αναγνωρίστηκαν (Πίνακας ) 216 ποτάµια Υ.Σ., εκ των οποίων τα 49 προσδιορίστηκαν ως Ι.Τ.Υ.Σ. Για την κατάταξή τους σε τύπους σύµφωνα µε τα µορφολογικά τους χαρακτηριστικά, επιλέχτηκε το Σύστηµα Β, διότι κρίθηκε περισσότερο ευέλικτο επιτρέποντας τη δηµιουργία µιας τυπολογίας προσαρµοσµένης στα δεδοµένα της Κύπρου. Τα χαρακτηριστικά που χρησιµοποιήθηκαν για τα ποτάµια Υ.Σ. είναι το µέγεθος της λεκάνης απορροής, τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα και η συνέχεια της ροής. Ορίστηκε, ο «ετήσιος όγκος βροχής», που υποδεικνύει την ποσότητα των κατακρηµνισµάτων σε µια συγκεκριµένη λεκάνη απορροής σε m3/έτος. Η οριακή τιµή ορίστηκε στα 40x106 m3/έτος, µε αποτέλεσµα οι ποταµοί να διακριθούν σε τέσσερις τύπους, οι τρεις από τους οποίους εµφανίζονται στην Κύπρο και είναι οι εξής: Τύπος 1 (R1-River 1): Μικρός όγκος βροχής (<40x106 m3/έτος) µε µη συνεχή ροή Τύπος 2 (R2): Μεγάλος όγκος βροχής (>40x106 m3/έτος) µε συνεχή ροή Τύπος 3 (R3): Μεγάλος όγκος βροχής (>40x106 m3/έτος) µε µη συνεχή ροή 159 ποτάµια σώµατα (74%) εντάχθηκαν στον τύπο 1 (R1), 17 (8%) στον τύπο 2 (R2) και 40 (18%) στον τύπο 3 (R3). Παρατηρείται εποµένως µη συνεχής ροή για το 92% των ποτάµιων σωµάτων Λιµναία Υ.Σ. Αναγνωρίστηκαν 18 Υ.Σ., εκ των οποίων τα 12 προσδιορίστηκαν προσωρινά ως ιδιαίτερα τροποποιηµένα και ένα ως τεχνητό σώµα. Λόγω του ξηρού µεσογειακού κλίµατος υπάρχουν µόνο 5 φυσικές λίµνες, οι οποίες είναι αλµυρές ή υφάλµυρες. Οι υπόλοιπες λίµνες δηµιουργήθηκαν από ανθρώπινη δραστηριότητα, ως αποτέλεσµα της δηµιουργίας φραγµάτων ή δεξαµενών αποθήκευσης νερού. Οι φυσικές αλµυρές και υφάλµυρες λίµνες συχνά ξηραίνονται αλλά όχι σε ετήσια βάση. Η ποσότητα του ύδατος στους ταµιευτήρες και τις λιµνοδεξαµενές εξαρτάται από τη βροχόπτωση και τη χρήση των υδάτων. Οι δεξαµενές γεµίζουν κυρίως από τις εισροές των ποταµών. Τα ύδατα συλλέγονται τους χειµερινούς µήνες. Κατά τους θερινούς µήνες χρησιµοποιείται το µεγαλύτερο µέρος τους, κατά συνέπεια µειώνεται η στάθµη τους. Πολλές λίµνες περιοδικά ξηραίνονται αλλά, το βάθος του νερού είναι συχνά µεγαλύτερο των τριών µέτρων. Οι λίµνες που συνδέονται µε ποταµούς (ταµιευτήρες) είναι συχνά βαθύτερες καθώς λαµβάνουν ποτάµιες εισροές. Όπως και στα ποτάµια σώµατα, έτσι και στα λιµναία χρησιµοποιήθηκε το Σύστηµα Β για την τυπολογία, ώστε να ληφθεί υπόψη η αλατότητα. Οι παράµετροι που λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισµό των τύπων των λιµνών είναι η περιεκτικότητα σε αλάτι, το βάθος του νερού, η σύνδεση µε ποταµούς και το µέγεθος. Προσδιορίσθηκαν και χαρτογραφήθηκαν έξι τύποι λιµνών. Οι λεκάνες αποθήκευσης είναι µικρού µεγέθους ενώ οι περισσότεροι ταµιευτήρες µεγάλου µεγέθους. Συνηθέστερος τύπος είναι ο «συνδεόµενος βαθύς ταµιευτήρας». Στον Τύπο 1 (L1-Lake 1: αλµυρή λίµνη) εντάχθηκε 1 λιµναίο σώµα (5%), στον Τύπο 2 (L2: υφάλµυρη λίµνη) εντάχθηκαν 5 (28%), στον Τύπο 4 (L4: συνδεόµενη βαθιά) εντάχθηκαν 11 (62%) και στον Τύπο 5 (L5: αβαθής λεκάνη) εντάχθηκε 1 (5%) λιµναίο σώµα. Στους τύπους 3 (συνδεόµενη αβαθής) και 6 (βαθιά λεκάνη) δεν εντάχθηκαν σώµατα. 14

15 2.4. Μεταβατικά Υ.Σ. εν αναγνωρίστηκαν µεταβατικά Υ.Σ., όπως αυτά ορίζονται στην Ο.Π.Υ Παράκτια Υ.Σ. Αναγνωρίστηκαν 27 Υ.Σ., από τα οποία η Κυπριακή δηµοκρατία ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο σε 25. Πέντε από αυτά προσδιορίστηκαν ως ιδιαίτερα τροποποιηµένα. Για τον καθορισµό της τυπολογίας χρησιµοποιήθηκε το Σύστηµα Β και ως κριτήρια επιλέχθηκαν το βάθος, το υπόστρωµα και η έκθεση στα κύµατα. Με αυτό το σύστηµα προσδιορίστηκαν αρχικά δώδεκα τύποι, ενώ, µόνο τρεις εµφανίζονται στα παράκτια ύδατα της Κύπρου και είναι οι εξής: CW1-Coastal Waters 1: Σκληρό υπόστρωµα, ενδιάµεσου βάθους, µέτριας έκθεσης. Καλύπτει το 42% της θαλάσσιας περιοχής που εξετάστηκε και αφορά σε 8 σώµατα. CW2: Άµµος-χαλίκι, ενδιάµεσου βάθους, µέτριας έκθεσης. Καλύπτει το 43% της θαλάσσιας περιοχής που εξετάστηκε και αφορά σε 13 σώµατα. CW3: Σκληρό αβαθές υπόστρωµα, µέτριας έκθεσης. Καλύπτει το 15% της θαλάσσιας περιοχής που εξετάστηκε και αφορά σε 4 σώµατα Υπόγεια Υ.Σ. Τέλος, ως προς τα υπόγεια Υ.Σ., αναγνωρίστηκαν 20 σώµατα., ένα εκ των οποίων βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε περιοχή όπου η Κυπριακή δηµοκρατία δεν ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο. Ο αριθµός εποµένως των υπόγειων Υ.Σ. που εξετάζεται αφορά σε 19. Στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούν σύνθεση υδροφορέων οι οποίοι θεωρήθηκε ότι µπορούν να αποτελέσουν ενιαία διαχειριστική µονάδα. Έτσι, ο τύπος των σωµάτων δεν έχει ενιαία µορφή αφού σε ένα σώµα µπορεί να συνυπάρχουν διαφορετικοί τύποι γεωλογικών σχηµατισµών. Γενικά, διαπιστώθηκε ότι τα υπόγεια σώµατα έτσι όπως έχουν διαµορφωθεί, περιλαµβάνουν τους ακόλουθους τύπους γεωλογικών σχηµατισµών: Τεταρτογενείς αποθέσεις από τις οποίες αποτελείται η πλειονότητα 11 σωµάτων (55%) Μειοκαινικοί γύψοι, 3 Υ.Σ. (15%) Παλαιογενείς κρητίδες και Μειοκαινικοί ψαµµίτες, 2 Υ.Σ. (10%) Μειοκαινικοί ασβεστόλιθοι, 2 Υ.Σ. (10%) Οφιολιθικό σύµπλεγµα, 1 Υ.Σ. (5%) Ασβεστόλιθοι, µάρµαρα, 1 Υ.Σ. (5%) Η επιφανειακή έκθεση των σωµάτων επίσης καλύπτει σηµαντικό εύρος, ενώ υπάρχουν σώµατα τα οποία έχουν το µεγαλύτερο τµήµα τους ως υπερκείµενο άλλων σωµάτων. Από τα υπόγεια σώµατα, τα 13 (65%) από αυτά, έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας για υδρευτική χρήση και ανήκουν στις προστατευόµενες περιοχές. 7 Άρθρο 2, 6 15

16 2.7. Προσδιορισµός Ι.Τ.Υ.Σ. και Τ.Υ.Σ. Συγκεντρωτικά, προσδιορίστηκαν ως Ι.Τ.Υ.Σ. 12 λιµναία σώµατα, 49 ποτάµια και 5 παράκτια. Ως Τ.Υ.Σ. προσδιορίστηκε ένα λιµναίο σώµα (Πίνακας ). Με γαλάζια απόχρωση παρουσιάζονται τα φυσικά σώµατα, µε ερυθρή τα ιδιαίτερα τροποποιηµένα και µε γκρίζα τα τεχνητά σώµατα. Τα ποτάµια Ι.Τ.Υ.Σ. αφορούν είτε σε σώµατα κατάντη φραγµάτων είτε σε σώµατα που έχουν υποστεί διευθετήσεις ή εκτροπές. Τα λιµναία Ι.Τ.Υ.Σ. αφορούν σε 11 ταµιευτήρες οι οποίοι έχουν δηµιουργηθεί από φράγµατα ποταµών και σε ένα λιµναίο σώµα που έχει υποστεί σηµαντικές αλλοιώσεις ως προς τις υδροµορφολογικές του συνθήκες λόγω έργων αποστράγγισης. Σχετικά µε τα ποτάµια Υ.Σ. κατάντη ταµιευτήρων φραγµάτων, έχουν καθοριστεί ελάχιστες οικολογικές παροχές για τα µεγαλύτερα από αυτά. Τα Ι.Τ.Υ.Σ. κατάντη µικρού µεγέθους ταµιευτήρων δεν είναι δυνατό να αφαιρεθούν από τον κατάλογο των Ι.Τ.Υ.Σ. διότι δεν έχει καταρτισθεί ένα ακριβές µητρώο των µικρών αποταµιευτικών έργων και των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. Τέλος, διακρίνεται η κατηγορία των Υ.Σ. τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως Ι.Τ.Υ.Σ. εξαιτίας της διέλευσής τους από αστική περιοχή ή λόγω τεχνικών παρεµβάσεων ώστε να λειτουργήσουν ως αντιπληµµυρικά έργα. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται δυσανάλογα δαπανηρά αλλά κυρίως αβέβαια ως προς την αποτελεσµατικότητά τους, έργα για την αποκατάστασή τους. Τα παράκτια σώµατα που έχουν προσωρινά χαρακτηριστεί ως Ι.Τ.Υ.Σ., εξυπηρετούν σηµαντικές οικονοµικές λειτουργίες της Κυπριακής ηµοκρατίας και δεν είναι δυνατή η άµεση αποκατάστασή τους. Τα αναγνωρισµένα Υ.Σ. συµπεριλαµβανοµένων των Ι.Τ.Υ.Σ. ή Τ.Υ.Σ. τίθενται υπό διαδικασία παρακολούθησης µε τη µορφή σταθµών παρακολούθησης, προς καθορισµό της οικολογικής και χηµικής τους κατάστασης για τα επιφανειακά Υ.Σ., ενώ για τα υπόγεια ποσοτικής και χηµικής κατάστασης, ως ακολούθως. 3. ίκτυα παρακολούθησης Υ.Σ. Επισηµαίνεται ότι η κατηγορία των µη ταξινοµηµένων σωµάτων δεν αναφέρεται στην Ο.Π.Υ. αλλά χρησιµοποιήθηκε επειδή σε ορισµένες περιπτώσεις η ταξινόµηση δεν ήταν δυνατή βάσει των παρόντων δεδοµένων και θεωρήθηκε από τους αναδόχους του έργου ότι οποιαδήποτε απόφαση ταξινόµησης εµπεριέχει σοβαρό κίνδυνο σφάλµατος. Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά η αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων Υ.Σ. (αποτελέσµατα του προγράµµατος παρακολούθησης), µε βάση τις προαναφερόµενες µελέτες αλλά και στοιχεία του Τ.Γ.Ε. και του Τ.Α.Θ.Ε. για τα παράκτια και τα υπόγεια Υ.Σ ίκτυο παρακολούθησης ποτάµιων Υ.Σ. Το δίκτυο αποτελείται από 31 σηµεία παρακολούθησης, που περιλαµβάνουν 19 εποπτικά και 12 επιχειρησιακά σηµεία. Το ποσοστό των σωµάτων που παρακολουθείται είναι 13% (27/216), οι συνολικές παράµετροι που παρακολουθούνται είναι 123 και αποτελούνται από 1 (+2 εξετασµένες µέσων πρόσθετων ερευνητικών προγραµµάτων), βιολογικές, 3 γενικές υδροµορφολογικές, 9 γενικές φυσικοχηµικές, 16 ουσίες προτεραιότητας και 94 άλλες ουσίες. 16

17 Σε σύνολο 216 ποτάµιων σωµάτων, 68 (31,5%), κατατάγηκαν στην κατηγορία καλή οικολογική κατάσταση / καλό οικολογικό δυναµικό 8, 76 (35,2%), στη µέτρια/µέτριο, 16 (7,4%), στην ελλιπή/ελλιπές, 3 (1,4%), στην κακή/κακό και 56 (24,5%), δεν ταξινοµήθηκαν ως προς την παρούσα κατάστασή τους. Πίνακας 2 Ποτάµια σώµατα ανά κατηγορία οικολογικής κατάστασης δυναµικού Αριθµός σωµάτων µε οικολογική κατάσταση/οικολογικό δυναµικό: Καλή/ Καλό Μέτρια/ Μέτριο Ελλιπής/ Ελλιπές Κακή/ Κακό Μη Ταξινοµένη Σύνολο Ποτάµια σώµατα Ιδιαίτερα τροποποιηµένα Σύνολο Ποσοστό % σωµάτων µε οικολογική κατάσταση/οικολογικό δυναµικό: Καλή/ Καλό Μέτρια/ Μέτριο Ελλιπής/ Ελλιπές Κακή/ Κακό Μη Ταξινοµένη Σύνολο Ποτάµια σώµατα Ιδιαίτερα τροποποιηµένα 37,7% 30,5% 4,2% 0,6% 26,9% 100,0% 10,2% 51,0% 18,4% 4,1% 16,3% 100,0% Σύνολο 31,5% 35,2% 7,4% 1,4% 24,5% 100,0% Κατά την απεικόνιση του σχήµατος, ακολουθήθηκαν οι χρωµατικοί κώδικες της Οδηγίας για την οικολογική κατάσταση σε επιφανειακά ύδατα, δηλαδή πράσινη απόχρωση για την καλή κατάσταση, κίτρινη για τη µέτρια, πορτοκαλί για την ελλιπή και ερυθρή για την κακή (Ο.Π.Υ. Παράρτηµα V, i). Για την απεικόνιση του οικολογικού δυναµικού (αντίστοιχου της οικολογικής κατάστασης των φυσικών σωµάτων) στα Ι.Τ.Υ.Σ. και Τ.Υ.Σ. ακολουθήθηκε η ίδια απεικόνιση για λόγους ευχέρειας και κατανόησης 9. 8 Ο χαρακτηρισµός αφορά σε Ι.Τ.Υ.Σ. ή Τ.Υ.Σ. 9 Σύµφωνα µε το Παράρτηµα V ii. της Οδηγίας, τα ιδιαίτερα τροποποιηµένα σώµατα διακρίνονται από τα φυσικά µε την προσθήκη σκούρων γκρίζων ριγών ίδιου πλάτους και τα τεχνητά µε την προσθήκη ανοικτών γκρίζων ριγών ίδιου πλάτους. 17

18 Σχήµα 1 Ποσοστιαία κατανοµή ποτάµιων σωµάτων ανά κατηγορία οικολογικής κατάστασης δυναµικού Σχετικά µε τη χηµική κατάσταση των ποτάµιων σωµάτων, προέκυψε ο ακόλουθος πίνακας και σχήµα. Πίνακας 3 Ποτάµια σώµατα ανά κατηγορία χηµικής κατάστασης ΚΑΛΗ Αριθµός σωµάτων µε χηµική κατάσταση: ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ Σύνολο Ποτάµια σώµατα Ιδιαίτερα τροποποιηµένα Σύνολο ΚΑΛΗ Ποσοστό % σωµάτων µε χηµική κατάσταση: ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ Σύνολο Ποτάµια σώµατα 70,1% 3,0% 26,9% 100,0% Ιδιαίτερα τροποποιηµένα 75,5% 8,2% 16,3% 100,0% Σύνολο 71,3% 4,2% 24,5% 100,0% 18

19 Σχήµα 2 Ποσοστιαία κατανοµή ποτάµιων σωµάτων ανά κατηγορία χηµικής κατάστασης 10 Το 71,3% των ποτάµιων σωµάτων βρίσκεται σε καλή χηµική κατάσταση και µόλις το 4,2% σε κατάσταση κατώτερη της καλής. Πρόταση εξαίρεσης 62 ποτάµιων σωµάτων Για 62 ποτάµια Υ.Σ. εξετάστηκε από την Κυπριακή δηµοκρατία η απαλοιφή τους µε το σκεπτικό ότι δεν αποτελούν «διακεκριµένα και σηµαντικά στοιχεία επιφανειακών υδάτων» όπως αναφέρεται στην Ο.Π.Υ. Συγκεκριµένα, για τα στοιχεία επιφανειακών νερών, τονίζεται ότι για τον περιορισµό του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται ο µεγάλος αριθµός Υ.Σ., τέθηκαν υπόψη κριτήρια όπως το µέγεθος της λεκάνης απορροής (>10 Km2) ώστε να θεωρηθούν διακριτά και σηµαντικά στοιχεία επιφανειακών υδατικών σωµάτων. Οι λύσεις που προτάθηκαν από τους αναδόχους του έργου για τα σώµατα αυτά είναι: η υπαγωγή τους σε γειτονικά, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, είτε εφόσον είναι περιβαλλοντικά σηµαντικά, η οµαδοποίησή τους µε παρεµφερή, είτε τέλος ο µη ορισµός τους ως Υ.Σ. Από τα 62 ποτάµια Υ.Σ., τα 36 αφορούν σε σώµατα µε µη ταξινοµηµένη κατάσταση και 26 σε σώµατα µε κατάσταση που αξιολογήθηκε ως κατώτερη της καλής. ιαπιστώθηκε, στα πλαίσια της εκπόνησης της παρούσας εργασίας, κατά τη µελέτη των Εκθέσεων του Μαρτίου ως προς την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων ότι δεν λαµβάνονται υπόψη τα εν λόγω 62 ποτάµια Υ.Σ. «Η πρόταση αφαίρεσης έγινε αποδεκτή για τον δεύτερο διαχειριστικό κύκλο χωρίς να επηρεάζεται το σχέδιο διαχείρισης. Η κατάσταση των σωµάτων θα διατηρηθεί καλή και δεν θα επιδεινωθεί αλλά δεν θα θεωρούνται ως διακριτά Υ.Σ. µε συγκεκριµένους περιβαλλοντικούς στόχους» Κατά την απεικόνιση ακολουθήθηκαν οι χρωµατικοί κώδικες της Οδηγίας για την απεικόνιση της χηµικής κατάστασης, δηλαδή γαλάζια απόχρωση για την καλή κατάσταση και ερυθρή για την κακή. (Ο.Π.Υ. Παράρτηµα V, iii). 11 Αναφέρονται αναλυτικά στις Βιβλιογραφικές ιαδικτυακές Αναφορές. 12 Προσωπική επικοινωνία µε την κα. Π. Χατζηγεωργίου, ανώτερη εκτελεστικό µηχανικό του Τ.Α.Υ. του Υ.Γ.Φ.Π.&Π. της Κυπριακής δηµοκρατίας και συντονίστρια του έργου. 19

20 3.2. ίκτυο παρακολούθησης λιµναίων Υ.Σ. Το δίκτυο παρακολούθησης αποτελείται από 11 σηµεία ελέγχου, τα οποία περιλαµβάνουν 10 σηµεία εποπτικής παρακολούθησης και 1 σηµείο επιχειρησιακής παρακολούθησης. Το ποσοστό των σωµάτων που παρακολουθείται είναι 61% (11/18), οι συνολικές παράµετροι που παρακολουθούνται είναι 117 και αποτελούνται από 2 βιολογικές, 2 γενικές υδροµορφολογικές, 9 γενικές φυσικοχηµικές, 15 ουσίες προτεραιότητας και 89 άλλες ουσίες. Σε σύνολο 18 λιµναίων σωµάτων: 10 λιµναία σώµατα (55,6%), κατατάγηκαν στην κατηγορία καλή οικολογική κατάσταση/ καλό οικολογικό δυναµικό 13, 6 (33,3%), στη µέτρια/µέτριο, 1 (5,6%), στην κακή και 1 (5,6%), δεν κατατάχθηκε σε κάποια κατηγορία. Πίνακας 4 Αριθµός λιµναίων σωµάτων ανά κατηγορία οικολογικής κατάστασης δυναµικού Αριθµός σωµάτων µε οικολογική κατάσταση/οικολογικό δυναµικό: ΚΑΛΗ/ ΚΑΛΟ ΜΕΤΡΙΑ/ ΜΕΤΡΙΟ ΚΑΚΗ/ ΚΑΚΟ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΗ Σύνολο Φυσικές λίµνες Ιδιαίτερα τροποποιηµένες/τεχνητές Σύνολο Πίνακας 5 Ποσοστό % λιµναίων σωµάτων ανά κατηγορία οικολογικής κατάστασης δυναµικού Ποσοστό % σωµάτων µε οικολογική κατάσταση/οικολογικό δυναµικό: ΚΑΛΗ/ ΚΑΛΟ ΜΕΤΡΙΑ/ ΜΕΤΡΙΟ ΚΑΚΗ/ ΚΑΚΟ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΗ Σύνολο Φυσικές λίµνες 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% Ιδιαίτερα τροποποιηµένες/τεχνητές 76,9% 7,7% 7,7% 7,7% 100,0% Σύνολο 55,6% 33,3% 5,6% 5,6% 100,0% 13 Ο χαρακτηρισµός αφορά στα Ι.Τ.Υ.Σ. ή Τ.Υ.Σ. 20

21 Σχήµα 3 Ποσοστιαία κατανοµή λιµναίων σωµάτων ανά κατηγορία οικολογικής κατάστασης δυναµικού Σχετικά µε τη χηµική κατάσταση, το 72.2% των λιµναίων σωµάτων βρίσκεται σε καλή χηµική κατάσταση και µόλις το 16.7% σε κατώτερη της καλής. Πίνακας 6 Αριθµός λιµναίων σωµάτων ανά κατηγορία χηµικής κατάστασης Αριθµός σωµάτων µε χηµική κατάσταση: ΚΑΛΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΗ Σύνολο Φυσικές λίµνες Ιδιαίτερα τροποποιηµένες/τεχνητές Σύνολο Πίνακας 7 Ποσοστό % λιµναίων σωµάτων ανά κατηγορία χηµικής κατάστασης Ποσοστό % σωµάτων µε χηµική κατάσταση: ΚΑΛΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΗ Σύνολο Φυσικές λίµνες 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% Ιδιαίτερα τροποποιηµένες/τεχνητές 61,5% 23,1% 15,4% 100,0% Σύνολο 72,2% 16,7% 11,1% 100,0% 21

22 Σχήµα 4 Ποσοστιαία κατανοµή λιµναίων Υ.Σ. ανά κατηγορία χηµικής κατάστασης 3.3. ίκτυο παρακολούθησης παράκτιων Υ.Σ. Το δίκτυο παρακολούθησης αποτελείται από 8 σηµεία ελέγχου (7 σηµεία εποπτικής παρακολούθησης και 1 σηµείο επιχειρησιακής παρακολούθησης). Το ποσοστό των σωµάτων που παρακολουθείται είναι 32% (8/25), οι συνολικές παράµετροι που παρακολουθούνται είναι 23 και αποτελούνται από 4 βιολογικές, 2 γενικές υδροµορφολογικές, 9 γενικές φυσικοχηµικές, 4 ουσίες προτεραιότητας και 4 άλλες ουσίες. Σύµφωνα µε στοιχεία του Τ.Α.Θ.Ε., το σύνολο των 25 παράκτιων Υ.Σ. ανήκει σε καλή ή υψηλή οικολογική κατάσταση/καλό ή µέγιστο οικολογικό δυναµικό 14. Οµοίως και η χηµική κατάσταση προέκυψε καλή. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, παρατίθεται ενδεικτικά µια απεικόνιση τµήµατος της Π.Λ.Α.Π. Κύπρου, στο Σχήµα (χάρτης µε τα δεδοµένα του Μαΐου 2010) µε σταθµούς παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων. Οι κύκλοι γαλάζιας και µωβ απόχρωσης παρουσιάζουν σταθµούς παρακολούθησης του άρθρου 8 της Ο.Π.Υ. σε ποτάµια και λιµναία σώµατα αντίστοιχα, ενώ οι χωρίς γέµισµα κύκλοι και εκείνοι µε πορτοκαλί απόχρωση αφορούν σε άλλους σταθµούς παρακολούθησης ποτάµιων σωµάτων και παρακτίων σωµάτων αντίστοιχα. 14 Ο χαρακτηρισµός αφορά στα Ι.Τ.Υ.Σ. ή Τ.Υ.Σ. 22

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος»

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» «Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» Καθηγητής Γεώργιος Ζαλίδης Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστημονικώς υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων».

Σκοπός «η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων». ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην τοπική αυτοδιοίκηση» Δρ. Ιωάννης Ματιάτος Υδρογεωλόγος, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ

Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ ΠΜΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α µέρος Μ.Α.Μιµίκου Καθηγήτρια ΕΜΠ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ I ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Έννοια και συνιστώσες της ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Συμπέθερος Ειδικός Γραμματέας. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Ιωάννης Συμπέθερος Ειδικός Γραμματέας. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Ιωάννης Συμπέθερος Ειδικός Γραμματέας Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Νοέμβριος 2009 Στόχος της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού

Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κοστολόγηση και Τιμολόγηση Νερού στο Πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ Ανδρέας Ανδρεαδάκης Καθηγητής ΕΜΠ Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Περίληψη Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Δ. Βοϊβόντας *, Δ. Ασημακόπουλος ** * Δρ. Χημικός Μηχανικός, ** Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη των Σχεδίων ιαχείρισης. Μαθήματα και Εμπειρίες από τη ιαδικασία της ημόσιας Συμμετοχής. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Η Ανάπτυξη των Σχεδίων ιαχείρισης. Μαθήματα και Εμπειρίες από τη ιαδικασία της ημόσιας Συμμετοχής. Παναγιώτα Χατζηγεωργίου Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Θεσμικά και Οικονομικά Μέσα για την Ολοκληρωμένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων στην περιοχή της Μεσογείου Η Ανάπτυξη των Σχεδίων ιαχείρισης για τα Νερά στην Κύπρο - Μαθήματα και Εμπειρίες από τη ιαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΑΤΩΝ Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ

ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ρ. Κώστας Παπακωνσταντίνου τ /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων τ. /ντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010»

ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν.3852/2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία πλαίσιο 2000/60 για τη Διαχείριση Υδατίνων Πόρων

Οδηγία πλαίσιο 2000/60 για τη Διαχείριση Υδατίνων Πόρων Οδηγία πλαίσιο 2000/60 για τη Διαχείριση Υδατίνων Πόρων ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Ιστορικό Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1980, η έρευνα, αξιοποίηση, χρήση και προστασία των υδατικών πόρων ρυθµίζεται µε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟ LIFE04/ENV/GR/000099 WATER AGENDA Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε μια υδρολογική λεκάνη με την εφαρμογή μιας δημόσιας κοινωνικής συμφωνίας στη βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Π.Π.Δ.) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β ), όπως ισχύει Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.1 Στοιχεία δραστηριότητας Α.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων: Η Οικονοµική ιάσταση

Εγχειρίδιο για την Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων: Η Οικονοµική ιάσταση Εγχειρίδιο για την Εφαρµογή Ολοκληρωµένης ιαχείρισης των Υδάτινων Πόρων: Η Οικονοµική ιάσταση Εισαγωγή Οι υδάτινοι πόροι για ανθρώπινη κατανάλωση, γεωργική παραγωγή και περιβαλλοντικές ανάγκες είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΙΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΙΦΑΝΕΙΙΑΚΩΝ ΚΑΙΙ ΥΠΟΓΕΙΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π ΕΕ ΡΡ ΙΙ ΙΟΟ ΔΔ ΟΟ ΣΣ Α ΝΝ ΑΑΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ ΣΣ : 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 212 (2 η έκδοση) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Η τεχνική έκθεση με τίτλο «: περίοδος αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος

Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος LIFE08 ENV/CY/000460 «WATER-Ενδυνάμωση Επιστημονικής Βάσης Προγραμμάτων Ποιότητας Νερών» Φιλοσοφία και Στόχοι Προγράμματος Λευκωσία 20 Απριλίου 2010 Αθηνά Παπαναστασίου Λειτουργός Περιβάλλοντος Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας Γραφείο Μελετών Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ Γ. Παπανδρέου 18, 54645

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ YΠΟΕΡΓΟ 04 ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ Υ ΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Επιστηµονική υπεύθυνη: ρ Αιµιλία Κονδύλη Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Αγγελική Καλλία Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω Εμπειρογνώμων Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Δικαίου 1. Εισαγωγή Ευρωπαϊκό Νομικό Πλαίσιο 7 ο Πρόγραμμα Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Μ.Π.Ε. ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Οι προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου Νοµού Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το νερό είναι ένας φυσικός πόρος που έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι από τους βασικούς παράγοντες για τη ζωή και την ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια όμως, το αγαθό αυτό βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο 1G MED08-515. Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής

Το έργο 1G MED08-515. Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής Το έργο 1G MED08-515 Αειφορική διαχείριση νερού μέσω της ενδυνάμωσης της κοινής ευθύνης σε Μεσογειακές λεκάνης απορροής Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός MSc, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2000L0060 16/12/2001 Αριθµός σελίδων: 86 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα

Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Λιµνοδεξαµενές & Μικρά Φράγµατα Φώτης Σ. Φωτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MEng ΕΜΠ, ΜSc MIT Ειδικός συνεργάτης ΕΜΠ, & Επιλογή τύπου και θέσης έργου Εκτίµηση χρήσεων & αναγκών σε νερό Οικονοµοτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον ως σύστηµα

Το περιβάλλον ως σύστηµα Το περιβάλλον ως σύστηµα Σύστηµα : ηιδέατουστηθεώρησητουκόσµου Το σύστηµα αποτελεί θεµελιώδη έννοια γύρω από την οποία οργανώνεται ο τρόπος θεώρησης του κόσµου και των φαινοµένων που συντελούνται µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών

Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων Κασταλία Σύστηµα στοχαστικής προσοµοίωσης υδρολογικών µεταβλητών. Κουτσογιάννης Α. Ευστρατιάδης Φεβρουάριος 2002 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2

Τι είναι βιομηχανία. Εικόνα 1. Εικόνα 2 Τι είναι βιομηχανία Η βιομηχανία είναι ένα οργανωμένο σύστημα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών σε μεγάλη ποσότητα. Οι βιομηχανικές, παραγωγικές μονάδες ή μονάδες παροχής υπηρεσιών χρειάζεται να θεωρηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Προσδιορισµού του Οικονοµικού Κόστους Χρήσης Υπηρεσιών Ύδατος σε Βιοµηχανία και Τουρισµό

Μεθοδολογία Προσδιορισµού του Οικονοµικού Κόστους Χρήσης Υπηρεσιών Ύδατος σε Βιοµηχανία και Τουρισµό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Μεθοδολογία Προσδιορισµού του Οικονοµικού Κόστους Χρήσης Υπηρεσιών Ύδατος σε Βιοµηχανία και Τουρισµό Ερευνητική Οµάδα Εφαρµοσµένων Οικονοµικών των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΥΑΠ 1 ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΛΗΒΑΝΙΩΤΗΣ Γενικά Το «νερό» είναι το πιο σφαιρικά νομοθετημένο αντικείμενο στον τομέα της νομοθεσίας του περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας».

Θέμα: «Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310-221726 Φαξ : 2310-265468 Ιστοσελίδα : www.geotee-kma.gr

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Μη τεχνική περίληψη------------------------------------------------------------1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Μη τεχνική περίληψη------------------------------------------------------------1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Μη τεχνική περίληψη------------------------------------------------------------1 2. Γενικά στοιχεία --------------------------------------------------------------------12 2.1 Εκπόνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ-Β ΚΥΚΛΟΣ» ΕΡΓΟ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Βούδια, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων

Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Ημερίδα 25 Ιουνίου 2014 «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πως διασφαλίζονται;» Η περιβαλλοντική πτυχή των υπεράκτιων δραστηριοτήτων υδρογονανθράκων Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (Integrated water resources management)

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε ι δ ι κ ή Γρ α μ μ α τ ε ί α Υ Υδ ά τ ων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφορά φοράς 2012 ΜΑΙΟΣ 2013 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφοράς 2012 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Το νερό καλύπτει τα 4/5 του πλανήτη Βασικός-αναντικατάστατος παράγοντας της ζωής κάθε μορφής και κάθε επιπέδου Συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση των κλιματολογικών συνθηκών Η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014

Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη θέση Τσιγκράδο, Ν. Μήλου, για τα έτη 2011-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος στη

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Τυπολογία ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μήπως η Γη αποτελεί ενιαίο υδατικό οικοσύστηµα ; Η απάντηση εξαρτάται από το πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ Μέχρι πριν από 100 χρόνια ή και µέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε ορισµένες περιοχές το πόσιµο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα