Οι αθλητικές δραστηριότητες

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι αθλητικές δραστηριότητες"

Transcript

1 ιαφορές ιδιοδεκτικότητας γόνατος µεταξύ αθλητών και αθλητριών υψηλού επιπέδου Χρυσοβαλάντης Σασσάνης, Φυσικοθεραπευτής, Γιώργος Καραλής, Φυσικοθεραπευτής, Τζούλια Μισιτζή, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, Σταύρος Τόιλος, Φυσικοθεραπευτής, M.Phil., BSc, Κώστας Ψαρογιώργος, Φυσικοθεραπευτής, Int. Flw., BSc Επικοινωνία: Χρυσοβαλάντης Σασσάνης, Νοταρά 61, Ν. Ιωνία, ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει πως οι αθλήτριες που συµµετέχουν σε δυναµικά σπορ τραυµατίζουν τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσµο δύο έ- ως οκτώ φορές συχνότερα σε σχέση µε τους άνδρες αθλητές σε αντίστοιχα αθλήµατα. ιάφοροι παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για τo ποσοστό αυτό, όπως ανατοµικές και βιοµηχανικές διαφορές µεταξύ των φύλων, η µυϊκή δύναµη, η αυξηµένη συνδεσµική χαλαρότητα και η ορµονική ιδιοµορφία των γυναικών. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια, επίσης, να διευκρινιστεί εάν υπάρχουν διαφορές και στην ιδιοδεκτικότητα του γόνατος µεταξύ των δύο φύλων. Η ερευνητική υπόθεση της παρούσας εργασίας ήταν πως οι γυναίκες εµφανίζουν µειωµένη ιδιοδεκτικότητα γόνατος σε σχέση µε τους άνδρες και στα δύο άκρα. Η ιδιοδεκτικότητα αξιολογήθηκε µέσω της ικανότητας παθητικής αναπαραγωγής µιας συγκεκριµένης γωνίας στόχου (joint position sense). Το δείγµα αποτελούνταν από 10 άνδρες και 10 γυναίκες, όλοι αθλητές υψηλού επιπέδου της Α1 εθνικής κατηγορίας της Ελλάδος στο άθληµα της χειροσφαίρισης. Για τις µετρήσεις χρησιµοποιήθηκε η συσκευή Biodex (Germany) και ηλεκτρονικό γωνιόµετρο Cybex. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αναδεικνύουν σηµαντικές διαφορές στην ιδιοδεκτικότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών (p<0,001). Οι γυναίκες παρουσίασαν µεγαλύτερες αποκλίσεις κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής της γωνίας στόχου συγκρινόµενες µε τους άνδρες και στα δύο άκρα. Το συµπέρασµα που εξάγεται από αυτά τα στοιχεία είναι πως η πιθανή µειωµένη ιδιοδεκτική ικανότητα των γυναικών, ενδεχοµένως είναι ένας α- πό τους σηµαντικότερους λόγους που οι αθλήτριες εµφανίζουν περισσότερους τραυµατισµούς στον πρόσθιο χιαστό. Το ζήτηµα χρήζει περισσότερης διερεύνησης για να καθοριστούν πλήρως οι επιβαρυντικοί παράγοντες στον γυναικείο πληθυσµό. Λέξεις κλειδιά: ιαφορές µεταξύ των φύλων, ιδιοδεκτικότητα, αίσθηση της θέσης άρθρωσης, αθλητές υψηλού επιπέδου. Key words: Gender differences, proprioception, joint position sense, elite a- thletes Οι αθλητικές δραστηριότητες των γυναικών σε ανταγωνιστικό επαγγελµατικό επίπεδο έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, µε αποτέλεσµα τη συνεχή αύξηση της συχνότητας εµφάνισης τραυµατισµών που µέχρι πριν λίγο καιρό θεωρούνταν αποκλειστικά αντρικοί, όπως η ρήξη του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσµου (ΠΧΣ). Το αναφερόµενο ποσοστό τραυµατισµών ΠΧΣ στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής υπερβαίνει το 1 στα 3000 φυσιολογικά άτοµα του ε- νεργού πληθυσµού (Fu et al, 1999). Οι ρήξεις στις γυναίκες συµβαίνουν από δύο ως οκτώ φορές συχνότερα από τις αντίστοιχες κατηγορίες των ανδρών, µε τον κίνδυνο τραυµατισµού να αυξάνεται µε τη συµµετοχή στα αθλήµατα του ποδοσφαίρου και της καλαθοσφαίρισης, ενώ α- ναφέρεται ότι κάθε χρόνο ποσοστό 5% των αθλητριών χειροσφαίρισης υψηλού επιπέδου υπόκεινται σε ρήξη πρόσθιου χιαστού (Myklebust et al, 2003, Lephart et al, 2002). Μετά από συνολική εκτίµηση των αθλητικών τραυµατισµών στη διάρκεια µιας πενταετίας από τα επίσηµα αρχεία των κολεγιακών πρωταθληµάτων των ΗΠΑ, οι δείκτες τραυµατισµού πρόσθιου χιαστού των αθλητριών ήταν σηµαντικά υψηλότεροι από των αθλητών (Arendt and Dick, 1995). Κατά µέσο όρο 2,4 φόρες στο ποδόσφαιρο και 4,1 φορές στην καλαθοσφαίριση, ε- νώ ήταν τουλάχιστον διπλάσιοι και τριπλάσιοι αντίστοιχα σε κάθε χρονιά. Σε µια αντίστοιχη µελέτη (Ferretti et al,1992) µε στοιχεία από την ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Γ' ΤΕΥΧΟΣ 3 NOEMBΡΙΟΣ 2004

2 Ιταλική οµοσπονδία πετοσφαίρισης, σηµειώνεται ότι οι συνδεσµικοί τραυµατισµοί στο γόνατο είναι συχνότεροι στις αθλήτριες φθάνοντας σε ποσοστό 81% των συνολικών σε µια αγωνιστική χρονιά. Ο µηχανισµός κάκωσης του πρόσθιου χιαστού ποικίλει ανάλογα µε την ύπαρξη ή µη επαφής µεταξύ των αθλητών. Επιδηµιολογικά συχνότερος σε ποσοστό 72% αναφέρεται ό- τι είναι ο µηχανισµός που δεν περιλαµβάνει επαφή (Boden et al, 2000). Πιο συγκεκριµένα, τη στιγµή του τραυµατισµού ο αθλητής επιβραδύνει απότοµα γιατί πραγµατοποιεί α- πότοµη αλλαγή κατεύθυνσης (Εικόνα 1) ή βρίσκεται στη φάση της προσγείωσης (Εικόνα 2). Το άκρο πόδι είναι συνήθως σταθερό στο έδαφος, η κνήµη βρίσκεται σε έξω στροφή, ενώ το γόνατο τείνει προς πλήρη έ- κταση και βλαισότητα. Στη θέση αυτή η γωνία έλξης του τετρακεφάλου αυξάνεται, ενώ η αντίστοιχη των ο- πίσθιων µηριαίων µειώνεται, µε α- ποτέλεσµα την πρόσθια µετατόπιση της κνήµης και την αύξηση της ασκούµενης µηχανικής τάσης στον πρόσθιο χιαστό. Ενώ όµως ο µηχανισµός κάκωσης του ΠΧΣ είναι κοινός για τα δύο φύλα, οι γυναίκες όπως προαναφέρθηκε είναι περισσότερο ε- πιρρεπείς στους τραυµατισµούς. ιάφοροι παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί µέχρι σήµερα και έχουν χωριστεί από το σύνολο των ερευνητών σε δύο µεγάλες κατηγορίες, τους ενδογενείς και τους εξωγενείς. Στους ενδογενείς αναφέρονται α- νατοµικές διαφορές, όπως το πλάτος της µεσοκονδυλίου εντοµής (Shelbourne et al, 1998; Muneta et al, 1997; Shelbourne et al, 1997), η αυξηµένη συνδεσµική χαλαρότητα (Ostenberg και Roos, 2000; Hutchinson and Ireland, 1995; Anderson et al, 1992) και η ορµονική ιδιο- Εικόνα 1: Μηχανισµός κάκωσης του προσθίου χιαστού που οφείλεται σε απότοµη επιβράδυνση και στη συνέχεια αλλαγή κατεύθυνσης (τροποποιηµένο α- πό Boden et al, 2000) Εικόνα 2: Μηχανισµός κάκωσης του προσθίου χιαστού κατά την προσγείωση από άλµα, µε το γόνατο να υποκύπτει σε δυνάµεις βλαισότητας (τροποποιηµένο από Boden et al, 2000) ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Γ' ΤΕΥΧΟΣ 3 NOEMBΡΙΟΣ

3 µορφία των γυναικών (Anderson et al 2001; Wojtys et al 1998; Wreje et al 1995). Στους εξωγενείς αναφέρονται βιοµηχανικές διαφορές µεταξύ των φύλων (Decker et al, 2003; Chappel et al, 2002; Lephart et al, και Malinzak et al, 2001), διαφορές στη µυϊκή δύναµη (Huston and Wojtys, 1996; Wojtys and Huston, 1994 και Hakkinen et al, 1997) και η ιδιοδεκτικότητα (Rozzi et al, 1999; Huston και Wojtys 1996; Frandin et al, 1995; Barrett et al, 1991). Ενώ ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στην ανάλυση των βιοµηχανικών και νευροµυϊκών παραγόντων που εµπλέκονται, λίγες είναι οι έ- ρευνες που προσπάθησαν να εντοπίσουν πιθανή διαφορά στην ιδιοδεκτικότητα µεταξύ των δύο φύλων. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η αξιολόγηση της ιδιοδεκτικότητας της άρθρωσης του γόνατος υ- γιών ανδρών και γυναικών αθλητών στο άθληµα του χάντµπολ. Η αξιολόγηση γινόταν µέσω της εκτίµησης µιας παραµέτρου που σχετίζεται µε την ιδιοδεκτικότητα, την αίσθηση της θέσης της άρθρωσης στο χώρο, µέσω της ικανότητας αναπαραγωγής µιας συγκεκριµένης θέσης µε ακρίβεια. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EΡΕΥΝΑΣ είγµα Στην έρευνα συµµετείχαν δύο ο- µάδες ατόµων. Η πρώτη αποτελείτο από 10 άνδρες και η δεύτερη α- πό 10 γυναίκες, όλοι αθλητές υψηλού επιπέδου στο άθληµα της χειροσφαίρισης. Τα άτοµα στην τρέχουσα σεζόν αγωνίζονταν στον ί- διο σύλλογο της Α1 εθνικής κατηγορίας της Ελλάδος. Ο λόγος που επιλέχθηκε ο ίδιος σύλλογος είναι γιατί το πρόγραµµα της προπόνησης και η ποιότητα των αθλητικών 6 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Χαρακτηριστικά των αθλητών του δείγµατος ΑΝ ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Εύρος ηλικίας Μέσος όρος ηλικίας 26,5 27,5 Εύρος ύψους 1,75m - 1,95m 1,61m - 1,82m Μέσος όρος ύψους 1,87m 1,72m Εύρος βάρους 76,5kgr - 93,9kgr 62,2kgr - 83,5kgr Μέσος όρος βάρους 85,6kgr 73kgr εγκαταστάσεων µπορεί να τροποποιήσει τα νευροµυϊκά χαρακτηριστικά ενός αθλητή (Hewett et al, 1999). Προκειµένου να είναι οµοιογενές το δείγµα, εποµένως, επιλέχθηκαν άτοµα της ίδιας οµάδας, τα οποία προπονούνταν µε τον ίδιο τρόπο τουλάχιστον για µια αγωνιστική περίοδο. Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι έγινε επιλογή αθλητών κι αθλητριών του συγκεκριµένου αθλήµατος γιατί περιλαµβάνει απότοµες αλλαγές κατεύθυνσης και άλµατα, άρα βάση της αθλητικής δραστηριότητας καθίσταται η αυξηµένη ιδιοδεκτικότητα. Επίσης σε αντίθεση µε αθλήµατα όπως ποδόσφαιρο και καλαθοσφαίριση, η διαφορά του αγωνιστικού επιπέδου µεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι σηµαντικά µεγάλη. Ο σχετικά µικρός αριθµός του δείγµατος οφείλεται στο ότι οι υπόλοιποι αθλητές της οµάδας είχαν υ- ποστεί τραυµατισµούς µέσα στους προηγούµενους 6 µήνες, που αφορούσαν είτε την άρθρωση του γόνατος είτε την ποδοκνηµική και αποκλείστηκαν από την έρευνα, αφού θα ήταν αδύνατο να µην έχει επηρεαστεί σε κάποιο βαθµό η ιδιοδεκτικότητα του άκρου τους. Όλοι ό- σοι µετρήθηκαν ήταν υγιείς και συµ- µετείχαν εκείνη την περίοδο στις α- θλητικές δραστηριότητες του συλλόγου τους. Επιπρόσθετα, για να ε- ξασφαλιστεί η οµοιογένεια του δείγ- µατος, επιλέχθηκαν µόνο δεξιόχειρες αθλητές και αθλήτριες. Τα χαρακτηριστικά των αθλητών του δείγ- µατος παρατίθενται στον Πίνακα 1. Όργανα - Μετρήσεις Μια µεγάλη ποικιλία συσκευών είναι διαθέσιµη για την αξιολόγηση της αναγνώρισης της θέσης της άρθρωσης, µε πλήθος διεθνούς αρθρογραφίας να τεκµηριώνει την α- ξιοπιστία των συσκευών αυτών. Στη συγκεκριµένη έρευνα για το πείρα- µα της αναγνώρισης της θέσης της άρθρωσης του γόνατος, χρησιµοποιήθηκε η συσκευή BIODEX (Germany). Η συσκευή επιτρέπει στον εξεταζόµενο να βρίσκεται σε καθιστή θέση και η κνήµη να υποστηρίζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε κινήσεις κάµψης έκτασης του γόνατος να γίνονται ελεύθερα σε εύρος Η κνήµη και ο µηρός δένονται µε ιµάντες στο µηχάνηµα για να σταθεροποιείται το µέλος και για να α- ποφεύγονται κινήσεις ραιβότηταςβλαισότητας. Η ταχύτητα παθητικής κινητοποίησης του µέλους προσαρµόζεται κατάλληλα µέσα από έ- να ευρύ φάσµα ταχυτήτων. Στα χέρια του εξεταζόµενου υπάρχει διακόπτης µε τον οποίο µπορεί να στα- µατήσει το µηχάνηµα όποτε ο ίδιος επιθυµεί. Τέλος, για την αξιόπιστη µέτρηση της εκάστοτε γωνίας κάµψης του γόνατος, στο εξεταζόµενο µέλος εφαρµοζόταν ηλεκτρονι- ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Γ' ΤΕΥΧΟΣ 3 NOEMBΡΙΟΣ 2004

4 κό γωνιόµετρο τύπου Cybex (Εικόνα 3). Πειραµατική ιαδικασία Η ικανότητα αναπαραγωγής µιας συγκεκριµένης θέσης της άρθρωσης του γόνατος ελέγχθηκε µέσω της παθητικής επανατοποθέτησης της άρθρωσης σε µια συγκεκρι- µένη γωνία-στόχο. Η γωνία που ε- πιλέχθηκε ήταν οι 45º κάµψης. Ο ε- ξεταζόµενος βρισκόταν σε καθιστή θέση χωρίς τα πόδια να ακουµπούν στο πάτωµα. Τα µάτια του καλύπτονταν από µάσκα και τα αυτιά του µε ακουστικά, ώστε να αποµονώνονται όλα τα οπτικά και ακουστικά ερεθίσµατα. Στο γόνατό του προσαρµοζόταν ηλεκτρονικό γωνιόµετρο (Εικόνα 3). Το πόδι παρέ- µενε στη γωνία στόχο για 15 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εκτεινόταν παθητικά µε γωνιακή ταχύτητα 1º/sec, κοινή για όλους τους εξεταζόµενους. Αφού έφτανε στην πλήρη έκταση επανερχόταν προς την κάµψη µε την ίδια ταχύτητα. Όταν ο εξεταζόµενος αντιλαµβανόταν πως το γόνατό του είχε φτάσει τις 45º σταµατούσε το µηχάνηµα παθητικής κινητοποίησης του γόνατος µέσω διακόπτη που είχε στα χέρια του (Εικόνα 4). Η απόκλιση της θέσης που βρισκόταν το γόνατο από τη γωνία στόχο των 45º καταγραφόταν µε τη βοήθεια του γωνιοµέτρου για κάθε πόδι. Συνολικά τρεις µετρήσεις πραγµατοποιούνταν για κάθε µέλος. Η ενδεχόµενη µαθησιακή προσαρµογή του εξεταζοµένου αποκλείστηκε από την πρακτική µας να µην ανακοινώνεται στον εξεταζό- µενο η ακρίβεια της κάθε προσπάθειάς του. Για την εξοικείωση του εξεταζόµενου µε το πείραµα, πριν την έναρξη του πειράµατος γινόταν προφορική επεξήγηση του πρωτοκόλλου από τον εξεταστή. Επιπλέ- È È Εικόνα 3: Συσκευή Biodex (Germany) και ηλεκτρονικό γωνιόµετρο Cybex Εικόνα 4: Ο εξεταζόµενος µέσω του διακόπτη σταµατά τη συσκευή όταν εκτιµήσει πως το γόνατο βρίσκεται στις 45º κάµψης ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Γ' ΤΕΥΧΟΣ 3 NOEMBΡΙΟΣ

5 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Ε Ρ Ε Υ Ν Α ον, ο αθλητής τοποθετούνταν στο µηχάνηµα παθητικής κινητοποίησης µε ανοικτά τα µάτια και τα αυτιά και το πείραµα γινόταν δύο φορές, µε τον εξεταζόµενο να κοιτάζει τη γωνία κάµψης του γόνατός του. Οποιεσδήποτε απαραίτητες διευκρινήσεις χρειαζόταν γίνονταν, ώ- στε να διασφαλιστεί πως είχε κατανοήσει τη διαδικασία. Συλλογή και Ανάλυση εδοµένων Έπειτα από το πέρας των µετρήσεων συλλέχθηκαν τα δεδοµένα α- πό κάθε µέτρηση. Για την αξιολόγηση της ικανότητας αναγνώρισης της θέσης της άρθρωσης υπήρχαν τρεις τιµές απόκλισης του µέλους από τη γωνία στόχο για κάθε εξεταζόµενο. Ως απόκλιση του κάθε εξεταζοµένου ορίστηκε ο µέσος όρος των τριών αποκλίσεων για κάθε πόδι. Για τον προσδιορισµό της ύπαρξης στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των δύο φύλων έγινε α- νάλυση t-test για την εξαρτηµένη µεταβλητή και ως επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας επιλέχθηκε η τιµή p<0,001. Αποτελέσµατα Α ΠΟΚΛΙΣΗ Σ Ε ΜΟΙΡΕ Σ Οι µέσοι όροι των τιµών που προέκυψαν από τη διεξαχθείσα δοκιµασία και οι τυπικές αποκλίσεις (s) για κάθε µετρούµενη οµάδα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Όπως προαναφέρθηκε, η ιδιοδεκτικότητα εκτιµήθηκε µετρώντας την απόκλιση σε µοίρες από την αρχική γωνία τοποθέτησης της άρθρωσης του γόνατος (γωνία-στόχος 45º) κατά την παθητική επαναφορά του µέλους στην ίδια θέση (αίσθηση της θέσης της άρθρωσης). Η στατιστική ανάλυση (t-test) έδειξε πως η ικανότητα αυτή ήταν ση- µαντικά (p<0,001) καλύτερη στους άνδρες απ ότι στις γυναίκες και στα δύο κάτω άκρα, ενώ δεν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο κάτω άκρων για το ίδιο φύλο. Συµπερασµατικά, οι γυναίκες απέκλιναν σηµαντικά περισσότερο από τη γωνία στόχο των 45º κατά την παθητική επαναφορά του µέλους τους από την πλήρη έκταση στην κάµψη. Tα αποτελέσµατα των µετρήσεων παρουσιάζονται στο διάγραµµα 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ικανότητα παθητικής αναπαραγωγής της θέσης της άρθρωσης του γόνατος µε το φύλο ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΕ ΜΟΙΡΕΣ (αριστερό γόνατο) ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΣΕ ΜΟΙΡΕΣ (δεξί γόνατο) Άνδρες (Ν=10) 4,35±0,85 3,70±0,82 Γυναίκες (Ν=10) 6,60±1,02 6,55±1, ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Απόκλιση από την αρχική γωνία στόχο 45º ΑΝ ΡΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΓΟΝΑΤΟ ΑΝ ΡΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΞΙ ΓΟΝΑΤΟ Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ελέγξει την ύπαρξη διαφορών ιδιοδεκτικότητας του γόνατος µεταξύ ανδρών και γυναικών, µε δεδοµένη τη χαλαρότητα των συνδέσµων των γυναικών. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεών µας ενισχύουν φανερά την υπόθεση πως οι αθλήτριες έχουν µικρότερη ιδιοδεκτικότητα γόνατος -στην ακολουθούµενη µέθοδο µέτρησης- α- πό τους άνδρες συναθλητές τους, µε ιδιαίτερα αυξηµένο δείκτη στατιστικής σηµαντικότητας (p < 0,001). Η πιθανότερη εξήγηση που µπορεί να δοθεί για τα αποτελέσµατα αυτά είναι η διαφορά στη συνδεσµική χαλαρότητα µεταξύ των δύο φύλων. Λόγω της χαλαρότητας στις αρθρώσεις των γυναικών, οι ιστοί τους δέχονται µικρότερη τάση τόσο κατά τη στάση όσο και κατά την κίνηση της άρθρωσης, µε συνέπεια την ενεργοποίηση µικρότερου αριθµού ιδιοδεκτικών υποδοχέων σε σχέση µε τους άνδρες (Rozzi et al, 1999; Allegrucci et al, 19-95). Συσχετίζοντας τα παραπάνω µε τα όσα προκύπτουν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η µειωµένη ιδιοδεκτικότητα στις γυναίκες µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την ελαττω- µένη ικανότητα παραγωγής αντανα- 8 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Γ' ΤΕΥΧΟΣ 3 NOEMBΡΙΟΣ 2004

6 κλαστικής µυϊκής σύσπασης για την προστασία της άρθρωσης, ή την α- νεπάρκεια άµεσης παραγωγής δύνα- µης ώστε να απορροφηθούν τα φορτία της άρθρωσης και να προστατευθεί ο πρόσθιος χιαστός (Rozzi et al,1-999). Το γεγονός αυτό είναι πιθανόν να εξηγεί τους διαφορετικούς δείκτες τραυµατισµού του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου, που είναι από δύο ως ο- κτώ φορές υψηλότεροι στις γυναίκες από τους άνδρες αντίστοιχου επιπέδου αθλητικών δεξιοτήτων (Lephart et al, 2002). Ως σήµερα δεν έχουν πραγµατοποιηθεί έρευνες σχετικά µε τη διαφορετική ικανότητα αναπαραγωγής µιας συγκεκριµένης θέσης της άρθρωσης του γόνατος µεταξύ α- θλητών και αθλητριών. Υπάρχει, ω- στόσο, µια έρευνα των Barrett et al (1991) στην οποία µετρήθηκαν τρεις διαφορετικές οµάδες, υγιείς, άτοµα µε οστεοαρθρίτιδα γόνατος κι άτο- µα µε αρθροπλαστική γόνατος. Η α- ξιολόγηση αφορούσε την ικανότητα αναγνώρισης της θέσης της άρθρωσης του γόνατός τους σε διάφορες γωνίες κάµψης, χωρίς οπτική επαφή µε το µέλος τους. Για το σκοπό αυτό ζητήθηκε από τους εξεταζοµένους να καθορίσουν τη θέση της άρθρωσής τους µέσω ενός πρότυπου οπτικού αναλόγου, το οποίο εµφανιζόταν σε οθόνη. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα πως στα υγιή άτο- µα δεν υπήρχε διαφορά µεταξύ των δύο φύλων στην ικανότητα προσδιορισµού της θέσης της άρθρωσης. Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας, στην οποία οι άνδρες επέδειξαν σηµαντικά καλύτερη αίσθηση της θέσης της άρθρωσής τους. Πρέπει, όµως, να σηµειωθεί ότι οι Barrett et al (1991) χρησι- µοποίησαν άτοµα του γενικού πληθυσµού και όχι αθλητές υψηλού επίπεδου, ενώ είναι άγνωστος ο βαθµός συσχέτισης µεταξύ των δύο µεθόδων µέτρησης. Επιπλέον, η ακρίβεια και η επαναληψιµότητα της τεχνικής των µετρήσεων µε οπτικό ανάλογο αµφισβητείται (Beynnon et al, 1999). Υπάρχει, επίσης, µια έρευνα (Rozzi et al,1999) στην κατεύθυνση ε- λέγχου της ιδιοδεκτικότητας του γόνατος µέσω της αξιολόγησης της κιναισθησίας σε αθλητές κι αθλήτριες του ποδοσφαίρου και της καλαθοσφαίρισης του κολεγιακού πρωταθλήµατος των ΗΠΑ. Οι ερευνητές αξιολόγησαν πρώτα τη χαλαρότητα των αρθρώσεων, η οποία βρέθηκε µεγαλύτερη στις γυναίκες. Για τη µέτρηση της κιναισθησίας του γόνατος χρησιµοποίησαν ως αρχική γωνία κάµψης γόνατος τις 15º και κινούσαν το γόνατο παθητικά στην πρώτη περίπτωση προς κάµψη και στη δεύτερη προς έκταση, µε γωνιακή ταχύτητα 0,5º/ sec. Η αξιολόγηση κατέγραφε το µέγεθος της εκτελεσθείσας γωνίας της κίνησης σε µοίρες πριν ο αθλητής αναφέρει ότι ξεκίνησε η κίνηση στο γόνατό του, δηλαδή το εύρος της απόκλισης από την αρχική θέση της άρθρωσης του γόνατος µέχρι την ανίχνευση από τον αθλητή της έναρξης της εκτελούµενης κίνησης (κιναισθησία). Τα αποτελέσµατά της έδειξαν πως υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά κιναισθησίας στην κίνηση προς έκταση, ενώ δεν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά στην κίνηση προς κάµψη. Το εύρηµα αυτό αποδόθηκε στο γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν χαλαρότερα θυλακοσυνδεσµικά στοιχεία. Όταν το γόνατο κινείται από κάµψη 15º προς την έκταση, ο θύλακας και οι σύνδεσµοι βρίσκονται σε τάση, αλλά στις γυναίκες λόγω χαλαρότητας η τάση αυτή είναι µικρότερη ενεργοποιώντας µε αυτό τον τρόπο λιγότερους υποδοχείς. Το ίδιο όµως δε συνέβαινε όταν το γόνατο κινούταν από τις 15º προς την κάµψη όπου η άρθρωση τείνει προς τη χαλαρή της θέση και η τάση στα θυλακοσυνδεσµικά στοιχεία είναι µικρή και στους άνδρες και στις γυναίκες. Επιπλέον, άλλες δύο πρόσφατες έρευνες συνδέουν άµεσα την αυξηµένη συνδεσµική χαλαρότητα µε τη µειωµένη ιδιοδεκτικότητα στην άρθρωση (Roberts et al, 2004 και Ahmad et al, 2001). Το συµπέρασµα αυτό ενισχύεται από τα αποτελέσµατα της έρευνας του Allegrucci και των συνεργατών του (1995), οι ο- ποίοι εξετάζοντας την κιναισθησία σε τραυµατισµένους από υπέρχρηση ώµους αθλητών µε χαλαρότητα της άρθρωσης, παρατήρησαν µείωση της κιναισθησίας σε σχέση µε το άλλο µέλος, το οποίο δεν είχε υποστεί τραυµατισµό. Στην παρούσα έρευνα σε αντίθεση µε των (Allegrucci et al, 1995), οι αρθρώσεις που εξετάστηκαν ήταν υ- γιείς. Ωστόσο, θα περίµενε κανείς ότι σε γωνία κάµψης 45º, που διεξήχθη η παρούσα έρευνα, δε θα υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά στην αίσθηση της θέσης της άρθρωσης µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς σε αυτή την τροχιά κίνησης υπάρχει σχετική χαλαρότητα του θύλακα και των συνδέσµων. Το ίδιο αναφέρεται από τους Safran et al (1999), ότι δηλαδή, στη µέση τροχιά της άρθρωσης του γόνατος πρέπει να αναµένεται η φτωχότερη ιδιοδεκτική ικανότητα, αφού ο αρθρικός θύλακας, ο πρόσθιος και ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσµος είναι σχετικά χαλαροί. Οι παραπάνω ερευνητές χρησιµοποίησαν την ίδια γωνία στόχο (45º) για να εξετάσουν αν η ρήξη του οπίσθιου χιαστού επηρεάζει την αίσθηση της θέσης της άρθρωσης σε σχέση µε το υγιές µέλος. Η έρευνά τους κατέληξε στο συµπέρασµα της µη ύ- παρξης στατιστικά σηµαντικών διαφορών ιδιοδεκτικότητας µεταξύ υ- ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Γ' ΤΕΥΧΟΣ 3 NOEMBΡΙΟΣ

7 γιών και τραυµατισµένων γονάτων, κάτι που ενισχύει την προαναφερθείσα υπόθεση. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας υποδεικνύουν ότι σε υγιή ά- τοµα υπάρχει στατιστικά σηµαντική (p<0,001) διαφορά στην ικανότητα αντίληψης της θέσης της άρθρωσης του γόνατος υπέρ των ανδρών στις 45º κάµψης και έρχονται σε αντίθεση µε την υπόθεση του Safran και των συνεργατών του (1999). Ωστόσο, το γεγονός της αυξηµένης αρθρικής χαλαρότητας των γυναικών αφορά όλες τις θέσεις της άρθρωσης και όχι µόνο τις τελευταίες µοίρες της έκτασης. Αυτός ο παράγοντας ίσως να ε- ξηγεί τα διαφορετικά αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, καθώς µπορεί η τάση των ιστών να είναι µεγαλύτερη στις µοίρες αυτές, δεν είναι όµως τελείως χαλαροί σε όλη την υ- πόλοιπη τροχιά της εκτελούµενης κίνησης. Ο αριθµός των µηχανοϋποδοχέων που ενεργοποιούνται µπορεί να είναι µικρότερος, αλλά όχι µηδενικός, καθώς είναι αρκετοί οι υποδοχείς που ενεργοποιούνται στη διάρκεια της κίνησης. Σε ό,τι αφορά τη µέθοδο που α- κολουθήθηκε στην έρευνα, όπως προκύπτει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αντιπροσωπεύει µια αξιόπιστη µέθοδο για την εκτί- µηση της ιδιοδεκτικότητας. Σχετικά µπορεί κανείς να αναφερθεί σε έρευνα των Lonn et al (2000), όπου αξιολογήθηκε η αίσθηση της θέσης της άρθρωσης του ώµου µε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους, που ποίκιλαν ανάλογα µε τον τρόπο της αρχικής παρεκτόπισης (ενεργητικά ή παθητικά) του ώµου από την υποδεικνυό- µενη γωνία και τον τρόπο της επαναφοράς του µέλους (ενεργητικό ή παθητικό) προς την προηγούµενη γωνία-στόχο. Από τους τέσσερις συνδυασµούς που προκύπτουν, αυτός που είχε το φτωχότερο δείκτη επαναληψιµότητας των αποτελεσµάτων ήταν ο συνδυασµός παθητικής τοποθέτησης και παθητικής επαναφοράς του µέλους. Ίσως αυτό να συνέβαινε επειδή µε τη µυϊκή σύσπαση, που ε- µπεριέχεται στην ενεργητική διαδικασία, ενεργοποιούνται και µυϊκοί υ- ποδοχείς εκτός από τους αρθρικούς µε αποτέλεσµα να υπάρχει καλύτερη αίσθηση της θέσης της άρθρωσης (Good et al, 1999). Αυτός ο τρόπος (παθητικά-παθητικά) που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα ίσως να αποτελεί έναν παράγοντα που υ- πεισέρχεται στην επαναληψιµότητα των µετρήσεών µας. Ε π ι π λ έ ο ν, η γωνί α- σ τό χο ς των 45º σε έρευνα των Weiler και Awiszus (2000) θεωρήθηκε ως γωνία που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής για τη µέτρηση της αίσθησης της θέσης της άρθρωσης του γόνατος. Τα αποτελέσµατα της µέτρησης εξαρτώνται από τις παραµέτρους που ορίζονται για την ερευνητική διαδικασία, καθώς διαφοροποιούνται στην περίπτωση που το γόνατο κινείται προς την έκταση ή την κάµψη. Άλλωστε, η θέση των 45º κάµψης του γόνατος χαρακτηρίζεται (Ishii et al, 1997) ως µικρότερης λειτουργικής σηµασίας, καθώς αποτελεί µεταβατική θέση στον κύκλο της βάδισης. Παρόλα αυτά χρησιµοποιείται συχνά στις µετρήσεις της αίσθησης της θέσης της άρθρωσης του γόνατος. Τέλος, θα πρέπει να ειπωθεί πως πέραν της όποιας πιθανής διαφοράς της ιδιοδεκτικότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών θα πρέπει να συνεκτιµηθούν και όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες, ενδογενείς και εξωγενείς, που αποδεδειγµένα διαφοροποιούν τις αθλητικές επιδόσεις και την προδιάθεση των γυναικών για ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσµου. Τα εξαγόµενα από την παρούσα έρευνα συµπεράσµατα, παρά το µικρό αριθµό των εξεταζοµένων, µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµο εργαλείο για τους φυσικοθεραπευτές και τους προπονητές που ε- µπλέκονται µε τις αθλητικές δραστηριότητες, αφού είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι τα κεντροµόλα ερεθίσµατα των ιδιοδεκτικών υποδοχέων έχουν ταχύτητα φορές µεγαλύτερη από αυτή των ερεθισµάτων του πόνου (Grigg, 1994), βοηθώντας αποφασιστικά τα άτοµα να αποφύγουν πιθανούς οξείς τραυµατισµούς. Περισσότερες µελλοντικές έρευνες απαιτούνται για να ενισχύσουν ή να αµφισβητήσουν τα εξαγό- µενα συµπεράσµατα από την πρωτότυπη αυτή έρευνα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ιερευνήθηκαν στην παρούσα έ- ρευνα οι ιδιοδεκτικές διαφορές ανδρών και γυναικών του ίδιου επιπέδου αθλητικών δραστηριοτήτων, µέσω της αξιολόγησης της αίσθησης της θέσης της άρθρωσης του γόνατος. Όπως προέκυψε οι γυναίκες είχαν στατιστικά σηµαντικά µικρότερη (p<0,001) ιδιοδεκτικότητα σε σχέση µε τους άνδρες. Ίσως, λοιπόν, να υπάρχει όντως έλλειµµα ιδιοδεκτικότητας γόνατος στις γυναίκες, πιθανόν οφειλό- µενο στην αυξηµένη χαλαρότητά τους, που να µπορεί να εξηγήσει τις σηµαντικές διαφορές στη συχνότητα ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου εις βάρος τους. Βέβαια, πρέπει να ληφθούν υπόψη στις εκτιµήσεις µας κι όλες οι ενδογενείς κι ε- ξωγενείς διαφορές που αναφέρονται στη σχετική αρθρογραφία. Αποτελεί αντικείµενο επιπλέον ερευνών η διερεύνηση των προαναφερθέντων παραγόντων και η ενίσχυση ή η αµφισβήτηση των αποτελεσµάτων της παρούσας έρευνας, ώστε να γίνει η κατάλληλη εφαρµογή τους σε προγράµµατα φυσικοθεραπευτικής αποκατάστασης και προπονητικής. 10 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Γ' ΤΕΥΧΟΣ 3 NOEMBΡΙΟΣ 2004

8 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ahmad CS, Stein BE, Jeshuran W, Nercessian OA, Henry JH. (2001): Anterior cruciate ligament function after tibial eminence fracture in skeletally mature patients. Am J Sports Med May-Jun ; 29(3) : Allegrucci M, Whitney SL, Lephart SM, et al (1995): Shoulder kinesthesia in healthy unilateral athletes participating in upper extremity sports. J Orthop Sports Phys Ther 21: Anderson A, Dome D, Gautam S, Awh M, Rennirt G (2001): Correlation of anthropometric measurements, strength, anterior cruciate ligament size, and intercondylar notch characteristics to sex differences in anterior cruciate ligament tear rates. Am J Sports Med; Jan-Feb; 29(1) : Anderson A, Snyder R, Federspiel C (1992): Instrumented evaluation of knee laxity: A comparison of 5 arthrometers ; Am J Sports Med; 20 : Arendt El, Dick R (1995): Knee injury patterns among men and women in collegiate basketball and soccer - NCAA data. The American Journal of Sports Medicine ; 23(6): Barrett DS, Cobb AG, Bentley G (1991): Joint proprioception in normal, osteoarthritic and replaced knees. J Bone Joint Surg Br. Jan;73(1):53-6. Beynnon BD, Ryder SH, Konradsen L, Johnson RJ, Johnson K, Renstrom PA (1999): The effect of anterior cruciate ligament trauma and bracing on knee proprioception. The American Journal of Sports Medicine;27(2): Boden BB, Dean GS, Feagin JA, Garrett WE (2000): Mechanisms of anterior cruciate ligament injury. Orthopedics; 23(6): Chappell JD, Yu B, Kirkendall DT, Garrett WE (2002): A comparison of knee kinetics between male and female recreational athletes in stop-jump tasks. Am J Sports Med. Mar-Apr;30(2): Decker MJ, Torry MR, Wyland DJ, Sterett WI, Richard Steadman J (2003): Gender differences in lower extremity kinematics, kinetics and energy absorption during landing. Clin Biomech (Bristol, Avon). Aug;18(7): Ferretti A, Papandrea P, Conteduca F, Mariani P (1992): Knee ligament injuries in volleyball players. The Amer Jour Of Sports Med; 20(2) : Frandin K, Sonn U, Svantensson U, Grimby G (1995): Functional balance tests in 76 year olds in relation to performance, activities of daily living and platform tests; Scand J Rehab Med; 27: Fu FH, Bennett CH, Lattermann C, Ma CB (1999): Current trends in anterior cruciate ligament reconstruction. Part 1: Biology and biomechanics of reconstruction. Am J Sports Med. Nov-Dec;27(6): Good L, Roos H, Gottlieb D, et al. (1999): Joint position sense is not changed after acute disruption of the ACL. Acta Orthop Scand Apr; 70(2): Grigg P (1994): Peripheral neural mechanisms in Proprioception. J Sport Rehab; 3: Hakkinen K, Kraemer WJ, Newton RU (1997): Muscle activation and force production during bilateral and unilateral concentric and isometric contractions of the knee extensors in men and women at different ages. Electromyogr Clin Neurophysiol. Apr- May;37(3): Hewett TE, Lindenfeld TN, Riccobene JV, Noyes FR (1999): The effect of neuromuscular training on the incidence of knee injury in female athletes. A prospective study. Am J Sports Med. Nov-Dec;27(6): Huston L, Wojtys E (1996): Neuromuscular performance characteristics in elite female athletes ; Am J Sports Med; 24 : Hutchinson M, Ireland M (1995): Knee injuries in female athletes ; Sports Med; 19 : Ishii Y, Terajima K, Terashima S, et al (1997): Comparison of joint position sense after total knee arthoplasty.; J Arthropl 12: Lephart SM, Ferris CM, Riemann BL, Myers JB, Fu FH (2002): Gender differences in strength and lower extremity kinematics during landing. Clin Orthop. Aug;(401): Lephart SM, John P, Ferris, Cheryl M (2000): Neuromuscular contributions to anterior cruciate ligament injuries in females. Current Opinion in Rheumatology; 14(2): Lonn J, Crenshaw AG, Djupsjobacka M, Johansson H (2000): Reliability of position sense testing assessed with a fully automated system. Clin Physiol. Jan;20(1):30-7. Malinzak RA, Colgy SM, Kirkendall DT, Bing Yu, Garrett WE (2001): A comparison of knee joint motion patterns between men and women in selected athletic tasks. Clin Biom June; 16(5): Ε Ρ Ε Υ Ν Α Muneta T, Takakuda K, Yamamoto H (1997): Intercondylar notch width and its relation to the configuration and cross-sectional area of the ACL; A cadaveric knee study; Am J Sports Med; 25 : Myklebust G, Engebretsen L, Braekken I, Skjolberg A, Olsen O, Bahr R (2003): Prevention of anterior cruciate ligament injuries in female team handball players: a prospective intervention study over three seasons; Clin J Sport Med Mar; 13(2): Ostenberg A, Roos H (2000): Injury risk factors in female European football ; Scand J Med Sci Sports; 10 : Roberts D, Andersson G, Friden T. (2004): Knee joint proprioception in ACL-deficient knees is related to cartilage injury, laxity and age; a retrospective study of 54 patients; Acta Orthop Scand. Feb; 75 (1) : Rozzi S, Lephart S, Gear W, Fu F (1999): Knee joint laxity and neuromuscular characteristics of male and female soccer and basketball players ; Am J Sports Med; 27(3) : Safran MR, Allen AA, Lephart SM et al (1999): Proprioception in the posterior cruciate ligament5 deficient knee; Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc; 7: Shelbourne K, Davis T, Klootwyk T (1998): The relationship between intercondylar notch width of the femur and the incidence of ACL tears ; The Am J Sports Med; 26(3) : Shelbourne K, Facibene W, Hunt J (1997): Radiographic and intraoperative notch width measurements in men and women with unilateral and bilateral ACL tears ; Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc; 5 : Weiler HT, Awiszus F (2000): Influence of hysteresis on joint position sense in the human knee joint. ; Exp Brain Res Nov 135(2): Wojtys E, Huston L, Lindenfeld T, Hewett T, Greenfield L (1998): Assosiation Between the menstrual cycle and ACL injuries in female athletes; Am J Sports Med; 26(5) : Wojtys EM, Huston LJ (1994): Neuromuscular performance in normal and anterior cruciate ligament-deficient lower extremities; Am J Sports Med. Jan-Feb;22(1): Wreje U, Kristiansson P, Aberg H (1995): Serum levels of relaxin during the menstrual cucle and oral contraceptive use ; Gynecol Obstet Invest; 39: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΟΣ Γ' ΤΕΥΧΟΣ 3 NOEMBΡΙΟΣ

ΚακΩσεις του γονατος στους αθλητες του θαλασσιου σκι

ΚακΩσεις του γονατος στους αθλητες του θαλασσιου σκι 40 KEΦΑΛΑΙΟ Δ ΚακΩσεις του γονατος στους αθλητες του θαλασσιου σκι Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Η ιστορία του θαλάσσιου σκι φέρεται να ξεκινάει από τη Μινεσότα των ΗΠΑ το 1922. Σε αυτήν την πρώτη αναφορά, ο σκιέρ χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος που βρίσκεται μέσα στην άρθρωση του γόνατου και πιθανότατα είναι ο πιο ευάλωτος σύνδεσμος που τραυματίζεται στο γόνατο. Το Age of Basketball σας παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές

Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές Βενετία Χαραλαμποπούλου 1, Αντζουλάς Παναγιώτης 2, Δρ. Κωνσταντίνος Φουσέκης 3, 4 1 Φυσικοθεραπεύτρια- Φυσικοθεραπεύτρια Κέντρο Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κώστας Χατζηχρήστος, MEd, CSCS Προπονητής Αθλητικής Ανάπτυξης, Πανιώνιος ΚΑΕ Ο Κώστας Χατζηχρήστος είναι προπονητής αθλητικής ανάπτυξης στην οµάδα µπάσκετ του Πανιωνίου και δηµιουργός της ιστοσελίδας www.sportstraining.gr.

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Θ. Παπακώστας, MD Sports Orthopaedic Surgeon Sports Clinic Thessaloniki FIS Medical Committee

Εμμανουήλ Θ. Παπακώστας, MD Sports Orthopaedic Surgeon Sports Clinic Thessaloniki FIS Medical Committee Συνήθεις τραυματισμοί στο αλπικό SKI Πρόληψη και αντιμετώπισή τους Εμμανουήλ Θ. Παπακώστας, MD Sports Orthopaedic Surgeon Sports Clinic Thessaloniki FIS Medical Committee Κώστας Επαμεινωντίδης PT Θάνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική επανένταξη Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η

Διαβάστε περισσότερα

Novel Physiotherapies Angoules, J Nov Physiother 2012, 2:3 http://dx.doi.org/10.4172/2165-7025.1000e112

Novel Physiotherapies Angoules, J Nov Physiother 2012, 2:3 http://dx.doi.org/10.4172/2165-7025.1000e112 Novel Physiotherapies Angoules, J Nov Physiother 2012, 2:3 http://dx.doi.org/10.4172/2165-7025.1000e112 Editorial Editorial Open Access The contribution of the Anterior Cruciate Ligament to the Knee Proprioception

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική

Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ο Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος του Γόνατος και η Συνδεσμοπλαστική Ποιά είναι η ανατομική κατασκευή του γόνατος; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από το μηριαίο οστό και από την κνήμη. Τα άκρα των οστών

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ

Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Μυϊκές θλάσεις και αποκατάσταση ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΦΑΑ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ Ορισμός : Οξεία μυϊκή θλάση ορίζεται η ρήξη των μυϊκών ινών στο μυ η οποία είναι αποτέλεσμα εφαρμογής υπέρμετρης ξαφνικής δύναμης στο μυ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Οι µετρήσεις δύναµης αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες ποιοτικές παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.»

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» «Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει τις επιδράσεις ενός προγράμματος ανάπτυξης μυϊκής δύναμης και υπερτροφίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης

Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης. Τίτλος Διάλεξης Αρχές Σχεδιασμού και Καθοδήγησης της Προπόνησης κωδ. Μαθήματος N162 Τίτλος Διάλεξης Περιοδισμός για την ανάπτυξη της μυϊκής ισχύος και πρωτόκολλα προπόνησης για το bodybuilding Η Ισχύς ως Μηχανικό Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 9 (1), 64 72 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2011

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 9 (1), 64 72 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2011 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 9 (1), 64 72 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2011 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 9 (1), 64-72 Released: April 30, 2011 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΣΗ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ορισμός ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολόγηση της ροπής που ασκείται σε μια άρθρωση κατά την κίνησή της (περιστροφική) με σταθερή γωνιακή ταχύτητα. ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ;

Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Τι είναι η ρήξη του έσω μηνίσκου ; Η άρθρωση του γόνατος σχηματίζεται από την ένωση δύο οστών, της κνήμης και μηριαίου ( βλέπε ανατομία γόνατος). Μεταξύ των δύο οστών υπάρχουν δύο στρογγυλοί δίσκοι οι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Θέμης Τσαταλάς, BSc, MSc ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Σπουδές 2006- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας- Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (PhD σε εξέλιξη). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Η επίδραση του μυικού τραυματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Iσοκινητική κίνηση Παράµετροι και Εφαρµογές Εισαγωγή

Iσοκινητική κίνηση Παράµετροι και Εφαρµογές Εισαγωγή Iσοκινητική κίνηση Παράµετροι και Εφαρµογές Εισαγωγή Η έννοια της ισοκινητικής κίνησης αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους Hislop & Perrine (1967) και οι πρώτες δηµοσιεύσεις πραγµατοποιήθηκαν το ίδιο έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία;

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ. Τί είναι η εργομετρία; ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ Τί είναι η εργομετρία; Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας μετριούνται και μελετούνται τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και οι φυσικές ικανότητες του ανθρώπου. Η εργομετρία χρησιμοποιεί εξοπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Οκτωβρίου - Νοεµβρίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 39

Έκδοση Οκτωβρίου - Νοεµβρίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 39 NEWSLETTER Έκδοση Οκτωβρίου - Νοεµβρίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 39 Αγαπητές-οί φίλες-οι, ΠΕΕΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ ΑΑππόό ττοονν εεκκδδόόττηη ΤΤαα άάρρθθρραα ττοουυ µµήήνναα ΙΙΑΑΤΤΡΡΟΟΦΗΗ KOΙΛΙΟΚΑΚΗ-µια άγνωστη, αλλά συχνή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ.

Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Ηλίας Σµήλιος, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Άσκηση: Σετ x Επαναλήψεις x Φορτίο, ιάλειµµα Βασική δοσολογία διαµόρφωσης της επιβάρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΙΟΣ 2016 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΥ ΠΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η καθοδήγηση της προπόνησης με βάρη στην καλαθοσφαίριση σε 7 βήματα

Ο Σχεδιασμός και η καθοδήγηση της προπόνησης με βάρη στην καλαθοσφαίριση σε 7 βήματα Ο Σχεδιασμός και η καθοδήγηση της προπόνησης με βάρη στην καλαθοσφαίριση σε 7 βήματα του ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ph.D. / athchatz.tefaa@gmail.com Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ / Προπονητής Καλαθοσφαιρίσης Η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική πρόοδος και λειτουργικές δοκιµασίες στην αποκατάσταση

Λειτουργική πρόοδος και λειτουργικές δοκιµασίες στην αποκατάσταση Λειτουργική πρόοδος και λειτουργικές δοκιµασίες στην αποκατάσταση Στην αθλητική κοινότητα συµβαίνουν συχνά τραυµατισµοί µε αποτέλεσµα τη µείωση της λειτουργικής ικανότητας των αθλητών. Οι ανικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη δύναμη; Ημικάθισμα Smith Ισοκίνηση - Ισομετρία Βάρος του σώματος Ρίψη ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ό Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό Ί δ ρ υ μ α Σ τ ε ρ ε ά ς Ε λ λ ά δ α ς Σ χ ο λ ή Ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν Υ γ ε ί α ς & Π ρ ό ν ο ι α ς Τ μ ή μ α Φ υ σ ι κ ο θ ε ρ α π ε ί α ς Π ρ ό γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 )

Berg Balance Scale (Α/Α:, Ημερομηνία: / /20 ) Α/Α Περιγραφή Σκορ (0-4) 1. Σήκωμα από κάθισμα 2. Όρθια στάση χωρίς στήριξη 3. Κάθισμα χωρίς στήριξη πλάτης 4. Κάθισμα από όρθια στάση 5. Μεταφορές 6. Όρθια στάση, χωρίς στήριξη, με μάτια κλειστά 7. Όρθια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 15ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μάθημα 15ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 15ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ 1.Τροχογίγλυμη άρθρωση 2.Αποτελείται από την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία διάρθρωση 3.Η περόνη δεν συμμετέχει στην άρθρωση Αρθρικός θύλακος Αρθρικός

Διαβάστε περισσότερα

Διάστρεμμα της. Ποδοκνημικής Άρθρωσης

Διάστρεμμα της. Ποδοκνημικής Άρθρωσης Διάστρεμμα της Ποδοκνημικής Άρθρωσης Στοιχεία ανατομικής κατασκευής Η ποδοκνημική είναι η άρθρωση που σχηματίζεται μεταξύ της κνήμης και του αστραγάλου. Η άρθρωση αυτή βρίσκεται στο κατώτερο τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max )

Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max ) Κανονικές Τιµές Κανονικές Τιµές Δύναµης Ανύψωσης Γλώσσας Κανονικές Τιµές Γλωσσικής Αντοχής Κανονικές Τιµές Δύναµης Χειλιών Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ερµηνεία της Δύναµης Ανύψωσης της Γλώσσας (P max

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) αποτελείται από τρεις μύες (εικόνα):

Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) αποτελείται από τρεις μύες (εικόνα): Τι είναι η θλάση των οπίσθιων μηριαίων; Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι μύες) αποτελείται από τρεις μύες (εικόνα): - Δικέφαλο μηριαίο - Ημιημενώδη 1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ.

ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. ΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟ ΟΚΝΗΜΙΚΗΣ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ (CT)( N.Λασανιάνος, Ν.Κανακάρης, Α.Παπαθανασόπουλος, Π.Γιαννούδης 65o Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης

Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιστημονική Συνάντηση: Σεμινάριο Χειρουργικής Ποδιού 7 Απριλίου 2014 Αντιμετώπιση της αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ XANIA ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Νάσσης.

Γιώργος Νάσσης. Μπορούμε να προλάβουμε την καταπόνηση και τους μυϊκούς τραυματισμούς των ποδοσφαιριστών; Γιώργος Νάσσης Λέκτορας Εφαρµοσµένης Αθλητικής Εργοφυσιολογίας Τοµέας Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΠΟΡΩΔΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨH ΣΕ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ Β Ορθοπαιδική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς. Εισαγωγή Οι ενδείξεις αντιμετώπισης των υποκεφαλικών καταγμάτων του ισχίου σε ασθενείς άνω των εξήντα ετών με ολική αρθροπλαστική υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Η λογική της αντιμετώπισης. ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω. 06/09/2013 www.footsurgery.gr. Χρειάζεται χειρουργείο ; Γιατί ; Πώς ;

Η λογική της αντιμετώπισης. ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω. 06/09/2013 www.footsurgery.gr. Χρειάζεται χειρουργείο ; Γιατί ; Πώς ; ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ της ΕΕΧΟΤ 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Πότε κα πώς να το χειρουργήσω Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός Χειρουργική Ποδιού Ποδοκνημικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις βελτίωσης της ιδιοδεκτικότητας

Ασκήσεις βελτίωσης της ιδιοδεκτικότητας Ασκήσεις βελτίωσης της ιδιοδεκτικότητας Σύνοψη Πολλές μυοσκελετικές παθήσεις προκαλούν μείωση του νευρομυϊκού ελέγχου. Ένα θεραπευτικό πρόγραμμα επομένως θα πρέπει να περιλαμβάνει ασκήσεις βελτίωσής του.

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 9 ο. Μέτρηση της αξιοπιστίας της δοκιµασίας «κατακόρυφο άλµα από το βαθύ κάθισµα»

Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο. Πείραµα 9 ο. Μέτρηση της αξιοπιστίας της δοκιµασίας «κατακόρυφο άλµα από το βαθύ κάθισµα» Μετρήσεις και αξιολόγηση στο σχολείο Πείραµα 9 ο Μέτρηση της αξιοπιστίας της δοκιµασίας «κατακόρυφο άλµα από το βαθύ κάθισµα» για την αξιολόγησης της µυϊκής ισχύος των κάτω άκρων 2 Εισαγωγή Η επιλογή και

Διαβάστε περισσότερα

Ισοκινητική αξιολόγηση και άσκηση

Ισοκινητική αξιολόγηση και άσκηση Ισοκινητική αξιολόγηση και άσκηση Σύνοψη Ως ισοκινητική ορίζεται η μέγιστη δυναμική ενεργοποίηση των μυϊκών ομάδων που προκαλούν κίνηση στην άρθρωση. Η ταχύτητα με την οποία κινείται το μέλος είναι σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 14ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικής Παράλυσης

Εγκεφαλικής Παράλυσης Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας & Ιπποθεραπείας Ιωαννίνων, Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 3ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων 1 2 Η Ιπποθεραπεία, είναι μία νευροφυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 2: Σχεδιασμός προγραμμάτων δύναμης Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES

SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν µια νέα ολοκληρωµένη σειρά σεµιναρίων σχεδιασµένη για οποιονδήποτε γυµνάζει αθλητές ή αθλούµενους.

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις τραυματισμοί σε τριαθλητές και βασικά στοιχεία για την αποκατάστασή τους. Χοντολίδης Πάνος Φυσικοθεραπευτής MSc PT

Συνήθεις τραυματισμοί σε τριαθλητές και βασικά στοιχεία για την αποκατάστασή τους. Χοντολίδης Πάνος Φυσικοθεραπευτής MSc PT Συνήθεις τραυματισμοί σε τριαθλητές και βασικά στοιχεία για την αποκατάστασή τους Χοντολίδης Πάνος Φυσικοθεραπευτής MSc PT Τι είναι τραυματισμός??? Είναι τα μυοσκελετικά συμπτώματα που είτε: εμποδίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας στην Αποκατάσταση Νεαρού Ασθενούς με Παλαιά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση

Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας στην Αποκατάσταση Νεαρού Ασθενούς με Παλαιά Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ιππασίας στην Αποκατάσταση Νεαρού Ασθενούς με Παλαιά Στεργίου Α.1, Βαρβαρούσης Δ.2, Μάγγου Λ.2, Παπακώστας Π.2, Παπαμιχαήλ Ν.2, Πλούμης Α.2 Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας & Ιπποθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Αντιστάσεως - Κινησιοθεραπεία. Ειδ. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ΙΕΚ Ρεθύμνου Γεωργία Α. Λιουδάκη, M.Sc., NDT, PT

Ασκήσεις Αντιστάσεως - Κινησιοθεραπεία. Ειδ. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ΙΕΚ Ρεθύμνου Γεωργία Α. Λιουδάκη, M.Sc., NDT, PT Ασκήσεις Αντιστάσεως - Κινησιοθεραπεία Ειδ. Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ΙΕΚ Ρεθύμνου Γεωργία Α. Λιουδάκη, M.Sc., NDT, PT Η αντίσταση κατά τη διάρκεια της άσκησης μπορεί να εφαρμοστεί: Σε δυναμική ή Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100.

ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ. Καρυές, Τρίκαλα 42100. ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Πήδουλας Γεώργιος, Σούλας Δημήτριος, Βουτσελάς Βασίλειος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. Φυσιολογία Αξιολόγηση Αποκατάσταση. Δρ. Κωνσταντίνος Φουσέκης. Καθηγητής Εφ. Φυσικοθεραπείας

ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. Φυσιολογία Αξιολόγηση Αποκατάσταση. Δρ. Κωνσταντίνος Φουσέκης. Καθηγητής Εφ. Φυσικοθεραπείας ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Φυσιολογία Αξιολόγηση Αποκατάσταση Δρ. Κωνσταντίνος Φουσέκης. Καθηγητής Εφ. Φυσικοθεραπείας ιδιοδεκτικότητα Ο όρος ιδιοδεκτικότητα συχνά χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Αθλητικών κακώσεων Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας 3

Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Αθλητικών κακώσεων Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας 3 ΕΡΕΥΝΑ Συνδέονται οι της έκκεντρης ισοκινητικής δύναμης με αυξημένο κίνδυνο θλάσεων των μηριαίων μυών σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές; Κωνσταντίνος Φουσέκης,1,2,3 Ηλίας Τσέπης, 2,4 Γεώργιος Βαγενάς1,5

Διαβάστε περισσότερα

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341

1 σεµινάριο 40 2 σεµινάρια 70 3 σεµινάρια 90 4 σεµινάρια 110 2109765100, 2109711213, 2109713665, 2109734341 Fitness Training Seminar Series ΙΙ H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν σειρά επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών σεµιναρίων. Ο σχεδιασµός και η δοµή των σεµιναρίων ακολουθούν τα διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Μάθημα 10ο ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 22/8/2012

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Μάθημα 10ο ΙΔΙΟΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 22/8/2012 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Μάθημα 10ο Αξιολόγηση της ιδιοδεκτικότητας Αξιολόγηση αισθητικότητας Αξιολόγηση παθολογικών κινητικών προτύπων Αξιολόγηση λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο Ανώνυμα οστά (συνένωση των λαγόνιο, ισχιακού και του ηβικού οστού) Ιερό οστό Άνω λαγόνια άκανθα Κάτω λαγόνια

Διαβάστε περισσότερα

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ

Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Combination Taping Courses Ι & ΙΙ Course I - Lower limb and Pelvis: 6 και 7 Απριλίου 2013 H εφαρμογή της περίδεσης στη φυσικοθεραπεία, αποτελεί σήμερα ένα σημαντικότατο εφόδιο για τον κλινικό φυσικοθεραπευτή.

Διαβάστε περισσότερα

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη ταξινόμιση της φυσικής κατάστασης Δύναμη Αντοχή φυσική κατάστασ η Ταχύτητα Ευλυγισία ποιοι ασχολούνται με την άσκηση με βάρη οι αθλητές της άρσης βαρών, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΓΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΔΙΣΗΣ Αριστοτέλης (384-322 π.χ), ο πρώτος ερευνητής που μελέτησε, περιέγραψε και ανέλυσε την κίνηση των ζωντανών οργανισμών Ριστάνης Σταύρος Ορθοπαιδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Χρήστος Θ. Θανασάς. Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MSc, EBOT. www.orthosurgeon.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ. Χρήστος Θ. Θανασάς. Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MSc, EBOT. www.orthosurgeon. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Χρήστος Θ. Θανασάς Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MSc, EBOT www.orthosurgeon.gr Εισαγωγή-Φυσικές απαιτήσεις Οι ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ Σχετικά με το μάθημα ιαφάνειες Σημειώσεις users.auth.gr/~lmademli/ Κ303 Ανάλυση μυϊκής δύναμης Αξιολόγηση Γραπτές εξετάσεις Συμμετοχή Ερωτήσεις 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.

314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. 314 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΥΪΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΦΑΤΟΥΡΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΥΪΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Ή ΜΟΝΙΜΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΜΥΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της

Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση μετά από Ολική Αρθροπλαστική στο Γόνατο Παπαθανασίου Γ, Αλυγιζάκης Π, Μαντούβαλος Μ, Καλπία Π Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας Η εκτύπωση είναι ευγενική χορηγία της Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση δύναμης για δρομείς μεγάλων αποστάσεων

Προπόνηση δύναμης για δρομείς μεγάλων αποστάσεων Προπόνηση δύναμης για δρομείς μεγάλων αποστάσεων ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Η Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Η Σ ( Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α & Α Δ Ε Ι Α Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ο Σ Σ Τ Ο Ν Κ Λ Α Σ Σ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. Αξιολόγηση και επανεκπαίδευση των ιδιοϋποδοχέων της άρθρωσης του γόνατος µετά από ανάκτηση της προσθιοπίσθιας σταθερότητάς της

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. Αξιολόγηση και επανεκπαίδευση των ιδιοϋποδοχέων της άρθρωσης του γόνατος µετά από ανάκτηση της προσθιοπίσθιας σταθερότητάς της ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Αξιολόγηση και επανεκπαίδευση των ιδιοϋποδοχέων της άρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. προγραμμάτων προπόνησης ταχυδύναμης» Designing power training programs. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ»

ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» ιαφάνεια 4 Ας θυµηθούµε τι είναι η ροπή. Στο σχήµα έχουµε µια ράβδο, η οποία µπορεί να περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΙΑ ΑΝΩ ΥΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Τα γόνατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη στήριξη και στη βάδιση µας. Καθηµερινά επιβαρύνονται προκειµένου να ανταπεξέλθουν στις διάφορες καταπονήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2016

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2016 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΝΙΚΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ 2016 Μαρκαριάν Παναγιώτα, Πυλιανίδης Θεόφιλος, Μαντζουράνης Νικόλαος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 10η Διάλεξη: «Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ρήξη πρόσθιου χιαστού

Ρήξη πρόσθιου χιαστού Ρήξη πρόσθιου χιαστού Σημείωση: Το κείμενο που ακολουθεί ειναι γραμμένο σε απλή γλωσσα με σκοπό την πληροφόρηση ασθενών για ιατρικά θέματα. Οι ιατρικοί όροι αποδίδονται και στα Αγγλικά για ευκολότερη αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Κακώσεις μϋοσκελετικού συστήματος: πρόληψη - παρέμβαση - αποκατάσταση Κωδικός Μαθήματος: 733 Διάλεξη 1 Προπόνηση αποκατάστασης Α μέρος Σκοπός της διάλεξης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας

Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας. Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών Φυσικοθεραπείας Ισοτονική Ενδυνάμωση- Ασκήσεις Κλειστής-Ανοικτής Αλυσίδας Κων/νος Φουσέκης Καθηγητής Εφαρμογών ΣΥΓΚΕΝΤΡΗ /ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΗ /ΕΚΚΕΝΤΡΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Δύναμη Αντοχή Ισχύς Αύξηση της διατομής των

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ

Μάθημα 9ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 9ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα στην μετεγχειρητική αποκατάσταση ασθενών μετά από συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου.

Προβλήματα στην μετεγχειρητική αποκατάσταση ασθενών μετά από συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου. αποκατάσταση ασθενών προσθίου χιαστού Φυσιοθεραπευτικό τμήμα 424 ΓΣΝΕ, 2Α Ορθοπαιδική κλινική 424 ΓΣΝΕ 1 Η χειρουργική αποκατάσταση μετά από ρήξη συνδέσμου (ΠΧΣ) είναι πλέον καθημερινή πρακτική σε κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του

Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του Οι πληροφορίες σ αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκαν για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε περισσότερα γύρω από την επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Σκοπεύει να είναι ένας γενικός οδηγός. Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλαξεις Μετα την Αρθροπλαστικη του Γόνατος

Προφυλαξεις Μετα την Αρθροπλαστικη του Γόνατος Προφυλαξεις Μετα την Αρθροπλαστικη του Γόνατος Κοινωνική Βοήθεια Αν και μετά την επέμβαση ο ασθενής μπορεί να βαδίζει με βακτηρίες ή Πι έχει ανάγκη βοήθειας στην καθημερινότητα με το μαγείρεμα, τα ψώνια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Δρ. Νικόλας Κ. Χριστοδούλου, MD, PhD, SPRM(GR), Life Fellow of the European Board of PRM, Ειδικός στη Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση Αθλητιατρική, Καθηγητής Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας

ΒΑΔΙΣΗ. Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD. Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΒΑΔΙΣΗ Σοφία Α. Ξεργιά PT, MSc, PhD Βάδιση Τμήμα Φυσικοθεραπείας Ο ΚΥΚΛΟΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Βάδιση Ορισμός Φυσιολογική Βάδιση= Η σειρά των σύνθετων ριθμικών κινήσεων του κορμού και των άκρων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Αργύρης Θεοδοσίου

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Αργύρης Θεοδοσίου ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Αργύρης Θεοδοσίου AEROBIA IKANOTHTA μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου καρδιακή συχνότητα συγκέντρωση γαλακτικού οξέος Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου Η VO 2 max αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Λειτουργική Ανατομική Μηχανική της κίνησης 2. ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 1: Μυϊκή δύναμη Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης

Κεφάλαιο 14. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης. Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 14 Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης 1 Ανάλυση ιακύµανσης Μονής Κατεύθυνσης Παραµετρικό στατιστικό κριτήριο για τη µελέτη της επίδρασης µιας ανεξάρτητης µεταβλητής στην εξαρτηµένη Λογική παρόµοια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Να δοθούν οι βασικές αρχές των µη παραµετρικών ελέγχων (non-parametric tests). Να παρουσιασθούν και να αναλυθούν οι γνωστότεροι µη παραµετρικοί έλεγχοι Να αναπτυχθεί η µεθοδολογία των

Διαβάστε περισσότερα