ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023"

Transcript

1 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ... 3 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Εκτίμηση ζήτησης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή Εκτίμηση κατανάλωσης φυσικού αερίου για Λοιπούς Πελάτες ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Εκτίμηση μέγιστης ημερήσιας ζήτησης φυσικού αερίου για τους Η/Π Εκτίμηση μέγιστης ημερήσιας ζήτησης φυσικού αερίου για τους Λοιπούς Πελάτες ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Φ.Α Σημειώνεται ότι οι τεχνικές δυναμικότητες των σημείων εισόδου έχουν ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΦΑ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΟΒΙΛΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΣΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ / ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΣΦΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΤΑΡ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ / ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (INTERCONNECTION GREECE BULGARIA) ΜΕ ΤΟ ΕΣΦΑ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ «ΑΓΩΓΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΣΦΑ)» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 3428/2005 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Α 313/ ) με τον οποίο ενσωματώθηκε η Κοινοτική Οδηγία 2003/55/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο, συστάθηκε σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 33 (ΦΕΚ Α 31/20/02/2007) η εταιρεία Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ), 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ Α.Ε. Σκοπός της Εταιρείας είναι η λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και των διασυνδέσεών του, προκειμένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των Χρηστών σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό. Στο ΔΕΣΦΑ μεταβιβάστηκε από τη ΔΕΠΑ Α.Ε., με απόσπαση, ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). Με τη μεταβίβαση στο ΔΕΣΦΑ του κλάδου αυτού, ο ΔΕΣΦΑ απέκτησε πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του ΕΣΦΑ (Άρθρο 7 παρ. 1 ν. 3428/2005). Με την υπ αριθμ. Δ1/Α/6537 Απόφαση (ΦΕΚ Β /04/2011) χορηγήθηκε στην εταιρεία ΔΕΣΦΑ, Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Με το ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179/ ) και τον ν. 4093/2012 για την «Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης Ιουλίου Οι αρμοδιότητες του ΔΕΣΦΑ περιγράφονται στο Άρθρο 68 του παραπάνω νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 91 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως ισχύει, ο Διαχειριστής εκπονεί Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ κάθε Έτος η οποία περιλαμβάνει: Α) Τις προβλέψεις του Διαχειριστή για την ετήσια ζήτηση Φυσικού Αερίου στο σύνολο της χώρας, ανά διοικητική περιφέρεια και ανά κατηγορία καταναλωτών καθώς και για τη μέγιστη Ημερήσια και ωριαία ζήτηση Φυσικού Αερίου ανά Έτος, για κάθε ένα από τα επόμενα (10) Έτη. 2

4 Β) Τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή για τις δυνατότητες κάλυψης της ζήτησης κατά οικονομικό και αξιόπιστο τρόπο από υφιστάμενες ή νέες πηγές εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο περιλαμβανομένων των πηγών εφοδιασμού με ΥΦΑ, και για την αναγκαία, για το σκοπό αυτό, ενίσχυση και επέκταση του ΕΣΦΑ. Γ) Τις εκτιμήσεις του Διαχειριστή σχετικά με τα στοιχεία κόστους των αναγκαίων έργων ενίσχυσης και επέκτασης του ΕΣΦΑ». Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω εκπονήθηκε η παρούσα Μελέτη Ανάπτυξης για την χρονική περίοδο λαμβάνοντας επί πλέον υπόψη τις τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις οι οποίες οδήγησαν στην υιοθέτηση ενός συντηρητικού σεναρίου ζήτησης για τα επόμενα έτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το ΕΣΦΑ περιλαμβάνει: α) Τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης (ΥΠ) από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μέχρι την Αττική, συνολικού μήκους 512 km. Εικόνα 1: Τοποθέτηση αγωγού ΥΠ 3

5 β) Τους κλάδους μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης μήκους 779 km, με σκοπό την τροφοδοσία με φυσικό αέριο των περιοχών της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Θεσσαλονίκης, του Πλατέος, του Βόλου, των Τρικάλων, των Οινοφύτων, των Αντικύρων, του Αλιβερίου, της Κορίνθου, της Θίσβης και της Αττικής. γ) Δύο συνοριακούς Μετρητικούς Σταθμούς, έναν στο Σιδηρόκαστρο Σερρών από όπου εισέρχεται φυσικό αέριο μέσω των Βαλκανικών χωρών και έτερο στους Κήπους στον Έβρο από όπου εισέρχεται φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας. Οι σταθμοί αυτοί αποτελούν και Σημεία Εισόδου του Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ). Εικόνα 2: Μεθοριακός Σταθμός Σιδηροκάστρου: Μέτρηση και Ρύθμιση ροής αερίου Εικόνα 3: Μεθοριακός Σταθμός Κήπων: Μέτρηση και Ρύθμιση ροής δ) Πέντε στελεχωμένα κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης (Πάτημα Ελευσίνας, Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, Αμπελιά Λάρισας, Βιστωνίδα Ξάνθης και Σιδηρόκαστρο Σερρών) από όπου εποπτεύεται και συντηρείται το ΕΣΦΑ. Έχει αποφασιστεί η δημιουργία ενός ακόμη Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης στην Πελοπόννησο. 4

6 Εικόνα 4: Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης ε) Τον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) που αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα των λοιπών υποδομών φυσικού αερίου, καθώς ενισχύει την ασφάλεια τροφοδοσίας και τον ανταγωνισμό. Αυτός είναι εγκατεστημένος στη νήσο Ρεβυθούσα, 500 μέτρα περίπου από την Αγία Τριάδα στον κόλπο Πάχης Μεγάρων, 45 km δυτικά της Αθήνας και είναι η τρίτη πύλη εισόδου Αερίου στο ΕΣΜΦΑ. Το ειδικό χαρακτηριστικό της Ρεβυθούσας σε σχέση με τις δύο άλλες πύλες εισόδου φυσικού αερίου (Σιδηρόκαστρο Σερρών και Κήποι Έβρου), είναι ότι δεν εξαρτάται από τη λειτουργική επάρκεια των ανάντη του ΕΣΦΑ συστημάτων. Εικόνα 5: Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα Εκεί εκφορτώνονται και παραλαμβάνονται φορτία φυσικού αερίου που φθάνουν στη χώρα μας με ειδικά δεξαμενόπλοια. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο αποθηκεύεται στους 160 ο C 5

7 σε δύο δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας m 3 ( m 3 η κάθε μία). Στη συνέχεια, στις ειδικές εγκαταστάσεις της μονάδας, μετατρέπεται σε αέριο μέσω των αεριοποιητών Θαλάσσης (Open Rack Vaporizers ORV) και των Αεριοποιητών Καύσης (Submerged Combustion Vaporizers SCV) δυναμικότητας αεριοποίησης m 3 /h ΥΦΑ σε συνθήκες συνεχούς λειτουργίας και m 3 /h ΥΦΑ όταν χρησιμοποιούνται και οι εφεδρικοί αεριοποιητές. Μέσω των δύο υποθαλάσσιων αγωγών το φυσικό αέριο φθάνει στο μετρητικό σταθμό Αγία Τριάδα (το τρίτο Σημείο Εισόδου ΕΣΜΦΑ) και στην συνέχεια διοχετεύεται στο Σύστημα Μεταφοράς. στ) Τις λοιπές υπέργειες εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΣΦΑ. Ενδεικτικά παρουσιάζονται παρακάτω τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Εικόνα 6: Σταθμοί Βαλβιδοστασίων (Β/Σ) για την απομόνωση τμημάτων του αγωγού ΥΠ Εικόνα 7: Σταθμοί ξεστροπαγίδων: για την αποστολή και την παραλαβή ξέστρων με σκοπό τον καθαρισμό ή τον εσωτερικό έλεγχο των αγωγών 6

8 Εικόνα 8: Σταθμοί Μέτρησης και Ρύθμισης Οι σταθμοί μέτρησης/ρύθμισης : i) Μειώνουν και ελέγχουν την πίεση των κατάντη συστημάτων φυσικού αερίου, ii) Μετρούν τη ροή όγκου και ενέργειας του φυσικού αερίου και iii) Προσδίδουν στο φυσικό αέριο χαρακτηριστική οσμή, πριν τη διοχέτευσή του στα δίκτυα διανομής μέσης και χαμηλής πίεσης. ζ) Όλος ο αγωγός προστατεύεται από την ενεργή διάβρωση του εδάφους με σύστημα καθοδικής προστασίας. η) Επίσης το ΕΣΦΑ διαθέτει σύγχρονο σύστημα ελέγχου και επικοινωνιών (Remote Control and Communications - RCC), ώστε όλη η διακίνηση Φ.Α. μέσω του ΕΣΦΑ να συντονίζεται από το Κέντρο Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου του ΔΕΣΦΑ, στο Πάτημα Ελευσίνας ή εναλλακτικά από το εφεδρικό Κέντρο Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου στη Ν. Μεσημβρία Θεσσαλονίκης. 7

9 Εικόνα 9: Αποτύπωση SCADA Εικόνα 10: Κέντρο Ελέγχου & Κατανομής Φορτίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Η εισαγωγή του φυσικού αερίου στο Ελληνικό ενεργειακό σύστημα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες. Το Νοέμβριο του 1996 οι πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου τροφοδότησαν το εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στη Λάρισα, μέσω του δικτύου μεταφοράς που έως τότε είχε κατασκευαστεί. Έκτοτε, το δίκτυο μεταφοράς επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ το 2000 ολοκληρώθηκε και ο σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη νήσο Ρεβυθούσα. Τον Φεβρουάριο του 2000, το πρώτο καράβι από την Αλγερία τροφοδότησε τις 8

10 κρυογενικές εγκαταστάσεις του νησιού οπότε και ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία του σταθμού. Στο Διάγραμμα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανάλωση φυσικού αερίου στη χώρα από το 1998 έως και το 2012, ανά τομέα κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένου του Αερίου Λειτουργίας. Διάγραμμα 1: Κατανάλωση Φυσικού Αερίου (σε εκατ. Nm 3 ) Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από το Διάγραμμα 1 είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό Φυσικού Αερίου που καταναλώθηκε κατά την διάρκεια των προηγούμενων ετών, αξιοποιήθηκε στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, αλλά και ιδιωτών ηλεκτροπαραγωγών. Η ημερήσια, αλλά και η ωριαία αιχμή που παρουσιάζει το ΕΣΦΑ, είναι μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους για την σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος. Στον Πίνακα 1 και στο Διάγραμμα 2 που ακολουθούν, παρουσιάζονται ιστορικά στοιχεία για την μέγιστη ημερήσια αιχμή του συστήματος που παρατηρήθηκε από το 2006 έως και το Έτος Αιχμή Συστήματος (Nm 3 /day) Ημερομηνία 9

11 Πίνακας 1: Πραγματοποιηθείσα αιχμή συστήματος (σε Nm 3 /day) Διάγραμμα 2 : Πραγματοποιηθείσα αιχμή συστήματος (σε Nm 3 /day) Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση που έχει παρουσιαστεί στο Σύστημα Μεταφοράς από την έναρξη λειτουργίας του έως την είναι Νm 3, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του έτους Σημειώνεται ότι για το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013 από τα έως σήμερα ιστορικά στοιχεία η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση ανήλθε στα περίπου 18,6 εκ. Νm 3 που πραγματοποιήθηκε στις 08/01/2013. Παρατηρούμε ότι ακόμη και σε έτη μειωμένης ετήσιας κατανάλωσης, λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η αιχμή συνεχίζει να αυξάνει λόγω αύξησης της χρήσης φυσικού αερίου στον οικιακό τομέα. Το 2013, με βάση τα δεδομένα των πρώτων 11 μηνών παρατηρήθηκε μείωση της αιχμής που αποδίδεται στις ήπιες κλιματικές συνθήκες και την αυξημένη διαθεσιμότητα υδροηλεκτρικής ενέργειας. Η εκτίμηση για το σύνολο της ζήτησης του 2013 ανέρχεται σε περίπου 3,6 δισ. κυβικά μέτρα. 10

12 3.2. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Για την περίοδο , μοναδικός Χρήστης του ΕΣΦΑ ήταν η εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε. Η ΔΕΠΑ βάσει των τριών μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας που έχει συνάψει, τροφοδοτεί το ελληνικό σύστημα μεταφοράς από την πρώτη μέρα λειτουργίας του. Τον Μάιο του 2010, το πρώτο ιδιωτικό φορτίο ΥΦΑ νέου Χρήστη εκφορτώθηκε στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας. Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί νέοι Χρήστες στην Ελληνική αγορά που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας για την αεριοποίηση ποσοτήτων ΥΦΑ για την τροφοδότηση Πελατών τους. Στα παρακάτω Διαγράμματα παρουσιάζονται τα ποσοστά συμμετοχής της προμήθειας φυσικού αερίου ανά Σημείο Εισόδου για τα έτη 2009 και Διάγραμμα 3 : Εισαγωγές Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ το 2009 και το 2012 Είναι σαφές από τα παραπάνω διαγράμματα, ότι: (α) το αέριο μέσω αγωγών (μέσω Βουλγαρίας και Τουρκίας) αποτελεί την κύρια πηγή τροφοδοσίας της χώρας (επισημαίνεται ότι η ροή αερίου από το Σημείο Εισόδου Κήποι ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2007) και (β) η 11

13 πρόσβαση τρίτων στο σταθμό ΥΦΑ, από τον Μάιο του 2010, αύξησε τη χρήση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ. Στο διάγραμμα 4 παρουσιάζεται η σημερινή κατάσταση και τα ποσοστά συμμετοχής προμήθειας φυσικού αερίου ανά Σημείο Εξόδου για το 2013 (έως τις 31/10). Διάγραμμα 4: Εισαγωγές Φυσικού Αερίου στο ΕΣΦΑ το ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ Με τον όρο «σενάριο ζήτησης» εννοείται η πρόβλεψη για την εξέλιξη της ετήσιας συνολικής ζήτησης Φ.Α. και της μέγιστης ημερήσιας αιχμής Φ.Α. ανά έτος η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις / παραδοχές. Η πρόβλεψη της ζήτησης φυσικού αερίου είναι μία σημαντική αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου καθώς χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του ΕΣΦΑ, συνεπώς και για τον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης του ΕΣΦΑ και την προσομοίωση λειτουργίας του με στόχο την αξιολόγηση νέων επενδύσεων ενίσχυσης και επέκτασης. Στα πλαίσια της εκπόνησης της Μελέτης Ανάπτυξης έγινε επικαιροποίηση του σεναρίου ζήτησης, με βάση τα νέα δεδομένα που ισχύουν πλέον για την ελληνική αγορά φυσικού αερίου. Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκτίμηση του επιπέδου κατανάλωσης φυσικού αερίου που διατίθεται για τη χρονική περίοδο για ηλεκτροπαραγωγή και για λοιπές χρήσεις (βιομηχανική και αστική χρήση). 12

14 Καθοριστικό ρόλο στην εκπόνηση της προαναφερθείσας μελέτης συντέλεσαν τα μέτρα αναδιοργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις Αποφάσεις ΡΑΕ: 1) υπ αριθμ. 338/ «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 104/ )» και 2) υπ αριθμ. 339/ «Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, εν όψει των μέτρων αναδιοργάνωσης της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» Σύμφωνα δε με την από ανακοίνωση της ρυθμιστικής αρχής τα μέτρα που αποφασίστηκαν έχουν ως εξής: Α) Άμεση κατάργηση του περιθωρίου του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους, δηλ. από 10% που είναι σήμερα σε 0%. Ο ίδιος ο μηχανισμός ανάκτησης μεταβλητού κόστους θα καταργηθεί πλήρως από την 1η Ιουλίου Β) Κατάργηση, από την 1η Ιανουαρίου 2014, του κανόνα του 30% σχετικά με την υποβολή προσφορών από μονάδες παραγωγής. Γ) Άμεση αναδιοργάνωση του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Ισχύος. Για την διαχείριση των ανωτέρω διαμορφούμενων καταιγιστικών αλλαγών και την αξιόπιστη αποτύπωση της ζήτησης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή και λόγω της αλληλεπίδρασης της κατανάλωσης του φυσικού αερίου με την διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, ο ΔΕΣΦΑ συνεργάστηκε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το οποίο εκπονήθηκε «Μελέτη Πρόβλεψης κατανάλωσης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή που διατίθεται στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας την επόμενη δεκαετία ( )». Επιπλέον για τον προσδιορισμό της ζήτησης φυσικού αερίου πλην της ηλεκτροπαραγωγής ο ΔΕΣΦΑ εκπόνησε μελέτη κατανομής της ζήτησης φυσικού αερίου και υπολογισμού της αιχμής λοιπών πελατών με βάση τα δεδομένα από τις παρακάτω πηγές: i) τις προβλέψεις της ετήσιας αγοράς φυσικού αερίου, όπως αυτές γνωστοποιούνται από τους Χρήστες του ΕΣΦΑ σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κεφαλαίου 12 του Κώδικα Διαχείρισης, 13

15 ii) τα ιστορικά δεδομένα για την ημερήσια κατανάλωση σε κάθε μετρητικό σταθμό του ΕΣΦΑ, iii) τα χιλιόμετρα δικτύου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης που αναμένεται να αναπτυχθούν στις νέες ΕΠΑ καθώς και πληθυσμιακά δεδομένα πόλεων με αστικές καταναλώσεις φυσικού αερίου, iv) θερμοκρασιακά στοιχεία προηγούμενων ετών από το Αστεροσκοπείο Αθηνών Αξίζει να σημειωθεί ότι η ζήτηση φυσικού αερίου πλην ηλεκτροπαραγωγής αντανακλά την κατανάλωση φυσικού αερίου από: α) τις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) και β) τους μεμονωμένους πελάτες και τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.). Ως μεμονωμένοι πελάτες νοούνται τα Σημεία Εξόδου που δεν τροφοδοτούν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή ΒΙ.ΠΕ. και αντιστοιχούν σε μεμονωμένο καταναλωτή με αποτέλεσμα να έχουν διακριτό ημερήσιο προφίλ κατανάλωσης ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Εκτίμηση ζήτησης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή Το μεγαλύτερο ποσοστό της κατανάλωσης φυσικού αερίου στην Ελλάδα σήμερα, αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τις θερμοηλεκτρικές μονάδες με καύσιμο Φυσικό Αέριο. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι μονάδες που είναι ήδη συνδεδεμένες στο ΕΣΦΑ. Πέραν των μονάδων που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα αναμένεται να ενταχθεί στο σύστημα το 2014 η μονάδα Η/Π στη Μεγαλόπολη, για τα πρώτα μόνο 400 MW (50% της πλήρους διαθεσιμότητας της μονάδας). Ο λόγος για αυτό είναι ότι για την πλήρη ισχύ απαιτείται η επέκταση του συστήματος μεταφοράς 400kV προς τη Μεγαλόπολη. Η ολοκλήρωση των εργασιών αυτών επέκτασης του συστήματος μεταφοράς αναμένεται εντός του 2016, οπότε και θεωρείται ότι θα ξεκινήσει η εμπορική λειτουργία της μονάδας σε πλήρη ισχύ (800MW). Για τα έτη δεν υπάρχει πρόβλεψη για την κατασκευή και ένταξη στο σύστημα νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο. 14

16 Πίνακας 2: Μονάδες Η/Π με καύσιμο Φ.Α. συνδεδεμένες στο ΕΣΦΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «ΚΣΗΕ») και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς η Ελληνική Χονδρεμπορική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΧΑΗΕ) λειτουργεί σήμερα ως μία «υποχρεωτική κοινοπραξία» (mandatory pool), κατά την οποία επιλύεται το πρόβλημα ένταξης μονάδων παραγωγής (unit commitment) στα πλαίσια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) με συμβελτιστοποίηση ενέργειας και εφεδρειών (co-optimization of energy and reserves). Σε τέτοια μοντέλα αγοράς περιλαμβάνονται στον ΗΕΠ τεχνικοί περιορισμοί λειτουργίας των μονάδων παραγωγής, που καθιστούν το πρόβλημα επίλυσης του ΗΕΠ ένα πρόβλημα Μικτού Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού (Mixed Integer Linear Programming, ΜILP). Επομένως, οι μονάδες παραγωγής, εφόσον ενταχθούν στο πρόγραμμα ΗΕΠ, κατανέμονται από το τεχνικό ελάχιστο έως τη διαθέσιμη ισχύ τους (ή εντός των αντιστοίχων ορίων υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής, κατά το Άρθρο 44 του ΚΣΗΕ). Παρ όλα αυτά, η ΕΧΑΗΕ αναμένεται να μετασχηματιστεί μέχρι τις αρχές του έτους 2016 σε μία αποκεντρωμένη αγορά, όπου κυρίαρχο ρόλο θα έχει η λειτουργία (με προαιρετική συμμετοχή των παικτών της αγοράς) ενός απλού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΧΕ) ("Power Exchange"), προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με το Ενιαίο Μοντέλο Ευρωπαϊκής Αγοράς (Target model). Επιπρόσθετα, η ελεύθερη σύναψη διμερών συμβολαίων μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να 15

17 αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό του νέου μοντέλου-στόχου, παράλληλα με τη λειτουργία του ΧΕ. Για την προσομοίωση της ΕΧΑΗΕ για την περίοδο συνυπολογίστηκαν οι ιδιαιτερότητες του κάθε μηχανισμού επίλυσης και εκκαθάρισης της ΕΧΑΗΕ (υποχρεωτική κοινοπραξία ή απλό χρηματιστήριο ενέργειας). Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι για το χρονικό διάστημα πριν την εφαρμογή του Target Model, δηλαδή από τον Ιανουάριο 2014 έως και τον Δεκέμβριο 2015, λαμβάνεται υπόψη η αναμενόμενη αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΧΑΗΕ, σύμφωνα με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις του Άρθρου 25, παρ. 1 & 2 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας αναφορικά με τη δυνατότητα υποβολής του πρώτου βήματος της προσφοράς έγχυσης (για έως το 30% της διαθέσιμης ισχύος) με τιμή χαμηλότερη του ελάχιστου μεταβλητού κόστους των μονάδων. Ως αποτέλεσμα, οι μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορές κατ ελάχιστον στο ελάχιστο μεταβλητό τους κόστος, με αποτέλεσμα τη μη-συνεχή κατανομή τους καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Στις βασικές παραδοχές της μελέτης του ΑΠΘ περιλαμβάνονται: α) Εκτίμηση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για την επόμενη δεκαετία: Λαμβάνεται πρόβλεψη για το έτος 2014 βάσει των δεδομένων κατά τα έτη 2012 και 2013 και η οποία χρησιμοποιείται μαζί με προβλέψεις αύξησης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά τα έτη για την πρόβλεψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και της αιχμής φορτίου κατά τα έτη αυτά. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πρόβλεψη αύξησης του ΑΕΠ για τα έτη , για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, λαμβάνεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) Η πρόβλεψη αυτή για το έτος 2018 επεκτείνεται και για τα έτη Πίνακας 3: Υπολογισμός αναμενόμενης κατανάλωσης και αιχμής φορτίου για τα έτη ΑΕΠ (από ΕΛΣΤΑΤ) Κατανάλωση ηλ. ενέργειας Αιχμή φορτίου Έτος [m ] Ποσοστό αύξησης [%] [MWh] Ποσοστό αύξησης [%] [MW] Ποσοστό αύξησης [%] ,665% ,900% ,87% ,36% ,400% ,46% ,54% ,300% ,14% ,07% ,500% ,99% ,19% 16

18 ΑΕΠ (από ΕΛΣΤΑΤ) Κατανάλωση ηλ. ενέργειας Αιχμή φορτίου Έτος [m ] Ποσοστό αύξησης [%] [MWh] Ποσοστό αύξησης [%] [MW] Ποσοστό αύξησης [%] ,500% ,09% ,37% ,200% ,76% ,96% ,100% ,82% ,71% ,900% ,20% ,60% ,100% ,18% ,76% ,400% ,37% ,26% Πρόβλεψη ,200% ,50% ,64% ,600% ,941% ,13% ,13% ,730% ,43% ,43% ,509% ,34% ,34% ,299% ,77% ,77% ,299% ,77% ,77% ,299% ,02% ,02% ,299% ,02% ,02% ,299% ,02% ,02% ,299% ,02% ,02% β) Εισαγωγές/εξαγωγές: Λαμβάνεται βάσει της ιστορικότητας εισαγωγών/εξαγωγών και συσχέτισής τους με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα κατά τα τελευταία δύο έτη. γ) Εγχύσεις ενέργειας από ΑΠΕ: Υπολογίζονται βάσει πρόβλεψης της εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία ΑΠΕ, και εύλογης εκτίμησης των ωριαίων ποσοτήτων έγχυσης ανά ώρα του έτους ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος. δ) Άντληση: Λαμβάνεται η μέγιστη ποσότητα πιθανής άντλησης που μπορεί να εκτελεστεί από τους υδραντλητικούς σταθμούς, βάσει ιστορικότητας. ε) Υποχρεωτικές εγχύσεις των υδροηλεκτρικών μονάδων: Λαμβάνεται ο μέσος όρος ετησίων εγχύσεων των ΥΗΣ κατά τα τελευταία έξι έτη, και γίνεται καταμερισμός ανά μήνα βάσει της τελευταίας δημοσιευμένης «Δήλωσης Δωδεκάμηνης Προβλεπόμενης Χρήσης Νερών» της ΔΕΗ. στ) Ο προγραμματισμός ένταξης νέων και η απόσυρση παλαιών μονάδων 17

19 ζ) Τα βασικά τεχνοοικονομικά στοιχεία των μονάδων (συμπεριλαμβανομένου του κόστους εκπομπών των θερμικών μονάδων) η) Ο ισοδύναμος συντελεστής απρόβλεπτης μη διαθεσιμότητας (EFOR) και οι περίοδοι προγραμματισμένης συντήρησης των μονάδων θ) Οι προσφορές έγχυσης των μονάδων (βάσει του ελάχιστου μεταβλητού κόστους για κάθε μονάδα παραγωγής). Τα αποτελέσματα της μελέτης για την εκτίμηση του ποσοστού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές μονάδες με καύσιμο Φυσικό Αέριο (σε MWhe) λαμβάνοντας υπόψη όλες εκείνες τις σημαντικές παραμέτρους που μπορεί να επηρεάσουν το εν λόγω ποσοστό (διείσδυση Φ/Β, Αιολικών, ένταξη/απένταξη συμβατικών μονάδων) και την εκτίμηση της κατανάλωσης Φυσικού Αερίου από τις θερμικές μονάδες φ.α., βάσει της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας καθεμιάς από αυτές απεικονίζονται στον κάτωθι Πίνακα: 18

20 Πίνακας 4: Ενεργειακό Ισοζύγιο Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ανά έτος προσομοίωσης)

21 Εκτίμηση κατανάλωσης φυσικού αερίου για Λοιπούς Πελάτες Η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύει τη συνολική ζήτηση της αγοράς πλην των Ηλεκτροπαραγωγών. Συγκεκριμένα, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), τους μεμονωμένους καταναλωτές και τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) Όπως και στην εκτίμηση ζήτησης για ηλεκτροπαραγωγή, έτσι και για τους Λοιπούς Πελάτες, γίνεται μια ανάλυση από τον ΔΕΣΦΑ για τα έτη Η ανάλυση βασίστηκε στην επεξεργασία των προβλέψεων της ετήσιας αγοράς φυσικού αερίου που γνωστοποιούνται από τους Χρήστες του ΕΣΦΑ στο Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κεφαλαίου 12 του Κώδικα Διαχείρισης (ΦΕΚ 2227/ ). Συγκεκριμένα ο ΔΕΣΦΑ στις 6 Μαρτίου 2012 απέστειλε επιστολές προς όλους του Χρήστες του ΕΣΦΑ που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών που τηρεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 1 ζητώντας προβλέψεις ζήτησης και μεταφορικής ικανότητας για την περίοδο Οι περισσότεροι Χρήστες ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Διαχειριστή όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Τα στοιχεία αυτά αξιολογήθηκαν και προέκυψε το σενάριο ζήτησης Λοιπών Πελατών τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. Σχετικώς με τη ζήτηση φυσικού αερίου Χρηστών που δεν απέστειλαν στοιχεία στον Διαχειριστή, έγιναν λογικές υποθέσεις από τον τελευταίο d1cb44c977e701638eecd225f e38OchqPa34Na40QbxuSbx4QaN50n6jAmljGr5XDqQLvpAe

22 Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ Πίνακας 5: Εξέλιξη Ζήτησης Φ.Α. για την περίοδο (σε εκατ. Nm 3 /έτος). Εκτιμώμενες ανάγκες πελατών (Eκ.Νm 3 ) ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΒΦΛ MOTOR OIL EKO for 2014 Petrola for ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αν. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Κεντρική ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Στ. ΕΛΛΑΔΑ(χωρίς την AdG III) AdG III ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΘ ΑΤΤΙΚΗ Κεντρική ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΑΛΦΑ ΕΠΑ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΘΕΣ/ΛΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΗΘ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΗΘ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΗΘ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΓΚΩΝ

23 Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ Επισημαίνεται ότι από τα στοιχεία των Χρηστών υπήρχε σαφής κατανομή ανά Σημείο Εξόδου η οποία και υιοθετήθηκε από τον ΔΕΣΦΑ όπου κρίθηκε σκόπιμο. Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία της εταιρείας ΔΕΠΑ Α.Ε., η έναρξη λειτουργίας των τριών νέων ΕΠΑ (Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας) εκτιμάται το Ωστόσο στις γεωγραφικές περιοχές των νέων αυτών ΕΠΑ υπάρχουν ήδη ορισμένα δίκτυα διανομής (κυρίως βιομηχανικά) τα οποία κατέχει και διαχειρίζεται η ΔΕΠΑ. Τα Σημεία Εξόδου που εξετάζονται παρουσιάζονται στους Πίνακες 6 και 7. Επισημαίνεται ότι τα μελλοντικά Σημεία Εξόδου που παρουσιάζονται παρακάτω, προκύπτουν από τα Επιχειρησιακά Σχέδια των τριών νέων εταιρειών όπως αυτά υποβλήθηκαν στα πλαίσια της αίτησης εξαίρεσης από την υποχρέωση πρόσβασης τρίτων (Third Party Access TPA) στα δίκτυα διανομής και επιβεβαιώθηκαν από την απόφαση της ΕΕ για έγκριση κρατικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη νέου δικτύου (State aid SA 31225(2011/N). Πίνακας 6: Σημεία Εξόδου ΕΣΜΦΑ 22

24 Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ Πίνακας 7: Μεμονωμένοι πελάτες Για να εκτιμηθεί ωστόσο η αιχμή του συστήματος, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο καταμερισμός των συνολικών προβλέψεων κάθε Σημείου Εξόδου σε δύο βασικές κατηγορίες κατανάλωσης 1. Αστική Χρήση και 2. Βιομηχανική χρήση Για το λόγο αυτό τα στοιχεία του Πίνακα 5 συνοψίζονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες. Με δεδομένο ότι οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης & Θεσσαλίας είναι υφιστάμενες ΕΠΑ ενώ οι ΕΠΑ Αν. Μακεδονίας &Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας είναι νέες ΕΠΑ ακολουθήθηκε διαφορετικός χειρισμός στον τρόπο κατανομής της ζήτησης ανά Σημείο Εξόδου. α) ΝΕΕΣ ΕΠΑ 1. Καθορισμός ποσοτήτων ανά Σημείο Εξόδου για Αστική Χρήση Για τα έτη 2014 & 2015 θεωρήθηκε πως η κατανομή της συνολικής ποσότητας για Αστική χρήση ανά ΕΠΑ όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5 κατανέμεται στα Σημεία Εξόδου της αντίστοιχης ΕΠΑ με βάση την ποσοστιαία κατανομή της συνολικής ζήτησης της ΕΠΑ στα Σημεία Εξόδου της, όπως αυτή υπολογίζεται από τα στοιχεία των Χρηστών. Για τα επόμενα έτη η κατανομή για τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές στις γεωγραφικές περιοχές προκύπτει από το λόγο των νέων χιλιομέτρων για δίκτυο ΧΠ για κάθε 23

25 Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ περιοχή προς τα συνολικά νέα χιλιόμετρα αγωγού των περιοχών αυτών που συνθέτουν τη συγκεκριμένη ΕΠΑ. 2. Καθορισμός ποσοτήτων ανά Σημείο Εξόδου για Βιομηχανική Χρήση Με δεδομένη την ποσότητα ζήτησης φυσικού αερίου για οικιακή χρήση ανά σημείο εξόδου, όπως αναλύθηκε στο σημείο 1) ανωτέρω, η ποσότητα φυσικού αερίου ανά σημείο εξόδου για βιομηχανική χρήση προκύπτει ως η διαφορά της ποσότητας που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο σημείο εξόδου και της ποσότητας για οικιακή χρήση που έχει κατανεμηθεί στο σημείο αυτό. β) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΑ Για την ΕΠΑ Αττικής η οποία περιλαμβάνει τα Σημεία Εξόδου Αθήνα, Θριάσιο και Σπάτα κατανεμήθηκαν οι ποσότητες σε βιομηχανική και αστική χρήση λαμβάνοντας υπόψη ότι για όλη την περίοδο αναφοράς οι καταναλώσεις φυσικού αερίου για τα Σπάτα και το Θριάσιο προκύπτουν από τα στοιχεία των Χρηστών αφού επεξεργαστούν με βάση τις ιστορικές καταναλώσεις τους και αντιστοιχούν αποκλειστικά σε αστική και βιομηχανική χρήση αντίστοιχα. Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει ένα μόνο Σημείο Εξόδου οπότε η κατανομή σε βιομηχανική και αστική χρήση γίνεται άμεσα από τα στοιχεία των Χρηστών και την αξιολόγηση αυτών βάσει των ιστορικών στοιχείων που διαθέτει ο Διαχειριστής. Τέλος, ειδικά για την ΕΠΑ Θεσσαλίας, η οποία πέραν των Λάρισα, Βόλος, ΒΙΠΕ Λάρισας και Κοκκίνα ξεκίνησε πρόσφατα να τροφοδοτεί δύο νέες πόλεις (Καρδίτσα και Τρίκαλα) ακολουθείται αντίστοιχη μεθοδολογία με αυτή των νέων ΕΠΑ για τον επιμερισμό ποσοτήτων για αστική και βιομηχανική χρήση στα Σ. Εξόδου της ΕΠΑ. Επειδή δεν είναι γνωστό το επενδυτικό πρόγραμμα για τις εν λόγω πόλεις (km Μέσης και Χαμηλής Πίεσης), οι επιπλέον ποσότητες στον αστικό τομέα κατανέμονται με βάση πληθυσμιακά στοιχεία για τις πόλεις της ΕΠΑ Θεσσαλίας από το 2014 κ.ε. γ) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ Όσον αφορά στις προβλέψεις για τους Μεμονωμένους Πελάτες και τις ΒΙ.ΠΕ, οι ετήσιες καταναλώσεις αντλήθηκαν εξ ολοκλήρου από τα στοιχεία των Χρηστών αφού τεκμηριώθηκαν από τα ιστορικά στοιχεία. 24

26 Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ Με βάση τα στοιχεία της παραγράφου 3.4, ο Πίνακας 8 παρουσιάζει τη ζήτηση φυσικού αερίου Λοιπών Πελατών ανά κατηγορία χρήσης για την περίοδο : Πίνακας 8: Εκτιμώμενη κατανάλωση φυσικού αερίου Λοιπών Πελατών ανά κατηγορία χρήσης 25

27 Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Για τον υπολογισμό της μέγιστης ημερήσιας ζήτησης φυσικού αερίου εκτιμήθηκαν α) το ημερήσιο προφίλ του συνόλου των Η/Π και β) το ημερήσιο προφίλ των Λοιπών Πελατών. Από το ημερήσιο άθροισμα των καταναλώσεων, όπως αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή των προαναφερθέντων προφίλ, για τις δύο κατηγορίες Χρηστών προέκυψε η ταυτοχρονισμένη αιχμή του συστήματος για την περίοδο Εκτίμηση μέγιστης ημερήσιας ζήτησης φυσικού αερίου για τους Η/Π Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΠΘ πραγματοποίησε ανάλυση με τη βοήθεια του εμπορικά διαθέσιμου μοντέλου Long- Term Scheduling (LTS). Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής (Πίνακας 4 ανωτέρω) προέκυψε η κατανομή της ζήτησης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή ανά ώρα και ανά μονάδα ΗΠ Εκτίμηση μέγιστης ημερήσιας ζήτησης φυσικού αερίου για τους Λοιπούς Πελάτες Για τον προσδιορισμό της ημερήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου προσαρμόστηκαν κατάλληλα ημερήσια προφίλ στις καταναλώσεις κάθε Σ. Εξόδου για κάθε κατηγορία προκειμένου να προσεγγιστεί η αιχμή του συστήματος αλλά και κάθε σημείου ξεχωριστά. Όσον αφορά το προφίλ κατανάλωσης που επιλέχθηκε για βιομηχανική χρήση για κάθε Σημείο Εξόδου, έγινε επιλογή του αντιπροσωπευτικότερου προφίλ κατανάλωσης για βιομηχανική χρήση με βάση τα ιστορικά στοιχεία ημερήσιων καταναλώσεων. Για παράδειγμα από τη γραφική απεικόνιση της ημερήσιας κατανάλωσης των ετών 2002 κ.ε των Σ. Εξόδου Αθήνα και Θεσσαλονίκη προκύπτει ότι τα έτη 2003 για τη Θεσσαλονίκη και 2004 για την Αθήνα είναι τα πλέον αντιπροσωπευτικά για το προφίλ βιομηχανικής χρήσης. Αυτή η παραδοχή βασίζεται στο γεγονός ότι τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μίας ΕΠΑ το target group πελατών είναι κυρίως οι βιομηχανικοί πελάτες που έχουν μεγαλύτερες καταναλώσεις

28 Εκ.Nm 3 /day/yr Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ ,20 1,00 0,80 0,60 0, ,20 0,00 Διάγραμμα 5: Γραφική Απεικόνιση Ημερήσιου Προφίλ ΕΠΑ Θεσσαλονίκης τα έτη (σε Nm 3 / ημέρα) Διάγραμμα 6: Γραφική Απεικόνιση Ημερήσιου Προφίλ ΕΠΑ Θεσσαλονίκης τα έτη 2003 και του μέσου όρου των ετών (σε Nm 3 / ημέρα) Μάλιστα για νέα Σημεία Εξόδου για τα οποία δεν υπήρχαν ιστορικά στοιχεία θεωρήθηκε ότι θα ακολουθήσουν το προφίλ βιομηχανικής κατανάλωσης αντίστοιχων Σ. Εξόδου. Αντίστοιχη προσέγγιση ακολουθήθηκε και για το προφίλ κατανάλωσης μεμονωμένων πελατών. Όσον αφορά την κατανάλωση για αστική χρήση και λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μεγάλο ποσοστό αφορά την χρήση φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση κρίθηκε απαραίτητο να προσεγγιστεί το προφίλ της συνυπολογίζοντας τον παράγοντα της θερμοκρασίας. Το προφίλ αστικής χρήσης κατ επέκταση αποτελείται από:

29 Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ α) το προφίλ κατανάλωσης για κεντρική θέρμανση και β) το προφίλ κατανάλωσης για λοιπή αστική χρήση. Για το προσδιορισμό του προφίλ κατανάλωσης για λοιπή αστική χρήση / κεντρική θέρμανση ακολουθήθηκαν τα βήματα: Υπολογίστηκε το «αρχικό» ημερήσιο προφίλ κατανάλωσης για αστική χρήση από τη διαφορά του Μ.Ο. καταναλώσεων των ετών από το έτος 2004 για την Αθήνα και 2003 για τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. Για να προκύψει η διαφορά, προσαρμόστηκαν οι ημέρες της εβδομάδας ώστε να λαμβάνεται υπόψη αν μία ημέρα είναι ή όχι εργάσιμη. Η περίοδος 1/5 έως 15/10 αντιστοιχήθηκε σε καταναλώσεις φυσικού αερίου μόνο για λοιπή οικιακή χρήση (η περίοδος 16/7-31/8 επεξεργάζεται διακριτά λόγω περιόδου διακοπών). Από το Μ.Ο των καταναλώσεων της περιόδου 1/5-15/10 προέκυψε το ημερήσιο προφίλ για βιομηχανική χρήση και για τις περιόδους 1/1 ως 30/4 και 16/10 ως 31/12. Η επιπλέον ημερήσια ποσότητα που προέκυψε από τη διαφορά με το «αρχικό» προφίλ για τα προαναφερθέντα διαστήματα αφορά σε κατανάλωση λόγω κεντρικής θέρμανσης. Αυτή η κατανάλωση ανακατανέμεται βάσει των βαθμοημερών. Αντίστοιχα το προφίλ κατανάλωσης για λοιπή αστική χρήση / κεντρική θέρμανση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση φυσικού αερίου για κεντρική θέρμανση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την περίοδο 16/10-30/4, προκύπτει ως εξής: Εκτιμώντας ότι κάτω από τους 16 C (εξωτερική θερμοκρασία) ξεκινά η χρήση κεντρικής θέρμανσης, ο συντελεστής βαθμοημέρας για κάθε Σημείο Εξόδου προκύπτει από την διαφορά της θερμοκρασίας των 16 C από το μέσο όρο των θερμοκρασιών της περιόδου για το εν λόγω Σημείο. Τα ιστορικά στοιχεία θερμοκρασιών κάθε πόλης αντλήθηκαν από τα δημοσιευμένα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για τις πόλεις που δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία θερμοκρασιών, χρησιμοποιήθηκαν τα θερμοκρασιακά δεδομένα του πιο κοντινού Σημείου Εξόδου Με βάση το ποσοστό των βαθμοημερών που προκύπτει για κάθε ημέρα όπου υπάρχει κατανάλωση λόγω κεντρικής θέρμανσης και την ποσότητα που έχει προκύψει για αυτή τη χρήση από το «αρχικό» ημερήσιο προφίλ επανυπολογίστηκε το ημερήσιο προφίλ για κεντρική θέρμανση εισάγοντας το συντελεστή βαθμοημερών ανά Σ. Εξόδου

30 Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ Από το άθροισμα της πρόβλεψης των μέγιστων ημερήσιων αιχμών στο Έτος για κάθε Σημείο Εξόδου του ΕΣΜΦΑ προκύπτει η πρόβλεψη για την ετεροχρονισμένη αιχμή του Συστήματος. Ως ταυτοχρονισμένη αιχμή ορίζεται το άθροισμα της μέγιστης ημερήσιας επιτευχθείσας αιχμής του συνόλου των Λοιπών Πελατών στο Έτος και της μέγιστης ημερήσιας επιτευχθείσας αιχμής του συνόλου των ηλεκτροπαραγωγών στο Έτος.Με βάση τις προαναφερθείσες παραδοχές της παραγράφου 3.5. προκύπτουν συνοπτικά τα παρακάτω αποτελέσματα για τη μέγιστη ημερήσια ζήτηση φ.α του ΕΣΜΦΑ για την περίοδο Πίνακας 9: Άθροισμα μέγιστης ημερήσιας κατανάλωσης φ.α. από ΗΠ (ταυτοχρονισμένη) και μέγιστης ημερήσιας κατανάλωσης φ.α από Λοιπούς Πελάτες (ταυτοχρονισμένη) 3.6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Για τον υπολογισμό της μέγιστης ωριαίας ζήτησης φυσικού αερίου χρησιμοποιήθηκαν τα ιστορικά στοιχεία ωριαίων καταναλώσεων όπως αυτά δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ για τους Λοιπού Πελάτες. Από τα στοιχεία αυτά δημιουργήθηκαν χαρακτηριστικές ωριαίες κατανομές από τις οποίες και υπολογίστηκε η μέγιστη ωριαία ζήτηση φυσικού αερίου για κάθε Έτος της περιόδου Το ημερήσιο προφίλ των Λοιπών Πελατών υπολογίστηκε από το μέσο όρο των ημερήσιων ωριαίων καταναλώσεων των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου των ετών 2012 και 2013 για κάθε Σ. Εξόδου. Οι μήνες αυτοί θεωρούνται οι αντιπροσωπευτικότεροι ενώ το γεγονός

31 Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ ότι το 2012 χαρακτηρίζεται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενώ το 2013 από ένα ήπιο χειμώνα επιβεβαιώνει την ανάγκη υιοθέτησης του ωριαίου προφίλ που προκύπτει από το μέσο όρο των ωριαίων καταναλώσεων του πρώτου τριμήνου των δύο ετών. Επισημαίνεται ότι για να είναι ακριβέστερα τα αποτελέσματα δεν χρησιμοποιήθηκαν τα ωριαία στοιχεία των Σαββατοκύριακων και των επίσημων αργιών. Για τους ηλεκτροπαραγωγούς χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης του ΑΠΘ Με βάση τα ανωτέρω η μέγιστη ωριαία ζήτηση για τα έτη είναι η ακόλουθη: Πίνακας 10: Σύνοψη Προβλέψεων μέγιστης Ωριαία Ζήτησης ΕΣΜΦΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Φ.Α. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου αφήνει στους Χρήστες την επιλογή των Σημείων Εισόδου των προμηθειών φυσικού αερίου τους, με τον Διαχειριστή να παρεμβαίνει σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. Επομένως το σύστημα ΕΣΜΦΑ πρέπει να σχεδιάζεται ώστε να μπορεί να καλύπτει, ει δυνατόν, όλους τους συνδυασμούς εισαγωγών φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό ο ΔΕΣΦΑ εκπόνησε μελέτη προσομοίωσης με μεγιστοποίηση του αερίου μέσω αγωγών και σε συνδυασμό με τις νέες προβλέψεις ζήτησης φυσικού αερίου (Παράρτημα Ι). Σημειώνεται ότι οι τεχνικές δυναμικότητες των σημείων εισόδου έχουν ως εξής: Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα: Η υφιστάμενη δυναμικότητα σχεδιασμού του σταθμού είναι Nm3/h, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β 584/ ). Επισημαίνεται ότι η τεχνική

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2024 Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 326 Σύµβαση Σύνδεσης 1. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010

8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 8. ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ - Ο ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2050 1 - ΝΟΜΟΣ 3851/2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε τον οδικό χάρτη 2, ο οποίος έχει ως στόχο την επίτευξη µιας οικονοµίας χαµηλών εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα