1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5"

Transcript

1 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις) Αθήνα Σεπτέµβριος

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά του Συστήµατος Μεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών του Συστήµατος υναµικότητα Σηµείων Εισόδου/Εξόδου του ΕΣΦΑ Εξισορρόπηση φορτίου Επίπεδο και ποιότητα συντήρησης Συµφόρηση και διαχείρισή της Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και αντιµετώπισή τους Λειτουργικά χαρακτηριστικά του ΕΣΦΑ Ιστορικά στοιχεία ποσοτήτων Φυσικού Αερίου 17 2

3 1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Το Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) µεταφέρει Φυσικό Αέριο από τα ελληνοβουλγαρικά και ελληνοτουρκικά σύνορα, καθώς και από τον τερµατικό σταθµό Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), ο οποίος βρίσκεται εγκατεστηµένος στη νήσο Ρεβυθούσα του κόλπου Μεγάρων, σε καταναλωτές συνδεδεµένους µε το δίκτυο ΕΣΦΑ στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αποτελείται από: Τον κεντρικό αγωγό µεταφοράς αερίου µήκους 512 Km και διαµέτρου 36 και 30 και τους κλάδους αυτού συνολικού µήκους 706 Km, που συνδέουν διάφορες περιοχές της χώρας µε τον κύριο αγωγό, Τους Μετρητικούς Σταθµούς Συνόρων Σιδηροκάστρου Σερρών και Κήπων Έβρου, Το Σταθµό Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας, Τους Μετρητικούς και Ρυθµιστικούς σταθµούς Φυσικού Αερίου, Τα Κέντρα Ελέγχου και Κατανοµής Φορτίου, Τα Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης Μετρητικού Σταθµού Συνόρων Σιδηροκάστρου, Ανατολικής Ελλάδος, Βορείου Ελλάδος, Κεντρικής Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, Το σύστηµα Τηλελέγχου και Τηλεπικοινωνιών, και ύο υποθαλάσσιους αγωγούς, εφεδρικός ο ένας του άλλου, διαµέτρου 24 έκαστος και µήκους 2x600 m, που συνδέουν το Σταθµό ΥΦΑ Ρεβυθούσας µε την ηπειρωτική χώρα. Ο Σταθµός ΥΦΑ Ρεβυθούσας αποτελεί τη µοναδική εγκατάσταση του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου που δύναται να αποθηκεύσει προσωρινά ποσότητες Φυσικού Αερίου, έως το ύψος των m ΜWh. Στα δέκα χρόνια λειτουργίας του έχουν παραληφθεί πάνω από τριακόσια (300) φορτία Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) που φθάνουν στη χώρα µας µε δεξαµενόπλοια. Αποτελείται από: ύο (2) δεξαµενές Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου χωρητικότητας m 3 ΥΦΑ έκαστη, 3

4 Εγκαταστάσεις εκφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ συνολικής δυναµικότητας εκφόρτωσης m 3 ΥΦΑ/h, και Εγκαταστάσεις αεριοποίησης ΥΦΑ συνολικής δυναµικότητας αεριοποίησης m 3 ΥΦΑ/h σε συνθήκες συνεχούς λειτουργίας και m 3 /h ΥΦΑ σε συνθήκες παραγωγής αιχµής. Το Φυσικό Αέριο παραδίδεται από τους Χρήστες σε τρία (3) Σηµεία Εισόδου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και παραλαµβάνεται από τους Χρήστες µέσω τριάντα έξι (36) Σηµείων Εξόδου σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. 4

5 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 2.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Συστήµατος Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί αποτυπώνονται η διάµετρος και το συνολικό µήκος του κεντρικού αγωγού και των κλάδων του ΕΣΜΦΑ. Αγωγός Φυσικού Αερίου ΙΑΜΕΤΡΟΣ (inch) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (Km) Κεντρικός Αγωγός 36 & ,42 Κλάδος Λαυρίου ,60 Κλάδος Κερατσινίου 30 & 24 24,42 Κλάδος Οινοφύτων 10 20,57 Κλάδος Βόλου 10,75 40,87 Κλάδος ΕΚΟ 10,75 9,74 Κλάδος Ανατολ. Θεσσαλονίκης 24 24,73 Κλάδος Πλατέος 10 10,97 Κλάδος Καβάλας-Κοµοτηνής-Κήποι 24 & ,25 Κλάδος Αλουµίνιον 20 28,06 Κλάδος Κορίνθου-Μότορ Όιλ 30 & 20 42,00 Κλάδος Τρίκαλα-Καρδίτσα 10 71,93 Κλάδος Θίσβης 20 28,13 Κλάδος Ήρωνας 13 0,65 ΣΥΝΟΛΟ 1.216,33 Υποθαλάσσιοι Αγωγοί Ρεβυθούσας- Αγ. Τριάδος Ανατολικός Αγωγός 24 0,60 υτικός Αγωγός 24 0,60 Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ 2.2 Μεταβολές των τεχνικών χαρακτηριστικών του Συστήµατος Το Έτος 2011 εντάχθηκε στο ΕΣΦΑ το Σηµείο Εξόδου «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΙΙ» στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας (ηµεροµηνία έναρξης τροφοδοσίας: ). 2.3 υναµικότητα Σηµείων Εισόδου/Εξόδου του ΕΣΦΑ Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί αποτυπώνονται οι Τεχνικές υναµικότητες των σχετικών Σηµείων Εισόδου/Εξόδου του ΕΣΜΦΑ καθώς και η Μέγιστη υναµικότητα των αντίστοιχων Μετρητικών/Ρυθµιστικών Σταθµών. 5

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΙΣΟ ΟΥ/ΕΞΟ ΟΥ (ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟ ΟΥ Τεχνική υναµικότητα [Nm3/Ηµέρα] (1) Τεχνική υναµικότητα Συντελεστής Μετατροπής [MWh/1000 Nm 3 ] Μετρητικός/Ρυθµιστικός Σταθµός ΕΣΦΑ Μέγιστη υναµικότητα Μετρητικού/Ρυθµιστικού Σταθµού ΕΣΦΑ [Nm3/Ηµέρα] 1 ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ,000 11,16 Μ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (U-2010) ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ Α ,115 11,20 Μ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ Α (U-3020) ΚΗΠΟΙ ,000 11,16 Μ/Ρ ΚΗΠΟΙ (U-3900) Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟ ΟΥ Τεχνική υναµικότητα [Nm3/Ηµέρα] (1) Τεχνική υναµικότητα [MWh/ηµέρα] Συντελεστής Μετατροπής [MWh/1000 Nm 3 ] Μετρητικός/Ρυθµιστικός Σταθµός ΕΣΦΑ Μέγιστη υναµικότητα Μετρητικού/Ρυθµιστικού Σταθµού ΕΣΦΑ [Nm3/ηµέρα] 1 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ , ,000 11,16 Μ AdG (U-2820) ,000 2 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ , ,000 11,16 Μ MOTOR OIL (U-7130) ,000 Μ/Ρ ΒΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ (U-2910) ,000 Μ/Ρ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (U-2940) ,000 3 ΑΘΗΝΑ , ,740 11,16 Μ/Ρ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (U-2970) ,000 Μ/Ρ ΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (U-2990) ,000 4 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ , ,520 11,16 Μ/Ρ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ (U-3630) ,000 5 ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑ , ,400 11,16 Μ/Ρ ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑ (U-2515) ,000 6 ΒΟΛΟΣ , ,061 11,16 Μ/Ρ ΒΟΛΟΣ (U-2680) ,000 7 ΒΦΛ , ,923 11,16 Μ/Ρ ΒΦΛ (U-2170) ,000 8 ΡΑΜΑ , ,520 11,16 Μ/Ρ ΡΑΜΑ (U-2140) ,000 9 ΕΛΠΕ , ,352 11,16 Μ/Ρ ΕΚΟ (U-2250) , ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣ. (ΕΛΠΕ) , ,000 11,16 Μ/Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΗΡΩΝΑΣ , ,600 11,16 Μ ΗΡΩΝΑΣ (U-6020) , ΗΡΩΝ ΙΙ , ,000 11,16 Μ ΗΡΩΝ ΙΙ (U-6030) ,000 Μ/Ρ ΒΟΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (U-2240) , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ,263 11,16 Μ/Ρ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (U-2220) , ΘΙΣΒΗ (2) , ,000 11, , ΘΡΙΑΣΙΟ , ,827 11,16 Μ/Ρ ΘΡΙΑΣΙΟ (U-2960) , ΚΑΒΑΛΑ , ,400 11,16 Μ/Ρ ΚΑΒΑΛΑ (ΤΜ4-Α) , ΚΑΡ ΙΤΣΑ , ,800 11,16 Μ/Ρ ΚΑΡ ΙΤΣΑ (ΤΜ3-Α) , ΚΑΤΕΡΙΝΗ , ,520 11,16 Μ/Ρ ΚΑΤΕΡΙΝΗ (U-2340) , ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ( ΕΗ) , ,660 11,16 Μ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ (U-3090) , ΚΙΛΚΙΣ , ,960 11,16 Μ/Ρ ΚΙΛΚΙΣ (U-2260) , ΚΟΚΚΙΝΑ , ,400 11,16 Μ/Ρ ΚΟΚΚΙΝΑ (U-2670) , ΚΟΜΟΤΗΝΗ ( ΕΗ) , ,720 11,16 Μ/Ρ ΕΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ (U-3570) , ΚΟΜΟΤΗΝΗ , ,800 11,16 Μ/Ρ ΚΟΜΟΤΗΝΗ (ΤΜ3-C) , ΛΑΜΙΑ , ,520 11,16 Μ/Ρ ΛΑΜΙΑ (U-2620) , ΛΑΡΙΣΑ , ,469 11,16 Μ/Ρ ΒΟΡΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑ (U-2520) ,000 Μ/Ρ ΝΟΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ (U-2530) , ΛΑΥΡΙΟ ( ΕΗ) , ,600 11,16 Μ ΛΑΥΡΙΟ (U-3430) , ΣΠΑΤΑ , ,160 11,16 Μ/Ρ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ (TM2) , ΞΑΝΘΗ , ,960 11,16 Μ/Ρ ΞΑΝΘΗ (U-3530) , ΟΙΝΟΦΥΤΑ , ,903 11,16 Μ/Ρ ΟΙΝΟΦΥΤΑ (U-2880) , ΠΛΑΤΥ , ,346 11,16 Μ/Ρ ΠΛΑΤΥ (U-2410) , ΣΑΛΦΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (2) , ,400 11, , ΣΑΛΦΑ ΑΝΘΟΥΣΑ (2) , ,400 11, , ΣΕΡΡΕΣ , ,960 11,16 Μ/Ρ ΣΕΡΡΕΣ (U-2110) , ΤΡΙΚΑΛΑ , ,800 11,16 Μ/Ρ ΤΡΙΚΑΛΑ (ΤΜ3-Β) , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΙΙ (2) , ,200 11, , ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΙΙ (2) , ,632 11, ,000 Πίνακας 2: Τεχνικές και µέγιστες δυναµικότητες Σηµείων Εισόδου/Εξόδου του ΕΣΜΦΑ 6

7 Σχόλια επί του Πίνακα 2: 1. «Τεχνική υναµικότητα» ορίζεται η µέγιστη αµετάβλητη δυναµικότητα την οποία είναι σε θέση να προσφέρει ο ιαχειριστής στους Χρήστες Μεταφοράς, λαµβανοµένων υπόψη της ακεραιότητας και των λειτουργικών απαιτήσεων του ΕΣΜΦΑ. 2. εδοµένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης µετρητικής διάταξης ιδιοκτησίας του ιαχειριστή, µέσω της οποίας θα εγχέεται αέριο από το Σύστηµα Μεταφοράς προς τη σχετική Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου και µέχρι να ολοκληρωθεί η εν λόγω µετρητική διάταξη, ως Σηµείο Εξόδου θεωρείται το σηµείο συγκόλλησης του τελευταίου µονωτικού συνδέσµου επί του αγωγού που τροφοδοτεί την Εγκατάσταση Απόληψης Φυσικού Αερίου εντός του οικοπέδου, το οποίο έχει ήδη παραχωρηθεί στο ιαχειριστή για την κατασκευή της αντίστοιχης µετρητικής διάταξης. 7

8 Τέλος, στον Πίνακα 3 που ακολουθεί αποτυπώνονται οι Μέσες Ετήσιες Παραδόσεις και Παραλαβές Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ στα Σηµεία Εισόδου και Εξόδου, αντιστοίχως, κατά το Έτος Μέσες Ετήσιες Παραδόσεις και Παραλαβές Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ στα Σηµεία Εισόδου και Εξόδου Έτος 2011 Ονοµασία Σηµείου Εισόδου Τεχνική υναµικότητα Ετήσιος µέσος όρος Παραδόσεων Αερίου Σηµείου Ποσοστό Χρήσης Τεχνικής υναµικότητας ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ Α , ,946 25,83% ΚΗΠΟΙ , ,919 68,60% ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ , ,921 76,11% Ονοµασία Σηµείου Εξόδου Τεχνική υναµικότητα Ετήσιος µέσος όρος Παραλαβών Αερίου Σηµείου Ποσοστό Χρήσης Τεχνικής υναµικότητας ΑΘΗΝΑ , ,415 8,79% ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 7.499,520 14,110 0,19% ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ , ,265 42,21% ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΙΙ , ,606 39,05% ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑ 2.678, ,751 5,33% ΒΟΛΟΣ , ,107 15,52% ΒΦΛ 6.510, ,332 72,87% ΡΑΜΑ 7.499, ,316 3,39% ΕΛΠΕ 4.828, ,586 32,20% ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣ. (ΕΛΠΕ) , ,293 45,86% ΗΡΩΝ ΙΙ , ,892 63,12% ΗΡΩΝΑΣ , ,798 1,49% ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ,557 19,18% ΘΙΣΒΗ , ,170 52,87% ΘΡΙΑΣΙΟ , ,324 9,94% ΚΑΒΑΛΑ 2.678,400 41,184 1,54% ΚΑΡ ΙΤΣΑ 5.356, ,096 1,98% ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7.499, ,327 2,06% ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ( ΕΗ) , ,809 7,09% ΚΙΛΚΙΣ , ,721 7,35% ΚΟΚΚΙΝΑ 2.678, ,934 17,84% ΚΟΜΟΤΗΝΗ 5.356, ,125 2,60% ΚΟΜΟΤΗΝΗ ( ΕΗ) , ,167 27,07% ΛΑΜΙΑ 7.499, ,272 1,84% ΛΑΡΙΣΑ , ,349 12,75% ΛΑΥΡΙΟ ( ΕΗ) , ,775 37,43% ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ , ,351 40,56% ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΙΙ , ,105 5,50% ΞΑΝΘΗ , ,022 1,74% ΟΙΝΟΦΥΤΑ 7.099, ,979 39,11% ΠΛΑΤΥ 5.755, ,229 8,00% ΣΑΛΦΑ ΑΝΘΟΥΣΑ 2.678, ,280 8,00% ΣΑΛΦΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 2.678, ,764 10,78% ΣΕΡΡΕΣ , ,106 7,01% ΣΠΑΤΑ 3.080, ,002 10,52% ΤΡΙΚΑΛΑ 5.356,800 35,511 0,66% Πίνακας 3: Μέσες ετήσιες Παραδόσεις/Παραλαβές Φυσικού Αερίου στα Σηµεία Εισόδου/ Εξόδου κατά το Έτος

9 2.4 Εξισορρόπηση φορτίου Ως αέριο εξισορρόπησης θεωρείται η ποσότητα Φυσικού Αερίου που εγχέει ο ιαχειριστής στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς, κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου µε σκοπό την ισορροπία µεταξύ παραδόσεων και παραλαβών Φυσικού Αερίου (κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου) ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ. Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεών του, ο ιαχειριστής, εξασφαλίζει την ανωτέρω ισορροπία, λαµβανοµένων υπόψη των απωλειών και των αποθηκευµένων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς. Επί του παρόντος, οι ανάγκες εξισορρόπησης του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς, εξυπηρετούνται µόνο µέσω της χρήσης της Εγκατάστασης Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα. Το Έτος 2011, ο ιαχειριστής προµηθεύτηκε τις απαραίτητες ποσότητες Φυσικού Αερίου για την εξισορρόπηση φορτίου του ΕΣΜΦΑ βάσει σχετικών συµβάσεων που είχε συνάψει µε την εταιρεία ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΠΑ) Α.Ε. για την παροχή ποσοτήτων Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου. Στον Πίνακα 4 που ακολουθεί συνοψίζονται οι µηνιαίες προβλέψεις του ιαχειριστή για τις απαιτούµενες ποσότητες Αερίου Εξισορρόπησης, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2011 (ΦΕΚ Β 2238/ ), και οι πραγµατικές ποσότητες Αερίου Εξισορρόπησης που τελικά απαιτήθηκαν το Έτος Προβλέψεις σύµφωνα µε την τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασµού Αερίου Εξισορρόπησης Αέριο Εξισορρόπησης (Απολογιστικά) Έτος 2011 (MWh) (MWh) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος εκέµβριος Σύνολo Πίνακας 4: Μηνιαίες προβλέψεις του ιαχειριστή σύµφωνα µε την τροποποίηση του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου και πραγµατικές ποσότητες Αερίου Εξισορρόπησης για το Έτος

10 Στο Γράφηµα 1 αποτυπώνονται οι µηνιαίες ποσότητες Αερίου Εξισορρόπησης σε σχέση µε τις µηνιαίες Παραλαβές Φυσικού Αερίου στο σύνολο των Σηµείων Εξόδου του ΕΣΜΦΑ. Γράφηµα 1: Μηνιαίες Παραλαβές Φυσικού Αερίου έναντι Αερίου Εξισορρόπησης κατά το Έτος 2011 Κατά το Έτος 2011 οι Ποσότητες Φυσικού Αερίου που παρέδωσαν οι Χρήστες Μεταφοράς στα Σηµεία Εισόδου υπολείπονταν των Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που παρέλαβαν από τα Σηµεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ, µε αποτέλεσµα οι Χρήστες Μεταφοράς να παρουσιάσουν κατά µέσο όρο αρνητική Ηµερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου (ΗΕΕΦ). Αξίζει να σηµειωθεί ότι την Ηµέρα στο ΕΣΜΦΑ παρατηρήθηκε η µέγιστη ποσότητα Παραλαβών Φυσικού Αερίου για το Έτος 2011, η οποία ανήλθε στο επίπεδο των ,381 MWh µε ΗΕΕΦ ,34 MWh (δηλαδή το 5,3 % περίπου των Συνολικών Παραλαβών Φυσικού Αερίου). Τη συγκεκριµένη Ηµέρα, το Αέριο Εξισορρόπησης που εγχύθηκε στο ΕΣΦΑ ήταν 5.750,978 MWh. Επισηµαίνεται ότι η µέγιστη ποσότητα Αερίου Εξισορρόπησης που απαιτήθηκε κατά το Έτος 2011 δεν συµπίπτει µε την προαναφερθείσα Μέγιστη Ηµέρα Παραλαβών αλλά παρατηρήθηκε την 26 η και κυµάνθηκε στο επίπεδο των ,075 MWh. Στο Γράφηµα 2 απεικονίζεται η συνολική ΗΕΕΦ των Χρηστών κατά το Έτος

11 Γράφηµα 2: Συνολική ΗΕΕΦ Χρηστών κατά το Έτος 2011 Ο ιαχειριστής, προκειµένου να αντισταθµίσει τη σχετικά συχνή αρνητική ΗΕΕΦ των Χρηστών εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συνεχή, οµαλή, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ΕΣΦΑ, προέβη σε ενέργειες ώστε να χρησιµοποιήσει τις µικρότερες δυνατές Ποσότητες Αερίου Εξισορρόπησης λαµβάνοντας υπ όψιν το εκάστοτε επίπεδο πίεσης του δικτύου, τους λειτουργικούς περιορισµούς του καθώς και το εκτιµώµενο ύψος της ζήτησης Φυσικού Αερίου. 2.5 Επίπεδο και ποιότητα συντήρησης Στον Πίνακα 5 αποτυπώνεται το Πρόγραµµα Συντήρησης του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 καθώς και η ανασκόπηση των εργασιών συντήρησης που τελικά πραγµατοποιήθηκαν. Η προληπτική και επισκευαστική συντήρηση όλων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, η εποπτεία, διαχείριση και ο έλεγχος της ζώνης διέλευσης του αγωγού, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος της καθοδικής και αντικεραυνικής προστασίας του αγωγού και των εγκαταστάσεων, πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στα εγχειρίδια συντήρησης, στην ισχύουσα νοµοθεσία καθώς και στην έως τώρα εµπειρία που έχει αποκτηθεί από την πολυετή λειτουργία του συστήµατος. Η βαθµονόµηση των µετρητικών συστηµάτων πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το Ετήσιο Πρόγραµµα Βαθµονοµήσεων µε µικρές µόνο χρονικές παρεκκλίσεις. 11

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Τερµατικός Σταθµός ΥΦΑ Ρεβυθούσας 1) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 2) ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ (ORV A + B) ιαθέσιµη υναµικότητα Αεριοποίησης Τερµατικού Σταθµού ΥΦΑ: MWh/Ηµέρα ιαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείου Εισόδου ''ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ Α'': MWh/Ηµέρα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 3 Μετατέθηκε η συντήρηση κατόπιν επανεκτίµησης της καταστάσεως της πλατφόρµας. 2 Βανοστάσιο ''ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ'' ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΩΝ ιαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Βανοστάσιου ''ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ'': 0,00 MWh/Ηµέρα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ Πραγµατοποιήθηκε, µε περιορισµό της ιαθέσιµης Μεταφορικής Ικανότητας στο Βανοστάσιο «ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ» (0 MWh/ηµέρα) για 2 ηµέρες (από 29/3 έως 30/3). 3 4 Τερµατικός Σταθµός ΥΦΑ Ρεβυθούσας Τερµατικός Σταθµός ΥΦΑ Ρεβυθούσας ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ (SCVs C + D) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ (SCVs A + B) ιαθέσιµη υναµικότητα Αεριοποίησης Τερµατικού Σταθµού ΥΦΑ: MWh/Ηµέρα ιαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείου Εισόδου ''ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ Α'': MWh/Ηµέρα ιαθέσιµη υναµικότητα Αεριοποίησης Τερµατικού Σταθµού ΥΦΑ: MWh/Ηµέρα ιαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείου Εισόδου ''ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ Α'': MWh/Ηµέρα ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ Τερµατικός Σταθµός ΥΦΑ Ρεβυθούσας 1) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ιαθέσιµη υναµικότητα Αεριοποίησης Τερµατικού Σταθµού ΥΦΑ: MWh/Ηµέρα 2) ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ (ORV A + B) ιαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείου Εισόδου ''ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ Α'': MWh/Ηµέρα ΜΑΪΟΣ 3 Πραγµατοποιήθηκε χωρίς κανένα περιορισµό στο Σηµείο Εισόδου «Αγ. Τριάδα». Πραγµατοποιήθηκε χωρίς κανένα περιορισµό στο Σηµείο Εισόδου «Αγ. Τριάδα». Μετατέθηκε η συντήρηση κατόπιν επανεκτίµησης της καταστάσεως της πλατφόρµας. 6 Σηµείο Εξόδου ''ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑ'' ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΥΨΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ U-2515 ιαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείου Εξόδου ''ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑ'': 0,00 MWh/Ηµέρα ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2 Πραγµατοποιήθηκε, µε περιορισµό της ιαθέσιµης Μεταφορικής Ικανότητας στο Σηµείο Εξόδου «ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑ» (0 MWh/ηµέρα) για 1 ηµέρα (28/8). 7 8 Σηµείο Εξόδου ''ΚΟΚΚΙΝΑ'' Τερµατικός Σταθµός ΥΦΑ Ρεβυθούσας ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΥΨΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ U ) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ 2) ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ (ORV A + B) ιαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείο Εξόδου ''ΚΟΚΚΙΝΑ'': 0,00 MWh/Ηµέρα ιαθέσιµη υναµικότητα Αεριοποίησης Τερµατικού Σταθµού ΥΦΑ: MWh/Ηµέρα ιαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείου Εισόδου ''ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ Α'': MWh/Ηµέρα ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 3 9 Τερµατικός Σταθµός ΥΦΑ Ρεβυθούσας ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ (UNLOADING ARMS) Μη ιαθέσιµη Προβλήτα Εκφόρτωσης ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2 5 Πραγµατοποιήθηκε, µε περιορισµό της ιαθέσιµης Μεταφορικής Ικανότητας στο Σηµείο Εξόδου «ΚΟΚΚΙΝΑ» (0 MWh/ηµέρα) για 1 ηµέρα (23/8). Μετατέθηκε η συντήρηση κατόπιν επανεκτίµησης της καταστάσεως της πλατφόρµας. Μετατέθηκε η συντήρηση κατόπιν επανεκτίµησης της καταστάσεως της πλατφόρµας. Πίνακας 5: Επίπεδο και ποιότητα συντήρησης ΕΣΦΑ κατά το Έτος

13 Ο ιαχειριστής είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2004 & EN ISO 14001:2004 για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης καθώς και βαθµονόµησης µετρητικών συστηµάτων. 2.6 Συµφόρηση και διαχείρισή της Σύµφωνα µε την παράγραφο [3] του άρθρου 20 του Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, «συµφόρηση» παρατηρείται όταν η διαθέσιµη Μεταφορική Ικανότητα σε σηµείο Εισόδου ή Εξόδου δεν επαρκεί ώστε να ικανοποιηθεί αίτηµα Χρήστη για δέσµευση Μεταφορικής Ικανότητας στο εν λόγω Σηµείο προκειµένου ο Χρήστης να εξυπηρετήσει νέο καταναλωτή Φυσικού Αερίου. Επιπλέον, σύµφωνα µε την παράγραφο [2] του άρθρου 20 του Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΦΑ, η ως άνω παρατήρηση δεν ισχύει για Σηµεία Εισόδου ή Εξόδου από τα οποία εξυπηρετείται ένας αποκλειστικά καταναλωτής Φυσικού Αερίου. Σύµφωνα µε την παράγραφο [1] του Άρθρου 2 του Κανονισµού (EK) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13 ης Ιουλίου 2009, «διαχείριση συµφόρησης» νοείται η διαχείριση του χαρτοφυλακίου δυναµικότητας του διαχειριστή δικτύου µεταφοράς µε στόχο τη βέλτιστη και µέγιστη χρήση των τεχνικών δυνατοτήτων και τον έγκαιρο εντοπισµό των µελλοντικών σηµείων συµφόρησης και κορεσµού. Επιπλέον, σύµφωνα µε το ίδιο Άρθρο του ανωτέρω Κανονισµού, ως συµβατική συµφόρηση νοείται η κατάσταση κατά την οποία το επίπεδο της ζήτησης της αµετάβλητης δυναµικότητας υπερβαίνει την τεχνική δυναµικότητα, και ως φυσική συµφόρηση νοείται η κατάσταση κατά την οποία το επίπεδο της ζήτησης για τις πραγµατικές παραδόσεις υπερβαίνει σε ορισµένες χρονικές στιγµές την τεχνική δυναµικότητα. Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί αποτυπώνονται οι Τεχνικές υναµικότητες των Σηµείων Εισόδου/Εξόδου του ΕΣΜΦΑ, η Μέγιστη εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα ( ΜΙ) των Σηµείων, η Μέγιστη Κατανεµηθείσα Ποσότητα των Σηµείων, το Συµβατικό Ποσοστό Μέγιστης έσµευσης της Τεχνικής υναµικότητας, το Ποσοστό Μέγιστης Χρήσης Τεχνικής υναµικότητας καθώς και παρατηρήσεις σχετικά µε τη συµφόρηση των Σηµείων για το Έτος

14 Τεχνική υναµικότητα Σηµείων Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟ ΟΥ Τεχνική υναµικότητα Μέγιστη εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείου Μέγιστη Κατανεµηθείσα Ποσότητα Φυσικού Αερίου Σηµείου Συµβατικό Ποσοστό Μέγιστης έσµευσης της Τεχνικής υναµικότητας του Σηµείου Ποσοστό Μέγιστης χρήσης της Τεχνικής υναµικότητας Συµφόρηση (Συµβατική) Συµφόρηση (Λειτουργική) ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ , , , % 99% ναι ναι ΑΓ. ΤΡΙΑ Α , , ,278 93% 80% ΚΗΠΟΙ , , ,833 92% 86% πιθανή συµφόρηση πιθανή συµφόρηση ναι ναι ΣΗΜΕΙΟ ΕΞΟ ΟΥ Τεχνική υναµικότητα Μέγιστη εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα Σηµείου Μέγιστη Κατανεµηθείσα Ποσότητα Φυσικού Αερίου Σηµείου Συµβατικό Ποσοστό Μέγιστης έσµευσης της Τεχνικής υναµικότητας του Σηµείου Ποσοστό Μέγιστης χρήσης της Τεχνικής υναµικότητας Συµφόρηση (Συµβατική) Συµφόρηση (Λειτουργική) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ , , ,123 80% 69% - - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ II , , ,271 96% 97% - - MOTOR OIL , , ,713 82% 49% - - MOTOR OIL ΙΙ , , ,081 92% 80% - - ΑΘΗΝΑ , , ,778 50% 28% όχι όχι ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛ Η 7.499, , ,423 13% 1% όχι όχι ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑ 2.678, , ,148 50% 9% όχι όχι ΒΟΛΟΣ , , ,981 50% 37% όχι όχι ΒΦΛ 6.510, , ,538 96% 83% όχι όχι ΡΑΜΑ 7.499, , ,916 13% 9% όχι όχι ΕΛΠΕ 4.828, , ,031 72% 68% - - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣ. (ΕΛΠΕ) , , ,542 69% 65% - - ΗΡΩΝ II , , ,316 86% 82% - - ΗΡΩΝΑΣ , , ,366 79% 74% - - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , , ,391 72% 54% πιθανή συµφόρηση ΘΙΣΒΗ , , ,368 82% 78% - - ΘΡΙΑΣΙΟ , , ,149 50% 15% όχι όχι ΚΑΒΑΛΑ 2.678, , ,189 37% 7% όχι όχι ΚΑΡ ΙΤΣΑ 5.356, , ,647 49% 8% όχι όχι ΚΑΤΕΡΙΝΗ 7.499, , ,555 5% 4% όχι όχι ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ( ΕΗ) , , ,230 89% 81% - - ΚΙΛΚΙΣ , , ,707 36% 12% όχι όχι ΚΟΚΚΙΝΑ 2.678, , ,043 50% 39% όχι όχι ΚΟΜΟΤΗΝΗ( ΕΗ) , , ,596 83% 77% - - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 5.356, , ,378 34% 6% όχι όχι ΛΑΜΙΑ 7.499, , ,997 19% 3% όχι όχι ΛΑΡΙΣΑ , , ,103 50% 37% όχι όχι ΛΑΥΡΙΟ , , ,386 91% 74% - - ΞΑΝΘΗ , , ,489 14% 8% όχι όχι ΟΙΝΟΦΥΤΑ 7.099, ,000 ΠΛΑΤΥ 5.755, , , ,668 94% 58% 80% 56% πιθανή συµφόρηση πιθανή συµφόρηση ΣΑΛΦΑ ΑΝΘΟΥΣΑ 2.678, , ,379 37% 13% όχι όχι ΣΑΛΦΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 2.678, , ,976 37% 17% όχι όχι ΣΕΡΡΕΣ , , ,188 42% 20% όχι όχι ΣΠΑΤΑ 3.080, , ,214 42% 22% όχι όχι ΤΡΙΚΑΛΑ 5.356, ,000 76,450 49% 1% όχι όχι όχι όχι όχι Πίνακας 6: Τεχνικές υναµικότητες Σηµείων Εισόδου/Εξόδου, Μέγιστη εσµευµένη Μεταφορική Ικανότητα ( ΜΙ) Σηµείων, Συµβατικό Ποσοστό Μέγιστης έσµευσης της Τεχνικής υναµικότητας, Ποσοστό Μέγιστης Χρήσης Τεχνικής υναµικότητας και παρατηρήσεις σχετικά µε την συµφόρηση των Σηµείων για το Έτος 2011 Σχόλια επί του Πίνακα 6: 1. Σχετικά µε τη συµφόρηση που παρατηρείται στο Σηµείο Εισόδου «ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ» και την επικείµενη συµφόρηση στο Σηµείο Εισόδου «ΚΗΠΟΙ», αναµένεται αύξηση των δυναµικοτήτων 14

15 αυτών µετά την έναρξη λειτουργίας του Σταθµού Συµπίεσης στη ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ Θεσσαλονίκης, υπό την προϋπόθεση της άρσης των περιορισµών της δυναµικότητας των ανάντη δικτύων (BULGARTRANSGAZ και BOTAS, αντίστοιχα). 2. Σχετικά µε την επικείµενη συµφόρηση που παρατηρείται στο Σηµείο Εισόδου «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ Α», ο ιαχειριστής πρόκειται να προβεί, µετά την αναβάθµιση του σταθµού ΥΦΑ Ρεβυθούσας (προβλέπεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ »), σε αύξηση της Τεχνικής υναµικότητας του συγκεκριµένου Σηµείου. 3. Αναφορικά µε το Σηµείο Εξόδου «ΟΙΝΟΦΥΤΑ», δεν αναµένεται εντός του Έτους 2012 να παρουσιαστεί συµφόρηση, διότι εντός του συγκεκριµένου Έτους πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία ο Μετρητικός/Ρυθµιστικός σταθµός της Θήβας, ο οποίος θα τροφοδοτεί το δίκτυο διανοµής Οινοφύτων Σχηµαταρίου Θήβας παράλληλα µε τον υφιστάµενο Μετρητικό/Ρυθµιστικό σταθµό Οινοφύτων. 4. Σχετικά µε την επικείµενη συµφόρηση που παρατηρείται στο Σηµείο Εξόδου «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» πρόκειται να γίνει αναβάθµιση των Μετρητικών/Ρυθµιστικών σταθµών Βόρειας & Ανατολικής Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ». 5. Σχετικά µε την πιθανή συµφόρηση που αναφέρεται στο Σηµείο Εξόδου «ΠΛΑΤΥ» δεν αναµένεται να συµβεί το Έτος Τέλος, στο Σηµείο Εξόδου «ΒΦΛ» δεν αναµένεται να εµφανιστεί συµφόρηση διότι ο αριθµός των τελικών καταναλωτών που εξυπηρετείται από το εν λόγω Σηµείο καθώς και η κατανάλωση Φυσικού Αερίου δεν θα παρουσιάσουν αύξηση. 2.7 Περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και αντιµετώπισή τους Το Έτος 2011 υπήρξε µια περίπτωση Έκτακτης Ανάγκης. Συγκεκριµένα, στις και ώρα 10:50, κατά τη διάρκεια προγραµµατισµένων εργασιών αποκατάστασης της δυνατότητας διέλευσης ξέστρων (piggability) για τον καθαρισµό και τον έλεγχο του Κεντρικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΚΑΦΑ) στη θέση ΙΟΝ, παρατηρήθηκε µεγάλη ανεξέλεγκτη διαρροή στην κάτω πλευρά της βάνας, η οποία είχε τοποθετηθεί κατά την προηγούµενη ηµέρα, στο πλαίσιο των προαναφερόµενων εργασιών, και η οποία οφειλόταν σε αστοχία υλικού (gasket). Το προσωπικό του ΕΣΦΑ αποµακρύνθηκε άµεσα και µε ασφάλεια από το σηµείο διαρροής. Τα µέτρα που ελήφθησαν για τη διαχείριση της κατάστασης προβλέπονταν στο Εγχειρίδιο Έκτακτης Ανάγκης του ΕΣΦΑ και περιελάµβαναν την αποµόνωση του τµήµατος του αγωγού µεταξύ των βαλβιδοστασίων «Κατερίνη» και «Λιτόχωρο», την ειδοποίηση των απαιτούµενων ηµοσίων Αρχών, ήτοι Αστυνοµία και Πυροσβεστική Υπηρεσία, την εκτόνωση του τµήµατος του αγωγού µεταξύ των δύο (2) ως ανωτέρω βλαβιδοστασίων, την αποκατάσταση του προβλήµατος και τέλος την σταδιακή επαναπλήρωση µε Φυσικό Αέριο του αποµονωµένου τµήµατος του αγωγού. Ταυτόχρονα, το Κέντρο Ελέγχου & Κατανοµής 15

16 Φορτίου (ΚΕΚΦ) του ΕΣΦΑ στο Πάτηµα Ελευσίνας, κατόπιν προσοµοίωσης της υδραυλικής ευστάθειας του ΕΣΜΦΑ, προέβη σε αύξηση της ροής Παράδοσης Φυσικού Αερίου στο Σηµείο Εισόδου «Αγία Τριάδα» και µείωσης της ροής Παράδοσης στο Σηµείο Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» έτσι ώστε να µη διαταραχθεί η Παραλαβή Φυσικού Αερίου στα Σηµεία Εξόδου κατάντη του βαλβιδοστασίου «Λιτόχωρο» και ανάντη του βαλβιδοστασίου «Κατερίνη». Με την αποκατάσταση της λειτουργίας του τµήµατος του αγωγού µεταξύ των βαλβιδοστασίων «Κατερίνη» και «Λιτόχωρο» την 24 η και ώρα 02:00 κηρύχθηκε η άρση της Έκτακτης Ανάγκης στο ΕΣΦΑ και δόθηκαν σταδιακά από το ΚΕΚΦ του ΕΣΦΑ εντολές αύξησης της ροής Παράδοσης Φυσικού Αερίου στο Σηµείο Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» και αντίστοιχης µείωσης της ροής Παράδοσης Φυσικού Αερίου στο Σηµείο Εισόδου «Αγία Τριάδα» µε στόχο την προσαρµογή, στο µέτρο του εφικτού, των Παραδόσεων Φυσικού Αερίου στα συγκεκριµένα Σηµεία στις εγκεκριµένες από τον ΕΣΦΑ δηλωθείσες ποσότητες Παράδοσης Φυσικού Αερίου των Χρηστών στα Σηµεία αυτά για την Ηµέρα , χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφαλής λειτουργία του ΕΣΦΑ. 2.8 Λειτουργικά χαρακτηριστικά του ΕΣΦΑ Η Ελάχιστη Πίεση Εισόδου στα Σηµεία Εισόδου «Σιδηρόκαστρο» και «Κήποι», σύµφωνα µε τον Κανονισµό Μετρήσεων του ΕΣΦΑ είναι 47,75 και 50 barg, αντίστοιχα. Στο Γράφηµα 3 που ακολουθεί, αποτυπώνεται η µέση Ηµερήσια Πίεση Εισόδου για τα Σηµεία Εισόδου «Αγία Τριάδα», «Σιδηρόκαστρο» και «Κήποι» του ΕΣΜΦΑ καθ όλη τη διάρκεια του Έτους Γράφηµα 3: Μέση Ηµερήσια Πίεση Εισόδου των Σηµείων Εισόδου του ΕΣΜΦΑ κατά το Έτος 2011 Επιπλέον, στο Γράφηµα 4 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η µέση Ηµερήσια Πίεση του δικτύου του ΕΣΜΦΑ, όπως αυτή καταγράφηκε από το Σύστηµα Τηλεποπτείας & Τηλεχειρισµού (SCADA) του ΕΣΦΑ, κατά τη διάρκεια του Έτους

17 Γράφηµα 4: Μέση Ηµερήσια Πίεση ικτύου του ΕΣΜΦΑ κατά το Έτος Ιστορικά στοιχεία ποσοτήτων Φυσικού Αερίου Το Έτος 2011 οι συνολικές Παραλαβές Φυσικού Αερίου στα Σηµεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ ανήλθαν σε MWh (έναντι MWh κατά το Έτος 2010). Στο Γράφηµα 5 που ακολουθεί, απεικονίζονται οι Ηµερήσιες Παραλαβές Φυσικού Αερίου στο σύνολο των Σηµείων Εξόδου του ΕΣΜΦΑ που σηµειώθηκαν κατά το Έτος Αξίζει να αναφερθεί ότι την Ηµέρα καταγράφηκε η µέγιστη κατανάλωση Φυσικού Αερίου, ήτοι MWh (έναντι MWh την Ηµέρα ). Γράφηµα 5: Ηµερήσιες Παραλαβές Φυσικού Αερίου στα Σηµεία Εξόδου του ΕΣΜΦΑ κατά το Έτος

18 Κατά το Έτος 2011 οι συνολικές Παραδόσεις Φυσικού Αερίου στα Σηµεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ ανήλθαν σε MWh (έναντι MWh κατά το Έτος 2010). Στο Γράφηµα 6 που ακολουθεί, απεικονίζονται οι Αθροιστικές Ηµερήσιες Παραδόσεις Φυσικού Αερίου στο σύνολο των Σηµείων Εισόδου του ΕΣΜΦΑ που σηµειώθηκαν κατά το Έτος Γράφηµα 6: Αθροιστικές Ηµερήσιες Παραδόσεις Φυσικού Αερίου στα Σηµεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ. κατά το Έτος 2011 Στο Γράφηµα 7 που ακολουθεί, παρουσιάζεται η Ηµερήσια διακύµανση των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που παρέµειναν αποθηκευµένες στο δίκτυο του ΕΣΜΦΑ (line pack) κατά τη διάρκεια του Έτους Γράφηµα 7: Ηµερήσια αποθηκευµένη ποσότητα Φυσικού Αερίου στο δίκτυο του ΕΣΜΦΑ κατά το Έτος 2011 Στο Γράφηµα 8 αποτυπώνεται η συνολική Ηµερήσια διαµόρφωση των αποθεµάτων των Χρηστών 18

19 Εγκατάστασης ΥΦΑ κατά τη διάρκεια του Έτους Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι το επίπεδο των MWh θεωρείται πρακτικά το ελάχιστο απόθεµα που πρέπει να διατηρεί ο ΕΣΦΑ για τη διασφάλιση των προστατευόµενων καταναλωτών. Γράφηµα 8: Ηµερήσια διαµόρφωση αποθεµάτων Χρηστών Εγκατάστασης ΥΦΑ κατά το Έτος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς

Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Ιούνιος 2010 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...1 1.1 Γενική περιγραφή Συστήµατος και δοµής φορτίου ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2024 Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ Στην Αθήνα σήμερα την.., μεταξύ: α) Της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στην Αττική, Λεωφ. Μεσογείων αριθ. 357 359, Χαλάνδρι, ΤΚ 152

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) & ΤΟ Ν.3556/2007 Η Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα