UNBEKANNTE HIPPOKRATISCHE APHORISMEN BEI THEOPHILOS PROTOSPATHARIOS DE URINIS?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "UNBEKANNTE HIPPOKRATISCHE APHORISMEN BEI THEOPHILOS PROTOSPATHARIOS DE URINIS?"

Transcript

1 RhM 153 (2010) UNBEKANNTE HIPPOKRATISCHE APHORISMEN BEI THEOPHILOS PROTOSPATHARIOS DE URINIS? Dem Gedächtnis an Christos Theodoridis gewidmet Auf den traditionell 1 ins 7. oder nach neueren Untersuchungen 2 ins 9. oder 10. Jh. zu datierenden byzantinischen medizinischen Autor Theophilos Protospatharios 3 geht unter anderem auch die kleine Schrift De urinis libellus (περ ο ρων βιβλίον) zurück. Zugänglich ist uns der aus einem Prooimion und 23 kurzen Kapiteln bestehende Traktat in der nicht kritischen Ausgabe von Julius Ludovicus Ideler 4, abgekürzt mit Id. 1) So (in Anlehnung an Krumbacher) H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner II, München 1978, 299. Für die kritische Lek türe des Manuskripts und wertvolle Anregungen habe ich Klaus-Dietrich Fischer, Volker Langholf und Bernd Manuwald zu danken. 2) L. G. Westerink, Stephanus of Athens. Commentary of Hippocrates Aphorisms, CMG XI 1,3,1, Berlin 1985, 18 mit Anm. 1. Weitere Literatur zur Frage bei F. Giorgianni, Hippokrates, Über die Natur des Kindes, Wiesbaden 2006, 77 Anm Vgl. ferner K. Deichgräber, RE V A 2, 1934, Sp s. v. Theophilos (16). 3) Unter anderem auch als Theophilos Philosophos, Theophilos Monachos oder ohne Attribut Theophilos tradiert. 4) Physici et medici Graeci minores I, Berlin 1841, Das Werk ist in über 30 griechischen Handschriften und in ebenso vielen in lateinischer Übersetzung überliefert (H. Diels, Die Handschriften der antiken Ärzte. II. Teil. Die übrigen griech. Ärzte außer Hippokrates und Galenos, Abh. Berlin 1906, und Erster Nachtrag, Berlin 1908, 68). Die große Handschriftenzahl in beiden Sprachen lässt auf die hohe Wertschätzung der Schrift in Ost und West schließen. Idelers Ausgabe ist die dritte nach der von Fed. Morel (Paris 1608) und der von Th. Guidot (Theophili de urinis libellus, Lugd. Batav. 1703), dessen Text er getreu folgt. Guidots Grundlage ist eine Handschrift der Bodleian Library. Ideler dagegen gibt über seine handschriftliche Grundlage keine Auskunft; zu seiner unkritischen Arbeitsweise ist auf die Ausführungen von W. Bühler in Mus. Crit , , 409 f. zu verweisen. Zur lateinischen Überlieferung vgl. G. Keil, Die urognostische Praxis in vor- und frühsalernitanischer Zeit (masch.), Freiburg/Brg. 1970, und Sonya Dase, Liber urinarum a voce Theophili. Edition einer Übersetzung des 12. Jahrhunderts mit ausführlichem Glossar, Marburg 1999 (mikrofiche).

2 Unbekannte hippokratische Aphorismen 93 In der im Folgenden unternommenen Auswertung der die hippokratischen Aphorismen betreffenden Nebenüberlieferung in Theophilos De urinis gilt es zu ermitteln, wie und in welchem Zustand der byzantinische Arzt die Zitate vorbringt, ob er sie in seinen vermutlichen Quellen vorgefunden hat oder nicht, und insbesondere, ob seine Schrift als Quelle für anderweitig nicht überlieferte hippokratische Aphorismen betrachtet werden kann. Nach Hervorhebung der Verdienste seiner drei Vorgänger konstatiert Theophilos im Vorwort zunächst, dass sie, nämlich Hippokrates und Galen sowie der uns zu wenig greifbare, zwischen dem 4. und 6. Jh. lebende Iatrosophist Magnos aus Emesa 5, sich zwar um den Urin schriftstellerisch gekümmert hätten, jedoch in ihren Darlegungen nicht systematisch auf dessen γένη κα ε δη κα διαφοραί eingegangen seien 6. Die wegen des Fehlens dem Gegenstand gewidmeter systematischer Abhandlungen teilweise zu Recht monierte Lücke bei Hippokrates und Galen (die Kritik an Magnos lässt sich nicht 5) Magnos aus Emesa wurde lange Zeit im Anschluss an die Untersuchung von U. C. Bussemaker in das 6. Jh. gesetzt (Magnus von Emesus und dessen Buch vom Harne, in: Janus 2, 1847, , bes ). Vgl. M. Ullmann, Die Medizin im Islam, Leiden / Köln 1970, 81. Inzwischen datiert ihn V. Nutton auf das 4. Jh. und neigt dazu, ihn mit Magnus von Nisibis (bei Bussemaker Magnus von Antiocheia) zu identifizieren, der nachweislich im 4. Jh., in der Zeit des Oreibasios, lebte (Ancient Medicine, London 2004, 299). Ähnlich schon O. Temkin, Geschichte des Hippokratismus im ausgehenden Altertum, Kyklos 4, 1932, 26 und 41. 6) De urinis, praef. 3 5 (I 261,9 25 Id.) μ ν γ ρ πποκράτης περ ο ρων ξηγησάμενος λλοτε λλαχο... κατασποράδην... λλιπ τ ν διδασκαλίαν κατέλιπεν. σα τως δ κα μετ α τ ν Γαλην ς ν τ περ κρίσεων πραγματεί (De crisibus IX 594,13 607,2 Kühn)... συνθείς τε κα διδάξας περ ο ρων πολλ δι ριστα κα σαφ κατέλιπε κατά τε γένη κα ε δη κα διαφοράς. κολο θως δ το τοις πιγεν μενος Μάγνος, ατρ ς μ ν τ λ γ, πειρος δ τ πράγματι... πολλ παραλιπ ν τελ κα α τ ς τ ν διδασκαλίαν κατέλιπε... Vgl. die ähnliche Kritik des im 14. Jhdt. wirkenden Johannes Aktuarios in seinem Werk De urinis auch gegenüber Theophilos (bei Ideler [wie Anm. 4] Bd. II, Berlin 1842, 4,30 5,8). Zur byzantinischen Harnschau vgl. K. Dimitriadis, Byzantinische Uroskopie, med. Diss. Bonn 1971 (zu Theophilos 46 55). Zum Thema generell mit Berücksichtigung des starken Einflusses von Theophilos auf die Urognostik im mittelalterlichen Westeuropa vgl. H. Kristoffel, Grundzüge der Uroskopie, Gesnerus 10, 1953, Vgl. ferner G. Baader / G. Keil, Mittelalterliche Diagnostik, in: Medizinische Diagnostik in Geschichte und Gegenwart, FS H. Goerke, München 1978, und G. Keil (wie Anm. 4) Zu Aktuarios vgl. A. Hohlweg, BZ 76, 1983, und W. Bühler (wie Anm. 4) 409 Anm. 2.

3 94 Anargyros Anastassiou sicher beurteilen) will Theophilos mit seinem Beitrag schließen und den Urin, dessen Beschaffenheit er als ein wichtiges Mittel ärztlicher Diagnostik ansieht 7, einer allseitigen Untersuchung (Farbe, Konsistenz bzw. Flüssigkeitsgrad, Inhaltsstoffe bzw. ungelöste Harnbestandteile, Menge) unterziehen 8. Die Teilung nach inhaltsbezogen betitelten Kapiteln deutet auf eine Schrift für Lehrzwecke hin. Elemente der Darstellung, wie die häufige Frage τί δηλο, erinnern an die im byzantinischen Unterricht beliebten Erotapokriseis 9. Ungeachtet der Kritik an den genannten Vorläufern lehnt sich Theophilos jedoch, dem Zeitgeist als Vermittler alten Wissens folgend, kontinuierlich an sie an. Und was Hippokrates anbelangt, so zieht er mit Sicherheit zwei Schriften des Corpus Hippocraticum (CH) bei seinen Ausführungen heran: das Prognostikon, und zwar dessen 12., dem Urin gewidmetes Kapitel (Prog. II 138, , 15 Littré), und insbesondere die Aphorismen, vorwiegend wiederum die dem Urin geltenden Aussagen im 4. Abschnitt der Schrift. Die Aphorismen werden allerdings, und das ist bezeichnend für die Autoritätsgläubigkeit des Autors gegenüber den Klassikern, auch in Zusammenhängen herangezogen, die mit seinem Thema eigentlich nichts zu tun haben. So führt Theophilos im 5. Kapitel über die semiotische Bedeutung der Kombination dünner Urinkonsistenz mit weißer bzw. heller Farbe (περ τ ς λεπτ ς συ - στ άσεως μετ το λευκο χρώματος) den Aphorismus 4,41, wonach viel ohne sichtbare Ursache nach dem Schlaf auftretender Schweiß allzu reichliche Nahrung indiziere 10, als Beweis dafür an, 7) De urinis, praef. 6 7 (I 262,5 11 Id.) γ ρ τ ν ο ρων πιτήδειος θεωρία φανερ γενομένη το ς φανε ς πάσχοντας τ πους διαγινώσκει, π ς τε διάκεινται... τ ς γ ρ α ματοποιητικ ς δυνάμεως κατ τ διον ργον κλασάσης γγελος ψευδ ς τ ν ο ρων κριβ ς θεωρία πέφυκεν. 8) De urinis, praef. 9 (I 262,15 19 Id.) χρ ο ν μ ς πρ τερον ρίσασθαι, τί στιν α τ τ ο ρον. πειτα διασαφ σαι τ ν τ πον, ε ς ν γενν ται, ε τα τ ν τ πον ε ς ν διακρίνεται κα ε θ ο τως πάρξασθαι τ ς διδασκαλίας κατά τε γένη κα ε δη κα διαφορ ς α τ ν. 9) Zu den medizinischen Erotapokriseis vgl. H. Gärtner, Zum ersten Kapitel des Paulos Nikaios, Hermes 95, 1967, 369 Anm. 1 und H. Hunger (wie Anm. 1) 300. Zuletzt und speziell zum Thema Anna M. Ieraci Bio, L ρωταπ κρισις nella letteratura medica, in: C. Moreschini (Hg.), Esegesi, parafrasi e compilazione in età tardoantica, Neapel 1995, ) De urinis 5,10 (I 265,36 f. Id.) δρ ς πολ ς ξ πνου νευ φανερ ς προφάσεως γιν μενος, σημαίνει τ σ μα ς πλείονι τροφ χρέεται. Vgl. Aph. IV 516,13 f. Littré = IV 144,21 23 Jones δρ ς πολ ς ξ πνου (MV Littré : ξ πνου

4 Unbekannte hippokratische Aphorismen 95 dass Hippokrates σημαίνει sowohl für Zukünftiges als auch für Vergangenes benutzt 11. Warum der Autor gerade diesen und nicht einen anderen die Form σημαίνει aufweisenden Aphorismus zitiert, ist unklar. Eine Begründung fehlt. Vermutlich soll hier das Hippokrates-Zitat als eine Art rhetorisches Glanzlicht dienen. Die übrigen Aphorismenzitate stehen durchweg in einem sachbezogenen Kontext mit seinen Ausführungen und dienen wohl dem Zweck, ihnen fachliche Glaubwürdigkeit zu verleihen. Im 8. Kapitel, das den zehn Kombinationen von dicker Urinkonsistenz und verschiedenen Farben gewidmet ist (περ τ ν συμπλοκ ν τ ς παχείας συστάσεως), hält der Autor das o ρον παχ χαροπ ν 12, wenn es wie das eines Zugtieres aufgerührt ist (urina iumentosa) für ein Zeichen vorhandener oder kommender Kephalalgie 13. Hippokrates wird zwar dabei nicht genannt, der Bezug auf den allerdings umformulierten Aphorismus 4,70 14 ist aber eindeutig. Ebenfalls erkennbar ist der umformulierte Aphorismus 4,71 im Rahmen des 14., den Farben des Bodensatzes gewidmeten Kapitels (περ τ ν χρωμάτων το παρυφισταμένου κα τί σημαίνουσι). Der rote Bodensatz bzw. eine rote Wolke im Urin am vierten Tag soll demnach am siebenten Tag die Krisis herbei - führen 15. Ob Theophilos in diesen Fällen, in denen er keine Quelom. C ) νευ τιν ς α τίης φανερ ς (C Li. : τέρης M : om. V) γιν μενος, τ σ μα σημαίνει τι πλείονι τροφ χρέεται. 11) De urinis 5,10 (I 265,34 f. Id.) τ δ σημαίνει πποκράτης ν τ μέλλοντι χρ ν κα ν τ παρ χηκ τι χρ ται. ς φησιν... (vgl. Anm. 10). 12) Hierzu vgl. De urinis 6,4 (I 266,29 f. Id.) στ δ τ χαροπ ν (sc. ο ρον) ο άπερ τ τ ν καμήλων ρια τ π λευκα ς λίθος νυχίτης. Ähnlich bei Aktuarios (II 12,22 25 Id.). 13) De urinis 8,4 (I 270,3 5 Id.) ε δ κα νατεταραγμένα τ τοια τα ο ρα φαίνονται ο α τ τ ν ποζυγίων, δηλο σι κεφαλαλγίαν ο σαν σομένην. 14) Aph. IV 526,11 f. Littré = IV 152,23 25 Jones κ σοισι δ ν πυρετο σι τ ο ρα νατεταραγμένα ο ον ποζυγίου, τούτοισι κεφαλαλγίαι πάρεισιν παρέσονται. Auch einige Zeilen davor steckt eine Anspielung auf den Aphorismus 4,74, wonach reichlicher, dicker und weißer Urin von einem Abszess in den Gelenken befreien könne. Vgl. De urinis 8,2 (I 269,31 f. Id.) τ τοιο τον παχ κα πολ λευκ ν λθ ν εται ποστάσεως π ρθρα γεγονυίας ~ Aph. IV 528,7 8 Littré = IV 154,12 14 Jones κ σοισιν λπ ς ς ρθρα φίστασθαι, εται τ ς ποστάσιος ο ρον πολ κα παχ κα λευκ ν γιν μενον. 15) De urinis 14,6 (I 276,23 27 Id.) τ δ παρυφιστάμενον ρυθρ ν κα κρίσιν σομένην ν μέρ βδ μ δηλο. ν γ ρ τ τετάρτ πινέφελον χ τ ο ρον ρυθρ ν κα τ λλα τ ς πέψεως σημε α, τ βδ μ δηλον τι τ ν σημα κριθήσεται. Vgl. Aph. IV 526,13 f. Littré = IV 154,1 3 Jones κ σοισιν βδομα α κρίνεται, το τοισιν πινέφελον σχει τ ο ρον τ τετάρτ ρυθρ ν, κα τ λλα

5 96 Anargyros Anastassiou le angibt, die Aphorismen in seine Ausführungen bewusst einschiebt oder sie in seinen Materialien vorgefunden hat, lässt sich nicht beurteilen. Für Letzteres spricht vielleicht der Umstand, dass der Aphorismus 4,70 auch bei anderen Autoren in ähnlichen Zusammenhängen auftaucht (vgl. unten Anm. 47, 49 und 55). Andererseits ist Theophilos Vertrautheit mit den hippokratischen Schriften groß und seine Neigung, Hippokrates zu zitieren, so scheint es stark ausgeprägt. Eine andere Situation liegt vor im 18., den einer Kichererbse ähnlichen Urinsedimenten (περ ποστάσεων ροβοειδ ν), und im 20., den kleieartigen Sedimenten (περ τ ν πιτυρωδ ν πο - στάσεων) gewidmeten Kapitel. Ursache ist in beiden Fällen die Auflösung des Fleisches (Kap. 18) bzw. des Festen im Körper (Kap. 20) durch Fieber, wo bei den kichererbsenähnlichen Sedimenten ein Unterschied besteht, ob es sich um das Fleisch des Körpers mit (Zeichen von Fieberlosigkeit) oder ohne Einbeziehung der Nieren (Zeichen von akutem Fieber) handelt. Beim kleieähnlichen Sediment andererseits weisen Fieber und unreifer Urin auf Leiden des ganzen Körpers hin, Fieberlosigkeit und reifer Urin dagegen auf ein Leiden der Harnblase. Hippokrates dient expressis verbis hier als Zeuge, und die Aphorismen-Zitate 4,76 (im dicken Urin ab - gehende haarähnliche Fleischstückchen sollen aus den Nieren kommen 16 ) und 4,77 (abgehende kleieartige Schuppen weisen auf Krätze der Harnblase 17 ) sind im wesentlichen, einschließlich mancher ionischen Form, wörtlich wiedergegeben. κατ λ γον. Zu παρυφιστάμενον vgl. De urinis 16,3 (I 278,6 10 Id.) πειδ δ τ παρυφιστάμενον τρε ς ε πομεν τ πους χειν... γ ρ τ ν κάτω τ πον χει κα π στασις νομάζεται τ ν μέσον κα ναιώρημα λέγεται τ ν νω κα νεφέλη καλε ται. Ähnlich auch Ps.-Gal. De urinis XIX 574,4 6; 585,2 6 Kühn und An - onym. De urinis II 307,5 7; 308,32 34; 309,5 9 Id. (zu Ps.-Gal. vgl. unten S. 103 mit Anm. 40 und zum Anonymus ebenda S. 103 mit Anm. 43) sowie Aktuarios (II 19,21 31 und II 64,21 25 Id.). 16) De urinis 18,3 (I 280,11 17 Id.) κα ε μ ν κ τ ς το λου σώματος σαρκ ς τηκομένης τοια ται ν ο ροις α ποστάσεις γενήσονται, ξ ν δ λον τι κα τ ν πυρετ ν δηλο σιν ε δ κα τ ς νεφρ ν σαρκ ς, πυρεξίαν δηλον τι, καθώς φησιν πποκράτης ε τ ο ρ παχε ντι σαρκία σμικρ συνεξέρχονται, το τοις π τ ν νεφρ ν κκρίνεται. Vgl. Aph. IV 530,6 f. Littré = IV 154,20 23 Jones κ σοισιν ν τ ο ρ παχε ντι σαρκία σμικρ σπερ τρίχες συνεξέρχονται, το τοισιν π τ ν νεφρ ν κκρίνεται. 17) De urinis 20,2 (I 281,2 6 Id.) ε μ ν γ ρ παρείη πυρετ ς, το λου σώματος τ κακ ν. ε δ μή, τ ς κ στεως κα ε μ ν πεπτον ε η, το λου ε δ πεπεμμένον, τ ς κ στεως, ς πποκράτης φησίν κ σαις (lies κ σοις) ν τ ο ρ

6 Unbekannte hippokratische Aphorismen 97 Drei Aphorismen werden im kurzen Kapitel 15 zum Beweis dafür bemüht, dass nicht jeder weiße Bodensatz ein gutes Zeichen ist ( τι ο π σα π στασις λευκ γαθ ν τι σημαίνει). Denn die weiße Farbe könne täuschen, da sowohl der unreife Urin ( μ ς χυμ ς hier wohl in diesem Sinn, wie seine Verbindung mit dem Bodensatz [τ παρυφιστάμενον] zeigt) 18, als auch der Eiter (π ον) weiß seien (De urinis I 277,10 13 Id.). So komme der durch ein Ulcus an den Nieren oder an der Harnblase bzw. der Leber ver - ursachte Eiter mit dem Urin als weißes Sediment heraus. Der Aphorismus 4,75, wonach Blut oder Eiter im Urin auf Verschwärung der Nieren oder der Harnblase deuten soll, fungiert als Beleg 19. Der zweite im gleichen Zusammenhang angeführte Aphorismus 4,82, wonach in der Harnröhre entstehende Geschwülste verschwinden sollen, wenn sie eitern und aufbrechen 20, wird durch ein κα πάλιν an den ersten angeschlossen. Und schließlich zur Vermeidung jeder auf die Farbe zurückgehenden Täuschung bei der Beurteilung der weißen Sedimente führt Theophilos den Aphorismus 4,81 an, wonach Blut, Eiter und Schuppen im Urin in Verbindung mit üblem Geruch auf Verschwärung der Harnblase deuten soll 21. Die Zitate sind weitgehend wörtlich wiedergegeben. πιτυρώδη ξέρχονται, το τοις κ στις ψωρι. Vgl. Aph. IV 530,8 f. Littré = IV 154,24 156,2 Jones κ σοισιν ν τ ο ρ παχε ντι πιτυρώδεα συνεξουρε ται, το τοισιν κ στις ψωρι. 18) Vgl. De urinis 15,3 (I 277,21 25 Id.) δ μ ς χυμ ς τ νωμάλ συστάσει διορίζεται το παρυφισταμένου ο γάρ στι συνεχ ς αυτ τ παρυφιστάμενον το μο χυμο, λλ διαλυ μενον ε ς μικρ ο ον ψαμμία. 19) De urinis 15,2 (I 277,14 19 Id.) λλ κα τ ν νεφρ ν λκωθέντων τ ς κ στεως το πατος λλου τιν ς μορίου το δι ο ρων κκενουμένου τ π ον κκρίνεται, καθώς φησιν πποκράτης ν α μα κα π ον ο ρέ, τ ν νεφρ ν τ ς κ στεως λκωσιν σημαίνει. Vgl. Aph. IV 530,4 f. Littré = IV 154,18 f. Jones ν α μα π ον ο ρ, τ ν νεφρ ν τ ς κ στιος λκωσιν σημαίνει. 20) De urinis 15,2 (I 277,19 f. Id.) κ σοις ν τ ο ρήθρ φ ματα κφ εται, το τοις διαπυησάντων κα κραγέντων λ σις. Vgl. Aph. IV 532,5 f. Littré = IV 156,15 17 Jones κ σοισιν ν τ ο ρήθρ φ ματα φ εται (MV Li. : κφ εται C ), το τοισι διαπυήσαντος κα κραγέντος λ σις ~ 7, 57 (IV 594,8 f. Littré = IV 206,8 10 Jones). 21) De urinis 15,4 (I 277,25 29 Id.) τα τα μ ν ο ν ε ρηται πρ ς τ μ πλαν σθαι τ χρώματι, λλ διορίζειν τ ν π στασιν π το π ου κα μο χυμο. ε γ ρ α μα κα π ον ο ρ κα λεπίδας, κα σμ βαρε α, τ ν νεφρ ν τ ς κ στεως λκωσιν σημαίνει. Vgl. Aph. IV 532,3 f. Littré = IV 156,12 14 Jones ν α μα κα π ον ο ρ κα λεπίδας, κα σμ βαρε α, τ ς κ στιος λκωσιν σημαίνει. Zu beachten ist hier das bei Theophilos vorhandene Plus, die Nieren betreffend.

7 98 Anargyros Anastassiou Einmal werden die Aphorismen als Quelle zweier Zitate expressis verbis genannt im Zusammenhang mit der Abhandlung über den öligen Urin im 17. Kapitel (περ τ ν 22 ο ρων λαιωδ ν) infolge der Auflösung des körperlichen Fettes und insbesondere des Fettes der Nieren durch Fieber. Das erste Zitat geht auf den Aphorismus 7,35 zurück, wonach zusammenhängender fettiger Überzug im Urin auf Nierenleiden und akute Krankheit deuten soll 23. Das zweite, sich mit κα λλως unmittelbar an das erste anschließende, wohl gleichfalls aus den Aphorismen herausgezogene Zitat über die todbringende Gefährlichkeit des öligen Bodensatzes bei Brennfieber (κα σος), lässt sich dagegen im direkt 24 und indirekt im Galen-Kommentar sowie in den späteren, der Galen - tradition verpflichteten Aphorismen-Kommentaren des Stephanos aus Alexandreia (um 600) und des Theophilos überlieferten Text der Schrift nicht finden 25. Der Aphorismus lautet: De urinis 17,11 (I 279,35 f. Id.) κα λλως ο ρον ν κα σ λιπαρ ν π στασιν χον θάνατον σημαίνει. Im 21. Kapitel über die kleieähnlichen Sedimente (περ τ ν κριμνωδ ν ποστάσεων) 26 führt Theophilos aus, dass derartige 22) Der Artikel ist vielleicht entweder zu athetieren oder als durch Haplographie verloren gegangen vor λαιωδ ν zu wiederholen. 23) De urinis 17,11 (I 279,31 35 Id.) τα τα πποκράτης θεασάμενος γιν μενα γραψεν ο τως ν φορισμο ς κ σοις λιπαρ πίστασις ε η κα θρ η, το τοις νεφριτικά σημαίνει, δηλον τι τ ς πιμελ ς τ ν νεφρ ν ναλ υομένης. Vgl. Aph. IV 586,3 f. Littré = IV 200,1 3 Jones κ σοισι δ λιπαρ πίστασις (M Littré : π στασις C V) κα θρ η, το τοισι νεφριτικ κα ξέα σημαίνει. 24) Die direkte Überlieferung der Aphorismen geht auf drei Hauptträger zurück: den Paris. Suppl. 446 aus dem 10. Jh. (= C ), den Marc. Ven. 269 aus dem 10. Jh. (= M) und den Vatic. gr. 276 aus dem 12. Jh. (= V). 25) Hippocratis aphorismi et Galeni in eos commentarii, in: C. G. Kühn, Claudii Galeni opera omnia 17 B und 18 A 1 195, Leipzig 1829; Stephanus of Athens (wie Anm. 2) CMG XI 1,3,1 3, ; Theophili... commentarii in Hippocratis aphorismos, in: F. R. Dietz, Scholia in Hippocratem et Galenum II, Königsberg 1834, In diesem Beitrag wird davon ausgegangen, dass Stephanos aus Alexandreia und Stephanos aus Athen identisch sind. Hierzu vgl. Wanda Wolska-Conus, Stéphanos d Athènes et Stéphanos d Alexandrie. Essai d identification et de biographie, in: Rev. Étud. Byz. 47, 1989, ) Der Unterschied zu den πιτυρώδη ο ρα (vgl. oben Anm. 17) ist graduell. Diese werden durch Fieber ε ς τ βάθη τ ν γγείων (vgl. 20,1 [I 280,32 f. Id.]), jene durch Fieber κατά τε μ κος κα βάθος κα πλάτος verursacht (vgl. 21,1 [I 281,8 11 Id.] ε δ καταλάβοι πυρετ ς κατ τ ς το σώματος τρε ς διαστάσεις, κατά τε μ κος κα βάθος κα πλάτος, τ τοια τα τ ν πιτ ρων δρομερέστερα [ = gröber] γίνονται κα καλε ται κριμνώδη).

8 Unbekannte hippokratische Aphorismen 99 Sedimente durch starke Auflösung des Festen im Körper (dann sei der Bodensatz bzw. der Urin weiß und die festen Körperteile krank) oder durch Überhitzung bzw. übermäßiges Ausdörren des Blutes (dann sei der Urin rot und das Blut krank) zustande - kämen 27. Und seine ins Detail gehende Darlegung der κριμνώδεις ποστάσεις untermauert Theophilos mit drei Hippokrates-Zitaten, von denen die ersten zwei über den gallehaltigen Urin mit kleieähnlichem und weißem Bodensatz bei akutem Fieber mit negativer Indikation sowie über den auf Ablagerung deutenden Urin mit kleieähnlichem Bodensatz bei andauerndem Fieber und Rettung verheißenden übrigen Zeichen in den uns direkt und indirekt tradierten Aphorismen, der Schrift, aus der Theophilos die Hippokrates-Zitate entnimmt, nicht enthalten sind. In den Coacae praenotiones (Coac.), einem als Kompilation zu betrachtenden Werk, das Theophilos auch in seinen anderen Schriften nie erwähnt, sind sie zwar sinngemäß vorhanden, können aber angesichts ihrer Ausführlichkeit schwerlich mit Guidot als Quelle des Theophilos gelten. Aber auch das dritte Zitat über den auf chronisches Leiden hinweisenden Urin mit kleieähnlicher Suspension ( ναιώρημα) bei Fieber, im Wortlaut des Theophilos in den Aphorismen unauffindbar, ist wahrscheinlich nicht mit Guidot auf den zwar inhaltlich, aber nicht formal übereinstimmenden Aphorismus 7,31 zurückzuführen. Der Text des Theophilos lautet folgendermaßen: De urinis 21,3 (I 281,19 24 Id.) καθώς φησιν πποκράτης ν πυρετο ς ξέσι ο ρον χολ δες κριμνώδεις κα λευκ ς χον ποστάσεις πονη - ρ ν 28. κα λλως ν πυρετο ς χρονίζουσιν ο ρον κριμνώδη 27) De urinis 21,3 (I 281,16 19 Id.) γίνονται δ τ τοια τα κριμνώδη ο ρα δι σ ντηξιν τ ν στερε ν (sc. μορίων το σώματος) σχυρ ν δι περ πτησιν το α ματος. λλ ε μ ν λευκ ε η, τ ν στερε ν πάρχει τ πάθος ε δ ρυθρά, το α ματος. Zu τ στερεά vgl. De urinis 17,2 (I 279,1 6 Id.) πειδ δ τ νθρώπινον σ μα κ τρι ν συνίσταται, κ πνευμάτων κα γρ ν κα στερε ν μορίων... ε πωμεν ο ν ρτίως τ ξ α τ ν τ ν στερε ν το σώματος μορίων ξουρο μενα, να τελεία κα νελλιπ ς περ τ ν ο ρων διδασκαλία γένηται. 28) Guidot (wie Anm. 4) 229 vermutet hier Coac. 567 (V 712,20 714,2 Lit - tré) κινδυν δες τ ν ο ρων στ τ χολ δες μ πέρυθρον ν το σιν ξέσι κα τ κριμν δες λευκ ς χον ποστάσιας κα τ ποικίλον χροι κα ποστάσει, κα μάλιστα το σιν π τ ς κεφαλ ς ευματισμο σιν. Beim Vergleich beider Texte liegt es aber näher anzunehmen, dass in Coac. eine erweiterte Wiedergabe unseres als Aphorismus angenommenen Theophilos-Satzes vorliegt. Noch mehr gilt das für das zweite Zitat, das Guidot (wie Anm. 4) 230 in Coac. 571 (V 716,5 7 Littré ο ρον δ μ ν πλείονα χρ νον γιν μενον, τ ν λλων σωτηρίων ντων, π στασιν κα

9 100 Anargyros Anastassiou π στασιν χον, λλων τ ν (vielleicht τ ν λλων zu lesen) σωτηρίων ντων, τ ν π στασιν δηλο. λλο ο ρον ν πυρετο ς ναιώρημα κριμν δες χον χρονίαν ν σον σημαίνει 29. Wo kommen diese drei oder eher vier Zitate her, die entweder mit ziemlicher Sicherheit (so das zweite Zitat in Kap. 17) oder mit hoher Wahrscheinlichkeit (so die drei Zitate in Kap. 21) einer uns unbekannten Version der Aphorismen entstammen? Theophilos gibt zwar im Prooimion an, er habe hippokratische Schriften zur Hand gehabt (De urinis, praef. 1 [I 261,3 Id.] ο [sc. πποκράτους] το ς βιβλίοις νετ χομεν), daraus kann aber zunächst nur die Möglichkeit abgeleitet werden, dass er die aus den Aphorismen angeführten Zitate direkt aus einem handschriftlichen Exemplar dieser Schrift, das mehr Material bot als die uns in den drei Handschriften erhaltene Version, entnommen hat. Es ist aber ebenso möglich, dass die Hippokrates-Zitate aus anderen, zahlreich vorhandenen Schriften De urinis oder aus ebenfalls sicherlich existierenden medizinischen Florilegien stammen. Auf Grund des Wortlauts und der Art und Weise ihrer Einführung ist demgegenüber sehr wahrscheinlich, dass Theophilos die Aphorismen durchweg nicht aus dem Gedächtnis zitiert. In diesem Zusammenhang ist zunächst festzuhalten, dass Galen als Quelle nicht in Frage kommt; denn seine dem Urin gewidπ νον σημαίνει, κα μ λλον ν το σιν π φρένα) wiederzufinden glaubt. Der Befund in Coac. (d. h. abundante Ausführung in Verbindung mit dem Fehlen wichtiger bei Theophilos vorhandener Begriffe) spricht eher dafür, dass die beiden Theophilos-Zitate ursprünglich zu den Aphorismen gehörten und erst nachträglich in abgeänderter Form zu der Coac.-Sammlung gelangt sind. Denn die Aphorismen sind nach der heute herrschenden Meinung eine der Quellen von Coac. Zum Abhängigkeitsverhältnis beider Schriften vgl. W. H. S. Jones, Hippokrates II, S. xxiii xxv und C. Magdelaine, Histoire du texte et édition critique, traduite et commentée des Aphorismes d Hippocrate, Paris 1994, (masch.), mit älterer Literatur. 29) Guidot (wie Anm. 4) 230 verweist auf den Aphorismus 7,31 (IV 584,8 f. Littré = IV 198,10 12 Jones κ σοισι πυρέσσουσιν ν το σι ο ροισι κριμνώδεες α ποστάσεις γίνονται, μακρ ν τ ν ρρωστίην σημαίνουσιν), wo eine sachliche (zu beachten ist allerdings die Abweichung in der Art des Sediments), aber keine formale Übereinstimmung vorhanden ist. Mit Rücksicht darauf, dass in den Aphorismen zahlreiche inhaltliche und sprachliche Dubletten vorkommen (ein Fall ist in Anm. 20 notiert), ist es keineswegs sicher, dass das prägnante dritte Zitat bei Theophilos den weniger prägnanten Aphorismus 7,31 wiedergibt. Auch hier darf vermutet werden, dass es eher als eine nicht direkt überlieferte Doublette zu Aph. 7,31 anzusehen ist. Zum Unterschied zwischen π στασις und ναιώρημα vgl. De urinis 16,3 (I 278,6 10 Id.), Text oben in Anm. 15.

10 Unbekannte hippokratische Aphorismen 101 mete Abhandlung im 12. Kapitel des ersten Buches von De crisibus (IX, 594,13 607,2 Kühn) enthält nur Zitate aus dem 12. Kapitel des Prognostikon und weist sonst in der Behandlung des Gegenstandes keine Parallelität zu Theophilos auf. Auch die Stephanos aus Alexandreia zugeschriebene Schrift De urinis, die von U. C. Bussemaker herausgegeben worden ist 30, scheidet als Quelle aus. Denn der Titel dieses Traktats lautet zwar Μάγνου σοφιστο ξήγησις ε ς τ περ ο ρων κα λλων πολλ ν παλαι ν σοφ ν τε κα διδασκάλων συντεθε σα παρ το φιλοσοφωτάτου Στεφάνου το λεξανδρέως 31, kann aber wahrscheinlich mit Magnos nur indirekt über Theophilos zu tun haben. Das kleine Werk, ebenfalls aus 24 Kapiteln bestehend, enthält nämlich auffälligerweise alle bei Theophilos vorhandenen Zitate bis auf eins, bietet über weite Strecken identische Ausführungen über Farben, Inhaltsstoffe und Sedimente und zitiert ihn namentlich, und zwar falsch 32. Eine kritische Ausgabe auch des zweiten, Stephanos zugeschriebenen Traktats, Σχ λια Μάγνου ε ς τ περ ο ρων 33, sowie eine Untersuchung der Sprache böten zwar eine sicherere Grundlage für die Beurteilung des von Bussemaker publizierten Traktats, aber allein die in diesem enthaltene Erwähnung des Theophilos in Verbindung mit der Verwendung der gleichen Hippokrates-Zitate in beiden Schriften reicht angesichts der inzwischen akzeptierten Spätdatierung des Theophilos aus, um Stephanos schon jetzt als spätere Überarbeitung des Protosphatarios stark zu verdächtigen. So würde sich vielleicht auch der Umstand erklären, dass der Stephanos-Traktat genau wie der des Aktuarios im Westen unbekannt geblieben ist, im Gegensatz zu dem des Theophilos, wahrscheinlich als ein Opfer der politischen und religiösen Entfremdung von Ost und West nach dem Schisma. Bussemaker, für den beide Autoren Zeitgenossen waren, hat bei der kontinuier - lichen Heranziehung des Theophilos-Textes zur Korrektur des Stephanos keinen Verdacht geschöpft, denn er ging von dessen Benutzung durch Theophilos aus. In diese Richtung lässt auch G. Keil 30) Στεφάνου περ ο ρων. Traité d Étienne sur les urines, publié pour la première fois d après un manuscrit de la bibliothèque royale par U. C. Bussemaker, in: Rev. de Phil. 1, 1845, und ) Wie Anm. 30, 416. Vgl. auch H. Diels (wie Anm. 4) ) Wie Anm. 30, 549 f. mit Anm ) Vgl. Diels (wie Anm. 4) 96.

11 102 Anargyros Anastassiou die Abhängigkeit gehen 34. Eine Vermutung, der Stephanos-Traktat sei eine spätbyzantinische Kompilation aus Theophilos, äußerte schon Dimitriadis 35, führte aber die Gemeinsamkeiten auf Magnos zurück, einen Einfluss des Theophilos auf seinen Zeitgenossen Stephanos darüber hinaus annehmend 36. Baader / Keil 37 und Ullmann 38 führen die Schrift vorbehaltlos auf Stephanos zurück, nicht zuletzt aufgrund eines Zitates aus dessen Urin-Traktat bei Rhazes (9./10. Jh.), das der Araber expressis verbis dem Stephanos zuweist. In der von Gotthard Strohmaier, Berlin, dankenswerterweise zur Verfügung gestellten Übersetzung der arabischen Fassung lautet Rhazes Zitat folgendermaßen: Aus dem Buch des Stephanos: Er sagt: Der Urin, der trüb uriniert wird und dann draußen klar wird, ist ein guter Urin. Er deutet auf Kochung und Reifung. Derjenige, der trüb uriniert wird und trüb bleibt, deutet auf eine Heftigkeit der Krankheit, und man weiß nicht, wie es ausgehen wird. Derjenige, der klar uriniert wird und dann trüb wird, ist ein schlimmer Urin. Er deutet auf eine sehr heftige Krankheit und darauf, dass eine Reifung nicht angefangen hat. 39 Diese kurze, aber kompakte Zusammenfassung der Ansichten des Stephanos über die Bedeutung des trüben und des klaren Harns bei Aufrechterhaltung oder Veränderung seiner Beschaffenheit für den Gesundheitszu- 34) Wie Anm. 4, ) Wie Anm. 6, ) Wie Anm. 6, 32. Zum gleichen Ergebnis durch Analyse von De urinis des Stephanos, eines jüngeren Zeitgenossen des Theophilos, unter Einbeziehung der urognostischen Abschnitte der Stephanos-Kommentare zum Prognostikon und zu den Aphorismen kommt auch M. Lamagna (vgl. Il trattato De urinis di Stefano d Atene e l uroscopia alessandrina, in: I. Garofalo / A. Roselli [Hg.], Galenismo e medicina tardoantica. Fonti greche, latine e arabe, Neapel 2003, 53 73; zu Theophilos 67 ff.). Anzumerken ist hierzu, dass die von Lamagna besprochenen Widersprüche und Unterschiede in der Terminologie zwischen De urinis und den beiden Kommentaren eigentlich nicht die gleiche Autorschaft nahelegen. 37) Wie Anm. 6, 122 mit Anm. 25. Vgl. Luciana R. Angeletti / Berenice Cavarra, The Peri ouron Treatise of Stephanus of Athens: Byzantine Uroscopy of the 6th 7th Centuries AD, in: Americ. Journ. of Nephrol. 17, 1997, ) Wie Anm. 5, ) ar-rāsī, al-hāvī, Haidarabat 1955 ff., Bd. 19, Vgl. auch die mittelalterliche lat. Übersetzung im Continens, Venedig 1529, dessen fol. 405v col. A Ivan Garofalo (Siena) freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Zum Begriffspaar der antiken Physiologie Kochung und Reifung vgl. K.-H. Leven (Hg.), Antike Medizin. Ein Lexikon, München 2005, 508 f. s. v. Kochung (mit Literatur).

12 Unbekannte hippokratische Aphorismen 103 stand des Körpers lässt sich in dem von Bussemaker herausgegebenen Stephanos-Traktat De urinis nicht verifizieren. Damit ist Ullmanns Annahme, Rhazes zitiere dieses Werk, hinfällig und die Vermutung, es könnte eine spätere Kompilation sein, wahrscheinlicher geworden. Das Problem, welchen Stephanos und welche Schrift Rhazes zitiert, bleibt freilich bestehen. Anders liegen dagegen die Dinge in der im 19. Band der Kühnschen Galen-Ausgabe abgedruckten pseudogalenischen Schrift De urinis (XIX Kühn) 40, die seit der Untersuchung von U. C. Bussemaker 41 als eine Kompilation der von Theophilos kritisierten, in griechischer Version nur indirekt durch Bearbeitungen bekannten Magnos-Schrift De urinis betrachtet wird. Beim Kühnschen Pseudo-Galen fehlen zwar die Kapitelüberschriften 42, die sachlichen und sprachlichen Übereinstimmungen mit Theophilos sind jedoch so auffällig, dass von dessen reichlicher Ausbeutung des hinter Pseudo-Galen steckenden Magnos ausgegangen werden darf. Es sei der Text des 28. Kapitels über die κριμνώδεις ποστάσεις (XIX 590,16 591,5 Kühn) angeführt: πει δ ν δ πυρετ ς μετ το καταληφθ ναι (sic) τ πάθος (cf. Anm. 26 und lies βάθος) με ζον πιλάβ μ κος κα πλάτος, δρομερέστερα δ (sic) γίνονται τ τοια τα τ ν πιτ ρων κα καλε ται κριμνώδη. λλ κα τ κριμνώδη δ ο σημαίνει, ε (cf. Anm. 27 und lies ) μ ν (sic) πτησιν το α ματος σ ντηξιν σχυρ ν τ ν στερε ν. ε δ λευκ μ ν ε η τ παρυφιστάμενα, τ ν στερε ν στι τ πάθος, ε δ ρυθρά, το α ματος. Ein Vergleich mit dem in den Anmerkungen 26 und 27 abgedruckten Text des ebenfalls den gleichen Sedimenten gewidmeten Theophilos-Kapitels 21, dort allerdings mit drei Hippokrates-Zitaten, zeigt die inhaltliche und sprachliche Gemeinsamkeit deutlich. Noch enger ist die Übereinstimmung zwischen Theophilos und dem bei Ideler 43 im 2. Band abgedruckten Anonymus De urinis (Σ νοψις περ ο ρων), der ebenfalls als Bearbeitung bzw. Kom- 40) Γαλην προσγραφ μενον βιβλίον περ ο ρων. Die sich daran anschließenden Seiten XIX Kühn enthalten eine Epitome (Γαληνο περ ο ρων ν συντ μ ) der vorausgehenden Schrift. 41) Wie Anm. 5, 296. Vgl. auch V. Nutton (wie Anm. 5) 299 und 414 Anm ) Das Fehlen soll allerdings auf das Konto des Herausgebers gehen. Vgl. U. C. Bussemaker (wie Anm. 5) 279 f. 43) Wie Anm. 4, Bd. II, Berlin 1842,

13 104 Anargyros Anastassiou pilation von Magnos Werk gilt 44. Es sei hier der Abschnitt τί δηλο τ κριμνώδη ν το ς ο ροις angeführt (De urinis II 315,11 17 Id.): πειδ ν πυρετ ς μετ το κατειληφέναι τ βάθος κα με ζον πλάτος πιλάβ κα μ κος, δρ τερα γίνεται τ τοια τα τ ν πιτ ρων κα καλε ται κριμνώδη δ ο δ σημαίνει πτησιν το α ματος δηλο σ ντηξιν σχυρ ν τ ν στερε ν. ε μ ν ο ν λευκ ε η α τ τ κριμνώδη, τ ν στερε ν σωμάτων στ τ πάθος, ε δ ρυθρά, το α ματος 45. Dass die drei hier angesprochenen Autoren, Ps.-Galen, An - onymus und Theophilos, in der Magnos-Tradition stehen, wird auch von der Originalschrift des Magnos bestätigt, die auf Arabisch vollständig erhalten sein soll. Die kurze Inhaltsübersicht der nicht publizierten arabischen Übersetzung lautet folgendermaßen: Der Autor spricht über die verschiedenen Arten und Farben des Urins, über seine Zusammensetzung und Beschaffenheit, über Bodensatz und die aus diesen Kennzeichen zu gewinnenden diagnostischen Hinweise. Eigene Kapitel gelten dem öligen Urin, dem Bodensatz, der Ervenkörnern gleicht, dem, der Kleie gleicht, und dem, der Mehl gleicht, sowie dem stinkenden Urin 46. Nach diesen Feststellungen läge nichts näher als zu erwarten, dass die von Theophilos angeführten Aphorismen-Zitate bei Pseudo-Galen und dem Anonymus (d. h. bei dem vielleicht zu stark kri- 44) Vgl. V. Nutton (wie Anm. 5) 414 Anm ) Über das hier genannte besondere Fieber (vgl. auch Anm. 26), das als Ursache der Entstehung der κριμνώδεις ποστάσεις hingestellt wird, ist sonst außerhalb der in der Magnos-Tradition stehenden Quellen nichts bekannt. Weitgehende Übereinstimmung zwischen Pseudo-Galen, Theophilos und Anonymus lässt sich noch in folgenden Kapiteln feststellen: Ps. Gal. c. 24 ~ Theophilos c. 17 ~ Anonymus II 314,1 17 (ölartiger Urin); c. 25 ~ c. 18 ~ II 314,19 27 (einer Kichererbse ähnlicher Bodensatz); c. 26 ~ c. 19 ~ II 315,4 9 (blätterähnlicher Urin bzw. Bodensatz); c. 27 ~ c. 20 ~ II 314,29 315,2 (kleieartiger Bodensatz); c. 30 ~c. 22 ~ II 315,19 20 (übelriechender Urin); c. 31 ~ c. 23 ~ Anon. fehlt (Kombination von Urin und Bodensatz mit verschiedenen Farben und deren Bedeutung); c. 41 ~ c. 15 ~ II 311,21 312,12 (nicht jeder weiße Bodensatz ist ein gutes Zeichen). Hier ist ferner darauf hinzuweisen, dass auch die die Farben, Inhaltsstoffe und Sedimente betreffenden Teile des im 6. Jh. wirkenden ärztlichen Kompilators Aëtios aus Amida (Libri medicinales V 28 44, CMG VIII 2, S. 19,5 25,23 Olivieri) und der zweite Teil von Pseudo-Galen De urinis ex Hippocrate, Gal. etc. (XIX 615,3 626,17 Kühn) mit Magnos direkt oder indirekt, vielleicht über Pseudo-Galen De urinis, im Zusammenhang stehen. Denn die inhaltliche und sprachliche Übereinstimmung mit Pseudo-Galen und Anonymus De urinis ist offensichtlich. 46) Vgl. Ullmann (wie Anm. 5) 82.

14 Unbekannte hippokratische Aphorismen 105 tisierten Magnos) zu finden seien. Dies trifft aber nicht zu. Beim Anonymus lässt sich anlässlich der Semiotik des Urins dicker Konsistenz eine einzige leichte Anspielung auf den Aphorismus 4,70 (IV 526,11 12 Littré = IV 152,23 25 Jones) ausfindig machen 47, der im gleichen Zusammenhang auch bei Theophilos im 8. Kapitel vorhanden ist 48. Bei Pseudo-Galen ist die Situation nicht viel anders; denn er enthält über die Anspielung auf den Aphorismus 4,70 hinaus 49 nur den Aphorismus 7,35 (IV 586,3 4 Littré = IV 200,1 3 Jones) im Rahmen der Abhandlung über den öligen Urin 50, genau im gleichen Zusammenhang wie bei Theophilos im Kapitel Der erste Teil der oben Anm. 45 und 47 zitierten pseudogalenischen Schrift De urinis ex Hipp., Gal. etc. (XIX 609,4 615,2 Kühn), eine Liste verifizierbarer Urin-Zitate aus dem Prognostikon und den Aphorismen, kommt von seiner Anlage her als Quelle für Theophilos kaum in Betracht. Auch ein weiteres Pseudogalenicum De urinis, das V. Lorusso in einem Parisinus entdeckt, mit einer informativen Einleitung versehen, ediert, übersetzt und kommentiert hat 52, scheidet als Quelle aus. Der kleine Traktat, vom Herausgeber in die alexandrinische Tradition des 6./7. Jahrhunderts gesetzt 53, weist einige Parallelen zu Theophilos De urinis auf, die auf Magnos hindeuten können. Anders als die oben besprochenen, mit Magnos im Zusammenhang stehenden Schriften der bei Kühn und Ideler abgedruckten Texte des Pseudo-Galen und des Anonymus 54 wimmelt es hier von Hippokratesreminiszenzen in Form von Zitatfragmenten. Sie werden immer anonym und sehr wahrscheinlich aus dem Gedächtnis eingeflochten. Festzuhalten ist, dass die Aphorismen nur durch zwei Wörter aus Aph. 4,70 vertreten sind 55. Hinzu kommt allerdings der erste oben im Kapitel 21 als Hippo- 47) II 313,7 9 Id. Vgl. auch Aëtios (wie Anm. 45) 22,10 13 und Ps.-Gal. De urinis ex Hipp., Gal. etc. XIX 620,16 621,1 Kühn. 48) Vgl. oben S. 95 mit Anm ) XIX 600,2 3 Kühn. 50) XIX 588,13 16 Kühn. 51) Vgl. oben S. 98 mit Anm ) Il trattato pseudogalenico De urinis del Parisin. Suppl. gr. 634, in: Bollettino dei Classici, Ser. III 25, 2004, ) Wie Anm. 52, 16 f. 54) Vgl. S. 103 f. 55) Wie Anm. 52, 22, 4 5. Vgl. oben S. 95 mit Anm. 14.

15 106 Anargyros Anastassiou krates-zitat ausgewiesene, in den Aphorismen nicht auffindbare Satz 56, um den Ausdruck πιτυρώδεις vor πονηρ ν verlängert 57, und der Hinweis des Herausgebers im Apparat auf die oben in Anm. 28 besprochene Stelle aus den Koischen Prognosen. Der unklare Befund dieser Ausführungen lässt zwei Deutungen zu, die sich allerdings anhand des uns zur Verfügung stehenden Materials nicht stringent beweisen lassen. Denn mehrere Traktate De urinis einschließlich der bei Diels 58 unter dem Namen des Magnos laufenden diesbezüglichen Texte sind noch nicht aufgearbeitet, andere sicherlich verlorengegangen. Die uns bei Pseudo- Galen und dem Anonymus vorliegende Version von Magnos De urinis könnte zu stark epitomiert sein und auf diese Weise die Zitate eingebüßt haben 59. Der schwache Punkt dieser Erklärung besteht darin, dass die Zitate in beiden Kompilationen ausgelassen sein sollen. Dieser Umstand spricht dafür, dass auch die ursprüngliche Schrift des Magnos sie wahrscheinlich nicht hatte bzw. sie in der erhaltenen arabischen Übersetzung fehlen, und dass das häufige Zitieren des Hippokrates eine Vorliebe des Theophilos ist, im Gegensatz beispielsweise zu Aktuarios (II Id.), der sich nur ein einziges Mal auf das Prognostikon bezieht. Denkbar ist also auch und damit gewinnt die zweite Deutung an Wahrscheinlichkeit, dass Theophilos über Magnos und Schriften De urinis hinaus noch weitere Quellen, vielleicht aus dem Bereich der Florilegienliteratur, sowie ein Exemplar der hippokratischen Aphorismen benutzt hat, das der direkten Überlieferung unbekannte Sätze enthielt. Dass Letzteres möglich ist, zeigen die Existenz auch anderer nicht identifizierbarer Aphorismen 60 sowie Theophilos zahlreiche Zitate aus De genitura und De natura pueri in seinem großen Werk De corporis humani fabrica. Er verdankt diese die beiden hippokratischen Traktate fast vollständig abdeckenden Referate nicht seiner Quelle, dem Werk Galens De usu partium, sondern hat sie aller Wahrscheinlichkeit nach aus den genannten Traktaten ge- 56) Vgl. S. 98 f. 57) Wie Anm. 52, 28, ) Wie Anm. 4, 59 f. 59) So sind in der Epitome von Pseudo-Galen De urinis (vgl. oben Anm. 40) beide Aphorismenzitate ausgelassen worden. 60) Vgl. hierzu A. Anastassiou / D. Irmer, Testimonien zum Corpus Hippocraticum II 1, Göttingen 1997, 142 f. und II 2, Göttingen 2001, 105.

16 Unbekannte hippokratische Aphorismen 107 schöpft, ohne dass er von einem der beiden Hauptträger der Überlieferung (dem Marcianus 269 aus dem 10. Jh. und dem Vaticanus 276 aus dem 12. Jh.) direkt abhängig wäre 61. Hamburg Anargyros Anastassiou 61) Zur stemmatischen Einordnung der Theophilos-Zitate aus De genitura und De natura pueri vgl. F. Giorgianni (wie Anm. 2)

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή Sehr geehrter Herr Präsident, Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Sehr geehrter

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Hauptseminar Mathematische Logik Pcf Theorie (S2A2) Das Galvin-Hajnal Theorem

Hauptseminar Mathematische Logik Pcf Theorie (S2A2) Das Galvin-Hajnal Theorem Hauptseminar Mathematische Logik Pcf Theorie (S2A2) Das Galvin-Hajnal Theorem Jonas Fiege 21 Juli 2009 1 Theorem 1 (Galvin-Hajnal [1975]) Sei ℵ α eine singuläre, starke Limes-Kardinalzahl mit überabzählbarer

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Geometrische Methoden zur Analyse dynamischer Systeme

Geometrische Methoden zur Analyse dynamischer Systeme Geometrische Methoden zur Analyse dynamischer Systeme Markus Schöberl markus.schoeberl@jku.at Institut für Regelungstechnik und Prozessautomatisierung Johannes Kepler Universität Linz KV Ausgewählte Kapitel

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή ελληνικά Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, γερμανικά Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 5: die Spartanische Verfassung Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch NIVEAU B1 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

cos(2α) τ xy sin(2α) (7) cos(2(α π/2)) τ xy sin(2(α π/2)) cos(2α) + τ xy sin(2α) (8) (1 + ν) cos(2α) + τ xy (1 + ν) sin(2α) (9)

cos(2α) τ xy sin(2α) (7) cos(2(α π/2)) τ xy sin(2(α π/2)) cos(2α) + τ xy sin(2α) (8) (1 + ν) cos(2α) + τ xy (1 + ν) sin(2α) (9) Festigkeitslehre Lösung zu Aufgabe 11b Grundsätzliches und Vorüberlegungen: Hookesches Gesetz für den zweidimensionalen Spannungszustand: ε = 1 ( ν (1 ε = 1 ( ν ( Die beiden Messwerte ε = ε 1 und ε = ε

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Herzlich Willkommen zu unserem Elternabend Übergang aus dem Elternhaus in den Kindergarten Καλωσορίσατε στη συνάντηση γονέων με θέμα τη μετάβαση από το οικογενειακό περιβάλλον στο προνηπιακό τμήμα 1 Überblick

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν.

Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στη σειρά. Σχηματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. Station Luft Aufgabe 1 Dreierkette Legt mit den Bild- und Wortkarten eine Dreierkette. Τρεις στ σειρά. Σχματίστε τριάδες με εικόνες και λέξεις που ταιριάζουν. der Sturm die Windkraftanlage θύελλα οι ανεμογε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 14 Στο παρελθόν για το µέλλον

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 14 Στο παρελθόν για το µέλλον 14 Στο παρελθόν για το µέλλον Η Άννα ανακαλύπτει τη µηχανή του χρόνου και µαθαίνει ότι οι τροµοκράτες θέλουν να εξαλείψουν ένα ιστορικό γεγονός. Αλλά ποιο; Ο παίκτης τη στέλνει στη χρονιά 1961. Της µένουν

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 17 Οδοφράγµατα 17 Οδοφράγµατα 50 λεπτά ακόµα: Ο παίκτης αποφασίζει να τα παίξει όλα για όλα και να εµπιστευθεί την ταµία. Το ράδιο µεταδίδει ότι οι Ανατολικογερµανοί στρατιώτες στήνουν οδοφράγµατα. Αυτό είναι το γεγονός

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 6: Athen Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 10: Beispiele von Institutionen des Römischen privatrechts Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen?

PASSANT A: Ja, guten Tag. Ich suche den Alexanderplatz. Können Sie mir helfen? 03 Για την οδό Kantstraße Η Άννα ξεκινά για την Kantstraße, αλλά καθυστερεί, επειδή πρέπει να ρωτήσει πώς πάνε µέχρι εκεί. Χάνει κι άλλο χρόνο, όταν εµφανίζονται πάλι οι µοτοσικλετιστές µε τα µαύρα κράνη

Διαβάστε περισσότερα

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder

Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008. Fierz Identität. Handout. Datum: 27. 5. 2008. von Christoph Saulder Übungen zu Teilchenphysik 2 SS 2008 Fierz Identität Handout Datum: 27. 5. 2008 von Christoph Saulder 2 Inhaltsverzeichnis Einleitung 5 2 Herleitung der Matrixelemente 7 2. Ansatz...............................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32

ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 ΟΔΟΘ ΔΘΖΗΣΘΟΣ Θ,28-32 Πξώηε Αλάγλωζε Δξκελεία [... ] ρ ξ ε ω 1 δ ε ζ ε π α λ η α π π ζ ε ζ ζ α η 2 1 ΘΔΚΗΠ, ΓΗΘΖ, ΑΛΑΓΘΖ, ΚΝΗΟΑ / ΣΟΖ, ΣΟΔΩΛ: νλνκαηα ηνπ ΡΝ ΑΡΝΛ! Ρν Απξνζσπν Martin Heidegger, Απν Ρν Σι

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig.

FLASHBACK: Der Mechanismus ist nicht komplett, verstehst du? Es fehlt ein Teil. Seit neunzehnhunderteinundsechzig. 12 Εκκλησιαστική µουσική Στην Άννα µένουν ακόµα 65 λεπτά. Στην εκκλησία ανακαλύπτει ότι το µουσικό κουτί είναι κοµµάτι που λείπει από το αρµόνιο. Η γυναίκα στα κόκκινα εµφανίζεται και ζητά από την Άννα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο

1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους. 2. Ξανάγραψε τις προτάσεις σε χρόνο Παρακείμενο Name: Datum: Klasse: Note: 1. Ταξινόμησε τα ρήματα στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την αλλαγή του φωνήεντος στο θέμα τους essen, geben, waschen, helfen, fahren, lesen, nehmen, fallen, schlafen, lassen,

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen

Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen GABLER RESEARCH Simon Schiffel Implizite Ausfallwahrscheinlichkeiten von Unternehmensanleihen Eine empirische Analyse in unterschiedlichen

Διαβάστε περισσότερα

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN

STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN 16.4.2014 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 117/125 STAATLICHE BEIHILFEN ZYPERN Staatliche Beihilfen SA.37220 (2014/C) (ex 2013/NN) Umstrukturierungsbeihilfe für Cyprus Airways (Public) Ltd und SA.38225

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE MONATSZEITUNG DEUTSCHLAND UND EUROPA ΕLLINIKI GNOMI ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ 16ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 168 www.elliniki-gnomi.eu ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ April 2014 η εφημερίδα που διαβάζεται! ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ GRIECHISCH-DEUTSCHE

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 24 Το ρολόι χτυπάει 24 Το ρολόι χτυπάει Η Άννα βρίσκει πάλι τη µεταλλική θήκη που είχε κρύψει το 1961, αλλά δεν µπορεί να την ανοίξει, επειδή έχει σκουριάσει. Όταν τελικά τα καταφέρνει, βρίσκει µέσα ένα παλιό κλειδί. Το κλειδί

Διαβάστε περισσότερα

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl

Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλοσοφίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Η προβληματική της Protention στη φαινομενολογία του χρόνου του Husserl Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα

Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα Weihnachtsbrief aus Kindergarten und Vorschule Χριστουγεννιάτικο γράμμα από το προνηπιακό/νηπιακό τμήμα 13.12.2016 Liebe Eltern des Kindergartens und der Vorschule, Die Weihnachtszeit ist eingeläutet.

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης:

Διαβάστε περισσότερα

Computerlinguistik. Lehreinheit 10 : Computerlinguistik Hausarbeit - Aufgaben

Computerlinguistik. Lehreinheit 10 : Computerlinguistik Hausarbeit - Aufgaben Computerlinguistik Lehreinheit 10 : Computerlinguistik Hausarbeit - Aufgaben Dr. Christina Alexandris Nationale Universität Athen Deutsche Sprache und Literatur Περιεχόμενα Ενότητας Κατευθυντήριες Γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1

Μεταγραφή ηχητικού κειμένου. Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen AUFGABE 1 KΡΑΤΙKO ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙKO ΓΛΩΣΣΟΜAΘΕΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚH ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΠΕ Ο A1 & A2 ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ Μεταγραφή ηχητικού κειμένου Έναρξη δοκιμασίας κατανόησης προφορικού λόγου Anfang des Testteils Hörverstehen

Διαβάστε περισσότερα

1 @ copyright @ www.learngerman.gr

1 @ copyright @ www.learngerman.gr 1 @ copyright @ www.learngerman.gr SPRACHE ΠΡΑΧΕ ΓΛΩΑ Sprichst du Griechisch? Σπριχςτ ντου γκρίχιςσ? Μιλάσ ελλθνικά; Sprichst du Deutsch? Σπριχςτ ντου ντόθτςσ? Μιλάσ γερμανικά; Welche Sprache sprichst

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 23 Θα τα πούµε µετά 23 Θα τα πούµε µετά Μια µοτοσικλέτα που πάει στη Bernauer Straße παίρνει την Άννα. Την οδηγεί ο Emre Ogur που της εύχεται καλή τύχη στο Βερολίνο. Αλλά φτάνει αυτό για να ξεφύγει από τη γυναίκα µε τα κόκκινα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde

Auswandern Dokumente. Dokumente - Allgemeines. Fragen wo man ein Formular findet. Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde - Allgemeines Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ; Fragen wo man ein Formular findet Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wann ein Dokument ausgestellt wurde Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας; Fragen wo ein Dokument

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 09 Στοιχεία που λείπουν

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 09 Στοιχεία που λείπουν 09 Στοιχεία που λείπουν Η Άννα φεύγει από το θέατρο, αλλά η γυναίκα µε τα κόκκινα την κυνηγά µέχρι το µαγαζί του Paul. Η Άννα τη γλιτώνει πάλι µε τη βοήθεια της Heidrun. Τώρα έχει ένα κοµµάτι του παζλ,

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich?

FLASHBACK: «Nostalgie» von Friedrich August Dachfeg. Unsere Melodie, Anna! Erinnerst du dich? 10 Σε αδιέξοδο Ο παίκτης ανακαλύπτει ότι στις 13 Αυγούστου 1961 χτίστηκε το Τείχος του Βερολίνου και στις 9 Νοεµβρίου 1989 έπεσε. Η αποστολή έχει άµεση σχέση µε τις δυο αυτές ηµεροµηνίες. Αλλά τι µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium)

Η παράσταση αυτή ήταν πολύ καλή και οργανωµένη, να συνεχίσουµε έτσι. Langer ( ιευθύντρια του Albrecht-Ernst Gymnasium) ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008 Πειραµατικό Σχολείο Πανεπιστηµίου Πατρών Καλησπέρα, Είµαστε η Μαρία και ο Θοδωρής από το Πειραµατικό Σχολείο Πατρών. Έχουµε συγκεντρώσει τις απόψεις Ελλήνων και Γερµανών για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir.

FLASHBACK: Die Spieldose, aha? Sie ist kaputt. Kein Problem Anna, ich repariere sie dir. 06 Η γυναίκα µε τα κόκκινα Η Άννα συναντά µια γυναίκα που ισχυρίζεται ότι ήταν φίλες το 1961. Κι εκτός αυτού η Άννα τα χάνει µε την πληροφορία ότι την κυνηγά µια γυναίκα ντυµένη στα κόκκινα. Σε κάθε γωνιά

Διαβάστε περισσότερα

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Äußern dass man etwas mieten möchte. δωμάτιο Art der Unterbringung

Auswandern Wohnen. Wohnen - Mieten. Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Äußern dass man etwas mieten möchte. δωμάτιο Art der Unterbringung - Mieten Griechisch Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα. Äußern dass man etwas mieten möchte Koreanisch δωμάτιο διαμέρισμα γκαρσονιέρα / στούντιο διαμέρισμα μονοκατοικία ημι-ανεξάρτητο σπίτι σπίτι σε σειρά κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Sehr geehrter Herr, Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Sehr geehrte Frau, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen?

Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? Die neugriechischen Pronomen: Überblick und Einführung: Was lernen Sie im Abschnitt zu den Pronomen? In diesem Kapitel werden Sie alles rund um die Pronomen im Griechischen und ihren Gebrauch lernen. Wie

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο για καθηγητές Γερμανικών στο Ινστιτούτο Γκαίτε

Θέμα: Εκπαιδευτικό σεμινάριο για καθηγητές Γερμανικών στο Ινστιτούτο Γκαίτε ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22428268 E-mail: circularsec@schools.ac.cy 15 Νοεμβρίου 2007 Διευθυντές/τριες Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 25 Απρόοπτες δυσκολίες 25 Απρόοπτες δυσκολίες Ο χρόνος τελειώνει και η Άννα πρέπει να αποχαιρετήσει τον Paul, για να επιστρέψει στην 9 η Νοεµβρίου 2006. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αποµένουν τώρα µόνο 5 λεπτά. Θα φθάσουν;

Διαβάστε περισσότερα

Jörg Gayler, Lubov Vassilevskaya

Jörg Gayler, Lubov Vassilevskaya Differentialrechnung: Aufgaben Jörg Gayler, Lubov Vassilevskaya ii Inhaltsverzeichnis. Erste Ableitung der elementaren Funktionen......................... Ableitungsregeln......................................

Διαβάστε περισσότερα

Formelsammlung zur sphärischen Trigonometrie

Formelsammlung zur sphärischen Trigonometrie Formelsammlung zur sphärischen Trigonometrie A. Goniometrie A.1. Additionstheoreme für α β für α = β (α ± β) =α cos β ± cos α β ( α) =α cos α cos (α ± β) =cosα cos β β = cos α tan α ± tan β tan (α ± β)

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση

Στοιχεία του/της συζύγου ή του/ της συντρόφου του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Επώνυμο και όνομα του προσώπου που υποβάλλει την αίτηση Name und der antragstellenden Person Αριθμός επιδόματος τέκνων Kindergeld-Nr. F K KG 51R Παράρτημα Εξωτερικό (Ausland) της αίτησης για γερμανικό

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und roemische Rechtsgeschichte

Griechische und roemische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und roemische Rechtsgeschichte Ενότητα 2: Griechisce Rechtsgeschichte Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und roemische Rechtsgeschichte

Griechische und roemische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und roemische Rechtsgeschichte Ενότητα 4: Griechische Rechtsgeschichte Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Das Präpositionalobjekt Εμπρόθετο αντικείμενο

Das Präpositionalobjekt Εμπρόθετο αντικείμενο Πολλά ριματα ςυντάςςονται με εμπρόκετο αντικείμενο. Η πρόκεςθ κακορίηει τθν πτώςθ του ουςιαςτικοφ. Das Präpositionalobjekt Εμπρόθετο αντικείμενο Το εμπρόθετο αντικείμενο αφορά πρόςωπο warten auf + Akk.

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 16 Παλιοί γνωστοί 16 Παλιοί γνωστοί Και το 1961 η Άννα καταδιώκεται από τους ένοπλους µοτοσικλετιστές. Σε αυτή την επικίνδυνη φάση τη βοηθά µια άγνωστη γυναίκα. Αλλά γιατί σπεύδει προς βοήθεια; Μπορεί η Άννα να την εµπιστευθεί;

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 26/6/2009. Στον Reinhard Vesser. "Wir liegen weit auseinander"

Συνέντευξη στην FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 26/6/2009. Στον Reinhard Vesser. Wir liegen weit auseinander Συνέντευξη στην FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 26/6/2009 Στον Reinhard Vesser "Wir liegen weit auseinander" Die amtierende Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)

Διαβάστε περισσότερα

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από

22 είκοσι δύο. Κύπρος. Ελλάδα. Ελβετία. Αυστρία. Γερμανία. Από πού είσαι; Είμαι από τη Γερμανία. Εσύ; Από την Κύπρο. Από πού είσαι; Είμαι από 3 τρί 1. μάθμα Wie heißen die Länder auf Griechisch? Bitte verbinden Sie die Namen mit den richtigen Zeichnungen. Hören Sie dann die Ländernamen und sprechen Sie sie nach. 1.18 Ελλάδα Αυστρία Κύπρος Ελβετία

Διαβάστε περισσότερα

2. Σε καθεμία από ηις παρακάηφ προηάζεις σπάρτει ένα οσζιαζηικό ζε αιηιαηική ή ζε δοηική. Υπογράμμιζε ηο και ζσμπλήρφζε ηο ζε ονομαζηική

2. Σε καθεμία από ηις παρακάηφ προηάζεις σπάρτει ένα οσζιαζηικό ζε αιηιαηική ή ζε δοηική. Υπογράμμιζε ηο και ζσμπλήρφζε ηο ζε ονομαζηική Grivaki Schule für Fremdsprachen Finaltest zu Grammatikland 1 Kapitel 6 + 7 A Klasse 1. Σσμπλήρφζε ηοσς πίνακες der Papagei Akkusativ Der Bleistift Dativ das Huhn Die Puppe eine Tafel Ein Lineal Ein Esel

Διαβάστε περισσότερα

1. Βρες το σωστό αντικείμενο και συμπλήρωσε το σε αιτιατική. 2. Μπορείς να το πεις κι αλλιώς. Χρησιμοποίησε τα ρήματα schmecken και gefallen

1. Βρες το σωστό αντικείμενο και συμπλήρωσε το σε αιτιατική. 2. Μπορείς να το πεις κι αλλιώς. Χρησιμοποίησε τα ρήματα schmecken και gefallen Name: Datum: Klasse: Note: 1. Βρες το σωστό αντικείμενο και συμπλήρωσε το σε αιτιατική eine Torte, eine Limonade, die Blumen, der Arzt, die Tür, der Schulbus a) Peter ist krank. Seine Mutter ruft an. b)

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 21 Ένα καινούργιο σχέδιο 21 Ένα καινούργιο σχέδιο Η Άννα επιστρέφει στο 2006. Η γυναίκα µε τα κόκκινα έχει απαγάγει τον πάστορα Kavalier. Επειδή δεν µπορεί να τον βρει, η Άννα ταξιδεύει στην 9 η Νοεµβρίου 1989, τη νύχτα που έπεσε

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Das Etui ist in Sicherheit. Niemand weiß, wo es ist. (teuflisches Lachen) Außer mir!

FLASHBACK: Das Etui ist in Sicherheit. Niemand weiß, wo es ist. (teuflisches Lachen) Außer mir! 19 Αγάπη στον Ψυχρό Πόλεµο Μόνο 40 λεπτά ακόµα: Η Άννα και ο Paul ξεφεύγουν από τη γυναίκα µε τα κόκκινα και φθάνουν στο υτικό Βερολίνο. Ο Paul κάνει την κατάσταση ακόµα πιο περίπλοκη µε µια ερωτική εξοµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

. Zeit: Synoptische Betrachtung # αβ αα a) Allgemeine Abkürzungen Abkürzung Ausführung/Bedeutung AOGCM/GCM (atmosphärisch-ozeanisch gekoppeltes) globales Zirkulations-/Klimamodell (engl.: (atmosphere

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 11 Φαστ-φούντ 11 Φαστ-φούντ Όταν η Άννα λέει στο φαγητό στον Paul για τη µυστηριώδη πρόταση In der Teilung liegt die Lösung. Folge der Musik!, αυτός αντιλαµβάνεται τον κίνδυνο και τη στέλνει στον πάστορα Kavalier. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 15 Ταξίδι στον χρόνο 15 Ταξίδι στον χρόνο Η Άννα πρέπει να πάει στο διαιρεµένο Βερολίνο από το ανατολικό στο δυτικό τµήµα. Και σαν να µην έφτανε αυτό, πρέπει να βρει µέσα σε 55 λεπτά ποιο γεγονός θέλει να εξαλείψει η RATAVA:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum

ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum ΤΟ HISTORISCHES WÖRTERBUCH DER PHILOSOPHIE * THEO KOBUSCH Ruhr Universität Bochum Τ ο Historisches Wörterbuch der Philosophie (εφεξής HWPh), ο πρώτος τόμος του οποίου εκδόθηκε το 1971 και ο τελευταίος

Διαβάστε περισσότερα

Griechische und römische Rechtsgeschichte

Griechische und römische Rechtsgeschichte ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Griechische und römische Rechtsgeschichte Ενότητα 7: Gortyna Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Deutsch Griechisch Sehr geehrter Herr Präsident, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Sehr geehrter Herr, Formell,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΛΟΡΕΛΑΪ DIE LORELEY FABEL Η Λορελάϊ, είναι η Γοργόνα του Μεγαλέξανδρου στη γερμανική της έκδοση Ή μια Σειρήνα απ την Οδύσσεια που απομακρύνθηκε απ τις συντρόφισσές της και βρέθηκε στον Ρήνο.

Διαβάστε περισσότερα

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen.

Hessisches Kultusministerium. Schulbücherkatalog. für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen. Hessisches Kultusministerium Schulbücherkatalog für den Unterricht in Herkunftssprachen in Verantwortung des Landes Hessen Schuljahr 2013/2014 Unterrichtsmaterialien, die im uftrag des Hessischen Kultusministeriums

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S.

FLOTT 3 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Teil A München. dran (S. 10) Hausaufgaben: LB S. 12-13, München ist auch für Kinder schön! S. FLOTT 3 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την οµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (34 οµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά 10-12

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Anna, Ihre Mission ist riskant. Sie sind in Gefahr. Die Frau in Rot sucht Sie.

FLASHBACK: Anna, Ihre Mission ist riskant. Sie sind in Gefahr. Die Frau in Rot sucht Sie. 07 Ο άγνωστος εχθρός Η Άννα ξεφεύγει από τους µοτοσικλετιστές µέσα σ ένα θέατρο βαριετέ. Συναντά εκεί τη Heidrun και µαθαίνει από τον αστυνόµο Ogur ότι η RATAVA την κυνηγά. Αλλά τι θέλει αυτή και η γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 18 Η κρυµµένη θήκη 18 Η κρυµµένη θήκη Η Άννα ανακαλύπτει ότι η γυναίκα µε τα κόκκινα είναι η αρχηγός της RATAVA. Μένουν 45 λεπτά. Το σηµαντικότερο στοιχείο για την Άννα είναι τώρα µια θήκη που έκρυψε η γυναίκα µε τα κόκκινα.

Διαβάστε περισσότερα

Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch)

Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch) Text 9, Nur noch Englisch? Thema des Textes: Beeinflussung von Sprachen durch englische Ausdrücke Die Anglisierung heutzutage Unterschiede des Englischen zu anderen Sprachen (zu Deutsch) Zusammenfassung

Διαβάστε περισσότερα

«Verschollene» Inschriften aus Bisanthe E. S V E R K O S «VERSCHOLLENE» INSCHRIFTEN AUS BISANTHE IM

«Verschollene» Inschriften aus Bisanthe E. S V E R K O S «VERSCHOLLENE» INSCHRIFTEN AUS BISANTHE IM «Verschollene» Inschriften aus Bisanthe 155 E. S V E R K O S «VERSCHOLLENE» INSCHRIFTEN AUS BISANTHE IM ARCHÄOLOGISCHEN MUSEUM VON THESSALONIKE* In dem Aufsatz von Mustafa Hamdi Sayar «Pergamon und Thrakien.

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1

FLOTT 2 - LEKTION 1. 1 η. S. 8, Hallo, da sind wir wieder: S. 11, Grammatik - Wiederholung 2 η ώρα S. 9 Hörverstehen 1 FLOTT 2 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ και το ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ και το ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ και Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ και το ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ το ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ 6ος ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ Τείχη (1) Στο βορειοανατολικό τμήμα του περιβόλου των τειχών έχει προσκολληθεί, από την εξωτερική πλευρά τους, η Ακρόπολη, που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Ich habe mich verirrt. Όταν δεν ξέρετε που είστε

Ταξίδι Στο δρόμο. Στο δρόμο - Τόπος. Ich habe mich verirrt. Όταν δεν ξέρετε που είστε - Τόπος Ich habe mich verirrt. Όταν δεν ξέρετε που είστε Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist? Παράκληση για ένδειξη συγκεκριμένης ς σε χάρτη Wo kann ich finden? Ερώτηση για συγκεκριμένη...

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 04 Σήµατα κινδύνου 04 Σήµατα κινδύνου Η Άννα βρίσκει στην Kantstraße ένα ρολογάδικο που είναι όµως κλειστό. Μαθαίνει ότι ο ιδιοκτήτης έχει πάει σ ένα καφενείο. Οι δυο τους φαίνεται να γνωρίζονται. Η Άννα έχει ακόµα 100 λεπτά.

Διαβάστε περισσότερα

Die Präposition Πρόθεςη

Die Präposition Πρόθεςη Präpositionen mit Dativ Οι προκζςεισ διακρίνονται όχι μόνο ανάλογα με το νόθμα τουσ και τθ χριςθ τουσ αλλά και ανάλογα με τθ ςφνταξι τουσ. Υπάρχουν προκζςεισ που ςυντάςςονται πάντα με δοτικι (Dativ) ι

Διαβάστε περισσότερα

Das Partizip Η μετοχή

Das Partizip Η μετοχή Das Partizip Präsens (Μετοχή ενεστώτα) Das Partizip Η μετοχή Η μετοχή ενεστώτα σχηματίζεται προσθέτοντας ένα -d- στο απαρέμφατο. spielen spielend kommen kommend fahren fahrend Η μετοχή ενεστώτα έχει ενεργητική

Διαβάστε περισσότερα

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1

FLOTT 1 - LEKTION 1. 1 η. S.13, Übungen 1, 2. 2 η ώρα S. 18, Das bin ich! Hausaufgaben: ΑΒ Übungen 3, 4 S. 13 Übungen S S. 19, Ηörverstehen 1 FLOTT 1 Πλάνο διδασκαλίας* ιδασκαλία σε φροντιστήριο ή ιδιαίτερο µάθηµα : 4 ώρες την εβδοµάδα Σύνολο ωρών ετησίως κατά προσέγγιση: 120-130 (32 εβδοµάδες) Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να διδάσκεται σε συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

BIOABFALL. Beantworte folgende Fragen: 1. Welche Farbe hat die Biotonne a) blau b) grün c) gelb d) rot. 2. Was kommt in die Biotonne?

BIOABFALL. Beantworte folgende Fragen: 1. Welche Farbe hat die Biotonne a) blau b) grün c) gelb d) rot. 2. Was kommt in die Biotonne? BIOABFALL Mein Name ist Laura. Zuhause essen wir viel Obst und Gemüse. Die Abfälle, wie zum Beispiel Orangen- oder Kartoffelschalen, aber auch Teeblätter oder Eierschalen, sammeln wir in der Küche in einem

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙΔΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

FLASHBACK: Warten Sie, Anna! Ich möchte Ihnen helfen. Ich möchte Ihnen helfen. Wir müssen Berlin retten!

FLASHBACK: Warten Sie, Anna! Ich möchte Ihnen helfen. Ich möchte Ihnen helfen. Wir müssen Berlin retten! 08 Ανοιχτοί λογαριασµοί Κατά την αψιµαχία µε τη γυναίκα στα κόκκινα ο Ogur τραυµατίζεται και εξηγεί στην Άννα ότι η RATAVA θέλει να εξαλείψει τα ιστορικά γεγονότα. Καταφέρνει να της πει µια ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρισμός 2ο μάθημα

Ηλεκτρισμός 2ο μάθημα Μάθημα (τίτλος): Ένα κλειστό κύκλωμα Επίπεδο επάρκειας γλώσσας A1 A2 B1 B2 C1 Τάξη/βαθμίδα: 5η τάξη Αριθμός μαθητών στην τάξη: 11 Αντικείμενο: Φυσική Θέμα: Ηλεκτρισμός Προϋποθέσεις / απαιτήσεις: (π.χ.:

Διαβάστε περισσότερα

Zweite Analytik Analytica Posteriora

Zweite Analytik Analytica Posteriora ARISTOTELES Zweite Analytik Analytica Posteriora Griechisch Deutsch Griechischer Text nach W. D. Ross Übersetzt, mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von FELIX MEINER VERLAG HAMBURG PHILOSOPHISCHE

Διαβάστε περισσότερα

I. Münzen der Livia unter Augustus. RPC 2359 (Pergamon/Mysien)

I. Münzen der Livia unter Augustus. RPC 2359 (Pergamon/Mysien) I. Münzen der Livia unter Augustus 1. RPC 2359 (Pergamon/Mysien) - nicht später als 2 v. Chr.; wahrscheinlich nach 10 v. Chr. - unter dem Magistrat Charinos geprägt Avers: Livia als Hera; ΛΙΒΙΑΝ ΗΡΑΝ ΧΑΡΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 20.12.2012 2011/0254(NLE) * ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Vertretungsberechtigung. gegenüber der Bank 1 ικαίωµα εκπροσώπησης έναντι της Τράπεζας 1

Vertretungsberechtigung. gegenüber der Bank 1 ικαίωµα εκπροσώπησης έναντι της Τράπεζας 1 Piraeus Bank S.A. Frankfurt Βranch Baseler Strasse 46 D-60329 Frankfurt am Main & δείγµατα υπογραφής για κατάχωρηµένους εµπόρους, προσωπικές & κεφαλαιουχικές εταιρίες και εταιρικές επιχειρήσεις und Unterschriftsproben

Διαβάστε περισσότερα