ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΠΛΥΣΙΜΟ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ) Αναστασία Λειβαδά Αιματολόγος Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Α.Ο.Ν.Α. «O Άγιος Σάββας»

2 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Παράγωγα του αίματος ονομάζονται τα συστατικά που παράγονται με φυγοκέντρηση και υπόκεινται σε διήθηση-κατάψυξη με τη χρήση συμβατικής μεθοδολογίας των υπηρεσιών Αιμοδοσίας Καλύπτουν ειδικές ανάγκες των ασθενών σε ερυθρά, πλάσμα και αιμοπετάλια και έτσι οι ασθενείς δεν επιβαρύνονται απ την λήψη περιττού όγκου ή πλεοναζόντων συστατικών του αίματος

3

4 Λευκαφαίρεση( Leukocyte Depletion) Είναι μια τεχνική που έχει σκοπό την αφαίρεση όσο το δυνατόν περισσοτέρων λευκών αιμοσφαιρίων από ένα παράγωγο αίματος βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα και την ασφάλεια του Στόχος της λευκαφαίρεσης είναι να μειώσει τα λευκά <1X10 6 /L

5 Γιατί Λευκαφαίρεση; Είναι πολύ σημαντική τεχνική γιατί τα λευκά αιμοσφαίρια του δότη ενοχοποιούνται για σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις στον δέκτη-ασθενή: για πυρετικές μη αιμολυτικές αντιδράσεις μετά τη μετάγγιση (Febrile Non Haemolytic Transfusion Reaction, FNHTR) για ανθεκτικότητα στην μετάγγιση αιμοπεταλίων, για απόρριψη μοσχεύματος (οξεία η απώτερη) για μετάδοση λοιμώξεων όπως κυτταρομεγαλοϊός (CMV), Creutzfeld- Jacob και για βακτηριακές λοιμώξεις TRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury Οξεία Πνευμονική Βλάβη συνδεόμενη με τη μετάγγιση) για νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή σχετιζόμενη με τη μετάγγιση (ΤΑ- GvHD, Transfusion Associated Graft versus Host Disease) ανοσοτροποποίηση που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την πρόγνωση ασθενών με κακοήθειες ή ακόμη και την εύρεση συμβατού μοσχεύματος

6 Ενδείξεις λευκαφαίρεσης Ασθενείς που έχουν κάνει έστω ένα επεισόδιο πυρετικής μη αιμολυτικής αντίδρασης μετά τη μετάγγιση(fnhtr) Πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς για να προφυλαχτούν τόσο απ τις FNHTR, όσο και από την άλλο-ανοσοποίηση έναντι των ΗPA και HLA Ασθενείς με συγγενείς ή επίκτητες ανοσοανεπάρκειες, ασθενείς που υποβάλλονται ή θα υποβληθoύν σε ΜΑΚ ή μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων Έγκυες γυναίκες για την αποφυγή μετάδοσης κυρίως CMV-λοίμωξης ή άλλων ενδοκυττάριων λοιμώξεων Ενδομήτριες μεταγγίσεις, μεταγγίσεις σε πρόωρα νεογνά και παιδιά έως ενός έτους

7 Λευκαφαίρεση των ερυθρών λευκαφαίρεση πριν την αποθήκευση του παράγωγου (pre-storage leukodepletion) λευκαφαίρεση πριν τη μετάγγιση με φίλτρο που γίνεται στο εργαστήριο της Αιμοδοσίας (εργαστηριακό φίλτρο) με παρακλίνιο φίλτρο Η λευκαφαίρεση πριν την αποθήκευση είναι προτυποποιημένη και αποτελεσματικότερη διότι έτσι αποφεύγεται κυρίως η παραγωγή κυταροκινών που παράγονται από τα λευκά Τα λευκαφαιρεμένα ερυθρά πριν την αποθήκευση, μπορούν να χορηγηθούν οποιαδήποτε στιγμή άμεσα, με απλή συσκευή μετάγγισης ως την ημερομηνία λήξης τους

8 Λευκαφαίρεση των ερυθρών Από τις άλλες δύο μεθόδους λευκαφαίρεσης προτιμότερη είναι η λευκαφαίρεση με εργαστηριακό φίλτρο στο εργαστήριο με άσηπτο τρόπο, λόγω των προτυποποιημένων συνθηκών που υπάρχουν στο εργαστήριο, καθώς και της δυνατότητας ελέγχου ποιότητας Η μονάδα των συμπυκνωμένων ερυθρών (ΜΣΕ) που λευκαφαιρείται στο εργαστήριο πρέπει να χορηγηθεί όσο πιο κοντά στην λευκαφαίρεση και οπωσδήποτε εντός 24ωρου Η χρήση φίλτρου παρά την κλίνη δεν προτιμάται παρά μόνο όταν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα

9 Λευκαφαίρεση αιμοπεταλίων (PLT) Γίνεται στα αιμοπετάλια αφαίρεσης στα πλαίσια της συλλογής Στα αιμοπετάλια πολλαπλών δοτών γίνεται με ειδικό φίλτρο στον ασκό της συλλογής πριν την αποθήκευση, ή με φίλτρο στο εργαστήριο πριν τη χορήγηση (pool 4-6 ασκών αιμοπεταλίων) Με ειδικό φίλτρο παρά την κλίνη του ασθενή (bed side)

10 ΠΛΥΣΙΜΟ

11 Πλυμένα ερυθρά Στόχος η απομάκρυνση του πλάσματος και των πρωτεϊνών του που έχουν απομείνει στη μονάδα των συμπυκνωμένων ερυθρών Είναι προτιμότερο τα συμπυκνωμένα ερυθρά να περνούν πρώτα από φίλτρο λευκαφαίρεσης πριν ή μετά την αποθήκευση και μετά να πλένονται με ισότονο διάλυμα φυσιολογικού ορού Μετά το πλύσιμο τα ερυθρά πρέπει να μεταγγιστούν το συντομότερο εντός 24ωρου, γιατί λόγω διάνοιξης του ασκού υπάρχει μεγάλος κίνδυνος επιμόλυνσης

12 Πότε πλυμένα ερυθρά? Σε ασθενείς με έλλειψη ανοσοσφαιρίνης Α (IgA) στους όποιους και ίχνη πλάσματος είναι δυνατόν να προκαλέσουν αναφυλακτική αντίδραση ενίοτε θανατηφόρα Σε ασθενείς που έχουν ιστορικό σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων, όπως εκτεταμένο εξάνθημα, βρογχόσπασμο, καταπληξία, γιατί τέτοιες αντιδράσεις οφείλονται σε αντισώματα εναντίον πρωτεϊνών του πλάσματος και χρειάζεται να αφαιρεθεί κάθε ίχνος του σε ασθενείς που εμφανίζουν FNHTR μετά από μετάγγιση λευκαφαιρεμένων ΣΕ και Σε ασθενείς με μεγάλο κίνδυνο υπερκαλιαιμίας λόγω του βασικού τους νοσήματος

13 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ

14 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ Έκθεση των παράγων αίματος σε ιονίζουσα ακτινοβολια Gy Αποσκοπεί στην αδρανοποίηση και στην αναστολή του πολλαπλασιασμού των λεμφοκυττάρων του δότη, τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν, μετά τη μετάγγιση αντίδραση μοσχεύματος εναντίον του ξενιστή (ΤΑ-GvHD)

15 Παθοφυσιολογικός μηχανισμός TA-GvHD Φυσιολογικά όταν βιώσιμα Τ- λεμφοκύτταρα του δότη εισέλθουν στην κυκλοφορία του δέκτη, καταστρέφονται γρήγορα από Τ- λεμφοκύτταρα του δέκτη Εάν τα λεμφοκύτταρα του δέκτη είναι ανενεργά λόγω ανοσοκαταστολής, ή έχουν κοινά HLA με αυτά του δότη, τότε τα Τ- λεμφοκύτταρα του δότη εγκαθίστανται στον οργανισμό του δέκτη, πολλαπλασιάζονται και επιτίθενται στους ιστούς του

16 Κίνδυνο για TA-GvHD έχουν: Ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς Ανοσοικανά άτομα που λαμβάνουν παράγωγα αίματος από HLA απλοταυτόσημους δότες ή ομόζυγους ως προς έναν HLA απλότυπο τους (συγγενείς 1 ου βαθμού, γενετικά ομοιογενείς πληθυσμοί)

17 Νόσος TA-GvHD. Σπάνια κατάσταση Εμφανίζεται 7-10 μέρες μετά τη μετάγγιση (εύρος 3-30) Συμπτώματα πυρετό, εξάνθημα, εντεροκολίτιδα,βλεννογονίτιδα και εργαστηριακά ευρήματα ηπατικής δυσλειτουργίας Προκαλεί βαθειά απλασία του μυελού των οστών Θνητότητα που ξεπερνά το 90% εντός του πρώτου μήνα Η ακτινοβόληση την προλαμβάνει κατά 100%

18 Η ακτινοβόληση άφορα Τα ερυθρά, τα αιμοπετάλια και τα ουδετερόφιλα Όχι το πλάσμα, γιατί η κατάψυξη αδρανοποιεί τα Τ-λεμφοκύτταρα

19 Οι ακτινοβολητές Οι ακτινοβολητές είναι μηχανήματα με ραδιενεργό ισότοπο που εκπέμπει γ- ακτινοβολία (συνήθως Cobalt) ή μηχάνημα που εκπέμπει Χ-ακτινοβολία σε δόση 25Gy, και πάντα μικρότερη από <50 Gy

20 Πότε γίνεται ακτινοβόληση? Τα ερυθρά ακτινοβολούνται έως 14 μέρες από την συλλογή και τα χορηγούμε έως την 28 η μέρα από τη συλλογή τους (ακτινοβόληση αύξηση της διαπερατότητας της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης υπερφόρτωση με κάλιο ) (BCSH) ή Τα ερυθρά ακτινοβολούνται οποιαδήποτε στιγμή εντός 28 ημερών (ΑΑΒΒ) Tα αιμοπετάλια μπορούν να ακτινοβοληθούν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο χρόνο των 5 ημερών από τη συλλογή τους

21 Οι ενδείξεις μετάγγισης ακτινοβολημένων παραγώγων (1) Οποιαδήποτε μετάγγιση από συγγενή 1 ου ή 2 ου βαθμού Οποιαδήποτε μετάγγιση μεταξύ ατόμων ομοιογενών γενετικά πληθυσμών Μετάγγιση HLA συμβατών αιμοπεταλίων Ενδομήτριες μεταγγίσεις και μεταγγίσεις σε νεογνά που έλαβαν ενδομήτριες μεταγγίσεις ή νεογνά με βάρος γέννησης <1500gr και ηλικία κύησης <30 εβδομάδες καθώς και αφαιμαξομεταγγίσεις νεογνών

22 Οι ενδείξεις μετάγγισης ακτινοβολημένων παραγώγων (2) Μετάγγιση ουδετεροφίλων Συγγενή σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας Σε ασθενείς που θα υποβληθούν ή υποβάλλονται σε ΜΑΚ Αυτόλογη ΜΑΚ (7 ημέρες πριν τη συλλογή και για 3 μήνες μετά ή 6 μήνες μετά αν έχει γίνει ολοσωματική ακτινοβόληση) Αλλογενής ΜΑΚ (μέχρι το τέλος της προφύλαξης ή ανόδου των λεμφοκύτταρων >1Χ10 9 /L)

23 Οι ενδείξεις μετάγγισης ακτινοβολημένων παραγώγων (3) Μετά τη θεραπεία με ανάλογα πουρινών (fludara, cladribine, deoxycoformycin) Σε ασθενείς με νόσο Hodgkin Σε ασθενείς με απλαστική αναιμία που έλαβαν αντιθυμοκυτταρική σφαιρίνη Η χορήγηση ακτινοβολημένων παραγώγων δεν είναι απαραίτητη σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία(χμθ) ή μεταμόσχευση για συμπαγείς όγκους ή για ΧΜΘ για non-hodgkin λεμφωματα και Οξεία Λευχαιμία ή ασθενείς που πάσχουν από HIV

24 ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

25 ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Επεξεργασία παραγώγων αίματος με χημικά μέσα ή/και ακτινοβόληση που καθιστούν ανενεργούς τους λοιμογόνους παράγοντες που πιθανώς περιέχουν χωρίς την απομάκρυνσή τους Προς το παρόν μπορεί να εφαρμοσθεί στο πλάσμα και τα αιμοπετάλια

26 Γιατί αδρανοποίηση? Ο κίνδυνος μετάδοσης γνωστών λοιμώξεων μέσω των μεταγγίσεων είναι εξαιρετικά χαμηλός προσεκτική επιλογή αιμοδοτών έλεγχος για λοιμώδεις παράγοντες (HBV,HCV,HIV,σύφιλη, HTLV) Ι

27 Γιατί αδρανοποίηση? Παραμένει ο κίνδυνος βακτηριακής επιμόλυνσης (ΑΜΠ) Πρωτόζωα Σποραδικός έλεγχος για EBV, CMV, WNV, gram(+)/(-) Νόσος Creutzfeld-Jacob Περίοδος «παραθύρου» Νέα παθογόνα-καθυστέρηση ανεύρεσης αποτελεσματικής μεθόδου ΙΙ

28 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΩΡΑΛΕΝΙΑ: ΑΜΟΤΟΣΑΛΕΝΙΟ ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ (BLUE DE METHYLENE ΡΙΦΟΒΛΑΒΙΝΗ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΛΥΤΗ/ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (Solvent/Detergent)

29 ΨΩΡΑΛΕΝΙΑ: ΑΜΟΤΟΣΑΛΕΝΙΟ Από φυτά μικρά μόρια +υπεριώδης ακτινοβολία εμποδίζουν αντιγραφή DNA-RNA παθογόνων κυτταρικός θάνατος Αφαιρείται κατά το τελικό στάδιο της μεθόδου «Απενεργοποιεί ιούς (με ή χωρίς λιπιδικό περίβλημα), βακτήρια, πρωτόζωα Λευκά αιμοσφαίρια (προφυλαξη από TA-GVHD) Δεν δρα στα prions Χρήση στο φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (πλασμαφαίρεση ή pool) και τα αιμοπετάλια αφαίρεσης Χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες

30 ΜΠΛΕ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ (BLUE DE METHYLENE Γίνεται με φωτοδραστική χρωστική φαινοθειαζίδης που ενεργοποιημένη με ορατό φώς σπάει έλικα νουκλεΐκου οξέος ιών Αφαιρείται κατά το τελικό στάδιο της μεθόδου Δεν επιτρέπεται η χρήση σε άτομα με έλλειψη G-6PD Αλλεργία;

31 KYANOYN ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ (BLUE DE METHYLENE) «Απενεργοποιεί» ιούς με λιπιδικό περίβλημα, βακτήρια και πρωτόζωα Χαμηλή αποτελεσματικότητα στους ιούς χωρίς λιπιδικό περίβλημα (μονο Β19) Δρα στα prions Χρήση μόνο στο φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (ανά μονάδα) Χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες Από το 2002 σε όλες τις παιδιατρικές μεταγγίσεις πλάσματος στο Ην. Βασίλειο

32 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΛΥΤΗ/ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (Solvent/Detergent) Σε δεξαμενές πλάσματος μονάδες: οργανικός διαλύτης (1% TnBP) + απορρυπαντικό Triton X-100 (στους 30 0 C για 4 ώρες)-->αφαιρούνται λιπίδια από τη μεμβράνη αλλοίωση λιπιδαιμικό προφίλ ιων >ΟΧΙ πολλαπλασιασμός ιών Απενεργοποιεί»πρωτόζωα και prions και ιούς με περίβλημα λιπιδίων (HIV, HBV, HCV, EBV, CMV) ΔΕΝ ΔΡΑ: σε ιούς χωρίς περίβλημα (πχ B-19,για HAV, ) αφαιρείται από το τελικό προϊόν χρήση μόνο σε δεξαμενές πρόσφατα και σε μονάδες πλάσματος Λόγω καταστροφής μεμβράνης όχι σε ΣΕ και ΑΜΠ

33 ΡΙΦΟΒΛΑΒΙΝΗ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2) χρήση στο φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα και τα αιμοπεταλια αφαιρεσης Δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί από το τελικό προϊόν Δρα σε συνδυασμό με υπεριώδη ακτινοβολία Προκαλεί μη αναστρέψιμη βλάβη σε νουκλεϊκά οξέα «Απενεργοποιεί» ιούς (με ή χωρίς λιπιδικό περίβλημα), βακτήρια, πρωτόζωα και τα λευκά αιμοσφαίρια, και είναι η μόνη τεχνική που μειώνει τον ιό της ηπατίτιδας Α

34 ΡΙΦΟΒΛΑΒΙΝΗ (ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2

35 ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PLASMA FRACTIONATION)

36 Σύσταση του ανθρώπινου αίματος

37 ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PLASMA FRACTIONATION) Το πλάσμα είναι το παράγωγο του αίματος που προέρχεται από το ολικό αίμα με φυγοκέντρηση ή με τη διαδικασία της αφαίρεσης Περιέχει 90% νερό, 7% πρωτεΐνες και 3% βιταμίνες, κρυστάλλους, άλατα NaCl και KCl κλπ, λευκωματίνη διατηρεί τον όγκο του αίματος μέσα στην κυκλοφορία Οι σφαιρίνες χωρίζονται σε α1, α2,β1,β2 και γ σφαιρίνες, και είναι τα γνωστά αντισώματα που εξασφαλίζουν την ανοσία του οργανισμού Παράγοντες πήξης και το ινωδογόνο ρυθμίζουν την πήξη του αίματος Για να διατηρηθούν επαρκώς οι ασταθείς παράγοντες της πήξης (ΠαραγονταςV(FV), ΠαραγονταςVIII (FVIII), το πλάσμα πρέπει να καταψυχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε μια ώρα από την παρασκευή του, σε θερμοκρασία κάτω των -30 ο C (Fresh Frosen Plasma, FFP), ενώ αν καταψυχτεί εντός 24ωρών λέγεται κατεψυγμένο πλάσμα (FP) και περιέχει μικρή ποσότητα παραγόντων πήξης

38 ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PLASMA FRACTIONATION) Σύνθετη βιομηχανοποιημένη διαδικασία, κατά την οποία συγκεκριμένες πρωτεΐνες απομονώνονται από το ανθρώπινο πλάσμα και κατόπιν χρησιμοποιούνται για την παρασκευή θεραπευτικών προϊόντων Καθορίζεται λεπτομερειακά από αυστηρές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, υπό τον έλεγχο αντίστοιχων Αρχών

39 Προϊόντα πλάσματος

40 ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PLASMA FRACTIONATION) Η πρώτη μέθοδος κλασματοποίησης που αναπτύχτηκε είναι η μέθοδος Cohn που στηρίζεται στη μέθοδο διαχωρισμού των πρωτεϊνών τους, αλλάζοντας άλλοτε τη θερμοκρασία και άλλοτε το PH του μείγματος και τη συγκέντρωση αιθανόλης Τα προϊόντα λαμβάνονται από μεγάλες δεξαμενές που περιέχουν πάνω από 1000 πλάσματα Το υπερκείμενο από το ένα στάδιο γίνεται η πρώτη υλη για το επόμενο στάδιο με αποτέλεσμα να καθιζάνουν διαφορετικά κλάσματα πλάσματος-πρωτεΐνες στα διάφορα σταδία

41 ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PLASMA FRACTIONATION) Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, σε διαφορετικά στάδια λαμβάνεται ινωδογόνo, σφαιρίνες, αλβουμίνη κλπ Το κάθε κλάσμα επεξεργάζεται χωριστά για να απομακρυνθούν τα περιττά στοιχεία και να σταθεροποιηθεί το τελικό προϊόν Τα καθιζήματα διαχωρίζονται με φυγοκέντρηση ή φιλτράρισμα

42 Στάδια κλασματοποίησης πλάσματος

43 ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PLASMA FRACTIONATION) Εξέλιξη στη μέθοδο Cohn αποτελεί η υπερδιήθηση (nanofiltration) και η υγρή χρωματογραφία Με τις μεθόδους αυτές έχει αυξηθεί ακόμη πιο πολύ η καθαρότητα του τελικού προϊόντος, ειδικά όσον αφορά τους παράγοντες πήξεως

44 ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PLASMA FRACTIONATION) Τα πιο συνηθισμένα και σε ευρεία χρήση προϊόντα της κλασματοποίησης είναι: η λευκωματίνη οι παράγοντες πήξης οι ειδικές γ-σφαιρίνες (πχ αντι-τετανικός ορός, αντι-rhesusd σφαιρίνη) η ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη (IVIg)

45 Προϊόντα βιομηχανικής κλασματοποίησης πλάσματος και ενδείξεις αυτών Προϊόν Αλβουμίνη (λευκωματίνη) Παράγοντες πήξης Παράγων VIII Παράγων IX Παράγων VII Παράγων XI Παράγων XIII Παράγων von Willebrand Ινωδογόνο Προθρομβινικό σύμπλεγμα (PCC) Ενεργοποιημένο PCC Ανοσοσφαιρίνες (Ig) Πολυδύναμη ενδοφλέβια Ιg (IgIV) Ηπατίτιδα Β Αντι-D σφαιρίνη Αναστολείς πρωτεασών Αντιθρομβίνη Πρωτεΐνη C C1-αναστολέας α1-αντιθρυψίνη Κύρια ένδειξη Διατήρηση όγκου Αιμορροφιλία Α Αιμορροφιλία Β Ανεπάρκεια FVII Αιμορροφιλία C Ανεπάρκεια FXIII Νόσος von Willebrand (ορισμένες μορφές τύπου 2 και στον τύπο 3) Υποϊνωδογοναιμία Αναστροφή δράσης κουμαρινικών Αιμορροφιλία Α και Β με ανασταλτή Θεραπεία υποκατάστασης σε ανοσοανεπάρκειες, Αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα Πρόληψη ηπατίτιδας Β Πρόληψη αιμολυτικής νόσου νεογνού Ανεπάρκεια αντιθρομβίνης Ανεπάρκεια πρωτεΐνης C Κληρονομικό αγγειοοίδημα Συγγενής ανεπάρκεια αντιθρυψίνης

46 ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (PLASMA FRACTIONATION) Η κλασματοποίηση καλύπτει τις ανάγκες ασθενών σε παγκόσμια κλίμακα και για μεγάλο αριθμό νοσημάτων Είναι επιτακτική η παραγωγή λευκωματίνης, ανοσοσφαιρινών και παραγόντων πήξης σε επαρκή ποσότητα, υψηλή ποιότητα και χαμηλό κόστος Στις αναπτυσσόμενες χώρες η πρόσβαση για προμήθεια ανασυνδυασμένων παραγόντων είναι αδύνατη

47 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-PETERSEN ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΕΚΠΠΑ) «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοβόληση-Πλύσιμο Συμπυκνωμένων Ερυθρών. Ντουραμάνη Παναγιώτα Διευθύντρια ΕΣΥ Αιματολογικό Εργαστήριο-Μονάδα Αιμοδοσίας ΠΓΝΑ «Αττικόν» 26/04/2018

Ακτινοβόληση-Πλύσιμο Συμπυκνωμένων Ερυθρών. Ντουραμάνη Παναγιώτα Διευθύντρια ΕΣΥ Αιματολογικό Εργαστήριο-Μονάδα Αιμοδοσίας ΠΓΝΑ «Αττικόν» 26/04/2018 Ακτινοβόληση-Πλύσιμο Συμπυκνωμένων Ερυθρών Ντουραμάνη Παναγιώτα Διευθύντρια ΕΣΥ Αιματολογικό Εργαστήριο-Μονάδα Αιμοδοσίας ΠΓΝΑ «Αττικόν» 26/04/2018 Ακτινοβόληση Τα κυτταρικά συστατικά του αίματος ακτινοβολούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Μορφές παραγώγων-διαδικασίες παρασκευής και συντήρησης - Έλεγχος ποιότητας Δημήτριος Μαλτέζας Επιλογή ασκού To αίμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Για αύξηση του όγκου αίματος. 3. Για αναπλήρωση παραγόντων πήξης 4. Για αναπλήρωση λευκωματίνης

1. Για αύξηση του όγκου αίματος. 3. Για αναπλήρωση παραγόντων πήξης 4. Για αναπλήρωση λευκωματίνης Διαδραστική Συνεδρία εφ όλης της ύλης Ελισάβετ Γρουζή, Μαρία Γκανίδου Γιατί μεταγγίζουμε συμπυκνωμένα ερυθρά; 1. Για αύξηση του όγκου αίματος 2. Για μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς 3. Για αναπλήρωση παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2 Ο ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2 Ο ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2 Ο ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Οι μεταγγίσεις ολικού αίματος εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις είναι παρελθόν στην καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Εισαγωγή στη μετάγγιση αίματος και παραγώγων Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 24-02-2016 Σκοπός των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας: Η επάρκεια και ασφάλεια του αίματος Προσέλκυση εθελοντών, με αλτρουιστικά κίνητρα Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης Γεώργιος Μαρτίνης στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης εκπαίδευσης και οργάνωσης Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ Α ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ Α ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ Α ΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ Άμεσες ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ - Απώτερες ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι των λευκών αιμοσφαιρίων Κυτοκίνες από τα λευκά του δότη ΛΕΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Μετάγγιση αίματος και παραγώγων Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Ανάγκες σε μονάδες ερυθρών Το 60% του πληθυσμού θα χρειασθεί μετάγγιση αίματος ή παραγώγων σε κάποια στιγμή της ζωής του Παγκοσμίως συλλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Αδρανοποίηση - Λευκαφαίρεση. Δρ Ελένη Παππά Βιοπαθολόγος, Δ/ντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Ν. Άρτας

Αδρανοποίηση - Λευκαφαίρεση. Δρ Ελένη Παππά Βιοπαθολόγος, Δ/ντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Ν. Άρτας Αδρανοποίηση - Λευκαφαίρεση Δρ Ελένη Παππά Βιοπαθολόγος, Δ/ντρια Ν.Υ. Αιμοδοσίας Γ.Ν. Άρτας Εισαγωγή Σημαντική πρόοδος στην μείωση του κινδύνου εμφάνισης ανεπιθύμητων αντιδράσεων σχετιζόμενων με τη μετάγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ, MD, MSc Βιοπαθολόγος, Γ.Ν.Φλώρινας (Γ.Ν.Α. Λαϊκό) Σεμινάριο Αιμοδοσίας, Θεσσαλονίκη, 2018 Μεταβολισμός ερυθροκυττάρων 1. Αναερόβια γλυκόλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ

ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ 10o Σεµινάριο Ελληνική Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ή ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ Π. Κουτσογιάννη Αιµατολόγος Η συνδεόµενη µε την µετάγγιση νόσος µοσχεύµατος κατά ξενιστή TA-GVHD (Transfusion Associated

Διαβάστε περισσότερα

Προΐόντα πλάσματος. Τρόπος παρασκευής, Ενδείξεις χορήγησης.

Προΐόντα πλάσματος. Τρόπος παρασκευής, Ενδείξεις χορήγησης. Προΐόντα πλάσματος Τρόπος παρασκευής, Ενδείξεις χορήγησης. Εισαγωγή Μετάγγιση Χορήγηση του σωστού προϊόντος αίματος στο σωστό ασθενή κατά την σωστή-ενδεδειγμένη χρονική στιγμή. Η μετάγγιση χρησιμοποιείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Μαρία Γαβαλάκη Μαρία Παπανικολάου Ν.Υ Αιμοδοσίας και Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών διαθέσεων Λαϊκό ΓΝΑ Εξατομικευμένη διαχείριση αιμοθεραπείας του ασθενή Στόχος:

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ Αικατερίνη Σφυριδάκη, Αιματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Bασιλική Δανηλάτου, Επιμ. Α Αιματολόγος Κέντρο Αιμοδοσίας Βενιζελείου-Γενικού Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 3 Ο ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 3 Ο ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 3 Ο ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΑ Οι μεταγγίσεις ολικού αίματος εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις είναι παρελθόν στην καθημερινή ιατρική πρακτική. Από ασκό ολικού αίματος αποκομίζουμε ερυθρά αιμοσφαίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου

ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου Αιματολόγος - Επιμελήτρια Α 2 ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Α. Λαϊκό 1914: Χρήση του όρου «apheresis» (Abel, Rowntree, Turner) Πειραματική εργασία με σκύλους

Διαβάστε περισσότερα

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας Αίμα Παράγωγα αίματος και νοσηλευτικές ευθύνες κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης αίματος Μυθικά χρόνια το αίμα προκαλούσε δέος και φόβο Σταθμοί στην ιστορία της αιμοδοσίας ήταν 1790 ο James Blundell

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ε. ΛΥΔΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΑΓΝΗ 26/4/2015

EΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ε. ΛΥΔΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΑΓΝΗ 26/4/2015 EΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ε. ΛΥΔΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΑΓΝΗ 26/4/2015 Ερώτηση: 1. Οι επιπλοκές μετάγγισης παραγώγων αίματος είναι κάτι που μας απασχολεί στην νοσοκομειακή πραγματικότητα;

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση Αίματος και Παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Μετάγγιση Αίματος και Παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Μετάγγιση Αίματος και Παραγώγων Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 19-03-2018 Ορισμός μετάγγισης Θεραπευτική παρέμβαση, που εξελίσσεται σε πολλά διαδοχικά στάδια και τα οποία εφόσον διεκπεραιωθούν σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Ψυλλάκης Ματθαίος Νοσηλευτής Τ.Ε Βενιζέλειο Γ.Ν.Η

Μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Ψυλλάκης Ματθαίος Νοσηλευτής Τ.Ε Βενιζέλειο Γ.Ν.Η Μετάγγιση αίματος και παραγώγων Ψυλλάκης Ματθαίος Νοσηλευτής Τ.Ε Βενιζέλειο Γ.Ν.Η Παράγωγα αίματος Ερυθρά αιμοσφαίρια Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα (FFP) Αιμοπετάλια (PLT) Ερυθρά Αιμοσφαίρια 1. Ολικό αίμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΆΔΝΗ ΟΜΆΔΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ ΧΛΛ. Εισαγωγή στην αιματολογία

ΑΡΙΆΔΝΗ ΟΜΆΔΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ ΧΛΛ. Εισαγωγή στην αιματολογία ΑΡΙΆΔΝΗ ΟΜΆΔΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΏΝ ΜΕ ΧΛΛ Εισαγωγή στην αιματολογία Αιματολογία Κλινική και εργαστηριακή Διαγνωστική και θεραπευτική Αυτόνομη και συνεργατική Αίμα-Λειτουργίες Μεταφορά οξυγόνου Απομάκρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου"

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘΓ.Παπανικολάου Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου" Ιδιαιτερότητες αιμοθεραπείας στις μεταμοσχεύσεις Απαιτούνται μεγάλες ποσότητες παραγώγων αίματος Ανθεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Άμεσες Απώτερες Ανάπτυξη αντισωμάτων έναντι των λευκών αιμοσφαιρίων Κυτοκίνες ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ - ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 6, 7 και 8 και τα Παραρτήματα Ι και V της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις. ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου»

Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις. ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου» Νεογνικές και Παιδιατρικές μεταγγίσεις ΑΝΝΑ ΚΙΟΥΜΗ Αιματολογικό Τμήμα Νοσ. «Παπαγεωργίου» Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιατρικών μεταγγισμένων ασθενών έλαβαν ΜΙΑ μόνο μετάγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών Δημήτρης Καρακάσης Σχεδιάγραμμα της ομιλίας Εισαγωγή Ασθενής - ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ Η μεταμόσχευση αίματος από ομφάλιο λώρο και πλακούντα σε ασθενείς με Λευχαιμία και άλλες παθήσεις είναι μια νέα μέθοδος θεραπείας που άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

8 η Παρουσίαση Εισαγωγή στο Αίμα

8 η Παρουσίαση Εισαγωγή στο Αίμα ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 8 η Παρουσίαση Εισαγωγή στο Αίμα ΠΗΓΕΣ :ADAM,AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY, www.blood.co.uk Συστατικά του κυκλοφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ωρ. Σ. Τραυλού Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ.

Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες. Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Αιμολυτικές Αναιμίες- Κληρονομικές και Επίκτητες Ελενα Σολωμού Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας-Αιματολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπ. Πατρών Aίτια Αιμόλυσης Εξωαγγειακή Αιμόλυση Ενδογενή Αίτια: Διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Αλλογενής Μεταµόσχευση Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων:βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας

Αλλογενής Μεταµόσχευση Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων:βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία. Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Αλλογενής Μεταµόσχευση Αρχέγονων Αιµοποιητικών Κυττάρων:βασικές αρχές, ενδείξεις και διαδικασία Επιλεγόµενο Μάθηµα Αιµατολογίας Βασικές αρχές Η µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων αποτελεί σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Αντιμετώπιση παθογόνων μικροοργανισμών με εμβόλια και ορούς

ΘΕΜΑ Αντιμετώπιση παθογόνων μικροοργανισμών με εμβόλια και ορούς ΘΕΜΑ Αντιμετώπιση παθογόνων μικροοργανισμών με εμβόλια και ορούς Ονόματα: Γωγώ Μουρίζι Έρικα Μπαλίου Τμήμα: Γ 3 Τί ονομάζουμε εμβόλια; ΕΜΒΟΛΙΑ Εμβόλια ονομάζονται τα σκευάσματα εκείνα, που χορηγούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων αίματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών φύλαξης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών/Αιμοποιητικών Κυττάρων Η σημασία της εθελοντικής προσφοράς

Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών/Αιμοποιητικών Κυττάρων Η σημασία της εθελοντικής προσφοράς ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ Μεταμόσχευση Μυελού των Οστών/Αιμοποιητικών Κυττάρων Η σημασία της εθελοντικής προσφοράς Στέλιος Γραφάκος Αναπλ. Καθηγητής Παιδιατρικής Αιματολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΜΕΣΗ COOMBS ΑΜΕΣΗ COOMBS Θεμελιώδες γνώρισμα του κάθε οργανισμού είναι ότι αναγνωρίζει τα κύτταρα των άλλων οργανισμών ως ξένα Αντιδρά με σκοπό την καταστροφή ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ

ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ ΜΕΤΆΓΓΙΣΗ. Νεογνική και παιδιατρική μετάγγιση. Η μεταγγισιοθεραπεία των νεογνών απαιτεί ειδικές γνώσεις θεμάτων που δεν αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Αίμα: Ένας ζωντανός ιστός σε υγρή κατάσταση με ιδιαίτερα σημαντικές λειτουργιές για τον έμβιο κόσμο: o Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Φίλιππος Ι. Κλωνιζάκης Αιματολόγος Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» Τί είναι τα παράγωγα αίματος Τα συστατικά του

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC)

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Μαριάννα Παπαϊωάννου, MD, MSc Επιµελήτρια Β Αναισθησιολόγος, Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» Σκοπός Ποια είναι τα σύγχρονα κλινικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π.Κουτσογιάννη Αιματολόγος Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γεν. Νοσ. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1818,James Blundell πρώτη μετάγγιση από άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μετάγγισης αίματος και παραγώγων.

Ενδείξεις μετάγγισης αίματος και παραγώγων. Ενδείξεις μετάγγισης αίματος και παραγώγων Γεώργιος Θεοδοσιάδης Αιματολόγος Συντονιστής Διευθυντής, Κέντρο Αιμοδοσίας, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα James Blundell (1790-1878) 5/10 ασθενείς που μεταγγίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Δ/ΝΤΡΙΑ: Dr Παπαδοπούλου Π. Τηλ. & fax επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4299, (Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2007

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4299, (Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4299, 21.10.2011 21.10.2011 135(Ι)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2007 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι επεξεργασίας αίματος : χαρακτηριστικά προϊόντων και ανοσοτροποποίηση. Μαρία Γκανίδου ΝΥ Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου»

Μέθοδοι επεξεργασίας αίματος : χαρακτηριστικά προϊόντων και ανοσοτροποποίηση. Μαρία Γκανίδου ΝΥ Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Μέθοδοι επεξεργασίας αίματος : χαρακτηριστικά προϊόντων και ανοσοτροποποίηση Μαρία Γκανίδου ΝΥ Αιμοδοσίας ΓΝΘ «Γ.Παπανικολάου» Ανοσοτροποποίηση: κλινικές παρατηρήσεις Καλύτερη ανοχή νεφρικών μοσχευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ άμεσες και απώτερες (πλην αιμολυτικών και λοιμώξεων) Νίκη Βγόντζα Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Νέας Ιωνίας

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ άμεσες και απώτερες (πλην αιμολυτικών και λοιμώξεων) Νίκη Βγόντζα Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Νέας Ιωνίας ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ άμεσες και απώτερες (πλην αιμολυτικών και λοιμώξεων) Νίκη Βγόντζα Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν. Νέας Ιωνίας S.O.S Οι μεταγγίσεις αίματος μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και τον θάνατο του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004L0033 EL 13.04.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/33/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφολογία κυττάρων αίματος-ομάδες αίματος Παναγούλιας Ιωάννης, MSc,PhD

Μορφολογία κυττάρων αίματος-ομάδες αίματος Παναγούλιας Ιωάννης, MSc,PhD Άσκηση «Μορφολογία κυττάρων αίματος-ομάδες αίματος» Eρωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 1. Το σύμπλοκο πρωτεΐνης-σιδήρου που παρουσιάζει μεγάλη συγγένεια με το Ο 2 και το CO 2 ονομάζεται: A) Αιματίνη B) Αιμοσιδερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π.

ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ. Τα νεογνά είναι η πιο πολυμεταγγιζόμενη ομάδα νοσηλευομένων ασθενών. Έχουν ανώριμο ανοσολογικό

Διαβάστε περισσότερα

O Νοσηλευτής στο νεφρολογικό τμήμα

O Νοσηλευτής στο νεφρολογικό τμήμα O Νοσηλευτής στο νεφρολογικό τμήμα ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜSc, Ειδική νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας Α/α Προϊσταμένη Νεφρολογικού Τμήματος, Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Νεφρολογικό τμήμα και μέθοδοι αιμαφαίρεσης 16/10/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΙΛΟΡΟΛΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη.

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Plasbumin 25 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2.1 Ποιοτική σύνθεση Ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα 2.2 Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Οξεία μυελογενής λευχαιμία Γενικά στοιχεία Ταξινόμηση και τύποι Ενδείξεις και συμπτώματα Αίτια πρόκλησης Διάγνωση Παρουσίαση και επαναστόχευση από Βικιπαίδεια Οξεία μυελογενής λευχαιμία : Ζήσου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΥΜΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΝΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Ορισμός AIDS: Acquired Immune

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείρηση της αιμοθεραπείας.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείρηση της αιμοθεραπείας. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείρηση της αιμοθεραπείας. Επίπεδο γνώσεων ειδικευομένων ιατρών: η Ελληνική Εμπειρία Ασπασία Αργυρού Αιματολόγος ΝΥ Αιμοδοσίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Αγιοι Ανάργυροι» Μετάγγιση αίµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης

Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία. Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Σύνοψη της προσέγγισης ασθενούς με πανκυτταροπενία Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία Αργύρης Συμεωνίδης Αρχική κλινική προσέγγιση Συμπτωματικός ή μη συμπτωματικός

Διαβάστε περισσότερα

L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005

L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005 L 256/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.10.2005 ΟΔΗΓΙΑ 2005/61/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί. Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε: Μύκητες Πρωτόζωα Βακτήρια Ιούς

Μικροοργανισμοί. Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε: Μύκητες Πρωτόζωα Βακτήρια Ιούς Μικροοργανισμοί Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε: Μύκητες Πρωτόζωα Βακτήρια Ιούς Παθογόνοι μικροοργανισμοί Παθογόνοι μικροοργανισμοί ονομάζονται οι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούν τον άνθρωπο ως ξενιστή

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ 1. Ανατομικοί φραγμοί - Δέρμα - Βλεννώδεις μεμβράνες 2. Φυσιολογικοί φραγμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι ιοί αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Απαντήσεις του κριτηρίου αξιολόγησης στη βιολογία γενικής παιδείας 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε τον αριθμό καθεμίας από τις ημιτελείς προτάσεις 1 έως και 5, και δίπλα σε αυτόν το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΗΞΗΣ ΣΕ ΠΛΑΣΜΑ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ΡΙΒΟΦΛΑΒΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Βιολογίας: Βλαστοκύτταρα και η χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών. Ζωή Σελά

Μάθημα Βιολογίας: Βλαστοκύτταρα και η χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών. Ζωή Σελά Μάθημα Βιολογίας: Βλαστοκύτταρα και η χρήση τους στη θεραπεία ασθενειών Ζωή Σελά Τα βλαστοκύτταρα είναι ένα νέο θεραπευτικό εργαλείο στην Ιατρική διαφορετικό από τα φάρμακα που μέχρι σήμερα είχαμε συνηθίσει.

Διαβάστε περισσότερα

Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων

Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 147 Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Το αίμα είναι ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο όργανο του σώματος με πολλαπλές λειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Στόχος της μετάγγισης Η επιβίωση Η γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς Γραπτή συγκατάθεση του ασθενούς Να τεκμηριώνεται η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο

ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο ΕΜΜΕΣΗ COOMBS ΜΑΘΗΜΑ 5 Ο ΕΜΜΕΣΗ COOMBS Η αντίδραση αυτή χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ανιχνεύσουμε αντι-d αντισώματα στον ορό του αίματος. Βρίσκονται στον ορό του αίματος μητέρων που έχουν Rhesus (-)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 92 ΣΕΤ

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 92 ΣΕΤ Αθήνα 23/11/2018 Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 92 ΣΕΤ Σύστημα Αιμαφαίρεσης για υποστήριξη και εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις μετάγγισης αιμοπεταλίων και πλάσματος

Ενδείξεις μετάγγισης αιμοπεταλίων και πλάσματος Ελληνική Aιματολογική Εταιρεία Σεμινάριο Αιμοδοσίας για Νοσηλευτές και Τεχνολόγους Η Αιμοδοσία το 2016 Ενδείξεις μετάγγισης αιμοπεταλίων και πλάσματος Dr Χριστίνα Χατζηαγγελίδου Αιματολόγος ΝΥ Αιμοδοσίας-ΑΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)

ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) {Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)} η ταχύτητα με την οποία καθιζάνουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια μέσα στον εξεταστικό σωλήνα του μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ

ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) ΜΕ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Εισαγωγή ABO-histo blood group incompatibility in hematopoietic stem cell and solid organ transplantation

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα πρωτόζωα α. δεν έχουν πυρήνα. β. είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. γ. είναι πολυκύτταρα παράσιτα. δ. είναι αυτότροφοι οργανισμοί.

2. Τα πρωτόζωα α. δεν έχουν πυρήνα. β. είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. γ. είναι πολυκύτταρα παράσιτα. δ. είναι αυτότροφοι οργανισμοί. 1 ΘΕΜΑΤΑ κεφ 1. Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 26-28/04/2018

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 26-28/04/2018 10 0 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 26-28/04/2018 ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ 0 ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ Για την σωστή διαχείριση της μετάγγισης αίματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η πρώτη γραπτή αναφορά στο φαινόμενο της ανοσίας μπορεί να αναζητηθεί στον Θουκυδίδη, τον μεγάλο ιστορικό του Πελοποννησιακού Πολέμου Ανάπτυξη και επιβίωση o

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ. Σταθμός Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Λαμίας Ξυνοτρούλας Π. Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β

ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ. Σταθμός Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Λαμίας Ξυνοτρούλας Π. Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Σταθμός Αιμοδοσίας Νοσοκομείου Λαμίας Ξυνοτρούλας Π. Ιωάννης Ειδικός Παθολόγος Επιμελητής Β ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Η μετάγγιση αίματος είναι μια ζωτική θεραπευτική πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ITP Ιδιοπαθής/ αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα

ITP Ιδιοπαθής/ αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα ITP Ιδιοπαθής/ αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα Αθανασία Μουζάκη, Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας-Αιμοδοσίας, Αιματολογικό Τμήμα, Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Παν/ο Πατρών Τα είδη της ITP είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Φάσμα. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ σύγχρονο Φάσμα προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο 25ης Μαρτίου 111 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 20 990-210 50 27 990 25ης Μαρτίου 74 - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - 210 50 50 658-210 50 60 845 Γραβιάς 85 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ. Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ Αθηνά Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 25-02-2016 Χρόνια αιμοστατική διαταραχή Πολυπαραγοντικό φαινόμενο Επιπλοκές και υποτροπές Νοσηρότητα και θνητότητα Φλεβική ή αρτηριακή Θρόμβωση: Διαταραχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ. Αιματολόγος Επιμελήτρια Α 2 ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ. Αιματολόγος Επιμελήτρια Α 2 ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Α. ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου Αιματολόγος Επιμελήτρια Α 2 ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Α. Λαϊκό Πρώτη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΙΔΟΣ : ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ) CPV 42514300-5 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 92.745,26 ΜΕ Φ.Π.Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Το φίλτρο υψηλής λευκαφαίρεσης θα πρέπει να είναι από πολυεστέρα

Διαβάστε περισσότερα

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης

Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2014 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Λεμφοϋπερπλασία με παραγωγή IgM ανοσοσφαιρίνης Ταξινόμηση στα λεμφώματα οριακής ζώνης Υβριδικά χαρακτηριστικά μεταξύ λεμφώματος μυελώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΠΑΤΙΤΙ Α C. Ερωτήσεις-Απαντήσεις (μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις, οι σωστές απαντήσεις είναι με bold)

ΗΠΑΤΙΤΙ Α C. Ερωτήσεις-Απαντήσεις (μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις, οι σωστές απαντήσεις είναι με bold) ΗΠΑΤΙΤΙ Α C Ερωτήσεις-Απαντήσεις (μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις, οι σωστές απαντήσεις είναι με bold) 1) Τι είναι λάθος σχετικά με την επιδημιολογία της HCV λοίμωξης: Α. Η μέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ Επιστημονική Υπεύθυνη: Ομότιμη Καθηγήτρια Ωρ. Σ. Τραυλού Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 4 ο ΑΙΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Το αίμα Έχει όγκο περίπου 5 λίτρα Αποτελείται από Πλάσμα (55%) Είναι νερό και διαλυμένες ουσίες Πρωτεΐνες Ορμόνες Άλατα Άλλες θρεπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013

ΘΕΜΑ 1 Ο ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/11/2013 ΘΕΜΑ 1 Ο Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Οι αποικοδομητές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2015

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2015 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2015 ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: Α1. Η φαγοκυττάρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιώματα και παγιωμένες πρακτικές στην Αιμοδοσία. Αλλαγή πλεύσης? Αιμοπετάλια από Buffy coat vs PRP

Αξιώματα και παγιωμένες πρακτικές στην Αιμοδοσία. Αλλαγή πλεύσης? Αιμοπετάλια από Buffy coat vs PRP Αξιώματα και παγιωμένες πρακτικές στην Αιμοδοσία. Αλλαγή πλεύσης? Αιμοπετάλια από Buffy coat vs PRP Ε. Λυδάκη, Αιματολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ Ν.Υ. Αιμοδοσίας ΠΑΓΝΗ Αιμοπετάλιο: ένα ευαίσθητο κύτταρο με πολυδύναμη

Διαβάστε περισσότερα

4. Η κίρρωση του ήπατος προκαλείται εξαιτίας της αποθήκευσης στα ηπατικά κύτταρα: Πρωτεϊνών Υδατανθράκων Λιπών Αλκοόλ

4. Η κίρρωση του ήπατος προκαλείται εξαιτίας της αποθήκευσης στα ηπατικά κύτταρα: Πρωτεϊνών Υδατανθράκων Λιπών Αλκοόλ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΠ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/10/2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΝΟΤΑ ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη KYBERNIN P 500 IU/1000 IU Κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενεσίμου διαλύματος ή διαλύματος προς έγχυση Αντιθρομβίνη, ανθρώπινη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13 (Ιατρική Γενετική) Η θεραπεία των γενετικών νοσημάτων

Κεφάλαιο 13 (Ιατρική Γενετική) Η θεραπεία των γενετικών νοσημάτων Κεφάλαιο 13 (Ιατρική Γενετική) Η θεραπεία των γενετικών νοσημάτων Πολυπαραγοντικά γενετικά νοσήματα: -ασαφείς γενετικές και περιβαλλοντικές παράμετροι αλλά μια περιβαλλοντική συνιστώσα μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- Η Ελληνική Εμπειρία Ε. Πέτρακα 1, Μ. Κριτσιώτη1, Σ. Βαλσάμη 2, Ι. Καλαντζής1, Α. Τραυλού3, Ε. Γρουζή4 1 ΝΥ Αιµοδοσίας,

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΝΤΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016

AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΝΤΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΝΤΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2016 ΓΕΝΙΚΑ Η μετάγγιση του αίματος και παραγώγων του αποτελεί ανθρωποσωτήρια αντιμετώπιση πολλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (άσκηση 4 του εργαστηριακού οδηγού) Μέσος χρόνος πειράματος:

Διαβάστε περισσότερα