ΤΤρωιεΐνες RHO και Καρκίνος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΤρωιεΐνες RHO και Καρκίνος"

Transcript

1 ΑΡΘΡΑ ΤΤρωιεΐνες RHO και Καρκίνος Δημήτριος Μήκας, Στέλλα Λογοθέτη, Στέλλα Καραντανό, Νίκος Κουρί και Βασίλειος Ζουμπουρλής Μονάδα Βιοϊατρικών Εφαρμογών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Οι πρωτεΐνες Rho είναι μία οικογένεια πρωτεϊνών, που μπορούν να προσδένουν και να υδρολύουν GTP. Όταν έχουν δεσμευμένο GTP, μπορούν να αλληλεπιδρούν με πρωτεΐνες ενεργοποιπτές και να τροποποιούν την κυτταρική μορφολογία και συμπεριφορά. Απορρύθμιση των επιπέδων των Rho παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις κατά την εξέλιξη του καρκίνου. Ή τροποποίηση της ενεργότητας των Rho μπορεί να προκαλέσει καταστροφή της στρωμάτωσης των επιθηλιακών κυττάρων, αποικοδόμπση του εξωκυτταρικού στρώματος και αύξηση της κυτταρικής κινητικότητας, οδηγώντας σε μετάσταση. Αυτή η εμπλοκή των πρωτεϊνών Rho με τον καρκίνο υς καθιστά καλούς υποψήφιους ως θεραπευτικούς στόχους. Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ G- ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ RHO Οι μικρές G πρωτεΐνες, MB kda, αποτελούν μια υπεροικογένεια, η οποία περιλαμβάνει 5 οικογένειες πρωτεϊνών, τις 1) RAS πρωτεΐνες (ρύθμιση της έκφρασης ορισμένων γονιδίων), 2) RHO \ RAC \ CDC42 πρωτείνες (ρύθμιση της αναδιοργάνωσης του κυτταροσκελετού της ακτίνης, 3) Rab - πρωτεΐνες (ρύθμιση της ενδοκυτταρικής κυκλοφορίας κυστιδίων, 4) Sari \ Arf πρωτεΐνες (ρύθμιση του σχηματισμού και της ενδομεταφοράς των κυστιδίων στη συσκευή Golgi), 5) Ran - πρωτεΐνες (ρύθμιση της πυρηνο-κυτταροπλασματικής μεταφοράς, καθώς και της οργάνωσης των μικροσωληνίσκων κατά τη μεσόφαση). Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω πρωτεϊνών είναι η ικανότητα τους να μεταπίπτουν, ύστερα από επίδραση κατάλληλων σημάτων, από μία ανενεργή μορφή, στην οποία προσδένουν GDP σε μία ενεργή, στην οποία προσδένουν GTP. Στην ενεργοποιημένη διαμόρφωση τους, οι G πρωτεΐνες μπορούν με τη σειρά τους να ενεργοποιούν μία ποικιλία άλλων μορίων, τους ενεργοποιητές (effectors), με αποτέλεσμα να ξεκινά μέσα στο κύτταρο καταρράκτης αντιδράσεων, που οδηγεί τελικά σε αλλαγές στην κυτταρική συμπεριφορά. Τα κύρια σήματα τα οποία ρυθμίζουν την καθοριστική αυτή μετατροπή από την ανενεργή στην ενεργή μορφή και το αντίστροφο είναι τα: 1) GEF (guanine nucleotide exchange factor), που ανταλλάσσει το GDP με GTP, 2) GAP (GTPase - παράγοντες και δέσμευση ιντεγκρίνης Ενεργοποίηση Απομόνωση (RHO-GDP) ;RHO-GDI < KRHO-GDP, Απενεργοποίηση Ρΐιθμιση κυτταροσκελετοΰ ΣΧΗΜΑ 1. κύκλος ρύθμισης των πρωτεϊνών Rho: οι πρωτεΐνες Rho μπορούν να δεσμεύουν είτε GTP είχε GDP. Όχαν έχουν δεσμευμένο GDP απομονώνονται οίο κυτταρόπλασμα από χους RH0-GDI αναστολείς. Η ανχικαχάσχαση του GDP από GTP επάγεται από χους RH0-GEF και συχνά συνδέεχαι με μετατόπιση της πρωτεΐνης Rho σχην κυτταρική μεμβράνη. Οι ενεργοποιημένες πρωχεΐνες Rho αλληλεπιδρούν με μόρια ενεργοποιηχές (effectors) και επηρεάζουν χην ικανόχηχα τους να τροποποιούν χην κυχχαρική συμπεριφορά. Η μετάβαση χων πρωτεϊνών Rho από την ενεργή στην ανενεργή μορφή γίνεται με υδρόλυση του GTP σε GDP+P με τη Βοήθεια των RHO-GAPs. u u

2 Πρωτεΐνες RHO και Ι activating protein), που υδρολύει το GTP και 3) GDI (guanine nucleotide dissociation inhibitor), που μπλοκάρει την αντικατάσταση του GDP από το GTP (σχ. 1) Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Rho Στη μελέτη της βιολογίας του καρκίνου, η οικογένεια των πρωτεϊνών Rho, καθώς και τα μόρια που παίζουν ρόλο στη ρύθμιση τους, συσσωρεύει τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον. Από πολύ νωρίς είχε δειχτεί ότι οι πρωτεΐνες Rho ρυθμίζουν την κυτταρική μορφολογία και το σκελετό της ακτίνης. Πιο πρόσφατες μελέτες, ωστόσο, εμπλέκουν μέλη της οικογένειας με την έκφραση γονιδίων, τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και τη βιωσιμότητα του κυττάρου, λειτουργίες κρίσιμες στη διαδικασία της καρκινογένεσης. Έτσι, μέλη της οικογένειας έχουν βρεθεί μεταλλαγμένα σε όγκους, όπως για παράδειγια η RhoH σε όγκους μυελού. Άλλα μέλη της οικογένειας συχνά υπερεκφράζονται σε ανθρώπινους όγκους, π.χ. η RhoA υπερεκφράζεται σε καρκίνους του στήθους και των όρχεων, ενώ η RhoC υπερεκφράζεται σε αδενο- ΣΤΟΧΟΣ Πρωτεΐνες Rho RHOA RHOC RHOH RAC1 RAC1B RAC2 CDC42 Πρωτείνες που δεσμεύουν Rho ÎIÎVQKUC 1: ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Ρηο αε KOPKÎVOUC ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αναδιάταξη Σημειακή μεταλλαγή Εναλλακτικό μάτισμα ΤΥΠΟΙ ΟΓΚΟΥ Παχύ έντερο, μαστός, πνεύμονας, γεννητικά κύπαρα όρχεων, πλακώδη καρκινικά επιθήλια κεφαλιού και λαιμού Φλεγμονώδης καρκίνος μαστού, αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος Λεύκωμα του Non-Hodgkin, πολλαπλό μυέλωμα Λεμφώματα των μεγάλων Β-κυττάρων Μαστός Παχύ έντερο, μαστός πλακώδη καρκινικά επιθήλια κεφαλιού και λαιμού Μαστός ΤΙΑΜ1 Σημειακή μεταλλαγή Καρκίνωμα κυττάρων των νεφρών καρκινώματα του παγκρέατος και σε φλεγμονώδη καρκίνο του στήθους. Επειδή οι Rho πρωτεΐνες παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο στην κινητικότητα των κυττάρων και επειδή έχουν βρεθεί να απορρυθμίζονται στα ογκοκύτταρα, έχουν συσχετιστεί με το διεισδυτικό φαινότυπο των ογκοκυττάρων. (Πιν. 1) ΟΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ RHO ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ Οι πρωτεΐνες Rho φαίνεται να παίζουν ρόλο σε βασικές διαδικασίες που παρατηρούνται κατά την εξέλιξη του καρκίνου, όπως είναι η απώλεια πολικότητας και συνδέσεων με τα άλλα κύτταρα, η μετανάστευση σε άλλα σημεία του σώματος (μετάσταση) και η αγγειογένεση στον όγκο. Καταρχήν, αλλοίωση των επιπέδων των πρωτεϊνών Rho έχει ως συνέπεια την καταστροφή της κυτταρικής πολικότητας και την απώλεια των συνδέσμων μεταξύ των κυττάρων. Αναλυτικότερα, τα στρώματα των φυσιολογικών επιθηλιακών κυττάρων χαρακτηρίζονται από κυτταρική πολικότητα, καθώς και από ένα καλά οργανωμένο σύστημα συνδέσμων μεταξύ των επιθηλιακών κυττάρων (στενοσύνδεσμοι και σφιχτοσύνδεσμοι). Με το σύστημα αυτό αλληλεπιδρά και το εξωκυτταρικό στρώμα (ECM: extracellular matrix). Στη διατήρηση της φυσιολογικής πολικότητας των επιθηλιακών κυττάρων παίζουν ρόλο οι RhoA, Rad, CDC42, ενώ οι RhoA, Rad είναι σημαντικές και για το σχηματισμό κυτταρικών συνδέσμων (σχ. 2α). Σε καλοήθεις όγκους έχει δειχτεί ότι αναστολή της Rad οδηγεί σε απώλεια της πολικότητας, ενώ σε τοπικά διεισδυτικούς όγκους μείωση της ενεργότητας της Rac 1 προκαλεί απώλεια των συνδέσμων των επιθηλιακών κυττάρων. Ακόμα, οι RhoA και Rac 1 μπορούν να προκαλέ-

3 Πρωτεΐνες RHO και Καρκίνος σουν αποδιάταξη και ανασχηματισμό του εξωκυτταρικού στρώματος, μέσω επίδρασης τους σε πρωτεΐνες που αποδιατάσσουν το εξωκυτταρικό στρώμα (μεταλλοπρωτεάσες, MMPs και αναστολείς ιστών των μεταλλοπρωτεασών, TIMPs)(o X. 2 β, γ). Κυτταρική πολικότητα: RHOA, RAC1, CDC42, PAR6 Κυτταρικός σύνδεσμος Κυτταρικοί σύνδεσμοι RHOA, RAC! Επιθηλιακό κύτταρο Βασική μεμβράνη Ινοβλάοτες Απώλεια της πολικότητας: RAC1, RHOA Πολυστρωμάτωση: RHOE/R Απώλεια των κυτταροσυνδε'σμων: RAO, RHO. ROCK Κινητικότητα: RHOA, ROCK, RACl, CDC42 Η οικογένεια των πρωτεϊνών Rho έχει συσχε τιστεί επίσης με την ικανότητα των κυττάρων να εισχωρούν στα αγγεία και να μεταναστεύουν σε άλλα σημεία του σώματος, κάτι που συμβαίνει στις μεταστάσεις. Για παράδειγμα, οι RhoA και ROCK απαιτούνται προκειμένου τα κύτταρα να μπορέσουν να διαπεράσουν το ενδοθήλιο των αγγείων και να εισέλθουν σ' αυτά. Τέλος, οι πρωτεΐνες Rho επηρεάζουν και την αγγειογένεση, αφού αυξημένα επίπεδα της RhoC οδηγούν σε αύξηση της αγγειογένεσης σε μαστικά κύττα ρα, (σχ. 2 δ) Πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι δια φορετικές μελέτες έχουν αναδείξει διαφορετι κούς ρόλους των πρωτεϊνών Rho στα διάφορα στάδια εξέλιξης του όγκου. Η αντιφατικότητα αυτή θα μπορούσε να ερμηνευθεί αν δεχτούμε ότι οι πρωτεΐνες Rho έχουν διαφορετική επίδρα ση σε διαφορετικά στάδια της εξέλιξης του όγκου. Η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να υπο στηριχτεί από την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ρυθμιστικών μορίων των Rho (Rho-GEFs και Rho-GAPs), αλλά και από το διαφορετικό υποκυτταρικό εντοπισμό τους, γεγονότα που υπο δηλώνουν ότι η ενεργότητα των πρωτεϊνών Rho χρειάζεται να είναι εξειδικευμένα ρυθμισμένη, ώστε να εξασφαλίζεται λειτουργική διαφοροποί ηση των πρωτεϊνών Rho. Για την ώρα, είναι δύσκολο να προβλέψουμε τον ακριβή ρόλο των πρωτεϊνών αυτών στη διείσδυση και τη μετά σταση. Περαιτέρω μελέτες με χρήση in vivo πρότυπων συστημάτων καρκινογένεσης θα μπο ρέσουν να διαλευκάνουν πλήρως την επίδραση των Rho στη διαδικασία εξέλιξης του όγκου. Ενδοθηλιακά κύτταρα Διείσδυση στο αγγείο: RHO, ROCK Αιμοφόρο αγγείο υ-^ϊ^γ Αυξημένη τάση αγγείωοη; του όγκου: ΣΧΗΜΑ 2. Η εμπλοκή των πρωτεϊνών RHO στα διαφορετικά στάδια της εξέλι ξης του όγκου. α. Οι RHOA, RACl, CDC42 και PAR6 απαιτούνται για τη διατήρηση της φυσιολογικής πολικότητας των επιθηλιακών κυττάρων. Οι RHOA και RAC1 είναι σημαντι κές για το σχηματισμό των κυτταρικών συνδέσμων, β. Καλοήθεις όγκοι: Απώλεια της πολικότητας και πολυστρωμάτωση. Αναστολή της RAC1 έχει σαν αποτέλεσμα τη μη συμ μετρική απόθεση της λαμινίνης με επακόλουθο την απώλεια της πολικότητας. Ενεργοποί ηση της RHOA οδηγεί επίσης στη μη πολικότητα αλλά και ο ανταγωνισμός της λειτουργίας της RHOA από την υπερέκφραση του ανταγωνιστή της RH0E/RND3 έχει σαν συνέπεια την πολυστρωμάτωση των επιθηλιακών κυττάρων, γ. Τοπικά διεισδυτικοί όγκοι: απώλεια των ορίων των ιστών και αυξημένη κινητικότητα. Μετατροπή της ενεργοποίησης των RAC1 και RHO/ROCK μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των κυτταρικών συνδέσμων. Αυξημένη δραστηριότητα των RHOA, ROCK, RACl και CDC42 συνεπάγεται αυξημένη κινητικότητα. Οι RHOA και RAC1 ρυθμίζουν την έκφραση ορισμένων πρωτεασών οι οποίες διευκολύνουν την αύξηση της κινητικότητας αποδιατάσσοντας τη βασική μεμβράνη και άλλα εξωκυτταρικά συστατικά, δ. Μετάσταση: είσοδος και έξοδος από τα αγγεία. Οι RHO και οι ROCK είναι απαραίτητες στα ογκοκύτταρα για να διασχίσουν τα στρώματα του ενδοθηλίου. Η RHOC προωθεί την έκφραση αγγειογενετικών παραγόντων οδηγώντας με αυτό τον τρόπο στην αυξημένη τάση για αγγείωοη του όγκου. ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ RHO ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ Πολλές μελέτες έχουν συνδέσει τις πρωτεΐνες Rho με τον κυτταρικό κύκλο. Η δραστηριότητα των κυκλίνοεξαρτωμενων κινασών (CDKs) απο τελεί παράγοντα-κλειδί για το αν θα πολλαπλα σιαστεί ένα κύτταρο. Η ενεργότητα των CDKs ρυθμίζεται από τα επίπεδα των παραγόντων που προσδένονται μαζί τους και σε αυτούς περιλαμ βάνονται ενεργοποιητές, όπως οι κυκλίνες, και αναστολείς, όπως οι αναστολείς των CDKs (CDKIs). Πολλά μονοπάτια φαίνεται να συνδέ ουν τις πρωτεΐνες Rho με τη ρύθμιση των επι πέδων της κυκλίνης-dl. Η RHOA τροποποιεί και τα επίπεδα των CDKIs ρ21"αρ1και ρ27κιρ1. Η ενερ γή RHOA φαίνεται να μειώνει έκφραση των επι πέδων του p21waf1 και αυτό έχει σαν συνέπεια

4 Πρωτεΐνες α. Φυσιολογικό κύτταρο ΙΙαυάγυντες Φυσικές οιαο/σιες (πικιιικόλληση, κυτιαυοσΰνοεσμοι) β. Ογκοκΰτταρο Παοόγυντες Μη φυσιολογικέ; φυσικές οισο/σιες Παοιίγοντες Μη φυσιολογικές φυσικές οιαο/σιες ΣΧΗΜΑ 3. 0 ρόλος των φυσικών διαδικασιών και της οικογένειας των RHO-GTPaσών στον πολλαπλασιασμό ενός φυσιολογικού κυττάρου και ενός ογκοκυττάρου α.τα φυσιολογικά κύτταρα απαιτούν και τους αυξητικούς παράγοντες και τις φυσικές διαδικα σίες προκειμένου να πολλαπλασιαστούν. Όταν είναι παρόντες μόνο οι αυξητικοί παράγοντες τότε δεν πολλαπλασιάζονται, β. Στα ογκοκύτταρα, η απορύθμιση των πρωτεϊνών RHO μπορεί να οδη γήσει σε λανθασμένα στάδια των φυσιολογικών διαδικασιών. Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια τη μη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων τα οποία μπορούν πλέον να αναπτύσσονται παρου σία μόνο των αυξητικών παραγόντων. ώστε το RAS ογκογονίδιο να προωθήσει τον κυτταρικό κύκλο. RHO και τισμός δεσμών προσκόλλησης. Επομένως, οι πρωτεΐνες Rho αποτελούν καλούς υποψήφι ους για να δίνουν πληροφορίες στο κύτταρο σχετικά με τους φυσικούς παράγοντες του περιβάλλοντος, ώστε το κύτ ταρο να αποφασίσει αν θα πολλαπλασιαστεί ή όχι. Αν τα επίπεδα των πρωτεϊνών Rho είναι απορρυθμισμένα, τότε το κύτταρο παίρνει λανθασμένα μηνύματα σχετικά με τους φυσικούς παράγοντες, με απο τέλεσμα να οδηγείται σε ανε ξέλεγκτο πολλαπλασιασμό. 01 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ RHO ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Είναι γεγονός λοιπόν, ότι οι πρωτεΐνες Rho εμπλέκονται στη διαδικασία της ογκογένεσης. Θα μπορούσε όμως η αναστολή της λειτουργίας τους να έχει χρήσιμα αντι-ογκογενετικά αποτε λέσματα; Υπάρχουν αρκετοί τρόποι τους οποί ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ Ο Ι RHO ΕΝΑ ους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ αναστείλλουμε τις συγκεκριμένες πρωτεΐνες με ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΥ; φαρμακευτικούς παράγοντες (σχ. 4 ). Οι πρω τεΐνες Rho απαιτούν λιπιδικές τροποποιήσεις Το γεγονός ότι οι πρωτεΐνες Rho συνδέονται με στο καρβοξυτελικό τους άκρο για την ενεργο τον κυτταρικό κύκλο είναι αναμφίβολο, αλλά ποίηση τους και για το λόγο αυτό δημιουργήθη γιατί θα έπρεπε πρωτεΐνες που σαν πρωταρχική καν παρασκευάσματα που εμποδίζουν αυτές τις λειτουργία έχουν τη ρύθμιση του κυτταροσκελετροποποιήσεις (σχ. 4 α ). Επίσης, ένας άλλος τού να συνδέονται άμεσα με τον κυτταρικό πολ τρόπος που χρησιμοποιούμε είναι ορισμένες λαπλασιασμό; μεταλλαγμένες μορφές RHO οι οποίες συμπλέ Είναι γνωστό εδώ και αρκετά χρόνια ότι τα μη κονται με τους RHO-GEFs κρατώντας τους με αυτόν τον τρόπο μακριά από τις ενδογενές πρω μετασχηματισμένα κύτταρα που αναπτύσσονται τεΐνες Rho, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ενδο σε καλλιέργεια απαιτούν για την αύξηση τους γενής ενεργότητα των πρωτεϊνών Rho (σχ. τόσο χημικούς παράγοντες, όπως είναι οι αυξη 4 β ). Με έναν περίπου παρόμοιο τρόπο μπορού τικοί παράγοντες, όσο και φυσικές διαδικασίες που αφορούν στην προσκόλληση και τις μεταξύ με να χρησιμοποιήσουμε μόρια ανάλογα των πρωτεϊνών Rho στα ενεργά συμπλέγματα που τους επαφές (σχ. 3 ). In vivo, οι παραπάνω φυσιολογικά αυτές θα δημιουργούσαν, με τελικό προϋποθέσεις πιθανόν να εξασφαλίζουν στα αποτέλεσμα το σύμπλεγμα να καθίσταται ανε κύτταρα τον πολλαπλασιασμό τους μόνο όταν νεργό (σχ. 4 γ ). Επιπλέον, πολλοί ενεργοποιηβρίσκονται στο σωστό περιβάλλον και μόνο τές των πρωτεϊνών Rho μπορούν να γίνουν χρή όταν οι κατάλληλοι αυξητικοί παράγοντες είναι σιμοι θεραπευτικοί στόχοι και ειδικά οι ενεργοπαρόντες. Μόνοι τους οι φυσικοί παράγοντες ποιητές κινάσες όπως είναι η PAK και η ROCK δεν επαρκούν στο κύτταρο ώστε να πολλαπλα (σχ. 4 δ ). σιασθεί. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν σημεία ελέγχου στον κυτταρικό κύκλο που εξαρτώνται από φυσικούς παράγοντες. Η ενεργότητα των Οι πρωτεΐνες Rho, λοιπόν, συμβάλλουν με πρωτεϊνών Rho ρυθμίζεται από μια ποικιλία κάποιο τρόπο στην απώλεια της φυσιολογικής τέτοιων παραγόντων όπως είναι η δέσμευση της αύξησης αλλά και στον διεισδυτικό φαινότυπο ιντεγκρίνης, η προσκόλληση καθώς και ο σχημακάποιων ογκοκυττάρων. Ωστόσο, ελλοχεύει ο

5 RHO και Καρκίνος ΣΧΗΜΑ 4. Μέθοδοι παρεμβολής σιη λειτουργία των Rho πρωτεϊνών, α. Παρεμπόδιση ιης σωστής σχόχευσης της πρωτεΐνης. Γερανυλογερανυλοτρανσφερικοί αναστολείς ή φαρνεστυλοτρανσφερικοί αναστολείς παρεμποδίζουν τη λιπιδική τροποποίηση των RHO πρωτεϊνών. β. Παρεμπόδιση των RHO-GEFs. y. Διάσπαση των RHO-πρωτεϊνικών ενεργών συμπλεγμάτων. δ. Παρεμπόδιση της δραστηριότητας των ενεργοποιητών της πρωτεΐνης. κίνδυνος η αναστολή των πρωτεϊνών Rho να οδηγήσει σε έναν πιο επιθετικό φαινότυπο. Όμως, ακόμα και αν αυτή είναι η εξέλιξη για κάποιους τύπους όγκων, εντούτοις φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός της RHO λειτουργίας μπορεί να παρεμποδίσει τον πολλαπλασιασμό των ογκοκυττάρων και για το λόγο αυτό έχει κλινικά οφέλη. Τέτοιου είδους παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι ίσως θα ήταν απαραίτητο να στοχεύουμε σε συγκεκριμένους τύπους και στάδια των όγκων ή ακόμα και σε συγκεκριμένα μονοπάτια μέσω των οποίων ενεργοποιούνται ή αλληλεπιδρούν οι πρωτεΐνες Rho. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Είναι πλέον ξεκάθαρο, ότι οι πρωτεΐνες Rho εμπλέκονται σχεδόν σε κάθε στάδιο της ογκογένεσης. Σε διαφορετικά περιβάλλοντα είτε η αυξημένη είτε η μειωμένη RHO ενεργότητα είναι σε θέση να αυξήσει την κινητικότητα των ογκοκυττάρων καθώς και τη μετάσταση. Η έλλειψη μιας ομόφωνης άποψης που να αφορά τη σπουδαιότητα των ποικίλων μηχανισμών που συνδέουν την ογκογένεση με τις πρωτείνες Rho σημαίνει ότι τώρα πλέον η πρόκληση είναι να καθορίσουμε τα κρίσιμα και σημαντικά μονοπάτια που συνδέουν τις πρωτεΐνες Rho με τον καρκίνο. Η χρήση πρότυπων συστημάτων καρκινογένεσης και γενετικής των ποντικών, σε συνδυασμό με τις μελέτες που πραγματοποιούνται σε καρκίνους του ανθρώπου θα μπορέσουν να ρίξουν φως στην ταυτοποίηση των σημαντικών αυτών διασυνδέσεων in vivo. Τέτοιες μελέτες μπορούν να αποδείξουν ότι οι πρωτεΐνες Rho και τα μόρια που επιδρούν με αυτές, αποτελούν εμπεριστατωμένους αντικαρκινικούς στόχους. Το επόμενο βήμα θα είναι η ανάπτυξη εφαρμόσιμων φαρμακολογικών ή γονιδιακής θεραπείας παραγόντων οι οποίοι θα εμπλέκονται στη λειτουργία των πρωτεϊνών Rho. Αισιοδοξούμε, ώστε οι παραπάνω παράγοντες να αποτελέσουν χρήσιμα όπλα στην καταπολέμηση του καρκίνου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Bishop Α., Rho GTPases and their effector proteins, Biochem. J., 348, (2000) 2. Evers E. et al, Rho family proteins in cell adhesion and cell migration, Eur. J. Cancer, 36, 1269_1274 (2000X 3. Hall Α., Rho GTPases and the actin cytoskeleton, Science, 279, (1998) 4. Kioller L, and Hall Α., Signaling to Rho GTPases, Exper. Cell Res., 253, (1999) 5. Matozaki T, et al, Actin cytoskeleton : a signaling sensor in cell volume regulation, Cell. Physiol. Biochem., 10, {2000) 6. Ridley Anne, Rho GTPases : integrating integrin signaling, J. Biol. Chem., 150, ( Ridley Anne, Rho family proteins : coordinating cell responses, Trends in Cell Biology, 11, (2001) 8. Scita GP., et al, Signaling from Ras to Rac and beyond : not ìust a matter of GEFs, EEMBO J., 11, (2000) 9. Seasholtz TM., et al, Rho as a mediator of G protein - coupled receptor signaling, Mol. Pharmacol., 55, (1999)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ A.A. Σπαντίδοο 1 2, Μ. Χατζηπαναγιώτου 1 2, Β. Ζουμπουρλής 1 2 1. Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΩΝ ΕΣΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση του γονιδίου σε συνθήκες ψυχρού στρες.

Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση του γονιδίου σε συνθήκες ψυχρού στρες. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λειτουργική ανάλυση της 5 ανοδικής περιοχής του γονιδίου hsp83 της Μεσογειακής µύγας και έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ RGD ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΡΑΣΗΣ

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ RGD ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΡΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ: Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Φαρµακευτικών Προϊόντων» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ RGD ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθύντρια: Καθηγήτρια ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΙΜΠΑ-ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία;

Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία; Ορισμοί και πηγές Τα ηλεκτρικά πεδία δημιουργούνται από διαφορές της τάσης: όσο μεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο ισχυρότερο είναι το πεδίο που δημιουργείται.

Διαβάστε περισσότερα

Πως δουλεύουν τα γονίδια;

Πως δουλεύουν τα γονίδια; Τι είναι τα γονίδια; Τα γονίδια είναι οι ενεργές υποµονάδες του DNA. Το DNA είναι µια απέραντη βάση δεδοµένων χηµικών πληροφοριών που περιέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την δηµιουργία όλων των πρωτεϊνών

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ INSTITUT PASTEUR HELLÉNIQUE

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ INSTITUT PASTEUR HELLÉNIQUE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ INSTITUT PASTEUR HELLÉNIQUE έτη προσφοράς ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1919 ΑΘΗΝΑ NEWSLETTER Απριλιος Βασ. Σοφίας 127, 11521 Αμπελόκηποι 210 6478800 cdriva@pasteur.gr www.pasteur.gr www.facebook.com/hellenicpasteurinstistute

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου*

O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Αρτηριακή Υπέρταση, 21, 1-3: 37-49, 2012 ανασκoπηση O ρόλος των ορμονικών αλλαγών στην επαγόμενη από αρτηριακή υπέρταση αναδιαμόρφωση του μυοκαρδίου* Α. Κοτρότσου 1 Ι. Μουρούζης 1,2 Δ. Παπαδόπουλος 1 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο PlCoup-TF και το

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

Το δύσκολο καθήκον της ρύθμισης χιλιάδων γονιδίων,

Το δύσκολο καθήκον της ρύθμισης χιλιάδων γονιδίων, Aνασκόπηση Remodelling της χρωματίνης και καρκίνος Davis PK, Brachmann RK Cancer Biology & Therapy 2003; 2:(1)24-31 Aπόδοση στα ελληνικά: Φ. ΒΛΑΣΤΟΣ, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α ΚΑΑ ΝΝΘΑ Το δύσκολο καθήκον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΚΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η καταγραφή της χρησιμότητας και του τρόπου λειτουργίας της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής

2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής 2. Οριοθέτηση της Πληροφορικής Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια ορισμού του αντικειμένου της Πληροφορικής ώστε να γίνει σαφές τι εννοούμε σήμερα με αυτόν τον όρο, και κατά συνέπεια να γίνει σαφές

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA ΣΤΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΣΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ NMDA ΣΤΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΣΩΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΥΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Ο µοριακός σχεδιασµός της ζωής Stryer: Biochemistry Perm. Fig. # P1 ew Fig. # P1 First Draft: 2001-09-24 Μέρος ενός σωµατιδίου λιποπρωτεΐνης. Ένα µοντέλο της δοµής της απολιποπρωτεΐνης Α-1 (κίτρινο), το οποίο περιβάλλει φύλλα λιπιδίων.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αλληλεπιδράσεις µεταξύ Πολυσακχαριτών που Έχουν Εκχυλιστεί από Φυτά και Γαστρικής

Διαβάστε περισσότερα