ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑΓΚΙΝΗ ΧΗΜΙΚΟΥ Μελέτη των ιστολογικών και βιοχημικών αλλοιώσεων του φλεβικού τοιχώματος στη φλεβική αναστόμωση των συνθετικών αρτηριοφλεβικών μοσχευμάτων Εισαγωγή Περίπου νεφροπαθείς τελικού σταδίου ανά τον κόσμο αντιμετωπίζονται με αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα. Σε άνω του 50% των ασθενών χρησιμοποιούνται συνθετικά μοσχεύματα πολυτετραφθοριοαιθυλένιου (polytetrafluoroethylene, PTFE) ως αγγειακή προσπέλαση, όμως η πλειοψηφία αυτών αποφράσσεται σε διάστημα 18 μηνών από την τοποθέτησή τους, λόγω κυρίως της εμφάνισης ινομυϊκής υπερπλασίας στη φλεβική αναστόμωση. Η διατήρηση της βατότητας των μοσχευμάτων αποτελεί κλινικό στόχο με μείζονα κοινωνική και οικονομική σημασία. Παρά το μεγάλο μέγεθος του προβλήματος, δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα αποτελεσματικά μέσα για την πρόληψη και θεραπεία της ινομυϊκής υπερπλασίας. Αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην έλλειψη επαρκούς γνώσης σχετικά με τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς πρόκλησης και διατήρησής της, οι οποίοι επιφέρουν στένωση των αγγείων και, τελικά, απόρριψη των μοσχευμάτων. Η πάχυνση του συνολικού αγγειακού τοιχώματος και των επιμέρους χιτώνων του (έσω, μέσου και έξω) είναι ενδεικτική της ανάπτυξης ινομυϊκής υπερπλασίας. Οι ελαστικές και κολλαγόνες ίνες αποτελούν τα βασικά δομικά συστατικά, που φέρουν τα

2 ασκούμενα στο αγγειακό τοίχωμα αιμοδυναμικά φορτία. Η α-ακτίνη και η δεσμίνη των αγγειακών λείων μυϊκών κυττάρων συνιστούν σημαντικούς δείκτες κυτταρικής διαφοροποίησης, οι οποίοι σε συνδυασμό με το δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού ki- 67 διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στον πολλαπλασιασμό και τη μετανάστευση των λείων μυϊκών ινών. Κατά τη δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας, λαμβάνει χώρα φλεγμονώδης αντίδραση που χαρακτηρίζεται από την αυξημένη έκφραση των μορίων κυτταρικής προσκόλλησης ICAM1 και VCAM1 στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων, καθώς και από την έντονη παρουσία CD68+ κυττάρων (μακροφάγα). Ένα άλλο μόριο που επίσης συμμετέχει ενεργά στη ρύθμιση της φλεγμονώδους αντίδρασης είναι το μονοξείδιο του αζώτου (NO). Ακόμη, η ενδοθηλίνη 1 (ΕDN1), ο παράγοντας von Willebrand (vwf), ο αυξητικός παράγοντας A του αγγειακού ενδοθηλίου (VEGFΑ) και ο ινοβλαστικός αυξητικός παράγοντας 2 (FGF2) είναι τυπικοί δείκτες της βλάβης του ενδοθηλίου. Επιπροσθέτως, οι μεταλλοπρωτεάσες και οι αναστολείς τους διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο σχηματισμό του νεοσυντιθέμενου έσω χιτώνα, στην αποδόμηση της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και, εν τέλει, στην ανάπτυξη ινομυϊκής υπερπλασίας. Σημαντικός για την παθοφυσιολογία της ινομυϊκής υπερπλασίας είναι τέλος και ο ρόλος της λαμινίνης, μίας δομικής πρωτεΐνης της εξωκυττάριας ουσίας. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η διερεύνηση των ιστολογικών και βιοχημικών αλλοιώσεων στη φλεβική αναστόμωση των συνθετικών αρτηριοφλεβικών μοσχευμάτων, κατά την ανάπτυξη ινομυϊκής υπερπλασίας και της επακόλουθης απόφραξης των μοσχευμάτων. Εν προκειμένω, μελετήθηκε η χρονική και τοπογραφική έκφραση των κύριων παραγόντων που συμμετέχουν ενεργά στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της ινομυϊκής υπερπλασίας. Για την πληρέστερη διερεύνηση των ιστολογικών αλλοιώσεων πλησίον της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας, μελετήθηκε μορφομετρικά και το τοίχωμα στην αρτηριακή αναστόμωση. Υλικά και μέθοδοι Σε 24 υγιείς αρσενικούς χοίρους Large White Landrace (95±3 kg) δημιουργήθηκε αρτηριοφλεβική επικοινωνία μεταξύ της κοινής καρωτίδας και της έσω σφαγίτιδας με χρήση μοσχεύματος eptfe. Τα ζώα τυχαιοποιήθηκαν σε 3 ισάριθμες πειραματικές ομάδες και ευθανατώθηκαν τη 2η, 4η και 12η εβδομάδα ακολούθως της

3 χειρουργικής επέμβασης. Κατά την ευθανασία, αφαιρέθηκαν η αναστομωμένη και η ετερόπλευρη (στο ίδιο ύψος) σφαγίτιδα και καρωτίδα των ζωικών προτύπων. Κατόπιν, οι ιστοί διαιρέθηκαν σε 3 ισομεγέθη τμήματα βάσει της τοπογραφικής τους εντόπισης (εγγύς, κέντρο και άπω περιοχή της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας). Πραγματοποιήθηκε ιστομορφομετρική ανάλυση της ινομυϊκής υπερπλασίας και των αλλοιώσεων του αγγειακού τοιχώματος με χρώση αιματοξυλίνης-ηωσίνης. Η ανάδειξη των ελαστικών και κολλαγόνων ινών έγινε με χρώση ορσεΐνης και Sirius Red, αντίστοιχα. Ακολούθησε στο τοίχωμα της φλεβικής αναστόμωσης ανοσοϊστοχημική ανάλυση της έκφρασης της α- ακτίνης και της δεσμίνης των λείων μυϊκών κυττάρων, του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού ki-67, του δείκτη μακροφάγων CD68, του παράγοντα von Willebrand των ενδοθηλιακών κυττάρων και της λαμινίνης. Κατόπιν απομόνωσης ολικού RNA από τον ιστό της σφαγίτιδας και σύνθεσης cdna, μελετήθηκε η έκφραση mrna των γονιδίων VEGFA, NOS3, EDN1, MMP2, MMP9, TIMP1, TIMP2, ICAM1, VCAM1, FGF2, COL1A1 και COL3A1 με τη μέθοδο της συμβατικής RT-PCR και της ποσοτικής PCR σε πραγματικό χρόνο (real-time PCR). Αποτελέσματα Η δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας επέφερε σημαντικές ιστομορφομετρικές αλλοιώσεις στη σφαγίτιδα, ειδικότερα πάχυνση του συνολικού τοιχώματος και των επιμέρους χιτώνων της, η οποία ήταν πλέον έντονη στο κέντρο της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας, σε σχέση με τις άλλες δύο τοπογραφικές περιοχές, και επαυξανόταν σταδιακά κατά τη διάρκεια του πειράματος. Σημειώθηκε ακόμη μείωση της περιεκτικότητας των χιτώνων του φλεβικού τοιχώματος σε ελαστίνη, καθώς και αποδόμηση των ινών. Συναρτήσει του χρόνου, βρέθηκε προοδευτική ελάττωση του ποσοστού ελαστίνης στο νεοσυντιθέμενο έσω χιτώνα, όπως και μείωσή του κεντρικά, συγκριτικά με τις άλλες περιοχές της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας σε όλες τις χρονικές φάσεις της μελέτης. Το ποσοστό κολλαγόνου τόσο στο συνολικό τοίχωμα όσο και στους επιμέρους χιτώνες του ήταν αυξημένο, ενώ καταγράφηκε και αποδόμηση των ινών. Αύξηση στο κολλαγόνο των τριών χιτώνων και του συνολικού τοιχώματος σημειώθηκε στην άπω αλλά και στην εγγύς περιοχή συν το χρόνο. Σε όλες τις χρονικές περιόδους που μελετήθηκαν, παρατηρήθηκε αύξηση της περιεκτικότητας στο κέντρο του φλεβικού σκέλους, σε σύγκριση με τις άλλες περιοχές. Επιπρόσθετα, το ποσοστό λείων μυϊκών

4 κυττάρων του έσω χιτώνα ήταν μειωμένο, ενώ αύξηση του ποσοστού αυτού σημειώθηκε στο μέσο και έξω χιτώνα, και στο συνολικό τοίχωμα. Με την πάροδο του χρόνου, μετρήθηκε μειωμένο ποσοστό κυττάρων στην κεντρική και άπω περιοχή του φλεβικού σκέλους. Μειωμένο ήταν και το ποσοστό κυττάρων της κεντρικής περιοχής, συγκριτικά με εκείνο των άλλων τοπογραφικών θέσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η ινομυϊκή υπερπλασία ήταν εντονότερη στο κεντρικό τμήμα της φλεβικής αναστόμωσης, απέναντι από το μόσχευμα και στο όριο μεταξύ μοσχεύματος και φλέβας. Αναφορικά με τις μoρφομετρικές μεταβολές του αρτηριακού σκέλους, σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στο πάχος του μέσου και του έξω χιτώνα και του συνολικού τοιχώματος και στις τρεις περιοχές της αναστομωμένης συγκριτικά με την ετερόπλευρη καρωτίδα. Συν τοις άλλοις, η περιεκτικότητα του μέσου και του έξω χιτώνα σε ελαστίνη ελαττώθηκε σημαντικά, ενώ εκείνη του συνολικού τοιχώματος αυξήθηκε, με ταυτόχρονη αποδόμηση των ελαστικών ινών. Βρέθηκε εξάλλου αυξημένη περιεκτικότητα τόσο των επιμέρους χιτώνων όσο και του συνολικού τοιχώματος σε κολλαγόνο, καθώς και αποδόμηση των ινών, ενώ το ποσοστό των λείων μυϊκών κυττάρων ήταν ελαττωμένο στο συνολικό τοίχωμα και τους επιμέρους χιτώνες. Η παρατήρηση παρασκευασμάτων καρωτίδας σε συνεστιακό μικροσκόπιο σάρωσης με λέιζερ, μέσω του αυτοφθορισμού των ελαστικών ινών, φανέρωσε εκτεταμένη αποδιοργάνωση και θρυμματισμό της έσω ελαστικής μεμβράνης του έσω χιτώνα. Μικρότερου βαθμού ήταν η αποδόμηση των ινών του μέσου και έξω χιτώνα. Στους τρεις χιτώνες του τοιχώματος του φλεβικού σκέλους παρατηρήθηκε αυξημένο ποσοστό θετικών κυττάρων σε α-ακτίνη συγκριτικά με την ετερόπλευρη σφαγίτιδα. Αυξημένο ήταν επίσης το ποσοστό κυττάρων στον έσω και στο μέσο χιτώνα της εγγύς και της άπω περιοχής, αντίστοιχα, καθώς και στο συνολικό τοίχωμα της κεντρικής περιοχής, σε σχέση πάντοτε με τις λοιπές περιοχές της αναστομωμένης σφαγίτιδας. Με την πάροδο του χρόνου, βρέθηκε αυξημένη πρωτεϊνική έκφραση της α- ακτίνης στον έσω και στον έξω χιτώνα του φλεβικού σκέλους στην εγγύς και στην κεντρική περιοχή, καθώς και στον έσω χιτώνα της άπω περιοχής. Ταυτόχρονα, μετρήθηκε αυξημένη ανοσοïστοχημική έκφραση της δεσμίνης των λείων μυϊκών κυττάρων στον έσω και στον έξω χιτώνα του φλεβικού τοιχώματος, αλλά μείωσή της στο μέσο χιτώνα, σε σύγκριση με το ετερόπλευρο αγγείο. Σημειώθηκε επιπλέον μειωμένη έκφραση της

5 δεσμίνης αυξανόμενου του χρόνου, στο κέντρο έναντι των άλλων περιοχών. Ο κυτταρικός δείκτης πολλαπλασιασμού ki-67 βρέθηκε αυξημένος και στους τρεις χιτώνες του φλεβικού σκέλους της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας, με τις μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις να συμβαίνουν στον έσω και στον έξω χιτώνα, ως προς την ετερόπλευρη φλέβα. Τοπογραφικές διαφορές εντοπίστηκαν στους τρεις χιτώνες μεταξύ του κέντρου και των άλλων τμημάτων. Προϊόντος του χρόνου, σημειώθηκε αύξηση του δείκτη ki-67 στον έσω χιτώνα, ενώ μείωσή του παρατηρήθηκε στον έξω χιτώνα της φλεβικής αναστόμωσης. Η μελέτη της φλεγμονώδους αντίδρασης με χρήση ειδικού αντισώματος έναντι του επιφανειακού δείκτη CD68 αποκάλυψε αυξημένη παρουσία μακροφάγων και στους τρεις χιτώνες του φλεβικού τοιχώματος, με μέγιστη συγκέντρωση αυτών στην κεντρική περιοχή. Ο πληθυσμός των μακροφάγων στους τρεις χιτώνες της εγγύς περιοχής, στο μέσο χιτώνα της κεντρικής περιοχής και στον έσω και στο μέσο χιτώνα της άπω περιοχής ελαττώθηκε από τις 2 στις 12 εβδομάδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σχηματισμός μιας μονοστοιβάδας που αποτελείται από ανοσοθετικά για το δείκτη CD68 κύτταρα κατά μήκος του μοσχεύματος. Η έκφραση mrna του γονιδίου NOS3 βρέθηκε μειωμένη συγκριτικά με την έκφραση του ίδιου γονιδίου στην ετερόπλευρη σφαγίτιδα σε όλες σχεδόν τις περιοχές, με μοναδική εξαίρεση την άπω περιοχή. Σημαντικά υψηλότερα ήταν τα επίπεδα mrna των γονιδίων ICAM1 και VCAM1 στην αναστομωμένη από ότι στην ετερόπλευρη φλέβα. Με την ανοσοϊστοχημική ανάλυση του παράγοντα von Willebrand και τoν ποσοτικό προσδιορισμό της έκφρασης mrna των γονιδίων ΕDN1, VEGFΑ και FGF2 διερευνήθηκε η βλάβη του ενδοθηλίου και βρέθηκε αυξημένο ποσοστό ανοσοθετικών κυττάρων για τον εν λόγω παράγοντα στον έσω και στον έξω χιτώνα του φλεβικού τοιχώματος. Σημειώθηκε δε αύξηση του ποσοστού αυτού στην κεντρική περιοχή του φλεβικού σκέλους, σε σχέση με τις άλλες περιοχές, συναρτήσει του χρόνου, καθώς και νεοαγγείωση σε αμφότερους τον έσω και τον έξω χιτώνα της αναστομωμένης σφαγίτιδας. Όσον αφορά στα επίπεδα mrna της ενδοθηλίνης 1 (EDN1), αυτά βρέθηκαν αυξημένα στο κέντρο του φλεβικού σκέλους της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας, ως προς τις άλλες περιοχές, με τις διαφορές να διευρύνονται προοδευτικά με την πάροδο του χρόνου. Αξιοσημείωτες μεταβολές παρατηρήθηκαν και στα επίπεδα έκφρασης mrna του

6 γονιδίου VEGFΑ στην κεντρική περιοχή σε σχέση με τη θέση και το χρόνο, ενώ μικρότερη ήταν η έκφραση του FGF2. Αναφορικά με τη μελέτη της αποδόμησης της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας στο φλεβικό σκέλος της αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας, παρατηρήθηκαν σημαντικά αυξημένα επίπεδα mrna των μεταλλοπρωτεασών ΜΜΡ2 και ΜΜΡ9 και των φυσικών αναστολέων τους, ΤΙΜΡ1 και ΤΙΜΡ2, στην αναστομωμένη έναντι της ετερόπλευρης σφαγίτιδας. Επιπλέον, σημειώθηκε σημαντική αύξηση του mrna του γονιδίου ΜΜΡ2 στην κεντρική περιοχή της φλεβικής αναστόμωσης ως προς τις άλλες περιοχές, η οποία συνοδευόταν από αντίστοιχη μείωση του ΤΙΜΡ1, όπως επίσης και αύξηση των επιπέδων έκφρασης του ΜΜΡ9 mrna με παράλληλη μείωση του ΤΙΜP2 mrna, συναρτήσει του χρόνου. Επίσης, η ανοσοïστοχημική ανίχνευση της λαμινίνης έδειξε αυ ξημένη έκφραση αυτής και στους τρεις χιτώνες του φλεβικού σκέλους, συγκριτικά με την ετερόπλευρη σφαγίτιδα. Η έκφραση της δομικής αυτής πρωτεΐνης βρέθηκε να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου στον έσω χιτώνα της κεντρικής και στον έξω χιτώνα της άπω περιοχής του φλεβικού σκέλους. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι η κατασκευή αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας συνοδεύεται από υψηλά επίπεδα έκφρασης mrna του γονιδίου COL1A1 και χαμηλή έκφραση mrna του COL3A1. Επίσης, ο λόγος COL1A1/COL3A1 βρέθηκε αυξημένος στην κεντρική σε σχέση με τις άλλες περιοχές, 2 και 4 εβδομάδες μετά από την τοποθέτηση του μοσχεύματος, ενώ στις 12 εβδομάδες σημειώθηκε αύξηση του λόγου COL1A1/COL3A1 στην εγγύς περιοχή του φλεβικού σκέλους. Συμπεράσματα Η δημιουργία αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας με χρήση συνθετικού μοσχεύματος επάγει εκτεταμένη αγγειακή ανακατασκευή, μετανάστευση και πολλαπλασιασμό κυττάρων, νεοαγγείωση, αποδόμηση εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας, βλάβη του ενδοθηλίου, ίνωση και ανάπτυξη ινομυϊκής υπερπλασίας με δυσμενείς επιπτώσεις στη βατότητα και λειτουργικότητα του μοσχεύματος. Οι ιστολογικές και βιοχημικές αλλοιώσεις του τοιχώματος στη φλεβική αναστόμωση των συνθετικών αρτηριοφλεβικών μοσχευμάτων λαμβάνουν χώρα καθ όλη τη διάρκεια των 12 εβδομάδων μετά την τοποθέτηση του μοσχεύματος, ενώ εντοπίζονται πιο έντονες στην κεντρική περιοχή,

7 αρκετά έντονες στην εγγύς περιοχή, και λιγότερο έντονες στην άπω περιοχή. Οι προκείμενες αλλοιώσεις αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου.

«Παθοβιοχημεία της εκφύλισης Μηνίσκου στον Άνθρωπο: Συμμετοχή του Σηματοδοτικού Άξονα p38 MAPK-NF-kB και της Κυκλο-οξυγενάσης 2 (COX-2)

«Παθοβιοχημεία της εκφύλισης Μηνίσκου στον Άνθρωπο: Συμμετοχή του Σηματοδοτικού Άξονα p38 MAPK-NF-kB και της Κυκλο-οξυγενάσης 2 (COX-2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ «Παθοβιοχημεία της εκφύλισης Μηνίσκου στον Άνθρωπο: Συμμετοχή του Σηματοδοτικού Άξονα p38 MAPK-NF-kB και της Κυκλο-οξυγενάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΩΝ ΕΣΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Η ενδοαρθρική έγχυση υαλουρονικού οξέος ως θεραπευτική επιλογή στην οστεοαρθρίτιδα του σκύλου. Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

[ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ]

[ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ] Βιβλιογραφική Εργασία Εμβιομηχανικής και Βϊοατρικής Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 02109012 [ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ. ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2006 2007 Αριθµ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ. ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2006 2007 Αριθµ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΕΤΟΣ 2006 2007 Αριθµ. 1820 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδροι: Δ. Γρέκας, Κ. Μαυροματίδης. Γρ. Δήμας. Νεφρολόγος. «Ο ρόλος των μεταλλοπρωτεϊνασών στην αθηροσκλήρωση της ΧΝΝ» Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ

Πρόεδροι: Δ. Γρέκας, Κ. Μαυροματίδης. Γρ. Δήμας. Νεφρολόγος. «Ο ρόλος των μεταλλοπρωτεϊνασών στην αθηροσκλήρωση της ΧΝΝ» Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Πρόεδροι: Δ. Γρέκας, Κ. Μαυροματίδης «Ο ρόλος των μεταλλοπρωτεϊνασών στην αθηροσκλήρωση της ΧΝΝ» Γρ. Δήμας Νεφρολόγος Α Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΠΘ Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταβολές του μετρούμενου αξονικού μήκους του οφθαλμού σε παθήσεις της ωχράς κηλίδας ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Κ. ΙΩΑΝΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ESSEX ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (MSc): ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ESSEX ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ

Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ Μελέτη μοντέλων συνομιλίας φλεγμονής με συστηματικές εκδηλώσεις Ο ρόλος της

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΓΜΟΡΕΙΟ ΑΝΤΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙ Α ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΓΜΟΡΕΙΟ ΑΝΤΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙ Α ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Καθηγητής Π. Γκούμας ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΓΜΟΡΕΙΟ ΑΝΤΡΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙ Α ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΜΦΟΙ ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΜΦΟΙ ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΜΦΟΙ ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Και Πρόνοιας Τμήμα Νοσηλευτικής Θέμα: Βραχυχρόνιες επιδράσεις της ολικής αντικατάστασης του ισχίου στην ποιότητα ζωής των ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lucentis 10 mg/ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει 10 mg ranibizumab*. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΤΣΙΚΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠ.

Διαβάστε περισσότερα

BINOCRIT ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ

BINOCRIT ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ BINOCRIT ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟЇΟΝΤΟΣ Binocrit 1.000 IU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα 1 Binocrit 3.000 IU/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα σε

Διαβάστε περισσότερα

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Γεώργιος Κουρούνης (επιβλέπων) Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Μπονίκος Διονύσιος Ομ. Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής Νεοκλής Γεωργόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μελέτη Παρέµβασης: «Σύγκριση του ρυθµού απώλειας βάρους ασθενών µε καρκίνο του µαστού σε σχέση µε φυσιολογικά άτοµα». ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διευθύντρια: Καθηγήτρια ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΚΙΜΠΑ-ΤΖΙΑΜΠΙΡΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Δ.Ε.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΓΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Diagnosis and treatment of peri-implantitis

Diagnosis and treatment of peri-implantitis Diagnosis and treatment of peri-implantitis I. Karoussis 1, S. Kotsovilis 2, A. Felutzis 3, J. Fourmousis 4 Peri-implantitis may be defined as inflammatory process affecting both soft and hard peri-implant

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑ ΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή εργασία ειδίκευσης με τίτλο: Πέννος Αλέξανδρος Βαλεντίνος Απόφοιτος Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT)

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα