Δομή, λειτουργία των Rho GTPασών και ο ρόλος τους στον καρκίνο του πνεύμονα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δομή, λειτουργία των Rho GTPασών και ο ρόλος τους στον καρκίνο του πνεύμονα"

Transcript

1 Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN REVIEW Δομή, λειτουργία των Rho GTPασών και ο ρόλος τους στον καρκίνο του πνεύμονα Οι Rho κινάσες είναι μια οικογένεια μικρών σηματοδοτικών GTPασών, που ανήκουν στην υπεροικογένεια των Ras πρωτεϊνών. Η κύρια λειτουργία τους είναι η ρύθμιση του κυτταροσκελετού προκειμένου να πραγματοποιούνται σωστά καίριες κυτταρικές διαδικασίες, όπως η μορφογένεση, η αύξηση των νευρώνων, η κυτταρική διαίρεση, η κυτταρική προσκόλληση και η κυτταρική μετανάστευση. Η απορρύθμισή τους έχει συσχετιστεί με διάφορους τύπους καρκίνου. Σε λίγους τύπους καρκίνου έχουν βρεθεί μεταλλαγές των ίδιων των Rho κινασών. Στους περισσότερους όμως τύπους καρκίνου οι πρωτεΐνες (GEFs, GAPs και GDIs) που συμμετέχουν στη ρύθμιση των Rho κινασών είναι απορρυθμισμένες, οδηγώντας είτε στην υπερέκφρασή τους είτε στη μειωμένη έκφρασή τους. Επιπρόσθετα, όσον αφορά στον καρκίνο, οι Rho έχει δειχθεί ότι δρουν τόσο ως ογκογονίδια, όσο και ως ογκοκατασταλτικά μόρια, τα οποία επάγουν και αναστέλλουν την ανάπτυξη του όγκου, αντίστοιχα. Στην πλειονότητα των καρκινικών ιστών παρατηρείται αυξημένη ενεργοποίηση των Rho GTPασών σε σύγκριση με τους αντίστοιχους φυσιολογικούς ιστούς. Στo παρόν άρθρο ανασκόπησης δίνεται έμφαση στον τρόπο έκφρασής τους στους διάφορους τύπους καρκίνου του πνεύμονα. Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την πλέον συνήθη μορφή καρκίνου και χωρίζεται σε δύο κύριους τύπους, το μικροκυτταρικό (SCLC) και το μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα (ΝSCLC). Περίπου το 12,5% των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στον κόσμο είναι καρκίνοι του πνεύμονα. Γι αυτόν το λόγο, καθώς επίσης και επειδή ο βρογχογενής καρκίνος του πνεύμονα (lung cancer subscale, LCS) έχει πολύ ταχύ ρυθμό ανάπτυξης, στην παρούσα ανασκόπηση επιθυμία μας ήταν η επισήμανση της συσχέτισης μεταξύ της δράσης των Rho κινασών (η οποία περιλαμβάνει τον πιθανό ογκογόνο ή ογκοκατασταλτικό ρόλο τους) τόσο με την ανάπτυξη, όσο και με τη μετάσταση αυτών των καρκινωμάτων.... Μ.E. Ξυπoλιτά, Ε. Σκούρτη, Α. Κρητικός, Σ. Βλαχόπουλος, Β. Ζουμπουρλής Μονάδα Βιοϊατρικών Εφαρμογών, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα The structure and function of Rho GTPases and their role in lung cancer Λέξεις ευρετηρίου Καρκίνος του πνεύμονα Rho GTPάσες Abstract at the end of the article Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε ΔΟΜΗ ΤΩΝ RHO GTPΑΣΩΝ Οι Rho GTPάσες είναι μια οικογένεια μικρών σηματοδοτικών G-πρωτεϊνών, οι οποίες ανήκουν στην υπεροικογένεια των Ras πρωτεϊνών. Στον άνθρωπο κωδικοποιούνται από 20 περίπου γονίδια και κατηγοριοποιούνται με βάση την αμινοξική τους ομοιότητα σε οκτώ υποοικογένειες. 1 Όπως φαίνεται στην εικόνα 1, οι υποοικογένειες είναι οι εξής: Rho, Rac, Cdc42, RhoF-D, RhoV-U, RhoBTB, RND και RhoH. Οι τέσσερις πρώτες υποοικογένειες ανήκουν στις κλασικές Rho GTPάσες, δηλαδή σε αυτές τις Rho όπου η λειτουργία τους ελέγχεται από την εναλλαγή του GDP σε GTP από τους GEFs (guanine nucleotide exchange factors) και αντίστροφα από τις GAPs (GTPase activating proteins). Αντίθετα, οι υπόλοιπες ονομάζονται άτυπες Rho GTPάσες καθώς είναι κατά κύριο λόγο συνδεδεμένες με το GTP, είτε λόγω κάποιας αμινοξικής αντικατάστασης σε κατάλοιπα ζωτικής σημασίας για την GTP ενεργότητα των πρωτεϊνών, είτε λόγω της αυξημένης νουκλεοσιδικής αλλαγής. Γι αυτόν το λόγο, η ενεργότητά τους ελέγχεται από τη γονιδιακή έκφραση, τη σταθερότητα των πρωτεϊνών και τη φωσφορυλίωσή τους. Οι Rho GTPάσες μοιράζονται μια κοινή G-επικράτεια, η οποία αποτελείται από έξι κλώνους β-πτυχωτού πεδίου που περιβάλλεται από α-έλικες. 2 Οι διαφορές μεταξύ των GDP και GTP-δεσμευμένων δομικών μορφών των Rho περιορίζονται κυρίως σε δύο τμήματα των μορίων τους, που αναφέρονται ως διακόπτης Ι και διακόπτης II. Οι διαμορφώσεις των διακοπτών Ι και II στην GTP-δεσμευμένη μορφή των Rho σταθεροποιούνται με δεσμούς υδρογόνου

2 Rho GTPΑΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 151 Εικόνα 1. Η οικογένεια των Rho GTPασών. Ένα φυλογενετικό δένδρο που βασίζεται σε μια μέθοδο σύγκρισης των αλληλουχιών των αμινοξέων από τις 20 Rho πρωτεΐνες GTPάσης. Το δένδρο αποδεικνύει τη σχέση μεταξύ των διαφόρων μελών της οικογένειας. Οι Rho GTPάσες σχηματίζουν οκτώ υποοικογένειες. Η πρώτη υποοικογένεια περιλαμβάνει τις RAC1, RAC2, RAC3 και RhoG, η δεύτερη υποοικογένεια περιλαμβάνει τις CDC42, TC10 (επίσης γνωστή ως RhoQ) και TC10-like πρωτεΐνη (TCL, επίσης γνωστή ως RhoJ). Η τρίτη περιλαμβάνει τις CHP (επίσης γνωστή ως RhoV) και WNT1- ανταποκρινόμενο ομόλογο-1 της CDC42 (WRCH1, επίσης γνωστή ως RhoU), η τέταρτη περιλαμβάνει την RhOH, η πέμπτη υποοικογένεια περιλαμβάνει τις RhoBTB1 και RhoBTB2, η έκτη περιλαμβάνει τις RhoA, RhoB και RhoC, η έβδομη περιλαμβάνει τις RND1, RND2 και RND3 (επίσης γνωστή ως RhoE) και η όγδοη υποοικογένεια περιλαμβάνει τις Rap1- αλληλεπιδρώντα παράγοντα-1 (RIF, επίσης γνωστή ως RhoF) και RhoD. μεταξύ της γ-φωσφορικής ομάδας και της κύριας αλυσίδας αμινομάδας της αμετάβλητης Thr 37 (στο διακόπτη Ι) και της Gly 62 (στο διακόπτη II). Αντίθετα, η GDP μορφή των Rho GTPασών στερείται αυτών των αλληλεπιδράσεων και δείχνει μια μεγάλη διακύμανση στις διαμορφώσεις των διακοπτών. Επίσης, οι περισσότερες Rho GTPάσες έχουν ένα C-τελικό CAAX μοτίβο. Αυτό μπορεί να έχει τροποποιηθεί μετα-μεταφραστικά με την προσθήκη μιας υδρόφοβης πρενυλικής ουράς σε κατάλοιπο κυστεΐνης. Τα ιόντα Mg 2+ είναι απαραίτητα για τη δραστικότητα της GΤΡάσης. Είναι ενδιαφέρον ότι η εξάλειψη των Mg 2+ επάγει μεγάλες διαμορφωτικές μεταβολές στο διακόπτη Ι, οι οποίες οδηγούν σε άνοιγμα της θέσης πρόσδεσης της γουανίνης. 2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ RHO GTPΑΣΩΝ Η ενεργότητα των Rho πρωτεϊνών κατά κύριο λόγο βασίζεται στην ανακύκλωση του GDP (ανενεργή κατάσταση) σε GTP (ενεργή κατάσταση) και το αντίστροφο. 3 Η ανακύκλωση μεταξύ αυτών των δύο καταστάσεων ελέγχεται από τρεις ομάδες πρωτεϊνών τους παράγοντες ανταλλαγής του νουκλεοτιδίου γουανίνη (GEFs), τις πρωτεΐνες της ενεργοποιημένης GTPάσης (GAPs) και τους αναστολείς αποδέσμευσης της γουανίνης (GDIs). Οι GEFs έχουν αναγνωριστεί ως ενδοκυτταρικοί τελεστές των υποδοχέων της κυτταρικής μεμβράνης, περιλαμβανομένων των υποδοχέων των κινασών τυροσίνης, των G-συζευγμένων πρωτεϊνικών υποδοχέων και των υποδοχέων προσκόλλησης. Πιο συγκεκριμένα, οι GEFs είναι πρωτεΐνες που ρυθμίζουν την αναδρομική σηματοδότηση των Rho. Μέχρι στιγμής, δύο οικογένειες των Rho-GEFs έχουν βρεθεί: Η Dbl (diffuse B-cell lymphoma) οικογένεια και η DOCK (deticator of cytokinesis) οικογένεια. Η οικογένεια Dbl έλαβε το όνομά της από την πρωτεΐνη Dbl, που ήταν το πρώτο μέλος της οικογένειας, το οποίο ανακαλύφθηκε το 1985 λόγω της ογκογόνου δράσης σε NIH 3T3 μετασχηματισμένα κύτταρα με γενετικό υλικό προερχόμενο από λέμφωμα των Β-κυττάρων του ανθρώπου. 4 Μέχρι σήμερα, στον άνθρωπο έχουν ανακαλυφθεί 69 Dbl πρωτεΐνες. Η δομή μερικών από αυτές παρουσιάζεται στην εικόνα 2. Όλες περιέχουν τη συντηρημένη επικράτεια DH/ PH (Db1 homology/pleckstrin homology), που είναι απαραίτητη για τις βιοχημικές και τις λειτουργικές ενεργότητες των GEFs στο κύτταρο. Συγκεκριμένα, μέσω της σύνδεσης

3 152 Μ.E. ΞΥΠOΛΙΤΑ και συν της DH των GEFs με τις Rho επάγεται η απομάκρυνση του GDP και ακολούθως η πρόσδεση του κυτταροπλασματικού GTP σχηματίζοντας την ενεργή μορφή της GTPάσης, η οποία θα μεταδώσει σήματα σε μεταγενέστερα μόρια τελεστές, ενώ η PH ελέγχει την ενεργότητα του DH τομέα και μέσω της αλληλεπίδρασής της με φωσφοϊνοσιτίδια μεταφέρει το σύμπλοκο στη μεμβράνη. Σε όσες GEFs των Rho απουσιάζει η PH περιοχή, όπως στην Tuba, υπάρχει μια BAR επικράτεια που αγκυροβολεί στη μεμβράνη και αντισταθμίζει αυτή την έλλειψη. Επί πλέον, χαρακτηρίζονται από ποικίλους τομείς που είναι υπεύθυνοι για την αλληλεπίδραση μεταξύ πρωτεϊνών, όπως οι SH3, CR, CH, C2, AI κ.ά., δεικνύοντας ένα χωροχρονικό μηχανισμό ρύθμισης των Rho GEFs, μέσω της σύζευξής τους με πολυπρωτεϊνικά σύμπλοκα. Πολλά μέλη της οικογένειας Dbl φαίνεται να υπάρχουν σε μια ανενεργή ή μερικώς ενεργή κατάσταση πριν από τη διέγερσή τους. Η τρέχουσα βιβλιογραφία δείχνει ότι η βασική τους κατάσταση μπορεί να διατηρηθεί με μία ή περισσότερες μορφές τεσσάρων πιθανών ρυθμιστικών μοντέλων, περιλαμβανομένων των ενδομοριακών και διαμοριακών αλληλεπιδράσεων. 5 Το πρώτο μοντέλο είναι μέσω της ενδομοριακής αλληλεπίδρασης μεταξύ των DH και PH επικρατειών. Το δεύτερο δυνατό μοντέλο ρύθμισης είναι μέσω της ενδομοριακής αλληλεπίδρασης ενός Εικόνα 2. Η δομή των επικρατειών των πλέον αντιπροσωπευτικών μελών της Dbl οικογένειας. Ac: Μοτίβο πλούσιο σε όξινα αμινοξέα, AI: Τομέας αυτοκαταστολής, C2: Εξαρτώμενη από το ασβέστιο σύνδεση λιπιδίων, CC: Περιελιγμένη έλικα, Cdc25: Μοτίβο RasGEF, CH: Ομολογία με καλπονίνη, CR: Μοτίβο δακτυλίου ψευδαργύρου πλούσιο σε κυστεΐνη, DH: Dbl ομολογία, ΕΒ: Δέσμευση της EAAT4, EF: EF πλευρικό ασβέστιο δεσμευόμενο μοτίβο, Gβγ: Gβγ δεσμευτική περιοχή, Ig: Μοτίβο παρόμοιο με ανοσοσφαιρίνη, IQ: Μοτίβο πρόσδεσης καλμοδουλίνης, μοτίβο κινάσης: Σερίνης/ θρεονίνης κινάσης, P: Τομέας πλούσιος σε προλίνη, SH3: Μοτίβο ομολογίας με Src 3, PDZ: Επικράτεια μετασυναπτικής πυκνότητας, DHR ή GLGF τομέας, PEST: Πλούσιο στα αμινοξέα P, E, S και T, μοτίβο αποικοδόμησης, PH: Επικράτεια ομολογίας με πλεκστρίνη, RBD: Τομέας Ras-σύνδεσης, REM: Ras εναλλακτικό μοτίβο, RGS: Μοτίβο του ρυθμιστή της σηματοδοτικής G-πρωτεΐνης, RhoGAP: Μοτίβο της Rho GTPάσης ενεργοποιημένης πρωτεΐνης, Sec14: Τομέας παρόμοιος με sec14, SH2: Μοτίβο ομολογίας με Src 2, TR: Συσχέτιση με Tat/RAG8.

4 Rho GTPΑΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 153 ρυθμιστικού τομέα με τον τομέα DH ή τον PH της GEF πρωτεΐνης. Οι εν λόγω αλληλεπιδράσεις θεωρείται ότι περιορίζουν την κανονική λειτουργία των DH ή και των PH τομέων, καλύπτοντας την πρόσβαση του υποστρώματος των Rho GTPασών ή και τροποποιώντας την ενδοκυτταρική στόχευση μεσολαβούμενη από την περιοχή PH. Το τρίτο πιθανό μοντέλο περιλαμβάνει ολιγομερισμό μέσω διαμοριακών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των DH τομέων. Τέλος, υπάρχουν πολλοί άλλοι κυτταρικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία συγκεκριμένων μελών των Dbl μέσω της άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ πρωτεϊνών, συνδράμοντας έτσι στη διατήρηση της βασικής κατάστασης των GEFs. Η οικογένεια των DOCK πρωτεϊνών έχει διαφορετική δομή από την Dbl οικογένεια και στερείται της DH (Dbl ομολογία) επικράτειας. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η εν λόγω οικογένεια περιέχει μόνο GEFs για τις υποοικογένειες Rac και Cdc42 και είναι συντηρημένη στα φυτά και τα ζώα, αλλά όχι στους ζυμομύκητες. Το πρώτο μέλος της οικογένειας που ανακαλύφθηκε ήταν η DOCK 180, μια πρωτεΐνη μοριακού βάρους 180 kda που αλληλεπιδρά με το πρωτογκογονίδιο c-crk και εμπλέκεται στην οργάνωση του κυτταροσκελετού. Σήμερα, περισσότερες από 12 πρωτεΐνες έχουν αναγνωριστεί ως ομόλογες στην DOCK 180 και ονομάζονται DOCK/Zizimin/ CZH οικογένεια πρωτεϊνών. 6 Αυτές οι πρωτεΐνες χαρακτηρίζονται από δύο συντηρημένους τομείς τον DHR1/CZH1 και τον DHR2/CZH2/Docker, οι οποίοι είναι περιοχές με ομολογία με την DOCK. Οι DOCK GEFs εμφανίζουν ομολογία σε τρεις περιοχές, στο αμινοτελικό τους άκρο φέρουν την επικράτεια PH και την DHR1 και στο καρβοξυτελικό την DHR2 (εικ. 3). Ενδεχομένως, η λειτουργία του PH τομέα να σχετίζεται με τη στόχευση πρωτεϊνών, την αλληλεπίδραση μεταξύ πρωτεϊνών και πιθανόν με την αγκυροβόληση των πρωτεϊνών στην πλασματική μεμβράνη ή με το διμερισμό τους. Ο τομέας DHR1 φαίνεται ότι πάντοτε προηγείται του DHR2. Ο πρώτος τομέας καλύπτεται και από τη C2, μια περιοχή πρόσδεσης λιπιδίων που εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις ασβεστίου του κυττάρου, υποδηλώνοντας μια μεσολαβούμενη από το ασβέστιο σηματοδότηση για τις DOCK GEFs. Η ίδια περιοχή μεσολαβεί στη σηματοδότηση μέσω της PIP3 και διαδραματίζει ρόλο στην κυτταρική επιμήκυνση και μετανάστευση μέσω της αλληλεπίδρασης της DOCK 180 με τη Rac. Η λειτουργία του τομέα DHR2 αφορά στην κατάλυση της ανταλλαγής του GDP σε GTP πάνω στις Rho πρωτεΐνες. Επιπρόσθετα, ο συγκεκριμένος τομέας δεν φέρει κάποια ομοιότητα με τον DH των Dbl GEFs και μεσολαβεί στην πρόσδεση των GDP-Rho. Μια ιδιαιτερότητα που εμφανίζει ένα μέλος της DOCK οικογένειας, η DOCK 11, που έχει σχεδόν ίδια δομή με την DOCK 9, είναι ότι εκτός από το γεγονός πως αποτελεί έναν εξειδικευμένο ενεργοποιητή της Cdc42, επί πλέον είναι μια άτυπη GEF καθώς μπορεί να προσδεθεί και στην ενεργοποιημένη μορφή της Cdc42 μέσω του αμινοτελικού ενεργοποιημένου Cdc42 τομέα σύνδεσης του GTP. 4 Επίσης, ο τομέας SH3 στις DOCK 180 και 3 έχει αυτοανασταλτική δράση, καθώς έχει τη δυνατότητα να προσδένεται και να αναστέλλει τις ενεργότητες της DHR2 περιοχής. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί με ποιο διαφορετικό μηχανισμό υφίσταται η ανταλλαγή του GDP σε GTP από τις διαφορετικές οικογένειες των GEFs. Ο λόγος για την ύπαρξη δύο λειτουργικά πλεοναστικών οικογενειών στα ζωικά κύτταρα δεν είναι πλήρως κατανοητός. Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι μόνες τους οι Rho πρωτεΐνες δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τους ποικίλους τελεστές τους, καθώς εμφανίζουν τα ίδια μοτίβα αλληλεπίδρασης με παρόμοια συγγένεια Εικόνα 3. Απεικόνιση της δομής των επικρατειών των μελών της DOCK οικογένειας. C2: Εξαρτώμενη από το ασβέστιο σύνδεση λιπιδίων CC περιελιγμένη έλικα, PH: Επικράτεια ομολογίας με πλεκστρίνη, DHR1 και DHR2: Dock ομόλογες περιοχές 1 και 2, SH3: Μοτίβο ομολογίας με Src 3, ARM: Αrmadillo συστοιχία.

5 154 Μ.E. ΞΥΠOΛΙΤΑ και συν Όπως είναι αντιληπτό και από τα παραπάνω δεδομένα, ενώ οι γνώσεις μας για τη μετα-μεταγραφική και μετα-μεταφραστική ρύθμιση των Rho GTPασών είναι εκτεταμένη, πολύ λίγα είναι γνωστά σχετικά με τη μεταγραφική ρύθμιση των πρωτεϊνών αυτών. Μόνο για λίγες Rho GTPάσες (Rac1, Rac2, RhoG και RhoB) έχει χαρακτηριστεί η περιοχή του υποκινητή Ο υποκινητής της Rac1 έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των housekeeping γονιδίων: Ένα μικρού μεγέθους TATA/CCAAT πιο μακριά από την περιοχή του υποκινητή, με υψηλή περιεκτικότητα σε GC και με ένα μιγια την ενεργοποίηση των Rho. Γι αυτόν το λόγο και βασιζόμενοι στο ότι οι GAPs και οι GDIs καταστέλλουν τη λειτουργία των Rho πρωτεϊνών, κατά πάσα πιθανότητα οι GEFs είναι τα μόρια που επιλέγουν τους εξειδικευμένους μεταγενέστερους τελεστές. Αυτό το επιτυγχάνουν είτε με την άμεση στρατολόγηση των μεταγενέστερων τελεστών στο σύμπλοκο GEF-Rho, είτε με τη μετακίνηση των Rho σε ένα διαμέρισμα στο οποίο εντοπίζεται ο τελεστής. Οι GEFs, χάρη στις πολλές περιοχές αλληλεπίδρασης μεταξύ πρωτεϊνών που περιέχουν, μπορούν και αντιλαμβάνονται αναδρομικά σήματα και δέχονται επί πλέον πληροφορίες μέσω της διασταύρωσής τους με άλλα σηματοδοτικά μονοπάτια. Οι GAPs είναι ρυθμιστικές πρωτεΐνες που ενισχύουν την εγγενή ικανότητα των μικρών GTPασών να υδρολύουν το δεσμευόμενο GTP σε GDP. Αρχικά, θεωρήθηκαν ως πρωτεΐνες τερματιστές με ένα δευτερεύοντα ρόλο σε σύγκριση με τις GEF πρωτεΐνες, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, ενεργοποιούν τις Rho GTPάσες ως απόκριση σε αυξητικούς παράγοντες και άλλα εξωκυτταρικά σήματα. 7 Ωστόσο, αυτή η παρανόηση θα εκλείψει σύντομα, καθώς αυξανόμενες ενδείξεις πρότειναν ότι οι GAPs ρυθμίζονται και από εξωτερικά ερεθίσματα και διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε μια σειρά από Rho-μεσολαβούμενα σηματοδοτικά μονοπάτια. Οι δομές των GAP τομέων για τις διάφορες μικρές υποοικογένειες των Rhο GTPασών είναι διαφορετικές, ενώ όλες οι GAP επικράτειες είναι διπλωμένες ως α-ελικοειδείς δομές. Κατά συνέπεια, στη μεταβατική κατάσταση, αλλά όχι στη θεμελιώδη κατάσταση, οι GAPs δρουν εισάγοντας μια άκρως συντηρημένη αργινίνη, που αναφέρεται ως «δακτύλιος αργινίνης», στην ενεργή θέση της GΤΡάσης. Αυτή αλληλεπιδρά άμεσα με τη γλουταμίνη 61 της GΤΡάσης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη σωστή τοποθέτηση του υδρολυτικού μορίου του νερού για τη μεταφορά της φωσφορικής ομάδας. Η σταθεροποίηση της συγκεκριμένης γλουταμίνης περιορίζει την ελευθερία του μορίου του νερού και μπορεί να μειώσει το ενεργειακό εμπόδιο για την υδρόλυση του GTP. Η ασπαραγίνη 194, η οποία διατηρείται σε όλους τους RhoGAP τομείς, αλληλεπιδρά μέσω της κύριας αλυσίδας της και πιστεύεται ότι σταθεροποιεί τη θηλιά του τελεστή. Το τρίτο ζευγάρι ρυθμιστικών πρωτεϊνών είναι οι GDIs, από τις οποίες τρία μέλη έχουν εντοπιστεί στα θηλαστικά. Είναι κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες που σχηματίζουν σύμπλοκα με την ανενεργή μορφή των Rho GTPασών. Η σύνδεσή τους με τις Rho γίνεται μέσω ενός ισοπρενυλικού λιπιδίου (ή γερανυλγερανυλικής αλυσίδας) τους που είναι συνδεδεμένο στη C-τελική περιοχή τους. Οι GDIs έχουν μια δευτεροταγή δομή όμοια με αυτήν της ανοσοσφαιρίνης, που περιλαμβάνει εννέα β-κλώνους και περιέχει μια μικρή έλικα, η οποία ακολουθείται από ένα μοτίβο έλικας-θηλιάςέλικας στη Ν-τελική περιοχή. 8 Η γερανυλγερανυλική αλυσίδα εισέρχεται σε μια υδρόφοβη θηλιά/τσέπη του β-πτυσσόμενου τομέα. Η τσέπη είναι επενδυμένη με συντηρημένα υδρόφοβα κατάλοιπα που συμβάλλουν σε ευνοϊκότερες van der Waals αλληλεπιδράσεις. Οι GDIs εφάπτονται κυρίως με το διακόπτη II και το C-τελικό τμήμα του διακόπτη Ι. Η πλευρική αλυσίδα του συντηρημένου ασπαρτικού από την περιοχή έλικας-θηλιάς-έλικας του GDI συνδέεται με υδρογονο-δεσμούς με τη θρεονίνη του διακόπτη Ι των Rho. Η εν λόγω αλληλεπίδραση σταθεροποιεί το συντονισμό των ιόντων Mg 2+ μέσω της κύριας αλυσίδας του καρβονυλίου της θρεονίνης και κατά συνέπεια ενισχύει τη συγγένεια για το νουκλεοσίδιο. Οι GDIs κάνουν εκτεταμένες επαφές με την περιοχή του διακόπτη ΙΙ και, ταυτόχρονα με τη σταθεροποίηση του διακόπτη I, οδηγούν τόσο στην αναστολή του GDP όσο και στην υδρόλυση του GTP από τις Rho GTPάσες. Μέχρι στιγμής, τρεις GDIs έχουν αναγνωριστεί στα θηλαστικά η RhoGDIα, η LyGDI ή RhoGDIβ και η RhoGDIγ. Αυτές λειτουργούν ως housekeeping γονίδια και η κύρια λειτουργία τους είναι να δρουν ως τσαπερόνες και να παρέχουν στο κύτταρο μια δεξαμενή από ανενεργές Rho, οι οποίες μπορούν να κατανεμηθούν σε οποιαδήποτε μεμβράνη με λίγη ή καθόλου εξειδίκευση. Πάνω σε αυτές τις πρωτεΐνες δρουν κάποιοι παράγοντες μετακίνησης, όπως είναι η εζρίνη, η ραντιξίνη και η μοεσίνη (ΕRM). H αμινοτελική τους περιοχή αλληλεπιδρά με τις RhoGDIs, επιτρέποντας την ενεργοποίηση των Rho. Αυτοί οι παράγοντες φωσφορυλιώνονται από κινάσες που είναι μεταγενέστεροι τελεστές των Rho, συμβάλλοντας έτσι στην επανενεργοποίησή τους, εμφανίζοντας ένα μηχανισμό θετικής ανάδρασης για τις Rho GTPάσες. Σε μετα-μεταφραστικό επίπεδο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι GTPάσες τροποποιούνται στο CAAX μοτίβο και από το είδος αυτής της τροποποίησης εξαρτάται ο τελικός προορισμός της κάθε GTPάσης. Επίσης, τον ίδιο ρόλο εξυπηρετούν και άλλες επικουρικές αλληλεπιδράσεις στις οποίες εκτίθεται κατά βάση το C-άκρο της GTPάσης, κυρίως μεταξύ πρωτεϊνών.

6 Rho GTPΑΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 155 κρό αριθμό αλληλουχιών αναγνώρισης για μεταγραφικούς παράγοντες, όπως οι c-jun/c-fos (AP1, AP2, AP4), Ίκαρος, Ε2Ρ-2, Sp1 και MZF1. Παρόμοια δομή και μέγεθος με το Rac1 υποκινητή εμφανίζει ο υποκινητής του RhoG, με έλλειψη όμως των περιοχών ΤΑΤΑ και CCAAT και με λιγότερες θέσεις σύνδεσης για τους παρακάτω μεταγραφικούς παράγοντες Sp1, ΑΡ2 (κυρίως) και ΑΡ1, NF1 και ΡΕ-A2 (σε μικρότερο βαθμό). Από την άλλη πλευρά, ο υποκινητής της RhoB περιέχει δύο πιθανές περιοχές ΤΑΤΑ και ένα μεταβλητό αριθμό διαδοχικών επαναλήψεων (VNTR), ακολουθούμενο από μια επαναλαμβανόμενη μονάδα 34-bp, η οποία πιστεύεται ότι εμπλέκεται στη μεταγραφική καταστολή του γονιδίου. 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Οι λειτουργίες των Rho πηγάζουν από την ικανότητά τους να ελέγχουν τον πολυμερισμό της ακτίνης, την ομαδοποίηση των μικροϊνιδίων ακτίνης και γενικά την αναδιάταξη του κυτταροσκελετού. Τα τελευταία χρόνια, χάρη στη διαθεσιμότητα knock-out ποντικών για πολλά μέλη της οικογένειας των Rho, συγκεντρώθηκαν νέες πληροφορίες σχετικά με το σηματοδοτικό τους ρόλο στον κυτταροσκελετό και στην ανάπτυξη. Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις κύριες λειτουργίες της κάθε υποοικογένειας των Rho Cdc42 υποοικογένεια Αρχικά, μια από τις λειτουργίες της Cdc42 βρέθηκε στο σακχαρομύκητα με τη συμμετοχή της στη διαδικασία της σύζευξης και αργότερα ανακαλύφθηκε ο κρίσιμος ρόλος της στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης τόσο στην Drosophila melanogaster και στον Caenorhabditis, όσο και στα θηλαστικά. Βασικός ρόλος της Cdc42 υποοικογένειας είναι ο σχηματισμός ελασματοποδίων, παράλληλων δεσμών νηματοειδούς F-ακτίνης και λεπτών κυτταροπλασματικών προεξοχών που εκτείνονται στο πρόσθιο άκρο των ελασματοποδίων, 12 μέσω της πρόσδεσης της ενεργοποιημένης Cdc42 σε πρωτεΐνες όπως η WASP, η οποία εμπλέκεται στο σύνδρομο Wiskott-Aldrich, ή ο υποδοχέας της ινσουλίνης του υποστρώματος της p53 (IRSp53), που με τη σειρά τους ενεργοποιούν το σύμπλοκο της ακτινο-σχετιζόμενης πρωτεΐνης-2/3 (ARP2/3). 13 Επίσης, ένα μέλος της οικογένειας των φορμινών, η θηλαστική διάφανη πρωτεΐνη 2 (mdia2), μεσολαβεί στη διέγερση του πολυμερισμού των μη διακλαδωμένων νηματίων ακτίνης. 14 Επίσης, η Cdc42 είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των νευρώνων και την επιμήκυνση του νευράξονα. Οι νευρώνες οι οποίοι παρουσιάζουν έλλειψη της Cdc42 σχηματίζουν λίγα ή καθόλου ελασματοπόδια και αυξημένη φωσφορυλίωση της κοφιλίνης. 15 Η κοφιλίνη καθορίζει τη δυναμική της ακτίνης ρυθμίζοντας τον αποπολυμερισμό της και μέσω της φωσφορυλίωσής της απενεργοποιείται. Ομοίως, απουσία της Cdc42 τα έλυτρα των νευραξόνων είναι λεπτότερα λόγω αδυναμίας μετακίνησης του κυτταροπλάσματος, καθώς οι πλασματικές μεμβράνες των ολιγοδενδριτικών κυττάρων περιελίσσονται γύρω από τους νευράξονες. Ένας πολύ σημαντικός ρόλος της Cdc42 είναι και η ρύθμιση της πολικότητας των επιθηλιακών κυττάρων μέσω του PAR συμπλόκου (PAR6-PAR3-aPKC). Mέσω της κυτταρικής πολικότητας το κύτταρο ανταποκρίνεται σε εξωκυτταρικά σήματα, αναδιοργανώνοντας και διατηρώντας τις πρωτεΐνες και τα οργανίδια σε μια ασύμμετρη διάταξη. Ακόμη, μέσω του ελέγχου της πολικότητας μπορεί να επιτευχθεί και κυτταρικός καθορισμός πολλών διαφορετικών κυτταρικών τύπων. Γι αυτόν το λόγο, η πολικότητα των κυττάρων έχει θεμελιώδη σημασία για μια σειρά κυτταρικών διαδικασιών, περιλαμβανομένης της μετάστασης, της διαφοροποίησης και της μορφογένεσης. Η Cdc42 αλληλεπιδρά απ ευθείας με την πρωτεΐνη PAR-6 και την PAR-3 και με την άτυπη πρωτεϊνική κινάση C (apkc) για να επάγει την πολικότητα σε πολλούς οργανισμούς. Χάρη σε αυτή την αλληλεπίδραση οι ανωτέρω παράγοντες σταθεροποιούν τους μικροσωληνίσκους έμπροσθεν του κυττάρου και προσανατολίζουν το όργανο του Golgi και το κέντρο οργάνωσης των μικροσωληνίσκων (MTOC) κατά τη διάρκεια εγκαθίδρυσης της μεταναστευτικής πολικότητας. 16 Επί πλέον, η Cdc42 συμμετέχει στη χημειοταξία και την κατευθυνόμενη μετανάστευση πολλών κυτταρικών τύπων (μακροφάγων, Τ-λεμφοκυττάρων, ινοβλαστών κ.ά.). Ο έλεγχος της χημειοταξίας πραγματοποιείται μέσω της μείωσης του εντοπισμού της Rac και της ενεργοποίησής της στο πρόσθιο άκρο του κυττάρου. Αντίθετα, μια αύξηση της Cdc42 μπορεί να ενισχύσει τη μεταναστευτική ταχύτητα των κυττάρων, καθώς διεγείρεται η Rac εξαρτημένη προέκταση νηματοποδίων Rac υποοικογένεια Όσον αφορά στη Rac υποοικογένεια, αυτή αποτελείται από τη Rac1, τη Rac2, τη Rac3 και τη RhoG. Η Rac1 εκφράζεται σε όλους τους ιστούς, ενώ η Rac2 περιορίζεται στα αιμοποιητικά κύτταρα και η Rac3 στον εγκέφαλο. Η RhoG είναι ευρέως εκφραζόμενη, αλλά τα επίπεδα έκφρασής της ποικίλλουν ανάλογα με τον ιστό. Τα μέλη της οικογένειας είναι υπεύθυνα για την έκταση των ελασματοποδίων και τον έλεγχο του σκελετού ακτίνης. 17 Απουσία της Rac1 δεν πραγματοποιείται σχηματισμός ελασματοποδίων και δεν γίνονται οι προσεκβολές της μεμβράνης. Επίσης, η Rac1 απαιτείται για τη διαμόρφωση της κα-

7 156 Μ.E. ΞΥΠOΛΙΤΑ και συν τάλληλης πολικότητας και της χημειόταξης. Η Rac2 είναι απαραίτητη τόσο για το σχηματισμό των ελασματοποδίων, όσο και τη μετανάστευση των ουδετεροφίλων, ενώ η RhoG χρειάζεται για τη μετανάστευση των μακροφάγων, δεν έχει όμως κανένα χημειοτακτικό ρόλο. Έχει παρατηρηθεί ότι σε ερυθροκύτταρα στα οποία είναι ελαττωματικές ή απουσιάζουν οι Rac1,2 εμφανίζονται προβλήματα αναιμίας. Επιπρόσθετα, τα μέλη της Rac υποοικογένειας συμβάλλουν στην ανάπτυξη του νευράξονα, στην καθοδήγησή του και στην επαγωγή της NADPH οξειδάσης και στο βακτηριακό θάνατο μέσω της διαδικασίας της φαγοκυττάρωσης. 18,19 Έχει δειχθεί ότι σε απουσία των Rac1,2 ελαττώνεται η FcR και η CR3 μεσολαβούμενη φαγοκυττάρωση, παρ όλο που για την πραγματοποίηση της ίδιας της φαγοκυττάρωσης απαραίτητες είναι η Cdc42 και τα μέλη της Rho οικογένειας Rho υποοικογένεια Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις Rho ισομορφές, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η επαγωγή του σχηματισμού ινών-stress σε περίπτωση υπερέκφρασης σε ινοβλάστες. Επίσης, ελέγχουν τη διακίνηση των ενδοσωμάτων. 20 Συγκεκριμένα, η RhoB είναι αυτή που εντοπίζεται στα ενδοκυτταρικά κυστίδια και ρυθμίζει τη διακίνηση των κυστιδίων. 21 Ένα παράδειγμα τέτοιας διακίνησης είναι αυτή του παράγοντα EGF από τη βασική στην κορυφαία πλευρά των επιθηλιακών κυττάρων. Μέσα από πειράματα έχει δειχθεί ότι σε καταστολή της RhoB τα κύτταρα του ενδοθηλιακού σωλήνα οδηγούνται σε απόπτωση κατά τη δημιουργία του ενδοθηλιακού σωλήνα. Ακόμη, η ίδια ισομορφή επηρεάζει την πυρηνική διακίνηση της πρωτεϊνικής κινάσης Β στα ενδοθηλιακά κύτταρα, ένας μηχανισμός που πιθανολογείται ότι ρυθμίζει την ενδοθηλιακή επιβίωση. Ο ίδιος μηχανισμός μπορεί να σχετίζεται και με αλλαγές στη διακίνηση του VEGF υποδοχέα. Η Rho οικογένεια σχετίζεται και με τις μεταστάσεις. Η RhoC ενεργοποιείται μέσω του mir-10b και μέσω ενεργοποίησης του μονοπατιού της ROCK υφίσταται απώλεια των κυτταρικών συνδέσεων και κατ επέκταση εισβολή των κυττάρων. Η RhoB πιστεύεται ότι λειτουργεί ως ογκοκατασταλτικό γονίδιο, καθώς η έκφρασή του είναι μειωμένη σε πολλούς τύπους καρκίνου ενώ η υπερέκφρασή του καταστέλλει την κυτταρική αύξηση, την επιβίωση, την εισβολή και τη μετάσταση. Σε σχετικά πειράματα, ινοβλάστες οι οποίοι είναι RhoB-/- εμφανίζουν ελαττώματα στην προσκόλληση και στη μετάσταση και είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε αλλαγές του κυτταροσκελετού και του πολλαπλασιασμού επαγόμενες από τον παράγοντα TGF-β. Αυτό συνάδει και με την απόδειξη ότι η RhoB ελέγχει την έκφραση του υποδοχέα TGF-β. 22, RhoH υποοικογένεια Μια GTPάση που πρόσφατα ανακαλύφθηκε και έχει εντοπιστεί μόνο στα σπονδυλωτά είναι η RhoΗ. Αρχικά, θεωρήθηκε ότι αναστέλλει τη σηματοδότηση των υπόλοιπων Rho GTPασών, καθώς η υπερέκφρασή της ανέστειλε τη Rac1 και RhoA μεσολαβούμενη ενεργοποίηση του μεταγραφικού πυρηνικού παράγοντα NFκB και της p38 MAPK σηματοδότησης σε αθανατοποιημένες κυτταρικές σειρές. 24 Εκφράζεται κυρίως στα αιμοποιητικά κύτταρα και η έκφρασή της ελέγχεται στο επίπεδο της μεταγραφής του γονιδίου της και της 5 εναλλακτικής συρραφής του mrna της RhoH. Ανάλυση σε knock out για τη RhoH ποντίκια εμφάνισε μια άγνωστη λειτουργία της RhoΗ στη σηματοδότηση των Τ-κυττάρων. 25 Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συγκρότησης του υποδοχέα των Τ-κυττάρων (TCR) πραγματοποιείται ενεργοποίηση μιας τυροσινικής κινάσης της LCK. Η κινάση αυτή με τη σειρά της θα φωσφορυλιώνει τις ζ αλυσίδες του συμπλόκου TCR έτσι ώστε να εμφανιστεί μια θέση σύνδεσης για μια άλλη πρωτεϊνική κινάση, τη ZAP70. Η ενεργοποιημένη ZAP70 θα φωσφορυλιώσει την πρωτεΐνη προσαρμοστή LAT (linker for activation of T-cells) και τη φωσφολιπάση Cγ1 (PLCγ1). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια ποικιλία αποκρίσεων, όπως η εισροή ασβεστίου, ο κυτταρικός πολλαπλασιασμός και οι μεταβολές στη γονιδιακή έκφραση. Η RhoH αλληλεπιδρά απ ευθείας με τη ZAP70 και αυτή η αλληλεπίδραση φαίνεται να μεσολαβείται από την LCK επαγόμενη φωσφορυλίωση της RhoH. Σε πολλές περιπτώσεις, οι Rho GTPάσες έχει δειχθεί ότι ρυθμίζουν την είσοδο του κυττάρου στον κυτταρικό κύκλο καθώς και την πρόοδό του. 26,27 Αυτό το επιτυγχάνουν ρυθμίζοντας την έκφραση ενός αριθμού γονιδίων (p21, κυκλίνης D1 κ.ά.) που εμπλέκονται στη μετάβαση από την G1 στη φάση S. Το ίδιο σημαντικός είναι και ο ρόλος τους στη μίτωση. Συγκεκριμένα, στην έναρξη της μίτωσης αυξάνεται η ενεργότητα της RhoΑ, που έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση ενός τελεστή της, της ROCK (Rho-associated kinase). Αυτή μεσολαβεί στην αναδιάταξη του πυρηνικού φλοιού και μέσω του μονοπατιού της Ect2 (GEF)/Cdc42/ mdia3 γίνεται συγκρότηση της ατράκτου και συγκέντρωση των μικροσωληνίσκων στους κινητοχώρους. Αργότερα, στη μίτωση, εμπλέκονται άμεσα στην κυτοκίνηση ελέγχοντας το συσταλτό δακτύλιο ακτίνης/μυοσίνης που είναι υπεύθυνος για τον τελικό σχηματισμό της διαχωριστικής αύλακας των θυγατρικών κυττάρων. Η κυκλίνη D1 και οι CDK αναστολείς p21, p27, p57 φαίνεται να σχετίζονται με την οδό RhoA/ROCK. Η κυκλίνη D1 προσδένεται απ ευθείας στην p27 και παρεμποδίζει την ενεργοποίηση της RhoA, αναστέλλοντας τη σύνδεσή της με τον GEF της. Ομοίως, η p21 φαίνεται να προσδένεται και να αναστέλλει τη ROCK1, ενώ η p57 απομονώνει τη LIMK

8 Rho GTPΑΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 157 (LIM domain kinase), ένα μεταγενέστερο τελεστή του μονοπατιού που θα απενεργοποιήσει την κοφιλίνη. Η κυκλίνη Α2 προσδένεται απ ευθείας στη RhoA και συμβάλλει στην ενεργοποίησή της, διευκολύνοντας τη σύνδεσή της με GEFs. Σε ένα από τα μονοπάτια ρύθμισης των Rho συμμετέχει η Ect2 και η MgcRacGAP (μια GAP εξειδικευμένη για τις Cdc42, Rac και λιγότερο για τη RhoA). Και τα δύο αυτά μόρια εντοπίζονται στον πυρήνα του κυττάρου και σχετίζονται με την άτρακτο στη μετάφαση και την ανάφαση. Η MgcRacGAP αλληλεπιδρά με την MKLP1, μια πρωτεΐνη ομοιάζουσα με την κινεσίνη και μαζί ελέγχουν τη σταθερότητα των μικροσωληνίσκων. Επίσης, η ενεργότητα αυτής της GAP απαιτείται για να μειώσει τα επίπεδα των Rac και Cdc42 στη μετάφαση, ενώ κατά την κυτοκίνηση δρα προσελκύοντας την Ect2 και ευνοώντας την ενεργοποίηση της RhoA. Υπάρχουν και άλλα μόρια που έχουν παρόμοια ρύθμιση, όπως τα MyoGEF, GEF H1/Ifc και p190rhogap. Θα πρέπει να διασαφηνιστεί όμως ότι κάθε κυτταρικός τύπος έχει τις δικές του απαιτήσεις και κατ επέκταση εκφράζει διαφορετικό συνδυασμό πρωτεϊνών στα διάφορα στάδια του κυτταρικού κύκλου. Υπάρχουν επίσης αρκετές συνδέσεις πολλών κυτταρικών διαδικασιών που μεσολαβούνται από τις Rho GTPάσες με μεταγραφική ρύθμιση. 28 Οι Rho GTPάσες τροποποιούν τη δράση των SRF, NFκB, c/ebph, Stat3, Stat5, FHL-2, Pax6, GATA-4, Ε2Ρ, υποδοχέα οιστρογόνων α/h, CREB και μεταγραφικών παραγόντων που εξαρτώνται με την JNK και το p38 μονοπάτι των MAP κινασών, τα υποστρώματα για τις κινάσες αυτές, περιλαμβανομένων των c-jun, ELK, PEA3, ΑΤΡ2, MEF2A, Max και CHOP/2GADD ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Περίπου το 12,5% των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στον κόσμο είναι καρκίνοι του πνεύμονα. Οι βρογχογενείς καρκίνοι του πνεύμονα (LCS) έχουν πολύ ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης. 29 Η εν λόγω βασική πτυχή του καρκίνου του πνεύμονα τον καθιστά βιολογικά ευπαθή σε χημειοθεραπεία και σε θεραπείες βασισμένες στην ακτινοβολία για μια προσωρινή ανακουφιστική θεραπεία. Αυτοί οι θεραπευμένοι όγκοι του πνεύμονα τελικά θα υποτροπιάσουν, επειδή ένας αριθμός των καρκινικών κλώνων ή των αρχικών καρκινικών κυττάρων έχουν διαφύγει από την αρχική θεραπεία. Αυτά τα κύτταρα επιλέγονται και θα επιστρέψουν με αυξημένη αντοχή στις θεραπευτικές μεθόδους. Η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του πνεύμονα στο δυτικό κόσμο αυξήθηκε απότομα κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, λόγω του αυξημένου ποσοστού του καπνίσματος. Οι συγκεκριμένοι καρκίνοι του πνεύμονα που επάγονται από το κάπνισμα κατά κύριο λόγο προκαλούνται από μεταλλάξεις του γονιδίου K-ras. Όταν οι καρκινογόνες ουσίες εισέλθουν σε υγιή κύτταρα επάγουν γενετικές μεταλλάξεις, οι οποίες οδηγούν σε ογκογόνο μετασχηματισμό. Τέλος, υπάρχουν άτομα που μπορούν να αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα αυθόρμητα χωρίς καμιά έκθεση σε κάποιο γνωστό καρκινογόνο. 30 Οι Ασιάτισσες, συνήθως ιαπωνικής καταγωγής, εμφανίζουν μεταλλάξεις του υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα της επιδερμίδας EGFR, ενώ μερικοί νεότεροι άνδρες παρουσιάζουν μια μετατόπιση (EML4-ALK) μεταξύ της εχινοδερμικής πρωτεΐνης 4 που συνδέεται στους μικροσωληνίσκους (EML4) και της κινάσης του αναπλαστικού λεμφώματος (ALK), η οποία προκαλεί τον καρκίνο τους. Στην Ελλάδα, ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί το συχνότερο τύπο καρκίνου στους άνδρες και το δεύτερο σε συχνότητα στις γυναίκες. Κάθε χρόνο >3.000 άτομα προσβάλλονται από τη νόσο. Η συχνότητά του αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό λόγω της αύξησης των καπνιστών τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου από καρκίνο στην Ελλάδα. Ο καρκίνος του πνεύμονα ταξινομείται σε δύο κύριους τύπους: Το μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (SCLC) και το μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC), ο οποίος περιλαμβάνει το πλακώδες καρκίνωμα, το καρκίνωμα των μεγάλων κυττάρων και το αδενοκαρκίνωμα. Αν και το πλακώδες καρκίνωμα είναι η συχνότερη μορφή καρκίνου, ιδιαίτερα σε καπνιστές, το αδενοκαρκίνωμα έχει καταστεί η πλέον κοινή μορφή σε πολλές περιοχές του κόσμου και η συχνότητά του ολοένα και αυξάνεται. Αρκετοί υπότυποι του αδενοκαρκινώματος έχουν περιγραφεί, αν και η μεγάλη πλειοψηφία των αδενοκαρκινωμάτων περιέχει στοιχεία πολλαπλών υποτύπων. Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα προκύπτει από νευροενδοκρινή κύτταρα, τα κύτταρα Kulchitsky των πνευμόνων. 31 Αυτός ο καρκίνος αντιπροσωπεύει μόνο το 10 15% των περιστατικών αλλά είναι πολύ επιθετικός, αναπτύσσεται ταχέως και εξαπλώνεται εξ ίσου γρήγορα σε άλλα όργανα. Τα κύτταρα Kulchitsky παράγουν πολυπεπτιδικές ορμόνες και χαρακτηρίζονται από πυκνούς πυρήνες με νευροεκκριτικά κοκκία. Οι συγκεκριμένοι μικροκυτταρικού τύπου καρκίνοι του οργάνου είναι διαφορετικοί από τους μη μικροκυτταρικούς τύπους καρκίνους του πνεύμονα. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ο NSCLC περιλαμβάνει τα αδενοκαρκινώματα, το πλακώδες καρκίνωμα και το καρκίνωμα των μεγαλοκυττάρων, που συνήθως προκύπτουν από κυψελιδικά κύτταρα. Τα αδενοκαρκινώματα προέρχονται από τα βασικά βρογχικά κύτταρα και τα πνευμονοκύτταρα τύπου II, που εδράζονται στην περιφέρεια του πνεύμονα, ενώ οι καρκίνοι του πνεύμονα πλακώδους μορφολογίας προέρχονται από τα βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα, τα

9 158 Μ.E. ΞΥΠOΛΙΤΑ και συν οποία εντοπίζονται πιο κεντρικά. Η συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του πνεύμονα πλακώδους μορφολογίας έχει μειωθεί και έχει πλέον ξεπεραστεί από τα αδενοκαρκινώματα. Όσον αφορά στα διάφορα στάδια του καρκίνου του πνεύμονα, η αξιολόγησή τους βασίζεται στο βαθμό εξάπλωσής του σε σχέση με την αρχική του προέλευση. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται με τη χρήση κλινικών εργαλείων όπως είναι η αξονική τομογραφία και η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, καθώς και μέσω βιοψίας. Επί πλέον, εφαρμόζεται και η χειρουργική επέμβαση προκειμένου να εξακριβωθεί η σταδιοποίηση του καρκίνου μέσω της δειγματοληψίας θωρακικών λεμφαδένων. 5. ΟΙ Rho GTPΑΣΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 5.1. Μεταλλάξεις των γονιδίων των Rho GTPασών στον καρκίνο Λόγω της γνώσης ότι οι πρωτεΐνες Ras είναι μεταλλαγμένες στο 30% των καρκίνων του ανθρώπου διαφορετικών προελεύσεων, προτάθηκε ότι το ίδιο θα μπορούσε να ισχύει και για την οικογένεια των μικρών Rho GTPασών. 32 Όμως, δεν έχουν εντοπιστεί μεταλλάξεις ενεργοποίησης εντός της κωδικής αλληλουχίας των Rho πρωτεϊνών σε όγκους του ανθρώπου. Επί πλέον, οι Rho πρωτεΐνες είναι σε θέση να συντονίζουν διαφορετικές και μερικές φορές αντίθετες λειτουργίες των κυττάρων (δηλαδή τον πολλαπλασιασμό έναντι της απόπτωσης, την κινητικότητα έναντι της προσκόλλησης) στον όγκο, μια επιπρόσθετη επιπλοκή που παρεμποδίζει την κατανόηση του ρόλου τους στην καρκινογένεση. Φυσικά, υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως η σύντηξη του γονιδίου RhoH με το bcl6 που ανιχνεύτηκε σε ορισμένες περιπτώσεις μη Hodgkin λεμφώματος και η εναλλακτική συρραφή της Rac1b που έχει ανιχνευτεί τόσο σε καρκινώματα του παχέος εντέρου όσο και του μαστού. In vitro μελέτες με ινοβλάστες ποντικού δείχνουν ότι η επίδραση της Rac1b σηματοδότησης μπορεί να περιλαμβάνει αυξημένη διέγερση της σηματοδότησης της επιβίωσης μέσω του παράγοντα NFκB. 33 Είναι ενδιαφέρον ότι σε μια μελέτη όπου χρησιμοποιήθηκαν επιθηλιακά κύτταρα από καρκίνο μαστού ποντικού τα επίπεδα έκφρασης τόσο της Rac1b όσο και της ΜΜΡ-3 μεταβάλλονταν. Η μεταλλοπρωτεάση ΜΜΡ-3 επάγει την EMT, καθώς και την αύξηση των ROS στο κύτταρο, προκαλώντας βλάβες στο DNA. Σε αντίθεση με την έλλειψη της Rac1, η οποία οδηγεί σε εμβρυϊκή θνησιμότητα, η έλλειψη της Rac3 δεν επηρεάζει την εμβρυϊκή ανάπτυξη. Τα ποντίκια που δεν εκφράζουν τη RAC3 βρέθηκαν να προστατεύονται από την επαγόμενη από τη σύντηξη του ογκογονιδίου bcr-abl λεμφοβλαστική λευχαιμία. 34 Αυτό υποδηλώνει ότι η παρέμβαση της Rac3 μπορεί να παρέχει μια στρατηγική για τη θεραπευτική παρέμβαση στα λεμφώματα των Β-λεμφοκυττάρων. Σε ιδιαίτερα επιθετικές μορφές καρκίνου και ιστούς όγκων βρέθηκαν αυξημένα επίπεδα υπερενεργής Rac3. Μια επισκόπηση των επιπέδων έκφρασης των μικρών Rho GTPασών στους καρκίνους του ανθρώπου παρατίθεται στον πίνακα Η απορρυθμισμένη έκφρασή τους μπορεί να λάβει χώρα σε επίπεδο mrna ή σε επίπεδο πρωτεΐνης και αυτό έχει συνδεθεί με την πρόγνωση και την πορεία των ασθενειών. Πίνακας 1. Συσχέτιση των Rho GTPασών με τον καρκίνο. Rho GTPάσες RhoA Υπερέκφραση Καρκίνος μαστού, εντέρου, πνεύμονα, στομάχου, HNSCC, κύστης, όρχεων RhoB Υπερέκφραση ή μειωμένη έκφραση Καρκίνος μαστού (υπερέκφραση), πνεύμονα, HNSCC (down-regulation) RhoC Υπερέκφραση (Φλεγμονώδης) καρκίνος μαστού και μεταστατικός καρκίνος στομάχου, αδενοκαρκίνωμα παγκρεατικού πόρου, καρκίνος ουροδόχου κύστης, NSCLC, HNSCC Rac1 Υπερέκφραση Καρκίνος μαστού, κύστης, όρχεων, OSCCC Rac1b Εναλλακτικό μάτισμα (19 aa εισδοχή) Καρκίνος μαστού, παχέος εντέρου Rac2 Υπερέκφραση HNSCC Rac3 Υπερενεργοποιημένη ή υπερέκφραση Καρκίνος μαστού RhoG Υπερέκφραση Καρκίνος μαστού Cdc42 Υπερέκφραση Καρκίνος μαστού, όρχεων RhoH/TTF Αναδιοργάνωση ή μετάλλαξη (5 UTR) Λέμφωμα μη Hodgkin, πολλαπλό μυέλωμα (αναδιάταξη), διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα (μετάλλαξη) Rnd3/RhoE Υπερέκφραση ή μειωμένη έκφραση NSCLC (υπερέκφραση), καρκίνος προστάτη (μειωμένη έκφραση) HNSCC: Head and neck squamous cell carcinoma (πλακώδες καρκίνωμα της κεφαλής και του τραχήλου), NSCLC: Non-small cell lung cancer (μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα), OSCCC: Oral squamous cell carcinoma (πλακώδες καρκίνωμα του στόματος)

10 Rho GTPΑΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 159 Με βάση τα παραπάνω, πολύ συχνά παρατηρείται υπερέκφραση των Rho GTPασών στους όγκους του ανθρώπου, οδηγώντας σε μια ποσοτική και ποιοτική αύξηση της σηματοδότησης των Rho. Οι Rho GTPάσες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ογκογονίδια με τον τρόπο που έχει γίνει ευρέως αποδεκτός ο σχετικός ορισμός (δηλαδή, ως γενετικά τροποποιημένο γονίδιο με συνεχή ενεργότητα) Μεταλλάξεις των ρυθμιστών των Rho GTPασών στον καρκίνο Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι απαιτείται η παρουσία των Rho GEFs για την ανάπτυξη καρκίνου. Όπως φαίνεται στον πίνακα 2, οι GEFs υπερεκφράζονται ή ενεργοποιούνται σε ένα μεγάλο αριθμό όγκων του ανθρώπου. 36 Πίνακας 2. Συμμετοχή Rho GEFs στον καρκίνο. Rho GEF Rho GTPάση ειδικότητα Καρκινικός τύπος Τύπος τροποποίησης της GEF Λειτουργία Vav1 Vav2 Vav3 RhoA, RhoG, Rac RhoA, RhoG, Rac RhoA, RhoG, Rac Νευροβλάστωμα Υπερέκφραση Άγνωστη Καρκίνος παγκρέατος Κυτταρικός πολλαπλασιασμός και επιβίωση Καρκίνος πνεύμονα Έκκριση αυτοκρινών συνδετών κρίσιμη για την καρκινογένεση Μεταστατικό μελάνωμα MT-MMP1 και MT-MMP2 εξαρτώμενη διήθηση κυττάρων μελανώματος Β-κυττάρων χρόνια λεμφοκυτταρική αναιμία Κυτταρικός πολλαπλασιασμός, επιβίωση ή μετανάστευση Μεταστατικό μελάνωμα Υπερέκφραση MT-MMP1 και MT-MMP2 εξαρτώμενη διήθηση κυττάρων μελανώματος Καρκίνος μαστού Ειδική μετάσταση πνευμόνων Καρκίνος μαστού Υπερέκφραση Ειδική μετάσταση πνευμόνων Καρκίνος προστάτη Ενίσχυση της δραστηριότητας του υποδοχέα οιστρογόνων Γλοιοβλάστωμα Διήθηση και μετανάστευση P-Rex1 Rac Καρκίνος μαστού Υπερέκφραση Rac1-εξαρτώμενη διήθηση και μετανάστευση από τους υποδοχείς ErbB, GPCRs Μελάνωμα Μετανάστευση των μελανοβλαστών Καρκίνος προστάτη Rac1-εξαρτώμενη διήθηση και μετανάστευση P-Rex2a Rac Μελάνωμα Σημειακές μεταλλάξεις Επιτάχυνση του σχηματισμού όγκου Tiam1 Rac Καρκίνωμα του εντέρου Καρκίνος προστάτη Υπερέκφραση Διήθηση και μετάσταση Ect2 RhoA Καρκίνος πνεύμονα Γονιδιακός πολλαπλασιασμός Πολλαπλασιασμός κυττάρων Καρκίνος οισοφάγου Υπερέκφραση Πλακώδες καρκίνωμα του στόματος LARG RhoA Οξεία μυελογενής λευχαιμία Ένωση με το γονίδιο MLL Ενεργοποίηση του σηματοδοτικού μονοπατιού της RhoA BCR TRIO Cdc42, Rac, Rho RhoA, RhoG, Rac1 Οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία Ένωση με το γονίδιο ABL Ογκογονική μεταμόρφωση Χρόνια μυελογενής λευχαιμία Χρόνια ουδετερόφιλη λευχαιμία Καρκίνος ουροδόχου κύστης Υπερέκφραση Μετάσταση από δυσπλασία σε καρκίνωμα Γλοιοβλάστωμα Γονιδιακός πολλαπλασιασμός Διήθηση καρκίνου Intersectin-1 Cdc42 Νευροβλάστωμα Υπερέκφραση Ογκογονική μεταμόρφωση Net-1 RhoA Γαστρικός καρκίνος Υπερέκφραση Λυσοφωσφατιδικό οξύ προκαλεί κυτταρική μετανάστευση και διήθηση Fdg1 Cdc42 Καρκίνος προστάτη Υπερέκφραση Σχηματισμός διηθητικών ποδιών (invalidopodia) Καρκίνος μαστού και μετάσταση C9orf100 Ηπατικό καρκίνωμα Υπερέκφραση Κυτταρικός πολλαπλασιασμός και μετάσταση

11 160 Μ.E. ΞΥΠOΛΙΤΑ και συν Επίσης, έχουν αναφερθεί μεταβολές στην έκφραση των GDIs που προωθούν τα αναπτυξιακά στάδια του καρκίνου. Ο RhoGDIα, ο οποίος είναι ικανός να δεσμεύει τις RhoA, RhoB, Rac1, Rac2 και Cdc42, υπερεκφράζεται σε μεταστατικούς καρκίνους των ωοθηκών. 37 Οι RhoGDIs μπορούν επίσης να επηρεάσουν την κινητικότητα των καρκινικών κυττάρων του μαστού μέσω της ενίσχυσης των επιπέδων μεταγραφής των υποδοχέων των οιστρογόνων (ER) α και β. 38 Ο RhoGDI2 (ή RhoGDIb) εκφράζεται σε μια ποικιλία καρκινικών κυτταρικών σειρών μαστού και τα επίπεδα έκφρασής του συσχετίζονται με τη διηθητική ικανότητα των κυττάρων αυτών. 39 Ο RhoGDI2 δεν εκφράζεται σε καλοήθεις καρκίνους του μαστού. Σε αντίθεση, μειωμένη έκφραση του RhoGDI2 βρέθηκε να ενισχύει την ανάπτυξη του μεταστατικού όγκου της ουροδόχου κύστης. 40 Τα επίπεδα έκφρασης των διαφορετικών GAPs επίσης συνδέονται με την ογκογένεση, περιλαμβανομένων της DLC-1 και της DLC-2. Η έλλειψη του γονιδίου της DLC-1 παρατηρήθηκε σε πρωτογενείς όγκους του μαστού, ενώ η DLC-2 βρέθηκε σε υποέκφραση στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. 41,42 Η έλλειψη ή η μειωμένη έκφρασή της οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα της GTP-δεσμευμένης RhoΑ κι έτσι ενισχύεται η δραστηριότητα της GTPάσης και η μεταγενέστερη σηματοδότηση, η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει στην ογκογένεση. Μια άλλη Rho GAP, η ARHGAP8, έχει βρεθεί να ρυθμίζεται θετικά στην πλειονότητα των όγκων του παχέος εντέρου. 43 Για τις περισσότερες παρατηρήσεις σχετικά με τους διάφορους ρυθμιστές (GEFS, GAPs και GDIs) των Rho GTPασών στον καρκίνο δεν είναι σαφής ποια είναι η πιθανή τους επίδραση επί της δραστικότητας των Rho GTPασών στους όγκους. Επί πλέον, η εξειδίκευση των περισσότερων ρυθμιστών των Rho πρωτεϊνών είναι ακόμη άγνωστη, γεγονός το οποίο καθιστά τέτοιες μελέτες δυσχερείς. Ενδεχομένως, η απορρύθμιση της Rho σηματοδότησης να είναι επαρκής για τη συμμετοχή τους στην ογκογένεση. Ωστόσο, όλα τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι τα μέλη της οικογένειας των Rho GTPασών συμβάλλουν στα διάφορα στάδια της ογκογένεσης και πιθανόν δρουν με διαφορετικό τρόπο κατά την έναρξη και κατά την εξέλιξη του όγκου Οι Rho πρωτεΐνες στη διήθηση και στη μετάσταση Όπως είναι γνωστό, τα κύτταρα του όγκου έχουν αλλάξει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους στην περίπτωση της μετάστασης και έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα να διασχίζουν τα όρια ενός ιστού. Είναι σαφές ότι οι Rho συμμετέχουν στον έλεγχο της κυτταρικής μορφολογίας και της κινητικότητας στα φυσιολογικά κύτταρα. Επίσης, θεωρείται ότι είναι σημαντικές στην επιθηλιακή-μεσεγχυματική μετάβαση που παρατηρείται στους πλέον επιθετικούς όγκους. 44 Οι Rho GTPάσες ρυθμίζουν τόσο την αποσυναρμολόγηση όσο και τη σταθεροποίηση μιας οργανωμένης σειράς εξειδικευμένων κυτταρικών συνδέσεων (συνδέσεων προσκόλλησης, στενοσυνδέσμων) μεταξύ των φυσιολογικών επιθηλιακών κυττάρων (εικ. 4α). Αυξημένα επίπεδα των Rnd3/RhoE, οι οποίες ανταγωνίζονται τη λειτουργία της RhoA, μπορεί να ενισχύσουν την απώλεια της πολικότητας και τις πολλές στιβάδες των επιθηλιακών κυττάρων. Αντίθετα, η αναστολή της Rac1 οδηγεί σε απώλεια της πολικότητας εξ αιτίας της αποτυχίας να διαμοιραστεί η λαμινίνη ασύμμετρα (εικ. 4β). Τα καρκινικά κύτταρα απαιτούν τη μεταβολή της εξωκυττάριας ουσίας (ECM) προκειμένου να είναι σε θέση να διασχίζουν τα όρια των ιστών και να εξαπλώνονται σε περιφερικά σημεία του σώματος (εικ. 4γ). Η RhoA και η Rac1 μπορούν να ελέγχουν τα επίπεδα των μεταλλοπρωτεϊνασών της μήτρας (MMPs), οι οποίες αποικοδομούν την εξωκυττάρια ουσία (ECM). Εκτός από τη ρύθμιση των επιπέδων των MMPs, οι Rho GTPάσες μπορούν να επηρεάσουν την αναδιαμόρφωση της ECM, ρυθμίζοντας αναστολείς του ιστού των μεταλλοπρωτεϊνασών (ΤΙΜΡ). Οι ίδιες μπορούν να ρυθμίζουν και τη λειτουργία της εζρίνης, της μοεσίνης και της ραδιξίνης: Αυτές οι συγγενείς πρωτεΐνες ενισχύουν την κινητικότητα των κυττάρων, συνδέοντας τον κυτταροσκελετό της ακτίνης με την πλασματική μεμβράνη μέσω του διαμεμβρανικού υποδοχέα CD44. Συγκεκριμένα, η RhoA μπορεί να προωθήσει τη φωσφορυλίωση της εζρίνης από τη ROCK, προκαλώντας αυξημένη σύνδεση με τον κυτταροσκελετό, ενώ η Rac1 προάγει τη φωσφορυλίωση και την αναστολή της πρωτεΐνης NF2 (της νευροϊνωμάτωσης τύπου 2) που λειτουργεί ως ανταγωνιστής της εζρίνης. Έτσι δικαιολογείται και ο αυξημένος εντοπισμός της εζρίνης και του CD44 σε πολλά καρκινικά κύτταρα με ταυτόχρονη μείωση των επιπέδων του NF2, η έλλειψη του οποίου οδηγεί σε εξαιρετικά μεταστατικούς καρκίνους. Άλλη μια ικανότητα που πρέπει να αποκτήσουν τα καρκινικά κύτταρα προκειμένου να μεταναστεύσουν σε απομακρυσμένες περιοχές είναι η εισβολή τους στην κυκλοφορία ή στη λέμφο (εικ. 4δ). Οι RhoA και ROCK απαιτούνται τόσο στα ενδοθηλιακά όσο και στα μεταναστευτικά κύτταρα για να διασχίσουν τα τελευταία το αγγειακό ενδοθήλιο. Η υπερέκφραση της RhoC οδηγεί σε αυξημένη έκφραση αγγειογενετικών παραγόντων, που συμβάλλουν στην αυξημένη αγγείωση του όγκου και στη μεγάλη πιθανότητα τα καρκινικά κύτταρα να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος. Η υπερέκφραση της RhoC προάγει επίσης τη δυνατότητα των κυττάρων του μελανώματος να εξέλθουν από το αίμα και να αποικίσουν τους πνεύμονες.

12 Rho GTPΑΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 161 Εικόνα 4. Συμμετοχή των Rho πρωτεϊνών στα διαφορετικά στάδια εξέλιξης του όγκου. (α) Διατήρηση της φυσιολογικής επιθηλιακής πολικότητας. Οι RhoA, RAC1, CDC42 και PAR6 απαιτούνται για την κυτταρική πολικότητα και είναι σημαντικές για το σχηματισμό κυτταρικών συνδέσμων. (β) Καλοήθεις όγκοι: Απώλεια της πολικότητας και της πολυστρωμάτωσης. Η αναστολή της RAC1 οδηγεί σε αδυναμία ασύμμετρης κατανομής της λαμινίνης και στην επακόλουθη απώλεια της πολικότητας. Η ενεργοποίηση της RhoA οδηγεί επίσης σε απώλεια της πολικότητας, αλλά ανταγωνισμό της λειτουργίας της από τη RHOE/ RND3, υπερέκφραση της οποίας προκαλεί πολυστρωμάτωση των επιθηλιακών κυττάρων. (γ) Τοπικά μεταναστευτικοί όγκοι: Απώλεια των ορίων του ιστού και αύξηση της κινητικότητας. Η τροποποίηση της RAC1 και RHO/ROCK ενεργοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των διακυτταρικών συνδέσεων. Η αυξημένη δραστηριότητα των RhoA, ROCK, RAC1 και CDC42 μπορεί να προκαλέσει αυξημένη κινητικότητα. Οι RhoA και RAC1 ρυθμίζουν την έκφραση των πρωτεασών που διευκολύνουν την κινητικότητα από την υποβαθμισμένη βασική μεμβράνη και άλλων εξωκυττάριων ενώσεων του στρώματος. (δ) Μετάσταση σε μια μακρινή περιοχή: Ενδοαγγείωση και εξαγγείωση. Οι RHO και ROCK απαιτούνται προκειμένου τα κύτταρα του όγκου να διασχίσουν τις στιβάδες των ενδοθηλιακών κυττάρων. Η RHOC προάγει την έκφραση των αγγειογενετικών παραγόντων, οδηγώντας σε μια αύξηση στην αγγείωση του όγκου. Η βιβλιογραφία σχετικά με τις Rho πρωτεΐνες και την εξέλιξη του όγκου δημιουργεί σύγχυση, καθώς διαφορετικές μελέτες έχουν δείξει αντιφατικούς ρόλους για τις Rho πρωτεΐνες. Οι εν λόγω ρόλοι θα μπορούσαν να συνυπάρχουν, αν οι Rho πρωτεΐνες εμφάνιζαν διαφορετικές λειτουργίες σε διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης του όγκου Οι Rho GTPάσες στον καρκίνο του πνεύμονα Λίγα δεδομένα υπάρχουν αναφορικά με τη συσχέτιση των πρωτεϊνών Rho με τον καρκίνο του πνεύμονα. Ωστόσο, έχει μελετηθεί η υπερέκφραση της RhoA σε όγκους του πνεύμονα. 45 Από τις δύο κύριες μορφές του καρκίνου του πνεύμονα, του μικροκυτταρικού και του μη μικροκυτταρικού, ο πρώτος έχει ένα μεγαλύτερο μεταστατικό δυναμικό. Πρόσφατα, έχει παρατηρηθεί ότι η έκφραση και η ενεργοποίηση της RhoA είναι μεγαλύτερη σε SCLC απ ό,τι σε κυτταρικές σειρές του NSCLC. 46 Οι Delarue et al έδειξαν ότι τόσο η RhoA όσο και η H-Ras καταστέλλουν την έκφραση της συνθετάσης του νιτρικού οξειδίου-2 (NOS-2) στην καρκινική σειρά του πνεύμονα Α Η δραστηριότητα του NOS-2 σχετίζεται με την καταστολή του πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Έτσι, η RhoA μέσω της καταστολής της έκφρασης της συνθάσης του νιτρικού οξειδίου-2 ενισχύει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Επί πλέον, η αναστολή της RhoΑ από τα ένζυμα C3 ή μέσω ADP ριβοζυλίωσης οδηγεί σε αύξηση της προσκόλλησης που βασίζεται στην καδερίνη και σε απώλεια της κινητικότητας των κυττάρων του SCLC. Επίσης, έχει δειχθεί ότι η υψηλότερη έκφραση της RhoC σχετίζεται με την επιθετικότητα των κυττάρων του NSCLC και η υπερέκφραση της RhoC θα μπορούσε να είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της επιθετικότητας της νόσου. 48 Επί πλέον, σε ένα ορθοτοπικό μοντέλο καρκίνου του πνεύμονα φάνηκε ότι η RhoC δεν επηρεάζει την ανάπτυξη του όγκου, αλλά ενισχύει τη μεταστατική φύση της διεγείροντας την κινητικότητα των κυττάρων και των μεταλλοπρωτεϊνασών. 49 Σε παρόμοια αποτελέσματα οδηγήθηκαν και οι Stallings-Mann et al, για την έκφραση της Rac1b. 50 Ως εκ τούτου, η εξασθένηση της ενεργότητας της RhoC μπορεί να αποτελέσει ένα δυνητικό στόχο για την ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής αναφορικά με τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα. Σε πειράματα ανοσοφθορισμού σε ιστούς πνεύμονα του ανθρώπου όπου μελετήθηκε η έκφραση της RhoB δείχθηκε ότι, ενώ η πρωτεΐνη RhoB εκφράζεται στο φυσιολογικό πνεύμονα, τα επίπεδά της είναι μηδαμινά σε όλη την εξέλιξη του καρκίνου του πνεύμονα. 51 Ακόμη, έχει περιγραφεί ότι η αποακετυλάση της ιστόνης 1 καταστέλλει την έκφραση της RhoB στο μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και ότι ο EGFR και το ογκογονίδιο erbb2 καταστέλλουν τη μεταγραφική ικανότητα του υποκινητή της RhoB τόσο στα ΝΙΗ3Τ3 κύτταρα όσο και σε κυτταρικές σειρές από καρκίνο του πνεύμονα του ανθρώπου. 52

13 162 Μ.E. ΞΥΠOΛΙΤΑ και συν 6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και τα πειραματικά αποτελέσματα που συσχετίζουν τις Rho πρωτεΐνες με τον καρκίνο του πνεύμονα είναι λίγα, θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι πρωτεΐνες αυτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο κυρίως στη σταδιακή μετάσταση των καρκινικών κυττάρων. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων της απορρύθμισής τους στους καρκίνους του ανθρώπου μέσω μεταλλάξεων, αυξημένης ενεργοποίησης ή μειωμένης έκφρασης δείχνουν ότι ίσως δρουν ως ογκογονίδια ή ογκοκατασταλτικά γονίδια. Φαίνεται να κατέχουν σημαντικό ρόλο στις βιολογικές διαδικασίες που απορρυθμίζονται στον καρκίνο, όπως είναι η κυτταρική προσκόλληση και η κυτταρική διαίρεση. Επιπρόσθετα, ρυθμίζουν μονοπάτια που εμπλέκονται στον κακοήθη μετασχηματισμό και αυτό αποτελεί βάση για την κατανόηση των συνδετικών μηχανισμών μεταξύ της απορρύθμισης των Rho GTPασών και συγκεκριμένων μοριακών μονοπατιών. Επί πλέον, περαιτέρω έρευνα απαιτείται για την αναγνώριση και την ταυτοποίηση νέων λειτουργιών των Rho, καθώς και για τη διευκρίνιση των σχέσεών τους με τα μοριακά μονοπάτια του καρκίνου, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη νέων στρατηγικών για τον περιορισμό των μεταστάσεων της νόσου. Τελικά, η αξιολόγηση των Rho πρωτεϊνών ως διαγνωστικών δεικτών και ως θεραπευτικών μορίων ή στόχων δεν είναι ακόμη σαφής, λόγω της εμπλοκής τους σε πολλά διαφορετικά μονοπάτια του κυττάρου και της ιστοεξειδίκευσής τους. ABSTRACT The structure and function of Rho GTPases and their role in lung cancer M.E. ΧIPOLITA, E. SKOURTI, A. KRITIKOS, S. VLAHOPOULOS, V. ZOUMBOURLIS Unit of Biomedical Applications, Institute of Biology, Medical Chemistry and Biotechnology, National Hellenic Research Foundation, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2014, 31(2): The Rho kinases are a family of small signaling GTPases, belonging to the superfamily of Ras proteins. Their main function is in the regulation of the cytoskeleton in such a way that critical cellular processes, such as morphogenesis, growth of neurons, cell division, cell adhesion and cellular migration take place correctly. Their deregulation has been associated with several types of cancer. In a few types of cancers mutations of these proteins have been identified, but in most types the regulatory proteins (GEFs, GAPs and GDIs) are deregulated, resulting in either overexpression or reduced expression. In addition, Rho have been shown to act as both oncogenes and tumor suppressor molecules, which induce and inhibit tumor growth, respectively. In the majority of cancer tissues increased activation of Rho GTPases has been observed compared with the corresponding normal tissue. This paper emphasizes the expression of Rho GTPases in different types of lung cancer. Lung cancer is the most common type of cancer, accounting for approximately 12.5% of newly diagnosed cancers worldwide, and it is divided into two main subtypes, the small cell carcinoma (SCLC) and the non-small cell carcinoma (NSCLC). For this reason, and because a specific type, lung cancer subscale (LCS) presents a very rapid progression, this review highlights the correlation between the activity of Rho kinases (which includes their possible oncogenic or oncosuppressor roles) with both progression and metastasis of these tumors. Key words: Lung cancer, Rho GTPases Βιβλιογραφία 1. HEASMAN SJ, RIDLEY AJ. Mammalian Rho GTPases: New insights into their functions from in vivo studies. Nat Rev Mol Cell Biol 2008, 9: HAKOSHIMA T, SHIMIZU T, MAESAKI R. Structural basis of the Rho GTPase signaling. J Biochem 2003, 134: BUSTELO XR, SAUZEAU V, BERENJENO IM. GTP-binding proteins of the Rho/Rac family: Regulation, effectors and functions in vivo. Bioessays 2007, 29: SINHA S, YANG W. Cellular signaling for activation of Rho GT- Pase Cdc42. Cell Signal 2008, 20: ZHENG Y. Dbl family guanine nucleotide exchange factors. Trends Biochem Sci 2001, 26: YANG J, ZHANG Z, ROE SM, MARSHALL CJ, BARFORD D. Activation of Rho GTPases by DOCK exchange factors is mediated by a nucleotide sensor. Science 2009, 325: CSÉPÁNYI-KÖMI R, SÁFÁR D, GRÓSZ V, TARJÁN ZL, LIGETI E. In sil-

14 Rho GTPΑΣΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 163 ico tissue-distribution of human Rho family GTPase activating proteins. Small GTPases 2013, 4: DRANSART E, OLOFSSON B, CHERFILS J. RhoGDIs revisited: Novel roles in Rho regulation. Traffic 2005, 6: LE GALLIC L, FORT P. Structure of the human ARHG locus encoding the Rho/Rac-like RhoG GTPase. Genomics 1997, 42: MATOS P, SKAUG J, MARQUES B, BECK S, VERÍSSIMO F, GESPACH C ET AL. Small GTPase Rac1: Structure, localization, and expression of the human gene. Biochem Biophys Res Commun 2000, 277: TOVAR D, FAYE JC, FAVRE G. Cloning of the human RHOB gene promoter: Characterization of a VNTR sequence that affects transcriptional activity. Genomics 2003, 81: GUPTON SL, GERTLER FB. Filopodia: The fingers that do the walking. Sci STKE 2007, 2007:re5 13. SNAPPER SB, TAKESHIMA F, ANTÓN I, LIU CH, THOMAS SM, NGUY- EN D ET AL. N-WASP deficiency reveals distinct pathways for cell surface projections and microbial actin-based motility. Nat Cell Biol 2001, 3: PENG J, WALLAR BJ, FLANDERS A, SWIATEK PJ, ALBERTS AS. Disruption of the Diaphanous-related formin Drf1 gene encoding mdia1 reveals a role for Drf3 as an effector for Cdc42. Curr Biol 2003, 13: CHEN TJ, GEHLER S, SHAW AE, BAMBURG JR, LETOURNEAU PC. Cdc42 participates in the regulation of ADF/cofilin and retinal growth cone filopodia by brain derived neurotrophic factor. J Neurobiol 2006, 66: GOMES ER, JANI S, GUNDERSEN GG. Nuclear movement regulated by Cdc42, MRCK, myosin, and actin flow establishes MTOC polarization in migrating cells. Cell 2005, 121: JAFFE AB, HALL A. Rho GTPases: Biochemistry and biology. Annu Rev Cell Dev Biol 2005, 21: WHEELER AP, WELLS CM, SMITH SD, VEGA FM, HENDERSON RB, TY- BULEWICZ VL ET AL. Rac1 and Rac2 regulate macrophage morphology but are not essential for migration. J Cell Sci 2006, 119: CONDLIFFE AM, WEBB LM, FERGUSON GJ, DAVIDSON K, TURNER M, VIGORITO E ET AL. RhoG regulates the neutrophil NADPH oxidase. J Immunol 2006, 176: WHEELER AP, RIDLEY AJ. Why three Rho proteins? RhoA, RhoB, RhoC, and cell motility. Exp Cell Res 2004, 301: RIDLEY AJ. Rho GTPases and actin dynamics in membrane protrusions and vesicle trafficking. Trends Cell Biol 2006, 16: VEGA FM, RIDLEY AJ. Rho GTPases in cancer cell biology. FEBS Lett 2008, 582: ADNANE AM, SEIJO E, CHEN Z, BIZOUARN F, LEAL M, SEBTI SMJ ET AL. RhoB, not RhoA, represses the transcription of the transforming growth factor beta type II receptor by a mechanism involving activator protein 1. J Biol Chem 2002, 277: LI X, BU X, LU B, AVRAHAM H, FLAVELL RA, LIM B. The hematopoiesis-specific GTP-binding protein RhoH is GTPase deficient and modulates activities of other Rho GTPases by an inhibitory function. Mol Cell Biol 2002, 22: DORN T, KUHN U, BUNGARTZ G, STILLER S, BAUER M, ELLWART J ET AL. RhoH is important for positive thymocyte selection and T- cell receptor signaling. Blood 2007, 109: DAVID M, PETIT D, BERTOGLIO J. Cell cycle regulation of Rho signaling pathways. Cell Cycle 2012, 11: BENDRIS N, ARSIC N, LEMMERS B, BLANCHARD JM. Cyclin A2, Rho GTPases and EMT. Small GTPases 2012, 3: BENITAH SA, VALERÓN PF, VAN AELST L, MARSHALL CJ, LACAL JC. Rho GTPases in human cancer: An unresolved link to upstream and downstream transcriptional regulation. Biochim Biophys Acta 2004, 1705: JADUS MR, NATIVIDAD J, MAI A, OUYANG Y, LAMBRECHT N, SZA- BO S ET AL. Lung cancer: A classic example of tumor escape and progression while providing opportunities for immunological intervention. Clin Dev Immunol 2012, 2012: GAZDAR AF, BRAMBILLA E. Preneoplasia of lung cancer. Cancer Biomark 2010, 9: SALGIA R, SKARIN AT. Molecular abnormalities in lung cancer. J Clin Oncol 1998, 16: SCHUBBERT S, SHANNON K, BOLLAG G. Hyperactive Ras in developmental disorders and cancer. Nat Rev Cancer 2007, 7: SCHNELZER A, PRECHTEL D, KNAUS U, DEHNE K, GERHARD M, GRAEFF H ET AL. Rac1 in human breast cancer: Overexpression, mutation analysis, and characterization of a new isoform, Rac1b. Oncogene 2000, 19: CHO YJ, ZHANG B, KAARTINEN V, HAATAJA L, DE CURTIS I, GROFFEN J ET AL. Generation of rac3 null mutant mice: Role of Rac3 in Bcr/Abl-caused lymphoblastic leukemia. Mol Cell Biol 2005, 25: ELLENBROEK SI, COLLARD JG. Rho GTPases: Functions and association with cancer. Clin Exp Metastasis 2007, 24: GÓMEZ DEL PULGAR T, BENITAH SA, VALERÓN PF, ESPINA C, LACAL JC. Rho GTPase expression in tumourigenesis: Evidence for a significant link. Bioessays 2005, 27: JONES MB, KRUTZSCH H, SHU H, ZHAO Y, LIOTTA LA, KOHN EC ET AL. Proteomic analysis and identification of new biomarkers and therapeutic targets for invasive ovarian cancer. Proteomics 2002, 2: SU LF, KNOBLAUCH R, GARABEDIAN MJ. Rho GTPases as modulators of the estrogen receptor transcriptional response. J Biol Chem 2003, 276: ZHANG Y, ZHANG B. D4-GDI, a Rho GTPase regulator, promotes breast cancer cell invasiveness. Cancer Res 2006, 66: THEODORESCU D, SAPINOSO LM, CONAWAY MR, OXFORD G, HAMP- TON GM, FRIERSON HF Jr. Reduced expression of metastasis suppressor RhoGDI2 is associated with decreased survival for patients with bladder cancer. Clin Cancer Res 2004, 10: YUAN BZ, ZHOU X, DURKIN ME, ZIMONJIC DB, GUMUNDSDOTTIR K, EYFJORD JE ET AL. DLC-1 gene inhibits human breast cancer cell growth and in vivo tumorigenicity. Oncogene 2003, 22: CHING YP, WONG CM, CHAN SF, LEUNG TH, NG DC, JIN DY ET AL. Deleted in liver cancer (DLC) 2 encodes a RhoGAP protein with growth suppressor function and is underexpressed in hepatocellular carcinoma. J Biol Chem 2003, 278: JOHNSTONE CN, CASTELLVÍ-BEL S, CHANG LM, BESSA X, NAKA- GAWA H, HARADA H ET AL. ARHGAP8 is a novel member of the RHOGAP family related to ARHGAP1/CDC42GAP/p50RHOGAP:

15 164 Μ.E. ΞΥΠOΛΙΤΑ και συν Mutation and expression analyses in colorectal and breast cancers. Gene 2004, 336: SAHAI E, MARSHALL CJ. RHO-GTPases and cancer. Nat Rev Cancer 2002, 2: FRITZ G, JUST I, KAINA B. Rho GTPases are over-expressed in human tumors. Int J Cancer 1999, 81: VARKER KA, PHELPS SH, KING MM, WILLIAMS CL. The small GT- Pase RhoA has greater expression in small cell lung carcinoma than in non-small cell lung carcinoma and contributes to their unique morphologies. Int J Oncol 2003, 22: DELARUE FL, TAYLOR BS, SEBTI SM. Ras and RhoA suppress whereas RhoB enhances cytokine-induced transcription of nitric oxide synthase-2 in human normal liver AKN-1 cells and lung cancer A-549 cells. Oncogene 2001, 20: SHIKADA Y, YOSHINO I, OKAMOTO T, FUKUYAMA S, KAMEYAMA T, MAEHARA Y. Higher expression of RhoC is related to invasiveness in non-small cell lung carcinoma. Clin Cancer Res 2003, 9: IKOMA T, TAKAHASHI T, NAGANO S, LI YM, OHNO Y, ANDO K ET AL. A definitive role of RhoC in metastasis of orthotopic lung cancer in mice. Clin Cancer Res 2004, 10: STALLINGS-MANN ML, WALDMANN J, ZHANG Y, MILLER E, GAU- THIER ML, VISSCHER DW ET AL. Matrix metalloproteinase induction of Rac1b, a key effector of lung cancer progression. Sci Transl Med 2012, 4:142ra MAZIERES J, ANTONIA T, DASTE G, MURO-CACHO C, BERCHERY D, TILLEMENT V ET AL. Loss of RhoB expression in human lung cancer progression. Clin Cancer Res 2004, 10: JIANG K, DELARUE FL, SEBTI SM. EGFR, ErbB2 and Ras but not Src suppress RhoB expression while ectopic expression of RhoB antagonizes oncogene-mediated transformation. Oncogene 2004, 23: Corresponding author: V. Zoumpourlis, Institute of Biology, Medical Chemistry and Biotechnology, National Hellenic Research Foundation, 48 Vassileos Constantinou Ave., GR Athens, Greece

ΤΤρωιεΐνες RHO και Καρκίνος

ΤΤρωιεΐνες RHO και Καρκίνος ΑΡΘΡΑ ΤΤρωιεΐνες RHO και Καρκίνος Δημήτριος Μήκας, Στέλλα Λογοθέτη, Στέλλα Καραντανό, Νίκος Κουρί και Βασίλειος Ζουμπουρλής Μονάδα Βιοϊατρικών Εφαρμογών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Το ένζυμο Αδενυλική κυκλάση, υπεύθυνο για τη βιοσύνθεση του camp. Το camp είναι ένα παράδειγμα μορίου «αγγελιοφόρου» καθοδικά των G πρωτεινών Αύξηση του camp

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακή βιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Μοριακή βιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Μοριακή βιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία πνεύμονα Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Εισαγωγή Ο καρκίνος του πνεύμονα παρουσιάζει άφθονες

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 22 : Η ενεργοποίηση της µεταγραφής

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 22 : Η ενεργοποίηση της µεταγραφής Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 22 : Η ενεργοποίηση της µεταγραφής Εικόνα 22.1 Η γονιδιακή έκφραση ελέγχεται κυρίως κατά την έναρξη της µεταγραφής και σπάνια στα επόµενα στάδια της γονιδιακής έκφρασης, παρόλο που ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Ανάπτυξης Υγείας. Αναλυτική Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Ανάπτυξης Υγείας. Αναλυτική Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Ανάπτυξης Υγείας Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Επιστημών Τμήμα Πρόγραμμα Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ηλιόπουλος Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Ηλίας Ηλιόπουλος Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Χηµική Μεταβίβαση Σήµατος Ηλίας Ηλιόπουλος Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Η Επικοινωνία στα Ζωϊκά Κύτταρα 1. Δίκτυα εξωκυτταρικών και ενδοκυτταρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΠΑΣ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΛΟΠΑ A.A. Σπαντίδοο 1 2, Μ. Χατζηπαναγιώτου 1 2, Β. Ζουμπουρλής 1 2 1. Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ 3 η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ ή ΚΥΤΤΟΚΙΝΕΣ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ 3 η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ ή ΚΥΤΤΟΚΙΝΕΣ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ 3 η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ ή ΚΥΤΤΟΚΙΝΕΣ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Είδαμε ότι οι ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ είναι 1. Ανατομικοί φραγμοί - Δέρμα - Βλεννώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Oδοί και μηχανισμοί ευκαρυωτικής μεταγωγής σήματος

Oδοί και μηχανισμοί ευκαρυωτικής μεταγωγής σήματος MOPIAKH BIOΛOΓIA ΦAPMAKEYTIKHΣ ΔIAΛEΞΕΙΣ 10-12 Oδοί και μηχανισμοί ευκαρυωτικής μεταγωγής σήματος (Πως γίνονται αντιληπτά τα μηνύματα και πως δίδονται οι απαντήσεις) Δρ. Xρήστος Παναγιωτίδης, Tµήµα Φαρµακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

94 95 96 97 98 Ο ρόλος της αγγειογένεσης στη μετάσταση Η νεοαγγείωση αποτελεί ένα απαραίτητο τμήμα της ογκογόνου διεργασίας που διασφαλίζει τη γρηγορότερη και ανεμπόδιστη ανάπτυξη του όγκου. Η λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Ογκογένεσης

Μηχανισμοί Ογκογένεσης ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Μηχανισμοί Ογκογένεσης Δρ. Α. ΓΑΛΑΝΗΣ agalanis@mbg.duth.gr Μηχανισμοί Ογκογένεσης Ενότητα 4. Απορρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί μηχανισμοί προσαρμογής

Βασικοί μηχανισμοί προσαρμογής ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ 23-24, 18/4/2016 Π.Παπαζαφείρη Βασικοί μηχανισμοί προσαρμογής Προσαρμογή σε μοριακό και γονιδιακό επίπεδο Επίπεδα ελέγχου 1. Πρωτεïνική δράση 2. Πρωτεïνοσύνθεση 3. Ρύθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους Για να εξασφαλιστεί η σωστή και αρμονική έκφραση των ενζύμων μέσα στο κύτταρο χρειάζεται ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. και Η εναρμόνιση αυτή επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Βιολογία ΙI Κυτταροσκελετός και Κυτταρική Διαίρεση Διδάσκοντες: Σ. Γεωργάτος, Θ. Τζαβάρας, Π. Κούκλης, Χ. Αγγελίδης Υπεύθυνος μαθήματος: Σ. Γεωργάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Βιολογία ΙI Κυτταρική Επικοινωνία Διδάσκοντες: Σ. Γεωργάτος, Θ. Τζαβάρας, Π. Κούκλης, Χ. Αγγελίδης Υπεύθυνος μαθήματος: Σ. Γεωργάτος Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 12 : Απόπτωση ή Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος. Παναγιωτίδης Χρήστος Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 12 : Απόπτωση ή Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος. Παναγιωτίδης Χρήστος Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κυτταρική Βιολογία Ενότητα 12 : Απόπτωση ή Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος Παναγιωτίδης Χρήστος ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ. Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη

Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ. Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Ορολογία και λίγα λόγια για τον καρκίνο Χαρακτηριστικά του καρκίνου Μεταλλάξεις Μεταλλάξεις και καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση κυτταρικής λειτουργίας. Μεταγωγή σήµατος

Ρύθµιση κυτταρικής λειτουργίας. Μεταγωγή σήµατος Ρύθµιση κυτταρικής λειτουργίας Μεταγωγή σήµατος 1 Εισαγωγή Η διαδικασία εξέλιξης των πολυκύτταρων οργανισµών (πρίν 2.5 δις χρόνια) άρχισε πολύ πιο αργά από την ύπαρξη των µονοκύτταρων οργανισµών (πρίν

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρα ζυμομύκητα αποκρίνονται σε σήμα ζευγαρώματος

Κυτταρα ζυμομύκητα αποκρίνονται σε σήμα ζευγαρώματος Κυτταρα ζυμομύκητα αποκρίνονται σε σήμα ζευγαρώματος Στους πολυκύτταρους οργανισμούς οι θεμελιώδεις κυτταρικές λειτουργίες εξαρτώνται από σύνθετα σηματοδοτικά μονοπάτια Κυτταρική επικοινωνία Τύποι επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόριος Τιμόλογος M.Med.Sc. Γενικός Διευθυντής Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΚΑΡΥΟ

Γρηγόριος Τιμόλογος M.Med.Sc. Γενικός Διευθυντής Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΚΑΡΥΟ Γρηγόριος Τιμόλογος M.Med.Sc. Γενικός Διευθυντής Κέντρο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΚΑΡΥΟ Φαρμακογενωμική Κλϊδοσ τησ γενετικόσ Προβλϋπει την ανταπόκριςη του αςθενό ςε φαρμακευτικϋσ αγωγϋσ μελετώντασ

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιος διδάκτορας: Καββαδάς Παναγιώτης. Έτος ολοκλήρωσης διδακτορικής διατριβής: 2010

Υποψήφιος διδάκτορας: Καββαδάς Παναγιώτης. Έτος ολοκλήρωσης διδακτορικής διατριβής: 2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποψήφιος διδάκτορας: Καββαδάς Παναγιώτης Έτος ολοκλήρωσης διδακτορικής διατριβής: 2010 Μελέτη τοπ ρόλοπ της ιντεγκρινοσπνδεόμενης κινάσης στην πνεπμονική ίνσση, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερα δεδομένα του καρκίνου - Νέα φάρμακα

Νεότερα δεδομένα του καρκίνου - Νέα φάρμακα Νεότερα δεδομένα του καρκίνου - Νέα φάρμακα Δημοσθένης Σκάρλος Παθολόγος-ογκολόγος, αμ. Εηικ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Διευθυντής β' ογκολογικής κλινικής Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν θεραπεία του καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΣΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΣΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΣΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το οστό αποτελεί ένα ιδανικό περιβάλλον για μετάσταση, καθώς η συνεχής και δυναμική ανάπλασή τον παρέχει μια γόνιμη βάση για την παλιννόστηση και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Χρ.Τσοµπανίδου Παθολογοανατόµος Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκοµείο Θεσ/νίκης «Άγιος Δηµήτριος» προέρχονται από το φυσιολογικό επιθήλιο µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΕΘΟ. στην αναγέννηση. & την επανόρθωση

Ο ρόλος της ΕΘΟ. στην αναγέννηση. & την επανόρθωση Ο ρόλος της ΕΘΟ στην αναγέννηση & την επανόρθωση Νοvo E & Parola M. Fibrogenesis & Tissue Repair 2008, 1:5 Χρόνια παγκρεατίτιδα Ιστολογία παγκρεατικού καρκινώµατος Αδενοκαρκίνωµα εξ εκφορητικών

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς 3 ης ηλικίας. Θωμάς Μακατσώρης Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών 23-10-2010

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς 3 ης ηλικίας. Θωμάς Μακατσώρης Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών 23-10-2010 Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς 3 ης ηλικίας Θωμάς Μακατσώρης Λέκτορας Παθολογίας-Ογκολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών 23-10-2010 Το πεδίο αλλάζει Αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης παγκοσμίως Καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών

Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών 9-1 Κεφάλαιο 9 Η κυτταρική µετατόπιση των πρωτεϊνών Εισαγωγή Στο κύτταρο η έκφραση των πρωτεϊνών γίνεται από µόνο ένα τύπο ριβοσώµατος (εκτός των µιτοχονδριακών και των χλωροπλαστικών που µοιάζουν µε αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική Bιολογία ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013)

Kυτταρική Bιολογία ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013) Kυτταρική Bιολογία ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013) ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Οι λιπιδικές διπλοστιβάδες ως φραγμοί Νερό Υδρόφιλες φωσφολιπιδικές κεφαλές Φωσφολιπιδική μεμβράνη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του

Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του 1 Σύμφωνα με τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, κάθε χρόνο υπάρχουν 1.38 εκατομμύρια καινούρια περιστατικά και περίπου 458 000 θάνατοι από τον καρκίνο του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού είναι με μεγάλη διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών.

Στην περισσότερο επιτυχημένη αντιμετώπιση του καρκίνου έχει συμβάλλει σημαντικά η ανακά-λυψη και εφαρμογή των καρκινι-κών δεικτών. Όλες μαζί οι μορφές καρκίνου αποτελούν, παγκοσμίως τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Τα κρούσματα συνεχώς αυξάνονται και σε πολλές αναπτυγμένες χώρες αποτελεί την πρώτη αιτία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Γ1

Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Γ1 Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Γ1 ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΣ Τρισδιάστατο δίκτυο που αποτελείται από μικροσωληνίσκους, μικροϊνίδια και ενδιάμεσα ινίδια. Οι νηματοειδείς πρωτεΐνες του

Διαβάστε περισσότερα

igenetics Mια Μεντελική προσέγγιση

igenetics Mια Μεντελική προσέγγιση igenetics Mια Μεντελική προσέγγιση Κεφάλαιο 22 (+κεφ. 17 Hartwell) Γενετική του καρκίνου Η πρωτεΐνη p53 προσδένεται στο DNA. 2 ΕΙΚΟΝΑ 22.1 Μαστογραφία που απεικονίζει έναν όγκο. Όγκος 3 Κύρια σημεία: Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γονιδιακή έκφραση (ποσοτικός προσδιορισμός) για κυτταρικούς υποδοχείς Παρασκευή, 26 Νοέμβριος :32

Γονιδιακή έκφραση (ποσοτικός προσδιορισμός) για κυτταρικούς υποδοχείς Παρασκευή, 26 Νοέμβριος :32 - ΕGFR/ΕRBB1 Ο υποδοχέας του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (EGFR),είναι ένας κινάση τυροσίνης υποδοχέας, που συχνά υπερεκφράζεται σε μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC). Αυτοί οι υποδοχείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου στον καρκίνο του ανθρώπου. Βασίλειος Κ. Ζουμπουολής

Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου στον καρκίνο του ανθρώπου. Βασίλειος Κ. Ζουμπουολής Ο ρόλος του ογκοκατασταλτικού γονιδίου στον καρκίνο του ανθρώπου ρ53 Βασίλειος Κ. Ζουμπουολής Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας και Βιοτεχνολογίας, Αθήνα Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗ. Ομάδα ΑΡΕΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗ. Ομάδα ΑΡΕΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗ Ομάδα ΑΡΕΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών της

Διαβάστε περισσότερα

οµή και Αναδίπλωση πρωτεϊνών

οµή και Αναδίπλωση πρωτεϊνών οµή και Αναδίπλωση πρωτεϊνών Νηφόρου Κατερίνα Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Οµάδα Μοριακής Καρκινογένεσης, Εργ/ριο Ιστολογίας-Εµβρυολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών Σηµασία των πρωτεϊνών Ενζυµική κατάλυση Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

TI NEOTEΡΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟ 2015. Ορισμοί-Κατάταξη-Ιστολογία. Δ Ροντογιάννη

TI NEOTEΡΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟ 2015. Ορισμοί-Κατάταξη-Ιστολογία. Δ Ροντογιάννη TI NEOTEΡΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟ 2015 Ορισμοί-Κατάταξη-Ιστολογία Δ Ροντογιάννη Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα Ταξινόμηση Βιολογικοί δείκτες Μοριακή Παθολογία Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΖΑΪΤΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ.

ΠΑΖΑΪΤΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ. Δήλωση συμφερόντων Δεν έχω κάτι να δηλώσω Λειτουργία κυττάρου - Ενέργεια Οι περισσότερες λειτουργίες που επιτελεί ένα κύτταρο, όπως η κίνηση, η αύξηση, ο πολ/σμός, η σύνθεση μακρομορίων, απαιτούν ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία Κίττυ Παυλάκη Jeanne Calment Κάπνιζε µέχρι τα 117 Πέθανε στα 122 Η σωστή λειτουργία των οργανισµών απαιτεί τη δυνατότητα προσαρµογής των κυττάρων και κατά συνέπεια και των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ. αναπαραγωγή. αύξηση αριθµού κυττάρων ανάπτυξη

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ. αναπαραγωγή. αύξηση αριθµού κυττάρων ανάπτυξη ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΙΑΙΡΕΣΗ αναπαραγωγή αύξηση αριθµού κυττάρων ανάπτυξη επιδιόρθωση ιστών Κυτταρική οργάνωση του γενετικού υλικού Γονιδίωµα: Το σύνολο του γενετικού υλικού (DNA) ενός κυττάρου Στα προκαρυωτικά κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Κατα το θερµικό Σοκ µαζί µε τις αλλαγές πού επισυµβαινουν στην µεταγραφή παρατηρείται και µια επιλεκτική µετάφραση των µηνυµάτων εκείνων που

Κατα το θερµικό Σοκ µαζί µε τις αλλαγές πού επισυµβαινουν στην µεταγραφή παρατηρείται και µια επιλεκτική µετάφραση των µηνυµάτων εκείνων που Κατα το θερµικό Σοκ µαζί µε τις αλλαγές πού επισυµβαινουν στην µεταγραφή παρατηρείται και µια επιλεκτική µετάφραση των µηνυµάτων εκείνων που κωδικοποιούν για τις πρωτεϊνες που επάγονται από το θερµικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10 ΤΟ ΟΠΕΡΟΝΙΟ (σελ )

Κεφάλαιο 10 ΤΟ ΟΠΕΡΟΝΙΟ (σελ ) Κεφάλαιο 10 ΤΟ ΟΠΕΡΟΝΙΟ (σελ. 387-417) Ένα ρυθμιστικό γονίδιο κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που δρα σε μια θέση-στόχο πάνω στο DNA και ρυθμίζει την έκφραση ενός άλλου γονιδίου. Στον αρνητικό έλεγχο, μία trans-δραστική

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχές της συσκευής Golgi

Περιοχές της συσκευής Golgi Η συσκευή Golgi Η συσκευή Golgi αποτελείται από μια στιβάδα πεπλατυσμένων δεξαμενών και τα κυστίδια που συνδέονται με αυτές. Πρωτεΐνες και λιπίδια από το ER εισέρχονται στη cis όψη της συσκευής Golgi και

Διαβάστε περισσότερα

Ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια

Ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια , Φυσικός MSc 1 Ογκογονίδια και ογκοκατασταλτικά γονίδια O καρκίνος είναι μια νόσος προκαλούμενη από ογκογονίδια, από ογκοκατασταλτικά γονίδια και από γονίδια micrοrna. Οι αλλαγές αυτές είναι συνήθως γεγονότα

Διαβάστε περισσότερα

13o Μεμβρανικοί υποδοχείς με εσωτερική δραστικότητα κινάσης Ser/Thr 1. Σηματοδότηση μέσω TGFβ

13o Μεμβρανικοί υποδοχείς με εσωτερική δραστικότητα κινάσης Ser/Thr 1. Σηματοδότηση μέσω TGFβ 13 o TGF-β Μεμβρανικοί υποδοχείς με εσωτερική δραστικότητα κινάσης Ser/Thr 1. Σηματοδότηση μέσω TGFβ Ωρίμανση του μορίου TGFβ Ενεργοποίηση των υποδοχέων TGFβ Οι μεταγραφικοί παράγοντες Smads Η ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 08 : Βιολογικές μεμβράνες, μεμβρανικά διαμερίσματα, μεταφορά πρωτεϊνών Παναγιωτίδης Χρήστος Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 08 : Βιολογικές μεμβράνες, μεμβρανικά διαμερίσματα, μεταφορά πρωτεϊνών Παναγιωτίδης Χρήστος Τμήμα Φαρμακευτικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κυτταρική Βιολογία Ενότητα 08 : Βιολογικές μεμβράνες, μεμβρανικά διαμερίσματα, μεταφορά πρωτεϊνών Παναγιωτίδης Χρήστος Φαρμακευτικής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία του μαθητή Θ. Σιδηρόπουλου :καρκίνος και μεταλλάξεις. Τμήμα Γ 2

Εργασία του μαθητή Θ. Σιδηρόπουλου :καρκίνος και μεταλλάξεις. Τμήμα Γ 2 ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Καρκίνος είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα υγείας που παρατηρούνται σήμερα στις αναπτυγμένες χώρες. Οι στατιστικές δείχνουν ότι αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου μετά τις καρδιοπάθειες.

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ 1. Ανατομικοί φραγμοί - Δέρμα - Βλεννώδεις μεμβράνες 2. Φυσιολογικοί φραγμοί

Διαβάστε περισσότερα

HPV DNA, E6, E7, L1, L2, E2, p16, prb, κυκλίνες, κινάσες, Ki67. Τι από όλα αυτά πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός γιατρός; Αλέξανδρος Λαµπρόπουλος

HPV DNA, E6, E7, L1, L2, E2, p16, prb, κυκλίνες, κινάσες, Ki67. Τι από όλα αυτά πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός γιατρός; Αλέξανδρος Λαµπρόπουλος HPV DNA, E6, E7, L1, L2, E2, p16, prb, κυκλίνες, κινάσες, Ki67. Τι από όλα αυτά πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός γιατρός; Αλέξανδρος Λαµπρόπουλος δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων Ø Ποιό HPV τεστ είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα επικοινωνίας Ανθρωπίνου σώματος. ενδοκρινολογικό νευρικό σύστημα

Συστήματα επικοινωνίας Ανθρωπίνου σώματος. ενδοκρινολογικό νευρικό σύστημα Κύτταρο Το κύτταρο αποτελείται από μέρη τα οποία έχουν συγκεκριμένη δομή και επιτελούν μία συγκεκριμένη λειτουργία στην όλη οργάνωση του κυττάρου. Δομή κυτταροπλασματικής μεμβράνης Συστήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Σοφία Τούσα, Ειδικευόµενη Γενικής Ιατρικής στο Γενικό Νοσοκοµείο Έδεσσας, MSc, υποψήφια διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς

Κεφάλαιο 20 Η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Κεφάλαιο 20 Η ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς Πυρίνας ανθρώπινου μεσοφασικού κυττάρου στον οποίο παρατηρούμε, με ανοσοφθορισμό, τη διάστικτη κατανομή της απακετυλάσης των

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 21 : Υποκινητές και Ενισχυτές

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 21 : Υποκινητές και Ενισχυτές Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 21 : Υποκινητές και Ενισχυτές Εικόνα 21.1 Ένα τυπικό γονίδιο που µεταγράφεται από την RNA πολυµεράση ΙΙ έχει έναν υποκινητή ο οποίος εκτείνεται ανοδικά από τη θέση έναρξης της µεταγραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση: ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Το κωδικόνιο του mrna που κωδικοποιεί το αµινοξύ µεθειονίνη είναι α. 5 GUA

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολισμός της γλυκόζης στα καρκινικά κύτταρα. Δρ Παζαΐτου-Παναγιώτου Καλλιόπη Σ. Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού Τμήματος ΑΝΘ «Θεαγένειο»

Μεταβολισμός της γλυκόζης στα καρκινικά κύτταρα. Δρ Παζαΐτου-Παναγιώτου Καλλιόπη Σ. Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού Τμήματος ΑΝΘ «Θεαγένειο» Μεταβολισμός της γλυκόζης στα καρκινικά κύτταρα Δρ Παζαΐτου-Παναγιώτου Καλλιόπη Σ. Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού Τμήματος ΑΝΘ «Θεαγένειο» 30ο Επετειακό Πανελλήνιο Συνέδριο ΔΕΒΕ Θεσσαλονίκη, 16-19 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Η µελέτη της ρύθµισης της πρωτεινοσύνθεσης στο επίπεδο του Ριβοσώµατος εντοπίζεται σε τρία επίπεδα

Η µελέτη της ρύθµισης της πρωτεινοσύνθεσης στο επίπεδο του Ριβοσώµατος εντοπίζεται σε τρία επίπεδα Η µελέτη της ρύθµισης της πρωτεινοσύνθεσης στο επίπεδο του Ριβοσώµατος εντοπίζεται σε τρία επίπεδα ΣτονΣτον ρόλο των διαφόρων οµάδων των ριβοσωµικών πρωτεινών. Κατά πόσο δηλαδή υπάρχει ετερογένεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. γ 3. α 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι Ο πιο απλός ορισμός είναι ότι ο καρκίνος είναι μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και διασπορά ανώμαλων κυττάρων. Αν η εξάπλωση δεν ελεγχθεί θα οδηγήσει στο θάνατο. Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της χηµειοπροστατευτικής δράσης φαινολικών ουσιών σε in vitro κυτταρικά συστήµατα.

Μελέτη της χηµειοπροστατευτικής δράσης φαινολικών ουσιών σε in vitro κυτταρικά συστήµατα. Παρουσίαση για το πρόγραµµα ΠΕΝΕΔ: «Οίνος και υγεία». 4/7/03 Μελέτη της χηµειοπροστατευτικής δράσης φαινολικών ουσιών σε in vitro κυτταρικά συστήµατα. Ψαχούλια Φαίη Εργαστήριο Γονιδιακής Ρύθµισης Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική$Bιολογία$ Πολυκυτταρική+οργάνωση+και+ καρκίνος+ ΔIAΛEΞΕΙΣ*19*&*20! (21!&!28/5/2014)! Δρ.$Xρήστος$Παναγιωτίδης,$Τμήμα$Φαρμακευτικής$Α.Π.Θ.

Kυτταρική$Bιολογία$ Πολυκυτταρική+οργάνωση+και+ καρκίνος+ ΔIAΛEΞΕΙΣ*19*&*20! (21!&!28/5/2014)! Δρ.$Xρήστος$Παναγιωτίδης,$Τμήμα$Φαρμακευτικής$Α.Π.Θ. Kυτταρική$Bιολογία$ ΔIAΛEΞΕΙΣ*19*&*20! (21!&!28/5/2014)! Πολυκυτταρική+οργάνωση+και+ καρκίνος+ Ας+ξαναθυμηθούμε+για+λίγο+ τη+κυτταρική+θεωρία+ Η*κυτταρική*θεωρία*! OΛOI!OI!ZΩNTANOI!OPΓANIΣMOI! AΠOTEΛOYNTAI!AΠO!KYTTAPA!H!AΠO!

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχείς κινάσες τυροσίνης 1. Δομή και λειτουργία των υποδοχέων κινάσες τυροσίνης

Υποδοχείς κινάσες τυροσίνης  1. Δομή και λειτουργία των υποδοχέων κινάσες τυροσίνης 9 o Υποδοχείς κινάσες τυροσίνης 1. Δομή και λειτουργία των υποδοχέων κινάσες τυροσίνης Γενική δομή και ταξινόμηση Σύνδεση του προσδέτη και ολιγομερισμός του υποδοχέα Σχηματισμός ετεροδιμερών Η ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρική Διαίρεση (Μίτωση και Μείωση) Μέρος Α Μοριακή Βιολογία και Γενετική BIOL 123 Άνοιξη 2015 Δρ. Χαρίτα Χρίστου

Κυτταρική Διαίρεση (Μίτωση και Μείωση) Μέρος Α Μοριακή Βιολογία και Γενετική BIOL 123 Άνοιξη 2015 Δρ. Χαρίτα Χρίστου Κυτταρική Διαίρεση (Μίτωση και Μείωση) Μέρος Α Μοριακή Βιολογία και Γενετική BIOL 123 Άνοιξη 2015 Δρ. Χαρίτα Χρίστου Παρουσιάσεις Power Point με υλικό από: Campbell και Reece (2010) ΒΙΟΛΟΓΙΑ τόμος Ι, 1

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοεπισηµασµένα Πεπτίδια στην Ογκολογία

Ραδιοεπισηµασµένα Πεπτίδια στην Ογκολογία Ραδιοεπισηµασµένα Πεπτίδια στην Ογκολογία Θεοδοσία Μάϊνα Berthold ock Εργαστήριο Ραδιοφαρµάκων Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων - Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος», Αθήνα Στόχευση µε ραδιοπεπτίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση της μετάφρασης. Η μετάφραση του mrna της φερριτίνης ρυθμίζεται από τη διαθεσιμότητα σιδήρου

Ρύθμιση της μετάφρασης. Η μετάφραση του mrna της φερριτίνης ρυθμίζεται από τη διαθεσιμότητα σιδήρου Ρύθμιση της μετάφρασης Η μετάφραση του mrna της φερριτίνης ρυθμίζεται από τη διαθεσιμότητα σιδήρου Ρύθμιση της μετάφρασης 2. Πρόσδεση πρωτεϊνικών καταστολέων σε αλληλουχίες της 3 περιοχής, στη μη-μεταφραζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...10 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ I ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιμος Π. Βανδώρος ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Οι βασικές δομές που εξετάζουμε στην ανατομία μπορούν ιεραρχικά να ταξινομηθούν ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΥΑ ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ ΝΕΦΕΛΗ ΛΑΣΠΑΤΖΗ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Ο Καρκίνος είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα υγείας που παρατηρούνται σήμερα στις αναπτυγμένες χώρες. Οι στατιστικές δείχνουν ότι αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Όνομα: Ημερομηνία:./04/2014 ΤΑΞΗ : A Λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Ενδοκρινείς αδένες ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική$Bιολογία$ Πολυκυτταρική+οργάνωση+και+ καρκίνος+ ΔIAΛEΞΕΙΣ*15*&*16! (18!&!21/5/2012)! Δρ.$Xρήστος$Παναγιωτίδης,$Τμήμα$Φαρμακευτικής$Α.Π.Θ.

Kυτταρική$Bιολογία$ Πολυκυτταρική+οργάνωση+και+ καρκίνος+ ΔIAΛEΞΕΙΣ*15*&*16! (18!&!21/5/2012)! Δρ.$Xρήστος$Παναγιωτίδης,$Τμήμα$Φαρμακευτικής$Α.Π.Θ. Kυτταρική$Bιολογία$ ΔIAΛEΞΕΙΣ*15*&*16! (18!&!21/5/2012)! Πολυκυτταρική+οργάνωση+και+ καρκίνος+ Ας+ξαναθυμηθούμε+για+λίγο+ τη+κυτταρική+θεωρία+ Η*κυτταρική*θεωρία*! OΛOI!OI!ZΩNTANOI!OPΓANIΣMOI! AΠOTEΛOYNTAI!AΠO!KYTTAPA!H!AΠO!

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικές ανάγκες ανοσοκυττάρων

Μεταβολικές ανάγκες ανοσοκυττάρων Μεταβολικές ανάγκες ανοσοκυττάρων Στέργιος Κατσιουγιάννης PhD Μεταδιδακτορικός συνεργάτης Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Επιστήµης ιαιτολογίας και ιατροφής Μεταβολισµός και Ανοσολογία Ιστορικά το καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση και άλλων παραγόντων στην Αλλοστερική συμπεριφορά της Αιμοσφαιρίνης

Επίδραση και άλλων παραγόντων στην Αλλοστερική συμπεριφορά της Αιμοσφαιρίνης Επίδραση και άλλων παραγόντων στην Αλλοστερική συμπεριφορά της Αιμοσφαιρίνης Καθώς το οξυγόνο χρησιμοποιείται στους ιστούς παράγεται CO2 το οποίο πρέπει να μεταφερθεί πίσω στους πνεύμονες ή τα βράγχια

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β ΘΕΜΑ Α Α1. β Α2. γ Α3. δ Α4. γ Α5. β 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Βιολογία ΙI Κυτταροσκελετός και Κυτταρική Διαίρεση Διδάσκοντες: Σ. Γεωργάτος, Θ. Τζαβάρας, Π. Κούκλης, Χ. Αγγελίδης Υπεύθυνος μαθήματος: Σ. Γεωργάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. (Γενετικό γονιδιακής έκφρασης) Μαντώ Κυριακού 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. (Γενετικό γονιδιακής έκφρασης) Μαντώ Κυριακού 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (Γενετικό υλικό των βακτηρίων ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης) Μαντώ Κυριακού 2015 Γενετικό υλικό των βακτηρίων Αποτελείται από ένα μόριο DNA σε υπερελιγμένη μορφή και τα άκρα του

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος. Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο του Παγκρέατος Στέργιος Δελακίδης Γαστρεντερολόγος Καρκίνος Παγκρέατος: πρόγνωση Κακή πρόγνωση Συνολική πενταετής επιβίωση 6%.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαια 8 ο Ένζυμα και κατάλυση

Κεφάλαια 8 ο Ένζυμα και κατάλυση Κεφάλαια 8 ο Ένζυμα και κατάλυση Τα ένζυμα είναι βιομόρια που μεσολαβούν στους χημικούς μετασχηματισμούς και στη μετατροπή της ενέργειας Κύρια χαρακτηριστικά τους η ισχύς και η εξειδίκευση Πλέον θα τα

Διαβάστε περισσότερα

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις :

Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Δεκαπεντάλεπτη προετοιμασία του φοιτητή ιατρικής για το μάθημα του καρκίνου του όρχη βασικές γνώσεις : Οι όρχεις αποτελούν κομμάτι του αναπαραγωγικού συστήματος (παραγωγή σπερματοζωάριων) του άνδρα αλλά

Διαβάστε περισσότερα

αμινοξύ. Η αλλαγή αυτή έχει ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και τη λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Επιβλαβής

αμινοξύ. Η αλλαγή αυτή έχει ελάχιστη επίδραση στη στερεοδιάταξη και τη λειτουργικότητα της πρωτεϊνης. Επιβλαβής Κεφάλαιο 6: ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ -ΘΕΩΡΙΑ- Μεταλλάξεις είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού, τόσο σε γονιδιακό επίπεδο (γονιδιακές μεταλλάξεις) όσο και σε χρωμοσωμικό επίπεδο (χρωμοσωμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ. Ι. ελλαδέτσιµα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ. Ι. ελλαδέτσιµα ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ Ι. ελλαδέτσιµα Χαρακτηριστικά φυσιολογικών ιστών Κυτταρική συνοχή και επικοινωνία µέσω µορίων προσκόλλησης (καντχερίνες, σελεκτίνες, ιντεγκρίνες) Εξ επαφής αναστολή κυτταρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12-9-2015 ΘΕΜΑ Α Α1. α. in vitro β. in vivo γ. in vitro δ. in vitro Α2. γ Μεταξύ των δύο δεοξυριβονουκλεοτιδίων έχουμε συμπληρωματικότητα (Α=Τ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. Οι ρυθμιστές του οργανισμού

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. Οι ρυθμιστές του οργανισμού ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Οι ρυθμιστές του οργανισμού Είδη αδένων στον άνθρωπο o Εξωκρινείς αδένες: εκκρίνουν το προϊόν τους μέσω εκφορητικού πόρου είτε στην επιφάνεια του σώματος (π.χ. ιδρωτοποιοί και σμηγματογόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπνα φάρμακα στον καρκίνο

Εξυπνα φάρμακα στον καρκίνο Εξυπνα φάρμακα στον καρκίνο Σπύρος Λιναρδόπουλος Διευθυντής του Εργαστηρίου για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων στον καρκίνο The Breakthrough Breast Cancer Research Centre and Cancer Research UK Centre for

Διαβάστε περισσότερα

igenetics Mια Μεντελική προσέγγιση

igenetics Mια Μεντελική προσέγγιση igenetics Mια Μεντελική προσέγγιση Κεφάλαιο 19 (+ κεφάλαιο 15 Hartwell) Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης σε βακτήρια και βακτηριοφάγους Ο καταστολέας του οπερονίου lac προσδεδεμένος στο DNA. igenetics 2

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Καρκινογόνα Κυρίως τρεις τύποι: Χηµικά (µόλυνση, κάπνισµα, αµίαντος) Φυσικά (ιονίζουσα ακτινοβολία, µή- ιονίζουσα???) Βιολογικά (ιοί π.χ.. HPV) Καρκίνος παχέος εντέρου ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας

Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2015 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Οντότητες μη Hodgkin λεμφωμάτων που θα αναφερθούν Πρωτοπαθές Β-λέμφωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 1. Πώς επηρεάζεται ο κυτταρικός κύκλος και η επιβίωση του κυττάρου από τον παράγοντα p53; Ο κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (χυμικό σκέλος) Β λεμφοκύτταρα

Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (χυμικό σκέλος) Β λεμφοκύτταρα Επίκτητη Ανοσιακή Απάντηση (χυμικό σκέλος) Β λεμφοκύτταρα φυσική ή μη ειδική ανοσία δεν απαιτεί προηγούμενη έκθεση στο παθογόνο και δεν διαθέτει μνήμη. σε επίκτητη ή ειδική ανοσία χυμική ανοσία με παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

φωτοχημική απόσβεση qp φωτοχημική απόσβεση NPQ

φωτοχημική απόσβεση qp φωτοχημική απόσβεση NPQ Η σημασία της φωτοσύνθεσης στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη ως ο μοναδικός ενδιάμεσος στη βιοχημική αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην βιόσφαιρα είναι γνωστός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ Τ- ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ Foxp3 ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ Τ- ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ Foxp3 ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μονάδα Ανοσολογίας Καρκίνου, Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας Πνευμονολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Επιδημιολογικά στοιχεία καρκίνου του πνεύμονα Ο καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr 1. Χημική σύσταση του κυττάρου. 2. Δομή και λειτουργία του κυττάρου. 3. Μεταβολισμός: βασικές αρχές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ Οι όγκοι χαρακτηρίζονται από πολλαπλές αλλαγές του μεταβολισμού. Η χαρακτηριστική μεταβολική λειτουργία μπορεί να μετρηθεί in vivo με τη βοήθεια ενός ραδιοσημασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Γονιμοποίηση αναγνώριση και συνένωση ωαρίου-σπερματοζωαρίου φραγμός στην πολυσπερμία μετα μετ βολική ενεργο ενεργο ο π ίηση

Γονιμοποίηση αναγνώριση και συνένωση ωαρίου-σπερματοζωαρίου φραγμός στην πολυσπερμία μετα μετ βολική ενεργο ενεργο ο π ίηση Γονιμοποίηση αναγνώριση και συνένωση ωαρίου-σπερματοζωαρίου φραγμός στην πολυσπερμία μεταβολική ενεργοποίηση του αυγού ανακατατάξεις στα συστατικά του αυγού σχηματισμός του διπλοειδή πυρήνα του ζυγωτού

Διαβάστε περισσότερα