ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Απλοποίηση της οικονομικής διαχείρισης έργων Επίσπευση της διαδικασίας οικονομικών επαληθεύσεων Επίσπευση στην καταβολή χρηματοδότησης 2

3 Καταβολή χορηγίας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Μικρά έργα (< ) Προκαταβολή υπογραφή συμβολαίου 70% 40% Μεσαία και Μεγάλα έργα Ενδιάμεση Δόση Δ/Ε Μέχρι 40% Αν οι επιλέξιμες δαπάνες >75% της προκαταβολής Τελική Δόση Καταβάλλεται ανεξάρτητα από το ενδεχόμενο ένστασης Ελάχιστο του 30% και των τελικών επιλέξιμων δαπανών Ελάχιστο του 20% και των τελικών επιλέξιμων δαπανών Εξαιρέσεις Εφάπαξ χρηματοδότηση Μη πλήρωση των κριτηρίων πιστοληπτικού ελέγχου 3

4 ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Στο στάδιο Ετοιμασίας Συμβολαίου Αφορά ΑΦ ιδιωτικού δικαίου Εξαίρεση για φορείς με έσοδα >= του 50% από κρατική χορηγία Χρηματοδότηση ΙΠΕ ανά έργο ή σωρευτικά >= Υποβολή ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για 1 ή 2 έτη πριν την Ετοιμασία Συμβολαίου Συγκρότημα εταιρειών ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις Χρήση ηλεκτρονικού εργαλείου του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Financial Viability Self-Check) html 4

5 Χωρίς έγκριση ΙΠΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τροποποίηση στο ύψος μιας κατηγορίας δαπανών που δεν αποκλίνει πέραν του +/- 40% του ποσού που αναφέρεται στον αρχικό προϋπολογισμό με μέγιστο όριο τις , ή Μεταφορά σε κατηγορία Δαπάνης με μηδενικό προϋπολογισμό, που δεν ξεπερνά τις Με έγκριση ΙΠΕ Τροποποίηση προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα πιο πάνω όρια, και Μεταφορά χρηματοδότησης από ένα Φορέα του Δικτύου Συνεργασίας σε άλλο. 5

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Υποβολή ένστασης για το αποτέλεσμα του Τελικού Αιτήματος Πληρωμής Από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Ανάδοχου Φορέα ή το Συντονιστή Έργου Εντός 21 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της Απόφασης Επαλήθευσης του Τελικού Αιτήματος Πληρωμής Καταβολή συμπληρωματικής δόσης χρηματοδότησης 6

7 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Λόγω πρόωρης διακοπής/τερματισμού έργου, χαμηλής υλοποίησης προϋπολογισμού κλπ Προκύπτει όταν το ποσό χρηματοδότησης που καταβλήθηκε είναι μεγαλύτερο από τις τελικές επιλέξιμες δαπάνες Επιστροφή εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής για επιστροφή Χρέωση νόμιμου τόκου για καθυστερήσεις Λήψη νομικών μέτρων, σε περίπτωση μη επιστροφής 7

8 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ευθύνη ΑΦ για μεταφορές χρηματοδότησης στο Δίκτυο Συνεργασίας Υποβολή αποδεικτικών μεταφοράς εντός 2 μηνών από την καταβολή της τελικής δόσης από το ΙΠΕ Αντίγραφο επιταγής και εκκαθάριση Δελτίο εμβάσματος τράπεζας Μη αποδεκτές μεταφορές σε μετρητά Μη πραγματοποίηση μεταφορών καθιστά τις δαπάνες των ΣΦ μη επιλέξιμες και ζητείται επιστροφή χρηματοδότησης από τον ΑΦ 8

9 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αποφυγή δημιουργίας κέρδους Χρηματοδότηση ΙΠΕ + Εισπράξεις στα πλαίσια του έργου Επιλέξιμες Δαπάνες Έργου Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης Δήλωση εσόδων στο πλαίσιο του έργου στο Αίτημα Πληρωμής Μείωση επιλέξιμων δαπανών με ποσό ίσο με το έσοδο 9

10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Υποβολή Εκθέσεων Μικρά έργα (< ) Εξαιρέσεις Καθορίζονται στο Συμβόλαιο Έργου Καθορίζονται στις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Μεσαία και Μεγάλα έργα Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου Δ/Ε 1 μήνα μετά τη λήξη της περιόδου Τελική Έκθεση Προόδου 1 μήνα μετά τη λήξη της περιόδου 1 μήνα μετά τη λήξη της περιόδου Ενδιάμεσο Αίτημα Πληρωμής Δ/Ε 2 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου Τελικό Αίτημα Πληρωμής 2 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου 2 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου 10

11 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Υποβολή το αργότερο 2 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου Ευθύνη ΑΦ για υποβολή αιτημάτων πληρωμής του Δικτύου Συνεργασίας Ηλεκτρονική υποβολή μέσω του IRIS Καταβολή δόσης εντός χρονικού ορίου 90 ημερολογιακών ημερών Παγοποίηση 90 ημερών για ζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων εντός 21 ημερολογιακών ημερών μόνο μία φορά Εξέταση Αιτήματος Πληρωμής μόνο όταν υποβληθεί η Έκθεση Προόδου 11

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ Από Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Διοικητικές Επαληθεύσεις σε όλα τα Αιτήματα Πληρωμής Επιτόπιες Επαληθεύσεις στα Τελικά Αιτήματα Πληρωμής του ΑΦ, εάν κριθεί απαραίτητο Επιτόπιες Επαληθεύσεις στα Ενδιάμεσα Αιτήματα Πληρωμής ή σε ΣΦ, εάν κριθεί απαραίτητο Ενημέρωση Συντονιστή Έργου και Υπεύθυνου Επικοινωνίας για Οικονομικά Θέματα (ΥΟΘ) Από Αρμόδιες Αρχές Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Δέκα χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης σε όλους τους φορείς του Δικτύου Συνεργασίας (υπογραφή Συμβολαίου) 12

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι Δαπανών Κατά κανόνα ελέγχονται όλες οι δαπάνες Δειγματοληπτικός έλεγχος δαπανών για φορείς Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα βάσει: Αξιολόγηση κινδύνου Αριθμό συμμετοχών σε Προγράμματα ΙΠΕ Εμπειρία στην οικονομική διαχείριση ερευνητικών έργων Μεθοδολογία δειγματοληψίας Θα ανακοινωθεί σε σχετική Εγκύκλιο του ΙΠΕ 13

14 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Ανάδοχος Φορέας Τήρηση ξεχωριστού Φακέλου Έργου Αντίγραφα αποδεικτικών όλων των Φορέων του Δικτύου Συνεργασίας Όλοι οι Φορείς Τήρηση πρωτότυπων αποδεικτικών Επαρκής κωδικοποίηση Διασφάλιση διαδρομής ελέγχου 10 χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης ενίσχυσης Δύναται να ελεγχθούν από το ΙΠΕ κατά τις επιτόπιες οικονομικές επαληθεύσεις 14

15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οργανισμοί που έχουν υποχρέωση για εφαρμογή της Νομοθεσίας για τη Ρύθμιση Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Συμμόρφωση με την Εγκύκλιο της ΔΑ σχετικά με Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Διασφάλισης της Συμβατότητας Έργων που Συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές - Εγκύκλιος 3-3 η έκδοση: Υποβολή Έκθεσης Αξιολόγησης και Πιστοποιητικά Συμβατότητας ή/και Παραρτήματα Υπόλοιποι οργανισμοί Λήψη και αξιολόγηση τριών ανεξάρτητων προσφορών για αγορές άνω των

16 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Συμπερίληψη στον Προϋπολογισμό Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Άμεση συσχέτιση με έργο Πραγματικές και αναγκαίες Σύμφωνα με αρχές οικονομίας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας Εξόφληση μέχρι υποβολή Τελικού Αιτήματος Πληρωμής Καταχώρηση στα λογιστικά αρχεία του Φορέα Συμμόρφωση με εθνικούς και κοινοτικούς Νόμους και Κανονισμούς Δαπάνες σε ξένο νόμισμα ισοτιμία με βάση Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ημερομηνία πληρωμής 16

17 ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Άνω των 100 σε μετρητά Εξόφληση με μη χρηματικό αντίτιμο Πραγματοποίηση πριν την έναρξη του έργου (εξαιρέσεις για Όργανα και Εξοπλισμό και Αναλώσιμα) Χρεώσεις μεταξύ φορέων του Δικτύου Συνεργασίας Εσωτερικές χρεώσεις μεταξύ τμημάτων του ιδίου φορέα Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων φορέων Τόκοι και τραπεζικά έξοδα Συναλλαγματικές ζημιές Υπερβολικές και αλόγιστες δαπάνες Επιστρεπτέοι έμμεσοι φόροι (π.χ. ΦΠΑ) 17

18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Αμοιβές Προσωπικού Δαπάνες για Όργανα και Εξοπλισμό Δαπάνες για Αγορά Υπηρεσιών Δαπάνες για Ερευνητικούς Φορείς Εξωτερικού (ΕΦΕ) Μετακινήσεις στο Εξωτερικό Αναλώσιμα Ειδικά Έξοδα Υπερκεφαλικά 18

19 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Επιλέξιμο Κόστος Μεικτός μισθός (συμπεριλαμβανομένου 13 ου & 14 ου μισθού) Νόμιμες εισφορές (π.χ. Κοινωνικές Ασφαλίσεις, ΤΚΣ κτλ) Εισφορές εργοδότη για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Εισφορές εργοδότη για Ταμείο Προνοίας Μη Επιλέξιμο Κόστος Υπερωριακή Απασχόληση Ενθαρρυντική αμοιβή (bonus) Προμήθειες / επιδόματα (π.χ. ενοικίου) επιλέξιμα μόνο επιδόματα βάσει νομοθεσίας Αμοιβή που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από Κρατικό Προϋπολογισμό. Επιλέξιμες οι επιπρόσθετες δαπάνες προσωπικού που προσλαμβάνεται ειδικά για σκοπούς του έργου 19

20 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δελτία Αναφοράς Χρόνου (ΔΑΧ) Υποβάλλονται για κάθε μήνα απασχόλησης στο έργο, σε ημερήσια βάση Αναφέρουν τον Αριθμό Πρωτοκόλλου και τη Δέσμη Εργασίας για τα έργα ΙΠΕ Παρουσιάζουν το 100% του χρόνου εργασίας Υπογράφονται από τον ερευνητή και τον εποπτεύοντα του Εξαιρέσεις Ερευνητές χωρίς αμοιβές ΔΑΧ σε μηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια ή στη βάση χρονικής περιόδου αναφοράς Πλήρης απασχόληση στο έργο Μη υποβολή ΔΑΧ. Υποβολή συμβολαίου εργοδότησης Εργασία με σταθερό ποσοστό χρόνου Μη υποβολή ΔΑΧ. Υποβολή συμβολαίου εργοδότησης 20

21 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δελτία Αναφοράς Χρόνου (ΔΑΧ) Υπερωριακή Απασχόληση Μη αποκοπή ωρών σε ημερήσια βάση, για σαββατοκύριακα και αργίες Χρόνος στα ΔΑΧ για χρηματοδοτούμενα έργα πέραν των Παραγωγικών Ωρών του Φορέα Οι επιπλέον ώρες θα αποκόπτονται από τα έργα ΙΠΕ 21

22 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μέθοδοι Υπολογισμού Αμοιβών Προσωπικού Καθορίζονται στο στάδιο Ετοιμασίας Συμβολαίου Η επιλογή θα ισχύει για όλα τα έργα για όλη τη διάρκεια των Προγραμμάτων RESTART Τρεις Μέθοδοι: 1. Τυποποιημένες Κλίμακες Κόστους (Standard Scales of Unit Costs) 2. Ειδικό Ωριαίο Κόστος Προσωπικού (Specific case of hourly staff costs) 3. Πραγματικές Δαπάνες Προσωπικού (Real Cost) 22

23 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Τυποποιημένες Κλίμακες Κόστους (Standard Scales of UnitCosts) Ένταξη ερευνητή σε μια εκ των προκαθορισμένων κατηγοριών Ωριαίο Κόστος κατά την πραγματοποίηση της δαπάνης Αλλαγή ωριαίου κόστος από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα με τεκμηρίωση Αποδεικτικά Πιστοποιητικό Τίτλου Σπουδών ΔΑΧ ή Συμβόλαιο Εργοδότησης (κατά περίπτωση) Απόφαση για τοποθέτηση ερευνητή σε βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή (όπου εφαρμόζεται) 23

24 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τυποποιημένες Κλίμακες Κόστους Κατηγορία Ερευνητή Ερευνητής σε Βαθμίδα Καθηγητή Ιδρύματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης Αναπληρωτής Καθηγητής ή Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου με τουλάχιστον επτά (7) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής του Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου με δύο (2) έως (6) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής του Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου με λιγότερο από δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής του Ωριαίο Κόστος ( ) 38,00 29,00 21,00 20,00 Υποψήφιος Διδάκτωρ 14,00 24

25 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τυποποιημένες Κλίμακες Κόστους Κατηγορία Ερευνητή Ωριαίο Κόστος ( ) Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου με τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής του 19,00 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου με λιγότερο από (5) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής του 16,00 Κάτοχος Πτυχίου με τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής του 19,00 Κάτοχος Πτυχίου με λιγότερο από (5) χρόνια από την ημερομηνία απόκτησής του 16,00 Τεχνικό Προσωπικό 16,00 25

26 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2. Ειδικό Ωριαίο Κόστος Προσωπικού (Specific case of hourly staff costs) Κόστος μισθοδοσίας ερευνητή κατά τους τελευταίους, συνεχόμενους 12 μήνες πριν την ανακοίνωση αποτελεσμάτων Ετήσιος παραγωγικός χρόνος = 1720 ώρες 26

27 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2. Ειδικό Ωριαίο Κόστος Προσωπικού (Specific case of hourly staff costs) Ερευνητές με λιγότερους από 12 συνεχόμενους μήνες εργασία στο Φορέα: Ωριαίο κόστος με βάση το μέσο όρο του κόστους απασχόλησης ευρύτερου συνόλου εργαζομένων που ανήκουν στον ίδιο βαθμό, οι οποίοι εργάζονταν στο Φορέα τους τελευταίους συνεχόμενους 12 μήνες με πλήρη απασχόληση Τεκμηρίωση Ετήσιου Κόστους Προσωπικού με Έκθεση Μισθολογίου κατά την Ετοιμασία Συμβολαίου Αν δεν μπορεί να εφαρμοστεί η μέθοδος - Πραγματικές Δαπάνες Προσωπικού Σταθερό Ειδικό Ωριαίο Κόστος για όλα τα έργα ΙΠΕ για 3 έτη Αποδεικτικά ΔΑΧ ή Συμβόλαιο Εργοδότησης (κατά περίπτωση) 27

28 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2. Ειδικό Ωριαίο Κόστος Προσωπικού (Specific case of hourly staff costs) Παράδειγμα Ερευνητής με εργασία λιγότερη από 12 μήνες: Θα ληφθεί υπόψη το Ετήσιο Κόστος Προσωπικού των Υπαλλήλων 2 και 3 Ετήσιο Κόστος Προσωπικού Ερευνητή Έργου = ( )/2 = Ειδικό Ωριαίο Κόστος Ερευνητή Έργου: / 1720 = 16,86 28

29 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3. Πραγματικές Δαπάνες Προσωπικού (Real Cost) 29

30 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3. Πραγματικές Δαπάνες Προσωπικού (Real Cost) Μηνιαίες Παραγωγικές Ώρες Κατά την Ετοιμασία Συμβολαίου 30

31 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3. Πραγματικές Δαπάνες Προσωπικού (Real Cost) Αποδεικτικά ΔΑΧ (όπου εφαρμόζεται) Συμβόλαιο Εργοδότησης Δελτία Αμοιβών (Payslips) Αποδεικτικά εξόφλησης καθαρού μισθού Δελτίο Εμβάσματος Τράπεζας Αντίγραφο Επιταγής και κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού Απόδειξη πληρωμής εισφορών εργοδότη Καταστατικό Ταμείου Προνοίας Αποδεικτικό παροχής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σε όλους τους υπαλλήλους από εγκεκριμένη Ασφαλιστική Εταιρία 31

32 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3. Πραγματικές Δαπάνες Προσωπικού (Real Cost) Αμοιβές μελών Συνδέσμων, Επιστημονικών Συλλόγων ή άλλων Οργανώσεων Συμβόλαιο Συνεργασίας / Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολόγια Αποδεικτικά πληρωμών ΔΑΧ 32

33 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αγορά μετά την ημερομηνία υποβολής πρότασης Κόστος άμεσων δαπανών μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού (π.χ. έξοδα μεταφοράς, εκτελωνιστικά κτλ) Αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού δεν καλύπτεται Κόστος εκπαίδευσης και συντήρησης δεν καλύπτεται Επιλέξιμη δαπάνη απόσβεσης (Εξαίρεση το Πρόγραμμα «Νέες Στρατηγικές Μονάδες Υποδομής Νέοι Επιστήμονες») Στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται στο έργο (ανθρωπομήνες εργασίας στο έργο) Κατηγορίες: Πάγιος Εξοπλισμός 5 έτη Εξειδικευμένοι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Λογισμικά 3 έτη 33

34 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Κόστος αγοράς πάγιου εξοπλισμού Πάγιος εξοπλισμός Μέγιστη απόσβεση 5 έτη (60 μήνες) Επιλέξιμοι συνολικοί ανθρωπομήνες εργασίας στο έργο 18 μήνες 23,11 μήνες Υποβολή Πρότασης 1/12/2016 Αγορά Εξοπλισμού 15/1/2017 Έναρξη Έργου 1/3/2017 Εκποίηση Εξοπλισμού 1/2/2019 Λήξη Έργου 28/2/ μήνες Επιλέξιμη δαπάνη απόσβεσης έργου * 18/60 =

35 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Κόστος αγοράς H/Y Πάγιος εξοπλισμός Μέγιστη απόσβεση 3 έτη (36 μήνες) Επιλέξιμοι συνολικοί ανθρωπομήνες εργασίας στο έργο 32 μήνες 30 μήνες Υποβολή Πρότασης 1/12/2016 Αγορά Εξοπλισμού 15/1/2017 Έναρξη Έργου 1/3/2017 Λήξη Έργου 31/8/2019 Επιλέξιμη δαπάνη απόσβεσης έργου * 30/36 =

36 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αποδεικτικά Τιμολόγια Συμβόλαιο Αγοράς για αγορές άνω των Δελτία παράδοσης/εγκατάστασης Αποδεικτικά εξόφλησης Απόδειξη είσπραξης προμηθευτή Δελτίο Εμβάσματος Τράπεζας Αντίγραφο Επιταγής και κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού Κατάσταση λογαριασμού από τον προμηθευτή 36

37 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επιλέξιμες δαπάνες: Έρευνα με σύμβαση Πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές Δαπάνες διάχυσης (posters και διοργάνωση ημερίδας με μέγιστο ποσό τα 500) Δαπάνες για αγορά τεχνικών γνώσεων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 37

38 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μη Επιλέξιμες δαπάνες: Δημιουργία Ιστοσελίδας Γεύματα/Δείπνα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Μέχρι 10% του προϋπολογισμού έργου και 40% του προϋπολογισμού Φορέα Δεν λογίζονται υπερκεφαλικά 38

39 ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποδεικτικά Τιμολόγια Συμβόλαιο συνεργασίας για ποσά άνω των Παραδοτέα (π. χ αναφορά πεπραγμένων, προγράμματα Ημερίδων / Ημερήσιες Διατάξεις / Κατάλογοι Συμμετεχόντων, αναρτημένες ανακοινώσεις για συνέδρια κλπ) Αποδεικτικά εξόφλησης Απόδειξη είσπραξης παροχέα Δελτίο Εμβάσματος Τράπεζας Αντίγραφο Επιταγής και κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού Κατάσταση λογαριασμού από τον παροχέα 39

40 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΦΕ) Μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός υποβολή βεβαίωσης κατά την Ετοιμασία Συμβολαίου Σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία Συμμετέχει ονομαστικά στην πρόταση Ξεχωριστή κατηγορία δαπάνης στον Προϋπολογισμό Αναδόχου Μέχρι 15% της συνολικής χρηματοδότησης έργου από ΙΠΕ Δεν λογίζονται υπερκεφαλικά 40

41 Αποδεικτικά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΦΕ) Τιμολόγιο το οποίο θα εκδίδει ο ΕΦΕ προς τον ΑΦ Συμβόλαιο Συνεργασίας του ΕΦΕ με τον ΑΦ Έκθεση στην οποία θα περιγράφεται η εργασία που υλοποιήθηκε από τον ΕΦΕ. Αποδεικτικά εξόφλησης 41

42 Επιλέξιμες δαπάνες: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Κόστος μετακινήσεων (για διάχυση, πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές κλπ) Μέχρι 5 ημερολογιακές μέρες (εξαιρούνται συνέδρια μεγαλύτερης διάρκειας, ή ειδικές περιπτώσεις που εγκρίνονται από το ΙΠΕ). Συμμετοχή σε συνέδρια μόνο για ερευνητές που συμμετέχουν στο έργο κατά κανόνα ένας ερευνητής ανά συνέδριο Πραγματική δαπάνη αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για μετάβαση στην πόλη προορισμού μετ επιστροφής. Πραγματικές δαπάνες μεταφορικών από τον τόπο διαμονής από και προς το αεροδρόμιο (ταξί, τρένο κτλ). 42

43 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Επιλέξιμες δαπάνες: Χρήση ιδιωτικού οχήματος από και προς το αεροδρόμιο στην Κύπρο με βάση Εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών Κόστος διαμονής Ημέρες συνάντησης/συνεδρίου συν μία ημέρα. Χαμηλότερο πραγματικής δαπάνης και 60% ημερήσιας αποζημίωσης με βάση Εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών Ημερήσια Αποζημίωση Ημερήσια αποζημίωση με βάση Εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομικών, δηλ. Ημέρες συνάντησης/συνεδρίου - 40% ημερήσιας αποζημίωσης (20% για κάθε γεύμα) Προσφερόμενο γεύμα/δείπνο μείωση επιδόματος κατά 50% Ημέρες ταξιδιού 2,5 επιδόματα (50% σύνολο) Περιορισμός στην πραγματική δαπάνη του Φορέα 43

44 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Μη Επιλέξιμες δαπάνες: Κόστος ενοικίασης οχήματος Χρήση ιδιωτικού οχήματος εντός Κύπρου (εκτός από και προς αεροδρόμιο) και στο εξωτερικό Αποδεικτικά Κάρτες επιβίβασης, Τιμολόγια και Αποδεικτικά Εξόφλησης αεροπορικού εισιτηρίου και λοιπών μεταφορικών μέσων μέχρι την πόλη προορισμού Τιμολόγιο και απόδειξη εξόφλησης ξενοδοχείου Έντυπο απαίτησης εξόδων του ταξιδιού και απόδειξη αποζημίωσης του ερευνητή από τον Δικαιούχο Τιμολόγιο και απόδειξη εξόφλησης του κόστους στάθμευσης στο αεροδρόμιο Προσκλήσεις από διοργανωτές, ημερήσιες διατάξεις, πρακτικά συναντήσεων, παρουσιάσεις κλπ. 44

45 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Επιλέξιμες δαπάνες: Αναλώσιμα για πειραματικές διεργασίες έργου Αγορά μετά την ημερομηνία υποβολής πρότασης και χρησιμοποίηση κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου Έξοδα εκτελώνισης Δαπάνες που τεκμηριώνονται μέσω άμεσης συσχέτισης με τιμολόγιο αγοράς. Μη επιλέξιμες δαπάνες που προκύπτουν από σύστημα κοστολόγησης βάσει πολλαπλών τιμολογίων αγοράς (π.χ. σταθμισμένος μέσος όρος κόστους). Αποδεικτικά Συμβόλαιο αγοράς για ποσά άνω των Τιμολόγια Αποδεικτικά Εξόφλησης 45

46 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Επιλέξιμες δαπάνες που δεν εμπίπτουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες Κόστος δημοσιεύσεων, εγγραφή σε συνέδρια κλπ Αποδεικτικά Τιμολόγια αγορών Αποδεικτικά εξόφλησης Τιμολόγιο και απόδειξη εξόφλησης εγγραφής σε συνέδριο Παραδοτέα (π.χ. αντίγραφα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά κλπ) 46

47 ΥΠΕΡΚΕΦΑΛΙΚΑ Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες που δε σχετίζονται άμεσα με συγκεκριμένα έργα 20% επί άμεσων δαπανών εκτός αγοράς υπηρεσιών και κόστους Ερευνητικών Φορέων Εξωτερικού Χωρίς αποδεικτικά 47

48 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΕΣΜΗ 2008 και RESTART Καταβολή χρηματοδότησης 35% - 45% - 20% 40% - 40% - 20% 70% - 30% (μικρά έργα) Υποβολή και εξέταση αποδεικτικών στοιχείων Εξέταση Αιτημάτων Πληρωμής - Σε έντυπη μορφή για όλες τις δαπάνες του Δικτύου - Αντιστοίχιση με πρωτότυπα Αναδόχου Δεν καθοριζόταν χρονική προθεσμία - Ηλεκτρονική Υποβολή, μία φορά, για όλες τις δαπάνες του Δικτύου - Αντιστοίχιση με πρωτότυπα Αναδόχου σε δειγματοληπτική βάση Πληρωμή εντός 90 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή αιτήματος Επιτόπιες οικονομικές επαληθεύσεις Ενδιάμεση και Τελική Φορείς εξωτερικού - Μέρος του Δικτύου Συνεργασίας - Ξεχωριστός προϋπολογισμός - Έλεγχος όλων των δαπανών Όποτε κριθεί αναγκαίο. - Κατηγορία δαπάνης στον προϋπολογισμό του Αναδόχου - Χειρισμός σαν αγορά υπηρεσιών 48

49 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Επικοινωνία για οικονομικά θέματα ΔΕΣΜΗ 2008 και RESTART Με Συντονιστή και άλλα στελέχη Φορέα Με Υπεύθυνο Επικοινωνίας για Οικονομικά Θέματα - ΥΟΘ Έλεγχος δαπανών 100% έλεγχος δαπανών Δειγματοληπτικός έλεγχος με συγκεκριμένη μεθοδολογία για ορισμένους φορείς Υπολογισμός Αμοιβών Προσωπικού Πραγματικό Κόστος Τρεις επιλογές μεθόδου υπολογισμού Δελτία Αναφοράς Χρόνου Χρόνος ερευνητών στο έργο 100% χρόνου ερευνητών στο Φορέα (εξαιρέσεις) Όργανα και εξοπλισμός Αναλώσιμα Διάχυση Αγορά κατά τη διάρκεια του έργου Ξεχωριστή κατηγορία δραστηριότητας Αγορά μετά την ημερομηνία υποβολής της Πρότασης Κατανομή δραστηριοτήτων σε άλλες κατηγορίες 49

50 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Χρίστος Χαραλάμπους (Ανώτερος Λογιστικός Λειτουργός) Μαρία Κωνσταντίνου (Λογιστικός Λειτουργός) Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Ερωτήσεις: Helpdesk & FAQ IRIS portal 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ. Απλοποίηση της οικονοµικής διαχείρισης έργων. Επίσπευση της διαδικασίας οικονοµικών επαληθεύσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ. Απλοποίηση της οικονοµικής διαχείρισης έργων. Επίσπευση της διαδικασίας οικονοµικών επαληθεύσεων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚOI ΣΤΟΧΟΙ Απλοποίηση της οικονοµικής διαχείρισης έργων Επίσπευση της διαδικασίας οικονοµικών επαληθεύσεων Επίσπευση στην καταβολή χρηµατοδότησης 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διαδικασίες Κανονισμοί Συμμετοχής

Γενικές Διαδικασίες Κανονισμοί Συμμετοχής Γενικές Διαδικασίες Κανονισμοί Συμμετοχής ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα: ΟΛΟΙ εφόσον έχουν την έδρα τους στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ Α. Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Διαδικασίες Κανονισμοί Συμμετοχής

Γενικές Διαδικασίες Κανονισμοί Συμμετοχής Γενικές Διαδικασίες Κανονισμοί Συμμετοχής ΕΙΣΑΓΩΓΗ (1) RESTART 2016-2020: Πολυετές Αναπτυξιακό Πλαίσιο Προγραμμάτων για στήριξη της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στην Κύπρο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση. Αγάπη Τσίκλη, LDV Project Manager

ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση. Αγάπη Τσίκλη, LDV Project Manager ΙΚΥ/ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση Αγάπη Τσίκλη, LDV Project Manager Για την οικονομική διαχείριση των σχεδίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: Οδηγός LLP 2012 (LLP Guide 2012) Εθνική Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές ιαδικασίες Κανονισµοί Συµµετοχής

Γενικές ιαδικασίες Κανονισµοί Συµµετοχής Γενικές ιαδικασίες Κανονισµοί Συµµετοχής ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ικαίωµα συµµετοχής στα Προγράµµατα: ΟΛΟΙ εφόσον έχουν την έδρα τους στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή ηµοκρατία. 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΟΡΕΩΝ Α. Οργανισµοί

Διαβάστε περισσότερα

TRANSNATIONAL PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN PART B

TRANSNATIONAL PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN PART B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε. Ε. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ CO-OPERATION PROGRAMME TRANSNATIONAL PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020 PART B THESSALONIKI 20-09-2017 1 FIRST LEVEL CONTROL PROGRAMME AND NATIONAL RULES 2 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Κ.Υ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση Τομεακό πρόγραμμα Leonardo da Vinci

Ι.Κ.Υ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση Τομεακό πρόγραμμα Leonardo da Vinci Ι.Κ.Υ Εθνική Μονάδα για το πρόγραμμα Δια βίου Μάθηση Τομεακό πρόγραμμα Leonardo da Vinci Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2009 1. Δαπάνες προσωπικού (πίν.j3) 2. Δαπάνες ταξιδίων & διαβίωσης (πίν.j4) 3. Δαπάνες εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις Γιάνναρης Κωνσταντίνος Στέλεχος Μονάδας Β - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.) kgiannaris@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος. «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος. «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ...2 3. ΣΤΟΧΟΙ...2 4.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ)

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ. (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (Πρόγραµµα ΙΝΤΙ) Η οικονοµική διαχείριση ενός σχεδίου, για παράδειγµα στο πλαίσιο του προγράµµατος INTI, συνήθως υπόκειται στις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 10 κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

Πανεπιστήμιο Κύπρου: 10 κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών paideianews 2017-10-29 22:09:40 Πανεπιστήμιο Κύπρου: 10 κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αρ. Θέσεων:Δέκα (10) Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) έτος, με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταξιδιών

Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταξιδιών Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταξιδιών To Ε.Ι.Ε καλύπτει το κόστος των μετακινήσεων του προσωπικού του καθώς και των συνεργατών του εφόσον μετακινούνται κατ εντολή του Ιδρύματος, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - ΕΣΠΑ 2014-2020 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ηρ. Πολυτεχνείου 92, Πάτρα τ. 2611 811.200 φ. 2611 811.080 info@p-consulting.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αρ. Θέσεων: Δέκα (10) Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα (1)

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α 2 0 0 9-2 0 1 0 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νεοφϋής Επιχειρηματικότητα» ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Παραστατικά τιμολόγησης δαπανών ( τιμολόγια, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ή τίτλος κτήσης ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.5.2014 L 138/45 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 481/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΔΡΑΣH «Κουπόνια Καινοτομίας» ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Επανένταξη Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης

Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Επανένταξη Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Επανένταξη Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης Α. Σκοπός Η πορεία ενός ατόμου που προσπαθεί να απεξαρτηθεί από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών διέρχεται διάφορα στάδια προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) ksidiropoulos@mou.gr Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΠΑ 2014 2020 Αντικείμενο εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛIΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛIΟΣ (ΟΜΜΙΤΤΕΟ ΤΟ EXCELLENCE Ε.Α. ΥΠ. ΑΡ 78/2010. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛIΟΣ ΠΡΟΣ: Πανεπιστημιακή Κοινότητα ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: ΗΜΕΡ.: Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών Αναθεώρηση Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών paideianews 2016-04-28 13:40:09 Πανεπιστήμιο Κύπρου: Δέκα κενές θέσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών Τίτλος: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής. Αρ. Θέσεων: Δέκα (10). Κατηγορία: Με συμβόλαιο για ένα (1) έτος, με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΘΑΛΗΣ Συνοπτικές Οδηγίες Ημερομηνίες Επιλεξιμότητας δαπανών...2 Χρηματοδότηση...2 Δομή Προτάσεων...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 Φορέας Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη επιχορήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 ΧΑΝΙΑ 26-01-2016 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Κανονισμός 481/2014 Κανονισμός 1299/2013 Κανονισμός 1303/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 13087 Α.Π. 17.07.2012 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 19/01/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός μπορεί να είναι μεταξύ 15.000 και έως 60.000. Επιλέξιμες Δαπάνες Α/Α Κατηγορία Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΣΠΑ Κοσμάς Σιδηρόπουλος ksidiropoulos@mou.gr Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με

Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Συνέχεια διευκρινίσεων για τα υποβληθέντα ερωτήματα στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (EYE/ΓΓΙΦ) με Α.Π. 1225-22/7/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΦΝ-ΛΧΦ) και τα συνημμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Ε.ΙΙΙ-ΚΟΥΠΟΝΙΑ» ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ΚΟΥΠΟΝ/0615 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Επισκέψεις στελεχών του ΔΣΜΚ στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς σκοπούς Ημερομηνία Εφαρμογής: 01/03/2016 Ημερομηνία Έκδοσης: 1/3/2016

ΤΙΤΛΟΣ: Επισκέψεις στελεχών του ΔΣΜΚ στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς σκοπούς Ημερομηνία Εφαρμογής: 01/03/2016 Ημερομηνία Έκδοσης: 1/3/2016 ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΠ/8/2016 Συναφής Οδηγία: ΤΙΤΛΟΣ: Αντικαθιστά Οδηγία: ΔΠ/8/2012 Επισκέψεις στελεχών του ΔΣΜΚ στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς σκοπούς Ημερομηνία Εφαρμογής: 01/03/2016 Ημερομηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009,

Αρ. Πρόσκλησης: 01/6.1/1/ Αρ. Φακ.: /2 Τηλ.: Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Φακ.: 04.02.022.07.07/2 Τηλ.: 22602813 Ημερομηνία: 09 Νοεμβρίου 2009, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικές Διαδικασίες. Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ 19 Οκτωβρίου Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ

Εθνικές Διαδικασίες. Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ 19 Οκτωβρίου Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ Εθνικές Διαδικασίες Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ 19 Οκτωβρίου 2017 Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Μελέτη των εγγράφων των Προγραμμάτων: Interreg

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Αρ. Φακ.: 16.3.5.002 ΕΠ Τηλ.: 22800123 Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Επιλέξιμες είναι οι παρακάτω δαπάνες: 1) Λειτουργικά (ενοίκια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων

Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ. / Ι.Κ.Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Τομεακό Πρόγραμμα «Leonardo da Vinci» Διαχείριση Σχεδίων Κινητικότητας 2013 Οικονομική Διαχείριση Σχεδίου Υποβολή Τελικής Έκθεσης Πεπραγμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: β(1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 30/07/2008

Αρ. Φακ.: β(1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 30/07/2008 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Φακ.:4.2.2.21.10.1.2β(1) Τηλ.: 22409922 Φαξ.: 22409949 Ημερομηνία: 30/07/2008 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 [1] Πίνακας περιεχομένων 1. Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ωρομισθίου των απασχολούμενων σε ερευνητικά προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών (1) Οικονομολόγου - Λογιστή με ειδίκευση στη συμβουλευτική για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών (1) Οικονομολόγου - Λογιστή με ειδίκευση στη συμβουλευτική για το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Κερατσίνι 15/5/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡ.: ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών (1) Οικονομολόγου - Λογιστή με ειδίκευση στη συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο Ι. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως ιδανικού προορισμού συνεδριακού τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010

Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010 Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010 1. Στη Σύμβαση Επιχορήγησης (σελ. 5) αναφέρεται η υποχρεωτική ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για μικρούς εξαγωγείς-ποιους αφορά, τι προσφέρει

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για μικρούς εξαγωγείς-ποιους αφορά, τι προσφέρει ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για μικρούς εξαγωγείς-ποιους αφορά, τι προσφέρει Επιδότηση έως και 50.000 ευρώ μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 2.12.004 ΕΠ, 2.12.005 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31

Διαβάστε περισσότερα

Οι ετήσιες παραγωγικές ώρες για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων είναι 1.720, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

Οι ετήσιες παραγωγικές ώρες για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων είναι 1.720, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 3 Χρονοχρέωση και αμοιβές από ερευνητικά προγράμματα για το έτος 2017 Θέτοντας ως βάση υπολογισμού τα δεδομένα ότι: - «εργασία πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό

Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό Η Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» στοχεύει προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (75% ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ 25% ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η Δράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή /και επιχειρηματικής ανάπτυξης με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτεί με δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) Το παρόν σχέδιο εκπονείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Επιλέξιμες Δαπάνες

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Επιλέξιμες Δαπάνες Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Επιλέξιμες Δαπάνες Βασίλης Γέρος Προϊστάμενος Μονάδας Β Θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Φορέας Υλοποίησης του Προγράµµατος:. Τίτλος Προγράµµατος:.. Συνολικό κόστος προγράµµατος: Ζητούµενη επιχορήγηση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου. για την υλοποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ»

Ανακοίνωση πρόθεσης σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου. για την υλοποίηση της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΚΕΚ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ΑΕ Κεντρική δομή ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΛ 23299207 ΦΑΞ 23251861 Γραφεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης Σέρρες, Υψηλάντου 4 3ος Όροφος ΤΗΛ 23223640

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη & Απασχόληση

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη & Απασχόληση This image cannot currently be displayed. Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας των ΕΠ 2014-2020 του στόχου Επενδύσεις στην Ανάπτυξη & Απασχόληση Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ράση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων στη λήψη δανείων επενδυτικού σκοπού ή / και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ελκυστικούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ. Η ράση χρηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014 2020 ΜΕΡΟΣ B ΗΡΑΚΛΕΙΟ 03-11-2017 1 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ (1/22) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον είναι νόμιμες και κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010

ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΠΕ 2009-2010 Αριθμός πρωτοκόλλου έργου: ΚΟΙΝΩ/0609/ΒΙΕ/13 Τίτλος έργου: Η ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης του φαινομένου των οδικών ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας για τη διοργάνωση συνεδρίων/συναντήσεων στην Κύπρο Ι. Στόχος Προγράμματος: Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της Κύπρου ως ιδανικού προορισμού συνεδριακού τουρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ------ Αθήνα, 21-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 2136

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός

Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες Αναλυτικός οδηγός Περισσότερους φόρους θα κληθούν να πληρώσουν το 2014 οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Με ποιες δαπάνες γλιτώνουν φόρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.4.01 ΕΠ Τηλ.: 22800123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» Τομεακό πρόγραμμα ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» Τομεακό πρόγραμμα ERASMUS ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Παράρτημα V.12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009

Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/ Αρ. Φακ.: Τηλ.: Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διαχειριστική Αρχή Αρ. Πρόσκλησης: 02/3.1/1/10.2009 Αρ. Φακ.: 04.02.022.08.03.03 Τηλ.: 22602835 Ημερομηνία: 27 Οκτωβρίου, 2009 Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Μετακινήσεων και Αποζημιώσεων ΕΛΚΕ ΠΔΜ

Πολιτική Μετακινήσεων και Αποζημιώσεων ΕΛΚΕ ΠΔΜ Πολιτική Μετακινήσεων και Αποζημιώσεων ΕΛΚΕ ΠΔΜ Η παρούσα Πολιτική Μετακινήσεων και Αποζημιώσεων (ΠΜΑ) Δεν αντικαθιστά τους κανόνες και τις οδηγίες των προγραμμάτων και των έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ KAI MEIΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 Ονομασία Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος:. Τίτλος Προγράμματος:.. Συνολικό κόστος προγράμματος: Ζητούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Γενικά Στοιχεία 1.1 Το Ίδρυµα Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34 ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Μπορούν οι υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,24%), ΈΤΟΥΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24% Κάθε επιχείρηση αποδίδει μηνιαία στο ΙΚΑ εργοδοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) Μεταφορά Πιστώσεων και Έγκριση Δέσμευσης Πιστώσεων για Συγχρηματοδοτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρ. Φακ.: 16.5.5075 ΕΠ Τηλ.: 22 800 123 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεύθυνση Ελέγχου, Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα