Π. Γιαννακουδάκης Εργαστήριο Φυσικοχηµείας-Τµήµα Χηµείας-ΣΘΕ-ΑΠΘ Ασκήσεις στα ηλεκτρολυτικά διαλύµατα. α) HCl C = M β) CaCl 2 C = 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π. Γιαννακουδάκης Εργαστήριο Φυσικοχηµείας-Τµήµα Χηµείας-ΣΘΕ-ΑΠΘ Ασκήσεις στα ηλεκτρολυτικά διαλύµατα. α) HCl C = M β) CaCl 2 C = 5."

Transcript

1 Ασκήσεις στα ηλεκτρολυτικά διαλύµατα Ιονική ισχύς. Να υπολογιστεί η ιονική ισχύς των διαλυµάτων των παρακάτω διαλυµάτων: α) HCl C = M β) CaCl C = M I = Cz γ) CdSO 4 C = M δ) NaCl C = 0-4 M Συγκρίνετε τα αποτελέσµατα. απαντήσεις : α) M, β), M, γ). 0-3 M, δ) 0-4 M. Να αποδειχθεί ότι σε ένα διάλυµα ηλεκτρολύτη του τύπου : (ΜΑ) συγκέντρωσης C (M) η ιονική ισχύς του διαλύµατος είναι Ι = C. 3. Να αποδειχθεί ότι σε ένα διάλυµα ηλεκτρολύτη του τύπου : (ΜΑ ) ή του τύπου : (Μ Α) συγκέντρωσης C (M) η ιονική ισχύς του διαλύµατος είναι Ι = 3 C. 4. Να αποδειχθεί ότι σε ένα διάλυµα ηλεκτρολύτη του τύπου : (ΜΑ) συγκέντρωσης C (M) η ιονική ισχύς του διαλύµατος είναι Ι = 4C. 5. Να υπολογιστεί η ιονική ισχύς ενός διαλύµατος που περιέχει: ΗΝΟ 3 σε συγκέντρωση C = M και ΝαCl σε συγκέντρωση C =. 0-4 M. απάντηση : M 6. Να υπολογιστεί η ιονική ισχύς ενός διαλύµατος που περιέχει: ΗCl σε συγκέντρωση C = M και ΝαCl σε συγκέντρωση C = M. απάντηση : 0-3 M 7. Να υπολογιστεί η ιονική ισχύς ενός διαλύµατος που περιέχει: CaCl σε συγκέντρωση C = M και ΝαCl σε συγκέντρωση C = M. Συγκρίνετε το αποτέλεσµα µε αυτό της άσκησης 6. απάντηση :. 0-3 M

2 Ασκήσεις στα ηλεκτρολυτικά διαλύµατα 8. Να υπολογιστεί η ιονική ισχύς ενός διαλύµατος που περιέχει: Η SΟ 4 σε συγκέντρωση C = M και CdSΟ 4 σε συγκέντρωση C =. 0-4 M. απάντηση :, M 9. Αναµιγνύουµε 00 ml HCl M µε 00 ml ΝaCl M. Να υπολογιστεί η ιονική ισχύς του τελικού διαλύµατος. απάντηση : M 0. Αναµιγνύουµε 00 ml HCl M µε 300 ml ΝaCl M. Να υπολογιστεί η ιονική ισχύς του τελικού διαλύµατος. απάντηση : M. Αναµιγνύουµε 00 ml Η SΟ M µε 300 ml ΝaCl. 0-4 M. Να υπολογιστεί η ιονική ισχύς του τελικού διαλύµατος. απάντηση : 7,. 0-4 M. Αποδείξτε ότι από τον γνωστό τύπος της αραίωσης (ή α- νάµιξης) των διαλυµάτων C τελ = Σ C V / Σ V µπορούµε να κατάλήξουµε σε ένα αντίστοιχο τύπο για την ιονική ισχύ ενός διαλύµατος που προκύπτει από αραίωση ή ανάµιξη διαλυµάτων Ιτελ = Σ Ι V / Σ V 3. Πόσα g ΝaCl πρέπει να προσθέσουµε σε 00 ml διαλύµατος ΗCl M για να γίνει η ιονική ισχύς. 0-3 M; απάντηση : 7,5 mg Οριακός τύπος Debye-Hückel Στις ασκήσεις που ακολουθούν να θεωρείται ότι τα διαλύ- µατα είναι τόσο αραιά που εφαρµόζεται ο οριακός τύπος των Debye-Hückel. 4. Να υπολογιστεί ο συντελεστής ενεργότητας των ιόντων Η + και των ιόντων Cl - της άσκησης.α. απάντηση : γ(η + ) = 0,974, γ(cl - ) = 0,974

3 Ασκήσεις στα ηλεκτρολυτικά διαλύµατα log γ = - Α z I 5. Να υπολογιστεί ο συντελεστής ενεργότητας γ ± του HCl της άσκησης.α. απάντηση : γ ± = 0,974. Α = 0,509 mol -/ L / (5 o C) 6. Να υπολογιστεί ο συντελεστής ενεργότητας των ιόντων Ca + και των ιόντων Cl - της άσκησης.β. απάντηση : γ(ca + ) = 0,8340, γ(cl - ) = 0,9556 log γ ± = - Α zz + - Α = 0,509 mol -/ L / (5 o C) I 7. Να υπολογιστεί ο συντελεστής ενεργότητας γ ± του CaCl της άσκησης.β. απάντηση : γ ± = 0,93 8. Ένα διάλυµα CaCl είναι τόσο αραιό που εφαρµόζεται ο οριακός τύπος των Debye-Hückel. Nα αποδείξετε τη σχέση γ(ca + ) = [γ(cl - )] 4. Επαληθεύστε τη σχέση µε τα αποτελέσµατα της άσκησης Να υπολογιστούν οι συντελεστές ενεργότητας όλων των ιόντων του διαλύµατος της άσκησης 6. απάντηση : γ(η + ) = γ(να + ) = γ(cl - ) = 0, Να υπολογιστούν οι συντελεστές ενεργότητας όλων των ιόντων του διαλύµατος της άσκησης 7. απάντηση : γ(ca + ) = 0,804, γ(να + ) = γ(cl - ) = 0,9489. Να υπολογιστούν οι συντελεστές ενεργότητας γ ± του CaCl και του ΝαCl στο διάλυµα της άσκησης 7. απάντηση : γ (CaCl ) = 0,9005, γ (NaCl) = 0,9489. Nα συγκρίνετε τους συντελεστές ενεργότητας και τις ενεργότητες των ιόντων Cl - σε δύο διαλύµατα CaCl και του ΝαCl ίδιας συγκεντρωσης. 0-4 M. απάντηση : α Cl - (CaCl ) : α Cl - (NaCl) =, Nα υπολογίσετε το µέσο συντελεστή ενεργότητας γ ±, την µέση ενεργότητα α ± και την ενεργότητα του ηλεκτρολύτη α ηλ σε ένα διάλυµα 0,00 m HCl (Θεωρήστε ότι το διάλυµα είναι τόσο α- ραιό που εφαρµόζεται ο οριακός τύπος των Debye-Hückel). απάντηση γ ± = 0,963, α ± = 9, , α ηλ = 9,

4 Ασκήσεις στα ηλεκτρολυτικά διαλύµατα 4. Nα υπολογίσετε το µέσο συντελεστή ενεργότητας γ ±, τη µέση ενεργότητα α ± και την ενεργότητα του ηλεκτρολύτη α ηλ στα παρακάτω διαλύµατα α) HCl 0-3 m και 0-4 m β) CaCl 0-3 m και 0-4 m γ) ZnSO m και 0-4 m 5. Nα υπολογίσετε τη µέση ενεργότητα α ± και την ενεργότητα του ηλεκτρολύτη α ηλ στα παρακάτω διαλύµατα που έχουν molalty 0, m α) KCl β) H SO 4 γ) CuSO 4 ίνονται: γ ± (KCl) = 0,769, γ ± (H SO 4 ) = 0,65, γ ± (CuSO 4 ) = 0,6. 6. Να αποδείξετε ότι σε ένα ηλεκτρολύτη του τύπου : γ ± = γ + = γ Να αποδείξετε ότι σε ένα ηλεκτρολύτη του τύπου : α ± = α + = α -. ορισµός της µ ± ν µ + ν µ µ ± = ν όπου ν = ν + ν Για κάθε είδος ιόντων σε ένα διάλυµα ενός ηλεκτρολύτη του γενικού τύπου Μ ν+ Α ν- ισχύει µ = µ ο + RTlnα. Αποδείξτε ότι σε ένα διάλυµα του ηλεκτρολύτη αυτού ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις α) µ ηλ =ν + µ + + ν - µ -, β) µ ο ηλ =ν + µ ο + + ν - µ ο -, γ) µ ηλ = µ ο ηλ + RTln(α + ν+. α - ν-) 9. Αποδείξτε ότι σε ένα διάλυµα ενός ηλεκτρολύτη του γενικού τύπου Μ ν+ Α ν-, ο ορισµός της µέσης τιµής του χηµικού δυναµικού των ιόντων του ηλεκτρολύτη µε βάση τη σχέση ν + µ + + ν µ µ ± = όπου ν = ν+ + ν ν οδηγεί (σε συνδυασµό µε τη σχέση µ = µ ο + RTlnα ) στην παραγωγή των παρακάτω σχέσεων α) µ ηλ = νµ ±, β) µ ο ηλ =ν µ ο ±, γ) α ± =( α + ν+. α - ν-) / ν, 4

5 Ασκήσεις στα ηλεκτρολυτικά διαλύµατα δ) α ηλ = α ± ν. 30. Χρησιµοποιώντας τις σχέσεις των ασκήσεων 8 αποδείξτε ότι για να µπορούµε - σε πλήρη αναλογία µε τη σχέση µ = µ ο + RTlnα, που ισχύει για κάθε είδος ιόντων σε ένα διάλυµα του ηλεκτρολύτη- να εφαρµόσουµε την αντίστοιχη σχέση µε τις µέσες τιµές των ιόντων (αντί των επιµέρους για κάθε ένα ιόν) µε τη µορφή α ± = γ ±. m ±, πρέπει να θεωρήσουµε ότι: και α) γ ± =( γ + ν+. γ - ν-) / ν β) m ± =( m + ν+. m - ν-) / ν 3. Χρησιµοποιώντας τις σχέσεις των τριών προηγούµενων ασκήσεων αποδείξτε ότι για να µπορούµε - σε πλήρη αναλογία µε τη σχέση α = γ. m, που ισχύει για κάθε είδος ιόντων σε ένα διάλυµα του ηλεκτρολύτη- να εφαρµόσουµε την αντίστοιχη σχέση µε τον ηλεκτρολύτη (αντί των επιµέρους για κάθε ένα ιόν) µε τη µορφή α ηλ = γ. ηλ m ηλ, πρέπει να θεωρήσουµε ότι: α) γ ηλ = γ ν ± και β) m ηλ =( ν + ν+. ν - ν-)m ν διαλ οπου mδιαλ είναι η molalty του διαλύµατος. 3. Ο µέσος συντελεστής ενεργότητας σε ένα υδατικό διάλυµα 0, m CaCl είναι 0,54 στους 5 ο C. Πόσο είναι το % σφάλµα της τιµής που προβλέπεται από τον οριακό τύπο των Debye Hückel; απάντηση γ ± = 0,77 δηλ. ελαττωµένος κατά 47,% 33. Ποιος είναι ο µέσος συντελεστής ενεργότητας του NaCl και ποιος του Ca(NO 3 ) σε ένα υδατικό διάλυµα που περιέχει 0,0 m NaCl και 0,035 m Ca(NO 3 ) ; Να χρησιµοποιηθεί ο οριακός τύπος των Debye-Hückel; απάντηση γ ± (NaCl) = 0,66, γ ± (Ca(NO 3 ) ) = 0,436 5

6 Ασκήσεις στα ηλεκτρολυτικά διαλύµατα αγωγιµότητα διάχυση 3. Η αντίσταση του νερού που χρησιµοποιούµε σε ένα εργαστήριο µετρήθηκε µε τη χρήση αγωγιµοµετρικής διάταξης και βρέθηκε ίση προς 400 ΚΩ. Ένα διάλυµα ηλεκτρολύτη παρασκευασµενο µε το νερό του εργαστηρίου και µετρηµένο µε την ίδια διάταξη έδειξε αντίσταση 0 ΚΩ. Πόση είναι η αντίσταση του άλατος; απάντηση :0,5 ΚΩ 33. Αποδείξτε ότι αν G ν είναι η αγωγιµότητα του νερού (διαλύτη), G ηλ είναι η «καθαρή» αγωγιµότητα του διαλυµένου ηλεκτρολύτη και G διαλ είναι η ολική αγωγιµότητα του διαλύµατος ισχύει η σχέση: G ηλ = G διαλ - G ν 34. Αποδείξτε ότι αν R ν είναι η αντίσταση του νερού (διαλύτη), R ηλ είναι η «καθαρή» αντίσταση του διαλυµένου ηλεκτρολύτη και R διαλ είναι η αντίσταση του διαλύµατος ισχύει η σχέση: R ηλ = R. διαλ R ν /( R διαλ - R ν ) 35. Η ειδική αγωγιµότητα του υδραργύρου στους 0 ο C είναι, S. m -. Η αντίσταση της αγωγιµοµετρικής κυψέλης στους 0 ο C όταν περιέχει Hg είναι 0,43 Ω. Η ίδια αγωγιµοµετρική κυψέλη όταν περιέχει υδατικό διάλυµα KCl 0 ο C έχει αντίσταση 3, Ω. Η επιφάνεια των ηλεκτροδίων έχει εµβαδό 0,964 mm. ) Πόση είναι η σταθερά της κυψέλης; ) Πόση είναι η αγωγιµότητα του διαλύµατος KCl; ) Πόση είναι η µέση απόσταση των ηλεκτροδίων της κυψέλης; απαντήσεις : ), m - ή, cm -, ) 6,53 S m - ή 6, S cm -, ) 4,9 cm. 36. Ένα διάλυµα 0, m KCl παρουσιάζει αντίσταση 89,3 Ω όταν τοποθετείται µέσα σ αυτό µία αγωγιµοµετρική κυψέλη. Η ειδική αγωγιµότητα του διαλύµατος είναι,896 S. m -. ) Ποια είναι η τιµή της σταθερής της κυψέλης Κ; Ένα υδατικό διάλυµα 0, m ΝaCl µετρηµένο µε την ίδια κυψέλη παρουσιάζει αντίσταση 56,6 6

7 Ασκήσεις στα ηλεκτρολυτικά διαλύµατα Ω. ) Πόση είναι η ειδική αγωγιµότητα του διαλύµατος και πόση η µολαρική αγωγιµότητα του διαλύµατος; απαντήσεις : ),5. cm -, ), S cm -,0 S cm mol -. Πίνακας: Τιµές της λ για µερικά ιόντα λ (Κ + ) = 73,5 S. cm mol - λ (Cl - ) = 76,4 S. cm mol - λ (H + ) = 349,6 S. cm mol - λ (Ba + )= 7, S. cm mol Να υπολογιστούν οι µολαρικές αγωγιµότητες άπειρης α- ραίωσης των υδατικών διαλυµάτων των ηλεκτρολυτών ) KCl, ) HCl, ) BaCl στους 5 ο C. ίνονται οι παρακάτω µολαρικές ιονικές αγωγιµότητες στους 5 ο C: λ (Κ + ) = 73,5 S. cm mol - λ (Cl - ) = 76,4 S. cm mol - λ (H + ) = 349,6 S. cm mol - λ (Ba + ) =7, S. cm mol -. απαντήσεις : ) 49,9 S. cm mol -, ) 46 S. cm mol -, ) 80 S. cm mol Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα της άσκησης 37 να υπολογίσετε τους αριθµούς µεταφοράς σε άπειρη αραίωση των ανιόντων στα διαλύµατα της άσκησης 37. απαντήσεις : )t - Cl (KCl) =0,5, ) t - Cl (HCl) =0,79, ) t - Cl (BaCl ) = 0, Χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα του πίνακα να υπολογιστούν οι ευκινησίες (u) των ιόντων Κ +, Η +, Cl -, Ba + στους 5 ο C. (Θεωρήστε ότι F = C) απαντήσεις : u K + = 7, cm V - s -, u H + = 3, cm V - s -, u Cl - = 7, cm V - s -, u Ba + = 6, cm V - s Χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα της άσκησης 39 να υπολογιστούν οι συντελεστές διάχυσης άπειρης αραίωσης των ιόντων Κ +, Η +, Cl -, Ba + στους 5 ο C. (Θεωρήστε ότι F = C) απαντήσεις : D o K + =, cm s -, D o H + = 9, cm s -, u Cl - =, cm s -, u Ba + = 0, cm s -. 7

8 Λύσεις των ασκήσεων Ιονική ισχύς. Η ιονική ισχύς των ηλεκτρολυτικών διαλυµάτων δίνεται από τη σχέση : I = C z όπου C η συγκέντρωση του ιόντος στο διάλυµα και z το φορτίο του. α) Το HCl σε υδατικό διάλυµά του υφίσταται διάσταση η οποία περιγράφεται από την εξίσωση της αντίδρασης: HCl H + + Cl - Αρχικά (M) Τελικά (M) Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος HCl M είναι : ( + + ) I C z C z ( ) ( ) 5 0 = + = + + = M H H Cl Cl β) Το CaCl σε υδατικό διάλυµά του υφίσταται διάσταση η οποία περιγράφεται από την εξίσωση της αντίδρασης: CaCl Ca + + Cl - Αρχικά (M) Τελικά (M) Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος CαCl M είναι :

9 ( + + ) I C z C z ( ) ( ), 5 0 = + = + + = M Ca Ca Cl Cl γ) Tο CdSO 4 σε υδατικό διάλυµά του υφίσταται διάσταση η οποία περιγράφεται από την εξίσωση της αντίδρασης: Αρχικά (M) CdSO 4 Cd + + SO 4 - Τελικά (M) Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος CdSO M είναι : ( + + Cd Cd SO SO ) I C z C z 50 4 ( 4 3 ) 50 ( ) 0 = + = + + = M 4 4 δ) Το NaCl σε υδατικό διάλυµά του υφίσταται διάσταση η οποία περιγράφεται από την εξίσωση της αντίδρασης: NaCl Na + + Cl - Αρχικά (M) 0-4 Τελικά (M) Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος NaCl 0-4 M είναι : ( Na + Na + Cl Cl ) I = C z + C z = 0 4 ( ) ( ) M = 0 4. Έστω ένα διάλυµα ηλεκτρολύτη : του τύπου ΜΑ συγκέντρωσης C (M). Ο ηλεκτρολύτης υφίσταται διάσταση η οποία περιγράφεται από την εξίσωση της αντίδρασης:

10 ΜΑ Μ + + Α - Αρχικά (M) C Τελικά (M) C C Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος MA συγκέντρωσης C είναι : ( ) I = C z C z = C( + ) + C( ) = C M M A A 3. Έστω ένα διάλυµα ηλεκτρολύτη : του τύπου ΜΑ συγκέντρωσης C (Μ). Ο ηλεκτρολύτης υφίσταται διάσταση η οποία περιγράφεται από την εξίσωση της αντίδρασης: ΜΑ Μ + + Α - Αρχικά (M) C Τελικά (M) C C Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος MA συγκέντρωσης C M είναι : I ( C + z + + C z ) = [ C( + ) + C( ) ] = CM 3 M M A A = 4. Έστω ένα διάλυµα ηλεκτρολύτη : του τύπου ΜΑ συγκέντρωσης C (M). Ο ηλεκτρολύτης υφίσταται διάσταση η οποία περιγράφεται από την εξίσωση της αντίδρασης: ΜΑ Μ + + Α - Αρχικά (M) C Τελικά (M) C C 3

11 Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος MA συγκέντρωσης C (M) είναι : ( ) I C + z + C z = + = C( + ) + C( ) = C M M A A 4 5. Το HNO 3 καθώς και το NaCl σε διάλυµα τους υφίστανται διαστάσεις που περιγράφονται από τις εξισώσεις των αντιδράσεων: Αρχικά (M) ΗΝΟ 3 Η + + ΝΟ 3 - Τελικά (M) Αρχικά (M). 0-4 NaCl Na + + Cl - Τελικά (M) Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος είναι : ( H H NO NO Na Na Cl Cl ) C z C z C z C z I = = 3 3 = 5 0 ( + ) ( ) + 0 ( + ) + 0 ( ) I = 70 4 M 6. Το HCl καθώς και το NaCl σε διάλυµά τους υφίστανται διαστάσεις που περιγράφονται από τις εξισώσεις των αντιδράσεων: HCl H + + Cl - Αρχικά (M) Τελικά (M)

12 Αρχικά (M) NaCl Na + + Cl - Τελικά (M) Στο τελικό διάλυµα η συγκέντρωση των ιόντων Cl - είναι ίση µε το άθροισµα των συγκεντρώσεων που προκύπτουν από τις δύο διαστάσεις, δηλαδή : [Cl - ] = = M Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος είναι : ( ) I = C z + C z + C z = H H Na Na Cl Cl = 50 ( + ) + 50 ( + ) + 00 ( ) I = 0 3 M 7. To CaCl καθώς και το NaCl σε διάλυµα υφίστανται διαστάσεις που περιγράφονται από τις εξισώσεις των αντιδράσεων: CaCl Ca + + Cl - Αρχικά (M) Τελικά (M) Αρχικά (M) NaCl Na + + Cl - Τελικά (M)

13 Στο τελικό διάλυµα η συγκέντρωση των ιόντων Cl - είναι ίση µε το άθροισµα των συγκεντρώσεων που προκύπτουν από τις δύο διαστάσεις, δηλαδή : [Cl - ] = = M Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος είναι : ( ) I = C z + C z + C z = Ca Ca Na Na Cl Cl = 50 ( + ) + 50 ( + ) + 50 ( ) I = 0 3 M Βλέπουµε ότι το διάλυµα αυτό έχει διπλάσια ιονική ισχύ από το διάλυµα της άσκησης 6. Αυτό οφείλεται στην παρουσία των ιόντων Ca +, τα οποία έχουν διπλάσιο σθένος από τα ιόντα Να + και Cl -. Επίσης ξέρουµε ότι η ιονική ισχύ εξαρτάται από το τετράγωνο του σθένους των ιόντων, εποµένως δικαιολογείται η αυξηµένη ιονική ισχύς. 8. To Η SO 4 καθώς και το CdSO 4 σε διάλυµα υφίστανται διαστάσεις που περιγράφονται από τις εξισώσεις των αντιδράσεων: Αρχικά (M) H SO 4 H + + SO 4 - Τελικά (M) Αρχικά (M). 0-4 CdSO 4 Cd + + SO 4 - Τελικά (M)

14 Στο τελικό διάλυµα η συγκέντρωση των ιόντων SO 4 - είναι ίση µε το άθροισµα των συγκεντρώσεων που προκύπτουν από τις δύο διαστάσεις, δηλαδή : [SO 4 - ] = = M Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος είναι : ( H H Cd Cd SO SO ) I = C z C z + C z = 4 4 = 0 0 ( + ) + 0 ( + ) ( ) I = 30, M 9. Κατά την ανάµιξη 00 ml διαλύµατος HCl και 00 ml διαλύµατος NaCl, τα διαλύµατα αραιώνονται και η συγκέντρωσή τους γίνεται η µισή. Αυτό προκύπτει από τον τύπο της αραίωσης : C = V CV όπου C η αρχική συγκέντρωση του διαλύµατος, C η τελική του συγκέντρωση (µετά την αραίωση), V ο αρχικός όγκος του διαλύµατος και V ο τελικός του όγκος. Ο τελικός όγκος του διαλύµατος είναι 00 ml + 00 ml = 400 ml. Για τις τελικές συγκεντρώσεις των διαλυµάτων HCl και NaCl επειδή έχουν την ίδια αρχική συγκέντρωση ισχύει η ίδια σχέση : 4 4 C V = C V 5 0 M * 00mL = C * 400mL C =, 5 0 M Το HCl καθώς και το NaCl σε διάλυµα υφίστανται διαστάσεις που περιγράφονται από τις εξισώσεις των αντιδράσεων: 7

15 Αρχικά (M), HCl H + + Cl - Τελικά (M),5. 0-4, NaCl Na + + Cl - Αρχικά (M), Τελικά (M),5. 0-4, Στο τελικό διάλυµα η συγκέντρωση των ιόντων Cl - είναι ίση µε το άθροισµα των συγκεντρώσεων που προκύπτουν από τις δύο διαστάσεις, δηλαδή : [Cl - ] =, , = M Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος είναι : ( ) I = C z + C z + C z = H H Na Na Cl Cl = 50, ( + ) + 50, ( + ) + 50 ( ) I = 50 4 M 0. Κατά την ανάµιξη 00 ml διαλύµατος HCl και 300 ml διαλύµατος NaCl, τα διαλύµατα αραιώνονται και εποµένως αλλάζει η συγκέντρωσή τους. Αυτό προκύπτει από τον τύπο της αραίωσης: C = V CV 8

16 όπου C η αρχική συγκέντρωση του διαλύµατος, C η τελική του συγκέντρωση (µετά την αραίωση), V ο αρχικός όγκος του διαλύµατος και V ο τελικός του όγκος. Ο τελικός όγκος του διαλύµατος είναι 00 ml ml = 500 ml. Για το διάλυµα HCl ισχύει : 4 4 CV = C V 5 0 M* 00mL= C * 500mL C = 0 M Για το διάλυµα NaCl ισχύει : 4 4 CV = C V 5 0 M* 300mL= C * 500mL C = 3 0 M Το HCl καθώς και το NaCl σε διάλυµα υφίστανται διαστάσεις που περιγράφονται από τις εξισώσεις των αντιδράσεων: HCl H + + Cl - Αρχικά (M). 0-4 Τελικά (M) Αρχικά (M) NaCl Na + + Cl - Τελικά (M) Στο τελικό διάλυµα η συγκέντρωση των ιόντων Cl - είναι ίση µε το άθροισµα των συγκεντρώσεων που προκύπτουν από τις δύο διαστάσεις, δηλαδή : [Cl - ] = = M Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος είναι : 9

17 ( ) I = C z + C z + C z = H H Na Na Cl Cl = 0 ( + ) + 30 ( + ) + 50 ( ) 4 I = 50 M Κατά την ανάµιξη 00 ml διαλύµατος H SO 4 και 300 ml διαλύµατος NaCl, τα διαλύµατα αραιώνονται και εποµένως αλλάζει η συγκέντρωσή τους. Αυτό προκύπτει από τον τύπο της αραίωσης: C = V CV όπου C η αρχική συγκέντρωση του διαλύµατος, C η τελική του συγκέντρωση (µετά την αραίωση), V ο αρχικός όγκος του διαλύµατος και V ο τελικός του όγκος. Ο τελικός όγκος του διαλύµατος είναι 00 ml ml = 500 ml. Για το διάλυµα H SO 4 ισχύει : 4 4 CV = C V 5 0 M* 00mL= C * 500mL C = 0 M Για το διάλυµα NaCl ισχύει : 4 4 C V = C V 0 M * 300mL = C * 500mL C = 0, M Το H SO 4 καθώς και το NaCl σε διάλυµα υφίστανται διαστάσεις που περιγράφονται από τις εξισώσεις των αντιδράσεων: Αρχικά (M). 0-4 H SO 4 H + + SO 4 - Τελικά (M)

18 Αρχικά (M),. 0-4 NaCl Na + + Cl - Τελικά (M),. 0-4,. 0-4 Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος είναι : ( H H Na Na Cl Cl SO SO ) I = C z + C z + C z + C z = 4 4 = 40 ( + ) + 0, ( + ) + 0, ( ) + 0 ( ) I = 70,. M. Από τον τύπο της αραίωσης (ή της ανάµιξης) για ένα είδος ιόντων (π.χ. το j) έχουµε ' j C = Σ Σ C V j V όπου C j είναι η αρχική συγκέντρωση του ιόντος j στο κάθε διάλυ- µα, V ο όγκος του διαλύµατος που αναµιγνύουµε και C j η τελική συγκέντρωση του ιόντος στο διάλυµα που προκύπτει µετά την α- ραίωση ή µετά την ανάµιξη όλων των διαλυµάτων. Αν πολλαπλασιάσουµε την παραπάνω σχέση µε τον όρο ½z j, όπου z j το σθένος του ιόντος j, προκύπτει : ' j j C z = C j zj V V

19 Η ιονική ισχύς του τελικού διαλύµατος είναι το άθροισµα όλων των όρων Cz ' j j του τελικού διαλύµατος. Το άθροισµα αυτό περιέχει τόσους όρους, όσα είδη ιόντων υπάρχουν στο διάλυµα. Ι Εποµένως έχουµε CjzjV ' j j = C j j jzj V V V j = C z = Ι (µε αλλαγή της σειράς πρόσθεσης) Ι = Cjzj V V j Στο άθροισµα που βρίσκεται µέσα στην παρένθεση αθροίζουµε για όλα τα ιόντα που υπάρχουν στο διάλυµα. Ο όγκος V είναι κοινός παράγοντας για όλους τους όρους του αθροίσµατος και µπορεί να βγεί ως κοινός παράγοντας από την παρένθεση οπότε παίρνουµε Ι = V Cjzj V. j Το άθροισµα µέσα στην παρένθεση είναι η ιονική ισχύς του διαλύµατος, η Ι, οπότε καταλήγουµε στη σχέση που ζητήθηκε να αποδείξουµε IV Ι = IV =. V V 3. Έστω ότι προσθέτουµε ορισµένη ποσότητα NaCl στο διάλυµα και έτσι η συγκέντρωση του NaCl στο διάλυµα γίνεται C.

20 Το HCl καθώς και το NaCl σε διάλυµα σε διάλυµα υφίστανται διαστάσεις που περιγράφονται από τις εξισώσεις των αντιδράσεων: HCl H + + Cl - Αρχικά (M) Τελικά (M) NaCl Na + + Cl - Αρχικά (M) C Τελικά (M) C C Αφού η ιονική ισχύς του διαλύµατος θέλουµε να γίνει ίση µε.0-3 Μ,θα ισχύει: ( ) I = C z + C z + C z H H Na Na Cl Cl = ( + ) + C( + ) + (C + )( ) C = 50, M Η συγκέντρωση του NaCl στο διάλυµα είναι, εποµένως,, Μ, και τα moles που πρέπει να προσθέσουµε είναι : 3 n = CV =, 5 0 0, = 0, 0003 mol Εποµένως, η µάζα του NaCl που πρέπει να προσθέσουµε είναι : m = n M = 0,0003 * 58,5 = 0,075 g ή 7,5 mg NaCl. 3

21 Οριακός τύπος Debye-Huckel Στις ασκήσεις που ακολουθούν να θεωρείται ότι τα διαλύµατα είναι τόσο αραιά που εφαρµόζεται ο οριακός τύπος των Debye-Huckel. / / o Να θεωρείται επίσης ότι A = 0, 509 mol L ( 5 C) 4. Ο συντελεστής ενεργότητας των ιόντων δίνεται από τη σχέση : log γ =Az I Άρα ο συντελεστής ενεργότητας για τα ιόντα Η + (της άσκησης. α) είναι : Η Η Η log γ =Az I log γ = 0, 509( + ) 5 0 γ = 0, 974 Η + Όµοια βρίσκουµε ότι ο συντελεστής ενεργότητας των ιόντων Cl - είναι : γ Cl = 0,974 (παρατηρούµε ότι οι συντελεστές ενεργότητας των δύο ιόντων είναι ίσοι όπως ήταν αναµενόµενο διότι: ) η ιονική ισχύς που υπεισέρχεται στον τύπο είναι κοινή για τα δύο ιόντα και ) τα δύο ιόντα έχουν την ίδια απόλυτη τιµή του σθένους) 5. Ο µέσος συντελεστής ενεργότητας των ιόντων δίνεται από τη σχέση : log γ± = Az+ z I 4

22 Άρα ο µέσος συντελεστής ενεργότητας για το ΗCl (της άσκησης. α) είναι : log γ =Az z I logγ = 0, 509 ( + )( ) 5 0 ± + ± γ = 0974, ± (ο µέσος συντελεστής ενεργότητας είναι ίσος µε τους συντελεστές ενεργότητας των ιόντων διότι τα δύο ιόντα έχουν ίδια σθένη κατά απόλυτη τιµή) 4 6. Ο συντελεστής ενεργότητας για τα ιόντα Ca + (της άσκησης. β) είναι : 4 + = + + = Ca Ca Ca log γ Az I log γ, ( ), γ = 0, 8340 Ca + ενώ ο συντελεστής ενεργότητας για τα ιόντα Cl - είναι : 4 = = Cl Cl Cl log γ Az I log γ, ( ), γ = 0, 9556 Cl 7. Ο µέσος συντελεστής ενεργότητας του CaCl (της άσκησης. β) είναι : log γ =Az z I logγ = 0, 509 ( + )( ), 5 0 ± + ± γ = 0, 93 ± 4 5

23 (ο µέσος συντελεστής ενεργότητας δεν είναι ίσος µε τους συντελεστές ενεργότητας των ιόντων διότι τα δύο ιόντα δεν έχουν ίδια σθένη κατά απόλυτη τιµή - και συνεπώς έχουν διαφορετικούς συντελεστές ενεργότητας) 8. Έστω C η συγκέντρωση του CaCl. Η διάσταση του CaCl περιγράφεται από την εξίσωση της αντίδρασης: CaCl Ca + + Cl - Αρχικά (M) C Τελικά (M) C C Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος είναι : ( ) I C + z + C z = + = C( + ) + C( ) = C Ca Ca Cl Cl 3 Για το συντελεστή ενεργότητας των ιόντων Ca + έχουµε : + = + + = + Ca Ca Ca log γ Az I log γ A( ) 3C log γ = 4A 3C Ca + Για το συντελεστή ενεργότητας των ιόντων Cl - έχουµε : = = Cl Cl Cl log γ Az I log γ A( ) 3C log γ = A 3C Cl ιαιρώντας κατά µέλη τις παραπάνω σχέσεις έχουµε : log γ + Ca = 4 log γ = 4log γ log γ = log γ log γ Cl 4 Ca Cl Ca Cl γ =(γ ) Ca Cl - 4 6

24 Πράγµατι 0, = 0,8339 0,834 (η µικρή διαφορά µε το αποτέλεσµα της άσκησης 6 οφείλεται στη χρήση διαφορετικού αριθµού δεκαδικών ψηφίων στους υπολογισµούς) 9. Οι συντελεστές ενεργότητας όλων των ιόντων του διαλύµατος της άσκησης 6, δηλαδή των ιόντων Η +, Να + και Cl - είναι : log γ =Az I log γ = 0, 509( + ) 0 Η Η Η γ = 0, 9636 log γ =Az I log γ = 0, 509( + ) 0 Na Na Na Na + + γ = 0, 9636 Cl Η log γ =Az I log γ =0, 509( ) 0 Cl Cl Cl γ = 0, (παρατηρούµε ότι οι συντελεστές ενεργότητας και των τριών ιόντων είναι ίσοι όπως ήταν αναµενόµενο διότι: ) η ιονική ισχύς που υπεισέρχεται στον τύπο είναι κοινή για όλα τα ιόντα του διαλύµατος και ) τα τρία ιόντα έχουν την ίδια απόλυτη τιµή του σθένους) 0.Οι συντελεστές ενεργότητας όλων των ιόντων του διαλύµατος της άσκησης 7, δηλαδή των ιόντων Ca +, Να + και Cl - είναι : + = + + = Ca Ca Ca log γ Az I log γ, ( ) γ = 0, Ca 7

25 3 + = + + = 0509( + 0 Na Na Na log γ Az I log γ, ) γ = 0, 9489 Na Cl + 3 = =0509( 0 Cl Cl Cl log γ Az I log γ, ) γ = 0, 9489 (παρατηρούµε ότι ο συντελεστής ενεργότητας των ιόντων Ca + είναι µικρότερος από τους συντελεστές ενεργότητας των δύο άλλων ιόντων του διαλύµατος διότι έχει διπλάσιο σθένος από τα άλλα δύο ιόντα και, συνεπώς, επηρεάζεται περισσότερο από την ιονική ισχύ του διαλύ- µατος).ο µέσος συντελεστής ενεργότητας του CaCl είναι : log γ =Az z I logγ =0509, ( + ) ( ) 0 γ ± ± + ± = 0, 9005 ενώ ο µέσος συντελεστής ενεργότητας του NaCl είναι : 3 log γ =Az z I logγ =0, 509 ( + ) ( ) 0 γ ± ± + ± = 09489, (παρατηρούµε ότι ο µέσος συντελεστής ενεργότητας του CaCl είναι µικρότερος του ΝαCl παρόλο που βρίσκονται στο ίδιο διάλυµα και έχουν την ίδια συγκέντρωση. Τη διαφοροποίηση την προκαλεί το σθένος των ιόντων του Ca). 3 8

26 .Το CaCl σε υδατικό διάλυµά του του υφίσταται διάσταση η οποία περιγράφεται από την εξίσωση της αντίδρασης: CaCl Ca + + Cl - Αρχικά (M). 0-4 Τελικά (M) Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος CαCl M είναι : ( + + ) I = C z + C z = 0 ( + ) ( ) Ca Ca Cl Cl I = 6 0 Ο συντελεστής ενεργότητας του ιόντος Cl - είναι : 4 M 4 = =0509( 6 0 Cl Cl Cl log γ Az I log γ, ) γ = 0, 977 Cl Άρα η ενεργότητα του ιόντος Cl - στο διάλυµα CαCl είναι : Cl Cl Cl -4-4 α = γ C = 0, = 3, Το NaCl σε υδατικό διάλυµά του υφίσταται διάσταση η οποία περιγράφεται από την εξίσωση της αντίδρασης: NaCl Na + + Cl - Αρχικά (M).0-4 Τελικά (M) Άρα η ιονική ισχύς του διαλύµατος NaCl.0-4 M είναι : 9

27 ( + + ) I = C z + C z = 0 ( I = 0 M 4 4 ) 0 ( ) Na Na Cl Cl Ο συντελεστής ενεργότητας του ιόντος Cl - είναι : 4 = =0509( 0 Cl Cl Cl log γ Az I log γ, ) γ = 0, 9836 Cl Άρα η ενεργότητα του ιόντος Cl - στο διάλυµα ΝαCl είναι : Cl Cl Cl -4-4 α = γ C = 0, =, ο λόγος των δύο ενεργοτήτων των ιόντων Cl - είναι α Cl - (CaCl ) : α Cl - (NaCl) =,976 0

Θέµατα προηγούµενων εξεταστικών περιόδων. 1 ο Θέµα Ιανουαρίου 2005

Θέµατα προηγούµενων εξεταστικών περιόδων. 1 ο Θέµα Ιανουαρίου 2005 Θέµατα προηγούµενων εξεταστικών περιόδων 1 ο Θέµα Ιανουαρίου 2005 Σε ένα επίπεδο ηλεκτρόδιο ενεργού επιφάνειας 2 cm 2, που χρησιµοποιείται ως άνοδος σε µία ηλεκτρολυτική κυψέλη που περιέχει διάλυµα 2*10-3

Διαβάστε περισσότερα

i) την τυχαία θερµική κίνηση

i) την τυχαία θερµική κίνηση οι φορείς ηλεκτρικού φορτίου και η κίνησή τους σχήµα 1 Σε ένα µέταλλο φορείς του ηλεκτρικού φορτίου είναι τα ε- λεύθερα ηλεκτρόνια ή ηλεκτρόνια της ζώνης αγωγιµότηταςτου µεταλλικού δεσµού. Αν δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 84 Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1 Υδατικό διάλυµα ( ) ΗΝΟ 2 0,1 Μ έχει όγκο 500 ml και ο βαθµός ιοντισµού του οξέος σε αυτό είναι α 1 = 10 2 Λύση: α Να υπολογίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων)

ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) ΧΗΜΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ I (Ar, Mr, mol, N A, V m, νόμοι αερίων) 1. Να εξηγήσετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. i. H σχετική ατομική μάζα μετριέται σε γραμμάρια. ii. H σχετική ατομική μάζα είναι

Διαβάστε περισσότερα

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά.

+ HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου οξέος ή της ασθενέστερης βάσης, δηλαδή προς τα αριστερά. Β2. α. K a Οξύ Συζυγής βάση K b 10-2 - HSO 4 2- SO 4 10-12 10-5 CH 3 COOH CH 3 COO - 10-9 β. Η ισορροπία: 2- CH 3 COOH + SO 4 CH 3 COO - - + HSO 4 είναι µετατοπισµένη προς την κατεύθυνση του ασθενέστερου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. δ Α2. γ Α3. α Α4. δ Α5. β Α6. α) ιαλυτότητα ορίζεται η µέγιστη ποσότητα µιας ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1)

l R= ρ Σε ηλεκτρικό αγωγό µήκους l και διατοµής A η αντίσταση δίνεται από την εξίσωση: (1) ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΕΚΤΡΟΥΤΩΝ Θέµα ασκήσεως Μελέτη της µεταβολής της αγωγιµότητας ισχυρού και ασθενούς ηλεκτρολύτη µε την συγκέντρωση, προσδιορισµός της µοριακής αγωγιµότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού οξέος,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Χημεία Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε απαντήσεις σε επιλεγμένα Θέματα της Τράπεζας θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά θα

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντισµός του νερού - ph - ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο + Η 2 Ο Η 3

Ιοντισµός του νερού - ph - ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ο + Η 2 Ο Η 3 Ιοντισµός του νερού - ph - ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων 135. 6 o Ιοντισµός του νερού - ph ιαλύµατα ισχυρών οξέων - βάσεων Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ιοντισµός του νερού: Πειραµατικά βρέθηκε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2215 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2530 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2532 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2742

ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2215 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2530 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2532 ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_2742 Προβλήματα 1. ΓΗ_Α_ΧΗΜ_0_15 Σε νερό διαλύεται ορισμένη ποσότητα ΗNO 3. Το διάλυμα που παρασκευάστηκε έχει συγκέντρωση 0,7 Μ (διάλυμα Δ1). α) Να υπολογίσετε την περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ: ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ: ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ: ΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυµάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούµε ή να µετατρέψουµε διάφορες περιεκτικότητες.

Διαβάστε περισσότερα

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις

Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις Χηµεία Γ Λυκείου - Θετικής Κατεύθυνσης Βήµα 3 ο Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 61. Λύνουµε περισσότερες ασκήσεις 1. ιαθέτουµε 500 ml διαλύµατος ( ) NaOH µε ph = 13. α. Στο διάλυµα ( ) προσθέτουµε 1500 ml

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΟΥ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ. ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΟΥ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ. ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΟΥ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΕΡΗ ΜΠΙΖΑΝΗ 4 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 2 eribizani@chem.uoa.gr 2107274573 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΟΥ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ (1) Αρχή ηλεκτρικής ουδετερότητας Ο λα τα διαλύµατα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυµάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούµε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοινού ιόντος.

Επίδραση κοινού ιόντος. Επίδραση κοινού ιόντος. Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέτουμε άλλο ηλεκτρολύτη (συνήθως ισχυρό) που να έχει κοινό ιόν με τον ασθενή ηλεκτρολύτη. Στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

CH 3 CH 2 NH 3 + OH ΔΗ > 0

CH 3 CH 2 NH 3 + OH ΔΗ > 0 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ της 5/10/015 ΘΕΜΑ Α Α1. γ (το CO 3 δέχεται πρωτόνιο απ το CH 3 COOH και το CH 3 COO απ το HCO 3 ) Α. γ (ασθενές οξύ ΗΑ 10 - Μ άρα [Η 3 Ο + ] -και, βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

n=c*v=0.7*0.1=0.07mol =4,41g Άρα σε 100 ml διαλύματος υπάρχουν 4,41g ΗNO3 και συνεπώς η ζητούμενη περιεκτικότητα είναι: 4,41 % w/v.

n=c*v=0.7*0.1=0.07mol =4,41g Άρα σε 100 ml διαλύματος υπάρχουν 4,41g ΗNO3 και συνεπώς η ζητούμενη περιεκτικότητα είναι: 4,41 % w/v. Άσκηση 1 Σε νερό διαλύεται ορισμένη ποσότητα ΗNO 3. Το διάλυμα που παρασκευάστηκε έχει συγκέντρωση 0,7Μ (διάλυμα Δ1). 1) Να υπολογίσετε την περιεκτικότητα % w/v του διαλύματος Δ1 σε ΗNO 3. 2) Σε 50 ml

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο παρακάτω διάγραμμα τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ

1. Στο παρακάτω διάγραμμα τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ Επαναληπτικά δέντρα.. Ανόργανης στο ph. Στο παρακάτω διάγραμμα τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ, Κ, Λ αναφέρονται σε υδατικά διαλύματα. Το διάλυμα Α έχει όγκο 00mL και ph = HCl 00mL Ca(OH) 2 900mLH2O 0,448L

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Σημειώστε με Σωστό ή Λάθος. i) Η συγκέντρωση ενός διαλύματος είναι ίδια για ολόκληρο το διάλυμα ή για ένα μέρος αυτού. ii) Σε 50 ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ: XHMEIA Α ΛΥΚΕΙΟΥ GI_A_CHIM_0_2530 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/05/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2.1 Δίνονται: υδρογόνο, 1H, άζωτο, 7N α) Να γράψετε την κατανοµή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2 ο Κεφάλαιο Οξέα - Βάσεις - Άλατα ph Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα Δείκτες - Ογκοµέτρηση kostasctheos@yahoo.gr 1 1 ο παράδειγµα Να βρεθεί το ph υδατικού

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο :... Βαθµός :... ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία :... ΘΕΜΑ 1ο

Ονοµατεπώνυµο :... Βαθµός :... ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία :... ΘΕΜΑ 1ο ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 3 ΚΕΦ. 1 Ονοµατεπώνυµο :... Βαθµός :... ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία :... ΘΕΜΑ 1ο 1. Ποια από τα παρακάτω είναι συζυγές ζεύγος οξέος - βάσης : Ι. S 2 και H 2 S II. NH 4 + και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : A) 9,8g H 3 PO 4 αντιδρούν με την κατάλληλη ποσότητα NaCl σύμφωνα με την χημική εξίσωση: H 3 PO 4 + 3NaCl Na 3 PO 4 + 3HCl. Να υπολογίσετε πόσα λίτρα αέριου HCl παράγονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση κατά στιβάδες Q 19 39 X 20 10 Ψ 6 6 R 8 Κ(2) L(4)

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων.

Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Διαλύματα ασθενών οξέων ασθενών βάσεων. Η ισχύς ενός οξέος σε υδατικό διάλυμα περιγράφεται από τη σταθερά ισορροπίας ιοντισμού του οξέος. Σε ένα αραιό υδατικό διάλυμα ασθενούς μονοπρωτικού οξέος ΗΑ, έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

(Η )=10-6 δ. K (Η )=10-9. α. K. α. ph=13 β. ph= 6 γ. ph= 7 δ. ph= 2 (A), CH C CH (B), CH C CCH 3 CH

(Η )=10-6 δ. K (Η )=10-9. α. K. α. ph=13 β. ph= 6 γ. ph= 7 δ. ph= 2 (A), CH C CH (B), CH C CCH 3 CH ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τετάρτη 1 Απριλίου 015 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Ο καταλληλότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 017 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α. δ Α. α Α4. δ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 017 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες Α5. α. οξείδωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΤΜΗΜΑ:... ΤΣΙΜΙΣΚΗ &ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΓΩΝΙΑ THΛ: 270727 222594 ΑΡΤΑΚΗΣ 12 Κ. ΤΟΥΜΠΑ THΛ: 919113 949422 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΖΗΤΗΜΑ 1 Ο : Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές ασκήσεις. Επαναληπτικές ασκήσεις Β Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης.

Επαναληπτικές ασκήσεις. Επαναληπτικές ασκήσεις Β Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης. Επαναληπτικές ασκήσεις Θετικής Κατεύθυνσης. Θεόδωρος Ζήκας 1. Μια ποσότητα χαλκού αντιδρά πλήρως µε πυκνό διάλυµα H SO 4 και το αέριο που εκλύεται, χωρίζεται σε δύο ίσα µέρη. Το πρώτο µέρος αποχρωµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ. ΞΑΝΘΟΥ 7 & 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ:

ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ. ΞΑΝΘΟΥ 7 & 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΗΛ: ΑΣΚΗΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1. ίνονται οι εξής χηµικές ενώσεις: 1. CH 3 CO 2. Na 3. NH 3 4. HCl 5. NaF 6. HF 7. NH 4 CN 8. CH 3 CH=O 9. CH 3 CH= CHC CH 10. CH 3 CHCH 3 11.CH 3 CH 2 CH 2 A. ιαθέτουµε υδατικό διάλυµα

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας 3.9. Κριτήρια αξιολόγησης Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας ΟΜΑ Α Α Αντικείµενο εξέτασης: Οξέα - βάσεις (ιδιότητες - ονοµατολογία) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο:... Όνοµα:... Τάξη:... Τµήµα:...Μάθηµα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ. pη. ιαλύµατα οξέων βάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ. pη. ιαλύµατα οξέων βάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ 1) Ποιες από τις παρακάτω ενώσεις είναι οξέα και ποιες βάσεις κατά Β-L Να γραφούν οι χηµικές εξισώσεις των αντιδράσεών τους µε το νερό. α) Cl -, β) CΝ -, γ) ΝΗ 4 +, δ) Η 2 Ο, ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία. Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων. Απαιτούµενος χρόνος 2 διδακτικές ώρες Ηµεροµηνία...

Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία. Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων. Απαιτούµενος χρόνος 2 διδακτικές ώρες Ηµεροµηνία... Σύνθεση και προσδιορισµός του ph διαλυµάτων αλάτων Φύλλο εργασίας Τάξη Γ Λυκείου Ονοµατεπώνυµο Μάθηµα Γνωστικό αντικείµενο ιδακτική ενότητα Χηµεία Οξέα Βάσεις και ιοντική ισορροπία Σύνθεση και προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η σταθερά του γινοµένου των συγκεντρώσεων των ιόντων του νερού είναι

Η σταθερά του γινοµένου των συγκεντρώσεων των ιόντων του νερού είναι ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ης ΚΑΙ 2 ης ΕΣΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 994) (Ιοντισµός οξέος ιάσταση βάσης Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα) ιαθέτουµε δύο υδατικά διαλύµατα Α και Β σε θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤ. /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.4 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή. Α1. Η ηλεκτρονιακή δοµή του 11 Νa

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÊÏÌÏÔÇÍÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. δ, Α.2. γ, Α.3. β, Α.4. γ, Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.5. α. Λάθος, β. Σωστό, γ. Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης. Α.1 Ηλεκτρολύτες ονομάζονται: α. όσες χημικές ενώσεις είναι ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ)

3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ) Χημεία Γ Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Σταθερά ιοντισμού Κ a - K b Νόμος αραίωσης του Ostwald Επίδραση κοινού ιόντος Ιοντισμός ασθενούς οξέος - Σταθερά ιοντισμού Κ a ασθενούς οξέος: Σταθερά ιοντισμού Κ b ασθενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΦΕ /ΝΣΗΣ ΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ) Συνεργάτες Χηµικοί: Ερρίκος Γιακουµάκης Γιώργος Καπελώνης Μπάµπης Καρακώστας Ιανουάριος 2005 2 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΙΠΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa =

Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται με την αραίωση. ... όλα τα οργανικά οξέα είναι ασθενή, έχουν δηλ. βαθμό ιοντισμού α < 1 και Κa = 1 Α. Μεταβολή ph με αραίωση υδατικού διαλύματος Η αραίωση υδατικού διαλύματος (δηλαδή η προσθήκη καθαρού διαλύτη) οδηγεί σε μετατόπιση του ph προς την τιμή 7. Το ph των ρυθμιστικών διαλυμάτων δεν μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

5η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ηλεκτροχημεία)

5η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ηλεκτροχημεία) 5η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ηλεκτροχημεία) ΘΕΜΑ 1. Ένα γεωμετρικό στοιχείο διατομής S και μήκους L πληρούται κατ αρχήν με 0, 1 KCl στους 25 C. Η αντίστασή του (R 1 ) βρέθηκε ίση με 24, 36 Ω. Αν το KCl αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 20 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α. γ Α2. β Α. δ Α4. β Α5. α) Θεώρηµα Arrhenius: ) Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν ΟΗ 2) Οι βάσεις είναι ουδέτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

[ ] [ ] CH3COO [ ] CH COOH. Cοξ. Cαλ

[ ] [ ] CH3COO [ ] CH COOH. Cοξ. Cαλ Πριν από κάθε απάντηση, προηγείται η καλή ανάγνωση και η προσπάθεια κατανόησης της ερώτησης. Η κάθε απάντηση πρέπει να σχετίζεται µε την ακριβή διατύπωση της ερώτησης και όχι µε την γενική της ιδέα. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων

Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων Άσκηση 8η Ιοντική ισορροπία Προσδιορισμός του ph υδατικών διαλυμάτων οξέων βάσεων και αλάτων Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας - Ακαδ. έτος 2016-17 Διάσταση 2 ετεροπολικών

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole Χημικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole 46 Να γραφούν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν: α ΗΒr β Pb(OH) γ KNO α Το HBr είναι

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ XHMEIA ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 26/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12

ÏÅÖÅ. 1.2 Το ph υδατικού διαλύµατος ασθενούς βάσης Β 0,01Μ είναι : Α. Μεγαλύτερο του 12 Β. 12 Γ. Μικρότερο του 2. Μικρότερο του 12 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις. έως. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Η ενέργεια ιοντισµού του ατόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 1-1 ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ Θέμα ασκήσεως: Μελέτη της μεταβολής της αγωγιμότητας ισχυρού και ασθενούς ηλεκτρολύτη με την συγκέντρωση, προσδιορισμός της μοριακής αγωγιμότητας σε άπειρη αραίωση ισχυρού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 ΤΑΞΗ: ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Σάββατο 8 Απριλίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. β Α2. δ Α3. α Α4. δ Α5. α. λάθος β. λάθος γ. λάθος

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα από 7 Κεφάλαιο 3: Οξέα Βάσεις Ιοντική ισορροπία ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ιοντικής ένωσης (υδροξείδια µετάλλων, άλατα): αποµάκρυνση των ιόντων του κρυσταλλικού της πλέγµατος ΙΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

υδροξείδιο του καλίου χλωριούχος σίδηρος(ιι) μονοξείδιο του άνθρακα υδροβρώμιο α) +2 β) +7 γ) 0 Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να συμπληρώσετε τις επόμενες χημικές εξισώσεις που γίνονται όλες, γράφοντας τα προϊόντα και τους συντελεστές. α) Mg(ΟΗ) 2 (s) + Η 2 S(aq) β) NaCl(aq) + AgNO 3 (aq) γ) Mg(s) + HBr(aq) Να χαρακτηρίσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Γράφουµε τη χηµική εξίσωση της οξειδοαναγωγικής αντίδρασης: 16HCl + 2KMnO MnCl 2. 5Cl 2

Λύση: Γράφουµε τη χηµική εξίσωση της οξειδοαναγωγικής αντίδρασης: 16HCl + 2KMnO MnCl 2. 5Cl 2 243 11 o Μεθοδολογία ασκήσεων οξειδοαναγωγής Α ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Σε όλες τις ασκήσεις που αναφέρονται σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυσή τους είναι η σωστή γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Λυκείου. Στέφανος Γεροντόπουλος, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου

Χημεία Γ Λυκείου. Στέφανος Γεροντόπουλος, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου Χημεία Γ Λυκείου 11 02 2018 Στέφανος Γεροντόπουλος, Σταυρούλα Γκιτάκου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 ΘΕΜΑ 1 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ. 1-3 1. Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών n,, m, και ms περιγράφουν ένα από τα ηλεκτρόνια σθένους στη θεµελιώδη κατάσταση για το άτοµο του στροντίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ- ΥΠΟ ΕΚ ΟΣΗ) Περιέχει 00 ασκήσεις ανοικτού-κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016 1 Ο ΘΕΜΑ Α1. Για την ισορροπία : 22( g) O2( g) 2 H2 O( g), θ C ισχύει ότι K c =0,25. Για την ισορροπία: H2 O( g) 2( g) O2( g), θ C, ισχύει ότι:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 4ο ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ης ΚΑΙ 2 ης ΕΣΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1990) (Ιοντισµός οξέος Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα)

ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 4ο ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ης ΚΑΙ 2 ης ΕΣΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1990) (Ιοντισµός οξέος Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα) ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 4ο ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ης ΚΑΙ 2 ης ΕΣΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1990) (Ιοντισµός οξέος Επίδραση κοινού ιόντος Ρυθµιστικά διαλύµατα) Σε 1 ml διαλύµατος αµµωνίας συγκεντρώσεως 0,1 προστίθεται ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΘΗΑ - ΕΞΕΤΑΖΟΕΝΗ ΥΛΗ ΧΗΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΑ ΠΑΡΑΡΤΗΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΑΤΩΝ Α1. 3, Α2. 3, Α3. 2, Α4. 3 Α5. 1. Λάθος, 2. Λάθος, 3. Σωστό, 4. Λάθος, 5. Σωστό. ΘΕΑ Β Β1. Ι) 1.

Διαβάστε περισσότερα

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων:

1. Όταν γνωρίζουμε τα αρχικά moles όλων των αντιδρώντων: Ιοντική Ισορροπία: Ανάμιξη διαλυμάτων Παρατηρήσεις για τη λύση πιο σύνθετων ασκήσεων Α) Ασκήσεις με προσθήκη οξέος ή βάσης σε διάλυμα που περιέχει δύο ηλεκτρολύτες οι οποίοι αντιδρούν και οι δύο με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Για την επίλυση αυτής της άσκησης, αλλά και όλων των παρόμοιων χρησιμοποιούμε ιδιότητες των αναλογιών (χιαστί)

Για την επίλυση αυτής της άσκησης, αλλά και όλων των παρόμοιων χρησιμοποιούμε ιδιότητες των αναλογιών (χιαστί) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 005 ΘΕΜΑ 1 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 11-1 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 11 Ο µέγιστος αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 ΣΤΟ ph 2001 1 2002 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2 200 2004 4 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 2005 5 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 6 2006 (Σωστό-Λάθος, μονάδα 1/100) 7 8 2007 (Σωστό-Λάθος,

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από:

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1.2 H CH 3 OH (µεθυλική αλκοόλη) δεν αντιδρά µε το νερό γιατί έχει Κ α µικρότερη από: ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Εάν κάθε τροχιακό

Διαβάστε περισσότερα

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος.

π.χ. σε ένα διάλυμα NaOH προσθέτουμε ορισμένη ποσότητα στερεού. ΝαΟΗ, χωρίς να μεταβληθεί ο όγκος του διαλύματος. XHMEIA Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 13 Όταν αναμειγνύουμε διαλύματα μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του θέματος Στο σχέδιο μαθήματος 7 είδαμε μια πρώτη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις A1 έως και Α5 και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1-1.4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.1. Τι είδους τροχιακό περιγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ BIOXHMEIA / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22 / 09 /2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ BIOXHMEIA / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22 / 09 /2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ BIXMEIA / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22 / 09 /2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου

Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Χηµεία Α Γενικού Λυκείου Απαντήσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή απαντήσεων: 'Αρης Ασλανίδης Χρησιμοποιήστε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την πλοήγηση μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/05/2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΘΕΜΑ Α A1. γ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ A2. β A3. δ A4. β A5. α. Πρέπει να γραφούν τρεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36

1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36 1. Το ανιόν S 2 έχει 18 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια. Ο μαζικός αριθμός του στοιχείου αυτού είναι: α. 18 β. 34 γ. 32 δ. 36 2. Το στοιχείο Α έχει ατομικό αριθμό Ζ Α =19 και το στοιχείο Β έχει ατομικό αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 27 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7 ΜΑΪΟΥ 009 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α Α2. γ Α3. γ Α4. β Α5. γ Α6. γ Α7. α Α6. α. Ο βαθµός ιοντισµού ενός ηλεκτρολύτη (α) ορίζεται ως το πηλίκο του αριθµού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 30 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 0 ΜΑΪΟΥ 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση διαλύματος

Συγκέντρωση διαλύματος Συγκέντρωση διαλύματος 22-1. SOS Ερώτηση: τι ονομάζουμε μοριακότητα κατ όγκο ή Molarity (Μολάριτι); Η μοριακότητα κατ' όγκο ή συγκέντρωση ή Molarity, εκφράζει τα mol διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε

Διαβάστε περισσότερα

(1) i mig,k = z 2 kf 2 u k c k (2) i mig = i mig,k = z 2 kf 2 u k c k. k=1. k=1

(1) i mig,k = z 2 kf 2 u k c k (2) i mig = i mig,k = z 2 kf 2 u k c k. k=1. k=1 Αριθμοί μεταφοράς Α. Καραντώνης 1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι ο πειραματικός προσδιορισμός των αριθμών μεταφοράς με τη μέθοδο Hittorf. Ειδικότερα, προσδιορίζονται ο αριθμοί μεταφοράς κατιόντων υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοινού ιόντος

Επίδραση κοινού ιόντος Επίδραση κοινού ιόντος Έστω υδατικό διάλυμα ασθενούς οξέος ΗΑ. Στο διάλυμα αυτό υπάρχει η ιοντική ισορροπία: ΗΑ + Η 2 Ο Α - + Η 3 Ο + (1) c o -x x x Στο παραπάνω διάλυμα προσθέτουμε έστω άλας NaA σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγια (φορτίου και μάζας) Εισαγωγική Χημεία

Ισοζύγια (φορτίου και μάζας) Εισαγωγική Χημεία Ισοζύγια (φορτίου και μάζας) Εισαγωγική Χημεία 03-4 Κατά την διάλυση C moles/l άλατος ΜΑ, το οποίο διΐσταται πλήρως στο νερό: Ισοζύγια μάζας Ισοζύγιο φορτίου Ισοζύγιο πρωτονίων Να υπολογισθούν οι συγκεντρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

M V n. nm V. M v. M v T P P S V P = = + = σταθερή σε παραγώγιση, τον ορισµό του συντελεστή διαστολής α = 1, κυκλική εναλλαγή 3

M V n. nm V. M v. M v T P P S V P = = + = σταθερή σε παραγώγιση, τον ορισµό του συντελεστή διαστολής α = 1, κυκλική εναλλαγή 3 Τµήµα Χηµείας Μάθηµα: Φυσικοχηµεία Ι Εξέταση: Περίοδος εκεµβρίου 04- (//04. ίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες για τον διθειάνθρακα (CS. Γραµµοµοριακή µάζα 76.4 g/mol, κανονικό σηµείο ζέσεως 46 C, κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν σημειώστε στο γραπτό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα την ένδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα