Wilo-Jet-WJ. Pioneering for You. de en fr nl es. it cs ru el tr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wilo-Jet-WJ. Pioneering for You. de en fr nl es. it cs ru el tr"

Transcript

1 Pioneering for You Wilo-Jet-WJ de en fr nl es Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de instalación y funcionamiento it cs ru el tr Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Návod k montáži a obsluze Инструкция по монтажу и эксплуатации Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Montaj ve kullanma kılavuzu Ed.05 / Wilo

2 Fig. 1 Fig ,5 M MIN x PH. 6 HC HA ou /or MIN. 200mm MIN. 100 mm Fig. 3 3~ V V / V 3 X 400 V 3 X 380 V / 3 X 415 V 3 X 230 V 3 X 220 V / 3 X 240 V

3 Ελληνικά 1. Γενικά Η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό 1.1 Σκοπός χρήσης Με την αντλία εκτόξευσης, η εταιρία WILO προσφέρει μια οικονομική εγκατάσταση παροχής νερού για χρήση στο σπίτι, στον κήπο, καθώς και για ερασιτεχνικές δραστηριότητες. Οι αντλίες είναι κατάλληλες: Για άρδευση και ράντισμα από γούρνες, ρυάκια και πηγάδια Για εκκένωση δοχείων Για άδειασμα πλημμυρισμένων υπογείων. Η αντλία μπορεί να ρυθμιστεί στη λειτουργία αναρρόφησης (π.χ. από πηγάδια) ή στη λειτουργία παροχής (π.χ. από ανοικτά δοχεία). Η απευθείας σύνδεση της αντλίας στο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης απαγορεύεται. 1.2 Στοιχεία για το προϊόν Στοιχεία σύνδεσης και ισχύος Επιτρεπόμενο αντλούμενο υγρό: Νερό χωρίς στερεά/ιζηματικά σωματίδια, νερό οικιακής χρήσης, κρύο, βρόχινο και ψυκτικό νερό. Η άντληση άλλων ρευστών απαιτεί την έγκριση της εταιρίας WILO. Ελάχιστη/μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία + 5 C έως + 35 C Ελάχιστη/μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος C Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 8 m 1~: 2850 σ.α.λ. (50 Hz) 3~: 3450 σ.α.λ. (60 Hz) Στόμιο αναρρόφησης και κατάθλιψης DN: G1 Μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας 6 bar Κατηγορία μόνωσης: 130 Βαθμός προστασίας IP 44 Ηλεκτρική σύνδεση 1 ~ 230 V ±6%, 50 Hz / 3 ~ 400 V ±6%, 50 Hz / 1 ~ V ±6%, 60 Hz 3 ~ / V ±6%, 60 Hz Κατά τις παραγγελίες ανταλλακτικών πρέπει να αναφέρονται όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου της εγκατάστασης. 2. Ασφάλεια Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν βασικές υποδείξεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την τοποθέτηση και τη λειτουργία. Για το λόγο αυτό οι οδηγίες πρέπει να διαβάζονται πριν από τη συναρμολόγηση και την έναρξη λειτουργίας, τόσο από τον εγκαταστάτη, όσο και από τον υπεύθυνο χρήστη. Προσοχή δεν πρέπει να δοθεί μόνο στις γενικές υποδείξεις ασφάλειας αυτής της παραγράφου αλλά και στις ειδικές υποδείξεις ασφάλειας με τα σύμβολα που περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους. 2.1 Επισήμανση των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας Γενικό σύμβολο κινδύνου. Υποδείξεις ασφαλείας, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να προκαλέσει κινδύνους Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση ΠΡΟΣΟΧΗ! Υποδείξεις ασφαλείας, η μη τήρηση των οποίων μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για την αντλία/εγκατάσταση και τη λειτουργία της. 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού Το προσωπικό συναρμολόγησης πρέπει να διαθέτει την αντίστοιχη εξειδίκευση γι αυτές τις εργασίες. 2.3 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη τήρησης των υποδείξεων ασφαλείας Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει κινδύνους σε άτομα ή στην εγκατάσταση. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια κάθε αξίωσης αποζημίωσης/εγγύησης. Ειδικότερα, η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας μπορεί π.χ. να προκαλέσει τους εξής κινδύνους: Βλάβη σημαντικών λειτουργιών της εγκατάστασης, Πρόκληση τραυματισμών λόγω ηλεκτρικών και μηχανικών επιδράσεων. 2.4 Υποδείξεις ασφάλειας για τον χρήστη Οι υπάρχοντες κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων πρέπει να τηρούνται. Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, κινητικές ή διανοητικές ικανότητες, ή που δεν διαθέτουν εμπειρία ούτε σχετικές γνώσεις εφόσον επιτηρούνται και λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά δίχως επιτήρηση.. Οι κίνδυνοι που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να αποκλείονται. Πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί του VDE και των τοπικών επιχειρήσεων παροχής ενέργειας (ΔΕΗ). 2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για εργασίες επιθεώρησης και συναρμολόγησης Ο χρήστης πρέπει να φροντίζει, ώστε όλες οι εργασίες επιθεώρησης και συναρμολόγησης να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο έχει κατανοήσει επακριβώς τις οδηγίες λειτουργίας. Οι εργασίες στην αντλία/το προϊόν επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο όταν η αντλία είναι εκτός λειτουργίας. 2.6 Αυθαίρετες τροποποιήσεις και κατασκευή ανταλλακτικών Οι μετατροπές στην εγκατάσταση επιτρέπονται μόνο μετά από συνεννόηση με τον κατασκευαστή. Τα αυθεντικά ανταλλακτικά και ο πρόσθετος εξοπλισμός που φέρει έγκριση από τον κατασκευαστή διασφαλίζουν την πλήρη ασφάλεια λειτουργίας. Η χρήση εξαρτημάτων άλλης προέλευσης απαλλάσσει τον κατασκευαστή από την ευθύνη αναφορικά με ενδεχόμενες συνέπειες. 2.7 Ανεπίτρεπτοι τρόποι λειτουργίας Η λειτουργική ασφάλεια της παρεχόμενης εγκατάστασης διασφαλίζεται μόνο εάν η 36 WILO SE 03/2016

4 Ελληνικά εγκατάσταση χρησιμοποιείται όπως προβλέπει η παράγραφος 1 των οδηγιών λειτουργίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των οριακών τιμών που αναγράφονται στο φύλλο στοιχείων. 3. Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αντλία δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε θερμοκρασίες εκτός της περιοχής των 0 C έως +40 C. Εάν η εγκατάσταση της παρεχόμενης αντλίας δεν γίνει άμεσα, τότε πρέπει να προστατεύσετε την αντλία από υγρασία, μηχανική φθορά από κρούση/κτύπημα, καθώς και από όλες τις εξωτερικές επιδράσεις. Η μεταχείριση της αντλίας πρέπει να γίνεται με προσοχή, έτσι ώστε να μην τροποποιηθεί η γεωμετρία και η ευθυγράμμιση του υδραυλικού συστήματος. Η ανάρτηση της αντλίας στο καλώδιο ρεύματος απαγορεύεται. 4. Περιγραφή του προϊόντος και του προαιρετικού εξοπλισμού Όλοι οι τύποι αντλιών είναι φυγοκεντρικές αντλίες αυτόματης αναρρόφησης. Στους μονοφασικούς κινητήρες, η θερμική προστασία κινητήρα απενεργοποιεί τον κινητήρα σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Όταν ο κινητήρας κρυώσει η αντλία ενεργοποιείται πάλι αυτόματα. Το κέλυφος της αντλίας έχει στεγανοποιηθεί προς τον κινητήρα με ένα στυπιοθλίπτη δακτυλίου. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αντλία δεν επιτρέπεται να λειτουργεί στεγνή. Η εγγύηση του κατασκευαστή παύει να ισχύει σε περίπτωση που η αντλία έχει υποστεί ζημιές λόγω ξηρής λειτουργίας. 4.1 Περιγραφή της αντλίας WJ Οι τύποι WJ είναι φορητοί τύποι αντλίας. Οι αντλίες EM διαθέτουν μια λαβή μεταφοράς και παραδίδονται έτοιμες για σύνδεση με καλώδιο σύνδεσης, ρευματολήπτη σούκο και γενικό διακόπτη. Μέγιστη πίεση λειτουργίας Σχήμα 1: Λειτουργία αναρρόφησης Σχήμα 2: Λειτουργία πίεσης στη δεξαμενή αποθέματος ή στη σύνδεση νερού πίεσης με προστασία ξηρής λειτουργίας. Υπόμνημα για παραδείγματα εγκατάστασης (βλέπε σχήμα 1 και 2): Θέση 1 Βαλβίδα πέλματος αναρρόφησης (μέγιστη διέλευση 1 mm) Θέση 2 Κρουνός αναρρόφησης Θέση 3 Βαλβίδα εκροής Θέση 4 Βαλβίδα αντεπιστροφής Θέση 5 Βίδα πλήρωσης Θέση 6 Βίδα αποστράγγισης Θέση 7 Στερέωση σωλήνα Θέση 8 Κεφαλή αναρρόφησης Θέση 9 Δεξαμενή αποθέματος Θέση 10 Σύνδεση νερού Θέση 11 Ηλεκτρική σύνδεση 3~ (DM) Θέση 12 Γενικός διακόπτης για 1~ κινητήρα (κόκκινη λυχνία σήματος) Θέση 13 Ρευματολήπτης (1~ κινητήρας) 4.2 Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης Αντλία εκτόξευσης (WJ) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 4.3 Προαιρετικός εξοπλισμός Σετ αναρρόφησης. Διάταξη φραγής. Βαλβίδα αντεπιστροφής. Βαλβίδα πέλματος κεφαλής αναρρόφησης. Δοχείο διαστολής μεμβράνης. Αποσβεστήρας κραδασμών. Ρελέ προστασίας κινητήρα. Προστασία ξηρής λειτουργίας (σετ ME). Ηλεκτρικός πίνακας ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε καινούριο προαιρετικό εξοπλισμό. 5. Τοποθέτηση/Eγκατάσταση 5.1 Συναρμολόγηση Η λειτουργία της αντλίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του τοπικής επιχείρησης ύδρευσης. Απαιτήσεις σχετικά με το σημείο τοποθέτησης: Εύκολη πρόσβαση Καλός αερισμός, στεγνό και ασφαλές από παγετό σημείο Συναρμολόγηση επάνω σε μια βάση από μπετόν ή απευθείας επάνω σε μια ίσια, επίπεδη επιφάνεια. Ο χρήστης πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα (π. χ. εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού, μίας εφεδρικής αντλίας,κλπ.) για τον αποκλεισμό ζημιών, που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της αντλίας, όπως η υπερχείλιση χώρων. Ο σωλήνας αναρρόφησης και κατάθλιψης πρέπει να παρέχεται από τον εγκαταστάτη. Κατά τη σύνδεση σταθερών σωλήνων αναρρόφησης και κατάθλιψης, η αντλία πρέπει να στερεώνεται από τον εγκαταστάτη στη βάση. Σε περίπτωση μη σταθερής τοποθέτησης, η αντλία πρέπει να συνδέεται στο σωλήνα αναρρόφησης και κατάθλιψης τουλάχιστον με εύκαμπτα ενδιάμεσα κομμάτια σωλήνα. Ο σωλήνας αναρρόφησης πρέπει να τοποθετείται κατακόρυφα, αεροστεγής και χωρίς μηχανικές τάσεις. Σε περίπτωση που το ύψος αναρρόφησης είναι μεγαλύτερο από 5 m, η διάμετρος του σωλήνα αναρρόφησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 1/4. Συνδέστε το σωλήνα κατάθλιψης στο στόμιο κατάθλιψης χωρίς μηχανική τάση. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τη διασφάλιση της άψογης λειτουργίας οι αντλίες χρειάζονται ένα απόθεμα νερού μήκους 30 cm, δηλ. η αρχή του σωλήνα κατάθλιψης πρέπει να τοποθετηθεί κατακόρυφα τουλάχιστον σε ένα μήκος 30 cm. Στο σωλήνα αναρρόφησης πρέπει να συναρμολογηθεί μια βαλβίδα πέλματος. Αυτή θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 30 cm κάτω από τη χαμηλότερη στάθμη νερού. Γενικά συνιστάται η χρήση ενός σετ σωλήνα αναρρόφησης (προαιρετικός εξοπλισμός), το οποίο να αποτελείται από σωλήνα αναρρόφησης, κεφαλή αναρρόφησης και βαλβίδα πέλματος. WILO SE 03/

5 Ελληνικά 5.2 Ηλεκτρική σύνδεση ΠΡΟΣΟΧΗ!Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνεται από έναν ηλεκτρολόγο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς VDE. Οι αντλίες θα πρέπει να συνδέονται μόνο μέσω ενός προστατευτικού διακόπτη διαρροής 30 ma. Η εγκατάσταση των ηλεκτρικών βυσματικών συνδέσεων πρέπει να γίνεται σε σημείο χωρίς κίνδυνο υπερχείλισης και υγρασίας. Ελέγξτε το είδος ρεύματος και την τάση της σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου. Προσέξτε τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του κινητήρα της αντλίας. Ασφάλεια στην πλευρά ηλεκτρικού δικτύου: 10 A, αδρανής. Προσέξτε τη γείωση. Η λειτουργία των αντλιών επιτρέπεται μόνο με χρήση ενός ηλεκτρικού αγωγού σύνδεσης (ή ενός αγωγού προέκτασης), ο οποίος ανταποκρίνεται τουλάχιστον σε έναν αγωγό λαστιχένιου σωλήνα τύπου H07 RNF κατά DIN ή DIN Συνδέστε τους κινητήρες DM σύμφωνα με το σχήμα 3/διάγραμμα συνδεσμολογίας στο κιβώτιο ακροδεκτών. Σε περίπτωση σύνδεσης μίας αντλίας τριφασικού κινητήρα, ο εγκαταστάτης πρέπει να φροντίσει για ένα διακόπτη προστασίας κινητήρα. Αυτός πρέπει να ρυθμιστεί στο ονομαστικό ρεύμα της πινακίδας τύπου. Μην ξεχνάτε να γειώνετε. Τα σφάλματα σύνδεσης προκαλούν ζημιές στον κινητήρα. Το καλώδιο ρεύματος απαγορεύεται να έρθει σε επαφή με το σωλήνα ή την αντλία. Η προστασία από κάθε είδους υγρασία πρέπει να διασφαλίζεται. 7. Συντήρηση Πριν από τον έλεγχο αποσυνδέετε την αντλία ή την εγκατάσταση από την ηλεκτρική τάση! Οι βλάβες στο καλώδιο σύνδεσης πρέπει να αποκαθίστανται αποκλειστικά από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής λειτουργικής ασφάλειας στο χαμηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας συνιστάται η διεξαγωγή των ακόλουθων, τακτικών ελέγχων: - Έλεγχος της πίεσης στο δοχείο διαστολής μεμβράνης (τουλάχιστον 1,4 bar στην τυπική ρύθμιση του διακόπτη πίεσης). Έλεγχος της αντλίας ως προς τη στεγανότητα. Σε περίπτωση κινδύνου παγετού, η αντλία πρέπει να εκκενωθεί πλήρως (συμπεριλαμβανομένου και του δοχείου). Η τάπα εκκένωσης βρίσκεται στην κάτω πλευρά της αντλίας. Πριν από την μακροχρόνια ακινητοποίηση (π. χ. καθ όλη τη διάρκεια του χειμώνα), η αντλία θα πρέπει να καθαριστεί επιμελώς, να εκκενωθεί πλήρως και, στη συνέχεια, να αποθηκευτεί σε ένα στεγνό μέρος. Πριν από την επανέναρξη λειτουργίας διεξάγετε μια σύντομη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση και ελέγξτε, εάν η αντλία περιστρέφεται ελεύθερα. Κατόπιν γεμίστε την πάλι με νερό. 6. Θέση σε λειτουργία Ελέγξτε για την επαρκή στάθμη νερού στον ανοικτό περιέκτη τροφοδοσίας ή στο πηγάδι. Η ξηρή λειτουργία της αντλίας πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται! Η ξηρή λειτουργία καταστρέφει το στυπιοθλίπτη δακτυλίου. Γεμίστε την αντλία και το σωλήνα αναρρόφησης από τη βίδα πλήρωσης. Η αυτόματη αναρρόφηση εκτελείται μόνο όταν μια αντλία έχει πληρωθεί. Ανοίξτε τις τυχόν υπάρχουσες βαλβίδες απομόνωσης στο σωλήνα κατάθλιψης, ώστε ο αέρας που ενδεχομένως υπάρχει στο σωλήνα αναρρόφησης να μπορεί να εξαχθεί ελεύθερα. Σε κινητήρες DM ελέγξτε τη φορά περιστροφής: Διεξάγοντας σύντομη ενεργοποίηση ελέγξτε, εάν η φορά περιστροφής της αντλίας συμφωνεί με το βέλος επάνω στο κάλυμμα του ανεμιστήρα. Σε περίπτωση λανθασμένης φοράς περιστροφής, αντιμεταθέστε 2 φάσεις. Σε καμία περίπτωση μην αναρτάτε, μεταφέρετε ή στερεώνετε την αντλία στο καλώδιο σύνδεσης ηλεκτρικού δικτύου. Η αντλία δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε απευθείας εκτόξευση νερού. 38 WILO SE 03/2016

6 Ελληνικά 8. Βλάβες, αίτια και αποκατάσταση Βλάβες Αίτια Αποκατάσταση Η αντλία δεν εκκινείται. Διακοπή στην ηλεκτρική τροφοδοσία, βραχυκύκλωμα, σφάλμα μόνωσης στην περιέλιξη κινητήρα Η αντλία έχει μπλοκάρει λόγω ξένων σωμάτων 1) Διεγέρθηκε ο διακόπτης προστασίας κινητήρα (1 ~ κινητήρας) Έλεγχος της τάσης ηλεκτρικού δικτύου, έλεγχος του σωλήνα και του κινητήρα από εξειδικευμένο τεχνικό Αποσύνδεση της εγκατάστασης από την ηλεκτρική τάση και ασφάλιση από μη εξουσιοδοτημένη επανενεργοποίηση Κλείσιμο της βαλβίδας απομόνωσης μετά από την αντλία Εξαγωγή της αντλίας από το φρεάτιο Αφαίρεση ξένων σωμάτων από την αντλία Αφήστε την αντλία/τον κινητήρα να κρυώσει Ο κινητήρας υπερθερμάνθηκε Υπερβολικά χαμηλή τάση λειτουργίας Ελέγξτε την τάση στους ακροδέκτες σύνδεσης. Η τάση θα πρέπει να βρίσκεται εντός του ± 6 % (50 Hz), ή του ± 6 % (60 Hz) της ονομαστικής τάσης Ο διακόπτης θερμικής προστασίας έχει διεγερθεί Η αντλία λειτουργεί, αλλά δεν τροφοδοτεί ή τροφοδοτεί υπερβολικά λίγο Η αντλία δονείται Η αντλία έχει μπλοκάρει λόγω εξωτερικών επιδράσεων Θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από +40 C Μέρος τοποθέτησης > 1000 m Ο διακόπτης θερμικής προστασίας δεν έχει ρυθμιστεί σωστά (3 ~ κινητήρας) Η τάση είναι υπερβολικά χαμηλή Κάποια φάση έχει διακοπεί Ελαττωματικός διακόπτης θερμικής προστασίας Ελαττωματικός κινητήρας Η αντλία έχει μπλοκάρει λόγω εξωτερικών επιδράσεων Η αντλία λειτουργεί χωρίς φορτίο Υπάρχει αέρας στον σωλήνα αναρρόφησης Βουλωμένος σωλήνας αναρρόφησης Λανθασμένη φορά περιστροφής (3 ~ κινητήρας) Η κοχλιωτή σύνδεση της βάσης έχει χαλαρώσει Η αντλία έχει μπλοκάρει λόγω εξωτερικών επιδράσεων Λανθασμένη ηλεκτρική σύνδεση (βλέπε 1) Ο κινητήρας είναι σχεδιασμένος για μια μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος +40 C Ο κινητήρας έχει σχεδιαστεί για ένα υψόμετρο λειτουργίας 1000 m Ρύθμιση στο ονομαστικό ρεύμα Ελέγξτε εάν η διατομή καλωδίου είναι επαρκής Ελέγξτε τις φάσεις και, εάν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα καλώδια Αντικατάσταση Αντικατάσταση (βλέπε 1) Πλήρωση αντλίας Ελέγξτε τη στεγανότητα ολόκληρου του αγωγού παροχής μέχρι την αντλία και στεγανοποιήστε Καθαρισμός του σωλήνα αναρρόφησης Εναλλαγή 2 φάσεων της ηλεκτρικής σύνδεσης Ελέγξτε και σφίξτε όλα τα μπουλόνια στερέωσης (βλέπε 1) Έλεγχος της ηλεκτρικής σύνδεσης Ένα μπλοκάρισμα της αντλίας μπορεί να αποκατασταθεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, κατ αρχήν με αφαίρεση του σωλήνα αναρρόφησης και, στη συνέχεια, με προς τα πίσω καθαρισμό της αντλίας υπό πίεση. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού ενεργ- οποιήστε την αντλία πολλές φορές για 2 δευτερόλεπτα. Εάν η λειτουργική βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί, απευθυνθείτε σε ειδικευμένα συνεργεία, στο πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της WILO ή στην αντιπροσωπεία της εταιρίας. WILO SE 03/

7

8 Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Australia WILO Australia Pty Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1014 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T Bulgaria WILO Bulgaria Ltd Sofia T Brazil WILO Brasil Ltda Jundiaí São Paulo Brasil ZIP Code: T (WILO) 9456 Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T China WILO China Ltd Beijing T Croatia Wilo Hrvatska d.o.o Samobor T Czech Republic WILO CS, s.r.o Cestlice T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France WILO S.A.S Bois d Arcy T Great Britain WILO (U.K.) Ltd. Burton Upon Trent DE14 2WJ T Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T India WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune T Indonesia WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan T Ireland WILO Ireland Limerick T Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea WILO Pumps Ltd Gangseo, Busan T Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T Lebanon WILO LEBANON SARL Jdeideh Lebanon T Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T Morocco WILO MAROC SARL CASABLANCA T (0) /28 The Netherlands WILO Nederland b.v NA Westzaan T Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T Poland WILO Polska Sp. z.o.o Lesznowola T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO CS s.r.o., org. Zložka Bratislava T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO Taiwan Company Ltd. Sanchong Dist., New Taipei City T Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.S İstanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T United Arab Emirates WILO Middle East FZE Jebel Ali Free Zone South PO Box Dubai T USA WILO USA LLC Rosemont, IL T Vietnam WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T Further subsidiaries, representation and sales offices on May 2013

9 Pioneering for You WILO SE Nortkirchenstraße 100 D Dortmund Germany T +49(0) F +49(0)

Wilo-Protect-Modul C. Pioneering for You. de en fr nl. es it el

Wilo-Protect-Modul C. Pioneering for You. de en fr nl. es it el Pioneering for You Wilo-Protect-Modul C de en fr nl Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften es it

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Helix V Wilo-Helix V FIRST

Wilo-Helix V Wilo-Helix V FIRST Pioneering for You Wilo-Helix V 22-36-52 Wilo-Helix V FIRST 22-36-52 de Einbau- und Betriebsanleitung en Installation and operating instructions fr Notice de montage et de mise en service nl Inbouw- en

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Jet WJ. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Jet WJ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service

Monterings- och skötselinstruktioner Notice de montage et de mise en service Wilo-TWI 5 Wilo-TWI 5-SE DE Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve kullanma kılavuzu EN Installation and operating instructions SV Monterings- och skötselinstruktioner FR Notice de montage et de mise

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-HMC / HMP / HMHI. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-HMC / HMP / HMHI GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TC 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TC 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Pioneering for You. Wilo-Zeox FIRST. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ed.01 / Wilo

Pioneering for You. Wilo-Zeox FIRST. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ed.01 / Wilo Pioneering for You Wilo-Zeox FIRST el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 4 192 053-Ed.01 / 2014-11-Wilo Σχ.1: Σχ.2: Zeox FIRST H Zeox FIRST V Σχ.3: Σχ.4: Σχ.5: Σχ.6: 1 Γενικά...2 2 Ασφάλεια...2 2.1 Σύμβολα

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CONTROL BOX CE+ Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Montaj ve Kullanma K lavuzu I E P NL S FIN GR PL RO CZ

Wilo-CONTROL BOX CE+ Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Montaj ve Kullanma K lavuzu I E P NL S FIN GR PL RO CZ Wilo-CONTROL BOX CE+ GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας TR Montaj ve Kullanma K lavuzu 4 123 063 - Ed. 02 (GR_PDF_2009_03_euroscript) I E P NL S FIN GR PL RO CZ Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Jet FWJ

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Jet FWJ Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: H[m] FWJ 4 FWJ 3 0 0 1 2 3 4 5 Q[m³/h] Σχεδιασμός Εγκαταστάσεις παροχής νερού αυτόματης αναρρόφησης Χρήση Για την άντληση νερού και βρόχινου νερού από πηγάδια και δοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32 H/m 10 Wilo-Drain TM /TMR /TMW 32 8 6 4 TM 32/8 TMW 32/8 2 TMR 32/7 0 0 2 4 6 8 10 12 14Q/m³/h Σχεδιασμός Αντλία αποστράγγισης υπογείων, υδρόψυκτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 32 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης λυμάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων, πλυντηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A

Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A Wilo-Drain TS 40/10, TS 40/14 TS 40/10 A, TS 40/14 A D GB F NL E I P GR Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey es it pt Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Manual de Instalação e funcionamento el Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-BAC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-BAC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Εικόνα 3 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Πληροφορίες για το προϊόν 5 1.2.1 Κωδικοποίηση ονομασίας τύπου 5 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος.

Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Ένα πρωτοποριακό σύστημα για διαχείριση λυμάτων: Wilo-Rexa FIT και Rexa PRO. Έντυπο προϊόντος. Οι σύνθετες απαιτήσεις χρειάζονται απλές λύσεις. Ώστε να γίνει πιο εύκολη όχι μόνο η δουλειά αλλά και η λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-TWU 4. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-TWU 4 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήση 3 1.2 Τεχνικές οδηγίες για τα προϊόν 3 2 Ασφάλεια 3 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-WP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-WP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1.Γενικά 3 1.1 Εφαρμογή 3 2 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 3 2.1 Κίνδυνοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ

Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου 2011-2015 (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ Importers 2011 2012 2013 2014 2015 World 553,015.00 721,765.00 843,510.00 734,227.00 785,603.00 China 452,579.00 606,384.00 735,665.00

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-HiDrainlift 3-35

Φύλλο στοιχείων: Wilo-HiDrainlift 3-35 Φύλλο στοιχείων: Wilo-HiDrainlift 3-35 Καμπύλη H/m 8 7 6 Wilo-HiDrainlift 3 Στοιχεία κινητήρα Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου 1~230 V, 50 Hz Κατανάλωση ισχύος P 1 0,4 kw 5 4 Ονομαστικό ρεύμα I N 1,7 A 3 2 1

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Αρμόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Ενεργοποίηση.......... EL...3 Λειτουργία............. EL...3 Τερματισμός λειτουργίας..

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Sub TWI 4-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Sub TWI 4-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 5 1.1 Τομείς εφαρμογής 5 1.2 Τεχνικές προδιαγραφές 5 2 Ασφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiCargo MC. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiCargo MC GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2 Κωδικοποίηση τύπου 4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Star-Z 15 TT. Pioneering for You. en fr nl es it pt el sv. da hu pl cs ru lv sl

Wilo-Star-Z 15 TT. Pioneering for You. en fr nl es it pt el sv. da hu pl cs ru lv sl Pioneering for You Wilo-Star-Z 15 TT en fr nl es it pt el sv Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Inbouw- en bedieningsvoorschriften Instrucciones de instalación

Διαβάστε περισσότερα

Quick Start Guide ECO15

Quick Start Guide ECO15 Quick Start Guide ECO15 english Operating Instructions...2-3, 4-5 deutsch Betriebsanleitung...2-3, 6-7 français Notice d utilisation...2-3, 8-9 nederlands Gebruiksaanwijzing...2-3, 10-11 italiano Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain TSW 32/8-A

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain TSW 32/8-A Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain TSW 32/8-A Καμπύλη Wilo-Drain TS/TSW 32-50 Hz - 2900 1/min H [m] Wilo-Drain TS/TSW 32 10 8 Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 8 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 13 m 3

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy-MHI 2.. / 4.. / 8.. / 16.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Τομή της αντλίας με αριθμούς θέσης Εικόνα 2 Συναρμολόγηση και σωληνώσεις της αντλίας 2 Εικόνα 3 Διαστάσεις Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo

Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας www.wilo.com/automation Σχ. 1: Wilo-VeroLine-IP-E Σχ. 2: Wilo-VeroLine-IL-E Σχ. 3:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TM/TMW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TM/TMW GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 3 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Εφαρμογές 6 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 6 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 6 1.2.2 Στοιχεία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Φύλλο στοιχείων: Wilo-Drain MTS 40/31 (3~400 V) Καμπύλη Wilo-Drain MTS 40-50 Hz - 2900 1/min Συγκρότημα Μέγιστο ύψος άντλησης H max 31 m Μέγιστη ποσότητα άντλησης Q max 14 m 3 /h Βέλτιστο μανομετρικό ύψος

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Jet HWJ

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-Jet HWJ H[m] Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: HWJ 4 HW J 3 HW J 2 0 0 Σχεδιασμός Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτο Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης Άντληση

Διαβάστε περισσότερα

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32

Montagehandleiding Module voor vers water BSP - FWL Circulatiemodule BSP - ZP Pagina 25-32 DE FR IT NL SK CZ GR Montageanleitung Frischwassermodul BSP - FWL Zirkulationsmodul BSP - ZP Seite 1-8 Instructions de montage Module d eau fraîche BSP - FWL Module de circulation BSP - ZP pages 9-16 Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX. Οδηγίες λειτουργίας BA el 04/2012. FLENDER couplings

Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX. Οδηγίες λειτουργίας BA el 04/2012. FLENDER couplings Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX Οδηγίες λειτουργίας BA 4600.2 el 04/20 FLENDER couplings 2 / 10 BA 4600.2 el 04/20 Διάταξη θερμικής ζεύξης FLUDEX Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS/TSW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TS/TSW. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TS/TSW GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 2 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 2 Ασφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδίκευση προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift TMP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift TMP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.2 Οδηγίες για το προϊόν 3 1.1 Σκοπός χρήσης 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 44 2. Γενική περιγραφή 44 3. Εφαρμογές 44 4. Αντλούμενα υγρά 44 5. Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, Rg)

Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 40/7 (1~230 V, PN 6/10, Rg) Φύλλο στοιχείων: Wilo-TOP-Z 4/7 (1~23 V, PN 6/1, Rg) Καμπύλη Μονοφασικό ρεύμα H/m 6 5 4 v,5 1 1,5 2 2,5 3 Wilo-TOP-Z 4/7 1~23 V - DN 4 m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας)

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl. WILO Hellas ΑΒΕΕ Αγίου Αθανασίου 80 145 69 Άνοιξη Αττικής Τ 210 6248-300 F 210 6248-360 wilo.info@wilo.gr ask_offer@wilo.gr www.wilo.gr Παροχή νερού για μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες: Wilo-ElectronicControl.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Προστασία περιβάλλοντος. Γενικές υποδείξεις. Διαβάθμιση κινδύνων. Χειρισμός. Εγγύηση. Αρμόζουσα χρήση. Περιγραφή της συσκευής

Πίνακας περιεχομένων. Προστασία περιβάλλοντος. Γενικές υποδείξεις. Διαβάθμιση κινδύνων. Χειρισμός. Εγγύηση. Αρμόζουσα χρήση. Περιγραφή της συσκευής 3 4 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις γνήσιες οδηγίες λειτουργίας, καθώς και τις συνοδευτικές υποδείξεις ασφαλείας. Ενεργήστε ανάλογα. Φυλάξτε τα δύο αυτά τεύχη για μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚA - Οδηγίες λειτουργίας IΣημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Wilo-IF Stratos RS485

Μονάδες Wilo-IF Stratos RS485 Μονάδες Wilo-IF Stratos RS485 2 105 388-Ed.-01/2009-12 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας IF-Modul! ~15 mm ~15 mm Σχ. 1: 3 4a 4b 4c 2 4d p nnung Attention Mains Voltage 1 Netzspannung Attention Mains

Διαβάστε περισσότερα

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOT AIR HAIRSTYLER HS 5523 ΕΛΛΗΝΙΚΑ G F E A B C D 1 2 3 3 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Έχετε υπόψη σας τις εξής πληροφορίες κατά τη χρήση της συσκευής: 7 Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Προστασία περιβάλλοντος. Αρμόζουσα χρήση. Εγγύηση. Προειδοποίηση Δεν επιτρέπεται η άντληση διαβρωτικών,πολύ

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Προστασία περιβάλλοντος. Αρμόζουσα χρήση. Εγγύηση. Προειδοποίηση Δεν επιτρέπεται η άντληση διαβρωτικών,πολύ Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Χειρισμός.............. EL...3 Καθαρισμός............ EL...4 Φροντίδα, Συντήρηση.....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-MultiVert-MVI 2.. / 4.. / 8.. / 16..-6 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Σκοπός εφαρμογής 3 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα 3 1.2.1 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 3 1.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 00 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux SU60/00/00 Logalux ST50/00/00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 EL E F B D C A 3 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY 37-40 SLOVENŠČINA 41-44 LIETUVIŲ K 45-48 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 49-52 БЪЛГАРСКИ 53-56

Διαβάστε περισσότερα

Hairdryer. Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4829/00. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4829/00 EL Εγχειρίδιο χρήσης c d b e g a f Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Protect-Modul C. Instrucciones de instalación y funcionamiento GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-Protect-Modul C. Instrucciones de instalación y funcionamiento GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-Protect-Modul C D Einbau- und Betriebsanleitung E Instrucciones de instalación y funcionamiento GB Installation and operating instructions I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione F Notice de

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 60 99 0/00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G/G Logalux LT60/LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222

Γενικές πληροφορίες. Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών: +49 (0)761 477 44-222 Betriebsanleitung, Operating manual, Mode d emploi, Instrucciones de uso, Manual de instruções, Manuale d uso, Driftsvejledning, Gebruiksaanwijzing, Οδηγίες λειτουργίας PIKO BA Sensor Στοιχεία εκδότη Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

somfy.com Οδηγός CTS 25 Στοιχεία προϊόντος CTS 25 Κατάλογος εξαρτημάτων CTS 25 Συμβουλές εγκατάστασης CTS 25

somfy.com Οδηγός CTS 25 Στοιχεία προϊόντος CTS 25 Κατάλογος εξαρτημάτων CTS 25 Συμβουλές εγκατάστασης CTS 25 somfy.com Οδηγός CTS 25 Στοιχεία προϊόντος CTS 25 Κατάλογος εξαρτημάτων CTS 25 Συμβουλές εγκατάστασης CTS 25 Copyright 2008 Somfy SAS. All rights reserved - V2-06/2009 C T S 2 5 σ τ ο ι χ ε ί α π ρ ο ϊ

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS PM 1 Installation and operating instructions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν έντυπο 53 2. Εφαρμογές 53 2.1 Υγρά 53 2.2 Θερμοκρασία υγρού 53 2.3 Πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Multivert MVI 16.../MVI 32.../MVI 52... GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 2 Εικόνα 2 Εικόνα 3 3 Εικόνα 4 4 Περιεχόμενα 1 Γενικά 6 1.1 Σκοπός εφαρμογής 6 1.2 Οδηγίες για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 230/10 (4) A~ Με Διάταξη Ανοίγματος 0390.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 230/10 (4) A~ με διάταξη ανοίγματος 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. Πλακέτα λειτουργίας. xm (2012/10) GR Οδηγίες εγκατάστασης Πλακέτα λειτουργίας xm10 6 720 817 036 (2012/10) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας.... 2 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων....................... 2 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP300

Walkie Talkie APMP300 Walkie Talkie APMP300 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια 1 1.1 Προοριζόμενη χρήση 3 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 3. Προετοιμασία για τη χρήση.1 Αποσυσκευασία 4. Περιεχόμενο συσκευασίας 5.3 Φορτίστε τις μπαταρίες.4

Διαβάστε περισσότερα

* _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση MOVITRAC B

* _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση MOVITRAC B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22869832_0717* Διόρθωση MOVITRAC B Έκδοση 07/2017 22869832/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP100

Walkie Talkie APMP100 Walkie Talkie APMP100 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1. Γενικές οδηγίες ασφαλείας. Προετοιμασία για τη χρήση.1 Αποσυσκευασία. Περιεχόμενο συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Προστασία περιβάλλοντος. Αρμόζουσα χρήση. SDP 9500 (Αντλία βρώμικου νερού)

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Προστασία περιβάλλοντος. Αρμόζουσα χρήση. SDP 9500 (Αντλία βρώμικου νερού) Πίνακας περιεχομένων Απεικόνιση μηχανημάτων EL - 3 Γενικές υποδείξεις EL - 5 Υποδείξεις ασφαλείας EL - 6 Χειρισμός EL - 7 Φροντίδα, Συντήρηση EL - 8 Μεταφορά EL - 8 Αποθήκευση EL - 8 Δήλωση συμμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pandemrix εναιώρημα και γαλάκτωμα για ενέσιμο γαλάκτωμα Εμβόλιο πανδημικής γρίπης (H1N1) (τμήμα ιού, αδρανοποιημένο, ανοσοενισχυμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις LED στην

Διαβάστε περισσότερα

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

WILO DrainLift Box. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας WILO DrainLift Box GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 2 Aσφάλεια 5 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Economy MHIE-2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Economy MHIE-2G. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Economy MHIE-2G GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Εικόνα 3 2 Εικόνα 4 Εικόνα 5 Εικόνα 6 3 Εικόνα 7 Εικόνα 8 4 Εικόνα 9 5 Περιεχόμενα 1 Γενικά 7 1.1 Τομείς εφαρμογής 7 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Fluidcontrol / - EK

Wilo-Fluidcontrol / - EK Wilo-Fluidcontrol / - EK 2 049 542 / ed04-0804 D GB F NL E I H GR Montageanleitung Assembly Instructions Notice de montage Inbouw- en gebruikshandleiding Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Προστασία περιβάλλοντος. Αρμόζουσα χρήση

Πίνακας περιεχομένων. Γενικές υποδείξεις. Προστασία περιβάλλοντος. Αρμόζουσα χρήση Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων.... EL...1 Γενικές υποδείξεις....... EL...1 Υποδείξεις ασφαλείας..... EL...2 Χειρισμός.............. EL...3 Φροντίδα, Συντήρηση..... EL...4 Μεταφορά..............

Διαβάστε περισσότερα

World Happiness Report 2013

World Happiness Report 2013 Table A2. National Averages in 2010-12 World Happiness Report 2013 Appendix material for Chapter 2 World Happiness: Trends, Explanations and Distribution John F. Helliwell & Shun Wang Social support Freedom

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα