Οι δοκιμές με χρήση ζώων και ο ρόλος τους στη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι δοκιμές με χρήση ζώων και ο ρόλος τους στη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών"

Transcript

1 REACH Ενημερωτικό δελτίο ECHA-12-FS-08-EL Οι δοκιμές με χρήση ζώων και ο ρόλος τους στη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών ουσιών Σκοπός του κανονισμού REACH είναι να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από τις επικίνδυνες επιπτώσεις των χημικών προϊόντων. Ο κανονισμός REACH αποτυπώνει την ισορροπία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας ανάμεσα, αφενός, στην ανάγκη διεξαγωγής δοκιμών σε ζώα για την παραγωγή νέων πληροφοριών σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητες των χημικών και, αφετέρου, στον στόχο της αποφυγής των περιττών δοκιμών σε ζώα. Κατά συνέπεια, o κανονισμός θεμελιώνει την αρχή ότι οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση. Οι επιχειρήσεις που παρασκευάζουν ή εισάγουν χημικές ουσίες οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή χρήση τους. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται και εάν χρειάζεται παράγονται πληροφορίες σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες των ουσιών. Στις πληροφορίες αυτές βασίζεται η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των ουσιών και η επακόλουθη ταξινόμηση και αξιολόγηση των κινδύνων τους. Κατ' αυτόν τον τρόπο καθίσταται εφικτή η ανάπτυξη μέτρων διαχείρισης κινδύνου για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Ένας από τους βασικούς λόγους για την ανάπτυξη του κανονισμού REACH ήταν το γεγονός ότι, για την πλειονότητα των ουσιών που κυκλοφορούσαν στην ΕΕ, οι πληροφορίες σχετικά με τις επικίνδυνες ιδιότητές τους και τους κινδύνους που ενέχουν οι χρήσεις τους παρουσίαζαν ελλείψεις οι οποίες έπρεπε να καλυφθούν. Χωρίς το πλήρες εύρος πληροφοριών σχετικά με τις βασικές επικίνδυνες ιδιότητες των χημικών ουσιών που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες, οι καταχωρίζοντες δεν μπορούν να εκπονήσουν αξιολόγηση χημικής ασφάλειας και να προτείνουν κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου για την αποφυγή ή τον περιορισμό της έκθεσης. Οι συχνότερες ελλείψεις αφορούν ειδικότερα πληροφορίες

2 σχετικά με τις ιδιότητες των ουσιών, όπως η τοξικότητα στα όργανα μετά από μακροχρόνια έκθεση, η καρκινογονικότητα, η εμβρυοτοξικότητα, η τοξικότητα στην αναπαραγωγική λειτουργία ή η μακροχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον. Τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών Οι καταχωρίζοντες στο πλαίσιο του κανονισμού REACH οφείλουν να υποβάλλουν στον φάκελο της καταχώρισής τους κάθε συναφή και διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες της ουσίας τους. Οι πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται από μια επιχείρηση στον φάκελο καταχώρισης ποικίλλουν ανάλογα με την ποσότητα στην οποία εισάγεται ή παρασκευάζεται η εκάστοτε ουσία. Όσο υψηλότερη είναι η ποσότητα μιας ουσίας τόσο πιθανότερο θεωρείται το ενδεχόμενο επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον και, γι αυτό, οι ουσίες που εμπίπτουν σε υψηλότερες ποσοτικές κατηγορίες πρέπει να εξετάζονται πιο διεξοδικά από ό,τι οι ουσίες χαμηλότερων ποσοτικών κατηγοριών. Στα παραρτήματα VII, VIII, IX και X του κανονισμού καθορίζονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για τις ποσοτικές κατηγορίες 1, 10, 100, 1000 ή περισσοτέρων τόνων ετησίως ανά καταχωρίζοντα. Αυτές είναι οι λεγόμενες «τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών». Οι υψηλότερες απαιτήσεις ισχύουν για ουσίες σε ποσότητες ή περισσοτέρων τόνων ετησίως. Σε περίπτωση που η βασική δέσμη των πληροφοριών σχετικά με τις εγγενείς ιδιότητες μιας ουσίας (όπως καθορίζεται στα παραρτήματα VII και VIII) είναι ελλιπής, οι καταχωρίζοντες καλούνται να παραγάγουν αυτά τα δεδομένα και να τα υποβάλουν στον φάκελο της καταχώρισής τους. Ανάλογα με την εκάστοτε ιδιότητα, στις τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών ενδέχεται να περιλαμβάνονται πληροφορίες που μπορούν να προκύψουν μέσω τυποποιημένων δοκιμών. Ανάλογα με την απαιτούμενη δοκιμή, χρησιμοποιούνται βακτήρια, καλλιέργειες κυττάρων ή ζώα. Οι βασικές πληροφορίες υποδεικνύουν, για παράδειγμα, εάν μια μεμονωμένη περίπτωση έκθεσης ή η ολιγόωρη ή ολιγοήμερη έκθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον. Οι πληροφορίες από άλλες δοκιμές, για παράδειγμα σε βακτηριακά κύτταρα, μπορούν να είναι ενδεικτικές της καρκινογονικότητας μιας ουσίας. Για τις υψηλότερες ποσοτικές κατηγορίες υπάρχουν επιπρόσθετες απαιτήσεις πληροφοριών (όπως καθορίζεται στα παραρτήματα ΙΧ και Χ). Για τις κατηγορίες αυτές απαιτούνται αναλυτικότερες και διεξοδικότερες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να αντλούνται από τις λεγόμενες μελέτες ανώτερης βαθμίδας. Σε περίπτωση που εντοπίζονται ελλείψεις στα δεδομένα οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με κάποιον άλλο τρόπο, για τη συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις των παραρτημάτων ΙΧ και Χ, οι καταχωρίζοντες πρέπει να εκπονήσουν μελέτες ανώτερης βαθμίδας. Πριν, όμως, από την έναρξη αυτών των δοκιμών, οφείλουν να υποβάλουν προτάσεις δοκιμών και να λάβουν έγκριση από τον ECHA. Ορισμένες από τις μελέτες αξιολόγησης των ιδιοτήτων των ουσιών, ιδίως στο πλαίσιο καταχωρίσεων μεγάλων ποσοτήτων, διενεργούνται σε πειραματόζωα. Στην πλειονότητα των μελετών των επικίνδυνων ιδιοτήτων των ουσιών, ως πειραματόζωα χρησιμοποιούνται αρουραίοι και ποντικοί, όπως επίσης κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, ψάρια και, σπανίως, πτηνά (εκτρεφόμενα ειδικά γι' αυτόν τον σκοπό). Σύμφωνα, ωστόσο, με τον κανονισμό REACH, οι δοκιμές που περιλαμβάνουν τη χρήση ζώντων ζώων πρέπει να διενεργουνται σύμφωνα με τη νομοθεσία που θεσπίζεται με την οδηγία 2010/63/ΕΕ περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Η συγκεκριμένη οδηγία καλύπτει σειρά απαιτήσεων σχετικά με τη φροντίδα των εργαστηριακών ζώων και απαγορεύει τη διεξαγωγή επιστημονικά ικανοποιητικών στρατηγικών ή μεθόδων δοκιμών που περιλαμβάνουν τη χρήση ζώντων ζώων εάν τα ίδια αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν από άλλη επιστημονικά ικανοποιητική μέθοδο. Οι μέθοδοι δοκιμών

3 που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του κανονισμού REACH καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κανονισμό για τις μεθόδους δοκιμών (κανονισμός (EΚ) αριθ. 440/2008). Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται διάφορες εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά τη χρήση πληροφοριών που προκύπτουν από «μη τυποποιημένες μεθόδους» ή προσεγγίσεις που δεν περιλαμβάνουν τη διενέργεια δοκιμών. Αποφυγή περιττών δοκιμών σε ζώα Ο κανονισμός REACH προβλέπει αρκετούς και ποικίλους μηχανισμούς για την αποφυγή των περιττών δοκιμών σε ζώα, συγκεκριμένα την κοινοχρησία δεδομένων και τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών, καθώς και άλλες προσεγγίσεις που αποσκοπούν στην πρόβλεψη των ιδιοτήτων των ουσιών. Παρ όλα αυτά, η κάλυψη των ελλείψεων σε δεδομένα προϋποθέτει τη διενέργεια ορισμένων νέων δοκιμών σε ζώα. Βάσει του κανονισμού REACH, οι νέες μελέτες που διεξάγονται από τους καταχωρίζοντες σε σπονδυλωτά ζώα για σκοπούς καταχώρισης στο πλαίσιο του κανονισμού πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση. Οι καταχωρίζοντες καλούνται αρχικά να συγκεντρώσουν και να αξιολογήσουν όλα τα υφιστάμενα δεδομένα. Στη συνέχεια πρέπει να εντοπίσουν τις ελλείψεις δεδομένων και να προσδιορίσουν το κατά πόσον οι ελλείψεις αυτές μπορούν να καλυφθούν με μελέτες in vitro/ex vivo ή με άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις, περιλαμβανομένων των μεθόδων πρόβλεψης, πριν από τη διενέργεια νέων δοκιμών σε ζώα. Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες: πληροφορίες από μελέτες in vivo (σε ζώντα ζώα), ex vivo (για παράδειγμα, σε ζωικούς ιστούς) και in vitro (για παράδειγμα σε βακτήρια ή κυτταρικές καλλιέργειες), πληροφορίες που προκύπτουν από την ανθρώπινη έκθεση, προβλέψεις βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με ουσίες ανάλογης χημικής δομής, («συγκριτική» προσέγγιση και «χημικές κατηγορίες») και προβλέψεις βάσει έγκυρων υπολογιστικών μεθόδων, για παράδειγμα με τη μέθοδο της (ποσοτικής) σχέσης δομήςδραστικότητας ((Q)SAR). Για να αιτιολογήσουν τη χρήση μη τυποποιημένων δοκιμών ή άλλων προσεγγίσεων που δεν περιλαμβάνουν τη διενέργεια δοκιμών σε ζώα, οι καταχωρίζοντες μπορούν να «προσαρμόσουν» τις τυπικές απαιτήσεις πληροφοριών εφόσον πληρούν κάποιες άλλες προϋποθέσεις (οι οποίες καθορίζονται στα παραρτήματα VII έως X, στη στήλη 2 ή στο παράρτημα ΧΙ του κανονισμού). Το παράρτημα ΧΙ επιτρέπει τη χρήση κάθε είδους πληροφοριών -ακόμη και πληροφοριών που δεν προκύπτουν μέσω αναγνωρισμένων μεθόδων δοκιμών- βάσει των οποίων μπορεί να αποφευχθεί ή να περιοριστεί η ανάγκη διενέργειας δοκιμών σε ζώα, υπό την προϋπόθεση ότι επαρκούν για τους σκοπούς ταξινόμησης, αξιολόγησης και κοινοποίησης των κινδύνων. Επιπλέον, οι καταχωρίζοντες της ίδιας ουσίας έχουν υποχρεώσεις κοινοχρησίας δεδομένων ώστε να αποφεύγεται η αλληλοκάλυψη των δοκιμών σε πειραματόζωα. Υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των εγγενών ιδιοτήτων των ουσιών για σκοπούς αξιολόγησης και ταξινόμησης της επικινδυνότητας ή/και των κινδύνων είναι οι καταχωρίζοντες, οι οποίοι προβαίνουν και στις αντίστοιχες τεχνικές ή επιστημονικές εκτιμήσεις. Παρ όλα αυτά, εάν από την αξιολόγηση του φακέλου προκύψει ότι η αιτιολόγηση της προσαρμογής ή τα μη τυποποιημένα δεδομένα δεν καλύπτουν τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, ο ECHA μπορεί να ζητήσει την υποβολή των πληροφοριών που λείπουν, όπως και τη διενέργεια δοκιμών σε ζώα. Η ανάμειξη του ECHA στη διαδικασία αξιολόγησης στο πλαίσιο του κανονισμού REACH αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί αφενός ότι ο κλάδος παραμένει υπεύθυνος για την ασφάλεια των χημικών ουσιών και, αφετέρου, ότι αποφεύγονται οι περιττές δοκιμές. Ο ECHA διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης των φακέλων καταχώρισης ώστε να εξακριβώνεται

4 εάν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις πληροφοριών που καθορίζονται στα παραρτήματα του κανονισμού REACH. Σκοπός της συμμετοχής του ECHA στην αξιολόγηση των προτάσεων δοκιμών είναι να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα των διενεργούμενων δοκιμών είναι αποδεκτά για τους σκοπούς του κανονισμού REACH. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο ECHA δεν αναλαμβάνει εργασίες τις οποίες πρέπει να διεκπεραιώνουν οι καταχωρίζοντες. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η έκδοση σχεδίου απόφασης με το οποίο ζητούνται περαιτέρω πληροφορίες, περιλαμβανομένων πληροφοριών από δοκιμές σε ζώα. Ο ECHA δημοσιεύει στον δικτυακό του τόπο όλες τις προτάσεις δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα οι οποίες διατυπώνονται από τους καταχωρίζοντες στο πλαίσιο της ικανοποίησης των τυπικών απαιτήσεων πληροφοριών που καθορίζονται στα παραρτήματα IX και X του κανονισμού REACH. Οι προτάσεις αυτές αφορούν μελέτες ανώτερης βαθμίδας με αντικείμενο σύνθετες παραμέτρους, για τη διενέργεια των οποίων απαιτούνται ως επί το πλείστον ζώα. Στη συνέχεια, τρίτα μέρη, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις και επιχειρήσεις, έχουν στη διάθεσή τους 45 ημέρες προκειμένου να υποβάλουν επιστημονικά έγκυρες πληροφορίες ή μελέτες οι οποίες εξετάζουν τις συναφείς ουσίες και τις παραμέτρους επικινδυνότητας που αφορά η πρόταση δοκιμών. Οι επιχειρήσεις στις οποίες απευθύνονται τα σχέδια αποφάσεων του ECHA έχουν το δικαίωμα να διατυπώσουν σχόλια στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών εξετάζουν όλα τα σχέδια απόφασης και μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, η υπόθεση παραπέμπεται στην επιτροπή των κρατών μελών, η οποία πρέπει να καταλήξει σε ομόφωνη γνώμη επί του σχεδίου απόφασης. Εάν δεν επιτευχθεί ομοφωνία, ο ECHA παραπέμπει την υπόθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ληφθεί απόφαση. Η διαδικασία αυτή καθιερώθηκε με σκοπό να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριών, καθώς και η χρήση δοκιμών σε ζώα μόνο εφόσον δεν διατίθενται οι απαραίτητες πληροφορίες. Ο κανονισμός για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP) δεν προβλέπει τη διενέργεια νέων μελετών, όμως οι προμηθευτές μπορούν να διενεργούν νέες μελέτες εφόσον το κρίνουν σκόπιμο. Ο κλάδος πρέπει να αποκτά όλες τις διαθέσιμες συναφείς πληροφορίες και να τις αξιολογεί σύμφωνα με τα κριτήρια ταξινόμησης του κανονισμού CLP. Αυτό πρέπει να γίνεται ώστε να ταξινομούνται καταλλήλως οι χημικές ουσίες και τα μείγματα και να κοινοποιούνται οι κίνδυνοι μέσω επισήμανσης, παροχής δελτίων δεδομένων ασφαλείας (SDS) και κατάλληλης συσκευασίας. Στην πράξη, κάτι τέτοιο μπορεί να συνεπάγεται την εκ νέου ταξινόμηση πολλών ουσιών βάσει των κριτηρίων καταχώρισης του κανονισμού REACH. Τρέχουσα κατάσταση των εναλλακτικών προσεγγίσεων Τα τελευταία χρόνια έχει θεσπιστεί και ενσωματωθεί στον κανονισμό για τις μεθόδους δοκιμών μια σειρά μεθόδων δοκιμών in vitro οι οποίες θεωρούνται κατάλληλες για τους σκοπούς του κανονισμού REACH. Παρ όλα αυτά, δεν υπάρχουν επί του παρόντος δοκιμές ή σειρές δοκιμών in vitro/ex vivo οι οποίες μπορούν να υποκαταστήσουν πλήρως για τους σκοπούς του κανονισμού REACH τις τοξικολογικές μελέτες ανώτερης βαθμίδας, για παράδειγμα τις μελέτες καρκινογονικότητας, μεταλλαξιγένεσης ή τοξικότητας στην αναπαρωγή (ΚΜΤ). Μπορούν ωστόσο να χρησιμεύσουν στο πλαίσιο της προσέγγισης του βάρους της απόδειξης ή ως βάση για την ταξινόμηση στο πλαίσιο του κανονισμού CLP, καθιστώντας κατ' αυτόν τρόπο -ανάλογα με την περίπτωση- περιττές τις δοκιμές σε ζώα. Οι δοκιμές στα ζώα μπορούν να αποφεύγονται μέσω της πρόβλεψης των επικίνδυνων ιδιοτήτων των ουσιών με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (μέθοδοι in silico), π.χ. βάσει της προσέγγισης QSAR ή SAR (σχέση δομής-δραστικότητας). Επί του παρόντος, οι προβλέψεις in silico δεν επαρκούν από μόνες τους για την πρόβλεψη των διαφόρων τοξικολογικών ιδιοτήτων

5 (μακροχρόνια τοξικότητα, καρκινογονικότητα, μεταλλαξιγένεση και τοξικότητα στην αναπαραγωγή) των ουσιών στο πλαίσιο του κανονισμού REACH, αν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της προσέγγισης του βάρους της απόδειξης ή ως βάση για την ταξινόμηση στο πλαίσιο του κανονισμού CLP. Η πρόβλεψη των ιδιοτήτων των ουσιών μπορεί να πραγματοποιείται βάσει πληροφοριών που προκύπτουν από δοκιμές σε χημικά τους ανάλογα μέσω της συγκριτικής προσέγγισης ή της προσέγγισης κατηγοριοποίησης εάν πρόκειται για ομάδα ουσιών. Ο καταχωρίζων καλείται να τεκμηριώσει επιστημονικά την καταλληλότητα των προβλέψεων σχετικά με τις ιδιότητες για τους σκοπούς του κανονισμού REACH, παρέχοντας πληροφορίες συγκρίσιμες με τις πληροφορίες που θα προέκυπταν για την καταχωρισμένη ουσία από μελέτες σε ζώα. Η σύγκριση και η κατηγοριοποίηση είναι οι πλέον ελπιδοφόρες προσεγγίσεις για την πρόβλεψη των μακροχρόνιων τοξικών ιδιοτήτων και των ιδιοτήτων ΚΜΤ των ουσιών για τους σκοπούς των κανονισμών REACH και CLP. Παρ' όλα αυτά, είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι οι προβλέψεις αυτές πρέπει να υποστηρίζονται από επαρκείς διαθέσιμες πληροφορίες. Οι καταχωρίζοντες πρέπει να είναι προσεκτικοί όσον αφορά τη χρήση εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο έργων έρευνας και ανάπτυξης και άλλων καινοτόμων τεχνικών για την πρόβλεψη ιδιοτήτων και την απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων. Τα εργαλεία αυτά δεν είναι κατ ανάγκη κατάλληλα για την εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων των κανονισμών REACH και CLP. Συνιστάται στους καταχωρίζοντες να λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς που ενέχουν οι προβλέψεις αυτού του είδους ανάλογα με την περίπτωση και το χρησιμοποιούμενο μοντέλο. Ενδέχεται, ωστόσο, οι μη τυποποιημένες και οι καινοτόμες προβλέψεις να συνθέτουν μια πληρέστερη εικόνα των ιδιοτήτων των ουσιών στο πλαίσιο της προσέγγισης του βάρους της απόδειξης ή στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής δοκιμών, ακόμη και εάν η χρησιμοποιούμενη τεχνική δεν επαρκεί από μόνη της για την πραγματοποίηση επακριβών προβλέψεων στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP. Επιπλέον, οι προσφάτως αναπτυγμένες εναλλακτικές μέθοδοι δοκιμών in vitro υποβάλλονται σε επαλήθευση ούτως ώστε να αξιολογείται η συνάφεια και η αξιοπιστία τους. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM) επικυρώνει εναλλακτικές μεθόδους οι οποίες υποκαθιστούν, μειώνουν και βελτιώνουν τη χρήση ζώων σε επιστημονικές διαδικασίες. Η κανονιστική αποδοχή επικυρωμένων εναλλακτικών μεθόδων διευκολύνεται και απλοποιείται μέσω του νέου μηχανισμού «προκαταρκτικής ανάλυσης της κανονιστικής σημασίας» (PARERE). Πρόκειται για δίκτυα διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα οποία συμμετέχουν σημεία επαφής των κρατών μελών της ΕΕ, αρμόδιοι οργανισμοί, όπως ο ECHA, και επιτροπές. Προώθηση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών σε ζώα Πέραν της συμμετοχής του στον έλεγχο συμμόρφωσης και στην εξέταση των προτάσεων δοκιμών, ο ECHA συνδράμει τους καταχωρίζοντες στην εφαρμογή του κανονισμού REACH, διευκολύντας τους διάφορους παράγοντες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές απορρέουν από τις νομοθετικές απαιτήσεις. Κατ' αυτόν τον τρόπο εξομαλύνεται τόσο η ανάγκη αξιολόγησης των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον όσο και η ανάγκη αποφυγής των περιττών δοκιμών στα ζώα. Για την εκπλήρωση των νομοθετικών απαιτήσεων, ο ECHA προωθεί επίσης εναλλακτικές λύσεις αντί των δοκιμών σε ζώα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών και άλλων προσεγγίσεων. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στις καθημερινές δραστηριότητες του Οργανισμού: Ο ECHA διευκολύνει και προωθεί τη δημιουργία Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών για τις Ουσίες (ΦΑΠΟ) στους κόλπου του οποίου οι επιχειρήσεις ανταλλάσουν υφιστάμενα δεδομένα, για παράδειγμα διαθέσιμα δεδομένα από δοκιμές σε ζώα. Ο ECHA έχει καταρτίσει έναν πρακτικό

6 οδηγό με τίτλο «Τρόποι αποφυγής της διεξαγωγής περιττών δοκιμών σε ζώα», καθώς και μια σειρά εγγράφων καθοδήγησης, τα οποία χρησιμεύουν ως βοήθημα προς τους καταχωρίζοντες για την κοινοχρησία δεδομένων, τη διενέργεια αξιολόγησης χημικής ασφάλειας και την πραγματοποίηση άλλων ενεργειών στο πλαίσιο του κανονισμού REACH ώστε να αποφεύγονται οι περιττές δοκιμές σε ζώα. Στις ετήσιες εκθέσεις προόδου του ECHA σχετικά με την αξιολόγηση παρέχονται συστάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των καταχωρίσεων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των χημικών ουσιών και να αποφεύγονται οι περιττές δοκιμές σε ζώα. Ο ECHA δημοσιεύει ανά τριετία μια ειδική έκδοση με τίτλο The Use of Alternatives to Testing on Animals for the REACH Regulation («Χρήση εναλλακτικών λύσεων αντί δοκιμών σε ζώα για τους σκοπούς του κανονισμού REACH). Οι εξειδικευμένες πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω της καταχώρισης και δημοσιεύονται στον στον δικτυακό τόπο του ECHA μπορούν να βοηθήσουν τους μελλοντικούς καταχωρίζοντες στον εντοπισμό των διαθέσιμων δεδομένων, να ενθαρρύνουν την κοινοχρησία δεδομένων και να διευκολύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη μεθόδων πρόβλεψης. Ο ECHA φιλοξενεί την πύλη echemportal, η οποία παρέχει στο κοινό ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των χημικών ουσιών, καθώς και απευθείας συνδέσμους σε βάσεις δεδομένων με πληροφορίες που καταρτίστηκαν για κυβερνητικά προγράμματα επισκόπησης χημικών προϊόντων σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ο ECHA χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα προκειμένου να εντοπίζει τις διαθέσιμες πληροφορίες από άλλες αρχές σχετικά με τις δοκιμές σε ζώα. Η εργαλειοθήκη QSAR του ΟΟΣΑ είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο υποστηρίζει και διευκολύνει τη δημιουργία χημικών κατηγοριών. Ο ECHA συμμετέχει ενεργά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εργαλειοθήκης. Το γραφείο υποστήριξης του ECHA χειρίζεται ερωτήματα σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών, τη μοντελοποίηση των (Q)SAR μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, τη σύγκριση, τους κανόνες προσαρμογής και τις προτάσεις δοκιμών. Ο ECHA λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες των οργανώσεων προστασίας των ζώων και ενθαρρύνει τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων παραγόντων στις εργασίες του. Ο Οργανισμός διοργανώνει στοχευμένες δραστηριότητες ενημέρωσης και υποστήριξης των ενδιαφερόμενων παραγόντων, μεταξύ των οποίων συνόδους εργασίας, ημερίδες για τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, διαδικτυακά σεμινάρια και άλλες διαδικτυακές πληροφορίες και εργαλεία. Η ανάπτυξη διεθνώς αναγνωρισμένων εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών έχει καθοριστική σημασία για την αποφυγή των περιττών δοκιμών σε ζώα, διότι συμβάλλει στην τυποποίηση των πρωτοκόλλων δοκιμών. Ο ECHA συμμετέχει σε αυτές τις εξελίξεις λαμβάνοντας μέρος σε ομάδες εργασίας σε επίπεδο ΕΕ και ΟΟΣΑ, διατηρώντας επαφές με άλλους σημαντικούς παράγοντες, όπως τα κράτη μέλη, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλους οργανισμούς της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αξιολόγησης των κινδύνων των χημικών ουσιών.

7 Δοκιμές με χρήση ζώων σύμφωνα με τον κανονισμό REACH:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ L 396/374 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙΙ ΕΩΣ Χ Στα Παραρτήματα VΙΙ έως Χ εκτίθενται οι

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος Βάσει του κανονισμού REACH, οι καταχωρίζοντες επιβαρύνονται με το κόστος των δεδομένων που χρειάζονται για να προβούν σε καταχώριση:

Μάιος Βάσει του κανονισμού REACH, οι καταχωρίζοντες επιβαρύνονται με το κόστος των δεδομένων που χρειάζονται για να προβούν σε καταχώριση: 1 (6) Επιμερισμός του κόστους μεταξύ Εισαγωγή Βάσει του κανονισμού REACH, οι καταχωρίζοντες επιβαρύνονται με το κόστος των δεδομένων που χρειάζονται για να προβούν σε καταχώριση: Οι καταχωρίζοντες της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 30.4.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα:Αναφορά 1833/2013, των Gisela Urban και Gabriele Menzel, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος διάφορων οργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΣΕΧΒ, 5 Νοεμβίου 2012, ΕΒΕΠ

Ημερίδα ΣΕΧΒ, 5 Νοεμβίου 2012, ΕΒΕΠ Καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης 2013 - προετοιμασίες Χριστίνα Τσιτσιμπίκου, MSc, PhD, ERT Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1 Υποχρέωση για καταχώριση το 2013 Σταδιακά εισαγόμενες ουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/309 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VΙ ΕΩΣ ΧΙ Στα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 16.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 69/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 253/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2011 περί τροποποίησης του παραρτήματος XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός 4: Απαλλαγή από την υποβολή δεδοµένων

Πρακτικός οδηγός 4: Απαλλαγή από την υποβολή δεδοµένων Πρακτικός οδηγός 4: Απαλλαγή από την υποβολή δεδοµένων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Οι πληροφορίες του παρόντος πρακτικού οδηγού δεν συνιστούν νοµική συµβουλή και δεν απηχούν κατ ανάγκη την επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία καταχώρισης - Ένταξη σε ΦΑΠΟ (SIEF) Οργάνωση εργασιών μεταξύ συν-καταχωριζόντων

Διαδικασία καταχώρισης - Ένταξη σε ΦΑΠΟ (SIEF) Οργάνωση εργασιών μεταξύ συν-καταχωριζόντων Διαδικασία καταχώρισης - Ένταξη σε ΦΑΠΟ (SIEF) Οργάνωση εργασιών μεταξύ συν-καταχωριζόντων Δ. Χατζηαντωνίου Γενικό Χημείο του Κράτους Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP

Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ref.: ECHA-11-FS-02-EL ISBN-13: 978-92-9217-576-4 Η εφαρμογή των κανονισμών REACH και CLP Ο κανονισμός REACH εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2006, μετά από επτά χρόνια εκτεταμένων διαβουλεύσεων. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/363 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1000 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ REACH 2 η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης σταδιακά εισαγομένων ουσιών που παράγονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος Εξοικειωθείτε με το υλικό υποστήριξης του ECHA που διατίθεται στη διεύθυνση: https://echa.europa.eu/el/reach-2018/.

Μάιος Εξοικειωθείτε με το υλικό υποστήριξης του ECHA που διατίθεται στη διεύθυνση: https://echa.europa.eu/el/reach-2018/. 1 (11) Document Title Πώς να σχεδιάσετε την καταχώρισή Εισαγωγή Η διαδικασία καταχώρισης ξεκινάει με το στάδιο της προκαταχώρισης και ολοκληρώνεται με την επιτυχή υποβολή του φακέλου καταχώρισης. Ο που

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος. Διάδοση. 30 Απριλίου 2010

Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος. Διάδοση. 30 Απριλίου 2010 Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος Κοινοχρησία και διάδοση δεδομένων Διάδοση 30 Απριλίου 2010 Catherine Cornu, ECHA Σύντομη περιγραφή Διάδοση = δημοσίευση πληροφοριών από τους φακέλους καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων. Πρακτικός οδηγός 12

Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων. Πρακτικός οδηγός 12 Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων Πρακτικός οδηγός 12 2 Επικοινωνία με τον ECHA στο πλαίσιο της αξιολόγησης φακέλων ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Μέρος B: Αξιολόγηση επικινδυνότητας

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Μέρος B: Αξιολόγηση επικινδυνότητας Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Μέρος B: Αξιολόγηση επικινδυνότητας Έκδοση 2.1 Δεκέμβριος 2011 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές

Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ (REACH) Πρόκληση & προοπτικές Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail: mail:elhelpdesk@ath.forthnet.gr Ημερίδα REACH,Πάτρα 05.12.2007 1 REACH γενικά Registration Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοχρησία δεδομένων

Κοινοχρησία δεδομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Κοινοχρησία δεδομένων Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να επεξηγήσει με απλούς όρους τις βασικές αρχές και υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κοινοχρησία δεδομένων και την κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος δεδομένων

Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος δεδομένων Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος Κοινοχρησία και διάδοση Εισαγωγή στην κοινοχρησία 30 Απριλίου 2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Σύντομη περιγραφή των βασικών αρχών Προς τι η κοινοχρησία Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δεδομένων in vitro Πρακτικός οδηγός 1. Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012

Υποβολή δεδομένων in vitro Πρακτικός οδηγός 1. Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012 Υποβολή δεδομένων in vitro Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012 2 Πρακτικός οδηγός 1 Έκδοση 1.1 Σεπτέμβριος 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει οδηγίες σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ Ελένη Φούφα Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ενημερωτική Ημερίδα για την καταληκτική ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη επαλήθευση κατά τον έλεγχο πληρότητας

Πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη επαλήθευση κατά τον έλεγχο πληρότητας Πληροφορίες σχετικά με τη μη αυτόματη επαλήθευση κατά τον έλεγχο πληρότητας Ο ECHA διενεργεί έλεγχο πληρότητας κάθε εισερχόμενης καταχώρισης προκειμένου να διασφαλίζει ότι παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοχρησία δεδομένων

Κοινοχρησία δεδομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Κοινοχρησία δεδομένων Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να επεξηγήσει με απλούς όρους τις βασικές αρχές και υποχρεώσεις που σχετίζονται με την κοινοχρησία δεδομένων και την κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 10 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 10 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/333 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 10 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Η στήλη 1 του παρόντος Παραρτήματος ορίζει τις τυπικές

Διαβάστε περισσότερα

κοινοχρησία δεδομένων

κοινοχρησία δεδομένων Διαδικτυακό σεμινάριο κύριου καταχωρίζοντος Κοινοχρησία και διάδοση δεδομένων Διαφορές ως προς την κοινοχρησία δεδομένων 30 Απριλίου 2010 Diana Antal, ECHA 1 Επισκόπηση των διαφορών ως προς την κοινοχρησία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του παραρτήματος IIΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ XHMΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ Δρ Δήμητρα Δανιήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Βασική οριζόντια κοινοτική νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση

Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση Κανονισμός REACH Καταχώριση - Αξιολόγηση Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος Εκπαίδευση νέων χημικών CLP- REACH. Αθήνα 14,15,16/10/2013 1 REACH? R egistration E valuation A uthorisation and Restriction of

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Αριθ. Αναφ.: ECHA-2010-FS-01-EL Ηµεροµηνία: 09/06/2010 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει σειρά ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΛΕΣ οι επικίνδυνες ουσίες ανεξαρτήτως tonnage!

CLP ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΛΕΣ οι επικίνδυνες ουσίες ανεξαρτήτως tonnage! CLP ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Μέχρι την 3 η Ιανουαρίου 2011 πρέπει να ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ στον ECHA: ΟΛΕΣ οι ουσίες που υπόκεινται σε καταχώρηση βάσει REACH, ακόμη και αν η καταληκτική ημερομηνία είναι το 2013 ή το 2018!!!

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2015 COM(2015) 133 final 2015/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υποβολή πρότασης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την καταχώριση πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πολιτική για τη διαχείριση των χημικών - Καν. REACH

Νέα πολιτική για τη διαχείριση των χημικών - Καν. REACH Νέα πολιτική για τη διαχείριση των χημικών - Καν. REACH Ιωάννα Αγγελοπούλου Γενικό Χημείο του Κράτους Δ/νση Περιβάλλοντος E-mail : elhelpdesk@ath.forthnet.gr 1 Γιατί νέα πολιτική για τα χημικά; Οδ. 67/548/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΧΚ

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΧΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΧΚ Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

άλλες ασφαλέστερες, αναλόγου αποτελεσματικότητας. Ως ουσίες πολύ υψηλής ανησυχίας θεωρούνται ουσίες οι οποίες Ταξινομούνται ως

άλλες ασφαλέστερες, αναλόγου αποτελεσματικότητας. Ως ουσίες πολύ υψηλής ανησυχίας θεωρούνται ουσίες οι οποίες Ταξινομούνται ως Η γνώση της νομοθεσίας ως αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόληψη ατυχημάτων, ασθενειών και καταστροφής του περιβάλλοντος Καν. REACH & CLP Ιωάννα Αγγελοπούλου, χημικός ΜΒΑ, Γενικό Χημείο του Κράτους Α

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0062(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0062(COD) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση βάσει του κανονισμού REACH

Αξιολόγηση βάσει του κανονισμού REACH Αξιολόγηση βάσει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2010 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις προς δυνητικούς καταχωρίζοντες προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των μελλοντικών καταχωρίσεων.

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Μέρος A: Εισαγωγή στο έγγραφο καθοδήγησης

Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Μέρος A: Εισαγωγή στο έγγραφο καθοδήγησης Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Μέρος A: Εισαγωγή στο έγγραφο καθοδήγησης Έκδοση 1.1 Δεκέμβριος 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 100 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 100 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/347 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 100 ΤΟΝΩΝ Ή ΑΝΩ 1 Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος Παραρτήματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων. Λευκωσία, 19 Μαΐου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλα τα Μέλη Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός CLP για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία Χημικών Ουσιών και Μειγμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration- Εvaluation-Authorisation-Restriction of Chemicals Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ REACH - Καν. 1907/06 Registration-

Διαβάστε περισσότερα

Προ-καταχώριση. Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος

Προ-καταχώριση. Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος Προ-καταχώριση Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος e-mail :gxk@ath.forthnet.gr 1 Περίληψη Γενικά Προκαταχώριση Καταχώριση Φάκελος καταχώρισης 2 Υποχρέωση καταχώρισης Από 1 η Ιουνίου 2008 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση βάσει του κανονισµού REACH. Έκθεση προόδου 2009

Αξιολόγηση βάσει του κανονισµού REACH. Έκθεση προόδου 2009 Αξιολόγηση βάσει του κανονισµού REACH Έκθεση προόδου 2009 Στην παρούσα έκθεση παρέχεται επισκόπηση των δραστηριοτήτων αξιολόγησης κατά το 2009 και περιλαµβάνονται συστάσεις προς δυνητικούς καταχωρίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE09 ENV/GR/291 LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός για διευθυντές ΜΜΕ και συντονιστές στο πλαίσιο του REACH

Πρακτικός οδηγός για διευθυντές ΜΜΕ και συντονιστές στο πλαίσιο του REACH Πρακτικός οδηγός για διευθυντές ΜΜΕ και συντονιστές στο πλαίσιο του REACH Εκπλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών για ποσότητες 1-10 και 10-100 τόνων ετησίως 2 Πρακτικός οδηγός για διευθυντές ΜΜΕ και συντονιστές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές πρόγραμμα εργασίας

Πολυετές πρόγραμμα εργασίας 2012-2014 Κωδ. αναφοράς: ISBN: ECHA-MB/25/2011 τελικό (έγγραφο που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ECHA) 92-9217-554-EL ISSN: 1831-6905 Ημερομηνία: 21 Ιουνίου 2011 Γλώσσα: Ελληνικά Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή Διαχείριση των χημικών στην Ε. Ένωση

Νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή Διαχείριση των χημικών στην Ε. Ένωση Νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή Διαχείριση των χημικών στην Ε. Ένωση Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων ΓΧΚ Δρ. Χ. Νακοπούλου, Δρ. Α. Κουτσοδήμου Χημικά προϊόντα ECHA European Chemicals

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ενημερωτική Ημερίδα για την καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργίακαιυποβολήφακέλου

ηµιουργίακαιυποβολήφακέλου ηµιουργίακαιυποβολήφακέλου Mike RASENBERG Καταχώριση & εργαλεία τεχνολογίας των πληροφοριών ιαδικτυακό σεµινάριο κύριου καταχωρίζοντος Επιχειρησιακοί κανόνες 22 Απριλίου 2010 Ροή εργασιών Βασικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/112/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Αριθ. αναφ.: ECHA-08-GF-02-EL Ημερομηνία: 27/06/2008 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα εκδώσει σειρά

Διαβάστε περισσότερα

REACH-EN-FORCE-2 Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.

REACH-EN-FORCE-2 Σ.Ε.Υ.Υ.Ο. REACH-EN-FORCE-2 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Το δεύτερο συντονισμένο έργο του Φόρουμ για την πρακτική εφαρμογή του κανονισμού REACH & εφαρμογή ορισμένων από τις απαιτήσεις του καν. CLP

Διαβάστε περισσότερα

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015

11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Ευρετήριο Ταξινόμησης & Επισήμανσης ECHA και SEVESO III Δ. Χατζηαντωνίου Γ.Χ.Κ. - Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 5215/16 ADD1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D048947/06 ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D048947/06 ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11470/17 ADD 1 AGRILEG 145 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 Ιουλίου 2017 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Επιμερισμός του κόστους μεμονωμένης μελέτης. Μάιος 2017

Επιμερισμός του κόστους μεμονωμένης μελέτης. Μάιος 2017 1 (5) Document Title Επιμερισμός του Εισαγωγή Επτά συν-καταχωρίζοντες βασίζουν τους φακέλους τους στην ίδια μελέτη. Ένας από τους επτά συν-καταχωρίζοντες είναι ο κάτοχος της μελέτης. Οι συν-καταχωρίζοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 26.09.2008 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1117/2007, της Stephanie Johanna Goldbach, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με το REACH και τα πειράματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2016

Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2016 Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2016 1 Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2016 2 Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2016 Δήλωση αποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εισαγωγή στον Κανονισμό 1272/2008 ( CLP ) Βασικές αρχές, ρόλοι και υποχρεώσεις Δρ Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ CLP C Classification ταξινόμηση L labeling

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2. Νομοθετικές απαιτήσεις ομάδων-στόχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2. Νομοθετικές απαιτήσεις ομάδων-στόχων ΚΕΦΑΛΑΙΟ A LIFE09 ENV/GR/000291 Πρωτόκολλο REACH για εκπομπές και σενάρια ατυχημάτων κατά την τροφοδοσία και διακίνηση καυσίμων και πετροχημικών προϊόντων ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ - ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2.2 Νομοθετικές απαιτήσεις ομάδων-στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταχώριση Καταχώριση Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας

Προκαταχώριση Καταχώριση Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Προκαταχώριση Καταχώριση Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Δημήτριος Τσίχλης Δ/νση Περιβάλλοντος Γ.Χ.Κ. 24-25/04/2007 1 Νέα νομοθεσία σε Κοινοτικό επίπεδο Καν. 1907/2006/ΕΚ (L( L 396/30.12.2006) Έναρξη ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Chesar Σχεδιασµός επισκόπηση

Chesar Σχεδιασµός επισκόπηση Chesar Σχεδιασµός επισκόπηση 26 Μαρτίου 2010 Chesar - σχεδιασµός επισκόπηση Σκοπός πεδίο εφαρµογής Chesar Οργάνωση εργαλείου λειτουργίες έξι οµάδων Γενική ροή εργασιών Chesar Σκοπός πεδίο εφαρµογής (1)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Παναγιώτα Σκαφίδα

Δρ. Παναγιώτα Σκαφίδα 11η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Αθήνα, 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 Γενικό Χημείο του Κράτους, Πολυτεχνείο Κρήτης Δρ. Παναγιώτα Σκαφίδα Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11882/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ENV 727 MI 607 AGRI 443 CHIMIE 78 SAN 319 CONSOM

Διαβάστε περισσότερα

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A

5865/17 ΜΜ/μκ/ΠΧΚ 1 DGG 3 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0014 (COD) 5865/17 ENT 29 MI 87 CODEC 140 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές πρόγραμμα εργασίας

Πολυετές πρόγραμμα εργασίας Πολυετές πρόγραμμα εργασίας 2011-2013 Κωδ. αναφοράς: ISBN: 978-92-9217-467-5 ISSN: 1831-6891 Ημερομηνία: 22 Ιουνίου 2010 Γλώσσα: ECHA-MB/24/2010 τελικό (έγγραφο εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/33

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/33 15.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/33 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2010, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 Ιουλίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 36

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13 36 C 338/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.12.2010 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2009, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προ-καταχώριση. Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος

Προ-καταχώριση. Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος Προ-καταχώριση Ιωάννα Αγγελοπούλου Δ/νση Περιβάλλοντος e-mail :gxk@ath.forthnet.gr 1 Περίληψη Γενικά Προκαταχώριση Καταχώριση Φάκελος καταχώρισης Διάφορα 2 Υποχρέωση καταχώρισης Από 1 η Ιουνίου 2008 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2013 Περισσότερες γνώσεις, μεγαλύτερη ασφάλεια

Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2013 Περισσότερες γνώσεις, μεγαλύτερη ασφάλεια Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2013 Περισσότερες γνώσεις, μεγαλύτερη ασφάλεια Για μια Ευρώπη με καλύτερη υγεία, μεγαλύτερη ασφάλεια και περισσότερη ευημερία, επιδιώκουμε να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση πληροφοριών. χρήση της ουσίας. Κατάρτιση φακέλου από καταχωρίζον µέλος

Συγκέντρωση πληροφοριών. χρήση της ουσίας. Κατάρτιση φακέλου από καταχωρίζον µέλος Συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά παρασκευή χρήση της ουσίας Κατάρτιση φακέλου από καταχωρίζον µέλος ιαδικτυακό σεµινάριο HelpNet κοινή υποβολή καταχωρίζοντα µέλη 28 29 Απριλίου 2010 Pedro Roselló Roselló

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων

Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων 1 Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων Έκδοση 3.1 Ιανουάριος 2017 2 Καθοδήγηση σχετικά με την κοινοχρησία δεδομένων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH

Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2011 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις προς τους δυνητικούς καταχωρίζοντες προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των μελλοντικών καταχωρίσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Σύνδεσης στη

Διαβάστε περισσότερα

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.8.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εργασιών 2013

Πρόγραμμα εργασιών 2013 Πρόγραμμα εργασιών 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Τηλ. +358 9 686180 Φαξ +358 9 68618210 echa.europa.eu Πρόγραμμα εργασιών 2013 2 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2013 COM(2013) 102 final 2013/0062 (COD) C7-0047/13 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «Πώς η Καταχώριση REACH του 2018 επηρεάζει την επιχείρησή σας;»

Σεμινάριο: «Πώς η Καταχώριση REACH του 2018 επηρεάζει την επιχείρησή σας;» 5 Ιανουαρίου, 2017 Σεμινάριο: «Πώς η Καταχώριση REACH του 2018 επηρεάζει την επιχείρησή σας;» Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διοργανώνει στις 19 Ιανουαρίου 2017, η ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος

Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος Νέα νομοθεσία χημικών REACH υποχρεώσεις των επιχειρήσεων οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις Δ. Τσίχλης Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος ΙΩΆΝΝΙΝΑ 08.04.09 1 Νομοθεσία Καταργείται-ενσωματώνεται σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου

Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γ.Χ.Κ. Δρ. Χρυσάνθη Νακοπούλου 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 90214 Εμπορική ονομασία Spec. ind. ph 12.0-14.0 reel Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγενέστεροι χρήστες

Μεταγενέστεροι χρήστες ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Μεταγενέστεροι χρήστες Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να εξηγήσει με απλούς όρους τις υποχρεώσεις που οφείλουν να εκπληρώνουν οι μεταγενέστεροι χρήστες προκειμένου να συμμορφώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες

Καθοδήγηση για μεταγενέστερους χρήστες ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Έκδοση 2.1 Οκτώβριος 2014 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Το παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να συνδράμει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Eισαγωγή επικινδύνων ουσιών, μειγμάτων αντικειμένων. Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ΤΟΝΟΥ Η ΑΝΩ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ΤΟΝΟΥ Η ΑΝΩ 1 30.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 396/319 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 ΤΟΝΟΥ Η ΑΝΩ 1 Η στήλη 1 του παρόντος Παραρτήματος ορίζει τις τυπικές

Διαβάστε περισσότερα