3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ"

Transcript

1 3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3.1 ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ [ΕΚΟΣ 5.2] Ισχύουν μόνο για οικοδομικά έργα. Απαιτούνται ιδιαίτερες προδιαγραφές για μη οικοδομικά έργα l: Ονομαστική τιμή διάστασης Δl: Επιτρεπόμενη ανοχή Διαστάσεις διατομών και στατικών υψών δομικών στοιχείων l 150mm : Δl=±10mm Γραμμική παρεμβολή l=400mm : Δl=±20mm l 2500mm : Δl=±30mm Γραμμική παρεμβολή Μήκη πλακών ή δοκών, ύψος ορόφου κατακόρυφων στοιχείων Δl=±0.05l ±250mm Απόκλιση από την κατακόρυφο υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων Γωνία απόκλισης σε ακτίνια: Δα tgδα Μεταξύ διαδοχικών ορόφων: Δα Στο συνολικό ύψος του κατακόρυφου στοιχείου: Δα (2) Απόκλιση θέσεως συνισταμένης δυνάμεων προέντασης κατά το πλάτος ή το ύψος (l) διατομής δοκού: l>200mm Δέσμη τενόντων: Δl=±0.040l ±30mm Μεμονωμένοι τένοντες ή τμήματα δέσμης: Δl=±0.025l ±20mm l 200mm Γενικά Δl=±0.025 l ±10mm (3) Ανεκτή η υπέρβαση ανοχής σε 20% των δομικών στοιχείων Άλλως, απαιτείται συμπληρωματική μελέτη με θεώρηση μόνο των δυσμενών ανοχών. Συμπληρωματική μελέτη συνιστάται και σε περίπτωση έντονης (4) υπέρβασης ανοχών σε μεμονωμένο δομικό στοιχείο. (2) (3) (4) Έστω ύψος ορόφου h=3.00m: Επιτρέπεται απόκλιση 12mm. Κρίνεται ως υπερβολικό καθώς επιτρέπει την επανάληψη του μέγιστου σφάλματος εκτροπής σε όλους τους ορόφους. Πιθανό σφάλμα: l max =200mm Δl max =± =±5mm έναντι ορίου 10mm Η ποσοτικοποίηση της «έντονης» υπέρβασης επαφίεται στην κρίση του μηχανικού 40

2 3.2 ΠΛΑΚΕΣ [ΕΚΟΣ 18.1, 18.2] Πάχος πλακών Ελάχιστο πάχος (h min ) πλακών [ΕΚΟΣ ] Χαρακτηρισμός h min (mm) Γενικά 70 Κυκλοφορία επιβατικών αυτοκινήτων 100 Κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων 120 Κατ εξαίρεση βατές 50 Συνήθως επιβάλλονται υψηλότερες τιμές από άλλους κανονισμούς ή διατάξεις (Γ.Ο.Κ., κανονισμός ηχομόνωσης, θερμομόνωσης, αεράμυνας κ.τ.λ.) Επιβάλλεται ο περιορισμός των βελών κάμψης (δ) υπό τον μακροχρόνιο συνδυασμό φόρτισης (γενικά δ l/250) [ΕΚΟΣ 16.1]. Τα βέλη κάμψης υπολογίζονται με θεώρηση ρηγματωμένης κατάστασης (στάδιο ΙΙ) και συνεκτίμηση του ερπυσμού [ΕΚΟΣ 16.3] Ελάχιστο στατικό ύψος (d min ) για αποφυγή ελέγχου βελών κάμψης [ΕΚΟΣ 16.2] To d min είναι συνάρτηση του ελάχιστου l id,min από τα ιδεατά μήκη (l id,x, l id,y ) των διασταυρούμενων πλακολωρίδων Τύπος πλάκας d min (m) Ι Χωρίς ευαίσθητα Συμπαγείς πλάκες l id,min /30 διαχωριστικά Με διάκενα ή νευρώσεις l id,min /25 ΙΙ Φέρει ευαίσθητα διαχωριστικά Όλοι οι τύποι (l id,min ) 2 /150 Το ιδεατό μήκος l id ορίζεται ως η απόσταση μεταξύ του σημείου μηδενισμού των ροπών κάθε πλακολωρίδας ανοίγματος l (l id =α l). Οι τιμές του συντελεστή α ορίζονται ως εξής για χαρακτηριστικούς τύπους έδρασης της πλακολωρίδας: Έδραση πλακολωρίδας α Ευαίσθητα διαχωριστικά (π.χ. υαλοστάσια, πλινθοδομές κ.τ.λ.): Εφόσον ληφθούν κατάλληλα κατασκευαστικά μέτρα (π.χ. ειδική περιμετρική έδραση υαλοπινάκων, οπλισμένα επιχρίσματα) εφαρμόζονται τα όρια της περίπτωσης (Ι) 41

3 3.2.2 Συμπαγείς πλάκες Οπλισμός κάμψης [ΕΚΟΣ ] - Επιτρέπεται η χρήση λείων ράβδων - Το πολύ δύο διαφορετικές διάμετροι ράβδων ανά κατέυθυνση (Ø L,min (2/3)Ø L,max ) - Όρια οπλισμού κάμψης πλακολωρίδων: ρ=α s /(bd) Είδος οπλισμών ρ min Κύριος οπλισμός S Διέρειστες: A s Τετραέρειστες: A sx, Α sy S Διανομής διέρειστων Απόσχισης διέρειστων (2) 0.2ρ, minø6/ ρ, minø8/200 ρ max Γενικά: 40 Επιτρέπεται υπέρβαση σε περιοχή ένωσης ράβδων - Μέγιστες αποστάσεις μεταξύ ράβδων (3) : s (mm) Είδος οπλισμών Κύριοι οπλισμοί Διανομές Μέγιστη απόσταση s max 1.50h ή 200mm 250mm - Ειδικές διατάξεις a. Μείωση (4) οπλισμού ακραίων λωρίδων τετραέρειστων πλακών b. Οπλισμός ακραίας «ελεύθερα στρεπτής» στήριξης c. Οπλισμός ελεύθερων άκρων προβόλων A h (S220) s, 2 s,t h (S500) A Ø6/250 Σχήμα 3.1 Ειδικές διατάξεις οπλισμού κάμψης πλακών (2) (3) (4) ρ min =max(0.6/f yk, 1.50 ) Δεν ορίζεται στον ΕΚΟΣ. Σημειώνεται παλαιότερη διάταξη Δεν διευκρινίζεται εάν η απαίτηση του s max ισχύει και για τις ευθύγραμμες κάτω ράβδους που απομένουν κοντά στις στηρίξεις μετά την ανάκαμψη μέρους του οπλισμού, κάτι που κατά την γνώμη του συντάκτη του παρόντος, κρίνεται ως υπερβολικό Δεν διευκρινίζεται εάν η απαίτηση του ρ min ισχύει και στις ακραίες λωρίδες 42

4 Οπλισμοί διάτμησης [ΕΚΟΣ , 2] - Πλάκες με οπλισμό διάτμησης πρέπει να έχουν πάχος h 200mm - Σε συνήθεις πλάκες οικοδομικών έργων επαρκεί κατά κανόνα η διατμητική αντοχή του σκυροδέματος (V Rd1 >V sd ). Εφόσον V Rd1 <V sd απαιτείται οπλισμός διάτμησης - Εφόσον V sd V Rd2 /3 (V Rd2 : Αντοχή θλιβόμενων διαγωνίων σκυροδέματος), επιτρέπεται η διάταξη μόνο λοξών ράβδων από τον οπλισμό κάμψης - Εφόσον V sd >V Rd2 /3 τοποθετούνται και συνδετήρες, σύμφωνα με τη διάταξη για δοκούς [ΕΚΟΣ ], που καλύπτουν το 60% του ελάχιστου οπλισμού διάτμησης - Διάταξη οπλισμού διάτμησης όπως στο Σχήμα 3.2 α. Τρισδιάστατη απεικόνιση Σχεδιάστηκε μία μόνο σειρά οπλισμών διάτμησης για λόγους ευκρίνειας β. Ορθή απεικόνιση Σχήμα 3.2 Διάταξη ολισμού διάτμησης πλακών Οπλισμός διάτρησης [ΕΚΟΣ ] - Πλάκες με οπλισμό διάτρησης πρέπει να έχουν πάχος h 200mm - Εφόσον στην «κρίσιμη διατομή» [ΕΚΟΣ 13.2] ισχύει V Rd1 <V sd Απαιτείται οπλισμός διάτρησης - Ως οπλισμοί διάτρησης μπορούν να θεωρηθούν μόνον συνδετήρες ή λοξές ράβδοι που βρίσκονται μέσα στις ζώνες γύρω από την φορτιζόμενη επιφάνεια που επισημαίνεται στο Σχήμα

5 α. Συνδετήρες κατακόρυφοι ή κεκλιμμένοι β. Λοξές ράβδοι Σχήμα 3.3 Διάταξη οπλισμών διάτρησης πλακών 44

6 3.2.3 Πλάκες με νευρώσεις ή σώματα πλήρωσης [ΕΚΟΣ 18.2] Ορισμοί Γεωμετρία Όπλιση α. Πλάκα με νευρώσεις (Zöllner) β. Πλάκα με διάκενα (Σάντουιτς) Σχήμα 3.4 Γεωμετρία και όπλιση πλακών με νευρώσεις ή διάκενα - Συμπαγείς ζώνες συνιστώνται κατά μήκος κάθε πλευράς των στηρίξεων, με πλάτος 5% του αντίστοιχου ανοίγματος - Συνδετήρες στις νευρώσεις διατάσσονται πάντοτε στις περιοχές εσωτερικών στηρίξεων. Στο υπόλοιπο μήκος διατάσσονται μόνον εφόσον οι νευρώσεις φέρουν διαμήκεις ράβδους Ø L >16mm και η πλάκα φέρει κινητό q>3.0kn/m 2 - Εγκάρσιες νευρώσεις ύψους h 0 ανά 10h 0 τοποθετούνται σε διέρειστες πλάκες ανοίγματος l>6.0m. Εφόσον l<6.0m αρκεί μια νεύρωση στο μέσον. - Ελάχιστος οπλισμός άνω και κάτω πέλματος των εγκάρσιων νευρώσεων ίσος τουλάχιστον με τον οπλισμό των διαμήκων νευρώσεων. Συνδετήρες όπως στις διαμήκεις νευρώσεις. - Απαιτείται έλεγχος επάρκειας της άνω πλάκας εφόσον q>5.0kn/m 2 ή Q μοναχικό >7.5kN - Τετραέρειστες πλάκες διαμορφώνονται με νευρώσεις και στις δύο διευθύνσεις σύμφωνα με τα παραπάνω. Δεν αναφέρεται σε πόση απόσταση από τη γραμμή στήριξης 45

7 3.3 ΔΟΚΟΙ Ορισμοί-Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ , 3] Δοκοί χωρίς αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (Χ.Α.Α.Π.) θεωρούνται: i. Όλες οι δοκοί κτιρίων X.A.A.Π. [ΕΑΚ 4.1.4(5)] ii. Σε κτίρια Μ.Α.Α.Π. οι έμμεσα στηριζόμενες σε άλλες δοκούς Δοκοί με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμότητας (Μ.Α.Α.Π.) θεωρούνται: i. Δοκοί κτιρίων Μ.Α.Α.Π. πλην των έμμεσα στηριζόμενων ii. Συμπαγείς ζώνες πλακών χωρίς δοκούς σε κτίρια Μ.Α.Α.Π. Μέγιστο ύψος δοκού (h max ) για θεώρηση λειτουργίας γραμμικού στοιχείου: h max l/4 (εξαιρούνται δοκοί σύζευξης τοιχωμάτων [ΕΚΟΣ ]) Ελάχιστο στατικό ύψος (d min ) για αποφυγή ελέγχου βελών κάμψης [ΕΚΟΣ 16.2] Δοκοί χωρίς ευαίσθητα διαχωριστικά: d min l id /20 Δοκοί με ευαίσθητα διαχωριστικά: d min l id 2 /150 (οι διαστάσεις σε μέτρα) Κατά τα λοιπά όπως στις πλάκες ( 3.2.1) Περιορισμοί πλάτους κορμού (b w ) [ΕΚΟΣ ] - Δοκοί Χ.Α.Α.Π.: b w 200mm (μοναδικός περιορισμός) - Δοκοί Μ.Α.Α.Π.: b w 200mm, b w 2b c ή (b c +h c /2) Εκκεντρότητα έδρασης επί στύλου: e b c /3 Στόχος του περιορισμού η εξασφάλιση ικανοποιητικής συνεργασίας δοκών-στύλων στους κόμβους Σχήμα 3.5 Εκκεντρότητα έδρασης δοκού Μ.Α.Α.Π. επί στύλων (κάτοψη) 46

8 Κρίσιμες περιοχές δοκών Μ.Α.Α.Π. Ως κρίσιμες ορίζονται οι διαγραμμισμένες περιοχές του σχήματος 3.6 Σχήμα 3.6 Κρίσιμες περιοχές δοκών Μ.Α.Α.Π Διαμήκεις οπλισμοί [ΕΚΟΣ ] Χρήση λείων ράβδων επιτρέπεται μόνο σε δοκούς Χ.Α.Α.Π. Επιτρέπονται το πολύ δύο διαφορετικές διάμετροι ράβδων ανά άνοιγμα δοκού: Ø L,min (2/3) Ø L,max Ελάχιστο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού: ρ min =0.5f ctm /f yd Στόχος: Εξασφάλιση ικανής αντοχής μετά τη ρηγμάτωση (μετάβαση από στάδιο Ι σε στάδιο ΙΙ) Πίνακας 3.1 Ελάχιστος εφελκυόμενος οπλισμός ρ min ( )=A s,min /(b w d) Υλικά C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 S S Μέγιστο ποσοστό διαμήκους οπλισμού δοκών Χ.Α.Α.Π. και εκτός κρισίμων περιοχών δοκών Μ.Α.Α.Π.: ρ max =40 Επιτρέπεται υπέρβαση μόνο σε περιοχές ενώσεων Μέγιστο ποσοστό εφελκυόμενου οπλισμού κρίσιμων περιοχών δοκών Μ.Α.Α.Π.: ρ max =0.65 (f cd /f yd )(ρ /ρ) /f yd Στόχος: Εξασφάλιση ικανοποιητικής πλαστιμότητας και καλής σκυροδέτησης Πίνακας 3.2 Μέγιστος εφελκυόμενος οπλισμός ρ max ( )=A s,max /(b w d) Υλικά C12 C16 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 S Θεωρήθηκε η συνήθης περίπτωση ρ /ρ=

9 Κανόνες διάταξης διαμήκων ράβδων - Δοκοί Χ.Α.Α.Π. - Δοκοί Μ.Α.Α.Π. Απαιτείται συνέχιση και αγκύρωση στο κάτω πέλμα των στηρίξεων του 25% του οπλισμού ανοίγματος Σχήμα 3.7 Κανόνες διάταξης διαμήκων ράβδων δοκών - Σε πλακοδοκούς διατομής Τ ή Γ επιτρέπεται να συνυπολογιστούν ως οπλισμοί στήριξης οι επαρκώς αγκυρωμένες ράβδοι της πλάκας (συνήθως μόνον της άνω παρειάς) εκατέρωθεν του στύλου (ή της δοκού εάν b w >b c ) σε ζώνες πλάτους (n h f ) όπως στο σχήμα 3.8. Οι ράβδοι αυτές δεν υπολογίζονται στο A s,min. Τουλάχιστον το 75% του οπλισμού στήριξης πρέπει να διέρχεται ή να αγκυρώνεται μέσα στο πλάτος b c. Σχήμα 3.8 Συνυπολογισμός στον οπλισμό στήριξης της δοκού του εφελκυόμενου οπλισμού πτερυγίων πλακών 48

10 Επιδερμικός οπλισμός: βλέπε Οπλισμός διάτμησης (συνδετήρες) [ΕΚΟΣ ] Επιτρέπεται η χρήση λείων ράβδων για συνδετήρες σε κάθε τύπο δοκού Συνιστάται γενικά για τους συνδετήρες: Ø w 12mm Ελάχιστο ποσοστό συνδετήρων: ρ w,min =A sw /(s b w ) Στόχος: Εξασφάλιση ικανοποιητικής διατμητικής αντοχής μετά τη ρηγμάτωση (μετάβαση από το στάδιο Ι σε στάδιο ΙΙ) Πίνακας 3.3. Ελάχιστο ποσοστό συνδετήρων ρ w,min ( ) Υλικά C12 C20 C25 C35 C40 C50 S220 S ~Ø8/250mm ~Ø8/170mm ~Ø8/135mm ~Ø8/570mm ~Ø8/360mm ~Ø8/300mm A sw =n A s,ράβδου n: πλήθος σκελών συνδετήρα s: απόσταση μεταξύ συνδετήρων Ελάχιστο ποσοστό εγκάρσιου οπλισμού σύνδεσης πελμάτων-κορμού πλακοδοκού (βλέπε παράδειγμα 2.9): ρ f,min =A sw /(s h f ) Πίνακας 3.3 Μέγιστη απόσταση μεταξύ διαδοχικών συνδετήρων (s max ) και μεταξύ σκελών συνδετήρων στην ίδια διατομή (s t,max ) Πίνακας 3.4 Μέγιστες αποστάσεις μεταξύ συνδετήρων s max και μεταξύ σκελών του ίδιου συνδετήρα s t,max Μέγεθος τέμνουσας V sd s max s t,max V sd < (1/5) V Rd2 min(0.8d ή 300mm) min(d ή 500mm) (1/5) V Rd2 < V sd < (2/3) V Rd2 V sd > (2/3) V Rd2 min(0.6d ή 300mm) min(0.3d ή 200mm) Επιτρέπεται η ανάκαμψη διαμήκων ράβδων για ανάληψη μέρους (V sd,l ) της τέμνουσας [ΕΚΟΣ ] - Δοκοί Χ.Α.Α.Π.: V sd,l 0.50(V sd -V cd ) - Δοκοί Μ.Α.Α.Π.: V sd,l 0.35(V sd -V cd ) Έστω δοκός πλάτους 25cm και δίτμητοι συνδετήρες Ø8 49

11 Ειδικές απαιτήσεις σε περιοχές ένωσης διαμήκων ράβδων - Απαγορεύεται ένωση με υπερκάλυψη σε κρίσιμες περιοχές - Μέγιστη απόσταση μεταξύ συνδετήρων στο μήκος ένωσης (l 0 ) s min(h/4, 8Ø L,min, 150mm) Ειδικές απαιτήσεις σε κρίσιμες περιοχές δοκών Μ.Α.Α.Π. Σχήμα 3.9 Κανόνες διάταξης συνδετήρων στις κρίσιμες περιοχές δοκών Οπλισμοί στρέψης [ΕΚΟΣ ] Οι διατάξεις των 3.3.2, για δοκούς Χ.Α.Α.Π. ισχύουν και για τους διαμήκεις οπλισμούς και τους κλειστούς συνδετήρες δοκών υπό στρεπτική καταπόνηση. Επιπρόσθετοι κανόνες διάταξης οπλισμών Σχήμα 3.10 Κανόνες διάταξης οπλισμού στρέψης σε δοκούς Αγκυρώσεις διαμήκων ράβδων και συνδετήρων Βλέπε Σχ a,b,c,d, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22 και Πίνακες 2.8, 2.9, 2.10, Έλεγχος (περιορισμός) εύρους ρωγμών [ΕΚΟΣ 15.3] Ο περιορισμός του εύρους των ρωγμών (w k <0.3mm) στην ζώνη επιρροής των εφελκυόμενων οπλισμών θεωρείται ότι εξασφαλίζεται εφόσον, είτε χρησιμοποιηθούν ράβδοι διαμέτρου Ø L,max, είτε τοποθετηθούν ανά αξονικές μεταξύ τους αποστάσεις α L,max. 50

12 Πίνακας 3.5 Μέγιστες διάμετροι (Ø L,max ) και μέγιστες αξονικές αποστάσεις (α L,max σε mm) μεταξύ διαμήκων ράβδων με νευρώσεις Τάση λειτουργίας ράβδων σ s (MPa) Κατηγορία Ø L,max Περιβάλλοντος 1 ή 2 α L,max Κατηγορία Ø L,max Περιβάλλοντος 3 ή 4 α L,max Για ύψος (πάχος) στοιχείου h>300mm: Ø L,max =Ø L,max +h(mm)/ Οπλισμός παρειών σε υψίκορμες δοκούς Οι ακόλουθες διατάξεις υπήρχαν στο σχέδιο αλλά δεν έχουν περιληφθεί στο τελικό κείμενο του ΕΚΟΣ. Ο περιορισμός του εύρους των ρωγμών στον κορμό υψίκορμων δοκών, πάνω από τη ζώνη επιρροής (h ef ) των εφελκυόμενων οπλισμών, απαιτεί την τοποθέτηση οπλισμού παρειών εφόσον h w >h ef. Το ύψος h w λαμβάνεται από το νομογράφημα του σχήματος. Σχήμα 3.11 Οπλισμός παρειών υψίκορμων δοκών (Πενέλης κ.ά. [5]) Υπό τα φορτία λειτουργίας G+Q 51

13 Διάμετρος ράβδων κορμού: Ø W,L =12mm (b w 300mm) Ø W,L =16mm (b w >300mm) Πίνακας 3.6 Αποστάσεις μεταξύ ράβδων κορμού Σκυρόδεμα C16/20 C20/25 C25/30 C45/55 Κ.Π. Μέγιστες αποστάσεις μεταξύ ράβδων κορμού s w,l (mm) Δεν υπάρχουν στοιχεία για Κ.Π. 3 ή 4 52

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων

Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων Λεπτομέρειες Οπλίσεως και Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες Δομικών Στοιχείων ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 10 Οκτωβρίου 2009 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΙΤΑΚΗ Διπλ. Πολ. Μηχανικός, MSc, DIC Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 17.7.2.2 Μήκος υπερκάλυψης εφελκυόμενων ράβδων Το απαιτούμενο μήκος υπερκάλυψης λο εφελκυόμενων ράβδων (Σχήμα Σ17.4) υπολογίζεται από το αντίστοιχο απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαια 8 και 9 ιαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεµιναρίων Χρήστος Ιγνατάκης, Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΟΚΩΝ ΠΕΡΙ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΕΜΝΟΥΣΑΣ. Περιεχόμενα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 2014 2015 ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8. Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ KTHΡΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 2 & 8 Η µετάβαση από τον ΕΚΩΣ στον ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ 2 Μαρίνα Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 1 Ευρωκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Δ1 ΥΛΙΚΑ,ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ενότητα Δ1 ΥΛΙΚΑ,ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ενότητα Δ1 ΥΛΙΚΑ,ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 1. ΣΥΜΟΛΙΣΜΟΙ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Παρατίθενται οι βασικοί συμβολισμοί και η ονοματολογία των μεγεθών που υπεισέρχονται στο σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού για κατασκευές από Ω.Σ. και εφαρμογή στο FESPA Γενικά περί Ευρωκωδίκων Κάθε Ευρωκώδικας αποτελείται από δύο τεύχη: Το Βασικό κείμενο,, ίδιο για όλες τις χώρες (μεταφρασμένο στη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα: ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0,1,2,7,8

Ενημερωτική Ημερίδα: ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0,1,2,7,8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΓΔΕ Ενημερωτική Ημερίδα: ΟΙ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 0,1,2,7,8 EN 1992: Ευρωκώδικας 2 μέρος 1.1 Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα Κων/νος Γ. Τρέζος Εργ. Ω.Σ./ΕΜΠ Λαμία,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101 Ηράκλειο - Τηλ.: 810.33684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992

Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 Επικάλυψη και ανθεκτικότητα στο σκυρόδεμα: Σχεδιασμός σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τον Ευρωκώδικα EN 1992 1 4 2 3 Φωτογραφίες του εξωφύλλου: [1] Διάβρωση οπλισμού λόγω έκθεσης σε χλωριόντα από το θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Δ 1 Επισκευές και ενισχύσεις 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα σχεδίασης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων Master, δίνει στο μηχανικό όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26 πχ Καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος Η. Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών my documents/σεμινάρια/άργος/11-03 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου

29/5/2013. Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Λειτουργία Δίσκου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Διευθυντής: Λειτουργία Δίσκου Υψίκορμες Δοκοί (Διαταραγμένες περιοχές D) Δίσκος: Ως δίσκος χαρακτηρίζεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές σχεδιασμού... 23 1.1 Γενικά Δράσεις επί των κατασκευών...23 1.1.1 Μόνιμες δράσεις...26 1.1.2 Επιβαλλόμενες (μεταβλητές)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ DIN-FACHBERICHTE

Διαβάστε περισσότερα